Page 1

NYHETSBREV februar 2014

ETABLER!

LITE FIRMA MED

STOR KONTRAKT Ikke mange små firma greier å få til en såkalt OFU-kontrakt med Innovasjon Norge. Det har inkubatorbedriften Medexplain i Verdal gjort. I tredje etasje på Tindved kulturhage sitter en kreativ trio som kaller seg Pixmed. De har i flere år drevet med ulike former for helseinformasjon, det være seg gjennom forskjellige dataløsninger for helsesektoren, til fagbøker og informasjonsfilmer. For en tid tilbake fikk de lyst til å utvikle et nytt selskap som tar pasienten mer med på oppfølgingen av sin egen helse. De ønsket å utvikle digitale verktøy hvor pasienten selv kan bidra i helsevurderingen. Selskapet er nå etablert, og kalles Medexplain. Sammen med Pixmed er IT-selskapet Hospital IT med på eiersiden. AKTIVISERER PASIENTENE Forretningsideen til det nye selskapet Medexplain er å aktivisere pasientene i større grad. - Dette kan for eksempel foregå gjennom at pasienten sitter hjemme og måler sitt eget blodtrykk. Så registreres data i et system hvor

pasienten har sin egen helseprofil. Der er det mulig å registrere endringer over tid. Datasystemet skal ikke erstatte en tur til legen, men være et nyttig supplement som kan avlaste helsevesenet og være kostnadsbesparende for det offentlige, forteller prosjektleder Inger Simonsen Taraldsen.

for å lage et digitalt samhandlingsverktøy der pasienter skulle få mer medvirkning i behandlinga si. Det passet perfekt for oss. Vi har den helsefaglige erfaringen og kompetansen, samt erfaring på animasjon og prosjektledelse, mens våre partnere i Hospital IT er gode på programutvikling, sier Simonsen Taraldsen.

UTVIKLES OVER TRE ÅR RSSO går inn med store ressurser for å få utviklet dataverktøyet. Medexplain går også inn med VIKTIG KONTRAKT egne ressurser, mens Innovasjon Først fikk Medexplain etablerertil- Norge gir såkalte OFU-midler.Totalt skudd fra Innovasjon Norge. Siden har prosjektet en kostnadsramme har de jobbet hardt og mye med på 17 millioner. å få til en såkalt OFU-kontrakt med - Nå skal vi drive med forskning og Innovasjon Norge. Det er midler til utvikling de neste tre årene for å få offentlige forsknings- og utviklings- utviklet verktøyet. Forskere fra RSSO prosjekt som krever samarbeid kommer til å være involvert, og de med en offentlig kunde som går kommer også til å ha flere post inn med ressurser i utviklingsfasen. dok-stillinger og masterstudenter, - Vi var så heldige å komme i kon- samt ansatte på poliklinikk som takt med FOR- fremtidens opera- vil være involvert. Vi tror at et slikt sjonsrom på St. Olavs Hospital. De verktøy kan bedre samarbeidet drev og jobbet med et forprosjekt mellom kommunehelsetjenesten sammen med RSSO- Regionalt og spesialisthelsetjenesten, sier Sisenter for sykelig overvekt. De øn- monsen Taraldsen. Verktøyet som sket å finne en samarbeidspartner utvikles kan også senere utvikles

til andre pasientgrupper og målgrupper. - Vi tror produktet har et stort potensial, også internasjonalt. Det er arbeidskrevende, men veldig interessant og lærerikt å jobbe med utviklingen, og vi ser fram til fortsettelsen! All honnør til Innovasjon Norge som har valgt å satse på oss! Selskapet har også hatt god konsulentbistand fra Proneo underveis. DETTE ER OFU: OFU står for offentlige forskningsog utviklingskontrakter. Det er en tilskuddsordning gjennom Innovasjon Norge som skal bidra til utvikling av nye produkter med mål om internasjonal markedssuksess. For å få OFU- midler, må det inngås en samarbeidsavtale mellom en leverandørbedrift og en kundebedrift som begge har interesse av å få utviklet et produkt. Leverandørbedriften er den som søker OFU-midler hos Innovasjon Norge. Kundebedriften må være en norsk offentlig virksomhet, for eksempel en kommune, en fylkeskommune eller et sykehus. Gjennom samarbeidet mellom leverandørbedriften og den offentlige bedriften, utvikles nye produkter eller tjenester som øker kvaliteten i offentlige tjenesteleveranser eller effektiviserer driften av offentlig sektor.  Leverandørbedriftene på sin side får mulighet til å utvikle nye, markedsinteressante produkter i et høykompetent miljø og i tett samarbeid med potensielle kunder.

