__MAIN_TEXT__

Page 1

Utrip tV programa Vaš kanal - brezplačen izvod - št. 70 - december 2010

www.armat.si

www.pivnica-as.si Srečno in zdravo 2011!

Srečno Paič

Srečno 2011!

TELEVIZIJA

Fijet Slovenija dobitnik nagrade snovalec

Severina na Vašem kanalu


www.septolete.si

Naredimo vse,

da bi razumeli boleče grlo. Zato smo se za vas v mrazu vozili pri odprtem oknu. In Septolete plus se pri vnetem grlu res izkažejo, saj:

hitro lajšajo močnejšo bolečino, odpravljajo vzroke vnetja in preprečujejo nadaljnje okužbe.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

1031A-2010_SEPTOLETE_Ad_190x131_SI(si).indd 1

2

Vaš mesečnik

15.12.2010 12:48:31

št. 70, december 2010


Piše: Irena Vide

Čas je zrel, da obelodanimo želje in vizije, ki živijo v nas, da jih kristaliziramo. Čas je, da začnemo.

Galeb Jonatan

Čas je, da začnemo … si vnovič prisegamo. Nič kolikokrat smo si rekli tako, kajne? Da začnemo znova, da uresničimo že vrsto let samo sanjane sanje, da udejanjimo tisto in ono …, osvetlimo naše želje in izpolnimo morda že davno načrtovano in začrtano … In ko ob koncu leta premlevamo, koliko je ostalo nedokončanega, koliko je obkljukanih zaobljub, preden se je zapisalo 2010, si vnovič obljubimo, da smo pripravljeni na akcijo, na ukrepanje. Na nove zmage. Nove izzive. Na dokončni izbris zamer in spravilo nesoglasij. Na nov pogled v novo poglavje časa, ki nam je vsem odmerjen enako in to vsako minuto, vsak dan in vsako leto znova … A zdi se, in to vse prevečkrat, da ga imamo na pretek. Živimo, kot da smo in bomo večni že tu, naj tej zemlji, in ga tako zelo prepogosto ropamo svetlih in tistih res osebnih in prijateljskih trenutkov. Je že res, da imamo na tisoče »prijateljev« tam nekje, skorajda po vsem svetu, čeprav si morda nikoli ne bomo pogledali v oči in stisnili roke v pozdrav. In ni jih malo, ki prav tekmujejo med sabo, kdo bo zabeležil njih višje število. »Saj sploh nisi v trendu,« me je prav danes ogovorila »gospa v mestu«, ko sem ji povedala, da si preprosto ne želim med tovrstno množico njenih prijateljev. Saj še za tiste, ki so mi dragi, mi stojijo ob strani, skorajda nimam več pravega časa. Sem pa srečna in vesela, da so in da smo si blizu, ko potrebujemo drug drugega. Se vam zdijo te zgodbe znane, kajne? Pa tudi obljube, da začnemo z novim letom, so, priznajte, naš skupni stari znanec. Pa začnimo! Morda tudi s sprejetjem vabil ali vaših povabil v tako družbo, ki pa na drugi strani vendarle pomeni mnogo in se, morda tudi zaradi sodobne tehnologije, ki vse to omogoča, po tej plati zdi svet prijaznejši in bolj odprt v svetlejše jutro. Tista temnejša, ki smo jim priča v teh dneh, pa so spet druga plat zvona. A ne nepomembna. In čas je in prav je, da jih obelodanimo. Čas je zrel. Tudi za našo medijsko hišo, da s kar nekaj izbranimi temami zaokrožimo dvajset let Vašega kanala, danes osrednje regionalne televizije v Sloveniji, z digitalnim prizemnim oddajanjem. S kamero, budnim novinarskim očesom, komentarji in aktualnimi temami, odprtimi vprašanji in zanimivimi gosti, oddajami pa tudi dogodki, ki smo jih skovali sami ali pa bili del njihovega utripa, smo bili vseskozi vpeti v čas in v vaše zgodbe, vaše dogodke in odmeve. In prav slednji so odmevali v letu, ki hiti novemu nasproti; saj so bili zaznani in prepoznani, za razliko od minulih let, tokrat po vsej Sloveniji. V naši medijski hiši se na množico odzivov, ki jih prej nismo zaznavali tako intenzivno in širše razvejano, kljub uri, ki vedno prehiteva, radi pošalimo: »Smo pač digi:dragi (beri: dragoceni za naše gledalce), informativni (beri:še bolj aktualni) glasni (beri: v besedi, zvoku in sliki še glasnejši), interesantni (beri: vse bolj zanimivi).« No ja, saj to niti ni šala, le iskriva resnica je v njej. Seveda ima digitalizacija – digi, ta simbolna razčlenitev sodelavcev, ki je pritrjena na naši oglasni deski, povsem drugačen prevod, gre pa v njem odkriti prave vzporednice digitalni prizemni televiziji. A čas je zrel za nove ideje, nove zamisli in nove rešitve za nov jutri in nov dan. Jutri ter vse tiste do novega leta in po njem. Naj vam novo leto natrosi upanja, poguma in vsega lepega.

Izdajatelj: Televizija Novo mesto, d. o. o. Odgovorna urednica: Irena Vide Uredniški odbor: Slobodan Jovič, Mojca Kren, Tatjana Petrič, Tjaša Pureber Lektoriranje: Irena Potočar Papež (Oglasov v uredništvu ne lektoriramo.)

Naslov uredništva: Podbevškova 12, 8000 Novo mesto Telefon: 07/39 30 860, faks: 07/39 30 870 www.vaskanal.com Marketing in oglaševanje: tel. 07/39 30 876, 39 30 867, faks: 07/39 30 877 e-mail: marketing@tv-nm.si

Oblikovanje in grafična priprava: Fotografika, Boštjan Colarič, s. p. e-mail: grafika@tv-nm.si Tisk: Delo-TČR, d. d., Ljubljana Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o. Št. vpisa v razvid medijev: 803 Prepovedana je vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava in objava vsebin ali delov vsebin ter oglasov brez dovoljenja uredništva Vašega mesečnika.

Foto: Matej R. Škof

št. 70, december 2010

Vaš mesečnik

3


voščila

MO NOVO MESTO Spoštovane občanke, cenjeni občani,

ponosno se lahko ozremo v poslavljajoče se leto, saj je bilo za novomeško občino uspešno. Uresničili smo številne cilje, s katerimi smo še izboljšali kakovost bivanja v našem okolju. Dosegli smo pomembne zmage, zdaj pa se – tudi zahvaljujoč vam – že podajamo na različnih področjih delovanja novim izzivom naproti. Zmago, s katero smo ohranili slovenstvo, pa že 19 let obeležujemo 26. decembra. Iskrene čestitke tudi za to, da smo takrat znali stopiti skupaj in braniti našo skupno zgodovino in identiteto.

prihodnje leto zopet z veseljem ozrli nazaj.

Franc Bogovič, župan Občine Krško

OBČINA METLIKA

OBČINA KRŠKO

Leto 2010 je bilo za Občino Metlika zelo delovno in uspešno, z uresničitvijo večine zastavljenih ciljev, prejemom častne zastave Sveta Evrope, obeležitvijo 40-letnice pobratenja občin Metlika in Wagen ter 160-letnice delovanja Mestne godbe Metlika. Uspešno sodelovanje belokranjskih občin pri projektu 3. razvojne osi in trajnostni oskrbi prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine. V letu 2011 si želim še naprej dobrega sodelovanja z vsemi občankami in občani Občine Metlika in Bele krajine. V Državnem zboru Republike Slovenije se bom kot belokranjska poslanka še naprej zavzemala, da se »čuje glas Bele krajine v Ljubljani«, ki bo pripomogel k podpori Beli krajini in skladnemu regionalnemu razvoju.

Včeraj za danes, danes za lepši jutri.

Renata Brunskole, županja Občine Metlika

Želim vam prijetne božično-novoletne praznične dni, leto 2011 pa naj bo za vse zdravo ter obogateno z osebnimi in poslovnimi zmagami ter drobnimi pozornostmi, iz katerih je sestavljeno zadovoljstvo. Srečno!

Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto

V skrbi za modernizacijo in višji življenjski standard občanov smo v letošnjem letu celovito prenovili številna naselja, priključili prve uporabnike na širokopasovno omrežje in vlagali v razvoj športne infrastrukture. Izobraževanju kot gonilu napredka smo s prenovo šolskih in predšolskih objektov omogočili boljše pogoje za izobraževalni in pedagoški proces. Ob tem smo upoštevali začrtano pot trajnostnega razvoja na področju energetike, kajti z odgovornim vedenjem želimo bodočim rodovom zapustiti zdravo in čisto okolje. Želim vam uspešno ter zadovoljstva polno leto 2011, v katerem delajmo in živimo tako, da se bomo

4

Vaš mesečnik

Veliko prijaznih pogledov, sreče, zdravja in uspehov v letu 2011!

Leto 2011 bo izredno težko, vse več ljudi je na socialnem robu, zato je prav, da pomagamo tistim, ki so pomoči potrebni. Ob državnem prazniku dnevu samostojnosti in enotnosti iskrene čestitke, v letu 2011 pa vam želim veliko zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva.

Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje

OBČINA MIRNA PEČ Spoštovane občanke, cenjeni občani, iztekajoče se leto je močno zaznamovala gospodarska kriza, vendar smo kljub temu dosegli kar nekaj uspehov.

Praznični dnevi so čas, ko se zazremo sami vase, so čas pričakovanja, čas, ki ga ponavadi najraje preživimo s svojimi bližnjimi. Naj se vam izpolnijo vse želje in pričakovanja ter uresničijo sanje. Skupaj z zaposlenimi v občinski upravi vam voščim radostno praznovanje božičnih praznikov in srečno, uspešno leto 2011.

Zvone Lah, župan Občine Mirna Peč

OBČINA STRAŽA OBČINA TREBNJE Drage občanke, spoštovani občani,

ko se oziram na prehojeno pot v letu 2010, lahko rečem, da je bilo kljub krizi leto izjemno. Dočakali smo odprtje nove avtoceste, urejeni bodo priključki, veliko investicij v javno infrastrukturo je dokončanih tako na področju kanalizacije in vodovoda kot tudi šolstva in otroškega varstva. Zato se vsem, ki ste sodelovali v teh projektih ali pa ste pomagali z dobro mislijo in vzpodbudo, zahvaljujem.

Spoštovani,

izteka se leto 2010, ki je bilo za Občino Straža zelo delovno in tudi uspešno. Zaključili smo kar nekaj projektov (3. fazo rekonstrukcije ceste Vavta vas–Jurka vas, obnovili vodovodno omrežje Vavta vas–Jurka vas ter usposobili hidrantno omrežje pri osnovni šoli, v celoti obnovili in osvetlili leseni most na Krki v Lokah, zgradili kanalizacijo z obnovo vodovoda na Volavčah, razširili pokopališče Vavta vas, zgradili pločnik s kolesarsko stezo, javno razsvetljavo in vodovodom od naselja

Resa do Novomeške ceste, dokončujemo parkirne prostore pri železniški postaji v Straži, obnovili smo pločnik in javno razsvetljavo v Rumanji vasi, pridobivamo projektno dokumentacijo za širitev in nadzidavo osnovne šole ter adaptacijo in razširitev telovadnice, zdravstvenega doma, peš mostu čez Krko, ureditev regionalne ceste v Straži ….), trudili pa smo se reševati tudi mnoga druga vprašanja in omogočiti razvoj občine na vseh področjih njenega delovanja. V svojem imenu, v imenu občinskega sveta in občinske uprave vam želim blagoslovljen božič in naj bo novo leto 2011 radodarno z zdravjem, veseljem, srečo, uspehi in naj bo v miru z zaupanjem in sodelovanjem prežeto.

Alojz Knafelj, župan Občine Straža

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE Drage občanke, cenjeni občani občine Šmarješke Toplice, spoštovani poslovni partnerji, v najbolj čarobnem mesecu leta vam želim veliko topline, sladkih pozornosti in tihe radosti, v letu 2011 pa zdravja, sreče in miru ter novih priložnosti. Blagoslovljene božične praznike in srečno v letu 2011.

Mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice

OBČINA ŠENTJERNEJ Leto se počasi izteka in vsi smo že v pričakovanju božično-novoletnega praznovanja na pragu leta 2011. Običajno ob tem času pogledamo rezultate, ki smo jih dosegli na poslovnem in osebnem področju, in si zastavimo strategijo za doseganje ciljev za naslednje leto. Mislim, da smo v Občini

Šentjernej vnovič dokazali, da smo sposobni rešiti večino težav, če smo složni in enotni ter imamo pred očmi svoj cilj. Zato se vsem, ki ste k temu prispevali, zahvaljujem, posebej svetnikom Občine Šentjernej, odborom, komisijam, strankam, občinski upravi, vsem društvom in vam, občani Občine Šentjernej. Naj se vam izpolnijo vsa pričakovanja, naj bodo začetki prijetni, naj jih bo čim več in naj vam prinesejo mnogo osebnega zadovoljstva.

Franc Hudoklin, župan Občine Šentjernej

OBČINA SEMIČ Spoštovane občanke, cenjeni občani Občine Semič,

leto, ki je bilo za vse nas bolj ali manj naporno (na eni strani kot volilno leto, na drugi strani pa leto osebnih dosežkov), se počasi nagiba h koncu in daje prostor novemu.

Vsem vam in vašim družinam v prihajajočem letu 2011 želim veliko lepih doživetij, osebnih in poslovnih uspehov, močnih družinskih in prijateljskih vezi ter veliko miru v duši! Naj piha prijazen veter v jadra naše skupne ladje, ki se imenuje Občina Semič!

Polona Kambič, županja Občine Semič

OBČINA ŠKOCJAN Funkcijo župana sem nastopil po lokalnih volitvah 2010. Z nalogami, ki so pred nami, in z izvedenimi aktivnostmi se postopoma seznanjam in usmerjam razmišljanje in poglede v prihodnost. V naslednjem letu nameravamo aktivnosti usmeriti v izvedbo nadaljnjih korakov za zagotovitev pogojev za izgradnjo in zašt. 70, december 2010


vš0čila Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto

Franc Bogovič, župan Občine Krško

Renata Brunskole, županja Občine Metlika

Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje

Zvone Lah, župan Občine Mirna Peč

Alojz Knafelj, župan Občine Straža

Mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice

Franc Hudoklin, župan Občine Šentjernej

Polona Kambič, županja Občine Semič

Jože Kapler, župan Občine Škocjan

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

Mojca Čemas Stjepanovič, županja Občine Črnomelj

Jože Muhič, župan Občine Dolenjske Toplice

Ivan Molan, župan Občine Brežice

Anton Maver, župan Občine Mokronog-Trebelno

Mojmir Pustoslemšek, župan Občine Kostanjevica na Krki

Rupert Gole, župan Občine Šentrupert

Dušan Strnad, župan Občine Ivančna Gorica.

