Page 1

DONDERDAG 28 FEBRUARI 2019

EDITIE LEIDSCHE RIJN

NIEUWS Zingen verbindt mensen uit alle culturen

VRIJE TIJD De wereld & Ko Een heel leven verzinnen

SPORT Biljarters De Meern heroveren wisselbeker

VARNWS.NL

Pagina 3 >

Pagina 11 >

Pagina 13 >

.NL

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Uitgave: Van Dijk Grafimedia BV, Breukelen Verschijnt elke donderdag en 24 uur per dag op www.varnws.nl Oplage: 66.000 exemplaren, huis aan huis Jaargang 75, Nr 13

Utrecht wil kansen benutten in Overvecht Er zijn veel positieve ontwikkelingen en initiatieven in de wijk van, voor en door bewoners Lees meer op www.varnws.nl bij Nieuws

Door de Binnenstad, langs Singel en Maliebaan, door Overvecht en Leidsche Rijn weer naar de Jaarbeurs Lees meer op www.varnws,nl bij Nieuws

Aandacht voor het behoud van natuur werkt Veel moderne beroepen zijn ook gunstig voor de natuur, doordat er vanuit huis wordt gewerkt Lees meer op www.varnws.nl bij Lezersnieuws

Wij zijn op zoek naar

BEZORG(ST)ERS voor wijken in Vleuten (Dorpsstraatwijk) en Harmelerwaard Ben jij 13 jaar of ouder en heb je zin om de VAR te bezorgen, mail dan naar: info@varnws.nl of vul het formulier in op onze website: www.varnws.nl

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Nieuw

Al meer dan 110 jaar het vertrouwde adres voor de opmaak van uw

Toyota Auris Hybrid advertentie - brochure

Kom langs voor onderhoud en/of reparatie aan uw caravan of camper

flyer - poster

op het grootste evenement van het jaar; het Carnaval in Kwakbollenpoel met optocht Lees meer op www.varnws.nl bij Nieuws

Testen op brandveiligheid van de Stadsbaantunnel Hittebestendig

proeven in de Stadsbaantunnel om de actuele hittebestendigheid te onderzoeken. Om een goed beeld QQ te krijgen van de hittebestendigheid van de Stadsbaantunnel is het noodzakelijk om op meerdere plekken de Door Ed Kamans tunnel te testen. Dit is noodzakelijk LEIDSCHE RIJN > Veiligheid voor omdat er tijdens meerdere bouwalles, zo denkt de gemeente en periodes is gewerkt en er sprake is daarom komen er extra proeven van verschillende type funderingen voor de brandveiligheid in de (in verband met de bebouwing op Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn. de Stadsbaantunnel). Het testen gebeurt door een speciale oven tegen Het gaat om de hittebestendigheid het beton aan te zetten. Zo wordt van het beton van de tunnel bij een getoetst of en bij welke temperaextreme brand. Al eerder had het tuur het beton afspat van de fundecollege in een brief aan de gemeenring. Om de brandproeven goed en teraad aangekondigd dat er misrepresentatief uit te voeren, is het schien niet een optimale veilige situhelaas noodzakelijk om de Stadsatie is. ‘Onlangs bent u geïnformeerd baantunnel af te sluiten van zaterdat het gebruikte beton bij de Stadsdag 16 maart (8.00 uur) t/m zondag baantunnel bij een extreme brand 31 maart (18.00 uur). ‘We benutten mogelijk een verminderde hittedeze afsluiting ook om diverse onbestendigheid heeft (ten opzichte derhoudswerkzaamheden uit te voevan de gecertificeerde kwaliteit die ren, bijvoorbeeld aan de (digitale) de tunnel moet hebben)’, aldus het beveiligingsinstallatie en aan het college. En nu komt er daadwerkeasfalt’, aldus het college. Er worden RobbeManto.qxp_advertentie 24-01-17 lijk ook een onderzoek met VAR brandomleidingen ingesteld en het verQQ

ROBBE MANTO ZE ZIJN ERop WEER! ruimt

BROEKEN VAN STEHMANN

-/- 70%

De broek waar iedere vrouw blij van wordt! Kaatsbaan 30 (nu in 16 kleuren!) Kaatsbaan 30, Maarssen Maarssen tel. 0346-785027

De Corridor 12K, Breukelen (0346) 261 304 www.vandijkgrafimedia.nl

Onderhoud alle automerken (ook leaseauto’s)

Bij u in de buurt.

keer wordt al een week van tevoren ingelicht met borden bij de drukke route in Leidsche Rijn. ’Omleidingen geven we aan via (extra) borden in de wijk en op de A2 een week voorafgaand en tijdens de sluiting. Om de verkeersstromen rondom de nabij gelegen basisschool goed te laten verlopen, zetten wij bij deze school in Leidsche Rijn verkeersregelaars in tussen 08.00 en 09.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur. Verder worden de wijkbewoners geïnformeerd met een wijkbericht en betrekken we de eigenaar van winkelcentrum Leidsche Rijn Centrum’, aldus het college over de maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als de ovens aan het werk zijn geweest en het is duidelijk of er extra maatregelen moeten worden genomen, wordt de gemeenteraad ingelicht over de resultaten van de brandproeven. De aanleiding voor het onderzoek is dat bij enkele rijkswegtunnels bleek, dat het beton minder hittebestendig is dan werd gedacht en extra brandwerende bekleding nodig is.

Voor leden en ieder ander. We maken het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder. Bel 030 200 45 31 voor een persoonlijk gesprek.

Tap

www.knoopweb.nl

Kooijman Utrecht Kooijman Utrecht uw Toyota Dealer voor heel Utrecht en omstreken! uw Toyota Dealer voor heel Utrecht en omstreken!

Hoofddealer voor Utrecht en omstreken!

Kijk op pagina 2 atie! voor meer inform caravan onderhoud stichtse vecht.nl

HARMELEN > Na een grandioos klein carnavalsweekend met het Cresponcarnaval en het eigen Kleintje Carnaval, is het nog maar een paar dagen wachten tot het weekend

Omleidingen

Start ploegentijdrit Vuelta 2020 bij Jaarbeurs

Caravanonderhoud Stichtse Vecht

Op naar het Groot Harmelens Jubileum-Carnaval

www.toyota-utrecht.nl Meijewetering 39, 3543 AA Utrecht

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

fysio

plaza

Kijk voor de Fysiopraktijken bij u in de buurt op de achterpagina


UNIEKE LOCATIE VOOR UW FEEST?

Caravanonderhoud Stichtse Vecht Kom langs voor onderhoud en/of reparatie aan uw caravan of camper • Alle merken • BOVAG gecertificeerd • Zeer ervaren monteurs • Remmentestbank aanwezig • 24/7 afspraken plannen via onze website • Klantgericht • Altijd vooraf overleg • Montage accessoires • Vochtmeting en aankoopkeuring • Ook het adres voor schadereparatie

VINKEVEENHAVEN . NL

MET BORREL OF BBQ

AAN UW EIGEN STRANDJE!

KRINGLOOP

ZONDER TROEP!

euring k V Ü T 0 0 1 o p m Te maart 2019 op 4

a onze website spraak maken vi af n ee k lij ke ak ntact. U kunt gem or persoonlijk co vo n lle be en ev of anders Nieuwe klanten van ‘De Kraai’-kringloopwinkel zijn verrast door de smaakvolle opstelling en de zorgvuldig geselecteerde spullen die er te krijgen zijn. Je koopt er voor een klein bedrag goede, bruikbare artikelen. Kom eens snuffelen! De opbrengst komt ten goede aan de gehandicaptenzorg De molen is elke zaterdag open! Van 10.00 - 16.00 uur

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Haal- en brengmogelijkheid voor onderhoud in de avonduren op locatie Gageldijk 29 (stalling): Dinsdag & donderdag: 18.00-19.00 uur en zaterdag van 9.00-12.00 uur. Werkplaats: Tuinbouwweg 29a, Maarssen, 030 - 261 83 89

caravan onderhoud stichtse vecht.nl

Westbroekse molenweg 28 in Westbroek

WINKEL

SBM Advocaten adviseert! Wie betaalt de uitvaartkosten? Een uitspraak van gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 18 september 2018 illustreert het belang van goed en tijdig advies bij het afwikkelen van een nalatenschap. Feiten en procesverloop: Erflaatster woonde samen met haar partner. Zij had één zoon, vermoedelijk uit een eerdere relatie. Erflaatster overlijdt, haar zoon is haar enige erfgenaam. De partner van erflaatster regelt de uitvaart en schakelt een uitvaartverzorger in. Diens factuur laat hij onbetaald, omdat niet hij, maar de zoon van erflaatster de enige erfgenaam is. De uitvaartverzorger start een procedure en vordert betaling van de factuur door de partner. Dit vanwege het feit dat de partner de opdrachtgever is. De partner roept de erfgenaam in vrijwaring op. Hij vindt dat de uitvaartkosten voor rekening van de nalatenschap moeten komen. De partner wordt door de rechtbank tot betaling van de factuur veroordeeld en de vordering van de partner op de erfgenaam wordt door de rechtbank slechts deels toegewezen. De partner gaat in hoger beroep. De erfgenaam verschijnt niet in hoger beroep en laat verstek gaan. Het hof buigt zich over de zaak en stelt vast dat de uitvaartkosten in principe een schuld van de nalatenschap is. Dit op grond van artikel 4:7 lid 1 sub b BW. Dat wetsartikel bepaalt echter slechts wat de schulden van een nalatenschap zijn (en geeft een rangregeling), maar bevat geen ‘tot vergoeding verplichtende rechtsgrond’. Voor een dergelijke vergoedingsverplichting is een afzonderlijke rechtsgrond vereist. Beoordeling in hoger beroep: Het gerechtshof overweegt simpel gezegd dat de rechtbank een onjuiste uitspraak heeft gedaan. De wet bepaalt weliswaar dat uitvaartkosten een boedelschuld van de nalatenschap zijn. In dat wetsartikel is volgens het gerechts-

hof niet bepaald dat als de uitvaartkosten door een derde worden betaald, de erfgenaam verplicht is om de uitvaartkosten aan die derde te vergoeden. Om de erfgenaam tot vergoeding van de uitvaartkosten aan die derde te kunnen veroordelen, is een aparte rechtsgrond vereist. Die aparte rechtsgrond kan bijvoorbeeld zijn gelegen in een tussen de erfgenaam en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, ongerechtvaardigde verrijking etc. Van een dergelijke rechtsgrond is in deze zaak niet gebleken, zodat de erfgenaam niet tot vergoeding van uitvaartkosten veroordeeld had kunnen worden. De partner komt er nog relatief goed van af. Doordat alleen hij hoger beroep had ingesteld, geldt als uitgangspunt dat de partner als gevolg van het door hemzelf ingestelde hoger beroep niet in een slechtere positie mag komen te verkeren ten opzichte van de situatie zonder hoger beroep. Het hof volstaat daarom met een afwijzing van het hoger beroep. Zou de erfgenaam zelf ook hoger beroep hebben ingesteld, dan had dat tot vernietiging van de aangevallen uitspraak van de rechtbank kunnen leiden, met als gevolg dat de erfgenaam geheel geen vergoeding van uitvaartkosten had hoeven te betalen aan de partner van erflaatster. Men gaat er doorgaans van uit dat uitvaartkosten nu eenmaal ten laste van de nalatenschap komen. Deze uitspraak laat zien dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Door het tijdig inwinnen van advies kunnen dergelijke situaties (en procedures) vaak worden voorkomen. Marino Vossen (advocaat) Wilt u meer informatie ontvangen over dit onderwerp, dan zijn wij u graag van dienst!

SBM Advocaten I Middenburcht 136 I 3452 MR Vleuten (Utrecht) T: 030-7555383 I E: leidscherijn@sbmadvocaten.nl I W: www.sbmadvocaten.nl


NIEUWS

DONDERDAG 28 FEBRUARI 2019

Zonnepanelen LEIDSCHE RIJN > Bij de brandweerkazerne aan de Belcampostraat heeft de gemeente 936 zonnepanelen geplaatst. Deze panelen hebben het afgelopen jaar ongeveer net zoveel stroom geproduceerd als 61 gezinshuishoudens jaarlijks verbruiken. De hoeveelheid vermeden CO2uitstoot is ongeveer 16.500 kilo per jaar.