PIXMED:

HOSPITAL IT:

Pixmed har kompetanse på en rekke områder innenfor digital visuell kommunikasjon og kan gjennomføre prosjektstyring og produksjon i alle faser frem til ferdig produkt. Dette innbefatter kompetanse innenfor medisin/helse, web, film/animasjon, applikasjoner, grafikk, og tekst/voice.

Hospital IT er et IT-selskap som siden 2004 har levert pasientrettet teknologi til helsevesenet. De fokuserer på god kommunikasjon og kontakt med sine kunder og samarbeidspartnere for å forstå deres behov og utfordringer. Gjennom god helsefaglig forståelse og høy IT-kompetanse vil de tilby en smidig, rask, og løsningsorientert bedrift for helsesektoren.


ETABLER!

NYHETSBREV

februar 2014

NY MANN I

LEDERSTOLEN Svein Larsen har rydda kontorpulten, og er i ferd med å overlevere lederstolen i Proneo AS til Per Anders Folladal. Det er usedvanlig ryddig på kon- - Jobben har alltid vært veldig viktoret til Svein Larsen når vi tar turen tig for meg, og det er den fremdeinnom en fredag formiddag. Ikke les, jeg er nok bortimot arbeidsdet at det pleier å være rotete der narkoman, smiler Svein, som kan ellers heller, men denne fredagen fortelle at han denne morgenen er det nesten ingenting som ligger har vært på spinning på Sprek Trehverken på pulten eller i hyllene. ningssenter før han møtte på jobb. Noen få mapper med ark ligger klare til å bli overtatt av den nye le- STOR VEKST deren i Proneo- Per Anders Folladal. Proneo har på mange måter vært - Det er både fint og litt vemodig Svein sitt hjertebarn. Det hele starå gi stafettpinnen videre. Jeg har tet med at han ledet omstillingsjo vært med helt siden starten, programmet til Verdal kommune og derfor vært gjennom mange gjennom selskapet Innherred viktige og utfordrende perioder i Vekst fra 2002 - 2007. Etter det, og selskapets utvikling. Nå går vi inn i som en direkte videreføring av omen ny viktig periode, og da fant jeg stillingsprosessen i Verdal, deltok ut at det var riktig at noen andre han aktivt i etableringen av Protok over lederrollen i selskapet, sier neo og har ledet selskapet gjennom en oppstarts- og utviklingsfaSvein Larsen. se på nærmere 7 år. - Dette har vært en viktig fase hvor ARBEIDSNARKOMAN Han har derimot ikke tenkt å gå vi har vokst fra seks-sju ansatte til over i pensjonistenes rekker. Med atten, og ambisjonene om videre sine 64 år har han fremdeles mas- vekst er klar. Proneo fremstår i dag se energi å gi, både på og utenfor som et av det største utviklingsmiljobben, og kommer til å fortsette jøene i regionen innenfor vår bransom rådgiver sammen med de sje, og vi er fullt på høyde med nasjonale aktører som vi liker å andre i Proneo. sammenligne oss med. Jeg har vært veldig bevisst på å bygge et solid kommersielt fundament

KORT OM PER ANDERS FOLLADAL: • Opprinnelig fra Malm, men har bodd i Levanger de siste 22 årene. • Født 1962. • Gift med Hilde og har fire barn på 22, 20, 12 og 10 år. • Lang og bred ledererfaring innenfor industri og innovasjon. • Har de senere årene jobbet med innovasjon, selskapsoppfølging og eierskap for SIVA. • Har tidligere hatt lederstillinger blant annet i Norske Skog. • Har vært aktiv i styret for en rekke innovasjonsselskaper, bl.a. fire år i Proneo • Samfunnsengasjert og liker friluftsliv, musikk og teater

i selskapet som skal gi trygge og spennende arbeidsplasser for de ansatte og sikre handlingsrom for videre utvikling.Vi har siden starten lyktes bra med det, og økt vår omsetning fra 8 til 22 millioner årlig og samtidig opprettholdt en forsvarlig resultatutvikling, sier Larsen.