Franc Škufca, župan Občine Žužemberk

gon gospodarsko-tehnološkega centra, v obnovo sekundarnih vodovodov, občanom želimo zagotoviti možnosti hrambe pokojnikov v mrliških vežicah in pristopiti k izgradnji hodnikov za pešce vsaj na najbolj kritičnih odsekih. V proračunu bomo rezervirali sredstva za posodobitev ceste proti šoli z avtobusnim obračališčem. Seveda pa bomo skrbeli za splošno dobro, za dvig kakovosti življenja občanov v celoti. Načrte in vizije imamo, trudili se bomo za sredstva ter izvedbo za-

stavljenega in verjamemo v uspeh. Vsem občanom Občine Škocjan in vsem bralcem časopisa Vaš mesečnik želim mirne, duhovno bogate božično-novoletne praznike, v leto 2011 pa ponesite vse, kar vas krepi in osrečuje.

OBČINA SEVNICA

Želim, da tudi v prihodnje sodelujemo, si zaupamo in si pomagamo.

jejo leto 2010. Dnevi, ki sem jih v začetku mandata preživela skupaj s sodelavci, so minevali drug za drugim, kot da jih sploh ne bi bilo, hitro in delavno. Takšno bo tudi leto, ki se nam približuje – delovno in predvsem v iskanju zagotovitve novih finančnih sredstev, s katerimi bomo lahko uspešno izpeljali tekoče pa tudi nove projekte za dobro vseh nas.

št. 70, december 2010

Jože Kapler, župan Občine Škocjan

Spoštovani, naj vas prihajajoči božični prazniki napolnijo z novimi pričakovanji, notranjim mirom in veseljem.

Naj bo dan samostojnosti spomin na zgodovinsko odločitev našega naroda za življenje v samostojni, državljanom prijazni državi. V novem letu pa vam želim veliko prijetnih doživetij, delovnih uspehov in medsebojnega razumevanja.

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

OBČINA ČRNOMELJ Spoštovane bralke, spoštovani bralci,

decembrski dnevi neizmerno hitijo in zaključu-

Želim vam, da bi praznične dni preživeli lepo, naj vam božična in novoletna noč pričarata nasmeh in Vaš mesečnik

5


vošćila

zadovoljstvo v srca, naj vam vsak dan prihajajočega leta prinese nekaj lepega, naj se vam izpolnijo vse želje, leto 2011 pa naj vam bo SREČNO!

Mojca Čemas Stjepanovič, županja Občine Črnomelj

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE Spoštovani občanke in občani Občine Dolenjske Toplice, spoštovani bralke in bralci Vašega mesečnika,

v Dolenjskih Toplicah smo si v letošnjem letu izvolili sveže cilje. So uresničljivi? Če bomo ubrali prave poti in pogumno stopali po njih, jih bomo dosegli več. Zato želim vsem veliko razuma, strpnosti in korajže. Pravijo, da je bolj srečen tisti, ki da, kot tisti, ki dobi. Zato ne spreglejte in ne pozabite tistih, ki rabijo vašo pomoč.

Pravijo, da se sreča poveča, če jo deliš z drugimi. Zato jo izžarevajte, da vam bo še bolj sijala in radostila tudi vaše bližnje.

Vsem vam – pa seveda tudi sebi in vsem mojim – želim, da bi se v letu 2011 v sleherni dan zbudili z nasmehom na ustnicah in se z njim prav vsak večer prepustili brezskrbnemu snu!

Jože Muhič, župan Občine Dolenjske Toplice

OBČINA BREŽICE Spoštovani občanke in občani Občine Brežice, dragi bralke in bralci Vašega mesečnika,

praznični čas se bliža, leto 2010 nam bo kmalu pomahalo v slovo. Za nami je bogata bera iztekajočega se leta, uresničili smo mnoge projekte in pridobili številne nove izkušnje. Novo leto prinaša sveže

6

Vaš mesečnik

izzive in priložnosti, zato se bomo tudi v prihodnje trudili, da bo življenje v Občini Brežice kakovostno in prijazno. Vsem, ki soustvarjate življenje v naši občini in v Posavju, se zahvaljujem za opravljeno delo, prepričan sem, da bomo tudi v prihodnjem letu uspešno sodelovali in dosegali zastavljene cilje. Želim vam prijetno praznovanje v krogu vaših najdražjih, v letu 2011 pa mnogo sreče, zdravja in zaupanja!

Ivan Molan, župan Občine Brežice

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI Spoštovane občanke, cenjeni občani, praznični čas je čas, ko analiziramo preteklost in z optimizmom ter entuziazmom zremo v prihodnost. Veliko je bilo narejenega, še več načrtov pa je pred nami. Trudili se bomo, da bomo s skupnimi močmi udejanjili vizijo naše prihodnosti. V prihajajočem letu vam želim vse dobro ter izpolnitev vseh tistih pričakovanj, na katera je pozabilo leto, ki se poslavlja.

Mojmir Pustoslemšek, župan Občine Kostanjevica na Krki

OBČINA MOKRONOG – TREBELNO Skrivnost sreče ni v tem, da delamo, kar nam je všeč, ampak da nam je všeč, kar delamo. Delček sreče pa nam zagotovo prinaša tudi pogled v leto, ki se izteka. Rezultati, na katere se s ponosom oziramo, so plod naših skupnih prizadevanj. Skupaj z Vami smo v iztekajočem se letu naredili mnogo. Za nami je uspešen štiriletni mandat, pred nami nadaljevanje začetih projektov, nove naloge in novi izzivi. Vsem, ki ste nam v letu 2010 pomagali pri uresničevanju naših idej in ciljev, se prisrčno zahvaljujem.

OBČINA IVANČNA GORICA Spoštovane občanke, dragi občani Občine Ivančna Gorica Naj bo novo leto srečno in ustvarjalno za vse, da bomo lahko skupaj še naprej sooblikovali prijazno občino. Le ob optimizmu in vedrem duhu bomo srečnejši ter vabljivejši za vse tiste, ki so pripravljeni de-

liti z nami delo na gospodarskem in kulturnem področju za splošno blaginjo in osebnostno rast. Obilo lepih trenutkov ob praznovanju božiča in novega leta, vsem iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Dušan Strnad, župan skupaj z občinskim svetom in občinsko upravo Občine Ivančna Gorica.

da bomo uspeli tudi to prebroditi, saj smo Slovenci kot narod že velikokrat dokazali, da zmoremo in znamo. Vsem občankam in občanom, kot tudi vsem ostalim, želim blagoslovljen božič, srečno in zdravja polno novo leto!

Rupert Gole, župan Občine Šentrupert

OBČINA ŽUŽEMBERK ObčinA Šentrupert V letu, ki odhaja, smo uspešno zaključili prvi mandat v ponovno ustanovljeni Občini Šentrupert. Na rezultate smo ponosni in pogumno stopamo naprej v naslednje štiriletno obdobje. Uspeh pa je možen samo, če utečeno deluje celoten tim, ki mora odgovorno in preudarno izvrševati naloge. Še posebej sem vesel in hvaležen, da sem bil v preteklem mandatu obkrožen z dobromislečimi, kreativnimi in delavnimi sodelavci. Želim si, da bi bilo tako tudi naprej. Leto, ki prihaja, bo za vse nas še težje, saj bomo verjetno dosegli dno gospodarske krize. Prepričan pa sem,

Spoštovane občanke, cenjeni občani, dragi prijatelji Suhe krajine! Pogumno poglejmo v prihodnost kljub težkim časom in krizam na vseh področjih, saj kdor ima pogum in cilj, to lahko tudi doseže. Ob tem je pomembno, da se razumemo in sodelujemo ter se družno zavzemamo za skupne cilje. Spoštovani, dovolite da, vam čestitam ob dnevu samostojnosti in enotnosti, da vam zaželim vesele božične praznike, predvsem pa srečno, zdravo in uspešno leto 2011 v prepričanju, da ga bomo skupaj obeležili z novimi uspehi.

Franc Škufca, župan Občine Žužemberk

Skrivnost božične noči naj vam prinese obilo notranjega miru, veselja in medsebojnega razumevanja. Naj se dnevi prihajajočega novega leta zrcalijo v načrtih in izpolnjujejo v uspehih …

Prihajajoče praznike preživite kar se da lepo, leto 2011 naj bo polno drobnih trenutkov. Poleg zdravja in uspehov naj Vas osrečujeta tudi toplina in iskrenost besed.

Anton Maver, župan Občine Mokronog-Trebelno s sodelavci in člani Občinskega sveta

št. 70, december 2010


Trebnje

novo mesto

Obrtniška ulica 51 07/348 14 81

Kolodvorska ulica 4 07/393 29 85

www.avto-slak.si service

Vsem kupcem naših vozil in ostalim uporabnikom naših storitev želimo varno vožnjo v letu 2011!

V letu 2011 smo za vas pripravili novosti

Novi Passat Novi Sharan

Nova Alhambra Še vedno opravljamo kakovostne storitve na področju: avtomehanike, avtoličarstva, avtokleparstva, vulkanizerstva, zavarovalništva, cenitev škod na vozilih, avtovleke, ročne in avtomatske pralnice, kemično čiščenje


Marjan Kovačič s.p.

Smučanje na smučišču Cerkno

Prisojna pot 4, Novo mesto, tel.: 041 652 747 parketarstvo.kovacic@siol.net, www.parketarstvo-kovacic.si

vesel božič in srečno novo leto 2011!

Želimo vam srečno in uspešno v letu 2011! gsm: 041/637 443 tel.: 07/81 65 960

Elektroinstalacije in vzdrževanje •novogradnje in adaptacije

•popravila in vzdrževanje elektrostrojev •vzdrževalna dela po pogodbi Janez Mavsar, Jedinščica 16, Novo mesto, tel/fax: 07/33 46 500, GSM: 041 643 191, janez.mavsar@gmail.com

mirko.nov@siol.net

Že 17 let z vami

vesel božič ter srečno in zdravo 2011

Novo na dolenjskem! Toplotna celulozna izolacija TRENDISOL Srečno 2011 Pod vinogradi 15, 8351 Straža, Tel.: 07/38 477 88, Gsm: 041/619 290

D A R O

BIRO Velika Cikava 12B

Računovodske in knjigovodske storitve Rozalija Judež s.p. tel.: 07/33 72 931 mobitel: 031/293 661 e-mail: daro.biro@siol.net

DA@MA Damjan Judež s.p. mobitel: 041 852 329

• izvajanje in • nadzor gradbenih instalacij • gradbeništvo in inženiring

041/643 133

Eleganca, kvaliteta, trajna funkcionalnost ALU stavbno pohištvo

11!

Sre

20

čn o

Vesel božič in srečno novo leto 2011!

Jože Judež

Cenjenim strankam, poslovnim partnerjem, sodelavcem želimo vesel božič in srečno 2011! Tel: 07 3931424 Fax: 07 3931440 E-mail: info@iskra-pio.si Internet:www.iskra-pio.si

8

Vaš mesečnik

št. 70, december 2010


Vesel božič in srečno 2011!

Srečno in uspešno 2011!

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje in vam ob prihajajočih praznikih želimo SREČNO IN ZDRAVO 2011!

Prodaja traktorskih priključkov: Tehnostroj, SIP, INO, Creina, Krpan, Maschio, Regent Trgovina in servis Uroš Šusteršič s.p. Smolenja vas 73, Novo mesto Tel.: 07/338-00-05

Prodaja rezervnih delov: Zetor, Ursus, IMT, Universal, Torpedo-Deutz, Steyr, Case, Massey Ferguson, New Holland, Pasquali, SIP, Tehnostroj …

Srečno 2011!

ZA VSE TRAKTORJE, KI JIH PRODAJAMO, IMAMO TUDI POOBLAŠČEN SERVIS !

SPECIALIZIRANA TRGOVINA ELEKTRO MATERIALA, BARVNE KOVINE - MS TRAKOVI Ist d.o.o., Štefan 28 (Rafaelo center), 8210 Trebnje, Delovni čas: pon-pet: od 7.00 do 17.00, sob: od 7:00 do 12.00

TEL: 07/ 3482 440 Vsem strankam se Zahvaljujemo za Zaupanje in jim želimo Vesele božične praznike ter veliko osebnih Uspehov v letu 2011. št. 70, december 2010

Vaš mesečnik

9


Adijo, 2010! delam v takšnem kolektivu, kot je televizijski. V letu 2011 pa si želim veliko zdravja in uspehov ter razumevanja med sodelavci.

Matej R. Škof Zagotovo so bile velik izziv volitve. Iz tega projekta sem se veliko naučil, tudi sicer pa je leto prineslo različne preizkušnje. Minilo je hitro, a se že veselim novega. Prepričan sem, da bo zabavno.

Katarina Zupančič Leto 2010 je prineslo novo izkušnjo, delo na televiziji. Tako delovno okolje kot način dela sta dinamična in razburljiva, saj nikoli ne veš, kaj te čaka na terenu. Dobro smo se ujeli tudi s sodelavkami in sodelavci. Prepričana sem, da bo leto 2011 še bolj posebno, saj so pred vrati novi izzivi. Vsem želim uspešno soočanje z izzivi.

Milan Žibert Leto je bilo vsekakor zelo težko, predvsem na poslovnem področju. Zadovoljen sem, ker lahko

10

Vaš mesečnik

smo digitalno sliko, se odpravili na volitve, posebej mi bodo ostali v spominu trenutki po snemanju poplav, ko je bilo treba obuti visoke škornje. V takšnih trenutkih tudi sam občutiš stisko ljudi. V letu 2011 pa si želim boljše pogoje za delovanje televizij, kakršna je Vaš kanal, ter da bi bili še bolj dostopni domači javnosti.

pravočasno narejen. Po sodelavcih, ki so nekateri prihajali, drugi odhajali. Po ljudeh, ki tisto, kar rečejo, iskreno mislijo. SREČNO VSEM IN VSAKEMU POSEBEJ! Tomaž Plantan Leto 2010 mi bo v spominu ostalo po dobrih zabavah, prijateljih. Delo na televiziji je bilo zabavno, dinamično in stresno. Gotovo bo tako tudi v letu 2011, saj je televizija prav poseben medij. Zleze ti pod kožo.

Tatjana Petrič Lepo je živeti, lepo je preprosto biti in bivati v sozvočju. Žal so nemalokrat zunanji dejavniki močnejši od notranje moči, obrambe v nas samih, zato je v zadnjih letih življenje malo manj prijazno. A upanje umre zadnje, zato želim vsem vam in sebi v letu, ki prihaja, obilo notranjega žara in bogastva.

Mario Murko Iztekajoče se leto je bilo polno umetniškega navdiha in težko. V naslednjem letu želim vsakomur, naj v vsakodnevnih stvareh najde sebe in se povezuje z ljudmi, ki ga obkrožajo.

