Page 1

DONDERDAG 8 AUGUSTUS 2019

EDITIE LEIDSCHE RIJN

NIEUWS Romeinse schepen naar de werf voor onderhoud

NIEUWS Wijkcentra beginnen weer met computercursus

VRIJE TIJD Leidsche Rijn Festival viert 20-jarig bestaan

VARNWS.NL

Pagina 3 >

Pagina 5 >

Pagina 9 >

.NL

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Uitgave: Van Dijk Grafimedia BV, Breukelen Verschijnt elke donderdag en 24 uur per dag op www.varnws.nl Oplage: 66.000 exemplaren, huis aan huis Jaargang 75, Nr 36

Forse toename schone recreatieboten in Utrecht Ook meer elektrische laadpalen langs de oever voor de bootjes om op te laden Lees meer op www.varnws.nl bij Nieuws

Start reconstructie N411 tussen Utrecht en Bunnik Verbetering van de verkeersveiligheid doorgaande weg en de parallelweg Lees meer op www.varnws.nl bij Regio

Schuif eens aan bij iemand thuis Meer gezelligheid en goede gesprekken bij etentje met andere buurtbewoners Lees meer op www.varnws.nl bij Lezersnieuws

Reddingbrigade Utrecht oefent in de Haarrijnse Plas VLEUTEN > In de winter is de Utrechtse Reddingsbrigade vaak te vinden in de binnenbaden, maar in de zomer wordt het open water gezocht, zoals de Haarrijnse Plas.

‘We hebben getraind in open water. Wat een opkomst, 23 mensen! We hebben gezwommen, gerend en geoefend met ondiepte afzoeken’, aldus de URB. Foto: URB.

Bedreigingen door huurbaas bij huurverlagingen Meldpunt

QQ

Regio

QQ

Door Ed Kamans LEIDSCHE RIJN > Hulp van het Huurteam Utrecht inroepen bij te hoge huur kan helpen, maar kan ook uitmonden in bedreigingen en intimidatie van de huisbaas

Dat staat in de jaarrapportage van het Huurteam over 2018, dat aan de Utrechtse gemeenteraad is gestuurd. In 2018 zijn er 54 gevallen van intimidatie en bedreiging geregistreerd (33 verschillende adressen). Met name huurders die een huurverlagingsprocedure hebben gestart krijgen te maken met intimidatie of bedreiging van de verhuurder. In ruim 13% van de vervolgtrajecten (de huurder start een procedure) is er sprake van intimidatie of bedreiging. Dat is een afname ten opzichte van 2017. Toen is bij 20% van de vervolgtrajecten

intimidatie of bedreiging geregistreerd (131 registraties bij 55 adressen). Die afname wordt verklaard door intimidatie zaken bij drie grote complexen in 2017. Zonder deze drie grote complexen zou het beeld uit 2017 vergelijkbaar zijn. Ook via het meldpunt huisjesmelkers van de gemeente Utrecht komen meldingen over intimidatie en bedreiging binnen. Gemeente Utrecht en het Huurteam werken samen bij de aanpak van intimidatie en bedreiging, maar dit vergt een lange adem, zo is de conclusie over de misstanden bij huurbazen. Maar al met al raakt het Huurteam steeds bekender en is er nu ook werk buiten de stad Utrecht. Huurteam Utrecht speelt een rol in de pilot van Pilot Goed Verhuurderschap. Voor de pilot is het Huurteam ook in buurgemeenten actief (woningopnames, voorlichting over huurrechten, vervolgtrajecten, juridische adviezen, beoordelen huurcontracten en -bepalingen). Het Huurteam helpt mee bij de voorlichtingscampagne van de gemeente

(ook onderdeel van de pilot). In 2018 hebben in totaal 663 huurprijs controles plaatsgevonden. Hierbij zijn 409 kamers gecontroleerd (onzelfstandig) en 254 zelfstandige woningen (studio’s, appartementen). Het aantal opnames is vergelijkbaar met 2017 (662 opnames). In bijna 94% van de gevallen zijn één of meer misstanden geconstateerd (621 adressen). In totaal zijn 905 procedures geadviseerd. De meest geadviseerde procedure is de huurverlagingsprocedure. Op verzoek van de huurder wordt de kamer onderzocht, en getoetst op huurprijs, achterstallig onderhoud en gebreken. Ook worden het huurcontract en de servicekosten op juistheid gecontroleerd. Indien misstanden worden gesignaleerd gaat het Huurteam namens de huurder in gesprek met de verhuurder en voert indien nodig namens de huurder een procedure bij de Huurcommissie. Het Huurteam speelt een belangrijke rol in de aanpak van huisjesmelkers door het aanpakken van te hoge huren. Gageldijk 29, Maarssen | 06-1962 4107 | caravanstallingstichtsevecht.nl

Gageldijk 29, Maarssen | 06-1962 4107 | caravanstallingstichtsevecht.nl

Wij zijn op zoek naar

HEEFT U NIEUWS TE MELDEN? Het Het

BEZORG(ST)ERS voor diverse VAKANTIEWIJKEN in

GOEDE VERDIENSTEN!

DEEL HET MET ONS! ››

• Stalling voor caravan en camper • Centrale ligging: Ring UtrechtNoord N230 • 24/7 afspraken plannen via onze website • Ruime openingstijden • Afgesloten en bewaakt • Net en schoon • Overdekt en geventileerd • Compressor voor bandenspanning • Scherp geprijsd.

STALLINGSPLEKKEN BESCHIKBAAR!

grote grote grote voordeel grote voordeel voordeel voordeel

Zie onze advertentie op pagina 2.

Het

Gageldijk 29, Maarssen, 06-19 62 4107

Gageldijkcaravanstallingstichtsevecht.nl 29, Maarssen, 030-2618389

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

caravanstallingstichtsevecht.nl

van thuisblijven van thuisblijven van thuisblijven

Het van thuisblijven

Kooijman Utrecht Uw Kia-dealer voor Utrecht en omstreken!

Ben jij 13 jaar of ouder en heb je zin om de VAR te bezorgen, mail dan naar: bezorging@varnws.nl of vul het formulier in op onze website: www.varnws.nl VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

• Stalling voor caravan, camper en boten etc. • Centrale ligging: Ring Utrecht-Noord N230

• 24/7 afspraken plannen via onze website • Ruime openingstijden • Afgesloten en bewaakt

• Net en schoon • Overdekt en geventileerd • Compressor voor bandenspanning • Scherp geprijsd

Het

LEIDSCHE RIJN 15 en 22 augustus

• Stalling voor caravan en camper • Centrale ligging: Ring UtrechtNoord N230 • 24/7 afspraken plannen via onze website • Ruime openingstijden • Afgesloten en bewaakt • Net en schoon • Overdekt en geventileerd • Compressor voor bandenspanning • Scherp geprijsd.

grote voordeel van thuisblijven

Tijdens de zwoele zomerweken Maestro matras nuzomerweken van € 1.395,- voor € 1.185,Tijdens de zwoele Tijdens de zwoele zomerweken Maestro matras nuzomerweken van € 1.395,- voor € 1.185,Tijdens de zwoele

Maestro matras nu van € 1.395,- voor € 1.185,-

Maestro matras nu van € 1.395,- voor € 1.185,-

Auping Plaza Utrecht

kia-utrecht.nl

       AupingPlaza Plaza Utrecht Auping Utrecht

            

Auping Plaza Utrecht

Kijk op auping.nl/plaza voor de openingstijden of maak een afspraak.

Kijk op auping.nl/plaza voor de openingstijden of maak een afspraak.

Kijk op auping.nl/plaza voor de  openingstijden of maak een afspraak.      

Tijdens de zwoele zomerweken Maestro matras nu van € 1.395,voor € 1.185,Kijk op auping.nl/plaza voor de openingstijden of maak een afspraak.

