Magasin Världsarvet Hälsingegårdar 2018

Page 1

VÄ R L DS A RV E T

HÄLSINGEGÅRDAR U P P L E V E LS E R · I N S P I R AT I O N · Ö P P NA H Ä L S I NG EG Å R DA R · 2 018

Med andra ögon Systrarna med skogen, konsten och folktron som drivkraft Forskning bland skräp och fragment Vad är en hälsingegård? Konstnären Erik Olof Wiklund undersöker sitt kulturarv.

MED ÖGA FÖR DETALJER POPKONST PÅ HÄLSINGEMÅL MÄSTERLIGA HÄLSINGEOSTAR


Foto: Peter Hoelstad

VÄLKOMMEN !

I årets magasin hittar du både fördjupande reportage och ett växande utbud av olika hälsingegårdsupplevelser. Det finns sju världsarvsgårdar som med sina konstnärligt utsmyckade festsalar skrevs in på Unescos världsarvs­lista 2012. Men hälsingegårdarna är så många fler, deras historia är rik och bjuder både på dans, musik, mat, fäbodar och möten med olika kulturer. Som älvarna vindlar genom Hälsingland från skogarna i nordväst vidare ut mot kusten slingrar sig detta nummer fram – i samma riktning. Det finska inslaget i den uttrycksfulla hälsingeväven återkommer. Magasinet stannar till vid konsten och berättar om fyra samtida kulturskapare som på olika sätt verkar i dialog med landskapet. Hur smakar Hälsingland? Från de bördiga dalgångarna får ni ta del av det genuina smakarvet som förädlas vidare av dagens mathantverkare med inspiration från olika delar av världen. Varsågod, nu är det din tur att ta del av Världsarvet Hälsingegårdar 2018 – varmt välkommen!


Världsarvet Hälsingegårdar 2018 Huvudredaktör Charlotta Netsman Art director Carl Anders Skoglund Redaktion Evelina Envall Mélanie Platzgummer Elisabeth Eriksson Åsa Malmström Lena Landström Anna-Karin Ferm Annika Röstberg Hagelin Foto, omslag Peter Hoelstad

Formgivning & produktion C A SD / OH A PPA

Tryck Gävle Offset A B

Innehåll Välkommen till Världsarvet Hälsingegårdar 02 Känsla för handel och öga för detaljer Med andra ögon Popkonst på Hälsingemål Mästerliga Hälsingeostar Systrarna med skogen, konsten och folktron som drivkraft Trädgårdsodling med tillbakablick Forskning bland skräp och fragment Öppna Hälsingegårdar 2018 Karta

04 08 10 14 16 18 20 21 58

Foto: Peter Hoelstad

Sjön Dåasen, Hamra.


Dagligstugan är helt unik – här finns husgeråd som skedar, tallrikar och annat kvar på ursprunglig plats.

MED ÖGA FÖR DETALJER OCH KÄNSLA FÖR HANDEL Bortom Åa är en världsarvsgård med säregen historia. Den handlar mer om skog, smide och jakt än om jordbruk. Och den börjar i Finland, inte Hälsingland. Många är de som genom tiderna vårdat, värnat och visat gården för nyfikna gäster. Text Charlotta Netsman Foto Peter Hoelstad margareta Halfvarson och Jan-Åke Karlsson möter upp utanför världsarvsgården Bortom Åa i Fågelsjö. – Jag minns kanske mest första gången jag åkte över bron här och såg gården, vattnet, skogen och alltihop … den här byn talade till mig direkt. Det måste ha varit i mitten av 1970-talet, berättar Margareta. Hon flyttade till Rullbo 1975, blev snart medlem i hembygds­ föreningen och aktiv i styrelsen. Sen dess har hon varit en länk i kedjan av engagerade människor som vårdat, visat och utvecklat verksamheten Bortom Åa.

som var sjätte generationen i den släkt som kom till Fågelsjö från socknen Rautalampi i Savolax, Finland, i slutet på 1600-talet. Jonas Olssons dagböcker är väl bevarade och har publicerats i bokform. Margareta digitaliserade texterna inför bokutgivningen. Dagböckerna berättar om jordbruket, fisket, jakten och skogen – men inte mycket om hustrun Sigrid eller familjelivet på gården. Men det återkommer på flera ställen några rader om sorgen efter döttrarna som dog. Jonas och Sigrid fick fem barn, alla flickor, men bara en överlevde sin sjuårsdag och det var yngsta dottern Kristina.

historien skrivs ofta utifrån männens liv och det gäller även Bortom Åa. Berättelserna från gården handlar om Jonas Olsson

margareta häller upp mer kaffe i koppen och berättar om en mörk period i byns historia från början av 1880-talet.

4

– 1881 var det en fruktansvärd difteriepidemi här i Fågelsjötrakten. 40 procent av alla barn under 15 år dog. En oktoberdag begravde de 20 barn samtidigt. Jag tror Kristina var omkring 12 år då. Spädbarnen, de som ammades, klarade sig och de som var över 15 år. Man kan ju tänka sig hur oroliga de ska ha varit här, Jonas och Sigrid, som bara hade sitt yngsta barn kvar då. men kristina Jonsdotter överlevde, ärvde gården och gifte sig småningom med Mårten Persson. De byggde ett nytt bostadshus, »Amerikahuset«, på andra sidan tunet och det berättas att de låste gammelgården och lämnade kvar alla föremål när de flyttade 1910. – De tog med sig silver, koppar och linne, säger Margareta, men H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018

5


Ljusstakar tillverkade av klor av kungsörn och fiskgjuse. I mitten en björntand. Nedan: Jan-Åke Karlsson visar den sinnrika låskonstruktionen med fyra nycklar som är kopplade till sju låsmekanismer på ett mathärbre på gården.

Ovan: Margareta Halfvarson sitter i festsalen en trappa upp där vägg­målningarna signerats av Bäck Anders Hansson från Dalarna. Fågelsjöhästen täljs för hand i Fågelsjö och säljs som souvenir. Den har blivit ett signum för gården. Originalet är en leksak som fanns kvar i gammelgården.

6

H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


resten tyckte de nog bara var gammalt och omodernt. Paret fick aldrig några barn så när Kristina dog 1943 testamenterade hon gammelgården till Loos kommun och Bortom Åa har lockat turister ända sen dess. I början togs turisterna omhand och visades runt av byborna. Sen bildades Hembygdsföreningen i Fågelsjö för att ta hand om dem. – Elsa Eliasson var byns starka kvinna när jag kom hit. Hon och Mona Isaksson som från början var anställd som arkivarbetare här hade börjat organisera guideverksamheten. Elsa hade en vision om att även utveckla Amerika­ huset till kursgård. Och så blev det. 1990 invigdes kursgården med ett utbud av kurser i folkkonst och traditionellt hantverk. Margareta anställdes som föreståndare, då hade hon drivit sommarcaféet i några år. bortom åa skiljer sig från många av de andra gårdarna inom världsarvet hälsingegårdar, inte minst med sitt läge långt västerut i gränstrakterna mellan Härjedalen, Dalarna och Hälsingland – det som på kartan kallas Orsa finnmark. Gården är en långsträckt parstuga i två våningar, med flera inredda rum än på någon annan världsarvsgård. Här finns allt från kammare med dyrbara tapeter till festsal med typiskt dalamåleri. Till skillnad från de flesta hälsingegårdarna var aldrig jordbruket den primära näringen i Fågelsjö, klimatet var för kargt. Här försörjde man sig på bössmide, jakt, fiske och handel. fågelsjö var aldrig en isolerad plats. På den tiden man färdades till fots, till häst eller med båt fanns ett stort nät av förbindelser med omvärlden. När inlandsbanan kom i början av 1900-talet var Fågelsjö södra Norrlands största inlast­ nings­station för träkol och innan dess flottades mycket timmer från H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018

»Det är den starkaste känslan. Att man kommer in i ett hus som stått här sen det byggts och så tänker man på alla som levt bott och verkat här och som lämnat efter sig så mycket.«

Hantverksskickligheten har gått i arv på gården och här finns en skatt av gamla mynningsladdare.

Fågelsjö på Voxnan och vidare till kusten. Byn var en släktby fram till mitten av 1800-talet då storskogsbruket nådde Fågelsjö. Av byns tio gårdar köpte Voxna bolag upp sex av dem. De tidigare gårdsägarna anställdes och blev mer eller mindre drängar på sina forna gårdar. De var inte vana vid pengahantering och sålde till underpris. Men Jonas med sin känsla för affärer vägrade sälja gården. Istället sålde han virke och skötte olika uppgifter åt skogsbolagen. Ute i skogarna var det många huggarlag från olika platser i Hälsingland, men också från Värmland och Norge, och de skulle ha mat, verktyg, lön och mycket annat. – Han fattade galoppen tidigt där, säger Margareta, att han inte skulle sälja. – Det tycker jag också genomsyrar den här gårdens historia, fyller Jan-Åke i, man har nästan kunnat se in i framtiden. jan-åke karlsson är föreståndare på Fågelsjö idag och har jobbat här sen 2012 då världsarvsutnämningen kom. – Det har inte ändrats så mycket sen dess. Men det har blivit lite mer fokus på gården från myndigheter och så, säger Jan-Åke. En skillnad jag märker är att det kommer många yngre par nuförtiden som har köpt något gammalt hus som de håller på att renovera, och så kommer de hit och tittar hur det är gjort här, med lister och sånt. i fågelsjö lever fortfarande ättlingar till skogsfinnarna och skogsbolagens anställda värmlänningar. Men befolkningen mångdubblas under sommaren av turister och fritidsboende i byn. Och Bortom Åas rykte sprids i allt vidare kretsar. Det är många nya besökare som får uppleva känslan av att gå över bron till gården bortom ån där tiden har stannat. W 7


Foto: www.pixabay.com

Med andra ögon Text Camilla Wengelin

Khazar Fatemi föreläser i Gävleborg under kulturarvsåret 2018.

det är kärleksvecka när dokumentärfilmaren och journalisten Khazar Fatemi besöker Stora Sätraskolan i Gävle. Hög musik, kärleksfulla budskap och härlig energi finns i luften. Khazar Fatemi kom med sina föräldrar till Sverige och hamnade i Gävle. Det blir flera ömsinta återseenden i skolans korridorer. Khazar gick en gång på högstadiet här och flera av hennes gamla klasskamrater arbetar idag på skolan. – Jag känner mig både stolt, nervös och glad över att få stå framför er idag, men mest känner jag stor tacksamhet att få den här möjligheten, inleder Khazar. – Jag har föreläst hundratals gånger men det här känns som att stå inför min familj. Nu ska jag berätta om hur Sätra lade grunden för den jag är idag. sökandet efter sina rötter blev en drivkraft i vuxen ålder. Nu frilansar Khazar som journalist för såväl nationella som internationella medier. SVT -serien Kultur i farozonen handlar om hur kulturarvet finns i vår identitet. Ta bort en del av kulturarvet och du tar bort en del av dig själv. Med sin berättelse, sina erfarenheter och

» SVT-serien Kultur i farozonen handlar om hur kulturarvet finns i vår identitet. Ta bort en del av kultur­arvet och du tar bort en del av dig själv.«

reflektioner hittar Khazar Fatemi flera beröringspunkter med många elever i publiken. – Min kompis har varit med om det här. Nu förstår jag vad som hänt med henne, säger Fate som suttit och lyssnat och nu har tårar i ögonen. en viktig målgrupp, möjligen den viktigaste, är just unga människor som i normala fall kanske inte reflekterar över begreppet kulturarv. Att våga fråga för att förstå vem man är och varifrån man kommer är det angelägna budskapet. Hur viktigt det är att vårda kulturarvet medan det fortfarande finns kvar och att inte ta det för givet. Som dokumentärfilmare har Khazar många klipp att visa. I en filmsekvens går hon i resterna av Palmyra. I sanden ligger skolböcker, hårsnoddar, skor och annat som vittnar om händelser så hemska att det knappt går att ta in. Många elever i aulan kopplar direkt till vad som kunde ha hänt om de inte lyckats fly. Det är starka känslor. Tabarek är en av dem som lyssnat. Hon har samma bakgrund som Khazar; hennes familj är flyktingar från Syrien. – Vi är alla lika mycket värda. Om alla fick lära sig samma saker skulle det inte finnas några krig. Nu ska jag hem och plugga svenska. Jag ska återvända till mitt land och hitta min historia, säger Tabarek. Khazars berättelser är en del av Europaåret för kulturarv och projektet »Kulturarvet – nyckeln till framtiden«. – I många fall förstår vi inte värdet av kulturarvet förrän vi förlorat det, avslutar Khazar. W H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


Ett världsarv vittnar på ett unikt sätt om jordens och människans historia. Vårt natur- och kulturarv är oersättliga källor till kunskap och inspiration. De är våra referenspunkter, vår identitet. Idag finns mer än 1000 världsarv i 160 länder. Motstående sida: Palmyra, Syrien och Ayutthaya, Thailand. Denna sida: Aït Benhaddou, Marocko och Machu Picchu, Peru.


