Vaš mesečnik oktober

Page 1

Utrip tV programa Vaš kanal - brezplačen izvod - št. 78 - oktober 2011

www.armat.si

www.herk.si TELEVIZIJA

Kobra na novi lokaciji

Kako je ime Smrkcu, ki sovraži skoraj vse? a. ATA SMRK b. ZMRDA c. BISTRI

Več o nagradni igri podjetja Kreativa na strani 7.»Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca …« So besede, ki ostanejo za vedno. So besede, ki se te dotaknejo in sežejo globlje. So besede, ki preprosto ostanejo, ker morajo ostati. Ker veš, da so več kot le besede. In ker veš, da bodo to spoznali in zaznali tudi drugi. In so besede, ki jih beremo drugače. Besede, ob katerih bralčev um razglablja o čutno izbranih sporočilih iz temnih obzorij, tistih mračnih trenutkov, za katere bi želel, da bi se ne zgodili. A so se. In želiš jim dati svoj pomen. Jih ohranjati v spominu. Zato pišeš. Ker tako čutiš. Ker to znaš in hočeš. Ker si to ti. In ker kljub vsemu želiš ostati to, kar si. Pišeš besedila, snuješ verze in jih, ko jih, tudi glasno bereš. Pa ne le bereš, siješ jih, jih z besedo svojo rišeš in spektralno z radoživostjo glasu opišeš. Pišeš, bereš, recitiraš. Zase in za druge. Želiš spoznanja svojega življenja osvetliti in ljubezen vraščeno v rodno grudo in domače sonce, ki topleje greje, drugim podeliti.

Piše: Irena Vide

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, jeseni do polne police, pozimi do snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice, v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. A če ne prideš ne prvič ne drugič do krova in pravega kova

In imela sem to čast, da jo je kar nekajkrat delil tudi z mano. Slednjič, tam v slovenski Istri, nad solinami, ki so ga ob ranih jutrih zvabile v svoj brezmejni objem in ga prepojile z novimi navdihi. Za nove verze in nove pesmi. In tam med vabljivimi oljkami in plodno vinsko trto, ki jih je ljubil tako kot kleno slovensko besedo in sveto slovensko zemljo, je dobršen del dneva, skupaj s svojo ženo Marijo, preživel z ekipo Vašega kanala. Doživetje tega dne ni bilo le snemanje filma o velikanu slovenske besede, temveč tudi drugačna in nova odkritja zapisanega. Dve pesmi sva glasno in doživeto recitirala kar skupaj. »Poslušaj, dekle moje,« me je objel čez ramena, mi usmeril pogled na soline in morje in dejal: »Za vedno si zapomni mojo pesem in tako tudi delaj in živi. Ko hodiš, pojdi vedno do konca …, poskusi vnovič in zopet in znova.« In v svojem osebnem arhivu še danes hranim njegove spodbudne besede, ki jih zaključuje » … ko hodiš, pojdi znova do konca …« Ja, bil je pravi idol polnosti življenja. Vedrina in prešeren optimizem ugasneta le za trenutek. Tedaj obmolkne tudi zvonki glas in presune ga mračnejše čustvo. Spregovori o kruti usodi svojega sina Marka, ki je prerano in za vedno zaspal … A se, zazrt v temo, njegov oče Tone Pavček, vnovič vrne v svetlejšo plat sveta. V svet, v katerem se je, kljub letom, vedno znova spogledoval z modrostjo časa in poigraval z vedrino duha in otrokom v sebi. A zdaj ga je k sebi vzela rodna gruda; tako zelo njegova. Kmalu zatem, ko je še enemu velikemu človeku, ljudskemu godcu Lojzetu Slaku, zapisal v slovo »Saj kmalu pridem za teboj …« Kot bi, kot je verjetno globoko v sebi slutil …

poskusi: vnovič in zopet in znova.

Tone Pavček

Danes sta oba »velikana« slovenstva »onkraj«. In prav v teh dneh, ko smo v spominu morda bolj kot med letom z vsemi, ki jih imamo še vedno radi in jih nosimo v svojih srcih, smo se od njiju poslovili. Res je, kar je minilo, se ne vrne, a kar je zašlo v siju svetlobe in luči, bo v svetlobi ostalo za vedno. Osebno za vedno ohranjam v spominu besede, z vso melodiko izrečenega in simboliko zapisanega: »Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca …«

Izdajatelj: Televizija Novo mesto, d. o. o. Odgovorna urednica: Irena Vide Glavni urednik: Slobodan Jovič Uredniški odbor: Mojca Kren, Marko Mesojedec, Tjaša Pureber, Petra Prijanovič Lektoriranje: Irena Potočar Papež (Oglasov v uredništvu ne lektoriramo.)

Naslov uredništva: Podbevškova 12, 8000 Novo mesto Telefon: 07/39 30 860, faks: 07/39 30 870 www.vaskanal.com Marketing in oglaševanje: tel. 07/39 30 876, 39 30 867, faks: 07/39 30 877 e-mail: marketing@tv-nm.si

Oblikovanje in grafična priprava: Fotografika, Boštjan Colarič, s. p. e-mail: grafika@tv-nm.si Tisk: Delo-TČR, d. d., Ljubljana Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o. Št. vpisa v razvid medijev: 803 Prepovedana je vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava in objava vsebin ali delov vsebin ter oglasov brez dovoljenja uredništva Vašega mesečnika.

Foto: Simon Hočevar št. 78, oktober 2011

Vaš mesečnik

3


obzornik

Pridobitve za bolnike in zaposlene Novo mesto – Ob napovednem varčevanju v državni blagajni, ki bo prizadelo tudi naše zdravstvo, in vse večjem strahu, kako bo za naše zdravje poskrbljeno v prihodnje, se Dolenjci, pa tudi drugi, lahko veselijo pridobitev v Splošni bolnišnici Novo mesto, vrednih približno 4 milijone evrov. Posodobljene prostore in nove aparature so uradno predali namenu v družbi ministra v odhodu za zdravje Dorijana Marušiča. Vesna Lakner Sofrić Arhiv Splošna bolnišnica NM V bolnišnici so septembra dokončali prvi sklop projekta „Zmanjšanje porabe energije v Splošni bolnišnici Novo mesto“. Zamenjali so okna, obnovili fasado in toplotno

Mira Retelj, direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto, meni, da si bolnišnica zasluži več. nakup opreme v vrednosti 730 tisoč evrov je v celoti financirala bolnišnica.

dnosti več kot dva milijona evrov so delno financirali iz evropskih kohezijskih skladov. Še pred zimo pa so začeli posodabljati ogrevalni in električni sistem. Drugo fazo, ocenjeno na 750 tisoč evrov, naj bi sklenili v prvem trimesečju prihodnje leto. V sklopu 3. faze pa bodo posodobili osrednjo kotlov-

Pomembna pridobitev za večjo kakovost diagnostične dejavnosti je nov digitalni RTG aparat z diaskopijo. šnici končali obnovo prostorov na 780 kvadratnih metrih za interni oddelek, ki bodo zagotovili pogoje za večjo kakovost dela in zadovoljstvo pacientov na področju nefrološke, diabetološke in kardiološke dejavnosti. Obnovo prostorov in

Regijska bolnišnica ima v prihodnje še veliko potreb po novi opremi, čaka pa tudi na začetek enega največjih in najpomembnejših projektov – gradnjo urgentnega centra s preselitvijo internega oddelka. »Dolenjska potrebuje in si zasluži več, kot nam je do sedaj uspelo pridobiti iz državnega proračuna, zato tudi upravičeno pričakujemo, da bo v bližnji prihodnosti naš projekt urgence in preselitve internega oddelka dobil že dolgo pričakovano zeleno luč za začetek,« je ob odprtju poudarila direktorica bolnišnice Mira Retelj.

Donatorji so za nakup ultrazvokov prispevali 102.500 evrov. Na sliki: Jože Colarič, predsednik Uprave in generalni direktor Krke, Ada Ivanetič Zupanc, predstavnica Nove ljubljanske banke, Mirjan Kulovec, predsednik Uprave Kolpe Metlika. izolirali podstrešje v kirurški stavbi ter zamenjali okna v upravni stavbi. Ta del energetske obnove v vre-

Dorijan Marušič, minister za zdravje v odhodu je Splošno bolnišnico Novo mesto označil za evropsko po vseh kazalnikih.

4

Vaš mesečnik

nico z dogradnjo trigeneracije. Še letos naj bi izvedli javni razpis in začeli dela v prvi polovici leta 2012. Ocenjena vrednost 3. faze je 1.800.000 evrov. Celotna energetska obnova naj bi tako stala 4,8 milijona evrov in naj bi jo financirali z evropskim ter državnim denarjem. Sicer pa je bolnišnica poleg projekta „Zmanjšanje porabe energije“ letos uresničila tudi druge načrte, ki pomembno prispevajo h kakovostnejši obravnavi pacientov. Tako so v sodelovanju z donatorji, med katerimi je dolenjski farmacevt prispeval 100 tisoč evrov, med drugim kupili nova ultrazvočna aparata, skupaj vredna 242.286 evrov. Pomembna pridobitev za večjo kakovost diagnostične dejavnosti pa je digitalni rentgenski aparat z diaskopijo in pripravo prostora v vrednosti 580 tisoč evrov. Istočasno so v bolni-

Preselitev Funkcionalne diagnostike srčno-žilnih bolezni v preurejene prostore gradu Kamen.

Preselitev Nefrološkega in Diabetološkega odseka v nove prostore zagotavlja boljše bivalne pogoje za bolnike. št. 78, oktober 2011


obzornik

Velik korak v skrbi za otroke Novo mesto – V Zdravstvenem domu Novo mesto se veselijo obnovljenih prostorov razvojne ambulante in mentalnohigienskih ambulant, ki so tudi na novo opremljeni. Naložbo, vredno približno 100 tisoč evrov, so v celoti financirali sami, nekaj denarja pa so prispevali donatorji. Vesna Lakner Sofrić Arhiv ZD Novo mesto Dr. Milena Kramar Zupan, direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto, je povedala, da so z obnovo oddelka zagotovili primernejše prostore za obravnavane otroke in mladostnike. S posodobitvijo so omogočili boljšo funkcionalnost, izboljšali preglednost in dostopnost ambulant. Razvojna ambulanta deluje od leta 1996 in je namenjena otrokom ter mladostnikom z motnjami v duševnem in telesnem razvoju z območja Dolenjske in Bele krajine. Osnovni dejavnosti ambulante sta zgodnje odkrivanje motenj v razvoju ter zgodnja obravnava otrok s prirojenimi ali pridobljenimi mo-

Dr. Milena Kramar Zupan, direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto, in spec. pediatrije Dijana Majstorović, vodja Razvojne ambulante, sta odprli vrata k sodobnejši in kakovostnejši skrbi za otroke in mladostnike. tnjami gibanja in senzorike. V razvojno ambulanto so napoteni vsi

Ob odprtju Razvojne ambulante so zaplesali otroci iz Osnovne šole Dragotina Ketteja.

št. 78, oktober 2011

rizični novorojenčki in dojenčki, pri katerih na rednih sistematskih pregledih odkrijejo odstopanje od normalnega razvoja. Vsakemu otroku nudijo individualno prilagojeno in načrtovano obravnavo glede na značilnosti bolezni s ciljem, da bi bil napredek pri otroku čim večji. Prav tako svetujejo staršem. Razvojno ambulanto vodi pediatrinja Dijana Majstorović, njeni sodelavci pa so delovni terapevti, fizioterapevt in logopedinja. „Dopolnjujemo se z dejavnostjo mentalnohigienske ambulante, kjer so zaposleni psihologi in logopedi. Da bi bile diagnostično-terapevtske obravnave učinkovite, si v razvojni ambulanti v sodelovanju s starši,

vzgojitelji in pedagogi prizadevamo za visoko strokovno, tematsko in celovito dejavnost. Pri tem sodelujemo z vrtci, šolami, centri za socialno delo ter lokalnimi društvi Sonček in Sožitje,“ je razložila Majstorovićeva. Razvojna ambulanta je ena od dvajsetih v Sloveniji. Vsako leto obravnavajo približno 300 otrok. Letno zabeležijo 1500 pregledov pri zdravniku ter 3500 obravnav pri terapevtih in 250 timskih obravnav. Kot kažejo podatki, so v 15 letih pomagali približno 130 otrokom s cerebralno paralizo, 130 otrokom z motnjami v duševnem razvoju in 30 otrokom z avtizmom.

