Page 1

DONDERDAG 14 MAART 2019

EDITIE STICHTSE VECHT

NIEUWS Uitzicht op de weilanden blijft intact

VRIJE TIJD Psalm Pasentour in Dorpskerk Maarssen

SPORTFuut-zwemmer Tobian Nederlands kampioen

VARNWS.NL

Pagina 3 >

Pagina 15 >

Pagina 17 >

.NL

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Uitgave: Van Dijk Grafimedia BV, Breukelen Verschijnt elke donderdag en 24 uur per dag op www.varnws.nl Oplage: 66.000 exemplaren, huis aan huis Jaargang 75, Nr 15

Start afvalvrije school in Vreeland en Loenersloot Kinderburgemeester Britt Klomp is ambassadeur van het programma ‘Afval het begin van iets nieuws’ Lees meer op www.varnws.nl bij Nieuws

Brandweervrouwen in het zonnetje op Korpsavond KOCKENGEN > Vrijdagavond was het de Korpsavond bij Brandweer Kockengen. Tijdens die avond werden de brandweervrouwen Corrie, Simone en Jolanda in het

Ideeën voor benutten terrein van Daalse Hoek Danne Ateliers

QQ

Tijdelijke woningen

QQ

Meer geluidsoverlast van Schiphol komende tijd Huishoudens Stichtse Vecht kregen per brief uitleg over groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan Lees meer op www.varnws.nl bij Nieuws

Waterschap AGV als eerste met nieuwe aanpak Automatische koppeling tussen het grondwaterpeil en de bodemdaling gedeeltelijk losgelaten Lees meer op www.varnws.nl bij Regio

Voorjaars

21 MAART!

magazine

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Speciaal compact A4 magazine dat geheel in het teken staat van het voorjaar. Adverteren? Bel 0346-261304 of mail info@varnws.nl

Door Ed Kamans MAARSSEN > De aankoop van de Daalse Hoek aan de Plesmanlaan voor woningbouw krijgt de goedkeuring van de hele gemeenteraad, maar er kwamen twee voorstellen voor een tussenoplossing tot aan de definitieve bouwplannen.

GroenLinks wil het gebouw toch laten staan voor gebruik bijvoorbeeld door de Danne Ateliers in Breukelen, die op zoek zijn naar nieuwe huisvesting omdat het gebouw aan de Straatweg wordt afgebroken voor nieuwe appartementen. ‘Prachtig out of the box denken! We horen graag meer’, zo is de reactie van de Danne Ateliers. Een ander plan voor de locatie van de Daalse Hoek komt van Streekbelangen, dat graag ziet dat er na de sloop alvast tijdelijke

Voor leden en ieder ander. We maken het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder. Bel 030 200 45 31 voor een persoonlijk gesprek.

Nieuwe Toyota Corolla

Meld u aan:www.toyota-maarssen.nl

GILBERTDHONDT DHONDT GILBERT

EINDELIJKEENVOUDIG EENVOUDIG MOOI WONEN EINDELIJK MOOI WONEN

Meubels

Zitmeubels - tafels - kasten

Van Ekris Maarssen

Kerkbrink 9, Breukelen tel. 0346-262522 www.dhondt-wonen.nl

woningen komen, zoals containerwoningen. ‘Het is een goede investering om het aan te kopen, maar we willen wel dat er haast gemaakt wordt met de plannen’, aldus raadslid Van Vliet van Streekbelangen. ‘Beide voorstellen zijn het onderzoek waard, ik neem dat serieus’, zo was de reactie van wethouder Van Dort van Ruimtelijke Ordening. MOL, het Maarssen Overleg Leefklimaat, pleitte ook al voor onderdak van de diverse verenigingen. Het gebouw Plesmanlaan 466 is onderdeel van de woningbouwplannen rond de Daalsehoek, maar de planvorming ligt sinds 16 januari 2018 stil. De raadscommissie Fysiek Domein concludeerde destijds dat de planvorming nog niet besluitrijp was. Het draagvlak in de buurt was er niet. Met de eigenaar van het pand was reeds een concept-koopovereenkomst afgesloten met als ontbindende voorwaarde het beschikbaar stellen van het krediet door de raad. Het perceel ligt midden in het plangebied en is eigendom van

Gratis waardebepaling van uw woning?

Bel: 0346-564293

Tap

INTRODUCTIEAVOND Vrijdag 22 maart om 19.00 uur en om 19.30 uur, de onthulling!

zonnetje gezet vanwege internationale vrouwendag. Ook werden certificaten en diploma’s uitgereikt door burgemeester Yvonne van Mastrigt. Foto Mirjam Pleijster

Onderhoud alle automerken (ook leaseauto’s)

Bij u in de buurt. www.knoopweb.nl

Stichting Reinaerde. Stichting Reinaerde wil graag duidelijkheid over deze overeenkomst. Zodra de raad er deze maand positief over beslist, wordt het perceel aangekocht en dan zal het snel worden aangepakt. De intentie is om aansluitend het gebouw te slopen om verdere vernielingen of vandalisme te voorkomen. ‘We benadrukken dat de mogelijke aankoop niet betekent dat we de ontwikkeling weer ter hand hebben genomen. Het is daarom nog niet bekend wanneer het plan opnieuw ingediend wordt ter besluitvorming’, aldus een woordvoerder van de gemeente. De ontwikkeling betrof een integraal plan voor de gehele Daalse Hoek tussen Huis ten Boschstraat, Plesmanlaan en Thorbeckelaan in Maarssen-Dorp. Het omvatte nieuwbouw voor KBS De Pionier, een nieuwe gymzaal, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, 21-sociale nul-op-de-meterappartementen, 6 twee-onder-een-kapwoningen, 11 vrijstaande woningen en een buitenruimte.

In deze krant onze verkiezingsspecial In deze krant onze verkiezingsspecial

HALLO OEVER VERTOEVERS: WE MOGEN WEER STEMMEN! AGV.NL/VERKIEZINGEN


Opening: Gadero.nl vestiging Breukelen Steen- & Houthandel De officiële opening is woensdag 27 maart om 15 uur door de wethouder. U vindt ons aan de Straatweg 5 (tussen Restaurant de Olifant en Nyenrode)

ns omt o k ie W n? sterke r e v l/ team ero.n k gad c e h C ures vacat

Rondleidingen van 14 tot 17 uur langs vlonders, overkappingen, sierbestrating, binnenvloeren en meer. Wees welkom!

Meer info zie gadero.nl/breukelen SBM Advocaten adviseert! Ontslagrecht gaat weer op de schop! Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in aantocht Op 1 juli 2015 werd de Wet Werk en Zekerheid (’WWZ’) van kracht. Tal van wijzigingen diende er toe te leiden dat er meer vaste banen zouden worden gecreëerd, het flexwerken zou afnemen en het ontslagrecht zou eenvoudiger, sneller en minder kostbaar worden voor de werkgever. Daarnaast heeft de werknemer door deze wet ook recht op de transitievergoeding, indien het ontslag het gevolg is van 2 jaar arbeidongeschikt zijn. We zijn nog geen vier jaar verder en moeten vaststellen dat het arbeidsrecht niet is vereenvoudigd. Integendeel: ontslag van een werknemer blijkt in veel gevallen een kansloze exercitie als werkgever geen toereikend dossier heeft opgebouwd: elke ontslagrond moet volledig worden onderbouwd, in geval van disfunctioneren moet bijvoorbeeld een verbetertraject met werknemer zijn doorlopen en uiteindelijk moet er onder andere ook vastgesteld zijn dat er geen ander passend werk bij werkgever voorhanden is. Afgelopen jaar strandden daardoor veel ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter. Ook de inhuur van tijdelijk vervangend personeel in het onderwijs is door de WWZ bemoeilijkt, omdat er na 3 keer inhuur sprake is van een vast dienstverband. Alle kritiek leidde tot een nieuwe wet, de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB), die vanaf 1 januari 2020 van kracht wordt. Het ontslagrecht wordt daardoor iets versoepeld. Als een werkgever geen voldragen grond voor ontslag heeft, maar uit het dossier wel blijkt dat er sprake is van meerdere gronden die deels zijn onderbouwd, mag de kantonrechter deze samen als toereikend voor ontslag oordelen. Wel kan daardoor de transitievergoeding aan werknemer met 50% worden verhoogd. De ketenregeling wordt weer verruimd. Maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten met tussenpozen van ten hoogste zes maanden

mogen weer in een periode van in totaal drie jaar worden afgesloten, zonder dat het leidt tot een vast dienstverband. Voor primair onderwijs geldt de regeling niet voor onderwijsgevende en onderwijsondersteunende functies als de arbeidsovereenkomst is aangegaan in verband met vervanging wegens ziekte. De berekeningswijze van de transitievergoeding, waar elke werknemer recht op heeft bij ontslag, wordt ingrijpend gewijzigd. Vanaf begindatum van de arbeidsovereenkomst bouwt de werknemer deze transitievergoeding van 1/3 maandsalaris per jaar op. Nu ontstaat dat recht pas na twee jaar dienstverband. Voor oudere werknemers met een lang dienstverband geldt ook dat zij 1/3 maandsalaris per dienstjaar opbouwen. Nu is dat vanaf 10 jaar dienstverband een half maandsalaris per dienstjaar waarbij een werknemer die 50 jaar of ouder is vanaf zijn 50ste zelfs een vol maandsalaris per dienstjaar krijgt. Met name de oudere werknemer levert dus fors in. Voor kleine zelfstandigen met personeel komt er een regeling dat bij beëindiging van de winkel of zaak vanwege ziekte of AOW van de baas, de transitievergoeding voor ontslagen werknemers door de overheid wordt gecompenseerd. Tenslotte zal de payroll medewerker recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de vaste werknemer en zal de WW premie voor werknemers met een tijdelijk of flex contract flink hoger worden dan voor werknemers met een vast contract. Kortom: Het ontslagrecht is volop in beweging. Waldemar van Slagmaat

(advocaat) Wilt u meer informatie ontvangen over dit onderwerp, dan zijn wij u graag van dienst!

SBM Advocaten I Middenburcht 136 I 3452 MR Vleuten (Utrecht) T: 030-7555383 I E: leidscherijn@sbmadvocaten.nl I W: www.sbmadvocaten.nl


NIEUWS

DONDERDAG 14 MAART 2019

Celstraf MAARSSEN > Een 39-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in september 2016. Op 14 september 2016, aan het begin van de avond, reed de man met twee passagiers met hoge snelheid over een kruising op de Uithof. Hij reed tegen een lijnbus aan, waarna de auto tegen een verkeerslichtmast tot stilstand kwam. Inzittenden Dylan (22) uit De Meern en Leroy (26) uit Maarssen kwamen om het leven. Ook de verdachte raakte gewond en moest door de brandweer uit de auto gehaald worden. Hij heeft zelf altijd ontkend dat hij te hard gereden heeft, onder invloed was en het rode stoplicht genegeerd heeft. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut blijkt dat de man onder invloed van alcohol en drugs was, waardoor zijn rijvaardigheid verminderd was. Ook kan worden vastgesteld dat hij met een veel te hoge snelheid heeft gereden tenminste 29 kilometer per uur te hard bij een limiet van 50 - en dat hij door rood gereden heeft. De rechtbank is het met de officier van justitie eens dat er juridisch gezien sprake is van zeer onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag. Dit is de één na hoogste vorm van schuld bij een verkeersongeval. De rechtbank realiseert zich dat geen enkele straf recht kan doen aan het verlies en het verdriet dat het overlijden van beide, jonge, slachtoffers heeft veroorzaakt. Op de zitting hebben de nabestaanden een indringende slachtofferverklaring afgelegd. De rechtbank weegt in het nadeel van verdachte mee dat hij eerder veroordeeld is voor verkeersfeiten. Als stok achter de deur, in de hoop dat verdachte zich in de toekomst niet aan soortgelijke strafbare feiten schuldig maakt, is een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk. Daarnaast legt de rechtbank een rijontzegging op van 4 jaar.

COLOFON VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Verschijnt elke donderdag huis-aan-huis in een oplage van 66.000 exemplaren en 24 uur per dag op varnws.nl

3

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Uitzicht op de weilanden blijft intact Raad verdeeld

QQ

Verwachtingen

QQ

Door Ed Kamans MAARSSEN > Het besluit over een nieuwe woning in de weilanden bij de Zogweteringlaan zorgt voor een verdeelde raad en zelfs binnen de verschillende fracties is er geen eensgezindheid zo bleek in de commissie Fysiek Domein.

De kwestie speelde al in de vorige collegeperiode. Ondernemer Ammerlaan wil in het weiland aan de Zogweteringlaan een woning bouwen naast zijn boerderij. En in ruil daarvoor zouden op een ander stuk land bij de Gageldijk drie kassen worden afgebroken, zodat er groen voor in de plaats kwam. De gemeente en de provincie waren akkoord. Maar enkele bewoners van de Zogwetering trokken toch aan de bel omdat het vrije uitzicht over de weilanden dan wordt aangetast. Het nieuwe college vond dat ook een goed argument en besloot aan de raad voor te stellen om de woning

Wantrouwen Projectontwikkelaars en bouwers opgelet. Als je plannen hebt in Stichtse Vecht, zorg dat er snel een echte overeenkomst is met een door de gemeenteraad goedgekeurd bestemmingsplan. Dit college is afgestapt van het gebruik dat je goede en slechte zaken meeneemt uit een vorige collegeperiode en als iets dan nog niets is afgekaart, dan kan het zijn dat een nieuwe wethouder, met steun van het college, er een streep doorhaalt. Ook al ben je jaren bezig met het plan en ligt er al een ontwerp met steun van het lokale bestuur. Let wel, formeel kan het, maar het geeft niet het beeld van een betrouwbare overheid en het riekt naar willekeur. Ook door een gemeenteraad, want de gekozen volksvertegenwoordiging beslist tenslotte. Het gaat natuurlijk over de bouw van een woning in een weiland aan de Zogwetering, zie ook het artikel

toch niet te laten bouwen. ‘Ook de tegenpartij is een professioneel die weet dat iets pas in orde is als de raad het goedkeurt. Het is net als een hordeloop. Als je over de een-na-laatste horde struikelt waren de verwachtingen hoog dat je de finish zou halen’, aldus wethouder Klomps, die het dossier overnam van wethouder Van Dort van Ruimtelijke Ordening. Dat was uit voorzorg om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden, omdat de wethouder aan de Klokjeslaan woonde. Toch werd er door de gemeenteraad een onafhankelijk onderzoek gevraagd naar de besluitvorming door het college vanwege de ommezwaai en de dossierwisseling. Niets aan de hand volgens de onderzoeker. Het college en de ambtenaren hebben in het proces zuiver gehandeld en zijn nauwkeurig te werk gegaan in hun afwegingen in deze periode. Over de gewekte verwachtingen en de bestuurlijke betrouwbaarheid doet de onderzoeker geen uitspraken, dat is een zaak voor de Raad van State als er bezwaar wordt gemaakt. Een deel van de raad denkt dat er wel sprake is van onbehoorlijk bestuur

op deze pagina. Daar kun je zeker over twisten, maar alles is wel netjes aangevraagd en uitgevoerd in de voorbereiding met ook de nodige investeringen aan de kant van de ondernemer. Los van een oordeel over inhoud en wenselijkheid, wees dus beducht in Stichtse Vecht bij langlopende plannen, vooral richting de verkiezingen. VVD-wethouder Klomps trekt nu het dossier Zogwetering en hij is er meer dan 100% van overtuigd dat dit plan op een goede en democratische manier een halt is toegeroepen. En ook bij een eventuele rechtsgang naar de Raad van State hoeft de gemeente zich geen zorgen te maken, want alles kan de toets van behoorlijk bestuur moeiteloos doorstaan. Ik hou wel van een zelfverzekerde wethouder met duidelijke taal, maar een stemmetje fluistert iets met grote broek en hoogmoed. Wat wel vaststaat is dat er deze collegeperiode geen steen in het groen zal worden geplaatst, dan liever de hoogte in.

als de woning geweigerd wordt. ‘Je spreekt af om met de auto naar Parijs te gaan, je laadt alle koffers in en bij vertrek zegt de chauffeur dat je naar Amsterdam gaat’, zo was het voorbeeld van fractievoorzitter Roos van Streekbelangen, die al vanaf het begin vraagtekens had over de procedure en de rol van het college en die van wethouder Van Dort. Ook raadslid Tijdgat van Lokaal Liberaal blijft het een rare gang van zaken vinden. ‘Wethouder Van Dort

neemt de hele portefeuille RO en dan is pas later de overdracht van het dossier om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. En toch zit de wethouder wel bij alle vergaderingen en beslist ze mee over dat punt. Hoe komt dat over? De meerderheid van de fracties is juist blij met het rapport, omdat de conclusie helder is: niets aan de hand. Deze maand beslist de gemeenteraad over de woning.

