Page 1

DONDERDAG 18 JULI 2019

EDITIE STICHTSE VECHT

NIEUWS Massaal nee tegen technofestival Oud-Zuilen

VRIJE TIJD Trots op leeskampioenen groep 3 Zilvermaan

SPORT Rob Rijk gaat touwtje springen voor het goede doel

VARNWS.NL

Pagina 3 >

Pagina 11 >

Pagina 13 >

.NL

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Uitgave: Van Dijk Grafimedia BV, Breukelen Verschijnt elke donderdag en 24 uur per dag op www.varnws.nl Oplage: 66.000 exemplaren, huis aan huis Jaargang 75, Nr 33

Twee weken onderzoek naar rookverspreiding Video Brand Heycop uitgebreid geanalyseerd en nagebootst om zoveel mogelijk te leren Lees meer op www.varnws.nl bij Nieuws

Lees meer op www.varnws.nl bij Nieuws

Platform Gehandicapten boos na kille bezuiniging Mooie woorden en waardering genoeg, maar het afschaffen van de beloning is vorm van disrespect Lees meer op www.varnws.nl bij Lezersnieuws

Wij zijn op zoek naar

BEZORG(ST)ERS voor een VASTE- of VAKANTIEWIJK in BREUKELEN 1,8 en 15 augustus LOENEN 8 en 15 augustus Ben jij 13 jaar of ouder en heb je zin om de VAR te bezorgen, mail dan naar: bezorging@varnws.nl of vul het formulier in op onze website: www.varnws.nl

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

GILBERTDHONDT DHONDT GILBERT

EINDELIJKEENVOUDIG EENVOUDIG MOOI WONEN EINDELIJK MOOI WONEN

Interieur ontwerp Kerkbrink 9, Breukelen tel. 0346-262522 www.dhondt-wonen.nl

was dat het geval en lieten de schoolverlaters zien klaar te zijn voor een nieuw hoofdstuk in hun leven. Foto: Ryan Poll

Plannen Harmonieplein weer tegen het licht Bouwput

QQ

Welk plein

Wethouder Van Dijk ontving de meerjarenagenda om het dorp te promoten en te versterken

Bel: 0346-564293

BREUKELEN > Traditioneel springen de oud-groep8’ers van de Willibrordusschool bij het afscheid van hun basisschooltijd met een grote plons in de Vecht. Ook dit jaar

QQ

Dorpsraad presenteert toekomstvisie op Loenen

Gratis waardebepaling van uw woning?

Springend de zomer in en de toekomst tegemoet

Door Ed Kamans MAARSSEN > Bij de plannen voor het grote deel van het Harmonieplein kijkt de gemeente vooral vooruit met nu aandacht voor de invulling van het nieuwe plein, maar voorzichtig wordt toch nog even teruggekeken naar de eerdere besluiten over het kindcentrum en de zorgwoningen.

Met de reacties op de recente inloopavond gaat de gemeente aan de slag met het nieuwe plein, de grote strook tussen het huidige fietspad en het kindcentrum. De keus was groen, stenen of iets met water. De invulling is bepalend of er bijvoorbeeld een markt, zoals op de Kerkbrink in Breukelen kan worden gehouden. Over het grote Noordblok met de huidige bibliotheek is nog geen be-

sluit genomen, maar de bibliotheek zou daar wel moeten blijven in kleinere vorm met een grand café en in de plint van het nieuwe gebouw met appartementen is er ruimte voor gezondheidszorg. Maar dat zal pas op zijn vroegst in 2025 klaar kunnen zijn en tot die tijd zal er gebouwd worden op het nieuwe Harmonieplein in Maarssen-Dorp. De plannen voor het Zuidblok, het oude Zand en het Kindcentrum liggen al vast in een bestemmingsplan, maar de buurt blijft zich verzetten met zienswijzen. ‘We beseffen dat door deze gebiedsontwikkeling de directe omgeving voor inwoners ingrijpend verandert en niet alle inwoners zich kunnen vinden in deze ontwikkeling. De belangrijkste punten van zorg zijn parkeren, veilige verkeersafwikkeling, bouwhoogte, privacy en bezonning, geluidbelasting van het nieuwe schoolplein en bouwwerkzaamheden en bereikbaarheid van ondernemers’, zo laat de gemeente weten. ‘De nieuwe inrichting in combinatie met extra woningen en moderne

toekomstbestendige huisvesting voor onderwijs, kinderdagopvang en bibliotheek, zijn zeer gewenst. De bestaande bebouwing is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen en wensen van nu. Daarnaast is de behoefte aan nieuwe woningen groot. Dat neemt niet weg dat een dergelijke ingreep in het centrum van het dorp op sommige punten ook nadelige effecten heeft. Op basis van de zienswijzen en de meest recente versie van de bouwplannen voor het Kindcentrum en Zuidblok wordt een aantal onderzoeken tegen het licht gehouden.’ De komende maanden worden gebruikt om de onderzoeken waar nodig aan te vullen en de zienswijzen te beantwoorden. Sommige onderzoeken (nieuwe parkeerdrukmeting) kunnen pas na de zomervakantie (september) worden uitgevoerd. Daarom wordt de termijn van 12 weken tussen de ter inzage legging van de bestemmingsplannen en de vaststelling ervan niet gehaald. Bewoners zijn al geïnformeerd.

Pasfoto’s Bisonspoor

Ook tijdens de verbouwing uitstekend bereikbaar!! Al meer dan 110 jaar het vertrouwde adres voor de opmaak van uw

advertentie - brochure flyer - poster

Onderhoud alle automerken (ook leaseauto’s)

Bij u in de buurt. www.knoopweb.nl

Voor leden en ieder ander. We maken het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder. Bel 030 200 45 31 voor een persoonlijk gesprek.

Tap De Corridor 12K, Breukelen (0346) 261 304 www.vandijkgrafimedia.nl

E-BIKE MEGA SALE! 26 27 28 JULI Zie laatste pagina..

RobbeManto.qxp_advertentie VAR 24-01-17

ROBBE MANTO ruimt op DE OPRUIMING

IS BEGONNEN

-/- 70%

50% Kaatsbaan 30 Kaatsbaan 30, Maarssen Maarssen tel. 0346-785027


Invoering omgekeerd inzamelen in Loenen aan de Vecht Loenen aan de Vecht gaat binnenkort over op omgekeerd inzamelen. De afgelopen periode zijn er proefsleuven gegraven om te kijken of de ondergrondse containers voor het restafval daar geplaatst kunnen worden of dat er kabels en leidingen liggen. Tijdens de 2e inloopbijeenkomst op 19 juni zijn de conclusies hiervan besproken. Ook droegen sommige inwoners nog enkele alternatieven aan, die we gaan onderzoeken. Hierover worden de inwoners per brief geïnformeerd.

Sinds de invoering van omgekeerd inzamelen in een relatief klein deel van Stichtse Vecht is al een stijging te zien in de ingezamelde hoeveelheden papier en PMD (plastic, metaal (blik) en drinkpakken). We verwachten dat deze positieve tendens zich voortzet de komende jaren!

€ 29,50

80

3000

70

2950

60

2900 2850

50

2800 2750

20

2700

10

2650

2017

2018

0

2019

PMD 2017 PMD 2018

40 30

PMD 2019

jan

feb

mrt

apr

Zet de kliko op tijd buiten in de vakantie In de zomer heeft ook afvalinzamelaar Suez te maken met vakantieperioden en daardoor vervangende chauffeurs. Het kan dus voorkomen dat de chauffeur op een andere manier een inzamelroute rijdt en de vuilniswagen eerder of later bij u in de straat is dan gebruikelijk. Houd hier rekening mee en zorg dat uw kliko op de inzameldag voor 07.30 uur aan de weg staat of op de kliko-opstelplaats.

Volg ons op Twitter: @stichtsevecht www.facebook.com/gemeente.stichtsevecht

TE KOOP 32 ronde balen gras

3-gangendiner of -lunch 25-26-27 juli uitbereiding naar 4,5,6-gangen is mogelijk

90

3050

www.stichtsevecht.nl Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen.

Nix in the Fridge

Ingezameld PMD in hele gemeente Stichtse Vecht in eerste 4 maanden.

Ingezameld oud papier in hele gemeente Stichtse Vecht

(x 1000 kilo)

Sinds 2014 wordt oud papier en karton in onze gemeente opgehaald door vrijwilligers van de stichting Inzameling Oud Papier Stichtse Vecht. De deelnemende verenigingen, scholen en kerken krijgen hiermee een financieel steuntje in de rug. Inmiddels is het een succes te noemen en zijn er 680 vrijwilligers die in Stichtse Vecht actief helpen bij de papierinzameling. Wethouder Van Dort heeft op 12 juni 2019 samen met de heer De Graaf en mevrouw Van der Neut van de Stichting Inzameling Oud Papier Stichtse Vecht een handtekening gezet en zo de overeenkomst verlengd met vijf jaar.

Stijging inzameling papier en PMD

(x 1000 kilo)

Maatschappelijke organisaties blijven papier inzamelen

Mindfulness

super weer met persen 85% ds Franco thuis BOELE BETON BREUKELEN Tel. (0346) 263069

Training in Harmelen (vergoeding mogelijk) Info: 06 46 433 009

Start: woensdag 11 sept. 09:30 - 12:00

www.forien.nl

GARDEN SALE Maarsen-Dorp!

a.s. ma. t/m do. 18.30 21.00 uur en zondag 28 juli 12.00 – 18.00 uur I.v.m. emigratie verkoop van piano, net (kantoor)meubilair, mooi servies en glaswerk, boeken, tuingereedschap etc.

Fraaie collectie houten en metalen lijsten voor o.a. schilderijen, grafiek, posters, foto’s, prenten, diploma’s, borduurwerken, spiegels enz. Passepartout in 101 kleuren • Diverse baklijsten Franse passepartout • Standaard en maatspiegels • Wanddecoratie

Onze winkel en atelier zijn geopend dinsdag en donderdag 8.15-12.30 uur zaterdag 10.00-15.00 uur. Of maak een afspraak. info@brooklyn-antiques.nl

www.brooklyn-antiques.nl Parkeren voor de deur.

Achtertuin van De Savornin Lohmanstraat 20. Welkom!

Straatweg 30A, 3621 BN Breukelen

Schepersweg 14 A, Breukelen tel. (0346) 266851 www.kikkerfort.nl

OPENINGSTIJDEN ZOMERVAKANTIE - 20 juli t/m 1 september 2019 Naamloos-1 1

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

De koelkast moet leeg en alles moet op! www.balijepark.nl | Augustusweg 32 | DE MEERN | 030-6621254

Vrijdag Zaterdag Zondag

Wedstrijdbad

Recreatiebad

07.00 - 08.00 uur 10.00 - 16.00 uur 10.00 - 16.00 uur 19.00 - 21.00 uur 10.00 - 16.00 uur 19.00 - 21.00 uur 10.00 - 16.00 uur 19.00 - 21.00 uur 10.00 - 16.00 uur 10.00 - 16.00 uur 10.00 - 16.00 uur

07.00 - 08.30 uur 10.00 - 16.00 uur 10.00 - 16.00 uur 19.00 - 21.00 uur 10.00 - 16.00 uur 19.00 - 21.00 uur 10.00 - 16.00 uur 19.00 - 21.00 uur 10.00 - 16.00 uur 10.00 - 16.00 uur 10.00 - 16.00 uur

10-07-19 10:53

Extra’s Aquagym 09.15 - 10.00 uur Aquagym 09.15 - 10.00 uur

Wij zijn de hele zomer open!