Vaš mesečnik

5


obzornik

125

125 LET LJUBEZNI DO SLOVENSKE ZEMLJE

let

Sevno – Kmetijska šola Grm Novo mesto, ki so jo njeni predniki ustanovili leta 1886, je začrtala pot današnjemu Grmu Novo mesto – Centru biotehnike in turizma. Ta danes pod svojim okriljem ne združuje le srednjih in višje strokovne šole, ampak veliko več. Predvsem pa na Sevnem že 125 let, najbolj v zadnjih dveh desetletjih, povezujejo in prepletajo kmetijstvo, hortikulturo, naravovarstvo, živilstvo in prehrano z gostinstvom in turizmom. V Centru biotehnike in turizma letos praznujejo častitljivih 125 let pridobivanja in prenosa znanja v kmetijsko prakso. V njem uresniču-

ampak hkrati predelava, trženje, turizem in rekreacija, dodaja Hrovat. Tako so pridobili nove programe: vrtnarstvo, cvetličarstvo, biotehniško

šole za gostinstvo in turizem se je tudi zares začela zgodba sinergij od njive do mize, torej kmetijstva, živilstva, gostinstva in turizma. Gre za prvi tak projekt v Sloveniji, s čimer je Grm oral ledino na področju lokalnega, domačega, okolju prijaznega. Nadaljuje pa z oblikovanjem razvojnega jedra za gospodarsko grozdenje na podeželju z integracijo zadrug, gospodarskih družb in posameznih kmetov. Gostinstvo ima s tem prednost, saj lahko ponudi gostom zdravo in domačo – lokalno hrano ter kulturo, ki je drugačna od globalne. S takim sistemom grozdov, pravi Tone Hrovat, bodo prispevali k uravnoteženim odnosom v gospodarski vertikalni verigi od pridelave, prek živilstva, trgovine do potrošnika. Šola ima vizijo in znanje, tudi Dejan Ži-

naročena objava

Z leve: Tone Hrovat, direktor GRMA – centra biotehnike in turizma Novo mesto, Alojzij Muhič, župan MO Novo mesto, Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Vida Hlebec, ravnateljica Kmetijske šole in biotehniške gimnazije, Ciril Smrkolj, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice, in Elido Bandelj, direktor Centra RS za poklicno izobraževanje. jejo in prepletajo svoje cilje in poslanstvo „od njive do mize“ Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom ter Medpodjetniški izobraževalni center z razvojnim inštitutom. V družbi Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in ob izvirni kulturni prireditvi, poimenovani „Pšenica – najlepši cvet“, ki so ga pripravili tamkajšnji dijaki, so proslavili 125-letno zgodovino šole. „Ne praznujemo častitljivih 125 let, praznujemo delo, obilo koristnih uspehov, ki jih je ta ustanova ustvarila v svoji lepi zgodovini. Predvsem pa praznujemo uspeh dijakov, študentov, ki so končali šolanje in na svojih kmetijah, v zadrugah, kombinatih in drugih oblikah zaposlitve uporabljali znanje, pridobljeno v naši ustanovi,“ je v nagovoru poudaril Tone Hrovat, direktor Grma Novo mesto – Centra biotehnike in turizma. Od začetka do 2. svetovne vojne je bilo poslanstvo šole izobraževanje za umnega gospodarja kmetije, po vojni do osamosvojitve Slovenije pa je šola izobraževala za delavce zadrug, kombinatov, od konca 70. let tudi za zaposlitve na usmerjenih kmetijah. Poslanstvo šole v zadnjih dveh desetletjih je vnovič učiti za dobre gospodarje kmetij. Ker pa so za konkurenčno primerljivost kmetije premajhne, je v njihovem programu vizija, da kmetijstvo nista le pridelava in reja,

6

Vaš mesečnik

gimnazijo, živilstvo in prehrano, naravovarstvo ter višjo strokovno šolo s programi s področja kmetijstva, naravovarstva in gostinstva. Kot poudarja Vida Hlebec, ravnateljica Kmetijske šole Grm, že vseh 125 let vzgajajo mlade za vrednote, kot so ustvarjalnost, delavnost ter spoštovanje sočloveka, zemlje in hrane. Njihova vizija vzgoje, učenja in usposabljanja je izvajanje formule „glava + roke + srce = odličnost“. Ob odličnosti pa ustvarjati vizijo sozvočja med različnimi področji. S pripojitvijo Srednje

dan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ji priznava pomembno vlogo. „Da smo lahko uspešni pri kmetovanju, sta nujna znanje in praksa, in na tem področju je Kmetijska šola Grm zgled ne le v Sloveniji, ampak tudi širše,“ je poudaril v nagovoru. Vsem na Grmu, ki sodelujejo v tem uspešnem učnem procesu, je zaželel, da so enako trmasti in vztrajni tudi nadaljnjih 125 let.

št. 78, oktober 2011


NAGRADNA IGRA

gsm: 031 314 375 info@kreativcek.si www.kreativcek.si

PODJETJA KREATIVA

MALA PRINCESKA

ZERO

OFFROAD

BABYLOVE

TURBO V-8

SAFARI

OTROŠKE SOBE – MLADINSKE SOBE – DNEVNE SOBE – STOLI PISARNIŠKA OPREMA - EKO KAMINI – POHIŠTVO PO NAROČILU – PROJEKTI

PANDA

NAGRADNI KUPON:

ATA SMRK ZMRDA BISTRI

LILA

PRESTIGE

NAGRADNO VPRAŠANJE: Kako je ime Smrkcu, ki sovraži skoraj vse? a) b) c)

SMRKCI

Ime in priimek Naslov Poštna številka E-mail: Kontaktna št. (neobvezno):

VI TA M IN

CUP 1. NAGRADA: Postelja SMRKCI 2. NAGRADA: Dvodelna omara PANDA 3. NAGRADA: Predalnik TURBO

Odgovore na vprašanje pošljite do 15.11.2011 na naslov VAŠ KANAL, Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto s pripisom »za nagradno igro KREATIVA« Žrebanje bo v prostorih VAŠ KANAL, Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, dne 17.11.2011. Rezultati žrebanja bodo objavljeni na spletni strani www.kreativcek.si ali www.vaskanal.com in v novembrski številki Mesečnik. Pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.kreativcek.si.

KREATIVA / Robert Strniša s.p. / Pod Cvingerjem 1 / 8350 Dolenjske Toplice

Vaš mesečnik

7


obzornik

Prvih deset let KGZS – Kmetijskogozdarskega zavoda Novo mesto KGZS – Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto letos obeležuje deset let samostojnega delovanja. Konec septembra so tako pripravili pestro dvodnevno dogajanje s celodnevnim posvetom »Kmetijstvo, hrana, zdravje«, naslednji dan pa slovesnost, na kateri so javnosti predstavili zbornik »Naše kmetijstvo«. Vseskozi je bila v ospredju lokalno pridelana hrana s poudarkom na povečanju lokalne samooskrbe. Na bogato obloženih stojnicah pa so svoje pridelke in izdelke ponujali pridelovalci iz Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Marko Mesojedec Arhiv KGZS

Koraki do samostojnosti Na območju Dolenjske so Živinorejsko-veterinarski zavod Novo mesto ustanovili že leta 1959 iz nekdanje Veterinarske bolnice Novo mesto. Leta 1962 so ga preimenovali v Kmetijski zavod Novo mesto in ga leto pozneje pripojili k takratnemu Kmetijskemu zavodu Ljubljana. Z ustanovitvijo stanovske organizacije slovenskih kmetov, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, je slednja leta 2001 ustanovila Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto kot samostojno strokovno ustanovo.

venije. Pokriva območje sedmih upravnih enot in devetnajstih občin Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Zaposluje 76 sodelavcev, ki delujejo na osmih izpostavah: Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Straža – Žužemberk in Trebnje. Tako vsem upo-

Jože Maljevič, ki je polovico aktivne dobe deloval kot kmetijski svetovalec, specialist za vinogradništvo; Anton Zaletel, nekdanji vodja Izpostave Trebnje, ki je blestel s svojimi izrednimi organizacijskimi sposobnostmi;

Ob jubileju izdali zbornik Poseben pečat desetletnici daje tudi zbornik na 296 straneh z naslovom Naše kmetijstvo, ki je v svoji vsebini geografsko omejen na območje Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Na ta način predsta-

Največji uspehi prvega desetletja Za organizacijski razvoj in strokovni napredek zavoda so bile ključnega pomena odločitve za lastne poslovne prostore leta 1999, ustanovitev vinarskega laboratorija leta 2001 in odločitev za gradnjo prizidka k poslovni stavbi leta 2005. To obdobje je najprej kot vodja oddelka za kmetijsko svetovanje, nato pa kot prvi direktor zavoda s svojim vodenjem zaznamoval Niko Požek. V naslednjem petletnem obdobju zavoda velja omeniti ustanovitev enote za varstvo rastlin z diagnostičnim laboratorijem, ustanovitev tržne enote za vodenje knjigovodstva, uspešno dokončan postopek menjave zemljišč in gradnje novega parkirišča ter začetek postopka vinarskega laboratorija za pridobitev akreditacijske listine po standardu ISO 17025. V zadnjem obdobju pa velja izpostaviti uspešen razvoj projektnega dela in dobro sodelovanje z ustanovami na ravni regije in države.

Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto danes Novomeški zavod je danes eden od osmih zavodov, ki sestavljajo Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slo-

8

Vaš mesečnik

V. d. direktorja KGZ Novo mesto Jože Simončič (desno) z nekdanjimi sodelavci zavoda rabnikom nudijo enake možnosti pri izvajanju ukrepov kmetijske politike in poznavanju prostora, razpisov in tehnološkem svetovanju. Na oddelku za kmetijsko svetovanje deluje 44 svetovalcev, na oddelku za živinorejo 18, trije v enoti za varstvo rastlin, dva v enoti enološki laboratorij ter po eden v enotah za knjigovodstvo in za projekte. Zavod se pretežno financira iz proračuna, iz lastne dejavnosti pa ustvari slabo četrtino vseh prihodkov.

Helena Mrzlikar, koordinatorica za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti, ki velja za pionirko razvoja dopolnilnih dejavnosti na našem območju; Alojz Muster, nekdanji svetovalec, specialist za sadjarstvo, ki je pustil močan pečat na področju sadjarstva.

vlja prvo monografijo o regionalnem kmetijstvu pri nas. V prvem delu je pregled zgodovinskega dogajanja v kmetijstvu, na podeželju in v razvoju strokovnih služb, v drugem delu pa je prikaz aktualnega stanja v kmetijstvu in predstavitev organiziranosti zavoda, delovnih področij in zaposlenih na zavodu.

