__MAIN_TEXT__

Page 1

Aloita ajoissa Yrityksen omistajan- ja sukupolvenvaihdoksen opas

1


Tämä opas on tarkoitettu Pohjanmaan yrittäjille, joille yrityskauppa tai yrityksen luovuttaminen jälkipolville on ajankohtaista.

Valmisteltu omistajanvaihdos – Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta hyvin valmisteltujen omistajanvaihdosten merkityksestä liiketoiminnalle, niin ostajan kuin myyjänkin näkökulmasta. Haluamme saada yrittäjät aloittamaan omistajan- tai sukupolvenvaihdoksen suunnittelun ja toteutuksen hyvissä ajoin ennen lopullista kauppaa tai sukupolvenvaihdosta, tarjoamalla maksutonta neuvontaa ja verkostomme asiakkaiden käyttöön, hankkeen projektipäällikkö Sari Saarikoski VASEKilta kertoo.

Valmisteltu omistajanvaihdos -hankkeessa varmistetaan omistajanvaihdosten sujuminen luomalla yhteinen palvelukonsepti Pohjanmaalla toimivien kehittämisorganisaatioiden käyttöön. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoituksensa saavan hankkeen toteuttavat Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia ja Kristiinankaupungin elinkeinokeskus. Huhtikuussa 2017 käynnistynyt hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun asti.

2


Aloita ajoissa myöskään kahta samanlaista omistajanvaihdostarinaa. Tästä oppaasta saat kuitenkin tärkeimmät askelmerkit, kuinka edetä. Apunasi koko prosessin ajan ovat kehitysyhtiöiden omistajanvaihdoksiin perehtyneet yritysneuvojat verkostoineen. Käytä apunasi näitä asiantuntijoita oletpa sitten ostaja tai myyjä. Sanotaan, että yrityksestä luopuminen on 90 % tunteita ja 10 % tekniikkaa. Yrittäjyydestä täytyy myös uskaltaa päästää irti ja jatkaa uuteen elämänvaiheeseen. Kannattaakin miettiä jo nyt, mitä teet yrittäjäuran jälkeen.

Yrittäjälle oma työ on usein yhtä kuin tapa elää ja hengittää. Jossain vaiheessa yrityksen ja yrittäjän elämänkaarta seuraa kuitenkin vaihe, jolloin on muutosten aika. Jos yritys on elinvoimainen, älä aja liiketoimintaa alas, vaan vahvista sitä. Vahvista yritys myyntikuntoon tai lapsille kannattavaksi elinkeinoksi. Aloita omistajan- tai sukupolvenvaihdoksen suunnittelu jo vuosia ennen sen lopullista ajankohtaa. Suunnitteluprosessi sisältää paljon juridiikkaa sekä rahoitus-, henkilö- ja verotuskysymyksiä. Ne vaativat perehtymistä ja valmistelua. Patenttiratkaisuja ei ole, eikä

Kehitysyhtiöidнksиn omistajanvaihdo jat vo eu sn ity Ʀ t ee ‫פ‬rehtyn unasi. ap ta ut ks ma at ov

3


Istu alas Kun alat suunnitella yrityksestä luopumista, keitä ihan ensimmäiseksi pannullinen kahvia. Kutsu koko perheesi tai kaikki osakkeenomistajat koolle saman pöydän ääreen. Onnistunut yrityksen omistajan- tai sukupolvenvaihdos alkaa avoimesta keskustelusta, joten kuunnelkaa toistenne mielipiteitä ja tavoitelkaa yhteisymmärrystä. Perheyrityksissä risteävät usein monet näkemykset ja suuretkin tunteet.

Kun yrityksen omistaja vaihtuu, lähtökohdat ovat hyvin henkilökohtaiset ja erilaiset sekä yrityksestä luopuvalle että siinä jatkavalle. Vastapäätä istuvan kuunteleminen ja ymmärtäminen on alusta alkaen tärkeää. Kaikkien edun mukaista on, että yritys säilyy elinkelpoisena. Mikään yritys ei ole sen arvoinen, että läheiset suhteet rikkoutuisivat. Huomioithan kaikki perheenjäsenet tasapuolisesti.