POPKONST PÅ HÄLSINGEMÅL

Det gick inte att tvätta bort Hälsingland ur hans verk på konstskolan. Om igen hittar Erik Olof Wiklund nya infallsvinklar på hälsingegårdarna i sitt konstnärskap. Möt honom i ett samtal om konst, historia och inspiration. Text Mélanie Platzgummer Foto Peter Hoelstad ett fång färglada ballonger pryder skyltfönstret i Erik Olof Wiklunds studio i centrala Alfta. Här, i ett putsat gult hus med en pizzeria som närmaste granne, finns utrymme för såväl skapande som möten med nyfikna förbipasserande. 10 år har gått sedan debuten med romanen Breven till Kristina gav en 18 år gammal Erik Olof Hälsinge Akademis förstapris 2008. Romanen var ett projektarbete på gymnasiet och är en kärlekshistoria hämtad ur verkligheten. Idag vänder han blicken inåt och bjuder publiken på sin bild av hembygd, gårdar och världsarv. Med förebilder som konstnären Jeff Koons och LillBabs skruvar han perspektivet till hälsingsk popkonst. – Hos Koons gillar jag noggrannheten. Det är minutiöst. Som att hans ballonghundar glänser. De är fläckfria. Inga skavanker. Han 10

vrider på alla begrepp och får till en helhet som funkar. Efter en första, och hittills enda, meditationskurs sökte han Konstskolan i Gävle något år efter gymnasiet. Erik Olof, som kommer från en kreativ och företagsam familj där intresset för skapande tagit sig olika uttryck, sökte med hälsingegårdsmotiv. Så klart. jag har tecknat hälsinge­ gårdar sedan jag var liten. Hela livet har jag hört historier om gårdar och människor. Inom familjen

»Vi måste trycka gränserna framåt, utvecklas och våga vara med. Då ser vi kanske också bättre vad som borde bevaras?«

talades det tidigt om kärleksbreven morfar hittat i trossbotten på Söroms under 1950-talet. Jag lånade och kopierade dem sista året i gymnasiet. En hälsingegårds karaktär sitter i platsen den tar i världen, ibland kan en husgrund berätta för oss om den status en gård haft i en bygd, det är svårt att »radera ut« dem. Under åren på konstskolan kändes det som att man försökte dra Hälsingland ur honom men efter tre år suckade lärarna och sa »Det kanske är hälsingegårdar du ska hålla på med i alla fall.« – Jag pixlade bland annat gården Jon-Lars i en oljemålning och gjorde en enorm byggsats av gården Löka. När världsarvsutnämningen kom fick jag chansen att visa mina projekt på Länsmuseet Gävleborg i utställningen Arvsvärld. Erik Olof har aldrig tröttnat på gårdarna men det är mycket annat H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


I Erik Olofs studio finns utrymme för skapande och möten. Här är han i fullfärd med en oljemålning föreställande gården Bånga, känd för sin vackra brokvist.


»Hela livet har jag hört historier om gårdar och människor« berättar Erik Olof. Nära bardomshemmet ligger gården Söroms, en plats som betytt mycket. Här växte morfar upp och här hittades de kärleksbrev som lade grunden till debutromanen Breven till Kristina.


Erik Olof Wiklund visar upp konstverket »Luftslott«, där hälsingegården Löka i Alfta svävar under ballongerna.

som tar upp hans tid idag. Han får många beställningsjobb. – Snart hoppas jag kunna »nörda loss« i högre grad. Hälsingegårdarna har en tendens att smyga sig in i mina verk trots att de ofta inte är med i den ursprungliga planen. Vi måste trycka gränserna framåt, utvecklas och våga vara med. Då ser vi kanske också bättre vad som borde bevaras? Världsarvet ska bevaras för all framtid men det är fortfarande kåkar gjorda av trä, vad händer när man behövt renovera och bytt ut planka för planka? Är det fortfarande samma gård? Jag skulle vilja likna dilemmat med den grekiska sagan om Theseusskeppet. Erik Olof tror att världsarvsutnämningen har gett fler människor möjlighet att upptäcka gårdarna från insidan. – Hälsingegårdarna har personligheter och karaktärsdrag. Många människor har kanske bara sett dem från utsidan men på insidan finns så många detaljer! Som en Pettson och Findusvärld. Du kan titta länge och hitta nya saker. Man har vräkt ur sig rosa lister mot röd bakgrund, och ändå går det ihop! På konstskolan sa man till mig att H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018

»Fhlyttmåhl«. Ett minutiöst projekt med miniatyrer i balsaträ förpackade i tillsynes oöppnade tablettkartor.

»Hälsingegårdarna har personligheter och karaktärsdrag. Som en Pettson och Findusvärld. Du kan titta länge och hitta nya saker.« jag borde låta fler ytor vara lugna, men jag tycker om detaljer, det är det som gör det intressant. Titta på gården Mårtes sal! Inte en lugn yta någonstans. Han visar bilder från ett pågående projekt för Svenska kyrkan Alfta/Ovanåkers församling. Här samsas bladguldslist med bomärken, sockensigill, färger och mäs�singknappar från sockendräkten. Ett myller av lokala influenser bildar en förvånansvärt komplett helhet, långt från stram minimalism. Till skillnad från många andra hembygdstolkare är inte hand­ hyveln och linoljefärgen hans främsta instrument, han är på alla sätt experimentell. – Jag ser ett mervärde i minutiösa projekt och när man som betraktare känner av den svett och kärlek en utövare lagt ner. Jag vill skapa

något nytt. När jag gör någonting ska jag kunna stå för det. När jag klädde in en skulptur av gården Löka i bladguld skrev jag att det är 23.7 karat guld, inte 24, för de flesta kanske inte det spelar någon roll men jag vill vara jättetydlig med vad jag använder. Hade jag använt rödfärg hade det blivit en tråkig miniatyrmodell. Guldet blir ett medel och en del av ett symbolspråk. Det är så man utvecklar, man får folk att snacka. trots att han inte fyllt trettio år löper den välbekanta Erik Oloftråden mellan målningar, skulpturer och böcker. Han beskriver sig som aldrig helt nöjd men med en förmåga att veta när det är dags att avrunda ett projekt. Vad är nästa steg? – Svårt att säga. Det är lättare att titta tillbaka och se vad jag gjort och var det tog mig. Jag har så många idéer, tio ger tio nya. Jag gillar att arbeta med de material som tilltalar mig för stunden, jag testar för att se hur de beter sig. För tillfället söker jag även i ljud för kommande projekt. Hur låter Hälsingland? Hur låter en världsarvsgård? W 13


Italien möter Hälsingland! Frägsta Kulturgård gör en svensk mozzarella kallad Snöflinga, Fiocco di neve. Råvaran, mjölken, kommer från grannarna, Smedsgårdens lantbruk i Näsviken.

Vit Caprin, getost från Martins Gårdsmejeri i Tallåsen. En lättlagrad hårdost med mild getsmak.

Maffigt på ostbrickan! I botten grönmögelost, Tant Grön från Jarseost. I mitten osten Marmor, mögelost av briekaraktär, och på toppen Vitblå 22, båda från Byamejeriet i Rengsjö.

14

Sommarens godaste vegoburgare? Flera av våra lokala mejerister gör stekost/halloumi. Här en Forsalloumi från Forsa Gårdsmejeri flankerad av krispiga grönsaker.

H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


FRÅN FÄBOD TILL FINKROG: MÄSTERLIGA HÄLSINGEOSTAR Text Nina Nurmesniemi Foto Linda Elverstig i hälsingland finns ett levande matarv. Hälsingegårdarnas och fäbodarnas mat med smör, ost och stoltheten hälsingeostkaka har alltid haft en central roll på matbordet. Nu kommer en ny våg av småproducenter som både förvaltar och moderniserar ostarvet. Nedan berättar några av dem om sitt hantverk. Ostar i många olika varianter

Gill Simpson, Byamejeriet, Rengsjö – Det är härligt att fortsätta hålla liv i våra bygders osttradition samtidigt som vi tillför nya ostar och smaker, t.ex. dessertostar som inte fanns förr. Varje ost är dessutom unik för varje plats; min Brieost smakar ju inte som den i till exempel Ljusdal eftersom både jordmån och det foder korna äter påverkar smaken. Det blir en mångfald av ostar och smaker! Martin Söderkvist, Martins Gårdsmejeri, Tallåsen – Att ha getter och tillverka getost är för mig en länk tillbaka till det jordbruk som en gång var, en motvikt till dagens snabba modernisering och löpande bandprincip. Getosten har varit det ledarskepp som visat vägen när det gäller det småskaliga mathantverket i Matsverige. Än idag har den en tung och betydelsefull roll i matlagningen, och är älskad av kockarna. Sofia Olander, JarseOst, Järvsö – Mjölken som råvara är fantastisk, den ger mig möjlighet att tillverka så många olika slags ostar. Ostarna blir också väldigt person­ liga i den småskaliga verksamhet H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018

är på frammarsch! Gamla godingar som hälsingeostkaka, getost, färsk ko-ost, mese, göbb (sötost) och långlagrade hårdostar ses tillsammans med nyheter som halloumi- och mozzarellaost i olika varianter, självklart producerade lokalt och av mjölk-råvara från Hälsingland. Det finns också ett stort utbud av dessertostar i form av

vita, gröna och blåa mögelostar samt kittost. Ostarna hittas såväl i producenternas egna gårdsbutiker som i många lokala affärer och på utvalda restauranger. Hälsingeostkakan gör succé på Ostfestivalen i Stockholm och varje år tävlas det om titeln Årets Hälsingeostkaka i Hälsingland.

Ingela Broström, Länsmuseet Gävleborg – Hälsingeostkakan berättar något om den by eller gård som den kommer ifrån. I de historiskt lite fattigare bygderna så fanns det en enkelhet i recepten medan det i de rikare bygderna tillsattes både ägg och saffran i hälsingeostkakan.

»Hälsingeostkakan är Hälsinglands finaste mathantverk, vår kronjuvel och en tradition vi är mycket stolta över att föra vidare!« som bedrivs runt om i Hälsingland och det ger kunderna fina valmöjligheter. Vi är till exempel stolta över vår tradition att pensla hälsingeostkakan med saffran men om kunden föredrar någon annan sorts hälsingeostkaka så finns alla möjligheter att hitta sin favorit någon annanstans. Jag tycker det är kul med ost och sporras av den personliga feedback jag får från kunderna.

Johanna Hildingsson, Forsa Gårdsmejeri – Hälsingeostkakan är Hälsinglands finaste mathantverk, vår kronjuvel. Att få förvalta ett matkulturarv och föra den hälsingska traditionen vidare är något vi är mycket stolta över. Ulrika Frisk, Hälsinge HallåMi, Vallsta – Vår HallåMi-ost är en modern produkt som är lokalt anpassad. Det är viktigt för oss att den är miljö­ vänlig, baserad på lokal KRAV råvara. Jag tycker att Hälsingland har en rik ostkultur eftersom vi har så många små, lokala ostproducenter som brinner för sitt intresse och ständigt strävar efter att få fram den perfekta produkten. Det är så man får hög kvalité och det gynnas alla ostälskare av! Fler mejerister samt länkar finns på: www.matvarden.se 15


Janina ansvarar för scenografin i Trolska Skogen. Till höger: Drive ingalleriet var en idé hon fick för att visa konst för fler. Det är många som stannar till där, som inte annars intresserar sig för konst.