Schade door harde windstoten in Loenen en Breukelen STICHTSE VECHT > De harde wind heeft zaterdagmiddag op sommige plaatsen voor overlast gezorgd. Op de Rijksstraatweg in Loenen waaide een grote kastanjeboom om. De boom stond tegenover het winkelcentrum aan de Rijksstraatweg. De brandweer heeft de kastanjeboom in stukken gezaagd. Ook in Breukelen werd de brandweer gealarmeerd voor stormschade. Op de parkeerplaats bij Zwembad ’t Kikkerfort was een boompje omgewaaid. Deze was

op een geparkeerde auto terechtgekomen. Met hulp van de brandweer kon de automobilist zijn voertuig onder de boom vandaan rijden. De auto heeft gelukkig geen schade opgelopen. Ook de afgelopen dagen was er veel overlast door de harde wind en windvlagen en moest de brandweer af en toe uitrukken voor meldingen van schade en overlast. Kijk de video van verslaggever Ryan Poll op www.varnws.nl bij Nieuws

Wilt u adverteren? Sluitingstijd: woensdag 11.00 uur Mail uw vraag naar: info@varnws.nl

24/7 online lokaal nieuws op varnws.nl

Redactie Mail tips en vragen naar: redactie@varnws.nl VARnws @VARnws 06-38764136 VAR niet ontvangen? Geef uw klacht voor vrijdag 16.00 uur door op varnws.nl of bel (0346) 261304

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Contact De Corridor 12K, 3621 ZB Breukelen Tel. (0346) 26 13 04 VARnws is een uitgave van:

We gebruiken 100% gerecycled papier voor het drukken van onze krant. Verder streven we naar het verantwoord gebruik van grondstoffen. Er wordt geproduceerd in een gesloten circuit, waardoor alle materialen hergebruikt kunnen worden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Van Dijk Grafimedia B.V. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Drukbezocht afscheid van huisarts Eugen Zuiderwijk MAARSSEN > De afscheidsreceptie van huisarts van Eugen Zuiderwijk van het Gezondheidscentrum Maarssenbroek werd zaterdag druk bezocht. Tientallen patiënten kwamen naar het Carlton President Hotel met een attentie om persoonlijk afscheid te nemen van de Maarssen-

broekse huisarts, die na 28 jaar met pensioen gaat. Directeur van het Gezondheidscentrum Jannine Timmerman roemde zijn inzet en betrokkenheid bij zijn patiënten. Inmiddels is bekend dat de opvolger van dokter Zuiderwijk dokter J. van Vliet is.

Tel. (0346) 251639 Fax (0346) 251897

THERAPIE VOOR KIND ORTHOKERATOLOGIE Wij kunnen de achteruitgang in (-) brilsterkte tijdens de groei vrijwel geheel stoppen GEEN BRIL MEER NODIG!

Plesman Optiek Contactlenzen Optometrie Dr. Plesmanlaan 156 tm 160 Maarssen Tel. 0346-556555 www.plesmanoptiek.nl Facebook.com/plesmanoptiek


RUIMTE IN JE HART RUIMTE IN JE HART EN IN JE HUIS? EN IN JE HUIS? Word dan gast- of logeergezin. Zo bied je een warme plek Word dan gastgezin. Zo bied Zo je een plek waar Word dan gastof logeergezin. biedwarme jeaandacht een warme plek waar kinderen met een beperking extra krijgen. SPELEN O kinderen met een beperking extra aandacht krijgen. GEREN waar kinderen met een beperking extra aandacht krijgen. ENNUOISBFF?IJLOJO SSPPUEELTLEH Gewoon omdat het soms fijn is om uit de thuissituatie te zijn. JO LOGEURETNHBUIJIS? JO U T BIJ H UIS? Gewoon omdat soms fijn is om uit thuissituatie te zijn. Het gaat om eenhet paar uurtjes spelen opdeeen woensdagmiddag Gewoon omdat het soms fijn is om uit de thuissituatie te zijn. Het paareen uurtjes spelen op een woensdagmiddag tot 1gaat keerom pereen maand nachtje logeren. Een gast- of logeergezin biedt een Het gaat om een paareen uurtjes spelen op een woensdagmiddag ofbiedt in het tot 1 keer per maand nachtje logeren. Een gast- tijd of logeergezin een kind een fijne plek, maar geeft ook de ouders extra voor zichzelf of voor weekend. Een plek, gastgezin biedt een de kind een fijne plek, maarzichzelf geeft ook de kind een fijne maar geeft ook ouders extra tijd voor of voor broertjes of zusjes. Soms is dat nét dat steuntje in de rug wat zij nodig hebben. ouders extra tijd voor zichzelf of voor broertjes of zusjes. Soms is dat nét broertjes of zusjes. is dat dateen steuntje in de rugbeperking wat zij nodig Wil jij, samen met jeSoms partner of nét gezin, kind met een bij jehebben. thuis dat steuntje de je rugpartner wat zijofnodig samen met jebijpartner Wil jij, sameninmet gezin,hebben. een kindWil metjij,een beperking je thuis opvangen? of gezin, een kind met een beperking bij je thuis opvangen? opvangen?

Kijk oplogeerhulp onze vacaturebank. Kijkvoor voorhulpvragen hulpvragen van gastgezinnen gastgezinnen en op onze vacaturebank. Kijk voor van gastgezinnen en op onze vacaturebank. Bel mail Yvonne Sieben via:via: 030 263263 29logeerhulp 5050 ofof info@handjehelpen.nl Of of bel of hulpvragen mail Handjehelpen 030 29 info@handjehelpen.nl Of bel of mail Handjehelpen via: 030 263 29 50 of info@handjehelpen.nl PALLAS ATHENEDREEF 12 PALLAS ATHENEDREEF 12

I I

3561 PE UTRECHT 3561 PE UTRECHT

I I

030-263 29 50 030-263 29 50

W W W . H A N D J E H E L P E N . N L W W W . H A N D J E H E L P E N . N L

RESERVEER NÚ JOUW SPETTERENDE ZEILKAMP IN DE ZOMERVAKANTIE!

TE HUUR mooie vakantiebungalow Airco, ruime fijne tuin, terras op zonzijde. Goede fiets/wandelomg. (huurfietsen) Juli-aug. aanbieding voor 60 + wifi. www.twentehuisjes.nl

ZEILSCHOOLVINKEVEEN.NL

familie.meinders@yahoo.com Info: 0541-626578/ 06-390609666

AutorijschooL

KOK

BOVAG-erkend BOVAG erkend Dé in 4 -autorijschool 6 - 8 weken je voorRIJBEWIJS de hele regio. Diverse rijlespakketten. diverse cursussen

Kwaliteit, Ervaring, Kwaliteit, ervaring enZekerheid zekerheid

Kom gezellig bij ons dansen!

Breukelen 0346 - 555724 Tel.: 0346-555724 www.rijschoolkok.nl

Voor jongens en meisjes van 2½ - 4 jaar Vrijdag 9.00 - 9.45 uur en 10.00 - 10.45 uur Maarssen - Gaslaan 12 (Muziekschool) Tel: 06 - 45244578

AANGEBODEN:

houtkachels

Voorjaars

magazine

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

21 maart 2019!

met scandinavisch verbrandingssysteem! kok autorijschool 1105 Ook voor kachelreparaties.

www.ritapeuterdans.nl

Kerkdijk 122 3615 BJ Westbroek 0346-281713

l a a i c e p S A4 t c a p com ne i z a g a m zaterdag 6 april VAN 10-12 uur

of kom di 14 me kijken op: i of woe van 9-11 12 juni uur

OF MA AK EE N PE RS OO NL IJK E AFSP RA AK!

VERTROUWEN - VERBINDEN - VERWONDEREN Basisschool De Krullevaar - Keerderberg 27 - 3453 RD De Meern - 030-6776147 - info@dekrullevaar.nl Twitter @BSdeKrullevaar - Facebook www.facebook.com/BSdeKrullevaar - Website www.dekrullevaar.nl

Dit full colour magazine zal vol staan met de laatste trends op het gebied van wonen voor uw interieur binnen en buiten, nieuwe voorjaarsmode, kortom alles dat met het voorjaar te maken heeft.

Ontwerpweken bij Interhoff VAN 12 T/M 23 MAART Maak een afspraak voor een half uur gratis advies van onze stylisten

Adverteren? Bel 0346-261304 of mail info@varnws.nl Pieter de Hooghstraat 6 - Nassaustraat 6 - Maarssen | T +31(0)346 55 00 00 | www.interhoff.nl


NIEUWS

DONDERDAG 14 MAART 2019

Bingo MAARSSENBROEK > Vrijdag 15 maart is er weer een bingo voor het Goede Doel in Wijkcentrum ‘t Schuurtje in Zwanenkamp. De bingo begint om 20.00 uur. De zaal is echter al open om 19.00 uur voor een lekker kopje koffie bij Ton. Komt u met meer mensen, reserveer dan bij Myra 06-24515487, zodat u er zeker van bent dat u bij elkaar zit.

Word BREUKELEN > Het Stichtse Vecht Computer Café (SCC) start op maandag 8 april met de cursus ‘Tips en trucs voor Word’. Tijdens deze cursus laten wij u kennismaken met de vele mogelijkheden die het tekstverwerker programma Microsoft Word te bieden heeft, zoals nummeren, regelafstand, kantlijnen aanpassen, afbeeldingen invoegen, inhoudsopgave maken en meer. De cursus bestaat uit twee lessen en wordt gegeven op maandag 8 en 15 april van 9.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek Breukelen, Schepersweg 6C. De kosten bedragen 30 euro. Aanmelden voor deze cursus kan in de bibliotheek, via bibliotheekavv.nl of mailen naar stichtsevechtcomputercafe@outlook.com.

Ds. Jochem Stuiver zoekt nieuwe uitdaging Door Jan J. van Dijk MAARSSEN > Het is alweer zeven jaar geleden dat ds. Jochem Stuiver zijn beroep aannam als predikant in de protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk in MaarssenDorp.

Nu hij op het punt staat te vertrekken kijkt hij met dankbaarheid terug. ‘Zo is de kerk zich breder gaan ontwikkelen en heeft zich meer naar buiten gericht. Bijvoorbeeld met de succesvolle inloopochtenden van café Koffie & Meer, iedere woensdagmorgen in de Open Hof. Daarnaast het meepraten over de herontwikkeling van het Harmonieplein. Ook de ontmoeting en gesprekken met statushouders in en rond de kerk was nieuw en vernieuwend. Wie had zeven jaar geleden kunnen denken dat de kerk zou groeien door de komst

van deze mensen? Wat ik zelf geleerd heb in deze periode, is dat je met humor en een goed gesprek heel veel kunt bereiken.’ Dat zie je ook terug in zijn stijl van preken daarin is naast het serieuze ook een humoristische noot te horen. Verder mag hij graag experimenteren met kerkdiensten. De bekendste is de Top2000 kerkdienst die het NOS journaal haalde. Ook zijn project ‘de Bijbeluitdaging’, de hele Bijbel in één jaar lezen, trok veel belangstelling. Stuiver hoopt als opvolging op een predikant, die nieuwe vormen van christendom en kerk-zijn verder wil oppakken waardoor de kerk nog meer en beter kan bijdragen aan het welzijn van alle mensen. Ds. Stuiver gaat een jaar op sabbatical voordat hij aan een nieuwe uitdaging begint. De afscheidsdienst is zondag 17 maart om 10.00 uur in de Open Hof. Van 12.00 tot 15.00 uur is de afscheidsreceptie.

Concert NIGTEVECHT > Op zondagmiddag 24 maart geeft het Watergraafsmeerkoor een concert in de kerk Dorpsstraat 45, 1393NG te Nigtevecht. Toegang is gratis. Het concert begint om 15.00 uur. Na afloop van het concert is er een uitgangscollecte bestemd voor de weeskinderen in Oeganda van het project Helpt u hopen.

5

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Ds. Jochem Stuiver op de kansel van Open Hof met de paarse stola van de Veertigdagentijd.

Floor Kootstra en Eva Jansen met hun Rembrandt.

Kunstwerken van Nigtevechtse Rembrandts leveren 1025 euro op Door Ryan Poll NIGTEVECHT > Verf, kwasten, schilderdoeken en vooral een hoop plezier. De kinderen van de twee basisscholen uit Nigtevecht hebben de afgelopen weken hun beste beentje voorgezet tijdens project Rembrandt. ‘Tijdens dit project hebben de kinderen een schilderij gemaakt, geheel in de stijl van Rembrandt. De meest talentvolle schilders hebben een speciale masterclass in de Dorpskamer gevolgd,’ aldus Patty Weber van de Dorpskamer Nigtevecht. Een van die talentvolle kunstenaars is de 8-jarige Yannick. ‘We hebben een portret gemaakt van Rembrandt. Dit hebben we in verschillende stapjes gedaan. Het was erg leuk om mee te doen en ik ben trots op mijn schilderij,’ zegt het jonge schilderstalent. Ook Weber is erg tevreden over alle kunstwerken.

‘Iedereen heeft erg zijn best gedaan. Er zit een aantal heel mooie werken tussen.’ De gemaakte kunstwerken zijn afgelopen zaterdag in de Dorpskamer tentoongesteld aan het publiek. Daar werd ook bekendgemaakt dat Floor Kootstra, bovenbouwleerling, en Eva Jansen, onderbouwleerling, zich de Rembrandts van Nigtevecht mogen noemen. De twee doen nu ook mee aan de landelijke wedstrijd ‘Wie is de jonge Rembrandt?’. Aansluitend werden de schilderijen geveild voor KiKa. Ouders en andere belangstellende konden bieden op de kunstwerken. In totaal is er een bedrag van 1025 euro opgehaald. ‘Zo’n succes hadden we niet verwacht,’ zegt Weber, die hoopt dat het project een vervolg krijgt. ‘Het was de eerste keer dat we zoiets georganiseerd hebben. Als het aan mij ligt hebben we volgend jaar weer een kunstproject.’

Bingo ouderen BREUKELEN > De UVV verzorgt op dinsdag 19 maart de bingo voor alle ouderen van Breukelen en omgeving. Aanvang 14.00 uur in ontmoetingscentrum ‘t Trefpunt in ‘t Heycop. Er zijn mooie prijzen te winnen. Kom elkaar ontmoeten om een gezellige middag te beleven met een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom, u komt toch zeker ook?

Aan Tafel LOENEN > De Raad van Kerken Loenen/Vreeland verzorgt op woensdag 27 maart weer ‘Aan Tafel’: een maaltijd vanaf 17.30 tot 20.00 uur in Studio Idee (wooncentrum ’t Nieuwe Kampje) aan de Driehovenlaan. Iedere alleengaande inwoner van Loenen, Vreeland, Nigtevecht, Loenersloot en Nieuwersluis is van harte welkom. Ze houden rekening met dieetwensen. De maaltijd kost 8,50 euro voor drie gangen inclusief koffie of thee; drankjes 0,50 euro. Belangstelling? Geef u op bij Maaike van Schaik (0294) 233385. Opgeven en afzeggen is mogelijk tot en met vrijdag 22 maart.

Oud Breukelen BREUKELEN > Facebookgroep Oud Breukelen, Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen en de Historische Kring houden een tweede ontmoetingsmiddag voor oud-Breukelaren op zondag 17 maart. Met miniatuurbouw van Edward van den Berg, fotoalbums van zwembad Zwemlust, de mogelijkheid om uw oude foto’s te laten scannen en kijken naar filmpjes van Oud Breukelen. Om ook de senioren te laten zien hoe ze Oud Breukelen in gedachte houden vindt deze middag plaats in De Meander, de Driestroom van 14.00 tot 17.00 uur.

Hotel en appartementen op buitenplaats Omwonenden bijgepraat over plannen voor Doornburgh Door Jan J. van Dijk MAARSSEN > Bijna 140 belangstellenden werden op buitenplaats Doornburgh bijgepraat over de plannen van MeyerBergman Erfgoed voor de buitenplaats tussen de Diependaalsedijk en De Vecht.

De ambities voor de inspirerende locatie als ontmoetingsplek voor kunst en wetenschap zijn hoog. Om dit rendabel te maken moeten er mede-investeerders zijn voor ver-

schillende projecten. Zo krijgt het landhuis Doornburgh de bestemming als boutique hotel met twaalf kamers. Als investeerders noemde directeur Zijlmans hierbij ook namen van verschillende universiteiten die hun inbreng in Doornburgh willen hebben. De priorij is gericht op Kunst en Wetenschap, het restaurant en andere dagactiviteiten. Door Briene Zijlmans (directeur Doornburgh) en Ruben Dral (ontwikkelaar plan Doornburgh) werden

Stilzittende ouderen voor programma Blijf gaan en staan BREUKELEN > Het aantal stilzittende ouderen in Breukelen daalt. Vorig jaar bezocht Vechtverband 250 stilzittende ouderen, inmiddels nog maar 239.