NIEUWS

DONDERDAG 18 JULI 2019

Prijzenfestival MAARSSENBROEK > De Scan & Winactie komt weer naar winkelcentrum Bisonspoor! Van 15 juli tot en met 25 augustus maak je tijdens de renovatie kans op heel mooie prijzen. Ontvang bij diverse winkels een scanbon en ren naar de zuil om jouw prijs op te halen. Elke week wordt één hoofdprijs uitgekeerd, ben jij de gelukkige winnaar? Er worden verscheidene andere prijzen uitgekeerd, dus je maakt genoeg kans. Dit jaar maken we het wel iets moeilijker, de scanzuil wordt namelijk om de twee weken verplaatst. Uiteraard wordt dit met bordjes aangegeven. En als u dan toch rondom het middenplein loopt, vergeet dan niet de bouwschotten te bekijken om alvast impressies te zien van het vernieuwde winkelcentrum! Ook staat een kleine verrassing te wachten, aangezien ze natuurlijk willen laten zien wat er achter de bouwschotten gebeurt… Kijk voor de actievoorwaarden op www.bisonshopping.nl. Komt u met de auto? Geen probleem, want u parkeert overdekt en de eerste 4 uur gratis! Vanuit de parkeergarage loopt u zo het winkelcentrum in.

3

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Massaal nee tegen technofestival Oud-Zuilen Door Ed Kamans OUD-ZUILEN > Normaal gesproken heerst er rust in Oud-Zuilen, maar als het moet laten de inwoners zich horen.

De crowdfundings-actie voor de afgebrande molen was zo’n voorbeeld en nu maakt het hele dorp duidelijk dat een technofestival bij de achterdeur niet past in het landelijk gebied langs de Vecht. Het Smeerboelfestival in september is niet gewenst en de petitie van Slot Zuylen is al bijna 3000 keer getekend. Formeel is het Utrechts grondgebied, maar de gevolgen zijn groot voor dat zuidelijke stukje Stichtse Vecht. De gemeente heeft nog kunnen reageren op vragen van VARnws. Ook Lokaal Liberaal vroeg opheldering. ‘Is het college bekend met het feit dat er bij de gemeente Utrecht een aanvraag is gedaan voor een festival op 14 september, dat plaatsvindt tegen de gemeentegrens aan bij Oud-Zuilen?’, zo wil raadslid Bas Verwaaijen van Lokaal Liberaal weten. ’Is het college met ons van mening dat dit geen geschikte plek is? Bent u bereid

om bij het college van Utrecht aan te dringen om de voor het festival aangevraagde vergunning niet te verlenen?’ ‘Het festival heeft grote gevolgen voor de omgeving’, zo stelt ook Bertine Oosthoek-Bogaard, directeur Slot Zuylen. ‘De bijzondere en beschermde flora en fauna lopen door dit evenement blijvende schade op. Het betreft een eendaags festival met tussen de 10.000 tot 15.000 bezoekers, met voorafgaand een week opbouw en nadien een week afbouw. Dit zal voor veel overlast zorgen, denk alleen al aan het verkeer. Daarnaast vindt op 14 september ook de Open Monumentendag plaats, maar het kasteel kan die dag niet opengaan, met zoveel herrie eromheen. Wij maken ons hier erg veel zorgen over, want voor je het weet is het een officieel festivalterrein en is deze prachtige oase van rust verdwenen. Vandaar dat wij een petitie zijn gestart om dit tegen te gaan.’ De beslissing om de vergunning wel of niet toe te kennen, zal snel worden genomen door de gemeente Utrecht. Volgens de organisatie van het festival valt het allemaal wel mee en is er geen sprake

Geen geschikte plaats voor zo’n festival. van een echt natuurgebied en valt de verstoring wel mee, zo is lezen in diverse media. Maar dat is geen argument, zo vindt ook de Partij voor de Dieren. ‘Dit is onacceptabel’, aldus Partij voor de Dieren raadslid Maarten van Heuven. ‘We hoorden dat er een natuurtoets gedaan is waar min of meer in werd gezegd dat ‘Vleermuizen nergens last van hebben’, dat ‘Zoogdieren wel een blokje om gaan’ en ‘Om broedende vogels kunnen we wel een hekje zetten, zodat

mensen niet op de nesten trappen’. Aan dergelijke ‘natuurtoetsen’ hebben dieren en natuur helemaal niets, en dan lijkt duidelijk de prioriteit te liggen bij het organiseren van een grootschalig festival waar dat niet hoort. Een natuurgebied is niet voor niets een natuurgebied.’ De Partij voor de Dieren wil dat het Utrechts college zich vierkant achter de bewoners van Oud-Zuilen, Slot Zuylen, de dieren en de natuur schaart en de festivalaanvraag afwijst.

Hoosbui STICHTSE VECHT > Het verschilde erg per kern, maar bepaalde delen van Stichtse Vecht kregen vrijdagmiddag de volle laag van de hoosbui. ‘Het kan zijn dat er veel water op de openbare weg, het fietspad of het voetpad blijft staan. Na regenval kan er water op de openbare weg, het fietspad of het voetpad blijven staan. Als het water pas na een tijdje wegstroomt, is er waarschijnlijk sprake geweest van te veel regenwater. Dit is helaas niet altijd te voorkomen, want het rioolsysteem is niet berekend op heel hevige buien’, aldus een woordvoerder van de gemeente. ‘Wil het water na enkele uren niet wegstromen, dan is er waarschijnlijk een straatkolk verstopt. U kunt dit via een online formulier aan ons melden.’ Op de facebookpagina van VARnws zijn ook veel foto’s te zien.

COLOFON VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Verschijnt elke donderdag huis-aan-huis in een oplage van 66.000 exemplaren en 24 uur per dag op varnws.nl

Polder Los van alle procedures, regels en onderzoeken, het stukje weiland in Oud-Zuilen is geen plek voor een groot technofestival met duizenden bezoekers. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om dat te constateren. Even een fietstochtje met een korte stop op de groene locatie en je voelt de rust in de natuurlijke omgeving. Niet aankomen dus, ook al zou het strikt volgens de regels kunnen omdat het ambtelijke stempel natuur ontbreekt. Een rapportje over dat er geen gevolgen zijn vind ik een lachertje en ruikt naar alleen bureau-onderzoek. Maar er ligt natuurlijk wel een grotere bedreiging achter en dan is zo’n festival maar klein bier. De locatie in de oksel van de Vecht en het bedrijventerrein Overvecht nodigt dus blijkbaar uit voor enige ongewenste ontwikkeling en dat geldt natuurlijk ook voor de grote aansluitende polder Buitenweg op grondgebied van Stichtse Vecht.

Inderdaad, dat mooie open stuk weiland tussen de plassen en de Vecht met de twee historische molens. Zo goed en mooi zichtbaar vanaf de Zuilense Ring met ook veel vogels. Nu alleen nog met een agrarische bestemming en niets met natuur of ecologie. In een iets verder verleden waren er concrete plannen voor een groot tijdelijk asielzoekerscentrum. Gratis, zo was het aanbod van een belegger met veel grond in de polder, met als gedachte om het later dan als dure bouwgrond te verkopen. En ook Utrecht liet wel eens een begerig oog vallen op het laatste open stuk tussen Maarssen en de stad als uitbreiding van bedrijventerrein Overvecht. Allemaal afgeslagen en de gemeente is stellig van plan om alle vormen van bebouwing af te weren. Maar in het grote regionale krachtenspel is extra bescherming op zijn plaats, anders staan de molens en Slot Zuylen straks in de slagschaduw van hoge torens of windmolens.

Wilt u adverteren? Sluitingstijd: woensdag 11.00 uur Mail uw vraag naar: info@varnws.nl

Pastor Schwenk heeft nu eigen plein in Kockengen KOCKENGEN > Na de eucharistieviering zondagmorgen kwam dan het moment dat pastor Schwenk het bord mocht onthullen dat aangeeft dat het plein achter de rooms-katholieke kerk in Kockengen vanaf nu zijn naam draagt. Vele leden van de r.-k.-gemeente waren getuige van dit historische moment. Deze maand herdacht pastor Schwenk dat hij 60 jaar zijn ambt vervult. In VARnws vorige maand een groot interview met pastor Friedel Schwenk. Een mooie

mijlpaal, waar de 85-jarige pastor trots op is. Het begon voor Schwenk allemaal in 1959 toen hij in de kathedraal van Utrecht tot priester werd gewijd. Na verschillende omzwervingen kwam hij uiteindelijk terecht in Kockengen, waar hij in 1985 als pastoor van parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming werd geïnstalleerd. In 2006 ging Schwenk vervolgens met emeritaat, maar helemaal stoppen deed hij niet. Foto: Alie Boele.

VAN EKRIS SUMMER DEALS!

Toyota Aygo

Redactie Mail tips en vragen naar: redactie@varnws.nl

inruilpremie t.w.v. e 1.250,+ Tijdelijk een gratis canvas dak!

VARnws @VARnws 06-38764136 VAR niet ontvangen? Geef uw klacht voor vrijdag 16.00 uur door op varnws.nl of bel (0346) 261304

Van Ekris

Maarssen - Mijdrecht Alphen aan den Rijn

Contact De Corridor 12K, 3621 ZB Breukelen Tel. (0346) 26 13 04 VARnws is een uitgave van:

We gebruiken 100% gerecycled papier voor het drukken van onze krant. Verder streven we naar het verantwoord gebruik van grondstoffen. Er wordt geproduceerd in een gesloten circuit, waardoor alle materialen hergebruikt kunnen worden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Van Dijk Grafimedia B.V. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Van digibeet naar tablet-fan dankzij de bibliotheek MAARSSENBROEK > In de bibliotheek Maarssenbroek reikten vrijwilligers certificaten uit aan deelnemers van de computercursus Klik&Tik. Zij hebben drie maanden elke maandagochtend geoefend met het gebruik van de computer. Ze gaan nu thuis verder oefenen met

de computer. Een van de deelnemers vertelt: ‘Het is niet alleen gezellig, het is ook dat je niet meer bang bent voor de computer.’ Een ander zegt: ‘Ik kan nu opzoeken hoe het verder gaat met de mensen van het programma ‘ik vertrek’.’ Kijk ook op www.bibliotheekavv.nl.

Tel. (0346) 251639 Fax (0346) 251897


Roll-UP banner, afmeting 1000 x 2000 mm met PASSIE

DAADKRACHT

Alles (over) voor bomen - Advies - Lei- en vormbomen - Snoeien, enz.

&

ACTIVITEITEN BIJ

Middenburcht 136 • 3452 MT Vleuten (Utrecht) T. 030 - 755 53 83 • E. leidscherijn@sbmadvocaten.nl www.sbmadvocaten.nl

19 juli 2019 THEMA AVOND TAPAS ETEN

Optie 1 b o o m v e r z o rg i n g

Op reservering

Optie 1

Treurwilg voor en na snoeibeurt

Hollandstraat 23 3634 AS Loenersloot 0294-293257 info@symbio.nl www.symbio.nl

Optie 2

t/m 27 juli 2019

A LA CARTE RESTAURANT geopend van 10.00 - 21.00 uur 29 juli - 18 augustus 2019

&&

ZOMERVAKANTIE 2019

met metPASSIE PASSIE

Vanaf 19 augustus bent u weer van harte welkom vanaf 10.00met uur.PASSIE

DAADKRACHT DAADKRACHT

DAADKRACHT 19 augustus 2019

Middenburcht 136• •3452 3452 MT MT Vleuten (Utrecht) Middenburcht 136 Vleuten (Utrecht) T. 030 - 755 53 83 • E. leidscherijn@sbmadvocaten.nl T. 030 - 755 53 83 • E. leidscherijn@sbmadvocaten.nl www.sbmadvocaten.nl www.sbmadvocaten.nl

OUDER-KIND KOOKWORKSHOP Met een volwassene en een kind v.a. 9 jaar gezellig de keuken in. Een 4 gangen menu klaar maken.

&

Het DE SpoorPOT 64 • 3994 AL Houten v.a. 2 september weer WAT SCHAFT

T. 030 - 63 53 432 • www.sbmadvocaten.nl

18 september 2019

GRATIS HOORTEST

KOOKCURSUS BASIS KOOKTECHNIEKEN

- Maak nu een afspraak -

BIER EN WIJN BATTLE

Mereveldplein 30 de Meern 030-6663518 demeern@lens.nl

11 oktober 2019 6 november 2019 VEGETARISCHE KOOKWORKSHOP 9 december 2019

Per 1 september vertrekt huisarts Esther Sutorius, na een periode van 9 jaar bij Huisartsenpraktijk Harmelen. Dealer van

Lid van

Bedrijfnaam:

SBM Advocaten

Huisarts Marijke van der Jagt, die nu werkzaam is op Onderwerp: Roll-UP onze locatie in Vleuterweide gaatbanner samen met onze andere © 2014 Neon Brabant Lichtreclame bv. Vermenigvuldiging en/of mededeling aan derden, in welke vorm ook, is zonder schriftelijke de patiëntenzorg overnemen. toestemming van Neon Brabant Lichtreclame bv niet geoorloofd. huisartsen Schaal:in Harmelenn.v.t.