Zahvale za trud in delo Ob jubileju so upokojenim sodelavcem, ki so zaslužni za razvoj zavoda, kmetijske stroke in kmetijstva, za minulo delo podelili zahvale. Prejeli so jih: Nikolaj Požek, prvi direktor samostojnega zavoda, ki ga je vodil prvih pet let; Alojz Zupančič, nekdanji vodja Oddelka za kontrolo in selekcijo v živinoreji, ki je kot vnet zagovornik govedi rjave pasme močno vplival na njen razvoj;

Slavko Gliha, predsednik strokovnega kolegija zavoda, Alojzij Muhič, župan MO Novo mesto, Slavko Dragovan, predsednik Sveta zavoda, Franc Bogovič, župan Občine Krško št. 78, oktober 2011


obzornik

EKO DEŽELA vabi na okroglo mizo

»Veriga od kmeta do kupca – izvir iz vasi, ki napaja mesta« Okrogla miza bo potekala v dvorani Kulturnega doma Krško v četrtek, 10. novembra 2011, od 17. do 19. ure. Igor Hrovatič, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Tanja Strniša, državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu, Jože Simončič, v. d. direktorja KGZ Novo mesto Uredniški odbor so sestavljaji: dr.

pomena za obstoj kmetijstva in

Stane Granda, Jože Simončič in prehransko varnost države, v gloPartnerTepee_SLO newCGP marec11:Partner_Tepee_FR_24pp 18.3.2011 14:48 Page 1 mag. Andrej Kastelic.

Na pogovoru za okroglo mizo bodo sodelovali: • mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, • Franc Bogovič, predsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarsko in prehrano, • Ciril Smrkolj, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, • Boštjan Kozole, direktor podjetja Evrosad, • Toni Balažič, predsednik uprave Žito d. d., • Ivana Valjavec, GIZ Mlekarstva Slovenije.

balnem prostoru in liberaliziranem trgu še posebej ranljiva. Njihov cilj je tehnološko sodobno, trajnostno, Pogled naprej poslovno uspešno, policentrično V prihodnje nameravajo razvijati razvito ter družbeno pozitivno vreše nekatere druge dejavnosti in se dnoteno kmetijstvo, ki zagotavlja lotiti sodelovanja na znanstveno- družbi kar najvišjo stopnjo preraziskovalnem področju ter delu v hranske varnosti s kakovostno in domačih in mednarodnih projek- varno hrano. Prav tako si v prihotih s poudarkom na tehnološko dnje želijo, tako kot do zdaj, dobro Vabljeni so tudi predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije in sodelovati z uradom Kmetijskorazvojnih vsebinah. Posebno skrb drugi. Po končani PartnerTepee_SLO newCGP marec11:Partner_Tepee_FR_24pp 18.3.2011 14:48 Page 1 okrogli mizi bo čas za sproščeno druženje bodo poleg drugih organizacijskih -gozdarske zbornice Slovenije in in pozdrav Martinovanju. Za pogostitev bosta poskrbela in poslovnih oblik kmetovanja tudi njenimi regijskimi organi, ministrVinska klet Krško in Aktiv kmečkih žena Krško. v prihodnje namenjali družinski stvom za kmetijstvo, gozdarstvo in kmetiji, ki je, čeprav strateškega prehrano ter občinami.

podajte se novim doživetjem naproti!

peugeot

partner

www.peugeot.si Poraba (kombiniran način vožnje, l/10km): od 3,8 - 7,4. Izpuh CO2 (g/km): 98 - 170

že od

11.990 €

Avto Velkavrh d.o.o.

Prečna 91, 8000 Novo mesto, Tel.: 07 334 85 10 št. 78, oktober 2011

PARTNER TEPEE

PARTNER TEPEE

Vaš mesečnik

9


obzornik

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55

Do 23. decembra 2011 odprite transakcijski račun v SKB in prihranite do 36 mesecev brezplačnega vodenja transakcijskega računa. SKB bo produkte poslovnega paketa odobrila v skladu s svojo poslovno politiko, veljavnimi postopki odobravanja in glede na predviden obseg sodelovanja z banko.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zakon!

Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, Ljubljana.

Poslovni paket dobrodošlice za podjetnike in podjetja.

Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.

Sestavimo poslovni paket po vaši meri.

Na

jniž

NLB Pokojninski nasvet

Ena odločitev je dovolj… … ko gre za vašo pokojnino.

Oglasno sporočilo

ja p rem Dar i ja ilo o b sk l enitv Nag i radn a igra

PE NOVO MESTO Trdinova 4 tel.: 07/ 393 53 60

VARIANTA 1

Vsi si želimo tudi v pokoju živeti vsaj tako udobno, kot v aktivnem obdobju. Zato je že sedaj modro premisliti, kako ohraniti dosežen življenjski slog po upokojitvi. V zadnjem času, še posebno ob napovedih pokojninske reforme, se je veliko govorilo in pisalo o postopnem višanju starosti upokojitve in zniževanju pokojninske oglasVM_93x131-(15-09-2011)-PE NM.indd osnove. Da bomo morali za dodatno pokojnino, ki pomeni ohranitev življenjskega standarda v starosti, poskrbeti sami, nam je v tem trenutku popolnoma jasno.

1

15.9.2011 12:17:52

Kaj vse te spremembe pomenijo za posameznika, pa nam je večini v tem trenutku neznanka. Kolikšen delež mesečnega prihodka je smiselno nameniti za pokojninsko varčevanje? Kolikšna je ustrezna pokojninska rezerva? Katera vrsta varčevanja je primerna za posameznika? Odločitev o varčevanju za starost je pomemben korak v življenju, ki ga ne smemo prepustiti naključju. Pomembno je da smo v trenutku odločitve dobro informirani. Za nasvet se lahko obrnemo na strokovnjake, ki poznajo najprimernejše načine ustvarjanja ustrezne pokojninske rezerve. NLB Svetovalci za osebne finance vam s svojo strokovno usposobljenostjo lahko pomagajo odgovoriti na zgoraj zastavljena vprašanja. Izračunali vam bodo ustrezno pokojninsko rezervo in potreben znesek pokojninskega varčevanja, ki vas bo pripeljal do želenih ciljev. Iz širokega nabora ponudbe NLB Skupine, pa vam bodo pomagali izbrati pravo kombinacijo varčevanja in naložb, najustreznejšo glede na vaš naložbeni profil in obdobje varčevanja.

Zato ne odlašajte! Pokličite svetovalca v vaši izbrani NLB Poslovalnici in se naročite na Pokojninski nasvet ali preklikajte www.financni-nasvet.nlb.si/pokojnina in se prek posebnega spletnega obrazca prijavite na individualno svetovanje v NLB Poslovalnici po vaši želji.

10

Vaš mesečnik

Kolodvorska cesta 49, Črnomelj elvira.studio@siol.net št. 78, oktober 2011


Pred leti smo v Sloveniji preimenovali praznik, ki ga obeležujemo 1. novembra. Tako se je iz »dneva mrtvih« spremenil v »dan spomina na mrtve«. Kar je seveda ustreznejše in predvsem bolj logično. To je namreč poseben dan, ki ga posvetimo mislim na nam drage sorodnike, prijatelje, znance, sodelavce …, ki so že umrli. Seveda ne gre za to, da se kot na ukaz nanje spomnimo le na ta dan in jim takrat množično prinašamo na grob sveče in rože, ampak to v skladu s svojim moralnim prepričanjem in odnosom do njih delamo celo leto. Prav pa je, da imamo med številnimi prazničnimi dnevi, ki so posvečeni različnim običajem, stvarem, dogodkom, obredom …, tudi tega. Ker je ta dan »pred vrati« in ker je letošnji poseben tudi zato, ker smo Slovenci pred kratkim izgubili izjemnega književnika in človeka z veliko začetnico, Toneta Pavčka, tokrat nekaj o protokolu na pogrebu in pokopališču.

Na pogrebu

Če je obvestilo o smrti pokojnika oziroma t.i. osmrtnica objavljena na javnem mestu (dnevni časopis, oglasna deska …), se lahko pogrebne svečanosti udeleži vsak, ki to želi. Če je v obvestilu povedano, da bo pogreb v družinskem krogu, pa je seveda treba spoštovati željo oziroma odločitev sorodnikov pokojnega. Žalujoči se zberejo pred mrliško vežico vsaj 15 minut pred pogrebom, da se ustrezno poslovijo od pokojnika. Govorov je lahko na pogrebu več, a scenarij mora biti natančen. Govorijo lahko namreč duhovnik (ta je vedno prvi, če je pogreb cerkven), kdo od sorodnikov, prijateljev, morda kdo iz društva, katerega član je bil pokojni. Govorniki morajo biti usklajeni in se osredotočiti na tisto, s čimer je pustil pokojni pečat v njihovi sredini. Neprimerno bi namreč bilo, da bi bili npr. trije govorniki, vsi pa bi poudarjali le značajske lastnosti pokojnega (in še to iste). Pogrebu da dodatno svečanost glasba, najpogosteje je to skladba Tišina, ki jo zaigra trobentač. Ni pa nujno. Izjemno lep pogrebi obred je popestren s primerno glasbo (instrumentalno, pevsko ali pa v kombinaciji).

Oblačila

Tudi pri pogrebnih slovesnostih je nebesedna govorica zelo pomembna in močna. Svoj odnos do pogrebne svečanosti in seveda pokojnika zato pokažemo tudi z obleko in obnašanjem. Z ustrezno izbiro obleke in vedenjem izražamo svoj odnos do pokojnika in poznavanje navad našega okolja. št. 78, oktober 2011

obzornik

Rastoča knjiga vse bolj povezuje svet

Dan spomina na mrtve

Piše: Irena Potočar Papež Za najožje sorodnike pokojnika velja, da je moška obleka črna, srajca pa bela (ne črna!). Tudi ženska nosi črna oblačila, tudi bluzo ima črno ali temnejše barve. Na sploh velja za vse udeležence pogreba in pokopališč, da kričeče barve tja ne sodijo, prav tako ne športna oblačila (kavbojke, trenirka …). Odločitev o tem, koliko časa nositi črnino, pa je prepuščena posameznikom in ni več strogo predpisanega pravila o žalovanju, ki bi vključevalo tudi to.

Rastoča knjiga. Tako so leta 2000 v Državnem svetu Republike Slovenije poimenovali projekt, ki ponazarja dosedanji razvoj ter identiteto Slovencev na različnih področjih ustvarjanja. Ves čas ga skozi medijsko oko budno spremlja tudi televizija Vaš kanal, ki je kot prva dobitnica zlatega lista iz medijskih vrst pripomogla k še večji prepoznavnosti projekta. Njegov idejni oče je Novomeščan dr. Janez Gabrijelčič. Danes je projekt že presegel slovenski nacionalni okvir in je prerasel v t.i. Združene rastoče knjige sveta. V ljubljanski Župančičevi jami tako vsako leto kipu „Deklice z rastočo knjigo“ dodajo nov list. Letos ga je prispeval pesnik Miroslav Košuta z naslednjim sporočilom: „S knjigo listam v lepoto in v skrivnost samega sebe.“ Rastoča knjiga je poklon in zahvala za življenje s knjigo. Je prvi

Sožalje, zahvala

Najlepše je, če sožalje izrečemo osebno. Če sicer vemo, da se pogreba iz katerega koli razloga ne bomo mogli udeležiti, sožalje pošljemo po pošti (torej pisno po navadni pošti ali pa kot telegram). Če se nameravamo udeležiti pogreba, sožalje izrečemo osebno, in sicer v mrliški vežici ali pred njo oziroma ob grobu (odvisno od časa in situacije). Prek telefona sožalja ne izrekamo. V mrliški vežici svojci pripravijo tudi žalno knjigo ali mapo, v kateri je prostor za imena in priimke prisotnih ter za kratko sporočilo – sožalje svojcem. Udeleženci pogrebnega obreda lahko pripišejo tudi svoj naslov. Tako se svojci lahko po pogrebu vsem zahvalijo pisno za kakršno koli pomoč in sočutje, mnogi pa seveda shranijo žalno knjigo ali mapo za spomin. Še nekaj navodil za obnašanje na pokopališču: • pridemo čim bolj neopazno in ne hodimo prehitro, • obnašamo se spoštljivo, • hodimo le po za to namenjenih poteh, • ne kadimo, • ne žvečimo žvečilnih gumijev, • se pogovarjamo tiše, • izklopimo oziroma utišamo mobilne telefone, • ne vodimo s sabo psov in drugih živali, • smeti odlagamo v za to primerne posode, pri čemer upoštevamo navodila o ločevanju odpadkov, • ne pretiravamo s cvetjem in svečami, saj se zavedamo, da to ni merilo našega odnosa do pokojnika.

tovrstni projekt v svetu, saj ni nikjer zaslediti podobnega. Slovenija je tako z Rastočo knjigo postala središče svetovne kulture, saj v projektu zdaj sodeluje že enajst držav, zanimanje zanj pa je tudi pri drugih. Letos so v zbirko Združene rastoče knjige sveta dodali knjižna dela Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Italije, Francije in Srbije. „Ljudje čutijo, da ima ta projekt moč, da ima možnosti, s katerimi lahko v sedanjem svetu res napredujemo v znanju, spoštovanju ter vrednotah odličnosti,“ poudarja dr. Janez Gabrijelčič. Marko Mesojedec

MONMETAL Oštir Johannes s.p., Brezina 28, 8250 Brežice tel/fax: 07 496 42 75, gsm: 041 636 585 e-mail: monmetal@siol.net Pridružite se našim zadovoljnim strankam.

voda • plin • ogrevanje • vse vrste toplotnih črpalk • sončni kolektorji • talno, zidno, stropno hlajenje in gretje Vse inštalacije izdelamo na ključ. Vaš mesečnik

11


Dovolite, da jeklenka pride sama Brezplačna dostava jeklenke plina je ena tistih novosti, na katere se navadimo, takoj ko jih prvič preizkusimo.