J

anina stoor von Wachenfeldt och hennes syster Petra Shara Stoor kommer ursprungligen från Malax, en kommun i Bergsjös storlek och ligger i Österbotten, Finland – nästan rätt över Östersjön. Janina och Petra flyttade båda till Stockholm för jobb och konststudier. Janina träffade sin man riksspelman, Thomas von Wachenfeldt, och hon bestämde sig snart för att flytta till hans hembygd Bergsjö. – Det var som att komma hem. Poletten ramlade ner och det kändes direkt i hjärtat att jag var på rätt plats. Det är här man ska vara, tänkte jag. Sen ringde jag Petra och berättade att hon måste flytta hit. Vi är fem syskon och 16

SY STR ARNA MED SKOGEN, KONSTEN OCH FOLKTRON SOM DRIVKR AFT Text Åsa Malmström Foto Micke Andersson och Karin Brodin

faktum är att alla fyra systrar bor här uppe nu, säger hon. Hon ser många likheter mellan livet i Malax och i Nordanstig. – Skogen, havet och miljön. Det är så likt där vi är uppväxta. Dessutom förstår de vad vi säger här. När vi använder vår dialekt liknar det många av dialekterna härikring, exempelvis Gnarpsmål. Det sägs att människor gick på isarna över till Finland och det kan nog stämma med tanke på dialekterna, säger Janina. janina målar i olja på duk och bjuder in till utställningar regelbundet. Hon är också bild-, textil- och slöjdlärare i Hassela skola. Ett av hennes första uppdrag när hon flyt-

tade till Gränsfors var Trolska skogen, där hon ansvarar för scenografin. – Det är ett så fantastiskt arbete. Att få vara med och skapa en plats för berättelser, folktro och fantasi för barn och vuxna är så härligt. Jag älskar verkligen det arbetet, säger Janina. petra är utbildad konstnär inom makeup, mask och kostym. Deras första gemensamma arrangemang i Jättendal var Midvinterglöd, ett evenemang utifrån berättelsen om lucia i folktron. Midvinterglöd lockade tusentals människor att vallfärda till Jättendal under fem år. – Jag älskar folktro, sägner och H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


Petra skapar magi med skelettkonst, mask och kostym. I sommar invigs Helsinglight – den gamla skola hon köpt med sin sambo Fredrik Fernlund i Vattlång – som ska bli ett kreativitetshus med utställningar, workshops och arrangemang.

myter, det är som min livsluft. När vi startade Midvinterglöd 2012 tog jag kontakt med folklivsforskaren Sandra Lantz för att få veta mer om berättelsen om lucia i folktron. Dessutom älskar jag att jobba med mörker och eld. Berättandets kraft är så stark när alla sinnen är med, säger Petra. de är båda engagerade och passionerade i sina hus och ateljéer. Byggnadsvård har blivit viktigt för systrarna. – Att hitta själen och grunden i ett gammalt hus är fantastiskt. Tillfredställelsen att se virket i gamla fönster, av allra bästa trä, som bara behöver lite ny färg för att överleva 100 år till är häftigt. Det finns så H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018

»Skogen är bästa platsen för fantasin. Där har vi vuxit upp och det är där vår kreativitet och fantasi har sitt ursprung.« mycket historia och berättelser i ett hus och på en plats. Vi är så tacksamma att vi får ta hand om huset, säger Petra. I sommar, 29 juni – 1 juli bjuder Petra in till ett första vernissage i

det nyrenoverade konstgalleriet i Vattlång. Första kursen är skapande av masker och specialeffekter i början av juli. janina berättar om sin första tanke när hon hörde att hälsingegårdarna blivit världsarv: – När jag hörde om världsarvsutnämningen, tänkte jag att alla ska få möjlighet att prova att bo i en världsarvsgård. Jag vill tillverka ett rum från varje världsarvsgård och sätta på hjul. Istället för att köra med en husvagn i Hälsingland kan man hyra en »världsarvsvagn« och övernatta i Hälsingland. Tänk vad fantastiskt om alla skulle få möjlighet att uppleva det, säger Janina. W 17


»Jons släpärt« lilablommande sockerärt.

I början av 2000-talet återskapades trädgården från 1920-talet på Erik-Anders. Gamla strukturer och planteringar återställdes och här finns återigen växter och träd som påminner om hur livet levdes för 100 år sedan. 2016 var det dags att anlägga en helt ny köksträdgård.

k

arin öst är illustratör till yrket med ett stort intresse för odling. Hon har tecknat många växter och blommor men också skapat med jord, fröer och ogräs. Karin har planerat och anlagt den nya trädgården på världsarvsgården Erik-Anders tillsammans med Philip Larsson och Sara Lund i trädgårdsföreningen Grön Front. Idén började med Karins stora intresse för kulturväxter. – Jag följde den nationella inventering av kulturarvsväxter som gjorts under ett decennium med stort intresse och ville själv odla och prova men jag har för liten trädgård. Då hörde jag av mig till Pär och Britt-Marie Forssell som äger världsarvsgården ErikAnders och de blev superintresserade av att nyskapa en köksträdgård med kulturväxter, säger Karin.

Karins trädgårdstips: 1. Platsen. Se till att inte välja en plats där man kört traktor i decennier. Då blir det svårt att gräva i jorden. 2. Växterna. Modernisera med tillbakablick. Det finns ett växande utbud av kulturväxter i frökatalogerna. 3. Blommor är mat för själen. Vackra pioner och liljor fanns ofta i gårdarna.

18

en trädgård på en världsarvsgård förpliktigar, menar Karin, och de funderade på hur den skulle utformas. De valde att inspireras av inredningskonsten och en schablon i rött och vitt som återfinns inne i stora salen. För att återskapa schablonen ute i trädgården valde de att göra en så kallad tapetplantering. H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


Trädgårdsodling med tillbakablick —

PÅ VÄRLDSARVSGÅRDEN ERIK-ANDERS

Text Åsa Malmström Bild Karin Öst – Vi hittade ett fantastiskt skyddat läge och valde mjuka runda former, inspirerat från schablonen vi hittat. Vi jobbade i olika höjder och med blommor och ätbara växter som sallad, bondbönor, solrosor, vallmo och tagetes. När Karin skulle välja växter utgick hon från vad som kan ha funnits på gården men också utifrån vad som kunde behövas. – Vi valde att modernisera med tillbakablick. På Erik-Anders finns det ett hotell och café där man vill använda blommor och grönsaker i verksamheten. Traditionellt hade

man inte sallad i trädgårdarna men vi valde att modernisera efter behov men med traditionella sorter. Vi valde också att plantera blommor eftersom blommor är som mat för själen, säger hon. att jobba med biologisk mångfald och använda allt som redan finns på gården har varit viktigt i arbetet med trädgården på ErikAnders. Ogräs går att rycka upp, torka och använda som marktäckning och grässvålen går att vända ner i jorden. – På Erik Anders använde vi det

»Vi valde också att plantera blommor eftersom blommor är som mat för själen.« som fanns i jorden och hittade växter i den gamla gödselstacken som vi återanvände. Vi har sparat vallört, som idag ses som ogräs, i ytterkanten för näringsinnehållet. Det går att blötlägga till näring eller torka och vända ner i jorden. W

2018 års planering i gult och rosa med bland annat tomaterna ’Brandywine yellow’ och ’Yellow pearshaped’ De rosa inslagen: vädd: ’Salmon queen’, spetskål ’Kalibos’ Bondböna: ’Crimson flowered’ och lök ’Long red florence’ H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018

19


Foto: Catharina Ingvarsson & Mélanie Platzgummer

Anders Assis, erfaren museiman med brett kontaktnät.

Färgstarkt måleri på Träslottet i Arbrå.

Vad händer på forskningsfronten om Hälsingegårdarna? Mélanie Platzgummer ställde fem frågor till Anders Assis från Ljusdalsbygdens museum som medverkat i ett stort forskningsprojekt som avslutas under 2018. Vem är du och vad är din roll i projektet? Jag är en lokalhistorisk hjälpreda vars kontaktnät och lokalgeografiska kunskap har öppnat dörrar för forskarna och hjälpt dem hitta rätt. Jag har även bidragit till den kulturhistoriska forskningen på plats i Göteborg. Vad innebär projektet? »Dekorerade interiörer i hälsingegårdar – En holistisk studie av ett kulturhistoriskt världsarv« är ett tvärvetenskapligt projekt vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Det är finansierat av vetenskapsrådet och kombinerar humaniora med naturvetenskap. Projektet ska bidra till mer kunskap om väggmåleri, dekorerade möbler och färgade textilier. Har du fått någon »aha-upplevelse« under projektets gång? Ett personlig »aha« och något som påverkat mig är samarbetet med naturvetarna. De har svarat på frågor jag inte ens visste att man kunde ställa. Det tvärvetenskapliga synsättet har gett nya perspektiv. Att tvingas se sitt material med nya ögon är väldigt intressant!

Lager av historia.

Vad hoppas du att forskningen visar? Dels kommer den att visa på relationer mellan målare som vi tidigare bara kunnat ana. En nyckel är hur de blandat sin färg. Att målare har kopierat varandra stilmässigt betyder inte att man haft en närmare relation. Blandar man däremot pigment på samma sätt som sin granne eller en målare från en äldre generation är det ingen slump, då kan vi se att de lärt av varandra. Vi kan även lära oss mer om vilka pigment som varit vanliga och tillgängliga samt om färghandel i äldre tid, vem har handlat vad och var? Hur mår hälsingemåleriet? Behövs nya former för informationsspridning och samtal? Man kan se det på olika sätt. I viss mån mår det fysiskt dåligt. Mycket, framförallt icke praktföremål, skingras och förstörs. Det är tråkigt då nycklarna till kunskap ofta finns bland skräp och fragment som saknar ekonomiskt värde men skapar samanhang, det är en skör tillgång. Samtidigt finns intresse och folk som bryr sig vilket gör att vi kunskapsmässigt är i bättre läge än för tjugo år sedan. Det händer mycket nu vilket äldre forskning av personer som, bland andra, Kerstin Sinha och Ingemar Svensson lagt grunden till. Grundforskning i kombination med den digitala utvecklingen och tvärvetenskap skapar spännande förutsättningar. W

20

H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


Foto: Annika Röstberg Hagelin

Öppna Hälsingegårdar – 2018

Foto: Maria G Nilsson


BE SÖKSCE N T RUM Världsarvet Hälsingegårdar

Erik-Anders

Träslottet

ASTA, SÖDERALA

ARBRÅ

Foto: Elsa Röing

Storbondgården Hans Anders blev känd som Träslottet på 1960-talet. Konsumentjournalisten Willy Maria Lundberg förverkligade då sin dröm om en inspirationsplats för tidens konsumenter i en idyllisk miljö med välbevarat interiörmåleri och en prunkande trädgård. Idag är gården en inspirerande plats för hela familjen med lekplats, café och ett fullspäckat program med aktiviteter för hela familjen. Trädgården underhålls idag som ett arbetsmarknadsprojekt av Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun, i samarbete med Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland. ÖPPET: Alla dagar 11 juni – 19 augusti kl 11 – 17.

På UNESCOs världsarvslista är Erik-Anders en av sju utvalda hälsingegårdar. Gården ligger i byn Asta i Söderala socken, en av de bäst bevarade bymiljöerna i Söderhamns kommun. Här visas prov på inredningar från flera olika epoker, 1850-tal till 1950-tal. Rummen har möblerats med nytillverkade möbler i äldre stil som också finns att beställa i butiken. Här finns en återskapad 1920-tals trädgård och en köksträdgård. Njut av ekologiskt kaffe och hembakat bröd från gårdscaféet. I besökscentrum och butik finns världsarvsprodukter, byggnadsvård, hantverk, inredning för hem och trädgård, design samt antikt och nostalgi. Bo mitt i världsarvet i dubbelrum med hotellstandard. Nybyggt konferensrum på logen. För barnen finns lekstugan ”Erik-Anders” i miniatyr och andra utomhusaktiviteter. Ö P P ET: 2 juni – 22 juni öppet lördagar och söndagar kl 12 – 15. 23 juni – 31 augusti öppet alla dagar kl 11 – 17. Onsdagar i juli öppet till kl 21. 1 september – 30 september öppet lördagar och söndagar kl 12 – 15. Tar emot bokade grupper efter överenskommelse. Entré, pris 50 kr/vuxen i världsarvsgården. Entré och guidning kl 14 varje dag 23 juni – 12 augusti, pris 100 kr/vuxen.

KONTAKT

KONTAKT

Asta 726, Söderala.

Koldemo 4055, Arbrå.

0270-28 79 41, 072-728 79 41

0278-253 19, besökscentrum

info@erik-anders.se

0278-413 03, café

www.erik-anders.se

www.traslottet.se

GPS-koordinater: 6794775N 606884E

22

1

GPS-koordinater: 6813917N 573567E

2 H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


Ol-Anders

Stenegård

ALFTA

JÄRVSÖ

Intill riksväg 301 vid infarten till Alfta ligger Hälsingegård OlAnders. Gården som är trebyggd har vackra interiörmålningar i klara välbevarade färger och med underfundiga texter från 1848. På gården finns brokvistar i empirestil. Gården är ett besökscentrum som ger en bra introduktion till Världsarvet Hälsingegårdar med broschyrer, bilder och film. Här finns turistbyrå med information om bygdens sevärdheter och evenemang. I Emigrantmuseet får man följa Erikjansarnas strapatsrika resa från Alfta till Bishop Hill och i direkt anslutning ligger avdelningen för släktforskning med referensbibliotek, databaser och forskarplats. I en av gårdarna visas en utställning av Mårten Anderssons grafiska verk och i Barnens världsarv står den egna kreativiteten i centrum. Ett nybyggt museum, ÖSA med nostalgi, berättar historien om hur en liten bysmedja blev en ledande industri. Kaffe med dopp serveras i Café Agnes. Ö P P ET: Maj – juni, fredag – söndag kl 11 – 15 Juli – augusti, dagligen kl 11 – 17 September, fredag – söndag kl 11 – 15 Oktober – april, söndagar kl 11 – 15

Stenegård i Järvsö är ett av Hälsinglands främsta besöksmål och lockar årligen mängder av besökare. Det tog 30 år att uppföra alla byggnader i det som kom att bli Stenegård i slutet av 1800-talet. Gården grundades av Julius Brun och var på den tiden ett mönsterlantbruk där det även fanns apotek, läkar­ mottagning och bank. På besökscentrum finns information om Stenegård och Världsarvet Hälsingegårdar. Här erbjuds hjälp att planera resan till världsarvsgårdarna och de andra drygt 40 öppna hälsingegårdarna, med färdrutter och skräddarsydda upplevelser. I besökscentrum inryms också Lilla Världsarvsbutiken med lokalt hantverk, utvald design och bra leksaker. På gården finns det dessutom butiker, matställen, konstgalleri, kroppsterapeuter, barnområde och en vacker trädgård. Gamla hantverkstraditioner och byggnadsvård samsas här med samtida konst, musik, silversmycken och ekologisk hudvård. ÖPPET: Världsarvscentrum Året runt, alla dagar kl 11 – 15 Utökade öppettider: 23 – 30 juni, alla dagar kl 11 – 17 juli, alla dagar kl 10 – 18, 1 – 19 aug, alla dagar kl 11 – 17 Se hela gårdens öppettider på www.stenegard.com Guidning av grupper efter förbokning, pris 80 kr/pers. Audioguidning om Stenegårds historia, pris 40 kr/pers.