Yrityksen jatko

SUKUPOLVEN­ VAIHDOS

YRITYSKAUPPA

4

YRITYKSEN ­HALLITTU ­ALASAJO


POHDITTAVAA:

Omistajanvaihdos: ul kopuolinen henkilö ostaa yrityks en

Omistajanvaihdoksen päävaihtoehdot: »»

Kauppa käypään hintaan

»»

Lahjaluonteinen kauppa, jossa kauppahinta on sovittu käypää hintaa alemmaksi

»»

Täyslahja

Lisäksi on useita yhdistelmävaihtoehtoja, joissa yritystä kehitetään sopivampaan muotoon.

ojen Yrityskaupp toehtoja: ih rakenneva

»»

Yritys hinnoitellaan markkin oiden eli kysynnän mukaan.

»»

Perehdytään kirjanpitoain eistoon ja yritystä koskeviin sopimuksiin.

»»

Perehdytään mahdollisuu

ksiin ja riskeihin.

Sukupolvenvaihdos: jatkava yrittäjä tulee perheestä »»

Alennettu kauppahinta tai ennakko­perintö (jos kaikki lapset eivät peri yritystä, miten sisaruksille kompensoidaan?)

»»

Sukupolvenvaihdoksessa voidaan hyödyntää erilaisia tulo-, perintö- ja lahjaverotuksen huojennuksia.

»»

Jos yritys annetaan lahjana, verorasitus kohdistuu pääsääntöisesti lahjan saajaan. Jos yrityksestä maksetaan kauppahinta, verorasitus koskee yrityksen myyjää.

skeva kauppa Omistusta ko A PP AU OSAKEK skeva kauppa ko aa int »» Liiketoim TAKAUPPA LIIKETOIMIN

»»

- ja sub­s­ ilainen omistus verotus on er kijästä, ja te ta Yrityskaupan es mon Verotus riippuu a. ss pa linnassa. au va sik tans an rakenteen ein ohjaa kaup verokohtelu us

Sukupolvenvaihdoksessa uuden yrittäjän kannattaa alkaa selvittää rahoitusta hyvissä ajoin. Onko mahdollista saad a investointitukia tai starttira haa? Mahdollisia rahoittaj ia ovat esimerkiksi pankit, Finn vera ja bisnesenkelit.

TARKISTA AJOISSA, MILLAISET OVAT OMAT ELÄKEPÄIVIEN TULOSI. Oletko maksanut tarpeeksi yrittäjän eläkevakuutusta, jotta tuleva eläkkeesi riittää normaaliin elämiseen? Tulojen lisäämiseksi voit esimerkiksi jättää osan yrityksen omistuksesta itsellesi ja nostaa osinkoja. Jos lahjoitat yrityksen, 5 voit jatkaa vielä palkallisena työntekijänä.


Suunnittele reitti ja lähde matkaan

Etsi jatkaja

Myyjän Viritä yritys polku myyntikuntoon

YRITYSMUODOL ON MERKITYST

Jokainen yritys on erilainen, joten omistajan- ja sukupolvenvaihdokselle suunnitellaan aina yksilöllinen ja sopivin reitti. Yrityskaupan lopulliseen sisältöön vaikuttavat myyjän ja ostajan erilaiset tilanteet, sekä kaupan kohteena olevan yrityksen erityispiirteet.

Tietyt asiat, kuten esimerkiksi verotuksen ennakointi, arvonmääritys ja yritysmuodon valinta koskevat kuitenkin jokaista yrityskauppaa. Reittikartta toimii apuna yrityskaupan suunnittelussa.

6


ARVONMÄÄRITYSTEN PERUSTEET

Ostajan polku Me autamme!

ohjeita yrityksen ostajalle

LLA TÄ

kuun pääsee maksutta kehitysyhtiöiden yritysneuvojien kanssa. Yritysneuvojat ohjaavat tarvittaessa myös lisäpalveluiden ostamiseen erityisalojen asiantuntijoilta. Asiantuntijan apu ei ole kustannus vaan investointi.

Joskus yrityskauppa tulee eteen yllättäen. Ennakkosuunnitelmia tarvitaan myös ikävien tilanteiden, kuten sairastumisen tai kuolemantapauksen varalle. Yksilöllisiä neuvoja ja vinkkejä yrityskaupan suunnitteluun on saatavilla. Al-

7


Viritä yritys myyntikuntoon

Kun yritys on lähivuosina vaihtamassa omistajaa, kannattaa se virittää parhaaseen edustuskuntoon. Jos jatkajaa ei löydy perheestä, yritys täytyy muokata houkuttelevaksi paketiksi ostajaehdokkaille.

mieti, mitä tarjoat

Hyvä liikevaihto ja tulos nostavat yrityksen arvoa ja helpottavat uuden omistajan alkutaivalta, oli hän sitten perheestä tai sen ulkopuolelta. Kun olet jäämässä yrityksestä pois, paina siis mieluummin kaasua, älä jarrua.

