Page 1

Utrip tV programa Vaš kanal - brezplačen izvod - št. 80 - december 2011

www.armat.si

Utr

Srečno 2012!

Nagradna igra ob 80. številki Vašega mesečnika! programa Utrip tV

ačen - brezpl Vaš kanal

2011 73 - april izVod - št.

Srečno 2012! TELEVIZIJA

ak, Mojca NoV kadrovska leta managerka TEL

EVI

ZIJ

A

A

TELE

Več na strani 15

VIZIJ

al bre

zpl

ače

n izV od št. 74 - ma j

201

1

U

50 let katrce

ZIJ TELEVI

kan

mag. Aleš Lis

bonus.si

vaše

Vaš

Kako ac kupit prodati, zaslu i in dobro žiti?

elektronsko brezpapirno poslovanje

Ustvarja mo kariere

ma

at.si

alu Čarobni Vašem kan Blaženo na

www.biro-

gra

www .arm

! IJTE KARTE RAZKRpon edeljek z

www.armat.si

ip tV pro

Ogled oddaj tudi na vaskanal.com

www.a

rmat.si

A

Nov hu Utrip cent manita tV prog rama rni Vaš kana er v l - brez No plačen veizVod m -m št. es 79 - noVe tu mber T

E

LE

ww V

IZ

IJ

w.h

A

er

Kozm »Lon usov proj don 20 ek si 12« t

k.

w

w

w.a rm

at .si

2011

D an o kd te aj ns (š ke e) ga iz od klo da p ja nj a?

VKo elibrko TV a na sooče nno nje a vi Valoše kam cijikanalu

tr

ip

tV

pr

og

ra

m

a

Va š

ka

n

al

-b

re

zp

la

če

n

iz

Vo

d

t.

76


www.septolete.si

www.septolete.si

Naredimo vse,

da bi razumeli boleče grlo. Zato smo se za vas postavili ob velikansko lužo, ko je mimo peljal avto. In pršilo Septolete plus se pri vnetem grlu res izkaže, saj:

hitro lajša močnejšo bolečino, hitro doseže široko površino grla, preprečuje nadaljnje okužbe.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

2

909-2011_SEPTOLETE-SPRAY_ad-19x13_SI.indd 1

Vaš mesečnik

16.12.2011 9:51:40

št. 80, december 2011


Piše: Irena Vide

»Mislim, da je takrat šlo za biti ali ne biti …« Sonja Gole

Ob zadnjem uvodniku v letošnjem letu, osemdeseti – jubilejni številki, sem se ozrla nazaj, v začetek njegovega izhajanja, v leto 2004. Ustavila sem se pri prvem portretu meseca. Prva dama Adrie Mobil Sonja Gole se je v njem spomnila prelomnih dni, ko je zgolj ob zaupanju zaposlenih in v zavedanju, da ima podjetje kapital le v svoji blagovni znamki, prevzela vodenje tega podjetja. To se je zgodilo osem let pred izidom prve številke Vašega mesečnika. Danes, osem let po tem, je njena teza še vedno aktualna. Takole pravi: »Mislim, da je takrat šlo za biti ali ne biti, za negotovost in strah na eni ter prepričanje v uspeh na drugi strani ... Potrebna je bila prava mera smelosti in previdnosti, zagnanosti in sodelovanja, predvsem pa trdnega dela in vztrajnosti vseh zaposlenih ... Formulo za uspeh smo morali poiskati sami ...« In uspelo jim je. Znova in znova. In skupaj z njo povzemam misel dr. R. Anthonyja, da »nihče ne piše knjige sam …« Dragi naši medijski sopotniki. Tudi knjigo našega tako televizijskega kot časopisnega utripa ne pišemo mi sami. Pišete ga vi, mi le s televizijsko sliko Vašega kanala in njegovimi utrinki v Vašem mesečniku odslikavamo vaše dogodke in jih zlagamo v vaše zgodbe; ukrojene po pristni meri in s pravo, ne dandanes tako moderno ponarejeno vsebino. V letu, ki mu mahamo v slovo, smo nanizali zvrhano bero dobrih novic in zgodb, ki smo jim želeli nadeti dober konec. Žal pa so morale med njimi najti prostor tudi take, za katere bi raje videli, da se ne bi zgodile, a ker so se, smo jih delili z vami. In prav vse ohranjamo v spominu, dostopne vsem in na vseh koncih sveta, v arhivu na naši spletni strani www. vaskanal.com. Zvočno knjigo z izrazno močjo žive slike naših krajev in ljudi tako bogatimo iz dneva v dan z novimi poglavji in novimi zgodbami. Tistimi, ki jih sooblikujete vi in vsi tisti, katerih obrazi vam niso tuji. V vaše domove jih želimo ponesti tudi v letu, ki je pred nami. Zato skupaj z vami bijemo bitko za ohranitev regionalnega programa Vaš kanal, ki ste mu v tako velikem številu zvesti že vrsto let. Kljub vsemu navkljub, ujeti v kolesje razdiralnih lobijev, arogance oblasti in vsestransko izčrpavajočih posledic digitalizacije televizije, tudi mi vztrajamo. Zaradi tistih, ki so zmogli postaviti temelje Vašemu kanalu, in zaradi nas samih, ki smo te temelje močno učvrstili in glas naše regije uspeli ponesti v širši slovenski prostor in še dlje. Predvsem pa zaradi vas, številnih in zvestih gledalcev Vašega kanala in bralcev Vašega mesečnika, ki nam vseskozi in tako številčno izražate podporo za ohranitev lokalnih in regionalnih, vaših, programskih vsebin. In seveda tudi zaradi poslovnih partnerjev, ki nam zaupajo. In zato se teza ali vprašanje »biti ali ne biti …« morda danes bolj kot kdajkoli zajeda tudi v vse pore delovanja programa Vašega kanala, ki želi skupaj z vami in za vas graditi nove zgodbe iz domačih logov tudi v novem letu. Da bi jih bilo čim več, želim. Veliko, skoraj toliko kot je drobnih snežink, ki poplesujejo ta večer. Takih, z dobrim koncem in srečnim razpletom. Z željo, da bi se za tak izid potrudili vsi skupaj in vsak po svojih najboljših močeh. Spoštovani sodelavci, poslovni partnerji in naši zvesti medijski sopotniki. Naj bo božič prijeten in doživet praznik v upanju na pravičnejši, boljši in svetlejši jutri. Obilo veselih trenutkov vam želim, zdravih medsebojnih odnosov in iskrenih ljudi. Naklonjeno in srečno novo leto naj bo!

Izdajatelj: Televizija Novo mesto, d. o. o. Odgovorna urednica: Irena Vide Glavni urednik: Slobodan Jovič Uredniški odbor: Mojca Kren, Marko Mesojedec, Tjaša Pureber, Petra Prijanovič Lektoriranje: Irena Potočar Papež (Oglasov v uredništvu ne lektoriramo.)

Naslov uredništva: Podbevškova 12, 8000 Novo mesto Telefon: 07/39 30 860, faks: 07/39 30 870 www.vaskanal.com Marketing in oglaševanje: tel. 07/39 30 876, 39 30 867, faks: 07/39 30 877 e-mail: marketing@tv-nm.si

Oblikovanje in grafična priprava: Fotografika, Boštjan Colarič, s. p. e-mail: grafika@tv-nm.si Tisk: Delo-TČR, d. d., Ljubljana Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o. Št. vpisa v razvid medijev: 803 Prepovedana je vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava in objava vsebin ali delov vsebin ter oglasov brez dovoljenja uredništva Vašega mesečnika.

Foto: Mario Murko št. 80, december 2011

Vaš mesečnik

3


voščila

Županova beseda ob koncu leta Iztekajoče se leto 2011 je bilo za vsakega od nas drugačno, tudi za župane in županje Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Ni bilo lahko, a s skupnimi močmi so marsikje uspešno uresničili zastavljene cilje. Če vse to začinimo z vedrim pogledom na svet okoli nas, je možno premagati vsako oviro. Kjer je volja, tam je pot, bi najbrž pritrdili mnogi. Zbrali smo nekaj njihovih misli in želja, ki jih skupaj s sodelavci namenjajo vam, spoštovane bralke in bralci Vašega mesečnika

Mestna občina NOVO MESTO Leto 2011 je bilo pestro in zahtevno, a nam je uspelo nekatere naloge dokončati, nekatere pa začeti. Naši občani se lahko tako vozijo po obnovljenih in posodobljenih cestah, uživajo v ogledu gledaliških predstav v novi preobleki APT-a, šolarji telovadijo, trenirajo, odrasli pa se rekreirajo v novi Športni dvorani Stopiče, tenisači v Portovalu uživajo v dokončani servisno-garderobni zgradbi ob igriščih, otroci igrajo na novem in prenovljenih igriščih, starši svoje malčke brez skrbi prepustijo vzgoji in varstvu v vrtcu itd. Premalo prostora je, da bi lahko vse naštel. A naj bo to priložnost, da se zahvalim vsem, ki ste kakor koli sodelovali z nami in nam pomagali. Ne gre namreč le za nove naložbe, pomembna so tudi številna dobra dejanja in dogodki, s katerimi smo polepšali dan marsikomu. Zato se zahvaljujem tudi sodelavcem ter številnim društvom, organizacijam, zavodom in podjetjem, ki ste pisali z nami zgodbo o uspehu in kakovostnem življenju v naši občini. Tudi leto 2012 bo delovno, zadali smo si smele načrte: Centralna čistilna naprava, Kanalizacija Birčna vas, CeROD II, Vodovodni sistemi – Hidravlične izboljšave, Večnamenska mestna dvorana Portoval, Evropska prestolnica kulture 2012 … Želim vam mirne božično-novoletne praznike in vam čestitam ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Naj bo leto 2012 radodarno z zdravjem, iskrenimi odnosi in uspešnimi dogodki. Srečno! Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto

4

Vaš mesečnik

OBČINA ČRNOMELJ

Drage bralke in dragi bralci! Iztekajo se še zadnji dnevi v letu in to je čas, ko se radi oziramo na svoje dosežke. Postorili smo marsikaj, a naš pogled je že usmerjen v prihodnost. Pred nami so novi izzivi, s katerimi želimo na podlagi pogumne besede, močne volje in trdega dela ustvariti boljši jutri. Obračamo nov list na koledarju življenja, le-ta pa naj bo poln smeha, zadovoljstva, ljubezni, zdravja in miru. Vesel božič in srečno 2012! Mojca Čemas Stjepanovič, županja občine Črnomelj s sodelavci in člani občinskega sveta

OBČINA žužemberK

Spoštovani in cenjeni občani ter prijatelji Suhe krajine! V letu 2011 smo kljub krizi uspeli peljati investicije v dobro vseh občanov in občank ter vseh, ki obiskujejo Občino Žužemberk. Uspešno zaključujemo projekt Cestne in komunalne infrastrukture Žužemberk, dokončana je izgradnja vodovoda Reber–Žužemberk z vodohranom, uspešno poteka izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja. Posodobili smo mnoge lokalne ceste in priključek regionalne ceste za Šmihel. Uspešno poteka statična sanacija gradu, oživljamo industrijsko-obrtno cono Sejmišče in stanovanjsko cono Klek, izdelujemo projektno dokumentacijo za mnoge nove investicije. Oddali smo vlogo za projekt Suhokranjski vodovod (za pridobitev sredstev iz evropskega kohezijskega sklada). Vztrajno poteka sprejemanje novega Občinskega prostorskega načrta. Mnoga društva in klubi so uspešno zastopali občino na mnogih prireditvah in tekmovanjih. Žal so se mnogi občani zaradi stečajev znašli v težkem položaju, a tudi njim smo skromno pomagali. Žal pa vsem potrebam ni bilo moč ustreči. Naj bo božič vesel in novo leto 2012 uspešnejše! Naj vas spremljajo zdravje, sreča in vse dobro. To vam v imenu Občinske uprave, Občinskega sveta in v svojem imenu želim vaš župan Franc Škufca.

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE OBČINA MIRNA PEČ

Spoštovane občanke, cenjeni občani! Praznični dnevi so čas, ko se zazremo vase, so čas pričakovanja, čas ki ga po navadi najraje preživimo s svojimi bližnjimi. Naj se vam izpolnijo vse želje in pričakovanja ter uresničijo sanje. Skupaj z zaposlenimi v občinski upravi vam voščim radostno praznovanje božičnih praznikov in srečno in uspešno leto 2012. Zvone Lah, župan Občine Mirna Peč

Drage bralke, spoštovani bralci Vašega mesečnika! Končuje se naporno leto 2011. V Dolenjskih Toplicah smo lahko z njim več ali manj zadovoljni. Projekti, ki smo si jih zastavili, tečejo dobro. Imamo vizijo za naslednja leta in se uspešno trudimo, da bi jo uresničili. Svoje cilje smo morali prirediti realnim možnostim. A to nam ne jemlje optimizma. Verjamemo, da gremo v lepše čase. Bodite optimistični in mislite dobro tudi vi, pa boste obdarjeni z dobro voljo! Želim vam vse lepo v naslednjem letu! Jože Muhič, župan Občine Dolenjske Toplice št. 80, december 2011


voščila OBČINA šmarješke toplice Cenjene občanke in občani! Pred vrati so božično novoletni prazniki in december je nekako čas, ko delamo obračune za nazaj in načrte za prihodnost. V iztekajočem se letu smo po dolgih letih uspeli zgraditi obvoznico Šmarjeta, uredili smo vso infrastrukturo v naselju nad Prinovcem v Šmarjeških Toplicah, pridobili projektno dokumentacijo za gradnjo novih šestih enot vrtca in dozidavo osnovne šole, uredili dokumentacijo za odprtje lekarne v Šmarjeti, dokumentacijo za obnovo stare šole v Beli Cerkvi ter krožišče Šmarjeta. V pripravi je tudi projektna dokumentacija za pločnik in komunalno infrastrukturo v spodnji Družinski vasi. Drage občanke, občani, sodelavci ter sodelavke, spoštovani poslovni partnerji, samo z roko v roki lahko realiziramo začrtane projekte! Želim vam lepe praznike ter srečno in uspešno tudi v letu 2012! Mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice

OBČINA SEMIČ

Leto 2011 se nagiba h koncu in nehote se vprašamo, kako smo ga preživeli, kaj pridobili in kaj izgubili. Prevečkrat ugotavljamo, da kljub pehanju, da bi si zagotovili boljše pogoje za življenje, ostajamo prazni in nesrečni…, velikokrat tudi zato, ker pri vsej naglici sodobnega življenja pozabljamo na tiste, ki nam največ pomenijo in jih imamo radi…. Zato vsem vam, poleg iskrene želje, da bi vam leto 2012 prineslo obilo uspehov, želim tudi veliko lepih in prijetnih trenutkov, ki jih boste podarjali drug drugemu, jih delili s svojimi družinami, s prijatelji, s sodelavci. Tako bodo vaša srca izpolnjena in že zaradi tega bo življenje lepše. Srečno! Polona Kambič, županja Občine Semič

OBČINA šentjernej OBČINA škocjan

Cenjene občanke, spoštovani občani Občine Škocjan, spoštovani bralci revije. V naši občini zaključujemo leto 2011 zelo delovno, česar smo zares veseli. Zaključujemo investicije na področju posodabljanja cestnega omrežja, na področju oskrbe z vodo, gradimo kanalizacijsko omrežje itd. Ocenjujemo, da smo večji del nalog, zastavljenih s proračunom v letu 2011, tudi uresničili. Ostaja pa nam še veliko krajših odsekov lokalnih cest in javnih poti, ki kličejo; ostaja nam tudi dotrajano vodovodno omrežje, s sanacijo katerega bomo nadaljevali v letu 2012; prednostno bomo vodili aktivnosti za zagotovitev pogojev, s katerimi bo zaživel gospodarsko-tehnološki center v Dobruški vasi, skušali pa bomo izpeljati tiste manjše investicije in projekte, ki jih občani zares želijo in potrebujejo. S proračunskim denarjem bomo ravnali preudarno in gospodarno, sodelovali z občani, zato verjamem, da bomo zmogli. Spoštovani, ponesite v leto 2012 vse, kar vas krepi in osrečuje. Srečno! Jože Kapler, župan Občine Škocjan št. 80, december 2011

