Issuu on Google+

Raision Vasemmistoliitto | toukokuu #1/2013

Raision Vasemmiston vappu 1.5.2013 Kunniakäynti vakaumuksensa puolesta kaatuneen haudalla klo 10.00 Puhe kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Aarre Lehtonen

RAISION TORI 11.00–13.00 Tervehdyssanat kaupunginhallituksen jäsen Juha Jormanainen Juhlapuhe valtiosihteeri Jarmo Lindén Esiintyy: Raision Seudun Eläkeläiset ry:n lauluryhmä Joni Selenius, laulu

Juha Jormanainen

Aarre Lehtonen

Jarmo Lindén

Lisäksi Arpajaiset, maksuton pomppulinna, ilmapalloja, makkaraa, räiskäleitä

03

palvelut

Terveydenhuolto myllerryksessä

04 nuoret

Vaisaaren koulun skeittiparkki

07

lapsille

Pioneerien tapahtumia ja leirikesä

08 urheilu

Palloa potkitaan kumirouhetekonurmella


2 | vasen raisio

pääkirjoitus pekka närhinen

Lomautukset eivät ole ratkaisu S ä ä s t ö t o i m i a k au p u n g i n tämän vuoden taloustilanteeseen on mietitty. Sekä kaupunginjohtaja että kaupunginhallitus ovat esittäneet henkilökunnan lomautuksia. Lomautukset eivät kohdistuisi koko henkilöstöön. Harkintaa haluttaisiin käyttää ja kolmannes henkilökunnasta olisi lomautusten ulkopuolella. Voidaan syystä kysyä miten työt arvotetaan ja päätetään kenen työ on arvokkaampaa kuin toisen, jotta sen toisen työpanoksesta voidaan tinkiä. Lyhyiden lomautusten tuoma säästö olisi kaupungin talouden mittakaavassa pieni. Voi olla, että lomautukset ovat tässä kaupungin tilanteessa ehkä yksi välttämätön keino selviytyä jonkin yli, mutta eivät tietenkään kestävä ratkaisu. Ja voi oikeastaan aika suoraan sanoa, ettei mikään järkevä ratkaisu. Tässä talousnotkahduksessa kaupunki tarvitsee useita keinoja, jotta rahat riittäisivät. Kaupunginhallitus oli yksimielisesti nähnyt, että yhtenä keinona osan henkilöstön 5-6 päivän lomautukset otettaisiin käyttöön. Yhtä yksimielisesti kaupunginvaltuusto päätti, että muut sopeuttamistoimet, käytännössä palveluiden karsinnat tehdään, mutta lomautuksiin palataan kesäkuun valtuustossa. Valtuuston päätös oli viisas. Ei ole varmuutta siitä, että lomautukset toisivat säästöjä. Eikä ole tietoa siitä, miten ne vaikuttaisivat kuntalaisten palveluihin. Jos valtuusto olisi lomautuksista päättänyt, käytännössä niitä olisi voitu toteuttaa vasta alkukesän jälkeen, joten siltäkään osin päätöksen harkinta-aika ei tuonut muutosta. Tästä syystä ei ole niinkään, että valtuuston tuumaustauko lisäisi lomautustarvetta tai tarvetta pidempiin lomautuksiin. Mikäli valtuuston enemmistö olisi lomautuksiin päätynyt, Vasemmistoliitto oli varautunut esittämään päätökseen kirjausta, että vuonna 2013 ei lisälomautuksia tehdä. Valtuuston ei myöskään tule antaa sellaista avointa valtakirjaa virkamiehille tai edes kaupunginhallitukselle, että koska nyt säästetään ja karsitaan, mistä tahansa kuntalaisten tarvitsemista palveluista voidaan säästää ja karsia. Kuntalaisten valitsemat valtuutetut ovat vastuussa siitä miten raisiolaisten asioita hoidetaan ja millaisia palveluita tarjotaan. Sitä vastuuta vaaleille valitut kaupunginvaltuutetut eivät voi delegoida. •

#1/2013 | 3

Puoluekokouksessa rakennetaan punavihreää kansanliikettä S u o m e ss a e i p o i k k e u k s e l l i s e s t i tänä vuonna järjestetä yksiäkään vaaleja. Välivuosi antaa hyvät mahdollisuudet myös Vasemmistolle panostaa perusjärjestötyön vahvistamiseen. Iskussa olevaa järjestöä tarvitaan jälleen, kun puolue valmistautuu kesän 2014 eurovaaleihin ja jo vuonna 2015 edessä oleviin eduskuntavaaleihin. Vasemmiston toiminnan kohokohta onkin 8.–9. kesäkuuta Tampereella järjestettävä puoluekokous. Sinne on tulossa kaksi painavaa asiakirjaa, jotka käsittelevät punavihreää tulevaisuutta ja puoluetoiminnan päivittämistä kohti 2020-lukua. Myös iso määrä puoluekokousaloitteita osoittaa, että Vasemmiston väki haluaa aktiivisesti vaikuttaa puolueen linjaan ja sitä kautta suomalaisen yhteiskunnan suuntaan. Tänä keväänä Vasemmisto on ollut poliittisen keskustelun keskiössä. Tästä osoituksena oli kokoomuksen kanssa hallituksen sisällä käyty ankara kädenvääntö osinkoverotuksesta. Tästä kamppailusta Vasemmisto käveli ulos voittajana. Ensi vuonna osinkotuloista kerätään 390 miljoonaa euroa enemmän verotuloja kuin aiemmin, vaikka kaikilta osiltaan päätös ei ole Vasemmiston tavoitteiden mukainen.