Yrityksen runsas varallisuus nostaa kauppahintaa, mutta jatkajalle se voi aiheuttaa haasteita rahoituksen kanssa. Lisäksi veroseuraamukset voivat kasvaa.

Markkinajohtaja kiinnostaa ostokohteena aina. Mieti kuitenkin, mitä myydään ja mitä ostaja haluaa. Yrityksellä voi olla liiketoimintansa lisäksi esimerkiksi kiinteistöjä. Onko uudella yrittäjällä niille kuitenkaan tarvetta?

8


Siirrä oma oSaaminen

Jos yrityksen tase on raskas, kannattaa yritystä muokata jatkamisen kannalta otollisemmaksi: »

Yritys voi jakautua ja erottaa esim. kiinteän omaisuuden ja liiketoiminnan eri yhtiöiksi.

»

Osakeyhtiö voi lunastaa omat osakkeensa, jolloin kassa kevenee.

»

Pienissä yrityksissä omistaja on yrityksen sielu. On tärkeää suunnitella, miten saat oman rahanarvoisen osaamisesi parhaiten yrityksen hyödyksi myös uudessa omistuksessa.

Varat voi jakaa osinkoina ennen yrityskauppaa.

9

»

Mentoroi uutta yrittäjää alkuun.

»

Siirry hetkeksi itse työntekijäksi uuden yrittäjän leipiin.

»

Esittele oikeat henkilöt toisilleen. Luo uudelle omistajalle vahvat verkostot.

»

Ymmärrä oma roolisi ja siirry sovitusti yritystoiminnasta sivuun.


oy Yritysmuodolla on merkitystä oSakaSSopimuS määrittää yritykSen arvonmääritykSen peruSteet

Yritys on verotuksellisesti järkevää muuttaa osakeyhtiöksi (Oy) tai kommandiittiyhtiöksi (Ky) vähintään 10 vuotta ennen omistajanvaihdosta. Kun yritys on osakeyhtiömuotoinen, sen velat ja velvoitteet eivät siirry henkilökohtaisesti yrityksen jatkajalle.

Kun henkilöyhtiö muutetaan osakeyhtiöksi, jolla on useampi omistaja, laaditaan osakassopimus. Sopimuksessa selkiytetään osakkaiden roolit ja vastuut mahdollisissa tulevissa riitatilanteissa.

toiminimi on henkilökohtainen Toiminimeä ei voi siirtää henkilöltä toiselle. Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi kuitenkin tehdä liiketoimintakaupan.

Periaatteessa osakkeenomistaja voi luovuttaa osakkeensa haluamalleen ostajalle. Osakassopimuksessa luovutusta voidaan kuitenkin rajoittaa. Yhtiöllä tai muilla omistajilla voi olla myös lunastuslauseke. Osakassopimuksessa sovitaan mm. yhtiön hallinnon järjestämisestä ja työvelvoitteista. Sopimus kertoo, kuinka osakkeita voidaan lunastaa ja mitkä asiat ovat salassapidettäviä. Lisäksi osakassopimus määrittelee kilpailukiellot, voitonjaot, toimielinten toimintavallan ja tarvittaessa muita sovittavia seikkoja.

10


Etsi jatkaja

yritySkauppa

Löytyykö jatkaja omasta perheestä? Ellei, voisiko yrityksen työntekijä, kilpailija tai joku muu olla kiinnostunut? Tärkeintä on hyvissä ajoin viestiä, että yritys on myynnissä ja etsii uutta omistajaa. Yritystoiminnan jatkumisen turvaaminen edellyttää, että jatkaja perehtyy yrityksen toimintaan, johtamiseen ja päätöksentekoon. Jatkajan on hyvä tulla mukaan jo ennen vaihdosta.

Jos perheestä ei löydy halukkuutta jatkaa yritystä, jatkajaa etsitään muualta:

SukupolvenvaihdoS Yrityksen jatkaja saattaa löytyä omasta perhepiiristä. Älä tee oletuksia, vaan selvitä, haluaako joku lapsistasi jatkaa työtäsi. Omaisuus voidaan antaa hänelle tai heille tavallisena lahjana, täydellä tai alennetulla kauppahinnalla tai ennakkoperintönä. Jos kaikki lapset eivät peri yritystä, sisarusten täytyy saada osuutensa muulla tavoin.

»

Ilmoita myynnistä työntekijöille ja kilpailijoille.