Het programma Blijf Gaan en Staan heeft er al 30 aanmeldingen bij, maar jaarlijks komen er ook stilzittende ouderen bij. Vechtverband gaat net zolang door tot iedere oudere geholpen is met zijn of haar mobiliteit. Deze ouderen hebben bijvoorbeeld moeite met evenwicht houden of lopen of fietsen moeilijk. Als ze recent zijn gevallen, of bang zijn te vallen, blijkt dat ze minder snel op pad gaan en dat heeft grote gevolgen. Denk aan minder bewegen waardoor ze minder de deur uit gaan, met sociaal isolement en/of eenzaamheid als gevolg. Huisartsen, fysiotherapeuten, thuiszorginstellingen en ergotherapeuten hebben de handen ineen geslagen en hebben zich geor-

ganiseerd in ‘Vechtverband’. Het programma start met een telefonisch kennismakingsgesprek met ergotherapeut Madelief Groenestege. Na deze eerste kennismaking volgt een korte intake, in de vorm van een huisbezoek bij de cliënt door Madelief. Daarna volgt een passend advies. Het persoonlijk advies kan over medicatie gaan, spierkracht, gezichtsvermogen, de woning of hulpmiddelen. De heer Molenaar (88) is als deelnemer erg tevreden over Blijf Gaan en Staan: ‘Door de oefeningen en het met de rollator lopen kan ik mijn vrouw blijven bezoeken en naar de Twijg blijven gaan, waardoor ik onder de mensen blijf.’ Voor meer informatie: www.vechtverband.nl. Meer informatie over het programma Blijf gaan en staan is te vinden via www.vechtverband.nl/blijfgaanenstaan.

alle plannen openbaar gemaakt, ook wat niet door kon gaan of nog wachtte op een vergunning van de gemeente. Wel is in december al een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente. Zo worden er in de nieuwe plannen op verschillende plaatsen in het bos van Doornburgh woningen en appartementen gecreëerd. Wel is volgens Dral een inventarisatie van het bomenbestand gemaakt om zo de grotere en waardevolle bomen te sparen.

Op de begraafplaats van de zusters bij de vijver komt een stiltegebouw. Na de presentatie was er gelegenheid tot vragen die veelal gingen over de nieuwbouw en de ontsluiting van het verkeer via de Diependaalsedijk, Ariënslaan en Klokjeslaan. Niet iedereen was blij met de plannen. Een bewoner van het naastgelegen Timmermanslaantje zag zijn privacy in gevaar komen door eventuele nieuwbouw in het park van Doornburgh.

Bedrijventerrein Portengense Brug PORTENGEN > Het college heeft onlangs besloten om voor de aanpak van revitalisatie en verduurzaming van bedrijventerreinen een tweesporenbeleid te voeren. Voor de verdere uitwerking van het eerste spoor is nu het principebesluit genomen om als eerste een uitvoeringsplan te maken voor het verbeteren van de openbare ruimte op bedrijventerrein Por-

tengense Brug in Kockengen. De problemen met wateroverlast zijn daar dermate groot, dat er een plan gemaakt wordt voor het ophogen van de beide wegen op dit terrein, voor een goede afwatering en voor het vervangen van de riolering die meer dan 30 jaar oud is. Onderzocht zal worden of Waternet hier ook een rol in heeft of een bijdrage aan kan leveren.

Bomenkap grondwal Floraweg MAARSSENBROEK > Op vrijdag 15 maart worden van 8.00 tot 18.00 uur bomen gekapt langs een deel van de Floraweg bij Bloemstede en Boomstede. Dit is onderdeel van de eerder gemelde kapwerkzaamheden. Voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk de Floraweg in Maarssenbroek deels af te sluiten vanaf de Burgemeester Waverijnweg. Het verkeer wordt omgeleid via de Burgemeester Waverijnweg en de Ruimteweg.

Al geruime tijd is er sprake van overlast door enkele bomen op de grondwal. Daarnaast kan de gemeente ook niet goed onderhoud uitvoeren aan het bosplantsoen op de wal. Zeker bij Boomstede en Bloemstede is dat een probleem achter het geluidsscherm langs de weg. Door de geplande actie uit te voeren pakt de gemeente overlastgevende bomen aan en krijgt een aantal bomen de kans zich los van elkaar verder te ontwikkelen.


Hij overwon tegenslag na tegenslag, maar nu had hij de kracht niet meer. Te midden van zijn naasten is toch nog onverwacht overleden mijn lieve Bert, onze trotse vader en allerliefste opa

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, moe en verlangend naar het einde, is heengegaan onze lieve moeder, oma en omi

Gijsbert Frans Leopold Barreveld

Willy Verhoef-Quint

20 juli 1942

Breukelen

Christina Wilhelmina Anna

8 maart 2019

weduwe van Goris Verhoef * Maarsseveen, 2 december 1934

Voor altijd in ons hart.

† Maarssen, 13 maart 2019

Anneke Barreveld-Achterberg Elma en Hans Viviane, Debbie

Jan Dirk en Marije Linde, Fiene Paul en Danielle Sebastian, Isabella

Marion en Ed Vincent en Stephanie Dennis en Nikki Edwin en Stefanie

Robert en Alisandra Correspondentieadres: De Angstel 537 3621 WN Breukelen

Yvonne en Cor Wendy en Ab Ronny en Erica

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 15 maart om 12.30 uur in aula 1 van crematorium Daelwijck, Floridadreef 7 te Utrecht. Na de plechtigheid is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Ton †, Diny en Igor René en Regina Mark en Ilse, Lars, Lara en Aaron

Wij zorgen zelf voor de bloemen.

Tjerk Souverein weduwnaar van Rosa Souverein-Karstens * Nieuwersluis, 2 oktober 1929

† Hilversum, 6 maart 2019 Jan Pieter Emmy Fedde & Maija, Raivo Rose & Ralph, Olivier

Harry & Janneke Sanne & Arjen, Tijs, Wouter, Melle, Wietse Jeske & Joram, Sterre, Cleo Jonna & Tim, Kai, Liv Correspondentieadres: Wiardi Beckmanstraat 125 3621 HC Breukelen Op donderdag 14 maart hebben wij afscheid genomen van Tjerk in crematorium ‘Den en Rust’ te Bilthoven.

en haar 10 achterkleinkinderen

Herinneringen verbinden wat het oog niet meer ziet.

Kortelaan 57 3601 HK Maarssen

Verdrietig zijn wij, omdat wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van onze lieve zwager en oom

Willy is overgebracht naar uitvaartcentrum Van Dijk, Harmonieweg 3 te Maarssen, waar op zondag 17 maart van 14.00 tot 15.00 uur gelegenheid is om afscheid van haar te nemen en ons te condoleren.

Bert Barreveld Wij zullen hem missen. Ommen: Amsterdam: Dalfsen: Twello: Zeewolde: Zwolle:

Na een lang en prachtig leven hebben wij afscheid genomen van onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader

De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag 18 maart om 14.00 uur in crematorium Domstede, Proostwetering 8 te Utrecht.

Piet en Evelien Dirk Gerrit † en Gé Theo en Ina Leni en Niek Henk Jan neven en nichten

Het heeft ons goed gedaan zoveel medeleven te hebben ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze (schoon)vader, grootvader en overgrootvader

Jan Spijker Wij hebben dit zeer gewaardeerd en willen u hiervoor bedanken.

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

Annie Spijker-van Hese Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen

Willy hield van witte en donkerrode rozen.

Breukelen, 8 maart 2019

Loenen aan de Vecht, maart 2019

DANKBETUIGING

Bedroefd, maar met dierbare herinneringen, delen wij u mede dat geheel onverwacht is overleden onze moeder, schoonmoeder en oma

Petronella Maria Nieuwenhuizen - van Klooster Nel weduwe van Toon Nieuwenhuizen * Maarssen, 7 oktober 1937

† Nieuwegein, 11 maart 2019

Uw blijken van medeleven tijdens het ziekbed en na het overlijden van onze lieve, zorgzame moeder en oma

Wijntje Geertruida Nagel-den Hertog Wijnie waren overweldigend. Het is daardoor niet mogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. Al uw kaarten, bezoekjes, appjes, gebeden en uw aanwezigheid tijdens de condoleance en begrafenis boden ons steun in een moeilijke tijd. Daarnaast liet het ons zien, dat onze moeder en oma niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel betekend heeft.

Peter in herinnering Karin en Hans Menno en Pauline Erwin Nicole en Sander José en Hans Wouter Jeroen Marcel en Diana Debby Correspondentieadres: Miltenburg Uitvaartverzorging T.a.v. Familie Nieuwenhuizen, Burgweg 2, 3984 LK Odijk Zondag 17 maart is er van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid om afscheid van Nel te nemen en ons te condoleren in parochiecentrum Kerkestein, Pastoor Ohllaan 34a te Vleuten. Maandag 18 maart zal om 10.30 uur de rouwdienst, geleid door dhr. Saris, worden gehouden in de H. Willibrord Kerk, Pastoor Ohllaan 34a te Vleuten. Aansluitend wordt Nel begraven bij haar man op het parochiekerkhof. Na afloop komen we samen in Parochiecentrum Kerkestein te Vleuten. Diegenen die geen kaart hebben ontvangen, gelieve deze aankondiging als uitnodiging te beschouwen

Kinderen en kleinkinderen Westbroek, maart 2019

DANKBETUIGING Diep getroffen zijn wij door de vele hartverwarmende blijken van meeleven na het overlijden, en de overweldigende belangstelling tijdens de begrafenis van mijn lieve vrouw, onze geliefde moeder en oma

Dicky van Oostrum-Nagel Hiervoor onze oprechte dank. Dankbaar zijn wij ook voor de vele bezoekjes en troostvolle kaarten die wij mochten ontvangen tijdens haar ziekte. Uw meeleven heeft ons bijzonder goed gedaan. Laten we verder troost zoeken bij Hem die ons troosten kan en wil. Familie W. van Oostrum Westbroek, maart 2019


Wilt u nu al we uw uitvaartwen voor een Waar bij Barbara Uitv Altijd dicht bij

www.uitvaartzorg-eefje.nl info@uitvaartzorg-eefje.nl 030-7371287 06-11724040

Utrechtse Heuvelrug 6, 3452 JA Vleuten

• PERSOONLIJKE AANDACHT • EIGENTIJDSE UITVAART • LIEFDEVOL BETROKKEN

info@vervaartuitvaart.nl www.vervaart-uitvaartverzorging.nl

Ongeacht waar u verzekerd bent. 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week.

VAN DIJK sinds 1940

������������������ V�� D���

U� ������, �� ��������, �� ������, ���� ������

Uitvaartcentrum Breukelen Kerkplein 1, Breukelen

Uitvaartcentrum Maarssen Harmonieweg 3, Maarssen

Uitvaartcentrum “De Oude Bank” Keizer Ottolaan 10, Loenen aan de Vecht

Tel.: 0346 - 26 16 36

Een persoonlijk afscheid Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0346-55 61 56. Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

www.vandijkuitvaart.nl

Kantoor: Kerkplein 3, 3621 BA Breukelen

Het Infohuis

U bent elke woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur van harte welkom of op afspraak.

Ons nieuwe adres vanaf 27 oktober 2016 Raadhuisstraat 1 - Maarssen

Kerkplein 3 3621 BA Breukelen Tel.: 0346-261636 www.vandijkuitvaart.nl

Rijn- en Vechtstreek

www.monutarijnenvechtstreek.nl

Leidsche Rijn e.o:

030 - 666 22 44 0348 - 200 005

amentiuitvaartverzorging.nl

eerlijke tarieven

Woerden e.o.:

Wij lopen met u mee, in alle rust en vol aandacht.

Uitvaartcentrum Kerkweg 14, Maarssen

0346-580 132

www.snijdersuitvaart.nl

DEMENTIEVRIENDELIJKE UITVAART

Stel je voor dat je ouders ruim 50 jaar bij elkaar zijn. Je moeder, die een vorm van dementie heeft, wordt al een aantal jaar liefdevol verzorgd door je vader. Hij komt vervolgens heel plotseling te overlijden. Vragen als ‘Laten we moeder met dementie afscheid nemen?’, ‘Kan m’n moeder mee naar de afscheidsviering?’, ‘Hoe kan ze afscheid nemen van mijn vader?’ komen dan onmiddellijk op.

Eén op de vijf mensen wordt geconfronteerd met dementie. Dit aantal zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen en daardoor zal dementie steeds meer deel gaan uitmaken van het leven van alledag. Dit betekent dat bij uitvaarten steeds vaker een nabestaande met dementie betrokken is: in Nederland groeit het aantal weduwen en weduwnaars met dementie jaarlijks met zo’n 4.500.

Ik kies voor een Waardevaste Uitvaart. kies voor een

Als een nabestaande met dementie afscheid kan nemen en, eventueel op aangepaste wijze, aanwezig kan zijn bij Wilt u nu al werk maken van de uitvaart, kan dit ‘dubbel verlies’ (en daarmee dubbel uw uitvaartwensen? Kies dan verdriet) voorkomen. Ze moeten immers hun dierbare erk maken van missen én zouden dan ook nog geen afscheid kunnen voor een Waardevaste Uitvaart nemen. Bestaat er eigenlijk zoiets als dementievriendelijke nsen? Kies dan bij Barbara Uitvaartverzorging. uitvaartverzorging?

devaste Uitvaart.

rdevaste Uitvaart Altijd dicht bij U. vaartverzorging. j U.

030 - 296 66 66 |

6 66 | www.barbarauitvaart.nl

In samenwerking met Alzheimer Nederland is er een training voor uitvaartbegeleiders ontwikkeld, deze is bekroond met het etiket ‘Samen dementievriendelijk’. Barbara Uitvaartverzorging vindt het belangrijk dat haar www.barbarauitvaart.nl uitvaartbegeleiders over de juiste kennis en vaardigheden beschikken, zodat de nabestaande met dementie op

DIJK

����� 1940

Om vrijblijvend geïnformeerd te worden over een uitvaart en daarbij behorende kosten. Voor het regelen en vastleggen van uw uitvaartwensen, advies en verkoop van urnen, as- en vingerafdruksieraden, boeken over rouw, ansichtkaarten en suggesties over troostgeschenken, of gewoon voor een luisterend oor.

persoonlijk betrokken betrouwbaar

professioneel kleinschalig onafhankelijk

VAN

een zo goed mogelijke manier afscheid kan nemen en wordt betrokken bij de uitvaart. Momenteel zijn onze uitvaartbegeleiders Mariëtte van der Schoor en Claudia ter Wal officieel als dementievriendelijke uitvaartverzorger gecertificeerd en leveren daarmee een bijdrage aan de acceptatie van deze ziekte. Zij gaan met familieleden open en creatief op zoek naar de mogelijkheden. Want na een leven lang samen te zijn geweest, is het waardevol dat ook samen afscheid kan worden genomen. Wilt u meer weten over dementievriendelijke uitvaartverzorging, heeft u vragen en wilt u weten wat Barbara Uitvaartverzorging voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op: 030-2966666 of info@barbarauitvaart.nl.

Barbara Uitvaartverzorging Vleuten Nieuwe Vaart 5, 3451 AH Vleuten

Barbara Uitvaartverzorging Utrecht Egginklaan 51, 3527 XP Utrecht


Advertentie

Het belang van een (levens)testament Wat regelt u in een levenstestament? Een testament is iedereen wel bekend, u regelt erin wat er met uw geld en spullen gebeurt na overlijden. Maar wat is een levenstestament? Stelt u zich voor dat er iets gebeurt waardoor u niet overlijdt, maar opeens zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Door een ongeluk of dementie bijvoorbeeld. Wie gaat dan uw vermogen beheren? En wie mag het huis verkopen dat u samen met uw partner heeft gekocht? Wie mag namens u de rekeningen betalen of schenkingen doen? In een levenstestament legt u deze zaken vast, op een moment dat u dat zelf nog kunt. U maakt zélf de keuze wie uw financiële belangen mag behartigen en voorkomt daarmee dat de rechter een bewindvoerder aanwijst. Dat geeft u rust, voor nu en later. Mr. Teun Habraken, jurist bij DELA

Het belang van een testament wordt vaak wel ingezien, maar het komt er steeds niet van om het te regelen. U denkt er liever nog even niet over na of u schuift het voor u uit. Toch kunt u het beter nu regelen, voordat het te laat is. Want het ontbreken van een goed (levens)testament kan onnodige financiële en emotionele zorgen met zich meebrengen. Bovendien wegen de kosten voor het opstellen van een testament niet op tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaanden en partners komen.

Voorkom familieleed, stel tijdig een testament op Waarom een testament als zaken ook in de wet zijn vastgelegd? Als er geen testament is opgesteld, wordt de wettelijke regeling uitgevoerd. Maar in een testament kunt u specifieke wensen vastleggen. Wilt u bijvoorbeeld liever een andere dan de wettelijke verdeling van de erfenis? Of wilt u een uitsluitingsclausule laten opnemen, waarbij uitsluiting geldt voor de partner van uw kind/erfgenaam. Een eventueel latere echtscheiding zorgt er dan voor dat uw erfenis bij uw kind/erfgenaam blijft. Bovendien kan in bepaalde situaties erfbelasting bespaard worden. Het opstellen van een testament is in veel gevallen verstandig.

Informatiebijeenkomst Erfrecht Mr. Teun Habraken, jurist bij DELA, nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. U bent van harte welkom, ook zonder DELA-verzekering. Deelname is gratis en vrijblijvend. Datum: Donderdag 28 maart 2019, van 14:30 uur tot 16:00 uur Locatie: Crematorium Domstede, Proostwetering 8, Utrecht Aanmelden Meldt u zich aan via www.dela.nl/erfrechtutrecht of via 06 30 50 31 64. De uiterlijke aanmelddatum is 21 maart 2019. Wacht u niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. Heeft u vragen? Belt u ons gerust op 040 219 91 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur (dinsdag tot 20.00 uur). Wij helpen u graag.