Samalla myös puolueen jäsenmäärä on lähtenyt nousuun. Puolue on myös aiempaa aktiivisempi ja sen painoarvo politiikassa on kasvanut. Muun muassa näistä syistä johtuen, olen kertonut haluavani jatkaa työtä puolueen uudistamiseksi. Mutta toivotan mieluusti tervetulleeksi myös haastajat. Yleensä puoluekokousten suurimmat intohimot liittyvät henkilövalintoihin. Iso osa puoluejohdosta onkin menossa vaihtoon, sillä Tampereella valitaan uusi puoluesihteeri, puoluehallitus, puoluevaltuusto ja sääntömuutoksen takia mahdollisesti kolme varapuheenjohtajaa aiemman kahden sijaan. Hyviä ehdokkaita on varmasti tulossa vielä lisää. Vasemmiston johtoon tarvitaankin joukkue, joka pelaa hyvin yhteen. Vasemmisto ei kuitenkaan toimi vain kokouksissa tai hallituksessa ja eduskunnassa. Me olemme avoin kansanliike, joka toimii oikeudenmukaisen Suomen ja paremman maailman puolesta kansalaisjärjestöissä, työpaikoilla, kaupunginosissa ja kylissä, ylipäätään ihmisten arjessa. Kesäkuun puoluekokous on oivallinen tilaisuus vahvistaa vasemmistolaista järjestökenttää ja rakentaa entistä suurempaa ja laajempaa punavihreää muutosliikettä. •

Vasemmiston toiminnan kohokohta on 8.–9. kesäkuuta Tampereella järjestettävä puoluekokous.

Uusi Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Päivi Parkkila on luja ja lempeä

”Arjessa on tärkeää ehtiä keskustella henkilöstön kanssa”

Kiira Lasarov Kaupunginhallituksen jäsen

Va lt i o t i e t e e n m a i s t e r i Pä i v i Pa r k k i l a valittiin maaliskuussa kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtajaksi. Parkkila valittiin virkaan Uudenkaupungin vastaavasta tehtävästä, kokemusta vanhustyöstä ja muulta sosiaali- ja terveysalalta on kertynyt jo 25 vuotta. ”Raisio kiinnosti, koska erilaisissa yhteistyötilanteissa olin saanut positiivisen kuvan ajan tasalla olevasta ja asiakaslähtöisesti toimivasta sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatiosta”, Parkkila selvittää.

Terveydenhuolto myllerryksessä

Mitä vahvuuksia tuot johtajana Raisioon? Sosiaali- ja terveysjohtajan työssä Parkkila kertoo olevansa toisaalta luja ja toisaalta lempeä. ”Uskon, että henkilökunta tekee tosissaan töitä ja puhaltaa yhteen hiileen, kunhan heillä on luottamus siihen, että asiat kerrotaan ja heidän otetaan mukaan omaa työtä koskevaan päätöksentekoon.” Miten Raision kokoinen kaupunki pystyy parhaiten huolehtimaan eri ikäisistä asukkaista? ”Keskeistä ovat perustehtävät, laadun kehittäminen ja hyvän asiakaspalvelun jatkaminen. Tällä hetkellä valtakunnallinen keskustelu mm. sote-uudistus ja vanhuspalvelulain voimaantulo myllertää sosiaali- ja terveystoimea. Haluan kuitenkin korostaa, että ihmisten hoitaminen säilyy, vaikka organisaatiot mahdollisesti muuttuvat.” Keinoja miten ikäihmisistä pystytään huolehtimaan parhaiten? ”Jokaisella meistä on tuttu vanhus lähipiirissä. Jokaisella meistä on myös käsitys siitä millaista vanhustenhoitoa pidämme hyvänä. Useimmiten kuulee toiveen saada viettää vanhuuden päiviä omassa tutussa asuinympäristössä. Yhteys omaisiin, läheisiin ja ystäviin toivotaan säilyvän. Toivotaan myös, että apua saa, kun sitä tarvitsee.” ”Millaista on palveluita käyttävän vanhuksen hyvä elämä?

Parkkila korostaa oikea-aikaisen palveluntarpeen kartoitusta. Vanhustyön palveluvalikoiman tulee olla monipuolinen ja kotiin annettavaa hoitoa tukevaa.

Tämä on hyvin henkilökohtainen kysymys, koska hyvä elämä rakentuu yksilöllisesti kullekin tärkeistä, joskus pienistäkin asioista.” Miten syrjäytymistä voidaan parhaiten ehkäistä? Syrjäytymistä voidaan ehkäistä vähentämällä työttömyyttä ja köyhyyttä sekä ihmisten näköalattomuutta ja osattomuutta. Tämä edellyttää useiden Raision kaupungin hallinnonalojen toimia ja yhteistyötä. Yksinkertaisesti koko kunta kuntalaisten asialla. Aiotko muuttaa Raisioon? Raisioon muuttaminen on jossakin myöhemmässä elämänvaiheessamme hyvinkin mahdollista. Ensin on kuitenkin aloitettava uudessa työtehtävässä ja tutustuttava uuteen työyhteisöön. •

Millaista on palveluita käyttävän vanhuksen hyvä elämä?

N y t m e n e i l l ä ä n o l e va R a i s i o n talouden sopeuttaminen on lajissaan rankin, mihin itse olen kahdeksan vuoden valtuustourallani joutunut. Muutama vuosi sitten metsästettiin viittä prosenttia kaupungin menoista ja viimekin syksynä revittiin budjetti auki. Tänä vuonna säästöjä etsitään jo keväällä, jopa neljän miljoonan verran. Raision kokoisessa kaupungissa summa on valtava ja tarkoittaa merkittävää muutosta palvelujen laadussa. Kunnallisten palvelujen laadusta on juuri niin monta mielipidettä kuin Raisiossa on asukkaita. Rankimmin leikkaukset kohdistuvat sosiaali- ja terveyspalveluihin. Puolueiden välisistä näkemyseroista huolimatta, jatkuvasti kallistuvaa toimialaa ei voida hillitä, kuin panostamalla ennalta ehkäisevään toimintaan. Edellisen SOTE-johtajan voimin Raisiossa saatiin toimintoja käännettyä korjaavasta hoidosta ehkäisevään, jonka myötä myös erikoissairaanhoidon menoja saataisiin vähentymään. Tulosten todentaminen vaatii kuitenkin aikaa, ja nyt käynnistyvät leikkaukset eivät anna armoa. Kotihoidon osalta olen kuitenkin tyytyväinen, että ikäihmisten pieniä, kotona asumista mahdollistavia toimia saatiin säilytettyä, kuten suihkutukset ja iltaiset tarkastuskäynnit.