Leto se počasi izteka in vsi smo že v pričakovanju božično-novoletnega praznovanja na pragu leta 2012. Običajno ob tem času pogledamo rezultate, ki smo jih dosegli na poslovnem in osebnem področju, in si zastavimo strategijo za doseganje ciljev za naslednje leto. Mislim, da smo v Občini Šentjernej vnovič dokazali, da smo sposobni rešiti večino težav, če smo složni in enotni ter imamo pred očmi svoj cilj. Zato se vsem, ki ste k temu prispevali, zahvaljujem, posebej svetnikom Občine Šentjernej, odborom, komisijam, strankam, Občinski upravi, vsem društvom in vam, občani Občine Šentjernej. Naj se vam izpolnijo vsa pričakovanja, naj bodo začetki prijetni, naj jih bo čim več in naj vam prinesejo mnogo osebnega zadovoljstva. 26. decembra bo minilo že 20 let, odkar smo se enotno odločili za samostojnost naše domovine Slovenije. Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti in veliko toplih trenutkov v prazničnih dneh. Franc Hudoklin, župan Občine Šentjernej

OBČINA MOKRONOG – TREBELNO

Skrivnost sreče ni v tem, da delamo, kar nam je všeč, ampak da nam je všeč, kar delamo. Delček sreče pa nam zagotovo prinaša tudi pogled v leto, ki se izteka. Rezultati, na katere se s ponosom oziramo, so plod naših skupnih prizadevanj. Skupaj z vami smo v iztekajočem se letu naredili mnogo. Vsem, ki ste nam v letu 2011 pomagali pri uresničevanju naših idej in ciljev, se prisrčno zahvaljujem. Skrivnost božične noči naj vam prinese obilo notranjega miru in topline. Dan samostojnosti naj vam vlije veselja in upanja. V letu 2012 pa vam želimo polno iskrenih besed, zdravja in uspehov. In srečno! Anton Maver, župan Občine Mokronog-Trebelno, s sodelavci in člani Občinskega sveta

OBČINA mirna

Spoštovani, zaključuje se leto 2011 in s tem tudi prvega pol leta Občine Mirna. Prvi koraki v samostojnosti niso bili lahki, saj smo prva občina, ki je začela s svojim delovanjem sredi leta. Ob tem se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri pripravah in sprejemanju vseh tistih dokumentov, zaradi katerih lahko občina deluje, kot nam nalaga zakonodaja. Za prihodnost smo si začrtali vrsto nalog, ki jih bomo s slogo in sodelovanjem uresničevali skupaj, v to sem prepričan. Vsem želim vesele božične praznike, v novem letu 2012 pa dovolj energije, da bi vedno našli pot za uresničitev želja tako zasebno kot poslovno. Dušan Skerbiš, župan Občine Mirna

Vaš mesečnik

5


voščila OBČINA straža

Za nami je uspešno leto 2011. V letu, ki se poslavlja, je bilo namreč veliko pomembnih dosežkov, na katere sem ponosen. Preselili smo knjižnico na novo lokacijo, ki je tako še bolj dostopna našim krajanom in ostalim obiskovalcem. Poleg nje se nahaja urejeno parkirišče, ki je izboljšalo komunalno infrastrukturo na področju prometa. Zaradi zagotavljanja varstva predšolskih otrok smo dodatno zagotovili prostor za dva oddelka vrtca. Pričeli smo obnavljati kulturni in zdravstveni dom ter graditi vodovod Nova gora … Uspešni pa smo bili tudi na kar štirih razpisih, pridobili smo denar za investicije. Verjamem da bo tudi leto, ki je pred nami, uspešno ter prežeto z mnogo novimi izzivi, ki nas delajo še močnejše in boljše. V prihajajočem letu vam skupaj z uslužbenci Občinske uprave želim blagoslovljen božič in srečno, veselo ter z optimizmom prežeto leto 2012. Alojz Knafelj, župan Občine Straža, s sodelavci

OBČINA TREBNJE

Leto 2011 bo zapisano kot začetek velikega dogodka za občane Občine Trebnje, saj smo pogumno pristopili k izgradnji novega vrtca, v katerega bodo naši mali občani zakorakali že januarja 2012. Zelo sem ponosen, da smo obnovili Podružnično šolo Dobrnič. Za nami je še veliko drugih projektov s področja komunalne in prometne infrastrukture, ki jih bomo nadaljevali v letu 2012. Vsem občankam in občanom čestitam ob dnevu samostojnosti in želim lepo praznovanje. Naj vam bodo dnevi v letu 2012 naklonjeni, naj vas spremljata sreča ter osebno zadovoljstvo. Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje

OBČINA METLIKA

Leto 2011 je bilo zelo delovno in uspešno za Občino Metlika. Od 3. razvojne osi, belokranjskega vodovoda do pomoči podjetjem iz Pokolpja, novega otroškega vrtca, mladinskega centra in šolskega avtobusa v Metliki, urgence v Zdravstvenem domu Metlika, prejetih sredstev za infrastrukturo v Drašičih in dislocirano enoto Doma počitka Metlika. Hvala lepa vsem za odlično sodelovanje in zaupani vnovični mandat poslanke Državnega zbora RS. Še naprej se bom zavzemala za Belo krajino in Republiko Slovenijo. Srečno in vse dobro v letu 2012! Renata Brunskole, županja Občine Metlika in poslanka DZ RS

Spoštovane občanke in občani Občine Kostanjevica na Krki! Leto se počasi poslavlja. Med prazniki si poskušajte vzeti čim več časa zase in za svoje najdražje. Ozrite se v minulo prehojeno obdobje, ki smo ga uspešno gradili tudi skupaj. Naj v vaših domovih prijetno diši po dobrotah, dnevi naj bodo prežeti z veliko topline ter polni radosti in veselja. V letu, ki že odpira svoje duri, pa vam želim kar največ srečnih trenutkov in zadovoljstva ter zvrhano mero zdravja. Naj se vam izpolnijo vse tiste želje, ki jih gojite v srcu, in naj vas vedno in povsod usmerjajo k željenemu cilju.

Prijazna beseda ogreje vsako dušo. Vesele praznike in srečno 2012 vam želi uredništvo Vašega mesečnika.

Mojmir Pustoslemšek, župan Občine Kostanjevica na Krki s sodelavci in občinskimi svetniki

6

Vaš mesečnik

št. 80, december 2011


Kočevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto

www.mti-pavlic.si

POSLOVNI AMBIENTI

ne dodat sti o n ugod 1. 3 o d rja janua 1 20 2

V novem letu naj bo vse tako, da bo življenje prijetno, delo, ki ga opravljate pa uspešno. Najlepše želje za prihajajoče leto Vam želi MTI Pavlič.

SREČA JE NAJVEČJA, KO JO DELIŠ. VSE LEPO V 2012!

Največ za vašo varnost!

Zavarovalnica Triglav, d.d. Območna enota Novo mesto in Krško.

telefon: 07 30 20 000, splet: www.gvs.si št. 80, december 2011

Vaš mesečnik

7


obzornik

Nagradi za življenjsko delo na področju strojništva

Posavski obzornik V zadnjem letošnjem Posavskem obzorniku bomo med drugim predstavili plesno

Novo mesto – Ob 50. obletnici Zveze strojnih inženirjev Slovenije in 200. obletnici študija strojništva v Sloveniji so podelili priznanji za življenjsko delo, ki sta ju prejela Vladimir Gregor Bahč, predsednik Uprave novomeškega TPV-ja, ter dr. Peter Novak, upokojeni redni profesor Fakultete za strojništvo v Ljubljani in dekan novomeške Fakultete za visoke tehnologije in sisteme. Vesna Lakner Sofrić arhiv TPV Vladimir Gregor Bahč je vse svoje delovno obdobje posvetil razvoju strojništva, predvsem avtomobilske industrije na Dolenjskem, katere del je tudi TPV. Pod njegovim vodstvom je podjetje postalo svetovno prepoznano v avtomobilski industriji in je močno vpeto v mednarodni prostor. Strojništvo in inženirstvo na Dolenjskem je sicer dobilo zagon v sredini minulega stoletja, ko so se iz takratne mehanične delavnice začeli v Novem mestu postavljati temelji Industrije motornih vozil (IMV). Franjo Bulc, Jurij Levičnik in njuni sodobniki so imeli vizijo, da lahko v tedaj povsem podeželskem okolju ustvarijo mesto sodobne industrije. Z zagnanimi delavci ter ustvarjalnimi inženirji so začeli proizvajati licenčne avtomobile, kmalu pa so z risanih desk prišli tudi prvi načrti lastnih dostavnih vozil in počitniških prikolic. Kljub težkim razmeram v 80. letih so vodstvene ekipe ob pomoči inženirjev uspele ohraniti proizvodnjo ter kritično maso znanja za nadaljnji razvoj. V tem obdobju so se kalili kadri, ki so bili v kritičnih prelomnih časih v začetku 90. let pripravljeni in sposobni vnovič zagnati razvoj avtomobilske industrije na Dolenjskem. Med njimi je bil

Dr. Peter Novak

Vladimir Gregor Bahč

tudi Vladimir Gregor Bahč. Poleg Revoza in Adrie Mobil je nastalo podjetje TPV, ki je podedovalo tisto, kar je ostalo od nekdanjega IMV. Bahč, ki je prevzel vodenje TPV, je s sodelavci zastavil novo razvojno pot podjetja, iskal nove partnerje in nove proizvodne programe. V dvajsetih letih je TPV iz proizvodnega podjetja prerasel v razvojnega dobavitelja opreme za vozila. Njihovi kupci so priznani evropski in svetovni avtomobilski proizvajalci ter dobavitelji opreme za vozila. Kljub krizi se TPV na evropskem in svetovnem trgu bori za nove posle. Dr. Peter Novak si je priznanje prislužil za delo na področju strojništva oziroma ogrevalne in klimatske tehnike ter obnovljivih virov energije. Še vedno je dejaven ne le v Sloveniji, ampak tudi v mednarodnem okolju. V evropskem in slovenskem

prostoru je njegovo delo v zadnjem desetletju priznano predvsem na področju obnovljivih virov energije, to je pri uvajanju sončne energije. Že leta 2003 je izoblikoval zamisel o prehodu na nov energetski sistem z obnovljivimi viri energije, ki ima tri nosilce energije: elektriko, metan in metanol, katerih osnovni vir bo sončna energija. Po desetletju v pokoju ostaja profesor Novak eden glavnih ambasadorjev naše inženirske stroke doma in v tujini. Od ustanovitve do lani je bil predsednik komisij za okoljske nagrade in nagrade za energetsko učinkovito podjetje v Sloveniji ter je član Usmerjevalnega komiteja za okoljske nagrade EU. Več kot dve desetletji pa je bil tudi član Sveta Republike Slovenije za varstvo okolja. Plod njegovih prizadevanj je leta 2006 ustavljena Visoka šola za tehnologije in sisteme – VITES, katere dekan je.

NOVO!

sekciugi jo, ki vsak dr k deluje četrte znotraj 0 Ku l t u rob 20.3 nega društva Svoboda Brestanica. Skupina je letos obeležila 25 let svojega delovanja. V Brežicah je potekala svečana podelitev najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije za leto 2011. V Osnovni šoli Podbočje pa so prenovili 29 let staro kurilnico in zgradbo začeli ogrevati na lesno biomaso. V prvi oddaji v letu 2012 pa bomo med drugim pod drobnogled vzeli projekt Gozdni sadeži – vrnitev h koreninam, ki je namenjen spoznavanju sadežev, kako in kdaj jih nabirati oziroma izkoriščati, poseben poudarek pa je na ozaveščanju mladih. Predstavili bomo najboljšo poslovno sekretarko leta in se osredotočili na javno tribuno o nasilju v družini.

3 leta

garancije na originalne rezervne dele in storitve

Srečno in uspešno v letu 2012!

Pooblaščeni servis vozil fiat Slavko Gril s.p., Župonca 3, 8000 Novo mesto Tel.: 07/33 76 500, fax: 07/33 76 500, www.fiat-gril.si servis z najdaljšo tradicijo na Dolenjskem!

8

Vaš mesečnik

na našem servisu nudimo:

• garancijska popravila vozil Fiat • trgovina z originalnimi nadomestnimi deli • kleparska in ličarska popravila • vulkanizerstvo • priprava vozil za tehnični pregled

št. 80, december 2011


Novo mesto – V Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine se s prihodnjim letom obetajo spremembe v vodstvu. Dozdajšnjega direktorja Francija Bratkoviča bo namreč nasledil Tomaž Kordiš, vodja Oddelka za varstvo okolja v podjetju Secop kompresorji v Črnomlju. ljen, saj pravi, da se je zbornica, sicer prva pravno samostojna regijska zbornica v Sloveniji, v štirih letih dobro umestila v prostor in pridobila ugled. Vsa leta so poslovali pozitivno, dodaja. Najpomembnejši dogodek v štiriletnem mandatu je bilo odprtje manjkajočega odseka avtoceste mimo Trebnjega v juniju 2010, kjer se je zbornica zelo angažirala. Tako še naprej ostaja dejavna na področju infrastrukture. V ospredju so prizadevanja za čim hitrejši začetek gradnje južnega dela tretje razvojne osi, prizadevajo pa si tudi za boljšo elektroenergetsko oskrbo. Bratkovič je prepričan, da nasledniku pušča dobro zapuščino. Kordiš bo mesto direktorja zasedel 3. januarja 2012.

VAŠ KROG

Ob državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, si oglejte pogovor z evropskim poslancem Jelkom Kacinom, s katerim bomo obudili čas pred 21

Franci Bratkovič, ki je zbornico vodil od njene ustanovitve leta 2007, odhaja na delovno mesto člana Uprave za področje člo-

presorji, kjer je pet let vodja Oddelka za varstvo okolja. Že več kot 10 let je tudi zunanji strokovni sodelavec Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje, kjer je vodilni presojevalec sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in varnosti ter zdravja pri

veških virov v Revoz. Upravni odbor zbornice je tako na svoji 24. seji za direktorja imenoval Tomaža Kordiša. Ta zbornico dobro pozna, saj je od leta 2008 predsednik Sekcije za okolje in energijo in hkrati član uredniškega odbora časopisa Uspeh. Sicer pa že vse življenje dela v gospodarstvu. Inženir kemijske tehnologije je devetnajst let zaposlen v črnomaljskem podjetju Danfoss Compresors, danes Secop kom-

Marko Bele s.p. delu. „Skozi to delo sem spoznal Nad mlini 4 več kot sto organizacij, podjetij SI-8000 Novo mesto v Sloveniji in tujini in pri tem pritel./fax: +386/(0)7-30-24-078 dobil dragocene izkušnje, ki mi FASADE, ADAPTACIJE, ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU bodo zelo prav prišle na novem Specializirani za izdelavo delovnem mestu,“ dodaja Kordiš. MARKO BELE s.p. Njegove prednostne naloge pa bodo tretja razvojna os, izgradnja gsm: +386/51-636-909 oziroma nadgradnja elektroener• Na večstanovanjskih blokih getskega omrežja termlini sodelovaNad 4, tel./fax: +386/(0)7-30-24-078 nje pri iskanju poslovnih priložno• Na individualnihmarko.bele@gmail.com hišah SI-8000 Novo mesto sti za Dolenjsko in Belo krajino. • Sanacije fasad na starih hišah Franci Bratkovič odhaja zadovo-

Vesna Lakner Sofrić arhiv GZDB

obzornik

Menjava vodstva v regijski Gospodarski zbornici

Gost Jelko Kacin

leti in ljek pogledali ponede . , tedanje 26. 12 0 dogajanje ob 20.3 iz današnje perspektive ter spregovorili z gostom o prihodnosti Slovenije in Evropske unije. Vaš krog – oglejte si tedenska ponedeljkova »klepetanja« tudi v arhivu oddaj na www.vaskanal.com.