»

Käytä eri kanavia, kuten VASEKia, Kehittämisyhtiö Concordiaa, Kristiinankaupungin Elinkeinokeskusta, Pohjanmaan Yrityspörssiä www.pohjanmaanyritysporssi.fi

»

Myös useilla muilla tahoilla on yrityksiä välitettävänä.

Ilmƣta avƣmesti ja hyvissä ajƣn, että Ʀityksсi on myynnissä! 11


Arvonmääritysten perusteet

Goodwill on tuottavan yrityksen idean/hengen arvo, onko sitä todella?

Oman yrityksen arvo arvioidaan helposti yläkanttiin, sillä sitä arvioidaan myös tunteella. Hinnan määrityksessä on kuitenkin oltava realistinen. Mieti, mitä oikeastaan olet myymässä? Mitä ostaja haluaa ostaa?

Huomioi yrityksen arvoa määrittäessäsi:

Arvonmääritys alkaa tilinpäätöksen tarkastelusta. Nosta kirjanpidosta esiin yrityksen liiketoimintaan kuulumaton omaisuus ja huomioi laskelmissa sen tuotot ja kustannukset. Ryhdy tarvittaessa järjestelyihin sen erottamiseksi aiotusta yrityskaupasta. »

arvonmääritykSen peruSteet Pura hintapyyntö eriin: goodwill, koneet ja kalusto, varasto, kiinteistö, vaihto-omaisuus, rahoitusomaisuus, liiketoiminnan ulkopuolinen omaisuus. Listaa myös yrityksen velat ja vakuudet.

12

»

Yrityksen tuottohistoria 3 vuoden ajalta kertoo ostajalle jo paljon.

»

Yrityksen arvo perustuu myös tulevien vuosien tuottoihin: paljonko yritys tulee tuottamaan ja kuinka varmasti?

»

Rakennejärjestelyt eivät vaikuta yrityksen arvoon, mutta ne voivat vaikuttaa maksettavaan kauppahintaan ja saatavaan rahoitukseen. Kuvaa todennäköinen ja tyypillinen tulos ja kehitys. Käytä arvonmäärityksessä aina asiantuntijoita apuna.


Ohjeita yrityksen ostajalle

oStaja, mieti ainakin Seuraavia Seikkoja: »

Miksi yritys myydään?

»

»

Mistä kauppahinta koostuu, ostatko liiketoiminnan vai osakkeet?

Pohdi, paljonko maksaisi vastaavan yritystoiminnan käynnistäminen.

»

»

Mitkä ovat yrityksen nimissä solmitut sopimukset ja muut mahdolliset vastuut?

Kartoita todelliset kokonaistaloudelliset resurssisi. Miten rahoitat kaupan?

»

»

Työntekijöiden määrä, asema ja työsopimukset.

Mikä on myyjän rooli jatkossa? Mentorinako? Miten kapula vaihtuu sujuvasti?

»

Käytä neuvonantajaa.

»

Tutki tarkoin tuloslaskelma ja tase sekä mahdollinen välitilinpäätös.

»

Laadi oma liiketoimintasuunnitelma huolellisesti.

»

Pohdi oman osaamisesi tasoa kriittisesti. Peilaa omaa yrittäjätaustaasi ostettavaan kohteeseen.

myynniSSä olevia yritykSiä löydät eSimerkikSi oSoitteeSta WWW.pohjanmaanyritySporSSi.fi

13


CASE: SNICKARS DELI

Kalaherkut isältä tyttärelle sukupolvenvaihdoksen kautta

Pohjanmaalla monille Snickars Delin herkulliset kala- ja äyriäissalaatit ovat pysyvä elementti etenkin juhlapäivien tarjoiluissa. Ruotsalaisittain ”rörat” valmistetaan Mustasaaren Norra Vallgrundissa. Sekä reseptit että koko yritys ovat osa Dan Snickarsin elämäntyötä, jota hänen poismenonsa jälkeen jatkaa tytär Camilla Snickars. Camilla, joka on koulutukseltaan kätilö, on ollut mukana perheyrityksessä aina, mutta satunnaisesti. Kun yrityksen myynti tuli ajankohtaiseksi, hän ei ollut valmis irrottamaan otettaan ja luovuttamaan yritystä perheen ulkopuolelle. – Yrityksen toiminta ja talous olivat vakaalla pohjalla. Kun isä sairastui ja ilmeni, että isän aika kanssamme oli loppumassa, päätin ostaa yrityksen, Camilla kertoo. Hänellä oli oma rekisteröity yritys jo ennestään, joten hän tiesi minkälaista apua VASEKista oli saatavilla ja kääntyi jälleen yritysneuvonnan puoleen. – Tilanteestamme johtuen kaupanteolla oli kiire. Mistään sukupolvenvaihdoksesta ei ollut koskaan ollut perheessä puhetta. Aikaa ei