Menestystä uudell e s o siaali- j a terveys j ohtaj all e Yhteispäivystyksen kanssa ollaan vielä aivan lähtötelineissä, alku ainakin on kuntalaisten palautteen perusteella ollut heikko. Uusi SOTE-rakennelaki valmistunee tämän vuoden puolella ja tuo taas uutta kuntakentälle ja meillä Raisioonkin. Helppoa ei ole astua uutena virkamiehenä sosiaali- ja terveysjohtajan saappaisiin, toivotan kuitenkin vastavalitulle johtajallemme onnea oman sektorin toimintojen puolustamisessa. •

risto rihko, vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtaja

Paavo Arhinmäki

·

kulttuuri- ja urheiluministeri

·

Vasemmiston puheenjohtaja

Raision Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö ry Lumparlankatu 18 21200 Raisio raisio@vs-vas.fi Julkaisija Raision Vasemmistoliitto Päätoimittaja Pekka Närhinen Toimitussihteeri Kiira Lasarov Taitto Liisa Suonsivu Painopaikka West Point Rauma Kannen kuva Pekka Närhinen Vasen-Raisio on Raision Vasemmistoliiton julkaisema säännöllisesti ilmestyvä kaikkiin raisiolaisiin talouksiin jaettava tiedotelehti.

Palvelut vastaan verotus R a i s i o ss a a s u va pa l k a n s a a j a , jonka kuukausitulo on 2500 €, maksaa siitä 18,5 % tuloveroa. Se on sama prosentti kuin Raision kaupungin veroprosentti.

tus, jonka jälkeen kaupunkimme talous olisi edelleen hyvässä kunnossa. Edellyttäen tietysti, että menot olisivat samat. Ei olisi tarvinnut ottaa juurikaan velkaa.

Miten tämä on mahdollista?

Olisiko ollut kohtuutonta? Kannattiko pitää veroprosenttia keinotekoisesti alhaalla?

Koska ansiotulovähennys pienentää Raisiolle tulevaa verotuloa, todelliseksi kunnallisveroprosentiksi tulee 14,5. Sama osuus tuli kaupungille 4 vuotta sitten, jolloin veroprosenttimme oli 17,5. Siis väitteet verojen noususta ja niiden kohtuuttomuudesta ovat kaukana todellisuudesta.

Rahaisan Raision maine on pilattu, koska lähes Suomen alhaisimmalla veroprosentilla ollaan lomauttamassa opettajia ja muuta henkilöstöä, karsimassa sosiaali- ja terveyspalveluja ja tekemässä monenlaisia muita ikäviä päätöksiä. Hyvinvointiyhteiskunnassa veroja pitää periä tarpeeksi, mutta kohtuullisesti.

Kaupunginjohtaja Korhonen on esittänyt laskelmia, joiden mukaan vuonna 2007 olisi pitänyt tehdä veronkoro-

Näillä periaatteilla Raisio on hyvä paikka kaikille elää, asua ja yrittää. •


4 | vasen raisio

#1/2013 | 5 Valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Närhinen

Luovuutta & luvallista oleskelua!

Kuntalainen karsintojen viidakossa

Lumen sulaessa ja kesän kolkutellessa ovella nuoret alkavat viettää pakostakin enemmän aikaa kaduilla.

Kaupungin taloudessa on neljän miljoonan aukko verrattuna tämän vuoden talousarvioon. Summa saattaa äkkiseltään tuntua pieneltä kaupungin yli 150 miljoonan budjetissa. Neljä miljoonaa on kuitenkin suuri summa, jos se pitää karsia kaupungin palveluista.

N u o r t e n a j a n v i e t t o pa i k at ovat Raisiossa vähäiset. Eräs suosituista hengailupaikoista on Vaisaaren koulun vieressä sijaitseva skeittiparkki. Tämä skeittiparkki on yksi Raision ainoista, mutta parkin laadussa olisi parantamisen varaa. Olisi suotavaa, jos sitä voisi laajentaa ja sen yhteyteen lisättäisiin graffitiseinä, jotta nuorilla olisi mahdollisuus käyttää luovuuttaan luvan kanssa ja jotta julkiset rakennukset säästyisivät töhriintymiseltä. Vaihtoehtona olisi myös keskustan läheisyyteen sijoitettava aivan uusi, monipuolisempi skeittiparkki graffitiseinällä varustettuna. Olisi kuitenkin toivottavaa, että se sijoitettaisiin paikalle, jossa äänenkäyttö olisi kerrankin sallittua ympäri vuorokauden. Palolaitoksesta on ilmeisesti kaavailtu nuorisotilaa, eikä olisi lainkaan mahdotonta että skeittiparkki sijoitettaisiin sinne, jol-

loin sen voisi rakentaa myös sisätiloihin. Tällöin nuoret voisivat taiteilla graffiteja yhdelle tilan seinistä tai vaihtoehtoisesti ulos pystytetylle erilliselle seinälle. Nuorten häiritsevä ja äänekäs käyttäytyminen on ainainen valituksen aihe, mutta jos nuorilla olisi paikka, johon kokoontua harrastamaan taikka vain oleilemaan, kaikki voisivat elää sopusoinnussa toistensa kanssa, ikään katsomatta. •

R a i s i o ko r o t t i v i i m e s y k s y n ä veroprosenttia. Vasemmistoliitto tuki tuolloin kaupunginjohtajan hivenen suurempaa veroprosentin nostoa, joka ei kuitenkaan toteutunut. Nyt useampikin valtuutettu myöntää, että kaupunginjohtaja ja Vailmot quark:Taitto 1 23.4.2012 11.30 Sivu 1 semmistoliitto olivat oikeassa. On päivänselvää, että Raision on nykyisillä talousluvuilla korotettava veroprosenttia ensi vuodelle. Veron korotus ei kuitenkaan riitä. Varmasti joudumme turvautumaan lainan ottoon, mutta sekään ei ole kestävä tie. Talouden saattaminen tasapainoon on monen tekijän summa. Sosiaali-, terveys- ja koulupalveluista leikkaaminen vie kuntalaiset sellaiseen karsintojen viidakkoon, jossa mikään palvelu ei toimi. Ja se vasta kalliiksi tulee. Talouden tasapainoa haettaessa katseet olisi syytä kääntää isojen ja vähän pienempienkin rakentamishankkeiden tehokkuuteen ja erityisesti

Raision Vasemmistonuoret ry Laura Aalto ja Elvi Sinilaakso

Raision Vasemmistonuorten puheenjohtaja Laura Aalto (vas) ja vpj Elvi Sinilaakso kaipaavat keskustaan monipuolista skeittiparkkia.