TE KOOP

250 stuks oersterke nieuwe betonplaten 2,00 x 2,00 x 0,14 mtr 20 ton asdr stroef Franco thuis BOELE BETON BREUKELEN Tel. (0346) 263069

We willen dokter Sutorius bedanken voor haar toegewijde patiëntenzorg en wensen haar veel succes op haar nieuwe werkplek.

KERSTKOOKWORKSHOP

Nu ook Projectnr: Versie:

schepijs 1801355 in wel 17 smaken! 04

6 september doen wij mee Datum: aan28-09-2018 de bluesroute! Voor aanmelden en meerdere activiteiten kijk op onze website, graag tot ziens!

Het Spoor 64

Huisartsenpraktijk Harmelen Kerkweg 2, 3481 CR Harmelen, tel. (0348) 441091

Nassaustraat 18, 3601 BG Maarssen T. 030 - 63 53 432 tel. (0346) - 56 36 50 www.maarssenaandekook.nl

BEZORG(ST)ERS

Het nieuwe adres is: Merenhoef 300b, 3601 AC Maarssen De telefoonnummers blijven ongewijzigd. Vanuit elke praktijk ontvangt u nog een informatiebrief.

© 2014 Neon Brabant Lichtreclame bv. Vermenigvuldiging en/of mededeling aan derden, in welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming van Neon Brabant Lichtreclame bv niet geoorloofd.

Dealer van

Lid van

© 2014 Neon Brabant Lichtreclame bv. Vermenigvuldiging en/of mededeling aan derden, in welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming van Neon Brabant Lichtreclame bv niet geoorloofd.

T. 03

Wij zijn op zoek naar

PER 22 JULI A.S. VERHUIZEN DE PRAKTIJKEN EMMAWEG, HODES & VAN BEEK EN ZANDWEG-OOSTWAARD NAAR HET MEDISCH CENTRUM MAARSSEN-DORP

Dealer van

Bedrijfnaam:

SBM Advocaten

Projectnr:

1801355

Onderwerp:

Roll-UP banner

Versie:

04

Schaal:

n.v.t.

TE HUUR

GARAGE Per 1 augustus

Bedrijfnaam:

in Breukelen Noord 0346-26 27 89 Onderwerp:

Schaal:

KAMER TE HUUR op 2 minuten loopafstand van station Breukelen.

Tel. 06 - 53 69 63 58

Datum: 28-09-2018 voor een VASTE- of VAKANTIEWIJK in

BREUKELEN 1,8 enProjectnr: 15 augustus Roll-UP banner Versie: LOENEN 8 en 15 augustus n.v.t. Datum: SBM Advocaten

1801355 04

28-09-20

GOEDE VERDIENSTEN!

NIEUWS I.V.M. DE EIKEN PROCESSIERUPS PERIKELEN EN DE OPKOMST VAN DE REUZENTEEK De teek laat een gifstof achter in de huid. Hierdoor kan een rode kring ontstaan.

CoxPro gel 50 ml à € 14,95 Tekenbeetgel 200 ml à € 24,25

met P

DAADKR

Ve r h u i s b e r i c h t h u i s a r t s e n p r a k t i j k e n M a a r s s e n - d o r p

Lid van

Opti

CoxPro Shop biedt u tekenbeetgel aan. Ter verzorging van de huid bij insecten, teek- en kwallenbeet. Effectief in enige dagen. DNH RESEARCH - De Meern www.dnhresearch.com

Ben jij 13 jaar of ouder en heb je zin om de VAR te bezorgen, mail dan naar: bezorging@varnws.nl of vul het formulier in op onze website: VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

www.varnws.nl


NIEUWS

DONDERDAG 18 JULI 2019

Expositie LOENEN > Vanaf maandag 15 juli is er een expositie van de foto’s van Monique Molenaar in ’t Nieuwe Kampje te Loenen. Dagelijks geopend tot 20.00 uur. Het werk hangt tot half oktober. Monique Molenaar is sinds eind 2000 inwoner van Loenen. ‘In 2011 ben ik begonnen met fotografie, inmiddels echt mijn grote passie. De meeste mensen zullen mij kennen als vaste fotograaf bij Studio Idee, als beheerder van de Facebookgroep ‘Inwoners van Loenen’, als vrijwilliger bij het ‘Digitaal vragenuur’ in de bibliotheek of wandelend in de omgeving van het dorp, vaak in het gezelschap van mijn echtgenoot en uiteraard met mijn camera binnen handbereik’, aldus Monique Molenaar. ‘Dit wordt mijn derde expositie, genaamd: Stelletje Dierenkoppen.

Old Passioned MAARSSEN > Old Passioned is een veelgeprezen documentaire over opmerkelijke ouderen vol passie en levenslust. Ze doen hun hobby vol overgave, met plezier en een ongekende energie. Oud worden heeft ook voordelen. Thema’s als nooit te oud, durf je te laten zien, blijf weerbaar en zelfvertrouwen passeren de revue. Wat is hun geheim om fit, actief en ogenschijnlijk gelukkig te zijn? Hoe gaan ze om met tegenslagen in hun leven en welke boodschap hebben ze aan de steeds groter groeiende groep ouderen? Met een drankje en wat lekkers gaan we met elkaar en de filmmaker Hans den Hartog na afloop in gesprek. Toegang is gratis. Wel aanmelden, vanwege verwachte belangstelling en beperkt aantal plaatsen. Er zijn twee voorstellingen: dinsdag 30 juli 16.00 - 17.30 uur in De Vondel in Maarssen en maandag 26 augustus 16.00 -17.30 uur in Het Trefpunt in Breukelen Om 15.45 uur inloop en 16.30 - 17.15 uur in gesprek met elkaar en Hans den Hartog. Meer informatie Welzijn Stichtse Vecht receptie@welzijnsv.nl of (0346) 290710.

Herdenking BREUKELEN > Op donderdag 15 augustus wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Ook dit jaar zal in de Pauluskerk, (Straatweg 37 Breukelen) de Indië Herdenking worden georganiseerd met als thema Brandend Verlangen. Herdacht worden alle slachtoffers die geleden hebben onder de Japanse bezetting tijdens de 2e wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Tevens worden de slachtoffers herdacht van de Bersiap en de gewelddadige periode daarna, waarin zich een hevige onafhankelijkheidsstrijd afspeelde. De hoge opkomst van de afgelopen jaren maakt duidelijk hoeveel behoefte er is onder de betrokkenen en hun families om deze periode in de geschiedenis te gedenken. De herdenkingsbijeenkomst wordt geleid door Ds. Bert Aalbers. Spreker is Renie Vis-de Ceuninck van Capelle. De lezingen worden afgewisseld met passende muziek. De aanwezigen kunnen een kaars ontsteken of een bloem leggen. Na afloop zullen een krans en de bloemen uit de bijeenkomst bij het gedenkteken naast de Pieterskerk worden gelegd. Burgemeester Yvonne van Mastrigt zal bij de kranslegging een korte toespraak houden.

5

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Voorzittershamer Duurzame Vecht overgedragen STICHTSE VECHT > Stoppen op het hoogtepunt. Dat doet Diny Wijnmaalen nadat ze drie jaar voorzitter is geweest van Duurzame Vecht.

Het onderwerp duurzaamheid is hot en staat op de lokale agenda. Mede doordat de stichting van zich liet horen en actief aan de weg timmerde. ‘We hebben in Emile van Irsen een goede opvolger gevonden en dat sterkt mij in het nemen van deze stap’, aldus de scheidend voorzitter. Diny Wijnmaalen is zeer helder en kordaat in haar beslissing. ‘Ik heb de stichting zo’n tien jaar geleden opgericht met Guus Ydema en Pascal van Droogenbroeck. Dus ik weet waarover ik praat na al die jaren. We worden gezien, praten mee en nemen het voortouw. Op die rol kunnen we trots zijn. Dat ben ik wel tenminste.’ Duurzame Vecht is een begrip in Stichtse Vecht als het

gaat over energietransitie, circulaire economie en fairtrade. ‘We denken, praten en doen mee als het gaat over deze onderwerpen. We worden gevonden. Maar er is nog veel te bereiken’, zegt Diny Wijnmaalen. ‘De basis is gelegd. Ik heb alle vertrouwen in Emile van Irsen. Hij is gedreven en heeft een duidelijke visie.’ De nieuwe voorzitter Emile van Irsen werkt als portefeuillemanager bij Binck Bank. ‘Daar ben ik bezig het duurzaam beleggingsbeleid aan te scherpen, nadat ik dat duurzame beleid in 2011 heb geïntroduceerd’, vertelt hij. ‘Nu het klimaatakkoord is gesloten staan we op een kantelpunt: de transitie moet gemaakt worden van de pioniers naar alle inwoners van de gemeente. Belangrijke vraag is hoe we dat gaan doen en iedereen aan boord krijgen. Daar gaan we mee aan de slag. In samenwerking met andere partijen.’

Zonnebloemvakantie in Rockanje.

Zonnebloem Maarssen op vakantie naar Rockanje MAARSSEN > De Zonnebloem afdeling Maarssen is met negen deelnemers op vakantie geweest in Rockanje.

Op professionele en creatieve wijze en met veel plezier en toewijding hebben zeven vrijwilligers deze week verzorgd en begeleid. De Weyert was het prachtige logeeradres waar gezamenlijk een puzzel is gelegd en gesjoeld en gepoold; waar werd gekookt en gebbq’ed en waar fijne gesprekken plaatsvonden. Ook zijn er mooie uitstapjes gemaakt, zo is er een bezoek gebracht aan het zeehondencentrum, een rondvaart over de Maasvlakte gemaakt en is er een dagje doorgebracht op het eiland Tiengemeten, met een bezoek aan het Rien Poortvlietmuseum. Het feestelijke slotdiner was op een terras aan het strand, maar klapstuk van deze week is voor velen het poo

Emile van Irsen (l) en Diny Wijnmaalen.

tje baden geweest en enkelen zijn zelfs tot aan de kin in zee gegaan. ‘Kunnen we niet nog een weekje bijboeken’ en ‘Mogen we volgend jaar weer mee’ waren veelgestelde vragen, maar de deelnemers gaven vooral hun waardering voor de zorg en aandacht door alle vrijwilligers tijdens deze vakantie. De Zonnebloem is een landelijke vereniging die zich met haar activiteiten richt op mensen met fysieke beperkingen, die als gevolg van hun beperking in een sociaal isolement dreigen te raken. De plaatselijke afdelingen houden zich, behalve met bezoeken van deze mensen, ook bezig met het organiseren van activiteiten en sinds kort ook van vakanties voor de doelgroep. Wilt u meer weten over het werk van De Zonnebloem in Maarssen, voorzitter Alie Bisschop, (0346) 555886 of 06-42812303.

Onrust in de Kortelaan over parkeerbeleid Gemeente deelt gele kaarten uit tegen parkeren op de stoep MAARSSEN > Veel bewoners van de Kortelaan in Maarssen-Dorp troffen vrijdag 12 juli een geel briefje aan op de voorruit van hun auto.

De gemeente wees erop dat hun auto op het trottoir en dus fout geparkeerd staat. Het was het gesprek van de dag. ‘Wil de gemeente echt dat we de auto op het rijgedeelte van de weg parkeren? Dan is er geen doorkomen meer aan. En dat terwijl het trottoir toch al slecht toegankelijk is - ook als er geen auto’s op staan - en werkelijk

iedereen over straat loopt en zelden gebruikmaakt van de stoep’, aldus de bewoners. Er werden foto’s gemaakt, buren belden met de gemeente en verontruste bewoners uitten hun zorgen via de e-mail. ‘En netjes als we zijn, hebben we onze auto’s geparkeerd zoals de gemeente dat wil. Met als gevolg dat de doorgang een stuk lastiger is geworden. Zaterdag 13 juli komt de vrachtwagen om het oud papier op te halen de straat in. En wat we al verwachtten: dat past net wel en soms net niet. Verschil-

Stichtse Vecht in gesprek over schrappen buslijnen STICHTSE VECHT > De gezamelijke gemeenten, verenigd in het U-10 verband, zien het nieuwe Vervoerplan 2020 van de provincie en U-OV wel zitten.

