Page 1

Billingebygdens Församlingskrets Månadsblad för juni-augusti 2013 Det behövs värme och ljus Det blir ingen växt utan värme och ljus. Den sanningen har blivit väldigt tydlig den här våren. Först när maj månad står för dörren börjar gräsmattan att grönska och en och annan vårblomma titta fram. Det krävs värme och ljus för att nytt liv skall börja spira och gro. Den här erfarenheten behöver vi ta med oss när vi bygger församlingsgemenskap tillsammans. Värmen behövs också i Guds rike om det skall bli växt. Vi talar ju ofta om Gud som ”ljuset” eller som den som kan ”smälta det frusna”. Men även du och jag är med och påverkar temperaturen i församlingen. Vi lever i en tid då samhällsklimatet är kyligt. Om våra församlingar skall bli attraktiva måste människor förknippa vår gemenskap med något varmt och gott. Man måste känna att man kan komma till oss och värma sig. I en sådan miljö kan människor också växa och blomma ut. Låt vår bön därför vara att våra församlingar blir värmestugor och växthus där det frusna får tina och nytt liv kan växa fram. Men stanna inte vid att be, gör också vad du kan för att skapa en varm och god gemenskap. Jag tror och hoppas på vårluft i församlingen!

Björn Hald Pastor i Billingebygdens församlingskrets


Bolums Missionshus JUNI 9 söndag 15.00

Friluftsgudstjänst på Toltan Broddetorp Britt-Marie och Valter Björk,

Grolanda Medtag fikakorg 23 söndag 10.00

25-30/6 JULI 14 söndag 10.00

Kretsgudstjänst med nattvard i Häggums Missionshus. Björn Hald UV-Scoutläger utanför Gnosjö

Kretsgudstjänst med nattvard i Varnhems Alliankyrka Karl-Gunnar Hugosson

AUGUSTI 11 söndag 18.00

Kretsgudstjänst med nattvard i Varnhems Alliankyrka Björn Hald

25 söndag 15.00

Sångstund vid Sveas Café Björn Hald


Häggums Missionshus Missionshus

JUNI 6 torsdag

18.00

Nationaldagsfirande vid gamla prästgården

23 söndag

10.00

Kretsgudstjänst med nattvard Björn Hald

25-30/6

UV-Scoutläger utanför Gnosjö

JULI 14 söndag

10.00

Kretsgudstjänst med nattvard i Varnhems Allianskyrka Karl-Gunnar Hugosson

4 söndag

11.00

”Hemvändargudstjänst ” Anna och Björn Hald.

11 söndag

18.00

Kretsgudstjänst med nattvard i Varnhems Allianskyrka Björn Hald

AUGUSTI


Brobackens Missionshus JUNI Månadsansvarig: Katarina och Bengt Hildingsson

16 söndag

19.00

Musik i sommarkväll Björn Hald

23 söndag nattvard

10.00

Kretsgudstjänst med i Varnhems Allianskyrka Björn Hald

JULI Månadsansvarig: Katarina och Bengt Hildingsson

14 söndag

10.00

Kretsgudstjänst m nattvard i Varnhems Allianskyrka Karl-Gunnar Hugosson

AUGUSTI Månadsansvarig: Gunnar o Madeleine Hildingsson

11 söndag

18.00

Kretsgudstjänst m nattvard i Varnhems Allianskyrka Björn Hald

18 söndag

15.00

Ekumeniskt friluftsmöte vid Skinntorpet, Björn Hald m fl medtag kaffekorg

SEPTEMBER 1 söndag

18.00

Grillkväll vid Missionshuset Ta med vad ni vill grilla


Varnhems Allianskyrka JUNI 2 söndag

16.00

Bön o Lovsång Björn Hald

9 söndag

10.00

Gudstjänst Björn Hald

16 söndag

10.00

Gudstjänst Björn Hald

23 söndag

10.00

Kretsgudstjänst m nattvard i Häggums Missionshus Björn Hald

25-30/6

UV- Scoutläger utanför Gnosjö

JULI 14 söndag

10.00

Kretsgudstjänst m nattvard Karl-Gunnar Hugosson


AUGUSTI 11 söndag

18.00

Kretsgudstjänst m nattvard Björn Hald

18 söndag

11.00

Gudstjänst Björn Hald

25 söndag

11.00

Gudstjänst Björn Hald


Kretsaktuellt: Ett flertal av samlingarna arrangeras i samarbete med : Juni 10 måndag kl 19.00 25-30

Studieföbundet Bilda för kyrka och samhälle Kretsstyrelsen sammanträder i Varnhems Allianskyrka UV-Läger Hjulshult utanför Gnosjö

Augusti 5-10 September 7-8 Pastorns semester 1/7 – 3/8

Tonårsläger på Gullbrannagården, Halmstad

Församlingshelg på Segolstorp, Torsö Gemensamt med Forshems Pingstförsamling


Billingebygdens Församlingskrets www.billingekretsen.se Pastor:

Björn Hald Österängs Egendom Fyrkemon, 533 94 Hällekis Tel. 0501-421 46 el. 070-646 80 05

Kretsordförande:

Karl-Gunnar Hugosson Ryttaregårdsvägen 1, 532 73 Varnhem Tel. 0511-604 75 el 070-556 81 64

Kretskassör:

Alf Hansson Munkvägen 3, 532 73 Varnhem Tel. 0511-606 53. Bankgiro359-5089

Allianskyrkan Varnhem:

Tel/Fax: 0511-600 60

VECKANS BIBELORD: 0511-606 74 -Ring dag som natt och lyssna till bibelord som ger tröst, uppmuntran och vägledning. Reservation för ev. ändringar, se annonsering och predikoturer.

*Månadsblad Juni-aug 2013  

Månadsblad för Billingebygdens församlingskrets