Page 1

Vårt  Göteborg Nr 2 · 2015

EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Inte bara Sommarens språkvänner dragplåster

Välkomna seglarna

Nätverk som ger vänskap och nya perspektiv

Folkkära stjärnor förgyller årets Sommarunderhållning

Kom till folkfesten i Frihamnen under Volvo Ocean Race

SID. 7

SID. 18

SID. 15–17

C H AT TA O M GRÖN A GÖ T EBO MED HEL EN A RG

   Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare

GRÖNA VISIONER Drömmer om en stad full av grönskande mötesplatser

TILLSAMMANS MOT VÅLD OCH OTRYGGHET, SID. 4 HISTORIEN VÄRNAS NÄR VÄSTLÄNKEN BYGGS, SID. 8


2

ledare |

INNEHÅLL, VÅ

»Vi är många som måste göra mer « Till sist – passa på att besöka Frihamnen i samFlera olika dödsskjutningar i Göteborg. Nära och anhöriga som drab- band med målgången för Volvo Ocean Race! bas av sorg och tomhet. Ilska och tårar på samma Veckan efter midsommar fylls Frihamnen med gång. Vi ställer oss frågan: vad kan vi som stad båtar och en massa roliga aktiviteter för alla. Då har du också chansen att besöka stadens pavilgöra mer? När gick det snett? Vi är många som måste göra mer. Det gäller så- jong och samtala om hur Göteborg växer och utväl staden som alla andra goda krafter i samhället. vecklas. Hoppas vi ses där! Längre fram i tidningen kan du läsa om hur vi och polisen funderar och resonerar. Det handlar I A P R I L T I L L T R Ä D D E jag tjänsten som ordinainte bara om Biskopsgården eller Brämare- rie stadsdirektör. Det känns jätteroligt att tillgården eller Angered. Det handlar om oss alla, sammans med stadens medarbetare fortsätta utveckla Göteborg för er boende, besökare och i stans samtliga stadsdelar. företagare. Jag önskar alla en riktigt skön sommar! • ETT STABILT OCH TRYGGT samhälle är ett samhälle där alla får plats – där det finns drömmar, hopp och förebilder. Utanförskap skapar ett samhälle där otrygghet, våld och brott ökar. Därför är stadens pågående arbete för social hållbarhet så viktigt – för att öka tryggheten och stärka gemenskapen. SÅ HÄNDER DET IGEN.

NU ÄR SOMMAREN här och Göteborg byter skrud. Parker, lekplatser och skärgården lockar människor i alla åldrar. Här kan vi umgås och träffa nya vänner. Stadsträdgårdsmästaren Helena Bjarnegård arbetar med att skapa den gröna och nära storstaden, med många naturliga mötesplatser i grönskande oaser. På måndag 15 juni kan du chatta med henne, se mer sidan 13.

Eva Hessman Stadsdirektör

PS. Se gärna filmen om Göteborg, en hållbar stad – öppen för världen. På tre minuter får du en känsla för vår historia och för vår framtid! Du hittar filmen på www.goteborg. se/stadensfilm.

4–6 HÄNG MED PÅ FOLKFEST DESTINATION Sista veckan i juni förvandlas Frihamnen till en myllrande arena för målgången i havskappseglingen Volvo Ocean Race. Upplevelser för alla åldrar och fri entré.

15

PETER SVENSON

Vårt  Göteborg Nr 2 · 2015

EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Inte bara Sommarens språkvänner dragplåster

Välkomna seglarna

Nätverk som ger vänskap och nya perspektiv

Folkkära stjärnor förgyller årets Sommarunderhållning

Kom till folkfesten i Frihamnen under Volvo Ocean Race

SID. 7

SID. 18

SID. 15–17

CHATTA OM GRÖNA GÖTEBOR MED HELENA G

   Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare

GRÖNA VISIONER Drömmer om en stad full av grönskande mötesplatser

TILLSAMMANS MOT VÅLD OCH OTRYGGHET, SID. 4 HISTORIEN VÄRNAS NÄR VÄSTLÄNKEN BYGGS, SID. 8

Vårt  Göteborg

Magasinet Vårt Göteborg ges ut av Göteborgs Stad. Tidningen distribueras till samtliga hushåll i Göteborgs kommun och till en del hushåll intill kommungränsen. Vårt Göteborg

syftar till att ge Göteborgs boende, besökare och näringsliv bättre kännedom om vad Göteborgs Stad gör och varför. Tidningen ges även ut som taltidning.

Ansvarig utgivare Kommunikationsdirektör Helena Mehner

Produktion Rubrik AB

Redaktör Margareta Romare

Tryck Sjuhäradsbygdens Tryckeri

Kontakt redaktionen@goteborg.se @VartGoteborg

Taltidning Rox-Reportage AB

Omslagsfoto Anna-Lena Lundqvist, Sanna Persson & Team SCA

Distribution Posten Nyheter på webben vartgoteborg.se

FLER GÖTEBORGSNYHETER HITTAR DU PÅ WWW.VARTGOTEBORG.SE VÅ R T G ÖT E B O R G # 2 201 5


| innehåll

3

11

FLER OASER OCH MÖTESPLATSER

GRÖNA STADEN Grönt är skönt. När Göteborg växer blir grön­ områdena allt viktigare. Målet är att ingen ska ha längre än 300 meter till en grönskande mötesplats.

BEATRICE TÖRNROS

ANNA SIGVARDSSON

ÅRT GÖTEBORG · Nr 2 · 2015

KRAFTTAG MOT VÅLD OCH OTRYGGHET

JENNIFERS GÖTEBORG

8 10 7 9 14

VOLVO INSPIRERAR UNGA I SKOLSTEGET

VÄRDEFULL VÄNSKAP

Flyktingguiden bygger nya broar mellan människor.

MER SPORT FÖR ALLA

I sommar invigs Göteborgs Nya Arena.

FÖRSKOLA PÅ HJUL

Nu ger sig förskolan Merkurius ut på äventyr i en specialbyggd buss.

E N H Å L L B A R S TA D – Ö P P E N FÖ R VÄ R L D E N

HISTORIENS VINGSLAG

20 18 24

VAR MED OCH TYCK TILL

Sms- och medborgarpaneler ökar inflytandet.

GRATIS SOMMARUNDERHÅLLNING

Musik och teater för stora och små.

TESTA NÅGOT NYTT

Nu blir det lättare att söka bland stadens aktiviteter.

UR ERIK DAHLBERGS MONUMENTALVERK

19

SAMI GRAHN

TEAM SCA

INTEGRATION Trygg i Västra Hisingen ska göra skillnad. Efter skottlossningarna kämpar polis, allmänheten och staden tillsammans för att öka tryggheten för göteborgarna.


4

integration | O R D : SA N N A P ERS SO N 

B I LD : A N N A S I GVA R DS SO N

Krafttag mot droger och nedskräpning. Flera satsningar på att öka tryggheten för kvinnor. Invånarna i Biskopsgården får nu själva vara med och bestämma hur stadsdelen ska bli tryggare. INFLYTANDE

”De som bor i området vet bäst vad som behöver göras”

S

olen skiner över Vårväderstorget. Några barn är på väg till skolan, en kvinna lämnar mataffären med fullastade påsar och tre män samtalar över en låda apelsiner utanför grönsakshandlarens butik. Några meter bort, framför restaurangen där två personer sköts ihjäl i mars, ligger en stor hög med blombuketter. Många som passerar förbi stannar till en kort stund vid platsen och tystnar, innan de går vidare. Biskopsgården känns denna vårdag som vilken plats som helst, men det finns en rädsla för nya skottlossningar. Mashair Ahmed har bott i Biskopsgården sedan 1998 och har fyra barn, det yngsta är 2,5 år gammalt, det äldsta 18 år. – Vill man bo kvar här så måste man som förälder vara vaken. Jag är på mina barn hela tiden och pratar mycket med dem för att se till så att de inte hamnar i fel sällskap, säger hon.

» Nu förflyttar vi oss närmare medborgarna för att bli ännu bättre på att lyssna in dem.« DANIEL NECK, POLISENS SAMORDNARE FÖR TRYGG I VÄSTRA HISINGEN

R E D A N H Ö S T E N 2 0 1 4 startade ett stort trygghetsarbete i Biskopsgården, inom ramen för Trygg i Västra Hisingen. Det är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen, polisen och de som bor i området. En trygghetsundersökning gjordes i december i fjol och den visade att åtta av tio personer känner sig ganska eller mycket trygga. – Arbetet med att göra Biskopsgården tryggare är mer aktuellt än någonsin med tanke på det som har hänt här i år. Trygg i Västra Hisingen är ett långsiktigt arbete som bygger på ett gemensamt ansvar för stadsdelen, säger Lovisa Trell, samordnare för Trygg i Västra Hisingen på stadsdelsförvaltningen.