‘De koerswijziging van het Vervoerplan 2020 om toe te gaan naar een kwalitatief hoogwaardig kernnetwerk ondersteunen wij’, aldus de U-10 gemeenten. ‘Tegelijkertijd constateren wij dat er ook wijzigingen in de dienstregeling worden voorgesteld die nadelig uitpakken voor reizigers die hierin niet gecompenseerd worden. De U10 maakt zich hier zorgen over.’ Voor Stichtse Vecht ligt er een uitdaging bij de wijk Zandweg Oostwaard in Maarssen, waar de bus in de nieuwe plannen niet meer de wijk in gaat. De gemeenteraad maakt zich grote zorgen en ook het college wil aan tafel om te gevolgen te bespreken met de provincie en de U-OV. ‘In het Vervoerplan 2020

stelt u voor om delen van lijn 5 en 120 samen te voegen en gedeeltes te strekken. Dit heeft tot gevolg dat enkele haltes worden opgeheven en loopafstanden naar haltes toenemen. U stelt voor om dit op te vangen met U-Flex. Enerzijds zijn wij nog niet overtuigd dat deze verandering een kwaliteitsverbetering is die leidt tot een reizigersgroei en anderzijds hebben wij zorgen voor de reiziger die minder goed ter been is’, aldus het college ‘U stelt voor om een nieuwe halte op de Sweserengseweg te realiseren. Op deze weg geldt een verbod voor voetgangers en is ook geen fietsinfrastructuur aanwezig. De huidige situatie is niet geschikt (bereikbaarheid, veiligheid en geen voorzieningen). Indien deze halte gerealiseerd gaat worden, zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk.’ Ook inwoners kunnen via de site van U-OV nog hun mening geven over de nieuwe plannen per 15 december.

lende buurtbewoners moeten hun auto opzij zetten. Gelukkig is iedereen thuis en lukt het de bestuurder van de vrachtwagen zonder schade te veroorzaken de Kortelaan door te komen. We moeten er niet aan denken als een hulpdienst snel ter plaatse moet zijn. Al vele jaren is er helemaal niets aan de hand. Auto’s staan - zoals het volgens de regels niet hoort - op het trottoir. Maar in de praktijk heeft geen voetganger ook die niet goed ter been is - daar enige last van. Want in een smalle

straat als de Kortelaan lopen we het liefst midden over straat. Nu de feitelijke doorgang nog smaller is geworden zoeken voetgangers en fietsers hun eigen weg. Als het kan nog steeds midden over straat. Maar het valt wel op dat er ineens meer fietsers dan voorheen over de stoep hun weg vinden. We zijn benieuwd hoe de gemeente hierop reageert. De buurtbewoners willen maar een ding: hun straat leefbaar houden. Dat lijkt de gemeente met deze actie over het hoofd te hebben gezien.’

Snelfietsweg Amsterdam Utrecht UTRECHT > Dagelijks pendelen duizenden Utrechters en Amsterdammers met de trein of auto op en neer. De fiets is een minder aantrekkelijk alternatief, er is immers geen goede snelfietsroute tussen de twee steden. De gemeenteraadsfracties van D66 in Utrecht en Amsterdam stellen voor een goede fietsverbinding te leggen tussen de twee steden. D66 Utrecht dient een

voorstel in bij het debat rondom de Voojaarsnota en D66 Amsterdam komt met een voorstel bij de Vervoersregio Amsterdam (VRA). D66 wil dat de fiets ruim baan krijgt. De afgelopen jaren is er al fors geïnvesteerd in aantrekkelijke fietsroutes binnen Amsterdam en Utrecht. Maar de fiets moet nu ook een volwaardig alternatief worden voor de auto.

zonnebril op sterkte 150,- enkelvoudig incl. montuur 250,- multifocaal incl. montuur Plesman Optiek, Contactlenzen & Optometrie - Dr. Plesmanlaan 156 tm 160 - Maarssen Tel. 0346-556555 www.plesmanoptiek.nl Facebook.com/plesmanoptiek


“Wie kan zeggen waar de wegen heengaan waar de dagen blijven - alleen de tijd kan dat.”

Familieberichten VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Voor vragen of meer informatie over het plaatsen van een familiebericht, bel 0346-261304 of mail info@varnws.nl

Als achteromkijken je treurig maakt en vooruitkijken je angstig maakt kijk dan naast je want ik ben bij je Wij zijn diep geschokt en intens verdrietig door het volkomen onverwachte overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en jongste broer

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, moe en verlangend naar het einde, is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en te gekke opa

Everhard Pijl ‘Evert’ * Zuilen, 10 maart 1940

Pauline Iris & Jasper Bas & Eva Thijs Alle betrokken familieleden

Lyda Caroline en Romke Joyce, Luc Aimée en Patrick Mathijs

Volleybalvereniging Brooklyn

“Veilig in Jezus’ armen”

Lied Joh. de Heer 523

Wij zijn verdrietig dat toch nog onverwachts van ons is heengegaan onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Evertje Alida van Vliet-Bos weduwe van Lambertus Cornelis van Vliet

in de leeftijd van 94 jaar. Maarssen Wim en Truus Utrecht Jolanda Utrecht Ruben Nieuwegein Rinus en Corrie Nieuwegein Richard en Barbara, Chanel, Mick Maarssen Mark en Nancy, Marley Vinkeveen Jannie Amber Vinkeveen Rianne Vinkeveen Leon en Claudia 10 juli 2019 Correspondentieadres: W.J. van Vliet Kamelenspoor 449 3605 TG Maarssen In overeenstemming met de wens van moeder heeft de begrafenis in besloten kring plaatsgevonden op dinsdag 16 juli op de Algemene begraafplaats te Maarssen.

† Wilnis, 10 juli 2019

In zijn goede tijd heeft hij nog veel genoten. De laatste jaren, ondanks veel pijn en zorgen, was hij altijd nog opgeruimd. Na de uitvaartdienst in de Pauluskerk te Breukelen op maandag 15 juli heeft de crematie plaatsgevonden in crematorium Domstede te Utrecht. Correspondentieadres: Piet de Jong, Beatrixstraat 21, 3621 ET Breukelen

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het restaurant van het crematorium.

Liefde, respect en bewondering voor wat jij hebt doorstaan. Je hand hebben we zachtjes los moeten laten. We zijn trots op je.

Wij wensen Pauline, de kinderen en allen die hem lief zijn alle sterkte.

* Breukelen-Nijenrode, 12 mei 1942

Wij nemen afscheid van Everhard op vrijdag 19 juli om 12.00 uur in aula 1 van crematorium Daelwijck, Floridadreef 7 te Utrecht.

Correspondentieadres: Uitvaartverzorging Van Dijk, t.a.v. familie Voorend, Kerkplein 3, 3621 BA Breukelen

Fantastisch (sport)mens!

Fokko Roodbergen

Everhard is overgebracht naar uitvaartcentrum Van Dijk, Harmonieweg 3 te Maarssen, alwaar geen bezoek.

Correspondentieadres: Uitvaartverzorging Van Dijk, t.a.v. familie Pijl, Kerkplein 3, 3621 BA Breukelen

Frank Voorend

Een markant persoon is niet meer.

Mirjam

Wij nemen afscheid van Frank op zaterdag 20 juli om 14.00 uur in crematorium Domstede, Proostwetering 8 in Utrecht. Na afloop vinden wij het fijn u te ontmoeten in het crematorium. Wij zouden het waarderen als iedereen één onverpakte bloem meeneemt.

Geschokt zijn wij door het overlijden van onze volleybalvriend

‘Het is goed zo’

† Maarssen, 15 juli 2019

Franciscus Petrus Voorend Frank 6 september 1962 13 juli 2019

‒ Enige en algemene kennisgeving –

‘Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn’ Jesaja 43: 1 Verdrietig, maar trots op wie zij was, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en oma grootje

Letty de Rooij-Mooij Aletta Maria in de leeftijd van 86 jaar.

Rustig is zij ingeslapen, onze moeder, oma en kleine oma

Hennie de Rooij Marianne Esther en Jelle, Nienke, Stine Mirjam, Maaike en Jeroen, Julian, Maud

Corrie van Breukelen - Koot

Tineke Dennis Kendra, Jason

Cornelia Maria Utrecht, 12 juli 1932

Vleuten, 10 juli 2019

Sinds 2015 weduwe van Jan van Breukelen.

Rob en Erica Sam Stephanie Rebecca en Michael

Mariëtte in liefdevolle herinnering, Jos en Katinka Rutger en Deborah, Roos, Lars, Mick Joyce

Karin Kitty

Jacqueline en Tim Nicky Angela en Ted Robin en Martijn Demi en Nick, Micha Correspondentie, Alenveltpark 108, 3451 CG Vleuten.

10 juli 2019 Koningin Wilhelminaweg 16 3632 EX Loenen aan de Vecht De afscheidsdienst is gehouden op dinsdag 16 juli in de Gereformeerde kerk te Loenen aan de Vecht. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Algemene begraafplaats aan de Driehovenlaan te Loenen aan de Vecht.

De crematie heeft dinsdag 16 juli plaatsgevonden.

Diep bedroefd hebben wij afscheid moeten nemen van

Joke Vermeer - Patist Voor ons was Joke een trouwe, zorgzame en geliefde collega, die altijd voor iedereen klaar stond.

In liefdevolle herinnering

Wij wensen Rob, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Ton Hubert 16 juli 2008

Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. Bestuur en vrijwilligers Harmelen, 9 juli 2019

2019 16 juli 2018

Marianne Hubert - Boele Jordy Hubert Ginger U


www.uitvaartzorg-eefje.nl info@uitvaartzorg-eefje.nl 030-7371287 06-11724040 Utrechtse Heuvelrug 6, 3452 JA Vleuten

• PERSOONLIJKE AANDACHT • EIGENTIJDSE UITVAART • LIEFDEVOL BETROKKEN

info@vervaartuitvaart.nl www.vervaart-uitvaartverzorging.nl

VAN DIJK sinds 1940

Ongeacht waar u verzekerd bent. 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week.

������������������ V�� D���

U� ������, �� ��������, �� ������, ���� ������

Uitvaartcentrum Breukelen Kerkplein 1, Breukelen

Uitvaartcentrum Maarssen Harmonieweg 3, Maarssen

Uitvaartcentrum “De Oude Bank” Keizer Ottolaan 10, Loenen aan de Vecht

Tel.: 0346 - 26 16 36 www.vandijkuitvaart.nl

Kantoor: Kerkplein 3, 3621 BA Breukelen

Het Infohuis U bent elke woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur van harte welkom of op afspraak.

Uw

Een persoonlijk afscheid Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

mediapartner voor het

We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0346-55 61 56. Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Kerkplein 3 3621 BA Breukelen Tel.: 0346-261636 www.vandijkuitvaart.nl

VAN

DIJK

����� 1940

Om vrijblijvend geïnformeerd te worden over een uitvaart en daarbij behorende kosten. Voor het regelen en vastleggen van uw uitvaartwensen, advies en verkoop van urnen, as- en vingerafdruksieraden, boeken over rouw, ansichtkaarten en suggesties over troostgeschenken, of gewoon voor een luisterend oor.Ons nieuwe adres vanaf 27 oktober 2016 Raadhuisstraat 1 - Maarssen

Rijn- en Vechtstreek

www.monutarijnenvechtstreek.nl

verspreiden

Dag en nacht bereikbaar 0346-580132

Wij zijn er als u afscheid moet nemen

van uw familiebericht

www.snijdersuitvaartzorg.nl Kerkweg 14, 3603 CM Maarssen

Ik kies voor een Waardevaste Uitvaart. Wilt u nu al werk maken van uw uitvaartwensen? Kies dan voor een Waardevaste Uitvaart bij Barbara Uitvaartverzorging. Altijd dicht bij U.