KONTAKT

KONTAKT

Runemovägen 6, Alfta,

Stenegård 11, Järvsö.

0271-200 22

0651-34 00 21

tourism@ovanaker.se

stenegard@ljusdal.se

www.edsbyn-alfta.se

www.stenegard.com

GPS-koordinater: 6801741N 558264E

H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018

3

GPS-koordinater: 6842272N 562816E

4 23


Ockelbo kommun

Söderhamns kommun

Lingbo hembygdsgård

Söderblomsgården

LINGBO

TRÖNÖ

Lingbo hembygdsgård ligger ca 3 km norr om södra hälsingegränsen, efter väg 272. Det rödfärgade mangårdshuset av trä byggdes på 1700-talet. 1989 donerades gården till hembygdsföreningen tillsammans med en hel del inventarier. Brevid lantbruket drev här Jonas Persson-Hedman gästgiverirörelse under åren 1844 – 1874. Senare inreddes lägenheter för uthyrning på övervåningen. På gården finns kaffeservering, utställningar, loppis samt hantverksförsäljning. Ö P P E T: Lördagar och söndagar under sommaren 30 juni – 12 augusti, öppet kl 11 – 18.

Söderblomsgården är byggd år 1730 och var då prästgården i socknen. Numera är gården hembygdsgård och museum, där minnen från Nobelpristagaren och ärkebiskopen Nathan Söderblom finns bevarade. Han föddes på gården år 1866 som son till socknens komminister. Föremål från bygden och det forna bondesamhället finns samlade och bevarade här. Trädgården har på senare år väckts till liv med växter från orten. Kaffeservering med Trönömacka av lokalproducerade råvaror, våfflor och hembakt kaffebröd. I närheten av hembygdsgården ligger den gamla kyrkan från medeltiden. Kyrkan är öppen för besök dagligen sommartid. Guidning kan beställas, både på Söderblomsgården och i den gamla kyrkan. ÖPPET: Söderblomsgården öppen dagligen kl 11 – 17 från 25 juni – 12 augusti. Den gamla kyrkan är öppen kl 9 – 17 från 1 maj – 30 september.

KONTAKT KONTAKT

Långbro 380, Trönödal

Norra Lingbovägen 4, Lingbo

0270-360 00, 0270-360 38

070-829 46 26, Håkan Lingblom (ordf.)

070-244 31 76, Kerstin Olsson

alisanilsson@gmail.com, Lisa Nilsson (sekr.)

kerstinbirgittaolsson@gmail.com

www.lingbohembygdsgard.extrasida.se

www.hembygd.se/trono-hembygdsforening

GPS-koordinater: 6124886N 16415331E

24

5

GPS-koordinater: 6807158N 600695E

6 H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


Jon-Lars

Sörböle

FLOR

MO

Mellan Kasberget och Florsjön ligger byn Flor i Mo socken, en gång känt för sitt linspinneri. Här ligger hälsingegården Jon-Lars där gammelbyggning är inredd med unika väggmålningar från mitten av 1800-talet av Eric Ericsson, ”Dal-Erker”. Gammel­ byggningen har också välbevarade tapeter och kakelugnar i alla rum. Familjen Svensson lever på gården och erbjuder guidade visningar efter överenskommelse. Ö P P ET: Hälsingegårdsdagarna, söndag 27 maj öppet kl 12 – 17. Guidning, pris 80 kr/vuxen. Under dagen finns även kaffe­servering på gården.

Sörböle är en hälsingegård som varit i släktens ägo sedan 1535. I festsalen finns välbevarade väggmålningar från 1857 med stadsmotiv från Sverige och Frankrike. På en av målningarna finner man Napoleon och de vita klipporna i Dover. På gården finns också tapeter, dekorationsmålningar, möbler och föremål från svunna tider. Välkommen till Sörböle torsdagar under juli månad. Hör berättelser om gården och folket som bodde där. ÖPPET: Guidade visningar torsdagar 5 juli – 26 juli, varje heltimme kl 14 – 17. Andra dagar och tider kan grupper boka visningar. Pris 150 kr inkl. enkelt fika. Barn under 12 får följa med gratis. Max 12 personer/guidad tur.

KONTAKT

KONTAKT

Sörböle 603, Söderhamn

Östra Flor, Söderhamn

070-569 96 65, bokning och info

0270-28 75 58

karin.karsand@gmail.com

070-230 78 89

www.facebook.com/sorbolegard

GPS-koordinater: 6798184N 594702EE

H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018

7

GPS-koordinater: 6796267N 595104E

8 25


Annonser

Sockenfärd

– en dramatiserad familjeguidning med vokalgruppen Yrväder

Volasdan på Mårtes i Edsbyn 29 juli kl 13.30 –17.00 Upplev vardagen på en hälsingegård i en tid långt bortom manna­minne. Under Volasdan sjuder det av liv och aktiviteter i varje vrå på hembygdsgården mitt i Edsbyn. Trähantverk såsom kransågning, läggning av spåntak och borrning av vattenledningsrör, blandas med kvinnosysslor såsom linberedning, ovan­ åkersknyppling och kavelfrans. Uppemot 80 gamla sysslor visas! Alla som deltar är klädda i tidsenliga kläder. På fäbodområdet finns det får och andra djur. Dagen inleds med buföringståg. Servering av kolbullar, varm korv, ovanåkerssmörgås, kaffe och ostkaka mm. Försäljning av ovanåkersbröd, ostkaka, hemost, karameller och mycket annat.

Foto: Utblick Foto, Micke Andersson

Premiär 8 juli på Ersk-Matsgården i Hassela Föreställningen kan bokas via Turistbyrån Upplev Nordanstig 0652-16175

www.hembygd.se/ovanaker/volasdan. Följ oss på facebook.

Harsen i Järvsö En fäbod i ursprungligt skick! Uppe bland de skogsklädda bergen utanför Järvsö ligger Harsens fäbodvall. En av de tio fäbodarna, Bergmans skojegård, är museum och en ovanlig sevärdhet. Alla inventarier och textilier är ursprungliga och genuina. Alla lördagar och söndagar i juli erbjuds gratis guidning om gamla tiders fäbodliv, arbetet med djuren och framställningen av smör, ost och messmör – kanske också om möten med luffare, björnar och vittrer. ÖPPET: Helger i juli kl 13 – 16 samt hela veckan 16 – 22 juli.

Fika på Anders-Pers mitt i Järvsö Välkommen till en fikaupplevelse med riktigt kokkaffe, hembakt fikabröd och enklare maträtter. Caféet ligger i den gamla bakstugan som är i original från 1850-talet. Den 10:e generationen efter Anders Pehrsson finns på gården. Presenter, lokalt kött, korvar, bröd och ostkaka finns att köpa. ÖPPET: Caféet öppet året runt. Se hemsidan för öppettider.

Välkommen till Harsens fäbodmuseum! Harsen ligger 18 km sydväst om Järvsö.

Välkommen till Anders-Pers! www.jarvsohembygdsforening.se/harsen • 0651-30 08 70

Turistvägen 21, Järvsö

0651-322 22

www.anders-pers.se


Söderhamns kommun

Bollnäs kommun

Ranbogården

Västerby

MO

RENGSJÖ Hembygdsbyn Västerby är en gammal klungby med ett 30-tal byggnader, några från 1600-talet. Vackra schablonmålningar utförda av Knutespojkarna från Rättvik och takmålning av Jonas Hertman (1755 – 1804) sätter sin prägel på interiörerna i gårdarna. Här samsas fem seklers bondekultur i en fascinerande samling av bruksföremål. I Regnells Östra finns ett minnesrum för fotografen Hilding Mickelsson. Försäljning av hantverk och café med hembakt bröd och enklare rätter. Visningar för bokade grupper. ”På gammelmormors tid” är roliga dagar för alla barn med slöjd, lekladugård och käpphästbana. Spela fäbodtennis och kela med getter, får och kaniner. ÖPPET: 25 juni – 29 juli, alla dagar kl 10 – 16. Guidning, pris 50 kr/pers. ”På Gammelmormors Tid”: 3 – 19 juli, tisdag – torsdag kl 10 – 16. Pris 160 kr/barn inkl. mellanmål, en slöjdbiljett och lån av kläder. Grupper kan boka visning på andra dagar och tider. Foto: Mats Norin

Gården uppfördes av engelsmannen Stephen Bennet, direktör för Flors linnemanufaktur i Mo på 1700-talet. Med idogt arbete och nya metoder ifrån kontinenten fick han väveriet att blomstra. År 1764 hade man 173 anställda och som mest var det omkring 1900 kvinnor från de nio omkringliggande socknarna som spann lin åt manufakturen. Leveranser av den finaste damasten gick sedan till bland annat sju europeiska kungahus. Ranbogården har idag gårdscafé med hembakat, kaffestuga från 1700–talet och en grönskande engelsk park. Gårdsbutik med lokala hantverksprodukter samt skärmutställning om linets utveckling i Flor på 1700-talet. Vandringsled från gården till utsikt på Ranboberget. Bennetdagen 14 juli är ett av flera evenemang i sommar. ÖPPET: 30 juni – 29 juli lördagar och söndagar kl 12 – 16. Se även separata evenemang på hemsidan.

KONTAKT Ranbogården 112 , Söderhamn

KONTAKT

072-720 52 02, Annika Karmhag Olsson

Västerby 7674, Rengsjö.

annika.karmhag.olsson@gmail.com

0278-66 55 10

www.ranbogarden.se

kontakt@vasterby.com

FB: ranbogarden

www.vasterby.com

GPS-koordinater: 6799336N 595700E

H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018

9

GPS-koordinater: 6804083N 585378E

10 27


Bollnäs kommun

Ol-Nils

Kämpens

HÅRGA

BOLLNÄS Hembygdsgården Kämpens har anor från 1500-talet med inredning och föremål som speglar olika tidsepoker fram till 1900-talets mitt. Så sent som 1963 blev Kämpens en hembygdsgård efter att tidigare ha varit privatägd. Gårdens brokvist fungerade för länge sedan som omklädningsrum för bygdens kvinnor på väg till kyrkan. Ekonomibyggnaden är anpassad för verksamhet året runt, för föreningar och medlemmar. Evenemang vid högtider som Valborg, nationaldag, midsommarfirande och juldagsmorgon. ÖPPET: Guidning efter överenskommelse.

I skuggan av det sägensomspunna Hårgaberget ligger hembygdsgården Ol-Nils. Här finns en mangårdsbyggnad med vacker och speciell brokvist byggd år 1865, samtidigt som huset fick en övervåning. På gården finns också bryggstuga, magasin och härbre. Till Hanebo hembygdsförenings verksamhet hör även Soldattorpet Sävs i Acktjära, en linskäkt i byn Svedja. Museilogen i Bofara, Edhs snickeri och Lövlundskolan, en välbevarad byskola. Försäljning av hantverk, servering och möjlighet att gå in i gårdens byggnader erbjuds under sommaren. Då arrangeras också en rad olika aktiviteter, bland annat i samband med Hälsinge­hambon. Ö P P ET: Ol-Nils 1 – 22 juli, dagligen kl 12 – 17. Övrig tid på förfrågan. För öppettider i föreningens övriga byggnader och museum, kontakta Hanebo hembygdsförening.

KONTAKT

KONTAKT

Hårga, Kilafors 070-361 13 10, Ingrid Lindblom

Södra Kyrkvägen 1, Bollnäs. 070-560 52 40

ingridli@telia.com

bertil.hulth@helsingenet.com

www.hembygd.se/hanebo

www.hembygd.se/bollnas

GPS-koordinater: 6793907N 583819E

28

11

GPS-koordinater: 6801931N 574222E

12 H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


Arbrå fornhem

Gästgivars

ARBRÅ

VALLSTA På UNESCOs världsarvslista är Gästgivars en av sju utvalda hälsingegårdar. Gästgivars är en välbevarad gårdsmiljö med gamla anor och har en lång tradition som hemslöjdsgård. Här har flera rum dekorerats av målaren Jonas Wallström vid 1800talets mitt. I salen finner man schablonmålningen som är originalet till tapeten Gästgivars, här i eleganta originalfärger. Sommartid har Arbrå hemslöjdsförening sin butik på gården och stallslidret är utrustat för de yngsta besökarna med bland annat trädjur och utklädningskläder. Kaffeservering onsdagar och lördagar i juli. Möt slöjdare i arbete varje onsdag i juli. ÖPPET: 17 juni – 12 augusti, tisdag-fredag kl 11 – 17, lördag kl 11 – 15 med guidade visningar kl 11.15 och 14.00. Midsommarafton och midsommardagen stängt. Visning för sällskap under övrig tid efter överenskommelse.

