Page 39

Collection STREET PHOTO #1 (2011-2014) – 03/22

Колекція СТРІТ ФОТО #1 (2011-2014) – 03/22

STREET PHOTOGRAPHY – these photos are taken on the street or in a public place which shows the relationships between people and the charm of the surrounding area, displays the spirit and culture of the society. Life, manifested in the original composition, the play of light and mappings, dynamics and emotions, forms a unique image, and that inspires me. Especially successful shots become beautiful works of photographic art.

СТРІТ ФОТОГРАФІЯ – це репортажні фото, зроблені на вулиці або в громадському місці, і які демонструють взаємозв'язок людей і навколишнього простору, відображають дух і культуру місцевості. Життя, що проявляється в оригінальній композиції, грі світла й відображень, динаміці і емоціях, формує унікальні зображення, і цим надихає мене. Особливо вдалі кадри стають прекрасними творами фотомистецтва. © VarrIng, 2014

© VarrIng, 2014 Shooting period: 2011–2014 Location: France, Italy, Ukraine

Період зйомки: 2011–2014 Місце зйомки: Франція, Італія, Україна

www.varringphotographer.com

39

VarrIng Catalog#2 en-ua  

VarrIng. Catalog #2. — Kyiv, 88 p. The second assemblage of Fine Art photography collections by photographer VarrIng (Ihor L.Babii). Total...

VarrIng Catalog#2 en-ua  

VarrIng. Catalog #2. — Kyiv, 88 p. The second assemblage of Fine Art photography collections by photographer VarrIng (Ihor L.Babii). Total...

Advertisement