Coöperatie DELA heeft een samenwerkingsverband met verschillende notarissen in Nederland. Als lid kunt u tegen een gereduceerd tarief een (levens)testament laten opstellen.

onbezorgd wonen de Maricken in Wilnis Start verkoop op zaterdag 23 maart Tijdens het ‘Start Verkoop’ evenement van De Maricken fase IV gaat het eerste deelplan van in totaal 125 ruime twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen in verkoop. Allemaal gasloos, dus klaar voor de toekomst! U kunt kiezen uit verschillende architectuurstijlen, uitvoeringen en grootten. In een gezellige, groene wijk in wording waar u en uw gezin zich snel thuis voelen. Interesse? Op 23 maart tussen 10 en 12 uur krijgt u op het verkoopkantoor aan de Marickenlaan alle informatie. Meld u aan voor de nieuwsbrief via www.demaricken.nl! Wonen op een prachtige locatie met de Vinkeveense Plassen om de hoek? Waarbij u toch alle dagelijkse voorzieningen onder handbereik hebt? In Wilnis, tussen Amsterdam en Utrecht, kan het. Onbezorgd genieten, dat kan in De Maricken.


GEMEENTE

DONDERDAG 14 MAART 2019

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

9

Stichtse Vecht informatiepagina Voor de Officiële Bekendmakingen zie: www.stichtsevecht.nl of www.overheid.nl

Stichtse Vecht informatiepagina Op deze speciale informatiepagina vindt u elke week het nieuws van de gemeente, wijkcommissies en maatschappelijke organisaties. De samenstelling is in handen van de redactie van VARnws.

Stichtse Vecht klaar voor verkiezingen

Gemeente Stichtse Vecht Alle dienstverlening: Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen. U bent welkom ma. t/m vr. van 8.30-17.00 uur. Voor Burgerzaken kunt u ook op woensdagavond terecht tot 20.00 uur. Gemeente Stichtse Vecht werkt uitsluitend op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.stichtsevecht.nl/afspraak of door te bellen naar 14 0346.

Nieuw in Stichtse Vecht:

De Wooncoach Senioren Bent u woonachtig in Maarssen, Maarssenbroek of Tienhoven in een grote sociale huurwoning of in het bezit van een eigen woning? En heeft u wel eens gedacht dat de woning niet meer zo geschikt is en niet meer past bij uw wensen en behoeften? Maar ziet u op tegen het vooruitzicht om te verhuizen of u weet niet goed hoe u moet beginnen? De Wooncoach kan u helpen met advies en het zetten van de juiste stappen. Deze dienstverlening is kosteloos en vrijblijvend en is mogelijk gemaakt door woningcorporatie Portaal en gemeente Stichtse Vecht voor de duur van (voorlopig) twee jaar tot 1 maart 2021. Wat de Wooncoach voor u kan betekenen De wooncoaches zijn professionals met kennis en ervaring op het gebied van ouderenhuisvesting en -zorg. Zij zijn goed bekend met het aanbod aan wonen en zorg in Stichtse Vecht en kunnen goed fungeren als schakel tussen vraag en aanbod. De hulp die zij bieden varieert van een oriënterend gesprek tot het intensief begeleiden bij het vinden van een andere woning. De Wooncoach brengt samen met u uw woon- en zorgbehoeften in kaart, en informeert u over het aanbod aan gelijkvloerse en seniorenwoningen in Stichtse Vecht. Zijn er belemmeringen om te verhuizen, dan zoeken ze naar alternatieven en oplossingen. Zo bekijken ze voor welke regelingen u mogelijk in aanmerking komt, zoals een voorrangsregeling of huurprijskorting. Interesse U vindt meer informatie op www.wooncoachsenioren.nl. U kunt ook bellen op dinsdag en woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur naar: 06-27422737 of 06-27849056, een e-mail sturen aan wooncoach@stade.nl of een brief schrijven aan: Stade Advies, Wooncoach Senioren, Postbus 13124, 3507 LC Utrecht.

De PvdA-dubbeldekker met statenleden en kandidaatleden voor de waterschappen AGV en HDSR ook door Breukelen en Maarssenbroek. STICHTSE VECHT > De afgelopen weken trokken de verkiezingscaravans door Stichtse Vecht voor de provinciale verkiezingen en de waterschapsverkiezingen.

Woensdag 20 maart 2019 vinden gecombineerde verkiezingen plaats voor de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. In Stichtse Vecht zijn er

twee waterschappen: het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi en Vecht. Kiesgerechtigden kunnen die dag voor beide verkiezingen in een willekeurig stemlokaal hun stem uitbrengen in Stichtse Vecht. Dit kan van 7.30 tot 21.00 uur in 1 van de 34 stembureaus in onze gemeente. Alle 217 stembureauleden zijn inmiddels ingedeeld over de 34 stembureaus in onze gemeente. Stichtse Vecht doet mee aan het experiment van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om het tellen van de stemmen op partij- en kandidaatsniveau op een centrale locatie te doen. De kwaliteit van de tellingen is in Stichtse Vecht in orde. De gemeente doet mee aan het experiment omdat de verwachting is dat centraal tellen straks in de Kieswet verplicht wordt gesteld. Voor de gemeente een mooie kans om nu alvast ervaring op te doen. Centraal tellen levert ook voordelen op. De kans op fouten is kleiner en er wordt met een ‘frisse’ ploeg geteld. Het centraal tellen vindt plaats op donderdag 21 maart in de OVVO/ de Kroon sporthal, gevestigd op het Sportpark Daalseweide aan de Sportparkweg 9 in Maarssen. Voor het centraal tellen heeft de gemeente een oproep geplaatst om tellers te werven. Hier is massaal gehoor aan gegeven. Er zijn nu voldoende tellers. In totaal gaan 66 tellers aan de slag die dag. Het tellen van de stemmen vindt in het openbaar plaats. Eenieder die dat wil kan een kijkje komen nemen.

Computercursus in bibliotheek groot succes STICHTSE VECHT > Wilt u leren om de computer te gebruiken? Dan kunt u meedoen met een computercursus in de Bibliotheek Maarssenbroek of Breukelen. U leert in de cursus het toetsenbord en de muis te gebruiken. Als u dit onder de knie heeft, leert u mailen en internetten. Deelnemers vinden de cursus ideaal omdat je op je eigen tempo kunt werken en álles kunt vragen. Daarnaast is het ook nog eens heel gezellig. Ieder heeft zijn eigen reden om de computer te leren gebruiken. De één wil kunnen mailen, de ander wil een tv-programma kunnen terugkijken, en wéér een ander wil kunnen opzoeken hoe laat de trein vertrekt. Er is plaats voor enkele nieuwe deelnemers. U kunt meedoen op maandagochtend

van 9.30-11.30 uur in de bibliotheek Maarssenbroek, en op woensdag van 10.00-12.00 uur in de bibliotheek Breukelen. Deelnamekost € 15,00, leden van de bibliotheek krijgen € 5,00 korting. De medewerkers van de bibliotheek kunnen u meer informatie geven. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Meer informatie activiteiten van de bibliotheek, vindt u op de site www.bibliotheekavv.nl.

Kerkdiensten Breukelen Zondag 17 maart 2019 -  Pauluskerk (PKN), Straatweg 37 10.00 uur, ds. M. Kraak-Verdonk, Opperdoes -  Pieterskerk (PKN), Straatweg 59 10.00 uur, ds. A. van Duinen, Loosdrecht 18.30 uur, ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal (dienst met en in het Witte Kerkje) - H. Johannes de Doperkerk (RK), Straatweg 146 10.15 uur, pastor J. van Os - Witte Kerkje (NGK), Dillenburgstraat 8 10.00 uur, ds. J . Bouma, Kampen 18.30 uur, ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal (dienst met de Pieterskerk) - Pro Rege (HHK), Eendrachtlaan 20 10.00 uur, ds. M. Sligtenhorst, Achterberg 19.00 uur, ds. M. Sligtenhorst, Achterberg - Geredja Indjili Maluku Breukelen (GIM), Karel Doormanweg 49 12.00 uur, Dienst -

Gereformeerde Gemeente in Nederland (GGN), Brouwerij 3 10.00 uur, Leesdienst 19.00 uur, Leesdienst


Informatie voor de inwoners van gemeente Stichtse Vecht

Verkiezingsspecial Kiezers spreken burgemeester: zo beleven zij de verkiezingen

Veelgestelde vragen Stemmen is eenvoudig, maar wat neemt u mee naar het stembureau? En wat als u niet kunt stemmen op 20 maart? Enkele veelgestelde vragen en antwoorden. Meer vragen en antwoorden vindt u op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen. Geen internet? Bel ons op 14 0346. Kan ik overal stemmen? Ja, u kunt in elk willekeurig stembureau in de gemeente stemmen. Voor zowel de Provinciale Staten als de waterschappen. Dat kan van 7:30 tot 21:00 uur. Wat neem ik mee naar het stembureau? U heeft uw stempas nodig en een legitimatiebewijs (mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn). Geldige legitimatiebewijzen zijn: (Nederlands) paspoort, identiteitskaart, (bromfiets)rijbewijs en vreemdelingendocument. Kan ik iemand anders mijn stem laten uitbrengen? Ja, dat kan. Wilt u uw stem laten uitbrengen door iemand uit dezelfde gemeente? Geef dit dan aan op de achterkant van de stempas. Wilt u uw stem laten uitbrengen door iemand uit een andere gemeente? Dan moet u dat schriftelijk aanvragen. Dit kan tot uiterlijk 15 maart.

Burgemeester Yvonne van Mastrigt, Ria Elshof en Oscar Scholten.

Je gaat voor het eerst stemmen, zoals Oscar (18). Of misschien mag je net als Ria (69) al jaren je stem uitbrengen. Hoe ervaren zij dat? Burgemeester Yvonne van Mastrigt vraagt het de inwoners. Nog een maand tot de verkiezingen, op het moment van spreken. Toch leeft het al, volgens Oscar uit Maarssen. ‘Bij ons op school hebben we het er veel over. Er staat ook een stemhokje van het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren). Vorig jaar was GroenLinks het grootst. En veel scholieren stemden voor de grap op de Piratenpartij…’ Hoe bereid je je voor op een eerste stemronde, vraagt de burgemeester zich af. Oscar: ‘Veel vrienden van mijn school zeggen: ‘Mijn ouders stemmen deze partij, dus ik stem daar ook op.’ Ik wil wel een eigen mening hebben! Eerst maar eens inlezen in de standpunten van alle verschillende partijen.’ Mogen stemmen = gaan stemmen Ria uit Breukelen stemt altijd op dezelfde partij. Bij de Provinciale Staten dit jaar waarschijnlijk ook. Op wie ze stemt voor het algemeen bestuur van het waterschap, weet ze nog niet. Eén ding staat vast: haar stem gebruikt ze. ‘Mijn man en ik zijn dan op vakantie, maar we machtigen iemand.’ Ook Oscar ziet het belang van stemmen in. ‘Met stemmen houd je de democratie in stand.’ Misschien wat zoetsappig, lacht hij, ‘maar het is wel zo’. Waterschappen en Provinciale Staten: hun rol Een eerste keer stemmen is leuk, aldus Oscar. Wel zijn deze verkiezingen meer low-key dan de landelijke verkiezingen. De waterschappen vindt hij wat abstract. Willen niet alle kandidaten dat we ‘droge voeten’ houden? Eenmaal in gesprek zijn er ook andere voorbeelden. Ria zwemt ’s zomers graag in de Vecht en heeft een boot. Nu de Vecht is schoongemaakt, kan ze daar extra van genieten. ‘Dat hebben we aan het waterschap te danken,’ merkt de burgemeester op.

Duurzaamheid vind ik ook interessant.’ Windmolens midden in het landschap, dat vinden Oscar en Ria beiden niks. Zonneparken: een beter idee. En de rol van de gemeente, bij de verkiezingen? Burgemeester van Mastrigt: ‘Voor ons is het belangrijk dat de verkiezingen goed verlopen en zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Het is 100 jaar geleden dat vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. Gek om te bedenken dat toen de helft van onze bevolking nog niet mocht stemmen. Gelukkig is dat nu anders!’

Waarom stemmen De provincie neemt beslissingen die invloed hebben op uw leefomgeving. Bijvoorbeeld: hoe hard mag u rijden op provinciale wegen. Wat voor woningen en winkels bouwen de gemeenten. En: hoeveel wordt er geïnvesteerd in nieuwe banen, sport en cultuur. Ook controleren de Provinciale Staten (PS) of gemeenten goed met hun geld omgaan. En de PS kiezen de leden voor de Eerste Kamer. Uw stemt telt dus eigenlijk dubbel! Ontdek welke partij bij u past op www.kiesjouwutrecht.nl. Waterschappen De waterschappen zorgen onder andere voor sterke dijken en schoon zwemwater. Binnen elk waterschap hebben partijen hun eigen standpunten. Ze kunnen het belangrijk vinden om natuurgebieden te behouden of juist om meer recreatieplekken te creëren, waar we bijvoorbeeld kunnen zwemmen en zeilen. Onze gemeente heeft 2 waterschappen: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi en Vecht. Uw stembiljet vertelt u op welk waterschap u mag stemmen. Vul op www.mijnstem.nl/waterschappen de stemhulp in, om te zien met welke partij(leden) u het eens bent.

Let op: voor de Provinciale Statenverkiezingen kunt u alleen uw stem laten uitbrengen door iemand uit een gemeente in dezelfde provincie. En voor de waterschapsverkiezingen kunt u alleen uw stem laten uitbrengen door iemand uit dezelfde gemeente als hij of zij kiesgerechtigd is voor hetzelfde waterschap. Kijk voor meer vragen en antwoorden op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen

Centraal tellen Stembussen gesloten? Dan kan het tellen beginnen! Voor het eerst doet onze gemeente mee met de landelijke proef van het centraal tellen van de stembiljetten. Nieuwe manier van tellen Na het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur tellen we op de stembureaus alleen hoeveel stemmen elke partij heeft gehaald. Dat levert een voorlopige uitslag op. Pas de dag erna tellen we centraal de stemmen op afzonderlijke kandidaten. De stemmentellers kunnen zo rustiger tellen dan wanneer ze ’s nachts nog bezig zijn. Ook is er meer ruimte om fouten te herstellen. Omdat we verwachten dat centraal tellen in de toekomst landelijk verplicht wordt, is het handig om nu vast mee te doen met de proef. Meemaken Het centraal tellen gebeurt in het openbaar. Ruim 60 tellers steken hun handen uit de mouwen, om alle uitgebrachte stemmen te tellen. Met eigen ogen zien? Dat kan! Donderdag 21 maart beginnen de tellers om 9.00 uur. Kom langs bij het Sportpark Daalseweide aan de Sportpark 9 in Maarssen.

De Provinciale Staten maken ook keuzes over dagelijkse zaken, zoals het openbaar vervoer. Oscar: ‘Omdat ik in Utrecht op school zit, volg ik de discussie over de Uithoflijn.

Voor meer informatie over de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen kijkt u op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen

Volg ons op twitter: @stichtsevecht www.facebook.com/gemeente.stichtsevecht www.instagram.com/gemeentestichtsevecht


Verkiezingsspecial Stichtse Vecht • maart 2019

Toegankelijkheid stembureaus Iedereen die mag stemmen op 20 maart moet terecht kunnen in onze stembureaus. Dat betekent dat wij er alles aan doen om de stembureaus toegankelijk te maken voor inwoners die mindervalide zijn. Extra voorzieningen In en rondom het stembureau brengen we, indien mogelijk, allerlei voorzieningen aan. Denk bijvoorbeeld aan een oprijplank bij opstapjes en drempels. Of een tijdelijke parkeervoorziening voor gehandicapten. Ook zijn er stemhokjes met verlaagd werkblad, goede verlichting en een vergrootglas bij het stembiljet. Voor blinden en slechtzienden hebben we kandidatenlijsten in braille beschikbaar op het stembureau. Altijd een toegankelijk stembureau Als stemgerechtigde kiezer kunt u op uw stempas zien waar het dichtstbijzijnde stembureau is gevestigd. U hoeft daar niet te gaan stemmen. Als u mindervalide bent, raden wij aan om van tevoren te kijken welk stembureau toegankelijk is. Er is bij u in de buurt altijd een toegankelijk stembureau waar u terecht kunt. In deze verkiezingsspecial en op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen vindt u een overzicht van alle stembureaus. Waar een ♿-symbool staat, kunnen mindervaliden goed terecht.

