__MAIN_TEXT__

Page 1

Utrip tV programa Vaš kanal - brezplačen izvod - št. 67 - avgust 2010

www.armat.si

elektronsko brezpapirno poslovanje www.biro-bonus.si

TELEVIZIJA

Miran Dolenec, direktor OE Oddajniki in zveze, RTV SLO

Slovenija se digitalizira


Gostilna Vovko

Ratež pri Otočcu ob Krki, Rezervacije po telefonu 07 / 30 85 603 E: anton.vovko@siol.net

™ ™ P O S LOV N A KO S I L A i n VEČERJE Á L A CARTE ™ ™ V I N S K A P O N U D B A : P OLEG HIŠNEGA ODPRTEGA VINA T U D I 1 0 0 E T I K E T N A JBOLJŠIH SLOVENSKIH IN N E K AT E R I H T U J I H V INARJEV ™ ™ P O RO Č N A KO S I L A , DRUŽINSKA PRAZNOVANJA, OBLETNICE ™ ™ S O B OT N A I N N E D E L JSKA MENU KOSIL A ™ ™ P R E N O Č I Š Č A * * * ( DVOPOSTELJNA SOBA 48 €)

Obvestilo vsem tistim, ki med tednom nimate obilo časa za kosilo: Od 1. septembra 2010, med 11.30 in 14.00 uro, bo tudi med tednom na voljo okusno in cenovno ugodno menu kosilo. In to brez izgubljanja časa pri iskanju prostih parkirnih mest. Odprto od torka do petka od 10.00 do 22.00, ob sobotah od 11.00 do 22.00, ob nedeljah in praznikih od 11.00 do 16.00 ure. Zaprto vsak ponedeljek in vsako zadnjo nedeljo v mesecu. NAPOVED: V jeseni bodo v ponudbi tudi sezonske jedi iz buč! Več o nas na spletu na spletu www.gostilna-vovko.si 2

Vaš mesečnik

št. 66, junij 2010


Čeprav je sloviti francoski dramatik Molière te besede izrekel pred več kot štiristo leti, se njegov rek, ali drugače rečeno sporočilna vrednost povedanega, potrjuje še dandanes. Še posebno ali pa vedno znova mu velja pritrditi vsake štiri leta, v času volilnega nagovarjanja političnih strank in županskih kandidatov. In tudi letos se že odvija podobna zgodba, s precej skladnimi, a vendarle različnimi poglavji v krogu, ki se bo bolj ali manj negotovo vrtinčil vse do desetega desetega v dva tisoč desetem letu. A do tedaj je še kar nekaj časa, za globlji pogled in presojo povedanega, slišanega, videnega in zapisanega. Za premislek in odločitev, zakaj in komu nameniti svoj glas, svoj krog, če hočete - tudi tisti s svinčnikom v roki, za krog okoli številke, ki bo favorit za vašega izbranca. Ta se zdi morda majhen, a je še kako pomemben za tisti velik, ki naj bi bil pravi in odločilni za županski mandat. Dilema, pred katero številko zaokrožiti svoj krog, pa bo veliko manjša, če bomo prepoznali v sebi odgovornost, da prispevamo k najboljši odločitvi. Toda ne na pamet in ne na osnovi »rekla, kazala …«, ampak na osnovi preverjenih dejstev in argumentov. V programu regionalne televizije Vaš kanal vam bomo za lažjo odločitev postregli prav s slednjimi. V vseh televizijskih soočenjih bomo v ospredje postavljali preverjena dejstva in iskali odgovore na vaša vprašanja .., v sozvočju besede in slike – iz prve roke.

Piše: Irena Vide

»Vsi ljudje so si podobni v besedah, razlikujejo se samo po dejanjih.« Molière

Iz prve roke, skozi pogovor z direktorjem OE Oddajniki in zveze RTV SLO Miranom Dolencem, pa smo v tokratni številki nanizali tudi nekaj dejstev o digitalizaciji, ki je še vedno »tabu tema« za večino gledalcev Vašega kanala, ki že od decembra minulega leta oddaja tudi digitalno, in to v osrednjem delu Slovenije – medijski krajini Center, trenutno pokritost s prizemeljskim signalom smo na zadnji strani številke, ki jo berete, obarvali zeleno. Z namenom osveščanja in informiranja javnosti na Vašem kanalu pa na željo in prošnjo številnih gledalcev pripravljamo kar nekaj koristnih televizijskih prispevkov in oddaj, ki naj bi sledili obširni promocijski akciji »Digi tv«. Hkrati pa javno pozivamo pristojne, naj vendarle dokončajo začete promocijske aktivnosti in pričnejo z obvezno medijsko kampanjo, da bodo naši gledalci pravočasno in pravilno obveščeni, kako in na kakšen način naj si uredijo sprejem digitalnih televizijskih programov. Naj torej od velikih besed in nenehnih obljub, čeravno tu ne gre govoriti o politiki, preidejo k dejanjem. A brez skrbi. Slika Vašega kanala bo v času volilne kampanje še vedno tako v analognem kot digitalnem spektru. »Naša dejanja« pa boste lahko vseskozi spremljali tudi na spletni strani www.vaskanal.si. Veliko »pravih« dejanj vam, spoštovane bralke, cenjeni bralci, želim ob vstopu v novo šolsko leto, ki je pred vrati.

Izdajatelj: Televizija Novo mesto, d. o. o. Odgovorna urednica: Irena Vide Uredniški odbor: Slobodan Jovič, Mojca Kren, Tatjana Petrič, Tjaša Pureber Lektoriranje: Irena Potočar Papež (Oglasov v uredništvu ne lektoriramo.)

Naslov uredništva: Podbevškova 12, 8000 Novo mesto Telefon: 07/39 30 860, faks: 07/39 30 870 www.vaskanal.com

Oblikovanje in grafična priprava: Fotografika, Boštjan Colarič, s. p. e-mail: grafika@tv-nm.si Tisk: Delo-TČR, d. d., Ljubljana

Marketing in oglaševanje: tel. 07/39 30 876, 39 30 867, faks: 07/39 30 877 e-mail: marketing@tv-nm.si

Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o. Št. vpisa v razvid medijev: 803

Foto: arhiv Vaš mesečnik

št. 67, avgust 2010

Vaš mesečnik

3


vaš kanal

DVB-T

je sistem prizemne digitalne televizije. DVB-T je kratica za angleški izraz »Digital Video Broadcasting-Terrestrial«

VIDNOST

Območje Center, kjer oddaja Vaš kanal sega od tromeje z Italijo in Avstrijo pa vse do Kolpe na južni strani.

POKRITOST SIGNALA

Konec septembra bo pokritost dosegla 93 odstotkov populacije. Trenutna je 84 odstotkov gospodinjstev v območju Center.

PREDNOSTI DVB-T

Večji nabor programov. Kakovost sprejema je praviloma boljša od sedanje analogne.

SLOVENIJA SE Slovenija bo najkasneje do prvega decembra letos ukinila vse analogne televizijske oddajnike in v celoti prešla na digitalno oddajanje. Digitalno oddajanje testno poteka že danes, in sicer prek Multipleksa A, kjer sta s signalom pokriti več kot dve tretjini ozemlja Slovenije. Regionalni program Televizije Vaš kanal je v DVB-T moč spremljati v osrednji Sloveniji – medijska krajina Center. Dejanska pokritost z digitalnim signalom znaša v tem trenutku 84 odstotkov gospodinjstev v območju Center. Da bo prehod za gledalce regionalnega televizijskega programa Vaš kanal čim bolj enostaven in brez nevšečnosti, smo se o projektu digitalizacije Slovenije pogovarjali z Miranom Dolencem, direktorjem OE Oddajniki in zveze, RTV SLO. RTV SLO je namreč operater, prek katerega Televizija Vaš kanal oddaja svoj program v digitalni tehniki. vavcu, Krimu, Pohorju ... Digitalna video radiodifuzija je prenašanje žive slike, zvoka ter dodatnih informacij v digitalni obliki prek radijskega signala. „„ Od kdaj je možno v Sloveniji sprejemati DVB-T? V Sloveniji smo s prvimi testnimi oddajami pričeli že v letu 2001 z oddajnega centra Krim. Omrežje pa smo začeli graditi konec leta 2006 s prvima oddajnikoma na Krimu in Krvavcu. „„ Regionalna televizija Vaš kanal je ena od treh regionalnih televizij pri nas, ki oddaja svoj program v digitalni tehniki. Kje vse je regionalni televizijski program Vaš kanal zdaj viden? Vaš kanal je dobil dovoljenje za digitalno oddajanje na t.i. območju Center. Območje Center obsega Gorenjsko in Dolenjsko ter območje Ljubljane. To pomeni praktično od tromeje z Italijo in Avstrijo pa vse do Kolpe na južni strani.

Bo oddajnik na Trdinovem vrhu prenehal delovati v začetku naslednjega leta? Slobodan Jovič Osebni arhiv in Vaš mesečnik „„ Kaj pomeni kratica DVB-T? DVB-T je sistem prizemne digitalne televizije. DVB-T je kratica za angleški izraz »Digital Video Bro-

4

Vaš mesečnik

adcasting-Terrestrial«, kar pomeni prizemna digitalna video radiodifuzija. Prizemna pomeni, da signal oddajamo z oddajnikov na zemlji. Pri tem gre načeloma za že obstoječe oddajniške točke, kot so na primer oddajniki na Trdinovem vrhu, Kr-

„„ Regionalni program Televizije Vaš kanal je v DVB-T moč spremljati v osrednji Sloveniji – medijska krajina Center. Kolikšna je dejanska pokritost digitalnega signala na tem območju? Dejanska pokritost v tem trenutku znaša 84 odst. gospodinjstev v območju Center. Trenutno poteka montaža DVB-T oddajnih naprav na dodatnih lokacijah. Po končani namestitvi, konec septembra, bo ta pokritost dosegla 93 odst. populacije. V prihodnjem letu pa bomo pokritost dvignili na 98 odst.

Miran Dolenec, direktor OE Oddajniki in zveze, RTV SLO „„ Katere prednosti gledalcem Vašega kanala prinaša digitalna televizija DVB-T? Gledalci bodo v prvi vrsti pridobili večji nabor programov. Danes lahko na območju Center sprejemamo digitalno 8 programov (SLO 1, 2, 3, POP TV, KANAL A, TV Pika, TV 3 in Vaš kanal). Kakovost sprejema je praviloma boljša od sedanje analogne. Če imamo na mestu sprejema le zadosti signala, je slika brez šuma (snega) in brez senc. Dodatna prednost, ki jo vidijo gledalci, je elektronski programski vodič. DVBT pa prinaša tudi druge prednosti, ki pa gledalcem niso vidne; to so manjši stroški oddajanja in prihranek frekvenčnega spektra. „„ Ali oddajanje v DVB-T vpliva na kakovost slike in zvoka? št. 67, avgust 2010


Ne! Zadostuje nabava digitalnega dekoderja, ki ga priključimo na obstoječi televizor.

NAKUP TELEVIZORJA

Opozoriti je treba slovenske gledalce, ki kupujejo opremo v sosednjih državah, naj preverijo, če bo ta oprema delovala v Sloveniji.

HD KAKOVOST

Na RTV Slovenija nameravamo pričeti graditi HD omrežja v prihodnjem letu. Seveda mora biti v HD tehniki grajena tudi produkcijska veriga v studiu.

IZKLOP ODDAJNIKOV

Približno 5 odst. slovenskih gospodinjstev do predvidenega datuma izklopa analognih oddajnikov ne bo imelo možnosti sprejema digitalnega signala.

DIGITALIZIRA V multipleksu A oddajamo vseh osem programov v standardni kakovosti. Ta je primerljiva z dosedanjo analogno kakovostjo, opazne so prednosti kakovostnega sprejema, opisane v prejšnjem odgovoru. DVB-T tehnologija pa prinaša tudi možnost oddajanja v tako imenovani HD kakovosti. Slika je

„„ Ali morajo za spremljanje televizijskega programa Vaš kanal gledalci kupiti nov televizijski sprejemnik? Za sprejemanje programa v digitalni tehniki ni potrebna zamenjava televizijskega sprejemnika. Zadostuje nabava digitalnega dekoderja, ki ga priključimo na obstoječi televizor. Če gleda-

dard. Novejša MPEG 4 oprema je sposobna dekodirati tudi starejši MPEG 2 standard. To pomeni, da bodo televizijski sprejemniki in dekoderji, nabavljeni v zadnjem času v Sloveniji,

že znan datum izklopa oddajnika na Trdinovem vrhu, s katerega sedaj analogno oddaja svoj program Televizija Vaš kanal? Ravno v tem času pripravljamo podroben načrt ugašanja analognih oddajnikov za celotno Slovenijo. O natančnem datumu ugašanja posameznih oddajnikov bo javnost pravočasno obveščena. Ugašanje ne bo izvedeno za celotno Slovenijo naenkrat, temveč bomo ugašali po regijah. Regijo v tem primeru predstavlja glavni oddajnik (npr. Trdinov vrh) s pripadajočo pretvorniško mrežo.

Prikaz pokrivanja digitalnega signala televizijskega programa Vaš kanal opazno boljša od SD kakovosti, saj je resolucija večja. Na sliki so vidnejše predvsem podrobnosti, ki jih v SD kakovosti ne moremo prikazati. HD kakovosti pripada tudi boljši prostorski zvok. Na trgu je že precej televizijskih sprejemnikov, ki podpirajo to tehnologijo. Na RTV Slovenija nameravamo pričeti graditi HD omrežja v prihodnjem letu. Seveda mora biti v HD tehniki grajena tudi produkcijska veriga v studiu. Programa SLO 1in 2 sta že pripravljena za oddajanje v HD kakovosti. št. 67, avgust 2010

lec kupuje nov televizor, pa je smiselno nabaviti televizor z že vgrajenim digitalnim dekoderjem. „„ Na kaj naj bodo kupci pri nakupu televizijskega sprejemnika še posebej pozorni? Trgovci prodajajo sprejemno opremo, ki je primerna za uporabo v Sloveniji. Pri tem je pomembno opozoriti na standard kodiranja slike MPEG 4, za katerega se je odločila Slovenija. V sosednjih državah (Italiji, Avstriji in na Hrvaškem) uporabljajo starejši MPEG 2 stan-

lahko sprejemali tako slovenske programe kot tudi programe sosednjih držav, če je seveda na mestu sprejema prisoten signal iz teh držav. V obratni smeri zadeva ne deluje. MPEG 2 oprema ne dekodira MPEG 4. Gledalci v sosednjih državah bodo torej morali za sprejem naših programov nabaviti ustrezno opremo. Opozoriti je treba slovenske gledalce, ki kupujejo opremo v sosednjih državah, naj preverijo, če bo ta oprema delovala v Sloveniji. „„ Zakon o digitalni radiodifuziji določa, da morajo najkasneje do začetka leta 2011 ugasniti vsi analogni televizijski oddajniki. Ali je

„„ Kaj se bo zgodilo z območji, ki po ugasnitvi analognih televizijskih oddajnikov še ne bodo imela digitalnega signala? Približno 5 odst. slovenskih gospodinjstev do predvidenega datuma izklopa analognih oddajnikov ne bo imelo možnosti sprejema digitalnega signala. Tem gospodinjstvom bomo omogočili do vzpostavitve digitalnega omrežja sedanji analogni način sprejemanja. „„ Ali takšna območja obstajajo na področju Dolenjske, Bele krajine in Posavja? Takšna območja bodo tudi na tem področju. Ne moremo pa še določiti natančno, kje se bo to dogajalo, saj se trudimo zagotoviti digitalni signal do konca leta čim večjemu številu gospodinjstev. Vaš mesečnik

5

vaš kanal

NOV TV SPREJEMNIK?