030 - 296 66 66 | www.barbarauitvaart.nl

Leidsche Rijn e.o:

030 - 666 22 44 0348 - 200 005

professioneel kleinschalig onafhankelijk

amentiuitvaartverzorging.nl

eerlijke tarieven

Woerden e.o.: VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

persoonlijk betrokken betrouwbaar

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232022


GEMEENTE

DONDERDAG 18 JULI 2019

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

8

Stichtse Vecht informatiepagina Voor de Officiële Bekendmakingen zie: www.stichtsevecht.nl of www.overheid.nl partner aan het U-pasaanbod toegevoegd. Ik hoop van harte dat U-pashouders van hun pas gebruikmaken en ook naar dit prachtige museum komen.’

Stichtse Vecht informatiepagina Op deze speciale informatiepagina vindt u elke week het nieuws van de gemeente, wijkcommissies en maatschappelijke organisaties. De samenstelling is in handen van de redactie van VARnws.

Het Spoorwegmuseum: 400.000 bezoekers per jaar Nicole Kuppens, directeur van het Spoorwegmuseum, voegt hieraan toe: ‘Wij zijn blij met deze samenwerking. Per jaar verwelkomt het Spoorwegmuseum zo’n 400.000 bezoekers uit heel Nederland. Met de U-pas kunnen U-pashouders en hun gezinsleden vanaf vandaag tegen een laag tarief een bezoek aan ons museum brengen. Wij hopen dat velen dat ook zullen doen en een fantastisch dagje uit beleven.’

Gemeente Stichtse Vecht Alle dienstverlening: Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen. U bent welkom ma. t/m vr. van 8.30-17.00 uur. Voor Burgerzaken kunt u ook op woensdagavond terecht tot 20.00 uur. Gemeente Stichtse Vecht werkt uitsluitend op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.stichtsevecht.nl/afspraak of door te bellen naar 14 0346.

Telefoonnummers: Gemeente Stichtse Vecht 14 0346 Bellen vanuit het buitenland U kunt 14 0346 niet vanuit het buitenland bellen. U kunt gemeente Stichtse Vecht vanuit het buitenland bellen op +31 346 25 40 00. U wordt niet doorverbonden Hoort u een ingesprektoon of wordt u niet verbonden? U verhelpt het probleem door *# voor het 14 0346 telefoonnummer toe te voegen. Het ziet er dan als volgt uit: *#14 0346. Storingsnummers Nuon (E 0,10 p.m.): (0900) 0808 Nationaal storingsnummer gas en stroom: (0800-9009) Kabel (E 0,10 p.m.): (0900) 1884 Water (gratis): (0800) 0359

Op vertoon van de U-pas krijgen U-pashouders 50% korting op een toegangsbewijs en kan het restant uit het tegoed worden voldaan.

Nieuwe U-pasjaar officieel van start; met de U-pas naar het Spoorwegmuseum REGIO > Het nieuwe U-pasjaar is in het Spoorwegmuseum op het Maliebaanstation officieel geopend. In bijzijn van wethouder Linda Voortman en U-pasambassadrice Tineke Schouten kregen honderden U-pashouders gratis toegang tot het museum. Ook werd bekendgemaakt dat het Spoorwegmuseum als gloednieuwe partner aan het U-pasaanbod is toegevoegd. ‘De U-pas zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen kunnen meedoen’, licht wethouder Linda Voortman toe. “Recreatieve activiteiten zoals een bioscoop- of museumbezoek vallen meestal als eer-

Strook gemeentegrond kopen? STIUCHTSE VECHT > Gemeente Stichtse Vecht voert vanaf 2017 het project Grondgebruik uit. Het doel van het project Grondgebruik is het regelen van het gebruik van gemeentegrond op plekken waar dat (nog) niet was gebeurd. Ook is het voor inwoners van de gemeente mogelijk om een aanvraag in te dienen om een strook gemeentegrond aan hun tuin toe te voegen. Gedurende het project hanteren wij een verlaagde grondprijs van € 125,- per m², voor stroken

Bewoners Boendermakerstraat Breukelen zorgen voor eldorado voor insecten BREUKELEN > Afgelopen voorjaar heeft een aantal bewoners een bloemenmengsel gezaaid op het grasveld bij de Boendermakerstraat. Met als resultaat een prachtige bloemenzee. Het geeft niet alleen een ontzettend gaaf en kleurrijk beeld, maar ook de insecten hebben het hier goed naar hun zin. Vlinders en bijen vliegen hier af en aan en doen zich te goed aan de nectar van onder andere korenbloemen, ganzebloemen, klaprozen en margrieten.

ste af voor mensen met een laag inkomen. Met de U-pas bieden we pashouders de mogelijkheid om aan leuke activiteiten deel te nemen. Met het Spoorwegmuseum heeft U-pas een mooie, educatieve

Burgemeester aan de wandel bij Ommetje Breukelen BREUKELEN > Ommetje Breukelen aan de wekelijkse wandel door de diverse woonwijken in ons mooie Vechtdorp. Burgemeester Yvonne van Mastrigt toonde vandaag belangstelling voor onze wandelgroep en wandelde gezellig met ons mee. Wil je een keer kennismaken met Ommetje Breukelen, mail dan voor info naar ommetjebreukelen@ outlook.com of kom net als Yvonne spontaan een keer naar activiteitencentrum Over-Noord, iedere donderdag vertrek om 10.00 uur. Met de wandelgroeten en tot Ommetje.

Over U-pas De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht, waarvan al bijna 50.000 personen gebruikmaken. Met de U-pas kan het hele gezin meedoen aan meer dan 1.100 leuke activiteiten. Het U-pasjaar loopt van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020. Het persoonlijk tegoed kunnen pashouders tijdens dit U-pasjaar besteden aan sportieve en culturele activiteiten, cursussen, bioscoop, dagtochten, wellness, OV en andere interessante acties. U-pashouders bepalen zelf welke dit zijn. Het tegoed is persoonsgebonden: dit betekent dat het bedrag alleen voor de pashouder kan worden aangewend. De Upas is een initiatief van de gemeente Utrecht. Voor meer informatie: www.u-pas.nl.

Reageer voor 1 oktober

gemeentegrond met een oppervlakte tot 100 m². Project eindigt 1 oktober 2019 Het project Grondgebruik nadert nu zijn einde. Het project eindigt op 1 oktober. Als u nog gebruik wilt maken van de verlaagde prijs van € 125,- per m² kunt u uw aanvraag voor aankoop van een strook gemeentegrond voor 1 oktober 2019 bij de gemeente indienen. Het moet gaan om een strook gemeentegrond die direct aan uw perceel grenst. Na het beëindigen van het project op 1 oktober 2019,

geldt de reguliere grondprijs van € 183,60 per m² weer. Meer informatie over de voorwaarden en voor het indienen van een aanvraag kunt u terecht op onze website.

Kerkdiensten Breukelen Zondag 21 juli 2019 - Pauluskerk (PKN), Straatweg 37 10.00 uur, ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort - Pieterskerk (PKN), Straatweg 59 10.00 uur, ds. K. Hage 18.30 uur, ds. R.A. Veen, IJmuiden (dienst in en met het Witte Kerkje) - H. Johannes de Doperkerk (RK), Straatweg 146 10.15 uur, Sophie Koster - Witte Kerkje (NGK), Dillenburgstraat 8 10.00 uur, ds. F.E. Schneider 18.30 uur, ds. R.A. Veen, IJmuiden (dienst met de Pieterskerk) - Pro Rege (HHG), Eendrachtlaan 20 10.00 en 19.00 uur, ds. L.D.A. Hartevelt - Geredja Indjili Maluku Breukelen (GIM), Karel Doormanweg 49 12.00 uur, Dienst - Gereformeerde Gemeente in Nederland (GGN), Brouwerij 3 10.00 en 19.00 uur, Leesdienst


NIEUWS

DONDERDAG 18 JULI 2019

Expositie MAARSSEN > Op vrijdag 19 juli wordt de nieuwe tentoonstelling Dieren Manieren van de Fotoclub Vleuten officieel geopend in Zorgcentrum Snavelenburg te Maarssen. In deze tentoonstelling zal een aantal amateurfotografen foto’s van dieren laten zien. De in 1972 opgerichte Fotoclub is een actieve vereniging voor en door amateurfotografen grotendeels afkomstig uit Vleuten, Maarssen en Leidsche Rijn. Twee keer per maand komen de leden bij elkaar om samen foto’s de bespreken, over fotografie te praten en praktijkoefeningen te doen. En er is een aparte Portret- en Natuur- en Landschap-werkgroep. De expositie loopt tot 14 oktober en is dagelijks vrij toegankelijk van 10.00 - 17.00 uur.

Domkerk UTRECHT > In de Zaterdagmiddagmuziek Domkerk Utrecht zal op zaterdag 20 juli om 15.30 uur, het derde concert van de Orgelzomer worden verzorgd door Leo van Doeselaar, bekend als organist van het Amsterdamse Concertgebouw, de Martinikerk in Groningen en de Pieterskerk in Leiden. Zijn programma zal bestaan uit de ‘Fantasie für eine Uhr’ van Wolfgang Amadeus Mozart, de beroemde Passacaglia en Fuga in c moll van Johann Sebastian Bach in een 19e-eeuwse bewerking van Töpfer, het slotdeel van de 4e Symphonie van Johannes Brahms (bewerking voor orgel van Reitze Smits) en twee delen uit de 1e Symphonie voor orgel van Louis Vierne.Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

Midzomerbijeenkomst: Handen af van hulpverleners STICHTSE VECHT > Burgemeester Van Mastrigt maakte het nog een keer heel duidelijk op de Midzomerbijeenkomst in de tuin van Goudestein. ‘Handen af van de hulpverleners’.

De bijeenkomst stond dit jaar in het teken van de hulpverleners in Stichtse Vecht. De midzomerbijeenkomst markeert het einde van het bestuurlijke seizoen en is voor het bestuur een manier om inwoners te verwelkomen en elkaar te ontmoeten. ‘Onze gemeente kent vele actieve hulpverleners zowel op vrijwillige als professionele basis. Wij zijn dankbaar dat deze mensen zich met zoveel passie en enthousiasme voor onze gemeente inzetten. Daar zijn we als college dan ook heel trots op en dat willen we vieren. Hopelijk draagt dit ook bij aan het respect voor de hulpverleners en kunnen

we zo de afstand tussen hulpverleners en inwoners een stukje kleiner maken’, aldus burgemeester Van Mastrigt, die haar speech hield vanuit de hoogwerker van de brandweer. Een welkome afwisseling van de plichtmatige toespraken achter een katheder. De burgemeester stond ook stil bij het overlijden van Marc Witteman en Jaap Verkroost op haar eerste en ook laatste Midzomerbijeenkomst, want volgend jaar is er een nieuwe burgemeester. De installatie wordt verwacht rond februari 2020. Door de hele tuin stonden kramen van allerlei instanties, die zich op een of andere manier bezighouden met hulpverlening in de breedste zin des woord. De Midzomerbijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd met de Nigtevechtse band Turning Tides met frontvrouw Pauline Hoogland en saxofonist Ben Goes.

Phil tijdens zijn ‘drill’. Foto: Ruud Taal

De Drill van Phil bij Old Course Loenen LOENEN > Phil Alan, de coach van Nederlands topgolfer Joost Luiten, was maandag 15 juli op uitnodiging van de ‘Business Friends of Loenen’ te gast bij golfclub Old Course Loenen.

