Page 57

1 – Life through the ages

1 – Життя через століття

The images show the young trees growing on the brick walls of the estate, which belonged to known Ukrainian collector, philanthropist and entrepreneur – Mikhail Tereshchenko. The estate was built in Denishi village in the Zhytomyr region in Ukraine upon the project of the architect Gollandskiy in the late 19th century.

На знімку зображені молоді дерева, що ростуть на цегляних стінах маєтку, який належав Михайлу Івановичу Терещенку, відомому українському колекціонеру, меценату і підприємцю. Маєток було побудовано в селі Дениші, Житомирської області в Україні за проектом архітектора Голландського в кінці 19 століття.

The trees that grew on the walls of ruined brick buildings make us think about timeless values ​​and remind us of the dilapidation of the material world. The idea of ​​this composition, you can see the reflection of the history of the Tereshchenko family. Tereshchenko dynasty of philanthropists is known for its contribution to the development of charity in the world history. Only in Kiev, thanks to Tereshchenko, four famous museums have been created – National Art Museum of Ukraine, the Museum of Russian Art, the Museum of Western and Eastern Arts (named after Bogdan and Varvara Khanenko) and Taras Shevchenko Museum. Tereshchenko financed the construction of social institutions, the Red Cross Foundation, and many others projects throughout Europe. The inscription: "Aspiration to public good" was placed on the coat of arms of noble Tereshchenko family. This photo of wall with trees, reminds us that philanthropy, love for people, of beauty – is real life, and it is eternal values.

Дерева, які виросли на цегляних зруйнованих стінах будівлі змушують задуматися про вічні цінності і нагадують нам про ветхість матеріального світу. В ідеї цієї композиції, можна побачити і відображення історії роду Терещенків. Династія меценатів Терещенків відома своїм внеском у розвиток благодійності в світовій історії. Тільки в Києві, завдяки їй, з'явилися чотири знаменитих музеї – Національний художній музей України, Музей російського мистецтва, Музей західного і східного мистецтва (імені Богдана та Варвари Ханенків) та Музей Тараса Шевченка. На кошти Терещенка фінансувалися будівництво соціальних установ, фонд Червоного Хреста і багато інших проектів по всій Європі. На родовому дворянському гербі Терещенка був напис: «Прагненням до суспільної користі». Ця фотографія стіни з деревами, нагадує нам про те, що меценатство, любов до людей, до прекрасного – є справжнє життя, і це вічні цінності.

www.varringphotographer.com

57

VarrIng Catalog#2 en-ua  

VarrIng. Catalog #2. — Kyiv, 88 p. The second assemblage of Fine Art photography collections by photographer VarrIng (Ihor L.Babii). Total...

VarrIng Catalog#2 en-ua  

VarrIng. Catalog #2. — Kyiv, 88 p. The second assemblage of Fine Art photography collections by photographer VarrIng (Ihor L.Babii). Total...

Advertisement