Gradbena dela Vukšinič Franci s. p. • Priprava dvorišča - polaganje tlakovcev, robnikov, kulir plošč • Zidanje škarpe - kamnite betonske • Izkopi in izdelava štern • Obnova kopalnic, polaganje ploščic • Izkopi, nasipi, navozi materiala, utrjevanje • Rigolanje in zemeljska dela v vinogradih, sadovnjakih in gozdovih

Telefon: 041 720 272

6

Vaš mesečnik

št. 66, junij 2010


STROJNE INSTALACIJE

IZDELOVANJE CEMENTNE STREŠNE OPEKE

Instalacije Koprivc d.o.o., Lunačkova 16, 8233 Mirna GSM: 041 747 784, fax: 07 30 47 914

solarni sistemi, ogrevalne in plinske inštalacije

Jože Mežnar s.p. Veliki Slatnik 20 8000 Novo mesto

Tel.: 07/33 44 380, GSM: 041 385 599

Vaš oglas na Vašem kanalu Pokličite: 07/393 0876 ali 07/393 0867

LOKAR RADO s.p. NOVO! dobava in montaža toplotnih črpalk • inštaliranje vodovodnih in plinskih napeljav • toplotne oz. centralne inštalacije in vzdrževanje • inštalacije talnega ogrevanja • diamantno vrtanje • čiščenje hišnih in večjih kanalizacij

Tržiška 10, Novo mesto, tel.: 07/33 72 420

Del. čas: od pon. do pet. od 07. do 19. ure, sob. od 08. do 12. ure

P.E. na Podbevškovi (Mercator center), gsm: 040 234 691

Dolnja Prekopa 20, 8311 Kostanjevica na Krki tel.: 07/49 87 310, gsm: 041 630 456 e-mail: instalacije.lokar@volja.net www.instalacije-lokar.informacija.net

Del. čas: od pon. do pet. od 08. do 20. ure, sob. od 08. do 14. ure

P.E. Trebnje (Mercator center)

Stari trg 48, gsm: 040/323 846 Del. čas: od pon. do pet. od 8. do 20. ure, sobota: od 8. do 14. ure

™™Ob vikendih vam nudimo jedi z žara, ™™ob petkih in sobotah po 17. uri pečeni odojek, ™™popestritev večerov z DJ-jem, ™™sobote v septembru glasba v živo, ™™sprejemamo naročila za večje skupine, ™™odprto vse dni v tednu.

www.pivnica-as.si

jen . je je m do n s a rb

sk Po

Nudimo vam domače naravno kvasno svetlo in temno pivo po priznani stari Bavarski recepturi.

l Ziv

Pivnica As Martin Derstvenšek s.p. Prelesje 34, Šentrupert gsm: 041 421 259

imo , da

ostan

.. n e e v ar

.

...z vgraditvijo zanesljivih tehnicnih sistemov, povezavo na varnostno nadzorni center in ucinkovite intervencijske sluzbe. G7, d.o.o. Sektor DOLENJSKA Telefon: 07 337 10 00 E-pošta: info.dolenjska@g-7.si www.g-7.si

št. 66, junij 2010

Vaš mesečnik

G7, drzuba za varovanje, d.o.o.

7


vaš mesečnik

cementni izdelki Breznikar s.p. Straža 13. 8232 Šentrupert GSM: 041 427 652 (Darja) E-pošta: darja.breznikar@siol.net

www.cementni-izdelki.si

Ponudba:

»» novo! pokrivne kape za škarpe »» fontane, »» palčki in druge figure, »» okrasne ograje, »» tlakovci in pohodne plošče, »» korita za rože, »» kamini, »» betonski vrtni lijaki...

Branost Vašega mesečnika se povečuje.

Dosegamo že 58.000 bralcev Brezplačnik Vaš mesečnik ima po polletni raziskavi NRB (Nacionalna raziskava branosti), ki je bila objavljena konec julija 2010, 58.000 bralcev. Iz podatkov je razvidno, da se je v zadnjih šestih mesecih število bralcev povečalo za 1.000. Izvod časopisa sedaj doseže v povprečju 3,4 bralca. Rezultati neodvisne raziskave časopis uvrščajo med najbolj bran tiskan medij, ki vsebinsko pokriva

JV Slovenijo, v nacionalnem merilu. V poplavi brezplačnega tiska se mnogi tiskani mediji, zaradi pre-

majhnega dosega števila bralcev, niti ne uspejo uvrstiti na lestvico najbolj branih časopisov, ki so sicer uvrščeni v NRB. Vaš mesečnik v domove JV Slovenije in tudi širše prinaša tako utrinke iz regionalnega televizijskega programa Vaš kanal kot tudi zanimivosti iz ožjega ter širšega okolja. Vsem bralcem in poslovnim partnerjem se ob tej priložnosti zahvaljujemo za zaupanje.  Uredništvo Vašega mesečnika

Rezultati julij 2010 Št. bralcev

Doseg 1 izida

Vaš mesečnik (brezplačnik)

58.000

3,4

Posavski obzornik (brezplačnik)

54.000

3,1

Dolenjski list (tednik)

54.000

3,1

Živa (priloga)

41.000

2,4

Več o raziskavi: http://www.nrb.info/podatki/ in http://www.nrb.info/podatki/index.html

8

Vaš mesečnik

;;vodenje poslovnih knjig za zdravnike, odvetnike, sindikate, društva, podjetja, sp-je, kmete, novo - za cerkev ... ;;pomoč od ustanovitve do registracije podjetja MIRA LALIČ, s.p., Danila Bučarja 22, Novo mesto tel.: 07 33 73 380, GSM: 041 682 470 e-mail: oriks@volja.net

podružnica Žužemberk: tel.: 07 30 88 606 upoštevamo kartico “OBRTNIK - OBRTNIKU”

Kmetijska apoteka

in vinski laboratorij Novo mesto, 07/302 31 99

Primerjava rezultatov branosti tiskanih medijev, ki pokrivajo območje JV Slovenije:

medij

že 20 let z vami

AGRO NASVET d.o.o., Smrečnikova ulica 45 (Pri vrtnariji v Šmihelu) »» 20 vrst kvasovk »» hrana za kvasovke, encimi, čistila, barvila ... »» sredstva za kletarjenje »» refraktometri »» analize vina »» če prinesete povprečen grozd vam brezplačno izmerimo zrelostni indeks in svetujemo čas trgatve IZKORISTITE NASVET AGRONOMA Delovni čas: pon. - pet: 8.-18. ure, sobota: 8.-12. ure

št. 67, avgust 2010


Televizija Vaš kanal

Vaš krog na Vašem kanalu V programu regionalne televizije Vaš kanal bomo v prvem in drugem tednu v septembru predvajali tridesetminutne pogovorne oddaje »Vaš krog.« V studio smo povabili županske kandidate in kandidatke, ki se bodo na letošnjih lokalnih volitvah potegovali za županski stol na Dolenjskem, v Beli krajini in Po-

savju. Oddaje smo posneli vnaprej, v za to priložnost posebej pripravljenem studiu, v katerem je tudi scenska postavitev simbolno odsevala osnovno sporočilo projekta – »Vaš krog na Vašem kanalu«. To je bila zgodba življenjskega kroga posameznega gosta. Vodi-

Avtovelkavrh d.o.o. št. 67, avgust 2010

telj oddaje Slobodan Jovič, se je s sogovornikom na bolj sproščen način dotaknil manj znanih dejstev, ki ne zadevajo toliko posameznikovo politično delovanje. Gledalcem smo želeli sogovornika zgolj približati tudi skozi prostočasne dejavnosti, hobije, zanimivosti… Zastavili smo mu nekatera bolj poljudna vprašanja in poskušali izvedeti odgovore o dnevno aktualnih temah. Med pogovorom je voditelj na spreten način zastavljal tudi raznovrstna politična vprašanja, ki naj bi v povezavi s posameznim gostom, bila izpostavljena v priho-

dnjih tednih pred volilno nedeljo, 10. oktobra. V prihodnjih dveh tednih boste v oddaji »Vaš krog na Vašem kanalu« lahko spremljali naslednje kandidatke/kandidate za županski stol: Alojzija Muhiča, Mileno Kramar Zupan, Bojana Kekca, Cvetka Sršena, Mojco Čemas Stjepanovič, Boruta Likarja, Dušana Strnada,… Termini predvajanj oddaj bodo objavljeni v napovednikih programa Televizije Vaš kanal in dnevnem sporedu, na naslovu www.vaskanal.com.

Prečna 98 - 8000 Novo mesto, Tel.: 07 334 85 10 Vaš mesečnik

9


informativni dan za vpis 2010/2011 za višješolska programa

POSLOVNI SEKRETAR in ekonomist

(računovodja, komercialist) IZREDNI ŠTUDIJ – 2 leti v torek, 7. septembra 2010, ob 16. uri Duga prijava za vpis od 1. septembra 2010! Informacije: tel.: 07/39-33-267 spletna stran: http://www.esnm-visja.si E-pošta: referat@esnm.si

za s.p. in d.o.o. KONTO,

Jožica Piškur s.p., Rakovnik 29, Šetrupert Tel.: 07 3434 710 GSM: 041 451 897

• vodenje glavne knjige s saldakonti in enostavno knjigovodstvo • obračun osebnih dohodkov • obračun DDV-ja • izpisi virmanov • statistična poročila • vodenje osnovnih sredstev in drobnega inventarja • izdelava vseh obračunov in letnega poročila o poslovanju • izdelava investicijskega programa in poslovnih načrtov

ž e 1 4 l e t z va m i

Računovodstvo, knjigovodstvo, finančne storitve

KOVINARSTVO LEOPOLD KOŠČAK s.p. Kamnje 7a, Šentrupert, tel.: 07/30 40 214 GSM: 041 754 051 izdelava kotlov za pripravo živinske krme

VABIMO VAS K VPISU V VIŠJEŠOLSKE PROGRAME: - UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE (inž. kmetijstva in krajine)

- GOSTINSTVO IN TURIZEM

(org. poslovanja v gostinstvu in turizmu)

- NARAVOVARSTVO

(inž. naravovarstva) NOVO!! Sevno 13 8000 Novo mesto Tel.:07/ 39 34 734 irma.hudoklin@guest.arnes.si 10

Vaš mesečnik

VPIS V IZREDNI ŠTUDIJ POTEKA OD 1. 9. DO 1.10. 2010

http://vs.ksgrm.net št. 66, junij 2010


Remc d.o.o., Družinska vas 11 8220 Šmarješke Toplice, gsm: 041/642 449 e-pošta: cugelj.marjan@gmail.com

PVC

stavbno pohištvo izdelava in montaža oken in vrat

MONMETAL Oštir Johannes s.p., Brezina 28, 8250 Brežice tel/fax: 07 496 42 75, gsm: 041 636 585 e-mail: monmetal@siol.net Pridružite se našim zadovoljnim strankam.

voda • plin • ogrevanje • vse vrste toplotnih črpalk • sončni kolektorji • talno, zidno, stropno hlajenje in gretje Vse inštalacije izdelamo na ključ.

Kakovostno in v dogovorjenem roku! • Posteljnina, posteljne garniture 200 x 200, 140 x 200, 200 x 260 POPUST od 10 do 50%

PE DOM ZAVES 1 Pod Trško Goro 83, 8000 Novo mesto telefon: 07/30 20 188 MERCATOR center

ni daril boni

»» 5 let garancije na peči »» možna kurjava z lesenimi peleti »» Avtomatsko doziranje »» bojlerji iz nerjaveče pločevine

• rjuhe (jersey, bombaž) (-20%) • prti s čipko in vezenino • gotove zavese in metražno blago, na zalogi kopalni plašči, brisače in copate • emajlirana posoda, jedilne garniture iz porcelana -50% popust • karnise po naročilu

™™ Ugodne cene blaga za zavese ™™ brezplAčno šivanje zaves™

Novo mesto: od 9. do 17. ure, ob sobotah od 8. do 13. ure

peč na trda goriva

peč za pelete

bojlerji

e-pošta: janez_vrecek@t-2.net www.vrecek-peci.com

peč na olje in plin

Zg. Brnik 143, 4207 Cerklje tel.: 04/252 66 50 fax: 04/252 66 55 gsm: 041/734 018

» grafično oblikovanje vseh vrst tiskovin » izdelava logotipov » priprava za tisk » zunanje oglaševanje » izdelava križank ... tel.: 0590 32 550, e-pošta: horus@t-2.net

št. 66, junij 2010

Vaš mesečnik

11


V Krki imajo posluh za kulturo Novo poglavje v zgodbi Krkinih kulturnih večerov se je izpisalo v začetku julija. Potem ko je Krka maja v počastitev 200-letnice Chopinovega rojstva v goste povabila poljsko zasedbo Andrzej Jagodzinski Trio, je rdečo nit četrtega kulturnega večera v mističnem ambientu samostanske cerkve Galerije Božidarja Jakca narekoval vokalni džezovski sestav Perpetuum Jazzile. Začetki Krkinih kulturnih večerov segajo v leto 2008, ko so kot prvi v omenjenem nizu v samostanski cerkvi kostanjeviške Galerije Božidarja Jakca nastopili člani ruskega komornega zbora Smolniške katedrale iz St. Peterburga. Jeseni 2009 je v istem ambientu sledila gledališka predstava Anton Podbevšek Teatra v režiji Matjaža Bergerja »Met kocke ne bo nikdar odpravil naključja. Vsaka misel je met kocke«. Glasbeno misel kulturnih večerov letošnjega leta pa so nedavno nadaljevali člani zasedbe Perpetuum Jazzile, ki veljajo za edini in največji slovenski džezovski zbor. Čeprav so zlasti v zadnjih letih postali eni izmed najbolj poznanih in priljubljenih glasbenih zasedb pri nas, njihove korenine segajo v 27-letno preteklost. Zbor od leta 2001 strokovno usmerja Tomaž Kozlevčar, ki s skrbno oblikovanim