VÅ R T G ÖT E B O R G # 2 201 5


5

UNDER VÅREN HAR de

som bor i Biskopsgården bjudits in till möten för att själva diskutera fram vad som behöver göras för att öka tryggheten ännu Daniel Neck, polisens samordnare för Trygg mer. Arbetsgrupper i Västra Hisingen. har bildats. Tre områden är nu i fokus för det konkreta arbetet. Otryggheten bland kvinnor, droger och nedskräpning och klotter. DaMashair Ahmed, niel Neck är polisens arbetar på öppna församordnare för Trygg skolan Välkomsten och bor i Biskopsgården. i Västra Hisingen. Han har själv arbetat i Biskopsgården i över tio år, känner de flesta och vet vilka problem som finns. Redan till hösten ska förbättringar märkas, hoppas han. – Nu förflyttar vi oss närmare medborgarna för att bli ännu bättre på att lyssna in dem, men också för att lättare kunna förmedla vad vi gör och varför, säger Daniel Neck.

Detta är Trygg i Västra Hisingen

Daniel Neck och Mashair Ahmed känner varandra väl och hälsar med en hjärtlig kram. De representerar olika delar av staden och arbetar på olika sätt, men har samma mål. Båda framhåller vikten av att skapa relationer. Mer samarbete och tillit behövs. Det kan handla om mer kontakt mellan de som bor i området. Grannar kan hjälpa och stötta varandra. Men självklart handlar det också om tätare samarbete och dialog mellan invånarna, polisen och stadens olika anställda – som fältarbetare, lärare, socialsekreterare med flera. och fotograf åker tillsammans med Daniel Neck och Mashair Ahmed vidare mot norra Biskopsgården och Friskväderstorget. På torget sitter vuxna män och samtalar i solen och en grupp yngre killar glider runt. Mashair Ahmed ler stort och hälsar på nästan alla. Unga som gamla stannar till och byter ett par ord med henne. Mashair Ahmed arbetar på den öppna förskolan Välkomsten, ett särskilt center för nyanlända skolbarn och deras familjer. Hon sitter även i styrelsen för flera föreningar och är en välkänd profil.

VÅRT GÖTEBORGS REPORTER

Mashair Ahmed upplever att Biskopsgården blivit allt mer segregerat och förvandlats till tre stadsdelar i stadsdelen. – Norra Biskopsgården blir mer och mer isolerat. Förut fanns här föreningsliv, post, bank och apotek men nu har all service försvunnit, säger hon. M A S H A I R A H M E D H A R ett konkret förslag, som hon tror skulle kunna föra mycket gott med sig. – Stadsdelen skulle kunna ge de föräldrar i Biskopsgården som går arbetslösa sex månaders anställning som trygghetsvärdar i skolorna. Det skulle innebära en chans för dem att få smaka på arbetslivet, samtidigt som barnen skulle bli stolta över att få se sina föräldrar jobba. Ungarna skulle få goda förebilder. Lovisa Trell, samordnare för Trygg i Västra Hisingen på stadsdelsförvaltningen, välkomnar alla idéer. – Det finns massor med engagemang och idéer som vi ska ta till vara. Det är de som bor i området som bäst vet vad som behöver göras, säger hon. •

HUR KAN BISKOPSGÅRDEN BLI EN TRYGGARE STADSDEL?

Trygg i Västra Hisingen har skapats efter en modell som använts länge i Angered. Polis, stadsdelsförvaltning och invånarna arbetar tillsammans. Målet är att ge de boende större inflytande och att öka förtroendet mellan alla parter. I Angered, som redan jobbar enligt modellen, minskade den upplevda otryggheten från 15 till 10 procent på bara ett år. Även i Torslanda, ett annat område i Västra Hisingen, pågår ett trygghetsarbete. Där är fokus på ökad säkerhet i trafiken och ungdomars missbruk av alkohol och cannabis.

E N H Å L L B A R S TA D – Ö P P E N FÖ R VÄ R L D E N

ALEX AHMED

MAYYADAH AL-ABBOODI

WALEED TAJADDIN

– Ungdomar behöver få praktikplatser så att de kan få chans till jobb i framtiden. Jag har äntligen fått jobb nu, men var nära att ge upp ett tag för att ingen ville ge mig en chans.

– Jag tycker att polisen skulle behöva vara här i Norra Biskopsgården ännu mer. Det känns inte särskilt tryggt här nu.

– Arbetslöshet leder till bus, ungdomarna måste därför sysselsättas. Myndigheterna måste tydligare visa att de står på föräldrarnas sida.


6

integration | O R D : SA N N A P ERS SO N 

B I LD : C H R I S TIA N TA R R A S ER I C S SO N

Läget är allvarligt Jobb till alla och minskade sociala klyftor. Och ett aktivt arbete av polisen och fältarbetare ute i stadsdelarna. Företrädare för Göteborgs Stad och polisen är överens om vad som behövs för att minska våld och gängkriminalitet. Och flera aktiviteter är redan i gång. DELAT ANSVAR

P

olisen i Göteborg menar att läget just nu är det allvarligaste någonsin. Det finns ett antal yrkeskriminella individer i stan som inte avskräcks alls av att de riskerar livstids fängelse. Att hämnas är viktigare. Och att ha kontroll över droghandeln. Sven Höper, direktör för välfärd och utbildning på stadsledningskontoret och Torleif Larsson stadsdelsdirektör för Västra Hisingen och Emelie Kullmyr, biträdande chef för polisen i Storgöteborg är överens om att det är rekryteringen till gängen som måste stoppas. – Det är en marknad där ute. Om vi griper en unge, så rekryterar gängen genast en annan ung kille. Alla analyser visar alltid samma sak. Kriminalitet bottnar i utanförskap och ett uppdelat samhälle. Det finns ingen quick fix, säger Emelie Kullmyr.

ETT PROBLEM ÄR att ungdomar med lång erfarenhet av utanförskap inte vågar tro på att de kan lyckas i det vanliga samhället. Då är det inte så svårt att förstå att gängen kan verka lockande. Sven Höper, direktör för välfärd och utbildning på stadsledningskontoret, framhåller att situationen i Biskopsgården inte är ett problem på stadsdelsnivå, utan en fråga för hela Göteborg. Social hållbarhet är prioriterad fråga för staden. – Jobb är A och O. Viljan finns bland många företag och vår uppgift är att skapa fler mötesplatser där näringsliv och medborgare kan mötas. Alla bolag och förvaltningar måste engagera sig mer i dessa områden och där också bostadsbolagen har en viktig roll. De har stort mandat i hur de utformar sina boendemiljöer, säger han.

stadsdelsdirektör för Västra Hisingen, som drabbats hårt av de senaste skjutningarna.

Vårt Göteborg sammanförde två direktörer från Göteborgs Stad, Sven Höper och Torleif Larsson, med Emelie Kullmyr som är biträdande chef för polisen i Storgöteborg för ett samtal. Bakgrunden är de dödsskjutningar som ägt rum i Göteborg under våren.

Han instämmer i hur viktigt det är att ungdomar får ett arbete och lyfter fram stadsdelens satsning på sommarjobb som en av flera lyckade prioriteringar. – Vi garanterar sommarjobb åt alla som går ut 9:an. I somras förmedlade vi över 400 arbeten och det gick hur bra som helst, säger han och fortsätter: – Behovet av extra resurser är stort men samtidigt måste man komma ihåg att ett stort problem är att vi inte fördelar mottagandet av nyanlända på ett rimligt sätt. Alla stadsdelar behöver ta ansvar för mottagandet av nyanlända, det är omöjligt för Biskopsgården, Angered och Bergsjön att klara det själva. STADEN OCH POLISEN är eniga: mer behöver göras och

det snabbt. Det handlar om att lösa trångboddhet, sätta in sociala insatser i ett tidigt skede, fånga upp eleverna i skolan och att det finns vuxna förebilder med jobb och ordnat liv. – Alla tjänar på att klyftorna minskar i stan. Social oro äter resurser som vi skulle kunna använda till annat, säger Emelie Kullmyr. •

Torleif Larsson.

Emelie Kullmyr

Sven Höper

Så ökar tryggheten Flera projekt för att öka tryggheten och minska våldet pågår redan i Göteborg. Här är några exempel: Trygg i Västra Hisingen är ett samarbete mellan stadsdelen och polisen (se reportaget på förra uppslaget). I Biskopsgården finns fältsekreterare och stadsdelsvärdar, ungdomar anställda av stadsdelen som fungerar som förebilder. Skolan i Biskopsgården har anställt trygghetsvärdar. Park- och naturförvaltningen satsar

på ökad trygghet i parker och grönområden för att göra många utsatta områden mer attraktiva och säkra. Polisen planerar att dra igång ett särskilt råd i Biskopsgården där föreningsledare, religiösa ledare, fritidsledare och andra nyckelpersoner ska bjudas in till dialog. Medborgarlöften där invånarna involveras i polisens arbete är på gång.