Udobje Brezplačna dostava plina nam nekoč zahtevno nalogo spremeni v enostaven opravek – kjer koli že smo. Zaradi učinkovitega sistema dostave se zeleno-mo-

družbe Butan plin, poskrbi tudi za njeno pravilno namestitev, preventivno preveri napeljavo ter brezplačno zamenja varnostno tesnilo.

dro vozilo Butan plin rade volje ustavi pri nas, naj živimo v še tako odročnem kraju. Dostava Zelene jeklenke na vse konce in kraje prinaša pravo olajšanje ter udobje, še posebej dobrodošla pa je za starejše in mamice z majhnimi otroki.

Varnost Zelena jeklenka ima okrog ventila ovito zaščitno folijo – zagotovilo, da je bila naša jeklenka res strokovno pregledana, očiščena in pravilno polnjena. Ko nam jeklenko dostavi pooblaščeni dostavljavec

Zanesljivost Družba Butan plin je na trg vpeljala Zelene jeklenke, drugačne od vseh ostalih, saj nam tako lahko za vsako posebej zagotavlja, da ustreza najvišjim standardom kakovosti ter varnosti. Zelena jeklenka je vselej brezhibna, s svojimi 523 milimetri višine bolj praktična, zaradi učinkovitih dostavljavcev pa tudi najbližja. Pokličite brezplačno številko 080 2005 in prepustite vse vaše skrbi družbi Butan plin.

DOVOLITE NAM, DA NAMESTO VAS POTUJEMO MI

WWW.BUTANPLIN.SI

naročena objava

Do danes je veljalo, da se je po jeklenko plina treba odpeljati na črpalko, do trgovine ali pa vsaj do najbližjega soseda. Bistvena novost je, da se nam sploh ni več treba usesti v avto, zadošča že en sam brezplačen telefonski klic na številko 080 2005. Družba Butan plin ima odlično razvejano mrežo dostavljavcev ter omogoča naročanje dostave Zelene jeklenke vsak dan 24 ur na dan. Dan pred dostavo nas pokličejo, dogovorimo se glede termina ter jeklenka je že pri nas doma.

Zelena jeklenka je čista, varna in vselej pravilno polnjena.

PLIN V VSAKI 11. DOSTAVLJENI ZELENI JEKLENKI JE ZA VAS BREZPLAČEN.

Kjerkoli ste, vam jo brezplačno pripeljemo na dom in priključimo, na vašo željo pa vam tudi brezplačno zamenjamo tesnilo in pregledamo napeljavo. NESKONČNO UDOBNO, VEDNO ZANESLJIVO IN VARNO.

NAROČILA, 24 UR NA DAN

080 2005

12

Vaš mesečnik

št. 78, oktober 2011


SANOLABOR PO NOVEM V NOVOMEŠKI QLANDIJI! V Sanolaborju so odprli novo prodajalno v Qlandiji Novo mesto. Verjetno Sanolaborjeve prodajalne dobro poznate, saj so posejane povsod po Sloveniji, v Novem mestu pa je do sedaj delovala v trgovskem centru Mercator. Govorimo seveda o prodajalnah z medicinskimi pripomočki, zdravili brez recepta in raznovrstnimi izdelki za zdravo življenje. V prodajalni lahko izbirate med pestrimi in kakovostnimi izdelki, vabijo pa vas tudi v Eko kotiček, kjer boste med drugim našli brezglutensko hrano, otroško hrano Holle, naravno kozmetiko dr. Hauschka, Logona, Sante in druge higienske izdelke iz naravnih materialov za ženske in eko čistila. Posebnost trgovin podjetja Sanolabor je prav gotovo izdajanje in izposojanje pripomočkov, ki jih predpiše zdravnik na naročilnico ZZZS (inkontinenca, stoma, diabetes, terapevtske nogavice ...). Upokojenci pa lahko izkoristite 5-odstotni gotovinski popust od 1. do 5. v mesecu. Prodajalna v Mercator centru bo sčasoma zaprla svoja vrata, zato pa novo prodajalno najdete v centru Qlandia na Otoški cesti 5 v Novem mestu. Odprta je od ponedeljka do petka od 9. do 21. ure in ob sobotah od 8. do 21. ure. Pišete jim lahko na e-pošto: mp.novomesto@sanolabor.si ali pokličete na telefonsko številko 07/488-07-84. »Kakovost, strokovno svetovanje in tradicija so priporočila za obisk naših prodajaln po Sloveniji,« še sporočajo iz podjetja Sanolabor.

PROGRAM PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE METLIKA 2011 Renata Brunskole, županja Občine Metlika, Vas vljudno vabim na prireditve ob prazniku Občine Metlika

sobota, 12. 11., ob 9. uri Soseska zidanica Drašiči pohod po poteh Soseske zidanice sobota, 12. 11., ob 18. uri Hotel Bela krajina slovesnost ob mednarodnem dnevu diabetikov nedelja, 13. 11., ob 9. uri, Pungart tek po Urbanovi poti v organizaciji Društva diabetikov Metlika sreda, 16. 11., ob 18. uri Ljudska knjižnica Metlika zaključek Bralne značke za odrasle 2010/2011 z literatom Matjažem Pikalom petek, 18. 11., ob 18. uri, KD Metlika gledališka predstava Engelbert Gangl: God tete Klotilde sobota, 19. 11., ob 11. uri, Krasinec izročitev namenu asfaltirane javne poti proti farmi na Krasincu

Delovni čas: ponedeljek - petek od 7. do 18. ure sobota od 8. do 12. ure

sobota, 19. 11., ob 17. uri športna dvorana pri Osnovni šoli Metlika začetek zimske nogometne lige

AKCIJA! zimskih pnevmatik in platišč

sobota, 19. 11., ob 18. uri ploščad pred Galo prižiganje svečk v spomin na žrtve prometnih nesreč nedelja, 20. 11., ob 11. uri, Ribnik Prilozje odprtje prenovljenega ribnika v okviru projekta »Viri življenja« nedelja, 20. 11., ob 17. uri, KD Metlika predstavitev knjige Ivana Sivca Najine sledi ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic

petek, 25. 11., ob 18. uri, KD Metlika prireditev Moč humanosti – srečanje krvodajalcev in slovesnost s podelitvijo priznanj Območne organizacije Rdečega križa Metlika sobota, 26. 11., ob 11. uri parkirišče pri Otroškem vrtcu Metlika izročitev namenu prenovljene infrastrukture v sklopu belokranjskega vodovoda sobota, 26. 11., ob 18. uri športna dvorana pri OŠ Metlika OSREDNJA SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU s podelitvijo priznanj Občine Metlika ter priznanj in plaket za dosežke na področju športa VSI VLJUDNO VABLJENI! nedelja, 27. 11., ob 9. uri športna dvorana pri OŠ Podzemelj mednarodni rekreativni turnir v namiznem tenisu nedelja, 27. 11., ob 15. uri Galerija Kambič odprtje prenovljenih prostorov galerije nedelja, 27. 11., ob 17. uri spomenik pri Podružnični šoli Suhor slovesnost pri spomeniku ob prazniku Krajevne skupnosti Suhor nedelja, 27. 11., ob 17.30 uri Kulturni dom Suhor slovesnost ob prazniku Krajevne skupnosti Suhor

torek, 22. 11., ob 17. uri, MC Metlika odprtje razstave 30. slikarskega Ex tempora mladih likovnikov Bele krajine

torek, 29. 11., ob 16. uri parkirišče pri Gasilskem domu Dragomlja vas izročitev namenu prenovljenega parkirišča pri Gasilskem domu v Dragomlji vasi

četrtek, 24. 11., ob 16. uri Hrast pri Jugorju izročititev namenu prenovljene javne poti na Hrastu pri Jugorju

četrtek, 1. 12., ob 18. uri Ljudska knjižnica Metlika predstavitev pesniške zbirke Potovanje srca IX Literarnega kluba Metlika

petek, 25. 11., ob 15. uri Hotel Bela krajina prireditev ob 20-letnici delovanja podjetja GTM Metlika

petek, 2. 12., ob 17. uri Kulturni dom Metlika prireditev ob mednarodnem dnevu invalidov

Občankam in občanom čestitam ob 26. novembru, prazniku Občine Metlika, z željo po nadaljnjem dobrem sodelovanju! Renata Brunskole, županja Občine Metlike in poslanka Državnega zbora Republike Slovenije št. 78, oktober 2011 odpiralni cas 93x42mm 5. marec 2010 11:17:05

Vaš mesečnik

13


predčasne volitve 2011

Kandidati za poslance in politične stranke Bodoči poslanci/ke predstavite svoj program vsem vašim volilcem na Televiziji Vaš kanal.