Controle HAARRIJN > De politie hield op donderdag 21 februari samen met onder andere de Belastingdienst, Douane, een drugs- en tabakshond van de douane, Marechaussee, Landelijke Eenheid en een drugshond van de Landelijke Eenheid verkeerscontroles op de Thorbeckelaan, Koningsweg, Haarrijn en de Nijverheidskade in Utrecht. In totaal werden er ongeveer 300 voertuigen (auto’s, brommers en fietsers) gecontroleerd en zijn er 117 bekeuringen opgemaakt. Negen personen zijn aangehouden, onder andere één persoon met een flinke hoeveelheid harddrugs op zak. De grote integrale verkeerscontrole op diverse strafbare zaken werd gehouden tussen 15.00 en 23.00 uur en maakt deel uit van de reguliere controles. De politie deelde onder andere elf bekeuringen uit voor niet-handsfree bellen, vijf keer voor het rijden zonder rijbewijs en drie keer voor het rijden op een fietspad. Dertig fietsers zijn beboet voor het rijden zonder verlichting. Zeventien voertuigen voldeden niet aan de wettelijk gestelde eisen en acht bestuurders hadden nog een schuld bij de Belastingdienst. Er werden zeven mensen aangehouden voor het besturen van een voertuig onder invloed van drugs, één voor het rijden onder invloed van alcohol en één persoon stond nog gesignaleerd voor DNA-afname.

COLOFON VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Verschijnt elke donderdag huis-aan-huis in een oplage van 66.000 exemplaren en 24 uur per dag op varnws.nl

3

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Zingen verbindt mensen uit alle culturen Levensverrijking met muziek QQ

Door Dries van Dijk LEIDSCHE RIJN > Vrouwen uit Terwijde bewaren herinneringen aan hem. Anthony Heidweiller zorgde voor ontmoeting door met hen samen te zingen, een decennium geleden. Vorige week zorgden zijn Operamakers met Kinderen Ouders Zingen-project (KOZ) voor een bijzonder schoolpleinconcert van ouders en kinderen op Brede School Het Zand.

Deze samenzang is een uiting van Anthony‘s ambitie als kunstenaar. De opleiding tot operazanger gaf hem de kracht om zijn stotteren te overwinnen. Betere verbinding tussen mensen uit alle culturen is de verantwoording van de kunstenaar en kan door zingen enorm verbeteren. De levensles, die Anthony steeds dieper leert! ‘Daarom is (zang) educatie de basis voor persoonlijke ontwikkeling en dieper contact met de medemens. Een zingende samen-

leving brengt meer eigenheid in de zingende mens en brengt mensen tot elkaar!’ Anthony is eerlijk: ‘Dat lukt nog niet, in Leidsche Rijn. Muziekeducatie met kinderen én met ouders is essentieel. Ouders zitten nog niet te wachten om te gaan zingen. Ik ben blij met de groepen, die gaan zingen op Brede School Het Zand en in Utrecht, maar ik zie te weinig terug van de inspanningen van Operamakers. We willen het contact met de ouders, dus dat gaat lukken! We maken fouten; we pakken het weer op!’ Hij beschouwt andere kunstenaars medeverantwoordelijk voor grotere menselijkheid en begrip in de samenleving door uitingen in theater, poëzie en beeldende kunst. Hij wil samen met collega Hanne van de Vrie (Muzikaal leider KOZ) contact leggen met buurtverenigingen en andere wijkinstellingen voor contact met ouders. Ook in het voortgezet en hoger onderwijs werkt Heidweiller in educatieve muzikale projecten. ‘Binnen de kunsten en het muziekonderwijs zien wij nog geen afspiegeling van de kosmopolitische samenleving! Ook ik kan on-

Anthony Heidweiller. gelooflijk veel leren van de muzikale achtergronden van ouders van nietwesterse samenlevingen. Muziek is een diepe vorm van communicatie door klankkleuren, frasering, ritme en stiltes. Zo krijgt verbinding haar diepte en kan de kwaliteit van samenleven omhoog!’ Anthony kreeg zelf wel erkenning voor inspanningen op educatief en muzikaal terrein. De Prins Bernhard Cultuurprijs en de Cultuurprijs Stad Utrecht. Grote projecten in Amster-

dam, België, Duitsland en Frankrijk. Nu is hij werkzaam in een project met Pierre Audi, waarin de muziekcultuur van Mediterrane landen samenkomt. Componist Jan Groenteman schreef samen met de beroemde Syrische componist/pianist Aeham Ahmad voor KOZ ‘Je vangt me op’ over vriendschap. Dat werd vorige week vrijdag door KOZ in Het Zand tweemaal gezongen met 800 leerlingen en ouders.

Aan de slag in het Máximapark bij NL Doet Broedhopen voor ringslangen LEIDSCHE RIJN > De grootste vrijwilligersactie van Nederland dit jaar op 16 maart is ook te merken in het Máximapark.

‘Op zaterdagmorgen 16 maart kortwieken we de elzen én werken we aan de broedhopen voor ringslangen. Help jij ook mee om het park nog mooier te maken dan het al is? De Vrienden van het Máximapark heten je om 9.00 uur van harte welkom in de Werkschuur aan de Alendorperweg 10A. De koffie staat klaar en we leggen de werkzaamheden kort uit. Daarna gaan we met z’n allen aan de slag. Gereedschap is aanwezig. Rond 12.00 uur ronden we af met broodjes. De broodjes van bakker Akkermans uit Vleuten zijn met liefde gesmeerd en regelmatig vergezeld van een heerlijke huisgemaakte soep’, aldus de Vrienden van het Máximapark, die ook op zoek gaan naar ringslangen. ‘Je ziet ze bijna nooit, maar ringslangen horen

thuis in het Máximapark. Ringslangen eten onder andere kleine visjes, kikkers en insecten. Ze zijn niet gevaarlijk en ook niet giftig. Ze leggen hun eieren in plantenafval, omdat dat gaat broeien en de eieren door de warmte worden uitgebroed. Om dit mooie beest een plek te geven, zijn vorig jaar twee broedhopen aangelegd. Tijdens NL Doet gaan we de broedhopen openmaken en controleren of er eierschalen in liggen. Daarna bouwen we de broeihopen opnieuw op met paardenmest, boomblad, gras, riet, houtsnippers en dunne boomtakken. We zijn erg benieuwd of we vorig jaar inwoning hebben gehad.’ Ook zin om aan de slag te gaan? Steek je handen uit de mouwen en ín de werkhandschoenen! De activiteiten zijn leuk voor kinderen van alle leeftijden. Meld je aan via info@maximapark.nl, dan zorgen wij dat we genoeg broodjes hebben.

Nieuwe locatie voor het Taalcafé in Vleuten-De Meern

VLEUTEN-DE MEERN > Het Taalcafé in Vleuten-De Meern heeft een nieuw adres, nu elke donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur bij de bibliotheek Vleuterweide, Burchtpoort 16, 3452 MD in Vleuten. Het Taalcafé is een initiatief van Taal Doet Meer en DOCK en een plek waar anderstalige Utrechters en Utrechtse vrijwilligers in gesprek kunnen gaan. Het gaat om ontmoeten en spreken in de Nederlandse taal. Er wordt over veel verschillende onderwerpen gespro-

ken. Familie, sport, gekke spreekwoorden of een bijzondere hobby; alles komt voorbij. Sommige vrijwilligers en deelnemers doen elke week mee, anderen wanneer het hen uitkomt. Er is altijd een vrijwillige coördinator aanwezig die rondloopt, vragen beantwoordt en aanschuift bij verschillende tafels. Je bent van harte welkom om langs te komen. Je kunt gewoon binnenlopen, vooraf aanmelden is niet nodig. Deelname aan de Taalcafés is gratis.

Wilt u adverteren? Sluitingstijd: woensdag 11.00 uur Mail uw vraag naar: info@varnws.nl

24/7 online lokaal nieuws op varnws.nl

Redactie Mail tips en vragen naar: redactie@varnws.nl VARnws @VARnws 06-38764136 VAR niet ontvangen? Geef uw klacht voor vrijdag 16.00 uur door op varnws.nl of bel (0346) 261304

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Contact De Corridor 12K, 3621 ZB Breukelen Tel. (0346) 26 13 04 VARnws is een uitgave van:

We gebruiken 100% gerecycled papier voor het drukken van onze krant. Verder streven we naar het verantwoord gebruik van grondstoffen. Er wordt geproduceerd in een gesloten circuit, waardoor alle materialen hergebruikt kunnen worden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Van Dijk Grafimedia B.V. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Muziekproject op De Boomgaard afgesloten met concert LEIDSCHE RIJN > Op vrijdag 22 februari was de eindvoorstelling van het Muziekproject op obs De Boomgaard. Alle kinderen, zo’n 150 in totaal uit de groepen 6 en 7, hebben mogen ervaren hoe het is om te spelen op een echt muziekinstrument. Zij mochten kiezen uit trompet,

trombone, bariton, saxofoon, dwarsfluit, klarinet of drums. De kinderen die verder willen na de voorjaarsvakantie mogen gelijk al meedoen bij het opstaporkest van De Bazuin De Meern. Daarbij zijn ook ouders van harte welkom om te luisteren of ook zelf mee te doen.

Tel. (0346) 251639 Fax (0346) 251897

THERAPIE VOOR KIND ORTHOKERATOLOGIE Wij kunnen de achteruitgang in (-) brilsterkte tijdens de groei vrijwel geheel stoppen GEEN BRIL MEER NODIG!

Plesman Optiek Contactlenzen Optometrie Dr. Plesmanlaan 156 tm 160 Maarssen Tel. 0346-556555 www.plesmanoptiek.nl Facebook.com/plesmanoptiek


TE HUUR

Nieuw in onze vestiging aan de Diependaalsedijk

Hal 1: bouwjaar 2018, opp. 56 m2, met zolder. Schoon metselwerk, dakisolatie en dubbelwandig. Geschikt voor klusbedrijf, hoveniersbedrijf of opslag. Bereikbaar via roldeur en loopdeur. Elektra aanwezig. Huurprijs € 400,- per maand. Hal 2: bouwjaar 2010, opp 48 m2, met zolder, droog en goed geïsoleerd. Voor dezelfde doeleinden. Bereikbaar via loopdeur. Huurprijs € 250,- per maand.

Outlet kleding, schoenen & tassen

Inlichtingen: 06-24 39 90 85 of 06-38 51 67 75

SCHOENREPARATIES, ONDERHOUD, SLEUTELS, RIEMEN, TASSEN/LEDERWAREN EN NAAMBORDEN

TE HUUR mooie vakantiebungalow

voor maar

1 euro! Iedere week nieuwe aanvoer!

2 BEDRIJFSHALLEN vlakbij Westbroek

www.desirkel.nl

WIFI, Huurfietsen, electrische fietsen. Geniet vakantie in Denekamp. www.twentehuisjes.nl Info: 0541-626578/ 06-39609666

Schoenmakerij Groenestein Bisonspoor 1068 - 3605 KH Maarssen een gecer tificeerd Meester Schoenmaker. Schoenmakers Gilde voor kwaliteitsreparatie

Jos Priem KOOPT uw auto, vertrouwd en dichtbij!

Wij zijn op zoek naar

BEZORG(ST)ERS

Doe het nu!

voor wijken in Stichtse Vecht

Kom langs en ontvang uw bod! 06-11417949 Foto’s / km-stand = bod!

of

WWW.JOSPRIEM.nl I Uitweg 15a I Vinkeveen

VASTE WIJKEN

AutorijschooL

KOK

in Maarssen-dorp en Maarssenbroek.

BOVAG-erkend BOVAG erkend Dé in 4 -autorijschool 6 - 8 weken je voorRIJBEWIJS de hele regio. Diverse rijlespakketten. diverse cursussen

Ben jij 13 jaar of ouder en heb je zin om de VAR te bezorgen, mail dan naar: bezorging@varnws.nl of vul het formulier in op onze website: www.varnws.nl

Kwaliteit, Ervaring, Kwaliteit, ervaring enZekerheid zekerheid

Breukelen 0346 - 555724 Tel.: 0346-555724

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

www.rijschoolkok.nl

Autobedrijf De Pijper WIJ DOEN ALLES VOOR UW AUTO! onderhoud - occasions - nieuwe auto’s Al 40 jaar een begrip in de regio op het gebied van verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte auto’s. Wij zijn op zoek naar een

allround medewerker / autofreak (40 uur per week / fulltime)

Wij zoeken een nieuwe collega, die onze nieuwe en gebruikte auto’s showroomklaar gaat maken en tevens de onderdelenvoorziening van de werkplaats binnen onze organisatie op peil houdt. Interesse? Voor informatie omtrent deze functie kunt u bellen en vragen naar de heer Alfred de Pijper of de heer Hans Winnik. Like ons op Facebook en volg al ons nieuws van Autobedrijf de Pijper!

www.autobedrijfdepijper.nl

RUIMTE IN JE HART RUIMTE IN JE HART EN IN JE HUIS? EN IN JE HUIS?

Word dan gast- of logeergezin. Zo bied je een warme plekkok autorijschool 1105

Word dan gastgezin. Zo bied Zo je een plek waar Word dan gastof logeergezin. biedwarme jeaandacht een warme plek waar kinderen met een beperking extra krijgen. kinderen met een beperking extra aandacht krijgen. waar kinderen met een beperking extra aandacht krijgen. Gewoon omdat het soms fijn is om uit de thuissituatie te zijn.