TORLEIF LARSSON ÄR

VÅ R T G ÖT E B O R G # 2 201 5


ORD & BILD: SANNA PERSSON

| integration

7

Personkemin är jätteviktig FLYKTINGGUIDE/SPRÅKVÄN

”DET HÄR ÄR EN VACKER ERFARENHET” Snart har de varit goda vänner i ett år. Men utan nätverket Flyktingguide/Språkvän hade Filip Eriksson Goya och Muntasir Adam aldrig träffats. VÄNSKAP

I

trapporna vid Gustaf Adolfs torg sitter Filip Eriksson Goya, ursprungligen från Sölvesborg, och Muntasir Adam, ursprungligen från Eritrea och dricker kaffe i solen. – Jag sökte mig till Flyktingguiden delvis för att lära mig språket, men nästan ännu mer för att lära känna landet och hur man tänker och lever här, säger Muntasir.

Filips fru var den som hittade till Flyktingguiden och anmälde dem båda som språkvänner. Muntasir och Filip delar många intressen och det gick snabbt att bli vänner. – Det här är ett lätt sätt att träffa nya kompisar och det har gett mig en ny förståelse och ödmjukhet inför andra människor. Det är också väldigt bra att det ligger en tanke bakom hur de matchar ihop oss, säger Filip.

HAN OCH FILIP träffas kontinuerligt när de själva har lust och gör då saker de båda tycker om, som att laga mat hos varandra, gå på museum eller baka kanelbullar på kanelbullens dag. – Jag försökte mig på att baka själv sen, men de blev inte riktigt lika bra, berättar Muntasir och ler. Fotboll är ett annat stort intresse de delar. – Förra veckan spelade jag match med Muntasirs andra kompisar som alla kunde arabiska. Då var det jag som kände mig som flyktingen, vilket gav mig en kort inblick i hur det känns att inte förstå språket. Men fotboll är rätt universellt så det gick ändå, berättar Filip.

MUNTASIR MENAR ATT Flyktingguiden haft en oerhörd betydelse sedan han kom till Sverige. – Det här är en vacker erfarenhet som har gett mig mycket mer än SFI. Du lär dig inte ett språk i skolan, du lär dig språk från människor på samma sätt som du lärde dig ditt första språk som barn. Genom att umgås med Filip får jag en massa information om landet på köpet. Han lär mig en massa saker som svenskar har med sig automatiskt, som till exempel hur parkeringsregler funkar – genvägar genom livet, liksom. •

E N H Å L L B A R S TA D – Ö P P E N FÖ R VÄ R L D E N

Vill du veta mer? www.goteborg.se/flyktingguide

Göteborg är en mötesplats som funnits sedan 2003. Här får svenskar och nyanlända en chans att träffas, antingen genom personliga matchningar, studiecirkelgrupper eller genom större gruppträffar. – Vi för ihop människor på ett enkelt sätt och sen får de sköta resten själva. Vi vill att riktiga vänskaper ska växa fram, därför lägger vi mycket tid på att matcha rätt och följer även upp hur det har gått efter ett par månader. Personkemin är jätteviktig och känns det inte rätt så försöker vi hitta en ny matchning, säger samordnare Lahdo Bulun. Flyktingguide/Språkvän, som är en del av social resursförvaltning i Göteborgs Stad, erbjuder också gratis seminarier om ämnen som främlingsfientlighet, migration och integration. De driver en egen teatergrupp och arrangerar en mängd aktiviteter för att nyanlända och etablerade ska kunna mötas på olika sätt. – Tröskeln in till ett svenskt hem behöver inte vara den största. Vi försöker vända den mentala segregationen i staden genom att odla relationer mellan människor som annars inte skulle träffats. Vägen till en integrerad stad går genom folket. •

1822 matchningar eller personliga kontakter har gjorts, vilket betyder att

3644

MÄNNISKOR HAR FÅTT KONTAKT MED VARANDRA


8

infrastruktur | O R D : C A M I L L A A D O L F S S O N 

B I L D : U R E R I K DA H L B E R G S M O N U M E N TA LV E R K

DEN NYA STADEN MÖTER DEN GAMLA Göteborg sett från öster med Skansen Lejonet i förgrunden till höger och Skansen Kronan längre bort till vänster, runt år 1700. Ur Suecia antiqua et hodierna - Det forna och nuvarande Sverige (latin).

ETT TITTHÅL IN I GÖTEBORGS DOLDA HISTORIA När Västlänken byggs kommer lämningarna av Göteborgs äldsta historia att påverkas. Hur kan den gamla staden samsas med den nya? Stadsmuseet har tagit fram förslag som även ger stadsmur, skansar och bastioner en plats i framtiden. KULTURHISTORIA

D

e äldsta delarna av Göteborgs stadsmur och befästningar byggdes under det tidiga 1600-talet, och utökades efterhand. De flesta av de tidiga murverken ligger numera under jord, och har därmed varit ganska skyddade. När Västlänkens tunnlar ska grävas under stan kommer arkeologiska lämningar att påverkas. Samtidigt öppnar det för möjligheten att göra historien mer synlig och levande. Tom Wennberg är arkeolog på Göteborgs stadsmuseum. – Vår idé är att i samband med de stora byggarbetena också ta tillfället i akt att lyfta fram befästningsverken, och att synliggöra sådant som i dag enbart finns under jorden. DET FINNS STORA möjligheter att framhäva stadens älds-

Västlänken i korthet   Västlänken är en åtta kilometer lång järnvägstunnel.   Sex kilometer ska gå under centrala Göteborg.

– Vi vill skapa en plats som berättar mer om Göteborgs ursprung. En öppen lokal, utomhus eller i någon annan form av lättillgänglig miljö.

anpassat Västlänkens tunnlar så att   Bygget ska starta skadorna på kulturmiljön ska 2018. bli så små som möjligt. Men det   Första pendeltågen går inte att undvika att några och regiontågen ska börja köra 2026. delar av gamla muren måste tas bort vid bland annat Haga och Packhusplatsen, där forna Masthamnen låg. Cathrine Sjölund Åhsberg är enhetschef på kulturmiljöenheten på Göteborgs stadsmuseum. Hon beklagar att det blir svårare för framtidens forskare att få djupare kunskap om befästningen i sin helhet och vilken betydelse den hade för Göteborg. Men tunnelbygget öppnar samtidigt för möjligheten att stärka stadens historiska identitet. – Göteborgs befästningar är en underutnyttjad upplevelse. Man ska komma ihåg att Göteborg på sin tid var Nordens bäst befästa stad. Det skulle vara berikande att lyfta fram Göteborgs ursprung. Staden skulle bli betydligt mer spännande och få ett tydligare historiskt djup, säger hon. • TRAFIKVERKET HAR

Tom Wennberg, Arkeolog på Göteborgs stadsmuseum.

Cathrine Sjölund Åhsberg, Enhetschef på kulturmiljöenheten på Göteborgs stadsmuseum.

ta historia i den framtida stadsplanen, menar han. Den osynliga delen av Göteborgs historia kan bli tillgänglig för allmänheten. – Tanken är att förstärka Göteborgs historia. Att den som går runt i Göteborg ska se var befästningarna låg och kunna läsa den gamla staden i den nya. Ett förslag är att göra den nya gatubeläggningen olikfärgad så att den följer stadsmuren. Ett annat är att bygga upp delar av den befintliga muren till ursprunglig nivå, så att man kan förstå hur hög den var. Vill du veta mer om Västlänken eller andra delar i det Västsvenska paketet? Han har också en vision om ett nytt besökscentrum, Till exempel Hisingsbron, Marieholmstunneln, Gamlestaden, trängselskatten placerat vid till exempel Esperantoplatsen, Packhuska- eller kollektivtrafiken? Gå till Frågelådan på www.goteborg.se/frageladan jen eller Lilla Bommen. Läs mer om Stadsmuseet och Västlänken: www.goteborgsstadsmuseum.se/node/349

VÅ R T G ÖT E B O R G # 1 201 5


O R D : S A N N A P E R S S O N  B I L D : S E R N E K E , O K I D O K I A R K I T E K T E R , E L EC T R I C I T Y & S H U T T E R S TO C K

| noterat

9

GÖTEBORGS NYA ARENA

rymmer bland annat konstgräshallen Änglagården.

SVALKA DIG I FRIHAMNENS POOL STADSBAD 20 METER LÅNG , åtta meter bred och 1,8 meter djup. Frihamnens bastu får sällskap av en flytande pool som kommer att ligga längs Kvillepiren och beräknas öppna för allmänheten i juli/augusti. Badet är en del av förverkligandet av Göteborgs 400-årsjubileum och Vision Älvstaden.

MER IDROTT OCH HÄLSA I KVIBERGS PARK MULTISPORT DEN 10 JULI öppnar Göteborgs Nya Arena – Nordens största multisportarena för såväl elitidrottare som vardagsmotionärer. På sju våningar och 45 300 kvadratmeter finns bland annat gym, idrottshallar, konstgräshall, rehabiliteringsklinik och en skidanläggning för längdskidåkning som är öppen året runt. Den nya Arenan, som ägs av Serneke och Prioritet Finans,

ligger i Kvibergs Park. Där satsar även Göteborgs Stad på att skapa ett område för idrott, hälsa och kultur. Staden håller just nu på att ta fram en ny vision för området, samtidigt som man bland annat bygger nya konstgräsplaner, motionsspår, utegym och ett skateboardanpassat torg i direkt anslutning till arenan, som invigs till sommaren.