Toplotne fasade

• Priprava dokumentacije za EKO SKLAD (subvencije pri izdelavi fasade) • Adaptacije Kontakt: Marko 051 636 909 marko.bele@gmail.com

Posredovanje pri nepremičninah

• Pri prodaji, nakupu in najemu stanovanj, hiš in poslovnih prostorov Kontakt: Tatjana 051 324 658 tatjana.bele@gmail.com

št. 80, december 2011

12! 0 2 o Srečn Vaš mesečnik

9


obzornik

Dolenjska, Bela krajina in Posavje s šestimi poslanci Četrtega decembra smo se Slovenci prvič v zgodovini samostojne države podali na prve predčasne parlamentarne volitve. Zmaga je z 28 osvojenimi sedeži pripadla Listi Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija. Dva manj, torej 26, so volivci namenili Slovenski demokratski strani Janeza Janše. Z desetimi poslanci sledijo Pahorjevi Socialni demokrati. Državljanska lista Gregorja Viranta bo imela v novem sklicu osem poslancev, sledita DeSUS in Slovenska ljudska stranka s po šestimi ter Nova Slovenija s štirimi poslanskimi sedeži. 90-članski parlament sestavljata tudi predstavnika italijanske in madžarske manjšine pri nas. Iz državnega zbora so izpadle kar tri dosedanje parlamentarne stranke: Liberalna demokracija Slovenije, Slovenska nacionalna stranka in Zares. Tudi če njihove odstotke seštejmo, ti ne dosegajo štirih odstotkov, kar je meja za vstop v parlament. Zaradi nezdružljivosti poslanske in županske funkcije se v Krškem, Metliki in Mirni Peči obetajo nadomestne županske volitve, a so v Združenju občin Slovenije na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložili pobudo za presojo Zakona o nezdružljivosti poslanske in županske funkcije. To pa je pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti že zavrnilo.

Dolenjska, Bela krajina in Posavje bodo imeli poslej poslanca manj kot v zadnjem mandatu. Vnovični poslanski sedež so volivci zaupali Zvonku Lahu, Ivanu Grillu in Andreju Vizjaku iz Slovenske demokratske stranke. Njihov poslanec bo po novem tudi Tomaž Lisec. Novi stari poslanec bo tudi Franc Bogovič iz Slovenske ljudske stranke. Med 29 poslankami, kar je sploh največ doslej, bo vnovič tudi Renata Brunskole, ki je tokrat kandidirala na listi Zorana Jankovića – Pozitivna Slovenija. Od mesta poslanca pa se poslavljata Franci Kek in Franc Žnidaršič.

Volitve 2011 v številkah Volilna udeležba na državni ravni skoraj 66-odstotna Najvišja je bila sicer v volilni enoti 3, Ljubljana Center, kjer se je na volišča odpravilo slabih 72 odstotkov volivcev, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, kjer je na volišča prišlo manj kot 60 odstotkov volilnih upravičencev. V volilni enoti 6 – Novo mesto je bila udeležba 64-odstotna, najvišja je bila v volilnem okraju Novo mesto II (68,66 %), najnižja pa v brežiškem (58,01 %). Skoraj tretjina žensk V državnem zboru bo med 90 poslanci 29 žensk, kar pomeni, da so predstavnice nežnejšega spola krepko izboljšale svoj rezultat izpred treh let, ko jih je bilo v parlamentu 14. Poslanci

Poslanke

LZJ - Pozitivna Slovenija

Stranka

16

12

SDS

19

7

SD

8

2

DLGV

4

4

DeSUS

4

2

SLS

6

0

NSi

2

2

Marko Mesojedec

V božičnih praznikih naj vas spremlja mir in notranja uglašenost, v novem letu 2012 pa zdravje, sreča in ljubezen.

10

Vaš mesečnik

št. 80, december 2011


obzornik RENATA BRUNSKOLE Lista Zorana Jankovića – Pozitivna Slovenija „Izredno sem vesela svojega rezultata. Bela krajina potrebuje poslanko v državnem zboru in zelo sem vesela in počaščena, da so mi ljudje vnovič zaupali mandat. Obljubljam, da se bom še naprej trudila vestno, po svojih močeh, tako kot se jaz znam.“

ZVONE LAH Slovenska demokratska stranka „Zelo sem zadovoljen z glasovi, ki sem jih dobil, in se zahvaljujem vsem volivcem, ki so mi zaupali svoj glas. Mislim, da sem eden redkih, ki mu je uspel 5-odstotni boljši rezultat kot na prejšnjih volitvah. Žal stranka ni zmagala. Verjetno zaradi tega, ker je obljubljala samo realne stvari.“

ANDREJ VIZJAK Slovenska demokratska stranka „Zahvaljujem se vsem volivkam in volivcem, ki so mi naklonili svoj glas. Upali smo, da bomo s svojim programom, svojo ekipo prepričali večino, a se je ta odločila drugače. Čestitam tudi zmagovalcem. Bomo pa trdo delali za promocijo in uresničitev naših programskih točk tako v volilnem okraju Brežice kot volilni enoti Novo mesto.“

IVAN GRILL Slovenska demokratska stranka „Zahvaljujem se vsem volivkam in volivcem, da so mi dali visoko podporo. Kot se je izkazalo, so volivci v meni vendarle prepoznali borca za Dolenjsko in Belo krajino in da so se vedno lahko name zanesli. Jaz obljubim, da si bom tudi vnaprej prizadeval, kolikor bo to v moji moči.“

TOMAŽ LISEC Slovenska demokratska stranka „Verjamem, da bomo uspeli v prihajajočem mandatu za Sevnico doseči največ, pa naj bo to na področju političnega udejstvovanja, gospodarstva, družbenih dejavnostih ali na drugih področjih, ki jih Sevnica potrebuje. Verjamem, da Sevnica lahko v naslednjem mandatu tudi z mojo pomočjo doseže kakšen uspeh.“

FRANC BOGOVIČ Slovenska ljudska stranka „Hvala volivcem za zaupanje. V Krškem smo imeli kar zanimive volitve, ker se je odločalo, ali bom v bodoče župan ali poslanec. Odločitev volivcev je, da še naprej ostanem poslanec, župansko mesto pa prevzame nekdo drug. Vesel sem tudi, da je Slovenska ljudska stranka izboljšala svoj rezultat v teh težkih časih.“

FRANC ŽNIDARŠIČ Demokratična stranka dela „Kar zadeva rezultat Demokratične stranke dela, je treba povedati, da ga je na nek način zrežirala tudi medijska srenja, ki je ignorirala prisotnost naše stranke na teh volitvah. Prav tako so našo stranko ignorirali nekateri raziskovalci javnega mnenja, kar je seveda nedopustno.“

FRANCI KEK Zares „To, da stranka Zares ni prišla v parlament, ni dobra novica. Ne samo za nas, ampak tudi za državljane in državljanke. V teh treh letih smo delali dobro. Onemogočili smo marsikaj, kar ne bi bilo dobro za večino državljanov. Borili se bomo še naprej.“

Tel: 07 3931424 Fax: 07 3931440 E-mail: info@iskra-pio.si Internet:www.iskra-pio.si

Eleganca, kvaliteta, trajna funkcionalnost - ALU stavbno pohištvo

Cenjenim strankam, poslovnim partnerjem, sodelavcem želimo vesel božič in srečno 2012! št. 80, december 2011

Vaš mesečnik

11


vaš kanal

Silvestrska oddaja bo letos v znamenju glasbe, humorja in številnih drobnih želja naših najstarejših in najmlajših gledalcev. Novo leto bomo priča-

, sobota 31.12. , 0 ob 23.0

Od silvestra do silvestra Uvod v silvestrski večer na Vašem kanalu že tradicionalno pripada oddaji Od silvestra do silvestra. Že samo ime pove, da združuje in prikazuje pomembnejše dogodke, ki so zaznamovali iztekajoče se leto na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, pa tudi širše. Budno oko naše televizijske kamere je v svoj

objektiv tudi letos ujelo številne dogodke in jih tako za vedno zapikali ob poslušanju salo v zgodovino – slavnostne podslovenske glasbe in pise, odprtja pomembnih naložb, se nasmejali številnim propad in oživitev podjetij, naravne ujme, prve predčasne ponesrečenim podržavnozborske volitve, snetkom ustvarjalcev prodružabne, kulturne in grama, ki so jih zabeležišportne utrinke ter le kamere televizije Vaš še mnoge druge, kanal. Izvedeli bomo , ki so zaznamovali tudi, kaj je v kartah sobota , . življenje in delo tuzapisano za prihaja2 1 . 1 3 kajšnjega človeka. joče leto. Prebivalci 0 0 . 0 2 ob Med številnimi se doma starejših občanov boste lahko gledalci bodo obudili spomine na sprehodili na silvestrovo. to, kako so sami v mladosti Vas zanima, kaj vse se je zgodoživljali božično-novoletni čas, in povedali, česa si najbolj želijo v na- dilo v letu 2011? Oddaja Od silveslednjem letu. Tudi z najmlajšimi stra do silvestra z Mojco Kren na pa bomo ovrednotili staro leto in televiziji Vaš kanal premierno v soboto, 31. decembra 2011, ob 20. razkrili pisane želje za prihajajoče. Odštevajte s televizijo Vaš kanal uri. Ponovitev si lahko ogledate v od 23. ure naprej na silvestrski nedeljo, 1. januarja, ob 11. uri. večer …

12

Vaš mesečnik

DOLENJSKI OBZORNIK

Občini Metlika pa so imeli zadnjo sejo pod vodstvom dosedanje županje Renate Brunskole. Obiskali smo belokranjV zadnjem letosko-britanski šnjem Dolenji večer in skem obzorniak drug s v večer ku ne moremo k e tor belomimo prispevka 0 0 kranjo nasilju v družiob 20. skih ni. Tudi zato, ker je ugi vsak dr k p e n i n v teh dneh praznično četrte ter preverili, vzdušje, ko smo z družino 0 (ali pa bi vsaj morali biti) več kot kaj vse se bo ob 20.3 običajno. Pokazati želimo pravo dogajalo pod plat medalje tega, kar se doga- ogrevanim šotoja za marsikatero steno, a smo rom na Majerju do – ne samo kot žrtve, temveč tudi novega leta. kot priče nasilja v soseščini – raje tiho. Prav o tem bodo žrtve nasilja v družini govorile same. V oddaji no bomo obravnavali še nekaj lahkoNagrad je n tnejših, a zato vsebinsko nič manj vpraša zanimivih tem, zato vas vabimo k ogledu v torek, 27. decembra, ob 20.30 na televiziji Vaš kanal.

BELOKRANJSKI OBZORNIK V zadnjem letošnjem belokranjskem obzorniku, ki ga lahko ujamete še v nedeljo zvečer, vas bomo popeljali na pohod in čarobni koncert v podzemno jamo Grdanji skedenj. V Semiču so sprejeli strategijo občinskega razvoja, na

Katero številko Vašega mesečnika trenutno držite v rokah? Podrobnosti na str. 15

št. 80, december 2011


Relax turizem

- največji slovenski organizator počitnic Letovanja, potovanja, smučanje, silvestrovanja, spoznavanja različnih krajev v dobri družbi in še marsikaj, nam ponudijo v TURISTIČNI AGENCIJI RELAX. V poslovalnicah je v teh dneh najbolj aktualna njihova FIRST MINUTE ponudba Jadran 2012. Od 23. decembra dalje, tudi FIRST MINUTE Mediteran 2012.

V katalogu si lahko ogledamo, kje bomo preživeli poletni dopust. Daniel Selinšek, izvršni direktor turistične agencije Relax pravi, da se vedno več gostov zaveda, da je v zadnjem trenutku vedno težje najti pravi aranžma, zato je povpraševanje po first minute aranžmajih vedno večje. V first minute ponudbi so ugodnejše cene

hotelov, poleg tega pa turistična agencija Relax podarja še dodaten popust. Za rezervacije do 15. januarja Relax podari do 25 odstotkov na posamezne aranžmaje, hkrati pa ponujajo še dodaten popust glede načina plačila. Minimalna vrednost akontacije znaša 15 odstotkov, če pa se odločimo, da plačamo 20, 30, 40 ali celo celoten znesek, pa prejmemo še od 3 – 7 odstotkov dodatnega popusta. To pomeni, da lahko za določen aranžma prejmemo tudi 32 odstotkov popusta.

ZAKAJ REZERVIRATI V FIRST MINUTE? 1. V katalogu že znižane cene do 17%. 2. Dodatnih do 25% popusta za hitre prijave do 15.1.2012. 3. Za plačilo do 31.12.2011 do 7% popusta

VABIMO VAS V RELAXOVI POSLOVALNICI: PE NOVO MESTO, PREŠERNOV TRG 9

07 393 34 20, 051 646 750 PE KRŠKO, TRG MATIJE GUBCA 3

07 488 10 80, 031 730 975 št. 80, december 2011

Zagotavljajo nižje cene kot Relaxov last minute, sicer vam vrnejo razliko! Letos ima Relax nekaj prav posebnega za svoje goste. Zagotavljajo nižje cene kot Relaxov last minute, sicer vam vrnejo razliko! Prav tako nov katalog prinaša tudi Relaxove adute. To pomeni, da imamo poleg zagotovila najnižje cene, tudi podarjen prevoz v določenih terminih. Če se bomo npr. odločili za potovanje na otok Krk v hotel Park Punat, ki ponuja all inclusive light ponudbo, in če potujemo do 24. 6. oz. od 26. 8. naprej Relax podari avtobusni prevoz. Prvič v zgodovini za Relaxove goste je avtobusni prevoz brezplačen, v glavni sezoni pa plačamo minimalen pavšal za prevoz. Relaxovi aduti so na Krku v hotelu Park Punat, v Karlobagu v hotelu Zagreb, na Hvaru v hotelu Arkada, na Visu v hotelu Issa, v Omišu v turističnem naselju Holiday village Sagitta, v Gradcu Bristu v hotelu Riva, v Orebiču v depandansah Bellevue, na Korčuli v TN Bon Repos, v Neumu v hotelu Sunce, v Budvi v hotelskem naselju Slovenska plaža, lahko pa se odločimo tudi za Sutomore, za hotel Nikšić.

POZOR, VELIKO AVTOBUSOV JE ŽE ZASEDENIH!

Senior in Poletni klubi V določenih hotelih Relax ponuja Senior klube, kar pomeni, da vas Relaxov predstavnik v hotelu obišče dvakrat tedensko, organiziran je program rekreativnih in družabnih iger in še marsikaj drugega. V določenih hotelih pa ponujajo tudi Senior počitnice. Pri poletnih klubih pa je poleg tega, da je predstavnik v hotelu 24 ur na dan, organiziran tudi spoznavni večer, otroške delavnice s programom in otroškim varstvom, družabni večer s tombolo in druge klubske aktivnosti. Za najmlajše pa je poskrbljeno v Relaxovih poletnih mini klubih, kjer so organizirane delavnice z različnimi programi in otroškim varstvom, ki pa poteka minimalno dve uri dnevno. Brezplačne počitnice za otroke se razlikujejo od hotela do hotela, a lahko v hotelu najdemo tudi ponudbe za brezplačne počitnice za otroka tudi do starosti 15 let. Pozorni pa moramo biti tudi na znak Naš izbor 2012, ki ga imajo hoteli, nad katerimi so bili zelo navdušeni Relaxovi gosti v preteklem letu. Vaš mesečnik

13

naročena objava

Katalog First minute izkoristite najugodnejšo ponudbo


MOJCA KREN Še nekaj strani in knjiga leta 2011 bo napisana. Napeta, razburljiva, skrivnostna ali povsem vsakdanja. Pravzaprav ni pomembno. Zdaj se je ne da spremeniti. A vendar nas čaka nov sveženj listov, 366 jih je, za vsak dan leta 2012 eden. Naj se na njih zapisujejo nepozabne avanture, iskrivi trenutki, prave odločitve, iskrena prijateljstva in nešteto drobnih pozornosti, ki naredijo še tako mrk vsakdan svetlejši in lepši. Naj bo leto 2012 vaše leto.