Gewoon omdat soms fijn is om uit thuissituatie te zijn. Het gaat om eenhet paar uurtjes spelen opdeeen woensdagmiddag

SPELEN O GEREN B ENNUOBF IJLOJO JO SSPPUEELTLEH IJ JOU THUISF?LOGEURETNHBUIJIS? IS?

Gewoon omdat het fijnspelen is om op uit een de thuissituatie te zijn. Het paarsoms uurtjes woensdagmiddag tot 1gaat keerom pereen maand een nachtje logeren. Een gast- of logeergezin biedt een Het gaat om een paar uurtjes spelen op een woensdagmiddag ofbiedt in het tot keerfijne per plek, maand eengeeft nachtje Eenextra gast- tijd of logeergezin een kind1 een maar ooklogeren. de ouders voor zichzelf of voor weekend. Een plek, gastgezin biedt een de kind een fijne plek, maarzichzelf geeft ook de kind een fijne maar geeft ook ouders extra tijd voor of voor broertjes of zusjes. Soms is dat nét dat steuntje in de rug wat zij nodig hebben. ouders extra tijd voor zichzelf of voor broertjes of zusjes. Soms is dat nét broertjes of zusjes. Soms is dat nét dat steuntje in de rug wat zij nodig hebben. Wil jij, samen met je partner of gezin, een kind met een beperking bij je thuis dat steuntje in de rug wat zij nodig hebben. Wil jij, samen met je partner Wil jij, samen met je partner of gezin, een kind met een beperking bij je thuis opvangen? of gezin, een kind met een beperking bij je thuis opvangen? opvangen? Kijk oplogeerhulp onze vacaturebank. Kijkvoor voorhulpvragen hulpvragen van gastgezinnen gastgezinnen en op onze vacaturebank. Kijk voor hulpvragen van gastgezinnen en logeerhulp op onze vacaturebank. Bel Yvonne Sieben via:via: 030 263263 2929 5050 ofof info@handjehelpen.nl Of of belmail of mail Handjehelpen 030 info@handjehelpen.nl Of bel of mail Handjehelpen via: 030 263 29 50 of info@handjehelpen.nl

Straatweg 1A, 3604 BA Maarssen Tel.: (0346) 57 14 54 Donderdag- en vrijdagavond geopend. Overige avonden alleen op afspraak.

I I

3561 PE UTRECHT 3561 PE UTRECHT

I I

030-263 29 50 030-263 29 50

W W W . H A N D J E H E L P E N . N L W W W . H A N D J E H E L P E N . N L

X® P EK FLE HO ZO XA S BE LU ION ZE RAT ON SPI IN

Wegens succes verlengd!

PALLAS ATHENEDREEF 12 PALLAS ATHENEDREEF 12

Tot en met zaterdag 2 maart op alle gordijnen en Luxaflex® producten

Chinees Kantonees Restaurant

restaurant - tapas - afhalen

Van maandag 4 t/m vrijdag 8 maart zijn wij GESLOTEN i.v.m. een verbouwing! (afhalen en een bezoek aan ons restaurant zijn in die periode niet mogelijk) Vanaf zaterdag 9 maart zijn wij weer geopend en verwelkomen wij u graag in ons vernieuwde restaurant!

Pieter de Hooghstraat 6 - Nassaustraat 6 - Maarssen | T +31(0)346 55 00 00 | www.interhoff.nl

Straatweg 84, Maarssen Tel.: 0346-551137


NIEUWS

DONDERDAG 28 FEBRUARI 2019

Film DE MEERN > Op 20 maart is er een leuke animatiefilm in De Schalm, die geschikt is voor alle leeftijden en Nederlands is gesproken. Ivm met de vele continuroosters op de basisscholen in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn gaan we de film een uurtje later starten en hopen zo dat er weer meer kinderen kunnen genieten van onze films. De film gaat als volgt: ‘Smallfoot’ volgt een yeti die ervan overtuigd is dat mensen bestaan. De rest van zijn soort gelooft echter niet in deze gekke, kleinvoetige wezens. Hij gaat er vervolgens op uit om het bestaan van deze wezens aan te tonen. De film duurt 97 min. Om 14.45 uur gaat de kassa open en kunt u een kaartje voor 2,50 euro kopen. De film start om 15.00 uur. In de pauze kan uw kind een drankje komen halen bij de bar. Dit drankje zit bij de entreeprijs van de film inbegrepen.

Mama Meetup LEIDSCHE RIJN > Mama Meetup voor zowel vaders als moeders en kids! Kom gezellig met je kids, ontmoet elkaar! Kom en ontdek het mooie wijkproject bij jou in de buurt op een prachtige locatie aan de Kopenhagenstraat 41 in Leidsche Rijn Centrum. Koffie en thee staan klaar en neem gerust iemand mee! Dit is een wijkproject voor iedereen, voor en door de buurt! Er is een leuke speelplek voor kids en genoeg plek voor een spelletje. Ze vertellen je graag meer over het aanbod van Indekerngezond! Woensdag 6 maart van 10.00-11.30 uur. www.indekerngezond.nl.

Enthousiaste reacties op winkel Van der Wijngaard MONTFOORT > Honderden mensen kwamen zaterdag 16 februari af op de heropening van Van der Wijngaard Electronics in Montfoort, voorheen onderdeel van Euronics en sinds kort zelfstandig.

‘Om half 9 stonden de mensen al voor de deur’, vertelt Robert van der Wijngaard. ‘Wat we vooral van de mensen hoorden: ‘Als jullie maar zo blijven als jullie zijn’’, aldus Janneke van der Wijngaard. Samen met haar man Robert bestiert ze sinds jaar en dag hun winkel aan de Hoogstraat in Montfoort. ‘Wij hebben het mooiste plekje dat er is’, vindt Robert, die de zaak overnam van zijn vader. De keuze om zelfstandig verder te gaan, nadat overkoepelende organisatie United de stekker uit Euronics in Nederland trok, was moeilijk, maar snel gemaakt. ‘Het feit dat we dan alles zelf zouden moeten doen, in-

clusief de marketing, is wat ons toch wel heeft tegen gehouden’, zegt Janneke. Het stel greep de gelegenheid aan om hun zaak te verbouwen, en een nieuwe huisstijl in te voeren. ‘De kleurstelling is met frisse blauwe kleuren, en die zie je ook overal terug in onze zaak. De reacties hierop waren razend enthousiast. Vooral de nieuwe accessoire-wand is goed ontvangen. Accessoires die mensen voorheen bij Daags kochten, zoals stofzuigerzakken, kunnen ze nu weer bij ons kopen’, zegt Janneke. De Van der Wijngaards zeggen zichzelf te onderscheiden met service en kwaliteit. ‘We zorgen er niet alleen voor dat de boel is aangesloten en werkt. Als er problemen zijn, komen we ook hoogst persoonlijk langs om te kijken wat er aan de hand is. Bij oudere apparaten zullen we ook eerst kijken of we kunnen repareren. Welke internetzaak doet dat nou?’

Alzheimer Café VLEUTEN > Op maandag 11 maart om 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) is het thema: Bewegen en Fysiotherapie bij het Alzheimer Café in De Schakel in Vleuten. Iedereen weet dat bewegen belangrijk is, maar niet iedereen is op de hoogte wat het effect hiervan is bij dementie. De geriatrie (ouderen) fysiotherapeuten Leonie de Bree en Evelina van Wagensveld komen hierover vertellen en zelf gaan we ook aan de slag. Oefeningen voor een ieder, of je nu in een rolstoel zit of nog mobiel bent. Kunt u niet op eigen gelegenheid komen, dan kunt u contact opnemen met de Plusbus Erop Uit. Opgeven kan elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer (030) 6620651 (prijs voor een rit is 3,50 euro per adres). Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met Addie Koster, casemanager dementie Careyn. Telefoon: 06-57123151, email: A.Koster@careyn.nl.

Zelf uitzoeken hoe het werkt.

Atelier Wetenschap en Techniek op De Krullevaar DE MEERN > Op basisschool De Krullevaar in De Meern stond de vrijdag voor de voorjaarsvakantie in het teken van ‘Wetenschap & Techniek’.

Na een gezamenlijke start op het schoolplein waar twee verstrooide professoren iedereen van harte welkom heetten, waren de leerlingen in de hal van de school te gast bij de experimentenshow van groep 8. Vervolgens gingen de groepen 1 tot en met 8 aan de slag met het atelier. Van het ontwerpen van boten en knikkerbanen tot het slopen van oude apparaten, van spannende proefjes met gips en rozijnen tot het maken van balpennen: via een ingenieus kiesbordsysteem konden zij kiezen uit een grote hoeveelheid diverse activiteiten. Door de enthousiaste hulp van ouders én de enorme inzet van de leerkrachten en leerlingen werd

Foto: flitsend fotografie

Vasten VLEUTEN > In de 40-daagse vastentijd, die op 6 maart (As-woensdag) begint, worden in de Torenpleinkerk in Vleuten wekelijks op woensdag van 19.30-20.00 uur vespers (=avondgebed) gevierd. Vaste tijden in stilte, met poëzie van psalmen en gebed. Na afloop van de viering op 6 maart is er gelegenheid met elkaar te spreken hoe te vasten dit jaar. Predikant ds. Idelette Otten, mede-auteur van het boek ‘Vasten, de kunst van geven en loslaten’ is aanwezig. Welkom in de Torenpleinkerk, baken van bezinning, rust en muziek.

5

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

de dag één groot succes. Ryan en Figo uit groep 3 hebben een superleuke ochtend gehad, en ook Leonie uit groep 4 hoopt dat er snel weer een wetenschap & techniek-atelier komt. Ateliers maken net als projectonderwijs deel uit van het concept waar de school in de wijk Veldhuizen op is geënt. De Krullevaar heeft een drieluik ontwikkeld voor de ateliers: beeldende vorming, dans & muziek en techniek. Op deze wijze wordt er beter aangesloten bij de belevingsen belangstellingswereld van de kinderen. Voor de lessen wetenschap en techniek werkt de school nauw samen met het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit van Utrecht. Op zaterdag 6 april is het open dag op De Krullevaar; geïnteresseerden kunnen tussen 10.00-12.00 uur een kijkje nemen op de school aan Keerderberg 27 in De Meern. Meer informatie: www.dekrullevaar.nl.

Zeven snelfietsroutes in de regio Voor woon-werkverkeer over lange afstanden REGIO > Provincie Utrecht wil, samen met gemeenten, zeven snelfietsroutes realiseren. Daarmee wil zij het fietsgebruik stimuleren, óók voor woon-werkverkeer en langere afstanden.

Zo wil ze de topregio Utrecht bereikbaar en leefbaar helpen houden. Een nieuwe raad gaat de provincie Utrechtj adviseren. Daarin zitten vertegenwoordigers van kennis- en belangenorganisaties op fietsgebied. De Provinciale Adviesraad

Snelfietsroutes adviseert de provincie gevraagd en ongevraagd over alles wat met snelfietsroutes te maken heeft. Hoe combineren we bijvoorbeeld snelle fietsen als speed pedelecs met langzame fietsers op één route? Hoe betrekken we aanwonenden en belanghebbenden goed bij de aanleg? Welke innovaties van buitenaf passen ook goed in Utrecht? Hoe bevorderen we de veiligheid? In de Adviesraad zitten vertegenwoordigers van acht organisaties. Dat zijn de Fietsersbond/Utrechts

Eikenprocessierups aangepakt met meeskastjes UTRECHT > Wie kent ze niet: de jaarlijkse berichten over de eikenprocessierups en de rood-witte linten om bomen.

Het beestje is berucht om zijn brandharen. Die kunnen ernstige klachten geven, zoals jeuk en last van de ogen en luchtwegen. Utrecht gooit het over een andere, ecologische boeg bij de bestrijding: mezen moet de rupsen gaan opeten. ‘We doen dit jaar iets extra’s om de eikenprocessierups te bestrijden. We doen een proef met 120 meeskastjes in eikenbomen, een natuurlijke methode’, aldus de gemeente Utrecht. ‘We pakken de eikenprocessierups actief aan. Dit doen we onder meer met een proef met meeskasten in de eiken. Dit is een natuurvriendelijke manier, want de vogels eten de rupsen op. In het voorjaar hangen we zo’n 120 vogelkasten op, op 2 plekken in de stad, aan de Zandlaan en de Brailledreef/

Loevenhoutsedijk. De kasten blijven 3 jaar hangen. Samen met studenten monitoren en onderhouden we de kasten en maken we ze tussentijds schoon. Andere methodes zijn het zo vroeg mogelijk wegzuigen van de nesten. En we bespuiten jaarlijks een aantal plekken in de stad waar de eikenprocessierups vaak opduikt. Het wegzuigen van nesten kost namelijk veel tijd. Ook blijven er altijd wel brandharen achter op de plek van het nest. De gemeente gebruikt een middel dat ook is goedgekeurd voor biologische landbouw. Voor mensen en andere dieren kan het geen kwaad. Bent u eigenaar van een boom met eikenprocessierupsen? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de rups. Het is niet verplicht, maar we raden het wel aan. De rupsen weghalen is een lastige klus. U kunt hier het beste een specialist voor inhuren, een bedrijf dat bomen verzorgt.