Fler fina badställen hittar du enkelt med mobilappen Badplatsen på www.badplatsappen.se Vill du se var närmaste lekplats finns? Ladda ner appen Lekplatsen på www.lekplatsappen.se

Ny hållplats på Skeppsbron SNABBARE RESA I SLUTET AV augusti får Skeppsbron en ny spårvagnshållplats. Hållplats ”Stenpiren” kommer att korta restiden mellan Centrum och Järntorget när spårvagnslinje 1 och 9 leds om, samtidigt som trafiken vid Hagakyrkan lättas upp. – Den nya spårvagnsdragningen är viktig när kvarteren runt Skeppsbron byggs ut. Hela området ska förnyas och utvecklas. Kajen kommer så småningom att få flera nya mötesplatser som gör att människor kommer närmare vattnet, säger Åsa Vernersson från Älvstranden Utveckling. I början av nästa år får Skeppsbron även en ny stationsbyggnad för spårvagn, buss och båt.

BÄSTA LUFTEN PÅ 40 ÅR LUFTEN I GÖTEBORG blir bättre och bättre. Miljöförvaltningens senaste siffror visar att staden nu har den bästa luftkvaliteten sedan mätningarna började 1975. – Det går åt rätt håll, men vi behöver göra ännu mer. Tyvärr har vi fortfarande problem i gatunivå vid de mest trafikerade vägarna och tunnlarna, säger Erik Bäck som är enhetschef på miljöförvaltningen. Sämst är luften vid vägar med mycket trafik, som Kungsbackaleden och Sprängkullsgatan i centrala Göteborg. Vägtrafiken är en av de stora källorna till luftföroreningar, även om trängselskatten har lett till minskad trafik. – Som en följd har luftföroreningshalterna också gått ned - men inte så mycket som vi hoppats och trott. Därför är det viktigt att fler väljer andra transportmedel.

KLIMAT

Premiär för ny el-busslinje TYST TUR DEN 15 JUNI invigs ElectriCity – el-busslinjen som kommer att gå mellan campus Lindholmen och Johanneberg. Den eldrivna bussen är nästintill ljudlös och ombord har resenärerna tillgång till fritt wifi och uttag för att ladda mobiler och datorer. Bussen behöver bara laddas i sex minuter vid en av ändhåll-

platsernas laddstationer för att kunna köra sju kilometer. Linje 55 är resultatet av ett samarbete mellan bland annat Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Chalmers och Volvokoncernen. Syftet är att skapa nya hållbara lösningar för framtidens kollektivtrafik. Läs mer på: www.goteborgelectricity.se

E N H Å L L B A R S TA D – Ö P P E N FÖ R VÄ R L D E N


10

kunskap | O R D & B I LD : C H R I S T I A N TA R R A S E R I C S S O N Avslutning av Skolsteget i samhällsprogrammet på Hvitfeldtska. Fr v: Emil Hessel, Volvo; David Mindhammar, elev; Lovisa Björkgren, elev; Christina Jerkfors, lärare matematik; Thomas Bengtsson, lärare samhällskunskap; Rebecka Bryman, Volvo; Stina Hammare, elev; Tom Hassling, elev. PÅ BILDEN:

SKOLSTEGET

gör matematiken levande Hur lockar man unga människor till jobbkarriärer inom teknik och naturvetenskap? Volvo har på försök inlett Skolsteget, ett tätt samarbete med flera gymnasieskolor i Göteborg. Och resultatet har blivit överraskande positivt. LÄRANDE

U

nder hösten och våren har ingenjörer från Volvo samarbetat med fem gymnasieskolor i Göteborg. De har under läsåret tillsammans med de ordinarie lärarna ansvarat för 20 timmars undervisning på respektive skola, och tanken har varit att göra matematiken mer levande genom att koppla den till konkreta exempel från Volvos värld. ANLEDNINGEN TILL ATT Volvo tagit initiativet och bjudit på ingenjörernas timmar är att man är bekymrad för framtiden – intresset för naturvetenskap och teknik sjunker stadigt, och Volvo behöver motverka en framtida brist på ingenjörer. Från skolans håll har Skolsteget tagits emot positivt. – Vi fick en förfrågan från Volvo om att involvera elever på samhällsprogrammet, och det tyckte jag lät jättespännande, berättar Christina Jerkfors, lärare i matematik på Hvitfeldtska. – Samhällseleverna tycker ofta att matematiken är svår och teoretisk. Nu har vi kunnat ge konkreta exempel på hur den kan användas. Helt enkelt lättare svara på frågan ”vad ska vi ha det här till?”.

Skolsteget Hösten 2014 startades projektet Skolsteget efter initiativ av Volvo. Ingenjörer från företaget har under läsåret samarbetat med lärare i undervisningen på fem gymnasieskolor: Lindholmens tekniska gymnasium, Polhemsgymnasiet, Katrinelundsgymnasiet, Göteborgs tekniska college och Hvitfeldtska gymnasiet. På de fyra första har ingenjörerna jobbat med naturvetare i enbart matematik, medan det på Hvitfeldtska är elever från samhällsprogrammet som arbetat med ingenjörerna i både matematik och samhällskunskap. Ambitionen är att ett nytt Skolsteg drar igång till hösten.

Christina Jerkfors kontaktade Thomas Bengtsson, lärare i samhällskunskap och kommunikation, för att kunna ta ett helhetsgrepp på elevernas undervisning. Han såg genast fördelar med Volvo-samarbetet. – Det har varit roligt, och gett oss många infallsvinklar. Vi har bland annat pratat om kommunikation och information, ledarskap och att driva projekt, allt kopplat till Volvos verksamhet. Vi har kunnat ge eleverna en bild av ett privat företag som aldrig hade varit möjlig annars, säger Thomas Bengtsson. EMIL HESSEL, INGENJÖR på Volvo, är även han nöjd med hur samarbetet fungerat. – Det har gett mycket. Det var en extra utmaning att jobba med samhällselever och anpassa problemen så att svårigheten blev lagom för deras nivå. När de har läst geometri har vi till exempel pratat om lagerytor och hur man ska få dem så optimalt små som möjligt. Det har varit lärorikt även för mig, inte minst när det gäller att få eleverna engagerade och ställa frågor. I mitt arbete är det annars väldigt mycket envägskommunikation när jag talar inför folk. ELEVERNA ÄR OCKSÅ positiva till projektet. Stina Hammare och Lovisa Björkgren, elever på samhällsprogrammet, visste absolut ingenting om Volvo innan. Ingen av dem hade ens funderat på en karriär inom det tekniska området. – Nu har jag åtminstone fått en uppfattning om vad det handlar om. Chansen att jag skulle jobba som ingenjör är i vart fall större än innan, säger Lovisa Björkgren. Stina Hammare drar det till och med ett steg längre. – Jag skulle nog kunna tänka mig att jobba inom det tekniska området. Kanske inte just på Volvo, men jag är inne på det spåret nu. Jag är positivt överraskad. •

VÅ R T G ÖT E B O R G # 2 201 5


O R D : S A N N A P E R S S O N  I L L U S T R AT I O N : S H U T T E R S TO C K  B I L D : A N N A- L E N A LU N D QV I S T

| stadsutveckling

EN GRÖNARE STAD Parker, lekplatser, blommor och träd är viktiga för hälsan och trivseln. Nu planeras det för fler gröna mötesplatser i ett växande Göteborg.

OASER

G

öteborg växer och till år 2035 beräknas befolkningen ha ökat med ytterligare 150 000 människor. Stan behöver inte bara fler bostäder och nya trafiklösningar, utan också mötesplatser, parker och naturområden som många lätt kan nå. HELENA BJARNEGÅRD ÄR Göteborgs stadsträdgårdsmästare och ansvarig för att få Göteborg att grönska. – Att skapa en inkluderande stad är det viktiga. Min dröm är att Göteborg ska bli en stad där det finns parker för alla. Där

E N H Å L L B A R S TA D – Ö P P E N FÖ R VÄ R L D E N

ska man kunna njuta och träffa nya människor, kanske från en annan generation eller en annan kultur, säger hon. Ett konkret mål är att göteborgarna inte ska ha längre än trehundra meter från bostaden till närmaste grönområde. Och inom en kilometer från bostaden ska det finnas en stadsdelspark med plats för picknick, sällskapslek och promenader. Helena Bjarnegård har ett starkt engagemang för lekplatser och barnens roll i stadsrummet. Nu finns fyra större utflyktslekplatser på plats – Plikta i Slottsskogen, Positivet i Frölunda, Cirkusleken i Angeredsparken och Utflyktsleken i Hisings-

11


12

stadsbyggnad |

parken som öppnade i november i fjol. Utflyktslekplatserna erbjuder olika aktiviteter och är tänkta att locka besökare från hela staden. – Utflyktsleken i Hisingsparken är jättefin och passar för alla åldrar. Jag kan verkligen rekommendera alla att åka dit, säger hon.

