Page 1

VÅRT LANDSTING

Nr 1 2019

S, C och L öppnar för SD-samarbete Minoritetsstyret (S+C+L) har nu konstaterat att regionen ­(tidigare landstinget) har allvarliga ekonomiska problem, ­ något som Moderaterna tidigare varnat för. Nu tvingas styret konstatera att de själva inte klarar av att hantera problemen. De har nu föreslagit att alla partier i regionstyrelsen ska ingå i en styrgrupp med uppgift att stödja regiondirektören i ­arbetet med att fram till maj månad redovisa sparåtgärder på totalt 400 miljoner kronor. – Moderaterna har accepterat att delta i arbetet. Vi kommer att ta uppgiften på allvar och konstruktivt delta, men enbart om det handlar om genomgripande strukturbeslut i regionen. Det betyder att vi vill se förändring på riktigt och exempelvis se nya driftformer, inte bara skrapa­ ihop småsmulor, säger Tomas Högström (M). Ett avgörande skäl för Centerpartiet och Liberalerna att lämna allianssamarbetet i regionen var att de inte ville ge Sverigedemokraterna inflytande över regionens politik. De krävde dessutom att Socialdemokraterna skulle sparka ut Vänsterpartiet från ett mer än tjugo år långt samarbete.­­­ Nu tycks det dock som att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet trots allt får inflytande. – Och inte vilket inflytande som helst, de ska vara med och ta fram skarpa besparingsförslag till den budget som behandlas i juni. Det går tydligen bra att lyssna och ta intryck av Sverigedemokraterna nu när knappt fyra månader har gott sedan makttillträdet. Skenhelig­ heten har fått ett ansikte – förlåt – två ansikten, ett liberalt och ett centerpartistiskt, säger Tomas Högström (M).


Moderat rasar över p-kaos på sjukhus Det råder brist på parkeringsplatser för personalen vid Västerås sjukhus. Nu har Moderaterna fått nog av att personalen bötfälls på sin arbetsplats trots att de har parkeringstillstånd. – Igår onsdag räknade jag till minst 15 bilar på personalparkeringen vid sjukhuset som hade fått parkeringsböter. Detta trots att samtliga hade sina parkeringstillstånd synliga. Det fanns inga ­lediga parkeringsplatser kvar så de hade ställt sig i utkanten av p ­ arkeringen där de inte var i vägen för ­någon, ändå bötfälls de av regionens parkerings­ vakter vilket provocerar mig, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat oppositionsråd. – Västerås sjukhus har svårt nog att rekrytera personal som det är. Att då börja bötfälla personal som redan betalat för sin parkering när antalet p-platser uppenbarligen är underdimensionerat är inte rimligt. Regionen ska ju vara en attraktiv arbetsgivare och då är sådana här saker viktiga ­ för att medarbetarna ska kunna få vardagen att fungera. Vi vill att man omedelbart försöker tillskapa fler parkeringsplatser på området, säger Mikael Andersson Elfgren (M).

Polfjärd på väg att bli EU-parlamentariker Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet. En västmanlänning har mycket stor chans att ta plats i EU-parlamentet, nämligen moderaten Jessica Polfjärd. – Moderaterna är ett borgerligt parti att lita på. EU behövs för att möta de problem och utmaningar som Sverige inte kan lösa på egen hand. ­Det handlar om att ta krafttag mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism, att förbättra klimatsamarbetet och att ha en kontrollerad invandring, säger Jessica Polfjärd. – Det som fungerar väl här hemma vill vi däremot inte att EU ska lägga sig i. I EU-parlamentet kommer jag arbeta för ett jämställt, modernt och stabilt Europa. Där Sverige ska vara en konstruktiv kraft, med fokus på samhällsproblem och sakfrågor, avslutar Jessica Polfjärd och uppmanar alla att rösta i valet den 26 maj.

2


Magmuskeloperationer blir fullmäktigefråga Flera kvinnor vars magmuskler delat sig har nekats operation i Region Västmanland. Detta trots att man opererar patienter för samma åkomma i både Västerbotten och Uppsala. Nu har Moderaternas Silvana Enelo-Jansson krävt att frågan tas upp i regionfullmäktige. – Vi har fått uppgifter om att det inte bara är enstaka kvinnor som nekats dessa operationer, så nu vill vi veta hur många patienter det rör sig om. Ständiga magsmärtor, ryggont och förstoppning är bara några av pro­ blemen som uppstår till följd av att magmuskler delar sig, säger Silvana Enelo-Jansson, ledamot för Moderaterna i regionfullmäktige. – Det förefaller märkligt att vården är så ojämlik beroende på om man är skriven i Uppsala eller Västmanland. De här kvinnorna som nekas ­operation ser sällan någon annan utväg än att bekosta ­operationerna ­själva. Det handlar om runt 77 000 kronor och jag vill veta hur den styrande majoriteten ser på att patienter får betala dyrt för operationer när de redan betalat till vården en gång via skattsedeln, säger Silvana Enelo-Jansson (M).