Fiets Overleg, het U15 werkgeversnetwerk, Natuur- en Milieufederatie, ANWB, Veilig Verkeer Nederland, Wielerplatform Utrecht, CROWfietsberaad en Rijkswaterstaat. Gedeputeerde Dennis Straat is blij met de nieuwe adviesraad: ‘Wij hebben hoge ambities met de snelfietsroutes. Ze zullen helpen om meer mensen op de fiets te krijgen en van de fiets een volwaardige vervoersmiddel voor woon-werkverkeer te maken. Ook op langere afstanden. De provincie neemt het voortouw bij de

ontwikkeling van de snelfietsroutes, maar ze kan het zeker niet alleen. We hebben de steun van de gemeenten nodig, maar ook de kennis en kunde van andere belangrijke partners. Via deze nieuwe raad kijken, praten en sturen die mee.’ In de planning staan Utrecht-ZeistBunnik-Utrechtse Heuvelrug-Rhenen-Veenendaal en Utrecht-De BiltZeist-Soest-Amersfoort (De Stijl). Verder de routes Utrecht-Woerden en Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein.

Bibliotheek Parkwijk verhuist LEIDSCHE RIJN > De bibliotheek Parkwijk gaat verhuizen. Binnenkort kan iedereen terecht in de nieuwe bibliotheek Leidsche Rijn Centrum. Op zaterdag 6 april om 17.00 uur sluit de bibliotheek Parkwijk haar deuren voor het laatst. Tot die tijd kan men er gewoon boeken lenen, terugbrengen en reserveringen ophalen. De verhuizing gaat twee weken duren. De

nieuwe bibliotheek Leidsche Rijn Centrum opent op dinsdag 23 april op Brusselplein. In de bibliotheek Leidsche Rijn Centrum kan men straks ook terecht voor veel activiteiten, voorstellingen, evenementen en debatten. En voor het lezen van een krantje, werken, studeren of een kopje koffie bij Buurten in de Bieb. Kijk ook op www.bibliotheekutrecht.nl/parkwijk.

Reizend Laboratorium VLEUTERWEIDE > Elke woensdag een workshop digitale technieken. Het Reizend Laboratorium is dé plek in de bibliotheek waar je leert over programmeren, nieuwe media en nieuwe technologie. Het Laboratorium reist van 6 maart tot en met 10 april naar de bibliotheek Vleuterweide! Tijdens de inloopmiddagen in de bibliotheek Vleuterweide kunnen kinderen van 7 - 12 jaar en hun ouders kennismaken met digitale

media én zelf aan de slag. Er zijn workshops 3D-printen, tekenen met de 3D-pen, robotjes Bee-bot of Dash programmeren en Stop Motion films maken. De workshops in de bibliotheek Vleuterweide zijn op alle woensdagen, van 6 maart tot en met 10 april, steeds van 15.00 - 16.30 uur. Je hoeft niet te reserveren, bij grote drukte moet je soms even wachten. Deelname is gratis.


Familieberichten VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Voor vragen of meer informatie over het plaatsen van een familiebericht, bel 0346-261304 of mail info@varnws.nl

Afscheid nemen… dat kost moeite En het zorgt voor heel wat strijd Om degene die jou lief is los te laten Dat kost tijd… Verdrietig, maar met mooie herinneringen aan een heel gelukkig leven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa en overgrootopa

Theodorus Adrianus Baars Theo * Nieuwkoop, 2 juni 1932

† Kockengen, 25 februari 2019 Trees Baars-Giesbers Carla Kim en Dorus, Tom Henny †, Marian en Jan-Peter Lieke en Dyaley Ymke en Angelo, Yelena

Purperreiger 26 3628 CM Kockengen Vrijdag 1 maart is er van 19.00 tot 20.30 uur in Zaal Irene, Wagendijk 43 te Kockengen, gelegenheid om ons te condoleren en een laatste groet te brengen aan Theo. De viering ten afscheid wordt gehouden zaterdag 2 maart om 11.00 uur in de parochiekerk O.L.V. Tenhemelopneming, Voorstraat 25 te Kockengen, waarna aansluitend het condoleren zal plaatsvinden, eveneens in Zaal Irene te Kockengen.

Een leven vol van arbeid, van liefde en verdriet. Ik ging u hier verlaten, treur om mijn heengaan niet. Ik heb gepoogd hier goed te leven, zeker naar Zijn grootste gebod. Het is de naastenliefde, denk daaraan. Zij die dit eerlijk geven, kunnen rustig sterven gaan. Ik leg de namen van mijn vrouw en kinderen in Uw handen Heer.

Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden. Johannes 10: 9 Erg verdrietig, maar dankbaar dat wij hem in ons midden hadden, geven wij u kennis dat door de Heere op Zijn tijd van ons is weggenomen mijn lieve zorgzame man en onze liefdevolle, trotse vader

Jan Versteegh * Kamerik, 10 april 1953

† Utrecht, 23 februari 2019

Kockengen: Marietje Versteegh-Kool Hillie Pieter Corina Waterlelie 25 3628 NC Kockengen Na de afscheidsdienst gehouden op donderdag 28 februari om 10.00 uur in de Hervormde kerk te Kockengen, heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de Dreef te Kockengen.

Na het condoleren zal Theo in besloten kring worden gecremeerd. In plaats van bloemen is het de wens van Theo om een gift te geven voor het KWF. Hiervoor staat er een collectebus in Zaal Irene en wordt er een collecte gehouden in de kerk.

Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Psalm 91:2

Waar je ook bent Ik zou het niet weten Niet in afstand of tijd te meten Maar ik heb je bij me Diep in mij Daarom ben je zo dichtbij Toon Hermans

Met groot verdriet, maar met diep respect hoe zij er altijd was voor haar gezin, nemen wij na jaren van afnemende gezondheid, toch nog onverwacht afscheid van onze allerliefste mama, dierbare schoonmoeder en trotse oma

Adriana Allegonda Joanna Maria Smorenburg - de Groot Aderie

weduwe van Ad Smorenburg

* Schijndel 9 februari 1937

† Maarssen 24 februari 2019

Na een leven van dienen is, in vol vertrouwen op zijn Heer, overleden onze lieve bijzondere vader, schoonvader en opa

Hendrik van Nierop Henk weduwnaar van Wil van Nierop-van der Valk sinds 16 december 2017 * Velsen, 5 juni 1927

† Maarssen, 22 februari 2019 Maarssen: Ton en Anneke Groningen: Klaas en Antoinette Joy en Joost Yentl en Arthur Joshua Maarssen: Mieke en Raymond Joppe en Coco Sanne en Daniël

De begrafenis heeft donderdag 28 februari plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Maarssen.

Edgar †

voor het verspreiden van uw familiebericht

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Christel en Michael Evy

De herdenking en begrafenis zullen in besloten kring plaatsvinden.

mediapartner

Correspondentieadres: Uitvaartverzorging Van Dijk, t.a.v. familie Van Nierop, Kerkplein 3, 3621 BA Breukelen

Liselotte en René Natascha en Pieter Marcel en Gerlinde

Correspondentieadres Familie Smorenburg Koningshof 32 3451 LM Vleuten

Uw

Leidsche Rijn e.o:

030 - 666 22 44

persoonlijk betrokken betrouwbaar

0348 - 200 005

professioneel kleinschalig onafhankelijk

amentiuitvaartverzorging.nl

eerlijke tarieven

Woerden e.o.:


info@vervaartuitvaart.nl www.vervaart-uitvaartverzorging.nl

VAN DIJK sinds 1940

������������������ V�� D���

U� ������, �� ��������, �� ������, ���� ������ VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Uitvaartcentrum Breukelen Kerkplein 1, Breukelen

Uitvaartcentrum Maarssen Harmonieweg 3, Maarssen

Dagelijks het lokale nieuws uit uw regio!

Uitvaartcentrum “De Oude Bank” Keizer Ottolaan 10, Loenen aan de Vecht

Tel.: 0346 - 26 16 36 www.vandijkuitvaart.nl

Kantoor: Kerkplein 3, 3621 BA Breukelen

Het Infohuis U bent elke woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur van harte welkom of op afspraak.

Een persoonlijk afscheid Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte. We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0346-55 61 56. Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Ons nieuwe adres vanaf 27 oktober 2016 Raadhuisstraat 1 - Maarssen

Rijn- en Vechtstreek

www.monutarijnenvechtstreek.nl

www.uitvaartzorg-eefje.nl info@uitvaartzorg-eefje.nl 030-7371287 06-11724040 Utrechtse Heuvelrug 6, 3452 JA Vleuten

Kerkplein 3 3621 BA Breukelen Tel.: 0346-261636 www.vandijkuitvaart.nl

VAN

DIJK

����� 1940

Om vrijblijvend geïnformeerd te worden over een uitvaart en daarbij behorende kosten. Voor het regelen en vastleggen van uw uitvaartwensen, advies en verkoop van urnen, as- en vingerafdruksieraden, boeken over rouw, ansichtkaarten en suggesties over troostgeschenken, of gewoon voor een luisterend oor.

Responsive website!

Wij lopen met u mee, in alle rust en vol aandacht.

HEEFT U NIEUWS TE MELDEN? DEEL HET MET ONS! ›› VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

• PERSOONLIJKE AANDACHT • EIGENTIJDSE UITVAART • LIEFDEVOL BETROKKEN Ongeacht waar u verzekerd bent. 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week.

Uitvaartcentrum Kerkweg 14, Maarssen

0346-580 132 www.snijdersuitvaart.nl

Installeer de webapp op uw mobiele telefoon of tablet. iPhone/iPad (iOS): Tik en dan voeg toe aan beginscherm. Samsung (Andriod): Tik menu en dan Sneltoets toevoegen.

Ik kies voor een Waardevaste Uitvaart.

Activiteit aanleveren Een evenement of activiteit aankondigen? Plaats uw aankondiging eventueel met foto(‘s) en/of een videolink in onze agenda door het invullen van het invulformulier. Uw bericht wordt geplaatst in onze agenda op de site. Een deel van de agenda wordt wekelijks geplaatst in de krant.

Wilt u nu al werk maken van uw uitvaartwensen? Kies dan voor een Waardevaste Uitvaart bij Barbara Uitvaartverzorging. Altijd dicht bij U.

030 - 296 66 66 | www.barbarauitvaart.nl

AANGEBODEN:

houtkachels met scandinavisch verbrandingssysteem! Ook voor kachelreparaties. Kerkdijk 122 3615 BJ Westbroek 0346-281713

Volg het nieuws 24 uur per dag op:

VARNWS.NL


8

GEMEENTE

DONDERDAG 28 FEBRUARI 2019

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Leidsche Rijn Vleuten-De Meern informatiepagina Fototentoonstelling Utrecht bedankt over vrijwilligers

Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern Dorpsplein 1, Vleuten. 3503 RJ Utrecht Tel: 14 030 Twitter: @WSC_VDM Plan afspraak online op Utrecht.nl/afspraak Wijkbureau Leidsche Rijn Dorpsplein 1, Vleuten 3503 RJ Utrecht Tel: 14 030 Twitter: @Wijkbureau_LR

UTRECHT > Op de expositie ‘Utrecht bedankt’ zijn de portretten te bewonderen van tientallen Utrechtse vrijwilligers. De foto’s laten zien hoe divers, waardevol en verrijkend vrijwilligerswerk in Utrecht is. De feestelijke opening vindt plaats op 7 maart om 16.30 uur bij Vrijwilligerscentrale Utrecht, Bemuurde Weerd OZ 3. Alle Utrechtse vrijwilligers zijn welkom.