På Solbacken i Arbrå ligger Arbrå fornhem. Området består av 15 byggnader där de äldsta är från 1700-talet. I gården finns väggmålningar, möbler och redskap från trakten samt en utställning om den berömda ”Delsbostintan” Ida Gavell Blumental. Guidad visning av fornhemmet kan förbokas. Arbrå hembygdsoch fornminnesförening förvaltar även Lifstorpet i Orbaden där konst och konsthantverk visas under juli månad. Föreningen driver också Kvar-Eriks i Vallsta där det erbjuds kaffeservering i stämningsfull miljö. ÖPPET: Enlig överenskommelse och i samband med evenemang.

KONTAKT KONTAKT

Gamla Orbadenvägen 29, Vallsta

Storgatan 56, Arbrå

0278-450 10, Hemslöjdsbutik

070-386 81 80

0278-256 40, 070-532 60 85, besökscentrum Träslottet

www.hembygd.se/arbra GPS-koordinater: 6816847N 573294E

H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018

13

www.hemslojden.org/arbra GPS-koordinater: 6822863N 572750E

14 29


Annons

13 –15 juli

En helhetsupplevelse för livsnjutare! Världsarvsjazzen är en festival i det lilla formatet för dig som gillar vacker miljö, god mat och riktigt bra jazz och folkmusik. Här är allt nära; hälsingenaturen, världsarvet, maten och framför allt; artisterna och musiken. Och, inte minst, ”närheten” till jazzmusikern Jan Johansson. Han växte upp inte långt från Världsarvsgården Erik-Anders i Söderala där festivalen äger rum och är en av anledningarna till att festivalen arrangeras år efter år.

I år gästas Världsarvsjazzen av The Real Group, Ale Möller Band, Jonas Kullhammar & Ekdahl/Bagge Big Band, Miriam Aida, Magnus Lindgren & Stockholm Underground, Adeln med flera. NYHET! Lämna bilen hemma och ta vår festivalbuss från centrala Söderhamn. Flera turer varje kväll. På söndagen avslutas festivalen med konserter och aktiviteter för de yngre livsnjutarna! Mer information om artister, biljetter, avgångstider för festivalbussar med mera finns på www.varldsarvsjazzen.se

30

H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


Ovanåkers kommun

Löka

Hansers

GUNDBO, ALFTA

ALFTA Hansers är en släktgård sedan 1560. Parstugan, byggd 1759, är gårdens äldsta byggnad. På gården finns ytterligare två byggnader från 1700-talet och ett bostadshus byggt 1902. I herrstugan finner man måleri från 1800-talet av dalmålaren Svärdes Hans Ersson. I ett golv i parstugan gjordes 1964 ett fynd av stort kulturhistoriskt värde. Fyndet bestod av 80 kvadratmeter målade bonader på linneväv, de äldsta från 1400-talet. Bonaderna har övervägande bibliska motiv, bland annat hämtade ur Esters bok. I dag finns bonaderna på Hälsinglands museum i Hudiksvall. De anses vara världens äldsta i sitt slag. Boende med sex bäddar finns i timmerbyggnad från 1875. Fullt utrustat kök samt dusch och toalett finns. För övernattande gäster ingår guidning. Loppis på logen. ÖPPET: Maj – september för boende och visning. Guidning efter överenskommelse, pris 50 kr/pers. Gästabud på Hälsingevis inklusive middag anordnas söndag 24/6, tisdag 3/7, söndag 8/7 och söndag 15/7.

Löka är sedan 1950-talet Alftas hembygdsgård med samlingar av föremål som är typiska för orten. Textilkammaren har en stor samling av folkdräktsdelar och inredningstextilier. I de tre boningshusen finns väggmåleri i olika stilar, en del är daterade 1847. Gården är flyttad till nuvarande plats på 1840-talet. Löka består numera av elva byggnader, varav en smedja. Gundbo bys spruthus med utrustning för dåtida brandsläckning och en kornlada med linskäkt vid bäcken. Under ladugården finns två kyrkbåtar att se. Handelsbod med lokala produkter och kaffeservering med hembakt bröd. Temautställning. Hantverk på tunet måndagar i juli kl 15 – 19. ÖPPET: 25 juni – 19 augusti alla dagar kl 11 – 17. Visningar varje dag kl 11.00, 13.30 och 15.30. Övrig tid efter överenskommelse. Guidning, pris 50 kr/pers.

KONTAKT

KONTAKT

Gundbo 320, Alfta 0271-556 49, info under öppettider

Fyrbovägen 7A, Alfta Ulla och Per Gunnar Hansers

0271-107 30, bokning övrig tid

0271-107 92, 070-201 53 24

info@alftahembygdsforening.se

hansersgarden@helsingenet.com

www.hembygd.se/alfta GPS-koordinater: 6803319N 556177E

H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018

15

www.hansersgarden.se GPS-koordinater: 61205626N 165222E

16 31


Ovanåkers kommun

Jon-Lars

Pallars

LÅNGHED, ALFTA

LÅNGHED, ALFTA På UNESCOs världsarvslista är Pallars en av sju utvalda hälsingegårdar. Den herrgårdslika gården har med sina två flygelbyggnader flera vackra brokvistar och en sängstuga med mycket välbevarat väggmåleri. Motiven är stadsbilder och miljöer från olika delar av Sverige. Den ståtliga mangårdsbyggnaden stod klar 1858 då äldste sonen på gården skulle gifta sig med dottern till Alftas rikaste bonde. Under sommaren hålls dagliga guidade visningar på Pallars. Ingen förbokning, betalning till guiden. Pallars och Jon-Lars kan ses i följd till paketpris. ÖPPET: Visning dagligen 25 juni – 12 aug kl 15. Gården är privatägd, vänligen respektera tid för visning. Pris 220 kr/pers, paketpris 400 kr/pers. Information om guidningarna och bokning på övrig tid, kontakta besökscentrum Ol-Anders, Alfta.

På UNESCOs världsarvslista är Jon-Lars en av sju utvalda hälsinge­gårdar och Jon-Lars är den största. Den byggdes på 1850-talet av två bröder som inredde varsin halva av huset i olika stilar. Brokvisten är unik med sina dubbla pardörrar. Sängstugan har väggmålningar av Svärdes Hans Ersson på gården finns franska tapeter som var tidens högsta mode. Under sommaren hålls dagliga guidade visningar på Jon-Lars. Ingen förbokning, betalning till guiden. Jon-Lars och Pallars kan ses i följd till paketpris. ÖPPET: Visning dagligen 25 juni – 12 aug kl 14. Gården är privatägd, vänligen respektera tid för visning. Pris 220 kr/pers, paketpris 400 kr/pers. Information om guidningarna och bokning på övrig tid, kontakta besökscentrum Ol-Anders, Alfta.

KONTAKT

KONTAKT

Långhed 206, Alfta

Långhed 736, Alfta

0271-200 22, besökscentrum Ol-Anders

0271-200 22, besökscentrum Ol-Anders

tourism@ovanaker.se

tourism@ovanaker.se

www.edsbyn-alfta.se

www.edsbyn-alfta.se

www.storahalsingegardarsvag.se

www.storahalsingegardarsvag.se

GPS-koordinater: 6806644N 556159E

32

17

GPS-koordinater: 6807593N 555873E

18 H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


Annons ­

Foto: Stina Malmberg

Hälsingehambon lördag 7 juli 2018 I dansens virvlar från gryning till kväll. Tre etapper – Hårga, Arbrå och Järvsö.

HÄLSINGE HAMBON

Folkdräkter. Ung och gammal. Musik. Dansare och publik. Svett och skratt. Hälsinglands blå berg och Ljusnans silverband. Samvaro. Utmaning. Spännande. Vackert. Alla åldrar. Kommer du också? Varmt välkommen! För information, anmälan och program: www.halsingehambon.com Följ oss på Facebook.com/halsingehambo/

­

Loos Koboltgruva, Bortom Åa och Hamra Nationalpark Ta en spännande utflykt och upptäck tre skatter i Hälsinglands djupaste skogar. • Vandra under jord i Loos Koboltgruva. Få en förnimmelse av dåtidens hårda och riskfyllda arbete i den orörda gruvmiljön från 1700-talet. • Kliv över tröskeln på Bortom Åa i Fågelsjö – ett folk­konstens tempel med anor från den finska invandringen på 1600-talet. En ovanligt väl­bevarad gård med en spännande historia och som år 2012 blev vald till Världsarv för dess rika målningar. • Besök en av landets första nationalparker! Hamra Nationalpark, som är tillgänglig via spångade leder, är mest känd för sin skog. I den äldsta delen finns en av få orörda skogar i mellersta Sverige. Los, Fågelsjö och Hamra: www.loosgrufvan.se www.fagelsjo.nu www.sverigesnationalparker.se/ park/hamra-nationalpark

H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018

33


Ovanåkers kommun

Hisved

Erik-Jons

NORRA LÅNGHED, ALFTA

NÄSBYN, ALFTA

Hisved är en släktgård sedan fyra generationer, byggd på 1850-talet och gården är varsamt renoverad. Här finns väggmålningar, timmerväggar och breda golvplankor, festsalen ser likadan ut idag som på 1800-talet. Upplev brokvistar och väggar som är vackert dekorerade i traktens glada färger. Här finns ett boende i hälsingegårdsmiljö utrustad med dagens bekvämligheter. Tillgång till Wi-Fi och ett modernt inrett badrum. En kort information om gården på engelska eller svenska ingår. ÖPPET: Boendet är bokningsbart 1 juni – 31 augusti.

Hälsingegården Erik-Jons ligger Näsbyn mellan Alfta och Långhed, längs Stora Hälsingegårdars Väg. Boendet är inrymt i bottenplan på gårdens tidigare mangårdsbyggnad från 1700-talet. Detta är ett modernt boende med självhushåll, renoverat på 1990-talet. Här finns 4 bäddar varav en dubbelsäng och en våningssäng och det finns även en extra bädd. Fullt utrustat kök med elektrisk spis och vedspis, diskmaskin, mikro, kyl/frys. Dusch och toalett samt tvättmaskin. Tillgång till trådlös internet­ uppkoppling finns. Hälsingegården är rökfri och av hänsyn till pälsdjursallergiker är husdjur inte tillåtna. Möjlighet finns att hyra sänglinne och handdukar. Frukost finns som tillval för den som önskar. ÖPPET: Boendet är bokningsbart året om.

KONTAKT KONTAKT

Näsbyn 205, Alfta

Norra Långhed 1312, Alfta

073-986 03 85

070-375 66 64, Kersti Hisved

info@erikjons.se

www.hisved.se GPS-koordinater: 6809143N 555245E

34

19

www. erikjons.se GPS-koordinater: 6805174N 556306E

20 H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


Janhans

Mårtes

NORRBY, ALFTA

EDSBYN Hembygdsgården Mårtes innefattar ett trettiotal byggnader och ligger i centrala Edsbyn. 1921 flyttades huvudbyggnaden med sin för trakten typiska brokvist som första byggnad till platsen. Med tiden har gården utökats med bland annat en fäbod. På gården finns flera rum med hälsinge- och dalmåleri från både 1700- och 1800-talen. Den vackert målade herrstugan väcker kanske mest uppmärksamhet hos besökaren med sitt skolade 1700-talsmåleri. Guidade visningar flera gånger dagligen under sommartid. Försäljning av böcker med mera. ÖPPET: 22 juni – 12 augusti, dagligen kl 11 – 17. Visningar varje dag kl 11, 13, 14.30 och 16. Övrig tid efter överenskommelse. Guidning 50 kr/pers.

Hälsingegården Janhans består av två byggnader den ena från slutet av 1800-talet med en lägenhet från 1940-talet. Den har restaurerat tidsenligt med hjälp och råd från byggnadsantikvarier från Länsmuseet Gävleborg. Janhans i Norrby är en genuin hälsingegård som erbjuder boende. Två rum med dubbelsängar och ett enkelrum som är bäddade med manglade lakan. Frukosten varieras med lokal­ producerade produkter såsom hemägg, hembakat bröd och ost. I boendepriset ingår en guidad visning där det berättas om olika levnadsöden från gårdens historia. ÖPPET: Boendet är bokningsbart 1 juni – 10 augusti

KONTAKT Norrby 341, Alfta

KONTAKT

Astrid och Tommy Wedin

Hembygdsgatan 9, Edsbyn

070-225 31 19

0271-205 81

astrid.wedin@spray.se

info@edsbynsmuseum.se

www.jan-hans.se

www.hembygd.se/ovanaker

GPS-koordinater: 6804847N 559079E

H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018

21

GPS-koordinater: 6804846N 543986E

22 35


Ovanåkers kommun

Per-Anders

Pallars

LÅNGHED, ALFTA

ÄLVKARHED

Hälsingegården Per-Anders, även kallad Lammkatedralen, är från 1850-talet och drivs idag som kulturjordbruk med utrotningshotade lantraser. Originalmålningar i bröllopsstuga, gårdsbutik och bagarstuga med vedeldad stenugn. Här möts historia, nutid och framtid. Gården drivs av författaren och fotografen Nina Östman. Grupper om minst fem personer tas emot för guidning eller kurser i fårskötsel, småbruk och självhushåll. Här finns också möjlighet till boende, konferens, fest och middag. Föredrag om verksamheten och gårdens historia. Pris 200 kr/pers. ÖPPET: 1 juni – 30 september.