Gvido Longar Leto 2010 je bilo podobno prejšnjim. Bilo je pestro; dobili

Anita Frlan Staro leto živi od spominov, novo leto od pričakovanj. Naj bo novo leto obžarjeno z ljubeznijo in prijateljstvom, polno malih presenečenj, drobnih nepričakovanih daril, čudovitih objemov in poljubov. Naj nas lepe stvari, ki so se nam zgodile letos, spremljajo tudi v letu 2011 in naj se nam zgodijo še nove.

Nina Čuk Sanjajmo vse dni, saj Realnost se nam dnevno godi; Evforija silvestrske noči, Čudovite občutke v nas zbudi; Nasmeh na ustnicah se zadrži, Objemov polno vam želim.

Goran Žižić Leto 2010 je prineslo veliko negativne, slabe energije, ki se bo žal še dolgo odražala v splošnem počutju in socialnem stanju ljudi. Žalosti me, ker smo iz vsakdanjega besednjaka izrinili nekatere pomembne besede: spoštovanje, strpnost, spravljivost, prijaznost, tovarištvo in jih nadomestili z drugimi: nespoštovanje, nestrpnost, nepoštenost, neprijaznost, sebičnost.

Marko Mesojedec Po čem si ga bom zapomnil? Po mnogih resnih, zabavnih, nepričakovanih in presenetljivih dogodkih. Po optimizmu in volji ljudi, ki so jim poplave ponekod popolnoma uničile domove. Po večnem lovljenju minut, da bo prispevek

Mojca Kren Leto 2010. Vsekakor je minilo hitro, prehitro. Za nas televizijce je bilo zelo delovno, najbolj sta odmevala projekta 20-letnica televizije in lokalne volitve, tudi sicer pa so bili dnevi pestri, nikoli dolgočasni, vedno presenetljivi. V št. 70, december 2010


olimpijske igre. Svetovno nogometno prvenstvo. Zavidljiva moč volje posameznice. Pripadnost ekipi. Voda. Snežinke. Vztrajanje. Nedvoumna odločitev varuhov ustave. In ob zaključku še misel: Pričakujte najboljše in vaša pozitivna naravnanost bo odprla vrata priložnostim (J. M. T.).

spominu mi bo ostalo po prijetnih trenutkih, majhnih presenečenjih in velikih ljudeh. Vsem želim nepozabno leto 2011.

Katja Cimermančič Zopet so tu božični in novoletni prazniki, pa se mi zdi, da smo vstop v leto 2010 praznovali komaj včeraj. V minulem letu so mnoge izmed nas zaznamovale ogromne spremembe. Prehod v študentsko življenje se je, vsaj zame, izkazal za nekaj napornega, pa kljub vsemu čudovitega. Vsak nov izziv je pač potrebno sprejeti z odprtimi rokami. Enako velja tudi za prihajajoče leto. Nihče ne ve, kaj vse nam pravzaprav prinaša. Vsekakor pa moramo priložnosti, ki se pojavijo, izkoristi za smeh in užitek. Srečno in polno malih radosti vam želim.

Tjaša Pureber Gledalkam in gledalcem Vašega kanala ob prehodu v novo leto želim, da si drznejo sanjati nedosegljive misli, saj prav zaradi njih stopamo dalje in se zavedamo, da na svetu obstajajo trenutki, ki so vredni naših življenj. Srečno!

Silvo Polak Tako kot vsaka obletnica je tudi naša mejnik, ko se radi oziramo nazaj na narejeno. Prepričan sem, da je vsaka oddaja, ki je bila poslana v eter, dala svoj pečat delu celotne ekipe televizije. Še posebej pa je kazala na našo upornost, s katero smo delali predvsem zato, ker smo se na nek način globoko usidrali v domove naših gledalcev. Biti razumljiv, domač, aktualen in včasih tudi hudomušen. Vedno je gledalec tisti, ki se odloča, kaj je zanj zanimivo, in če slediš temu prepričanju, skorajda nimaš česa izgubiti. Predvsem pa sem vesel in ponosen na to, da so nam gledalci stali ob strani tudi takrat, ko nam ni bilo lahko. In to nekaj velja in zato se je vredno truditi. št. 70, december 2010

Jure Marolt Leto 2010 je bilo, vsaj zame osebno, čudovito! Ker nerad preživljam trenutke v minulih spominih, vam želim vse naj tudi v prihodnje z besedami Ferija Lainščka: »Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, saj sreča ni nekaj, kar pride naproti.« Petra Krnc O 365 dneh v nekaj besedah? Lahko poskusim ... Vsak dan novi izzivi. Popotovanja. Dom. Prijateljstvo. Ljubezen. Zimske

več priložnosti in možnosti za osebno ter poslovno rast, ki naj postanejo resničnost … Srečno.

Marjan Moškon Leto, ki odhaja, me je vnovič utrdilo v prepričanju, da je bilo spomladi 1989 vredno zasejali lokalno televizijsko glasilo – naš današnji pokrajinski Vaš kanal, ki je navzlic neprijaznemu podnebju in mnogim neurjem vztrajal do polne zrelosti in se dobro drži že krepko čez. Iz srca mu želim, in vsej njegovi posadki, da bi to svoje poslanstvo domačega glasnika obdržala vsaj tako zvesto kot do zdaj še naprej.

Boštjan Colarič Iztekajoče se leto si bom zapomnil po poplavah v Posavju, predvsem v Kostanjevici na Krki, kjer sem pomagal prijatelju reševati, kar se je dalo. Bolj kot poplave me je presenetilo vedro vzdušje otočanov, in to navkljub katastrofalni situaciji. Ko ob dveh zjutraj sredi otoka zaslišiš pesem iz čolna "I naš brod plovi, plovi i ribu lovi ...", naslednji dan pa popiješ kavico, servirano iz čolna v čoln. Irena Potočar Papež V letu, ki odločno odhaja v zgodovino, sem srečala veliko iskrenih in pozitivnih ljudi. Prejela sem mnogo iskrenih objemov in toplih stiskov rok. In jih tudi jaz podarila. Dobro se plemeniti z dobrim, zato je življenje prijazna avantura. V letu 2011 želim vsem nam čim

Robert Sajovec Leto, ki se izteka si bom zapomnil po dveh stvareh: pred poletnimi počitnicami smo začeli s projektom prenove spletne strani televizije Vaš kanal, ki je v novi obliki zaživela na prvi dan predvolilne kampanje, najbolj pa mi bo v spominu ostalo po septembrskih poplavah, ki so za nekaj dni zasenčile vse ostale dogodke.

Slobodan Jovič Leto, ki se poslavlja, je bilo leto, ko je televizija Vaš kanal obeležila 20 let delovanja. Številni dogodki v jubilejnem letu so se vrstili iz dneva v dan. Tako je bil tudi zaradi njih vsak dan sila pester in dinamičen. Delo na televiziji je kot reka zgodb – začne se zjutraj, teče čez dan in se s potovanjem nadaljuje v noč. Srečno 2011.

Vaš mesečnik

11


SPLOŠNO ZIDARSTVO Splošna gradbena dela: zidarstvo fasaderstvo novogradnje gradbena sanacija gradbena

2011!

dravo z n i o n Sreč

Šmarješka c. 2, 8000 Novo mesto

AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI

delovni čas: pon. - pet. od 7.00 - 19.00 ure sob. od 7.00 - 11.00 ure Tel.: 07/393 4 740, Tel.: 07/393 4 751 www.veterina-nm.si izven delovnega časa e-mail:vetnm@siol.net pokličite 112

VETERINARSKA LEKARNA

Tone Jalovec s.p., Velike Malence 17C, 8262 Krška vas

tel.: 07/49 595 30 gsm: 041/745 959

delovni čas: pon. sreda: od 7.00 - 18.00 ure tor., čet., pet.: od 7.00 - 15.00 ure sobota: od 7.00 - 11.00 ure

Srečno in zdravo 2011

Katarina Mervar, s.p.

Na žago 39, 8351 Straža Tel.: 07 3847 201, fax: 07 3847 202, mobitel: 031/757 606 E-mail: knjigovodstvo.mervar@siol.net

STRÖHER KERAMIKA

Burja d.o.o.

STR O

Prijetno božično praznovanje ter srečno in uspešno leto 2011 vam želi Burja d.o.o.

8000 Novo mesto Mali Slatnik 13 Tel.: 07/33 44 081 Gsm: 041/734 249 e-mail: janja.burja@siol.si www.burja.si

INŠTA E L JNLOKAR RADO s.p. A

vodovod

E IJ C

Dolnja Prekopa 20, 8311 Kostanjevica na Krki tel.: 07/49 87 310, gsm: 041 630 456 e-mail: instalacije.lokar@volja.net

centralna

plin

Veliko sreče, veselja in lepih sanj, naj vam prinese božični dan, novo leto naj zaživi, radosti polno in brez skrbi. Srečno in zdravo leto 2011! www.instalacije-lokar.informacija.net

12

Vaš mesečnik

1

4

7

2

3

5

6

8

9

Srečno in uspešno 2011! Proizvajamo, svetujemo, projektiramo in montiramo vse vrste lončenih peči in kaminov, gotovih prenosnih peči, štedilnikov, pizza peči, toplozračnih peči in kaminov, krušnih peči, popravilo in vzdrževanje peči

Podbevškova 18, Novo mesto, Tel.: NC: 07/393 57 50, Prodaja: 07/393 57 60, www.peci-keramika.si El. pošta: peci-keramika@peci-keramika.si

kaminov in kurišč za Slovenijo

Za s t opa in p rodaja

PROIZVODNJA KERAMIČNIH d.o.o.mesto Proizvodnja keramičnih pečnic PEČNIC, d.o.o. Novo

Pooblaščeni prodajalec in montažer

Vsem strankam in prijateljem želimo v letu 2011 srečno in uspešno, ne pozabite pa, karkoli že delate, delajte varno!

ugodni plačilni pogoji: gotovinski popusti, krediti (1-3 leta), trajniki nlb

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2011!

št. 70, december 2010


KONTO, Jožica Piškur s.p., Rakovnik 29, Šetrupert Tel.: 07 3434 710 GSM: 041 451 897

Srečno 2011!

za s.p. in d.o.o.

Vse dobro ob božičnem praznovanju, v prihajajočem letu 2011 pa obilo sreče in zadovoljstva vam želi ... GAsilsko reševalni center novo mesto

• vodenje glavne knjige s saldakonti in enostavno knjigovodstvo • obračun osebnih dohodkov • obračun DDV-ja • izpisi virmanov • statistična poročila • vodenje osnovnih sredstev in drobnega inventarja • izdelava vseh obračunov in letnega poročila o poslovanju • izdelava investicijskega programa in poslovnih načrtov

ž e 1 5 l e t z va m i

Računovodstvo, knjigovodstvo, finančne storitve

srečno 2011 parketarstvo - suha montaža (predelne stene) trgovina sobe knauf - rigips Helena Štravs s.p., Podturn 26, 8350 Dolenjske Toplice tel./faks: 07/30 66 880, 30 66 881, gsm: 041 795 808, 041 678 036

Knjigovodstvo, organizacija in trgovina d.o.o.

20 let z vami

Novo mesto, Šegova 90 Tel.: 07/33 75 960, Fax: 07/33 75 961

Srečno 2011! Vodenje knjigovodstva za podjetja in samostojne podjetnike za domači in tuji trg

Kandijska cesta 51, 8000 Novo mesto Mob: 041 645 444, www.adecco.si

Vsem našim zaposlenim, poslovnim partnerjem in strankam želimo VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2011. št. 70, december 2010

Vaš mesečnik

13


50-letnica podjetja BOBIČ YACHT Interior Novomeško družinsko podjetje Bobič letos obeležuje pet desetletij poslovanja. Jubilej so obeležili na Otočcu, slovesne prireditve pa so se poleg domačih poslovnih partnerjev udeležili tudi partnerji iz devetih evropskih držav.

želel izdelovati izdelke iz lesa, ki izstopajo tako po kakovosti kot obliki. Odločilen preboj in vstop na področje navtike se je zgodil v letu 1997; Jože Bobič je tistega leta obiskal navtični sejem v Düsseldorfu. Na področju notranje opreme plovil so postajali še bolj inovativni in kakovostni, kar jih v zadnjem obdobju uvršča v vrh proizvajalcev notranje opreme za plovila. S 50 sodelavci, izkušenimi mizarji, tehniki in inženirji izZgodba družinskega podjetja Bobič se je pred petdelujejo visoko kakovostno notranjo opremo za plodesetimi leti začela tako, kot se je začelo mnogo vila. Omogočajo široko izbiro možnosti, različnih podobnih zgodb – skromno, a z veliko poguma dizajnov, ki ustrezajo posameznemu slogu, in je Jože Bobič starejši v Šmartnem pri Litiji dopolnjujejo notranjost plovila. »Svetovno ustanovil prvo samostojno podjetje Mizargospodarsko krizo, ki je pred dvema letoma stvo Bobič. Ustanovitelj podjetja je na slavmočno zaorala, smo občutili, a pravočanostni akademiji povedal, da ga ljubezen sno reagirali in se usmerili v lastne razvojdo lesa spremlja od otroštva. Dolenjska ne koncepte. Najpomembnejše pa je, da trma, znanje, vztrajnost in odkrivanje vedno smo preživeli,« je poudaril direktor podjetja Jože Bobič. V podjetju se zavedajo, da bodo novih rešitev so bili njegovi sopotniki vse do Nuša Derenda in Boštjan v teh gospodarsko zahtevnih časih uspešni upokojitve v letu 1988. Danes v podjetju BoGrabnar sta ustvarila nepozabno praznično le, če bodo še okrepili lastni razvoj in kupcem bič Yacht Interior združujejo petdesetletno mivzdušje ponudili visoko kakovostne izdelke; pozornost na zarsko tradicijo; uporaba najsodobnejše tehnolodetajle in znanje ter izkušnje pa jim zagotavljajo unigije in najkakovostnejših, okolju prijaznih materialov katen rezultat. V poslovanje podjetja se že vključuje tretja pa sta njihovi prednosti pred konkurenco. V letu 2000 so začeli delati v sodobnih proizvodnih prostorih v generacija Bobičev, sin Jože mlajši. V prihodnje se nameravajo industrijski coni na Cikavi v Novem mestu. Proizvodni program še bolj specializirati za notranje opremljanje super jaht, kar jim iz pohištvenega so preusmerili v navtičnega. Jožeta Bobiča ni- bo omogočilo uvrstitev v svetovni vrh proizvajalcev luksuzne Foto: Robert Kokol – Foto Asja koli ni zanimalo povprečje, vedno je sprejemal nove izzive in notranje opreme. 