Auping Plaza Utrecht


Gageldijk 29, Maarssen | 06-1962 4107 | caravanstallingstichtsevecht.nl

24/7 online

• Stalling voor caravan en camper • Centrale ligging: Ring UtrechtNoord N230 • 24/7 afspraken plannen via onze website • Ruime openingstijden • Afgesloten en bewaakt • Net en schoon • Overdekt en geventileerd • Compressor voor bandenspanning • Scherp geprijsd.

lokaal nieuws

• Stalling voor caravan, camper en boten etc. • Centrale ligging: Ring Utrecht-Noord N230

• 24/7 afspraken plannen via onze website • Ruime openingstijden • Afgesloten en bewaakt

• Net en schoon • Overdekt en geventileerd • Compressor voor bandenspanning • Scherp geprijsd

op varnws.nl

ACTIE 2 GRATIS OVERNACHTINGEN op camping Heino (Overijssel) bij aanmelding voor stalling*

STALLINGSPLEKKEN NIEUWE LOODS! BESCHIKBAAR! Voorzien van STROOMAANSLUITING Door uitbreiding op locatie Veronica hebben (speciaal voor campers)beschikbaar. wij weer extra stallingsplekken

* Info over de voorwaarden van onze acties, zie caravanstallingstichtsevecht.nl

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Gageldijk29, 29,Maarssen, Maarssen,06-19 030-2618389 Gageldijk 62 4107

caravanstallingstichtsevecht.nl SBM Advocaten adviseert! Waarom wordt de prijs van een Big Mac gebruikt voor het berekenen van de alimentatie? Kinder- en partneralimentatie wordt berekend aan de hand van de behoefte van de alimentatiegerechtigde (de kinderen of de ex-partner) en aan de hand van de draagkracht van de alimentatieplichtige (de ouders of de ex-partner). Bij de berekening van de draagkracht van de alimentatieplichtige wordt in de berekeningswijze rekening gehouden met een bedrag dat hij of zij voor zichzelf nodig heeft om in de primaire kosten van zijn of haar levensonderhoud te voorzien (waaronder eten, drinken, gas, water, verzekeringen). Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de bijstandsnorm. Dit bedrag behoudt de alimentatieplichtige voor zichzelf en hoeft hij of zij niet te besteden aan kinder- of partneralimentatie. Maar de kosten voor levensonderhoud en de levensstandaard zijn niet in ieder land hetzelfde. Hoe moet hiermee worden omgegaan indien de alimentatieplichtige of de alimentatiegerechtigde niet in Nederland woont? Voor die gevallen kan de prijs van een Big Mac de oplossing bieden. Big Mac Index In 1986 heeft het Britse financieel-economische weekblad ‘The Economist’ de Big Macindex ontwikkeld. De Big Mac- index is een rekenmethode om de koopkracht in verschillende landen in de wereld met elkaar te vergelijken. Een Big Mac is namelijk overal ter wereld hetzelfde product: twee dezelfde burgers, op hetzelfde broodje met hetzelfde blaadje sla. En toch kost een Big Mac lang niet overal hetzelfde. Per 1 januari 2019 is de Big Mac met omgerekend € 5,59 het duurst in Zwitserland. In Rusland is de Big Mac het goedkoopst, hier kost een Big Mac € 1,48. Omdat een Big Mac bijna overal ter wereld te koop is, de Big Mac een standaard product is en de productiemiddelen vrijwel overal lokaal worden ingekocht, geeft de Big Mac-index een goede indicatie van de kosten van levensonderhoud in een bepaald land.

Toepassing van de Big Mac-index kan tot gevolg hebben dat er in de alimentatieberekening een correctie gemaakt dient te worden op de bijstandsnorm. In de rechtspraak is de Big Mac-index verschillende malen toegepast. In een uitspraak van 6 juni van dit jaar heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, onder toepassing van de Big Mac-index, geoordeeld dat de levensstandaard in Australië 7% hoger is dan de levensstandaard in Nederland. Dit had tot gevolg dat de bijstandsnorm met 7% werd verhoogd, waardoor de alimentatieplichtige, die in Australië woonde, een hoger bedrag mocht behouden om in de primaire kosten van zijn levensonderhoud te voorzien en hij dus minder (in dit geval partner-) alimentatie hoefde te betalen. Ook kan de toepassing van de Big Mac-index ertoe leiden dat de behoefte van een alimentatiegerechtigde naar beneden wordt bijgesteld. Zo heeft Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch recentelijk tevens geoordeeld dat op de behoefte van de (alimentatiegerechtigde) kinderen, die met hun moeder voor onbepaalde tijd naar Polen waren verhuisd, een correctie moest worden toegepast, omdat in Polen een lagere levensstandaard geldt dan in Nederland. Het Gerechtshof heeft de correctie berekend aan de hand van de Big Mac-index. In 2018 kostte een Big Mac in Nederland € 4,74 en in Polen € 2,74. Dit bracht mee dat het Hof op de behoefte van de kinderen een kortingspercentage van (afgerond) 42% toepaste.

Kim Schepers (advocaat) Wilt u meer informatie ontvangen over dit onderwerp, dan zijn wij u graag van dienst!

SBM Advocaten I Middenburcht 136 I 3452 MR Vleuten (Utrecht) T: 030-7555383 I E: leidscherijn@sbmadvocaten.nl I W: www.sbmadvocaten.nl

AANKONDIGING WRAKKENWET Postbus 550, 3990 GJ Houten, Telefoon 030 634 57 00 www.destichtserijnlanden.nl

In de Leidsche Rijn nabij Rijksstraatweg 132 te De Meern, Utrecht ligt een gezonken vaartuig. Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft besloten dat dit vaartuig met ingang van heden onder de Wrakkenwet is geplaatst. Het levert gevaar en hinder voor de scheepvaart op. Ingevolge de Wrakkenwet is het vanaf heden ieder verboden het vaartuig of voorwerp te betreden (art. 4) of hiervan zaken te verwijderen zonder vergunning van Dijkgraaf en Hoogheemraden (art. 2, lid 2). Het gezonken vaartuig zal op of na dinsdag 13 augustus 2019 worden opgeruimd. De kosten voor de opruiming worden verhaald op degene die volgens de wet daarvoor aansprakelijk is. Belanghebbenden dienen zich zo spoedig mogelijk te melden bij het waterschap: telefoon 030 – 6345700. Voor meer informatie betreffende het vaartuig, kunt u terecht op onze website www.hdsr.nl/wrakken. Dijkgraaf en Hoogheemraden Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Poldermolen 2, Houten


NIEUWS

DONDERDAG 8 AUGUSTUS 2019

Papendorpsepad LEIDSCHE RIJN > Het asfalt op het Papendorpsepad wordt vervangen omdat er veel gaten en scheuren in het asfalt zitten. Het Papendorpsepad is een fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Er komt een nieuw wegdek van speciale betonplaten. De naden tussen de betonplaten zijn nauwelijks voelbaar, waardoor het pad prettig rijdt voor de fietsers. De werkzaamheden starten 20 augustus 2019 en zijn klaar op 4 oktober 2019, zo is de planning. Fietsers rijden deze periode om via een omleidingsroute. Richting Utrecht: Remise - Taludweg - Galecopperlaan - Galecopperpad - Orthelliuslaan - Mercatorlaan Churchillaan en andersom.

Slang BREUKELEN > Een slechtziende oudere vrouw uit Breukelen kreeg zondag de schrik van haar leven. Ze dacht oog in oog te staan met een slang. De dierenambulance werd ingeschakeld, maar dat was achteraf overbodig. De slang bleek een geaard verlengsnoer te zijn, zo meldt het Huisdierenmeldpunt op twitter. Volgens de dierenambulance kon de meldster zelf ook om het voorval lachen.

Val steiger MAARSSEN > Een man is maandagmiddag ernstig gewond geraakt na een val van een steiger in Maarssen-Dorp. Het slachtoffer was bezig met werkzaamheden bij een woning aan de Emmaweg toen hij door onbekende oorzaak van de steiger viel. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een arts ingevlogen met de traumahelikopter. Deze landde op een grasveldje in de naburige wijk Witte van Scholten. De man is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen en vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met hem gaat, is nog onbekend.

COLOFON VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Verschijnt elke donderdag huis-aan-huis in een oplage van 66.000 exemplaren en 24 uur per dag op varnws.nl

Romeinse schepen Woerden bij Museumwerf Stadskraan

QQ

Naar Utrecht

QQ

VREESWIJK > Sinds begin augustus is er weer iets bijzonders bij Museumwerf Vreeswijk. Het is het Romeinse vrachtschip Per Mare ad Laurium die uit Woerden bij de Museumwerf is aangekomen.