In smeuïg Schots-Nederlands lichtte Phil een tip van de sluier op van het wel en wee binnen het professionele golfcircuit. Hij liet daarnaast met een uitgebreid scala aan slagen zien wat het effect is van een goede voorbereiding op elk shot en over wat het gevolg kan zijn van een klein stapje te veel naar links of rechts, een verkeerde grip of draai van de heupen. Het klonk allemaal zo logisch en simpel. Deze ‘Drill van Phil’ gaf de golfende ondernemers uit Loenen en omgeving in ieder geval genoeg inspiratie om daarna vol goede moed de baan in de te gaan voor een onderlinge wedstrijd. Op hole 4, een

Foto: Maarten Bootsma

Computergeheimen LOENEN > Herkent u dit: een foutmelding op de laptop die u niet begrijpt, een update, een bijlage die u niet kunt openen, de meterstand die u via de computer moet doorgeven, een voicemailbericht dat u moet terugluisteren. Opzoeken waar files staan, foto’s van een camping bekijken, foto’s delen via de telefoon, hoe doe je dat? Tegenwoordig kunnen steeds meer zaken geregeld worden met de computer. Sommige mensen vinden dit vervelend, anderen vinden het juist makkelijk. Om inwoners van Loenen te helpen organiseert de bibliotheek vanaf vrijdag 26 juli op elke eerste en laatste vrijdag van de maand van 14.00 - 15.30 uur een digitaal vragenuur in de bibliotheek Loenen. Neem uw opgeladen laptop, tablet of telefoon mee. Heeft u geen laptop, tablet of telefoon en bent u nieuwsgierig naar het gebruik van een computer? Ook dan bent u van harte welkom. Deskundige vrijwilligers van het Stichtse Vecht Computer Café gaan met u in gesprek en beantwoorden uw vragen. U hoeft zich niet op te geven maar kunt gewoon binnenlopen, ook als u géén lid bent van de bibliotheek.

9

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

par-3 van bijna 120 meter, kregen alle deelnemers de kans om Phil Allen te verslaan. Een viertal lukte dat, wat maar weer eens aantoonde dat golf een sport is die iedereen - en altijd - kansen biedt. De ‘Business Friends of Loenen’ spelen vier keer per jaar een wedstrijd op Old Course Loenen en sluiten in oktober het speeljaar af met een galadiner in sterrenrestaurant ‘Het Amsterdammertje’ in Loenen. De opbrengst daarvan komt ten goede aan het Fonds Gehandicaptensport, met name ter ondersteuning van de aangepaste sporten in de regio Stichtse Vecht. Old Course Loenen is een volwaardige golfbaan met NGF A status in de gemeente Stichtse Vecht. De baan is ontworpen door Alan Rijks als een zogenaamde ‘in-land-links course’ en kent 9 gevarieerde holes. De golfclub telt ongeveer 500 leden. Kijk op www.oldcourseloenen.nl.

Adviesraad Sociaal Domein zoekt leden Gevraagd en ongevraagd advies aan college STICHTSE VECHT > Wilt u meedenken en vooral doen en het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren over zijn beleid op het brede sociaal domein?

Dan hoort de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht dit graag. In verband met het vertrek van enkele leden is de adviesraad op zoek naar nieuwe krachten, die woonachtig zijn in Stichtse Vecht. De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (op-

volger WMO-raad per 24 november jl.) adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen, die betrekking hebben op het sociaal domein. Dit betreft diverse wetten, Wmo, Jeugd en Participatie, maar ook wonen en toegankelijkheid en alle andere aspecten, die samenhangen met deze taken. De Adviesraad geeft het college adviezen over de zelfredzaamheid en sociaal-culturele participatie van burgers. De Adviesraad beoogt daar-

Een mooi afscheid van een markant persoon BREUKELEN > Maandag 15 juli heeft de uitvaart van Fokko Roodbergen plaatsgevonden in de Pauluskerk te Breukelen. Ongeveer 100 personen waren daar bij aanwezig. Vorig jaar heeft Fokko een wilsbeschikking on-

Zuilense Ring MAARSSENBROEK > Er heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan 3 viaducten in de N230, Zuilense Ring, in opdracht van de provincie Utrecht. Het groot onderhoud betrof het vervangen van de voegovergangen van de viaducten. Voor de werkzaamheden was het nodig om rijbanen af te sluiten. Het laatste werk vindt plaats in het weekend van 23-26 augustus. Er hoeft geen rijbaan te worden afgesloten. Het verkeer kan langs het werk rijden.

dertekend , daar stond o.a. ook in: straks als ik overleden ben, wil ik dat de kist door 6 dames van de thuiszorg Careyn gedragen wordt. Deze dames hebben Fokko tot het einde liefdevol verzorgd.

mee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het gemeentelijk beleid op het brede sociaal-culturele domein. De Adviesraad bestaat uit maximaal 9 betrokken leden inclusief een onafhankelijk voorzitter. De leden zitten op persoonlijke titel in de Adviesraad en moeten beschikken over een actief netwerk van maatschappelijke organisaties en/of deskundigheid en ervaring hebben op één of meerdere terreinen binnen het sociaal-cultureel domein. De leden

moeten in Stichtse Vecht wonen en een aantoonbare binding hebben met de samenleving en bereid zijn om minimaal 4 uur per week te investeren, gemiddeld een dagdeel per week, excl. de maandelijkse vergadering. De leden van de Adviesraad ontvangen een vrijwilligersvergoeding per jaar (maximaal 11 vergaderingen). Hebt u belangstelling: adviesraad. stichtsevecht@gmail.com. Meer informatie www.adviesraadstichtsevecht.nl.

Val van flat in Terwijde LEIDSCHE RIJN > In de wijk Terwijde in Leidsche Rijn is dinsdagavond iemand van een flatgebouw gevallen. De persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf. Ben je getuige geweest van dit incident en wil je je verhaal kwijt? Neem dan contact op met @slachtofferhulp via 0900010, zo laat de politie weten. Het

drama gebeurde rond 19.30 uur bij een appartementencomplex aan de Operettelaan. Het slachtoffer was er zo slecht aan toe, dat een traumahelikopter werd opgeroepen om medische hulp te verlenen. Er werd een helikopter ingezet om een duidelijk beeld te maken vanuit de lucht. Zo kan mogelijk in kaart worden gebracht hoe de val is gegaan.

Schrappen A27 snelwegverbreding

Een laatste wens.

UTRECHT > Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reageert teleurgesteld op de uitspraak van de Raad van State over de snelwegplannen bij Utrecht. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat de A12 en de A27, beide onderdeel van de ring rond de stad, voorlopig niet verbreed mogen worden omdat de schadelijke gevolgen voor de natuurgebieden langs de snelwegen onduidelijk zijn. Minister Van Nieu-

wenhuizen spreekt van een zware tegenvaller. ‘De verbreding van de wegen bij Utrecht, de draaischijf van ons wegennet, is erg belangrijk voor de doorstroming van het drukke verkeer en voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de Ring Utrecht.’ De minister moet nu opnieuw naar de plannen voor de A27 en de A12 gaan kijken. De verbreding leidt tot meer stikstofuitstoot, ook in natuurgebieden.


S U T S U G U A 5 2 M / T 15 JULI

SCAN & WIN

Prijzenfestival Maak kans op fantastische prijzen of één van de vele kortingsbonnen! HOE WERKT HET? 1

U ontvangt 1 scankaart bij elke aankoop vanaf € 10,- (in deelnemende winkels)

2

Ga met deze kaart naar de scanzuil nabij het middenplein en scan deze

3

Heeft u gewonnen? Dan wordt direct de bon geprint waar uw prijs op staat Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op www.bisonshopping.nl

Autobedrijf De Pijper WIJ DOEN ALLES VOOR UW AUTO! onderhoud - occasions - nieuwe auto’s Al 40 jaar een begrip in de regio op het gebied van verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte auto’s. Wij zijn op zoek naar een

allround medewerker / autofreak (40 uur per week / fulltime)

Wij zoeken een nieuwe collega, die onze nieuwe en gebruikte auto’s showroomklaar gaat maken en tevens de onderdelenvoorziening van de werkplaats binnen onze organisatie op peil houdt. Interesse? Voor informatie omtrent deze functie kunt u bellen en vragen naar de heer Alfred de Pijper of de heer Hans Winnik. Like ons op Facebook en volg al ons nieuws van Autobedrijf de Pijper!

www.autobedrijfdepijper.nl Straatweg 1A, 3604 BA Maarssen Tel.: (0346) 57 14 54 Donderdag- en vrijdagavond geopend. Overige avonden alleen op afspraak.

Een gerenommeerd leerbedrijf gespecialiseerd in alle vormen van bestratingen, hekwerk, afrasteringen en klein grondverzet voor zowel de zakelijke als particuliere markt is op zoek naar

www.varnws.nl VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Handige en leergierige medewerkers om ons team te versterken Pas jij als enthousiaste medewerker in ons team? Neem dan contact met ons op via: 06 - 53 69 63 58 - Orne Hardeman Remion BV Broekdijk west 6 3621 LV Breukelen

AutorijschooL

KOK

BOVAG-erkend BOVAG erkend Dé in 4 -autorijschool 6 - 8 weken je voorRIJBEWIJS de hele regio. Diverse rijlespakketten. diverse cursussen

Kwaliteit, Ervaring, Kwaliteit, ervaring enZekerheid zekerheid

Breukelen 0346 - 555724 Tel.: 0346-555724 www.rijschoolkok.nl


VRIJE TIJD

DONDERDAG 18 JULI 2019

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Juf Sarien van Van der Walschool met pensioen

JULI Workshop ‘Presenteren als een Pro’ Indekerngezond Kopenhagenstraat 41 te Leidsche Rijn 18 juli, 12.30-15.00 uur Altijd al willen zingen? De Hoeksteen Monarchvlinderlaan 200 te Leidsche Rijn 19 juli, 10.30-12.00 uur Marktconcert Pieterskerk door Frank Schneider Pieterskerk te Breukelen 19 juli, 12.45 uur Varen langs het drijvend land van de Molenpolder Werkschuur Staatsbosbeheer Westbroekse Binnenweg 5 te Tienhoven 20, 27 juli, 10.00-12.00 uur 31 juli 14.00 - 16.00 uur Happy met muziek Studio Idee - ‘t nieuwe Kampje Driehovenlaan 2 te Loenen 20 juli, 15.30-17.00 uur

Leerlingen van groep 3 van De Zilvermaan trots op hun leesdiploma.

MAARSSENBROEK > Juf Ruth van basisschool de Zilvermaan is trots op haar leerlingen.

Zij reikte aan ieder kind het felbegeerde leesdiploma uit. ‘Alle kinderen in de klas hebben het hele jaar heel hard gewerkt. Eerst konden ze niet lezen en aan het einde van het jaar kunnen ze echt al verhaaltjes lezen. Echt ontzettend knap. Elke dag hebben we 10 minuten extra gelezen,

waardoor het leestempo van de kinderen enorm is verbeterd.’ Niet alleen in de klas, maar ook thuis hebben de kinderen samen met hun papa, mama,oudere broer of zus, zelfs met oma en opa enorm geoefend. ‘Lezen is ontzettend belangrijk voor de taalontwikkeling van de kinderen. Dit diploma beloont hun harde werk zowel op school als thuis en wil ik ze stimuleren om lekker te blijven lezen in de vakantie,’ aldus de blije juf.

Zomerse Zondagen: Ricciotti Ensemble Podium Hoge Woerd Hoge Woerdplein 1 te De Meern 28 juli, 15.00-16.00 uur Financiën na arbeidsongeschiktheid U Centraal Drift 11 te Utrecht 30 juli, 13.30-16.15 uur Financiën na scheiding U Centraal Drift 11 te Utrecht 31 juli, 09.30-12.15 uur

AUGUSTUS Maakdag x Lego bouwdag Studio Namenia Thematerweg 10 te Haarzuilens 2 augustus, 09.00-16.00 uur Zomerse Zondagen Podium Hoge Woerd Hoge Woerdplein 1 te De Meern 4 augustus, 15.00-16.00 uur Kijk voor meer informatie en de volledige agenda op www.varnws.nl

juichen. Er was een goochelaar en buikspreker en alle kinderen waren in neonkleuren gekleed. Toevallig was het ook nog meester-en juffendag, dus de feeststemming zat er goed in. Juf Sarien kreeg een film aangeboden waar de kinderen herinneringen ophaalden aan een speciale juf. Dat de juf gewaardeerd werd, kon je zien aan het eind van een mooie dag: bepakt en bezakt met cadeaus en bloemen ging ze naar huis!

Sarien bepakt en bezakt met cadeaus en bloemen.