MARKO MESOJEDEC Vsem gledalcem Vašega kanala želim, da bi tudi v prihodnje ostali zvesti sebi in našemu programu. Naj bo leto 2012 obdobje pozitivnih presenečenj, zaznamuje/-jo naj ga vera v boljši jutri, družina, ki bo opora v najtežjih trenutkih, prijatelji, za katere bi šli na konec sveta, sodelavci, ki bodo cenili vaše delo in vi njihovo. SREČNO!

ŽIVA ZAKŠEK Še nekaj dni in leto 2011 bo za nami. Leto, ki je bilo polno prese-

14

Vaš mesečnik

nečenj – prijetnih in neprijetnih, leto, ki je prineslo veliko izzivov, leto, ki je povezovalo in ločevalo. V letu 2012 želim vsem gledalkam in gledalcem Vašega kanala ter bralkam in bralcem Vašega mesečnika čim več prijetnih presenečenj, uspešno izpeljanih izzivov in čudovitih trenutkov, preživetih v krogu svojih najbližjih. Srečno!

SILVESTER POLAK Tudi to leto gre h kraju, a zdi se, da hitreje od preteklih. V uredništvu Dolenjskega obzornika vam želimo prijetne dni tudi v letu 2012 in hvala vsem, ki ste pripomogli, da so bile oddaje odraz vašega dela in življenja.

MARIO MURKO Ker prihajajo zelo zanimivi časi, želim vsem, da živijo svoje sanje in ustvarjajo okolje, polno medsebojnega razumevanja.

GORAN ŽIŽIČ Leto novo se oglaša, naj v dobrem starega prekaša! Srečne, uspešne, brezskrbne dni, ljubezni in zdravja vam GORAN ŽIŽIĆ želi.

ANDREJ HUDOKLIN Želim vam lepe praznične dni, osebno srečo, zdravje in dobre rezultate skozi vse prihodnje leto. V prazničnih dneh najdite obilo notranjega miru in moči za izzive, ustvarjalne in zadovoljne trenutke v letu 2012.

MATEJ RUDOLF ŠKOF V prihajajočem letu želim vsem gledalcem in bralcem kot tudi ustvarjalcem, sodelavcem Vašega kanala, veliko notranjega miru in obilo osebnega zadovoljstva pri vsem, kar nas vsakodnevno obdaja. Srečno!

VESNA LAKNER V letu, ki se poslavlja, smo doživeli marsikaj lepega, pa tudi manj prijetnega. Naj bo slednjega v letu 2012 čim manj, naj bo čim manj stokanja v smislu »tega ne zmorem, tega se ne da«. Z voljo lahko dosežemo vse, če bomo imeli pri vsem še malo sreče in okrog sebe prave ljudi, pa bo le lažje. Televizijci v novo leto vstopamo optimistični kljub negotovim razmeram na medijskem trgu. Naši zvesti gledalci ste spodbuda, da se še

naprej trudimo za čim kakovostnejše poročanje o dogodkih iz vašega okolja. Vsekakor bomo še naprej navzoči v lokalnem okolju Dolenjske, Bele krajine, Posavja, pa tudi širše, saj »lokalna novica ostaja kraljica«.

JURE MAROLT Bodi dober, pa boš modrejši kot moder, lepši kot lep in boš srečen in vesel. Če se bo vsak izmed nas – tudi ti! – držal tega preprostega in navdihujočega nasveta Frana Milčinskega, bo leto 2012 zagotovo prelepo in nepozabno.

JOŽICA PAVLIN Zaposleni Vašega kanala smo sila, ki premikamo meje. Veliko smo že dosegli in radi bi še več. Zato iščemo nove ideje in pobude. Ob novem letu želim pozitiven pogled na prihodnost, zato naj praznični dnevi prinesejo nekaj novega … Srečno v letu 2012.

PETRA PRIJANOVIČ Iz lanske zimske pravljice se je čas prevesil v letošnjo zimsko idilo. Vmes smo premikali in prestopali meje, uresničevali

drzne ideje in udejanjali želje. Še vedno pa bomo veliko njih prenesli v prihajajoče leto. Naj bo novo leto 2012 ravno prav podjetno, pisano in pozitivno!

TATJANA PETRIČ Vse, kar te ne ubije, te okrepi. Tako nekako je izzvenelo leto, ki ga zaključujem. Deležna sem bila obilo tovrstnih okrepitev. Rodila so dodatna razmišljanja o vrednotah, ki so nekoč imele drugačno preobleko in vrednost,  o smislu življenja in bivanja, samooskrbi …, za kar sem pravzaprav hvaležna.  Naj bo leto, ki je pred nami, srčnejše, strpnejše in prijazno do medija Vaš kanal ter njegovih zvestih gledalcev. Vsem želim zdravo in srečno 2012.

JERNEJ PIKO Našim zvestim bralcem, bralkam, gledalcem in št. 80, december 2011


gledalkam želim obilo veselja, zabave in dobre glasbe v letu 2012. Drznite si biti to, kar ste.

KRISTIJAN LOVRENČIČ Naj bo uspešno, lahko tudi malo grešno ... Naj bo očarljivo in pa iskrivo, igrivo ... Z malo bridkosti, veliko sladkosti in največ modrosti ... Naj bo mirno, kot morje večerno, minljivo in večno, preprosto SREČNO 2012. KATJA CIMERMANČIČ Spet je tu novoletni čas, ko se z nekoliko nostalgije ozremo na minule dogodke in seveda z veliko zanosa pričakujemo novo leto in z njim nove izzive. Vsem gledalkam in gledalcem Televizije Vaš ka-

nal želim predvsem obilo smeha in radosti. Naj vas razveseljujejo drobne stvari, prepustite se toku življenja in ne pozabite užiti vsakega trenutka dneva. Pa srečno!

TJAŠA PUREBER V življenju je najtežje narediti nove korake. V prihajajočem letu vam zato želim, da imate zanje obilico pogum. Na koncu je vsaka odločitev, ki jo sprejmemo s srcem, prava. Srečno 2012!

Povhova ulica 1, 8000 NOVO MESTO, Tel.: 07/393-28-00 www.eventus-nm.si, e-pošta:info@eventus-nm.si

Nagradna igra Vašega mesečnika V jubilejni 80. številki vašega mesečnika smo vam zastavili 5 nagradnih vprašanj. Najdete jih pod ekrani.

Podelili bomo 10 praktičnih nagrad. Zanje se lahko potegujete vsi, ki boste pravilno odgovorili na vseh 5 vprašanj. Odgovore pošljite do 15. januarja 2012 na dopisnicah na TV Vaš kanal, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto ali po elektronski pošti na naslov vasmesecnik@tv-nm.si.

Obnovljen salon bele tehnike in dekorativne razsvetljave

ZADENITE

SANJSKI NAKUP

5.000 € V decembru Vam ob nakupu določenih izdelkov bele tehnike in avdio – video naprav iz zaloge podarimo darilni bon v vrednosti do 200,00 Eur.

Kupon za sodelovanje v nagradni igri prejmete v naši trgovini.

Kupon za sodelovanje v nagradni igri prejmete v naši trgovini. Nagradna igra traja od 1. 12. 2011 do 29. 2. 2012

Nagradna igra Povhova traja ulica od1,1.800012. 2011 2. 2012 NOVO MESTO,do Tel.:29. 07/393-28-00, fax: 07/393-28-20 http://www.eventus-nm.si, e-pošta:info@eventus-nm.si Vse podrobnosti na www.belaplus.si

Vse podrobnosti na www.belaplus.si

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Cenjenim strankam in poslovnim partnerjem želimo vesel božič in srečno novo leto!


Poslanici novomeškega škofa in evangeličanskega pastorja , sobota . 2 1 24. , 5 ob 19.5

Na sveti večer, 24. decembra, bosta ob 19.55 gledalcem naše televizije v božični poslanici božično-novoletne praznike voščila novomeški škof msgr. Andrej Glavan in dr. Daniel Brkič, pastor Evangelijske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.

Sokolska 6, Ivančna Gorica; veliko parkirišče, 01/7812-780 ODPRTO: pon - pet 8-19 h, sob 8-15 h

Nova trgovina BIO RAJ vam v Ivančni Gorici na 100 m2 toskanskega pridiha nudi bogat izbor ekoloških živil ter čistil in kozmetike, ekološko pridelano sadje in zelenjavo ter zdrav kruh!

Kalcinacije v rami Kalcinacije so posledica dogajanja znotraj sklepa in pripadajočih struktur ter zunaj njega. To pomeni, da točnega vzroka nastajanja še ne poznamo. Domneva se, da se takšno stanje razvije bodisi zaradi slabše preskrbe s krvjo bodisi zaradi staranja tetive oziroma degenerativPiše Izidor Ivanović nih motenj. Najpogosteje se pojavi med 40. in 50. letom starosti, večinoma pri ženskah. Sam proces nastajanja in razvoja kalcinacije v tetivah rame pa je bolj raziskan in v zadnjih desetih letih dobro pojasnjen. Na začetku namreč pride do priprave mesta v tetivi s specifičnimi celičnimi spremembami, ki bodo omogočile nastanek in nalaganje drobnih kristalčkov na tetivo (največkrat m. supraspinatus, infraspinatus), kar ne povzroča nobenih simptomov. V naslednji fazi se že začne izločanje kalcija iz celic in nato združevanje v majhne kepice, čemur rečemo kalcijevi depoziti in se jih na UZ vidi kot bele lise. Takšno stanje ne povzroča nobenih simptomov in lahko traja tudi zelo dolgo (nekaj let), zato mu tudi pravimo mirujoče stanje. Po mirujoči fazi pa se začne za mnoge paciente zelo poznana bolečina v rami z zmanjšano gibljivostjo in v večih primerih mravljinčenje tudi do prstov. Tej fazi pravimo resorbcijska faza, ko kalcijevi depoziti spominjajo na zobno pasto in je najbolj boleča. Prizadeti imajo velikokrat težave s spanjem na boleči rami, težko premikajo roko po prostoru, prijemi kozarca so včasih tako boleči, da ga lahko pacient spusti iz rok, težko dvigne roko nad nivo rame, ženske pa s težavo ali celo ne zmorejo zapeti nedrčka itd. Pri takšnem stanju je zato treba narediti temeljit fizioterapevtski pregled rame in ugotoviti, katere strukture so vpletene v omenjeni proces. Na podlagi pregleda in morebiti še dodatne UZ preiskave lahko začnemo s programom terapije. Ta je sestavljena iz veliko manualnih prijemov in gibalne terapije skupaj z osteopatskimi tehnikami, ki jih zelo dobro in uspešno že več let uporabljamo v fizioterapiji Corpus in imajo zelo dobre učinke na boleče stanje, tako da lahko bistveno zmanjšamo ali celo odpravimo bolečino, ki jo lahko povzročajo kalcinacije v rami. V iztekajočem se letu vsem vam želim predvsem zdravja in poguma, da se odločite zanj. Srečno 2012!

Dodajte nas na Facebook: Bio raj (obvestila o degustacijah, slike, recepti, nasveti..) OBIŠČITE NAS obdarite sebe & svoje drage letos Z ZDRAVJEM

16

Vaš mesečnik

št. 80, december 2011


Oddamo poslovne prostore v izmeri 125 m 2

ART optika na novi lokaciji! Nahajamo se na novi, prenovljeni lokaciji, na Seidlovi cesti 16 (Ločna - nekdanji Autocommerce) V okulističnih ambulantah ART optike opravljamo okulistične preglede s koncesijo. Z zdravstveno kartico in urejenim zavarovanjem pri nas opravite okulistični pregled, stroške pa krije ZZZS. Preglede opravljamo vsak torek popoldan v naši poslovalnici. Predhodno se naročite na: 07/33 23 110 • • • •

Vsem poslovnim partnerjem in strankam se zahvaljujemo za sodelovanje. Želimo vam prijetne praznike ter srečno, zdravo in uspešno novo leto.

pestra izbira sončnih očal in korekcijskih okvirjev kontaktne leče safilens (med vodilnimi proizvajalci v Evropi) kontaktne leče Johnson-Johnson ter pripomočki za nego

PE Novo mesto Seidlova cesta 16 Tel.: 07/332 3110

Art optika d.o.o. Goriška cesta 78 Ajdovščina

Livada 1a, 8000 Novo mesto Tel.: VARIANTA 1 07 39 42 912, Mob.: 041 62 78 95 www.transporti-zupancic.si

Del. čas: od 8. do 19. ure; sobota od 9. do 12. ure

Srečno in zdravo 2012!

Želimo vam vesele božične praznike ter srečno, zdravo in uspešno leto 2012. Vzajemna

Pe NoVo mesto trdinova 4 tel.: 07/ 393 53 60

Srečno 2012!

• NoVo mesto Prešernov trg 5 tel.: 07/ 393 53 60

Kolodvorska cesta 49, Črnomelj elvira.studio@siol.net

št. 80, december 2011

novoletno voščilo 93x131-PE NM.indd 1

Vaš mesečnik 2.12.2011 12:49:24

17


Nocoj na Vašem kanalu

Petnajst vrhov – petnajst zgodb

Petnajst vrhov in več kot 7344 udeležencev je del statistike zaključene dveletne akcije, ki so jo v novomeški tovarni zdravil Krka zasnovali skupaj s Planinsko zvezo Slovenije. Planinsko himno »Oj Triglav, moj dom« je Mešani pevski zbor Krka zapel na petnajstih planinskih postojankah po vsej Sloveniji, kar je dokaz, da je naša dežela prepletena z mnogoterimi planinskimi potmi. Glavni namen akcije je bilo spodbujanje ljudi h gibanju in Slovence ozavestiti o pomenu lastne skrbi za zdravje. Marko Mesojedec arhiv Vaš mesečnik Vseh petnajst vrhov je poleg prvega moža Krke Jožeta Colariča osvojilo še 5331 krkašev. »Poleg tega lahko rečem, da smo naredili skoraj osem tisoč metrov višinske razlike in hodili kar 63 ur,« je še izpostavil Colarič. Novomeški farmacevt je s finančnimi sredstvi omogočil, da je Planinska zveza Slovenije označila in uredila petnajst planinskih poti – Šmarna gora, Čaven, Peca, Viševnik, Murska Sobota, Strunjan, Boč, Jezerski vrh, Lisca, Planina v Podbočju, Trdinov vrh, Polhograjska Grmada iz doline Ločnice, Polhograjska Grmada iz Polhovega Gradca, Slavnik in Raduha – izbrane planinske poti so, tako pravijo na Planinski zvezi Slovenije, med planinci najbolj obiskane. Zaradi dobrega odziva bodo z akcijo »V skrbi za vaše zdravje skupaj osvajamo vrhove« nadaljevali tudi prihodnje leto. Ponovili bodo pohod na Čaven, saj je v minulem letu pohodnike spremljalo izredno slabo vreme, na internem natečaju pa bodo zaposleni v Krki izbrali enega od petnajstih vrhov, ki jim je bil najbolj všeč, in ga organizirano vnovič osvojili.

