Page 67

Collection FRENCH CHARM #1 (2012-2014) – 05/14

Колекція ФРАНЦУЗЬКИЙ ШАРМ #1 (2012-2014) – 05/14

Paris attracts by its romantic stories, world of art and fashion. This is Mecca for creative people. Splendid architecture in combination with lavishness of masterpieces in museums and diversity of galleries creates a dizzying, romantic and mysterious atmosphere for tourists from all over the world. But Paris is impossible without France. After visiting Paris one wants to see and discover the whole France. This idea finds its reflection in my works.

Париж вабить до себе через романтичні історії, світ мистецтва і моди. Це Мекка для творчих людей. Чудова архітектура, поєднуючись з великою кількістю шедеврів мистецтва в музеях і різноманітті галерей, створюють п'янку романтичну, загадкову атмосферу для туристів з усього світу. Але не може бути Парижа без Франції. Відвідавши Париж, хочеться побачити всю Францію, пізнати її. Ця ідея і знаходить відображення в моїх роботах.

Photos of this collection have its expressed color tone, which forms a self-contained structure, competing with composition. The fragments of objects by themselves form an intriguing and mysterious design. Sometimes it is difficult to unravel the origin of the captured objects. Such representation of color and objects becomes unique a work of art and has expressed author’s style of this collection.

Фотографії з даної колекції мають виражений колірний тон, який формує самодостатню структуру, яка конкурує з композицією. Самі фрагменти об'єктів створюють інтригуючу, загадкову композицію. Походження знятих об'єктів іноді складно розгадати. Таке поєднання кольору і об'єктів стає унікальним твором, та має виражений авторський почерк даної колекції.

This romantic and beautiful style of the setting creates the one and only French charm, which we see on these photographs.

Цей романтичний, прекрасний стиль в навколишній ситуації і створює неповторний французький шарм, який ми бачимо на цих фотографіях.

© VarrIng, 2014

© VarrIng, 2014

Shooting period: 2012–2014 Location: France

Період зйомки: 2012–2014 Місце зйомки: Франція

www.varringphotographer.com

67

VarrIng Catalog#2 en-ua  

VarrIng. Catalog #2. — Kyiv, 88 p. The second assemblage of Fine Art photography collections by photographer VarrIng (Ihor L.Babii). Total...

VarrIng Catalog#2 en-ua  

VarrIng. Catalog #2. — Kyiv, 88 p. The second assemblage of Fine Art photography collections by photographer VarrIng (Ihor L.Babii). Total...

Advertisement