Kai Hovde, Windy boats, Norveška, je prejel zahvalo za 10-letno sodelovanje in zaupanje

Slavnostni govor gostitelja večera - »kapitan« Jože Bobič

14

Vaš mesečnik

Jožef in Gabrijela Bobič sta zarezala v slavnostno torto

Klaus Mitterlindner, lastnik podjetja Sinnex iz Nemčije, Jože in Branka Bobič št. 70, december 2010


V imenu GZDBK je Jožetu Bobiču priznanje podelil direktor Franci Bratkovič

Karl Allegro, zastopnik podjetja Windy boats Nemčija, ki je podjetju odprl pot v svet navtike

Jože Colarič, predsednik Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

Župan Alojzij Muhič je Jožetu Bobiču ob 50-letnici podjetja izročil plaketo Novega mesta

Boris Pičuljan, Brodogradnja Pičuljan, Rab, je prejel zahvalo za 10-letno sodelovanje

Klavdija Josić

Bojan Jenkole

srebrne plakete

Tomislav Gorjup sodeluje s podjetjem Bobič Yacht Interior polnih 25 let

bronasti plaketi

Nagrajenci ob 50 letnici podjetja

Anton Novak

Aleš Malenšek

Janez Peperko

Robert Zore

Jože Brudar

Jože Kastelic

Ob petdesetletnici so izdali poseben unikaten zlatnik iz kostanjevega lesa

srebrne plakete

Darja Besal

Program so z zanimanjem spremljali: Vesna in Ivan Kralj, Alojzij Muhič, Branka in Jože Bobič, Jože Colarič, Sonja in Branko Gole, Franci Bratkovič, Irena Vide, Samo in Adrijana Hribar Milič ter pri sosednji mizi Gabrijela in Jože Bobič mlajši št. 70, december 2010

zlata plaketa

srebrne plakete

Direktor Jože Bobič z družino

Vaš mesečnik

15


obzornik

Vesna Dular, direktorica Kulturnega centra Janeza Trdine

Obnova kulturnega hrama je za nas najpomembnejša ‰‰ Letos mineva 180 let od rojstva pisatelja Janeza Trdine. Gotovo ste obletnico obeležili s kakšno zanimivo prireditvijo? Naš kulturni center nosi ime po pisatelju Janezu Trdini, zato obletnica seveda ni smela iti mimo nas. Smo se pa odločili, da jo obeležimo ustvarjalno. V novembru in decembru smo skupaj z JSKD, OI Novo mesto, ter ustvarjalci in umetniki pripravili zanimiv projekt, ki smo ga poimenovali kulturaTRDINAsprotno. Tema so bile Trdinove Bajke in povesti o Gorjancih, ki so se med seboj prepletale v slikanje, igro in kreativno pisanje. Brezplačnih vstopnic za lutkovno predstavo Velikani, ki sta jo pripravili lutkovni skupini TausTeater in Lutkomotiva, so se najbolj razveselili v novomeških osnovnih šolah, izjemno pa smo bili presenečeni nad obiskom popoldanske predstave, na katero so prišli predvsem mladi starši z majhnimi otroki. Velikani so bili tudi osrednja tema likovnih ustvarjalnic pod mentorstvom akademske slikarke Mojce Lampe. Razstavljena dela so bila deležna pravega občudovanja, saj je bilo le težko verjeti, da so avtorji čudovitih slik otroci med petim in enajstim letom starosti. H kreativnemu pisanju je osnovnošolce tretjega triletja pritegnil literarni natečaj Zlatoper. Prejeli smo 19 novodobnih bajk in posebej nagradili 7 mladih literatov. Vse do konca januarja oziroma februarja pa si lahko v Mali dvorani ogledate razstavo ilustracij bajeslovnih gorjanskih bitij, ki jih je ustvaril

Vesna Dular, direktorica KC Janeza Trdine akademski slikar Jože Kumer, v Avli pa nas z umetniško fotografijo v gorjanske bajke popelje fotograf Borut Peterlin. Menili smo, da bo Peterlinova razstava pritegnila predvsem odrasle, a smo bili nemalo presenečeni, koliko pozornosti je vzbudila pri malih cicibančkih. Po ogledu otroške predstave jih je v avli pritegnila vsaka fotografija posebej in tako so najmlajši poskrbeli, da so si razstavo pozorno ogledali tudi njihovi starši. ‰‰ Obeležili ste tudi 15-letnico delovanja Kulturnega centra Janeza Trdine. Kako ocenjujete teh 15 let delovanja kulturnega centra? Hiša se lahko ponaša z dediščino Doma kulture

in tako nadaljuje tradicijo nenehnega vsakoletnega porasta števila kulturnih dogodkov. Med njimi je vedno več vrhunskih umetniških predstav in koncertov in skladno s tem narašča tudi število obiskovalcev. Posebej ponosni smo na to, da se pridno veča število najmlajših obiskovalcev gledaliških predstav za otroke. Premalo pa se zavedamo, da Novo mesto premore le eno dvorano, namenjeno kulturnim prireditvam, in marsikdo ne opazi, kako je zob časa načel vitalne dele stavbe in opreme. Najhuje je, da nam zaradi dotrajanega prezračevalnega sistema grozi celo zaprtje Trdinove dvorane in upam, da smo že na dobri poti, da bomo ta problem v naslednjem letu rešili. Tu nam je zelo pomagala tovarna zdravil Krka, kjer so nam izdelali projekt rekonstrukcije klimatizacije KC Janeza Trdine. Tako imamo vse pripravljeno za razpis del. Tudi župan Alojzij Muhič se je zavzel, da bo občina izkoristila priložnost in prijavila rekonstrukcijo klimatizacije na javni razpis za izbiro občinskih investicij na področju kulture, ki je ravno sedaj aktualen. ‰‰ Kakšne so vaše želje in načrti za prihodnje leto? Da nam uspe spet dober in všečen program, še več medsebojnega ustvarjalnega sodelovanja z vsemi, ki ustvarjamo kulturno podobo mesta…, a pred vsem tem prepotrebno prenovo klimatskega sistema.

Fijet Slovenija dobitnik nagrade snovalec V sklopu 13. turističnega foruma, ki je bil v Dolenjskih Toplicah, so podelili nagrade za kreativnost in inovativnost v slovenskem turizmu – sejalec 2010 in snovalec 2010 v okviru skupnega projekta Slovenske turistične organizacije, Direktorata za turizem pri Ministrstvu za gospodarstvo in Fakultete za turistične študije Portorož – Turistica. Med štirimi dobitniki nagrade snovalec je tudi Akademija za mlade turistične novinarje, s katero se je na razpis Banke turističnih pologov prijavilo Društvo turističnih novinarjev in piscev FIJET Slovenija. Komisija je izmed 67 prijavljenih zamisli izbrala štiri, med katere je razdelila 40.000 evrov nepovratnih sredstev. V obrazložitvi za podporo projektu Akademije 2011 je komisija zapi-

16

Vaš mesečnik

sala, da je eden izmed njenih ciljev, da bo vsak udeleženec Akademije objavil vsaj en članek o turistični ponudbi Slovenije. Slovenija finančno ne more enakopravno sodelovati v oglaševalskem turističnem boju. Lahko pa se uporabi obetavne inovativne metode. Večdnevna predavanja o turističnem novinarstvu v kombinaciji s predstavitvami slovenskih turističnih privlačnosti – namenjena mladim turističnim novinarjem iz različnih držav, ki bodo v prihodnosti kreirali medijsko turistično realnost – so prav gotovo učinkovit in koristen pristop. Po eni strani odpirajo nove priložnosti in dvigajo kakovost novinarskega poročanja, ki pri nas v zadnjih letih vedno bolj izginja, po drugi strani pa postavljajo Slovenijo na najpomembnejši zemljevid, zemljevid (turističnih) novinarjev.

Nagrado je Dragu Bulcu, predsedniku FIJET Slovenija – Društva turističnih novinarjev Slovenija, podelil Marjan Hribar, v. d. generalnega direktorja Direktorata za turizem z Ministrstva za gospodarstvo RS. št. 70, december 2010


obzornik

Sončne elektrarne na Muhič o dvorani in šolah in vrtcu kadrovskih menjavah Sredi decembra smo v programu Vašega kanal v oddaji Pokličite župana gostili prvega moža novomeške občine. Podobno kot v predvolilnih soočenjih nam je tudi tokrat potrdil, da ni najbolj zadovoljen z vsemi kadrovskimi rešitvami v občini, zato resno premišljuje o menjavi nekaterih funkcionarjev, a podrobnosti do zaključka pogovorov na to temo še ni želel izdati. Muhič je potrdil, da si bo Novo mesto prizadevalo, da bo eno izmed mest, ki bodo gostila evropsko prvenstvo v košarki. Znano je, da novomeška občina za to nima primerne športne dvorane, pa tudi denarja, s katerim bi jo zgradila, ne. Zato Muhič upe polaga v evropska, državna in zasebna sredstva. V zadnjih dneh je novomeška javnost še posebej razdeljena glede vprašanja, kje bi takšno dvorano sploh gradili. Muhič pravi, da čeprav je velodrom v Češči vasi najbolj racionalna možnost, to odpade, saj takšna

Trebanjski Trimo in Elektro Ljubljana sta v sodelovanju z novomeško občino na strehe osnovnih šol Drska, Grm, Šmihel in Vrtca Labod postavila sončne elektrarne, s pomočjo katerih bo moč pridobivati električno energijo. Vse štiri bodo začele obratovati še letos. Sončne elektrarne s skupno močjo 267,75 kW bodo letno proizvedle skoraj 290 tisoč kilovatnih ur električne energije, kar ustreza letni energetski potrebi 82 slovenskih gospodinjstev. Okolju bo tako letno prihranjenih 134 ton ogljikovega dioksida. Mestna občina je v zameno za najemnino Trimu podelila služnostno pravico za uporabo streh za obdobje 25 let. Na območju novomeške distribucijske enote sicer deluje 13 sončnih elektrarn.

dvorana ne bi ustrezala standardom prvenstva. Tako se zdi, da se bo odločalo med dvorano v bližini Centra biotehnike in turizma na Sevnem in Drgančevjem. Posnetek te in vseh ostalih oddaj Vašega kanala si lahko ogledate na spletni strani www.vaskanal.com.

Četrtkovi večeri Prva gosta tradicionalnih novomeških „četrtkovih večerov“ sta bila ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Anton Stres in novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Med drugim sta se dotaknila odnosa med državo in cerkvijo ter ustanovitve škofijske gimnazije. Pogovorni večer je vodil Jani Kramar.

DODATNI POPUSTI ZA NAROČILA DO KONCA MESECA + 4 PNEVMATIKE GRATIS

Avtohiša Vrtin, Črnomelj Prodaja vozil: 07/35 66 101, www.avto.net/ahvrtin št. 70, december 2010

ič l bož Vese čno e in sr 1! 201

Vaš oglas na Vašem kanalu Pokličite: 07/393 0876 ali 07/393 0867 Vaš mesečnik

17


INŠTALACIJE

STROJNE INSTALACIJE

Samo Krušič

Instalacije Koprivc d.o.o., Lunačkova 16, 8233 Mirna GSM: 041 747 784, fax: 07 30 47 914

Hrušica 51 a, Novo mesto

GSM: 040 769 152

solarni sistemi, ogrevalne in plinske inštalacije

samo.krusic@gmail.com

Srečno in uspešno 2011!

Mirne praznike ter zdravo in uspešno novo leto.

KOVINARSTVO LEOPOLD KOŠČAK s.p. Kamnje 7a, Šentrupert, tel.: 07/30 40 214 GSM: 041 754 051

MONMETAL Oštir Johannes s.p., Brezina 28, 8250 Brežice tel/fax: 07 496 42 75, gsm: 041 636 585 e-mail: monmetal@siol.net Pridružite se našim zadovoljnim strankam.

voda • plin • ogrevanje • vse vrste toplotnih črpalk • sončni kolektorji talno, zidno, stropno hlajenje in gretje

Vse inštalacije izdelamo na ključ.

Vesele božične praznike in srečno 2011! »» 5 let garancije na peči »» možna kurjava z lesenimi peleti »» Avtomatsko doziranje »» bojlerji iz nerjaveče pločevine

SREČNO 2011! peč za pelete

bojlerji

e-pošta: janez_vrecek@t-2.net www.vrecek-peci.com

Šolski center Novo mesto želi dijakom, učiteljem, študentom, diplomantom, predavateljem, poslovnim partnerjem in njihovim staršem vse dobro v novem letu 2011. Štefan David direktor

peč na olje in plin

Zg. Brnik 143, 4207 Cerklje tel.: 04/252 66 50 fax: 04/252 66 55 gsm: 041/734 018

®

D.O.O.

Izkoristite nepovratna sredstva Eko sklada (do konca leta) • • • • •

6 - prekatni okenski sistem Trocal 88+ profil okvirja in krila široka vsak 88mm UPROFIL=1,0 W/m2K 3 tesnila med krilom in okvirjem standardno vgrajeno termopan steklo toplotne prevodnosti USTEKLO=1.0W/m2K (UOKNA=1,19W/m2K) • že v osnovni sestavi okno izpolnjuje kriterije Eko sklada za nepovratna sredstva • primerno tudi za vgradnjo v pasivne hiše

ROLETARSTVO BAYER d.o.o., Košenice 34, Novo mesto Tel.: (07) 30 80 210 GSM: 040 202 868 www.roletarstvo-bayer.si

Želimo vam vse dobro v letu 2011! Vaš mesečnik

Srečno, zdravo in uspešno 2011

peč na trda goriva

ROLETARSTVO BAYER

18

izdelava kotlov za pripravo živinske krme

F

Dol. Sušice 17 8350 Dolenjske Toplice

ROLES

d.o.o.

Dolgoletna tradicija.

tel.: (07) 39 37 530, e-pošta: roles.doo@siol.net

SREČNO in uspešno 2011! Dol. Sušice 17, 8350 Dolenjske Toplice, tel.: (07) 39 37 530 f a k s : (07) 39 37 531 ® e-pošta: roles.doo@siol.net

tne Dolgole

F

e

izkušnj

ROLES

d.o.o.

PONUDBA: izdelovanje lesenihostrešij ostrešij• •lesene lesenebrunarice brunarice •• nadstreški nadstreški • PONUDBA: izdelovanje lesenih • prekrivanje streh s kritinami Bramac,Creaton, Creaton,Tondach, Tondach, Salonit, prekrivanje streh s kritinami Bramac, Salonit,Tegola... Tegola...

ZASTOPANJE IN PRODAJA »VELUX« STREŠNIH OKEN št. 70, december 2010


Kamnoseštvo Plut Otovec 15, 8340 Črnomelj Tel./fax: 07/ 30 56 380 GSM: 040 517 517 GSM: 040 507 507

AEG

Izdelava in montaža: polic, stopnic, tlakov, stebrov, nagrobnikov, nagrobnih napisov

CANDY HOOVER ELECTROLUX ZANUSSI BLOMBERG

Srečno, zadovoljno, zdravo in uspešno 2011!