Tyytymätön duunari

Mummit ja vaarit

S u o m e ss a e l e tä ä n h u l l u a a i k a a , sekä omassa maassa että eurokentillä.

huomio!

Kunnat on ajettu valtion toimesta konkurssin partaalle, tosin meillä on myös omilla toimilla autettu asiaa. Samaan aikaan jatketaan päätöntä euronpelastus-operaatiota, jakamalla tolkuttomasti rahaa liiketoimissaan täysin epäonnistuneille pankeille, sillä täytyyhän rikkaat pelastaa veronmaksajien rahoilla.

Raisiossa on järjestetty talouskriisi lähinnä kaupunginvaltuuston päätöksillä, joilla veroäyri on pidetty alhaisena jo vuosia.

Budjettiriihessä hallitus antoi suuryrityksille sellaisen jättipotin, etteivät ne olisi itsekään osanneet enempää pyytää. Samanaikaisesti EK ajoi työmarkkinaneuvottelut karille, koska hallitus palkitsi työnantajat ilman vastinettakin. Kuntia hallitus muisti riihessään mm. pienentämällä kuntien valtionosuuksia. Ymmärtääkseni ainoat kuntataloutta vahvistavat toimet olivat sellaisia, jotka lakimuutoksin mahdollistavat erilaisten maksujen ja taksojen hinnankorotukset, esim. päivähoito ja kiinteistövero. Telakkasekoilussa hallitus siirsi liikevaihdoltaan MILJARDIN euron kaupan suomesta Ranskaan, päättäessään olla antamatta lainaa kyseisen projektin rahoitukseen. Toki päätös oli siinä mielessä linjakas, ettei Suomella ole vuosiin ollut minkäänlaista teollisuuspolitiikkaa, ellei systemaattista teollisuuden alasajopolitiikkaa sellaiseksi lueta.

Raisi olai nen talousk urimus Raisiossa on järjestetty talouskriisi lähinnä kaupunginvaltuuston päätöksillä, joilla veroäyri on pidetty alhaisena jo vuosia. Raision kunnallisveroprosentti on tällä hetkellä mannersuomen viidenneksi alhaisin. Uutta velkaa otetaan vuodesta toiseen lisää ja toivotaan tapahtuvaksi kurssin kääntävää ihmettä. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on jo vuosia vastustanut tällaista kehitystä. Edes kun-

ta ei voi elää ikuisesti velaksi. Jos palveluita ei rahoiteta riittävästi, on osa niistä lopetettava tai vaihtoehtoisesti palvelutasoa heikennettävä kautta linjan. Nyt on päästetty talous siihen pisteeseen, että palvelutasoa heikennetään kovalla kiireellä ja lähes hallitsemattomasti. Tulevaisuus näyttää minkälaisen tuomion kansalaiset nykypäättäjille langettaa. Itse en lähde sitä arvioimaan. Sanonpahan vaan että häpeän olla osana sitä koneistoa joka tällä hetkellä kurjuutta kuntalaisille jakaa. • Juha Jormanainen Metallimies, Vasemmistoliiton kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Onko lähipiirissäsi nuori 20-29-vuotias nuori aikuinen, jolla työura ei ole vielä lähtenyt käyntiin? Puuttuuko koulutus? Mikäli opiskelupaikka ei peruskoulun jälkeen ole avautunut -tai aina niin kiinnostanutkaan- ja työn saantikin on ollut vaikeaa, niin nyt todellakin kannattaisi tarttua tilaisuuteen. Kelpaisiko ilmainen koulutus, jossa ei kauaa koulun penkkiä kuluteta, vaan päästään myös työharjoitteluun oikeisiin työpaikkoihin? Palkintona aktiivisuudesta mahdollisuus saada todistus ammattitutkinnon osasta. Pyydä tuntemaasi nuorta valitsemaan kiinnostavin ala. Vaihtoehtoja ovat ainakin kilpa-automekaanikko, esiintymisvalmennus (Voice of Finland - tyyliin), toimistohelppi, koulunkäynnin aamu-/iltapäivätoiminnan ohjaaja, myyjä vaikka vaateputiikkiin, maalari, some-guru nettihommiin, hitsaaja, laivanrakentaja, levyseppä, koneistaja. Hakekaa Facebookista koulutusten sivut tyyliin myyntiguru, toimistohelppi jne. Kampanjan sivut löytyvät haulla: hanaakamppis. Kysykää lisää ja soittakaa tätä varten perustettuun numeroon 040 510 1778. Oili Niittynen Opettaja

...karsintapäätöksiä voi tehdä hieman vähemmässäkin valossa.

teknisen sektorin ostoihin. Ulkoa ostettu ja konsultti on useasti kuntalaisten lompakolle se kalliimpi vaihtoehto.