18

Vaš mesečnik

Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor Krke, in Tone Tomše, podpredsednik Planinske zveze Slovenije, ob predaji Krkinega žiga za Raduho

Akcijo smo spremljali tudi na Televiziji Vaš kanal in vabimo vas, da si nocoj ob 20.30 premierno v programu Vašega kanala ogledate dokumentarec »Krkine planinske poti«. Ponovitvi oddaje bosta v soboto, 24. decembra, ob 11.30 ter v ponedeljek, 26. decembra, ob 17.40. št. 80, december 2011


Obdarovanje

št. 80, december 2011

primeru si namreč lahko privoščimo več drznosti in hudomušnosti. Vsekakor pa mora biti zraven ustrezna razlaga. 8  Dekoracija darila naj ne presega njegove vrednosti. 9  Lahko ga sicer damo tudi v darilno vrečko, a veliko lepše je, če je domiselno, izvirno zavito. 10  Seveda lahko podarimo tudi izdelek, ki smo ga sami naredili. To namreč vsebuje del nas, sporoča pa, da smo se za obdarovanca še posebej potrudili, mu namenili čas, misli … 11  Na zabavo oziroma k obdarovancu, ki gosti večjo skupino ljudi, prinesemo novoletna darila le, če smo se tako vnaprej dogovorili. V nasprotnem primeru bi namreč spravili v zadrego ostale udeležence. 12  Če se dogovorimo za obdaritev, je priporočljivo, da se dogovorimo tudi za okvirni znesek, vrednost darila. 13  Če obdarujemo družino, je seveda darilo lahko družinsko, »za skupno (upo)rabo«. 14  Ob izročitvi darila naredimo očesni stik z obdarovancem, ga torej pogledamo za nekaj sekund v oči. Ob tem se ustrezno nasmehnemo in povemo nekaj besed. 15  Tudi če prinesemo darilo v papirju ali vrečki, ga tik pred zdajci, preden ga izročimo, »slečemo« do ustrezne dekoracije. 16  Ne zbežimo takoj stran, ampak počakamo, da oseba darilo odpre, odvije in pogleda.

AVTOHIŠA VRTIN d.o.o. ČRNOMELJ Tel.: 07/3566 101

Vsak kupec, ki pride s tem letakom v naš salon in v obdobju od 19.12.2011 do 29.12.2011 naroči novo vozilo, prejme brezplačno vinjeto za eno leto. Obiščite nas na naši novi spletni strani www.vrtin.si

INŠTA E L JNLOKAR RADO s.p. A

E IJ C

Darilo je lahko sestavni del obdarovanja; časa, besed, misli in čustev, ki jih namenimo določeni osebi. A vseeno veljajo pri tem določena pravila, ki se zrcalijo v spodnjih namigih. 1  Ko razmišljamo o nakupu, imejmo pred očmi osebo, kateri bomo darilo poklonili. Ne kupujmo torej daril »na zalogo«, na splošno. Pri nakupu vsakega darila imejmo torej v mislih bodočega lastnika. 2  V skladu s tem bodimo skrbni pri vrednosti, saj ne smemo obdarovanca spravljati v zadrego z neprimerno izbiro darila. 3  Darilo naj bo toliko osebno, da se ga bo oseba razveselila in da bomo znali ob izročitvi utemeljiti, razločiti, zakaj smo izbrali zanjo ravno to. 4  Zato je pomembno, da ima darilo bogato sporočilno vrednost. 5  Pri izbiri darila upoštevamo enega (ali več) od naslednjih kriterijev: najin odnos, obdarovančeve hobije, interese, želje (če jih poznamo), okus, življenjski slog, značaj … 6  Značaj zato, ker je od tega morda odvisno, ali bomo izbrali kaj zabavnega, hudomušnega … ali resnega. 7  Pomemben podatek je tudi, ali bomo darilo izročili osebno in v resnem okolju ali morda v skupini, na zabavi, kjer bo več ljudi … V slednjem

Piše: Irena Potočar Papež

STR O

Prazniki so lahko prazni ali praznični tudi zaradi (ne) obdarovanja. A da ne bo pomote – ne gre za materialne dobrine. Gre za veliko več, gre za nevidne niti, stkane z ljudmi, ki so nam blizu in jih imamo radi. Zagotovo ni prav, da prijazne besede in geste celo leto hranimo za nekaj prazničnih dni ob koncu leta, a to je še posebej primeren čas za toplino in pozornost.

Dolnja Prekopa 20, 8311 Kostanjevica na Krki tel.: 07/49 87 310, gsm: 041 630 456 e-mail: instalacije.lokar@volja.net

vodovod

centralna

plin

Veliko sreče, veselja in lepih sanj, naj vam prinese božični dan, novo leto naj zaživi, radosti polno in brez skrbi. Srečno in zdravo leto 2012! Vaš mesečnik

19


vaš kanal

dom visi simbol bakren zvon«, je pojasnil Rok Vovko, vodja Gostilne Vovko na Ratežu pri Novem mestu; tudi predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno podjetniški zbornici Novo mesto. »Turizem v zidanicah, je unikaten turističen produkt, ki ga ne poznajo nikjer na svetu in preko naše turistične agencije je v letošnjem letu lepo število domačih in predvsem tujih gostov, spoznalo naše vinorodne kraje. Že pred več kot petnajstimi leti smo začeli s projektom »Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine« in danes po tolikih letih se izkazuje, da turizem potrebuje inovativne projekte in pristope«, je dejal Matjaž Pavlin, direktor Kompasa Novo mesto. Oddajo si lahko ogledate na spleti strani Televizije Vaš kanal www.vaskanal.com, v rednem televizijskem sporedu pa bo na ogled v soboto, 24. decembra, ob 16. uri in v torek, 27. decembra ob 11. uri.

, Sobota 24.12., 0 ob 16.0 PRAVI KLJUČI – kam gre slovenski turizem? V zadnji letošnji oddaji »Pravi ključi«, je voditeljica in avtorica televizijskega projekta Irena Vide, z gosti razpredala o izzivih pred katerimi se je znašel slovenski turizem. Panoga bo v naslednjih letih, glede na sedanjo stopnjo razvitosti slovenskega turizma in obstoječi razvojni potencial, postal ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako pomembno prispeval k doseganju razvojnih ciljev Slovenije. »V dobrih in slabih časih smo dokazali, kako močan je turizem, letošnje leto zaključujemo z dobrimi rezultati. Pri pripravi Strategije razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016 sodelujejo vsi ključni dele-

žniki slovenskega turizma, ki so to potrdili s podpisom Deklaracije za trajnostni razvoj slovenskega turizma«, je povedal mag. Marjan Hribar, generalni direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarstvo. »Slovenska naravna zdravilišča so neke vrste »paradni konj« med turističnimi ponudniki, svoj doprinos k tej podobi uspeha dodajajo tudi Terme Krka. Mi se bomo še naprej trudili nuditi kakovostne zdravstvene storitve«, je menil Jože Berus, direktor Term Krka. »Gostilna je bila od nekdaj središče družabnega in poslovnega življenja, najboljši promotor kraja, a tudi v gostinstvu smo priča številnim spremembam. Naši gostilni, ki se ponaša z več desetletno družinsko tradicijo, je bila med prvimi podeljena pravica

do uporabe kolektivne blagovne znamke »Gostilna Slovenija«, zato nad našim vho-

Verjamemo, da človek svojo prihodnost sooblikuje z lastnimi mislimi, prizadevanji in upanji. V novo leto 2012 vstopamo z optimizmom. Tudi vam želimo enako! In še veliko zdravja ter sreče. Agencija za radioaktivne odpadke Tudi letos smo namesto za nakup voščilnic denar namenili Posavskemu in obsoteljskemu društvu za boj proti raku.

Knjigovodstvo, organizacija in trgovina d.o.o.

več kot

20 let z

vami

Novo mesto, Šegova 90 Tel.: 07/33 75 960

Srečno 2012! AMECO PARKETI, Grajski trg 34, Žužemberk 20

Vaš mesečnik

Srečno 2012! Vodenje knjigovodstva za podjetja in samostojne podjetnike za domači in tuji trg št. 80, december 2011


BREZ PANIKE

je tedenska oddaja, v kateri voditeljica in voditelj kuhata zdrave jedi s pomočjo znanih gostov iz družabnega življenja, zraven pa v sproščenem pogovoru povesta še marsikaj zanimivega. Poleg tega bodo v oddaji še nasveti za zdravo življenje, o pripravi napitkov, vajah za telo, nasveti nutricionistke in tudi nagrade za gledalce. Konec meseca bodo gostje Andrej Šifrer, Miki Vlahovič (Victory), Davor Radolfi, Rene Krhin, Dejan Zavec. Oddaja je osvežujoča pospestritev programa v ponedeljkih zvečer s ponovitvijo v soboto.

Mladinska oddaja Brez panike bo v novo leto vstopila s stilom. Očaral vas bo balkanski zapeljivec Rade Šerbedžija, v vročico novoletne noči pa s pozitivnimi vibracijami zazibal kolektiv Red Five Point Stars. Gostili bomo tudi Bajago, Tonyja Cetinskega in Nino petek Pušler. Iz , 30. 12. prve roke 0 vam bomo ob 20.0 zaupali še o nekaj namigov, kako novoletni večer narediti nepozaben in seveda – kje bo na naših koncih potekal najboljši žur. Bodite z nami v petek, 30. decembra, ob 20. uri, naših oddaj pa ne zamudite tudi v prihodnjem letu in seveda na spletni strani Vašega kanala. Ekipa mladinske oddaje Brez panike vam želi povsem brezpanično leto 2012!

Ob ljkih ponede 30 ob 20.

»Na pragu novega leta naj vam čas nakloni spoznati prave ljudi, storiti prave reči, ubrati prave poti, in v sebi in v drugih najti le dobre sledi.« Vsem strankam in poslovnim partnerjem voščimo lepe in mirne praznike ter obilo osebnih in poslovnih uspehov v letu 2012. Avto Krka d.o.o.

TEHNIČNI PREGLEDI

Ste zamudili vašo najljubšo oddajo? Najdete jo na www.vaskanal.com

Hladnikova 1, Novo mesto, Tel.: 07/384-44-33, e: naslov:knjigarna-kapitelj@siol.net

darila •  sveče •  CD-ji/DVD-ji •  jaslice, •  križi in kipi, •  rožni venci, •  voščilnice, •  slike

knjige •  sveta pisma, •  molitveniki, •  kuharice •  priročniki, •  leposlovje, •  duhovnost, •  otroške knjige

Lepa darila in odlične knjige za vse praznične priložnosti! Vesel Božič in srečno novo leto! Beneficij,d.o.o. št. 80, december 2011

no Nagrad je n vpraša

Kdo vodi Belokranjski obzornik na Vašem kanalu? Podrobnosti na str. 15

Vaš mesečnik

21

vaš kanal

Smeha polna skleda


LEOPOLD KOŠČAK s.p. Kamnje 7a, Šentrupert, tel.: 07/30 40 214 GSM: 041 754 051

Vesel božič in srečno novo leto vam želi.

izdelava kotlov za pripravo živinske krme Srečno, zdravo in uspešno 2012!

T: 07/30 82 360 M: 041 745 860

Novo mesto d.o.o. Delovni čas: ponedeljek – petek od 7-18, sobota 8-12

ALU

VHODNA VRATA VRHUNSKE KAKOVOSTI IN DIZAJNA

POSLOVNA ENOTA Ivančna Gorica Stantetova 10, 1295 Ivančna Gorica tel.: 01/7878535, faks: 01/7807868 e-pošta: info@cugelj.si

Vulkanizerstvo Kovačič vam želi vesel božič in srečno 2012 Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje in vam ob prihajajočih praznikih želimo SREČNO IN ZDRAVO 2012!

Srečno 2012!

PVC OkNA IN VRATA ALu VRATA IN OkNA kRPAN žALuZIjE ROLETE IN kOmARNIkI ZImSkI VRTOVI OkENSkE POLICE IN ZAkLjučNA DELA

• Prodaja pnevmatik vseh znamk po zelo ugodnih cenah – svetovanje • Prodaja jeklenih in aluminijastih platišč • Vulkanizerstvo kmetijskih, tovornih, gradbenih, terenskih, kombiniranih, osebnih in motornih vozil • Polnjenje pnevmatik s plinom Secur pneus • Popravila poškodovanih pnevmatik in alu platišč • Hramba pnevmatik in avtooptika • Avtomehanika, hitri servis ( popravilo zavornih sistemov, podvozji, izpušnih sistemov…) • Avtopralnica z mikroprahom, po želji tudi samopostrežna

RAZSTAVNI SALON Ljubljana BTC / PTC Diamant Letališka 5, 1000 Ljubljana tel.: 01/5476526, gsm: 040/840069 www.cugelj.si

POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE

OKLEŠEN (07) 33 70 200 -

NON STOP

Nudimo vam vse storitve na enem mestu. Trudimo se biti najboljši ter najugodnejši. Oklešen d.o.o., K Roku 26, Novo mesto

22

Vaš mesečnik

št. 80, december 2011


Piše: Anamarija Janežič kozmetik

BLEŠČEČE IN RDEČE

Zaključek leta ... čas novih ciljev, idej, pričakovanj in sanj. Vse bi radi uresničili. Novo leto in božič sta čas barv, veselja in praznovanja. Okrašena mesta, hiše in jelke z najrazličnejšimi predmeti nam vnašajo radost in igrivost. Božič je čas,ko prevladuje rdeča barva – barva življenja, energije, ljubezni in strasti. V vsakem od nas se prebudi globoko čutenje barv. Barve so namreč izraz človekove duše. Med različnimi barvami obstaja tisoč povezav, ki so lahko skrite v kateri koli barvi. Bleščeča barva lahko v sebi nosi celoten barvni spekter, ki ponazarja izvor življenja in ljubezni. Prav tako pa je tudi v soju bleščečega novoletna zabava. Priložnost, za katero se želimo urediti in se izkazati še bolj kot sicer. Privoščimo si praznična oblačila, pričesko in ličenje.

NASVET ZA NOVOLETNI MAKE-UP

Trend za najdaljšo noč v letu so vsekakor ličila in obleke v soju bleščic. V drogerijah so na voljo maskare in črtala z bleščicami v različnih barvah. Ravno tako lahko najdete pestro izbiro senčil za veke. Ličila so zelo preprosta za nanos, bleščice pa bodo pričarale glamurozen videz. Za novoletno zabavo oči obrobite in močno naličite v izbranem odtenku, nato pa še dodajte bleščice. Tako bodo vaše oči lepo poudarjene, za piko na i pa dodajte še umetne trepalnice ali črno maskaro. Če se odločite, da boste poudarile en predel obraza, bo to delovalo elegantno. Lahko so adut samo ustnice,ki jih poudarite z močno rdečo barvo. Na koncu pa ne pozabite na nohte. Obarvajte jih z barvo senčila. Naj make-up izraža vas same. Zablestite v soju dobre volje najlepše in samozavestnejše.

AKADEMIJA ZA VIZAŽISTE

Ena odločitev je dovolj… … ko gre za vašo pokojnino.

Vsi si želimo tudi v pokoju živeti vsaj tako udobno, kot v aktivnem obdobju. Zato je že sedaj modro premisliti, kako ohraniti dosežen življenjski slog po upokojitvi. V zadnjem času, še posebno ob napovedih pokojninske reforme, se je veliko govorilo in pisalo o postopnem višanju starosti upokojitve in zniževanju pokojninske osnove. Da bomo morali za dodatno pokojnino, ki pomeni ohranitev življenjskega standarda v starosti, poskrbeti sami, nam je v tem trenutku popolnoma jasno. Kaj vse te spremembe pomenijo za posameznika, pa nam je večini v tem trenutku neznanka. Kolikšen delež mesečnega prihodka je smiselno nameniti za pokojninsko varčevanje? Kolikšna je ustrezna pokojninska rezerva? Katera vrsta varčevanja je primerna za posameznika? Odločitev o varčevanju za starost je pomemben korak v življenju, ki ga ne smemo prepustiti naključju. Pomembno je da smo v trenutku odločitve dobro informirani. Za nasvet se lahko obrnemo na strokovnjake, ki poznajo najprimernejše načine ustvarjanja ustrezne pokojninske rezerve. NLB Svetovalci za osebne finance vam s svojo strokovno usposobljenostjo lahko pomagajo odgovoriti na zgoraj zastavljena vprašanja. Izračunali vam bodo ustrezno pokojninsko rezervo in potreben znesek pokojninskega varčevanja, ki vas bo pripeljal do želenih ciljev. Iz širokega nabora ponudbe NLB Skupine, pa vam bodo pomagali izbrati pravo kombinacijo varčevanja in naložb, najustreznejšo glede na vaš naložbeni profil in obdobje varčevanja.