Het houten schip krijgt later gezelschap van collega Fiducia die over de weg zal worden aangevoerd. Beide schepen worden op een later tijdstip voor inspectie en reparatie op de helling getrokken. De verwachting is dat zij nog wel enige tijd bij de Museumwerf verblijven. Buiten het Statenjacht De Utrecht komen normaal gesproken geen houten schepen naar de helling van Museumwerf Vreeswijk. Dat komt omdat de werf vooral was ingesteld op ijzeren en stalen schepen. Hierin is verandering gekomen. Met de komst in 2018 van de Stichting Stadskraan is er nu ook ervaring in de traditionele houten scheepsbouw in huis. Bouwmeester Dimitri Marangos en projectleider Liesbeth Bouwhuis van

de Stadskraan kennen de Per Mare ad Laurium en Fiducia als geen ander. Onder hun leiding zijn de schepen gebouwd! Bij de Stichting Stadskraan zetten Marangos en Bouwhuis zich nu in voor de herbouw van de middeleeuwse houten stadskraan die aan ’t Wed in Utrecht heeft gestaan en waarmee schepen werden gelost. Naast herbouw beoogt de stichting met dit project vooral ook jongeren en zij-instromers op te leiden in het vak van timmerman/vrouw. De Per Mare ad Laurium en de Fiducia zijn gebouwd naar het voorbeeld van twee Romeinse schepen die in Leidsche Rijn werden gevonden en door archeologen resp. De Meern 1 en De Meern 6 zijn genoemd. De beide schepen, voorzien van elektrische voortstuwing, kregen Woerden als thuishaven. Daar voeren ze onder leiding van de Stichting Romeins Schip Woerden met groepen passagiers. De belangstelling voor de culturele tochten was groot. Toch stopte de stichting vorig jaar met de vaartochten onder andere wegens gebrek aan voldoende gekwalificeerde vrijwilligers. Met pijn in het

LEIDSCHE RIJN > Eind juni werd ingebroken in het beheergebouw van de Vlinderhof en is een grote ravage aangericht door vandalen.

De berichtgeving in de media hierover maakte veel los. Binnen 24 uur werd een crowdfunding opgestart en de reacties en steun waren hartverwarmend. Vlinderhof heeft deze actie na een paar dagen stopgezet, omdat het gewenste bedrag ruim was gehaald. De afgelopen periode is de Vlinderhof door twee bedrijven geholpen aan een nieuw onderkomen: Van den Heerik Logistics & Warehousing heeft ons een tijdelijke kantoorunit ter beschikking gesteld. Aannemersbedrijf Oskam heeft het transport van de kantoorunit op zich genomen en de ‘nieuwe keet’ staat nu op z’n plek. Gelijktijdig is de oude container afgevoerd. Ontzettend fijn dat we onze vrijwilligers en onze bezoekers, zeker dit tuinseizoen, op deze manier kunnen

blijven ontvangen. Voor een betere beveiliging is met de donaties een professioneel draadloos alarmsysteem aangeschaft. Hiervoor moest de vernielde elektrische installatie worden vernieuwd, is tijdelijke bekabeling aangebracht en het wifinetwerk uitgebreid. Met dank aan donateur Raymond van der Wurff is camerabeveiliging inclusief cloudopslag gerealiseerd. Daarnaast heeft Vlinderhof nog meer kunnen realiseren in samenwerking met onze vrijwilligers en andere sponsoren. Door Kinti Coffee is voor heel 2019 nieuwe koffie gedoneerd. En door VGB Bouw is grondwerk verricht voor de plaatsing van het nieuwe onderkomen. Er blijft nog een bedrag over van de geefactie. Dit geld komt direct ten goede aan het nieuwe beheergebouw, waarvoor Vlinderhof de afgelopen twee jaar al druk mee bezig is geweest. Alle gulle gever worden in september door de Vlinderhof uitgenodigd voor een rondleiding.

LEIDSCHE RIJN > Utrecht Natuurlijk organiseert op zondag 18 augustus en op woensdag 21 augustus de workshop Natuurfotografie voor ouders en kids in stadsboerderij Steede Hoge Woerd. Professionele natuurfotograaf Bart Stornebrink leert je de mooiste natuurfoto’s maken. De workshop vindt plaats van 10.00 14.00 uur en is inclusief een lunch in het Castellum Café. We fotograferen de natuur in en om stadsboerderij Steede Hoge Woerd, de Vlinderhof

LEIDSCHE RIJN > Dit weekend wordt er weer gewerkt aan de A2 tussen Leidsche Rijntunnel en Holendrecht. In etappes wordt het asfalt vervangen voor een nieuwe gladdere en stille laag. Van 9 augustus tot 12 augustus is er de afsluiting toerit (7) Utrecht/Leidsche Rijn/Centrum richting Utrecht. En het volgend weekend van 16 au-

@VARnws 06-38764136 VAR niet ontvangen? Geef uw klacht voor vrijdag 16.00 uur door op varnws.nl of bel (0346) 261304 Contact De Corridor 12K, 3621 ZB Breukelen Tel. (0346) 26 13 04

Van Dijk Grafimedia B.V. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Ouder en kind workshops natuurfotografie en het Máximapark. Voor de lunchpauze krijg je een opdracht mee. Er is per workshop plek voor maximaal 12 deelnemers. Na de lunch in het Castellum Café zie je elkaars mooiste foto’s met een toelichting van Bart (en prijsuitreiking). Inschrijven en en meer informatie www.utrechtnatuurlijk.nl. Heb je een eigen fototoestel? Neem die dan mee. Heb je geen fototoestel? Geen probleem! Bart heeft goede fototoestellen bij zich die je kunt lenen.

Werk aan de A2 bij Leidsche Rijn

VARnws

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

De scheepsreparaties vormen een leerzame, extra klus voor de leerlingen en een mooie gelegenheid voor samenwerking tussen de Museumwerf Vreeswijk en de Stadskraan. Voor het publiek is dit een unieke kans deze bijzondere werkzaamheden op de voet te volgen. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u eens komen kijken? Aarzel niet en kom gezellig langs! Museumwerf Vreeswijk vindt u aan de Wierselaan 113 in Nieuwegein.

Dank voor alle steun en donaties

Redactie Mail tips en vragen naar: redactie@varnws.nl

We gebruiken 100% gerecycled papier voor het drukken van onze krant. Verder streven we naar het verantwoord gebruik van grondstoffen. Er wordt geproduceerd in een gesloten circuit, waardoor alle materialen hergebruikt kunnen worden.

hart zal Woerden het stokje wellicht doorgeven aan Utrecht. Daar wordt de markt verkend voor culturele vaartochten in en om de stad. Aan de Romeinse schepen zal vermoedelijk het nodige moeten worden gerepareerd. De werkzaamheden worden onder leiding van hun oude bouwmeester Dimitri Marangos uitgevoerd door leerlingen van de Stadskraan in samenwerking met timmerlieden van de Museumwerf.

Vlinderhof tegen zinloze vernieling onderkomen

Wilt u adverteren? Sluitingstijd: woensdag 11.00 uur Mail uw vraag naar: info@varnws.nl

VARnws is een uitgave van:

3

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Bekeuringen voor maken filmpjes van ongeluk A12 HARMELEN > Op de A12 bij Harmelen zijn dinsdagmiddag twee auto’s op elkaar gebotst en daarbij raakte 1 persoon gewond. Het ongeluk zorgde voor een file. De politie deelde ook enkele bekeuringen uit aan passerende automobilisten die een filmpje maakten van het onge-

luk. ‘Helaas meerdere bekeuringen moeten aanzeggen voor filmende automobilisten die voorbij het ongeval reden. Zij gaan post krijgen van het CJIB, boete 240 euro’, aldus de politie Leidsche Rijn op twitter. Foto: Politie Leidsche Rijn.

gustus tot 19 augustus 2019 zijn er meer afsluitingen: Op- en afrit (6) Maarssen richting Utrecht, Afrit (7) Utrecht Centrum/Leidsche Rijn/ Centrum richting Utrecht en Afrit (8) Utrecht Langerak/- Papendorp richting Utrecht. Het verkeer over de A2 en naar de stad moet rekening houden met extra reistijd en omleidingen.

zonnebril op sterkte 150,- enkelvoudig incl. montuur 250,- multifocaal incl. montuur Plesman Optiek, Contactlenzen & Optometrie - Dr. Plesmanlaan 156 tm 160 - Maarssen Tel. 0346-556555 www.plesmanoptiek.nl Facebook.com/plesmanoptiek


Fraaie collectie houten en metalen lijsten voor o.a. schilderijen, grafiek, posters, foto’s, prenten, diploma’s, borduurwerken, spiegels enz. Passepartout in 101 kleuren • Diverse baklijsten Franse passepartout • Standaard en maatspiegels • Wanddecoratie

Onze winkel en atelier zijn geopend dinsdag en donderdag 8.15-12.30 uur zaterdag 10.00-15.00 uur. Of maak een afspraak. info@brooklyn-antiques.nl

OOK U KUNT LENZEN DRAGEN!

www.brooklyn-antiques.nl Parkeren voor de deur.