Valtuusto s alin remo nttiin riitti rahaa Viime syksynä kerrottiin, että valtuustosali on pakko uudistaa ja siinä sivussa valtuustoryhmien kokoushuoneet. Vasemmistoliitto nieli pitkin hampain 300 000 euron remonttisumman. Nyt suunnitelmien valmistuttua, remontti koskisikin vain valtuustosalia ja joitakin muita tiloja. Muuhun ei loppuvuodesta myönnetty raha enää riittäisikään. Sosiaali- ja terveystoimi pannaan karsimaan kuntalaisten palveluista yli 350 000 euroa, Vasemmistoliitto esitti, että tässä tilanteessa on vähintäänkin kohtuullista, että valtuustosalin remont-

ti laitetaan toistaiseksi jäihin. Yksi remonttikohde olisi salin valaistus, ehkä sitäkään ei tarvitse uusia, karsintapäätöksiä voi tehdä hieman vähemmässäkin valossa. Jos niin halutaan. Kuntalaiset voivat kysyä SDP:n, Kokoomuksen, Perussuomalaisten ja Vihreiden valtuustoryhmiltä, miksi valtuustosalin valaistuksen parantaminen oli tärkeämpää kuin sosiaali- ja terveystoimen karsintojen edes osittainen peruminen. Minäkin kuulisin mielelläni sen vastauksen. •

TURUN ASENNUSTEAM OY

Mistä Raision TEOLLISUUSKAARI 7, 21250 MASKU PUH. (02) 433 9500 velkaongelmat johtuvat?

ilmot quark:Taitto 1 23.4.2012 11.30 Sivu 1

Ennaltaehk äisevä t u l l u t tä ss ä v u o s i k y m m e n i e n aikana sellainen kuva, että päättäjien usko virkamiesten to iminta s äästää valmistelutyöhön on ollut hyvä. Aina olemme valinneet tehtäviinsä sopivia ja päteviä virkamiehiä. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat aina olleet tiukan Valmistelun jälkeen on todistettu, että lisäksi tartarkastelun ja supistuksen kohde. Viimeiset kaksi vitaan konsulttia homman tarkasteluun ja esitykvuotta tarmokkaan sosiaali- ja terveysjohtajan toisen tekemiseen, näin varsinkin teknisellä puolella. mesta pyrittiin kehittämään toimintoja siten, että Jäteveden puhdistamon remontoinnin jälkeen kulut pienenevät kun panostetaan omaan ja ennalhanke todettiin sudeksi maksaen raisiolaisille useita ehkäisevään toimintaan. ta miljoonia. Omasta puhdistamosta siirryttiin KaNyt kireän taloustilanteen johdosta tämä kehitys kolaan, mikä taas maksoi useita miljoonia. Lähes Raisio pyritään pysäyttämään. Kärsimään joutuvat ennen Varppeenkatu 20, 21200 yhtä huonosti kävi puhtaan veden kanssa. Naantakaikkea vanhat ja sairaat, jotka joutuvat odottamaan lin kanssa yhteisestä vesilaitoksesta luovuttiin ja hoitoja pidempään. Tämän johdosta kustannukliityttiin Turkuun ja tehtiin Raisiolle epäedullinen set tulevat moninkertaisina erityissairaanhoidon ja kallis sopimus. Nämä molemmat toimet ovat nyt puolelta. nostamassa vesikuutioiden hintoja huomattavasti. Mielestäni Raision pitäisi tässä tilanteessa tarRaision keskustaan on uponnut vuosikymmenkastella teknisen sektorin säästömahdollisuuksia, ten aikana paljon rahaa rakentamiseen, purkuun hankkeita, jotka eivät juuri nyt ole välttämättömiä ja uudelleen rakentamiseen. Kovahintaisista konja Avoinna: ark. klo 7–20, la klo 8–20, sumahdollisia klo 9–20siirtää. sulteista huolimatta ei toria eikä vesirakenteita ole Ennen kaikkea huomiota on myös kiinnitettävä kuitenkaan saatu toimimaan. lasten ja nuorten hyvinvointiin ja harrastusmahOn

TEBOIL RAISIO

& (02) 4384 200

Huollot • kahvio • oluet • pesut Kortti/seteliautomaatti 24h

Pesuun myös isot pakettiautot

Raision Kaupungin toimihenkilöt JHL 396 toivottaa

dollisuuksiin. Raision valtuusto tuki Loimua 500 000 euron edestä, samaan aikaan muilta urheiluseuroilta ja nuorisojärjestöiltä tukea ja toimintamahdollisuuksia on supistettu. Kustannuksia säästäisi myös eläkeläisjärjestöjen ja yleensäkin vanhuspalveluiden tukeminen. Ne aktivoivat ikäihmisten viriketoimintaa ja mahdollistavat paitsi inhimillisemmän vanhuuden myös pidemmälle kotona asumisen tai kevyesti tuetun palveluasumisen. •

Raision keskustaan on uponnut vuosikymmenten aikana paljon rahaa rakentamiseen, purkuun ja uudelleen rakentamiseen.

TURUN ASENNUSTEAM OY TEOLLISUUSKAARI 7, 21250 MASKU PUH. (02) 433 9500 Aarre Lehtonen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

TEBOIL RAISIO (02) 4384 200 & Varppeenkatu 20, 21200 Raisio Huollot • kahvio • oluet • pesut Kortti/seteliautomaatti 24h Pesuun myös isot pakettiautot Avoinna: ark. klo 7–20, la klo 8–20, su klo 9–20


6 | vasen raisio

Kehitysavun leikkaaminen on häpeällistä

#1/2013 | 7

LEIREJÄ • TAPAHTUMIA Pinskut

Köyhyys ei poistu itsestään luottamalla sokeasti vapaakauppaan tai hyväntekeväisyyteen. Kaikkein köyhimmissä maissa talouden ja yhteiskunnan rakenteet eivät kerta kaikkiaan pysty kohtaamaan avointa maailmantaloutta. Liian nopea avautuminen maailmanmarkkinoille ja pääomaliikkeille on usein paikallisille elinkeinoille tuhoisaa. S u o m e n k i n h a r j o i t ta m a k e h i t y s y h t e i s on korvaamatonta pyrittäessä vahvistamaan köyhimpien maiden edellytyksiä kohtaamaan globaali talous. YK-järjestelmä on kansainvälisen yhteistyön perusta. YK:ssa yhdessä sovitut vuosituhattavoitteet köyhyyden torjumiseksi ja kehityksen edistämiseksi päivitetään kestävän kehityksen tavoitteilla. Niissä huomioidaan entistä vahvemmin kehityksen sosiaalinen ja ekologinen kestävyys – ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt kohdistuvat voimakkaasti juuri köyhimpiin maihin. Euroopan talouskriisin verukkeella on kehitysapua vaadittu Suomessa leikattavaksi ja sitä on myös leikattu. Tämä on häpeällistä. Suomi näyttää valitettavasti pysyvästi erottautuvan muista Pohjoismaista jättäytymällä kauas YK:n tavoitteesta kehitysyhteistyön 0,7 prosentin kansantuote-osuudesta. Ruotsin, Norjan ja Tanskan lisäksi Suomen ohi ovat jo menneet Hollanti, Luxemburg ja Iso-Britannia. Belgia ja Ranska tulevat kohta perässä. Kehitysavussa ei onneksi kuitenkaan ole kyse vain määrästä, vaan myös laadusta. Vat yö