- Proneo er nasjonalt kjent for å være et solid innovasjonsselskap i god utvikling. De er et referansemiljø for lignende selskaper andre steder i Norge, og jeg har ofte hatt med meg folk hit for å vise hvordan selskapet fungerer. Så er det også en kjent sak at selskap som er i den fasen Proneo er i nå, kan GLIDENDE OVERGANG oppleve voksesmerter. Jeg komI dag har Proneo startet på et mer til å ta noen grep i forhold til utviklingsprogram fram mot 2020. organisasjonsstrukturen framover, Det er det altså Per Anders Folladal sier Per Anders. som skal lede. De siste årene har han hatt forskjellige lederstillinger FRAMHEVER i SIVA, og før der igjen ledet han SAMFUNNSOPPDRAGET flere sentrale prosjekter for Norske I tillegg til å skryte av Proneos komSkog. Han har bred bakgrunn mersielle suksess, er Per Anders med forretningsutvikling og inno- rask med å trekke fram selskapets vasjonsarbeid i inn- og utland, og samfunnsoppdrag. har sittet flere år i styret i Proneo. - Jeg kommer til å fokusere på Per Anders og Svein kjenner derfor dette framover. Selskapet har en hverandre godt fra før. spesiell kompetanse på omstilling - Det er gunstig for meg at Svein og utviklingsarbeid, på å hjelpe kan ta seg av enkelte administra- selskaper og kommuner ut av kriser, tive oppgaver en stund til. I start- eller bistå slik at etablerte selskafasen ønsker jeg å prioritere møter per tar ut sitt potensiale. I tillegg med de ansatte, sammen og hver skal Proneo være kjent for å løfte for seg, for å få en god forståelse fram grundere og nyetablerte beav selskapet og dets muligheter drifter. Det er viktig for meg at vi ikke og utfordringer, sier Per Anders. I bare jakter de enkleste pengene, tillegg vil jeg prioritere å møte eiere men også vurderer hvor vi kan utog sentrale oppdragsgivere. gjøre en forskjell. Dette er vesentlig for vår identitet, og nært knyttet til Proneos historie. Vi skal oppleves SPENT NY LEDER Han sier han ”gru-gleder” seg til som kompetente og relevante for samfunnet rundt oss! sin nye jobb.


DERFOR VALGTE KRISTIN BAMBUS: Bambus er et mykt stoff som egner seg svært godt innerst mot huden. Stoffet er i besittelse av en hel del gode egenskaper som gjør det til et spesielt materiale: • Isolerende når det er kaldt • Svalende når det er varmt • Fuktabsorberende på lik linje med ull • Antiseptiske og lukthemmende egeskaper • Naturlig høy UV-beskyttelse • Bra for atopisk eksem/sensitiv hud • Miljøvennlig  • 100% kløfritt!

BAMBUS FOR MYK BARNEHUD Visste du at bambus kan være et godt alternativ til ull som materiale i barneklær? Det har Kristin Korsnes gjort forretning av. Bamboline AS heter hennes nystartede aksjeselskap, som selger barneklær laget av bambus. Kristin er ei trebarnsmor som holder til i Stjørdal. - Jeg har selv hatt store plager med atopisk eksem og allergisk hud, og har lett mye for å finne et materiale som huden min tåler. Bambus er det som fungerer best for meg, og som jeg også ønsker at mine barn skal bruke, sier Kristin. MÅL OM OMSETNINGSVEKST OG FULLTIDSJOBB Hun ble tvillingmor for fem år siden, og like etterpå kjøpte hun sin første symaskin. - I starten sydde jeg små bukser og gensere til mine egne barn og til venner. I dag har lidenskapen med å produsere barneklær vokst seg stor, jeg har gått over fra enkeltpersonforetaket Pindolly til å drive et AS med mål om å kunne jobbe hundre prosent med dette innen tre år, sier Kristin. Hun jobber i dag femti prosent som sykepleier. - Det er også en fin jobb, men det er noe med å realisere drømmen sin som appellerer til meg.