Perpetuum Jazzile so pokazali svoje mojstrstvo naborom vokalistov vedno znova zadovolji apetite še tako zahtevnega poslušalstva. Njihov repertoar sestavljajo žanrsko raznolike skladbe, ki jih pevci po večini izvajajo a cappella,

ni2coasebi p o t s v velja za rilna

Da

TU. TPV AV obila v m to v vega a upu no ob nak Darilo

čeprav so tudi nastopi ob spremljavi džezovskih instrumentalistov in z znanimi imeni slovenske popularne glasbe pogosti. Mojstrstvo je zasedba 30 pevk in pevcev pokazala tudi v zavetju samostanske cerkve. Zbrano občinstvo so navdušile

i k r K či na uri

o 0. n 2 b e o n , t t e l gus v o a p . 8 s 2 , Oku sobota

i eki Krk r b o a v ok ikanto e Park L n h muz

V primeru slabega vremena bo prireditev v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu.

obzornik

Četrti Krkin kulturni večer

12

stitvijo

kraji arski rt Prif jske in Bele e c n o K olen narji D i v MENI: z n i

gosti n pred olja a z e r ka ek prašič belokranjs zališča n i n i a t a u sk Pleško a jajčk epeličj o iz kmetije ščuko p , i k č s v Rezervacije: jur i ostrvi elenja 041 209 600 etno z klobasice p i dišavnicama l o p s info@zavodokus.si i j k m d j i l a k s a d sv i u s sla vežega em vin adoledi iz s ivovi cmočk : č e d r l l v s A s J a n R n i i A e d VIN Kos lačink a gove ica kuhan poletne pa o k d h i e Z an c 1864 m Dol

25 eur v predprodaji, 30 eur na dan dogodka. Cena vključuje meni in vina.

Vaš mesečnik

s pogo

priredbe slovenskih popevk, med njimi ta čas pogosto predvajana Park skladba Poletje v školjki. Med tuob rek jejezičnimi priredbami je najbolj izstopala Africa, pesem zlasti v 80. letih prejšnjega stoletja priljubljene ameriške zasedbe Toto. Prijeten in s pog Koncert glasbenih skupin z glasboinprepojen kulturni in Bele z vinarjiKrkin Dolenjske večer so gostje zaključili s klepetom na samostanskem dvorišču. Niz kulturno-umetniških dogodkov je sicer del prizadevanj podjetja Krka, ki že od samih začetkov podpira različne kulturne projekte. Da ima kultura v Krki posebno mesto, potrjuje tudi leta 1971 ustanovljeno istoimensko Kulturno-umetniško društvo, v okviru katerega potekajo številne likovne in fotografske razstave v Krkinih galerijah v Novem mestu ter Ljubljani, dejavnosti Krkinega pevskega zbora, tradicionalni knjižni sejem v galerijskih prostorih Krke v Novem mestu, ljubljanski Gledališki klub in ostali tovrstni dogodki. št. 67, avgust 2010


št. 67, avgust 2010

Vaš mesečnik

13


14

Vaš mesečnik

št. 67, avgust 2010


VOLITVE NA VAŠEM KANALU:

V ospredje postavljamo argumente! Gospodarska kriza se pozna tudi na proračunih občin; številne med njimi so v finančnih težavah, počasi se izteka čas, ko je Slovenija lahko črpala evropska sredstva za velike projekte, stranke na državnem nivoju bodo na lokalnih bojiščih preverjale svojo moč za parlamentarne volitve. Zdi se, da bodo tokratne županske in svetniške volitve tudi zato morda še največji izziv za kandidate do sedaj in že pred začetkom uradne volilne kampanje se zdi, da bo bitka marsikje izjemno ostra.

Leta 2008 so v Sevnici potekale izredne županske volitve. Kandidati za župana so se soočili v studiu Vašega kanala.

Pri nas bodo v ospredju argumenti! Na Vašem kanalu smo pred dvema letoma pripravili niz odmevnih predvolilnih soočenj, kjer smo od kandidatov neizprosno zahtevali, da volivcem z odprtimi kartami povedo svoje konkretne obljube. Temu receptu ostajamo zavezani tudi letos. Ne bomo aferaški in hujskaški, a ker naše gledalce globoko spoštujemo vemo, da si zaslužijo konkretne odgovore na njihove težave in vprašanja, naša dolžnost pa je, da te v njihovem imenu od kandidatov tudi zahtevamo. Pri nas v ospredju ne bodo floskule in obtoževanja, ampak zgolj in izključno argumenti. Predvolilno kampanjo bodo skrbno spremljali novinarji informativnega uredništva Televizije Vaš kanal, ki bodo vsak dan v Novicah sproti preverjali, kaj počnejo kandidatke in kandidati za župane ter razkrivali težave, za katere volivci od kandidatov pričakujejo, da jih bodo

ob morebitni zmagi rešili. Poročanje o predvolilnem dogajanju bo od 10. septembra, ko se tudi uradno začne predvolilno obdobje, od ostalih novic ločeno s prepoznavnim jinglom, ki bo tudi sicer del naše široko zastavljene predvolilne podobe, ki bo gledalke in gledalce Vašega kanala spremljala skozi celotno kampanjo, vse do konca morebitnega drugega kroga županskih volitev.

Ključna bodo televizijska soočenja Na televiziji Vaš kanal bomo v času predvolilne kampanje pripravili soočenja za vse občine, kjer bosta kandidirala vsaj dva kandidata. Voditelja Tjaša Pureber in Slobodan Jovič bosta od kandidatov zahtevala jasne odgovore na vprašanja in dileme, ki tarejo volivce. Soočenja bodo tako najboljši pokazatelj volivcem, ali njihovi morebitni izbranci resnično poznajo

svojo občino, težave ljudi in rešitve zanje. Med soočenji bodo novinarji Vašega kanala na terenu pripravljali prispevke, v katerih bodo pred objektive kamer povabili volivce, ki bodo lahko tako neposredno izrazili svoje mnenje o določenih temah ter kandidatom povedali, kaj od njih pričakujejo ob morebitni zmagi. Soočenja bomo ponovili v našem programu v naslednjih dneh, posnetki bodo v celoti na voljo na naši spletni strani, vsak dan pa si boste lahko v Novicah ogledali tudi najzanimivejše trenutke iz soočenja prejšnjega večera. Natančen razpored datumov soočenj bo objavljen v programu Vašega kanala, oglasnih blokih, spletni strani www.vaskanal.com, nanje pa vas bodo televizijci opozarjali tudi v Novicah. Na volilno nedeljo, 10. oktobra, bomo ob osmih zvečer v spremstvu novinarskih kolegov ter političnih analitikov v živo spremljali sprotne rezultate volitev. Naše ekipe se bodo tega dne že zjutraj skupaj s kandidati in volivci odpravile na volišča, v posebni oddaji Kako smo volili? pa se bodo novinarke in novinarji Vašega kanala oglašali iz štabov zmagovalcev in poražencev, ki jih bomo gostili tudi v studiu. Gledalke in gledalci boste tako iz prve roke izvedeli najzanimivejše poudarke volitev 2010!

Glasujte za vašega kandidata že sedaj! Novinarska ekipa Vašega kanala bo volitve vsak dan budno spremljala tudi na internetu. Pod posebno sekcijo Lokalne volitve 2010 si boste lahko ogledali vse novice o predvolilni tekmi, splošne podatke o volitvah ter posnetke predvolilnih soočenj. Vsem kandidatom bomo poslali tudi anketni vprašalnik, v katerem bomo preverjali podatke, ki so jih kot javne osebnosti dolžni posredovati ljudem, od njihovega premoženja do splošnih življenjskih nazorov. Samo spomnimo, pred dvema letoma smo jih spraševali o drogah, prostituciji, obveznemu vojaškemu roku, istospolnih porokah in še čem. Volivci so z zanimanjem prebrali njihove odgovore, še bolj so izstopali tisti, ki odgovorov niso poslali. Tudi letos bodo vprašanja zanimiva! Seveda pa boste o svojih kandidatih tudi letos lahko ves čas volilne kampanje glasovali tudi vi ter kandidatkam in kandidatom tako sproti kazali, če vam je všeč smer njihove kampanje, ali bi od njih želeli še več

Soočenja na Vašem kanalu leta 2008 so si gledalci ogledali z velikim zanimanjem! št. 67, avgust 2010

Spremljajte Lokalne volitve 2010 na Vašem kanalu, kjer v ospredje postavljamo argumente!

Vaš mesečnik

15


Foto: Jaka Šuln

Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto

Nadaljuj(e)mo začeto! Spoštovane občanke, cenjeni občani,

naročena objava

pred štirimi leti ste mi volivci in volivke zaupali vodenje Mestne občine Novo mesto. Na podlagi doseženih rezultatov in načrtovanih projektih, katerih realizacija zahteva vsaj dva mandata, sem se odločil za vnovično kandidaturo. Dovolite, da na kratko pojasnim svojo odločitev. Okoliščine, v katerih sem sprejel krmilo novomeške občine, niso bile lahke. Zakon o lokalni samoupravi in financiranju občin nam je vzel 3,8 milijona evrov proračunskega denarja na leto. Ob tem sem mandat začel

16

Vaš mesečnik

v krču delitvene bilance z novoustanovljenima občinama Šmarješke Toplice in Straža, ki je prav tako z 2,4 milijona evrov obveznosti globoko zarezala v naš proračun. In nato je nastopila še recesija … Bil sem pred dilemo: ali poplačati dolgove in terjatve za projekte iz prejšnjega mandata ali uresničevati program, ki smo ga zastavili pred volitvami. Odločil sem se za slednje, saj sem imel ves čas pred očmi strateške izzive razvoja gospodarstva ter potrebe občank in občanov mestne občine. Kljub številnim kritikam občinskih financ sem imel jasno vizijo poplačila vseh terjatev do izteka mandata, kar bom tudi storil. Mnogi mi očitajo, da težko finančno situaci-

jo, s katero sem se moral soočiti, izrabljam le kot izgovor za neuresničevanje zastavljenih ciljev. Jasno povem: uresničili smo vse cilje, kjer smo imeli v rokah lastne škarje in platno. Nastavili smo tudi več kapitalnih projektov (npr.: tretja razvojna os z obema obvoznicama okoli Novega mesta). Številne pridobitve zadnjih štirih let zgovorno pričajo zase. Naj izpostavim nekaj največjih. Na področju cestnega gospodarstva smo po 17 letih prešli k dejanjem in začeli dobra dva milijona evrov težko investicijo - gradnjo Šmihelske ceste. Po več kot milijon evrov smo namenili za urejanje Šmarješke in Ljubljanske ceste ter ceste Ratež–Brusnice, ob tem pa ne gre prezreti številnih drugih investicij, kot sta Topliška in Belokranjska cesta in še bi lahko našteval. Na komunalšt. 67, avgust 2010


predtsvitev

nem področju se lahko pohvalimo s slabe tri milijone evrov vredno investicijo Vodovoda Grčevje, skoraj pol milijona evrov smo namenili za kanalizacijo in obnovo vodovoda Jugorje, po več sto tisoč evrov so težke tudi nekatere druge investicije v kanalizacijsko infrastrukturo. Naj k temu dodam še nadaljevanje projekta postavitve Centralne čistilne naprave v vrednosti 18 milijonov evrov pa projekt Cerod II in rečem lahko, da smo se v Mestni občini Novo mesto recesiji odločno postavili po robu. Tudi na družbenem področju se lahko pohvalimo s številnimi dosežki. Tako smo denimo obnovili dva novomeške vrtca (Ciciban in Ostržek), pred časom pa smo odprli še prvi zasebni vrtec. Na področju predšolskega varstva smo v lanskem šolskem letu uvedli enoten vpis za vse novomeške vrtce in ob številnih drugih ukrepih vsem otrokom jeseni zagotovili otroško varstvo, kar ni uspelo tudi komu, ki je bogatejši od nas. V tem mandatu smo namenili veliko denarja tudi v različnih oblikah, največ doslej, za socialno ogrožene občanke in občane. Ponosen sem na začetek gradnje telovadnice v Stopičah, na katero so tamkajšnji osnovnošolci čakali že desetletje; kar 25 let je na obnovo čakala novomeška Križatija, v kateri je zaživela še nova stalna razstava Dolenjskega muzeja pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike dr. Danila Türka; od ministrstva za kulturo smo pridobili dva milijona evrov za obnovo Anton Podbevšek Teatra … Po črpanju evropskih sredstev smo najboljši na Dolenjskem in drugi v jugovzhodni Sloveniji. In ne nazadnje, vesel sem, da nam je kot prvi med vsemi mestnimi občinami v Sloveniji uspelo sprejeti Občinski prostorski načrt, kar nam je omogočilo, da smo zastavili številne nove projekte. Brez njega je namreč Novemu mestu grozila stagnacija, zdaj pa ta krovni prostorski akt po eni strani omogoča pospešeni razvoj gospodarstva, po drugi pa je tudi vir večjih lastnih prihodkov občine.

Alojzij Muhič s predsednikom republike dr. Danilom Türkom

Skoraj dva milijona evrov, ki sta bila potrebna za obnovo Vrtca Ciciban, je zagotovila Mestna občina Novo mesto.

Na odprtju skoraj tri milijone evrov težke investicije - Vodovoda Grčevje

Lani je v obnovljeni podobi zaživel tudi Vrtec Ostržek.