semmiston vaatimuksesta hallitusohjelmaan nostettiin kehitysavun uudeksi erityiseksi painopisteeksi ihmisarvoinen työ. Tämä kansainvälisen työjärjestö ILO:n käsite tarkoittaa sitä, että edistetään sellaisten työpaikkojen syntymistä, jotka ovat taloudellisesti tuottavia, työehdot ovat säälliset, järjestäytyminen vapaata, ja joista saadulla palkalla myös tulee toimeen. Määrän ja laadun lisäksi kehitysavun on oltava johdonmukaista. Elintason nousu ei saa tapahtua ympäristön kustannuksella tai sosiaalisista vaikutuksista piittaamatta. Ympäristölle haitallisen vanhentuneen teknologian edistäminen ei ole kestävää. On edistettävä vihreää teknologiaa. Meillä on esimerkiksi puurakentamisessa pitkät perinteet ja korkea osaaminen. Hiilinieluina toimivien puurakenteiden yleistyminen tukisi kestävää kehitystä kasvavissa kehittyvien maiden kaupungeissa. Myöskään ei voi olla niin, että toinen käsi silittää samalla kuin toinen lyö. Asevienti on aina ongelmallista. Suomen muualle Eurooppaan tai arabimaihin viemät aseet voivat kulkeutua vuosien mittaan edelleen köyhiin Af-

rikan maihin estämään kehitystä. Kehitysyhteistyössä tarvitaan yhteisiä, Euroopan- ja maailmanlaajuisia sääntöjä ja periaatteita. Muuten kilpailussa pärjäävät vain ne, jotka tuottavat muita halvemmalla ympäristöstä ja ihmisistä piittaamatta. Kehitys voi olla onnistunutta vain, jos kansainvälisten toimijoiden liikkeelle sysäämä kehitys saadaan jatkumaan paikallisin voimin, paikallista talouselämää ja työllisyyttä voimistaen. • Annika Lapintie Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Nuorten ohjaajien leirisuunnittelupalaveri. Työn alla on 3.-5.5. Kesärannan PEACE-leirin ohjelman ideointi. Leirin kohderyhmä ovat kaikki yli 6-vuotiaat, joten erityistä suunnittelua vaatii toimintapisteet eri ikäisille sekä koko leirin yhteiset illanvietot.

Köyhyys ei poistu itsestään luottamalla sokeasti vapaakauppaan tai hyväntekeväisyyteen.

Raisiossa maahanmuutto hoidetaan hallitusti

Osinkoverouudistuksen loppusaldo

Riippumatta maahanmuuttajien taustoista, on kuntien hoidettava asukkaittensa asioita syrjimättä ketään. Pitkään Raisiossa maahanmuuttotyötä tehnyt Kyllikki Kyllönen vastaa väitteisiin koskien maahanmuuttoa ja pakolaistyötä.

H a l l i t u s p u o l u e i d e n p u h e e n j o h ta j at pääsivät sopuun osinkoverotuksesta. Uusi 150 000 euron raja osinkojen edulliselle verokohtelulle on varsin korkea. Sitä se on varsinkin tavallisen palkansaajan vinkkelistä, jota muistettiin kehysriihen veroratkaisuissa vain lisäveroin. Se puree vain jos osakepaketin arvo on vähintään 1,9 miljoonan euron luokkaa, koska 8 prosentin tuottoraja on ensisijainen. Se rajoittaa aikaisempaan päätökseen verrattuna niiden osingonsaajien veroetuja, joiden osingot ylittävät 150 000 euron rajan ja samalla alittavat 8 prosentin tuottorajan. Se edellyttää, että osakepaketin arvo on vähintään mainitut 1,9 miljoonaa. Muissa tapauksissa korjattu päätös on jopa edullisempi kuin alkuperäinen päätös osingonsaajan kannalta. Hallituksen kehyspäätöksessä osinkoveroratkaisun lasketaan tuottavan 390 milj. euroa. Oikeampi luku on 100 milj. euron kieppeillä. Vuonna 2010 listaamattomien yhtiöiden osingot olivat 2,6 miljardia euroa. Noin 2/3 niistä eli 1,7 miljardia euroa alitti 150.000 euron rajan ja 9 prosentin tuottorajan Näin ollen varsin suuri osinkomassa on uuden päätöksen mukaan edullisen verotuksen piirissä Uusi systeemi jopa keventää verotusta välillä 100 000 – 300 000 osinkoeuroa. Toisaalta hallituspuolueiden puheenjohtajien sopimuksessa kevennettiin kaikkien pörssiosinkojen verotusta sekä listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotusta siltä osin, kuin ne ylittävät tuottorajan tai 150 000 euron rajan. Ne muuttuivat nyt 85-prosenttisesti veronalaisiksi eli 15-prosenttisesti verovapaiksi. Tässä ei ole mitään ylärajaa osingon suuruudelle. Kokoomus sai varsin hyvän hinnan siitä, että se suostui 150 000 euron rajaan. Tämä kaikki yhteisöverokevennysten kylkiäisinä yrityksille ja osakkeenomistajille. Kataisen hallitus on nyt keventänyt yhteisöveroa ensin 26 prosentista 24,5 prosenttiin ja nyt edelleen 20 prosenttiin. Kokonaissumma kohoaa 1350 miljoonaan euroon. Mutta ei palkansaajaa ja pienituloistakaan ole unohdettu: heiltä kerätään jokapäiväisestä kulutuksesta, asumisesta, liikkumisesta jne. 995 miljoonan lisäverot. Arvonlisäveron tuore korotushan jo maksussa. Lisäksi asunto- ja opintovelallisilta kerätään asuntolainojen korkovähennyksen leikkauksena ja opintolainojenkorkovähennyksen poistamisena 230 miljoonaa euroa. Kuntien valtionosuuksien leikkaukset pakottavat kunnat kiristämään kunnallisveroa. Oikeisto näyttää SDP:n tuella saavan hallituksessa tahtonsa läpi mennen tullen.