V dolini tihi … Pred tedni je utihnila najbolj znana slovenska frajtonarica – frajtonarica Lojzeta Slaka. Težko se bo meriti z njegovo zapuščino, a ne smemo obupati. Na desetine mladih deklet in fantov povzema njegove note in način igranja. Do sebe in do drugih je bil Lojze Slak strog, a po duši skromen Dolenjec in vedno vezan na sončno Trško goro, kjer je rad sprejemal prijatelje in znance. O njem je danes malce težko pisati, saj je bil znan širom domovine in tujine. Tisti, ki smo ga poznali pobliže, si ne moremo kaj, da ne bi priznali njegove skromnosti kljub slavi, ki ga je kot glasbenika obkrožala. Ljudi je imel rad na svoj preprost način in skoraj nikomur ni odtegnil pozdrava ali stiska roke. Na nastopih pa je bil v zaodrju resen. Nikoli mu ni bilo namreč vseeno, kako se bo iztekel javni ali televizijski koncert. Spomnim se prvega skupnega nastopanja v oddaji »Pridi, boš videl, kaj dela Dolenjc«, ko me je prevzemala trema, saj biti skupaj na odru s tako velikim glasbenikom ni bilo enostavno. Pa se je izkazalo, da sta prav ta njegova domačnost in preprostost vplivali na vse nastopajoče in zato ni bilo težko biti v njegovi družbi in družbi fantov s Praprotna pred kamerami in vedno nabito polno dvorano. Nekaj oddaj smo posneli tudi v sodelovanju z našo televizijsko hišo Vaš kanal in priznati je treba, da se je celotna ekipa mojstrsko odrezala. Spomnim se dni, ko je bila na naši televiziji, na Vašem kanalu, na sporedu oddaja »Zaigrajmo in zapojmo«.V oddajah so namreč nastopali znani in manj znani narodno-zabavni ansambli iz cele Slovenije. Ansamblom, predvsem tistim začetnim, smo dajali spodbudo pri njihovem igranju in nemalokrat se je izkazalo, da jih je vztrajnost pripeljalja v sam vrh priljubljenosti te glasbene zvrsti. Prav zaradi tega sem želel povprašati Lojzeta Slaka, kaj meni tako o oddaji kot o narodno-zabavnih ansamblih, ki so tiste čase rastli kot gobe po dežju. Naj povem, da Lojze intervjujev ni imel kaj posebno rad, saj ga poznam kot skromnega govorca, a se je takrat, ko je tekla beseda o glasbi, povsem razvnel. Pohvalil je mlade glasbenike in seveda tako veliko zanimanje za to zvrst, obenem pa opozoril, da se boji t.i. proizvodnje, ko je glasbe veliko, a ta ob tem izgubi na kakovosti.Vedno je poudarjal, da moraš glasbo ljubiti in prihajati mora iz srca, zato je tudi harmoniko stiskal na svoje prsi. Tudi kolegica Verica Marušič je imela to srečo, da je k pogovoru v svoji oddaji o znanih Dolenjcih povabila Lojzeta Slaka.Veliko misli o svojem delu, koncertih doma in na tujem ter zasebnem življenju je znala zvabiti iz njega, kot to zna le ženska, in oddaja, kot vrsta drugih, bo imela svoj prostor v dragocenem arhivu regionalne televizije Vaš kanal. Predvsem zaradi njih, ki so ali še vedno na svojstven način bogatijo slovensko grudo. Slakova harmonika je sicer utihnila, a tam v dolini tihi se bodo rojevali in igrali novi upi, ki bodo slovensko narodno-zabavno glasbo naredili nesmrtno, kot je bila njegova. Silvester Polak

14

Vaš mesečnik

Za pogoje objav pokličite na 07 39 30 876, pišite na tajnistvo@tv-nm.si ali obiščite spletno stran www.vaskanal.com/volitve TELEVIZIJA

Mirka Vadnova 22, 4000 Kranj T.: 04/204 14 79 M: 040/831 441 E: vrecek@vrecek-agro.si

KOMBINIRANE PEČI ZA CENTRALNO OGREVANJE NA TRDA GORIVA IN OLJE

 zelo visok izkoristek  majhne dimenzije izdelava po naročilu  prodaja kombiniranih bojlerjev  možnost ogrevanja na lesne sekance in pelete 40-letna tradicija (začetki izdelovanja peči v Britofu pri Kranju) 

www.vrecek-agro.si št. 78, oktober 2011


Si.mobilovo omrežje raste! Za boljšo pokritost in več interneta nadgrajujemo omrežje na območju Blance, Boštanja, Dolenjskih Toplic, Ivančne Gorice, Kočevja, Ribnice, Mirne Peči, Sevnice, Šentjerneja, Trebnjega in Žužemberka. Za morebitne nevšečnosti, povezane z nadgradnjo se vam opravičujemo.

NAJHITREJE RASTOČE SLOVENSKO OMREŽJE

št. 78, oktober 2011

Si.mobil d.d., Šmartinska 134b, SI-1000 Ljubljana | www.simobil.si

Nadgrajeno in posodobljeno mobilno omrežje bo omogočilo bistveno izboljšanje pokritosti z mobilnim signalom, predvsem pa boste odslej preko novega omrežja lahko dostopali do zmogljivega, še hitrejšega interneta. Nadgradnje in posodobitve intenzivno izvajamo tudi na drugih območjih Slovenije. Več informacij o nadgradnji omrežja lahko izveste na 080 40 40 40 ali na www.simobil.si/pokritost.

Vaš mesečnik

15


obzornik

Kako prodati, kupiti in dobro zaslužiti? Oddaja ima dva cilja. Podjetnikom in vsem, ki delajo v prodaji, mag. Aleš Lisac s svojimi prispevki svetuje pri povečanju prodaje in dobička.

v osrednjem intervjuju. Knjigo o mrežnem marketingu bo predstavil

Aleš z avtorico Dragico Korenjak. Izvedeli boste, za koga je

mber 9. nove 0 ob 20.3

Rudi Tavčar je specialist za pogajanja. Napisal je knjigo Psihologija pogajanj, je ustanovitelj pogajalske akademije, veliko se ukvarja tudi z mediacijo. Kako se uspešno pogajati v službi in doma, boste izvedeli

mrežni marketing primeren in zakaj je toliko ljudi, ki v tem poslu ne uspejo. Na spletu lahko najdemo informacije o kupcih in poslovnih partnerjih. Zelo pomembno je tudi, kakšne informacije o sebi puščate na facebooku in drugih socialnih omrežjih, ker se danes ne da več skoraj ničesar skriti. Izvedeli bomo tudi, zakaj ljudje preredko obiščemo knjižnico. Vprašanja za Aleša pošljite na ales@lisac-lisac.si ali pokličite na TV Vaš kanal 07 39 38 865. Na spletu smo zabeležili rekordno število ogledov serije oddaj, oglejte si jih tudi vi na www.vaskanal. com/arhiv-oddaj.html.

OBIŠČITE NOVO PRODAJALNO V TRGOVSKEM SREDIŠČU QLANDIA Izkoristite prodajne ugodnosti in se udeležite promocij raznih izdelkov.

Qland Novo m ia esto

Pridite, veseli bomo vašega obiska!

Odprli smo prodajalno v Qlandia centru Novo mesto! Prodajalna z medicinskimi pripomočki, zdravili brez recepta in raznovrstnimi izdelki za zdravo življenje. Pestra izbira kakovostnih izdelkov: • • • • •

merilniki krvnega tlaka ortoze za koleno, gleženj, zapestje pripomočki za gibanje (bergle, invalidski vozičeki) pripomočki pri težavah z inkontinenco in stomo pripomočki za sladkorne bolnike

Vljudno vas vabimo v EKO KOTIČEK! • živila (semena, moka, začimbe, olja, namazi, čaji, prigrizki, posladki, naravni sokovi ...) • strojčki in pripomočki (mlini za moko, kosmičniki, aparati za pripravo sojinega, mandljevega ali lešnikovega mleka ...)

• • • • •

sanitetni in obvezilni program ortopedski natikači in čevlji izdelki za nego nog in rok izdelki za ustno higieno ortopedski vzglavniki

• • • • •

grelni program iz merino volne razni masažni aparati izdelki za dojenčke zdravila brez recepta velika izbira prehranskih dopolnil

• brezglutenska hrana • otroška hrana Holle • naravna kozmetika (dr. Hauschka, Logona, Sante ...) • naravni higienski izdelki za ženske • eko čistila

Izdajamo in izposojamo pripomočke, ki jih predpiše zdravnik na naročilnico bergle ...). Upokojenci lahko izkoristite 5-odstotni gotovinski popust od 1. do 5. v mesecu.

(inkontinenca, stoma, diabetes, terapevtske nogavice,

NOVO MESTO Qlandia center, Otoška cesta 5 e-pošta: mp.novomesto@sanolabor.si, t 07 488 07 84, f 07 488 07 85 odprto: pon. - pet.: 9h - 21h, sobota: 8h - 21h, nedelje: zaprto Dosedanja prodajalna v Mercator centru bo sčasoma zaprla svoja vrata

Kakovost, strokovno svetovanje in tradicija so priporočila za obisk naših prodajaln po Sloveniji. Za ostalo ponudbo poglejte na www.sanolabor.si

16

Vaš mesečnik

št. 78, oktober 2011


BELOKRANJSKI OBZORNIK

Posavski obzornik

V tokratnem Belokranjskem obzorniku smo spremljali zgodbo mladega vina portugalka, belokranjske posebnosti, ki je po mnenju poznaval-

V prvem novembrskem Posavskem obzorniku bomo pod drobnogled vzeli Obrtno-pod-

cev tržna niša belokranjskega vinogradništva. Preverili smo, kako poteka gradnja tako imenovane druge faze Belokranjskega vodovoda, največjega projekta v Beli krajini, in pospremili pričetek gradnje daljinskega i ug r d ogrevanja k a s v na lesno bičetrtek omaso v Se0 .3 0 2

ob

miču, kjer se ta mesec vrstijo prireditve v počastitev občinskega praznika. Z odprtjem v celoti prenovljenega Doma Partizan, pregledno razstavo, zajetnim zbornikom in slovesno akademijo so obeležili tudi 100-letnico organiziranega športa v Semiču.

predčasne volitve 2011 v Vašem mesečniku

Kandidati za poslance in politične stranke Predstavite se v naslednji številki Vašega mesečnika.

ugi vsak dr k četrte 0 ob 20.3

jetniški in kmetijski sejem v Brežicah. Prireditelji so bili z odzivom zadovoljni, preverili pa smo tudi, kako nameravajo sejem v prihodnje nadgrajevati. Ker je bil oktober mesec požarne varnosti, bomo posebno pozornost namenili gasilkam Posavja in Zasavja, ki so pripravile okroglo mizo o domačih in svetovnih naravnih nesrečah in katastrofah. Z njimi smo se pogovarjali tudi o tem, kako so danes ženske vpete v gasilsko dejavnost. V tokratni informativni oddaji smo preverili tudi, kaj so na sejah občinskih svetov sklenili v Brežicah in Krškem. Oddajo bomo premierno predvajali v četrtek, 3. novembra, posnetek pa si lahko pogledate tudi na www.vaskanal. com.

Izzid 25. november 2011

Prepričajte z vašo vizijo razvoja Slovenije in programom dela vaše volilce. Naročila na 07 3930 876 ali pišite na tajnistvo@tv-nm.si

www.transporti-zupancic.si

Livada 1A, 8000 Novo mesto darko.zupancic@siol.net tel: 07 394 29 12, 07 394 29 16 (delavnica) fax: 07 394 29 17, gsm: 041 627 895 Delovni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 18. ure, sobota od 7.30 do 13. ure

UGODNE CENE ZA PNEVMATIKE M + S (za osebna in tovorna vozila)

št. 78, oktober 2011

Vaš mesečnik

17


www.fini-unm.si

Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto

u t s e m m e v o N v Študiraj

Študijsko leto 2011/12

Inženiring in vozila visokošolski strokovni študijski program (VS) Strokovni naziv: diplomirani/a inženir/ka strojništva vpis možen do konca oktobra 2011 študij se izvaja v prostorih Šolskega centra Novo mesto

info: 07/393 22 06; 07/393 21 80; fini-unm@guest.arnes.si

Pokličite: 041 755 223 pravno svetovanje

Salon Doming d.o.o., Pod Srobotnikom 1, 8351 Straža

izvedba kopalnic po sistemu na ključ • izvajanje vodovodnih instalacij • polaganje keramike GSM: 041 766 040 e-pošta: salon.doming@siol.net

18

Vaš mesečnik

www.pravko.si

Potrebujete Pravno Pomoč? Zaupa nam že več kot 800 zadovoljnih strank - prijazno svetovanje in ugodne cene. • Za vas se bomo potrudili in se za vas borili! • Pomagamo vam pri vseh težavah s področja delovnega prava. • Pomagamo podjetjem in posameznikom.