Marktconcert Pieterskerk BREUKELEN > Vrijdag 19 juli geeft Frank Schneider het wekelijkse marktconcert in de PIeterskerk te Breukelen. Aanvang: 12.45 uur, duur: ± 30 minuten. Toegang vrij, collecte na afloop. Dertig minuten lang is er dan heerlijke muziek te horen, gespeeld op het befaamde Bätz-orgel. Het progamma begint met een vrolijke, vrije Fantasie vol dissonanten (!) van de grote Bach, gevolgd door een virtu-

Terugkomen na een tegenslag met positieve gezondheid Indekerngezond Kopenhagenstraat 41 te Leidsche Rijn 23 juli, 20.00-21.30 uur

Ontdek Fort Ruigenhoek Fort op de Ruigenhoekse Dijk Ruigenhoekse Dijk t.o. 125 te Groenekan 28 juli, 13.30-15.00 uur

MAARSSENBROEK > Het was donderdag 11 juli, feest op de Van der Walschool in Maarssenbroek. Juf Sarien te Loo vierde haar afscheidsfeest. Ze gaat met pensioen en gaat van haar welverdiende rust genieten. Zij was 45 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan de laatste 25 jaar als juf bij de kleuters op de Van der Walschool. Ze werd opgehaald en daar stonden de kinderen in een dikke erehaag door de hele school om de juf toe te

Juf Ruth trots op leeskampioenen groep 3 Zilvermaan

Zomerse Zondagen: ZIMIHC A Lazy Sunday Afternoon Podium Hoge Woerd Hoge Woerdplein 1 te De Meern 21 juli, 14.00-17.00 uur

Ben Liebrand geeft onverwacht extra show Azotod te De Meern 27 juli, 21.00 uur

11

Foto : Aart Reitsma

Sfeervolle zondag met ParkPodium Breukelen BREUKELEN > Zondag was het alweer de derde ParkPodiumzondag van dit jubileumseizoen. Het weer was net wat minder, maar dit mocht de pret niet drukken. Zowel bij Mo & The Stage Animals als bij Danny Lukassen zat de sfeer er goed in. Mo en haar animals trapten de middag af. De band maakte van het optreden een waar feest! Rauwe blues, afgewisseld met stevige rock en een mooie gevoelige ballade, voor ieder

wat wils. Na de pauze was het een thuiswedstrijd voor zanger Danny Lukassen. De Breukelaar die al eerder op het ParkPodium stond, wist ook deze keer goed in te spelen op het publiek. Volgende week is het de eer aan Tim Dawn, met zijn ambachtelijke en tegelijkertijd moderne Indie popsongs, om de zondag te openen. Niemand minder dan Monique Klemann neemt de microfoon van hem over.

oze fuga - een imponerend stuk, ontstaan ter gelegenheid van een proefspel dat Bach ooit deed. Dan volgt de rustige en toch krachtige melodie van het ‘Vater unser in Himelreich’, in drie strofen getoonzet door Buxtehude (de man voor wie Bacht 500 km te voet aflegde om hem te horen spelen). Tot slot een virtuoze Toccata, van de Fransman Dubois, geschreven voor ‘pour orgue ou piano-pédalier’.

Varen langs het drijvend land van de Molenpolder TIENHOVEN > Vaar met de gids van Staatsbosbeheer door de Molenpolder, een klein natuurgebied vlak boven Utrecht, en geniet van de rust en de stilte van de natuur. Met een fluisterboot ontdek je de rijke historie van dit oude laagveengebied. Door jarenlange turfwinning is een karakteristiek patroon van petgaten en legakkers ontstaan. Het gebied is aangewezen als Natura2000-gebied, een netwerk van beschermde natuur-

gebieden in de Europese Unie, en er worden momenteel diverse maatregelen genomen om dit gebied te herstellen. De gids vertelt je er alles over. Onderweg wordt er gestopt om een stukje op het drijvend land te lopen. Een bijzondere ervaring! Kosten 10 euro volwassenen, 2,50 euro kinderen t/m 12 jaar. Kijk op www.staatsbosbeheer.nl. Deze excursie is ook met een groep te boeken via utrechtwest@staats-

Jaarlijkse expositie in het Grafisch Atelier Maarssen MAARSSEN > Ben je benieuwd naar de verschillende grafische technieken zoals etsen, monoprinten, linosnede?

Of de andere technieken die de leden beoefenen? Dan is het bezoeken van de jaarlijkse expositie van het Grafisch Atelier Maarssen zeker de moeite waard. Vier weekenden in augustus is er kunst te zien in de Wilhelminakapel aan de Wilhelminaweg 7 te Maarssen-Dorp. Gratis parkeren in de buurt. De eerste twee weekenden van de expositie is er grafiek te zien. De laatste twee weekenden van augustus tonen de leden hun eigen werk werk ‘Anders dan grafiek’. De leden van het Grafisch Atelier Maarssen vertellen je graag meer over de vele technieken die zij toepassen. Dit jaar is het thema ‘Feest’ want het Grafisch Atelier bestaat dit jaar 40

jaar. En daarom openen ze de expositie feestelijk op 2 augustus. Tijdens de exposities zijn er kaarten te koop met het thema ‘Feest’. De toegang tot de expositie in de Wilhelminakapel is vrij en de koffie staat klaar voor de bezoekers. Wie na het bezoeken van de expositie graag eens zelf aan de slag wil, kan via de website van de vereniging, www.grafischateliermaarssen.nl, een afspraak maken voor een workshop of een korte cursus. Om lid van het Grafisch Atelier te worden hoef je geen professional te zijn, al hebben ze die wel in hun midden. De meeste leden zijn enthousiaste liefhebbers die elkaar inspireren en al jaren met veel plezier deze grafische kunstwerken maken. Het grafisch atelier is gevestigd op het Harmonieplein in Maarssen, rechts van de bibliotheek de trap op. Ze hopen je er te ontmoeten!

Peutergroep ’t Opstapje in Maarssen gaat op vakantie MAARSSEN > Peutergroep ’t Opstapje gaat in Maarssen-Dorp op vakantie en wenst iedereen een gezellige zomer toe. Het was een mooi jaar, maar nu heeft iedereen zin in de zomervakantie. Wist u dat ze nog plaats hebben voor nieuwe peuters uit Maarssen en omgeving? Van

harte welkom bij de gezellige peutergroep op de nieuw locatie in Troelstrastraat 58 in Maarssen-Dorp. Meer informatie over de peuteropvang op de site en u kunt uw kind aanmelden via kmnkindenco.nl met vermelding PG ‘t Opstapje.


Profiteer nu nog van onze jubileumkorting! Al meer dan 40 jaar uw vertrouwde adres voor bedden en matrassen

BOXSPRING SILVANA Pocket geveerde boxen met pocketveermatrassen, Mee-gestoffeerd, Topper HR, koudschuim 180 x 200

Jubileumactie

Van 1995,- nu voor

1595,-

HOOG/LAAG ZORGLEDIKANTEN

XANTÉ X2 POCKETVERING Kern: Normaal Hoogte 21 cm ✔ 70 x 200 495,Pocket interieur 300 veren p/m2 ✔ 80 x 200 495,Beide zijde koudschuim afgedekt ✔ 80 x 210 495,Extra: ✔ 90 x 200 495,Soepele schouderzone, ✔ 90 x 210 495,Handgrepen, Hygiënisch ✔ 140 x 200 840,dankzij Sensity behandeling

Nu 369,369,369,369,369,629,-

van 2395,-

nu voor

1995,-

MODEL NAPOLI

HET BEST GETESTE MATRAS!

- Electrische hoog/laag verstelling - Trendelen en anti-trendelenburg verstelling - Electrisch verstelbare bodem bij rug- en knieholte - excl. matras

ELEKTRISCHE BOXSPRING

- Elektrisch verstelbare pocketvering boxen - pocketvering matras 300/m2 7 zones Jubileumactie - 6 cm oplegmatras comfortschuim - lighoogte ± 64 cm - crèmekleurig 140 x 200, 160 x 200, 180 x 200 meerprijs lengte 210 +10%

✔ Alle matrassen uit voorraad leverbaar en altijd scherp geprijsd!

PULLMAN EXPRESS MATRAS 1 matras

Vanaf

599,-

1095,-

1- en 2-persoons deelbaar comfort ledikant op wielen, Leverbaar in de formaten 160/180 x 200/210/220 cm. Meer info? bezoek onze showroom.

MODEL OAKLAND

2 voor de halve prijs e

ELEKTRISCH VERSTELBARE BODEM

Leverbaar in de maten: ✔ 80x200, ✔ 80x210 ✔ 90x200, ✔ 90x210

28 Lats, 2 motorig, 3 jaar garantie. Volledig elektrische bodem met knieknik, hoofdsteun en instelbare middensektor.

✔ Alle matrassen uit voorraad leverbaar en altijd scherp geprijsd!

TOPAANBIEDING!

PULLMAN SILVERLINE PREMIER MATRASSEN (FIRM EN STANDARD)

Voor de ongelofelijke prijs van

199,-

70 x 200 80 x 200 90 x 200 Nu ook in 100 x 200 Nu ook in 140 x 200

€ 199,€ 229,€ 239,€ 264,€ 408,-

Hoogte: Kern: Zones: Afdeklaag: Doorstikking:

BRONZE 240 POCKETVEERMATRAS

Bekledingstof:

1-zone 240 p/m2 Beide zijden Polyether afgedekt.

Handvatten: Leverbaar in:

70 x 200 159,80 x 200 169,90 x 200 169,100 x 200 189,-

120 x 200 249,140 x 200 299,160 x 200 339,160 x 200 339,-

Lengte 210 en 220 + 20%

circa 24 cm pocketveer 300 p/m2 7 koudschuim en een flexibele drukverdeling. mix van wol, zijde en katoen aangevuld met comfortfill elastische stretch met Sensity behandeling ja ✔ 80x200 ✔ 140x200 ✔ 80x210 ✔ 160x200 ✔ 90x200 ✔ 180x200 ✔ 90x210

BRONZE 300 POCKETVEERMATRAS 70 x 200 70 x 210 80 x 200 80 x 210 80 x 220 90 x 200 90 x 210 90 x 220 100 x 200 100 x 210

NU 179,NU 209,NU 189,NU 219,NU 239,NU 199,NU 219,NU 259,NU 249,NU 289,-

120 x 200 140 x 200 140 x 210 140 x 220 160 x 200 160 x 210 160 x 220 180 x 200 180 x 210 180 x 220

NU 319,NU 389,NU 449,NU 499,NU 429,NU 489,NU 559,NU 479,NU 549,NU 619,-

LEDIKANT ONTARIO 160 x 200 van 640 voor 350,180 x 200 van 640 voor 350,-

Jubileumactie 100 EURO EXTRA KORTING

TWEEPERSOONS BED MEDDOW

(FIRM EN STANDARD)

AL 3X OP RIJ ALS BESTE GETEST! Hoogte: Kern: Zones: Afdeklaag: Doorstikking: Bekledingstof: Handvatten: Leverbaar in:

AL 3X OP RIJ ALS BESTE GETEST!

5-zone 300 veren p/m2 Beide zijden Polyether afgedekt

PULLMAN SILVERLINE EXECELLENCE MATRASSEN

Een tweepersoons ledikant met een frisse en robuuste uitstraling. Leverbaar in de formaten 160/180 x 200/210/220 cm. Meer info? bezoek onze showroom.

circa 24 cm pocketveer 300 p/m2 7 latex en een flexibele drukverdeling. mix van wol, zijde en katoen aangevuld met comfortfill elastische stretch met Sensity behandeling ja ✔ ✔ ✔ ✔

80x200 80x210 90x200 90x210

✔ 140x200 ✔ 160x200 ✔ 180x200

Jubileumactie 100 EURO EXTRA KORTING

Strak gelakt ledikant Meddow in 14 verschillende kleuren mogelijk. In verschillende formaten leverbaar. Meer info? bezoek onze showroom.

DEELBAAR LEDIKANT ‘MERANO’ incl. verlichting en nachtkastjes, 160 x 200 in 3 kleuren leverbaar. Normaal 1725,nu voor

995,BOXSPRING KYONA 140 x 200 160 x 200 180 x 200

BRONZE BASIC POLYETHER MATRAS ✔ 80 x 200 ✔ 90 x 200 ✔ 140 x 200

99,99,169,-

V.A.