En hälsingegård och före detta lanthandel helt i originalskick med unik handsvarvad pärlfrans, handhyvlad väggpanel och alla fönster i original. Belägen i ett kulturlandskap vid en sjö. Gården är byggnadsvårdsmässigt restaurerad och har originalinredning. Kulturhistoriskt boende erbjuds i flygelbyggnaden som har två rum med fyra sängplatser, fullt utrustat kök, hall och frukostveranda. Även tillgång till festsal och före detta affär. Pallars kan bokas för föredrag, konferenser, middagar, bröllop eller enkel fest. Föredrag om byggnadsvård, 200 kr/pers, minst fem personer. ÖPPET: 1 juni – 31 augusti.

KONTAKT Långhed 918, Alfta

KONTAKT

070-666 70 72, Nina Östman

Älvkarhed 417, Viksjöfors

nina@ninae.se

070-666 70 72, Nina Östman

www.halsingegarden.se

nina@ninae.se

www.ninae.se GPS-koordinater: 6807308N 555559E

36

23

www.ninae.se/pallars GPS-koordinater: 6797974N 551940E

24 H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


Annonser ­

Kulturreservatet Våsbo fäbodar, EDSBYN Våsbo är idag en av länets bäst bevarade fäbodar. Här är det inte mycket som har förändrats sedan mitten av 1800-talet. Än idag betar djuren på Våsbo och markerna består av slåtterängar, beteshagar, åkrar och skogspartier. De flesta byggnaderna har hög ålder och det finns ett omfattande system av gärdesgårdar såväl inom fäboden som i gränserna mot utmarken.

Butik och utställning av handvävda textilier

Kulturreservatet Våsbo är öppet för allmänheten och det finns en vandringsled genom fäboden. Utmed vandringsleden finns skyltar uppsatta och en broschyr finns tillgänglig som berättar historien om Våsbo.

Hälsingegårdsdagarna 26 och 27 maj kl 11 – 15 Konstrundan 4 och 5 aug kl 11 – 17 Övriga tider öppet efter överenskommelse. Välkommen!

ÖPPET: Det är alltid öppet och alla är välkomna att besöka Våsbo hela året. Guidade turer kan bokas.

Gamla macken i Långhed, Alfta. Tel 073-05 34 782 elin@elinw.se

­

Liv-Antesträffen 12 augusti En spelmansstämma i det lilla formatet! Stämman börjar med konsert kl 13 av Järvsö Spelmanslag med vänner. Därefter blir det allspel kl 14 och sedan fortsätter efter­ middagen med buskspel. Kaffeservering. Stämman äger rum vid spelmannen Liv-Antes gamla stuga i byn Boda, Järvsö. Frivilligt inträde. Vill du höra mer av spelmanslaget så kan du se oss på midsommarfirandet vid Stenegård eller på logdans 5 juli på Anders-Pers i Järvsö.

KONTAKT Våsbo, Edsbyn 070-326 27 47, Patrik Uhras info@lassas.se www.vasbofabodar.se GPS-koordinater: 6818790N 537101E

H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018

25

www.jarvsospelmanslag.se • 070-658 50 60 37


Annonser

Lassas byggnadsvård För dig som bygger, renoverar och restaurerar med extra omtanke Vi har en gedigen och dokumenterad kunskap och erfarenhet av att restaurera fönster, trädetaljer, fasader, brokvistar, timmer­ konstruktioner och tak med mera. Har du ett modernare hus? Med vår kunskap och erfarenhet kan vi också förverkliga dina renoveringsdrömmar med extra kvalitét och omtanke. Inget jobb är för litet eller för stort. Ingen fråga är onödig. Vi finns här för dig som ställer lite extra höga krav!

Adress: Rotebergsvägen 211, 828 34 Edsbyn

Telefon: 0271-201 13

E-post: info@lassas.se

Webb: lassas.se

Världsarvsgården Erik-Anders

Bo mitt i Världsarvet

Nybyggt konferensrum

Missa inte sommarens programpunkter

Rum med hotellstandard

Halvdag 305 kr + moms per person.

29 maj kl 18 – Svenska broderier

Pris två personer dubbelrum 1600 kr högsäsong 1400 kr lågsäsong Inkl. Frukost, sänglinne, guidning och fika.

Heldag 375 kr + moms per person. Inkl. Kaffe, smörgås, lunch och guidning.

Föreläsning av Karin Holmberg som arbetar med broderier och andra konsthantverk, nu aktuell med boken Svenska Broderier.

25 juni kl 18 – Byggnadsvård i vardagen Tio tips om hur du får tid, råd och ork att restaurera ett hus. Föreläsning av Erika Åberg, byggnadsantikvarie, känd från TV.

29 juni till 1 juli – Mellan skogar, berg och dalar

Musik och hantverksdagar med Elise Einarsdotter möter EricsBergs­ kvartetten, Orsa Spelmän och Tina Ahlin, Bach and Breakfast, Vivaldi serverar Hälsingeostkaka, barnkören Diskanterna.

4 juli – Lär dig tillverka gräskronor Kurs i hur du lär dig den gamla traditionen för att dekorera sitt hem.

Välkommen att höra av dig till oss 0270-28 79 41- www.erik-anders.se

13 juli till 15 juli – Världsarvsjazzen Festivalen i Jan Johanssons anda med bland annat The Real Group, Ale Möller, Thou Salt Swing, Thomas Jutterström med vänner.


­

Järvsö Gårdstramp Cykla från gård till gård, se fälten där maten växer och djuren betar. På gårdarna kan du träffa producenten, köpa något att äta och dricka gjort på färska lokala produkter, titta runt, träffa nya och gamla vänner – som en rullande gårdsfest! För mer information och bokning gå till www.jarvsogardstramp.se

Besök Karls i Järvsö

– landskapets äldsta visningsgård Sommarens höjdpunkter Dräktstämma – söndag 8 juli. Visning, tillverkning och försäljning av dräktdelar. Kura skymning med mat från förr – torsdagarna 12, 19 & 26 juli samt 2 aug. Olika teman med allsång, bio på tunet eller Historier från Hälsingland. Läs mer på hemsidan. Guidade visningar med inriktning på årets tema Rik & fattig – mån, tis, fre och lör kl 11.30 samt 13.30. Rôckstûggefôlket visar traditionellt hantverk – onsdagar i juli. Barnaktiviteter – torsdagar i juli. Läs mer på hemsidan.

Med ett fantastiskt läge i dalgången och med utsikt över Ljusnan, ligger hälsingegården Karls – 4 km söder om Järvsö nära R 83. Öppet 30 juni – 5 augusti med café alla dagar kl 11 – 15. www.karlsibondarv.se • 0651 – 30 08 71


Nordanstigs kommun

Ersk-Mats

Halls gård

HASSELA

HASSELA

Välbevarad hälsingegård med influenser från finska invandrare som kom på 1500-talet. Bondgården ligger ute i finnmarken och består av ett femtontal byggnader. Här finns det gamla vattenverket med kvarn, spånhyvel, linstamp och linskäkt. Dessa kan ses i drift vid vissa tider. Här visas hur man levde i mitten av 1800-talet, på en ensamgård byggd för självhushållning. Under sommaren lever gården upp tack vare djuren. Bakstugan doftar av nybakt bröd. Sommartid anordnas tematiska arrange­ mang vid vissa tider. Guiderna berättar om gårdens historia utan kostnad. En timmes personlig visning kan bokas, pris 250 kr/pers. ÖPPET: 23 juni – 2 augusti, kl 12 – 16 tisdag – torsdag och lördag-söndag. Julmarknad 3 november kl 11 – 15.

Foto: Per Trané

Halls gård med anor från 1700-talet ligger med utsikt över Hasselasjön och Älvåsens berg. Den egna stranden och vattnet ger gården sin lätta tillgång till fiske och ett naturliv inpå knuten. Boningshuset är vinkelbyggt tillsammans med loge och lagård. Här finns kokhus, lada och den gamla torparstugan med bakstuga som är gårdens första byggnad. Gårdens snickeri har alla maskiner i originalskick. På gården bedrivs i dag verksamhet med hästar, häst och vagn samt turridning på islandshästar. I den gamla torparstugan finns ett rum inrett för övernattning. ÖPPET: Dagligen året om för bokning av rid- och körturer. Julmarknad 2 dec kl 12 – 16. Guidade visningar på gårdens snickeri och byggnadshantverk 19/7, 2/8 och 8/9 kl 15.00, behöver ej förbokas. Pris 220 kr/pers inkl. fikabuffé.

KONTAKT

KONTAKT

Lindsjön, Hassela

Langsbo Halls 61, Hassela

0652-161 75, Nordanstigs turistbyrå

070-513 69 54, familjen Östberg

0652-101 00, 070-250 32 65, Boerje Bohlin

elin@ridislandshast.se

www.nordanstig.se/ersk-matsgården

www.ridislandshast.se

www.upplevnordanstig.se GPS-koordinater: 6894436N 578646E

40

26

FB: Turridning på Islandshästar, Halls Gård GPS-koordinater: 6885353N 593242E

27 H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


Annonser ­

Hammarn HASSELA Gården ligger i byn Svedje. Byn existerade redan på 1500-talet och fastigheten omnämns för första gången 1768. Till gården hör en fäbodvall, Svedjebovallen. Den grundades i början av 1800talet. Vi erbjuder besök, kurser och övernattning på vallen. Här kan du träffa djuren, njuta av tystnaden, naturen och åka häst och vagn. Idag föder vi upp och utbildar Nordsvenska brukshästar och håller kurser inom körning. Vi har ekologisk produktion och håller Sveriges nordligaste genbank för Roslagsfår. I den gamla snickarstugan kan du boka en healingsession eller en svensk klassisk massage.

Välkommen till Mittjasvallen! Det perfekta utflyktsmålet. Garanterat rogivande och avkopplande. Här finns en del djur att titta och klappa på. Fäbodvallscafé med den typiska Ovanåkerssmörgåsen och annat smått och gott – allt är hembakt! Finns även alleriganpassad fika och glass.

ÖPPET: Bokas efter överenskommelse.

ÖPPET: Dagligen 1 – 31 juli, kl 11 – 17. Måndagar kl 11 – 21, Kolbulleafton med underhållning från kl 18. 14 juli, kl 13 – 16, fäboddag med hantverkare och spelmän. Strax norr om Edsbyn längs väg 678 ca 10 km mot Färila. Följ oss på facebook: facebook.com/Mittjasvallen/ Kontakt: 070 – 5715272, Lars Mittjas

­

Stora Hälsingegårdarnas väg En nära tre mil lång turistväg mellan Alfta och Edsbyn skyltad med den brunvita blomman. Den slingrar sig genom byar med stora hälsingegårdar, ståtliga förstukvistarna och interiörer med överdådigt måleri. Här finns gårdar som ingår i Sveriges 15:e världsarv.

KONTAKT Svedje 217, Hassela 070-222 64 19, Maria maria@hammarn.info www.hammarn.info GPS-koordinater: 6887129N 590856E

H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018

28

Längs vägen finns flera hälsingegårdar som erbjuder dagliga visningar under sommaren och informationsplatser där ni kan läsa om byarna och gårdarnas historia. Fin väg att cykla. Mer info finns på www.storahalsingegardarsvag.se

41


Ljusdals kommun

Karls

Oljons

BONDARV, JÄRVSÖ

BONDARV, JÄRVSÖ Oljons ligger tätt tillsammans med visningsgården Karls i Bondarv. Byn är en av få klungbyar som aldrig blev utskiftade. Husen ligger så tätt att det är svårt att veta vilka byggnader som hör till respektive gård. Oljons fick ett eget jordenummer år 1727 och är i dag trebyggd med hus från 1700 – 1800 talet. Portliderbyggnaden iordningställdes på 1930-talet för gäst­ boende. Rummen inreddes i traditionell stil med gamla målningstekniker, alla rum med sina egna färger, med tillhörande textilier. Idag är en del textiler utbytta men det mesta är sig likt förutom sängarna som är nya. Dusch och toalett finns i en byggnad tvärs över gårdstunet. I priset ingår frukost, sänglinne, handdukar och morgonrock. Här finns 17 bäddar i en- till fyrbäddsrum. ÖPPET: 1 maj – 30 september för boende.