» Det viktiga är att människor från hela staden ska känna sig välkomna till Älvstaden för att möta vattnet, inte bara de som ska bo där. Just nu planerar vi därför för en ny stadspark vid vattnet i Frihamnen, Jubileumsparken.«

många i staden med att planera för Göteborgs 400-årsjubileum och med att planera för nya Älvstaden, som omfattar områden på båda sidor av älven och med Frihamnen som en ny stadsdel. – Det viktiga är att människor från hela staden ska känna sig välkomna till Älvstaden för att möta vattnet, inte bara de som ska bo där. Just nu planerar vi därför för en ny stadspark vid vattnet i Frihamnen, Jubileumsparken. Helena Bjarnegård betonar att det är viktigt att skapa dialog med invånarna. När lekplatsen i Hisingsparken skulle skapas tog park- och naturförvaltningen hjälp av sex skolklasser och en förskola. Barnen kom med förslag på hur parken skulle se ut och vad den skulle innehålla. – Många av elevernas idéer blev verklighet. Det är jätteviktigt att invånarna får säga sitt. Och när det gäller lekplatser så är det ju barnen som vet bäst vad de tycker är roligt. När staden nu ska bygga en ny skejtbana i Bergkristallsparken i Tynnered har barnen fått vara med och tycka till. I en större ramp ska de barn som åker mycket hålla hus. Runt omkring kommer det att finnas sittplatser för dem som hellre vill titta på och intill mindre ramper för yngre barn eller de barn som vill åka lite lugnare. Det är viktigt att ta hänsyn till allas behov och att flickor och pojkar får ta lika stor plats. – Forskning har även visat att barn leker mer jämställt i naturliga miljöer än vad de gör i uppbyggda. Därför placerar vi ofta nya lekplat-

JUST NU ARBETAR

HELENA BJARNEGÅRD, STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

ser i anslutning till naturmiljöer, ett exempel är lekplatsen vid Svarte mosse. På så sätt uppmuntrar vi till lek både på lekplatsen och i naturen intill. Ett annat exempel på där barn fått vara med och skapa handlar om årets sommarrabatter. Park- och naturförvaltningen bjöd in barn som fick rita teckningar över hur de ville ha det. D E T E K O L O G I S K A M Å L E T med en grön stad handlar bland annat om att ha ett rikt växt- och djurliv och att ekosystemets tjänster tas till vara. Växter renar till exempel både luft och vatten. En viktig del i det sociala målet är att medborgarna lätt ska kunna röra sig längs vatten och till grönområden. – Gröna väggar med växter på skulle kunna uppfylla delar av det ekologiska målet, men den sociala aspekten av en park kan inte ersättas med en grön vägg.

1

2

3

4

5

Slottsskogen

Röda Sten En kontrasternas plats med en härlig mix av stad och blick mot hav, kultur och natur.

Studsmattan på Olof Palmes plats

Frihamnen

En grönskande park full av händelser, med ett rikt folkliv och plats för alla.

Lärjeåns dalgång En trolsk plats med en spännande och nästan lite mystisk naturmiljö.

Tänk att en så liten sak kunde förändra en plats. Från tomhet till folkliv.

Mitt i stan. En plats för tillbakablick till Göteborgs hamnhistoria och stor potential inför framtiden.

VÅ R T G ÖT E B O R G # 2 201 5

EWAN/ FLICKR

CHRISTIAN TARRAS ERICSSON

ERIK SÖDERSTRÖM/ FLICKR

RIKARD FRÖBERG/ FLICKR

HELENAS FEM FAVORITPLATSER I STAN


13 CHATTA OM GRÖNA GÖTEBORG Vad betyder det att Göteborg ska bli en grön och nära storstad? Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare och Lena Jakobsson, på parkoch naturförvaltningen svarar på dina frågor. 15 juni kl 11–12 chatt.goteborg.se

Helena Bjarnegård stadsträdgårdsmästare i Göteborg Bakgrund: Landskapsarkitektexamen 1996, Stadsträdgårdsmästare sedan 2009. Bor: Flyttade till Göteborg 1996 och bor nu i Kungsladugård. Familj: Gift med Mattias och har två barn. Fritid: Gillar att dansa hip hop och vara ute oavsett väder under alla årstider.

Att skapa offentliga rum där folk kan mötas är en oerhört viktig del i ett stadsbygge. I flera städer i världen har man exempelvis framgångsrikt använt parker för att främja integrationen. Ett viktigt arbete för Helena Bjarnegård just nu handlar om Västlänken. När den börjar byggas kommer parker och träd vid bland annat den framtida Hagastationen att påverkas, och staden samarbetar därför med Trafikverket och olika experter på området. – Jag vill förstås att så många träd som möjlig ska stå kvar. Vi undersöker nu olika metoder som kan skydda träden under byggtiden och vi tittar på om det går att flytta träd till andra platser. Vår uppgift är också att planera för hur parkmiljöerna kan se ut när allt är klart och vi ska givetvis titta på hur vi kan plantera nya träd och växter, så att vi behåller en lummig och grön stad. I VÅRAS DELTOG Helena Bjarnegård i en internationell parkkongress i San Fransisco med över 950 deltagare från hela världen. Helena berättade där om Göteborgs Stads grönstrategi och arbetet med roliga och kreativa platser för barn och unga. – Det här är en fråga som hela världen tampas med. Alla ska bygga tätare städer och alla behöver offentliga rum där invånarna kan mötas. Det är en folkhälsofråga som berör alla och där kan vi lära av varandra. Det finns ingen stad som har allt, men det finns en massa goda exempel som vi kan inspireras av. Däremot måste vi bygga vår egen stad utifrån just Göteborgs förutsättningar, säger hon.

E N H Å L L B A R S TA D – Ö P P E N FÖ R VÄ R L D E N

Helena Bjarnegård tycker om sitt jobb. – Det bästa är att jag får arbeta både här och nu, ochmed långsiktiga frågor. Ena stunden pratar jag med den som planterar blommor i Bältesspännarparken och nästa stund är jag med och planerar för hur staden ska se ut om tjugo år, säger hon •

Gothenburg Green World

Grönstrategi för en tät och grön stad

Tillsammans med Gunnebo Slott och Trädgårdar, Liseberg, Botaniska trädgården och Göteborg & Company kommer park- och naturförvaltningen 2016 att anordna utställningen Gothenburg Green World. Temat är stadsutveckling och som en del i utställningen ska Götaplatsen och Trädgårdsföreningen bindas ihop med ett grönt band av miniparker längs Avenyn.

Sedan 2014 arbetar staden efter Grönstrategi för en tät och grön stad. Här beskrivs hur Göteborg ska utvecklas socialt och ekologiskt hållbart. Gå in på goteborg.se och sök på ”grönstrategi” om du vill veta mer.


14

noterat | O R D : S A N N A P E R S S O N 

B I L D : S H U T T E R S TO C K

MJUK KAMRAT TILL ÄLDREOMSORGEN NY KOMPIS ÄLDREOMSORGEN I Askim-Frölunda-Högsbo har fått sin första vårdhund. Den franska bulldoggen Sophie och hennes förare Yvonne Ericsson besöker olika verksamheter inom äldrevården och gör även hembesök för att aktivera de äldre. – Utöver att vårdhundar är bra på att få igång rörelseförmågan hos äldre har de också en lugnande effekt. Sophie dömer ingen utan är social och ger sällskap och tröst, vilket betyder jättemycket för alla hon träffar, inte minst personer som har svårt att ta kontakt med människor, säger Yvonne Ericsson. Inom kort får även stadsdelen Centrum två vårdhundar till dagverksamheter och träffpunkter.

Upplev historien på nytt sätt STADENS HISTORIA UPPLEV, KLAPPA OCH SMAKA på historien. Stadsmuseet satsar på stadsvandringar för alla. I sommar finns tre typer av arrangemang och temat är människors liv i 1600-­ talets Göteborg. Välj mellan en stadssittning på Stadsmuseets gård, en kortare stadspromenad och en längre stadsvandring. Vandringen och promenaden utgår från Esperantoplatsen och slutar i Kungsparken. Testpiloter har under året arbetat för en större tillgänglighet. Alla sinnen ska aktiveras och bättre ljudsystem används. Grupperna är på max 20 personer. Utförligt program hittar du på www.goteborgsstadsmuseum.se

GÖTEBORG – SVERIGES KLIMATSTAD 2015 GÖTEBORGS STAD HAR utsetts till Sveriges bästa VÄRLDSKLASS klimatstad i Earth Hour City Challenge - Världsnaturfonden WWF’s globala klimatutmaning. Syftet med tävlingen är att få städer runt om i världen att inspirera varandra i sitt klimatarbete och i juryns motivering nämns Göteborgs breda sätt att arbeta med hållbarhet. Lånecyklar, cykelfartsgator, satsningar på fossilfri fjärrvärme och ett omfattande klimatstrategiskt program som sträcker sig fram till år 2050 är några av de 65 klimatåtgärder som gjorde att staden kom på första plats. Göteborg är även första stad i världen med att ge ut gröna obligationer. Via obligationer lånar staden pengar på den internationella finansmarknaden. Pengarna från de gröna obligationerna öronmärks till olika miljöprojekt inom till exempel avfallshantering, kollektivtrafik och vattenförsörjning.