Zato ne odlašajte! Pokličite svetovalca v vaši izbrani NLB Poslovalnici in se naročite na Pokojninski nasvet ali preklikajte www.financni-nasvet.nlb.si/pokojnina in se prek posebnega spletnega obrazca prijavite na individualno svetovanje v NLB Poslovalnici po vaši želji.

Srečno 2012! BEAUTY SPA CENTER ZA NEGO OBRAZA IN TELESA Cegelnica 24 8000 Novo mesto Tel.: 07 3382971 Mob.: 051 224-066 beauty.spa@volja.net www.spa-center.si Vesele božične in novoletne praznike vam želi Beauty spa center za nego obraza in telesa!

V januarju 2012 začnemo z usposabljanjem za NPK-VIZAŽIST Dodatne informacije: 051 224-066 Anamarija Janežič

Oglasno sporočilo

NLB Pokojninski nasvet

Gornja Prekopa 8, Kostanjevica na Krki, kt.trsinar@siol.net

• izdelava brunaric • lesenih hiš • kozolcev • ut • ostrešij ...

Tel.: 4986140 Gsm: 041 651 435

SREČNo, ZDRAVo IN USPEŠNO 2012!


obzornik

Jubilej Kulturno-umetniškega društva Krka

40 let bogatijo kulturno dogajanje na Dolenjskem in širše Skupina ljubiteljev kulture je pozimi daljnega leta 1971 strnila vrste in znotraj novomeškega farmacevtskega podjetja ustanovila Kulturno-umetniško društvo Krka. Sprva interni značaj društva je kmalu prerasel okvire ter pridobival ugled in zanimanje v širšem okolju. S pestro paleto dejavnosti zaposleni v podjetju dokazujejo, da se da, če sta le volja in moč, doseči veliko. „Sodelavci na ta način zapolnijo svoj prosti čas oziroma se poleg dela ukvarjajo z aktivnostmi, ki jih veselijo, in mislim, da vsaka taka dejavnosti povečuje tudi ustvarjalnost posameznika,“ je prepričan Jože Colarič, predsednik Uprave in generalni direktor Krke.

Mojca Kren arhiv KUD Krka Galeriji Krka v Novem mestu in Ljubljani, Gledališki klub Krka, Mešani pevski zbor Krka, literarna sekcija, Dolenjski knjižni sejem in ustvarjalne delavnice so sekcije društva, ki so od začetka do danes pripravile več kot 650 razstav, gostile 161 srečanj gledališkega kluba, 21 slikarskih kolonij, 34 dolenjskih knjižnih sejmov, Mešani pevski zbor pa je doma in v tujini samostojno nastopil skoraj 400krat. Vsekakor številke, ki govorijo same zase. Konec šestdesetih let prejšnjega stoletja je bila kulturi naklonjena celotna skupnost. „V vodstvu podjetja je bila prisotna želja, da bi v delovni proces vgradili čim več kulturnih dejavnosti … Visok ambiciozen cilj, ki smo ga mi s programskim svetom poskušali oblikovati in smo se vsako leto nekoliko približali tej ideji,“ se začetkov spominja prva predsednica KUD-a Joža Miklič, kasneje pa so ga vodili še Staša Vovk, Marija Žveglič, Janez Bernik, danes pa

24

Vaš mesečnik

je prvi mož KUD-a Mitja Pelko. Danes si je težko predstavljati, da so se prvi dogodki društva odvija2011, ŠT. 81, LETNIK 09dobesedno med li DECEMBER v proizvodnji,

stroji, da so bile prve predstave v skladišču. Okolje se je nedvomno spremenilo, rdeča nit spremljanja ustvarjalnosti različnih področij pa

je ostala. „Društvo je ljubiteljske narave, sodelavci, ki vodijo sekcije, jih vodijo zato, ker jih posamezna področja še posebej zanimajo oziroma s svojo energijo dajejo pečat k delovanju sekcije,“ pravi Pelko. Dejavnosti KUD-a Krka so dobro prepoznane in globoko ukoreninjene v širšem kulturnem prostoru. Za velik doprinos h kulturi je tako društvo ob jubileju prejelo priznanje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. V KUD-u si bodo vsekakor tudi v prihodnje prizadevali v svoje aktivnosti vključevati zaposlene, najmlajše ustvarjalce, ki se na svojo ustvarjalno pot šele podajajo, kot tudi najbolj uveljavljena in zveneča imena iz Slovenije in tujine ter na ta način prispevati k vznemirljivosti in raznolikosti kulturnega življenja, Krka pa jih bo, tako pravi Colarič, pri tem še naprej podpirala.

9

Srečn o uspe ter šno v letu 2012 !

KOBRA Team d.o.o., LEVIČ NIKOVA CESTA 2, ŠENTJERNEJ, www.kobra.si, 041 600 700 Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije

št. 80, december 2011


Obrtniška ulica 51 07/34 81 480 service

TRANSPORTER FURGON (3 sedeži + tovor) 2.0 TDI 114KM Bluemotion eu5 motor že za 17.990 eur brez ddv (možnost poračuna ddv)

Avto Slak

obzornik

Trebnje

novo mesto

Kolodvorska ulica 4 07/393 2 999

www.avto-slak.si

TRANSPORTER KRPAN (5 sedeži+tovor) 2.0 TDI 114KM Bluemotion eu5 motor že za 18.690 eur brez ddv (možnost poračuna ddv)

TRANSPORTER KOMBI (8 sedežov) 2.0 TDI 114KM Bluemotion eu5 motor že za 24.154 eur z ddv

Akcijska oprema Transporter Bluemotion (velja za vse tri modele): climatic, esp + abs+ asr, paket elektron, parkirni senzorji, pocinkana karoserija, 2x zračna blazina

CADDY FURGON (2 sedeža+tovor) 1.6 TDI 75KM eu5 že za 11.690 eur brez ddv (možnost poračuna ddv) Climatic, esp+abs+asr +paket elektron

CADDY KRPAN BUSSINES (5sedežov+tovor) 1.6 TDI 102KM eu5 že za 14.890 eur (možnost poračuna ddv) Climatic, esp+abs+asr, paket elektron+dvojna drsan vrata+ parkirni senzorji+strešne sani+naslon za roke+meglenke

AMAROK 2.0tdi 4 motion 161KM HIGHLINE tovorno vozilo že za 24.990eur brez ddv (možnost poračuna ddv) Testno vozilo, 13.000km

CADDY FAMILY (5sedežov) 1.6 TDI 102KM eu5 že za 17.980 eur z ddv (osebno vozilo) Climatic, esp+abs+asr, paket elektron+dvojna drsan vrata+ parkirni senzorji+ lita platišča +naslon za roke+meglenke

CRAFTER 35 2.0TDI 109KM 3sedeži furgon že za 17.890eur brez ddv (možnost poračuna ddv)

Climatic, esp+abs+asr, paket elektron+ krilna vrata + velika drsna vrata

Obilo užitkov ob vožnji v letu 2012!

št. 80, december 2011

Vaš mesečnik

25


Servis Nino

www.servis-nino.si

email: info@servis-nino.si

Servis gospodinjski h aparatov in bele teh nike

Dančulovič Ninoslav s.p., Vorančeva 5, Novo mesto Tel: 07 3375 080, mobitel: 041 236 375; 041 612 070

Srečno, zadovoljno, zdravo in uspešno 2012!

VSTOPNA TOČKA VEM RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO • informiranje • osnovno podjetniško svetovanje • registracije, statusne spremembe in izbrisi podjetij preko portala e-VEM

Vse storitve

e. so brezplačn

Specializirana trgovina s perilom nedrčki do G košarice

Vesel Božič ter srečno, t us

op o zdravo in puspešno ni e d nič am

az piž 2011 Novo % Pr leto a

0

vam želimo - 4 zaposleni n

na Razvojnem centru Novo mesto.

Aktivnosti vstopne točke VEM so sofinancirane s strani JAPTI in Ministrstva za gospodarstvo.

Razvojni center Novo mesto, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, Tel.: (07) 33 72 980 Fax: (07) 33 72 981, e-pošta: razvojni.center.nm@siol.net spletna stran: www.rc-nm.si

Nahajamo se v trgovski hiši Bršljin

Kontakt: 07/39 30 796

Vesel božič ter srečno, zdravo in uspešno novo leto 2012 vam želimo zaposleni na Razvojnem centru Novo mesto 26

Vaš mesečnik

srečno 2012 Košenice 32 8 00 80 0N Nov o o me ov mesto t tell. te l.: 07 33 73 l.: 3 390 90 90 e-ma e-ma email il:: ti il tisk skar arrna a a..vvessel el@ @ssioll..ne .ne et

št. 80, december 2011


GRC Novo mesto se pospešeno razvija V letošnjem letu smo posodobili in obnovili dispečersko nadzorni center, ki poleg alarmiranja preko Regijskega centra za obveščanje omogoča tudi direktne prenose alarmov požarnih central z dotičnih objektov. Vseskozi veliko energije vlagamo v aktivnosti na področju projekta

ureditve nove lokacije in pričetka gradnje objekta širšega regijskega pomena za zaščito in reševanje, katerega nosilec je Gasilsko-reševalni center Novo mesto. Skupni interes so vse vključene službe že izkazale s pripravo pisma o nameri. Prav tako je s sprejemom Občinskega prostorskega načrta v sklopu gospodarske cone Brezovica potrjena lokacija in idejna zasnova novega centra. V zadnjem času smo s sosednjimi občinami

Mestne občine Novo mesto okrepili sodelovanje tako na operativnem kot tudi na preventivnem področju, sproti potekajo tudi aktivni dogovori o skupnem sodelovanju s prostovoljno gasilsko bazo na občinskem nivoju. Posebno pozornost posvečamo tudi gospodarskim in javnim subjektom v smislu zagotavljanja najvišje možne ravni požarne varnosti in z najbolj učinkovitim ukrepanjem v primeru izrednih dogodkov. Na področju požarne preventive smo v zadnjem času povečali intenziteto storitev inženiringa in svetovanj ter vaj evakuacij in reševanja, ki ob pravilni izvedbi najbolj nazorno pokažejo realno stanje v primeru morebitne nezgode ali požara. Za naš operativni kader skrbimo, da se redno strokovno usposablja, vlagamo pa tudi v sodobno gasilsko opremo. V prihodnjem letu želimo vozni park posodobiti še z dvema voziloma, ker sta obstoječi vozili dotrajani in tehnično zastareli, jih pa za posredovanje nujno potrebujemo.

Ob zaključku leta se vsem sodelavcem in poslovnim partnerjem zahvaljujemo za sodelovanje in vloženo energijo v vsakdanje delo naše dejavnosti, v prihajajočih prazničnih dneh pa želimo obilo osebne sreče in miru ter zdravo, uspešno in predvsem varno leto 2012.  Gasilsko-reševalni center Novo mesto

Revoz vam želi uspešno in veselo leto 2012. DRIVE THE CHANGE

št. 80, december 2011

Vaš mesečnik

27


Sr ečn o2 01 2! D A R O

Srečno in uspešno 2012!

BIRO Velika Cikava 12B

Računovodske in knjigovodske storitve Rozalija Judež s.p. tel.: 07/33 72 931 mobitel: 031/293 661 e-mail: daro.biro@siol.net

DA@MA Damjan Judež s.p. mobitel: 041 852 329

Vesel božič in srečno novo leto 2012!

Jože Judež

• izvajanje in • nadzor gradbenih instalacij • gradbeništvo in inženiring

041/643 133

Gradbena dela Vukšinič Franci s. p. MONMETAL Oštir Johannes s.p., Brezina 28, 8250 Brežice tel/fax: 07 496 42 75, gsm: 041 636 585 e-mail: monmetal@siol.net Pridružite se našim zadovoljnim strankam.

voda • plin • ogrevanje • vse vrste toplotnih črpalk • sončni kolektorji talno, zidno, stropno hlajenje in gretje

Vse inštalacije izdelamo na ključ.

Vesele božične praznike in srečno 2012!

28

Vaš mesečnik

• Priprava dvorišča - polaganje tlakovcev, robnikov, kulir plošč • Zidanje škarpe - kamnite betonske • Izkopi in izdelava štern • Obnova kopalnic, polaganje ploščic • Izkopi, nasipi, navozi materiala, utrjevanje • Rigolanje in zemeljska dela v vinogradih, sadovnjakih in gozdovih

Srečno 2012!

Telefon: 041 720 272

št. 80, december 2011


Srečno 2012! Sr zdr ečno avo in 201 2!

drska 64, 8000 novo mesto, tel.: 07/3380 320

Žlebej 7, NOVO MESTO telefon: 07 37 30 100 e-mail: info@utris.si; www.utris.si inženiring, Projektiranje, izdelava električnih naprav in instalacij

Lepo doživetje božičnih praznikov, v prihajajočem letu 2012 pa obilo zdravja, veselja in sreče vam želi UTRIS.

Že 18 let z vami

Geodet, d.o.o. Novo mesto • 07 33 22 409 • 040 504 365 NA NOVI LOKACIJI! Kolodvorska ul. 4 (objekt Avto Slak), Bršljin

o ečn ! r S 12 20

Toplotna celulozna izolacija TRENDISOL Pod vinogradi 15, 8351 Straža, Tel.: 07/38 477 88, Gsm: 041/619 290

pleskarstvo Simon Cafuta

ČNO SRE !

2012

Meniška vas 59, 8350 Dolenjske Toplice

041/590 988

Novoletna poslanica Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma Zadnja leta so prinesla v Slovenijo večjo zaskrbljenost in vprašanja KAJ BOMO JEDLI, V KAKŠNEM OKOLJU BOMO ŽIVELI – S KAKŠNIMI VREDNOTAMI?

nih mest v Sloveniji.

Ker dajemo na vprašanja in dileme dobre odgovore na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma, bodo prav poklici, ki jih poučujemo, najbolj zaposljivi v bodočih letih.

Leto 2012 bo leto korenitih razmislekov. Našim dijakom in študentom, bodočim dijakom in študentom, njihovim družinam ter vsem našim potrošnikom želimo razmislek o teh izzivih, predvsem pa korajžo za bodočnost, ki lahko prinese srečo s kmetijskimi, biotehniškimi, gostinskimi in turističnimi poklici.