Väite: Turvapaikanhakijoiden määrää ei kontrolloida Väärin. Raisio vastaanottaa vuosittain 1520 turvapaikanhakijaa. Raision kaupungin perussyy turvapaikanhakijoiden vastaanottoon, on halu hoitaa asia hallitusti ja kaupungin ohjauksessa. Pakolaisia muuttaa itsenäisesti Raisioon vuosittain kymmeniä. Raision ja Ely -keskuksen neuvotteluissa on huomioitu myös itsenäisesti muuttaneiden määrä, eli luvun kasvaessa, on vastaanottoa vähennetty, jotta pysyttäisiin kohtuudessa. Väite: Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttaminen edellyttää kunnalta aktiivista roolia suomalaiseen arkeen opastamisessa Totta. Jokainen voi kuvitella itsensä Keniaan kielitaidottomana vailla perhettä ja ystäviä ja jopa alaikäisenä. On selvää, että opastusta asuinkuntaan ja yhteiskuntaan tarvitaan. Tämä tarkoittaa aina suomenkielen opiskelua ja perehdytystä kaupungin asukkaitten peruspalveluihin. Väite: Kotouttaminen maksaa kunnalle vuosittain useita miljoonia Väärin. Valtio korvaa kunnille kolme ensimmäistä vuotta tulkki- ja toimeentulotukikustannukset, tämänkin jälkeen korvataan vielä huomattava osa palveluista ja sairaskuluista. Osassa kuntia, kuten Raisiossakin, valtiontuet eivät kohdennu pakolaisiin, vaan uppoavat kaupungin suureen kitaan. Väite: Raisiossa kotouttamistyöhön pal-

Kotouttamiseen sisältyy aina suomenkielen opiskelua sekä opastusta arkisissa toiminnoissa, kuten kauppapalveluissa.

kataan vuosittain lisää työntekijöitä Väärin. Raisiossa 13 vuotta pakolaistyötä sekä projekteissa että sosiaalitoimistossa tehneenä vakuutan, että näin ei ole. Työtä tehdään minimin mukaan, mikä valitettavasti on usein liian vähän kuten yleensäkin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Väite: Raision maine maahanmuuttotyön edistäjänä Varsinais-Suomessa ja Suomessa on hyvä Totta. Raision tavasta hoitaa maahanmuuttaja-asioita on haluttu kuulla myös muualla Suomessa sekä ministeriöissä. Raisiosta on käyty aikanaan mm. maahanmuuttoministerin luona selvittämässä kokemuksia pakolaisten vastaanotosta ja puhumassa myös ongelmakohdista, joihin ministeriöissä voidaan vaikuttaa. • Kiira Lasarov

Jyrki Yrttiaho kansanedustaja

KEVÄÄN KERHOT Toimintakerho, tiistaisin, alakouluikäisille. Kokoontuu klo 18 Kellarilla, teemana askartelu ja kädentaidot. Vastaava ohjaaja Mirka 040 1379448 Make The Movie, maanantaisin yli 12-vuotiaille. kokoontuu klo 17 Kellarilla, teemana leffan teko. Vastaava ohjaaja Sanni 044 5698466 Lisäksi kuukausittain kokoontuu nuorten oma leffakerho, kokoontumiskerrat tiedotetaan nettisivuilla ja facebookissa.

LEIRIT KESÄLLÄ 2013 3.–5.5. PEACE-leiri Kesärannassa. Yli 6-vuotiaille. Hinta 35 euroa. 3.–7.6. Merileiri. Aina-laivalla, yli 12-vuotiaille. Merenkulun taitojen opiskelua, kalastusta, saaristoomme tutustumista. Hinta 70 euroa. 3.–7.6. Mummolaleiri. Valtakunnallinen leiri 5-15-vuotiaille. Aurinkolahden leiri- ja kurssikeskus, Hirvensalossa. Tuttuun tapaan leirillä laskeudutaan kesälomaan rennosti kesästä nauttien, mummolamaisessa miljöössä. Hinta 65 euroa. Järjestää: Länsirannikon aluekeskus sekä SDPL ry. 8.–13.7. Kesäleiri. 6-12-vuotiaille. Uimista, melontaa, leirinuotioita. Matkat Ainalaivalla. Sisä- ja telttamajoitus. Leiripaikka Oriniemen retkeilymaja. Hinta 80 euroa. 17.-19.10. Myrskyleiri Aina-laivalla ja Karhuluodossa, yli 12-vuotiaille. Syksyinen viikonloppuleiri syyslomalla. Hinta 40 euroa. Teemana leffan teko.

ilmot quark:Taitto 1 23.4.2012 11.30 Sivu 1

Lisätietoja www.raisionpioneerit.net Ilmoittautumiset: info@raisionpioneerit.net, puh. 044 9674493

TURUN ASENNUSTEAM OY TEOLLISUUSKAARI 7, 21250 MASKU PUH. (02) 433 9500

Tervetuloa mukaan

PEACE – leirille Naantalin kesärantaan 3.–5.5.2013

Leiri on suunnattu yli 6-vuotiaille lapsille ja nuorille Ohjelma sisältää mm. Peace-aiheista diskoilua, askartelua sekä kisailuja Ilmoittautumiset 27.4. mennessä toiminnanohjaaja Mirka Lasarov 040 1379448 Hinta: 35 euroa sisältäen ohjelman, majoituksen, vakuutuksen sekä ruokailut