Karls står på ursprunglig plats och ger en bild av hur hälsingegårdarna såg ut innan de byggdes till på höjden och rödmålades. När övriga gårdar byggdes om behöll Karls sin ålderdomliga kostym. Här har filmer som ”Driver dagg faller regn” och ”All jordens fröjd” spelats in. Gården ägs gemensamt av alla hembygdsföreningar i Hälsingland och är landskapets äldsta visningsgård. Järvsö hembygdsförening arrangerar varje år ett sommarprogram med guidningar, temautställningar och dräktstämma på Karls. En audioguide kan hyras med gårdens historia levandegjord. Dessutom finns Rôckstuggefôlket på plats varje onsdag i juli och arbetar med olika hantverk. Med utsikt mot gården, Ljusnans dalgång eller i fäxet kan man njuta av gott fika från gårdens café. ÖPPET: 30 juni – 5 augusti, dagligen kl 11 – 15. Även caféet har öppet dessa tider. Husen visas genom guidning kl 11.30 och 13.30 på måndagar, tisdagar, fredagar och lördagar. Pris 150 kr/ vuxen och 50 kr/ungdom 12 – 16 år, gratis för barn under 12 år. Guidning utöver öppettiderna kan bokas efter överenskommelse.

KONTAKT

KONTAKT

Hamregatan 12, Bondarv, Järvsö

Bondarv, Järvsö

0651-30 08 71

070-628 23 53

info@jarvsohembygdsforening.se

kontakt@oljons.nu

www.karlsibondarv.se GPS-koordinater: 6839416N 560932E

42

29

www.oljons.nu GPS-koordinater: 6839396N 560987E

30 H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


Kristofers

Ersk-Anders

STENE, JÄRVSÖ

SKÄSTRA, JÄRVSÖ

På UNESCOs världsarvslista är Kristofers en av sju utvalda hälsingegårdar. Man kan tro att gården, med sin världsarvsstatus lagt sig till ro som museum, men här drivs ett jordbruk med kor och får, där moderna funktioner samsas med kulturhistoriska värden. Gården har brukats av samma släkt sedan 1500-talet. I kalashuset finns väggmålningar från 1800-talets mitt utförda av Ljusdalsmålaren Anders Ädel. Huset pryds på utsidan av en typisk Järvsöbrokvist.

På hälsingegården Ersk-Anders växer nu den 16:e generationen upp. Familjen Silén förvaltar och utvecklar det som gårdens folk i århundraden byggt upp. Gården har funnits i samma släkt sedan 1500-talet, och här kan man bo i rum från 1860-talet.

Drängstugan i portlidret finns för uthyrning sommartid. I boendet ingår visning av kalashuset. Ö P P E T: Gårdsfolket guidar onsdagar och torsdagar i juli kl 16. Bokas endast via Världsarvscentrum på Stenegård, telefon 0651-34 00 21. Pris 220 kr/pers. Öppen visning med fika, den 10 och 17 juli kl 18. Pris 220 kr/pers.

Här finns fyra tvåbäddsrum, uppkallade efter de senaste fyra generationernas bondmoror på gården. Sängarna är utrustade med nya sköna resårmadrasser och kallmanglade linnelakan. På golvet ligger hemvävda trasmattor och i fönstren hänger hemvävda linnegardiner. Rummen har utsikt över Ljusnans dalgång och Järvsöklack. Det finns modern toalett och dusch installerad i ett av de gamla rummen. Frukostkorg med lokala råvaror går att beställa. ÖPPET: Guidad visning hela året för grupper efter förbokning, 150 kr/pers (minst 6 personer). För större grupper, 1100 kr/ grupp. På gården finns även en stor festloge för uthyrning.

Övrig visning av gården sker efter telefonbokning 070-559 27 57. Även specialbeställningar med visning och förtäring för grupper och företag.

KONTAKT

KONTAKT

Kalvstigen 6, Järvsö

Skästrabergsvägen 1, Järvsö

070-559 27 57, Stephanie

070-559 23 03, familjen Silén

info@kristofers.se

ersk-anders@skastra.nu

www.kristofers.se GPS-koordinater: 6842150N 563250E

H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018

31

www.ersk-anders.se GPS-koordinater: 6846523N 561155E

32 43


Tips på aktiviteter och evenemang

Välkommen att skapa nya minnen. Minnen för livet. Flera av dem kan du boka direkt online på www.halsingegardsupplevelser.se

Foto: Maria G Nilsson

­

ForRest – stugan i skogen

Gammelmormorstid på Västerby

Bo ekologiskt i vacker nybyggd stuga i skogen och frossa i närliggande Hälsingegårdar i ett par dagar. Gjord för avkoppling – for rest. Egenhushåll.

Kela med bondgårdens djur, ät gammeldags mellanmål på fäbodvallen, låna gammeldags kläder, leklagård, hoppa i hö, mjölka Västerbys Pärla, styltor, tova med ull, gör lindockor eller bygg fågelholk. Tisdagar, onsdagar och torsdagar under sommaren.

www.halsingegardsupplevelser

www.vasterby.com

­

Prova på att baka tunnbröd

Skogsbad

Söndagar mellan 12 augusti – 28 oktober tar vi på hälsingegården Engbergs gärna emot grupper på 4-8 personer som vill prova på att baka tunnbröd i vår gemytliga bakstuga.

Spa för själen. Följ innetrenden från Japan. Koppla av och njut av lugnet i skogen och ta in energi från omgivningen med dina sinnen. Olika erbjudanden, bland annat ”Sakta tur mellan två fäbodvallar” – morgontur, dagstur och kvällstur.

www.engbergsistavsater.se

44

www.bommars.se


­

­

Bennetdagen – 1700-tals fest i Mo

Gästabud på Hälsingevis

14 juli. Dansgruppen Branicula och musiker levandegör under festliga former historien kring entreprenören Stephen Bennet. Parallellt med gårdscafé så hålls föreläsningar och utställningar som även speglar de anställdas liv i 1700-talets linnemanufaktur.

Fira gästabud på gården Hansers i Alfta med anor från 1560. Möt husbonden med fru och annat gårdsfolk, ät gott och följ med på en historisk resa på gården. En festmåltid med lokala råvaror kantad med små överraskningar där husfolket kryddar tillvaron.

www.ranbogarden.se

www.hansersgarden.se

­

­ ERSK-MATS

GÅRDEN

200 ÅR

Hassela Medeltidsdag 2018

Ersk-Mats 200-årsjubileum 8 – 15 juli

25 augusti på Halls Gård i Hassela. En dag fylld med fantastiska upplevelser och aktiviteter med marknad, gycklare, bågskytte, beridet bågskytte, servering, barnaktiviteter, tornespel, eldshow, underhållning och musik.

Hela jubileumsveckan är fylld med mat, musik, guidningar och seminarier. Se hela programmet på upplevnordanstig.se www.upplevnordanstig.se

­

www.hasselamedeltid.nu

­

En tur på hästryggen eller i vagn

Gårdssnickeri från förr

Med utgångpunkt från Hälsingegården Halls i Hassela tar vi oss ut i skogen och njuter av gårdens vackra omgivning och hästarnas lunk – upplev skogen som byggt gården på nära håll och vackra vyer. Öppet året om.

Gå en guidad visning på Hälsingegården Halls snickeri med de gamla maskinerna och verktygen man använde förr. Ta del av kunskapen om gamla byggnadssätt och vilka trädslag som finns bevarade.

www.ridislandshast.se

www.ridislandshast.se


Tips på aktiviteter och evenemang ­

Att se dina gåvor och möjligheter

Brukskörning med hästar

För dig som vill bryta hämmande tankemönster, kliva ur gamla hjulspår och börja vandra ditt liv från en ny plats inom dig. Här utvecklar du din andlighet, stärker din kontakt med moder jord, stjärnorna och ditt sanna jag.

En kurs där du får ”prova-på” att köra brukshästar. Du får en inblick i körkulturen och får vara delaktig i ett mycket gammalt kulturarv. Du får möta Nordsvensken, en av Sveriges inhemska raser.

www.hammarn.info

www.hammarn.info

­

Bo på fäbodvall med hästtur

Spelkvällar på Rôssåsens fäbodvall

Med häst och vagn färdas vi för att nå vårt mål, fäbovallen. Här finns de djupa skogarna, naturens väsen och göromål med stark anknytning till vår historia. Här kan du lyssna till tystnaden och få en upplevelse för livet på Svedjebovallen i Hassela.

Varje torsdag kl 18.00 under perioden 7 juni – 6 september 2018 med servering av kôlbulle, kalvdans och hembakat bröd. Kör väg 305 och ta av i Hedvigsfors.

www.hammarn.info

www.rossasen.se

­

Allsång måndagar i juli

Hälsingeostkaka i Bjuråker

Allsång på Bjuråkers forngård med Mats Skoog och musikanterna och hemlig gäst kl 18.30 – ca 20.30. Kom, lyssna, fika och sjung med. Anordnas för 16:e året i rad. Fikaserveringen är öppen kl 12.00 – 21.00.

Ta med gänget, avnjut en delikatess från Hälsingland och passa på att gå runt och titta på ett 60-tal byggnader på Bjuråkers forngård. Kaffeservering med hembakat fika och bröd är öppen alla dagar kl 12 – 17 från midsommar till mitten av augusti.

www.hembygd.se/bjuraker/

46

www.hembygd.se/bjuraker/


­

­

Världsarven på Ystegårn Julbord på Ystegårn

Kulturarvsdagarna 8 – 9 september har vi specialvisning med temat Världsarven. Vi gör nedslag i 7 världsarv i Sverige, Europa, Sydamerika, Afrika, Nordamerika, Asien och Oceanien. Följ med oss på färden!

Ett traditionellt, hemlagat julbord med lokala råvaror – i lantlig hälsingemiljö. Det får du på Ystegårn i Hillsta.

www.ystegarnhillsta.se

­

www.ystegarncafe.se

­

En bit av Italien i Hälsingland

Skapa en Hälsingeljusstake

När två världar möts! Möt italienska utsökta smaker och vårt italienska värdskap. Inramad av en klassisk hälsingegårdsmiljö blir din middag minnesrik. Varför inte boka in både middag och boende i denna vackra miljö? Benvenuti!

En kreativ och rolig ”skapardag” i lera. Till hjälp har vi framtagna formar i gips som skapats med inspiration från dekormåleri och snickerier i gamla Hälsingegårdar. Därefter bränns och glaseras din ljusstake och skickas hem till dig.

www.fragsta.se

­

www.missmala.net

­

Upplev spelmanstämmorna 2019

Världsarvet Hälsingegårdar 2019

GRUPPERBJUDANDE. Njut av buskspel, hälsingeostkaka och riksspelmän i ett 4-dagarspaket. Välj mellan stämmorna i Delsbo, Norrbo eller Bjuråker. Lokal guide ger en inblick i traditionerna och visar sina smultronställen.

GRUPPERBJUDANDE. Varför blev Anna Skräck änka innan bröllopet? Vad hände på gården när bondsonen blev Erik-jansare och drog till Amerika? Och varför alla dessa tapeter och målningar? I detta 3-dagars-paket får du svaren, men också fler frågor.

www.linolo.se

www.linolo.se


Ljusdals kommun

Lôkes

Engbergs

SKÄSTRA, JÄRVSÖ

STAVSÄTER, LJUSDAL Inom gångavstånd från Ljusdals centrum ligger Engbergs. Här finns bland annat välbevarade väggmålningar av Anders Ädel i gårdens äldsta del. Byn Stavsäter är ursprungligen en radby med fyra gårdar varav två återstår. Gården Engbergs, tidigare Anders Jons, finns tidigast omnämnd i skattelängderna från 1540-talet. I trädgårdscaféet på tunet serveras hembakat kaffebröd, smörgåsar och tunnbröd från det egna gårdsbageriet samt lättare luncher. Möjlighet att bo i ”lillstugan”, en drängstuga från 1700talet. Barnvänlig miljö med mycket för de minsta att leka med. ÖPPET: Trädgårdscaféet öppet 12 juni – 5 augusti, tisdag till söndag kl 12 – 17. ”Lillstugan” står öppen för visning utan guide. Tunnbrödsförsäljning onsdagar och torsdagar. Dessutom daglig försäljning av säsongens plantor, bär och grönsaker.

Lôkes härstammar från 1500-talet och ett av gårdens tre fina härbren är från den tiden. När Skästra by med sin marknad blomstrade som mest byggde familjen Sved 1846 den drygt 500 kvm herrgårdsstora mangårdsbyggnaden som ett gästgiveri. På 1870-talet tog släkten Lindström över gården och drev den i fyra generationer som ett lant- och skogsbruk. Sedan familjen Fällström tog över 2015 har huvudbyggnaden varsamt restaurerats och tar åter emot gäster.

Öppet för tunnbröds- och grönsaksförsäljning lördagar kl 9 – 15 mellan 11 augusti – 29 september.

Boende i självhushåll. Stora sällskap kan hyra hela huset. 8 sovrum, 3 sällskapsrum/festsalar, 3 kök, duschrum, WC och en punschveranda. Värdfamiljen bor i en intilliggande lägenhet. Ö P P ET: Året runt för boende med självhushåll. Guidning av gården i augusti då Skästrateatern skådespelar på Lôkes, 7 – 18 augusti. Guidningen börjar 1,5 timme före föreställningens start.