www.pravko.si

041 755 223 št. 78, oktober 2011


Dolenjski obzornik Dnevi hitro minevajo in z njimi letni časi in vse, kar jih spremlja. Tako je tudi z Dolenjskim obzornikom, v katerem nenehno spremljamo dogodke v lepem dolenjskem okolju. Eden takih je tudi življenje v Žužemberku, kjer se veliko dogodkov vrti prav v sen-

ci starega gradu, ki ga iz leto v leto marljivo obnavljajo. Mednje spada tudi prireditev "Pravljična noč in dan", ki so jo pripravili v sklopu dnevov evropske kulturne dediščine. Letos je potekalo na temo dediščinske skupnosti in prostovoljstva. Krkine nagrade že več kot 40 let spodbujajo k raziskovanju, odziv na razpis je vsako leto večji, prispela dela pa so na zavidljivi kakovostni ravni. Letos so posebno pozornost namenili srednješolskim raziskovalnim nalogam, saj so za razliko od preteklih let zanje oblikovali poseben dogodek s podelitvijo, ki jo je spremljal znanstveni simpozij s predstavitvijo nagrajenih srednješolskih nalog. Ob svetovnem dnevu turizma se je v Občini Šmarješke Toplice že četrto leto zapored odvila prireditev „Dan turizma in zabave“, s katero so želeli na zabaven in šaljiv način povezati naselja v občini, društva in posameznike ter hkrati obiskovalcem predstaviti turistično ponudbo. Vi pa boste z ogledom lahko ocenili, ali jim je uspelo. Morda pa ob tem še vašemu turističnemu društvu pride na misel ideja ali dejavnost, zato bodite z nami v torek, 1. novembra 2011, ob 20.20.

ugi vsak dr b torek o 20.30

Šmarješka c. 2, 8000 Novo mesto

Bolečine v kolenu Koleno glede na funkcijo gibanja ne daje vtisa zapletenega sklepa. Kot vemo, se krči in izteguje. To premikanje strokovno opisujemo kot fleksija in ekstenzija. Poleg tega se tudi obrača skupaj z omenjenimi gibi. Ravno ta rotacija pa ga naredi bolj ranljivega in zato posledično bolj podvrženega k poškodbam in bolečinam. Igra pomembno vlogo pri stoji, hoji, teku, posedanju in vstajanju, udarjanju itd. Stabilnost pa mu omogočajo številne večje in manjše Piše Izidor Ivanović vezi ter mišice. Največ poškodb se zgodi na kolenskih vezeh, bodisi notranjih bodisi zunanjih. Te so pogosto prizadete po zvinu – rotaciji kolenskega sklepa ali udarcu na zunanjo stran kolena. To poškodbo lahko velikokrat spremlja močna bolečina v kolenu, pod pogačico, za kolenom, kar lahko kaže na rupturo križne vezi in meniskov. Takoj po poškodbi se lahko pojavi oteklina in takrat sumimo na strganje ligamenta ali celo zlom. Gibljivost je omejena in boleča. Pri poškodbah, po katerih pride do otekanja in bolečin veliko kasneje (več ur), pa lahko sumimo na meniskus ali hrustanec. V svoji praksi pa opažam veliko poškodb kolen, ki niso pravilno sanirana in so zato slabo gibljiva, mišice močno atrofirane in stabilnost kolena zelo slabo nadzorovana, pa čeprav bolečina ni več moteča. Tukaj moramo takoj ukrepati, kajti v nasprotnem primeru lahko pride do večjih poškodb hrustanca in celo ostalih sklepov pod kolenom in nad njim, celo do bolečin v križu. Ko gre za takšne poškodbe, je vsekakor dobro narediti dodatno diagnostiko z rentgenom, MR slikanjem in nepogrešljivim ultrazvokom, ki velikokrat pokaže spregledane strukturalne spremembe. Vse več ljudi, ki trpijo za bolečino v kolenu, pa prihaja po pomoč v ordinacijo zaradi teh bolečin, za katere na prvi pogled ne najdejo vzroka. Po kratkem pregledu in pogovoru pa hitro ugotovimo, da gre za preobremenitvene poškodbe (overuse injuries), ki so lahko nastajale leta, ali degenerativne spremembe v kolenu, kot je obraba oziroma artroza kolena. Pogosto so to boleča prijemališča pogačične vezi, topa bolečina pod pogačico, nejasna občutljivost okrog kolena, občutek, kot da je koleno »zategnjeno«, bolečina in oteklina za kolenom, v nivoju sklepne špranje itn. Ne glede na trajanje pa jih lahko zelo dobro saniramo in odpravimo s celovito fizioterapijo, ki vključuje manualno terapijo skupaj z gibalno terapijo in strokovnimi osteopatskimi prijemi. Pomagamo si lahko še s specifičnimi aparaturami, kot sta ultrazvok in laser. Pomembno je, da pravočasno ukrepamo. Fizioterapija Corpus Izidor Ivanović, s. p. Seidlova c. 46, NOVO MESTO; M: +386 (0) 31 331 819 W: www.corpus.si (v izdelavi)

TESARSTVO IN KROVSTVO

AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI

delovni čas: pon. - pet. od 7.00 - 19.00 ure sob. od 7.00 - 11.00 ure Tel.: 07/393 4 740, Tel.: 07/393 4 751 www.veterina-nm.si izven delovnega časa e-mail:vetnm@siol.net pokličite 112

VETERINARSKA LEKARNA delovni čas: pon. sreda: od 7.00 - 18.00 ure tor., čet., pet.: od 7.00 - 15.00 ure sobota: od 7.00 - 11.00 ure

MITJA KOSEC S.P. • Krovska dela (prekrivanje in adaptacija streh, rekonstrukcija in novejših stanovanjskih objektov)

T: 041 63 89 21

• Tesarstvo (menjava ali montaža ostrešij, frčade) • Demontaža (varna odstranitev azbestnih kritin) • Vgradnja strešnih oken • Stavbno kleparstvo

VELIKE BRUSNICE 72, 8321 BRUSNICE; Mobitel: 041 63 89 21, Telefon: 07 30 85 697

POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE

OKLEŠEN (07) 33 70 200 -

NON STOP

Nudimo vam vse storitve na enem mestu. Trudimo se biti najboljši ter najugodnejši. Oklešen d.o.o., K Roku 26, Novo mesto

št. 78, oktober 2011

Vaš mesečnik

19


Z Revozovih proizvodnih trakov že 10.000 twingov rs S proizvodnih trakov novomeškega Revoza je te dni zapeljal že 10.000. twingo RS (Renault Sport). Proizvodnja te športne različice priljubljenega modela twingo je stekla julija 2008, njegova ključna tržišča pa so v Evropi, Južnoafriški republiki in na Japonskem. Jubilejni twingo RS je bil z opremo gordini, v tradicionalno modri barvi, z 1,6 16V (130 KM) motorjem, s 17-paličnimi platišči, sedeži v modrem usnju, z omejevalnikom hitrosti … V tovarni so častitljivi jubilej obeležili ob obisku generalnega direktorja za proizvodno dejavnost in verigo dobaviteljev Skupine Renault Gérarda Leclercqa, ki se je v okviru preverjanja uresničevanja ciljev strateškega načrta Drive the change 2016 med drugim srečal tudi z zaposlenimi, ki so delali na projektu twinga RS.

VELIKA PRODAJNA AKCIJA V OBRATU KOLPA – LIPA KOSTANJEVICA • PETEK 18. novembra OD 12.00 DO 19.00 URE • SOBOTA 19. novembra OD 8.00 DO 13.00 URE RAZPRODAJA OPUŠČENIH LESENIH IZDELKOV IZ MASIVE, KOPALNIŠKO POHIŠTVO, KOPALNE KADI, TUŠ KADI, TUŠ KABINE Kolpa, d.d. Metlika Rosalnice 5, 8330 Metlika tel. +386/7/39-33-300 www.kolpa.si info@kolpa.si

Svet ostane zunaj 20

Vaš mesečnik

Razstavno-prodajnoizobraževalni salon Cesta XV. brigade 49, 8330 Metlika, Slovenija tel.+386/7/36-92-700 salon@kolpa.si http://kolpa-trgovina.si/

Kolpa san je blagovna znamka, ki jo potrošniki prepoznavajo kot ponudnika pestrega programa kakovostne in funkcionalne kopalniške opreme, ki za svoje izdelke premišljeno izbira najboljše materiale in jih kombinira z modernim oblikovanjem.

št. 78, oktober 2011


Odprli novo poslovno stavbo v Šentjerneju

Piše: Anamarija Janežič kozmetik

Kobra iz vasi v mesto Šentjernej – Podjetje Kobra bo prihodnje leto praznovalo 30-letnico delovanja. Njegov lastnik in direktor Brane Kovačič je začel svojo dejavnost kot ljubitelj elektronike na vsega 10 kvadratnih metrih v Šmarju. V sredini oktobra pa so svečano odprli novo poslovno stavbo na Levičnikovi cesti 2 v Šentjerneju. Gre za pomembno prelomnico družbe, ki je svojo dejavnost preselila iz vasi v mesto. Vesna Lakner Sofrić Simon Hočevar – MEGAfoto Poslovna stavba je sodobno grajena, pravzaprav edinstvena v Slo-

veniji, saj ni le energetsko varčna, ampak tudi samozadostna. Združuje najsodobnejšo tehnologijo na področju ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, proizvodnje elektrike ter uporabe sanitarne vode, zaradi česar proizvaja več energije, kot je sama porabi. Presežek energije nato vrača v distribucijsko omrežje kot električno energijo. Stavbo je

bo sanitarne vode. „Uporabili smo vodno vrtino v globini 40 metrov, 4 geosonde z globino 100 metrov, zemeljski zračni prenosnik toplote, 50 kubičnih metrov velik rezervoar za deževnico, 20-centimetrsko

izolacijo objekta in 50 kW sončno elektrarno. Poleg nizkih stroškov ogrevanja, hlajenja in vzdrževanja bo objekt

ce poslovanja podjetja na prostost izpustila trideset golobov ter slavnostno odprla vrata poslovne stavbe. Sicer pa se je dogodka udeležilo veliko poslovnih družabnikov in prijateljev podjetja ter občanov, ki so lahko uživali v pestrem kulturnem sporedu učencev Osnovne šole Šentjernej. Dogajanje so popestrili z nastopom šolskega pevskega zbora, s hudomušno recitacijo o polžu ob spremljavi harmonike in recitacijo pesmi Toneta Pavčka ob spremljavi flavte. Po koncu uradnega dela je goste zabavala skupina Mambo Kings. Poleg pooblaščenega prodajalca in serviserja mobilne telefonije in druge elektronike so v novi stavbi – na 1300 metrih uporabnih površin – tudi prostori poslovalnice Banke Volksbank, Frizerskega salona Štangelj ter Športnega društva Vita team, ki svoje plesne in športne dejavnosti izvaja v tamkajšnji večnamenski dvorani.