Na koncu lahko sklenem, da je z novim OPN-jem in vsem zapisanim Novo mesto zaznalo svoje razvojne priložnosti, učvrstilo svoj geostrateški položaj med Ljubljano in Zagrebom ter Balkanom nasploh, s tretjo razvojno osjo pa bo predstavljalo tudi največji most med Evropo in Balkanom ter hkrati glavno gospodarsko in trgovsko križišče jugovzhodne Slovenije. Delal sem pošteno in v skladu z zakoni, tako da na koncu mandata lahko vsakomur pogledam v oči. Zato bi rad, da skupaj z vami NADALJUJEMO ZAČETO! št. 67, avgust 2010

Vaš mesečnik

17


IPL+RF epilacija - trajno odstranjevanje dlačic Čudimo se, kako kompleksno je sestavljeno človeško telo in kako zelo premišljeno, kako dobro deluje in kako je vse na svojem mestu, točno tam, kjer mora biti. Po drugi strani pa so malenkosti, ki nas vržejo iz tira, še posebej takšne, ki se ponavljajo v nedogled. Seveda imamo v mislih nadležne dlačice, ki se pojavljajo na predelih telesa, kjer jim ni mesto, in kvarijo naš izgled, hkrati pa zmanjšujejo čistočo. In včasih povzročajo celo zdravstvene težave. Verjetno smo prav zaradi tega razvili rek »Za lepoto je treba potrpeti«. Toda ta rek bomo lahko kmalu opustili. Nadležno britje, voskanje in ponavljajoče se depiliranje je postalo stvar preteklosti. Vedno bolj razširjena in uporabljena je namreč »laserska« tehnologija IPL (intense pulse light, kar v prevodu pomeni intenzivna pulzna svetloba). Laserska v narekovaju zato, ker je izraz redno pogovorno v uporabi, ni pa pravilen. Več o razlikah med laserskini napravami in IPL napravami si lahko preberete na spletni strani www.art-pe.si. Epilacija ali trajno odstranjevanje dlačic z IPL laserjem je povsem neboleč postopek, v celoti varen in, kar je daleč najlepše, prinaša trajne rezultate. Epilacija z IPL laserjem namreč prinaša trajno odstranjevanje dlak. Tehnologija deluje tako, da s pomočjo svetlobnih žarkov in energije teh žarkov trajno uničimo celotno strukturo posamezne dlake. Pri tem je ključnega pomena to, da so uničene tudi tiste celice, iz katerih rastejo dlake. Na takšen način lahko uničimo vse dlačice, ki so v fazi rasti.

IPL+RF naprave. Kakovostne naprave lahko z različnimi aplikatorji (priključki) delujejo na tkivo tudi pri drugačnih težavah. Z njimi zelo uspešno odstranimo sončne in starostne pege, majhne žilice - kapilare, zdravimo akne in izvajamo pomlajevanje kože ter napenjanje kože. Tako je naša koža bolj zdrava in po videzu mlajša.

Prednosti in slabosti Glavna slabost je to, da se sivih, svetlih in rdečih dlačic z običajnimi laserji ali IPL napravami ne da odstraniti. Le IPL+RF naprave zmorejo tudi te postopke. Druga slabost je cena, ki je na prvi pogled visoka, vendar po manjšem izračunu kmalu ugotovimo, da tudi ti postopki niso (pre)dragi. Prednosti je veliko več kot slabosti. najbolj primerna za trajno odstranitev; druga faza je katagena faza in traja le nekaj dni, nakar se rast dlačice ustavi; tretja faza pa je telogena faza, ko dlačice spontano in samodejno izpadejo.

viti. Težava se je pokazala v tem, da smo bili pri odstranjevanju dlačic manj uspešni pri ljudeh, ki so imeli svetle dlačice, rdeče dlačice, sive dlačice – skratka tiste, ki niso vsebovale melanina ali pa so ga vsebovale zelo malo.

Razlika med IPL in IPL+RF (eLite)

Prikaz dosega v koži posameznih tehnologij Sicer rastejo dlačice v treh fazah. V anageni fazi ali fazi rasti je dlačica najbolj občutljiva in tako

Naenkrat je v fazi rasti le približno 10-20 % vseh dlačic, zato je treba postopek tretmaja nekajkrat pono-

Tako so znanstveniki ugotovili, da lahko s pomočjo energije, ki jo dobimo z bipolarno radiofrekvenco (v nadaljevanju: RF), ki deluje sočasno ob že poznani energiji IPL-a, dosežemo popolno odstranitev tudi tistih dlačic, ki so nam pri samostojnih IPL napravah povzročale težave. Te naprave poznamo v svetu kot eLite naprave ali

naročena objava

Jamčijo najnižjo ceno storitve v Sloveniji, v septembru pa nudijo pri plačilu vsaj 6 tretmajev hkrati kar 40% popust pri plačilu z gotovino. Petra Šircelj 18

Vaš mesečnik

Ti postopki so bili samo v Sloveniji izvedeni že več 100.000-krat. Tudi v Novem mestu jih ekipa Hiše lepote ART-PE na Drski 8 izvaja že tretje leto in imajo veliko zadovoljnih strank (prej so delovali v okviru salona Mič Styling na Glavnem trgu). Sam postopek je hiter, neboleč, natančen, brez negativnih stranskih učinkov in predvsem učinkovit – trajen. Na območju Dolenjske in Bele krajine ter Posavja izvaja postopke trajne odstranitve dlačic Hiša lepote ART-PE na Drski 8 v Novem mestu. Pokličite jih na tel. št. 07 33 77 270 ali gsm 031 831 131. Lahko jih kontaktirate tudi prek elektronske pošte: salon-nm@art-pe.si ali Facebooka. Spletni naslov: www.art-pe.si. Uporabljajo najnovejšo napravo s trojnim hlajenjem površine aplikatorja (tudi vodno hlajenje) in tehnologijo IPL+RF (eLite) napravo, ki omogoča varnost in zanesljivost pri odstranjevanju vseh vrst dlačic, tudi svetlih, sivih in rdečih. št. 67, avgust 2010


GERMOVA ULICA 4, NOVO MESTO Tel: 07/39-35-770, 07/39-35-777, Faks: 39-35-779 mana.doo@siol.net, www.mana.si

IN

ŠIBENIK – OBIRANJE MANDARIN V DOLINI NERETVE, MUZEJ PRŠUTA in MEĐUGORJE

Zaradi izrednega zanimanja zbiramo prijave še za 22.-24. oktober; CENA: 155 € NA OSEBO; 145 € na osebo za hitre prijave do 31.8.2010

Cena vključuje: prevoz z udobnim avtobusom, cestnine, 2 x polpenzion v hotelu in depandansah LABINECA 3***(notranji in zunanji bazen, SAT TV, klima), turistično takso, pijačo dobrodošlice, vodenje, prevoz na trgatev mandarin s pijačo dobrodošlice in glasbo, prevoz s tradicionalnimi ladjicami »trupicami« po rokavu Neretve, piknik kosilo z vključeno pijačo (vino, sok, voda), osnovno nezgodno zavarovanje ter stroški organizacije. Doplačilo po želji: za željeno enoposteljno sobo 30 EUR, vstopnina v ETNOLAND DALMATI-Šibenik je 20 EUR in vključuje: voden ogled s programom, pokušino pršuta in vina ter kosilo. Ogled MUZEJA PRŠUTA z degustacijo v Opuzenu je 10 EUR. Doplačila so po želji in so neobvezna.

®

F

CENA: cena za naročnike: 45 EUR na osebo cena za ostale : 49 EUR na osebo Cena vključuje: avtobusni prevoz in cestnine na opisani relaciji, vožnjo z gondolo na Višarje, kosilo na Sv.Višarjih, oglede po programu, nezgodno zavarovanje, organizacijo in vodenje izleta ter DDV. ZA PRESTOP MEJE POTREBUJETE VELJAVNO OSEBNO IZKAZNICO!

ROLES

d.o.o.

Dolgoletna tradicija.

tel.: (07) 39 37 530, faks: (07) 39 37 531, e-pošta: roles.doo@siol.net

SVETE VIŠARJE, TRBIŽ in BELOPEŠKA JEZERA

Odhod avtobusa v soboto, 18. septembra, ob 7. uri iz avtobusne postaje v NOVEM MESTU.

Dol. Sušice 17 8350 Dolenjske Toplice

Dolgoletne izkušnje Dol. Sušice 17, 8350 Dolenjske Toplice, tel.: (07) 39 37 530 f a k s : (07) 39 37 531 ® e-pošta: roles.doo@siol.net

F

ROLES

d.o.o.

PONUDBA: izdelovanje lesenihostrešij ostrešij• •lesene lesenebrunarice brunarice •• nadstreški nadstreški • PONUDBA: izdelovanje lesenih • prekrivanje streh s kritinami Bramac,Creaton, Creaton,Tondach, Tondach, Salonit, prekrivanje streh s kritinami Bramac, Salonit,Tegola... Tegola...

ZASTOPANJE IN PRODAJA »VELUX« STREŠNIH OKEN

Podrobnosti o izletih na www.mana.si

Izredno izobraževanje za šolsko leto 2010/2011 Informacije: CIK TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje; www.ciktrebnje.si T: 07 / 34 82 100, 34 82 103, E: info@ciktrebnje.si Osnovna šola za odrasle (brezplačno) Srednje poklicno izobraževanje »» ADMINISTRATOR »» GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE »» TRGOVEC Poklicno-tehniško izobraževanje »» EKONOMSKI TEHNIK »» GASTRONOMIJA Srednje strokovno izobraževanje »» EKONOMSKI TEHNIK »» PREDŠOLSKA VZGOJA »» GASTRONOMIJA IN TURIZEM Vpisi od 8.- 10. septembra 2010!

št. 67, avgust 2010

višješolski strokovni programi:

tečaji in nacionalne ter temeljne poklicne kvalifikacije:

»» EKONOMIST (v sodelovanju z ZARIS Ljubljana)

»» tečaji tujih jezikov (nemščina, angleščina, italijanščina, španščina, slovenščina za tujce) – ZAČETEK 27. 9. 2010.

»» računalništvo (Windows, Word, Excel, Internet in elektronska pošta) »» POSLOVNI SEKRETAR in ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE (kot študij na daljavo izvaja zavod IRC Ljubljana)

»» tečaji s področja knjigovodstva (osnovni in nadaljevalni tečaj, knjigovodstvo na računalniku, tečaj za računovodje, 10-prstno slepo tipkanje na računalniku)

»» priprave na nacionalne in temeljne poklicne kvalifikacije: socialni-a oskrbovalec-ka na domu, pomočnik-ca kuharja, pomočnik-ca natakarja, voznik-ca (TPK), maser-ka, tajnik-ca, knjigovodja-kinja, komercialni-a referent-ka, referent-ka v bančni komerciali

Informativni dan: 15. 9. 2010 ob 17.00 uri

»» preverjanje in potrjevanje za pridobitev NPK: socialni-a oskrbovalec-ka na domu, pomočnik-ca kuharja

Vaš mesečnik

19


je vir življenja Komunala Novo mesto upravlja vodovodne sisteme v osmih dolenjskih občinah: Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice. Na območju osmih občin upravlja z nekaj manj kot 900 km javnega vodovodnega omrežja in 17.400 odjemnimi mesti. Novomeški vodovod z več kot stoletno tradicijo sodi med starejše v državi. Ali Novomeščani pijejo kakovostno vodo, je pitne vode v izobilju in ali je voda glede na ceno dostopna vsem …? Vprašanja, ki zahtevajo konkretne odgovore. Posredoval nam jih je Bojan Kekec, direktor Komunale Novo mesto „„V letošnjem poletju ste v sodelovanju s Televizijo Vaš kanal izpeljali poletno izobraževalno akcijo »Voda je vir življenja«. Odmevnost akcije je bila dobra, zakaj ste se odločili za ta projekt? »Ta projekt je nekakšno logično nadaljevanje osveščanja naših občanov. Po treh tematskih okroglih mizah s področja pitne vode, odpadne vode in ravnanja z odpadki smo se odločili za akcijo z nagradno igro, ki bi ljudi še bolj pritegnila k razmišljanju. Zavedati se moramo, da je ohranjanje narave in zdravega okolja s pomočjo načel trajnostnega razvoja ena najpomembnejših stvari pri nadaljnjem razvoju naše civilizacije.« „„Akcijo boste v Novem mestu septembra zaključili z javno prireditvijo, kajne? »Res je. Predvideli smo zaključno prireditev, ki bi tej naši akciji dala še poseben pečat. Radi bi motivirali in nagradili tiste, ki so se na našo akcijo odzvali s sodelovanjem. S

Bojan Kekec, direktor Komunale Novo mesto tem so pokazali, da jim ni vseeno, kaj bomo pustili prihodnjim generacijam.«

„„V Komunali Novo mesto, podjetju, ki ga uspešno vodite, kar med drugim potrjuje tudi poslovni izid za leto 2009, vlagate veliko naporov v osveščanje uporabnikov, kako naj smotrneje ravnajo s pitno vodo … »V globalnem smislu želimo opozoriti, da so vsi naravni resursi

S prijavo regionalnega vodovoda Dolenjske na evropska kohezijska sredstva želimo dolgoročno rešiti tudi kakovost oskrbe s pitno vodo Dolenjske za več desetletij naprej. Na vodnih virih bomo vgradili membransko filtracijo, povečali vodohranske kapacitete in zamenjali vse azbestno-cementne cevi.«

omejeni. Število prebivalcev našega planeta strmo narašča, potrebe po hrani in energiji so čedalje večje. Problem pa so tudi velike razlike med našimi namišljenimi in realnimi potrebami, predvsem v razvitem svetu. Vse to izčrpava naš planet. Želimo tudi opozoriti, da ni popolnoma samoumevno, da nam bo jutri iz pip pritekla zdrava pitna voda, če nismo sami sposobni spremeniti svojega načina življenja.«

„„Večna dilema sta kakovost in cena pitne vode. Kaj odgovarjate »nejevernim Tomažem«? »Voda je najbolj kontrolirano živilo. Poleg javnih podjetij njeno ustreznost neodvisno preverja tudi država. Cena je primerna in dostopna vsakomur. Dokler bo 1000-krat cenejša od vode iz plastenk, je vsak komentar odveč.«

„„Novomeški vodovod ima stoletno tradicijo in je med večjimi slovenskimi vodovodi. Komunala Novo mesto z vodo oskrbuje prebivalce osmih dolenjskih občin - v kakšni »kondiciji« je vodovod? »V zadnjih letih smo na vodovodu naredili veliko izboljšav, ki so povečale zanesljivost obratovanja, kar lahko večina uporabnikov ugotovi v primeru večjih okvar. To nam je uspelo z dobrim tehničnim znanjem in ne prevelikimi lastnimi sredstvi.