Vill du börja om? NYTT LIV ÄR DU MED i ett kriminellt gäng och vill hoppa av? Eller känner du någon som vill lämna ett kriminellt nätverk? Det kan vara svårt att göra det på egen hand och utan stöd. På Kunskapscentrum finns projekt Avhopp som hjälper dig som vill börja ett nytt liv. Ring 020-50 80 80 mellan klockan 9 och 11 på vardagar för mer information. Övrig tid finns en telefonsvarare som lyssnas av varje arbetsdag. Du kan också kontakta Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet på 031-368 05 51.

MOBIL FÖRSKOLA PÅ HJUL NYA UPPLEVELSER I HÖST BLIR förskolan Merkurius i Bergsjön en mobil förskola på hjul. Den specialbyggda förskolebussen har torkskåp, toalett, skötbord och myshörna. Det finns värmeskåp för mat, ett litet kök och ordentliga bord som kan göras om till sovplatser. Det finns plats för 18 barn, som sitter säkert i var sin bilbarnstol. – Syftet med bussen är att ge barnen nya upplevelser. Istället för att visa dem en ko i en bok kan vi nu åka ut till bondgården med barnen och träffa kon i verkligheten. Det är ett nytt och upplevelsbaserat arbetssätt för språkinlärning, säger pedagogen Maria Robles. Bussen blir den första förskolebussen i Göteborg. Malmö fick sin första 2009 och har idag flera stycken. VÅ R T G ÖT E B O R G # 2 201 5


B I L D : VO LVO O C E A N R AC E

| destination

15

SNART ÄR DE HÄR! Missa inte målgångsfesten när Volvo Ocean Race kommer till Göteborg. Under en hel vecka förvandlas Frihamnen till ett myllrande festivalområde med massor av aktiviteter för stora och små. Kom och fira, allt är gratis!

E N H Å L L B A R S TA D – Ö P P E N FÖ R VÄ R L D E N


16

destination |

O R D : S A N N A P E R S S O N 

B I L D : R I H A R DZ Z / S H U T T E R S TO C K , A L E JA N D R A F E R N A N D E Z ,

P E T E R K N U T S O N , T E A M S C A & VO LVO O C E A N R AC E G ÖT E B O R G

MÅLGÅNG FÖR VOLVO OCEAN RACE

Festen i Frihamnen Den 21–28 juni är alla göteborgare välkomna till Frihamnen för att ta emot Volvo Ocean Race-seglarna som går i mål mitt i stan. Veckan bjuder på folkfest, massor av prova-på-aktiviteter, konserter, underhållning, tävlingar och mycket mer. SEGLING & STADSFEST

S

nart når jorden runt-kappseglingen Volvo Ocean Race sitt mål Göteborg. Sju tävlande båtar med besättningar från olika länder har varit ute på havet i nio månader och seglat runt hela jordklotet i en av idrottsvärldens största utmaningar. I Frihamnen har Race Village byggts upp för att ta emot seglarna. – Göteborg är Volvos hemstad. Med Volvo Ocean Race kommer världen med fulla med segel rakt in i hjärtat av Göteborg där en del av den nya staden växer fram. Det firas med en stor fest som är öppen för alla, säger Camilla Nyman, vd på Göteborg & Co. 2021. Detta firar staden genom att på vägen till jubileet uppfylla invånarnas öns-

GÖTEBORG FYLLER 400 ÅR

kemål om att få komma närmare vattnet, närmare varandra och mötas på nya, kreativa platser. I Frihamnen håller en ny stadsdel på att ta form och Jubileumsparken är en av dessa nya mötesplatser med aktiviteter för såväl stora som små. Från Frihamnen kan besökarna följa slutspurten tillsammans när de tävlande båtarna seglar in i Göteborgs hamninlopp. I området hittar du tävlingar, scenunderhållning, flera aktiviteter, prova-på-segling både till havs och på land, en stor marknadsplats, caféer, utställningar och mycket mer. – Under den här veckan bjuder vi in göteborgarna och övriga världen både till folkfest och till två av våra största stadsutvecklingsprojekt – Älvstaden och Göteborgs 400-årsjubileum, säger Camilla Nyman. •

DETTA HÄNDER I FRIHAMNEN 21–28 JUNI

1

2

3

4

Seglingstävlingar

Jubileumskonserten Side by Side

Göteborgs Stads paviljong

21–22/6 De sju segelbåtarna i Volvo Ocean Race går i mål och firas med välkomstceremoni. 25–26/6 Kom och se på när proffs och amatörer seglar tillsammans utanför Frihamnspiren i Pro-Am Race. 27/6 Seglingstävlingen In-Port Race startar i Långedrag och avslutas i Race Village.

Seglarna välkomnas av en jubileumskonsert söndag 21 juni, kl 14. Göteborgs symfoniker spelar tillsammans med 300 barn och unga och den världskände dirigenten Gustavo Dudamel. Konserten är avslutningen på det internationella musiklägret Side by Side by El Sistema – en satsning inför Göteborgs 400-årsjubileum.

I den gröna mötesplatsen kan du se hur Göteborg växer och utvecklas. Här får du en inblick i stadens hållbarhetsarbete och kan ta del av pågående projekt och innovationer som exempelvis Älvstaden, den självparkerande bilen Drive Me och framtidens boende. Välkommen att prata om stadsutveckling med stadens beslutsfattare.

VÅ R T G ÖT E B O R G # 2 201 5


17 Barnens Volvo Ocean Race

Så tar du dig hit

Alla barn är välkomna till sagoläsning och teaterföreställningar, som ordnas av Alfons Åbergs Kulturhus. Barn i alla åldrar får även träffa piraten Alwilda från Sjöfartsmuseet som tar med dig på "Skattjakt i Lasses spår". Här finns också bilbana, hoppborg, rutschkana och mycket mer.

Lämna bilen hemma. Du tar dig enkelt till Frihamnen till fots, med cykel eller kollektivt med buss, spårvagn eller båt. Extrainsatta färjor går från operan. På plats i Frihamnen kommer det även att finnas möjlighet att testa den miljövänliga och tystgående elbussen, linje 55. Tidtabell på www.vasttrafik.se.

8

9

9

6

4

3

5

1 7

2 Aktivitetstätt på piren Läs mer om vad som händer nedtill på uppslaget: 1. 2. 3. 4. 5. 6 & 7. 8. 9.

Volvo Ocean Race målgång. Pro-Am Race och In-Port Race. Jubileumskonserten Side By Side. Utställare, samtal och tävlingar i vår gröna paviljong. Upptäck Ostindiefararen och de tävlande båtarna. Konserter, dans och underhållning på stora (6) och lilla scenen (7). Jubileumsparken med bastu, rollerderby och mycket mer. Prova på-segling

5

FRI ENTRÉ TILL ALLT!

För mer information om veckans program, gå in på: volvooceanracegoteborg.com och goteborg.com.

6

7

8

9

Livet till havs

Stora & lilla scenen

Segla, basta och lek

Upptäck Ostindiefararen och lyssna till barnkören ”Det sjungande sjömärket” som underhåller alla besökare. • Hur är det är att segla med Volvo Ocean Race i nio månader? Vad äter man till exempel? Kom och var med i frågesport i The Dome. • Gå ombord på Volvo Ocean Race-båtarna och träffa besättningarna under Open Boats den 28/6.

Varje kväll hela veckan står stora artister för underhållningen. Fredagen den 26/6 får du dina saker värderade av en av Antikrundans profiler i samarbete med Bukowskis som även håller nätauktioner under veckan. Lilla scenen har öppen scen för unga artister och teatergrupper, dans-workshops och konsert med barnprogramledaren Mojje.

Såväl vuxna som barn är välkomna att prova på segling helt gratis. Accessjollarna som används gör seglingen lättillgänglig oavsett förkunskaper eller fysiska behov. I Jubileumsparken finns även en playa, härlig bastu med utsikt över älven, rollerderbybana och mycket mer.