Ob vsem tarnanju v okolju smo lahko na naših področjih bolj optimistični. Če povečamo samooskrbo s hrano le za 30 %, to pomeni 30.000 novih delov-

Ob božiču želimo veselo pričakovanje, v novem letu pa obilo zdravja in sreče. Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma

Preprečujmo toplogredne pline in ustvarjamo delovna mesta doma V kolikor pripeljemo jabolko od daleč porabimo 1/3 teže jabolka nafte za prevoz jabolka št. 80, december 2011

V kolikor pridelamo jabolko doma ne rabimo nafte za prevoz. Dobimo darilo: O2 za dva dni življenja človeka Vaš mesečnik

29


srečno 2012

Smernice in napovedi za leto 2012 Gotovo vas zanima, kaj nam prinaša prihodnost. Vsako leto se v začetku leta sprašujemo, kaj nam bo prineslo novo leto … A leto, v katerega stopamo zdaj, je posebno; tako napovedujejo tudi znanstveniki današnjega čas – kvantni fiziki in tudi ljudje z zmožnostjo izvenčutnega zaznavanja ter prastaro ljudstvo – Maji, ki so v svojem koledarju Tun napovedali, da bo oziroma je s februarjem 2011 človeštvo vstopilo v zadnje obdobje evolucije zavesti, v obdobje zavestnega soustvarjanja. Torej je bilo leto, ki se je izteklo, predpriprava na nov svet, ki ga bomo sooblikovali vsi. Kaj nas čaka v letu 2012 in kako naj delujemo? Po teoriji dr. Callemana, švedskega molekularnega biologa in dolgoletnega raziskovalca majevskega koledarja, smo 11. februarja 2011 stopili na zadnjo, 9. stopnico kozmične piramide. To je zadnje obdobje evolucije zavesti, kot je zapisano v majevskem koledarju Tun, ki se je končalo 28. oktobra 2011. »Konec leta 2011 bo oslabela nadvlada dualističnega uma, vse omejene misli bodo izginile, vsi konfliktni načini bivanja, delovanja, čutenja in razmišljanja, ki izvirajo iz nižjih ravni zavesti, bodo razrešeni in združeni v svetlobo. To bo vsakomur omogočilo razumeti vsakogar Ego, ki je bil zasnovan z namenom sledenja dualističnemu umu, na visoki frekvenci 9. ciklusa razvoja zavesti preprosto ne bo mogel preživeti. Na deveti stopnici razvoja zavesti, ki ji vlada soustvarjenje, bo delovanje in razmišljanje na ravni dualistične zavesti nemogoče,« pravi dr. Calleman. Sama pa dodajam, da so v vseh kulturah živeli

ekonomik Peč za centralno ogrevanje na drva, pelete, brikete. Možnost kurjenja tudi na olje ležeči ali pokončni bojler

ekonomik plus peč na drva + peč na olje

MAGMA PLUS Električna peč

modreci, ki so razlagali o pozitivnih lastnostih, ki jih je treba razvijati in vzdrževati. Njihov namen niso bili zgolj moralni ali verski nauki, ljudi so ozaveščali o tem, kako se pravilno razmišljanje in delovanje odražata na njihovem telesnem in duševnem zdravju. Zato je ta čas novega leta 2012 čas, ki prinaša ravnotežje, razsvetljenje in milino, univerzalno hvaležnost in ljubezen do vsakogar. Nič več ne bomo izkušali ločenosti med seboj in višjim. Za vse to se je človeštvo prizadevalo skozi vso svojo zgodovino in zdaj smo končno na cilju. Vsem nam je to končno dosegljivo. Ali bo konec vladanja?! Ljudje bomo premosorazmerno s svojo stopnjo zavedanja sprejeli povezavo z božanskim in prepoznali svojo

Proizvodnja: • peči za trdo kurjavo (od 20 do 50 kW ali več po naročilu) • peči za olje (od 20 do 35 kW) • peči za centralno ogrevanje (kombinirana peč z dvojnim kuriščem - ekonomik plus) • električne peči za centralno ogrevanje • po naročilu izdelujemo bojlerje, hidroforje (raznih velikosti do 300 l iz črne in nerjaveče pločevine) in hranilnike tople vode od 500 do 2000 litrov ali več.

tel.: 03/546 12 04, gsm: 041/766 526 Trnovlje, 3000 Celje Obrtna cesta 52

Peči si lahko ogledate v trgovini Termotehnika v Novem mestu

Vesel božič ter srečno in zdravo 2012! 30

Vaš mesečnik

božanskost v sebi in zavestno začeli ustvarjati svoje življenje. Kaj nas torej čaka v letu 2012? V letu 2011 smo bili v intenzivnem razvoju ali evoluciji tako na zavestni kot na telesni, duševni, čustveni in duhovni ravni. V leta 2012, ko bo človeštvo doseglo novo raven zavesti, bo »konec« sveta, vendar ne takšen, kot ga pričakuje večina ljudi. To bo konec in hkrati začetek, čas, ko bomo postajali ljubeča in razsvetljena bitja. Učili se bomo živeti v ljubezni, miru in harmoniji z vsem, kar nas obdaja. Čas življenja z zavedanjem, da vsaka misel ustvarja prihodnost, da z današnjimi mislimi in občutki oblikujemo jutri; to je zelo pomembno. Mi smo ustvarjalci resničnosti, v kateri živimo, in vsi mi jo ustvarjamo. Če nam v našem življenju kaj ni všeč, ga začnemo spreminjati – najprej pri sebi in potem se bo tako ali tako spremenila tudi okolici, ki bo sprožila življenjsko spremembo, zato naj nas že danes vodi glas srca namesto glas ega. Prehod v novo zavedanje ne bo enostavno, a ne bo možno, če ne bomo opustili navad, prepričanj, vzorcev in resnic, ki nam ne služijo več. Vsi skupaj smo alkimisti in spomniti se, kdo smo in zakaj smo tukaj – kakšno je vaše poslanstvo, smisel bivanja na tem našem planetu. Vsak med nami si je izbral, da se je rodil ravno v tem času, da bo doživel to izkušnjo radosti. Radost bivanja v tem trenutku – ZDAJ se bo zgodila, ko bo ustvarjeno ravnovesje med možganskima poloblama. To protislovje je težje razumljivo človeku, čigar um še vedno zaposlujeta ego in dvojnost, ustvarjena na nižjih stopnjah zavesti. Kako želite videti sebe v prihodnosti in v kakšni resničnosti? Sigurno brez strahu, žalosti, jeze in stresa … Mi vsi smo sprememba, na katero čakamo, da se bo zgodila. Postanite torej že danes natanko tista sprememba, ki jo v svetu želite videti jutri. Torej najdimo skupaj razlog za smeh in lepe misli ter dobre občutke! Srečno in srčno leto 2012 vam želim.

Blažena Surijan Renko, intuitivna svetovalka in terapevtka št. 80, december 2011


PEČI ZA CENTRALNO OGREVANJE HITOP

• Ovratnice proti lajanju (na zvok, s pršilom, statične) • Daljinski upravljalci za šolanje psov • Nevidne – vkopane ograje za pse • Vrata za mačke in pse • Pitniki in avtomatski (digitalizirani) dozirniki hrane

• na lesne sekance

zelo visok izkoristek  majhne dimenzije

Srečno 2012!

OPREMA ZA HIŠNE LJUBLJENČKE

KOMBINIRANE PEČI ZA CENTRALNO • na trda goriva in olje • na NA pelete OGREVANJE TRDA GORIVA IN OLJE

• zelo izkoristek  izdelava visok po naročilu  prodaja kombiniranih bojlerjev  možnost ogrevanja na lesne sekance in pelete • majhne dimenzije  40-letna tradicija (začetki izdelovanja peči v Britofu pri Kranju) • izdelava po naročilu • prodaja kombiniranih bojlerjev www.vrecek-agro.si • 40 letna tradicija

LOKI IN SAMOSTRELI

1000 f/s - 250 bar

Mirka Vadnova 22, 4000 Kranj T.: 04/204 14 79 M: 040/831 441 E: vrecek@vrecek-agro.si

ZRAČNE PUŠKE 12,7 mm / 15,1 g

9 mm / 5,1 g

6,35 mm / 3,4 g

NOVO! Lokator za iskanje psa z dosegom 16 km Vreček agro d.o.o., M. Vadnova 22, 4000 Kranj , T 04 23 41 740, 040 831 441, www.vrecek-agro.si

KKC dolenjske Toplice vam vošči vesele božične praznike, čestita ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter želi obilo poslovnih uspehov in gledaliških užitkov v letu 2012.

Kam je šel beli zajček?

Galeb svet perila

en svet, dva vhoda. - VAŠ SVET. Zahvaljujemo se vsem zvestim kupcem za letošnje zaupanje. Želimo vesele praznike ter veliko prijaznih trenutkov v novem letu 2012

Galeb • Triumph • Lisca Calida • Pounje • Snelly Glavni trg 29, Novo Mesto, Tel: 07 3323 545, www.galeb-trade.si št. 80, december 2011

GOSTIŠČE DEŽMAR Štefice in Vlada Dežmarja iz Bučne vasi v Novem mestu vsem želi miren božič in vesele praznike. Kulturni večeri, poslovna srečanja in kulinarični užitki z družbo ali v dvoje naj vas zvabijo v GOSTIŠČE DEŽMAR tudi v letu 2012. Ljubitelji ribjih specialitet, divjačinskih jedi, vegetarijanske kuhinje ali tradicionalne slovenske kulinarike se v GOSTIŠČE DEŽMAR radi vračajo, zato dobrodošli! Srečno vam želi kolektiv GOSTIŠČA DEŽMAR iz Bučne vasi v Novem mestu, predvsem pa veliko sreče in zdravja, uspešnih poti in zadovoljnih nasmehov.

že 20 let z vami

Naj računovodski servis 2010!

;; vodenje poslovnih knjig za zdravnike, odvetnike, sindikate, društva, podjetja, sp-je, kmete, za cerkev ... ;; pomoč od ustanovitve do registracije podjetja MIRA LALIČ, s.p., Danila Bučarja 22, Novo mesto tel.: 07 33 73 380, GSM: 041 682 470 e-mail: oriks@volja.net

podružnica Žužemberk: tel.: 07 30 88 606

Srečno in zdravo 2012! Vaš mesečnik

31


no Nagrad je n a š a r p v

www.peugeot.si

PODAJTE SE NOVIM DOŽIVETJEM NAPROTI!

PEUGEOT

207

ŽE OD

8.990 € *Vrednost darila je približno 250 Evrov. Ponudba z darilom velja za fizične osebe za vozila, dobavljena končnemu kupcu do konca oktobra 2011. **Ponudba velja pri nakupu s pomočjo Peugeot Financiranja (produkt povezani). Oglaševana cena velja za peugeot 207 Active 1,4 (75) s 3 vrati.

Poraba (kombiniran način vožnje, l/100 km): od 3,8 - 7,4. Izpuh CO2 (g/km): 98 - 170. Podrobnejše informacije o porabi goriva in emisijah CO2 novih osebnih vozil Peugeot najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

Izberite estetiko, temperament in tehnologijo. Izberite ugodno Peugeot Financiranje in se podajte novim doživetjem naproti, saj vam ob nakupu peugeota 207 podarimo vikend paket za dve osebi*. Odpeljite se z novim peugeotom 207 po izjemni ceni, že od 8.990 €**. PEUGEOT

207

Kako je naslov oddaji, ki je od pone­ deljka do petka na sporedu ob 18.45?

AVTO VELKAVRH d.o.o. Prečna 91 - 8000 Novo mesto Tel. 07 334 85 10

Avto Velkavrh d.o.o., Prečna 91, 8000 Novo mesto, Tel.: 07 334 85 10 10/6/11 4:50:19 PM

MITJA KOSEC S.P. • Krovska dela (prekrivanje in adaptacija streh, rekonstrukcija in novejših stanovanjskih objektov)

T: 041 63 89 21

• Tesarstvo (menjava ali montaža ostrešij, frčade) • Demontaža (varna odstranitev azbestnih kritin) • Vgradnja strešnih oken Srečno • Stavbno kleparstvo 2012!

VELIKE BRUSNICE 72, 8321 BRUSNICE; Mobitel: 041 63 89 21, Telefon: 07 30 85 697

Računovodstvo, knjigovodstvo, finančne storitve za s.p. in d.o.o. KONTO, Jožica Piškur s.p., Rakovnik 29, Šetrupert Tel.: 07 3434 710 GSM: 041 451 897

• vodenje glavne knjige s saldakonti in enostavno knjigovodstvo • obračun osebnih dohodkov • obračun DDV-ja • izpisi virmanov • statistična poročila • vodenje osnovnih sredstev in drobnega inventarja • izdelava vseh obračunov in letnega poročila o poslovanju • izdelava investicijskega programa in poslovnih načrtov

ž e 1 6 l e t z va m i

TESARSTVO IN KROVSTVO

Srečno 2012!

VELKAVRH.indd 1

Podrobnosti na str. 15

100 95 75

25 5 0

Srečno 2012!

T: 07 33 26 361 M: 041 445 595 E: mihaban@mejnik.si www.mejnik.si

���

me�e�

n�� 93�42mm

14. november 2011 13:32:30

Miha Ban, geodetske meritve, d.o.o. Pod Trško goro 10, Novo mesto

»» svetovanje s področja geodetske dejavnosti »» izdelava geodetskih načrtov »» ureditev in izravnava meje »» parcelacije »» izvedba postopkov za pridobitev hišne številke »» sprememba katastrske kulture »» vpis objektov v uradne evidence »» zakoličbe objektov

32

Vaš mesečnik

št. 80, december 2011


Vse dobro ob božičnem praznovanju, v prihajajočem letu 2012 pa obilo sreče ter zadovoljstva vam želi

41 let Telefon: 07 37 30 680

Smrečnikova ulica 15 in 17 8000 Novo mesto

www.ravbar.net

Vesel božič in srečno novo leto 2012!

Zahvaljujemo se novomeščanom, ki pomagajo goste usmeriti do naših apartmajev ®

F

Dol. Sušice 17 8350 Dolenjske Toplice

ROLES

d.o.o.

Dolgoletna tradicija.

tel.: (07) 39 37 530, e-pošta: roles.doo@siol.net

Srečno 20

12!

SREČNO in uspešno 2012!

d.o.o.

12

ROLES

20

F

e

izkušnj

no

tne Dolgole

eč Sr

Dol. Sušice 17, 8350 Dolenjske Toplice, tel.: (07) 39 37 530 f a k s : (07) 39 37 531 ® e-pošta: roles.doo@siol.net

!

PONUDBA: izdelovanje lesenihostrešij ostrešij• •lesene lesenebrunarice brunarice •• nadstreški nadstreški • PONUDBA: izdelovanje lesenih • prekrivanje streh s kritinami Bramac,Creaton, Creaton,Tondach, Tondach, Salonit, prekrivanje streh s kritinami Bramac, Salonit,Tegola... Tegola...

ZASTOPANJE IN PRODAJA »VELUX« STREŠNIH OKEN

Z L ATA R S T VO B A RT O L Novo mesto - Šentjernej

07/33 22 895 07/30 81 723

modni nakit / jekleni izdelki www.graver-zlatar.si

Kovinske kritine Majde: • cena kritine že do 6,5 € + DDV dalje • možnost kritine s filcem • dostava po vsej Sloveniji.

Srečno in zdravo leto 2012 št. 80, december 2011

Aleksander Majde s.p. Poljane 3, 8216 Mirna Peč

Tel.: 040 169 003 E-pošta: a.majde@siol.net www.bratex.si

Vaš mesečnik

33


TIM-S Robert Lovše s.p., ŠENTRUPERT 69 TEL:+386 7 30 40 788, MOBI: 031 788 032

Prodaja traktorskih priključkov: Tehnostroj, SIP, INO, Creina, Krpan, Maschio, Regent Trgovina in servis Uroš Šusteršič s.p. Smolenja vas 73, Novo mesto Tel.: 07/338-00-05

www.tims.si gar anc tna

i ja

na pol iet nsk i reze ile

info@tims.si

»»Biološke čistilne naprave »»Greznice 2! »»Zbiralniki za vodo Srečno 201

Prodaja rezervnih delov: Zetor, Ursus, IMT, Universal, Torpedo-Deutz, Steyr, Case, Massey Ferguson, New Holland, Pasquali, SIP, Tehnostroj …

Srečno 2012!

oa r 25 l e rv

ZA VSE TRAKTORJE, KI JIH PRODAJAMO, IMAMO TUDI POOBLAŠČEN SERVIS!

Transport vozil - 041 620 079 Dostava Kurilnega olja - 041 620 078 Apartmaji in sobe - 031 620 079

Vesele božične praznike in srečno 2012!

2! Srečno 201

avtobusni promet - delavnice turizem - tehnični pregledi tel.: +386 7 4994 190/173, turizem@integral-brebus.si, www.integral-brebus.si

Naj se vam uresničijo sanje, udejanjijo želje in izpolnijo pričakovanja! Vesel božič ter mirno, zadovoljno in srečno 2012!