Spreekuur wijkwethouder Wijkwethouder Maarten van Ooijen is wijkwethouder van Vleuten-De Meern Het volgende spreekuur is op dinsdag 19 maart 2019 in Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Dorpsplein 1, Vleuten Wijkwethouder Victor Everhardt is wijkwethouder van Leidsche Rijn. Het volgende spreekuur is op dinsdag 5 maart 2019, 16.30 - 17.30 uur. In de kern gezond, Kopenhagenstraat 41, Utrecht. Buurtteams De Buurtteams zijn er voor iedereen met een ondersteuningsvraag. www.buurtteamsutrecht.nl Leidsche Rijn: (030) 7400515 De Meern: (030) 7400516 Vleuten: (030) 7400517 Sociaal makelaars Regiokantoor DOCK Utrecht voert per 1 januari 2019 het sociaal makelaarschap uit in Utrecht. Wij kijken uit naar de samenwerking met bewoners, vrijwilligers, partners en de gemeente Utrecht. Info: www.dock.nl/buurten/utrecht/ Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht Tel: (030) 2004080 e-mail: utrecht@dock.nl Wil(Wijk Informatie Lijnen) Wil wijst je de weg in Vleuten- De Meern, voor en door bewoners www.wilinjebuurt.nl (030) 6773131 (werkdagen van 9.00-11.00 uur) SportUtrecht helpt bij het vinden, beoefenen of organiseren van een sport of beweegactiviteit. www.sportutrecht.nl JoU Jongerenwerk www.JoU-utrecht.nl (030) 2361919

Perenbomen Loswal gekapt VLEUTEN > De bomen zorgen voor onveilige situaties en overlast. Er is risico op uitglijden over rotte vruchten en er moet veel vaker geveegd worden. De bewoners onderzochten zelf wat de mogelijkheden (via een vragenlijst) zijn en het merendeel gaf aan liever de bomen te vervangen. Het gaat om 8 perenbomen en 1 sierpeer. Voor de 8 perenbomen is een velvergunning aangevraagd. Voor de sierpeer is geen velvergunning nodig omdat de doorsnede van de stam kleiner is dan 15 cm. Voor de sierpeer zoeken we een andere plek. De uitvoering zal zijn tussen september en eind december 2019. ‘Buurtbewoners houden we op de hoogte met een wijkbericht voordat de werkzaamheden starten. Ook vindt u dan meer informatie over de plannen op www.utrecht.nl/bomenprojecten’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Foto: Wijkbureau Vleuten-De Meen

Lekker spelen op nieuwe speelplek Truffelzwam Vleuterweide VLEUTERWEIDE > Deze speelplek is gerealiseerd door betrokken bewoners en het gemeentelijk Initiatievenfonds. De speelplek wordt al volop ge-

bruikt. Heeft u ook een goed idee? Doe er wat mee via het Initiatievenfonds van de gemeente, aanvragen via de site van de gemeente

Presentatie fotoboek De gefotografeerde vrijwilligers delen hun verhaal op www.utrechtbedankt.nl. Een selectie van deze verhalen is opgenomen in de papieren uitgave ‘Utrecht bedankt’, die tijdens de opening wordt gepresenteerd. Na de opening is de tentoonstelling te bezoeken van maandag tot en met donderdag van 12.00 tot 16.00 uur. De vrijwilligers van ‘Utrecht bedankt’ werden gefotografeerd door de MediaMakers, de vrijwillige fotografen van de vrijwilligerscentrale.

WIL-Klussendienst zoekt extra tuinvrijwilligers VLEUTEN-DE MEERN > Vleuten-De Meern kent steeds meer ouderen. Ook ouderen met een tuin, waar ze graag naar kijken, zeker als die er verzorgd uitziet. Helaas kunnen zij niet meer allemaal zelf hun tuin onderhouden en heeft ook niet iedereen iemand die hen daarbij kan helpen. Voor deze mensen is het fijn dat de Klussendienst van WIL er is. Maar… dan moeten er wel voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. Dit voorjaar verwacht WIL weer veel aanvragen voor tuinklusjes. Om de ouderen niet wekenlang te laten wachten op hun verzorgde tuin, zijn nieuwe tuinvrijwilligers zeer welkom bij de groep. Mannen of vrouwen die het leuk vinden om af en toe overdag of op een mooie lente- of zomeravond in een tuintje te schoffelen en/of wat snoeiwerkzaamheden uit te voeren voor een mede-buurtbewoner. Het gaat steeds om kleine tuinklussen van maximaal 2 uur per

keer. Ook als u alleen in het voorjaar en maar af en toe beschikbaar bent: u bent van harte welkom als vrijwilliger. Voorheen viel de Klussendienst onder Welzaam, maar sinds 1 januari 2019 gaan de burenhulp-diensten verder onder de naam WIL (Wijk Informatie Lijnen). Graag nodigt de coördinator van de Klussendienst u

uit voor een kennismakingsgesprek. U kunt zich aanmelden bij WIL via info@wilinjebuurt.nl of u kunt bellen: Wil is bereikbaar via (030) 6773131 op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur. Of u spreekt buiten deze tijd een bericht in met vermelding van uw naam en telefoonnummer, dan wordt u teruggebeld. Er wordt naar u uitgekeken!

Uithoflijn krijgt vergunning voor proefritten UTRECHT > De provincie Utrecht heeft, 20 februari, de officiële vergunning gekregen om proefritten te gaan maken met de Uithoflijn. Dat betekent dat de tram heel binnenkort overdag gaat rijden, zonder passagiers. Daarmee breekt voor het project Uithoflijn de laatste, beslissende fase aan. Zo’n vergunning is nodig om in de praktijk te kunnen ervaren wat er straks nodig is om dagelijks grote aantallen reizigers te vervoeren. Ook kunnen trambestuurders in de proeffase overdag de benodigde praktijktraining opdoen. Ze rijden in die periode zonder passagiers. De Regionale Uitvoeringsdienst verleende vandaag de daarvoor benodigde vergunning. Begin deze week had de Inspectie voor Leefomgeving & Transport (ILT) het sein op groen gezet. ILT houdt namens het ministerie van Infrastructuur en Waterschap toezicht op naleving van de wetten en regels voor duurzaam en veilig transport. Gedeputeerde Dennis Straat: ‘Utrecht kan dankzij deze vergunning heel binnenkort de trams overdag zien rijden. Weliswaar gaan het dan nog om proefritten, maar we komen daarmee ook steeds dichter-

bij het moment dat de tram daadwerkelijk reizigers tussen Utrecht CS en Utrecht Science Park ver-

voert.’ De Uithoflijn zit binnen de begin vorig jaar bijgestelde planning en begroting.

Foto: Provincie Utrecht


NIEUWS

DONDERDAG 28 FEBRUARI 2019

Dronken HARMELEN > Het carnaval is al begonnen en dit weekend is het hoogtepunt met tal van feesten en activiteiten. Via twitter waarschuwt de politie in Harmelen de jongeren om niet te diep in het glaasje te kijken of pillen te slikken. Als je gepakt wordt legt de politie dat vast op film. ‘Ben jij minderjarig en onder invloed van alcohol en/of drugs? Wij filmen je gedrag en later word je door de politie uitgenodigd om samen met je ouders de beelden te komen bekijken. Dan zal er een boete of Halt-afdoening volgen’, aldus de politie Harmelen met de hastag #nix18.

Vuurwapen DE MEERN > De politie heeft twee mannen aangehouden bij de Jumbo-supermarkt op het Mereveldplein. Een van hen droeg een geladen vuurwapen bij zich. Dat laat de politie Vleuten-De Meern op Twitter weten. De mannen gedroegen zich verdacht in de buurt van een pinautomaat en liepen bij het zien van politie snel de Jumbo in. Daar konden de mannen van 19 en 20 worden gearresteerd.

Huurdersbelangenorganisatie Vecht en Omstreken opgericht BREUKELEN > Voor alle huurders van Vecht en Omstreken is door huurders van Vecht en Omstreken een HuurdersBelangenOrganisatie (HBO Vecht en Omstreken) opgericht.

Op 25 februari tekenden het oprichtingsbestuur van de HBO en Mark Drost (directeur-bestuurder woningbouwvereniging Vecht en Omstreken) een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee is de HBO van start gegaan! De HBO gaat alle huurders van de Woningbouwvereniging in de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren vertegenwoordigen. Mark Drost is blij met de opgerichte HBO: ‘De HBO is een belangrijke sparringpartner voor Vecht en Omstreken, die van en voor huurders is. Zij zullen ons van advies gaan voorzien op belangrijke onderwerpen zoals be-

taalbaarheid en duurzaamheid. De HBO is volwaardig gesprekspartner en ondertekenaar bij de prestatieafspraken die Vecht en Omstreken, de HBO en de gemeenten maken.’ Voorzitter Elmar de Ridder: ‘De oprichting van de HBO is een mooie stap voorwaarts in het beter betrekken van huurders bij Vecht en Omstreken. Ik ben trots op het gemotiveerde team van vrijwilligers dat is samengesteld uit huurders in meerdere kernen waarin Vecht en Omstreken actief is. De komende tijd gaan we ons richten op het organiseren van themabijeenkomsten over onder andere betaalbaarheid, duurzaamheid, nieuwbouwplannen en de dienstverlening van Vecht en Omstreken. We willen daarbij zoveel mogelijk huurders betrekken. Binnenkort horen de huurders van Vecht en Omstreken meer over hoe we dat gaan doen.’

Spreekuur BREUKELEN > Dinsdagmorgen 5 maart houdt wijkcommissie Breukelen-Noord i.s.m. de gemeente tussen 10.00 en 11.00 uur spreekuur voor inwoners van Breukelen. Heeft u vragen of suggesties om de leefbaarheid en sociale samenhang van Breukelen te verbeteringen of kent u onveilige situaties, laat het ons weten. Het spreekuur is niet bedoeld voor bijv. losliggende stoeptegels of overhangende takken. Deze problemen kunt u melden via de website van de gemeente Stichtse Vecht. U bent van harte welkom op het spreekuur in wijkcentrum Over-Noord aan de Vrijheidslaan 4 te Breukelen. De koffie staat voor u klaar!

Open dag VLEUTEN > Zaterdag 16 maart is er een open dag in het Johannes Hospitium Vleuten. Tussen 11.00 en 14.00 uur bent u welkom om te komen kijken in het hospice. Er is een korte rondleiding, u kunt informatie vragen, koffie en thee staan klaar en er zijn lekkere hapjes gemaakt door eigen vrijwillige koks. Ook als u geïnteresseerd bent om te werken als vrijwilliger bent u van harte welkom om langs te komen. Van 12.00 - 13.00 uur zal de coördinator vrijwilligers informatie geven over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in het Johannes Hospitium. Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon langskomen. Johannes Hospitium Vleuten, Kloosterweide 2, 3451 VN Vleuten, (030) 6775013, www.hospitiumvleuten. nl.

Opschoondag MAARSSENBROEK > Op zaterdag 23 maart is het landelijke opschoondag. Bloemstede doet ook mee! Ze verzamelen om 10.00 uur bij de opslagplaats ter hoogte van nr 670 en om 12.00 uur zijn we klaar. Iedereen is welkom om te komen helpen om de buurt netter te maken. Handschoenen, knijpers, prikkers en vuilniszakken zijn aanwezig! Wil je ook in de appgroep Bloemstede Schoon? Stuur dan je nummer naar bloemstedeschoon@gmail.com. schoon.

9

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Koert-Jan de Weert, Mark Drost, Elmar de Ridder en Martin van der Schagt.

Grootse brandweeroefening bij Van der Valk Hotel BREUKELEN > De brandweer heeft een grote oefening gehouden bij Van der Valk Hotel Breukelen.

Bij de spectaculaire oefening waren meerdere brandweerkorpsen betrokken. ‘Omdat het hotel momenteel wordt verbouwd hebben we de gelegenheid gekregen om hier te oefenen,’ aldus brandweerman Herman Lokhorst. Het scenario van de oefening betrof een explosie bij een van de liften. ‘Hierdoor is er brand ontstaan in de luchtschacht en is het gebouw vol komen te staan met rook.’ Naast de grote hoeveelheid aan brandweerlieden waren er ook een flink aantal slachtoffers. ‘In totaal zijn er 20 personen die een rol als slachtoffer spelen. Zij zitten verspreid over verschillende verdiepingen of hebben zich verschanst in een van de hotelkamers,’ zegt Lok-

horst. Om alles zo realistisch mogelijk te maken werd het gebouw vol rook gezet en was er een speciaal apparaat om een vuurhaard na te bootsen. De operatie werd onder andere gecoördineerd door de Officier van Dienst en de bevelvoerders. Mede door de goede communicatie konden de slachtoffers relatief ongeschonden het pand verlaten. Een enkeling werd door de ladderwagen uit het gebouw bevrijd. Terwijl sommige brandweerlieden het vuur gingen bestrijden waren andere ploegen bezig met het contoleren van de hotelkamers. Alle kamers werden uitvoerig geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat echt iedereen buiten was. Aan het einde van de avond is er geëvalueerd en kon er worden teruggekeken op een meer dan geslaagde oefening. Kijk voor de video op www.varnws.nl

Duurzaam toerisme en recreatie Scheendijk Bewoners van de recreatiewoningen willen legalisering BREUKELEN > Op dinsdag 19 februari heeft het college de concepttoekomstvisie Scheendijk-Noord vastgesteld. Donderdag 21 februari is deze besproken met bewoners en ondernemers van ScheendijkNoord.

De raad moet zich nog uitspreken over deze concept-toekomstvisie. Bewoners worden geïnformeerd over de verdere behandeling hiervan. In het kader van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

is de gemeente begonnen met de deelprojecten ‘toekomstvisie Kievitsbuurten’ en ‘een duurzame ontwikkeling van de Scheendijk’. Belangrijke hoofddoelen van het Gebiedsakkoord zijn: een impuls geven voor natuur en landschap, voor recreatie en toerisme en voor de ondernemers. De toekomstvisie Kievitsbuurten is op 11 september 2018 vastgesteld in de raad. Een bijzonder onderdeel van de Kievitsbuurten vormt de ScheendijkNoord. Dit is een strook die vooral

Tentoonstelling Wind, Water, Wieken en Werk MAARSSEN > Het Vechtstreekmuseum opent het seizoen 2019 op 1 maart met een nieuwe tijdelijke tentoonstelling over markante molens langs de Vecht.