MAAILMAAN MAHTUU! Kaikille avoin ja maksuton lasten ja perheiden konsertti / puistotapahtuma Ihalan koululla 29.5.2013 klo 18.00–20.00 Ohjelmassa: Rokki-Kokki yhtye Pomppulinna Puffet Toimintapisteitä Järjestää: Raision Pioneerit ry ja Länsirannikon Pioneerit – SDPL ry


8 | vasen raisio

Serkkujamme tapaamassa Uganda sijaitsee Afrikassa päiväntasaajalla. Tutustuin maahan helmikuussa parin viikon ajan. Kohotin kuntoani määrätietoisesti, kestääkseni matkan rasitukset. Kuumuus ja pitkät ajomatkat olivat kuitenkin vaivan arvoisia.

ovat kulkeneet. Palkkasin itselleni kantajan, joka oli todellinen, lähes ratkaiseva apu, viiden tunnin räpiköinnissä lähes läpipääsemättömässä Bwindin alueella. Hän kantoi reppuni, kamerani ja veteni. Lisäksi hän työnsi ja veti minua maaston vaatimusten mukaisesti. Lopulta gorillat löytyivät ja hopeaselkä hyväksyi läsnäolomme. Perillä saimme olla tunnin, jona aikana vain seisoimme ja kuvasimme laumaa. Olimme hiljaa, nöyrinä ja katsekontaktia vältellen. Serkkujemme käyttäytyminen sai miettimään meidän omaa elämäntapaamme kaikkine kiireineen. • Pä ä k au p u n k i K a m pa l a e i juurikaan kiinnostanut, sillä nyt tavoitteet olivat safareilla ja retkillä. Näimme miten mahtava Niili ahtautui seitsemän metrin solaan muodostaen mahtavan putouksen. Törmäsimme virtahepoon veneellämme ja säikytimme monimetriset krokotiilit jokitörmältä veteen. Norsuperheet, kirahvit ja antiloopit tulivat tutuiksi. Leijonat ja leopardikin nähtiin. Kolmen tunnin kävelyllä kuumassa metsässä saimme seurata simpanssilaumojen arkea ja välillä äänestäkin sanailua. Jännitykseltäkään ei vältytty kun konetuliaseella varustautunut rosvo ilmestyi telttaleiriimme. Mielessä häivähti viimeaikaiset kidnappaukset maailmalla. Palkkasimme lisää pyssymiehiä turvaksemme ja vaihdoimme leiriä heti seuraavana aamuna. Siellä olikin rauhallisempaa, mikäli ei lasketa yksinäistä, laumasta erotettua vihaista puhveliurosta, joka näkyi telttapolkumme lähistöllä. Safarielämää ei voi suositella, mikäli lepakot, hämähäkit, verta imevät tsetsekärpäset ja vaikkapa tyynyn alta tavoitettu lisko tuntuvat liian vastenmielisiltä. Malarian estolääkitys on luonnollinen osa viidakkolomaa. Odotettu vuorigorillaretki piti varata jo vuosi sitten. Edellinen yö vietettiin majassa niin korkealla rinteellä, että jo sinne vievien viisien portaiden nouseminen kuumuudessa sai hapen loppumaan. Katselimme jännityksellä vuorta –tuonne pitäisi kiivetä! Yö oli kylmä, sysimusta ja ukkossalamien värittämä. Nukuimme kuumavesipullot sylissämme.

P KI RP

Retkikuntaan, joka vaelluksellaan lähtee etsimään vuoristosta gorillalaumaa, mahtuu vain kahdeksan matkailijaa. Lisäksi mukana kulkivat opas, pari pyssymiestä ja mahdolliset kantajat. Jäljittävä laittautui aamuvarhain matkaan selvittämään suuntaa, johon gorillat

Serkkujemme käyttäytyminen sai miettimään meidän omaa elämäntapaamme kaikkine kiireineen.

Matkan antia on mahdollisuus päästä näkemään Raision kirjaston aulagalleriassa toukokuun aikana. Olen paikalla avajaisissa torstaina 2.5 klo 17-18:00, tervetuloa! Oili Niittynen

Ihalan kentän perusparannus Jatkossa Ihalan kentällä potkitaan palloa kumirouhetekonurmella Va pa a - a i k a l au ta k u n ta pä ät t i yksimielisesti esittää muutoksia Ihalan kentän perusparannukseen. Suunniteltu hiekkatekonurmi vaihtui lautakunnan esityksestä kumirouhesekoitteiseksi tekonurmeksi, mikä soveltuu paremmin jalkapallon pelaamiseen. Kenttä on varsinkin juniorien aktiivisessa käytössä. Lisäkustannus nurmen vaihdossa on 20 000 euroa. Hallitus oli päätökselle myönteinen, mutta ei myöntänyt lisärahaa n. 400 000 euron hankkeelle. Lautakunnan tulee siis etsiä tarvittavat rahat hankkeen kokonaisbudjetin sisältä. Remonttiin on nyt käytetty 216 000 euroa, tavoitteena on kunnostaa katos, penkit, pyörätelineet, istutukset, vaihtopenkit, välineet ja valaistus. Remontti oletettavasti venyy vuoden 2014 puolelle. •

Vapaa-aikalautakunnan jäsen Sari Suominen haluaa edistää jalkapallon pelaamisen olosuhteita.

IS

ROMPETORI 27.–28.4. klo 11-15 ja 4.–5.5. klo 11–15

(Hauninen, Santaojantie 76)

Tarjolla mm. teollisuusimuri Electrolux Professional, pöytiä+tuoliryhmiä, 1900-luvun VPK:n sammutinruisku, 1940-luvun monistuskone, 16 mm projektori, haitari, kuntolaitteita, polkupyöriä, kirjoja, rollaattori, astioita, huonekaluja, kaasuhella uunilla, taikinakone ja paljon muuta mielenkiintoista. Varat käytetään Aina-aluksen meriturvallisuuden parantamiseen. Järjestää Raision Pioneerit ja Raision Seudun Lasten Tuki ry


Vappu2013