Page 1

Allianskyrkan Månadsblad för mars - maj 2013 Reflektioner i fastetiden Tiden rusar. Det känns inte länge sedan jag satt och formulerade tankar inför advent och nu är vi inne i fastan. Kanske är en av orsakerna till att vi behöver fastetiden just detta att livet rusar på i en otroligt hög hastighet. Vi behöver stilla ner oss och reflektera över vad som är viktigt och väsentligt i tillvaron. Frågan vi måste ställa oss är hur vi skapar utrymmen för stillhet och eftertanke. Hur gör vi fastetiden till en annorlunda tid? Fastan är ju egentligen en period då man inte äter mat, eller alternativt en period då man äter väldigt enkel mat och mindre än annars. Att tillaga mat och att äta är något som upptar mycket av vår tid. Kanske kan du under fastan låta bli att äta under några dagar, eller så kan du utesluta en måltid, eller varför inte låta bli att fika. Sådana små förändringar kan frigöra tid för eftertanke och stillhet. Ett annat sätt att få mer tid är att låta teven vara avstängd. Tänk hur lätt det är att bli sittande framför något meningslöst program. Genom att inte sätta på teven får du tid att göra något annat. Som kristna kan vi ofta känna att vardagens stress och jäkt gör att vi inte hinner med vårt personliga andaktsliv. Fastetiden kan visa oss på en alternativ livsstil som hjälper oss och faktiskt ger oss tid att sätta det viktigaste först. För att hitta det vi längtar efter och leva fullödiga liv där Jesus Kristus är centrum i vår tillvaro finns det ett viktigt ledord: att avstå. Våra liv rymmer inte hur mycket som helst och därför behöver vi välja bort sådant som är oviktigt eller som tar uppmärksamheten från det viktigaste. Fastan handlar om just detta - att avstå något till förmån för något viktigare och mer betydelsefullt. Det står om Jesus att han avstod från allt för att göra din och min frälsning möjlig. Vetekornets lag om att döden föregår uppståndelsen är också central i vår tro. Låt fastetiden bli en tid av fördjupning där du vågar avstå och skapar utrymmen för bön, bibelläsning och reflektion. Björn Hald, pastor www.varnhemsallianskyrka.se


mars 3

söndag

18.00

Gudstjänst Björn Hald och Gideoniterna

10 söndag

16.00

Bön och lovsång Björn Hald

17 söndag

11.00

Gudstjänst Björn Hald

22 fredag

15.00

Allträff med våfflor Henrik Lööv

28 torsdag

20.00

Getsemanestund med nattvard Björn Hald

11.00

Festgudstjänst med nattvard Björn Hald Kyrklunch

lördag söndag

9.00 18.00

Arbetsdag Gudstjänst Björn Hald

14 söndag

16.00

Bön och lovsång Björn Hald [ Församlingsmöte ca 17.00]

26 fredag

15.00

Allträff Sång och allsång med Jan & Alvi Gustafsson Smörgåsar

27 lördag

10.00

Loppis med efterföljande auktion

28 söndag

11.00

Gudstjänst med nattvard Björn Hald

Skärtorsdag

31 söndag Påskdagen

april 6 7


maj 5

söndag

18.00

Gudstjänst Björn Hald

19 söndag

16.00

Gudstjänst Björn Hald

26 söndag

11.00

Gudstjänst med nattvard Björn Hald

Sök stadens bästa tisdag 5 mars kl.19.00 Betaniakyrkan Skara. tisdagen 2 april kl.19.00 Nikolaigården, Skara. tisdag 7 maj kl.19.00 Varnhems Allianskyrka.

AUKTION & loppis lördag 27 april Loppis öppnar kl. 10.00 Visning auktion kl. 10-11 Auktion start kl. 11.00 Verktyg till trädgården auktioneras, bland annat motorsågar och häcktrimrar För mer bilder och info se hemsidan i april

Välkomna!

Gåvor till loppis mottages tacksamt! /Per tel. 0702-768 186


iNFO

varnhemsallianskyrka.se

April 8 kl. 19.30 Kretsstyrelsen sammanträder i Bolums Missionshus. Maj 9-12 SAM:s och SAU:s årskonferens på Gullbrannagården, Halmstad.

Dagens BIBELORD 0511-60674 Ord för uppmuntran, tröst och vägledning.

VARNHEMS ALLIANSFÖRSAMLING PASTOR Björn Hald Österängs Egendom Fyrkemon 533 94 Hällekis 0501-421 46 el. 070-646 80 05 KASSÖR Alf Hansson Munkvägen 3 532 73 Varnhem Tel. 0511-606 53

Telefon till kyrkan: 0511- 600 60

Reservation för fel och ändringar

Vissa samlingar arrangeras i samarbete med:

ORDFÖRANDE Karl-Gunnar Hugosson Ryttaregårdsv 1 532 73 Varnhem Tel. 070-5568164

Församlingens bankgiro: 324-2971

Månadsblad mars-maj 2013  

Månadsblad för Varnhems Alliansförsamling

Advertisement