Page 75

I really like how originally he conveys the idea, which becomes unique to the world of art photography. VarrIng moves away from the traditional presentation of the millions' of tourist’s city in the project FRENCH CHARM. There are no people, there are almost no recognizable architectural forms – the artist has managed to catch the spirit, story, imagines of this iconic city, not giving the viewer direct quotations. He quotes out of context separate pieces of the Parisian cityscape and by passing them through his feelings, transforms the images in vibrant color variations with a French melody. By means of this technique he intrigues and plunges the viewer into the atmosphere of Paris, which brings a sense of celebration, passion, bliss and light carefree of Paris life. Three apples as a love triangle, where you notice immediately only two of them. Royal carp interweave their bodies in a complex round dance – of love? Of game? Of bliss? An effluence of pink light is replaced by semidarkness and shadows of balconies on a building facade. And only traces of someone's hands can be seen on the window glass in the evening light – as the trace of someone's life, experiences, touches...

Мені дуже подобається новизна подачі ідеї автором, яка стала унікальною для світової художньої фотографії. У проекті ФРАНЦУЗЬКИЙ ШАРМ VarrIng йде від традиційного показу міста з мільйонами туристів. На фотографіях немає людей, майже немає відомих архітектурних форм – VarrIng зумів передати настрій, історію, образи цього культового міста, не даючи глядачеві прямих цитат. Він вириває з контексту окремі фрагменти паризького міського пейзажу, і пропускаючи їх через свої почуття, перетворює образи в яскраві кольорові варіації з французькою мелодією. Цим прийомом він інтригує і занурює глядача в атмосферу Парижа, який несе в собі відчуття свята, пристрасті, тягучої млості і легкої безтурботності паризького життя. Три яблука як трикутник любові, де тільки двоє помітні відразу. Королівські коропи вплітають свої тіла в складний хоровод – любові? Гри? Млості? Рожевий туман змінюється півмороком і тінями балконів на фасаді будівлі. І тільки сліди чиїхось рук на склі вікон в вечірньому світлі – як слід чийогось життя, переживань, дотиків...

GEORGIY BRAILOVSKIY Project manager, dealer, founder of web-portal In Art

www.varringphotographer.com

ГЕОРГІЙ БРАІЛОВСЬКИЙ Менеджер арт-проектів, дилер, засновник порталу In Art

75

VarrIng Catalog#2 en-ua  

VarrIng. Catalog #2. — Kyiv, 88 p. The second assemblage of Fine Art photography collections by photographer VarrIng (Ihor L.Babii). Total...

VarrIng Catalog#2 en-ua  

VarrIng. Catalog #2. — Kyiv, 88 p. The second assemblage of Fine Art photography collections by photographer VarrIng (Ihor L.Babii). Total...

Advertisement