Page 6

6

jämlikt göteborg | O R D : G U S TA F H Ö Ö K 

B I L D : A N N A H JA L M A R S S O N

JOBBET BLEV VÄNDNING FÖR MEHRANE Mehrane Ghasemi hade tidigare aldrig haft ett jobb i Sverige. Som projektanställd arbetsledare på RA Bygg har hon fått både självförtroende och framtidstro. ARBETSMARKNAD

S

tora fläktar surrar, det ligger kablar på betonggolvet och innertaket är inte på plats. I den breda korridor som löper genom byggnaden står maskiner och materiel. När lokalerna på Hammarkulleskolan är ombyggda ska de rymma en förskola med sex avdelningar och ett storkök.

DET ÄR BYGGFIRMAN RA Bygg som utför arbetet och en ny medarbetare har en viktig roll. I november blev Mehrane Ghasemi projektanställd som arbetsledare. Chansen dök upp eftersom Göteborgs Stad gör en satsning på att skapa jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden. Prioriterade grupper är ung­domar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning. – Jag är utbildad väg- och byggingenjör och har arbetat i byggbranschen, säger Mehrane Ghasemi, som kom till Sverige från Iran för åtta år sedan. – Tyvärr har det inte gått att få jobb här. I stället har jag läst ekonomi på Komvux och förra hösten började jag utbilda mig till byggproduktionsledare på Yrkeshögskolan. Den nya modellen för att skapa jobb används när Göteborgs Stad köper in tjänster. I hälften av upphandlingarna ska någon från en prioriterad grupp anställas. Förutsättningen är att projektet är längre än fyra månader, omfattar mer än en person och att den anställde har rätt kompetens. Mehrane Ghasemi fick jobbet efter att ha blivit intervjuad flera gånger. – Jag blev jätteglad men först tackade jag faktiskt nej, avslöjar hon. Man tappar självförtroende av att inte riktigt kunna språket och kulturen – och av att vara borta från sitt yrke under lång tid. Jag var rädd för att inte klara jobbet och det kändes viktigt att inte riskera min utbildning. Men en lärare på Yrkeshögsko-

lan peppade mig och sade att det skulle vara en bra erfarenhet. Jag är väldigt glad att jag ändrade mig. På RA Bygg fick Mehrane Ghasemi börja med utsättningar, alltså märka ut var väggarna ska sättas. Sedan gjorde hon kalkyler för hur mycket materiel som skulle användas och beställde detta. Platschefen Palle Dexell imponerades av sin nya medarbetare. – Bygget är ganska komplicerat och Mehrane har även sysslat med kontroller och pappersarbete, säger han. Det är mycket som ska redovisas, hon fick lära sig många termer och var tvungen att komma in i ett delvis nytt byggtänk. Men Mehrane är noggrann och duktig på att samordna. Hon har verkligen utvecklats. Palle Dexell vänder sig mot sin adept: – Jag skulle gärna ha dig som arbetsledare igen i framtiden. känner att hon har lärt sig mycket. Att bygga i trä var en ny erfarenhet – det gör man inte i Iran – och vissa processer har tagit tid att lära sig. Hon har fortsatt sin utbildning parallellt med jobbet och nu väntar ett halvårs praktik på Peab. Sommaren 2017 är Mehrane Ghasemi klar på Yrkeshögskolan och hoppet om att få fast jobb har växt sig betydligt större. – Jag känner mig säkrare på mig själv och skulle vilja bli arbetsledare. Att ha fått jobba har verkligen påverkat mitt liv. Man mår mycket bättre när man gör nytta på dagarna. Nu förstår min dotter Darya, som ska fylla sex år, att jag har ett jobb att gå till. Hon är jättestolt och berättar för alla att mamma arbetar på RA Bygg. • ÄVEN MEHRANE GHASEMI

Jämlikt Göteborg I Göteborgs Stads budget för 2016 är ett av de prioriterade målen att Göteborg ska vara en jämlik stad. För att nå målet driver staden satsningen Jäm­ likt Göteborg. Utgångspunkten

är att minskade skillnader i livsvillkor och hälsa bidrar till ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. Att skapa riktiga jobb i samverkan med näringslivet är en del av satsningen.

Läs mer på: goteborg.se/jamlikt

VÅ R T G ÖT E B O R G # 2 201 6

Profile for Göteborgs Stad

Vårt Göteborg nr 2 2016  

Göteborgs Stads tidning till alla hushåll.

Vårt Göteborg nr 2 2016  

Göteborgs Stads tidning till alla hushåll.

Advertisement