USLUGA

KEMIČNA ČISTILNICA IN PRALNICA

Vesel božič in srečno novo leto 2011!

lokacija: Industrijska cona Kanižarica

www.kamnosestvo-plut.si, kamnosestvo.plut@volja.net

Tržiška 10, Novo mesto, tel.: 07/33 72 420

Del. čas: od pon. do pet. od 07. do 19. ure, sob. od 08. do 12. ure

P.E. na Podbevškovi (Mercator center), gsm: 040 234 691

Srečno in uspešno 2011!

Del. čas: od pon. do pet. od 08. do 20. ure, sob. od 08. do 14. ure

P.E. Trebnje (Mercator center), Stari trg 48, gsm: 040/323 846 Del. čas: od pon. do pet. od 8. do 20. ure, sobota: od 08. do 14. ure

Cenjenim strankam in poslovnim partnerjem, sodelavcem želimo vesel božič in srečno novo leto!

Žlebej 7, NOVO MESTO telefon: 07 37 30 100 e-mail: info@utris.si; www.utris.si

Jordan Gorazd s.p., Cesta oktobrskih žrtev 65 8310 Šentjernej

07/308 14 54 041/34 44 30

Mi nismo po žup prplaval, pri nas je vse po domače!

inženiring, Projektiranje, izdelava električnih naprav in instalacij

Lepo doživetje božičnih praznikov, v prihajajočem letu 2011 pa obilo zdravja, veselja in sreče vam želi UTRIS.

Vse dobro ob božičnem praznovanju, v prihajajočem letu 2011 pa obilo sreče ter zadovoljstva vam želi

Srečno 2011 vam želi kolektiv gostilne Pr'leseni žlici —— Raznoliko ponudbo jedi po naročilu —— Največja izbira malic v Sloveniji,

tedenska kosila —— Sobotna kosila —— Svečane pogostitve —— Različne oblike Catering-a —— Priprava sprejemov in pogostitev. Pri nas je vse po domače! Gostilna Pr’ leseni žlici, Podbevškova 2, Cikava, Novo mesto Tel.: 07/33 24 065, GSM: 051 342 092

št. 70, december 2010

Vaš mesečnik

19


na vašem kanalu

Decembra na Vašem kanalu V novo leto namazani z vsemi "žavbami" Silvestrski večer in zadnje sekunde leta 2010 boste tudi tokrat lahko preživeli v družbi Vašega kanala. Novoletna oddaja bo ponudila obilico razvedrila, humorja in dobre volje. Podrobnosti naj ostanejo še skrite, vsekakor obljubljamo, da vam na silvestrski večer v naši družbi ne bo dolgčas. Pridružite se nam ob 22.30.

Dedek Mraz pripoveduje

Vsak dan od 26. do 31. decembra, ob 18.30

V veselem decembru si je Dedek Mraz vzel čas, da poleg obiska otrok in obdarovanja ob večerih prebere tudi prav posebno pravljico za lahko noč. Otroci, ne zamudite je.

Od Silvestra do Silvestra,

petek, 31. decembra, ob 19.55

Kje stanuje Dedek Mraz? petek, 31. Decembra, 17. uri

Zadnje decembrsko popoldne bo Dedek Mraz razkril, kje zares domuje in od kod prihaja. Z njim bodo štirje igrivi in nagajivi škratje, lisica, zajec in medved ter pravljična glasbena vila.

Risanke Vse dni med zimskimi počitnicami in tudi v mrzlem januarju bodo najmlajši in mladi po srcu ob 17. uri lahko uživali v svetu risanih filmov.

20

Vaš mesečnik

Leto 2010. Posebno, zanimivo, težko, veselo, žalostno. To je le nekaj besed, ki opisujejo izkušnjo leta, ki se počasi, a zanesljivo izteka. Ne bo se ponovilo, a v spominu ostaja vsakemu po svoje. Tudi letos so se skozi leto nanizali številni dogodki; radostni, žalostni, pričakovani, nepričakovani. Številne je iz pozabe časa iztrgala tudi naša kamera, najpomembnejše pa bo izpostavila oddaja Od Silvestra do Silvestra, stalnica našega programa na zadnji večer v letu. Se še spomnite, kako zvedavo je leto začel januar, kako so se odvili letošnji tradicionalni dogodki, veselja ob takšnih in drugačnih uspehih … Mnogi gotovo ne bodo pozabili septembrskih vodnih ujm, ki so tako ali drugače zaznamovale tukajšnjega človeka in še mnogo je dogodkov, ki so zaznamovali leto, ki odhaja. Zbrali smo jih v oddaji Od Silvestra do Silvestra.

Mojca Kren, urednica in voditeljica

V soboto, 1. januarja 2011, ob 18.45, v programu

Televizije Vaš kanal posebna oddaja KAKO SMO SILVESTROVALI? V soboto, 1. januarja 2011, si boste gledalke in gledalci regionalnega televizijskega programa Vaš kanal lahko ogledali posebno oddajo Kako smo silvestrovali?. Ta bo na sporedu ob 18.45, torej v času, ki je sicer namenjen tedenskemu pregledu Novic. Oddaja Novice tedna bo tako 1. januarja izjemoma ob 18.30. V oddaji Kako smo silvestrovali? bomo prikazali utrip najdaljše noči v letu ter kako smo v novo leto 2011 vstopili v dolenjskih, posavskih in belokranjskih občinah.

št. 70, december 2010


na vašem kanalu

FILMI NA VAŠEM KANALU nedelja, 26. decembra, ob 19.55

Onstran zrcala

film režiserja Ingemarja Bergmana je družinska drama. Mlada Karin ima privide in histerične napade ter si umišlja, da jo obiskuje Bog. Potem, ko ji diagnosticirajo neozdravjivo obliko shizofrenije in jo za nekaj časa hospitalizirajo v umobolnici, se skupaj s svojim možem, zdravnikom Martinom, in mlajšim bratom Frederickom odpravi na počitnice na družinski otok. Tam se jim pridruži njen oče, znani pisatelj, ki se je zaradi svojih nenehnih popotovanj odtujil od svojih otrok. Karin počasi izgublja stik z realnostjo, kar vpliva tudi na druge in spremeni odnose med preostalimi družinskimi člani. Vredno ogleda!

Posavski obzornik četrtek, 23. decembra, ob 20.30 V predbožičnem Posavskem obzorniku smo obiskali Isteničevo Hišo penin na Bizeljskem. Predstavili vam bomo knjigo Ivana Tomšeta Planinska potepanja in humanitarno akcijo za Dejana Mijoviča. Za vas smo se na predavanju Ali so prazniki res prazni pogovarjali z etnologom Janezom Bogatajem. Vabljeni k ogledu.

Branka Dernovšek, urednica

Belokranjski obzornik četrtek 30. decembra, ob 20.30 Tudi v prednovoletnem Belokranjskem obzorniku bomo govorili o utripu življenja v Beli krajini, o bolj in manj lepih dogodkih, ki jih riše naš čas. Ne bomo pa pozabili na prednovoletna dogajanja.

Verica Marušič, urednica in voditeljica

nedelja, 2. januarja, ob 19.55

Staro, novo, sposojeno in modro,

Severina na Vašem kanalu

romantična komedija.

Katrine se z vso vnemo pripravlja na poroko, na najsrečnejši trenutek v njenem življenju. Njen bodoči mož Jonas je čudovit, imata veliko in lepo stanovanje, pa tudi z njegovimi starši se dobro razume. Toda Katrine ima majhno težavo, in sicer da včasih ni iskrena. Svoji sestri Mette, ki se zdravi v psihiatrični bolnišnici, zamolči, da se bo poročila. Dva dni pred poroko se na vratih nepričakovano prikaže nekdanji sestrin fant Thomsen, ki se je vrnil iz Kenije. Po prežurani noči se Thomsen opogumi in zjutraj prosi Katrine, da namesto njega pokliče v bolnico in preveri njegove izvide za test HIV. Katrine izve, da je pozitiven, vendar mu resnico zamolči. Presrečen Thomsen začne svoje poslanstvo: za Katrine bo po običaju poiskal nekaj starega, novega, izposojenega in modrega. V poštev ne pride nič tradicionalnega, vse mora biti presenečenje. Začne se s starim psom, nenavadno noro pričesko, nekaj majhnimi strupeno modrimi tabletkami, konča pa na psihiatričnem oddelku z Mette, ki si jo namerava Thomson izposoditi. Na razpolago ima še en dan. Poročni dan. To je ljubezenska zgodba o vsakdanjem življenju, o ljubezni, ki je ne moremo nadzorovati. Staro, novo, izposojeno in modro je zadnji danski film, narejen po pravilih Dogme 95. Film se v nasprotju z večino svojih predhodnikov odkrito spogleduje z gledalci, saj nam poleg dobre zgodbe, popularne glasbe in izjemne igre seže globoko v srce, hkrati pa postreže z obilico smeha in tudi nekaj solzami. št. 70, december 2010

Smo dobri gospodarji? torek, 28. decembra, ob 19.55

Dolenjski obzornik, torek, 21. decembra, ob 20.30

Zadnja oddaja o gospodarstvu v letošnjem letu, med drugim tudi 600. po vrsti, bo kar nekaj misli in besed namenila prerezu gospodarskega stanja skozi oči vidnih gospodarstvenikov naše dežele.

V zadnjem Dolenjskem obzorniku bomo kar nekaj misli posvetili velikanu dolenjskega gospodarstva Borisu Andrijaniču in razstavi, ki so jo njemu v čast ob njegovi stoti obletnici rojstva odprli v Dolenjskem muzeju. Razstava malih živali vedno privabi veliko radovednih obiskovalcev, tako velikih kot malih in s kamero smo jo obiskali tudi mi. Ste že slišali za »zumbo«? To je mešanica plesa, glasbe in fitnesa, ki je v kratkem času obnorela svet in naše kraje, pa tudi nas.

Kmetijski razgledi petek, 24. decembra, ob 18. uri

Silvester Polak, urednik in voditelj

Slobodan Jovič, urednik in voditelj oddaje

S konji v nove zgodbe, a pri tem je potrebno znanje. Načrtno delo v dresuri, skakanju čez ovire, vožnji vpreg in šolskem programu je botrovalo hitremu razvoju konjeništva na Dolenjskem, ki rojeva tudi zmage na državni ravni.

Petek, 31. decembra, ob 18. uri

Razmere v kmetijstvu, s težavami ali novimi idejami na pot. Pozdrav novemu letu. Ne zamudite.

Janez Bratkovič, urednik in voditelj oddaje

Na idiličnem Gradu Mokrice so v sredo, 8. decembra, gostili posebno gostjo - priljubljeno hrvaško pevko Severino, ki je  slovenskim in hrvaškim medijem predstavila koncertno kompilacijo »Tridesete u živo«, na kateri so zbrane njene največje uspešnice, posnete na koncertu v beograjski Areni lanskega oktobra. Dvojni DVD vključuje tudi fotografije, karaoke in dokumentarni film »Kad se pretvorim u Severinu«, kjer je kamera zabeležila dogajanje v zaodrju ter priprave Severine, njene ekipe in glasbenega prijatelja Gorana Bregovića na gala koncertu v beograjski Areni, kjer je navdušila okoli 17.000 ljudi. Romantično okolje z Gradom Mokrice  je Severino naravnost očaralo že na junijskem fotografiranju, ko je predstavljala kreacije priznane hrvaške modne hiše Estare Culto. Tako je bila odločitev glede izbire predstavitve najnovejše  produkcije izjemno lahka, saj je Grad Mokrice, sicer v lasti Term Čatež, izjemno  priljubljeno mesto za izvedbo protokolarnih, poslovnih in družabnih srečanj. Hrvaška estradna zvezda Severina je v intervjuju za Vaš kanal med drugim povedala, da se je v dosedanji karieri preizkusila tudi kot igralka; ta njen skok v igralske vode pa je izzval različne ocene njenih sposobnosti. Kakšni so njeni načrti in kdaj je sposobna najbolj ljubiti, pa si oglejte v programu Vašega kanala na predpraznični petek, 24. decembra, ob 20. uri v priljubljeni oddaji Brez panike! Vaš mesečnik

21


obzornik

Nova premiera Anton Podbevšek Teatra

Nevidna mesta

Gornja Prekopa 8, Kostanjevica na Krki, kt.trsinar@siol.net

• izdelava brunaric • lesenih hiš • kozolcev • ut • ostrešij ...

Tel.: 4986140 Gsm: 041 651 435

SREČNo, ZDRAVo IN USPEŠNO 2011!

pleskarstvo Simon Cafuta

ČNO SRE !

2011

Meniška vas 59, 8350 Dolenjske Toplice

041/590 988

Čeprav je njihov dom zaradi obnove zaprt, ekipa Anton Podbevšek Teatra ne počiva. V ponedeljek, 27. decembra, ob 20. uri bodo namreč na oder premierno postavili delo Itala Calvina, Nevidna mesta, zimska različica. Prizorišče premiere bo Krkino skladišče končnih izdelkov v Gotni vasi, prihodnje leto pa v gozdovih Gorjancev sledi še pomladna različica. Projekt je scenska raziskava paradigmatičnega avtorja dvajsetega stoletja, inovatorja in pisca najodličnejše imaginacije, ki je v Nevidnih mestih razkril semiotično Projekt je kolektivno delo Pavleta Ravnohriba, Petre Govc, Nane Milčinski, Nine Rakovec, Marka Hatlaka, Vikija Grošlja – Reinholda Messnerja, Mirande Caharije, Irene Yebuah Tiran, Leticie Slapnik Yebuah, Katje Legin, Nataše Živkovič, Marjetke Kosovac, Marte Ramovš, Dejana Jančarja, Jasne Dokl Osolnik, Andreja Bergerja, Nine Urbič, Gašperja Brezovarja, Jane Vovk, Simona Žižka, Kolje Sakside, Petra Penka, Nataše Recer, Srečka Fišerja, Barbare Rogelj, Igorja Štromajerja in Matjaža Bergerja.

SREČA JE NAJVEČJA, KO JO DELIŠ.

sekcijo – Marca Pola in Kublaja Kana, ritem svojevrstnih dialogov, ki potekajo kot šahovska igra. V scenski raziskavi, ki poteka na površini jesenskega listja, v ritmu dialogov prek satelita nastopita tudi Viki Grošelj in Reinhold Messner, ki govorita o zadnjih težavah fascinacije z azijskimi gorstvi, s tistimi prostranstvi, ki so očarala historičnega Marca Pola in historičnega Kublaja Kana. Del vizualnega dela projekta je nastajal v Benetkah, in sicer v Galeriji Peggy Guggenheim, in na zgodovinskih ploščinah slavnega Polovega mesta. Skupni projekt je sinteza performativne umetnosti, intermedijskih intervencij, baleta in akustično-glasbene posvetitve Calvinovim parabolam (Marka Hatlaka, Petra Penka in Irene Yebuah Tiran). Nevidna mesta so nadaljevanje raziskav, ki jih je Anton Podbevšek Teater začel z Borgesovo Zgodovino večnosti, uprizorjeno v samostanski cerkvi v Kostanjevici.