Knjigovodstvo, organizacija in trgovina d.o.o.

več kot

20 let z

vami

Novo mesto, Šegova 90 Tel.: 07/33 75 960, Fax: 07/33 75 961 po idejnih zasnovah podjetja Protim Ržišnik & Perc gradil CGP s podizvajalci. Gradnja je trajala eno leto, vrednost naložbe z opremo pa je 2 milijona evrov. Brane Kovačič, lastnik poslovne stavbe in direktor podjetja, je ob odprtju povedal, da bodo izkoriščali naravne vire za ogrevanje, hlajenje, proizvodnjo elektrike, prezračevanje in uporašt. 78, oktober 2011

nudil pogoje za še boljše delo našega kolektiva.“ Kobra zaposluje 11 ljudi, s preselitvijo v objekt so odprli štiri nova delovna mesta, verjetno pa bodo v prihodnje še kakšno. Brane Kovačič in župan Občine Šentjernej Franc Hudoklin sta kot simbol odprtja in tridesete obletni-

Vodenje knjigovodstva za podjetja in samostojne podjetnike za domači in tuji trg

POMLAJENI IN SAMOZAVESTNI V NOV DAN Vitamini so za lep in zdrav videz bistvenega pomena. Njihovo pomanjkanje kožo postara in oslabi. Aktivne sestavine delujejo vzpodbudno na sintezo kolagena in elastina, ki sta bistvo za lepši in mladostnejši videz kože. Vsaka koža, predvsem zrela, potrebuje kakovostno nego. Hormonske spremembe pripomorejo k manjši sposobnosti regeneracije kože. Sama stroka (kozmetologija in kozmetika) tako hitro narašča z znanjem in tehnologijo, da je težko slediti dosežkom. Današnji največji učinek in trend je kombinacija aparatov in preparatov. V samem svetovnem trendu prevladujejo t.i. anti-age programi, radiofrekvenca za pomlajevanje obraza,diamantni piling in mezoterapija. THALGO znanstvenikom, svetovno znanim raziskovalcem morja in njegovih učinkov, je uspelo najti formulo z morskim silicijem, ki deluje v globino gub na obrazu in vratu. Izjemne učinkovine (morski silicij, visoko in nizko hyaluronska kislina, izvlečki morskih alg, shea maslo, kofein in vitamini) delujejo pomlajevalno. Kombinacija kofeina in morskega silicija kožo vidno učvrščuje in pomladi. Izjemen uspeh najnovejših znanstvenih dognanj pa je nedvomno doživela tudi linija s kolagenom in hyaluronom, ki je še posebno učinkovit na čelu, okrog oči in ust. Skratka, privoščite si po meri pripravljen t.i. anti-age program! BEAUTY SPA CENTER ZA NEGO OBRAZA IN TELESA Cegelnica 24 8000 Novo mesto Tel.: 07 3325671 Mob.: 051 224-066 www.spa-center.si

Vaš mesečnik

21


Umrl je Tone Pavček… Le nekaj tednov za Lojzetom Slakom se je poslovil eden od velikanov pesniške besede, pravnik, novinar, prevajalec, predvsem pa Dolenjec - Tone Pavček. Epopeja njegovega življenja je zaznamovana predvsem z neizmerno ljubeznijo do Dolenjske in domovine. Ambasador klene slovenske besede se je pred 83. leti rodil v Šentjuriju pri Mirni Peči. Tam je med trdim kmečkim življenjem in preprostimi ljudmi preživljal svoja zgodnja leta. Šolanje in njegova poklicna pot sta ga kmalu odpeljali iz dolenjskih gričev, ki so odločilno zaznamovali njegovo lirično bit. Že kot gimnazijec je napisal svojo prvo pesem, v kateri je izrazil pripadnost domači grudi. V svojem bogatem opusu je v literarno večnost zapisal tudi lepote tukajšnje krajine in dolenjskega človeka. Bil je eden najvidnejših slovenskih sodobnih pesnikov, študiral je pravo, služboval kot novinar in urednik. Bil je direktor Mladinskega gledališča v Ljubljani, pa tudi odgovorni urednik Cankarjeve založbe in predsednik Društva slovenskih pisateljev. Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja, med drugim naziv častnega občana rodne Mirne Peči in Novega mesta. Leta 2008 mu je posebno priznanje - ekran popularnosti - za življenjsko delo podelila tudi naša medijska hiša. Kratek film, ki ga je ob tej priložnosti naredila naša medijska hiša, je objavljen tudi na naši spletni strani www.vaskanal.com. Prav zaradi njegovih del nam bo ostal neizbrisen spomin na še enega velikana slovenskega naroda. Uredništvo

Tone Pavček

Rastoča knjiga Je knjiga, ki je več kot knjiga. Je skrinja narodne zaveze. Je duh, ki se nad časom dviga. Je zvezda stalnica: ljubezen. Je knjiga, ki je več kot knjiga. Je večno živ brevir zavesti. Je nepretrgana veriga človeške sreče in bolesti. Je knjiga, ki je več kot knjiga. Je iskra, žar, je nežen plamen, ki baklo upanja prižiga. Je znamenje vseh naših znamenj. Je knjiga. Je rastoča knjiga. Gre čez ožine in plitvine, V globino sega, v vrh se dviga skoz vsa obnebja zgodovine. Je knjiga. In med nami biva. Kot listina, kot dar rodov, kot dragotina neminljiva, kot živ simbol, kot kruh in sol.

Snelly preseneča! v centrih za oblikovanje in razvajanje telesa Linea Snella. Od 17.10. - 17.11. ti Snelly, ob izbiri kateregakoli rednega programa Linea Snella, podari še 3 terapije ultrazvok - kavitacije!

Premagaj celulit - ženski sovražnik številka 1! Center Linea Snella Novo mesto Venera center d.o.o. Foersterjeva 10 041/469-009 novo.mesto@lineasnella.si

www.lineasnella.si 22

Vaš mesečnik

Največ za vašo varnost! telefon: 07 30 20 000, splet: www.gvs.si št. 78, oktober 2011


www.volkswagen.si www.avto-slak.si

Golf Rabbit in Polo Bunny. Bogato opremljena po izjemni ceni. Skočite do najbližjega salona z vozili Volkswagen in odpeljite bogato opremljen Golf Rabbit že za 13.980 EUR . Izbirate lahko med bencinskim 1.2 TSI 105 KM (77kW) ali dizelskim 1.6 TDI 90 KM (66kW) motorjem. Bogato opremljen Polo Bunny vam je na voljo že za 10.480 EUR. Odločite se lahko za bencinski 1.2 70 KM (51kW) ali dizelski 1.2 TDI 75 KM (55 kW) motor. Pohitite, število vozil je omejeno.

Kombinirana poraba goriva: 3,8−5,8 l/100km. Emisije CO2: 99−134 g/km. Slike so simbolne.

Trebnje

Obrtniška ulica 51 07/34 81 480 service

št. 78, oktober 2011

Avto Slak

novo mesto

Kolodvorska ulica 4 07/393 2 999

www.avto-slak.si

Vaš mesečnik

23


Kriolipoliza, elektroforeza in kavitacija

ZAMRZNITE ODVEČNO MAŠČOBO

naročena objava

Kriolipoliza je najnovejša metoda na svetu za učinkovito in naravno odstranjevanje odvečne maščobe. Ekstremno nizka temperatura okoli 0 stopinj Celzija uniči maščobne celice, ne da bi pri tem poškodovala mišice ali kožo. Maščoba razpade in se nato izloči skozi jetra. Sicer sta najbolj zdrava načina za odstranitev maščobe dieta in gibanje v kombinaciji, vendar nemalokrat to ni dovolj. Na predelih, kjer je maščoba najbolj nezaželena, se je najtežje znebimo. Strokovnjaki so prepričani, da neinvazivni tretma pomeni revolucionarni koncept v borbi s kilogrami. ''Že več let segrevamo maščobo, da bi jo stopili. Zdaj pa smo dokazali, da je najbolj učinkovit nasprotni pristop,“ je

izjavil dermatolog dr. David Goldberg, ki je sodeloval pri testiranjih te najnovejše tehnologije. Poizkusi so dokazali, da je en tretma dovolj, da se uniči 25 odstotkov maščobnih celic na tistih delih telesa, ki jih strokovnjak obdeluje. V Hiši lepote ART-PE prvi v Sloveniji izvajajo tovrstni tretma, saj je njihovo podjetje sicer tudi uradni prodajalec naprave. Imajo povsem novo napravo, ki deluje tako, da s posebnim ročnikom delujejo na mestu, kjer je maščobna blazinica. Predel označijo, nato pa s pomočjo vakuuma v ročniku ustvarijo ko-

KRIOLIPOLIZA KAVITACIJA LIMFNA DRENAŽA

6x

SAMO

R 585 EU VELJA DO 20.11.2011

MESEÈNIK

žno gubo, ploščice na vsaki strani pa počasi zamrznejo maščobo v podkožju. Naprava je nadgrajena s funkcijo elektroforeze (elektroforezni tok), ki deluje istočasno ob hlajenju tkiva, z njim pa se izvaja 7 različnih programov obdelave mišic.

čina maščobe se bo zmanjšala za do 25% po enem tretmaju. Druga opcija je hitrejša in še učinkovitejša, saj se več krajših tretmajev izvaja na 7 do 10 dni, v kombinaciji s kavitacijo in limfno drenažo.

Tretma se lahko izvaja samostojno v trajanju 45-60 min za eno blazinico, cel tretma pa obsega en predel (pas, boki, stegna…). Rezultati bodo vidni po 4. do 8. tednih, koli-

Vabljeni v Hišo lepote ART-PE, na Drski 8 v Novem mestu, kjer bodo veseli, če boste skupaj delili uspehe.

Tel.: 07/30 50 153 Gsm: 041 649 872 (prostori nekdanje tovarne Novoteks v Bršljinu)

• velika izbira materialov za zavese • roloji, panelne zavese, karnise • klasično gubane zavese, namizne prte ... Darja Predovič s.p., Bereča vas 15 a, Suhor

Tel.: 07/33 25 046, GSM: 040 664 022

24

Vaš mesečnik

št. 78, oktober 2011


št. 78, oktober 2011

Vaš mesečnik

25


Gostilna na letališcu v precni

Slikopleskarstvo fasaderstvo montaža mavčnih plošč

ÂÂ07/33 48 168 ÂÂ031 654 916

Boris Pakar s.p.

Gorenje sušice 17a, 8323 Uršna sela

Tel.: 041 803 411

Ravbar Matej s.p., K Roku 36, Novo mesto

• dobava in polaganje vseh vrst parketov • dobava in polaganje PVC in tekstilnih oblog ter plute • obnavljanje starih parketov • dobava in polaganje lesenih terasnih podov

»» mehiška hrana »» pizze »» postrvi »» lignji »» malice »» kosila »» jedi po narocilu

dostava hrane tudi na dom Novo mesto z okolico od 15 - 21. ure, od torka do nedelje

Servis Nino

www.servis-nino.si

email: info@servis-nino.si

Servis gospodinjski h aparatov in bele teh nike

Dančulovič Ninoslav s.p., Vorančeva 5, Novo mesto Tel: 07 3375 080, mobitel: 041 236 375; 041 612 070

tel.: 07/373 10 40, gsm: 041/726 602 info@parket-ravbar.com

Več na parket-ravbar.com

TerBo trgovina

Segamo visoko, še višje

Terbo trgovina Medičeva ulica 15 Novo mesto

www.terbo.si terbo@siol.net 040/353 883

V trgovini TerBo ponujamo:

• vezne elemente (matice, vijake, podložke) • merilne inštrumente (pomična merila, mikrometre, merilne urice)

Novo v prostorih bivšega Pionirja!

26

Vaš mesečnik

• lepila, lepilne trakove, tesnilne mase • material za krovce • elektrode • izolacija in sanacija dimnikov • toplovodne, zvočne in vibracijske izolacije • prodaja inox materiala in ograje inox • seti za serviserje

št. 78, oktober 2011


ALU

VHODNA VRATA VRHUNSKE KAKOVOSTI IN DIZAJNA

PVC OkNA IN VRATA ALu VRATA IN OkNA kRPAN žALuZIjE ROLETE IN kOmARNIkI ZImSkI VRTOVI OkENSkE POLICE IN ZAkLjučNA DELA POSLOVNA ENOTA Ivančna Gorica Stantetova 10, 1295 Ivančna Gorica tel.: 01/7878535, faks: 01/7807868 e-pošta: info@cugelj.si

za s.p. in d.o.o. KONTO,

Jožica Piškur s.p., Rakovnik 29, Šetrupert Tel.: 07 3434 710 GSM: 041 451 897

• vodenje glavne knjige s saldakonti in enostavno knjigovodstvo • obračun osebnih dohodkov • obračun DDV-ja • izpisi virmanov • statistična poročila • vodenje osnovnih sredstev in drobnega inventarja • izdelava vseh obračunov in letnega poročila o poslovanju • izdelava investicijskega programa in poslovnih načrtov

ž e 1 5 l e t z va m i

Računovodstvo, knjigovodstvo, finančne storitve

pleskarstvo Simon Cafuta

Meniška vas 59, 8350 Dolenjske Toplice

041/590 988 Ostrog 18, 8310 Šentjernej Gsm: 041 647 180 Tel.: (07) 308 14 73 info@dvigala-crtalic.si

LOKAR RADO s.p.