Eeuwenlang waren molens dominant aanwezig in het landschap en het stedelijk gebied. Molens speelden een belangrijke rol in de waterhuishouding, industrie en voedselvoorziening. Aan het einde van de 19e eeuw stonden er naar schatting nog ruim negenduizend molens in Nederland. Nu staan er nog ruim duizend molens fier overeind. Een fiets- of wandeltocht langs de molens in de Vechtstreek bevestigt dat er meer dan dertig molenaars zijn in de regio die de molens nog laten draaien. In deze tentoonstelling staan achttien molens van Utrecht tot aan Muiden centraal. Verschillende molenaars hebben meegewerkt aan deze tijdelijke tentoon-

stelling. De molens worden belicht vanuit diverse invalshoeken en worden getoond met behulp van prenten, schilderijen, objecten vanuit de molens en prachtige foto’s van de Foto- en videoclub Loenen. Daarnaast is er aandacht voor de opleiding en het ambacht van de molenaar. Wist u dat het ambacht van de molenaar is ingeschreven door UNESCO op de representatieve lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed? In een uitgebreide documentaire vertellen de molenaars gepassioneerd over hun vak, hun molens en hun belevenissen. De tentoonstelling loopt van 1 maart t/m 15 september 2019. Toegang met museumkaart is gratis. Een bezoek aan de tentoonstelling combineren met een bezoek aan de molens? Speciaal voor u zijn twee fietsroutes gemaakt, een noordelijke en zuidelijke fietsroute. Zie www.vechtstreekmuseum.nl voor meer informatie.

gericht is op recreatie en toerisme en waar veel watersportbedrijven en huisjes voor short stay zijn gevestigd. De Zuidelijke Kievitsbuurten vallen onder het Natura 2000-gebied, de Noordelijke Kievitsbuurten vallen onder NNN-gebied (Natuur Netwerk Nederland), maar de strook van de Scheendijk-Noord valt daarbuiten. Toch is het belangrijk om in alle uitgangspunten voor dit gebied rekening te houden met de bijzondere en soms kwetsbare natuur die er vlak achter ligt. Op de Scheendijk-Noord

vertaalt zich de ambitie van het Gebiedsakkoord met name in een ruimtelijke kwaliteitsimpuls waardoor het gebied weer aantrekkelijker wordt voor recreatie. Daarnaast wil de gemeente de initiatiefkracht van de ondernemers aan de Scheendijk-Noord versterken en honoreren. Bij de verkenning van de mogelijkheden voor de Scheendijk spraken veel bewoners van de recreatiewoningen de wens uit om hun gedoogsituatie te legaliseren.

Parkeergarage Castellum WOERDEN > De komende maanden zijn er herstelwerkzaamheden in parkeergarage Castellum aan de Meulmansweg in Woerden. Met ingang van 4 maart worden de scheuren in de betonvloer op de verdiepingen -1 en -2 geïnjecteerd en gerepareerd en krijgen de rijbanen een nieuwe coating. De scheuren vormen geen risico voor de veiligheid, maar zorgen wel voor

hinder, zoals lekkage. Om de werkzaamheden goed te laten verlopen, zal steeds een deel van de parkeergarage worden afgesloten. Het kan voorkomen dat de parkeergarage daardoor sneller vol is. Extra overdekte parkeerplaatsen zijn beschikbaar in de nieuwe parkeergarage op het Defensie-eiland. Op 1 juni 2019 moeten de werkzaamheden klaar zijn.

Burgemeester Molkenboer WOERDEN > Commissaris van de Koning Hans Oosters heeft Victor Molkenboer beëdigd voor zijn tweede termijn als burgemeester van de gemeente Woerden. Dit alles gebeurde in een bijzondere raadsvergadering. In een ontspannen sfeer werden mooie woorden gesproken. Er werd gememoreerd wat er de afgelopen 6 jaar is gebeurd en wat er nog aan opgaven ligt. Ook de persoonlijkheid van de burgemeester werd van vele

kanten beschreven. Uiteraard met een kwinkslag. Victor Molkenboer gaf aan dat hij er erg veel zin in had om de komende 6 jaar voor de gemeente Woerden aan de slag te gaan. Er is de afgelopen 6 jaar veel bereikt, maar er is ook nog veel te doen. Hij ziet het als een belangrijke opdracht om in de komende periode samen met anderen antwoord te gaan geven op de vraag: Waar wil Woerden over 15 tot 20 jaar staan?


100% Puur sap Vers geperst Zonder toevoegingen!

Belship bv, Groothandel voor watersport en jachtbouw. www.belship.nl WIJ ZOEKEN:

MEDEWERKER MAGAZIJN M/V 32-40 uur per week Wij zijn een klein bedrijf waar samenwerking, communicatie en flexibiliteit belangrijk is. Samen met een collega ben je verantwoordelijk voor het ontvangen en controleren van binnenkomende goederen, beheer van de voorraad, en versturen van de orders. Daarnaast help je wanneer nodig de afdelingen in- en verkoop met administratief werk, data invoer, etc. Wij vragen een enthousiaste en zorgvuldige instelling, liefst enige ervaring met magazijnwerk en het werken met computers. We bieden een open en collegiale omgeving en een marktconform salaris.

IN ONS VERKOOPTEAM IS EEN PLEK VRIJGEKOMEN

WIJ ZIJN OPZOEK NAAR JOU!

WORD JIJ VERKOOPADVISEUR BIJ SCHULP VRUCHTENSAPPEN? VOOR BETERE HORECA IN MIDDEN-NEDERLAND (40 uur)

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Reacties te sturen aan: j.jeltes@belship.nl Belship BV Krommewetering 61A 3543 AM Utrecht

Je bent bekend met betreffende marktsegment, klantgericht en hebt een drive om gestructureerd en resultaatgericht te werken. Je hebt affiniteit met food en kunt flexibel schakelen met de klant (B2B), zowel groothandel als detailhandel.

Niet alleen in print maar ook online sterk!

Als enthousiaste pionier ga je verkooprelaties aan en weet deze te onderhouden. Je geeft zelfstandig invulling aan verkoopkansen binnen het betreffende marktsegment. Werkervaring in een buitendienstfunctie is een pré. Ben jij de pro-actieve doorzetter die zelfstandig kan werken? Dan kijken wij uit naar jouw CV en gemotiveerde sollicitatie via info@schulp.nl. Wij bieden goede salariëring en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast ruimte voor eigen initiatief en een informele sfeer. Voor meer informatie over ons bedrijf kijk op www.schulp.nl of bel naar 0346 - 25 96 30 (vraag naar Jan of Albert).

Schulp Vruchtensappen is een familiebedrijf in Breukelen waar pure sappen geperst en gebotteld worden. Deze sappen worden geleverd aan de betere vers speciaalzaken, natuurvoedingswinkels, horeca en boerderijwinkels. Gezond genieten doe je met Schulp!

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

EEN PRACHT CARRIÈRE BIJ HET MOOISTE TRANSPORTBEDRIJF UIT DE REGIO?

Wil je werken bij een gespecialiseerde distributievervoerder, die klanten ontzorgt door een compleet, kwalitatief hoogwaardig en gepersonaliseerd logistiek dienstenpakket aan te bieden? Solliciteer dan bij Brouwer als distributiechauffeur. Wij werken met aandacht voor de klant en met de wil om alles netjes te doen. Van warehousing tot nationale distributie in eigen beheer. En van Value Addded Logistics tot Europees groupagevervoer via een samenwerkingsverband.

Distributiechauffeur

STAP NU IN!

Wat verwachten wij van jou? Je bent in het bezit van rijbewijs BC(E) + Code 95. Ook heb je een ADR certificaat. Heb je dat niet, dan gaan we je helpen die te behalen. Ervaring in het distributievak is een pré. Je beheerst het Nederlands goed en bent zelfstandig, sociaal, flexibel, gemotiveerd en representatief. Je krijgt een goed onderhouden vrachtauto en van jou verwachten we dat je er zorgvuldig mee omgaat.

Wat wij bieden Grote mate van zelfstandigheid

Salaris conform de CAO Beroepsgoederen vervoer

Een verantwoordelijke functie binnen een solide onderneming

Eventueel 4 dagen per week

In de weekenden vrij

Gezellige collega’s!

Ben jij in voor een nieuwe carrièrestap bij een mooie, sociale en ambitieuze organisatie uit Mijdrecht? Of ken je iemand met interesse? Kijk dan op de site bij vacatures of bel met Hilde Kraak op 0297-230406 of mail haar via PZ@brtl.nl

www.brtl.nl


VRIJE TIJD

DONDERDAG 28 FEBRUARI 2019

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

De wereld & Ko Een heel leven verzinnen

FEBRUARI

LEIDSCHE RIJN > Met De wereld & Ko (8+) maakt Belle van Heerikhuizen haar eerste voorstelling bij STIP theaterproducties. Veelvuldig bekroond kinderboekschrijver Gideon Samson schreef de theatertekst. In De wereld & Ko spelen vader en Ko wat er ooit met mama is gebeurd, of gebeurd zou kunnen zijn. Een verhaal over liefde en het kwaad, dapperheid en domme pech. Een pleidooi voor spelen, liegen en verzinnen. Een wervelend rollenspel

Lente-Uitjes: Het Filiaal theatermakers - ISHI 8+ Podium Hoge Woerd Hoge Woerdplein 1 te De Meern 28 februari, 15.00-16.00 uur

MAART Lente-Uitjes: BonteHond Pak’m 3+ Podium Hoge Woerd Hoge Woerdplein 1 te De Meern 1 maart, 11.00-15.37 uur Prima Party | 16+ Muziekpodium Azotod Meerndijk 126 te De Meern 1 maart, 21.00-03.00 uur Open Atelier Werkplaats Vleuten 2 maart, 12.00 uur Kids en Family Carnaval De Schalm Oranjelaan 10 te De Meern 2 maart, 14.00-17.00 uur

HARMELEN > De Stichting De Kievit te Harmelen opent het seizoen met een bezoekdag op zondag 3 maart. Wegens grote belangstelling in voorgaande jaren organiseren we weer een middagje uilenballen pluizen. Er zijn soms heel verrassende vondsten, zoals een compleet schedeltje van een veldmuis. Het uilenballenpluizen is een leuke bezigheid voor jong en oud. De activiteiten vinden plaats op het historisch en natuuren milieueducatief centrum De Kie-

vit . Iedereen is van harte welkom tussen 14.00 en 16.00 uur op het terrein aan de Hollandse Kade achter huisnummer 3 aan de Haanwijk te Harmelen. Bent u met de auto dan kunt u beter het voetpad naast Bisschopshof 2 nemen en daar in de omgeving parkeren. Tevens is het mogelijk de gerestaureerde daglonershuisjes te bezichtigen en een rondwandeling te maken. Voor informatie en routebeschrijving kunt u kijken op www.dekievitharmelen.nl.

Workshops Wobbelyoga Metaal Kathedraal Rijksstraatweg 20 te Utrecht 3 maart, 11.15-14.00 uur 55+ Carnaval met een muzikale bingo De Schalm Oranjelaan 10 te De Meern 3 maart, 13.30-17.00 uur Uilenballen pluizen De Kievit te Harmelen 3 maart, 14.00 uur Lente-Uitjes: De Dansers Binnenbeest 5+ Podium Hoge Woerd Hoge Woerdplein 1 te De Meern 3 maart, 15.00-16.00 uur Café Americana | Kozzel Tov Muziekpodium Azotod Meerndijk 126 te De Meern 3 maart, 16.00-18.00 uur Kijk voor meer informatie en de volledige agenda op www.varnws.nl

Foto: Sanne Peper

Mixed Grill bij De Schalm DE MEERN > Buurtbewoners uit Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn kunnen vrijdag 15 maart in De Schalm samen gezellig aan tafel om 17.30 uur. Dit keer staat er een heerlijke Mixed Grill. klaar voor de gasten. Enthousiaste vrijwilligers verzorgen voor u dit buffet. De prijs is inclusief 1 drankje 12,50 euro. Ook leden van de KBO kunnen na afloop van de gezellige middag bij ons aanschuiven na aanmelding en betaling.

Lente-Uitjes: De wereld & Ko 8+ Podium Hoge Woerd Hoge Woerdplein 1 te De Meern 2 maart, 19.30-21.30 uur

Gonnie en Gijsje samen op stap | 2+ Metaal Kathedraal Rijksstraatweg 20 te Utrecht 3 maart, 10.00-10.40 uur

tussen vader en zoon vol grapjes, typetjes en vragen volgt. Ko wil nu eindelijk wel eens weten wat er ooit met mama is gebeurd. Papa durft het niet te vertellen en Ko fantaseert zijn eigen werkelijkheid bij elkaar. Lente-uitjes De wereld & Ko is te zien tijdens Lente-uitjes in Podium Hoge Woerd en Theater Kikker. Op zaterdag 2 maart is de voorstelling om 19.30 uur te zien in Podium Hoge Woerd en op zondag 3 maart om 14.30 uur in Theater Kikker.