E N H Å L L B A R S TA D – Ö P P E N FÖ R VÄ R L D E N


18

kultur | O R D F R E D R I K F E R M É N B I L D : J OA K I M S T R Ö M H O L M & C H E R I E WA N D R O P H I L L U S T R AT I O N : H A N N A F I N N S T R Ö M & S H U T T E R S TO C K

SOMMARUNDERHÅLLNING I ALLA VÄDER Från maj till augusti kan alla i Göteborg uppleva konserter, teater och föreställningar runt om i staden – med fri entré. Satsningen kallas Sommarunderhållningen, med ett program som ska tilltala alla åldrar. KULTUR

S

Sedan 1946 har göteborgare och turister kunnat njuta av Sommarunderhållningen i Göteborg. Så blir fallet även i år då programmet är späckat med generationsöverskridande underhållning. – Vi riktar oss mot en bred publik bestående av småbarnsföräldrar, äldre personer och alla med ett stort musikintresse, säger Nestor del Castillo som ansvarar för Sommarunderhållningens program. Även i år sker mycket av de musikaliska inslagen i Slottsskogen. Några av årets många artister är Alien, Caroline Wennergren och Peter Harryson. S O M M A R U N D E R H Å L L N I N G E N S H E M M A S C E N är Slottsskogsteatern med bekväma sittplatser under tak. Här hittar den hängivna äldre publiken ett par återkommande programpunkter i Allsången och Sommarestrad. De som har ett brinnande musikintresse hittar också artister inom världsmusikoch jazzgenren.

– I år har vi äntligen lyckats få hit Cumbia All Stars från Peru, något vi jobbat för i flera år, säger Nestor del Castillo som ansvarar för programmet på Sommarunderhållningen. Satsningen bjuder även på föreställningar för de yngre med ett stort utbud av barnteater. – I Trädgårdsföreningen bjuds barnen på dockteaterfestival där man kan få vara med och skapa egna dockor, säger Britt Ramsten, även hon ansvarig för Sommarunderhållningens program. I år bjuds på hundratalet programpunkter, spridda över staden med aktiviteter från maj och hela sommaren. •

Här hittar du programmet! Du kan hämta ett tryckt exemplar av årets program på biblioteken, Göteborgs turistbyråer samt vissa museer. Du kan även ladda ner programmet som en pdf eller läsa det i textformat på: www.sommarunderhallningen.wordpress.com

Ett axplock ur årets program Alien Bandet hade en stor hit på 80-talet med Bröderna Gibbs låt ”Only one woman”. Slottsskogsteatern, 25 juli Tid: 21.00 Peter Harryson, Axel Falk, Varieté Vagant och Pedros Kortedala torg, 13 juni Tid: 12.00 – 15.00 Cumbia All Stars Den peruanska musikstilen cumbia är närbesläktad med salsa och tango. Slottsskogsteatern, 23 juni Tid: 19.30 Krasch – Tittut tittar ut Dockteater Tittut, från 5 år. Trädgårdsföreningen, 15 juli Tid: 10.00 och 13.00 Caroline Wennergren I våras gjorde hon ett hyllat framträdande i Melodifestivalen. Nu bjuder hon på bossanova och svängig 30-tals jazz. Slottskogsteatern: 21 juni, 14.00 och 8 juli, 19.00

VÅ R T G ÖT E B O R G # 2 201 5


O R D : S A N N A P E R S S O N  B I L D : S A M I G R A H N

JENNIFER & GÖTEBORG

Artisten Jennifer Brown delar med sig av sitt Göteborg. GULDKORN

GULDHEDSTORNET Det här är ett av mina smultronställen där jag tillbringade mycket tid i min ungdom. Nu för tiden brukar jag träffa min mamma här uppe och ta en kaffe eller köttbullemacka och bara titta ut över staden. En riktigt härlig plats med vacker utsikt.

NÄCKROSDAMMEN Trots att jag bott i Göteborg i flera år så upptäckte jag inte Näckrosdammen förrän förra året. Inför uppträdandet med barn- och ungdomskören från El Sistema var vi och repade i musikhögskolan i Johanneberg och efteråt hade vi en stor picknick vid dammen tillsammans med alla barn som var med. En riktigt fin plats.

ANDRA LÅNG Att gå i kvällssolen kring Andra Långgatan på sommaren i ett myller av folk, det är fint. Det är en plats som verkligen har exploderat den senaste tiden på ett väldigt intressant sätt. Här tycker jag om att vara bland alla olika grupper av människor och inspireras av liv och rörelse.

EN SAK SOM KAN BLI BÄTTRE ÄR... ... Staden borde fortsätta att utnyttja oanvända platser till att skapa fler mötesplatser där invånarna kan träffas och umgås. Ett lyckat exempel är området kring Operan, där det börjat växa fram små oaser. Det känns som att allt fler delar av staden börjar knytas ihop med varandra och som att Göteborg utvecklas åt rätt håll.

Jennifer Brown Ålder: 43 år Familj: Sambo och dotter. Bor: Gamla stan i Stockholm. Uppvuxen i: Hjällbo Gör: Sångerska När jag är ledig: Är ute i naturen, umgås med vänner och tränar så ofta jag kan. Aktuell med: Släppte ny singel i maj. E NEHNÅH LÅ LB LA LB RASRTA S TA D –DÖ–PÖ PE PN P EFÖ N FÖ R VÄ R VÄ RLD RL ED NE N

| mitt göteborg

19


20

inflytande | O R D : G U S TA F H Ö Ö K 

B I L D : C H R I S T I A N TA R R A S E R I C S S O N

demokratin

DEN NYA

ENIGA

Flaktrim Hani, Sara Eliasson och Saskia Hasselskog Biddulph är överens om att sms-enkäter kan vara en bra metod för att samla in synpunkter från unga och öka demokratin. VÅ R T G ÖT E B O R G # 2 201 5


21

Över 400 ungdomar har nappat på den sms-panel som stadsdelen Västra Göteborg dragit igång under våren. Panelen är ett led i Göteborgs Stads satsning på ökad medborgardialog. DEMOKRATI

S

tadsdelen Västra Göteborg jobbar mycket med ungdomsfrågor och sms-­panelen är ett nytt verktyg. Alla unga i åldrarna 13–25 år kan registrera sig för att svara på aktuella frågor som stadsdelsnämnden ställer.

UNDER VÅREN har drygt 400 personer nappat och Vårt Göteborg träffar tre av dem – Sara Eliasson, Flaktrim Hani och Saskia Hasselskog Biddulph – en solig eftermiddag vid den stora stentrappan som leder från Frölunda torg upp mot Frölunda Kulturhus. De är väldigt positiva till sms-panelen, men är också tydliga med hur den bör fungera. – Frågorna får inte vara gripna ur luften, säger Flaktrim Hani. Det får inte vara påhittade frågor utan ska handla om sådant som verkligen är aktuellt i stadsdelsnämnden. Första frågan – ”Är du nöjd med fritidsgårdarnas öppettider?” – skickades ut i påskas och fick ungefär 200 svar. – Alla var inte jättenöjda med första frågan, säger Sara Eliasson. Men jag tycker ändå att den var bra, för det är lätt att få till dialog om den ute på fritidsgårdarna.

Sara Eliasson, Flaktrim Hani och Saskia Hasselskog Biddulph ingår även i det så kal�lade sms-råd som fungerar som länk mellan stadsdelen och ungdomarna. – Vi vill att panelens åsikter ska leda till riktiga förändringar, fortsätter Sara Eliasson. Om många unga har samma åsikt ska nämnden lyssna. Flaktrim Hani nickar: – Ja, det räcker inte med att ta in svaren. De måste behandlas, kanske efter ytterligare dialog med ungdomar, och politikerna måste väga in vad vi unga tycker. Saskia Hasselskog Biddulph tycker att det känns rätt tänkt, för alla ungdomar finns inte på Facebook. – Men nästan alla har en mobiltelefon och det är snabbt och enkelt att svara på ett sms. S M S - P A N E L E N Ä R E T T komplement till de dialogträffar och den årliga demokratidag som Västra Göteborg redan arrangerar. Det behövdes en ny metod för att snabbt samla in synpunkter från många ungdomar. Daniel Källén Vidman är ungdomskonsulenten i Västra Göteborg.

VAD TYCKER DU OM SMS-ENKÄTEN SOM DEMOKRATISKT VERKTYG?   Sms-panelen är ett pilotprojekt i regi av Ungdomsforum i Västra Göteborg. Alla unga i åldrarna 13–25 år kan registrera sig för att svara på olika frågor på sms. Svaren går sedan till politikerna och det kan bli aktuellt att berörda parter träffas för dialog. Bor du i Västra Göteborg och vill delta? Läs mer på www.ungf.se/sms-panel

E N H Å L L B A R S TA D – Ö P P E N FÖ R VÄ R L D E N

– Tanken är att nämnden och förvaltningen fångar upp ärenden där det är viktigt med ungdomsperspektiv i beslutsunderlaget. Sedan formulerar vi konkreta frågor och skickar ut sms. Arbetet med att skapa bättre dialog med invånarna ingår i Göteborgs Stads satsning på e-samhället. Det handlar om att utveckla och fördjupa dialogen med medborgarna, men också om att skapa nyttiga e-tjänster och appar för vardagsärenden. Det kan till exempel handla om webbbaserade verktyg för att ansöka om kommunala tjänster eller att göra felanmälningar. HELENA MEHNER, kommuniktionsdirektör i Göteborgs Stad, är övergripande ansvarig för stadens program för e-samhället. – I stadens arbete med att använda digitaliseringen jobbar vi med att utveckla digitala tjänster samt att utveckla och hitta nya former för dialog och medbestämmande. Arbetet i Västra Göteborg är ett bra och tydligt exempel på hur man genom teknik kan finna nya sätt att utveckla dialogen, säger hon. •

FLAKTRIM HANI 19 ÅR, TYNNERED

SARA ELIASSON 20 ÅR, VRÅNGÖ

– Den är ett snabb och enkel metod för att få in synpunkter från ungdomar. Det är ganska vanligt att våra synpunkter inte vägs in, även i frågor som gäller oss, så detta är jättebra. Nu hoppas jag att beslutsfattarna lyssnar.