naročena objava

ANTON KOMAT, svobodni raziskovalec »Poletna akcija, s katero je Komunala Novo mesto prek Televizije Vaš kanal osveščala uporabnike o smotrnejši porabi pitne vode, bi lahko postala vzorčni primer, kako naj upravljavci javnih vodovodnih sistemov komunicirajo s potrošniki. Komunalna podjetja v Sloveniji bi morala v času tako velikih okoljskih sprememb več pozornosti nameniti opozarjanju uporabnikov, da ni popolnoma samoumevno, da nam bo tudi jutri iz pip pritekla zdrava pitna voda.«

20

Vaš mesečnik

„„V pro­­mocijskih katalogih Slovenijo izpostavljamo kot destinacijo, v kateri se ne soočamo s pomanjkanjem pitne vode, kot je to v mnogih drugih državah. Ali se dovolj zavedamo, da se situacija zaradi nespametnega ravnanja kaj hitro lahko spremeni? »S to trditvijo glede Slovenije se sicer strinjam, pa vendar nam dolgoročno to ne pomaga kaj dosti, če se globalno v državah, ki najbolj onesnažujejo naše okolje, kaj bistveno ne bo spremenilo. In tega se premalo zavedamo. Zelenih oaz ne bo, če našega okolja ne bomo reševali v globalnem smislu. Slaba praksa je zadnja okoljska konferenca v Kopenhagnu, kjer največje svetovne velesile niso sprejele nikakršnih zavez. Planet je samo eden in vsi na njem imamo pravico živeti v sobivanju z naravo. Največja težava je, da peščica najbogatejših ljudi kuje dobičke ravno na račun onesnaževanja, izkoriščanju tako prebivalcev kot narave in naravnih virov. Za prihodnje generacije in obstoj našega planeta jim je malo mar, a tega nikakor ne bi smeli dopustiti!« št. 67, avgust 2010


RENAULT TWINGO

ŽE ZA 59,00 RENAULT MODUS ŽE OD 9.730 EUR EUR/MESEC

TWINGO: Poraba pri mešanem ciklu 4,3-7,0 l/100 km. Emisija CO2: 113-165 g/km. • Izračun je narejen na dan 23. 6. 2010 za Renault Twingo Authentique 1.2, kjer maloprodajna cena z vključenim popustom in DDV znaša 7.590 EUR. Informativni izračun za kredit je narejen za dobo 96 mesecev in upošteva obrestno mero Euribor + 3,3 % ter polog v višini 38,5 %. EOM = 6,62 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu.

RENAULT MEGANE GRANDTOUR ŽE OD 13.900 EUR

RENAULT MODUS ŽE ZA

Planet Tuš Novo mesto praznuje

89,00 EUR/MESEC

RENAULT SCENIC ŽE OD 14.900 EUR

MODUS: Poraba pri mešanem ciklu 4,4-6,0 l/100 km. Emisija CO2: 115-140 g/km. • Izračun je narejen na dan 23. 6. 2010 za Renault Modus Expression 1.2 16V kjer maloprodajna cena z vključenim popustom in DDV znaša 9.950 EUR. Informativni izračun za kredit je narejen za dobo 96 mesecev in upošteva obrestno mero Euribor + 3,3 % ter polog v višini 28,8 %. EOM = 6,62 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu.

RENAULT CLIO

ŽE ZA

79,00 EUR/MESEC

RENAULT MEGANE GENERATION ŽE OD 12.320 EUR

CLIO: Poraba pri mešanem ciklu 4,4-8,2 l/100 km. Emisija CO2: 115-195 g/km. • Izračun je narejen na dan 23. 6. 2010 za Renault Clio Authentique 1.2 16V kjer maloprodajna cena z vključenim popustom in DDV znaša 7.990 EUR. Informativni izračun za kredit je narejen za dobo 96 mesecev in upošteva obrestno mero Euribor + 3,3 % ter polog v višini 21,4%. EOM = 6,62 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu.

AvtohišA vrtin, Črnomelj

Prodaja vozil: 07/35 66 101, www.avto.net/ahvrtin

odpiralni cas 93x42mm 5. marec 2010 11:17:05

rojstni dan

Sobota, 4. 9., ob 10. uri RIBIČ PEPE in nepozabna doživetja

ob njegovih risarskih vragolijah, veseli šoli zemljepisa, umetnosti in naravoslovja. Z njim bomo peli, plesali, predvsem pa spoznavali svet.

Za vse sladokusce RAZREZ TORTE VELIKANKE Pridružite se nam!

www.planet-tus.si

št. 67, avgust 2010

Vaš mesečnik

21


intervju

Dr. MILENA KRAMAR ZUPAN:

Skupaj lahko naredimo več! Dr. Milena Kramar Zupan je direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto. Pred tem je do leta 1999 vodila novomeški Novoteks, nato pa sedem let preživela na odgovornih mestih v Telekomu Slovenije. Kramar Zupanova je novomeški zdravstveni dom v nekaj letih spravila iz rdečih številk, sedaj pa se je odločila za kandidaturo za novomeško županjo.

naročena objava

„„ Novomeški zdravstveni dom letos praznuje 30 let delovanja na tej lokaciji. Kako ocenjujete svoj mandat na čelu tega zavoda? Selitev zdravstvenega doma na sedanjo lokacijo je pred tridesetimi leti za velik del Dolenjske pomenila res veliko pridobitev za varstvo zdravja ljudi, saj je dobil nove, dovolj velike prostore in za tedanji čas sodobno opremo. Njegovo delovanje so spremljali vzponi in padci ter različne spremembe, vendar mislim, da je pred dobrimi štirimi leti doživljal eno najtežjih obdobij. V zelo kratkem času je med koncesionarje odšlo štirinajst zdravnikov, nastal je višek delavcev, zdravstveni dom je potonil v polmilijonsko izgubo. Zaradi neurejenih odnosov med koncesionarji in zaposlenimi v zdravstvenem domu so se zelo poslabšali odnosi med sodelavci. „„ Kako ste se lotili teh težav? Ko sem v takšnem obdobju prevzela vodenje zavoda, mi je prav prišel optimizen in prepričanje, da je mogoče prav vsako, še tako hudo, stanje izboljšati. Okrog sebe sem zbrala ljudi, ki so v to verjeli, bili pripravljeni garati od jutra do večera in vloženi trud se je kar hitro povrnil. Po dobrem letu se se pokazali prvi uspehi, med zaposlene se je vrnil optimizem, uredili smo odnose s koncesionarji ter zgradili sodelovanje s svetom zavoda, ki nam je ves čas stal ob strani in nas podpiral. Ključno je bilo tudi, da smo sanirali izgubo in z dobičkom ter donatorstvi pričeli z velikimi vlaganji v razvoj opreme. Kljub izjemnemu pomanjkanju zdravnikov smo uspeli zaposliti nove in s tem

22

Vaš mesečnik

stabilizirali procese zanesljivega zdravstvenega varstva ljudi. A tak, kakovosten, zdravstveni dom ni samoumeven, saj je pod stalnim pritiskom zdravstvene blagajne zaradi pomanjkanja denarja, vedno je veliko različnih interesov, ki niso nujno vedno v prid pacientom ... Proti temu se lahko borimo le skupaj – zaposleni v zdravstvenem domu, naši pacienti in javnost. Kot direktorica se čutim v teh odnosih posebej odgovorna, saj svojega vodenja zdravstvenega doma ne vidim le kot službo temveč kot poslanstvo delati za ljudi. „„ Upravljanje z d r a vstvenega doma ni vaša št. 67, avgust 2010


fit kot edino gonilo gospodarstva, česar pri zavodih družbenega pomena seveda ni. Pri slednjih je ključno, da razumemo, da gre za porabo in upravljanje velikih javnih finančnih sredstev. Zato je zelo pomembna visoka odgovornost pri njihovi porabi, poštenost vseh sodelujočih, visoka učinkovitost, dobra organizacija dela. Vsako podjetje ali zavod ima svoje posebnosti, toda v vsakem primeru je najbolj pomembno dobro in odgovorno delo vseh, vodij in njihovih sodelavcev. „„ Stanje v gospodarstvu še vedno ni rožnato, vlada varčuje na vseh koncih, predvsem v zdravstvu, načrtovane so različne reforme. Kako vse to po vašem mnenju vpliva na naša življenja? Naša Krka, Revoz, Adria, TPV in druga podjetja, številni uspešni obrtniki in podjetniki so dokaz, da se da dosegati dobre rezultate tudi v takih težkih pogojih. Te rezultate ustvarjajo naši ljudje in veliko prispevajo k nivoju življenja, ki ga uživamo vsi v Sloveniji. Zaradi slabšega stanja drugod po državi so nekateri vladni ukrepi gotovo potrebni. Politiki, gospodarstveniki in drugi iz našega okolja pa moramo v takih časih stopiti skupaj in ne smemo dovoliti, da država z nami ravna tako kot s slabimi okolji. Seveda, solidarnost mora biti, vendar zagovarjam, da je potrebno vzpodbujati tiste, ki imajo rezultate, in manj tiste, ki predvsem čakajo, kaj bodo dobili od države. Slednjega je bilo v preteklosti preveč. Naredimo Dolenjsko za slovensko Bavarsko, kjer bodo ljudje radi živeli in k nam prihajali od drugod. Učimo se na dobrih praksah drugih, sami ustvarjamo dobre primere sožitja gospodarstva, občine, zdravstvenih, kulturnih, šolskih in drugih ustanov. „„ Ob vodenju ste aktivni tudi na drugih področjih, kar dokazuje tudi vaš doktorat s področja ekonomije. Kako združujete kariero, različne dejavnosti in zasebno življenje? Doma smo se prilagodili našemu stilu življenja. Ta je tak, da smo med tednom skupaj le zjutraj in zvečer. Včasih se pošalimo, da živimo bolj burno in hitro življenje. Konec tedna si vzamemo čas za skupne sprehode in pogovore, pa tudi razhajanja, ki jih nismo razčistili sproti. Dobro pri tem je, da nimamo časa za zamere. Razumevanje za tak način življenja imamo tudi zato, ker sva oba s soprogom aktivna tudi v društvih, krajevni skupnosti. Odraščajoči sin, sicer priden dijak, ima več miru pri svojem računalniku, s hčerko, ki končuje študij gradbeništva v Ljubljani, pa v glavnem komunicirava po telefonu. Tudi zato so naši skupni vikendi lepši. Skratka gre, čeprav ne vedno lahko.

št. 67, avgust 2010

„„ Do sedaj ste delovali v gospodarstvu, zdaj pa ste se odločili za kandidaturo za županjo novomeške občine. Mislite, da vam bodo, če boste izvoljeni, vaše prejšnje izkušnje koristile? Rada bi storila še nekaj več v svojem življenju. Službene poti so me velikokrat popeljale po svetu, več let sem delala v Ljubljani in iz vsega tega vidim, kaj vse je možno postoriti v lokalnem okolju. Težko pa prenašam, da v politiko vstopajo ljudje, ki želijo z njeno pomočjo predvsem zaslužiti. Boli me razvojni zaostanek naše občine v primerjavi s tistimi, ki so bile včasih za nami. To me je potegnilo, da bi z ljudmi, ki jim je veliko za našo občino, premaknili naše okolje naprej. Ne kar tako z zamahom roke, ampak na podlagi izkušenj, še posebej izkušenj kriznega vodenja, z zavzetostjo, pristopom k delu z znanjem, sodelovanjem, iznajdljivostjo, jasno vizijo in odločnostjo. Tako lahko skupaj storimo razvojni preboj občine. „„ Kaj je po vašem mnenju pet ključnih točk sedanjega in bodočega razvoja novomeške občine? Trdim, da mora občina oziroma občinska uprava na čelu z županom pričeti delati tako dobro, kot to zna naše gospodarstvo. Odgovorno, z mislijo na korist občanov ter celotnega lokalnega prostora. Bolj intenzivno moramo delati na različnih projektih in investicijah, ne čakati, da bo nekdo drug kaj naredil namesto nas. Sedaj je čas, da ujamemo zadnje priložnosti za sofinanciranje našega razvoja iz različnih državnih in evropskih skladov. Urediti moramo mesto in podeželje, kjer bo življenje zdravo in prijetno. To pomeni, da moramo veliko narediti na izgradnji nove in sanaciji obstoječe infrastrukture in tudi na ozaveščeni skrbi za okolje. Seveda z upoštevanjem razlik in posebnih potreb mesta in podeželja. Večji poudarek moramo dati znanju, in to na vseh področjih. Pri tem se zavedam, da občinska oblast z županom nima neke čarobne paličice, a lahko odigra pomembno povezovalno vlogo med izobraževalnimi ustanovami, državo, gospodarstvom in drugimi akterji v prostoru. Le inovativnost in odprtost nas lahko vodita naprej. Zavedam se tudi, da so odlično zdravstvo, šolstvo, kultura, šport in bogato društveno življenje neizogibni za kakovost življenja v občini. Na vseh teh področjih imamo veliko potenciala, ki lahko pride do izraza, ko začnemo tiste, ki imajo voljo in bi radi nekaj naredili, poslušati in z njimi sodelovati. Ne nazadnje, in verjetno najbolj pomembno, če želimo ustvariti razmere za normalno delo, je treba sanirati občinske finance. S preudarnim in učinkovitim razpolaganjem z občinskim premoženjem je treba preprosto narediti več. Vaš mesečnik

23

intervju

prva vodilna izkušnja. Ali vidite kakšne razlike med vodenjem gospodarske družbe in javnega zavoda, kot je zdravstveni dom? Pred prevzemom vodenja zdravstvenega doma sem vodila veliko gospodarsko družbo z več kot tisoč zaposlenimi, ki je prodajala svoje izdelke na svetovnem trgu, kariero pa nadaljevala z vodenjem prodaje izjemno zahtevnih najsodobnejših tehnoloških storitev v podjetju z več tisoč zaposlenimi. Pri vodenju takšne ali drugačne organizacije veljajo nekateri stalni principi. Najpomembnejši so ljudje, naj bodo to sodelavci ali kupci oz. uporabniki storitev. Odgovore, kaj je prav in kaj ne, dobiš, ko se poskušaš postaviti v njihovo vlogo. Razlik med vodenjem enega ali drugega tipa organizacij pravzaprav ni, čeravno vidimo pro-


SPLOŠNO ZIDARSTVO Splošna gradbena dela: zidarstvo fasaderstvo novogradnje gradbena sanacija gradbena

- m2 OD 5,32 EUR

(DDV že vključen v ceno)

- UGODNE CENE DODATKOV

tel.: 07/49 595 30 gsm: 041/745 959

Tone Jalovec s.p., Velike Malence 17C, 8262 Krška vas

- UGODNA DOSTAVA - POKLIČITE ZA BREZPLAČNO PONUDBO STREŠNIKI GOLOB d.o.o., Malenska vas 12, 8216 Mirna Peč, tel.: (07) 30 78 990 www.stresniki-golob.si

GLOBUSS PAPIRNICA Cirila Adja Muhič s.p., t.073380145, f.073380147

Nudimo vam pester izbor kakovostnih šolskih in pisarniških potrebščin.