Straatweg 30A, 3621 BN Breukelen

Maak nu een afspraak voor een gratis en vrijblijvende intake.

Nieuw in Maarssenbroek!

TE KOOP GEVRAAGD

Postzegel

Looking for:

A group of lawyers to work for the national interest:

verzamelingen

conc. 2 Billion Euro Payment 0.5 %

tel. 06-21873598

A. Michael T.06-57201266

VIP-WEEKEND! Kom naar ons VIP-Weekend en ontvang een levenslange korting

Mereveldplein 30 de Meern 030-6663518 demeern@lens.nl

9 aug 17.00 TOT 21.00 UUR 10 aug 11.00 TOT 17.00 UUR 11 aug 11.00 TOT 17.00 UUR Geopend 24 uur - 7 dagen pw! Airco Nieuwste apparatuur Gezellige club Laagdrempelig Privé douche/kleedkamer

Anytime Fitness Maarssen Safariweg 38 3605 MA Maarssen www.anytimefitness.nl maarssen@anytimefitness.nl

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Niet alleen in print maar ook online sterk!

Het

grote voordeel van thuisblijven

Tijdens de zwoele zomerweken Maestro matras nu van € 1.395,- voor € 1.185,-

Auping Plaza Utrecht

       Kijk op auping.nl/plaza voor de openingstijden of maak een afspraak.


NIEUWS

DONDERDAG 8 AUGUSTUS 2019

Tennis HARMELEN > Tennisvereniging LTV Triaq organiseert dit jaar van zaterdag 24 augustus t/m zondag 1 september De Spieren voor Spieren Harmelen Open. Het wordt weer een geweldige week met veel gezelligheid en uiteraard mooie wedstrijden! Dit jaar is het thema: Mexicaans! Op de finaledag vindt er een grote loterij plaats voor ons goede doel van dit jaar, Spieren voor Spieren. Je kunt je nog inschrijven via toernooi. nl, let op: inschrijven kan nog tot 11 augustus dus wees er snel bij! Natuurlijk is iedereen ook van harte welkom om de spelers aan te moedigen en te genieten van mooie wedstrijden vanaf ons heerlijke terras.

Sunny LEIDSCHE RIJN > Op vier zondagmiddagen genieten vanaf je picknickkleedje van live muziek op het binnenterrein van Castellum Hoge Woerd. Laat je verrassen door de artiesten uit een breed scala van genres, uit eigen wijk en daarbuiten en uiteenlopende groepen, solisten en bandjes. De ideale middag uit, vlak bij huis, voor jong en oud. Alle edities zijn gratis te bezoeken. Deze voorstelling vindt plaats in het openluchttheater op het binnenterrein van Castellum Hoge Woerd en is gratis toegankelijk. Neem plaats in het gras of breng een tuinstoel mee. Podium Hoge Woerd Hoge Woerdplein 1, Aanvang: 14:00 uur

Gratis inventarisatie polis bij Barbara Uitvaartverzorging VLEUTEN > Een begrafenis of crematie is niet goedkoop en op een begrafenis of crematie willen de meeste nabestaanden niet beknibbelen.

In zo’n verdrietige periode moeten geldzorgen bij de achterblijvende familie achterwege blijven. Door een goede uitvaartverzekering af te sluiten hoeft u daar niet meer over na te denken. Een uitvaartverzekering keert uit bij overlijden. Het is een levenslange verzekering, er is geen einddatum. Zolang de verzekering niet wordt opgezegd, blijft deze doorlopen tot het moment dat u overlijdt. Als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten bent u vrij in de keuze van een uitvaartonderneming. Grote verzekeraars zoals Dela, Monuta en Yarden hebben hun eigen uitvaartonderneming en werken met eigen uitvaartverzorgers. U bent echter niet verplicht om van hen ge-

bruik te maken, u heeft hen immers ‘alleen’ als verzekeraar ingeschakeld. Waar u ook verzekerd bent, wij zijn u graag van dienst. Barbara Uitvaartverzorging is volledig onafhankelijk. Wij verkopen dan ook geen uitvaartverzekering. Wij hebben contact met alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland voor het uitvoeren van uitvaarten. Elk kwartaal organiseert Barbara Uitvaartverzorging een inloopochtend om kosteloos en vrijblijvend uw uitvaartpolissen te inventariseren, zodat u een goed inzicht en overzicht heeft van de totale verzekerde waarde en tevens kunt bepalen of u voldoende verzekerd bent. Dinsdag 13 augustus is het weer zover: tussen 9:00 en 12:00 uur kunt u binnenlopen bij Barbara Uitvaartverzorging in Vleuten aan de Nieuwe Vaart 5. Uiteraard ook voor andere zaken bent u van harte welkom. De koffie staat klaar.

Gilde UTRECHT > Gildegids Han Davidse, tevens bomenkenner, leidt u op vrijdag 9 augustus langs zeker 25 bijzondere boomsoorten in de Utrechtse binnenstad. En vaak zijn de bomen ook nog oud, hoog en dik. Of ze ruiken lekker. We lopen langs singel en werven, over pleinen en door hofjes. Kom mee bomen! De wandeling begint om 14.00 uur. De boom is een lust voor de ogen. Dat zag Eva in het Paradijs al. Een boom is niet alleen oogstrelend maar ook een prikkel voor alle zintuigen. Snuif ’es aan een blad van de amberboom: welriekende gomhars; loop eens langs een pluimes: parfum komt je tegemoet. Beter maar niet ruiken aan gevallen noten van de ginkgo (zweetvoeten) of het blad van de hemelboom (bedorven pindakaas). Maar de geschiedenis van deze Oost-Aziatische bomen is boeiend. U kunt inlichtingen krijgen en zich voor deze wandeling aanmelden op werkdagen tussen 14 en 16 uur op telefoon 030 234 3252, via e-mail: post@ gildeutrecht.nl (met vermelding van uw telefoonnummer), of via de website: www.gildeutrecht.nl. De plaats van vertrek hoort u bij aanmelding. Kosten:8 euro en 4 euro voor kinderen beneden 12 jaar of U-pashouders.

Demi Taverne uit De Meern Miss Teen of Utrecht 2019 DE MEERN > Demi Taverne is 16 jaar jong en woont in De Meern. Op 20 april is Demi gekroond tot Miss Teen of Utrecht 2019 en is ze door naar de landelijke finale van Miss beauty of the Nederlands op 30 augustus in studio 21.

Daar zal ze Utrecht gaan vertegenwoordigen en tegen de elf andere missen van elke provincie van het land strijden voor de titel Miss Teen of the Nederlands 2019. ‘Tijdens het provinciale traject hebben we al super veel leuke en leerzame dingen gedaan zoals, fotoshoots catwalk en media trainingen en ons ingezet voor de linda foundation met als motto ‘armoede is niet eerlijk‘. Het landelijke traject bestaat uit verschillende activiteiten’, aldus Demi Taverne over haar ervaringen op weg naar de titel in de provincie. ‘We krijgen veel fotoshoots workshops en zijn een

Dom UTRECHT > In de Zaterdagmiddagmuziek Domkerk Utrecht zal op zaterdag 10 augustus, aanvang 15.30 uur, het zesde concert van de Orgelzomer worden verzorgd door Domorganist Jan Hage. Zijn afwisselende programma zal bestaan uit Preludium en Fuga in A Dur en een koraalbewerking van Johann Sebastian Bach, de Fantasie in F moll van W.A. Mozart en Variationen über ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’ van Franz Liszt. Daarnaast zullen eigen werken van Hage: ‘3 Berceuses’ in première gaan. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

5

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

weekje naar Frankrijk geweest voor media trainingen en deze shoots, ook hebben we ons extra ingezet voor de Linda foundation, dit goede doel helpt kinderen/gezinnen die in armoede leven. Mijn vraag aan u is dan ook; als u een kleine bedrag kan missen, u het zou willen doneren op https://www.actievoorlindafoundation.nl/actie/demi-taverne-2.’ Demi vind het een ontzettend leuk en leerzaam traject. Ze heeft zichzelf heel erg ontwikkelt in een korte tijd en staat met meer zelfvertrouwen in het leven. De finale met alle kanshebbers uit de provincies is op vrijdag 30 augustus 2019 in studio 21 in Hilversum waar Demi hoopt om gekroond te worden als Miss Teen of the Netherlands 2019 en Nederland dan straks te mogen vertegenwoordigen in Mexico. ‘Dat zou geweldig zijn, maar het is nu al een hele ervaring’, aldus Demi.

