Page 13

Zakaj je varen in posodobljen informacijski sistem ključen za uspešno delovanje vašega podjetja? V podjetju Promax computers se zavedajo, da je danes za vsa podjetja izjemno pomembno, da imajo posodobljen, varen in njihovim potrebam prilagojen informacijski sistem oziroma IT okolje. Zakaj? Tak sistem je namreč nujen za varno in nemoteno delovanje v vsakem trenutku poslovanja prav vsakega podjetja. In v Promax computers poskrbijo, da bo vaš informacijski sistem v vsakem hipu deloval brezhibno, tudi v najbolj obremenjenih in kritično pomembnih trenutkih. „„V vašem podjetju imate dolgoletne izkušnje na področju računalništva, tudi z informacijskimi sistemi v podjetjih. Kaj ponujate uporabnikom? V podjetju skrbimo tako za manjše kot večje informacijske sisteme. Velikokrat so posamezniki ali podjetja mnenja, da skrbi za IT okolje ne potrebujejo. Delno to drži, a le do trenutka, ko se kaj ustavi, nastanejo težave z delovanjem (klasičen primer je izpad ali moteno delovanje poštnega strežnika), izpad pa lahko prinese veliko izgubo v času in posledično prihodkih. Zato je pomembna stalna skrb za sistem in mi ga vseskozi nadzorujemo, da morebitne večje težave preprečimo še preden se zgodijo. Seveda pa se naša dejavnost ne začne pri že postavljenih sistemih, ampak tudi v začetnih fazah; na novo lahko postavimo informacijski sistem, nadgradimo že obstoječega, redno nadzorujemo njegovo delovanje, kot že rečeno, pa tudi svetujemo in težave sproti odpravljamo. Postavitev ali vzdrževanje informacijskega sistema vključujeta tudi dobavo in servis komunikacijske in mrežne opreme, delovnih postaj, prenosnikov, perifernih enot in ostale opreme – hkrati pa skrbimo za varnost podatkov, torej jih redno in preverjeno varnostno kopiramo.

št. 103, december 2014

„„Zakaj so varnostne kopije podatkov tako pomembne? Lahko bi rekli, da gre za kritično pomembno zadevo, ne »le« pomembno. Mnogi se ne zavedajo, da mora biti varnostno kopiranje vseh za podjetje pomembnih podatkov in baz sestavni del vsakega normalnega (varnega) informacijskega sistema. Podatki kot taki so neprecenljivi, česar se zavemo šele, ko jih izgubimo, a takrat je prepozno. Vzemimo za primer električni udar; običajno so posledice uničujoče za strojno opremo (UPS, mrežna oprema, strežnik, delovne postaje). Če ni varnostne kopije, zna nastati težava. Seveda, strojno opremo (lahko) pokriva garancijska doba, kar pomeni nek minimalen strošek. Glede izgubljenih podatkov pa ponavadi ni rešitve oz. če je, je izjemno draga in časovno dolgotrajna, ker se podatke obnavlja z medijev v za to specializiranih laboratorijih. Torej – pomembno je poskrbeti za podatke!

V Promax computers so posebej za vas pripravili paket ugodnosti – v januarju izkoristite kupon za pregled vašega informacijskega sistema, saj boste le tako vedeli, ali deluje pravilno. Temu bodo dodali še izdelavo poročila z oceno tveganja in vam priporočili morebitne izboljšave.

„„Komu so vaše storitve namenjene? Predvsem malim in srednje velikim podjetjem, seveda pa tudi ostalim. Prav vsako podjetje, tudi samostojni podjetniki, za delovanje potrebuje nek informacijski sistem. Kakšen ta je, je odvisno od njihovih potreb. Če nič drugega, ustrezen informacijski sistem potrebujejo že za osnovno finančno poslovanje oziroma beleženje in vodenje delovnih aktivnosti. Vse več pa je tudi elektronskega poslovanja, torej oddaje obrazcev, poročil, naročil in elektronskih računov. Če IT okolje ni varno in ustrezno preskrbljeno, tudi elektronsko poslovanje ni mogoče. Vsako podjetje ali posameznik pa je sam odgovoren za to, da je njegovo IT okolje varno.

„„Zakaj je pogodbena oblika sodelovanja, kakršno ponujate, najboljša? Stranka si z vzdrževalno pogodbo zagotovi okvirno vsoto ur, hitro dosegljivost, predvsem pa stalen nadzor nad dogajanjem v informacijskem sistemu. Stranko redno obveščamo o stanju v IT okolju in sproti ukrepamo, s čimer ji prihranimo ogromno težav, do katerih bi lahko prišlo, če za informacijski sistem ne bi ustrezno skrbeli. Če bi govorili v jeziku zdravnikov, bi rekli, da mi skrbimo za preventivo, saj ko se težave že pojavijo, lahko to za stranko pomeni izpad poslovanja in posledično dobička, v vsakem primeru pa večji strošek, kot stane preventiva. Vsako pogodbo seveda prilagodimo željam uporabnika, saj so njegove potrebe različne – odvisno od velikosti, dejavnosti, posebnih zahtev in ostalega. Vsaka stranka, ki ima vzdrževalno pogodbo, lahko, če tako želi, ob mesečnem računu prejme tudi dnevnik aktivnosti ali celotno poročilo o opravljenih aktivnostih s priporočili, kako bi bilo treba ukrepati v smislu nadgradenj, popravil ...

Vaš mesečnik

13

Profile for Vaš kanal/Vaš mesečnik

Vaš mesečnik december 2014  

Vaš mesečnik december 2014  

Profile for vaskanal
Advertisement