VANT PRIS Det er Proneos kontor i Stjørdal som har hjulpet henne å heve forretningsambisjonene. - De har gitt meg masse god hjelp til å spisse forretningsideen min og høyne ambisjonene. Jeg gikk etablererkurs, og vant pris for å ha én av de beste forretningsideene. Det var et stipend på 25 000 fra Innovasjon Norge. Så har jeg senere fått etablererstipend fra Innovasjon Norge for å jobbe med prøvekolleksjonen min som ble lansert i november, sier Kristin. PRODUKSJON I UTLANDET Hun har nå satt bort produksjonen til en fabrikk i Estland, og salget går veldig bra. Stoffene produseres i Finland. Designet på klærne har hun fått hjelp til å lage av en grafisk designer fra Oslo,Torill Stranger. Produktene inneholder et utvalg av både kjoler, gensere og bodyer som egner seg godt for lekende barn. Hovedfokus er at klærne skal være lett og ledig, fine å se på, samt allergi- og miljøvennlige.

Bambus dyrkes uten bruk av sprøytemidler eller kunst gjødsel. Den absorberer store mengde Co2, og er den raskest voksende planten i verden. Bambusskogene fornyer seg selv kontinuerlig. De motvirker erosjon da de har et sterkt rotsystem som holder fast på jorden.


ETABLER!

NYHETSBREV

februar 2014

KURS 2014 ETABLERERKURS Også første halvår 2014 har Proneo ansvar for etablererkursene på oppdrag fra Innovasjon Norge. I løpet av fem samlinger får du jobbe med å finne ditt unike konsept, vurdere økonomiske muligheter og utfordringer med konseptet og oppsummere arbeidet i en forretningsplan. Du blir kjent med andre etablerere i samme situasjon som deg og får din egen veileder som du kan snakke med mellom samlingene. Mer informasjon og mulighet for påmelding finner du på www.kurs.proneo.no.

PRESENTASJONSTEKNIKK PÅ ENGELSK I en verden som er stadig mer internasjonal opplever vi at det å være trygg på å presentere seg selv og egen virksomhet er avgjørende for å realisere sine mål. Proneo har gjennom vårt engasjement i Lativa knyttet kontakt med Oskars Priede ved Det Tekniske Universitetet i Riga. Oskars utvikler et skreddersydd kurs, som gjennom to samlinger gir deg anledning til å lage en god presentasjon av egen virksomhet og trening i å framføre budskapet. Kurset vil

foregå på engelsk, og passer for både gründere og etablerte virksomheter. En liten film med Oscars ser du her: http://youtu.be/enI7DY3A7uc Mer informasjon om kurset og mulighet for påmelding finnes på www.innovasjon.eventweb.no LUNSJMØTE I tillegg til dette vil vi ha minst ett lunsjmøte første halvår. Følg med på www.innovasjon.eventweb.no for informasjon om dette.

KURSPLAN 2014 DATO TEMA 4. mars Etablererkurs – Namsos 5. mars Etablererkurs – Røyrvik 6. mars Etablererkurs – Verdal/Steinkjer 11 . mars Presentasjonsteknikk på engelsk 25. mars Presentasjonsteknikk på engelsk Se også www.innovasjon.eventweb.no for mer info og påmelding

E TA B L E R E R T E A M E T www.proneo.no PRONEO AS Neptunvn. 6 7652 Verdal Tlf 913 40 210

Kjøpmannsgt. 12 7500 Stjørdal Tlf 900 19 827 firmapost@proneo.no

ANNE SEGTNAN Inkubatorleder anne.segtnan@proneo.no

MAY BRITT HOVLAND Prosjektleder may.britt.hovland@ proneo.no

PAUL SVERRE RØE Leder Mat- og Naturinkubator paul.sverre.roe@proneo.no

VIGDIS HALDORSEN Prosjektleder vigdis.haldorsen@proneo.no

STEIN MORTEN HOLBERG Prosjektleder stein.morten.holberg@ proneo.no

TORE SVARTÅS Leder Industriinkubator tore.svartaas@proneo.no

test