Het dak gaat er letterlijk af bij Bisonspoor Bisonspoor bouwt aan een vernieuwd winkelcentrum MAARSSENBROEK > Het is niet meer te missen: winkelcentrum Bisonspoor in Maarssenbroek is aan het verbouwen!

De renovatie van het winkelcentrum is onderdeel van het totale masterplan Bisonspoor 2020 (www. bisonspoor2020.nl), waarbij niet alleen het winkelcentrum wordt verbouwd. Naast de nieuwe lobby met business center voor de kantoorgebouwen is inmiddels ook al een nieuwe parkeergarage voor ruim

1.100 parkeerplaatsen gerealiseerd. In de nabije toekomst zullen er ook vele nieuwe appartementen worden bijgebouwd. Het bestemmingsplan is voor een belangrijk deel van het nieuw beoogde woningbouwprogramma onlangs onherroepelijk geworden. Het doel is om wonen, werken en winkelen elkaar optimaal te laten versterken met een totaalpakket aan voorzieningen. Onder de noemer ‘Bisonspoor Bouwt’ zijn de afgelopen maanden al veel werkzaamheden verricht. Een groot

Computercursussen buurtcentra Vleuten en De Meern van start VLEUTEN-DE MEERN > In diverse buurtcentra organiseren wij het hele jaar door cursussen voor beginners en gevorderden. Het project draait om eenvoudige digitale vaardigheden met als uitgangspunt, dat u uw eigen digitale zaken voortaan zelfstandig kan regelen, maar het is meer dan dat.

Door het voor & door bewoners principe, draagt het ook breder bij aan de sociale infrastructuur van de wijk. In de week van maandag 9 september 2019 starten wij weer met computer en iPad cursussen voor beginners en gevorderden. Deze worden gegeven in: De Schakel, Schoolstraat 11, Vleuten (Beginners- en gevorderdencursus- en een gevorderden plus-cursus), De Pijler, Bovenpolder 80, De Meern (Beginners- en gevorderdencursus), De Schalm, Oranjelaan 10, De Meern (Beginners- en gevorderdencursus)

Hof ‘t Spoor, Operettelaan 629, Terwijde (Beginners- en gevorderdencursus) Heb je altijd al meer over je iPad willen leren? Kom dan naar de iPad training! We helpen je te ontdekken wat de iPad allemaal kan en hoe je er nog meer plezier aan kan beleven. Onderwerpen als het instellen van je internet verbinding, e-mail, foto’s, boeken lezen, spelletjes etc. komen aan bod. De cursussen zijn in principe gepland op maandag en dinsdag en op woensdagochtend en donderdagmiddag. De ochtendcursussen worden 1 x per week van 9.30 uur tot 12.00 uur gegeven. De middagcursussen van 13.00 tot 15.30 uur. De prijs (excl. het lesmateriaal) bedraagt slechts 25 euro voor 10 lessen. U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 06-13108085 (Marcel Vos) of via het e-mailadres digitalebruisplek@gmail.com.

gedeelte hiervan was nog niet zichtbaar, maar momenteel beginnen de veranderingen snel zichtbaar te worden. Op de buitengevel is al goed te zien hoe het gaat worden. Bij deze bent u officieel uitgenodigd om de renovatiewerkzaamheden te komen bekijken! De afgelopen maanden hebben een aantal ondernemers in het winkelcentrum al gerenoveerd. Ook Vishandel Mossel heeft een mooie nieuwe winkel. De viswinkel is een ware eyecatcher in het winkelcentrum. Een volledig open entree,

met mooi houtwerk en veel glas. Dit belooft heel wat voor de komende ontwikkelingen in Bisonspoor! De aankomende maanden wordt het middenplein van het winkelcentrum gerenoveerd. Het huidige dak gaat er dus letterlijk af en maakt plaats voor een nieuw en modern dak met veel meer doorzichtige materialen, wat gaat leiden tot meer lichtval in het winkelcentrum. Een nieuwe lift, nieuwe trap en nieuwe roltrappen zorgen voor een merkbare verandering van het middenplein.

Oude foto’s van Woerden WOERDEN > In 2019 vieren we in Nederland het 100-jarige bestaan van het vrouwen kiesrecht. Daarom opent vanaf half november in het Stadsmuseum Woerden de tentoonstelling Woerdense vrouwen voor de lens. De foto’s stammen uit de periode vanaf het ontstaan van de fotografie tot ongeveer de jaren ’60-‘70 van de twintigste eeuw. Voor deze tentoonstel-

ling is het museum op zoek naar verzamelaars van oude, Woerdense foto’s. Het liefst met vrouwen in de hoofdrol van wie de naam nog bekend is. Wij komen graag in contact om te zien of de foto’s (als origineel of kopie) een mooie aanvulling op de tentoonstelling kunnen vormen. Contactpersoon: conservator Stephanie Rompa, s.rompa@stadsmuseuwoerden.nl / 0348-481057.

Vleermuizenavond Kasteel LOENERSLOOT > Op donderdagavond 5 september staat Kasteel Loenersloot in het teken van de vleermuizen. Op de zolder van het fraai gerestaureerde slot uit 1250 bevindt zich een vleermuizenkast, waar regelmatig gebruik van gemaakt wordt. Op de grote zolder wordt door deskundige vrijwilligers een uiteenzetting gegeven over het vleermuizenleven om 20.30 uur. Vanaf ongeveer 21.30 uur, gaan we

het kasteelpark in om daadwerkelijk vleermuizen te zien. Belangstellenden worden ontvangen met koffie of thee.De toegang is 7,50 euro voor beschermers van Utrechts Landschap en 8,50 euro voor niet-beschermers. Voor (gratis) parkeren is een speciale parkeerplaats beschikbaar op loopafstand van het kasteel. Lichtgroene borden en vrijwilligers wijzen de weg. Reserveren op www. kasteelloenersloot.nl.


Familieberichten VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Voor vragen of meer informatie over het plaatsen van een familiebericht, bel 0346-261304 of mail info@varnws.nl

“Voor altijd in ons hart”

Maar de HEERE zal des daags Zijne goedertierenheid gebieden, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot den God mijns levens. Psalm 42:9 Dankbaar voor alle liefde en zorg die wij tijdens haar leven van haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat de HEERE tot Zich heeft genomen mijn lieve en dierbare vrouw, onze moeder, oma en overgrootoma

Willemijntje Marrigje van der Neut-Doornenbal Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Uitvaartcentrum Maarssen

Vinkeveen, 5 juli 1926

Kockengen, 3 augustus 2019 Kockengen:

Jolanda Schieveen

Voorthuizen:

† 1 augustus 2019

Dochter van H.J. Schieveen † P.S.W. Schieveen - van Vredendaal †

Zegveld:

Zusje en schoonzusje van Nel en Herman † Greet en Theo † Anneke en Hans Ineke en Gert Diny en Henk † Henk en Hermien Joke en Arnold Yvonne en Gommert † Jaap †

Maarten van der Neut Gerrit en Henny Mark en Carolien Daan, Rens, Lieke, Jesse Dieka en Cor Jorik, Hester, Tessa

Kerkplein 1, Breukelen

Harmonieweg 3, Maarssen

Uitvaartcentrum “De Oude Bank” Keizer Ottolaan 10, Loenen aan de Vecht

Tel.: 0346 - 26 16 36 www.vandijkuitvaart.nl

Kantoor: Kerkplein 3, 3621 BA Breukelen

Arie en Adrie Nick en Petra

Kockengen:

Agneta en Fred Myren Jesse en Danique

Kerkweg 33 3628 AM Kockengen

Correspondentieadres: Hondiusstraat 47, 3602 PH Maarssen De crematie heeft donderdag 8 augustus plaatsgevonden in crematorium Domstede te Utrecht. Wij bedanken iedereen van Amerpoort, locatie Kamelenspoor en Kerkelanden, voor de liefdevolle verzorging en betrokkenheid.