Uilenballen pluizen op De Kievit

Rode Neuzen Carnaval De Schalm Oranjelaan 10 te De Meern 2-maart, 19.30-22.30 uur

Yada Yada | Herman Brood tribute Muziekpodium Azotod Meerndijk 126 te De Meern 2 maart, 21.00-01.00 uur

11

Open Atelier bij Werkplaats Vleuten VLEUTEN > Kunstliefhebbers en iedereen die van mooie originele spullen houdt. Op zaterdag 2 maart bent u van harte welkom tijdens het Open Atelier in Werkplaats Vleuten. Werkplaats Vleuten is een verzamelgebouw met creatieve ateliers. U kunt hier terecht voor onder meer workshops, cursussen en aankoop van beeldende kunst en schilderijen en meubelen.

Op deze zaterdag zijn de ateliers van beeldend kunstenaar Lolke van der Bij, Marianne Henstra en Gerda Glerum te bezoeken. Werkplaats Vleuten is gelegen aan de Utrechtseweg 10 in Leidsche Rijn, naast Intratuin bij het Máximapark. De ateliers zijn geopend op zaterdag 2 maart van 12.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.facebook.com/CreatieveWerkplaatsVleuten.

Een extra drankje is voor eigen rekening. Aanmelden en betaling: door inschrijving bij De Schalm, Oranjelaan 10 in De Meern, of een e-mail aan info@schalmdemeern.nl of door te bellen (030) 6662609. Aanmelden/ afmelden kan tot uiterlijk 13 maart. Is een nog niet betaalde reservering niet tijdig afgemeld, dan worden de kosten alsnog in rekening gebracht. Bent u in het bezit van een U- pas dan kunt u hier ook terecht.

Prime Party, nieuw maandelijks 16+ feest in Azotod DE MEERN > Op vrijdag 1 maart start Prime Party, een nieuw maandelijks 16+ feest in Muziekpodium Azotod. Met lokale dj’s en iedere maand een ander thema voorziet Prime Party in een behoefte. Want dat die er is, bleek na de eerste editie van AfterParty, een 16+-concept in samenwerking met Project DURF. Met een werkgroep die bestaat uit de doelgroep, jongeren van 16 jaar en ouder, worden de Prime Party feesten in zijn geheel

georganiseerd. De jongeren zorgen zelf voor een begroting, planning, artiesten, PR via social media en kaartverkoop. Ook vervullen zij een grote rol tijdens het feest zelf. Het thema van de eerste editie is Bright Colours en achter de draaitafels staan DJ Daan Polder, San Sebastiaan en Gus de Kort. Kaarten kosten 5 euro in de voorverkoop en zijn verkrijgbaar via www.azotod.nl en de Prime Party ambassadeurs.

Groeten uit The Golden Age of Travel bij Kasteel De Haar HAARZUILENS > Een intieme en prachtige tentoonstelling over het zeer luxueuze reisverleden van de baron en barones van Kasteel De Haar. Op 3 april opent: Bon Voyage! Groeten uit The Golden Age of Travel.

Een turn-of-the-20th-century expositie waarin Baron Etienne van Zuylen en Barones Hélène de Rothschild bezoekers een intieme glimp geven van hun reisverleden en je meenemen naar een glorieus tijdperk waarin reizen een absolute luxe was, alleen weggelegd voor the happy few. De tentoonstelling is tot en met oktober te zien in Kasteel De Haar. In een tijd waarin de industriële revolutie en vooral de opkomst van stoomaandrijving het reizen een enorme impuls gaf, greep de ‘beau monde’ iedere kans aan om te reizen. The Golden Age of Travel laat zich in eerste instantie kenmerken door tech-

nologische innovaties als de spoorwegen en de eerste auto’s waarmee men ineens sneller en makkelijker bestemmingen in Europa kon bereiken. De eerste zeppelin zag het licht rond 1900, waardoor air travel ineens een realistische gedachte werd. Snelle ‘steamers’ maakten het mogelijk om ook bestemmingen in het Midden-Oosten, de Verenigde Staten en Azië te kiezen. Naast die nieuwe snelheid in reizen, kenmerkt dit tijdperk zich ook door de ongekende luxe waarmee het gepaard ging, iets wat alleen voor de rijken was weggelegd. Zo ook voor de baron en barones die reizen tot ware kunst verhieven. Meerdere malen per jaar nam het echtpaar de trein of auto. Of ze nu naar weldadige kuuroorden als Évian-les-Bains gingen of een privébezoek aan de Maharadja van Kapurthala brachten. Online tickets zijn vanaf begin maart beschikbaar via: www.kasteeldehaar.nl.

Foto: J. Kraayvanger

Bluebettes met The best of the sixties LEIDSCHE RIJN > In hun nieuwe theaterprogramma ‘The best of the sixties’ spelen en zingen de vijf goedlachse muzikantes hun favoriete sixties-songs en die van het publiek. Ze nemen de luisteraar mee op een trip down memory lane dwars door verschillende muziekstijlen: van

hartverscheurende countryliedjes tot swingende sixties-soul van meidengroepen uit die tijd zoals The Supremes en The Ronettes. Zing en swing mee met deze van sixties doordrenkte show en verlaat opgewekt de zaal! Vrijdag 8 maart 20.00 uur Podium Hoge Woerd.


Profiteer nu nog van onze jubileumkorting! Al meer dan 40 jaar uw vertrouwde adres voor bedden en matrassen BOXSPRING SILVANA Pocket geveerde boxen met pocketveermatrassen, Mee-gestoffeerd, Topper HR, koudschuim 180 x 200

Jubileumactie

Van 1995,- nu voor

1595,-

HOOG/LAAG ZORGLEDIKANTEN

XANTÉ X2 POCKETVERING Kern: Normaal Hoogte 21 cm ✔ 70 x 200 495,Pocket interieur 300 veren p/m2 ✔ 80 x 200 495,Beide zijde koudschuim afgedekt ✔ 80 x 210 495,Extra: ✔ 90 x 200 495,Soepele schouderzone, ✔ 90 x 210 495,Handgrepen, Hygiënisch ✔ 140 x 200 840,dankzij Sensity behandeling

Nu 369,369,369,369,369,629,-

van 2395,-

nu voor

1995,-

MODEL NAPOLI

HET BEST GETESTE MATRAS!

- Electrische hoog/laag verstelling - Trendelen en anti-trendelenburg verstelling - Electrisch verstelbare bodem bij rug- en knieholte - excl. matras

ELEKTRISCHE BOXSPRING

- Elektrisch verstelbare pocketvering boxen - pocketvering matras 300/m2 7 zones Jubileumactie - 6 cm oplegmatras comfortschuim - lighoogte ± 64 cm - crèmekleurig 140 x 200, 160 x 200, 180 x 200 meerprijs lengte 210 +10%

✔ Alle matrassen uit voorraad leverbaar en altijd scherp geprijsd!

PULLMAN EXPRESS MATRAS 1 matras

Vanaf

599,-

1095,-

1- en 2-persoons deelbaar comfort ledikant op wielen, Leverbaar in de formaten 160/180 x 200/210/220 cm. Meer info? bezoek onze showroom.

MODEL OAKLAND

2 voor de halve prijs e

BOXSPRING KYONA

Leverbaar in de maten: ✔ 80x200, ✔ 80x210 ✔ 90x200, ✔ 90x210

140 x 200 160 x 200 180 x 200

V.A.

995,-

✔ Alle matrassen uit voorraad leverbaar en altijd scherp geprijsd!

BOXSPRING HOOFDBORD, 2X POCKET KOUDSCHUIMMATRAS LEVERBAAR IN DIV. KLEUREN

PULLMAN SILVERLINE PREMIER MATRASSEN (FIRM EN STANDARD)

ELEKTRISCH VERSTELBARE BODEM 28 Lats, 2 motorig, 3 jaar garantie. Volledig elektrische bodem met knieknik, hoofdsteun en instelbare middensektor.

Hoogte: Kern: Zones: Afdeklaag: Doorstikking:

TOPAANBIEDING!

Bekledingstof: Handvatten: Leverbaar in:

Voor de ongelofelijke prijs van

199,-

70 x 200 80 x 200 90 x 200 Nu ook in 100 x 200 Nu ook in 140 x 200

€ 199,€ 229,€ 239,€ 264,€ 408,-

POCKETVERING MATRAS

circa 24 cm pocketveer 300 p/m2 7 koudschuim en een flexibele drukverdeling. mix van wol, zijde en katoen aangevuld met comfortfill elastische stretch met Sensity behandeling ja ✔ 80x200 ✔ 140x200 ✔ 80x210 ✔ 160x200 ✔ 90x200 ✔ 180x200 ✔ 90x210

PULLMAN SILVERLINE EXECELLENCE MATRASSEN

Jubileumactie 100 EURO EXTRA KORTING

AL 3X OP RIJ ALS BESTE GETEST! Hoogte: Kern: Zones: Afdeklaag: Doorstikking: Bekledingstof:

circa 24 cm pocketveer 300 p/m2 7 latex en een flexibele drukverdeling. mix van wol, zijde en katoen aangevuld met comfortfill elastische stretch met Sensity behandeling ja ✔ ✔ ✔ ✔

80x200 80x210 90x200 90x210

✔ 140x200 ✔ 160x200 ✔ 180x200

Jubileumactie 100 EURO EXTRA KORTING

Hoogte: 21 cm Pocket interieur, 7 zone. Beide zijden koudschuim afgedekt

70 x 200 70 x 210 80 x 200 80 x 210 80 x 220 90 x 200 90 x 210 90 x 220 100 x 200 100 x 210

NU 179,NU 209,NU 189,NU 219,NU 239,NU 199,NU 219,NU 259,NU 249,NU 289,-

120 x 200 140 x 200 140 x 210 140 x 220 160 x 200 160 x 210 160 x 220 180 x 200 180 x 210 180 x 220

NU 319,NU 389,NU 449,NU 499,NU 429,NU 489,NU 559,NU 479,NU 549,NU 619,-

LEDIKANT ONTARIO 160 x 200 van 640 voor 350,180 x 200 van 640 voor 350,-

KOUDSCHUIM HR 55 MATRAS Voorzien van 3D borden en handgrepen.

✔ ✔ ✔ ✔

160 x 200 van 450 180 x 200 van 519

Strak gelakt ledikant Meddow in 14 verschillende kleuren mogelijk. In verschillende formaten leverbaar. Meer info? bezoek onze showroom.

DEELBAAR LEDIKANT ‘MERANO’ incl. verlichting en nachtkastjes, 160 x 200 in 3 kleuren leverbaar. Normaal 1725,nu voor

995,LEDIKANT WINCH (excl. bodem & matras)

(in div. kleuren leverbaar) 120 x 200 Normaal 499 euro

nu voor

99,NU 150,NU 189,NU 199,-

90 x 200 van 259 NU 120 x 200 van 399

TWEEPERSOONS BED MEDDOW

(FIRM EN STANDARD)

Handvatten: Leverbaar in:

AL 3X OP RIJ ALS BESTE GETEST!

Een tweepersoons ledikant met een frisse en robuuste uitstraling. Leverbaar in de formaten 160/180 x 200/210/220 cm. Meer info? bezoek onze showroom.

99,-

4 SEIZOENEN WOLLEN DEKBEDDEN DEKBEDDEN VAN 100% ZUIVER TEXELSE SCHEERWOL. 100% KATOENEN TIJK

✔ Alle matrassen uit voorraad leverbaar en altijd scherp geprijsd!

Grootste collectie matrassen van Midden Nederland!

140 x 200 van 149,95 nu € 140 x 220 van 169,95 nu € 200 x 200 van 189,95 nu € 240 x 200 van 259,95 nu € 240 x 220 van 279,95 nu €

79,95 89,95 99,95 119,95 139,95

Uit voorraad leverbaar. Snel bij u thuis!

Jubileumactie 10 EURO EXTRA KORTING PER DEKBED

Al onze producten worden in Nederland, België en Duitsland geproduceerd.

SILVANA KUSSENS

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Sinds 1978, al 40 jaar uw vertrouwde slaapspecialist!