Zo geeft u uw stem

alle praktische informatie over de verkiezingen U wilt stemmen op woensdag 20 maart. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Wij geven u praktische informatie om het stemmen zo makkelijk mogelijk te maken. Stempas(sen) én identiteitsbewijs meenemen Om te kunnen stemmen, heeft u uw stempas(sen) ontvangen. Of u 1 of 2 stempassen ontvangt hangt van een aantal zaken af. U ontvangt u een stempas voor de Provinciale Statenverkiezing als u: • de Nederlandse identiteit bezit; • 18 jaar of ouder bent op 20 maart 2019; • u ingeschreven staat in gemeente Stichtse Vecht op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019). U ontvangt een stempas voor de waterschapsverkiezing als u: • 18 jaar of ouder bent op 20 maart 2019; • Ingeschreven staat in gemeente Stichtse Vecht op de dag van de kandidaatstelling. Op uw stempas(sen) staat het adres van een stembureau bij u in de buurt. U kunt daar gaan stemmen, maar dat mag ook in één van de andere 34 stembureaus in Stichtse Vecht. Denk eraan dat u ook een geldig identiteitsbewijs meeneemt naar het stembureau. Dit identiteitsbewijs mag op 19 maart niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Breukelen: • Gemeentelijke Sporthal, Broekdijk Oost 28, 3621 LN Breukelen ♿ • Boom en Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen • OBS de Regenboog, Heycoplaan 13, 3621 WS Breukelen • Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4, 3621 HH Breukelen ♿ • Woonzorgcentrum De Aa / Driestroom, De Aa 50, 3621 VV Breukelen ♿ Kockengen: • Brandweerkazerne Sportweg 1a, 3628 AZ Kockengen • Zorgcentrum Overdorp, Overdorp 6, 3628 BX Kockengen ♿ Loenen aan de Vecht: • Cultureel centrum ‘t Web, Spinnerie 15, 3632 ET Loenen aan de Vecht • Wooncomplex ’t Nieuwe Kampje, Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen aan de Vecht ♿ Loenersloot: • Montessorischool Loenersloot, Hollandstraat 25, 3634 AS Loenersloot Maarssenbroek: • Basisschool De Kameleon, Kamelenspoor 82, 3605 ED Maarssen • De Shelter Scouting naast ambulancepost, Floraweg 16, 3608 BW Maarssen • De Valkenier, Valkenkamp 555, 3607 MJ Maarssen ♿ • De Werkspecht, Spechtenkamp 231, 3607 KN Maarssen ♿ • KBS De Wilde Wingerd, Bloemstede 2, 3608 TK Maarssen • KBS Franciscus, gymzaal naast ‘t Schuurtje, Zwanenkamp 1304, 3607 NZ Maarssen • RK Verrijzenisgemeenschap, Reigerskamp 611, 3607 JK Maarssen ♿ • Wereldkidz Tweesprong Fazantenkamp, Fazantenkamp 160, 3607 CH Maarssen • WereldKidz Tweesprong Duivenkamp, Duivenkamp 547, 3607 BL Maarssen • Willem van Hoornhof, Zebraspoor 253, 3605 GP Maarssen ♿ • Zwembad Safari, Bisonspoor 237 01, 3605 JM Maarssen ♿

Stemadvies nodig? Kijk op: www.mijnstem.nl en www.kiesjouwutrecht.nl/stemhulp

Stempas kwijt of niet ontvangen? Mocht u uw stempas kwijtraken of u heeft die niet ontvangen, dan kunt u tot en met dinsdag 19 maart om 12.00 uur mondeling een vervangende stempas aanvragen. Dat kan in het gemeentekantoor in Maarssen. U moet zich hierbij identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Let op: de nieuwe stempas vervangt uw oude. Vindt u uw ‘oude’ stempas terug, dan is die niet meer geldig. Op wie u kunt stemmen U ontvangt ongeveer 2 weken voor de verkiezingen de kandidatenlijsten in uw brievenbus. Stemmen voor iemand anders Als u niet in de gelegenheid bent uw stem uit te brengen, dan kunt u dit iemand voor u laten doen (machtigen). U kunt dan op de achterkant van uw stempas de naam invullen van degene die voor u gaat stemmen. Let op: de gemachtigde moet iemand zijn die zelf ook een stempas heeft ontvangen van Stichtse Vecht. Waar kunt u stemmen U kunt op woensdag 20 maart stemmen van 7:30 tot 21:00 uur. U mag zelf kiezen in welk stembureau u binnen de gemeente gaat stemmen. Als er een ♿ achter het stembureau staat, betekent dit dat het stembureau toegankelijk is voor mindervaliden. In Stichtse Vecht kunt u stemmen in één van de volgende stembureaus:

Overzicht stembureaus Maarssen-Dorp: • Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen ♿ • Basisschool De Klaroen, Michiel Adriaanszoon de Ruyterstraat 2, 3601 TJ Maarssen ♿ • Basisschool ’t Palet (Buitenweg), Buitenweg 310-312, 3602 ZK Maarssen • Basisschool Het Kompas, Bolensteinsestraat 9, 3603 AZ Maarssen • Basisschool Het Kompas, Buitenweg 308, 3602 ZK Maarssen • De Vondel, Vondelstraat 51, 3601 EX, Maarssen ♿ • KBS De Pionier, Thorbeckelaan 2, 3601 BM Maarssen • WereldKidz Palet, Gaslaan 22, 3603 CN Maarssen Nieuwer Ter Aa: • Dorpshuis Ons Genoegen, Doude van Troostwijkstraat 20, 3626 AV Nieuwer Ter Aa ♿ Nigtevecht: • Dorpshuis Nigtevecht, Jhr. Huydecoperstraat 1, 1393 NV Nigtevecht ♿ Oud-Zuilen: • Restaurant Belle, Dorpsstraat 12, 3611 AE Oud Zuilen Tienhoven: • Dorpshuis De Veenkluit, Ds Ulferslaan 25, 3612 BH Tienhoven Vreeland: • Dorpshuis Vreeland, Fetha 16, 3633 CT Vreeland Alle stembureaus zijn op 20 maart geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Colofon: Deze verkiezingsspecial is een uitgave van gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen. Telefoon: 14 0346. Teksten: gemeente Stichtse Vecht Vormgeving: Zita Advertising BV, Barendrecht Fotografie: gemeente Stichtse Vecht


y p p a H ing Tast

ART UR A M 3 2 .00 U e 1 2 T lijk TO 12.00 is met het smakeer info kenn C! Me Maak van LR d o b n a-aa en op horec waard r o o v m.nl en centru n j i r e h leidsc

Happy Enjoy food Parking ZATERDAG 16 MAART VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

Ontbijten, lunchen, dineren, mee naar huis en healthy snacks, in LRC vind je tal van lekkere foodspots waar je ontmoet en geniet.

ALAN & Ben PIM’S |jij BACKERIJ WERELDS | BAGELS & BEANS | BAR IBERICO | een van de bezoekers die op

BRAM’S16 GOURMET FRITES DAGELIJKS LEKKER |van DE BEREN BEZORGRESTAURANT maart na |het parkeren jouw auto in

onze parkeergarage wordt verrast? | DE PIZZABAKKERS | DOPPIO ESPRESSO | FIVE GUYS | GALL & GALL |

JUMBO FOODMARKT | KAVOS RESTAURANT & WIJNBAR | KWALITARIA - DELIFRANCE

Maak je dan klaar shopronde | MA BELLA CAKE CAFÉ | MIYABI ASIAN voor CUISINEeen | DE NOTENBAR | SHABU TO GO | met onze hostesses waarbij je voor €|100,THE BARN | VAPIANO | VISHANDEL VOLENDAM | WIJNBAR MOST WOK TO GO | aan producten mag uitzoeken! 30ML | DOMINO’S | STARBUCKS

DOWNLOAD GRATIS DE LRC APP! leidscherijncentrum.nl

OPEN TOT 19.00 UUR OP WEEKDAGEN EN WEKELIJKS KOOP ZONDAG

TOT 3,5UUR UUR *3,5 GRATIS PARKEREN PARKEREN

i n t er n at i o n a l fa s h i o n • l o c a l h er o es • d r i n k s & f o o d • s p e ci a l s • da i ly n eed s • l i f es t y l e & h e a lt h • s er v i ces *2 uur standaard gratis en nog eens 1,5 uur extra na aankoop van tenminste € 10,- bij Jumbo


NIEUWS

DONDERDAG 14 MAART 2019

Bovenkamer BREUKELEN > Zo’n twee jaar geleden opende de Bovenkamer op de Poeldijk 9 in Breukelen haar deuren. De Bovenkamer is er voor ieder die op zoek is naar God; voor het eerst of opnieuw. Dat kan door middel van stilte in de stilteruimte. Of juist door creatief bezig te gaan in het atelier. In het sfeervolle café kunt u op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en 13.00 en 15.00 uur terecht voor een kopje koffie of thee. Een gastheer of gastvrouw is aanwezig om u welkom te heten, gezellig te kletsen of rond te leiden. De Bovenkamer wordt gerund door christenen maar hoort niet bij een kerkgenootschap. Kijk voor meer informatie op bovenkamerbreukelen.nl.

Sixties DE MEERN > Op 16 maart geeft De Schakel het feest van Back to the Sixties met de band Vredenburg met allemaal bekende muzikanten uit verschillende bands. De entree is in de voorverkoop 10 euro in De Schakel of 06-18763359. En aan de aan de deur12,50 euro. De deuren gaan open om 19.30 uur en de band begint om 20.00 uur.

Oudste dierlijke vondst in Leidsche Rijn 300.000 jaar oud

QQ

Bosolifant veel groter

QQ

Door Dries van Dijk LEIDSCHE RIJN/MAARSSEN > Het ‘steentje-keilen’ in de Haarrijnseplas bracht de 8-jarige Max Bogaard uit Maarssen-Dorp ongeveer 300.000 jaar terug in de tijd. Tot zijn heupen in het water voelde hij een grote harde bult. Hij trok de ‘steen’ uit het water.

Moeder Ilse liet haar vriendin, aankomend archeologe, de steen zien, ‘voordat ik dat vieze zwarte ding zou terug keilen in de plas.’ Een voltreffer! Een kies van een bosolifant uit de IJstijden. Nu pronkstuk van de huiskamer! De bosolifant leefde in de warmere tussenperiodes van de IJstijden in West-, Midden- en Zuid-Europa en West-Azië. De gevonden resten dateren van 736.000 (Italië) tot 32.500 jaar geleden (Raalte, Overijssel). In Engeland werd een compleet skelet gevonden, samen met een wolharige mammoet. Net als een nijlpaard-

soort hier: uitgestorven. De bosolifant was veel groter dan de huidige topper: de Afrikaanse olifant. De stier was met 13 ton twee maal zo zwaar en met bijna 4 meter schofthoogte ook een ruime meter hoger. De grootste ooit! Maar zijn gebit is, voor zo’n reus, klein en speciaal. De kies heeft vvormige groeven. Gemeentelijk archeoloog Erik Graafstal wil Max graag ontmoeten en de kies bekijken. Max heeft op school een spreekbeurt over de kies gehouden en vertelt trots dat hij de kies door een natuurhistoricus uit Rotterdam heeft laten bekijken. ‘De bosolifant heeft slagtanden van 2 1/2 meter, die recht naar beneden steken. Makkelijk om bomen om te gooien, want de olifant at vooral bladeren, vruchten en dunne takjes. De kies is daarom niet zo groot. Mijn olifantkies komt uit de linker onderkaak.’ Erik geniet van Max’s verhalen. ‘Ik ben blij, dat ik ‘m mag vasthouden. Ik keek ernaar uit! Hoe heb je de kies zo mooi schoon gekregen?’ Max: ’De museumman vertelde: roer speciale

Clubkas STICHTSE VECHT > Het Vechtstreekmuseum in Maarssen heeft als doel voor de deelname aan de clubkas campagne gekozen voor historische kleding voor het Vechtstreekmuseum Het Vechtstreekmuseum speelt een belangrijke rol in het bewust maken van de culturele leefomgeving van de jeugd uit Stichtse Vecht. Ieder schooljaar brengen ruim 400 leerlingen van de diverse basisscholen een bezoek aan het museum voor het ‘Buitenplaatsenproject’. Bovendien komen de leerlingen van het Nifterlake College het brugklasjaar in ons museum met een speciaal project afsluiten. Voor deze doelgroep willen ze graag historische kleding aanschaffen om de leerlingen een nog beter beeld te geven van het leven op een buitenplaats in de 17de eeuw.

Maaltijd STICHTSE VECHT > Welzijn Stichtse Vecht bezorgt in de Gemeente Stichtse Vecht vries-verse maaltijden aan huis bij ouderen, mensen met een beperking, langdurig zieken, mantelzorgers en voor degenen die geen gelegenheid hebben zelf te koken. De maaltijden worden iedere woensdag aan huis geleverd. Er is een ruim en gevarieerd aanbod met o.a. vegetarische en natriumarme maaltijden, soepen en desserts. De kosten per maaltijd zijn 5,25 euro. Een verpakking bevat zes maaltijden en die zijn in de vriezer lang houdbaar. U hoeft niet wekelijks een bestelling te doen, ook een tijdelijk bestelling bijvoorbeeld in geval van ziekte of elke andere frequentie is mogelijk. Wilt u eerst proeven? Bestel dan een introductiepakket, dit is een samengesteld pakket van zes maaltijden voor slechts 20 euro. Voor meer informatie Annemarie Kuurman (0346) 290710 of a.kuurman@welzijnsv.nl.

Expositie MAARSSEN > Op vrijdag, zaterdag en zondag ( 5, 6, 7 april) van 13.00 tot 17.00 uur exposeert de Maarssense kunstschilder Ad de Keijzer zijn schilderijen en tekeningen in de ‘Gouden Draak’ aan de Langegracht 45 te Maarssen-Dorp. Van figuratief tot abstract.

13

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Max met olifantkies in Castellum Hoge Woerd. lijm en aceton door elkaar en laat de kies daar voorzichtig in zakken. Goed gelukt!’ De kies is de oudste dierlijke vondst in Leidsche Rijn. Erik: ‘Toevalsvondsten hebben we meer, maar niet uit zo’n oude tijdlaag! Bij het uitbaggeren van de Haarrijnseplas voor bouwzand voor Leidsche Rijn hebben de zuigers op 35 meter diepte zo’n 15 jaar geleden deze pleistocene bodemlaag aangeboord en de kies losgewoeld.

Uiteindelijk is die op het strand in ondiep water beland. Het is ons, archeologen, toen niet gelukt het zuigen goed te begeleiden. In het grote project Over De Maas bij Dreumel/Alphen lukt dat wel en daar wordt een scala aan vondsten, zoals mammoetkiezen, Romeinse en Laat-Middeleeuwse schepen en voorwerpen, gedaan.’ Erik: ‘Max, ga daar eens kijken!’ Max lacht enthousiast naar zijn moeder, die ja knikt.

CDA wil rotonde Kamerik voor doorstroming en veiligheid Ondanks verbetering nog gevaarlijke situaties

CDA Stichtse Vecht in actie voor reanimatiecursus

STICHTSE VECHT > Een team van CDA-(raads)leden en wethouder Hetty Veneklaas volbracht op maandag 11 maart een herhalingscursus AED-reanimatie. Dankzij inzet van de Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht en vele vrijwilligers kan er gemeld worden dat het aantal beschikbare AED’s en het aantal burgerhulpverleners flink zijn gestegen in 2018. CDA-Raadslid Pim van Rossum vindt het van groot belang dat er een sluitend netwerk komt in

de gemeente: ‘Hiermee kunnen echt levens worden gered. Zeker in de kleine dorpen in onze gemeente kan de aanrijtijd van ambulances een probleem zijn. Voldoende AED’s en hulpverleners zijn daarom heel belangrijk. We zetten ons als CDA hier dan ook graag voor in.’ Het CDA doet ook een oproep aan inwoners om te overwegen een reanimatiecursus te volgen of met de wijk een actie te houden voor een buurt-AED. www. hartreanimatiestichtsevecht.info.

KAMERIK > De verkeersveiligheid en doorstroming bij de kruising Enschedeweg - Spruitweg kan flink verbeteren met de aanleg van een rotonde op deze provinciale weg. Het CDA pleit daarvoor en de afdeling Woerden trekt samen op met de statencollega’s in de provincie Utrecht.

Eerder al schreef het dorpsplatform Kamerik naar de gedeputeerde een brief over de kwestie. Aangegeven werd dat de provincie openstaat om dit te onderzoeken. Het CDA Woerden heeft nu vragen gesteld aan het college, met als doel dat de gesprekken over de realisatie van een rotonde snel worden gestart. De kruising van de Enschedeweg met de Spruitweg bij Kamerik is kruispunt dat door inwoners van Kamerik al lange tijd als een gevaarlijke verkeerssituatie wordt ervaren. Na een aantal ernstige ongevallen heeft de provincie de situatie verbe-

terd in 2013. Echter, ook nadien hebben er nog diverse ongevallen plaatsgehad, waarvan de laatste half januari 2019. Provinciaal lijsttrekker Derk Boswijk (CDA) ondersteunt de oproep van zijn partijgenoten van harte: ‘Verbeteren van de verkeersveiligheid is een belangrijk speerpunt voor het CDA, met name ook de verkeersveiligheid van fietsers. De afgelopen jaren zijn veel kruisingen op de Enschedeweg omgezet in rotondes en ook bij de Lange Meentweg zijn de werkzaamheden hiervoor gestart. Wat mij betreft gaat ook de kruising met de Spruitweg op de schop in de komende jaren.’ De komende weken houdt Boswijk de kruising in elk geval goed in de gaten, afgelopen vrijdag plaatsten de CDA’ers twee grote verkiezingsborden in het weiland, waar wellicht komende jaren een rotonde gaat verschijnen.

Calamiteitenoefening in A2 Leidsche Rijntunnel LEIDSCHE RIJN > In de nacht van 23 op 24 maart wordt een (realistische) calamiteitenoefening gehouden in de A2 Leidsche Rijntunnel.