VSE LEPO V 2011!

Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna enota Novo mesto je del sredstev, predvidenih za novoletni koncert in voščilnice, namenila v humanitarne namene.

22

Vaš mesečnik

Srečno, uspešno in zadovoljno leto 2011! Ljubljanska cesta 89, Novo mesto

Tel.: 07 33 76 010 turboshop@siol.net

št. 70, december 2010


obzornik

27. podelitev diplom na VŠUP Novo mesto

Dogodek, ki ga ne pozabiš nikoli Na novomeški Visoki šoli za upravljanje in poslovanje so 126 študentom podelili diplome in magistrske nazive. Podelitev 27. generaciji je bila še posebej slovesna, saj je direktor šole prof. dr. Marjan Blažič prejel častni naziv akademik. Visoko znanstveno priznanje mu je v imenu Srpske akademije obrazovanja izročil akademik profesor dr. Mladen Vilotijević. »To je priznanje in zaveza, ki jo človek doživi enkrat v življenju in je tudi nikoli ne pozabi,« je po prejemu listine dejal prof. dr. Blažič, ki se je v akademski sferi uveljavil kot raziskovalec, predavatelj, mentor, urednik in recenzent na področju didaktike in teorije komuniciranja. V 12 letih akreditacije Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto je študij v dolenjski prestolnici zaključilo 3429 diplomantov v dodiplomskih študijskih programih in 118 v magistrskem programu. Med letošnjimi prejemniki diplom je 34 takih, ki so pridobili magistrski naziv.

Besedilo: Slobodan Jovič Foto: Damjan Kozjan – Foto Asja

Med 126 prejemniki diplom je 34 takih, ki so pridobili magistrski naziv.

Marjanu Blažiču je listino – častni naziv akademika – v imenu Srpske akademije obrazovanja izročil akademik profesor dr. Mladen Vilotijević.

Akademiki: prof. dr. Grozdanka Gojkov, prof. dr. Marjan Blažič, prof. dr. Mladen Vilotijevič in prof. dr. Danilo Z. Marković /z leve/

Novo leto je čas, ko v odsevu misli drsijo slike preteklega časa. Pa se je potrebno samo obrniti in pred nami se odpre mavrični sijaj prihodnosti. Vse, v kar upamo, naj se izpolni, kar iščemo, naj se odkrije, kar si želimo, naj se uresniči!

Vaša Komunala Novo mesto za mojo lepo dolino št. 70, december 2010

Vaš mesečnik

23


Šimc d.o.o., Plemberk 5a, Stopiče, info@simc.si Gsm: 041 610 728, Telefon: 07 30 80 260, Faks: 07 / 30 80 261

Srečno in uspešno 2011!

Vesel božič in srečno novo leto

avtokleparstvo – avtoličarstvo – avtovleka – avtostekla popravilo poškodb od toče – cenitev vozil – nadomestna vozila

40 let Smrečnikova ulica 15 in 17 8000 Novo mesto

Telefon: 07 37 30 680

www.ravbar.net

Vesel božič in srečno novo leto 2011!

Cenjenim strankam in poslovnim partnerjem želimo vesel božič in srečno novo leto

Zahvaljujemo se novomeščanom, ki pomagajo goste usmeriti do naših apartmajev Tel./fax: 07/30 80 070 GSM: 041/616 565 Srečko Šimec s.p., Stopiče 77, 8322 STOPIČE

Srečno 2011

Kontakti: 02 713 00 00 02 788 52 80 www.stajerles-trade.si

• izolacijske fasade • slikopleskarstvo • razni dekorji Z L ATA R S T VO B A RT O L Novo mesto - Šentjernej

07/33 22 895

07/30 81 723

modni nakit jekleni izdelki

10% popust

na parkete in vratna krila

20% popust v decembru na srebrne izdelke pri nakupu nad 25 € www.graver-zlatar.si

Srečno in zdravo leto 2011 24

Vaš mesečnik

ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

notranja vrata podboji parketi za talno ogrevanje vgradnja s certifikatom zrmk svetovanje garancija največja zaloga št. 70, december 2010


Srečno in uspešno 2011!

Naj nas modrost in pozitivna čustva vodijo do uspehov, blagostanja, zdravja in osebne sreče v 2011

Sredstva namenjena za darila poslovnim partnerjem smo darovali v humanitarne namene.

št. 70, december 2010

Vaš mesečnik

25


Grm Novo mesto center biotehnike in turizma Leto 2010 se neustavljivo izteka. Dnevi v mesecu decembru pa so vedno izziv zato, da se ozremo na prehojeno pot in zazremo tudi naprej. Na Centru biotehnike in turizma smo že tretje leto uresničevali sinergijo med biotehniko (kmetijstvo, hortikultura, naravovarstvo, živilstvo), gostinstvom in turizmom, ki smo jo vzpostavili z ustanovitvijo centra leta 2007. Ta sinergija se zlasti uresničuje znotraj Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC), kjer opravljajo dijaki centra praktični pouk in praktično usposabljanje z delom, študentje pa praktično izobraževanje. Medpodjetniški izobraževalni center predstavlja tudi infrastrukturo (poligon) za vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje.

Veseli nas, da smo v iztekajočem letu uspeli s pomočjo sredstev Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega sklada za regionalni razvoj posodobiti in opremiti z novo in sodobno tehnologijo večino področij znotraj MIC-a, od pridelave in predelave do ponudbe hrane.

Hiša kulinarike 15. junija je bila slavnostna otvoritev obnovljenega GOSTIŠČA NA TRGU – HIŠE KULINARIKE, znotraj katere je poleg slaščičarne znova zaživela gostinska dejavnost.

naročena objava

Hiša kulinarike postaja povezovalno središče vseh dejavnosti in vzgojno-izobraževalnih programov našega centra ter tudi vseh Grmčanov, ki se s svojimi dejavnostmi vključujejo vanjo. Osrednje mesto v Hiši kulinarike je namenjeno dijakom in študentom, ki znotraj hiše pridobivajo in utrjujejo praktično znanje in veščine v neposrednem - živem procesu, v stiku z gosti, s strankami, kupci. Hkrati pa se tudi vzgajajo k pozitivnemu in odprtemu odnosu do doma pridelane hrane, do pravilne ponudbe te hrane, k pozitivnemu odnosu do narave, kulture, okolja. S posodobitvijo MIC-a smo pridobili tudi osnovne pogoje za predelavo mleka in mesa, za razvoj vinogradništva in vrtnarstva, predelava sadja pa na centru tudi že poteka.

Priznanje od Krke

movanja. Izvajajo se številne posodobitve pouka, vse s ciljem boljšega in bolj kvalitetnega dela ter doseganja rezultatov na vzgojnem in strokovnem področju. Letos smo še posebej ponosni na priznanje, ki ga je s strani KRKE d.d. Novo mesto in Sklada Krkinih nagrad dobila Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija za dolgoletno uspešno sodelovanje in spodbujanje raziskovalnega dela mladih. Prav gotovo je še veliko dosežkov, ki bi jih veljalo poudariti in izpostaviti in ki so rezultat kvalitetnega in odgovornega dela naših sodelavcev in naših dijakov in študentov.

Povabilo k vpisu

V začetku leta 2011 bomo povabili k vpisu učence in dijake, ki se želijo izobraževati za področja kmetijstva, vrtnarstva, cvetličarstva, naravovarstva, biotehnologije, slaščičarstva, pekarstva, mesarstva, živilstva, gostinstva in turizma, tako na ravni srednjih šol, kakor tudi na ravni višjega šolstva.

Priprave na 125 let delovanja Začeli se bomo pripravljati na 125-letno delovanje kmetijskega šolstva na Grmu v Novem mestu. Izzivov, ki so pred nami, je prav gotovo veliko, uresničevali pa jih bomo lahko s pozitivno naravnanostjo in medsebojno podporo.

Ob prehodu iz starega v novo leto se zahvaljujemo vsem sodelavcem, dijakom, študentom, staršem in vsem našim partnerjem za njihov trud, vloženo energijo, podporo in pomoč k rasti in razvoju našega Centra biotehnike in turizma in hkrati želimo mirne božične in novoletne praznike ter veliko sreče in zadovoljstva v letu 2011. Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma

Na Centru in znotraj posameznih šol in drugih enot poleg rednih dejavnosti potekajo tudi številni projekti, mednarodna sodelovanja in izmenjave, raziskovalno delo in številna tek-

26

Vaš mesečnik

št. 70, december 2010


Praznične zabave December je poseben čas, s seboj nosi vznemirljivost, radost, prijetno razpoloženje in številne zabave. In vse to od nas zahteva poznavanje nekaterih pravil bontona. Še posebej, ko se vrata zasebnosti zaprejo in smo na javnem gospodarskem, političnem … parketu. Tokrat zato nekaj namigov o tem, kako naj bi se obnašali na družabnem srečanju, protokolarni zabavi oziroma praznovanju tako, da ne bomo zbujali začudenih ali kakšnih drugačnih pogledov.

Navodila seveda veljajo za uradne poslovne zabave. Na pozdravljanje smo se osredotočili že v prejšnji številki Vašega mesečnika, tokrat pa nekaj o hrani in pijači. Zavedati se moramo, da hranjenje na tovrstnih srečanjih ni namenjeno nažiranju, da ne smemo nikoli priti lačni in potem »napasti« mize z dobrotami. Gre za užitek in druženje.

št. 70, december 2010

Piše: Irena Potočar Papež Seveda pa je to, koliko težav in zadreg bomo imeli pri hranjenju, odvisno tudi od tistega, ki je zanjo poskrbel (način – stoječi bife, za mizami, pribor, t. i. finger food …). A v vsakem primeru bodimo zmerni in umirjeni. Krožnika ne napolnimo kar z vsemi dobrotami. Vzemimo raje manj hrane in si ne delajmo zaloge. Ob tem pa ne pozabimo, da si za vsako novo jed vzamemo svež krožnik in pribor. Ne oblizujmo si prstov, pa čeprav je hrana še tako okusna. Če menimo, da kakšne vrste hrane ne znamo jesti, si je raje ne

dajmo na krožnik. Uporabljajmo pribor. Ne govorimo s polnimi usti. Če smo gostitelj, prvi pristopimo k bifeju. To pa je znak tudi za goste, da lahko pričnejo jesti. In še o pijači. Povejmo zdravico, če je srečanje za to primerno. Ta naj bo kratka in duhovita. Predvsem pa naj ne spravlja ljudi v zadrego. V zadnjem času je zdravica vse pogostejša na začetku srečanja, lahko pa je tudi na koncu oziroma po sladici. V oblasti se imejmo tudi, ko držimo kozarec v roki. Pozabimo na »eksanje«. Pijmo zmerno in počasi. Če nam kakšna pijača ne ustreza, jo prijazno odklonimo. Zelo radi na takih srečanjih nazdravljamo. A tega ne delajmo čez mizo. Če sedimo za mizo, s kozarcem vsem tistim, ki jih ne dosežemo, le nakažemo z mimiko (pogledom v oči) in gestikulacijo (dvig kozarca z roko) to, da nazdravljamo. Kozarec dvignemo v višino prsnice v smeri gosta in nazdravimo. Torej nikoli ne nazdravljajmo na daleč, čez mizo. Kozarec držimo za pecelj (za vino), z bližnjimi pa trkajmo nežno, z občutkom. S penečimi vini ne trkamo, prav tako

ne z začetnimi in zaključnimi pijačami (likerji, žgane pijače …). Tisti, ki se spoznajo na vino, menijo, da bi s tem, ko bi trkali s penino, presekali tok mehurčkov. To sicer ni zelo velika napaka in če smo v položaju, ko se nam kdo približa s kozarcem penine, da bi nazdravil z nami, seveda ne bomo nevljudni in bomo nazdravili s trkanjem. Pri vsem zgoraj zapisanem pa je pomembno, da ravnamo tako, da nikogar ne spravljamo v zadrego. In če smo kdaj v dvomih, kaj storiti in kako odreagirati, odprimo oči in opazujmo druge. In naj vam prišepnem: majhne napake v tem predprazničnem in prazničnem času vam bodo vsi odpustili. V resnem poslovnem svetu, ko sproščenost božično-novoletnega čara mine, pa se le potrudite tudi z vedenjem blesteti kot gost ali kot gostitelj. Želim vam tople in prijazne praznične dni, v letu 2011 pa čim več pogumnih in odločnih korakov, ki vodijo v osebni hram zadovoljstva in sreče.

Vaš mesečnik

27


CELOVITE GEODETSKE REŠITVE ● geodetski načrti ● urejanje mej, zakoličbe ● izravnava mej, parcelacija ● evidentiranje stavbe ● hišna številka ● storitve katastra stavb ● etažna lastnina ● kontrolne meritve ● vodenje, vpis GJI ● sodno, geod. izvedeništvo

o Srečn 2011!

info@geodetnm.si www.geodetnm.si

GEODET, d. o. o., Novo mesto ● 07 33 22 409 ● 040 504 365

EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO Ulica talcev 3a, Novo mesto Vsem dijakom, študentom, diplomantom, učiteljem, predavateljem in poslovnim partnerjem želimo v letu 2011 veliko osebne sreče ter učnih, študijskih

Največ za vašo varnost!

in poslovnih uspehov.

L

A

S

I

telefon: 07 30 20 000, splet: www.gvs.si

O

G

VSTOPNA TOČKA VEM RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO informiranje osnovno podjetniško svetovanje registracije, statusne spremembe, izbrisi podjetij preko portala e-VEM v

s Razvojni center Novo mesto, d.o.o. stor e Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto so b logotipitve rmožnosti ezpl uporabe navedb Tel.: (07) 33 72 980 Fax: (07) 33 72 981 ačne e-pošta: razvojni.center.nm@siol.net Razvojni center Novo mesto se že vrsto let ukvarja z razvojem podjetništva v JV Sloveniji, usmerjenim predvsem na majhna podjetja in podjetnike. spletna stran: www.rc-nm.si Ponuja storitve vstopne točke VEM, kjer lahko pridobite vse informacije o registraciji dejavnosti za s.p. in d.o.o. ter opravite postopek registracije G

A

L

S

L

A

I

A

S

S

I

I

• • •

G

O

O

Kompleksna zasnova organiziranosti kohezijskega in strukturn povezavi z uporabo logotipov državnih organov in ostalih udele ogoča več možnosti uporabe navedb.