Tel./fax: 07/ 30 56 380 GSM: 040 517 517 GSM: 040 507 507

Izdelava in montaža: polic, stopnic, tlakov, stebrov, nagrobnikov, nagrobnih napisov lokacija: Industrijska cona Kanižarica

www.kamnosestvo-plut.si, kamnosestvo.plut@volja.net

POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE

OKLEŠEN (07) 33 70 200 -

NON STOP

Nudimo vam vse storitve na enem mestu. Trudimo se biti najboljši ter najugodnejši. Oklešen d.o.o., K Roku 26, Novo mesto

24

Vaš mesečnik

PROIZVODNJA KERAMIČNIH d.o.o.mesto Proizvodnja keramičnih pečnic PEČNIC, d.o.o. Novo 1

4

7

2

3

5

6

8

9

Proizvajamo, svetujemo, projektiramo in montiramo vse vrste lončenih peči in kaminov, gotovih prenosnih peči, štedilnikov, pizza peči, toplozračnih peči in kaminov, krušnih peči, popravilo in vzdrževanje peči

Podbevškova 18, Novo mesto, Tel.: NC: 07/393 57 50, Prodaja: 07/393 57 60, www.peci-keramika.si El. pošta: peci-keramika@peci-keramika.si

Pooblaščeni prodajalec in montažer

Otovec 15, 8340 Črnomelj

ugodni plačilni pogoji: gotovinski popusti, krediti (1-3 leta), trajniki nlb

Kamnoseštvo Plut

kaminov in kurišč za Slovenijo

Rozmanova 15, Novo mesto

št. 67, avgust 2010


Izobraževanje na višješolskih strokovnih študijskih programih in možnosti nadaljevanja študija

Tel: 07/393 21 82 Fax:07/ 393 21 84 E-pošta: vss.nm@guest.arnes.si www.ecnm.si

Na Šolskem centru Novo mesto, Višji strokovni šoli, trenutno izvajajo šest višješolskih strokovnih programov. Šolo poleg vrhunskih predavateljev odlikuje tudi nenehno vlaganje v razvoj tako na področju tehnike, kot samih prostorov in opreme.

Vabi kandidate za vpis v višješolske strokovne študijske programe:

Zaradi tesnega sodelovanja s kakovostnimi kadri iz podjetij svojo ponudbo programov skoraj vsako leto razširjajo. Izkušnje kažejo, da se njihovi študentje hitro in lahko zaposlijo, saj med študijem pridobijo aplikativna in tehnična znanja, po katerih je zelo veliko povpraševanje v Dolenjski regiji in širše. Običajno si študentje zagotovijo zaposlitev že med samim praktičnim izobraževanjem.

1. Strojništvo (inženir/ka strojništva), 2. Elektronika (inženir/ka elektronike), 3. Informatika (inženir/ka informatike), 4. Varstvo okolja in komunala (inženir/ka varstva okolja in komunale), 5. Logistično inženirstvo (inženir/ka logistike), 6. Lesarstvo (inženir/ka lesarstva).

Ponujajo tri načine študija. Redni in izredni, ki ga izvajajo na sedežu šole v Novem mestu, ter študij na daljavo, ki ga izvajajo na lokacijah Idrija, Ajdovščina, Postojna, Ljubljana, Zagorje, Murska Sobota in Kočevje. Študij na daljavo izvajajo s pomočjo najnovejše tehnologije, saj študentom poleg e-učilnice, kjer imajo dostop do e-učnega gradiva, omogočajo tudi virtualno predavanje s pomočjo videokonferenčnega sistema. V študijskem letu 2010/11 je diplomantom višjih strokovnih šol na Šolskem centru Novo mesto omogočeno nadaljevanje izobraževanja na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto. Pričeli bodo z izvajanjem visokošolskega strokovnega študijskega programa Inženiring in vozila 1. stopnje (dipl. inž. str. (VS)), v naslednjih letih pa tudi univerzitetni študijski program, magistrski študijski program 2. stopnje in doktorski študijski program 3. stopnje. Vsi visokošolski programi so iz področja strojništva.

Študij izvajajo kot redni, izredni in študij na daljavo. Prijave: • za redni študij po predhodni prijavi na Višješolski prijavni službi www.vss-ce. com/vps; • za izredni študij pa se prijavijo v referatu višje strokovne šole.

ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Vpis v izredno izobraževanje za šolsko leto 2010/2011

Vpis bo 16. 09. 2010 ob 17. uri na šolskem centru Programi poklicno tehniškega in srednjega strokovnega izobraževanja: Strojni tehnik, avtoservisni tehnik, elektrotehnik, tehnik raèunalništva, gradbeni tehnik, lesarski tehnik, zdravstvena nega, logistièni tehnik, predšolska vzgoja, kemijski tehnik, farmacevtski tehnik, kozmetièni tehnik, tehnik mehatronike.

št. 67, avgust 2010

Programi srednjega poklicnega izobraževanja: Avtokaroserist, avtoserviser, inštalater strojnih inštalacij, klepar krovec, mehatronik operater, oblikovalec kovin-orodjar, bolnièar -negovalec, elektrikar, raèunalnikar, zidar, tesar, peèar-polagalec keramiènih oblog, mizar

Prekvalifikacije: Iz razliènih poklicev v vse navedene programe Vse informacije, priznavanje predhodne izobrazbe, oceno trajanja izobraževanja in stroškov dobite na tel.št. (07) 39 32 202, GSM (031) 396-340, še bolje pa osebno na Šolskem centru Novo mesto v pisarni EIO vsak delovni dan od 9.00 do 17.00. Kontaktirate nas lahko tudi na elektronski naslov zlatko.zepan@guest.arnes.si

Vaš mesečnik

25


intervju

FRANC BOGOVIČ, župan Občine Krško

IZZIVOV JE ŠE VELIKO 26

Vaš mesečnik

št. 67, avgust 2010


me, da se kljub zahtevnemu letu zaključuje investicija v podjetju Evrosad in da se gradi trgovinski center Qlandia. Prav tako svojo stavbo v poslovni coni Vrbina gradi Gen energija, še posebej pa nas veseli prihod novomeške tovarne zdravil Krka. „„ Na največje gradbišče pa smo vseeno pozabili. Kako poteka gradnja Hidroelektrarne Krško? Gradnja HE Krško na reki Savi je velika državna investicija in je zelo pomembna za razvoj našega okolja. Veseli nas, da smo spomladi po obisku predsednika Vlade RS prekinili leto in pol trajajočo agonijo okoli izgradnje visokovodnih nasipov HE Krško. Sedaj le upam, da bo čim prej zaključen javni razpis in bodo nasipe začeli graditi. Z gradnjo akumulacijskega bazena in uredi-

Prenovljen bazen Brestanica

naročena objava

stev namenili t. i. socialnim programom, ki so namenjeni predvsem mladim družinam in starostnikom. Ukrepi, kot so dodatno polovično sofinanciranje vrtcev, brezplačne šole v naravi in enkratno letovanje otrok, povečana pomoč ob rojstvu otrok in pomoč na domu, povečano sofinanciranje malih čistilnih naprav, bodo pomagali tistim, ki jim je v tem času najtežje. „„ Slovenijo je recesija močno prizadela, za Občino Krško pa do sedaj ni bilo slišati črnih scenarijev. Kako ocenjujete gospodarsko stanje v vašem prostoru? Občina Krško je doživela popoln gospodarski zlom v začetku 90. let, ko so šla v stečaj številna največja podjetja v našem prostoru. Zavedali smo se svoje odgovornosti in izvedli številne ukrepe za ublažitev gospodarske situacije. Tako smo iz občine, ki ni razpolagala z nobenimi poslovnimi površinami ob koncu devetdesetih letih, z načrtnimi spremembami in odkupi zemljišč v desetih letih postali ena izmed občin z največ prostih poslovnih površin. Te površine so služile za razvoj številnih domačih podjetjih, z jasno politiko konkurenčnih cen zemljišč pa smo v naš prostor zvabili številna proizvodna, storitvena in trgovska podjetja. Veseli št. 67, avgust 2010

potekala v letih 2012 in 2013. Do takrat pa smo našim plavalcem omogočili prostore za kakovosten trening v letos obnovljenem brestaniškem bazenu. „„ Večkrat smo slišali, da je prav vaša občina ena izmed uspešnejših pri črpanju evropskih sredstev. Kakšna je vaša strategija na tem področju? V Občini Krško smo preučili, na katerih področjih bomo lahko pridobili evropska sredstva. Večji projekti zahtevajo pred realizacijo dve do štiri leta priprav, zato smo se nanje začeli pravočasno pripravljati. Do sedaj smo pridobili veliko denarja za sofinanciranje od Evropske unije. Naj omenim ureditev komunalne infrastrukture Drnovo, Brege, Vihre, Mrtvice, Velika vas, Spodnji Stari Grad in Podbočje. Obnovljen je tudi prelep

Celovito obnovljen Valvasorjev kompleks tvijo struge reke ter brežin bo naše mesto zavarovano pred poplavami stoletnih voda. Z državo imamo podpisan tudi protokol za sočasno dokončanje obvoznice mesta. Pričakujem, da bo Ministrstvo za promet v proračunih RS za leti 2011 in 2012 zagotovilo potrebna sredstva in bo obvoznica mesta v tem času tudi zgrajena. Vzporedno nameravamo zgraditi tudi most za pešce, urediti kolesarske poti, Dalmatinovo ulico in kompleks Zaton. S tem bo naše mesto pridobilo tudi na izgledu. „„ V Krškem že dlje časa govorite o izgradnji nove knjižice in bazena. V kakšnem stanju sta ta dva projekta? Za knjižnico so projekti v zaključni fazi, saj potrebujemo še gradbeno dovoljenje. Po tem upamo na finančno soudeležbo Ministrstva za kulturo, kar bi omogočilo začetek gradnje. Predvidevamo, da nam bo to uspelo izpeljati v dveh letih. Lokacijo za bazen smo s sklepom občinskega sveta vrnili na območje starega bazena, ki ga je lansko leto Občina Krško odkupila. Trenutno se pogovarjamo s podjetjem Vipap o odkupu dodatnih površin ob bazenu, s čimer bi omogočili dovolj prostora za športno-rekreativni center. Ocenjujem, da bo gradnja

Valvasorjev kompleks z večnamensko stavbo na Velikem Trnu. V polnem teku je tudi obsežen projekt izgradnje širokopasovnih povezav po celotni krški občini. Njegova vrednost je več kot 15 milijonov evrov, kar 6 milijonov pa smo pridobili prav iz evropskih sredstev. Pred nedavnim smo dobili potrjenih še več projektov, ki so pripravljeni za naslednja leta. Z energetskim saniranjem v Vrtcu Pravljica v starem mestnem jedru smo že začeli, v naslednjem letu pa bo iz istega razpisa obnovljen tudi osrednji vrtec v Krškem. Prav tako bo obnovljena Mencingerjeva hiša v mestnem jedru. Že jeseni pa začenjamo s celovito obnovo gradu Rajhenburg, za kar smo pridobili 3 milijone evrov evropskih sredstev. „„ Očitno je pred Občino Krško še ogromno izzivov. Boste vnovič kandidirali na jesenskih lokalnih volitvah in jih poskušali izvesti v svojem četrtem mandatu? Da, izzivov je veliko. Letošnjo jesen se bom vnovič potegoval za mandat župana Občine Krško in če bom pridobil zaupanje volivk in volivcev, želim z zastavljenimi načrti nadaljevati tudi naprej.

Vaš mesečnik

27

intervju

„„ Za vami je 12 let uspešnega županovanja v Občini Krško. Kateri izziv je bil v zadnjem mandatu najtežji? Zahtevnih izzivov je bilo veliko, vendar zagotovo lahko izpostavim projekt umeščanja odlagališča za nizke in srednje radioaktivne odpadke. Po končani strokovni ugotovitvi, da je lokacija Vrbina primerna za izgradnjo odlagališča, se je bilo treba dogovoriti še glede rabe nadomestil za omejeno rabo prostora. Jasna odločitev občinskega sveta pa je bila, da je treba večino sredstev nameniti prepotrebnim investicijskim vlaganjem. Nedvomno je bil najtežji del projekta dogovor o individualnih rentah. Na koncu sem vesel, da je prevladal razum, s tem pa tudi družbena odgovornost in pogled v prihodnost. Nismo sprejeli na prvi pogled privlačnih rešitev, temveč smo del teh sred-


Potrebuješ žepnino? Za šolo v DZS kupuj, z EnKo i na plačilni kartic plačuj in v nagradni igri za

300 evrov

Od 16.8. do 30.9.2010. 350 nagrad za prve kupce.

knjigarne in papirnice DZS

www.dzs.si

www.enka.si

NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana; DZS d.d., Dalmatinova ulica 2, 1532 Ljubljana.

enoletne žepnine sodeluj!

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnih straneh www.dzs.si in www.enka.si in dostopna v vseh knjigarnah in papirnicah DZS.

Še je èas, da se vpišete v študijske programe Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru: Vzajemna d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.

Visokošolski strokovni študijski program Energetika (I. bolonjska stopnja; redni in izredni študij)

Univerzitetni študijski program Energetika (I. bolonjska stopnja; redni in izredni študij)

Magistrski študijski program Energetika (II. bolonjska stopnja; izredni študij)

Roki za prijavo: I. bolonjska stopnja (VS in UN): 1. oktober - 5. oktober 2010 II. bolonjska stopnja (MAG): 15. september 2010 Študijski programi se bodo izvajali v Krškem in Velenju.

Informativni dan za Magistrski študijski program Energetika: 8. september 2010 ob 16.00

VzajemnaZdravje - dopolnilno zdravstveno zavarovanje

v prostorih Fakultete za energetiko v Krškem (Hoèevarjev trg 1) Dodatne informacije: www.fe.uni-mb.si

ZAKAJ VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA:

Prikljuèi se tudi ti!