Weiborn (M) yngst i landet på sin post I höstas valdes moderaten Andreas Weiborn (M) till regionfullmäk­ tiges­­ordförande efter en dramatisk omröstning. Weiborn är med sina 30 år fyllda den yngsta regionfullmäktigeordföranden någonsin i Västmanland – och nu har det konstaterats att han också är yngst i hela landet. – Det kändes väldigt hedrande att bli vald till regionfullmäktiges ordförande och det är ett spännande uppdrag. Att jag är den yngsta i landet just nu är roligt även om jag inte tänker så mycket på det. Men det visar att Moderaterna är ett parti som värdesätter kompetens samtidigt som vi har en bred representation vad gäller ålder, säger Andreas Weiborn (M).

3


M vill ge ambulanspersonal tillgång till skyddsvästar Moderaterna Mikael Andersson Elfgren, Jenny Landernäs samt Elin Johansson föreslår i en motion till regionfullmäktige i Västmanland ­ att ambulanspersonalen ges tillgång till skyddsvästar som de kan nyttja vid behov. – Nyligen rånades en ambulans i Kungsör efter ett misstänkt falsklarm. Region Västmanland har ett ansvar för att säkerställa att vår ambulanspersonal har bästa möjliga förutsättningar för att hantera hotfulla situationer, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat oppositionsråd. Under händelser med pågående dödligt våld är det inte säkert att polisen kan garantera ambulanspersonalens säkerhet, ett exempel på detta är terror­ attentatet­vid Drottninggatan i Stockholm. Efter dessa erfarenheter kommer ambulanspersonalen i Stockholm få tillgång till skyddsvästar. – Vi vill erbjuda detta som en möjlighet för ambulanspersonalen att använda när de känner behov av det. Det är bättre att skyddsvästar köps in och inte används än att de saknas om behov uppstår, säger Jenny Landernäs (M), oppositionsråd.

Regionen ska spara 400 miljoner Västmanlands sjukhus gick med 329 miljoner kronor i underskott under 2018. Underskotten har vuxit år efter år och nu ska regionen spara 400 miljoner ­kronor för att komma till rätta med de ekonomiska problemen i regionen. – Det är uppenbart att Socialdemokraterna som styrt regionen de senaste åtta åren misslyckats med att vända sjukhusets stora budgetunderskott. Tidigare har man sagt nej till många av de förslag Moderaterna lagt, men nu ber man oss om hjälp. Vi är inbjudna till en politisk styrgrupp som fram till maj ska ta fram förslag på besparingar motsvarande 400 miljoner kronor, säger Tomas Högström, gruppledare för Moderaterna. – Vi kommer att tacka ja till att ingå i styrgruppen, men bara under förutsätt­ ning­att man tar våra förslag på allvar och att man är beredd att genomföra större reformer för att få ordning på ekonomin. Vi har till exempel föreslagit anställnings­stopp för administrativ personal och vi vill även att man provar alternativa driftformer, säger Tomas Högström (M).

4


Västerås tappar placeringar i sjukhusranking Dagens Medicin har presenterat sin ranking över Sveriges bästa sjukhus 2018. Västerås sjukhus har tappat ­placeringar i rankingen av Sveriges bästa mellanstora sjukhus. – Vi kan tyvärr konstatera att Västmanlands Sjukhus Västerås tappat placeringar i rank­ ingen av Sveriges bästa mellanstora sjuk­ hus. På ett år har vi gått från plats 3 till plats 8. Personalen gör ett fantastiskt jobb men tyvärr har Region Västmanland haft brist­ fällig bemanning och stängda vårdplatser vilket sätter sina spår. Den dåliga tillgäng­ ligheten är en anledning till att Västmanland tappar i ranking, säger oppositionsrådet Mikael Andersson Elfgren (M). Undersökningen görs av Dagens Medicin. Underlaget i jämförelsen utgörs av sjukhus­ en­s­självrapporterade uppgifter som hämtas från olika nationella kvalitetsregister. – Den västmanländska sjukvården levere­ rar­en vård av hög kvalitet som vi ska vara stolta över. Men vi måste se till att förutsätt­ ningarna för våra medarbetare blir bättre för att kunna fortsätta leverera en sjukvårdvård i världsklass. Från Moderaterna har vi länge påpekat att de problem vi har i vården ­måste­hanteras, vårdköerna måste kortas och personalen situation förbättras. Det är dags att minoritetsstyret med Socialdemo­ kraterna, Liberalerna och Centerpartiet börjar agera, säger Anna Nygren, ledamot i regionfullmäktige som också tagit upp frågan i en interpellation.

