Page 85

AUTHOR PRINTS

АВТОРСЬКІ ВІДБИТКИ

In order to achieve the highest quality of printed images and reliable reflection the ideas, protection from unauthorized use of the original files of digital images, author prints his photos by himself.

Задля досягнення достовірного відображення своїх ідей, максимальної якості роздрукованих фотографій, захисту від несанкціонованого використання оригіналів цифрових зображень, автор самостійно друкує свої фотографії.

Each imprint which is the subject of sale and collection, author stamped and signature on the back what is an integral part of the certification of photos, protect from fakes and confirms the authenticity and numbering of exemplares. Accordingly, the number and the exact characteristics of each photography are indicated in Certificate of autenticity. The number and names of sold photographies are displayed on the authors website. Prints details: For printing we use specialized hardware configuration (monitor, printer) and profiling of photo paper. Pigment ink technology: Epson UltraChrome K3® or Epson UltraChrome HDR® represents our latest generation of pigment ink technology. Now utilizing ten colors – including an all-new Orange and Green – Epson UltraChrome HDR® ink produces the widest color gamut ever from an Epson Stylus Pro printer. Even more remarkable, combining Epson UltraChrome HDR® ink with our new Epson AccuPhoto™ HDR screening technology dramatically raises the level of print quality and once again sets a new benchmark standard for photographic reproduction. Such technology provides longevity, smooth tone quality, rich and deep blacks (Dmax=2.15) Paper: Author uses brand paper Epson®, Hahnemühle®, Canson Infinity® of class Premium and FineArt – 100% cotton or a-cellulose, OBA free to ensure consistency of shades and long-term storage, which is required for museums and collectors and respects the ISO 9706 standard.

Photographies of author are made using the above materials and may be protected with museum glass (with UV filter 90% or more) for maintain their properties for 108450 years or more. Thus, the photographies have the advantage of conventional variants and meet the standard for collecting art. Confirmation of this are results of tests Epson, Hahnemühle, Canson made by expert – http://www.wilhelm-research.com/epson/ESP7900.html

Кожен відбиток, який є предметом продажу та колекціонування, автор посвідчує своєю печаткою та підписом на звороті, що є невід’ємною частиною сертифікації фотографій та захищає їх від підробок і підтверджує справжність та нумерацію відбитків. Відповідно, порядковий номер та точні характеристики кожної фотографії вказуються в Сертифікаті автентичності. Кількість та назви проданих фотографій відображаються на веб-сайті автора. Деталі друку: Для друку виконується спеціалізоване налаштування обладнання (монітора, принтерів) та профілювання фотопаперу. Пігментні чорнила: Epson UltraChrome K3® або Epson UltraChrome HDR® представляє останнє покоління технології чорнильного пігменту. UltraChrome HDR® – це використання десяти кольорів, в тому числі абсолютно нових – помаранчевого і зеленого. Чорнила UltraChrome HDR® створює найширший колірний обхват від принтера Epson Stylus Pro. Поєднання Чорнил Epson UltraChrome HDR® з новою технологією скринінгу Epson AccuPhoto™ HDR значно підвищує рівень якості друку і встановлює нові стандарти для фотографічного зображення. Така технологія забезпечує довголіття, якість тону, багатий і глибокий чорний колір (Dmax = 2,15) Папір: Автор використовує папір брендів Epson®, Hahnemühle®, Canson Infinity® класу Premium та Fine Art – 100% бавовна або a-целюлоза, без відбілювачів, лігіну та хлору, що забезпечує відповідність відтінків та довготривале зберігання, яке необхідне для музеїв та колекціонерів і відповідає стандарту ISO 9706.

Фотороботи автора зроблені з використанням вищевказаних матеріалів і можуть бути захищені музейним склом (з УФ фільтром 90% і більше) задля збереження своїх властивостей протягом 108–450 років і більше. Таким чином, фотографії мають перевагу над звичайними варіантами і відповідають еталонам для колекціонування предметів мистецтва. Підтвердженням цього є результати випробування Epson, Hahnemühle, Canson, які проведені експертом – http://www. wilhelm-research.com/epson/ESP7900.html

www.varringphotographer.com

85

VarrIng Catalog#2 en-ua  

VarrIng. Catalog #2. — Kyiv, 88 p. The second assemblage of Fine Art photography collections by photographer VarrIng (Ihor L.Babii). Total...

VarrIng Catalog#2 en-ua  

VarrIng. Catalog #2. — Kyiv, 88 p. The second assemblage of Fine Art photography collections by photographer VarrIng (Ihor L.Babii). Total...

Advertisement