Gelegenheid tot condoleren D.V. donderdag 8 augustus van 19.00 tot 20.30 uur in Zaal Irene, Wagendijk 43 te Kockengen. De rouwdienst wordt gehouden D.V. zaterdag 10 augustus om 10.30 uur in de Hervormde Kerk, Kerkplein 9 te Kockengen. Aansluitend zal de begrafenisplechtigheid plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Dreef te Kockengen. Na de begrafenis is er eveneens in Zaal Irene, Wagendijk 43 te Kockengen gelegenheid om de familie te condoleren. Geen bloemen

Onze lange reis samen is gestopt op een mooie, zomerse zaterdag. Mijn lieve, meer dan zorgzame man en onze prachtvader stond 50 jaar lang altijd voor ons allemaal klaar. We zullen hem onbeschrijfelijk missen.

Ron Gaasenbeek Hilversum † 6 augustus 2019 Nelleke Jan en Floris Peter en Bobbie Correspondentieadres: PCB Uitvaartzorg, t.a.v. familie Gaasenbeek, Donaudreef 25, 3561 EL Utrecht. Ron is thuis, alhier liever geen bezoek. We nemen op zaterdag 10 augustus om 13.30 uur afscheid van Ron in de Hervormde Kerk, Laan van Niftarlake 62 in Tienhoven. Na afloop ontmoeten we elkaar in Het Olde Regthuys, Laan van Niftarlake 101 in Tienhoven. De crematieplechtigheid zal daarna in kleine kring plaatsvinden.

Leidsche Rijn e.o:

030 - 666 22 44

persoonlijk betrokken betrouwbaar

0348 - 200 005

professioneel kleinschalig onafhankelijk

amentiuitvaartverzorging.nl

eerlijke tarieven

Woerden e.o.:

Onze eik is omgevallen.

Hollandsche Rading * 5 oktober 1952

Uitvaartcentrum Breukelen

Ria en Jan Martijn en Karin Tim, Niels Jan Harm en Mandy Arjen en Marleen Sef Marije en Bart Anne en Hans

Kockengen:

Tante van De kleintjes

������������������ V�� D���

U� ������, �� ��������, �� ������, ���� ������

Verdrietig maar trots op wie ze was, laten wij weten dat ons zo geliefde bijzondere zusje is overleden. * 6 november 1959

VAN DIJK sinds 1940

vermey | uitvaartzorg “Herinner mij als een flits tussen twee eeuwigheden duisternis. Door jou, Mike, werd ik die lichtflits.”

Sonja Margriet Huetink Breukelen-Nijenrode, 16 augustus 1946

Amsterdam, 1 augustus 2019

vermeyuitvaartzorg.nl | T 030 2232022

Michael James Harrigan Sanny Jongerius-Huetink Pieter Christopher Jongerius Sander Christopher Jongerius Cronenburgherlaan 7 3632 AN Loenen aan de Vecht Sonja is overgebracht naar uitvaartcentrum De Oude Bank, Keizer Ottolaan 10 in Loenen aan de Vecht, waar op donderdag 8 augustus van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid is om een persoonlijke laatste groet te brengen aan Sonja en het condoleanceregister te tekenen. Overeenkomstig met haar wens zal de crematie in besloten kring plaatsvinden. Geen bloemen, in plaats daarvan graag een donatie aan het KWF.

info@vervaartuitvaart.nl www.vervaart-uitvaartverzorging.nl


TOPFINISH

Niet Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden is bij ons de vacature beschikbaar van

alleen

HOVENIER / AANKOMEND HOVENIER

in

Onze werkzaamheden bestaan uit het aanleggen en onderhouden van met name particuliere tuinen.

print maar ook online sterk! VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

SERVICE & SUPPORT SPECIALIST

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Servicemonteur (m/v)

voor 40 uur per week

is gespecialiseerd in de finishing van metalen producten voor vele takken van industrie. Wij zijn importeur/ leverancier van machines voor ontbramen, polijsten en reinigen en bijbehorende procesmiddelen. De loonwerkafdeling vormt een belangrijk onderdeel van ons bedrijf, hier worden opdrachten en proeven voor onze klanten uitgevoerd.

Deze afwisselende functie omvat onder meer de volgende werkzaamheden: • verhelpen van technische storingen bij klanten • machines in bedrijf stellen en instructie geven aan klanten • technisch onderhoud aan machines in onze werkplaats • assisteren bij laden en lossen • gereedmaken van orders • bedienen machines Van onze nieuwe collega vragen wij: • technische opleiding en basiskennis van besturingssystemen • een flexibele en klantvriendelijke instelling • communicatief vaardig, goed in staat samen te werken • redelijke kennis Engels (i.v.m. lezen machinehandleidingen) • rijbewijs B(E) Wij bieden een plezierige, ongedwongen werksfeer in een klein team en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf. Tevens is het mogelijk om bij ons een gerichte cursus/opleiding te volgen als dit nodig is voor de gevraagde werkzaamheden. Uw sollicitatie met cv ontvangen wij bij voorkeur per e-mail op c.verhoef@topfinish.eu. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr. C.J. Verhoef, tel. 0297-274 061. TOPFINISH - Communicatieweg 14 - 3641 SE Mijdrecht - www.topfinish.eu

(32-40 uur)

Wie zijn wij? Wij zijn ZorgDomein, een succesvol tech bedrijf in de medische sector dat een sterke groei doormaakt. Wie zoeken we? Wij zoeken een servicegerichte en communicatief vaardige collega die het een uitdaging vindt om huidige en toekomstige zorgverleners, zorginstellingen en zorgconsumenten te helpen met het gebruik van onze producten. Wat houdt de functie in? Als Service & Support Specialist verstrek je informatie aan toekomstige en bestaande verwijzers, zorginstellingen en zorgconsumenten. Je staat garant voor goede service en zorgt ervoor dat onze klanten optimaal gebruik maken van onze producten. Daarnaast denk je mee over verbeterprocessen op de afdeling en het gebruik van het ZorgDomein platform, hierbij is het vervullen van de rol van spraakbuis van de gebruikers essentieel. Wat verwachten we van jou? • HBO werk- en denkniveau • Affiniteit met de zorg en digitale innovatie • Communicatief vaardig en klant- en servicegerichte instelling • Proactieve en zelfstandige houding Ons aanbod • Verantwoordelijke functie en de mogelijkheid om ideeën in te brengen • De mogelijkheid om je snel te ontwikkelen • Jonge en informele organisatie met drive • Marktconform salaris • Opleidingsbudget Zie voor de gehele vacature: https://zorgdomein.com/vacatures/service-supportspecialist_bij_zorgdomein/ ZorgDomein Nederland is gevestigd aan de Straatweg 68 te Breukelen.

Wij zijn op zoek naar

BEZORG(ST)ERS voor een VAKANTIEWIJK in

BREUKELEN 22 augustus voor een VASTE WIJK in

BREUKELEN, LOENEN en MAARSSEN GOEDE VERDIENSTEN! Ben jij 13 jaar of ouder en heb je zin om de VAR te bezorgen, mail dan naar: bezorging@varnws.nl of vul het formulier in op onze website: www.varnws.nl VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK


GEMEENTE

DONDERDAG 8 AUGUSTUS 2019

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

8

Leidsche Rijn Vleuten-De Meern informatiepagina Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern Dorpsplein 1, Vleuten. 3503 RJ Utrecht Tel: 14 030 Twitter: @WSC_VDM Plan afspraak online op Utrecht.nl/afspraak Wijkbureau Leidsche Rijn Brusselplein 4, Utrecht 3503 RJ Utrecht Tel: 14 030 Twitter: @Wijkbureau_LR Spreekuur wijkwethouder Wijkwethouder Maarten van Ooijen is wijkwethouder van Vleuten-De Meern Het volgende spreekuur is op dinsdag 17 september in Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Dorpsplein 1 te Vleuten Wijkwethouder Victor Everhardt is wijkwethouder van Leidsche Rijn. Het volgende spreekuur is op dinsdag 20 augustus van 16.00 - 17.00 uur, Hof ‘t Spoor Cursusruimte 2. Buurtteams De Buurtteams zijn er voor iedereen met een ondersteuningsvraag. www.buurtteamsutrecht.nl Leidsche Rijn: (030) 7400515 De Meern: (030) 7400516 Vleuten: (030) 7400517 Sociaal makelaars Regiokantoor DOCK Utrecht voert het sociaal makelaarschap uit in Utrecht. Wij kijken uit naar de samenwerking met bewoners, vrijwilligers, partners en de gemeente Utrecht. Info: www.dock.nl/buurten/utrecht/ Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht Tel: (030) 2004080 e-mail: utrecht@dock.nl Wil(Wijk Informatie Lijnen) Wil wijst je de weg in Vleuten- De Meern, voor en door bewoners www.wilinjebuurt.nl (030) 6773131 (werkdagen van 9.00-11.00 uur) SportUtrecht helpt bij het vinden, beoefenen of organiseren van een sport of beweegactiviteit. www.sportutrecht.nl JoU Jongerenwerk www.JoU-utrecht.nl (030) 2361919