Dolnja Prekopa 20, 8311 Kostanjevica na Krki tel.: 07/49 87 310 gsm: 041 630 456 e-mail: instalacije.lokar@volja.net

št. 78, oktober 2011

Kmetijska apoteka in vinski laboratorij

dobava in montaža toplotnih črpalk • inštaliranje vodovodnih in plinskih napeljav • toplotne oz. centralne inštalacije in vzdrževanje • inštalacije talnega ogrevanja • diamantno vrtanje • čiščenje hišnih in večjih kanalizacij

RAZSTAVNI SALON Ljubljana BTC / PTC Diamant Letališka 5, 1000 Ljubljana tel.: 01/5476526, gsm: 040/840069 www.cugelj.si

Novo mesto, 07/302 31 99 AGRO NASVET d.o.o., Smrečnikova ulica 45 (Pri vrtnariji v Šmihelu)

• • • • •

razvoz vseh vrst gradbenega materiala montaže z avtodvigali (konstrukcije: kovinske, lesene) izposoja košar z avtodvigalom (višina do 30m) nalaganje in prevozi kontejnerjev nalaganje - prevozi - pretovarjanje strojev in opreme teže do 10 ton

www.dvigala-crtalic.si

»» usluge vinskega laboratorija: meritve sladkorja, kisline, prostega žvepla »» mravljična kislina za čebelarje »» 20 vrst kvasovk »» hrana za kvasovke, encimi, čistila, barvila ... »» sredstva za kletarjenje »» refraktometri »» analize vina

IZKORISTITE NASVET AGRONOMA Delovni čas: pon. - pet: 8.-18. ure, sobota: 8.-12. ure

Vaš mesečnik

27


že 20 let z vami

Naj računovodski servis 2010!

;; vodenje poslovnih knjig za zdravnike, odvetnike, sindikate, društva, podjetja, sp-je, kmete, za cerkev ... ;; pomoč od ustanovitve do registracije podjetja

•popr •pripr •servi •manj •diagn •Eiba •chip

041/4 07/33

MIRA LALIČ, s.p., Danila Bučarja 22, Novo mesto tel.: 07 33 73 380, GSM: 041 682 470 e-mail: oriks@volja.net

podružnica Žužemberk: tel.: 07 30 88 606

www.oriks.si 28

Vaš mesečnik

št. 78, oktober 2011


slike so simbolne. renault nissan slovenija, d.o.o., dunajska 22, 1511 ljubljana.

RENAULT TwiNgo že od

renaUlt TWINGO

7.890 EUR*

RENAULT MEgANE gRANdToUR že od

13.770 EUR*

ŽE ZA

ŽE ZA

12.990 €

7.990 € RENAULT MODUS že od

renaUlt CLIO

renaUlt MEGANE

9.490 EUR*

RENAULT FLUENCE že od

12.190 EUR* renaUlt SCENIC

• ELEKTRIČNI PAKET • KLIMA • RADIO CD MP3

ŽE ZA

14.990 €

ŽE ZA

8.990 € RENAULT CLio

že od

8.590 EUR*

RENAULT SCENIC že od

14.590 EUR*

+ klima, radio Cd mP3, električni Paket meglenke

renaUlt LAGUNA

(Velja za Clio expression 1.2. 16V 3V)

ŽE ZA

*Velja ob nakupu z Renault Financiranjem. Akcija velja do 30. 9. 2011 in velja za vozila iz zaloge. Popusti in ponudbe se izključujejo. Slike so simbolne.

19.990 €

P o r a b a P r i m e š a n e m c i k l u 4 , 0 - 7, 6 l / 1 0 0 k m . e m i s i j e c o ² 1 0 6 - 1 8 5 g / k m p O r a b a p r i m e š a n e m c i k l U 4 , 0 - 7, 7 l / 1 0 0 k m . e m i s i j e c O ² *4 leta garancije ali 80.000 km velja za megane, clio, twingo, scenic in modus ter 150.000 km za laguno preko renault Financiranja. Velja prvi od izpolnjenih pogojev.

št. 78, oktober 2011

10 6 - 17 9 g / k m

Vaš mesečnik

29


v objektivu štangelj se je upokojil Največji športni asi vedno vedo, kdaj je treba skleniti svojo športno pot – takrat, ko so še na zavidljivi fizični in psihični pripravljenosti ter vredni strahospoštovanja sotekmovalcev. Gorazd Štangelj je vztrajno vrtel pedala več kot dve desetletji in v tem času prevozil več kot 500 tisoč kilometrov. Če bi bil avto, bi Gorazd sodil med neuničljive oldtimerje. Ker pa je športnik, sodi med legende. Svojo zadnjo profesionalno dirko je odvozil po domačem novomeškem Glavnem trgu, kjer so ga pričakali številni prijatelji – tako športni kot ostali – in vsi, ki se zavedajo njegovega prinosa k slovenskemu kolesarstvu. Kot pa situaciji in njegovemu šampionskemu značaju tudi pristoji, je Gorazd Štangelj slavil tudi na zadnji svoji poklicni dirki. Foto: Borut Dvornik

Dolenjsko-posavska gazela je novomeško podjetje Mikrografija V Kulturno-kongresnem centru Dolenjske Toplice se dogaja marsikaj. Med drugim je v začetku oktobra tam potekala razglasitev najhitreje rastočega podjetja v jugovzhodni regiji. Letošnja dolenjsko-posavska gazela je novomeško podjetje Mikrografija. Njen direktor Boštjan Gaberc je po podelitvi takole s sodelavci nazdravil laskavemu nazivu. Reportažo o dolenjsko-posavski gazeli si lahko ogledate na www.vaskanal.com.

15 let Muay thai Gym Scorpion Petnajst let mineva od uresničitve sanj Iztoka Vorkapića, alfe in omege novomeškega in slovenskega tajskega boksa. Akademija tajskega boksa Muay thai Gym Scorpion je bil leta 1996 prvi uradno registriran tovrstni klub v Sloveniji, danes pa je valilnica talentov in odličnih domačih borcev, ki so vedno bolj uspešni in prepoznavni ne le na državni, ampak tudi mednarodni ravni. Imena, kot so Franci Grajš, Mirko Vorkapić in Rok Štrucl, danes predstavljajo slovenski vrh v tej sicer javnosti manj poznani borilni večini, čeprav število njenih privržencev in dejanskih borcev iz leta v leto raste. Kot se vsako leto veča tudi število odmevnih rezultatov novomeške akademije boksa. Foto: Andrej Matič

®

F

Dol. Sušice 17 8350 Dolenjske Toplice

ROLES

d.o.o.

Dolgoletna tradicija.

tel.: (07) 39 37 530, faks: (07) 39 37 531, e-pošta: roles.doo@siol.net

Dolgoletne izkušnje Dol. Sušice 17, 8350 Dolenjske Toplice, tel.: (07) 39 37 530 f a k s : (07) 39 37 531 ® e-pošta: roles.doo@siol.net

F

ROLES

d.o.o.

PONUDBA: izdelovanje lesenihostrešij ostrešij• •lesene lesenebrunarice brunarice •• nadstreški nadstreški • PONUDBA: izdelovanje lesenih • prekrivanje streh s kritinami Bramac,Creaton, Creaton,Tondach, Tondach, Salonit, prekrivanje streh s kritinami Bramac, Salonit,Tegola... Tegola...

ZASTOPANJE IN PRODAJA »VELUX« STREŠNIH OKEN

30

Vaš mesečnik

št. 78, oktober 2011


Prižgimo okolju prijazno svečo, prižgimo svečo manj Direktiva določa petstopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki. Prvo mesto zaseda preventiva, in sicer preprečevanje nastajanja odpadkov, na drugem in tretjem mestu sledita priprava za vnovično uporabo in recikliranje. Na četrtem mestu je druga predelava, kot je na primer energetska, nato pa je še zadnja možnost – odstranjevanje in odlaganje. Slovenci na pokopališčih vsako leto prižgemo 4.500 ton sveč, kar nas uvršča na prvo mesto v Evropi. Ob prazniku vseh svetih prižgemo več sveč na prebivalca kot kateri koli drug narod na svetu, kar predstavlja tudi goro odpadkov. Vlada Republike Slovenije je sicer že sprejela Uredbo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami. Pokopališča morajo imeti ločene zabojnike, proizvajalci in distributerji pa morajo z vključitvijo v sheme za ravnanje z odpadki poskrbeti, da bodo tovrstni odpadki tudi ustrezno obdelani. Lončki nagrobnih sveč so večinoma izdelani iz PVC, manjši del pa tudi iz drugih plastičnih materialov in stekla. PVC, ki vsebuje ostanke voska, je manj primeren za recikliranje, sežig z energetsko izrabo pa se lahko izvaja le v napravah, ki so opremljene z ustreznimi filtri, ker se pri sežigu sprošča strupen plin klor, ki se pretvori v klorovodikovo kislino (HCl).

Želimo zgolj spomniti, da je možno običajno parafinsko ali elektronsko svečo, ki je samo za enkratno uporabo, nadomestiti z obnovljivo stekleno svečo s tekočim voskom. November je mesec, ki se približuje zimi. Sonce v tem mesecu upada, zahaja in dan se močno krajša. Takšno sonce je navdajalo že naše prednike z žalostjo in strahom. Dan spomina na mrtve – dan vseh svetih, 1. november, dan, ko ljudje na grobove množično nosimo sveče, cvetje, dan, ko se po običaju zbere vsa družina, sorodniki, prijatelji … Povzemamo le nekaj besed Karla Gržana, ki so povezane s problematiko pretiranega prižiganja

sveč: »In na koncu bo vsa ta plastika, ki je težko razgradljiva, končala v zemlji, ki je prostor telesnih ostankov naših dragih rajnih. Paradoksalno je, da ne uvidimo, kako brezumno smetimo to, kar bi moralo biti sveto. Dovolj je, da prižgemo svečko pozornosti. Ne potrebujemo gore plastike. Naredimo korak naprej. Čas je, da prerastemo pretirano kopičenje sveč in način krašenja grobov, ki je prepogosto znamenje nezdravega primerjanja in frustracij. Pokažimo svojo samozavest, prinesimo cvet z lastnega vrta (če je le mogoče) in svečko, ki bo dejansko svečka pozornosti ...« Želimo vam radosten spomin na tiste, ki ste jih imeli iz srca radi! Želimo pa tudi, da se skupaj zavzamemo za čisto okolje, da skupaj zagovarjamo iskreno stališče do narave in da prižgemo svečo manj.

Problem povzročajo tudi elektronska svetila, ki vse pogosteje nadomeščajo gorljive parafinske sveče, kajti v vsaki sveči po uporabi ostane še iztrošen baterijski vložek.

naročena objava

Zelo elegantna rešitev se ponuja z uporabo okolju prijaznejših sveč in takšnih je več vrst. Z naraščanjem okoljske osveščenosti na primeru nagrobnih sveč lahko vsak posameznik ta primer dobre prakse uporabi še na ostalih področjih vsakdanjega življenja, kjer lahko z lastnimi odločitvami vpliva na uporabo okolju prijaznih materialov in zmanjša količine odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. Ali je prižiganje celih špalirjev sveč res edini primeren način izražanja pietete do pokojnih? Zagotovo ima nagrobna simbolika izredno velik pomen, ki pa se lahko izraža tudi na drugačen, okolju bolj prijazen način. Seveda je to odvisno od vsakega posameznika in v to ne nameravamo posegati. št. 78, oktober 2011

Vaš mesečnik

31


v objektivu

www.avtomobilski-nadstreski.si

de@, sneg, led ... tu sva varna ...

avtomobilski nadstreški 32

Vaš mesečnik

Armat d.o.o., Šentjanž, Prodaja: Kočevarjeva ul. 2, Novo mesto

T: 07 39 33 400/408 F: 07 39 33 419 www.avtomobilski-nadstreski.si št. 78, oktober 2011 E: nadstreski@armat.si