– Ganska mycket, tror jag. Det kan vara svårt att få unga att engagera sig, men att skicka ut sms är ett smart drag, för mobilen har en så central roll i vår tillvaro. Detta är ett bra sätt att få in många synpunkter.

SASKIA HASSELSKOG BIDDULPH 13 ÅR, PÅVELUND

– Detta är ett enkelt och bra sätt att bredda bilden av vad unga tycker. Vi får inte rösta förrän vi har fyllt arton, men måste också få tycka till. Jag hoppas att en sådan här satsning gör att ”unga frågor” blir viktigare för politikerna.


22

på gång i stan | B I L D : R Ö H S S K A M U S E E T/ C A R L A N D E R , J U L I JA S I D N E R & S H U T T E R S TO C K

GÖTEBORGS KULTURKALAS 2015 – för alla! KALAS

KULTURKALASET ERBJUDER

över 1 200 aktiviteter för alla smaker och åldrar. Gator och torg förvandlas till festplatser där du kan frossa i ett rikt utbud av kultur ­– opera, konst, musik, karneval, gatuteater, slöjd, teater, litteratur och film. På Kulturkalaset samsas olika matkulturer med världsartister och lokala band.

Tid: 11–16 augusti. Pris: Fri entré. Läs mer på: www.kulturkalaset.goteborg.com

JUNI–AUGUSTI

PÅ GÅNG Nu startar folkfesternas tid i Göteborg. Festivaler, musikevenemang och stora sportturneringar avlöser varandra under sommarmånaderna. Härlig tid för alla som vill njuta av myllrande folkliv och gratis underhållning mitt i staden. AKTIVITETER

HITTA MER INFO PÅ NÄTET Läs mer om evenemangen på webben:

www.goteborg.se • www.goteborg.com www.goteborgsstadsmuseum.se www.gothiacup.se • www.rohsska.se www.vasterhavsveckan.se www.westpride.se

VÅ R T G ÖT E B O R G # 2 201 5


23

KRAFTWERK

GOTHIA CUP

– Influenser, referenser och plagiat

– fotbollsungdom från hela världen mest internationella fotbollsturnering för ungdomar. Varje år deltar runt 1650 lag från 80 nationer. Den 41åriga turneringen är en mötesplats för världens barn och ungdomar oavsett religion, hudfärg, kultur eller nationalitet. Med fotboll som den gemensamma nämnaren vill Gothia Cup skapa möten som ger kunskap och leder till utveckling på och utanför planen. Pojkar och flickor i åldern 11–18 år möts i matcher och på förläggningar i fyra kommuner. Gothia Cup är en folkfest både för tillresta och göteborgare. Det mesta är kostnadsfritt. FOTBOLL

VÄRLDENS STÖRSTA OCH

POPKONST EN UTSTÄLLNING OM Kraftwerks estetik. Det tyska elektroniska och experimentella bandet har inspirerat musik-, design-, konst- och modevärlden ända sedan början av 1970-talet. Utställningen presenterar Kraftwerks visionära idéer och estetik utifrån en delvis exklusiv samling av skivomslag, affischer, fotografier och annat material. Tid: 24 maj – 8 november Plats: Röhsska museet Entré: Museernas årskort

Tid: 12–18 juli Huvudcenter: Heden Läs mer på: www.gothiacup.se

VÄSTERHAVSVECKAN

Temavecka för havsmiljön MOT HAVET TYCKER DU OM att vara vid havet? Vill du följa med på spännande båtutflykter, besöka snorklingsleder eller paddla kajak? Kanske vill du hellre besöka fyrar, dyka eller gå på vandringsled med guide? Oavsett vad så kan Västerhavsveckan vara något för dig! Flera hundra aktiviteter för alla åldrar längs kusten. Du får mer kunskap om havet och de flesta aktiviteter är gratis.

West Pride – Göteborgs pridefestival FOLKFEST

ETT FÄRGSPRAKANDE

West Pride ordnas för nionde året i rad. Under hbtq-festivalen sjuder Göteborg av musik, sång, dans, teater, film, fester och utställningar i en unik mix. Allt kulminerar i en Regnbågsparad genom stan.

Tid: 10–14 juni Pris: Fri entré Läs mer på: www.westpride.se.

Tid: 1–9 augusti Plats: Längs kusten Läs mer på: www.vasterhavsveckan.se

FLER AKTIVITETER UNDER SOMMAREN

19/6

21/6

14/8

30/8

10/9

Midsommar i Slottsskogen

Side by Side by El sistema

Linnea Olsson

Arkeologidagen

Angered tar plats!

Kl 16.00 Dans, sång och lekar med folkdanslaget Näverluren kring midsommarstången på Björngårdsängen. Kl 17.00 Folkdansuppvisning med Västanvinds folkdanslag.

Kl 14.00 Barn- och ungdomskonsert i Frihamnen vid målgången av Volvo Ocean Race. Deltar gör musiker från Göteborgs Symfoniker under ledning av den världsberömde dirigenten Gustavo Dudamel.

Linnea Olsson gästar Bältespännarparken kl 22.30. Med loop-pedal skapar enmannabandet ett bombastiskt universum uppbyggt av strofer. Till hjälp tar hon cellon och rösten.

En inspirerande dag som börjar med visningar av utgrävningarna i Gamlestaden (boka på www.stadennyalödöse.se) och slutar med föreläsning på Göteborgs Stadsmuseum.

Angereds Centrum fylls med aktiviteter för invånare och besökare. Angereds Närsjukhus, föreningar, stadsdelsförvaltningen m fl visar upp det de har att erbjuda Angeredsbor och tillresta.

E N H Å L L B A R S TA D – Ö P P E N FÖ R VÄ R L D E N


24

kontakt | O R D : C H R I S T I A N TA R R A S E R I C S S O N 

B I L D : D E N YS P RY K H O D OV / S H U T T E R S TO C K

Hitta vad som händer i stan Är du sugen på att njuta av kultur, gå en kurs eller delta i ett politiskt nämndmöte? Nu kan du enkelt söka i Göteborgs Stads nya kalendarium. Många aktiviteter är helt gratis. NY GUIDE

K

alendariet hade premiär i maj och här finns nu information om i princip alla aktiviteter som staden är delaktig i. Det kan handla om kulturevenemang, föräldrakurser, öppna nämndmöten, midsommararrangemang… Helt enkelt alla vardagsnära händelser i Göteborg. – Vi har velat göra det enklare för göteborgarna att hitta aktiviteter på ett och samma ställe, säger Niina Jurvelin. Hon är webbstrateg på förvaltningen för konsument- och medborgarservice, och har varit med och utvecklat det nya kalendariet. – Tidigare har stadens förvaltningar publicerat på lite olika ställen, men nu har vi ett gemensamt system anpassat för just aktiviteter. Det är lätt att söka i, och man kan filtrera händelserna för att få fram det man är intresserad av. Exempelvis kan man söka på vad som händer på en viss plats, eller bara välja exempelvis teaterföreställningar. – En nyhet jag särskilt vill nämna är att det är lätt att hitta gratisaktiviteter. Det har varit ett av stadens mål med den nya tjänsten. •

MISSA INTE! Ett nytt sätt att hålla dig uppdaterad om vad som är på gång i staden!

SMIDIGT

Nu är Göteborgs samlade aktivitets utbud bara en fingertryckning bort.

Det samlade kalendariet hittar du på: www.kalendarium.goteborg.se

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED GÖTEBORGS STAD? Kontaktcenter

Webb och e-post

Facebook

Besök oss

Telefon: 031-365 00 00 Måndag till fredag, klockan 07.00–18.00.

www.goteborg.se goteborg@goteborg.se

facebook.com/ goteborgsstad

Ekelundsgatan 1 09.00–16.00

VÅ R T G ÖT E B O R G # 1 201 5

Vårt Göteborg Nr 2-2015  

Göteborgs Stads tidning till alla hushåll.

Vårt Göteborg Nr 2-2015  

Göteborgs Stads tidning till alla hushåll.

Advertisement