• ker imamo dolgoletne izkušnje pri izvajanju zdravstvenih zavarovanj, • ker smo največja specializirana zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji,

www.fe.uni-mb.si

• ker imamo dostopno široko razvejano mrežo po vsej Sloveniji, • ker vedno skrbimo za vas in vedno ponujamo dodatne ugodnosti.

Skleni dopolnilno zdravstveno zavarovanje VzajemnaZdravje in si zagotovi finančno in zdravstveno varnost v primeru bolezni ali nezgode. PE NOVO MESTO Trdinova 4 tel.: 07/ 393 53 60

28

Vaš mesečnik

oglasPP_09082010_A6_NM.indd 1

PE NOVO MESTO Trdinova 4 tel.: 07/ 393 53 60

• Brežice, Černelčeva 3/a • Črnomelj, Zadružna c. 33 • Kočevje, Ljubljanska 25 • Krško, Bohoričeva 9

št. 66, junij 2010

9.8.2010 11:32:54


ste zamudili novice.indd 1

št. 66, junij 2010

ZT_200x245mm_Ciciban&Pogled.indd 1 15.11.2007 10:40:01

Vaš oglas na Vašem kanalu

Pokličite: 07/393 0876 ali 07/393 0867

7/19/10 3:48 PM

Vaš mesečnik

29

K

CMY

CY

MY

CM

Y

M

C

Nokia

2220 Slide Pink

B2100

Samsung

C5212 Dual SIM

Samsung

Corby

Samsung

S312

Sony Ericsson

* Akcijska ponudba velja ob sklenitvi/podaljšanju naročniškega razmerja: 1. Velja za mobitele - Nokia 2220 Slide, Sony Ericsson S312, Samsung C5212: Mobitel GSM/UMTS za 24 mesecev. Velja za vse, ki nimate veljavnega aneksa GSM št. 8/2005 oz. GSM št. 8/2005 Povezani (12 mesecev) ali UMTS št. 14/2005 oz. UMTS št. 14/2005 Povezani (24 mesecev) ali aneksa GSM št. 16/2009 (24 mesecev), ki mora biti samostojen, oz. aneksa GSM št. 16/2009 Povezani (24 mesecev), ki mora biti samostojen in izpolnjujete ostale pogoje. Ponudba ne velja za pakete: SOS paket, Enotni paket, Internet start, Internet start Premium, Internet neomejeno, Internet neomejeno Premium, Telemetrija in za izbrani paket na podrejeni številki v storitvi Avtotelefon. 2. Velja za mobitele - LG Cookie Fresh, Samsung B2100, Samsung Corby: Mobitel GSM/UMTS za 24 mesecev s paketi Povezani 33, 44, 55 ali 77. Velja za vse, ki nimate veljavnega aneksa GSM št. 8/2005 oz. GSM št. 8/2005 Povezani (12 mesecev) ali UMTS št. 14/2005 oz. UMTS št. 14/2005 Povezani (24 mesecev) ali aneksa GSM št. 16/2009 (24 mesecev), ki mora biti samostojen, oz. aneksa GSM št. 16/2009 Povezani (24 mesecev), ki mora biti samostojen in izpolnjujete ostale pogoje. Mobitelova razvejana prodajna mreža uporabnikom omogoča nakup akcijskih aparatov na več kot 350 prodajnih mestih po vsej Sloveniji. Zaradi tega je mogoče, da določen mobitel ni na voljo na vseh prodajnih mestih hkrati. Ponudba velja do odprodaje zalog. Cena vsebuje DDV. Slike so simbolične. Družba Mobitel si pridržuje pravico do spremembe cen in pogojev. S 1. 8. 2010 bodo prenovljeni nekateri naročniški paketi. Za dodatne informacije, cenik pogovorov in storitev ter ostale pogoje v paketih obiščite spletno stran www.mobitel.si ali pokličite Mobitelov center za pomoč naročnikom na 041 700 700.

Vsi za 1 - 1 za vse!

LG

Cookie Fresh

Oglas 1 Dobro jutro 200 x 137,5Page 1 23.6.2010 11:50:48


naročena objava

30

Vaš mesečnik

št. 67, avgust 2010


predstavitev

BORUT LIKAR, kandidat LKOS za župana Občine Straža

S pravim pogledom

naročena objava

Borut Likar je pretežni del svoje poklicne oziroma delovne kariere opravljal v Policiji. Večino časa je delal na vodilnih položajih in bil odgovoren za delo različnih notranjih organizacijskih enot. Učinkovito vodenje enot, smisel za delo z ljudmi in doseganje dobrih delovnih rezultatov - vse to ga je vodilo k hitremu napredovanju. Šest let je bil kot državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve neposredno odgovoren za delo Slovenske policije. Bil je prvi generalni direktor Policije. Svoje življenjske izkušnje je pridobival tudi v gospodarstvu. Na Slovenskih železnicah je bil svetovalec upravi, odgovoren za kontroling. Takrat je s pridobljeno licenco A, ki ga uvršča med strokovnjake za delo v nadzornih svetih, opravljal nadzorstvo v različnih gospodarskih družbah. Ima pa tudi izkušnje z vodenjem zasebne gospodarske družbe. Za svoje delo v Policiji, še posebno pa zaradi svoje aktivne vloge v času osamosvajanja (ima status organizatorja Manevrske strukture narodne zaščite in veterana), je dobil različna državna odlikovanja in priznanja ministrstva za notranje zadeve ter ministrstva za obrambo. Je predsednik Policijsko veteranskega društva Dolenjske in Bele krajine in podpredsednik Združenja Sever. Borut Likar se s krajevno politiko aktivno ukvarja že osem let. Celoten mandat je bil član zadnjega Sveta Krajevne skupnosti Straža. Sedaj je predsednik Nadzornega odbora Občine Straža. Bil je pobudnik za ustanovitev občine in zelo aktiven v vseh postopkih, vključno s pripravo referenduma, do same ustanovitve. Po ustanovitvi občine je na pobudo iz vrst civilnih iniciativ soorganiziral Listo krajanov Občine Straža (LKOS), ki se kot prostovoljna, nestrankarska in nepridobitna zveza občanov prizadeva za kakovosten in demokratičen razvoj občine, seveda v skladu s temeljnimi načeli in vrednotami lokalne samouprave in neposredne demokracije, kjer bo vsakomur lepo in smiselno živeti ter ustvarjati. V svojem dosedanjem delovnem eposu je ponosen na to, da so sodelavci vedno o njem govorili s spoštovanjem in da je znal prisluhniti ne samo delovnim, temveč tudi zasebnim težavam. Vedno je stremel k ustvarjanju zdravega tovariškega kolektiva in pri vodenju ter upravljanju ga je vodila želja, da ob zahtevanih št. 67, avgust 2010

rezultatih poskrbi tudi za ustrezne delovne pogoje, njegovi predstojniki, ki so mu zaupali področje dela, pa so bili z njim vedno zadovoljni. Med svoje življenjske dosežke šteje izgradnjo novih prostorov za PU Novo mesto s Policijsko postajo Novo mesto in Prometno policijsko postajo. Ponosen je, da je lahko bistveno vplival na učinkovitost in reorganizacijo Policije ter na njeno mednarodno uveljavitev. Med svoje uspehe šteje poleg uspešnega vodenja takratnih enot milice oziroma organov za notranje zadeve v času osamosvajanja tudi uspešno opravljeno varovanje ob prvem obisku papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji, za katero je bil neposredno odgovoren in na koncu pohvaljen s celotno Policijo vred. Trenutno želi, da se uresničijo njegove zamisli pri ustvarjanju pogojev za hitrejši in kakovostnejši razvoj Občine Straža. Pravi, da ima dovolj energije in izkušenj, da se lahko tudi neposredno spopade s temi izzivi. Borut Likar na predlog društva LKOS kandidira na letošnjih lokalnih volitvah za župana občine. Kot župan obljublja, da bo z obliko soodločanja občanov zagotovil trajnostni razvoj občine, izboljšal kakovost življenja, občino pa naredil prepoznavno v širši regiji, urejeno in prijazno ljudem ter dovolj varno. Živeti v občini bo po njegovem slehernemu posamezniku v ponos.

Kot župan obljublja, da bo z obliko soodločanja občanov zagotovil trajnostni razvoj občine, izboljšal kakovost življenja, občino pa naredil prepoznavno v širši regiji, urejeno in prijazno ljudem ter dovolj varno. Vaš mesečnik

31


Elektroinstalacije in vzdrževanje •novogradnje in adaptacije

•popravila in vzdrževanje elektrostrojev •vzdrževalna dela po pogodbi Janez Mavsar, Jedinščica 16, Novo mesto, tel/fax: 07/33 46 500, GSM: 041 643 191, janez.mavsar@gmail.com

CELOVITE GEODETSKE REŠITVE ● geodetski načrti ● urejanje mej, zakoličbe ● izravnava mej, parcelacija ● evidentiranje stavbe ● hišna številka ● storitve katastra stavb ● etažna lastnina ● kontrolne meritve ● vodenje, vpis GJI ● sodno, geod. izvedeništvo

info@geodetnm.si www.geodetnm.si

GEODET, d. o. o., Novo mesto ● 07 33 22 409 ● 040 504 365

Katarina Mervar, s.p.

Na žago 39, 8351 Straža Tel./fax: 07/38 47 201, mobitel: 031/757 606 E-mail: knjigovodstvo.mervar@siol.net

INŠTALACIJE Samo Krušič

Hrušica 51 a 8000 Novo mesto

GSM: 040 769 152

samo.krusic@gmail.com

• FOTONAPETOSTNI SISTEMI • POSAMEZNE KOMPONENTE • PROJEKTIRANJE • SVETOVANJE • IZGRADNJA NA KLJUČ DIDASOL d.o.o., SEVNICA Okroglice 60, Loka pri Zidanem Mostu

03 56 84 396 051706 173 dida.solar@amis.net

Novi prodajno razstavni salon v Ljubljani Ljubljana, IC Rudnik 01 600 37 10 Postojna 05 720 35 55 Obiščite nas na 43. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju od 8. do 15. septembra 2010, v hali D.

www.pvcnagode.si

pvcnagode_mojdom_185x120.indd 1

32

Vaš mesečnik

8/21/10 10:08:58 PM

št. 66, junij 2010


RAK imunske terapije

naročena objava

Diagnoza rak ni enosmerna ulica, na koncu katere čaka smrt. Chron in collitis sta ozdravljivi bolezni. Nobelovo nagrado. Zato je zelo pomembno, da Diagnoza rak, ena izmed zelo pogostih in najvsako zdravljenje raka, tako kot na klinikah v težjih zahrbtnih bolezni današnjega časa, je tujini, vsebuje imunološki del. Naše imunske vsekakor šok za človeka, vendar ni enosmerna terapije so naravne dopolnilne metode, ki so ulica, na koncu katere ga čaka smrt, ampak lahko samostojne ali pa kot metode skupaj s vmesno stanje v dinamičnem obrambnem konvencionalno, ortodoksno medicino. procesu med celicami tumorja, ki se izmuznejo imunski obrambi, in tistimi, ki jih imunski Raziskave potrjujejo, da: izsistem uniči. Zato je imunski sisboljšajo imunski sistem na tem prvi in najbolj pomemben Pomoč in svetovanje: najvišjo raven, čistijo orgačlen, ki je odločilen za to, ali se Inštitut za zdravje nizem najtežjih strupov, izbo neka bolezen sploh pojavila in in lepoto, d. o. o., boljšajo krvno sliko, krepijo kako bo potekala. telesno odpornost na različne Rogaška Slatina virusne in bakterijske okužbe, Najnovejše metode Tel.: 03 581 31 13 v kombinaciji s kemoterapijo Zato smo na našem inštitutu s Mob.: 041 319 243 in obsevanjem zmanjšajo ali pomočjo tujih ustanov in znaneliminirajo negativne učinke stvenikov razvili naravno dopolterapij, in kar je najpomembnejše - vplivanilno metodo, ki spada med edinstvene in jo na rakaste celice, ki odmirajo v skladu z najbolj učinkovite naravne dopolnilne metode, delovanjem imunskih mehanizmov. Tako se ki potrjujejo velike univerzitetne študije, še pobolezen v mnogih primerih ustavi, pride do sebej na Japonskem in v Ameriki. zmanjšanja ali pa celo do izginotja tumorjev. Kombinacija imunskega programa s terapijo 24-karatnega zlata – ultrazvočna - Nano Mist Navajam enega izmed naštetih primerov: tehnologija prinese takojšnje in trajne rezultaRAK NA PLJUČIH. te. Zato je dandanes zlato vse pomembnejše Gospodu Stavku, staremu 56 let, so pred 3 v sodobni medicini in pri najtežjih obolenjih, meseci diagnosticirali mikrocelularni karcinom kot so rak, aids, vse oblike artritisa, collitis, levega pljučnega krila s progresom bolezni na cronova bolezen. Že leta 1890 je nemški bakbronhije in desno stran, prav tako pa tudi šteteriolog Robert Koch za svoje odkritje prejel

Razstavno – prodajno – izobraževalni center Kolpa Cesta XV. brigade 47 8330 Metlika www.kolpa.si

št. 66, junij 2010

07 36 92 700 telefon 07 36 92 702 07 36 92 265 07 36 92 202 fax salon@kolpa.si

vilne metastaze na jetrih. Onkologi mu niso dali upanja za ozdravitev in so ga poslali domov. Njegova žena, ki je zdravnica in dela v bolnišnici, je bila nad tako odločitvijo kolegov zelo ogorčena, saj ni pričakovala takega odgovora. V bolnišnici, kjer dela, je dobila našo številko, saj je sama spoznala paciente, ki so ozdraveli z našimi imunskimi terapijami. Poklicala nas je in takoj smo naredili celoten imunski program in terapije. Odšli so tudi v Aviano na kliniko po drugo mnenje in tudi pokazali naš program. Zdravniki so mu dejali, naj nadaljuje z imuno terapijami. Po enem mesecu in pol jemanja naših terapij je gospod Stavko odšel na kontrolo. Pokazalo se je, da metastaze na jetrih niso več vidne in tudi na pljučih je prišlo do zmanjšanja, nekje pa celo do izginotja tumorjev. Gospod se tudi izredno dobro počuti, zdravniki ne morejo verjeti, da je v tako dobrem stanju, saj bi po njihovem mnenju moral kmalu umreti.

Zelo ugodna ponudba kopalniške opreme KOLPA•SAN v mesecu avgustu in septembru, v razstavno prodajnem centru v Metliki.