De oefening wordt gehouden in de twee oostelijke tunnelbuizen en de gehele rijrichting vanuit ‘s-Hertogenbosch naar Amsterdam wordt in de nachtelijke uren afgesloten. Van 21.00 tot 05.00 uur is de hoofdrijbaan dicht. Van 22.00 tot 05.00 uur is de parallelrijbaan dicht. Verkeer komende vanuit Amsterdam kan gewoon gebruikmaken van de tunnelbuizen naar het zuiden. Weggebruikers die richting Amsterdam gaan dienen rekening te houden met extra reistijd. Zo wordt het verkeer tussen 21.00 en 05.00 uur omgeleid via de A12 en vervolgens de A27 en de A1. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de verkeersinformatie en borden langs en boven de weg in de gaten te houden. Ook de

Stadsbaantunnel is in dezelfde nacht afgesloten voor al het verkeer. Deze oefening heeft een realistisch karakter, waarbij een voertuig in de tunnel (fictief) in brand staat. ’We vinden het belangrijk dat de hulpdiensten ook echt kunnen oefenen met een voertuigbrand in de tunnel. De rookontwikkeling in een tunnelbrand kan ongelooflijk snel gaan, waardoor binnen een mum van tijd de tunnel gevuld is met rook. Het zicht kan hierdoor belemmerd worden. Zeker als er zich nog mensen voorbij de brand begeven’, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Tijdens de oefening wordt gebruikgemaakt van (nep)rook. De kans bestaat dat er ook rook in de richting van omliggende wijken en bedrijventerreinen waait, afhankelijk van de windrichting natuurlijk, dus daarom wordt de buurt ook op de hoogte gesteld.over mogelijke rookoverlast. Bedrijven in de omgeving zijn al ingelicht.

Duurzaamheid en fairtrade nog steeds van belang STICHTSE VECHT > Het label fairtrade is weer verdiend door de gemeente. En dus ontving wethouder Linda van Dort van Stichtse Vecht het officiële certificaat van de verlenging van de status uit handen van voorzitter Diny Wijnmaalen van de stichting

Duurzame Vecht. Secretaris Otto Albrecht van de stichting overhandigde de bloemen. Al met al een fleurig tafereeltje dat onderstreept dat Stichtse Vecht blij is een van de 85 fairtradegemeenten in Nederland te zijn. Foto: Peter van Dam


Op zoek naar

startpremie € 200,-

een bijbaan?

na drie maanden goed bezorgen

Niet Ga aan de slag in Kockengen! • ‘s Ochtends voor 7.00 uur kranten bezorgen, zaterdags voor 8.00 uur • Verdienste € 290,- per vier weken • Startpremie € 200,• Gratis de krant lezen

Interesse? Mail naar: m.martens.vleuten@gmail.com of app naar: 06 286 90 330

krantenbezorgen.nl Minimumleeftijd 15 jaar

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Zelfstandige onderhoudsman

alleen in

print

Als onderhoudsman ben je onderdeel van de uitvoering van diverse projecten, met als thuisbasis Logement aan de Vecht in Breukelen, maar ook werkzaamheden in Amsterdam. Jij bent verantwoordelijk voor de uitstraling van de buitenplaats, zowel van het pand als de tuin. Daarnaast ben jij bereid om klussen binnenshuis op te pakken, wanneer nodig. Wat bieden wij jou: - Een afwisselende baan binnen een klein maar groeiend bedrijf - Uitzicht op een vast contract  

Herken jij jezelf in onderstaande functie eisen? - Zelfstandig - Handig op diverse werkgebieden (tuinieren, schilderen en technische werkzaamheden) - Geen 9/5 mentaliteit - In het bezit van een geldig B(E) rijbewijs en een eigen auto - Woonachtig in de omgeving van Breukelen    Solliciteer dan door het sturen van een CV en motivatiebrief naar beheer@degenaar.amsterdam Logement aan de Vecht I Breukelen Straatweg 30 I 3621BN Breukelen I +31 6 224 83 710 www.logement.aandevecht.com

maar Barista Company is dé koffiespecialist met de focus op hospitality. Door de groei van het bedrijf zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s.

(40 uur per week)

ook

Logistiek medewerk(st)er 40 uur

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

online

Je komt op supertoffe plekken door het hele land voor de op- en afbouw van onze opdrachten.

Barista voor onze vaste locaties 24 - 40 uur

(Ervaren) Hovenier/ boomverzorger Ben jij die enthousiaste, zelfstandige collega die mee wil groeien in ons bedrijf? Mail naar info@patrickdegenkamp.nl of bel naar 0346 - 264 259 voor een afspraak!

sterk!

Je werkt als vliegende keep op drie verschillende locaties als barista/gastheer/-vrouw.

Sales support medewerk(st)er

WWW.PATRICKDEGENKAMP.NL

32 uur

Jij hebt het eerste contact met onze (potentiële) klant en komt met een aanbod wat de verwachtingen overtreft!

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Meer weten?

Kijk op onze website www.baristacompany.com voor de volledige omschrijving of bel 0294-230808 en vraag naar Esther.

Op dit moment zoeken wij leuke nieuwe

www.baristacompany.com

Wij zijn op zoek naar

BEZORG(ST)ERS voor wijken in Stichtse Vecht VASTE WIJKEN

in Breukelen, Loenen, Maarssen en Vreeland. Ben jij 13 jaar of ouder en heb je zin om de VAR te bezorgen, mail dan naar: bezorging@varnws.nl of vul het formulier in op onze website: www.varnws.nl VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

VERKOOPMEDEWERKSTERS in Utrecht, die ons voor 9 tot 38 uur willen ondersteunen in diverse dagelijkse werkzaamheden in onze nieuwe winkel in Utrecht (Leidsche Rijn Centrum). In mei 2019 opent Leonidas aan de Parijsboulevard een Chocolaterie en i.s.m. Nespresso wordt in de winkel ook een Nespresso Experience (koffiebar) gecreëerd. Wat ga je doen? • het vakkundig adviseren en informeren van onze klanten • de juiste presentatie van de producten • het secuur verwerken van kassahandelingen • het inpakken van cadeaus of verkoopklaar maken van producten • het zorgdragen voor een nette uitstraling van de winkel Wie zoeken wij? Voor deze functie zoeken wij iemand die: • klant -en servicegericht is • zelfstandig is • enthousiast en gemotiveerd is • over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden beschikt • commercieel is • flexibel inzetbaar is en bereid om in het weekend te werken • representatief is • graag initiatief neemt • affiniteit heeft met chocola en koffie • woonachtig is in omgeving Utrecht Leidsche Rijn Wat bieden wij? een leuke functie bij de lekkerste chocolaterie • lange termijn samenwerking door inzet, loyaliteit, ontwikkeling en groei • soort dienstverband: vol- of deeltijd, bepaalde of onbepaalde tijd, oproepkracht •

Solliciteer direct via e-mail door je CV met foto en motivatie te uploaden. Voor vragen over de functie en sollicitatie kun je contact opnemen via e-mail: info@leonidas-lrc.nl.


VRIJE TIJD

DONDERDAG 14 MAART 2019

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Zing mee met Carole’s Koor in de Vecht en Angstelkerk

MAART

LOENEN > Ruikt u het al? De lente dient zich onmiskenbaar aan en dit heerlijke vooruitzicht maakt dat u vast wilt zingen! Waarom zou u dit niet eens in koorverband doen. O, u denkt dat u dit niet kunt? Nou, wij dagen u uit! Carole’s Koor bestaat dit jaar 30 jaar. Da’s natuurlijk een hele tijd en dan wil je wel zo af en toe eens een uitstapje maken. Dat doen ze dan ook deze komende maand. Want de donderdagavonden in april bent u van harte welkom om mee te ko-

Verkiezingsdebat PS2019 Studio Idee te Loenen 14 maart, 20.00 uur Staking scholen = Musicaldag bij MusicaLOS! Muziekschool Nieuwe Vaart Gaslaan 12 te Maarssen-Dorp 15 maart, 08.30-17.00 uur Zwemkleding verkoop Kikkerfort Schepersweg 14A te Breukelen 15 maart, 09.30-13.30 uur Kledingbank Stichtse Vecht In ‘t Trefpunt De Aa 50 te Breukelen 15 maart, 10.00-14.00 uur Gezellige bingomiddag in Loenen ‘t Web te Loenen 15 maart, 14.00 uur Bingo voor het Goede Doel Het Schuurtje te Maarssenbroek 15 maart, 20.00 uur

Paastour The Psalm Project.

MAARSSEN > Eigentijds, eenvoudig en verrassend! Op 12 april zal The Psalm Project in de Dorpskerk van Maarssen een optreden verzorgen. De avond is een psalmenvariant van de populaire ‘The Passion’. Het lijdensverhaal van Jezus wordt verteld op een toegankelijke manier. Laat je als jongere en oudere meenemen in een geheel dat bestaat uit een afwisseling van verhalen, luisterliederen en momenten om mee te zingen. Psalmen worden al eeuwenlang

gezongen. Het zijn liederen van de wereldwijde kerk. The Psalm Project heeft een aantal van deze liederen verwerkt tot hedendaagse composities. De avond vindt plaats in de Dorpskerk en begint om 20.00 uur. De deuren zijn een half uur voor aanvang geopend. Kaartjes via www.cgkmaarssen.nl. Een kaartje kost 2,95 euro. Het concert duurt ongeveer anderhalf uur.

Tweede ontmoetingsmiddag Oud-Breukelaren De Driestroom te Breukelen 17 maart, 14.00 uur Stinsenplanten in de binnentuin Ridderhofstad Gunterstein te Breukelen 17 maart, 14.00 uur Academie Muzikaal talent Pauluskerk Straatweg 37 te Breukelen 17 maart, 15.00-16.45 uur Open repetitie van Breukels Glorie De Regenboog te Breukelen 18 maart, 19.30 uur Bingo voor ouderen Breukelen Heycop te Breukelen 19 maart, 14.00 uur Boeken bespreken Wijkcentrum Over-Noord te Breukelen 19 maart, 14.00 uur Alzheimer Café Maarssen De Vondel te Maarssen-Dorp 19-maart, 20.00 uur Kijk voor meer informatie en de volledige agenda op www.varnws.nl

Zing mee!

Rondleiding kasteel Loenersloot LOENERSLOOT > Vanaf vrijdag 5 april starten de rondleidingen weer in Kasteel Loenersloot. Het seizoen begint die dag met een bezoek aan het kasteel door een heuse gravin, een jonkvrouw en een markies. Zij ontvangen een drietal scholen uit Mijdrecht. Er is die dag ook een gewone rondleiding. Iedere vrijdagmorgen, vrijdagmiddag, zaterdagmorgen en zaterdagmiddag wordt er tot november rondgeleid. Bezoe-

Doric String Quartet Oude kerk Laan van Niftarlake 62 te Tienhoven 15 maart, 20.15-22.30 uur

Het Feest van Maarssen Club Zuster Breedstraat 4 te Maarssen-Dorp 16 maart, 20.30-01.00 uur

men zingen in de Vecht en Angstelkerk in Loenen, Rijksstraatweg 139, van 20.15 tot 22.15 uur. Het repertoire van deze avond bezingt de lente én de liefde, begrippen die elkaar inspireren. De muziek komt uit alle windstreken en is van alle tijden, want dát is waar Carole’s Koor voor staat! Voor meer informatie kunt u mailen naar Caroleskoor@ ziggo.nl of bellen met Suzan Helder, (0346) 264477 / 265340. U bent van harte welkom!

Psalm Pasentour in Dorpskerk in Maarssen

Leerlingenavond Lieve Geuens Pauluskerk Straatweg 37 te Breukelen 15 maart, 20.00-22.00 uur

Sterrenkijkavond IVN Streekmuseum Vredegoed te Tienhoven 16 maart, 20.00 uur

15

Optreden korendag IJsselstein 2018.

Open repetitie van Breukels Glorie BREUKELEN > Breukels Glorie houdt een open repetitieavond op 18 maart van 19.30 tot 21.30 uur in basisschool De Regenboog, Heycoplaan, Breukelen. Breukels Glorie is een laagdrempelig gezelligheidskoor bestaande uit dames die een- en ook soms tweestemmig Nederlandstalig repertoire zingen. Van liedjes van vroeger tot de hedendaagse hits van allerlei artiesten, zoals Jan Smit, André jr, Frans Bauer. Door natuurlijk

verloop hebben zij weer plaats voor nieuwe leden. Het liefst sopranen (hogere stem) maar ook alten. Jong of al wat ouder, je bent van harte welkom. Kom naar de open repetitieavond en proef de gezellige sfeer. Meld je voor deze open repetitieavond aan via info@breukelsglorie. nl of 06-48265653. Kijk voor informatie over het koor op de site www. breukelsglorie.nl. Ze ontmoeten je graag op 18 maart om 19.30 uur.

kers kunnen reserveren via www. utrechtslandschap.nl. De gidsen nemen de bezoekers mee door de stijlkamers, de keuken, de kelder en de zolder. En vertellen over gebeurtenissen, zoals die achter de dikke, eeuwenoude muren van Kasteel Loenersloot plaatsvonden. Eens per maand wordt vanaf mei door het fraaie kasteelpark (gratis) rondgeleid. Ook daarvoor dient u te reserveren.

Vier het voorjaar met stinsenplanten bij Gunterstein BREUKELEN > Het IVN, afdeling Vecht en Plassengebied, verzorgt op zondag 17 maart om 14.00 uur een stinsenplantwandeling in Breukelen. U bent dan te gast in de binnentuin van Ridderhofstad Gunterstein, waar natuurgidsen u veel kunnen vertellen over deze voorjaarsbloeiers. De binnentuin, een uniek plekje van deze buitenplaats, is normaal niet toegankelijk voor bezoekers. De excursie is niet geschikt voor mindervaliden.

Parkeren kan alleen op de parkeerplaats in de dorpskern van Breukelen. Deelname aan de excursies is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. U hoeft zich niet vooraf op te geven voor deze excursie. Het IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond en belangrijk natuur is. Voor meer informatie over deze excursie kunt u contact opnemen met Agnes Janmaat (0346) 243961 en Hettie Luijten 0613061988.

Serie lezingen over molens bij Vechtstreekmuseum STICHTSE VECHT > In het kader van de Molententoonstelling, die op 1 maart is begonnen, organiseert het Vechtstreekmuseum een lezingenreeks onder de titel Molinologie. Op drie avonden wordt u meegenomen in de wereld van de molens met verschillende invalshoeken.

Zo wordt de eerste avond de industriële betekenis behandeld, wordt u de tweede avond meegenomen in het internationale spectrum en gaat u op derde avond op reis langs de bestaande en verdwenen molens in de Vechtstreek. Maandag 8 april bespreekt Wouter Pfeiffer, Meestermolenaar in Weesp, het functioneren en de betekenis van de korenmolen, vroeger en nu. Christiaan Pfeiffer, ook molenaar zal de bijzondere molengeschiedenis van de industriestad Weesp behandelen onder de titel ‘Weesp, Jeneverstad’. Dinsdag 23 april zal Erik Stoop, molenaar van

de Cabauwse molen en betrokken bij The International Molinological Society (TIMS), u meenemen naar molens binnen Europa, maar ook daarbuiten en uiteraard stilstaan bij TIMS. Fijn om over de grenzen mee te kijken! Dinsdag 7 mei zijn we weer terug in de vertrouwde Vechtstreek. Dick Vierbergen maakt met u de reis langs de bestaande en verdwenen molens in de Vechtstreek. Dick is kenner bij uitstek van de molens in de Vechtstreek en molenaar van molen De Hoop in Loenen. Alle avonden beginnen om 20.00 uur, de inloop is vanaf 19.30 uur. De kosten voor drie avonden zijn 28,50 euro zonder museumkaart en 19,50 euro met museumkaart. De avonden zijn ook beperkt los te boeken en kosten dan 10,50 of 7,50 euro resp. zonder of met museumkaart. Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen. Inschrijven kan via de website: www.vechtstreekmuseum.nl.

Oorkonde voor Wil de Graaf van muziekvereniging Vriendenkring WESTBROEK > Een complete verrassing voor Wil de Graaf bij het concert van Muziekvereniging Vriendenkring in het Dorpshuis Westbroek. Wegens haar grote verdiensten werd Wil in het zonnetje gezet en omdat ze al 65 jaar lid is. Ook burgemeester Sjoerd Potters

van De Bilt kwam langs. Wil kreeg een speciale oorkonde. Destijds was de bewoonster van caravanpark Molenpolder op 12-jarige leeftijd het eerste meisje op de muziekvereniging en speelde zij de bugel. Het concert was zeer geslaagd.


Profiteer nu nog van onze jubileumkorting! Al meer dan 40 jaar uw vertrouwde adres voor bedden en matrassen BOXSPRING SILVANA Pocket geveerde boxen met pocketveermatrassen, Mee-gestoffeerd, Topper HR, koudschuim 180 x 200

Jubileumactie

Van 1995,- nu voor

1595,-

HOOG/LAAG ZORGLEDIKANTEN

XANTÉ X2 POCKETVERING Kern: Normaal Hoogte 21 cm ✔ 70 x 200 495,Pocket interieur 300 veren p/m2 ✔ 80 x 200 495,Beide zijde koudschuim afgedekt ✔ 80 x 210 495,Extra: ✔ 90 x 200 495,Soepele schouderzone, ✔ 90 x 210 495,Handgrepen, Hygiënisch ✔ 140 x 200 840,dankzij Sensity behandeling

Nu 369,369,369,369,369,629,-

van 2395,-

nu voor

1995,-

MODEL NAPOLI

HET BEST GETESTE MATRAS!