O

L

G

• •

NAVEDBE: dejavnosti. -slogan -sklicevanje na: Evro Že enajsto leto zapored razpisuje ugodna investicijska posojila in garancije iz sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko ter posojila za novana: vse t -sklicevanje delovna mesta. Več informacij o koriščenju storitev, vstopne točke VEM, pridobitvi posojila po ugodni obrestni meri ali pa o vključitvi v inovativno podjetniško NAVEDBE: okolje inkubatorja, pridobite na sedežu Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., na Ljubljanski cesti 26, Novo mesto, v TPC Hedera ali pokličete na -slogan -sklicevanje na: Evro številko 07/33-72-980. -sklicevanje na: ESR

Vesel Božič ter srečno, zdravo in uspešno Novo leto 2011 vam želimo zaposleni na Razvojnem centru Novo mesto.

NAVEDBE: -slogan -sklicevanje na: Evro -sklicevanje na: KS

Vesel božič in srečno novo leto 2011 vam želi podjetje CeROD, d.o.o. 28

Vaš mesečnik

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mju.gov.si, e: gp.mju@gov.si Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana t: 01 478 83 30, f: 01 478 86 49

NAVEDBE: -slogan -sklicevanje na: Evro -sklicevanje na: ESS

• Razvojni center Novo mesto se že vrsto let ukvarja z razvojem podjetništva v JV Sloveniji, usmerjenim predvsem na majhna podjetja in podjetnike. Aktivnosti vstopne točke VEM sofinancirane JAPTI in Ministrstva gospodarstvo. Ponuja storitve VEM, kjer lahkoso pridobite vsepodjetja informacije ostrani registraciji dejavnosti za s.p. in d.o.o.za ter opravite postopek registracije NAVEDBE: • Razvojni center Novo mesto se že vrsto let ukvarja z razvojem• podjetništva v JV vstopne Sloveniji,točke usmerjenim predvsem na majhna in spodjetnike. -slogan -sklicevanje na: Evro dejavnosti. • Ponuja storitve vstopne točke VEM, kjer lahko pridobite vse informacije o registraciji dejavnosti za s.p. in d.o.o. ter opravite postopek registracije -sklicevanje na: ESR • Že enajsto leto zapored razpisuje ugodna investicijska posojila in garancije iz sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko ter posojila za nova dejavnosti. delovna mesta.iz sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko ter posojila za nova • Že enajsto leto zapored razpisuje ugodna investicijska posojila in garancije • Razvojni center Novo mesto se že vrsto let ukvarja z razvojem podjetništva v JV Sloveniji, usmerjenim predvsem na majhna podjetja in podjetnike. • Več informacij o koriščenju storitev, vstopne točke poslovnega VEM, pridobitvi posojila ugodni kontaktne obrestni meri ali za pa o vključitvi v inovativno podjetniško delovna mesta. Vzpostavitev portala EKTpo – enotne točke • Ponuja storitve vstopne točke VEM, kjer lahko pridobiteokolje vse informacije o pridobite registracijinadejavnosti za s.p. in d.o.o. opravite 2010na NAVEDBE: podporo postopkom pridobivanja za opravljanje inkubatorja, Razvojnega centravter Novo mestopostopek d.o.o., dovoljenj naregistracije Ljubljanski cesti 26,št. Novo70, mesto,december v TPC Hedera ali pokličete -slogan • Več informacij o koriščenju storitev, vstopne točke VEM, pridobitvi posojila po ugodni obrestnisedežu meri ali pa o vključitvi inovativno podjetniško dejavnosti. -sklicevanje na: Evro reguliranih dejavnosti v RS 07/33-72-980. okolje inkubatorja, pridobite na sedežu Razvojnega centra Novoštevilko mesto d.o.o., na Ljubljanski cesti 26, Novo mesto, v TPC Hedera ali pokličete na • Že enajsto leto zapored razpisuje ugodna investicijska posojila in garancije iz sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko ter posojila za nova številko 07/33-72-980. delovna mesta.


NUDIMO:

frizerstvo-kozmetika Drska 8, Novo mesto tel: 07 33 77 270 gsm: 031 831 131 e-pošta: salon-nm@art-pe.si www.art-pe.si

trajno lasersko odstranjevanje dlačic preverite - super cene

št. 70, december 2010

»» Gelirani nohti »» Nega obraza s kozmetiko Decleor »» Epilacija z IPL+RF laser napravo (trajno odstranjevanje dlačic) »» depilacija »» Limfna drenaža »» Manikura »» Pedikura »» Odstranjevanje glivic »» Ročna masaža »» Zdravljenje aknaste kože »» Odstranjevanje gubic z IPL+RF laserjem »» Zdravljenje žilnih nepravilnosti z IPL+RF laser napravo »» Hujšanje in oblikovanje telesa »» SPA kapsule

Veseli december - vesele cene

-30 % na vse storitve

s tem kuponom do 14. ure - v decembru in januarju

Vaš mesečnik

29


RAK imunske terapije

naročena objava

Diagnoza rak ni enosmerna ulica, na koncu katere čaka smrt. Chron in collitis sta ozdravljivi bolezni. bakteriolog Robert Koch za svoje odkritje preDiagnoza rak, ena izmed zelo pogostih in najjel Nobelovo nagrado. Zato je zelo pomembno, težjih zahrbtnih bolezni današnjega časa, je da vsako zdravljenje raka, tako kot na klinikah vsekakor šok za človeka, vendar ni enosmerna v tujini, vsebuje imunološki del. Naše imunske ulica, na koncu katere ga čaka smrt, ampak terapije so naravne dopolnilne metode, ki so vmesno stanje v dinamičnem obrambnem lahko samostojne ali pa kot metode skupaj s procesu med celicami tumorja, ki se izmuznekonvencionalno, ortodoksno jo imunski obrambi, in tistimi, medicino. ki jih imunski sistem uniči. Zato Pomoč in svetovanje: Raziskave potrjujejo, da: je imunski sistem prvi in najbolj izboljšajo imunski sistem pomemben člen, ki je odločilen Inštitut za zdravje na najvišjo raven, čistijo orza to, ali se bo neka bolezen in lepoto, d. o. o., ganizem najtežjih strupov, sploh pojavila in kako bo poteRogaška Slatina izboljšajo krvno sliko, krekala. Tel.: 03 581 31 13 pijo telesno odpornost na Mob.: 041 319 243 različne virusne in bakterijNajnovejše metode ske okužbe, v kombinaciji s Zato smo na našem inštitutu s kemoterapijo in obsevanjem pomočjo tujih ustanov in znanzmanjšajo ali eliminirajo negativne učinke stvenikov razvili naravno dopolnilno metodo, terapij, in kar je najpomembnejše - vplivaki spada med edinstvene in najbolj učinkovite jo na rakaste celice, ki odmirajo v skladu z naravne dopolnilne metode, ki potrjujejo velidelovanjem imunskih mehanizmov. Tako se ke univerzitetne študije, še posebej na Japonbolezen v mnogih primerih ustavi, pride do skem in v Ameriki. zmanjšanja ali pa celo do izginotja tumorjev. Kombinacija imunskega programa s terapijo 24-karatnega zlata – ultrazvočna - Nano Mist tehnologija prinese takojšnje in trajne rezultaNavajam enega od primerov: te. Zato je dandanes zlato vse pomembnejše rak debelega črevesa v sodobni medicini in pri najtežjih obolenjih, kot so rak, aids, vse oblike artritisa, collitis, Gos. Vinku B., staremu 67 let so pred petimi cronova bolezen. Že leta 1890 je nemški leti diagnosticirali rak na debelem crevesu.

Takoj so mu določili datum operacije, priporočili pa tudi kemoterapije in obsevanja. Že sama diagnoza in potek zdravljenja so ga kot pravi sam« zelo šokirali«. Od prijateljice, ki je prav tako imela karcinom dojke, je dobil priporočilo za naš imunski program, kot mu je sama dejala, ji je rešil življenje! Gospod je za operacijo zaprosil kasnejši termin, med tem časom pa je začel z našim imunskim programom. Po10 tednih je šel na ponovno kontrolo in preiskave, ki so potrebne za operacijo. Zdravniki so ugotovili, da je krvna slika zelo dobra, tumorski markerji so v mejah normale in tumor na debelem črevesu ni več viden. Pred 10 dnevi je zopet bil na ponovni kontroli. Dokument uradne medicine govori, da je vse v redu, pri gospodu Vinku, po 5 letih, ni več sledu o težki diagnozi.

www.avtokrka.si

tehnični pregledi PE Novo mesto, Pod Trško goro 83, 8000 Novo mesto Telefon: 07/393 26 80, 07/393 26 84 Delovni čas: ponedeljek -petek: 7. do 19. ure sobota: 7. do 12. ure

PE KRŠKO, Ulica MDB 2, 8273 Leskovec pri Krškem Telefon: 07/ 48 81 300, 07/48 81 308 Delovni čas: pon. - pet.: 7. do 19. ure , sob.: 7. do 12. ure

Cenjenim strankam in poslovnim partnerjem se zahvaljujemo za zaupanje in jim želimo vesel božič in srečno novo leto 2011.

Pralnica: pon. - pet.: 9. do 17. ure, sob.: 8. do 12. ure

Vsem strankam in poslovnim partnerjem voščimo lepe in mirne praznike ter obilo osebnih in poslovnih uspehov v letu 2011. Kolektiv AVTO KRKA d.o.o. 30

Vaš mesečnik

št. 70, december 2010


Galeb svet perila

en svet, dva vhoda. - VAŠ SVET.

Ksenija Levičar s.p., Podbevškova 4 (Mercator Center Cikava)

Zahvaljujemo se vsem zvestim kupcem za letošnje zaupanje. Želimo vesele praznike ter veliko prijaznih trenutkov v novem letu 2011

Novo mesto tel.: 07/33 76 485 Slovenska vas tel.: 07/45 74 660 www.salon-zaves.com

Galeb • Triumph • Lisca Calida • Pounje • Snelly

• ogled in svetovanje za skladnost vašega ambienta • izmera in montaža željenih karnis • izdelava zaves Delovni čas:

pon.pet. od 12. do 18. ure, sobota od 9. do 12. ure

srečno in zdravo 2011

Kombinirane peči za centralno ogrevanje na trda goriva in olje ovratnica proti lajanju daljinski upravljalec kot pomoč pri šolanju psa Ali vaš pes neprestano laja? Rešitev je ovratnica proti lajanju! Ko pes zalaja, se iz ovratnice sprosti sprej z vonjem po limoni. Sprej je neškodljiv za psa in okolico, psu ne prizadene bolečine, ampak ga preprosto preseneti. Že v nekaj dneh se pes odvadi lajanja. Nič več težav s sosedi!

LOKI IN SAMOSTRELI

1000 f/s - 250 bar

Glavni trg 29, Novo Mesto, Tel: 07 3323 545, www.galeb-trade.si

ZRAČNE PUŠKE • zelo visok izkoristek • majhne dimenzije, 30 letna tradicija • izdelava po naročilu • prodaja kombiniranih bojlerjev • možnost ogrevanja na lesne sekance (biomaso)

12,7 mm / 15,1 g

9 mm / 5,1 g

6,35 mm / 3,4 g

Vreček agro d.o.o., M. Vadnova 22, 4000 Kranj , T 04 23 41 740, 040 831 441, www.vrecek-agro.si

Računovodske in knjigovodske storitve Kompletne računovodske storitve za vse oblike družb in s.p.

elektronsko poslovanje

o in Srečn no uspeš ! 2011

za nove strankE prvi mesec gratis! NI DODATNEGA ZARAČUNAVANJA BILANC!

Eva Prešeren s.p., Češnjevek, 8210 Trebnje Tel./fax: 07/346 35 30, GSM: 031/372-944 E-mail: eva.preseren@siol.net

št. 70, december 2010

Vaš mesečnik

31


www.peugeot.si

Privlačen avto za privlačno ceno! 207 za 9.990€

|

že 20 let z vami

308 že za 11.980€

Naj računovodski servis 2010! ;; vodenje poslovnih knjig za zdravnike, odvetnike, sindikate, društva, podjetja, sp-je, kmete, za cerkev ... DARILO

Oglaševana cena velja za model 207 TRENDY, 5 vrat, 1,4 pri nakupu s pomočjo Peugeot financiranja (finančni lizing). V nasprotnem primeru je cena vozila 10.250 EUR. Poraba goriva (kombiniran način vožnje, l/100 km): 3,8 - 7,4. Izpuh CO2 (g/km): 110 - 159. Oglaševana cena velja za model 308 CONFORT, 5 vrat, 1,4 pri nakupu s pomočjo Peugeot financiranja (finančni lizing). V nasprotnem primeru je cena vozila 12.290 EUR. Poraba goriva (kombiniran način vožnje, l/100 km): 4,4 - 7,8. Izpuh CO2 (g/km): 115 - 153. LIFECLASS je zaščitena blagovna znamka podjetja Istrabenz turizem d.d. Slika je simbolična. Vrednost darila je cca. 250 EUR. Vse dodatne informacije o akciji so na voljo pri pooblaščenih prodajalcih Peugeot. Ponudba in darilo veljata samo za fizične osebe za vozila dobavljena končnemu kupcu do 31.12.2010.

VIKEND PAKET ZA DVA

Peugeot predstavlja prestižno serijo Lifeclass z bogato dodatno opremo po posebno nizki ceni. Vsem, ki boste do konca decembra 2010 kupili Peugeot 207 ali 308, podarimo vikend paket za 2 osebi v hotelih Lifeclass. Pridite v Peugeot salon in izberite svojega privlačnega Peugeota z izjemno privlačno opremo in še bolj privlačno ceno.

;; pomoč od ustanovitve do registracije podjetja MIRA LALIČ, s.p., Danila Bučarja 22, Novo mesto tel.: 07 33 73 380, GSM: 041 682 470 e-mail: oriks@volja.net

podružnica Žužemberk: tel.: 07 30 88 606

Posebna serija

Srečno in zdravo 2011! AVTO VELKAVRH d.o.o. Prečna 91 - 8000 Novo mesto Tel. 07 334 85 10

POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE

OKLEŠEN (07) 33 70 200 -

NON STOP

Nudimo vam vse storitve na enem mestu. Trudimo se biti najboljši ter najugodnejši. Oklešen d.o.o., K Roku 26, Novo mesto

32

Vaš mesečnik

VO ST C AR N E UR M E L K

VELKAVRH.indd 1

urarstvo 11/2/10 12:27:27 PM

Igor Klemenc, s.p., Sokolska 6, tel.: (07) 33 24 314

vesel božič in srečno novo leto 2011 št. 70, december 2010


KRŠKO

12 € d o e ž i ij n e znični m a r p i k s 0 23 60 r b m e m ali 07/49 o Dec .c n lo o p a ivnica w.p

Več na ww

o pred nami s i k , e ik n z a r ijetne p ov Želimo vam pr ečkrat srečam v im č to le je n v Krškem! in da se nasled n lo o p A i ic n iv P

št. 70, december 2010

Pravilno rešeno geslo no­ vem­­ brske križanke je NEW YORKER FISHBONE Srečni izžrebanci novembrske številke so: 1. Zdenka Kuhar iz Šmarjeških Toplic 2. Edi Lukšič iz Straže 3. Zala Pešut iz Novega mesta Za nagrado nagrajenci oglasijo na Televiziji Vaš kanal, z dopisom, ki ga dobijo po pošti. Sponzor nagradne križanke v mesecu december je: PIVNICA APOLON iz Krškega Dopisnice z geslom nam pošljite do 20. januarja na naslov: Televizija Vaš kanal, za Vaš Mesečnik, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.