Onderzoek toont positieve effecten van jongerenwerk aan Voormalige probleemjongeren zijn nu rolmodellen LEIDSCHE RIJN > De inzet van jongerenwerk zorgt ervoor dat de druk op (jeugd)zorg vermindert. Dat blijkt uit een effectonderzoek onder 1579 jongeren tussen de 10 en 24 jaar dat werd uitgevoerd door het lectoraat ‘Youth Spot ‐ Jongerenwerk’ van de Hogeschool van Amsterdam. Het onderzoek toont aan dat jongerenwerk bijdraagt aan de het realiseren van de transformatiedoelen van de Jeugdwet. Zo versterken kwetsbare jongeren dankzij het jongerenwerk hun eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden, vinden jongeren waar nodig hulp via jongerenwerkers en draagt jongerenwerk eraan bij dat jongeren met zware problemen stabiel blijven. JoU Jongerenwerk Utrecht was een van de elf jongerenwerkaanbieders die meewerkten aan het onderzoek. ‘Heel fijn dat nu ook wetenschappelijk is bewezen dat ons werk waardevol is.’ Rolmodel Janneke Ebben is stafmedewerker bij JoU Jongerenwerk in Utrecht. Over het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van jongeren zegt zij: ‘We werken aan het vergroten van de leefwereld van jongeren. Dit doen we onder andere door voorlichting te geven over social media. Of door een rolmodel in te zetten, bijvoorbeeld een jongere die voorheen bij ons kwam en nu vertelt hoe het is gelukt om een eigen bedrijfje te starten. Bij meiden die een tijdje bij JoU komen zien we dat ze meer eigen kracht en een positievere kijk op zichzelf ontwikkelen.’ Brugfunctie Voor het tweede transformatiedoel, het vinden van hulp via jongerenwerk, benoemt Ebben de brug-

functie van het jongerenwerk: ‘Voor jongeren zijn we de brug naar wat ze nog meer nodig hebben: werk, een opleiding of hulpverlening. Op een laagdrempelige manier kan het jongerenwerk de jongere in beweging brengen op meerdere leefgebieden. We werken altijd vanuit de vraag en de eigen kracht van jongeren.’ Motiveren JoU draagt bij aan het stabiel houden van jongeren met zware problemen door steun te bieden. ‘We motiveren hen om hulp te accepteren en om vol te houden. Sommige jongeren verliezen we uit het oog, doordat ze in een instelling gaan wonen of zich in een andere stad begeven. Soms komen ze vanzelf weer terug bij ons. Jongeren die in een zorgtraject zitten kunnen bij ons terecht als het misgaat en ze

Informatiebijeenkomst JouwHuisSlimmer DE MEERN > Wil jij meer comfort in jouw huis? En geld besparen op je energierekening? Kom dan op donderdag 5 september van 17.00 tot 21.00 uur naar de JouwHuisSlimmer-informatiebijeenkomst. Hier geven we meer informatie over het isoleren van je huis, aardgasvrij maken van je huis, ventilatie en subsidies. Hieronder staat het voorlopig programma. Je kunt komen voor het onderdeel dat jij interessant vindt. Tussen 17.00 en 21.00 uur kan je inlopen. Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Locatie: Castellum Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1, 3454 PB De Meern. Dit adres is echter zo nieuw, dat het nog niet in alle navigatiesystemen staat. Voert u dan Groenedijk 1a De Meern in. Voor wie: Utrechters met belangstelling voor energiebesparende maatregelen voor hun eigen huis.

Voorlopig programma 5 september 17.0018.00 uur Informatiemarkt Jouw Huis Slimmer met Slim Samen Soepen (gratis soep) met informatie over onder andere: isoleren, ventileren en energieadvies voor de woning. 18.00 uur Opening 18.15 uur Aardgasvrij wonen en plannen van de gemeente 18.30 uur MijnHuis - online stappenplan om jouw huis energiezuinig te maken

18.45 uur Isoleren - wat is slim om te doen 19.15 uur Ventilatie - bewoner Erik-Jan Hage over ventilatie in een goed geïsoleerde woning 19.30 uur Kansen en subsidies voor uw huis 20.00 uur Vervolg informatiemarkt 21.00 uur Einde De gemeente Utrecht organiseert deze bijeenkomst. https://jouwhuisslimmer.nl/activiteit/utrecht-informatiebijeenkomst-jouwhuisslimmer-de-meern/

een nieuwe kans willen. Hiervoor werken we samen met diverse zorgpartners.’ Waardevol De uitkomsten van het onderzoek doen Ebben en haar collega’s goed. ‘We zien dagelijks in de praktijk hoe waardevol jongerenwerk is. Dat dit nu door het onderzoek van Youth Spot ook is bewezen betekent veel voor ons werk.’

Werkzaamheden Wilhelminalaan VLEUTEN > De gemeente wil de Wilhelminalaan verkeersveiliger maken. De komende maanden (met uitzondering van 3 tot 26 augustus) voeren we daarom verschillende werkzaamheden uit. Wilt u weten wat we gaan doen, wanneer en waarom en wat dat voor u betekent? Het grootste probleem nu is dat het autoverkeer er te hard rijdt. De weg is niet veilig genoeg voor fietsers en voetgangers, voor voetgangers is er geen voetpad. Wat komt er en waarom? - Wilhelminalaan krijgt aan beide zijden een voetpad - er worden bomen geplant - de maximum snelheid wordt verlaagd naar 30 km per uur - het vrijliggende fietspad blijft. Deze aanpassingen zullen de veiligheid voor alle weggebruikers vergroten. Het college heeft het ontwerp van deze herinrichting op 3 juli 2018 vastgesteld. Het ontwerp (met behoud van het huidige fietspad in 2-richtingen) verbetert de verkeersveiligheid, heeft een rij bomen verdeeld over de gehele Wilhelminalaan en heeft een mooie overgang naar de dorpskern.


VRIJE TIJD

DONDERDAG 8 AUGUSTUS 2019

VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Leidsche Rijn Festival viert 20-jarig bestaan

AUGUSTUS

LEIDSCHE RIJN > Op 8 september organiseert Cultuur19 van 10.00 tot 17.00 uur het Leidsche Rijn Festival bij Castellum Hoge Woerd. Het jaarlijkse festival biedt theater, muziek, dans en meer voor kinderen van 2 tot 12 jaar en is gratis toegankelijk. Het geheim is de gemoedelijke sfeer en het uitgebalanceerde programma. Professionele theater- en muziekvoorstellingen voor kinderen wisselen elkaar af met optredens van lokale culturele organisaties en

Marktconcert door Willem Poot: Bach & Zn Pieterskerk te Breukelen 9-augustus, 12.45 uur Rommelmarkt Tienhoven, ook in de vakantie Protestantse gemeente te Tienhoven 10-augustus, 10.00 uur Kaasmarktproject carillon Woerden Petrustoren Kerkplein 5b te Woerden 10-augustus, 13.15-14.15 uur Ontdek Fort Ruigenhoek! Fort op de Ruigenhoekse Dijk, Groenekan Ruigenhoekse Dijk t.o. 125 10-augustus, 13.30-15.00 uur Zomerse Zondagen: ZIMIHC - A Lazy Sunday Afternoon Podium Hoge Woerd Hoge Woerdplein 1 te De Meern 11-augustus, 14.00-17.00 uur

MAARSSEN > Op donderdag 29 augustus geeft curator Dr. Caroline Voet een lezing en korte rondleiding over de tentoonstelling Een huis voor de geest. Een unieke kans om op een verdiepende manier kennis te maken met de architectuur van de Bossche School. Caroline Voet is verbonden aan de KU Leuven en is gespecialiseerd in het werk van Dom Hans van der Laan en de theorie van het plastisch getal. “Deze bijzondere architectuur verdient meer aan-

dacht. De lezing biedt verdieping en de unieke mogelijk om een gebouw in deze architectonische stijl te beleven.” Vooral de ideeën van Van der Laan over maatverhoudingen en de ruimtelijke ervaring beïnvloeden nu nog architecten wereldwijd. De lezing kost 15 euro volwassenen en 10 euro studenten. Aanmelden info@ buitenplaatsdoornburgh.nl. De tentoonstelling Een huis voor de geest is nog t/m 1 september te zien in de priorij.