- Electrische hoog/laag verstelling - Trendelen en anti-trendelenburg verstelling - Electrisch verstelbare bodem bij rug- en knieholte - excl. matras

ELEKTRISCHE BOXSPRING

- Elektrisch verstelbare pocketvering boxen - pocketvering matras 300/m2 7 zones Jubileumactie - 6 cm oplegmatras comfortschuim - lighoogte ± 64 cm - crèmekleurig 140 x 200, 160 x 200, 180 x 200 meerprijs lengte 210 +10%

✔ Alle matrassen uit voorraad leverbaar en altijd scherp geprijsd!

PULLMAN EXPRESS MATRAS 1 matras

Vanaf

599,-

1095,-

1- en 2-persoons deelbaar comfort ledikant op wielen, Leverbaar in de formaten 160/180 x 200/210/220 cm. Meer info? bezoek onze showroom.

MODEL OAKLAND

2 voor de halve prijs e

BOXSPRING KYONA

Leverbaar in de maten: ✔ 80x200, ✔ 80x210 ✔ 90x200, ✔ 90x210

140 x 200 160 x 200 180 x 200

V.A.

995,-

✔ Alle matrassen uit voorraad leverbaar en altijd scherp geprijsd!

BOXSPRING HOOFDBORD, 2X POCKET KOUDSCHUIMMATRAS LEVERBAAR IN DIV. KLEUREN

PULLMAN SILVERLINE PREMIER MATRASSEN (FIRM EN STANDARD)

ELEKTRISCH VERSTELBARE BODEM 28 Lats, 2 motorig, 3 jaar garantie. Volledig elektrische bodem met knieknik, hoofdsteun en instelbare middensektor.

Hoogte: Kern: Zones: Afdeklaag: Doorstikking:

TOPAANBIEDING!

Bekledingstof: Handvatten: Leverbaar in:

Voor de ongelofelijke prijs van

199,-

70 x 200 80 x 200 90 x 200 Nu ook in 100 x 200 Nu ook in 140 x 200

€ 199,€ 229,€ 239,€ 264,€ 408,-

POCKETVERING MATRAS

circa 24 cm pocketveer 300 p/m2 7 koudschuim en een flexibele drukverdeling. mix van wol, zijde en katoen aangevuld met comfortfill elastische stretch met Sensity behandeling ja ✔ 80x200 ✔ 140x200 ✔ 80x210 ✔ 160x200 ✔ 90x200 ✔ 180x200 ✔ 90x210

PULLMAN SILVERLINE EXECELLENCE MATRASSEN

Jubileumactie 100 EURO EXTRA KORTING

AL 3X OP RIJ ALS BESTE GETEST! Hoogte: Kern: Zones: Afdeklaag: Doorstikking: Bekledingstof:

circa 24 cm pocketveer 300 p/m2 7 latex en een flexibele drukverdeling. mix van wol, zijde en katoen aangevuld met comfortfill elastische stretch met Sensity behandeling ja ✔ ✔ ✔ ✔

80x200 80x210 90x200 90x210

✔ 140x200 ✔ 160x200 ✔ 180x200

Jubileumactie 100 EURO EXTRA KORTING

Hoogte: 21 cm Pocket interieur, 7 zone. Beide zijden koudschuim afgedekt

70 x 200 70 x 210 80 x 200 80 x 210 80 x 220 90 x 200 90 x 210 90 x 220 100 x 200 100 x 210

NU 179,NU 209,NU 189,NU 219,NU 239,NU 199,NU 219,NU 259,NU 249,NU 289,-

120 x 200 140 x 200 140 x 210 140 x 220 160 x 200 160 x 210 160 x 220 180 x 200 180 x 210 180 x 220

NU 319,NU 389,NU 449,NU 499,NU 429,NU 489,NU 559,NU 479,NU 549,NU 619,-

LEDIKANT ONTARIO 160 x 200 van 640 voor 350,180 x 200 van 640 voor 350,-

KOUDSCHUIM HR 55 MATRAS Voorzien van 3D borden en handgrepen.

✔ ✔ ✔ ✔

160 x 200 van 450 180 x 200 van 519

Strak gelakt ledikant Meddow in 14 verschillende kleuren mogelijk. In verschillende formaten leverbaar. Meer info? bezoek onze showroom.

DEELBAAR LEDIKANT ‘MERANO’ incl. verlichting en nachtkastjes, 160 x 200 in 3 kleuren leverbaar. Normaal 1725,nu voor

995,LEDIKANT WINCH (excl. bodem & matras)

(in div. kleuren leverbaar) 120 x 200 Normaal 499 euro

nu voor

99,NU 150,NU 189,NU 199,-

90 x 200 van 259 NU 120 x 200 van 399

TWEEPERSOONS BED MEDDOW

(FIRM EN STANDARD)

Handvatten: Leverbaar in:

AL 3X OP RIJ ALS BESTE GETEST!

Een tweepersoons ledikant met een frisse en robuuste uitstraling. Leverbaar in de formaten 160/180 x 200/210/220 cm. Meer info? bezoek onze showroom.

99,-

4 SEIZOENEN WOLLEN DEKBEDDEN DEKBEDDEN VAN 100% ZUIVER TEXELSE SCHEERWOL. 100% KATOENEN TIJK

✔ Alle matrassen uit voorraad leverbaar en altijd scherp geprijsd!

Grootste collectie matrassen van Midden Nederland!

140 x 200 van 149,95 nu € 140 x 220 van 169,95 nu € 200 x 200 van 189,95 nu € 240 x 200 van 259,95 nu € 240 x 220 van 279,95 nu €

79,95 89,95 99,95 119,95 139,95

Uit voorraad leverbaar. Snel bij u thuis!

Jubileumactie 10 EURO EXTRA KORTING PER DEKBED

Al onze producten worden in Nederland, België en Duitsland geproduceerd.

SILVANA KUSSENS

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Sinds 1978, al 40 jaar uw vertrouwde slaapspecialist!

De Matrassenstad

Bij ons altijd scherp geprijsd! Jubileumactie 10 EURO EXTRA KORTING PER KUSSEN

Keulsche Vaart 3A | 3621 MX Breukelen | Tel. 0346-264010 | info@matrassenstad.nl | Gratis parkeren Openingstijden: ma. 12.00-17.30 uur di - vr. 10.00-17.30 uur za. 10.00-16.00 uur Route: A2, Afslag Breukelen, volg borden Industrieterrein Keulsche Vaart


SPORT

DONDERDAG 14 MAART 2019

Schietsport LOENEN > De uitslagenlijst van dinsdag van Schietsportvereniging Loenen: Klein Kaliber Geweer (KKG) Hoofdklasse: C. Hennipman: 91, M. Sloeserwij: 86. Klasse A: T. v. Egmond: 79, Chr. Timmerman: 71. Klasse C: L. Delput: 80, B. Spreen: 74. Klasse D: J. den Boer: 53, J. Kaashoek: 37, M. Kaashoek: 38, M. Schulpen: 92. Klein Kaliber Pistool (KKP) G. Degen: 81, E. v. Dommelen: 73, J. v. Egmond - v. Asselen: 63, N. Looyenga: 81, H. Troost: 73. Klein Kaliber Karabijn (KKK) H. Blokzijl: 87, B. Bolderdijk: 81, P. Bijma: 92. Jeugd Luchtgeweer/ KKG: R. v. Asdonck: 89, R. Boekeloo: 58, Jens v. Elven: 54, Jurre v. Elven: 39, K. den Hertog: 78, J. v. ’t Hoff: 76, T. Mulder: 73, C. Pap: 71, J. Tieman: 70.

WIK is de winnaar van Verenigingsspel 2019 KOCKENGEN > Zaterdag 9 maart werd in Overdorp voor de achtste keer het Verenigingsspel Kockengen door de Ondernemersvereniging Kockengen gehouden. Zesendertig teams, bestaande uit vier personen, gingen met elkaar de strijd aan om over 36 onvoorspelbare vragenronden en een rode draadspel uit te maken wie de titel mee naar huis nam. Het werd een gezellige maar ook spannende strijd.

WIK was met twee teams vertegenwoordigd en eindigde op een eerste en vierde plaats. De eerste prijs van 250 euro, aangeboden door Rabobank Rijn en Veenstromen, werd uitgereikt door Adrie de Lange aan het team van Michiel Pot, Ronald Verleun, Alex Peters en Erik Bosman. Het team van de De Wegwijzer legde beslag op de tweede prijs en het team uit het Vierde Kwadrant werd derde.

STICHTSE VECHT > De voorbereidingen voor de tweede editie van Swim to Fight Cancer Stichtse Vecht zijn al weer in volle gang. De vergunningen zijn rond en de dag is zondag 1 september.

WESTBROEK > Dit jaar organiseert korfbalvereniging DOS uit Westbroek weer de bekende rommelmarkt. Deze rommelmarkt wordt gehouden op zaterdag 8 juni op het korfbalveld van DOS in Westbroek. Voor deze rommelmarkt zijn ze op zoek naar spullen! Heeft u nog meubels, kleding, speelgoed, boeken of andere spullen staan en weet u niet wat u ermee moet doen? Zij kunnen deze spullen goed gebruiken! Geef hen een belletje en na afspraak komen zij deze spullen bij u ophalen. U kunt hen bellen voor een afspraak op (0346) 282627.

Winnende team Michiel, Ronald, Alex en Erik.

Sporthuis ABCOUDE > Voor er een schep de grond ingaat, wilde de gemeente zeker weten dat het budget van de stichting toereikend is om de bouw van Het Sporthuis te bekostigen en er geen addertjes van meerkosten onder het gras zaten. Nu de aanbesteding is afgerond, het ontwerp is aangepast en het extra benodigde budget geregeld, was het controlemoment daar. Dinsdag 5 maart heeft het college van b en w positief besloten over het controlemoment. Gebleken is dat het aangepaste definitief ontwerp met de grootste zorgvuldigheid is opgesteld, de aanbiedingen helder zijn en dat het budget toereikend is. De stichting kan dus de bouwteamovereenkomsten met de aannemer en de installateur op korte termijn gaan tekenen. Er wordt door alle partijen hard toegewerkt om de bouw voor de bouwvak-vakantie te kunnen laten starten. Naar verwachting kan Het Sporthuis dan in september 2020 in gebruik worden genomen.

MAARSSEN > Tijdens de Speedo Jaargangfinales in Leiden gaan de 18 beste zwemmers van Nederland per leeftijdscategorie de strijd met elkaar aan om het Nederlands Kampioenschap. Vanuit MZ&PC De Fuut uit Maarssen mocht Tobian Vos op 9 en 10 maart op 5 afstanden meezwemmen. En met succes. Op 4 van deze afstanden wist hij zijn persoonlijk record te verbeteren en ook werd een medaille behaald.

Bij de 100m rugcrawl werd het een spannende strijd om de Nederlandse titel bij de Minioren, maar Tobian wist als eerste te eindigen in een tijd van 1.21.92, vlak voor Feddo Smink (ZV Hoogland uit Amersfoort) met 1.22.33, precies 3 seconden sneller dan zijn persoonlijk record. Een mooie beloning van al zijn trainngsuren in het zwembad. MZ&PC De Fuut feliciteert Tobian met dit prachtige resultaat bij de Speedo Jaargangfinales.

Introductie training racefiets MAARSSEN > Deze training van WTC Maarssen is bedoeld voor mensen die graag wat vaker willen fietsen en er tegenop zien om lange afstanden in een groep te fietsen. Doelstelling is om eind mei 2 uur met elkaar te fietsen met een gemiddelde snelheid van 25km p/u. Op maandag 1 april start de fietstraining. In de maanden april/mei is er iedere maandag vanaf 19.00 uur een fietstraining onder begeleiding van deskundige fietsken-

ners. Daarna gaan ze per training langzaam de afstand vergroten en mogelijk de snelheid verhogen. Deze training staat open voor alle fietsliefhebbers en ze zouden het leuk vinden als ook dames zich hiervoor opgeven. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar ze verwachten wel dat je bij inschrijving op maandag aanwezig bent. Meer informatie René van Hees 06-30273812 of training@wtcmaarssen.nl.

Dammen LOENEN > Op maandagavond 18 maart vanaf 19.30 uur wordt in gebouw ’t Web in Loenen het 50e Vechtstreekdamtoernooi gehouden. Dit is het oudste damtoernooi van deze regio. Hierin strijden jaarlijks vijf damclubs met een tiental uit de regio tegen elkaar om de Vechtstreekbeker. Deze avond wordt geopend met een eerste zet die gedaan zal gaan worden door de wethouder van sport mevr. Hetty Veneklaas van de gemeente Stichtse Vecht. Voor eventuele vragen B.v.d.Linden slotsom@ziggo.nl of 06-55341707.

De prijsuitreiking van de 100m rugcrawl.

Fuut-zwemmer Tobian Vos Nederlands kampioen

Swim

Rommelmarkt

17

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Maak kennis met tennis in Stichtse Vecht STICHTSE VECHT > In Nederland gaan meer dan één miljoen mensen jaarlijks de baan op en daarmee is tennis de tweede sport. Daarnaast is tennis gezond, ontspannend en kun je het spelen wanneer het jou uitkomt. Ben je benieuwd of tennis iets voor je is? Of heb je vroeger getennist en wil je het weer oppakken? Wellicht vraag je je af of tennis iets voor je kind is, maar wil je niet meteen vastzitten aan een lidmaatschap voor een jaar? Met

behulp van de actie ‘Maak kennis met tennis’, willen ze meer inwoners van gemeente Stichtse Vecht de gelegenheid geven om te kijken of tennis bij hun past. Introductie aanbieding: 3 tennislessen voor 20 euro, geen lidmaatschapsverplichting, voor een racket wordt gezorgd. Kijk op de website van een van de vijf verenigingen en schrijf je snel in bij LTC Loenen, LTV Breukelen, TV De Blauwe Reiger, LTC Maarsen-Broeck en TV Nigtevecht.

De rentree van aanvoerster Grin werd onderstreept met drie punten.

VV Maarssen VR1 boekt 1-3 overwinning op Prinses Irene MAARSSEN > VV Maarssen VR1 heeft een 1-3 overwinning geboekt op Prinses Irene. Het was de wedstrijd van de rentree van captain Lianne Grin. Ruim negen maanden stond ze langs de kant, maar zondag mocht ze dan eindelijk haar eerste minuten maken. Geïnspireerd door haar aanwezigheid speelde VV Maarssen VR1 een uitstekende wedstrijd en nam verdiend de punten mee naar huis. Bij rust stond VV Maarssen al met

0-2 voor. In de tweede helft kwam Prinses Irene nog terug tot 1-2, maar Maarssen gaf de zege niet meer weg. De treffers kwamen van Sarina Pua, Marieke Baas en Linda van der Meijden. De storm had ook Nistelrode bereikt en het was door de harde wind lastig voetballen. Het werd een echte vechtwedstrijd, waarbij de scheidsrechter ook nog eens veel toeliet. Kijk voor de video op www.varnws.nl bij Sport

Lustrumeditie OSM Badminton Open MAARSSENBROEK > OSM Badminton hield voor de vijfde keer het OSM Open Jeugdtoernooi. Dit jaar kwamen er meer dan 100 badmintonners uit het hele land streden in verschillende categorieën en leeftijdsklassen. Op het toernooi wer-

den 200 spannende en soms minder spannende wedstrijden gespeeld. Er vielen ook jeugdleden van OSM in de prijzen: Sverre Dalhuisen, Thijs van Schaik, Jacky-Dean Schouten, Jits Karczewski, Julie de Kock en Joyce Sung. Zie www.osmbadminton.nl.

Korfballers OVVO/De Kroon stijgen naar derde plek MAARSSEN > OVVO/De Kroon moest zaterdag korfballen tegen Ons Eibernest. De uitwedstrijd had OVVO verloren. De E4, E5 en E6 mochten oplopen met hun idolen. Op de foto Lola, Fleur, Chloé, Yanique, Isabel, Isalie, Amber, Khoi, Gijs, Ramon, Jurre, Lucas, Mike, Joshua,

Levi en Joel. Tijdens de wedstrijd zette coach Erwin van Putten ook drie A-junioren in. Zij hebben aan het publiek en coach laten zien, dat ze volgend jaar ook in het 1ste kunnen spelen. OVVO heeft uiteindelijk zeer verdiend gewonnen met 27-11.


Autobedrijf De Pijper WIJ DOEN ALLES VOOR UW AUTO!

onderhoud - occasions - nieuwe auto’s

Maak nu alvast een afspraak voor het monteren van uw zomerbanden! • Occasions met 6 maanden BOVAG garantie • Verkoop en service van alle automerken • Inruil en financiering mogelijk

www.autobedrijfdepijper.nl Straatweg 1A, 3604 BA Maarssen Tel.: (0346) 57 14 54 Donderdag- en vrijdagavond geopend. Overige avonden alleen op afspraak.