5

GÅ MED I MODERATA SJUKVÅRDSNÄTVERKET Arbetar du inom hälso- och sjukvården i Västmanland och vill hjälpa till att utveckla vår politik? Moderaterna startar nu ett nätverk där vi bjuder in professionen att dela med sig av sina synpunkter på hur vi tillsammans kan göra vården bättre. Vi är ett gäng som träffas över en gemensam lunch eller kvällsfika för att diskutera möjliga och omöjliga vägar framåt. ÄR DU INTRESSERAD? Anmäl dig till vår politiska sekreterare: eleonore.lundkvist@ regionvastmanland.se


Länets elförsörjning blir fråga

för både riksdag och region Ett nytt akutsjukhus ska byggas i Västerås, men elförsörjningen väcker frågor. I dagsläget är tillgången till elektricitet för att klara framtidens vårdbehov en källa till oro. Nu lyfter Moderaterna frågan i både riksdagen och regionen. – Jag har ställt en fråga till energiminister Anders Ygeman (S) om han är beredd att se över Svenska Kraftnäts utbyggnadsplaner och när. Västman­ land­är i behov av ett nytt sjukhus, då dagens lokaler inte håller måttet för den vårdkvalitet som krävs. Vi oroas över elförsörjningen och man kan inte garantera att den räcker till en växande industri i regionen då den planerade kraftnätsutbyggnaden ligger många år fram i tiden, säger Åsa Coenraads, moderat riksdagsledamot. – Även i Region Västmanland har vi politiskt begärt att få en rapport om nuläget kring elförsörjningen. Det handlar inte bara om sjukhuset utan också om kollektivtrafiken och näringslivet. Vår region är mycket attraktiv för nyetableringar som kräver att det finns möjlighet att öka användningen av el. Finns inte den möjligheten riskerar vi att gå miste om arbetstillfällen och möjlighet till utveckling, säger Jenny Landernäs, oppositionsråd för ­Moderaterna i Region Västmanland.

Åsa Coenraads

6

Jenny Landernäs


Hyrpersonalkostnaderna ökar – för sjunde året i rad Region Västmanland har som mål att vara oberoende av inhyrd personal i vården den 1 januari 2019. Nu står det klart att målet inte kommer att uppnås utan kostnaderna för hyrpersonal fortsätter att öka. Det är sjunde året i rad som kostnaderna för hyrpersonal ökar. Sedan 2012 har kostnaderna för hyrpersonal ökat med 187 procent. – Kostnaden för hyrpersonal har ökat ­under året och kostar nu Västmanland strax över 200 miljoner kronor. Jämför man sju år bakåt i tiden är det en lavin­ artad­ökning med 187 procent. Social­ demokraterna har gång på gång sagt att sjukvården skall oberoende av hyrpersonal men hittills är det tomma ord. Ansvarigt regionråd Lena Johansson (S) sa i ett pressmeddelande den 21 december 2016 att regionen skulle vara oberoende av hyr­ personal 1 januari 2019 men man är inte i närheten av målet, säger Mikael Andersson­ Elfgren (M), regionråd i opposition. Den är framför allt kostnaden för hyrsjuk­ sköterskor som ökat under året. – Region Västmanland måste bli en mer attraktiv arbetsgivare och belöna per­ sonalen som arbetar närmast patienten. Idag ser vi vårdpersonal som söker sig till administrativa tjänster för att kunna göra lönekarriär, det måste gå att göra lönekarriär även för de som arbetar direkt mot patienter, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

7

Smedh fick medalj av Kungen!

1

Kenneth Smedh, över­ läkare vid Västmanlands sjukhus, har fått ta emot Hans Majestät Konung­ ens medalj för betydande medicinska insatser inom cancervården. Vi säger ett stort grattis till Ken­ neth för den fina utmär­ kelsen!

Västmanland har fått en avancerad specialistsjuksköterska! Mahnaz Magidy, så heter länets första avancerade specialistsjuksköterska. Hon arbetar på kirurg­ kliniken i Västerås och är en av få i landet i sin yrkesroll. En avancerad specialistsjuksköterska kan bland annat ronda då ingen läkare finns tillgänglig och ordinera prover och remisser.


”Ni vuxna bestämmer allt medan vi barn bara hänger efter i vad ni bestämmer, till exempel bestämmer ni vem vi ska ha som statsminister och hur bra har det gått egentligen?” Sissa, 11 år, talar klarspråk på VLT:s insändarsida.

5

3

6

1 9

Sudoku

7 9

5

8

6

8

6

4

8

7

3 3

1

2

6

6

2 4

1 8

8

9

5 7

9

Räkna ut summan av siffrorna i de gula rutorna. Skicka in svaret samt din postadress senast 31 maj 2019 till: vartlandsting@gmail.com Bland de rätta svaren drar vi en vinnare som får en trisslott. Vi gratulerar Elin i Riddar­ hyttan som vann i förra numrets tävling.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.