De Matrassenstad

Bij ons altijd scherp geprijsd! Jubileumactie 10 EURO EXTRA KORTING PER KUSSEN

Keulsche Vaart 3A | 3621 MX Breukelen | Tel. 0346-264010 | info@matrassenstad.nl | Gratis parkeren Openingstijden: ma. 12.00-17.30 uur di - vr. 10.00-17.30 uur za. 10.00-16.00 uur Route: A2, Afslag Breukelen, volg borden Industrieterrein Keulsche Vaart


SPORT

DONDERDAG 28 FEBRUARI 2019

Darten DESTO VLEUTEN > DESTO gaat op de vrijdagavond gezellige dartavonden organiseren in het DESTO paviljoen. Op vrijdagavond 8 maart is er een eerste kennismakingsavond waarbij iedereen van harte welkom is die het darten leuk vindt of gewoon nieuwsgierig is wat darten inhoudt. Op deze avond is er ook een bestuurslid van de Darts Bond Midden-Nederland aanwezig om te vertellen over de Darts sport, de spelregels, over de competitie en om vragen te beantwoorden. Deze avond krijgt iedereen de gelegenheid om het darten uit te proberen. Ze starten om 20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur. Vind je het leuk om te gaan darten en/of wil je deze avond bezoeken, dan graag een bericht (darts@desto-utrecht. nl), zodat ze alvast een inschatting kunnen maken van het aantal te verwachten bezoekers.

Biljarters De Meern heroveren wisselbeker op Ons Genoegen DE MEERN > Biljartclub Ons Genoegen en Biljartvereniging De Meern spelen beide hun competitiewedstrijden in De Roef. Ieder seizoen spelen wisselende selecties twee wedstrijden tegen elkaar om uit te maken wie zich een jaar de sterkste in eigen huis mag noemen. In september was B.V. De Meern ruimschoots sterker en won met liefst 25-11. Afgelopen vrijdag nam Ons Genoegen revanche en won met 22-14, maar dat was net niet genoeg

voor de eindzege, die met 39-33 in het voordeel van Biljartvereniging De Meern eindigde. Alleen Ton Verbon, Manus de Groot en Peter den Ouden wonnen hun beide partijen. Arnold van Asch behaalde het hoogste partijgemiddelde. De wisselbeker gaat daarom voor minstens een jaar weer in de prijzenkast van Biljartvereniging De Meern. Er werden 36 partijen gespeeld, verdeeld over de drie biljarttafels, waarbij sportiviteit en gezelligheid centraal stonden.

Didier Dijkstra Nederlands kampioen kunstrijden LEIDSCHE RIJN > De Uithof in Den Haag was van 21 tot en met 24 februari het toneel voor de Challenge Cup en het Nederlands kampioenschap kunstrijden. De Challenge Cup is een wedstrijd waarin jonge, aanstormende talenten in de leeftijd van 10 jaar tot de senioren de kans krijgen zich op mondiaal niveau te meten. Voor de Nederlandse deelnemers stonden ook de nationale titels op het spel. De beste Nederlander in iedere categorie wordt Nederlands

Elinkwijk ZUILEN > Op 20 juni 1919 werd de voetbalclub USV Elinkwijk opgericht. In de maanden mei en juni van dit jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor de jeugd, sponsors, relaties en leden en oud-leden van 18 jaar en ouder. Voor de leden en oud-leden wordt op 15 juni vanaf 15.00 uur een reünie georganiseerd met daarbij een historisch foto-overzicht en aansluitend een feestavond met muziek. U kunt zich opgeven via de website van USV Elinkwijk. www.elinkwijk.nl

Schakel VLEUTEN > Op donderdag 7 maart start om 10.00 uur een wandeling in de omgeving van Vleuten voor iedereen die het leuk vind om te wandelen en graag andere mensen ontmoet. Vertrek vanuit De Schakel, Schoolstraat 11 te Vleuten. Duur van de wandeling ongeveer 2 uur. Heeft u zin om mee te lopen, meldt u zich dan aan bij De Schakel bij de beheerder Wiel Schoonheim of via de mail beheer@deschakel-vleuten.nl of telefonisch 06-55490155. Aan de wandeling zijn geen kosten verbonden, hooguit kosten voor een consumptie onderweg.

Ouder- en kindgym DE MEERN > Sporten samen met uw kind of kleinkind? Dat kan bij turnvereniging Gym en Move! Onder leiding van Karin Jansen leren peuters in de leeftijd van circa 1,5 tot 4 jaar de basisvormen van bewegen. Door middel van het gebruik van diverse materialen en gymnastiektoestellen zullen zij vertrouwd raken met springen, balanceren, zwaaien, schommelen en rollen. Tijdens de les komen er bewegingsvormen aan bod, maar ook liedjes zingen met elkaar vormt een vast onderdeel. De les is donderdag van 9.30 tot 10.30 uur in gymzaal De Ten Veldestraat 94 in De Meern. Voor meer informatie of aanvragen van een proefles, info@gymenmove. nl of www.gymenmove.nl.

13

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

De spelers van beide teams in actie.

kampioen. Didier Dijkstra (14) uit Utrecht prolongeerde dit weekend zijn titel Nederlands Kampioen in de categorie Advanced Novice heren. Tijdens zijn lange kür op ‘Singing in the rain’ liet hij niet alleen zien dat hij goed kan springen en pirouettes draaien, maar bleek hij ook duidelijk met veel show zijn moeilijke elementen bijna foutloos uit te voeren. De 14-jarige kunstrijder komt uit voor Kunstrijvereniging De Drechtsteden Dordrecht.

Viertal TRIO wint DE MEERN > Al vroeg in de wedstrijd tegen Moria maakte Bert de Weerd na wat schermutselingen remise op bord 4. Na een ruil van de lichte stukken had Jan van Oort een licht betere stelling. De tegenstander een dubbelpion en Jan een paard tegen een loper met beiden nog een handvol pionnen. Na een remiseaanbod zag Jan geen duidelijk plan of winst en accepteerde hij het anbod. Ron

Woudsma als invaller aan bord 2 stond positioneel beter, maar dat was wel in een zeer ingewikkelde stelling. Hij dreigde een pion te verliezen maar zijn tegenstander - zij waren de laatsten die nog speelden - bood remise aan. Gezien de stand was dat een verrassend aanbod, omdat Hans Muller op mooie wijze gewonnen had.

Spetterende eindshow en wedstrijd door KVM on Ice UTRECHT > Op zondag 3 houdt de kunstschaatsvereniging KVM On Ice de jaarlijkse wedstrijd de KVM Open op de Vechtsebanen. Deelnemers uit het gehele land zullen hun uiterste best doen om bij de jury een verpletterende indruk achter te laten. Het winterseizoen wordt traditioneel afgesloten met een spetterende eindshow op zaterdag 16 maart, uiteraard ook op de Vechtsebanen. Gebruik deze avond je fantasie,

want met het thema Fantasy zul je je vermaken met de meest uiteenlopende optredens. Bijna 100 leden zullen hun kunsten vertonen in prachtige kleding en zij worden begeleid door professioneel licht en geluid dat wordt verzorgd door VMS Events. De show begint om 19.00 uur, en tickets zijn vanaf 18.30 uur te koop bij de kassa aan de ingang van de binnenbaan. Tickets kunnen alleen contant afgerekend worden.

De kampioenen: Ingrid Bijsmans en Mitchell van der Vliet.

Nieuwe clubkampioenen bij Badminton Club Castellum LEIDSCHE RIJN > Ook dit seizoen organiseerde BC Castellum, de badmintonvereniging van Utrecht Leidsche Rijn haar jaarlijkse, sportieve en gezellige clubkampioenschappen. Deze werden gehouden op zaterdag 16 februari in de Sportcampus (Leidsche Rijn College), waarbij deelnemers op alle niveaus keihard vochten voor de mooie prijzen en de eer. Dit gebeurde in alle categorieën, van de jongste jeugd, de recreatieve spe-

lers tot en met de allerbeste competitiespelers. In deze laatste categorie won Ingrid Bijsmans de eerste prijs bij de Dames, een mooie wisselbeker. Deze felbegeerde prijs ging bij de Heren enkelspel met Mitchell van der Vliet mee naar huis Het was een dag vol spannende wedstrijden op elk niveau.. Meer informatie op www.bc-castellum.nl.

Judoka Sander Looy pakt zilver in Antwerpen HARMELEN > Afgelopen weekend 23 en 24 februari stond het prestigieuze Internationale Antwerpen Open op het judoprogramma. Ook de 18-jarige Harmelenaar Sander Looy, uitkomend voor RTC West, stond hier op de mat in de leeftijdscategorie

-21/ en +21 en -81 kg. In deze finale had Sander een groot deel van de wedstrijd wel het initiatief, maar doordat enkele discutabele shido gegeven werden in het nadeel van Sander, trok hij helaas in de finale aan het kortste eind.

Hockey LEIDSCHE RIJN > De veldcompetitie start binnenkort weer. Heb jij ook interesse om te hockeyen? Met 2 watervelden en 1 kunstgrasveld en professionele begeleiding voor alle teams is HC Rijnvliet de snelst groeiende hockeyclub in Leidsche Rijn, en misschien wel iets voor jou. Vanaf 1 maart start voor de jeugdleden de inschrijving voor het nieuwe seizoen (www.hcrijnvliet.nl). Seniorenleden kunnen zich het hele jaar door inschrijven.

Meisjes B4 Fletiomare kampioen na zege op Woerden VLEUTEN > De meiden van B4 van Fletiomare zijn afgelopen zondag 17 februari met een overwinning op Woerden kampioen geworden. Het werd 3-1 voor de Vleutense talenten en dat was genoeg voor de titel. Van de zaalwedstrijden dit seizoen hebben zij er slechts 1 verloren, waar-

door ze met een totaal van 33 punten het zaalseizoen afsloten. Er waren een aantal pittige tegenstanders bij en ze hebben hard gewerkt dit mooie resultaat te bereiken. Na deze laatste wedstrijd was er een feestje en werd er heerlijk taart gegeten met de ouders erbij.


fysio plaza Centrum voor Fysiotherapie en Manuele Therapie staat voor maatwerk, waarbij de verschillende disciplines binnen ons centrum samenwerken om uw gezondheidsvraag te kunnen beantwoorden

Fysiotherapie Fysiotherapie aan huis Manuele therapie Kinderfysiotherapie Sportfysiotherapie Sport- of ontspanningsmassage Psychosomatische fysiotherapie Dry Needling Medical taping bij hooikoorts Mindfulness Fysiofitness & 65+ fit Productieweg 8 Harmelen

Tel. 0348-443141

Maarssen

Harmonieplein 115 3603 BS Maarssen T | 030-2630514 E | info@fysiomaarssen.nl W | www.fysiomaarssen.nl

Bij ons kunt u terecht voor:

www.fysiobroekhuizen.nl

Fysiotherapie Speelman ...voor meer dan alleen Oedeem

Manuele Therapie Bekkenfysiotherapie Oncologie Fysiotherapie Psychosomatische Fysiotherapie Oedeemtherapie Thuiszorg Fysiotherapie Geriatrie Fysiotherapie Zorgprogramma Artrose

Dry-needling COPD Revalidatie Hartrevalidatie Medical Taping CI-Training Valpreventietraining 1,5 lijns fysiotherapie

Breukelen Kockengen

10 gedreven fysio-specialisten

Ons motto:

Gaat u binnenkort met meerdere ondersteunende zorgverleners nog meer ontzorgen en helpen in een nieuw pand.

Uw bewegen is onze Zorg Ook voor Dry Needling, echoscopie, Shockwave en yoga

Mis het niet en kijk nu en dan op de huidige site: www.fysio-karinspeelman.nl of bel voor informatie naar 06-51417993

voor meer informatie:

Karin Speelman - De Joncheerelaan 21 / Dorpsstraat 135 - Harmelen - tel. 0348-441562

Leidsche Rijn

www.fysiotherapiebeelen.nl

JuliusGezondheidscentra

Doude van Troostwijkplein 53 3632 BC Loenen aan de Vecht tel. 0294-711003 info@fysiobb.nl www.fysiobb.nl

Veldhuizen Molenpolder 20 telefoon [030] 669 08 00

Parkwijk Eerste Oosterparklaan 78 telefoon [030] 670 21 30

Terwijde Emile Hullebroeckstraat 60 telefoon [030] 686 61 00

Fysio Beter Bewegen laat je niet zitten! (Sport)Fysiotherapie * Manuele therapie * FysioSport * FysioWalk * Sportmassage Shockwave therapie * Dry Needling * EchograďŹ e * Oedeemtherapie Personal training * Podologie * Oncologische fysiotherapie * Op werkdagen afspraak binnen 24 uur

Pastoor Ohllaan 39 3451 CB Vleuten T | 030-2630514 E | info@fysiovleuten.nl W | www.fysiovleuten.nl

Plus- en Topzorg Praktijk

Een nieuwe lente een nieuwe stek...

FysioBB Loenen

Vleuten

Vleuterweide Zoekt u een goede huisarts, fysiotherapeut of andere zorgverlener bij u in de wijk? Lees meer op www.lrjg.nl en schrijf u in

Op deze pagina vindt u

Fysiopraktijken bij u in de buurt!

Utrechtse Heuvelrug 130 telefoon [030] 658 21 40

Leidsche Rijn Centrum Dublinstraat 2 telefoon [030] 765 11 00

Profile for VARnws

VARnws Leidsche Rijn 28 februari 2019  

VARnws Leidsche Rijn 28 februari 2019  

Profile for varnws