Page 22

Besede županj in županov ob koncu leta 2014 Še nekaj dni in izteklo se bo leto 2014. Tudi to leto je bilo polno ovir in preprek, a kljub temu so marsikje uspeli uresničiti zastavljene načrte in projekte. Ob koncu leta smo zbrali nekaj misli županj in županov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

MESTNA OBČINA NOVO MESTO Spoštovane občanke, cenjeni občani, leto 2014 zaključujemo kot začetek novega mandata in predvsem z mislijo na vse tisto, kar prinaša prihodnost. Vesel bom, če jo bomo soustvarjali vsi občanke in občani, zato se že zdaj veselim konstruktivnega dialoga z vami. Prihodnje leto bo za Novo mesto in vse nas prav posebno, saj bomo praznovali 650-letnico ustanovitve Novega mesta oziroma pridobitve mestnih pravic. Bogata zgodovina, uspešen razvoj mesta, uspešni in ustvarjalni posamezniki so temelj, ki nas navdihuje in navdaja s ponosom. Tudi danes imamo uspešno izvozno gospodarstvo, športnike, športne ekipe, kulturnike, prostovoljce in še bi lahko naštevali. S pravo vizijo, za katero sem globoko prepričan, da jo premoremo, z energijo ter medsebojno sinergijo bomo vstopili v novih 650 let. Zamisli, poguma in volje po razvoju ter vsesplošnem napredku nam v tem prostoru nikoli ni manjkalo, zato bomo odločno premagovali prihodnje ovire in stremeli k novim pridobitvam. V svojem imenu in v imenu Mestne občine Novo mesto vam želim mirne in zadovoljne božično-novoletne praznične dni ter uspešno novo leto.

Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto

OBČINA ČRNOMELJ Dragi občani, cenjene občanke, iztekajo se še zadnji decembrski dnevi, leto 2014 pa se poslavlja. Spominjali se ga bomo kot leto številnih projektov, obletnic in prireditev. Veseli smo novih pridobitev, ki nam jih je uspelo realizirati ob sodelovanju z vami, a zavedamo se tudi, da je pred nami še veliko dela, ker želimo vsem nam zagotoviti čim bolj kakovostne življenjske pogoje. Že sedaj se veselimo novih priložnosti in izzivov za čas, ki je pred nami. Rokavi bodo ostali zavihani, saj lahko le s trdim delom,

22

Vaš mesečnik

odločnostjo in sodelovanjem žanjemo uspehe – skupaj zmoremo več. Vsem želim prijetne praznične dni. Naj vas spremljajo iskreni medsebojni odnosi, razumevanje in spoštovanje. Srečno 2015!

Mojca Čemas Stjepanovič, županja občine Črnomelj s sodelavci in člani občinskega sveta

OBČINA IVANČNA GORICA Ob sklepu leta pregledujemo opravljeno delo in z veseljem ugotavljamo, da je leto 2014 zaznamovalo mnogo uspešnih dogodkov, srečanj in dosežkov, prav tako pa je razvoj Občine Ivančna Gorica sledil zastavljenim ciljem. Končali smo mandat in že zastavili cilje za novo obdobje. Svojo identiteto, znanje in tradicijo uspešno predstavljamo pod občinsko blagovno znamko Prijetno domače. Prav takšne, prijetne in domače praznične dni, želimo tudi vam. Leto 2015 pa naj bo prežeto z ustvarjalnostjo, delovno vnemo in optimizmom. Vabljeni v deželo vašega otroštva.

Dušan Strnad, župan občine Ivančna Gorica

OBČINA KRŠKO Spoštovane občanke in občani, iztekajoče se leto 2014 je bilo leto številnih naložb in projektov, saj smo izpeljali zgodovinsko prenovo starega mestnega jedra, energetsko sanirali tri šolske objekte, obnovili osrednji kulturni hram, zaključili CMYK 100 4 87 18 smo drugo fazo namakalnega sistema Kalce – Naklo, zaživeli so urbani vrtovi. Z izgradnjo sodobne kompostarne bomo zmanjšali učinke onesnaževanja, uspešno nadaljujemo tudi s hidravličnimi izboljšavami vodovodnega sistema. Pred nami so novi izzivi. Vse dobro v letu 2015 z željo, da na temelju izkušenj iz leta 2014 gradimo še boljši jutri.

OBČINA METLIKA Cenjene občanke, spoštovani občani, mesec december je čas, ko se ozremo nazaj in si v spomin prikličemo najlepše trenutke leta, ki se poslavlja. To je tudi čas za pogled v naslednje leto in čas za nove načrte. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem občankam in občanom, poslovnim partnerjem, društvom, združenjem in drugim ustanovam za korektno sodelovanje, z željo, da ga nadaljujemo tudi v bodoče ter tako skupaj prispevamo k izboljšanju kvalitete življenja naših občanov. Praznični čas je čas za bližnje, je čas topline in lepih trenutkov. Naj bo to popotnica tudi za leto, ki je pred nami. Želim vam vesele božične praznike in vse dobro v novem letu 2015.

Darko Zevnik, župan občine Metlika

OBČINA MIRNA PEČ V Občini Mirna Peč smo letos do zaključne faze pripeljali kar nekaj pomembnih in finančno zahtevnih projektov, za nami pa so tudi jesenske volitve v organe lokalne samouprave. Občinski svet je dokaj prenovljen, saj je polovica svetnikov novih, pri čemer je nekaj mladih, kar pomeni, da tudi mlade zanima razvoj in način dela lokalne skupnosti. Ob prihajajočih božičnih in novoletnih praznikih vsem občanom in občankam želim mirne praznike, preživite jih v krogu svojih bližnjih, v novem letu pa veliko strpnosti in vse dobro. Srečno!

Andrej Kastelic, župan občine Mirna Peč

mag. Miran Stanko, župan občine Krško

št. 103, december 2014

Profile for Vaš kanal/Vaš mesečnik

Vaš mesečnik december 2014  

Vaš mesečnik december 2014  

Profile for vaskanal
Advertisement