yksinkertaisesti ollut tarpeeksi niin monitahoiseen ja pitkään prosessiin. Siksi ostin yrityksen arvioituun hintaan. – Olen saanut sekä VASEKilta, Startiasta, Finnveralta, pankista että kirjanpitotoimistosta hyvin apua ja tukea, Camilla kertoo. VASEKin neuvosta hain ja myös sain starttirahaakin. Kun työskentelee seitsemänä päivänä viikossa, ei Camillalle juurikaan jää vapaa-aikaa. Mutta hänellä oli hyvin tiedossa, ettei yrittäminen seuraa normaaleja työaikoja. Hän on tarttunut toimeen positiivisin ja iloisin mielin olosuhteista huolimatta, joten Snickarsin herkkutuotteet löytyvät toivottavasti pöydistämme vielä pitkän aikaa.

14


15


16


CASE: KAPKEM

Omistajanvaihdos: Kapkem sai uudet omistajat Siivousaineita, -välineitä ja -koneita sekä hygieniatuotteita ammattikäyttöön myyvä KapKem vaihtoi omistajaa, kun Mika Kultti ja Sakari Rahtu ostivat yhtiön liiketoiminnan ansaituille eläkepäiville vetäytyvältä Timo Laaksoselta.

Suunnitelmia ja sattumuksia

–Jollei oma usko yritysidean kannattavuuteen olisi ollut näin kova, en tiedä olisimmeko silti jaksaneet viedä prosessia päätökseen, Sakari miettii. Samaan aikaan omistajanvaihdosneuvottelujen kanssa tuoreet yrittäjät tekivät kilpailija-analyysia ja kehittämissuunnitelmia yrityksen tulevaisuuden varalle. Se auttoi fokusoimaan ajatukset hetkeen, jolloin yritys olisi viimein heidän omistuksessaan. Alkuun päästyään yrittäjät saattavat myymälän remontin päätökseen ja järjestävät tuotteet entistä järkevämpiin kokonaisuuksiin. He uudistavat Kapkemin tilausjärjestelmän, avaavat yritykselle uudet verkkosivut, joille pystyy jatkossa luomaan myös verkkokaupan, sekä panostavat uusasiakashankintaan ja asiakaspalveluun. Tarkoitus on järjestää asiakkaille myös koulutuksia yhdessä tavarantoimittajien kanssa. – Haluamme tuoda alueen suurimman ja monipuolisimman alan myymälän tälle vuosituhannelle, Sakari hehkuttaa.

Miesten yhteisen yrittäjäuran alku on ollut kiinni useasta sattumasta. He olivat asiakassuhteessa aiemmissa työpaikoissaan ja puheeksi tuli yrittäjyys. Miesten ajatukset ja persoonatkin täydensivät toisiaan, joten päätös yhteisestä yrittäjyydestä kypsyi. Mika ja Sakari etsivät aktiivisesti toteutettavaa yritysideaa tai ostettavaa yritystä ja kävivät myös VASEKin yritysneuvojia tapaamassa. Vuosi sitten keväällä alkaneet ostoneuvottelut päättyivät loppusyksystä liiketoiminnan ostosopimukseen. – Kapkem oli Timolle rakas työ, joten siitä luopuminen ei ollut hänelle ihan helppoa. Hän oli jo pitkään etsinyt jatkajaa, joka täyttäisi hänen kriteerinsä, Mika muistelee.

Apua omistajanvaihdokseen Mika ja Sakari saivat VASEKilta apua sekä oman liiketoimintasuunnitelmansa laatimiseen että omistajanvaihdosprosessiin.

17


Me autamme!

yritykSen omiStajan- ja SukupolvenvaihdokSen reitille tarjoavat ohjeita: » Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK www.vasek.fi, 06 317 7600 » Kristiinankaupungin elinkeinokeskus www.businesskristinestad.fi, 040 507 3342 » Oy Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordia www.concordia.jakobstad.fi, 010 239 7555 »

Oma yrittäjäyhdistys

»

Suomen Yrittäjät, www.yrittajat.fi

»

Verotoimisto, www.vero.fi

»

Tilitoimistot

»

Pankit

»

Finnvera

18

Profile for Vasek

Vasek aloita ajoissa 10 2017  

Vasek aloita ajoissa 10 2017  

Profile for vasek4
Advertisement