Vaš mesečnik

33


Ravbar Matej s.p., k Roku 36, Novo mesto

• dobava in vgradnja klasičnih, lamelnih, lam, panelnih in gotovih parketov • saniranje in obnavljanje dotrajanih parketov (brušenje, lakiranje)

tel.: 07/373 10 40 gsm: 041/726 602 info@parket-ravbar.com

Več na parket-ravbar.com

Tel.: 07/30 50 153  Gsm: 041 649 872 • velika izbira materialov za zavese, • razstavni salon, šivalnica zaves ob cesti NM–Metlika. Darja Predovič s.p., Bereča vas 15 a, Suhor

• izdelava brunaric • lesenih hiš • kozolcev • ut • ostrešij ...

Tel.: 4986140 Gsm: 041 651 435

Gornja Prekopa 8, Kostanjevica na Krki, kt.trsinar@siol.net

• • • • •

predšolski otroci, mladina, odrasli, maturanti, valetanti.

Vse, ki zahajajo v plesno šolo Urška Novo mesto družijo ljubezen do plesa, dobra glasba in prijetna družba. Če se želite naučiti kako se obvarovati pred tujimi nogami in da bodo drugi varni pred vašimi potem pokličite

041 625 949 | Foto: Matevž Kostanjšek

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55

Šmarješka c. 2, 8000 Novo mesto

delovni čas: pon. - pet. od 7.00 - 19.00 ure Tel.: 07/393 4 740, Tel.: 07/393 4 751 sob. od 7.00 - 11.00 ure www.veterina-nm.si izven delovnega časa e-mail:vetnm@siol.net pokličite 112 Akcija

! Paket ugodnosti za nove stranke

Dobrodošli v središču pozornosti. Odprite osebni račun v SKB, kjer sta osebni pristop in medsebojno zaupanje vedno na prvem mestu.

34

AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI

Vaš mesečnik

VETERINARSKA LEKARNA delovni čas: pon. sreda: od 7.00 - 18.00 ure tor., čet., pet.: od 7.00 - 15.00 ure sobota: od 7.00 - 11.00 ure

št. 67, avgust 2010


C E NTER Z A R A Z V AJ ANJE

novo mesto

Nega obraza, Ličenje, Manikura, Pedikura, Depilacija, Nega telesa, Masaže

www.saloncezar.com

gsm: 031 784 300 in 041 242 688

Kulturno kongresni center Dolenjske Toplice

Pravilno rešeno geslo junijske križanke je DVAJSET LET. Srečni izžrebanci junijske številke so: 1. Ivanka Grabrijan iz Vinice 2. Matej Udovč iz Novega mesta 3. Branka Berk s Trebelnega Nagrajenci naj se z dopisom, ki ga bodo prejeli po pošti, zglasijo v Gostilni Vovko na Ratežu.

Tel.: 040 466 589 ali 07/ 30 65 150

www.kkc-dolenjske.si št. 67, avgust 2010

Sponzor nagradne križanke v mesecu septembru je: CEZAR CENTER ZA RAZVAJANJE, Tomaž Dimič Dolenc s.p., Cesta brigad 8, Novo mesto Dopisnice z geslom nam pošljite do 17. septembra 2010 na naslov: Televizija Vaš kanal, za Vaš Mesečnik, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.

Vaš mesečnik

35


v objektivu

Program 24. Straške jeseni

HIŠA KULINARIKE IN TURIZMA

naročena objava

Novomeško Gostišče na trgu je sredi junija odprlo svoja vrata v prenovljeni in osveženi podobi. Levji delež pri obnovi je prevzelo gradbeno podjetje GPI Tehnika, v jugovzhodni Sloveniji poznano po kakovostnem delu na področju gradbeništva, projektiranja ter inženiringa. Gostišče je sicer del Grma Novo mesto – center biotehnike in turizma. Za obnovo, ki je stala okoli milijon in pol evrov, je približno 80 odstotkov prispeval Evropski razvojni sklad, finančno pa sta projekt podprla tudi šolsko ministrstvo in šola sama. Dela so obsegala rekonstrukcijo in adaptacijo objekta. Po besedah prvega moža GPI Tehnike Draga Muhiča je bila izvedba del zelo zahtevna, sploh v času, ko je med obnovo v stavbi še vedno delovala slaščičarna, ugoditi pa so morali tudi številnim zahtevam investitorjev in spomeniškega varstva. V obnovljenem gostišču so slaščičarna, samopostrežna in klasična restavracija, županova soba, večnamenska dvorana ter mini tržnica, ki deluje v sožitju z obstoječo novomeško tržnico. Hiša kulinarike in turizma, kot so nekdanje gostišče poimenovali, bo združevala gostinsko dejavnost s prodajo različnih kulinaričnih izdelkov, kot so slaščice, siri, mesnine, med, kruh in vino.

36

Vaš mesečnik

SOBOTA: 28. avgust 2010 09.00 POHOD DO JAME VELIKA PREPADNA odhod iz avtobusne postaje v Straži (malica iz nahrbtnika) 12.00 ogled Vzletišča Peter 10.00 BALIN POKAL OBČINE STRAŽA – balinišče v Dol. Straži 19.00 POTOPISNO PREDAVANJE – potovanje po Južni Afriki NEDELJA: 29. avgust 2010 OTROŠKI DAN V STRAŽI

10.00 zabava na vodi, kajak, kanu, rafting 14.00 likovna delavnica, plesna delavnica, družabne igre, bralni kotiček, igre z žogo, jahanje konj in prevoz z »lojternikom« 15.30 nastop čarodeja in čarodejna delavnica PONEDELJEK: 30. avgust 2010 19.00 KONCERT STIŠKEGA KVARTETA v cerkvi Sv. Tomaža 10.00 LIKOVNA DELAVNICA, ki bo potekala ves teden od ponedeljka do petka pod vodstvom Mance Može. Delavnica je namenjena vsem generacijam. TOREK: 31. avgust 2010 7.00 do 10.30 KRVODAJALSKA AKCIJA, na Centru za transfuzijsko dejavnost SB Novo mesto SREDA: 01. september 2010 19.00 DAN GASILCEV ČETRTEK: 02. september 2010 18.00 PREDSTAVITEV VINA, KRUHA IN SALAM ter razvitje VINOGRADNIŠKEGA PRAPORJA

PETEK: 03. september 2010 17.00 PREDSTAVITEV DRUŠTVA UPOKOJENCEV STRAŽA razstava ročnih del (Kulturni dom Straža)

19.00 KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA KRKA 19.45 PODELITEV PRIZNANJ JUBILANTOM KRVODAJALCEM 20.30 SPUST LUČK PO REKI KRKI SOBOTA: 04. september 2010 17.00 7. SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV - Adijo pa zdrava ostani (Kulturni dom Straža)

19.00 SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN 20.00 VESELI VEČER z ansamblom KINGSTONI NEDELJA: 05. september 2010 09.00 Odhod konjenice po meji Občine Straža – Prapreče 10.00 SVETA MAŠA, ki jo bo vodil novomašnik p. Marjan Kokolj

14.30 V križišču v Straži osrednja prireditev, POVORKA: »DOLGI ZIMSKI VEČERI« Po povorki sledi gasilska veselica z bogatim srečelovom in ansamblom MLADI DOLENJCI VEČINA PRIREDITEV SE BO ODVIJALA POD ŠOTOROM št. 67, avgust 2010


v objektivu

Veseli Janez – atrakcija tega poletja

Letošnje poletje ste lahko občudovali Dolenjsko in Ljubljano iz t.i. ptičje perspektive. Novomeško turistično podjetje Kompas je namreč pred začetkom glavne poletne sezone svojo ponudbo obogatilo s turističnimi vožnjami s panoramskim avtobusom z odprto streho, ki so ga poimenovali »Veseli Janez«. Pričujoče fotografije potrjujejo, da so pri Kompasu Novo mesto ime dobro izbrali. V objektiv smo ujeli utrinke med panoramskim ogledom dolenjske prestolnice, Otočca in vinorodnega Gričevja, od koder se razprostira čudovit razgled po dolenjski pokrajini. Matjaž Pavlin, direktor podjetja Kompas Novo mesto, nam je povedal, da so številni gostje, ki so se to poletje popeljali z Veselim Janezom, nad vožnjo navdušeni. Odločitev, da obogatijo ponudbo s panoramskimi vožnjami s turističnim avtobusom z odprto streho, je bila več kot pravilna, je še dodal Pavlin.  Foto: Mario Murko

v j a r i d u Št

u t s e m m e v No dan

uri

fakultete Solos

1 2 3

Informativni dan UNM, 9.9.2010 Novi trg 5 (Kulturni center Janeza Trdine).

17:00 4x dodiplomski visokošolski strokovni in univerzitetni študij, 4x magistrski študij 18:30 2x doktorski študij

FIŠ je bila leta 2008 ustanovljena kot prva državna fakulteta v Novem mestu. Izvaja programe s področja informacijskih študij. www.fis.unm.si

FUDŠ je mlada in ambiciozna fakulteta, ki ponuja vrhunske interdisciplinarne družboslovne študije.

FOŠ je javno-zasebna fakulteta, ki izvaja študijske programe s področja organizacijskih študij.

www.fuds.si

www.fos.unm.si

Univerzitetni prostor Novo mesto št. 67, avgust 2010

Vaš mesečnik

37


v objektivu

PESEM ZA WINDA 12. julija so v Sloveniji in Veliki Britaniji začeli prodajati novega winda - športni avto, ki ga izključno proizvajajo v Novem mestu. Nekaj dni kasneje so po cesti čez Gorjance »veter v laseh« lovili nekateri povabljeni gostje, med njimi tudi metliška županja in poslanka Renata Brunskole. Pred odhodom na testno vožnjo z novo Revozovo zvezdo sta ji nekaj napotkov namenila prvi mož Revoza Aleš Bratož in vodja Službe za stike z mediji Nevenka Bašek Zildžovič. Po končani vožnji je bila metliška županja tako navdušena, da je v mikrofon Vašega kanala zrecitirala pesem, ki jo je sestavila med enourno vožnjo. Pohvalno, ni kaj.

Foto: Boštjan Colarič

»ODVRGLA VREČO CEMENTA«

Za ljubezen Kolpa ni ovira Nedavno sta v zakon stopila Dušan Vukčevič in njegova Željka. Dušan je bil dolgoletni sodelavec Vašega kanala, ki s televizijo še vedno sodeluje prek podjetja Vizualis, kjer je zdaj zaposlen. Specialist za 3D animacijo iz Miličev v Beli krajini je moral po Željko čez Kolpo na hrvaško stran. Željka je doma iz Hrvaške in poučuje na osnovni šoli nedaleč od Karlovca, kjer je bila tudi poročna slovesnost. Željkina priča je bila njena prijateljica Ksenija, Dušanova pa sestra Diana. V prekrasnem ambientu, v hotelu tik ob reki Korani, ju je poročil še en sodelavec Vašega kanala Silvester Polak. Kakšnih 130 svatov se je zabavalo do jutranjih ur, nekateri pa so se zjutraj odpravili k Duletu domov v Miliče, kjer jih je čakal tradicionalen zajtrk – odojek, ki ga je že dan prej spekel Duletov oče Zdravko.

ekonomik Peč za centralno ogrevanje na drva, pelete, brikete. Možnost kurjenja tudi na olje ležeči ali pokončni bojler

ekonomik plus peč na drva + peč na olje MAGMA PLUS Električna peč

Boštjan Colarič in Robert Bele, sodelavca Televizije Vaš kanal, sta lahko vzor vsem, ki se nikakor ne morejo znebiti odvečnih kilogramov. Fanta sta se pred časom odločila, da bosta za vedno opravila z debelostjo začela hujšati. Rezultat je bil zelo kmalu viden, poleg izgubljenih kilogramov sta se tudi bolje počutila. Boštjan in Robert danes ponosno pravita, da je vse v glavi in prilagoditvi življenjskih navad. Skupaj sta tako lažja za 50 kilogramov. Pa naj še kdo reče, da uspeh ni povezan z vztrajnostjo!

Proizvodnja: • peči za trdo kurjavo (od 20 do 50 kW ali več po naročilu) • peči za olje (od 20 do 35 kW) • peči za centralno ogrevanje (kombinirana peč z dvojnim kuriščem - ekonomik plus) • električne peči za centralno ogrevanje • po naročilu izdelujemo bojlerje, hidroforje (raznih velikosti do 300 l iz črne in nerjaveče pločevine) in hranilnike tople vode od 500 do 2000 litrov ali več. 3000 Celje Trnovlje Obrtna cesta 52 tel.: 03/546 12 04, gsm: 041/766 526

Peči si lahko ogledate v trgovini Termotehnika v Novem mestu 38

Vaš mesečnik

št. 67, avgust 2010


v objektivu

ZGODOVINSKI DOGODEK Zgodba o dolenjski avtocesti Ljubljana–Obrežje v dolžini 105 kilometrov ima »dolgo brado«. 30. junija letos se je z odprtjem še zadnjega 15-kilometrskega odseka med Trebnjem in Mirno Pečjo zaključilo 22-letno obdobje gradnje dolenjskega avtocestnega kraka. Zadnji junijski dan smo bili po mnenju Dolenjcev priča zgodovinskemu dogodku tudi zato, ker se je na otvoritvi zbralo toliko pomembnežev, kot jih v teh krajih že dolgo ni bilo. Da zapisano ni trditev na pamet, je moč razbrati iz fotografije, ki glede na datum dogodka rahlo že sodi v arhiv nekega časa.

KARNEVAL Pred vročimi poletnimi dnevi, ki smo jim bili priča v rahlo že poslavljajočem se poletju, so mnogi poiskali osvežitev v belokranjski lepotici, reki Kolpi. Tega dne smo na bregu Kolpe zaznali nenavaden prizor; bolje rečeno skupino različno pobarvanih ljudi in

plovil. Ne, ni šlo za nikakršno invazijo neznanih živih bitij, temveč za udeležence karnevala po reki Kolpi. »Mokri« karneval je odlično uspel in verjamemo, da bo prihodnje leto še več maskiranih navdušencev. št. 67, avgust 2010

Vaš mesečnik

39


Prikaz pokrivanja digitalnega signala televizijskega programa Vaš kanal

TELEVIZIJA

Profile for Vaš kanal/Vaš mesečnik

Vas mesečnik avgust 2010  

Casopis za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino

Vas mesečnik avgust 2010  

Casopis za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino

Profile for vaskanal
Advertisement