Vaš mesečnik

33


SREČNO 2011!

G B S

ostišče Dežmar Štefice in Vlada Dežmarja iz Bučne vasi v Novem mestu vsem vašim najdražjim želi mirne praznike.

ožič preživite obdani s srečo in ljubeznijo in jo podarite tudi drugim.

lovo od starega leta naj vam pričara polno radosti in topline, novo leto pa prinese obilo življenjske modrosti, ustvarjalnosti, razumevanja in zaupanja. Srečno vam želi kolektiv Gostišča Dežmar

00

Tel.: 07/33 25 046, GSM: 040 664 022

100

5

SREČNO IN USPEŠNO 2011!

95

5

75

5 00

25 100

5

5 95

5

0 75

5

25

NM oglas cestitka 93X42mm 8. december 2010 9:33:06

5

Srečno 2011

Evkaliptus trgovina z obutvijo Tel.: 059/015679

0

Vesele božične praznike ter srečno 2011!

Roletarstvo Medle - Strokovnjaki za senčenje!

34

Vaš mesečnik

št. 70, december 2010


Ostrog 18, 8310 Šentjernej Gsm: 041 647 180 Tel.: (07) 308 14 73 info@dvigala-crtalic.si www.dvigala-crtalic.si

Vesele božične praznike ter srečno, zadovoljno in uspešno novo leto 2011! božič Vesel 2011! čno in sre Boštjan Žaren s.p., Golek 17, 8270 Krško, 041 652 343

• garažna in industrijska vrata • protivlomna, protipožarna vrata • alu in pvc okna in vhodna vrata • dvoriščni pogoni • roloji Prenovljena spletna stran!

www.vratazaren.si e-pošta: info@vratazaren.si

Vesele praznike tudi v naši družbi ...

Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, Ljubljana. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.

NOVO! PE Novo mesto Kolodvorska 4 (poslovna stavba Avto Slak) tel.: 07 33 22 475, gsm: 051 652 066

Transport vozil - 041 620 079 Dostava Kurilnega olja - 041 620 078 Apartmaji in sobe - 031 620 079

Pridružite se nam ...

2011 Želimo vam vesele božične praznike in srečno, zdravo in uspešno leto 2011. Vzajemna, d.v.z. PE NOVO MESTO Trdinova 4 Tel.: 07/ 393 53 60

Poslovalnica NOVO MESTO II, Prešernov trg 5 Tel.: 07/ 393 53 60

št. 70, december 2010 oglas_korpo_TAS_čestitka_A6-(8-11-2010)-PE NM.indd 2

Vaš mesečnik 13.12.2010 14:22:32

35


v objektivu LJUBLJANA JE BLIŽJE NOVEMU MESTU S tem sloganom je sedem dolenjskih in belokranjskih podjetij (Krka, Revoz, Danfoss Compressors, Adria Mobil, Trimo,TPV in Infotehna) pod okriljem Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine drugo leto zapored sodelovalo na zaposlitvenem sejmu Kariera v Ljubljani. Razstavni prostor je bil prava atrakcija in po zagotovilih razstavljavcev je bila odločitev o sodelovanju na sejmu zadetek v polno.

PRIJETNI SPOMINI Trimo Trebnje sodi med tista dolenjska podjetja, v katerih se dobro zavedajo, da so k današnji uspešnosti podjetja svoje prispevali tudi nekdanji sodelavci. Kljub gospodarsko zahtevnim časom so pripravili tradicionalno srečanje z upokojenci. Tatjana Fink, glavna direktorica Trima, je vsakemu od njih stisnila roko in z njim izmenjala nekaj besed. Največkrat je bilo slišati: »Na Trimo imamo prijetne spomine.«

PRINCESKA IN TRIJE MUŠKETIRJI Člani »kvarteta« na fotografiji: Franci Križan, Bojan Meden, Maja Pak in Dimitrij Piciga (z leve) imajo skupni najmanj dve zadevi: vsi so preverjeni turistični delavci in vsi so povezani z vodenjem Slovenske turistične organizacije. No, da smo bolj natančni, dama na fotografiji trenutno vodi krovno slovensko organizacijo. Neke vrste zgodovinski posnetek je nastal na letošnjem 13. slovenskem turističnem forumu v Dolenjskih Toplicah, v okviru katerega so obeležili tudi 15. obletnico delovanja STO.

ležeči ali pokončni bojler

ekonomik plus peč na drva + peč na olje MAGMA PLUS Električna peč

Proizvodnja: • peči za trdo kurjavo (od 20 do 50 kW ali več po naročilu) • peči za olje (od 20 do 35 kW) • peči za centralno ogrevanje (kombinirana peč z dvojnim kuriščem - ekonomik plus) • električne peči za centralno ogrevanje • po naročilu izdelujemo bojlerje, hidroforje (raznih velikosti do 300 l iz črne in nerjaveče pločevine) in hranilnike tople vode od 500 do 2000 litrov ali več.

SREČNO in toplo 2011!

ekonomik Peč za centralno ogrevanje na drva, pelete, brikete. Možnost kurjenja tudi na olje

FASHION MODELS 3000 Celje Trnovlje Obrtna cesta 52 tel.: 03/546 12 04, gsm: 041/766 526

Peči si lahko ogledate v trgovini Termotehnika v Novem mestu 36

Vaš mesečnik

V Ljubljani, na Židovski ulici, v teh dneh razstavlja novomeški slikar Jože Kotar. Enaindvajset del je umetnik ustvaril v Parizu, Amsterdamu, Antibesu in Sarajevu. Na odprtju razstave je likovna kritičarka Ana Marija Stibilj Šajn ocenila, da gre za povsem nov cikel slik, v katerem slikar prefinjeno uporablja tonske sklope , ki še dodatno oplemenitijo žensko lepoto v njeni skladnosti in harmoniji. št. 70, december 2010


v objektivu

VPLIVEN MOŽ Med pestrim prazničnim dogajanjem je osmega decembra močan pečat pustila spominska razstava v Dolenjskem muzeju ob stoletnici rojstva Borisa Andrijaniča. Razstave, ki jo je odprl novomeški župan Alojzij Muhič, so se poleg prvega moža Krke Jožeta Colariča udeležili mnogi znani Novomeščani, ki so v en glas zatrjevali, da je bil Andrijanič priljubljen in vpliven mož. Fotografije, dokumenti in osebni predmeti, ki jih je za potrebe razstave darovala Andrijaničeva družina (na fotografiji) celovito orišejo življenje ustanovitelja ter dolgoletnega direktorja Krke, ki je pomembno vplival na razvoj Dolenjske po drugi svetovni vojni.

SREBRNE ZIDANICE

NAJMLAJŠA PREDSEDNICA Posavski novinarji in drugi, ki delajo v medijih in so združeni v neformalnem klubu, imenovanem Novi klub, se občasno srečajo, poveselijo in tudi izmenjajo svoje izkušnje. Letos, ko je bila njihova predsednica Tamara Vonta, se je to zgodilo šele konec leta, in sicer v prostorih Kmečke zadruge Krško. In čeprav ponavadi izberejo novega predsednika ob vsakoletnem ponovoletnem srečanju s posavskimi župani, so letos pohiteli in izbrali Anjo Kerin, novinarko Dolenjskega lista, ki pokriva krško občino, za novo predsednico Novega kluba. Kljub je ravno letos obeležil 10. obletnico delovanja, saj je bil ustanovljen 1. marca 2000. Anja je tako najmlajša predsednica in je – tako kot vsi doslej – obljubila, da bo pod njenim vodstvom vse drugače, več srečanj, več članov in še kaj.

Za sejalca, nagrado Slovenske turistične organizacije za najboljše uresničene inovativne turistične proizvode, je bilo letos prijavljenih 17 turističnih proizvodov in storitev iz celotne Slovenije. Srebrnega sejalca je Marjan Hribar, v. d. generalnega direktorja Direktorata za turizem pri Ministrstvu za gospodarstvo, podelil Matjažu Pavlinu, direktorju Kompasa Novo mesto, ki trži projekt Turizem v zidanicah. Trenutno je v Konzorcij združenih sto ponudnikov zidanic, dobra četrtina jih je v letošnjem letu že sprejela prve turiste. Čeprav so v teh dneh zunanje temperature krepko pod ničlo, pa namig za poletne počitnice 2011 – dan ali dva v dolenjskih hramih vina in dobre družbe.

DONACIJA

Spoštovani poslovni partnerji, kupci in prijatelji,

zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje in prijetno sodelovanje v tem letu. Želimo, da vam božični dnevi prinesejo veliko lepih trenutkov, v novem letu pa vam voščimo obilo sreče, zdravja in poslovnih uspehov.

št. 70, december 2010

V prazničnem decembru, času obdarovanja in lepih želja, je svoje voščilo s tradicionalnim prednovoletnim srečanjem poslovnih partnerjev izrazila tudi Zavarovalnica Tilia. Prvi mož zavarovalnice Andrej Kavšek je predsedniku Zavoda Varna pot Robertu Štabi izročil ček v vrednosti štiri tisoč evrov. S to gesto so v novomeški zavarovalnici potrdili, da so podjetje, ki se zaveda odgovornosti do okolja in institucij, ki s svojim delovanjem pomagajo ljudem v stiski. Zavod Varna pot namreč žrtvam prometnih nesreč nudi brezplačno strokovno pomoč. Vaš mesečnik

37


v objektivu NA OBISKU

JESENSKE PRVAKINJE

Del televizijske ekipe Vašega kanala je zadnji konec tedna v novembru obiskal partnersko televizijo VTV v Velenju. Obe medijski hiši v letošnjem letu beležita dvajsetletnico delovanja; okrogli jubilej smo zabeležili s pričujočo gasilsko fotografijo. Kot se za tako visok jubilej spodobi, smo z našimi prijatelji iz Velenja nazdravili z dolenjskim posebnežem.

DARILO Ob obisku Radgonske kleti, kjer je del ekipe televizije Vaš kanal spoznaval pravilen način konzumiranja zlatih penečih mehurčkov, se nam je pri »učni uri« pridružil tudi Mladen Kučiš, generalni direktor Zdravilišča Radenci. Kučiš, ki je nazadnje vodil Terme Čatež, se v krajih ob Muri zelo dobro počuti. Ob slovesu je direktorici Vašega kanala Ireni Vide podaril steklenico srebrne Radgonske penine.

Nogometašice Ženskega nogometnega kluba Krka iz Novega mesta so v jesenskem delu prvenstva vnovič dokazale, da so najboljše v Sloveniji, saj so spet osvojile naslov jesenskih državnih prvakinj in se hkrati tudi uvrstile v polfinale pokala Slovenije. Sedemkratne državne prvakinje in petkratne zmagovalke slovenskega pokala so po naporni izkušnji v evropski ligi prvakinj, ko so se kot edini slovenski klub doslej uvrstile med 32 najboljših klubov v Evropi, suvereno odigrale tudi tekme v domačem tekmovanju in osvojile jesenski naslov s sedmimi točkami prednosti in s skupnim rezultatom 54 : 3. V januarju in februarju nogometašice čaka obvezna zimska nogometna liga, v kateri bo Krka nastopala z dvema članskima ekipama. Krkašice bodo nastopile tudi na mednarodnem turnirju "Agram" v Zagrebu.

Težave z zdravjem?

gsm›

38

051 324 707; e› horus-theta@t-2.net

Vaš mesečnik

št. 70, december 2010


V novo leto v Novo mesto Novo mesto – mesto situl, duha, čudovitih ljudi in lepot. Obiščite naše mesto, ali preživite božične in novoletne praznike pri nas. Ponujamo vam romantično osvetljeno staro mestno jedro. Množico prireditev za otroke in odrasle, prihod in odhod dedka Mraza, silvestrovanje na Glavnem trgu, prenočišča v mestu ali na deželi ... Drugega januarja pa vas vabimo na tradicionalni pohod na Gorjance. Aktivni oddih vas čaka v Šmarjeških in Dolenjskih Toplicah, naši gostinci pa vas prijazno pričakujejo z domačo in zdravo hrano ter cvičkom in drugimi vinskimi dobrotami. Skratka: V NOVO LETO V NOVO MESTO. Zavod za turizem Novo mesto

Novoletno obdarovanje Spoštovani! V prostorih Turistično informacijskega centra Novo mesto imamo urejeno trgovino s spominki Novega mesta in Dolenjske. Vabimo vas, da nas obiščete, še posebej v teh decembrskih dneh, ko so se v mestu prižgale praznične luči. Za vas smo izbrali kar nekaj uporabnih in umetniških izdelkov s katerimi lahko razveselite vaše bližnje. Veselimo se vašega obiska. TIC Novo mesto, Glavni trg 6, Novo mesto, tel. Št.: 39 39 263, e-pošta:tic@ novomesto.si, www.dolenjska.net Odpiralni čas: Po- Pe: 9.00 – 18.00, So: 9.00 – 14.00 Sponzorji Mestna občina Novo mesto, Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Razvojni center Novo mesto d.o.o., Zarja d.o.o., Cerod d.o.o., Komunala Novo mesto d.o.o., Franc Rifelj s.p., Radio Krka, Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. PE Novo mesto, Imos d.d., Ljubljana. Novoletno jelko na Glavnem trgu so darovali: Posestvo Hren, Roman in Jernej Zaletelj ter Drago Jenič.

MESTNA OBČINA Dodatne informacije o prireditvah najdete na NOVO MESTO

www.novomesto.si ali www.dolenjska.net št. 70, december 2010

e j n a v o r t s Silve em trgu e n alj v d a e l r u G 30 na , od 21. 10

20 31. 12.

21.30 • Glasbeni

kolektiv Dr. Šment

23.00 • Gašper

Rifelj in band

24.00 • Društvo

mrtvih pesnikov

Vabimo vas, da se ob izvrstni glasbi in kapljici rujnega skupaj zavrtimo v novo leto. Vaš mesečnik

39


Digitalni signal televizije Vaš kanal znotraj oddajanja multipleksa A

Multipleks A

Vaš kanal

Preklopili smo na digitalno

»» »» »» »» »»

Siol TV (kanal 88) Amis TV (kanal 96) T-2 (kanal 43) Telemach (kanal 149) in v večini lokalnih kabelskih omrežjih.

Vidni po vsej Sloveniji tudi v:

TELEVIZIJA

Profile for Vaš kanal/Vaš mesečnik

Vaš mesečnik december  

časopis za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino

Vaš mesečnik december  

časopis za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino

Profile for vaskanal
Advertisement