995,-

BOXSPRING HOOFDBORD, 2X POCKETMATRAS LEVERBAAR IN DIV. KLEUREN

4 SEIZOENEN WOLLEN DEKBEDDEN DEKBEDDEN VAN 100% ZUIVER TEXELSE SCHEERWOL. 100% KATOENEN TIJK

Lengte 210 en 220 + 20% ✔ Alle matrassen uit voorraad leverbaar en altijd scherp geprijsd!

Grootste collectie matrassen van Midden Nederland!

140 x 200 van 149,95 nu € 140 x 220 van 169,95 nu € 200 x 200 van 189,95 nu € 240 x 200 van 259,95 nu € 240 x 220 van 279,95 nu €

79,95 89,95 99,95 119,95 139,95

Uit voorraad leverbaar. Snel bij u thuis!

Jubileumactie 10 EURO EXTRA KORTING PER DEKBED

Al onze producten worden in Nederland, België en Duitsland geproduceerd.

SILVANA KUSSENS

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Sinds 1978, al 40 jaar uw vertrouwde slaapspecialist!

De Matrassenstad

Bij ons altijd scherp geprijsd! Jubileumactie 10 EURO EXTRA KORTING PER KUSSEN

Keulsche Vaart 3A | 3621 MX Breukelen | Tel. 0346-264010 | info@matrassenstad.nl | Gratis parkeren Openingstijden: ma. 12.00-17.30 uur di - vr. 10.00-17.30 uur za. 10.00-16.00 uur Route: A2, Afslag Breukelen, volg borden Industrieterrein Keulsche Vaart


SPORT

DONDERDAG 18 JULI 2019

Schietsportvereniging LOENEN > De uitslagenlijst van dinsdag jongstleden: Klein Kaliber Geweer (KKG) Klasse A: Chr. Timmerman: 67. Klasse D: J. den Boer: 57, J. Kaashoek: 33. Klein Kaliber Pistool (KKP) G. Degen: 72, H. Troost: 77. Klein Kaliber Karabijn (KKK) B. Bolderdijk: 59, J. Bunschoten: 89, F. Roefs: 81, M. Schulpen: 89, M. Sloeserwij: 94, A. Smit: 57. Jeugd Luchtgeweer/ KKG: R. v. Asdonck: 83, R. Boekeloo: 69, K. den Hertog: 68, J. v.’t Hoff: 77, D. v.d. Klomp: 39, C. Pap: 65, T. Parmentier: 54.

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Aanval werelduurrecord aantal touwsprongen voor het goede doel DE MEERN > Zaterdagmiddag 20 juli doet Rob Rijk uit De Meern een aanval op het Guiness werelduurrecord aantal touwsprongen. Na een uur touwspringen hoopt hij het huidige record van 12.720 sprongen, te hebben verbeterd. Met zijn actie ‘Springen voor Het Vergeten Kind’ hoopt hij een mooi bedrag op te halen. Een uur lang ononderbroken touwspringen motiveerde hem het werelduurrecord te willen verbeteren. Een droomwens om uitzonderlijke pres-

taties neer te zetten en een goed doel te steunen, gaat in vervulling! Steun de actie ‘Springen voor Het Vergeten Kind’. Ga naar https://actie.hetvergetenkind.nl/actie/rob-rijk en doneer je bijdrage zodat op zaterdag 20 juli aan Stichting Het Vergeten Kind een cheque met een mooi bedrag wordt overhandigd. Iedereen is welkom om Rob te steunen tijdens zijn recordpoging van 15.30 - 16.30 uur in sportcentrum SportCity Leidsche Rijn op de Parkzichtlaan 207.

Eremetaal voor turnsters Gems bij toestelfinales

Kunstgras MAARSSENBROEK > OSM’75 beging het nieuwe voetbalseizoen met een feestje. Op zaterdag 24 augustus wordt op feestelijke wijze het tweede kunstgrasveld geopend. De feestelijkhedem beginnen rond 14.00 uur. Het officiële deel vindt plaats rond 17.00 met een wedsrtrijd van de zaterdag selectie.

MAARSSEN > Op 6 juli werd in Amersfoort toestelfinale gehouden. Turnsters van Gems hebben maar liefst 39 plaatsen weten te bemachtigen. Op sprong wisten Jitske (pre instap D3) en Elsa (pup.2 D1) het goud weg te kapen en Meis (jeugd 1 D2) zilver. Op brug had Jitske wederom goud en Georgina (pre instap D3) pakte het zilver. Op balk wisten de dames de medailles te pakken ondanks dat dit een las-

Schaken LOENEN > Clubkampioen Zvonko Zivkovic-Laurenta van het Schaakgenootschap Vecht en Ommelanden wil zich inzetten om jeugdschaken aantrekkelijk te maken en volwassenen te stimuleren zijn passie te delen. Het actieve Schaakgenootschap Vecht en Ommelanden uit Loenen wil nieuwe schaakliefhebbers als clublid (m/v) aantrekken, waaronder vooral jeugd. Op dit moment is er maar één vrouw actief lid. En er zijn er ongetwijfeld beslist meer die deze stap willen nemen. De wens van de vereniging is om een frisse start te maken, met schaken voor de jeugd onder begeleiding (vanaf ca. 9 jaar) onder het motto ‘bewegen is gezond’, zeker ook voor de hersenen. Schaken is daarnaast interessant voor ouderen om eenzaamheid tegen te gaan en de conditie op peil te houden.Iedere maandag kan men terecht op de gezellige speellocatie in het Cultureel Centrum ’t Web, Spinnerie 15 in Loenen. Van 18.30-19.30 uur is het schaakbord aan de jeugd en vanaf 20.00 uur zijn de senioren aan zet. Vanaf september tot ongeveer half juni spelen senioren interne competitie en geïnteresseerden kunnen ook deelnemen aan de externe bondscompetities. De jeugdleden kunnen een schaakdiploma in stappen halen. Verdeeld over het jaar worden in clubverband schaakevenementen georganiseerd. Clubkampioen Zvonko Zivkovic-Laurenta: ‘Als er voldoende animo is, ga ik in september graag van start met nieuwe jeugdleden en hoop daarnaast ook nieuwe seniorleden te mogen verwelkomen.’ Voor nadere informatie: J. van Kesteren, secretaris, (0294) 234047, jalekes@kabelfoon.nl of P. Sluijs, (0294) 233068, p_sluijs@planet.nl.

Open dag UTRECHT > De jaarlijkse open dag van FC Utrecht is op op zaterdag 20 juli. Die dag wordt een dag vol vertier en plezier in en rondom Stadion Galgenwaard. De open dag duurt van 12.00 tot 17.00 uur. De presentatie van de spelers is dit jaar in Stadion Galgenwaard. Vanaf 14.00 uur gaan de stadionpoorten open en om 14.30 uur begint de daadwerkelijke spelerspresentatie.

13

Rob Rijk in sportcentrum SportCity.

tig toestel is van maar 10 cm breed! Hannah (instap D2), Vera (instap D3) en Meis kaapten zilver weg en brons was er voor Jill (instap D2), Jasmijn (instap D3) en Jitske. Op vloer was er goud voor Jasmijn en brons voor Lynette (jeugd 1 D2). Malieke, Carlijn, Shani, Isa, Fee, Luna, Amy en Amber grepen net naast de medailles door op sommige toestellen als 4e te eindigen! Trainsters Anneke en Marinka zijn supertrots op hun turnsters.

Tennistoernooi LTCM Open 2019 MAARSSENBROEK > Ga je voor zekere winst of toch een gokje wagen? Na het succesvolle en sportieve open tennistoernooi van vorig jaar is de toernooicommissie van LTCM klaar om alle tennistalenten (17+) uit de regio te ontvangen van 12 t/m 18 augustus. LTCM nodigt daarom alle tennisliefhebbers in de regio uit om zich in te schrijven, dit kan via: www. toernooi.nl. Wacht niet te lang, op 4 augustus sluit de inschrijving. Ook

dit jaar zal er iedere avond een heerlijke Hap Snap zijn en op vrijdagavond 16 augustus toveren wij het clubhuis van LTCM om in een Las Vegas Casino voor een feestavond in stijl, mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor de Vaal Schilderwerken bv. LTCM rolt de rode loper uit. Schrijf je dus in voor het gezelligste tennistoernooi van de regio. Toernooicommissie LTCM, www. ltcm.nl.

Fiets je fit met sportieve leeftijdsgenoten BREUKELEN > Heeft u behoefte aan wat meer beweging op de fiets? En lijkt het u leuk met een groep redelijk sportieve 55-plussers de Vechtstreek te ontdekken? Dan is ´fiets je fit´ iets voor u! Fietst u donderdagmiddag 25 juli mee? Ze fietsen een mooie tocht van zo´n 35 kilometer en er zijn geen kosten aan verbonden. Om 13.00 uur starten ze vanaf de Kerkbrink voor het Regthuys in Breukelen. Een ‘gewone’ fiets voldoet prima, want er

wordt op een rustige snelheid gefietst. De fietstocht staat onder deskundige leiding van vrijwilligers van Toerclub Breukelen en leidt u over prachtige weggetjes rondom Breukelen. Onderweg wordt gerust onder het genot van een kop koffie of thee. Meerijden levert een betere conditie op, u komt ook in contact met andere Breukelse sportievelingen. Vragen John Engels, (0346) 261441 of via www.tcbreukelen.nl.

De Fuut Maarten ter Hartprijs dit jaar voor Andrea Grim MAARSSEN > Vorige week was er seizoensafsluiting bij MZ&PC de Fuut. Dan wordt ook altijd de vrijwilliger van het jaar van de Maarssense zwem- en poloclub in het zonnetje gezet met de Maarten ter Hartbokaal. Dit jaar is dat Andrea Grim. Zij is al jaren coördinator en trainster van de beginnersgroep en zorgt ervoor dat een grote groep kinderen met heel veel plezier zwemt. Naast al dit werk bij de Fuut zit ze

ook nog in de jeugcommissie van OSM. ’Zonder vrijwilligers begin je niets als club, dus terecht dat Andrea in het zonnetje wordt gezet’, aldus voorzitter Tymon Kerste. De Fuut is een van de oudste verenigingen in de gemeente. Dit jaar bestaat de club, die ooit begon in de trekgaten bij strandbad Van Ede, al 90 jaar. De lustrumcommissie is al volop bezig met het lustrum van De Fuut, dat in september uitgebreid wordt gevierd.

Jeugd Zandweg Oostwaard maakt kennis met andere sporten MAARSSEN > Op het speelplein aan de Cramerlaan in Zandweg-Oostwaard was het zondagmiddag weer gezellig druk tijdens de ‘Andere sporten’ sportmiddag. De wijkcommissie organiseerde dit keer i.s.m. Jongerenwerk Jeugd-Punt en hun Young

Leaderz een sportevenement, waarbij ditmaal geen traditionele sporten beoefend konden worden, maar men onder meer kon deelnemen aan Bossaball, Dartvoetbal, Bubble ball, Basketbal. Foto Fotorono

Reünie Luck Raeck, good old memories MAARSSEN > De tennisreünie van Luck Raeck voor (oud-)leden was weer een groot succes. Ondanks het tropische weer was de opkomst boven verwachting! Meer dan 100 (oud-)leden zorgden voor een uitstekende atmosfeer op en rond de tennisbanen. Er wer-

den leuke tennispotjes gespeeld en mooie herinneringen opgehaald. Aansluitend was er een bbq en DJ Kees zorgde voor de muzikale omlijsting. Het was ouderwets gezellig bij tennisvereniging Luck Raeck. Over vijf jaar weer.


ZO GOEDKOOP heb je E-BIKES

nog nóóit gezien! ! E L A S A G

E M E K I B -

E

26

I L U J 8 2 7 2

, 9 4 8 € F A VAN ! G N I T R O K , 0 0 6 € TOT

Ambachtsweg 2, 3542DG Utrecht

Profile for VARnws

VARnws Stichtse Vecht 18 juli 2019  

VARnws Stichtse Vecht 18 juli 2019  

Profile for varnws