Diner Swim to Fight Cancer STICHTSE VECHT > Op 1 september doen 775 deelnemers mee aan de 2 km Swim To Fight Cancer Stichtse Vecht om geld op te halen voor kankeronderzoek. Marijke Zoetelief is één van de deelnemers en zij organiseert met vriendin en medezwemster om deze actie extra te ondersteunen op 18 augustus om 17.00 uur een Love Life Diner (Vier-het-leven diner) bij museumboerderij Vredegoed in Tienhoven.

Varen langs het drijvend land van de Molenpolder Werkschuur Staatsbosbeheer Westbroekse Binnenweg 5 te Tienhoven 14-augustus, 14.00-16.00 uur

Historisch Festival Vreeland Kleizuwe te Vreeland 17-augustus, 09.00 uur Varen langs het drijvend land van de Molenpolder Werkschuur Staatsbosbeheer Westbroekse Binnenweg 5 te Tienhoven 17-augustus, 10.00-12.00 uur Kaasmarktproject carillon Woerden Petrustoren Kerkplein 5b 17-augustus, 13.15-14.15 uur Historisch Festival Vreeland Kleizuwe te Vreeland 18-augustus, 09.00 uur Zomerse Zondagen: Theatergroep Hilaria - Het Jaarfeest van St. Hilarius 4+ Podium Hoge Woerd Hoge Woerdplein 1 te De Meern 18-augustus, 15.00-16.00 uur Zomerbridge in ’t Schuurtje ‘t Schuurtje Zwanenkamp 1301 te Maarssen 19-augustus, 19.30-22.30 uur Bijeenkomst Financiën na arbeidsongeschiktheid U Centraal Drift 11 te Utrecht 20-augustus, 13.30-16.15 uur Kijk voor meer informatie en de volledige agenda op www.varnws.nl

verenigingen. Dit maakt dat kinderen het ene moment meegevoerd worden in een betoverend verhaal van de bekroonde theatermaakster Malou van Sluis en het volgende moment hun buurmeisje op het podium zien staan bij In Je Makie of De Bazuin De Meern. Het Leidsche Rijn Festival wordt georganiseerd door Cultuur19 en vindt plaats bij Castellum Hoge Woerd. Programma en informatie over bereikbaarheid op www.leidscherijnfestival.nl.

Extra rondleidingen architectuur Bossche School op Doornburgh

Weekmarktbespeling carillon Woerden Petrustoren Kerkplein 5b te Woerden 14-augustus, 10.30-11.30 uur

15 augustus Indië Herdenking in Pauluskerk Pauluskerk te Breukelen 15-augustus, 15.00-17.00 uur

9

Weer een grandioos ParkPodium in Boom en Bosch BREUKELEN > Zondag, 4 augustus was het alweer de 6e zondag dat er in Breukelen, in park Boom en Bosch, een ParkPodium werd gehouden. Omdat ParkPodium dit jaar 25 jaar bestaat, mag bijna verondersteld worden dat eenieder in Breukelen en omgeving dit fenomeen kent. Zo leek het in ieder geval wel want het park was meer dan goed bezocht! Deze zondag werd geopend met Jaimi Faulkner en zijn band. Na een

pauze met een goede sound check begon “Cabo Cuba Jazz” met hun avontuurlijke programma. Deze band met hun opzwepende Cubaanse rumba en salsa raakte het publiek geweldig en al snel stonden er velen te dansen voor het podium. Aanstaande zondag wordt er vanaf 14.00 uur afgetrapt met Cookhouse. Na de pauze zal Stones Sessions het podium bezetten en veel nummers van de Rolling Stones laten horen.

Aanmelden kan via marijkezoetelief@gmail.com. Dit dinerbuffet wordt mede mogelijk gemaakt door Prinselijk Proeven Loenen (wijnen), het Olde Regthuys Tienhoven en de Aldi Breukelen. Kan je niet bij het diner zijn, dan kan je Marijke of een andere deelnemer van de Swim wel sponsoren, google naar SwimTo FihgtCancer Stichtse Vecht. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw donatie namens de organisatie en Marijke!

Lezing over Bierbrouwen in de Vechtstreek MAARSSEN > Steeds zichtbaarder worden de bieren van Brouwerij De Vecht. In 2018 is het vierde bier in de markt gebracht, het Maerssens Blondje. Dit bier dat ook al in de prijzen is gevallen is verkrijgbaar in de fles maar bij een enkele horecagelegenheid ook op tap. Na ontvangst wordt u in de lezing meegenomen op de reis van deze brouwerij, waarbij u inzicht krijgt in de visie en missie, de historische relatie met de Vechtstreek, een aan-

tal zakelijke aspecten, de ontwikkeling van de bieren en de toekomst van deze brouwerij. Aansluitend is het proeven van de bieren, de Loender (IPA 5.5%), het Abcoudje (IPA 4%). Het Vreelandts Witje (Hele Weizen 4,5%) en het Maerssens Blondje ( 6,5%). De lezing is op 10 september om 20.00 uur in het Vechtstreekmuseum, 10,50 euro per persoon, museumkaart 7,50 euro. Inschrijven via www.vechtstreekmuseum.nl.

Bridgeclub Vleuten start 25ste seizoen VLEUTEN > In september start bridgeclub Vleuten met het 25ste seizoen. Om dit lustrum te vieren organiseert de club in oktober een feestelijke lustrumdrive voor leden.

Bridgeclub Vleuten start het nieuwe bridgeseizoen op 2 september met de openingsdrive gevolgd door vijf competitieronden. Met Kerst wordt de kerstdrive extra gezellig gemaakt. Van 2 september 2019 tot eind juni 2020 wordt er, behalve op feestdagen, elke maandagavond van 19.15 tot 22.30 uur gespeeld in Parochiecentrum Kerkestein achter de Willibrordkerk in Vleuten. Er is voldoende parkeergelegenheid. Afgelopen jaar organiseerde bridgeclub Vleuten met succes een beginnerscursus. In januari wil de bridgeclub, bij voldoende belangstelling, weer een beginnerscursus starten. In de cursus wordt het spel

op een gemakkelijke manier uitgelegd door bestaande leden. Mensen die nog niet bekend zijn met bridge of meer willen leren over het spel zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Vaak wordt gedacht dat bridgen erg ingewikkeld is. Maar de regels om de kaarten uit te spelen zijn vrij eenvoudig. Bij bridge moet je inschatten hoeveel slagen je samen met je partner gaat halen. Dat maakt deze denksport zo interessant. Stap voor stap leer je hoe je met je partner dit aantal kunt ‘bieden’. Met bridge gebruik je je hersenen en dat houdt je geestelijk gezond. Het leuke is dat je gelijkgestemde mensen ontmoet en er een avondje gezellig uit bent. Bridgeclub Vleuten is namelijk een gezellige club en er is een gemoedelijke sfeer. Heeft u belangstelling? Neemt u dan contact op met voorzitter Joop Schwartz, 06-513 486 47 of secretaris Ad van Gend, (030) 677 34 81 en avangend41@hotmail.com.

Pannenkoekendag bij De Zonnebloem HARMELEN > Wat een geslaagde pannenkoekendag was het voor 38 Zonnebloemgasten, Nieuw Batensteinbewoners en 21 vrijwilligers. Op de boerderij van de familie Segers aan de Wagendijk in Kockengen werden we hartelijk ontvangen in een grote stal vol unieke oldtimers, boe-

renkarren en tractoren. De vrijwilligers bakten op houtvuur gestookte kacheltjes heerlijke pannenkoeken. Met een heel tevreden gevoel ging iedereen naar huis. zo ook de Batenstein bewoners, die door Taxi-Touringcar Middelweerd werden thuisgebracht.


VECHT-, AMSTEL- EN RIJNSTREEK

Blijf ook tijdens je vakantie op de hoogte van het lokale nieuws!

Responsive website!

Installeer de webapp op uw mobiele telefoon of tablet. iPhone/iPad (iOS): Tik en dan voeg toe aan beginscherm. Samsung (Andriod): Tik menu en dan Sneltoets toevoegen.

Volg het nieuws 24 uur per dag op:

VARNWS.NL

Profile for VARnws

VARnws Leidsche Rijn 8 augustus 2019  

VARnws Leidsche Rijn 8 augustus 2019  

Profile for varnws