34

Vaš mesečnik

št. 80, december 2011


• Slikopleskarstvo • fasaderstvo • montaža mavčnih plošč

Boris Pakar s.p.

Gorenje sušice 17a, 8323 Uršna sela

Tel.: 041 803 411

čn Sre

! 12 20

o

Srečno, zdravo in zadovoljno 2012!

Vesel Božič in srečno Novo leto 2012

Marjan Kovačič s.p.

Prisojna pot 4, Novo mesto, tel.: 041 652 747 parketarstvo.kovacic@siol.net, www.parketarstvo-kovacic.si

vesel božič in srečno novo leto 2012! Šolski center želi dijakom, študentom, njihovim staršem, poslovnim partnerjem, učiteljem, predavateljem in vsem zaposlenim vse dobro v novem letu 2012. Štefan David direktor

Kakovostno in po ugodnih cenah: • opravljamo sečnjo in spravilo lesa, • izvajamo gozdnogojitvena in varstvena dela, • projektiramo, gradimo in vzdržujemo gozdne ceste in vlake, • odkupujemo les na panju in kamionski cesti, • izdelujemo in prodajamo žagan in tesan les, • projektiramo in izvajamo hortikulturno • in vrtnarsko dejavnost, • aranžiramo prireditvene in poslovne prostore, • proizvajamo in prodajamo vse vrste cvetja, • lončnic, okrasnih grmovnic in dreves. Se priporočamo!

Cenjenim strankam in poslovnim partnerjem želimo vesel božič in srečno novo leto št. 80, december 2011

Šmarješka c. 2, 8000 Novo mesto

AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI

delovni čas: pon. - pet. od 7.00 - 19.00 ure sob. od 7.00 - 11.00 ure Tel.: 07/393 4 740, Tel.: 07/393 4 751 www.veterina-nm.si izven delovnega časa e-mail:vetnm@siol.net pokličite 112

VETERINARSKA LEKARNA

Srečno in zdravo 2012

delovni čas: pon. sreda: od 7.00 - 18.00 ure tor., čet., pet.: od 7.00 - 15.00 ure sobota: od 7.00 - 11.00 ure

Vaš mesečnik

35


v objektivu

Revozovi sosedje na obisku v tovarni Po zaključenem obdobju zaupnosti so v Revozu vnovič odprli vrata tovarne zunanjim obiskovalcem. Med prvimi so tradicionalno medse povabili najbližje sosede in jih seznanili predvsem s svojimi razvojnimi načrti. V Revozu namreč že zdaj vse svoje moči usmerjajo v projekt, ki je bil napovedan ob sklenitvi partnerstva med Zvezo Renault-Nissan in Daimlerjem, in sicer proizvodnjo naslednika twinga in štirisedežnega smarta. Projekt Revozu obeta nov razvojni zagon, nove, sodobne tehnologije – tudi na področju zmanjšanja vplivov na okolje – ter ne nazadnje nove zaposlitve. S projektom se bo tovarna preobrazila tako navznoter kot navzven. Navzven bodo opazni predvsem širitev objekta lakirnice, širitev objekta obrata za preoblikovanje pločevine, nova logistična stavba na južni ploščadi, širitev objekta montaže z novo preskusno stezo, začasni objekti …

ZA ZGODOVINO?

Sosedje Revoza so bili med prvimi seznanjeni z razvojnimi načrti svojega »velikega soseda«. Ogledali so si tudi proizvodnjo današnjega twinga.

PEČE ODLIČNE MEDENJAKE Novomeščanko Andrejo Stankovič mnogi poznajo predvsem po glinenih lučeh, ki krasijo marsikatero zidanico, in številnih nagradah za njeno keramiko. Malokdo pa ve , da je že skoraj 30 let čebelarka in da peče odlične medenjake. To so potrdili tudi na Čebelarski zvezi Slovenije, kjer so bili njeni medenjaki izmed 136 vzorcev absolutni zmagovalci in prejemniki znaka zlati medenjak 2011. Andreja meni, da so za medenjake najboljši kostanjev med, ržena moka in zorenje testa 72 ur. Zlate medenjake lahko preizkusite v njeni delavnici odprtih vrat na Šmarješki cesti 44, kjer si lahko ogledate lončarstvo v živo in izveste vse o čebelah in medu.

VO ST C AR N E UR M E L K

urarstvo

Uprava Mercatorja v decembru tradicionalno pripravi srečanje z novinarji. Tokratno je bilo še posebej dobro obiskano, saj je v teh dneh prodaja najboljšega soseda zelo vroča tema; največji skeptiki so celo na glas razmišljali, da je pričujoča fotografija, na kateri so (iz leve) Aleš Resnik - pomočnik predsednika Uprave, Vera Aljančič Falež - članica Uprave, Mateja Jesenek - članica Uprave, Žiga Debeljak - predsednik Uprave, Melita Kolbezen - članica Uprave, Peter Zavrl - član Uprave, za zgodovino. V našem uredništvu pa dobro vemo, da se nobena »župa ne poje tako vroča, kot se skuha«, zato članom Mercatorjeve Uprave želimo uspešno delo tudi v prihajajočem letu 2012!

no Nagrad je n vpraša

Naštejte vsaj tri televizijske obraze televizije Vaš kanal Podrobnosti na str. 15

Srečno in uspešno 2012!

Igor Klemenc, s.p., Sokolska 6, tel.: (07) 33 24 314

vesel božič in srečno novo leto 2012

Srečno in uspešno 2012!

Tel.: 07/33 25 046, GSM: 040 664 022 SREČNO IN USPEŠNO 2012! 36

Vaš mesečnik

št. 80, december 2011


v objektivu

SPET POMETLE S KONKURENCO Učenke naše šole so dosegle izvrstne rezultate na 7. mednarodnem tekmovanju instrumentalistov v Trstu. Najprej je blestela Zala Vidic, učenka 7. razreda violončela pri profesorici Ani Arh, ki je 4. decembra med svojimi vrstniki v B kategoriji zasedla prvo mesto. Na klavirju jo je spremljala profesorica Petra Slak. 8. decembra, se je v Trst odpravil še klavirski trio Sensibile v zasedbi: Ana Čop, pianistka iz razreda profesorice Jožice Prus, Manja Slak, violinistka iz razreda Helfrieda Fistra, ter Zala Vidic. V najvišji kategoriji komorne glasbe (kategori-

Podelili diplome 152 študentom višje strokovne šole V četrtek, prvega decembra 2011, je Višja strokovna šola Novo mesto, organizacijska enota Ekonomske šole Novo mesto, slovesno podelila diplome 152 rednim in izrednim študentom v programih poslovni sekretar, računovodja in ekonomist. V enajstem letu delovanja višje šole je študij uspešno zaključilo že 651 študentov. Prva generacija diplomantov v prenovljenem programu poslovni sekretar in ekonomist z direktorjem šole Jožetom Zupančičem in ravnateljico mag. Iris Fink Grubačević.

Otroška domišljija ne pozna meja Mlada ustvarjalca iz Brežic Pija in Lan Boh, v teh praznično decembrskih dneh poleg igre in pisanja pisma Božičku in Dedku mrazu,

Zala Vidic, Ana čop in Manja Slak ja C) so v konkurenci srednje glasbene šole dosegle izjemen rezultat – domov so namreč odnesle vseh 100 točk! Osvojile so prvo mesto in prejele absolutno prvo nagrado. Celotna ekipa se je tako v Trst vrnila še 10. decembra na zaključni koncert zmagovalcev letošnjega tekmovanja. Strokovna žirija je na podlagi tega koncerta izbrala trio Sensibile kot zmagovalca vseh zmagovalcev tekmovanja Ars nova 2011 in tako so dekleta Ana Čop, Manja Slak in Zala Vidic za popotnico poleg medalj, diplom in pokala prejele še glavno nagrado tekmovanja Premio Paolo Spincich.

v teh prazničnih dneh z velikim žarom in otroško vnemo ustvarjata praznične voščilnice. Otroška domišljija ne pozna meja, saj so njune stvaritve nadvse domiselne in unikante. Eno svojih stvaritev sta z veliko lepih želja poslala tudi v uredništvo Vašega mesečnika.

ZDRUŽILI MOČI Tik pred zaključkom leta so delujoči v slovenskem turizmu v Portorožu z roko v roki pripravili prve t.i. Dneve slovenskega turizma. Vrhunec dvodnevne konference je bil podpis Deklaracije za trajnostni razvoj turizma, ki k enotnemu ukrepanju in partnerstvu zavezuje vse sektorje turističnega gospodarstva, to so javni, zasebni in civilni. Pričujoča fotografija nedvoumno potrjuje že zdavnaj videno ter v praksi preizkušeno; v slogi je moč! Dogajanje na kongresu je zabeležila tudi televizijska ekipa Vašega kanala, reportažo si boste lahko v programu Televizije Vaš kanal ogledali v januarski oddaji Turizem in mi.

Z leve: Miha Kovačič, Zavod Kongresno- turistični urad; dr. Tanja Mihalič, Svet za raziskave v turizmu; Drago Bulc, Društvo turističnih novinarjev FIJET Slovenija; mag. Maja Pak, Slovenska turistična organizacija; mag. Marjan Hribar, Direktorat za turizem in internacionalizacijo; Tone Matjašič, Združenje turističnih agencij Slovenije; Zdravko Počivalšek, Turistično gostinska zbornica; Peter Misja, Turistična zveza Slovenije; Mate Matjaž Tomi, Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS.

STROJNE INSTALACIJE Instalacije Koprivc d.o.o., Lunačkova 16, 8233 Mirna GSM: 041 747 784, fax: 07 30 47 914

solarni sistemi, ogrevalne in plinske inštalacije

Mirne praznike ter zdravo in uspešno novo leto. št. 80, december 2011

Vaš mesečnik

37


v objektivu

kotarjeve prezrte slike V Kulturno-kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah so v začetku decembra odprli razstavo Jožeta Kotarja z naslovom Prezrte slike. Jože Kotar je namreč domačin, rojen na bližnjih Selih pri Dolenjskih Toplicah. Zbrane je nagovoril topliški župan, razstavo pa je odprl Rafko Križman.

KOMUNALA GOSTILA SEJO ZBORNICE Novomeška Komunala je 21. decembra gostila sejo upravnega odbora Zbornice komunalnega gospodarstva, na kateri so med drugim potrdili program dela za leto 2012. Sejo vselej pripravijo v enem izmed okolij, v katerem delujejo komunalna podjetja, saj tako najbolje spoznajo druga drugo, je povedal direktor Rafko Križman. Tokrat so opozorili na kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti, saj pripravljajo pogajalska izhodišča za pogovore z novo vlado, je dodal Janko Kramžar, direktor JP Snaga Ljubljana. Čaka pa jih tudi veliko drugih izzivov. Kot pomemben akter v Gospodarski zbornici Slovenije želijo opozoriti na težave, ki nas čakajo. Slovenija mora namreč do leta 2017 urediti precej zadev na področju javnih gospodarskih služb. Med drugim še nismo zagotovili 50-odstotnega ločenega zbiranja odpadkov, nimamo dovolj kanalizacijskih sistemov in urejene vodooskrbe. Pri vseh teh projektih pa bodo ključna evropska kohezijska sredstva.

no Nagrad je n vpraša

Kako je ime voditeljema dnevne informativne oddaje Novice? Podrobnosti na str. 15

največji adventni venec v Sloveniji. Na Mostecu so letos izdelali največji adventni venec v Sloveniji. Njegov premer meri kar devet metrov. Za tako zanimivo predstavitev so se v kraju odločili zato, da širšo Slovenijo opozorijo na svoj kraj, ki je sicer znan po edinstvenem brodu na Savi, pravijo v tamkajšnjem brodarsko- turističnem društvu. Adventni venec bo na ogled do konca leta.

• TENDE • ROLETE • ŽALUZIJE • KOMARNIKI • LAMELNE ZAVESE • PLISEJI • ROLOJI • SCREEN SENČILA • PVC OKNA IN VRATA

Srečno in zdravo v 2012! 38

Vaš mesečnik

Senčila Medle d.o.o. Podbevškova ulica 31 8000 Novo mesto www.medle.eu

Kmetijska apoteka in vinski laboratorij Novo mesto, 07/302 31 99 AGRO NASVET d.o.o., Smrečnikova ulica 45 (Pri vrtnariji v Šmihelu)

»» usluge vinskega laboratorija: meritve sladkorja, kisline, prostega žvepla »» mravljična kislina za čebelarje »» sredstva za kletarjenje »» analize vina in zemlje IZKORISTITE NASVET AGRONOMA Delovni čas: pon. - pet: 8.-18. ure, sobota: 8.-12. ure

Srečno in zdravo 2012! št. 80, december 2011


Navodila za razvrstitev odpadkov v zabojnike na ekoloških otokih EMBALAŽA

Pred oddajo je priporočljivo embalažo stisniti, potrebno jo je očistiti vseh vrst ostankov: V zabojnik SODIJO: • Embalaža za tekoča živila(npr. mleko, smetana, sokovi, čaj, voda in druge brezalkoholne pijače, paradižnikova mezga, mehčalec za perilo ipd.) • Plastične vrečke in folije • Plastenke pijač in živil • Pločevinke živil in pijač • Plastična embalaža, ki je vsebovala nenevarne snovi in je bila spraznjena v skladu z navodili proizvajalca • Plastični kozarci in lončki

V zabojnik NE SODIJO: • Kosovni plastični predmeti (otroške igrače, polomljeni plastični stoli ipd.) • Plastična embalaža nevarnih snovi ali njihovi ostanki (motorna in druge vrste mineralnih olj, sredstva za zaščito rastlin - pesticidi, barve laki, redčila ipd.)

PAPIR

V zabojnik SODIJO: • Prospekti, katalogi • Ovojni papir in papirnate nakupovalne vrečke • Kartonska embalaža in lepenka • Pisemske ovojnice, pisarniški papir • Časopisi, revije, zvezki, knjige

V zabojnik NE SODIJO: • Embalaža za tekoča živila (npr. mleko, smetana, sokovi, čaj, voda in druge brezalkoholne pijače, paradižnikova mezga, mehčalec za perilo ipd.) • Z živili pomazana ali prepojena (jedilno olje, druge tekočine in ostanki živil) papirnata in kartonska embalaža (pladnji, kozarci in skodelice za enkratno uporabo, embalaža globoko zmrznjenih živil ter jedi ipd.) • Celofan • Ovitek od čokolade • Samokopirni, povoščeni in plastificiran papir • Vreče lepil, krmil, apna, cementa ipd. sipkih izdelkov • Tapete • Higienski papir (papirnate brisače, prtički, robčki ipd.)

STEKLO

V zabojnik SODIJO: • Steklenice in stekleničke živil, pijač, kozmetike in zdravil • Kozarci vloženih živil • Druga steklena embalaža V zabojnik NE SODIJO: • Okensko, avtomobilsko in drugo ravno steklo • Steklo svetil (steklo neonskih, halogenskih in žarilnih žarnic, stekleni senčniki svetil) • Ogledala, kristalno in ekransko steklo • Laboratorijsko in drugo ognjevarno steklo, keramika, kamenje ipd.

Novo leto je čas, ko v odsevu misli drsijo slike preteklega časa. Pa se je potrebno samo obrniti in pred nami se odpre mavrični sijaj prihodnosti. Vse, v kar upamo, naj se izpolni, kar iščemo, naj se odkrije, kar si želimo, naj se uresniči!

Vaša Komunala Novo mesto

za mojo lepo dolino št. 80, december 2011

Vaš mesečnik

39


Profile for Vaš kanal/Vaš mesečnik

Vas mesečnik december 2011  

Časopis za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino

Vas mesečnik december 2011  

Časopis za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino

Profile for vaskanal
Advertisement