Nieuwe Mazda3 bij Knoop Maarssen in de showroom MAARSSEN > De nieuwe Mazda3 staat vanaf 16 maart 2019 in de showroom van Mazda dealer Knoop in Maarssen voor prijzen die beginnen bij 27.160 euro voor de versie met 2.0 SKYACTIV-G 122 benzinemotor. Bij de lancering van het nieuwe model heeft Mazda een bijzonder scherp introductieaanbod bij de toch al standaard rijk uitgeruste auto: een gratis Bose® Audio Systeem t.w.v. 850 euro vanaf het Comfort pakket. Met dit nieuwe model zet het automerk een volgende stap in hun veelgeprezen KODO-design. De nieuwe Mazda3 is een en al schoonheid. ‘De nieuwe Mazda3 is een combinatie van prachtig design, revolutionaire techniek en puur vakmanschap’, vertelt Hans Knoop, directeur van Mazda Knoop. ‘Hij heeft alle verwachtingen overtroffen, zelfs die van onszelf. Van de grille tot de achterlichten is de hele auto ontworpen volgens het zogeheten KODO-design van Mazda. Dat je zie terug in de hele auto. Het is werkelijk schoonheid op zijn puurst’.

Imagine by Kia: Kia onthult volledig elektrische concept car BREUKELEN > Kia presenteert met trots de volledig elektrische vierdeurs concept car Imagine by Kia. Dit studiemodel vormt op de 2019-editie van de Autosalon van Genève (5-17 maart) een van de highlights op de Kia-stand, naast de compleet nieuwe volledig elektrische e-Soul en de vernieuwde Kia Niro-familie. Fascinerend bij de Imagine by Kia is het unieke interieur met 21 afzonderlijke HD-displays.

laume perfect bij de visie van Kia op automotive design. ‘Veel autoproducenten hebben het bij elektrische auto’s over zaken als actieradius, verbruik en prestaties. Eigenlijk net zoals bij auto’s met een verbrandingsmotor. Kia is trots de slogan Power to Surprise iedere keer tot uiting te laten komen en daarom willen wij weg van een puur rationele kijk en focussen we meer op emotie. Wij kiezen voor een warme en menselijke benadering van elektrificatie.’

‘Bij automotive design draait alles om het prikkelen van de zintuigen en om het hart net wat sneller te laten kloppen. Wij zien absoluut geen reden waarom dat anders zou zijn wanneer de auto van een elektrische aandrijving is voorzien’, stelt Gregory Guillaume, Vice President of Design van Kia Motors Europe. ‘Onze volledig elektrische concept car zet dan ook je hart in de hoogste versnelling en dit ontwerp geeft ook een indruk van onze allesomvattende en emotionele kijk op elektrificatie.’ Guillaume: ‘Tegenwoordig hebben bestuurders veel vragen over elektrische auto’s, wat heel begrijpelijk is. Ze maken zich zorgen over de actieradius, het laadnetwerk en of elektrische auto’s nog wel dynamisch en uitdagend zijn. We hebben ons aan het begin van dit project daarom afgevraagd, wat de rol van deze concept car moest zijn. De beste manier voor ons om die vraag te beantwoorden, en tegelijkertijd eventuele zorgen van mensen weg te nemen, was om elektrificatie puur vanuit een emotioneel oogpunt te bekijken.’

Exterieurdesign

Deze aanpak waarin de mens centraal staat, past volgens Guil-

De Imagine by Kia visualiseert de wens van Kia om de volgende stap te zetten in de wereld van elektrische voertuigen. Het is de eerste volledig elektrische vierdeurs personenauto van Kia. In tegenstelling tot de volledig elektrische crossover e-Niro – die staat op het platform van de Niro Hybrid en Niro Plug-in Hybrid – beschikt deze concept car over een extreem laag in de auto gemonteerd accupakket, dat energie levert aan een compacte aandrijflijn en is op te laden met inductietechnologie. De concept car is duidelijk niet ontworpen volgens de binnen de industrie heersende kijk op elektrische voertuigen. Dit ontwerp combineert stijlelementen van een sportieve SUV met de ranke en atletische lijnen van een gezinsauto en de veelzijdigheid en ruimte van een crossover. ‘Het is een grote C-segment auto – het segment dat ontzettend populair is in Europa – die voldoet aan alle waardes waarvoor Kia staat’, aldus Guillaume. ‘Deze auto schudt de markt op. Met een ontwerp dat vertrouwd oogt, maar tegelijkertijd ook progressief en nieuw is.’

Voor meer informatie: Autobedrijf Knoop Maarssen b.v. Telefoon: 0346-586444

All-in rijklaar v.a.

€ 12.490

All-in rijklaar v.a.

€ 21.490

All-in rijklaar v.a.

€ 29.990

€ 35.990

Private Lease v.a.

Private Lease v.a.

Private Lease v.a.

Financial Lease v.a.

All-in rijklaar v.a.

€ 229

p.m.1

€ 379

EXTRA INRUIL TOT € 1.500

Tot en met 30 maart3

p.m. 1

EXTRA INRUIL TOT € 3.000

Tot en met 30 maart3

●止むを得ない場合のみ、二段積みレイアウトを使用可

(メーター液晶表示の様な横一列のレイアウトが不可能な場合、横一列で文字の判読がしにくい場合等)

€ 479

€ 269

p.m. 1

EXTRA INRUIL TOT € 3.000

17.01.18 作成 Eデ 岩田  

Tot en met 30 maart3

p.m.2

ELECTRIC & MORE DEAL

Naar keuze gratis laden tot eind 2019 of een gratis laadpaal!4

Ambition to explore

●基本的には横レイアウトにて使用。

VEELZIJDIGE FAMILIE Brandstofverbruik: 1,8-7,0 l/100km. CO2-uitstoot: 40-159 g/km.

Norbert Driessen Utrecht

Norbert Driessen Woerden

Sterrebaan 18 • Utrecht • T. 030 – 23 87 930

Ampereweg 2 • Woerden • T. 0348 – 43 96 96 • www.norbertdriessen.nl

1 Private Lease maandbedrag o.b.v. 48 maanden, 10.000 km/jaar, € 450,- eigen risico WA/Casco en €25,- brandstof. Toetsing en registratie BKR. Private Lease bij MITSUBISHI MOTORS wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door MITSUBISHI MOTORS Financial Services (MMFS), handelsnaam van RCI Financial Services B.V. en wordt gebruikt met toestemming van MITSUBISHI MOTORS CORPORTATION. Voorwaarden: privatelease.mitsubishi-motors.nl/voorwaarden. 2 Financial Lease maandbedrag o.b.v. 35% aanbetaling, 30% slottermijn, 48 maanden looptijd en 3,9% rente. Voorwaarden: mitsubishi-motors.nl/financiering. Rentewijzigingen, typ- en drukfouten voorbehouden. MMFS is de handelsnaam voor financieringsactiviteiten voor Mitsubishi voertuigen aangeboden door RCI Financial Services B.V. en wordt gebruikt met toestemming van Mitsubishi Motors Corporation. RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK-nummer 30055070, AFM-vergunningsnummer 12009781). 3 Extra inruilbonus uitsluitend geldig op nieuwe klantorders in maart 2019 met als uiterste registratiedatum (tenaamstelling) 30 maart 2019. Inruilbonus Eclipse Cross niet geldig op de Pure uitvoering. Inruilbonus ASX alleen geldig op de Connect Pro+ uitvoering. De acties zijn niet geldig in combinatie met andere acties, niet geldig voor fleet en (private) lease orders en niet inwisselbaar tegen contanten. 4 Deze aanbieding is geldig tot 1 mei 2019. U kunt tot 4 maanden na de aankoop van een Outlander PHEV-2019 gebruik maken van het aanbod (aankoop heeft plaatsgevonden gedurende de actieperiode). Bij de Laadpas Actie kunt u tot 12 maanden na aanschaf gratis laden op basis van een redelijk gebruik (fair use policy) van maximaal 15.000 km. Indien dit aantal kilometers wordt overschreden is NewMotion gerechtigd de extra laadkosten in rekening te brengen. Laden in het buitenland en snelladen zijn uitgesloten van de Laadpas Actie. De Laadpunt Actie wordt verwerkt door € 1.199,00 korting te geven op de aanschaf en installatie van een Home Standard laadpaal. Dit bedrag is in de meeste gevallen dekkend voor de reguliere aanschaf en installatie van dit type laadpaal. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.mitsubishi-motors.nl. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardspecificaties. Verkoopprijzen inclusief BTW/BPM en bijkomende kosten, exclusief metallic- of pearl lak. Een nieuwe Mitsubishi wordt geleverd met 5 jaar garantie en mobiliteitsservice. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 03-19


ONDERNEMEND 19

DONDERDAG 14 MAART 2019

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Nationale Restaurant Week bij Balijepark DE MEERN > Wil je luxe uit eten voor een vriendelijke prijs? Dan is de Nationale Restaurant Week, van maandag 11 maart t/m woensdag 27 maart, het ideale moment.

Balijepark restaurant in De Meern kreeg afgelopen jaren tijdens deze speciale actieperiode gemiddeld een 9,2 van zijn gasten en staat daarmee in de top 5 restaurants van de provincie Utrecht. Chef-kok en eigenaar Julien van Stokkem over de waardering van de gasten: ‘Die mooie score willen we dit jaar natuurlijk overtreffen. Hoe? Om te beginnen wordt iedereen ontvangen met een amuse van tomatentartaar, watermeloen en basilicum. Daarna kun je kiezen uit pure gerechten waarin je de lente al proeft, zoals heek met komkommer en hangop, coquilles met venkel en limoen of lamsrack met pancetta en

enoki. Verder verklap ik nog niet te veel, kom vooral langs en laat je verrassen. Wij beloven je een heerlijke avond.’ Tijdens de Restaurant Week serveert Balijepark een driegangenlunch voor 27,50 euro en een driegangendiner voor 31,50 euro. De lunch en het diner zijn uit te breiden naar zes gangen en worden, indien gewenst, geserveerd met bijpassende wijnen. Reserveren in de Nationale Restaurant Week kan via www.balijepark.nl of telefonisch via (030) 6621254. Lukt het je niet om tijdens de Restaurant Week een tafeltje te bemachtigen? Kom gerust langs op een ander moment. Balijepark heeft elke 4 à 5 weken een nieuwe kaart. Of probeer de High-Tea of High-Wine; de recensies op internet zijn lovend. Balijepark is 7 dagen per week geopend vanaf 12.00 uur, op dinsdag vanaf 17.30 uur.

De Keizer Vechtstreek Makelaars in nieuw pand in Maarssen MAARSSEN > Een betere reclame voor een makelaar is er eigenlijk niet. Zelf een kantoor op een mooie locatie geeft toch een stukje vertrouwen in de vakkennis en service. En de keus van De Keizer Vechtstreek Makelaars voor het historische pand op de hoek Breedstraat/ Bolensteinsestraat in hartje Maarssen is een schot in de roos.

‘We merken het nu al dat er meer aanloop is en dat klanten ons weten te vinden’, zegt Reinier Rijke over de nieuwe alliantie tussen de twee gerenommeerde kantoren van De Vechtstreek en de Keizer Makelaars,

DITA Eyewear show bij Reyer Lafeber The Optical Society En demonstratie van exclusieve parfums LEIDSCHE RIJN > Van vrijdag 15 t/m zondag 17 maart organiseert Reyer Lafeber aan de Parijsboulevard in Leidsche Rijn Centrum een DITA Eyewear show.

Tijdens de show zullen wij de gehele DITA-collectie in huis hebben. Daarnaast zal DJ Dos Santos op zaterdagmiddag live draaien in onze bijzondere winkel aan de Parijsboulevard. De collecties van DITA voor mannen en vrouwen zijn geïnspireerd op de stijl van de jaren ‘50 tot en met de jaren ‘80, met gebruikmaking van moderne materialen en vormen. DITA onderscheidt zich in kwaliteit, uiterlijk en pasvorm. Het oog voor detail en materiaal bij DITA zijn ongekend. Het team van ontwerpers, research en ontwikkeling naar materialen en het aantal maanden dat nodig is om een DITA-

montuur te maken is direct voelbaar wanneer een DITA bril in de handen wordt gehouden. Daarom worden de ontwerp- en productienormen van DITA beschouwd als de maatstaf voor veel andere luxe brilmerken. DITA staat wereldwijd bekend om de hoge kwaliteit en het gebruik van edelmetalen. DITA is co-sponsor van het Red Bull racing team en Max Verstappen draagt vanzelfsprekend zelf ook een DITA. Tijdens de DITA Eyeware show is er op zaterdag een demonstratie van niche parfums. Extravagante en zeer exclusieve parfumhuizen zoals Amouage, Xerjoff, Tiziana Terenzi, Sillage, Moresque en Lalique zijn dan vertegenwoordigd en verkrijgbaar aan de Parijsboulevard 89 in Leidsche Rijn Centrum bij Reyer Lafeber The Optical Society.

nu samen in een nieuw kantoor. Het idee om samen verder te gaan was eigenlijk snel beklonken tussen de twee maleraars, die elkaar prima aanvullen en versterken. ‘Teneinde ons marktaandeel in de regio Maarssen nog verder te vergroten en nog meer kennis en een groter netwerk binnen onze organisatie te verkrijgen, gaan wij als De Keizer makelaars Maarssen een alliantie aan met het gerenommeerde makelaarskantoor De Vechtstreek makelaars’, aldus algemeen directeur Frank Verveer. ‘Onze makelaars Paulus Luykx, Reinier Rijke, Merel van der Kammen,

Huib Eijlander en onze commerciële binnendienstmedewerksters Angela Hekker en Joke Kalse zullen als vanouds van dienst zijn. Wij hebben er alle vertrouwen in en zijn ervan overtuigd met deze samenwerking een nieuwe stap te hebben gezet naar de toekomst, met behoud van de kwaliteit, persoonlijke inzet en betrokkenheid die je van ons gewend bent. Bij deze nieuwe samenwerking hoort een bijzondere vestiging. Wij zijn dan ook zeer trots dat wij in het hart van Maarssen een gezamenlijke vestiging betreden aan de Breedstraat 16.’

Starterslening blijft druppel op gloeiende plaat MAARSSEN > Sinds 2016 is het aantal gemeenten dat de Starterslening aanbiedt - bedoeld om starters te helpen bij de aankoop van een eerste woning - gestegen met 13,5 procent. Deze stijging blijkt echter een druppel op de gloeiende plaat te zijn voor starters op de huizenmarkt. In dezelfde periode was namelijk sprake van een sterke daling van het aantal Startersleningen dat daadwerkelijk is afgesloten: 47,5 procent. Volgens De Hypotheker bevestigen deze cijfers dat starters steeds meer moeite hebben om een geschikte woning te vinden. ‘In de huidige

oververhitte woningmarkt is het cruciaal om starters waar mogelijk een steun in de rug te bieden, aangezien hun situatie anders uitzichtloos wordt. Ondanks een lichte stijging van het aantal gemeenten dat de Starterslening aanbiedt, is het aantal leningen dat daadwerkelijk is afgesloten helaas juist drastisch gedaald. Dit is een duidelijk signaal dat dit middel alleen onvoldoende is’, benadrukt Bastiaan Pouw, franchisenemer van De Hypotheker in Maarssen. ‘Daarom is het essentieel dat er naast een ruimere beschikking van

de Starterslening - met name in grote steden - nieuwe initiatieven ontstaan om starters de mogelijkheid te bieden in te stromen op de woningmarkt. Dit kan door het bouwen van extra nieuwbouwwoningen in een gunstige prijsklasse voor starters, maar het is net zo belangrijk dat de doorstroming op de hele woningmarkt wordt gestimuleerd. Wanneer het aantrekkelijk wordt gemaakt voor ouderen om te verhuizen, zorgen de vrijgekomen eengezinswoningen voor een sneeuwbaleffect voor zowel doorstromers als starters.’

Win 100 euro met parkeren LEIDSCHE RIJN > Een van de grote voordelen van Leidsche Rijn Centrum is het parkeren. Twee uur gratis parkeren en bij besteding van tenminste 10 euro bij de Jumbo nog eens 1,5 uur extra. De parkeergarage is met de nieuwste technologieën uitgerust. Je rijdt binnen, het systeem onthoudt je kenteken en als je binnen 2 uur vertrekt, gaat de slagboom vanzelf open. Ben je later, dan kun je bij de slagboom gemakkelijk met je pin betalen of via de app. Om het gemak extra te benadrukken worden zaterdag 10 bezoekers in het zonnetje gezet. Wie weet ben jij degene die wordt opgewacht door een fanfare, confettikanonnen en bloemen. Bovendien krijg je ook nog eens 100 euro, die je samen met een van de LRC hostesses in het centrum gaat besteden.

De naald op markt Bisonspoor is binnenkort weg MAARSSENBROEK > Het werk aan de gevels van Bison Shopping Center aan de markt schiet aardig op. Als het Maarssenbroekse winkelcentrum klaar is met dat deel van de renovatie, komt de gemeente in actie om het marktplein aan te pakken. Het plein krijgt na de zomer een heel

nieuwe uitstraling zonder parkeerplaatsen. De gemeente en de bewoners hebben uitgebreid gepraat over de plannen. En ook het kunstwerk De Naald op het midden van het plein gaat weg. Wanneer de sloop is gepland, is nog niet bekend.


EVENT P R E C I S I O N ,zaterdag Q U A L16 I T&Y,zondag A N D17Lmaart ONGEVITY

zaterdag 16 + zondag 17 maart E S T. 1 9 9 5 zaterdagmiddag 14.00 - 17.00 uur

zaterdagmiddag

DJ DOS SANTOS live DJ DOS SANTOS live Parijsboulevard 89 | Leidsche Rijn Centrum |

Profile for VARnws

VARnws Stichtse Vecht 14 maart 2019  

VARnws Stichtse Vecht 14 maart 2019  

Profile for varnws