KONTAKT

KONTAKT

Skästrabergsvägen 9, Järvsö

Borrvägen 1, Ljusdal

070-584 10 45, Nina och Rolf Fällström

070-511 18 40

hyra@lokes.se

ann-christine53@hotmail.com

www.lokes.se GPS-koordinater: 6846554N 561014E

48

33

www.engbergsistavsater.se GPS-koordinater 6854882N 555963E

34 H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


Färila hembygdsgård

LJUSDAL

FÄRILA

Hembygdsgården ligger nära Ljusdals centrum med vacker utsikt över Ljusnan. Området består av ett 20-tal byggnader ditflyttade från flera byar i socknen. Här finns rik variation av hälsingemåleri. En gustaviansk förstukvist pryder gården Per-Arvids och stilen är typisk för området runt Ljusdal.

Färila hembygdsgård omfattar idag många kulturbyggnader med samlingar av stort värde för bygden. Här finns bland annat ”Halversgården” från sekelskiftet 1700-1800, flyttad från grannbyn Föne. Den är inredd med tidsenliga möbler samt husgeråd och ger en bild av en hälsingegård från den tiden. Gårdens vägg- och takmålningar är daterade till 1826 och är gjorda i Anders Ädels anda. En annan av stugorna på hembygdsgården är dekorerad av målaren Arve från Stavsäter.

Foto: Jan Eng

Ljusdals hembygdsgård

Slöjd- och hantverksutställning av lokala hantverkare med försäljning sommartid. Stugorna på gården är öppna varje dag under sommarsäsongen.

På platsen finns en sevärd utställning med brokvistar från Färila, Järvsö och Ljusdal. Färilabrokvisten kommer från ”Backgård” i Föne och var ursprungligen delvis guldförgylld. Hembygds­ gården drivs av Färila hembygdsförening och nyttjas under året vid nationaldagsfirande, julmarknad samt under Färilaveckan.

Ö P P ET: Vällagad husmanskost serveras i restaurangen dagligen kl 11 – 15 under högsommaren. Övrig tid på året alla vardagar kl 11 – 15.

ÖPPET: Guidning sker efter överenskommelse och förbokning till Kerstin på telefon 070-336 87 47. Under Färilaveckan i juli har gården öppet med bland annat lunchservering, aktiviteter och musikunderhållning.

KONTAKT Kyrksjönäsvägen 16, Ljusdal

KONTAKT

070-274 49 09, Ljusdals hembygdsförening

Hannbergsbacken 9, Färila

0651-71 14 30, Restaurang Hembygdsgården

0651-202 22

www.ljusdalshembygdsforening.se

www.farilahembygdsforening.se

GPS-koordinater 6854569N 556734E

H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018

35

GPS-koordinater: 6852910N 544662E

36 49


Ljusdals kommun

Bortom Åa

Bommars

FÅGELSJÖ

LETSBO, LJUSDAL

På UNESCOs världsarvslista är Bortom Åa en av sju utvalda hälsingegårdar. Festsalen med vackra målningar av Bäck Anders Hansson från Rättvik och de övriga rummens schablon-, stänkoch ådringsmåleri har gett gården världsarvsstatus. Platsen är en väl bevarad kulturmiljö med anor från den finska invandringen på 1600-talet. 1910 stängde gårdsfolket dörren till sin gamla bostad, lämnande allt och flyttade till ett nytt hus tvärs över gårdsplanen. Överallt finns föremål som lämnades kvar, till exempel handsmidda bössor som på sin tid var berömda för sin höga kvalitet. Guidad visning varje timme dagligen under sommaren. Sommarcafé och hantverksbutik. Ö P P ET: 6 juni – 31 augusti, alla dagar 10 – 17. Husen visas genom guidning varje heltimme 11 – 16. (2 juli endast kl 15). 100 kr/pers, gratis för barn under 13 år. Grupper om 10 pers 80 kr/pers. Midsommarafton stängt. Under vinterhalvåret öppet vid förbokning.

På UNESCOs världsarvslista är Bommars en av sju utvalda hälsingegårdar. Gården med sina brunbrända timmerhus ligger i byn Letsbo, norr om Ljusdal. I generationer tillbaka har man en stark tradition av att bruka skog och mark. I husen finns inredning i original från år 1848. Festsalen är särskilt utmärkande med sina tapeter som har schablonmålning mellan tapetvåderna. Värt att se är också marmoreringsmålningar, ådringsmålning och schabloner i de intilliggande rummen. Många fina redskap från förr i tiden finns bevarade. Familjen Envall välkomnar till guidade visningar där du både får höra om livsöden på gården och se de vackra högtidsmiljöerna som finns bevarade. Här erbjuds också aktiviteter som till exempel musikkvällar, skogsbad, urskogsvandring och bokningsbar tunnbrödsbakning. ÖPPET: Öppet med guidning torsdagar, fredagar, lördagar och söndagar kl 11 perioden 5 juli – 5 augusti. Förbokning behövs ej. Pris 200 kr/pers, kaffe ingår. Gratis för barn under 16 år. Övrig visning av gården sker efter förbokning.

KONTAKT

KONTAKT

Gryssjövägen 1, Fågelsjö, Los

Brovägen 8, Letsbo

0657-300 30

070-292 98 62, Marie. 070-347 59 21, Karl-Erik.

info@fagelsjo.nu

info@bommars.se

www.fagelsjo.nu GPS-koordinater: 6851554N 480719E

50

37

www.bommars.se GPS-koordinater: 6866765N 546072E

38 H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


Annons ­

Foto: Lisa Björner

KULTUR • TRÄDGÅRD • MAT • BARN • BUTIKER • VÄLMÅENDE • VÄRLDSARVSCENTRUM

Skapa upplevelser tillsammans! Stenegård i Järvsö är ett av Hälsinglands främsta besöksmål och lockar årligen mängder av besökare. På Stenegård finns upplevelser för alla åldrar. Här samsas gamla hantverkstraditioner och byggnadsvård med samtida konst, musik och slöjd. Shoppa i butikerna, ta något att äta på våra matställen, upplev konst på galleriet eller strosa en sväng i trädgården med både grönsaks­ odlingar och örtagård. Hos terapeuterna i Rättarbyggnaden kan du boka behandlingar och köpa svensk ekologisk hudvård. Barnens Stenegård med lekstugeby och trädgård är en ljuvlig plats att vistas på, oavsett om du är barn eller vuxen. Våra stugor inspirerade av hälsingegårdar lockar många besökare och ger plats för både bus, lek och lärande - ett perfekt besöksmål för barnfamiljen! Skapa fritt i lekstugorna, klappa de söta lammen i hagen eller lär dig mer om växter i trädgården. Området är gratis.

ÖPPET: Alla dagar 6 juni – 2 september, delvis helger i maj och september – se hemsidan. www.stenegard.com, 0651-34 00 21


Hudiksvalls kommun

Delsbo forngård

Bjuråkers forngård

DELSBO

BJURÅKER

Forngården har ett stort område med många byggnader från olika tidsepoker där den äldsta byggnaden är från 1500-talet. Väggarna och taken är dekorerade av stormålaren Gustaf Reuter och snickarmålaren Erik Ersson. Motiven är hämtade från bibliska berättelser och fantasifulla blommor. Här arrangeras Delsbostämman, en av Sveriges äldsta folkmusik­ stämmor, varje år första söndagen i juli. Delsbo kyrka inleder dagen med gudstjänst fylld med musik. Programmet innehåller folkmusik, uppträdanden, barnaktiviteter, servering av mat och dryck. Byggnaderna står öppna för besök. Textilmuseum med bland annat dräkter, delsbosöm och knyppling, ett skolmuseum och en butik fylld med lokalt hantverk och inriktning på folkdräkter. Kaffeservering, guidning av gården efter överenskommelse. Ö P P ET:Textilmuseum, butik och servering 25 juni – 19 augusti kl 11 – 17 alla dagar. Övriga året öppet vardagar kl 10 – 14.

Stormålaren Gustaf Reuter och snickarmålaren Erik Ersson har dekorerat väggar och tak med fantasifulla blommor och motiv från bibeln. Även dalkarlen Olof Roos från Mora har målat. På Lithéns backar finns ett 60-tal byggnader samlade. I mitten av området stoltserar fäbodvallen inramad av en gärdesgård. I handelsboden finns lokalt hantverk, inom området ligger också ett skogs- och skolmuseum med utställning av gamla och textilier som är typiska för orten, högtidsdräkter med mera. Guidning av forngården kan förbokas maj – oktober. Uthyrning för dop, bröllop mm. Sommarcafé med kaffeservering. Handelsboden är öppen någon dag i veckan, året runt. Museet öppnas efter överenskommelse. Under sommaren hålls allsångskvällar och i tredje söndagen i juli anordnas Bjuråkersstämman. ÖPPET: Kaffeservering öppet 25 juni – 12 augusti kl 12 – 17 alla dagar. Extra öppet 6 juni samt 22 – 24 juni kl 12 – 16.

KONTAKT KONTAKT

Tå 110, Bjuråker

Ås 106, Delsbo

0653-150 70 expedition, 0653-151 05 servering

0653-104 59

www.hembygd.se/bjuraker

delsbo.forngard@telia.com

forngarden@telia.com

www.forngarden.se GPS-koordinater: 6855040N 582245E

52

39

Mittemot Bjuråkers kyrka GPS-koordinater: 6859594N 58195

40 H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


Annonser ­

Norrbo hembygdsgård

Systeryste

Foto: Bodil Nylander

NORRBO

Foto: Malin Löthmyr

Hos Systeryste finner ni byggnadsvård, inredning, ekologiska barnleksaker, lokala designers och mycket annat med fokus på en hållbar livsstil.

systeryste

@systeryste

Hillsta 8, 82065 Forsa. systeryste.se

Norrbo hembygdsgård ligger i byn Gammelsträng med utsikt över sjön Norrdellen. Mangårdsbyggnaden är uppförd under senare delen av 1700-talet och påbyggd i mitten av 1800-talet. Gården är uppbyggd på slänten ner mot Dellen med ett antal ekonomibyggnader såsom loge, salpeterlada, spruthus, härbren och vagnslider. På sommaren lever gården upp och det anordnas kvällsstämmor varje onsdag under juni, juli och augusti. Midsommarafton firas med dans och lekar för barn. Andra söndagen i juli hålls Norrbostämman med folkmusik och festligheter. Serveringen erbjuder ostkaka och hembakat fikabröd. ÖPPET: Kvällsstämma varje onsdagskväll kl 18.30 från juni till och med augusti. Nationaldag- och midsommarfirande.

KONTAKT Gammelsträng 408, Norrbo

­

UTSTÄLLNING PÅ TRÄSLOTTET

HÄLSINGEKRUKAN 18 juni – 17 augusti. Miss Mala Keramik (Malin Arefjärd).

”Jag har förälskat mig i Hälsingland och har i mitt senaste skapande inspirerats av dekormåleri och allmoge. Det blir en serie av krukor där jag arbetat fram mönster med inspiration från måleri och snickerier på Hälsingegårdarna. Jag kallar den ’Hälsingekrukan’. Mitt bidrag till att föra landskapets vackra traditioner och arv vidare.”

073-828 40 04 www.hembygd.se/norrbo GPS-koordinater: 6856275N 596232E

H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2018

41

Träslottet: Koldemo 4055, Arbrå Miss Malas verkstad och butik: Röste 2026, Bollnäs


Hudiksvalls kommun

Ystegårn

Ystegårn Café & Bistro

HILLSTA, FORSA

HILLSTA, FORSA

Fyrbygda Ystergårn är oskiftad sedan 1747. Här finns dekorationsmåleri, rosenmålade skåp, snidade Forsa-dörrar av Jöns Månsson, Jonas Lusth och Ol-Hans Olov Jonsson samt en stor mängd allmogeföremål. Lyssna till guidens berättelse om kvinnorna och männen som har räddat gården, om skandal och stor sorg men också om allt det vackra. Storstugan med måleri i orange från 1830-talet gör ofta stort intryck på besökare. Foto: Per Trané

Under sommaren anordnas här aktiviteter som till exempel guidade visningar, musikunderhållning och föreläsningar. I anslutning till gården finns Ystegårn Café & Bistro.

Foto: Josefin Mörk

Ö P P ET: Från april fram till oktober. Kulturarvsdagarna 8 – 9 september, specialvisning med temat världsarv. För tider se vår hemsida. Vi tar även emot förbokade grupper efter överenskommelse.

Bo på Hälsingegård i en kulturhistorisk miljö på den fyrbyggda gården från 1747. Det finns två rum för uthyrning på Ystegårn i Hillsta, frukost i restaurangen ingår. Toalett och dusch finns i direkt anslutning till rummen. På Ystegårn lagas mat från grunden på råvaror från den allra närmaste omgivningen. Välj att sitta i restaurangen eller i trädgården, omringad av djur och natur. Ett flertal event arrangeras under sommaren såsom musikkvällar, melodikrysset samt många roliga aktiviteter för barnen. Passa även på att besöka gårdsbutikerna med lokalt hantverk, inredning, gårdens egna ostkaka och haloumi samt ett stort utbud av lokalproducerad mat. ÖPPET: Alla helger från påsk och fram till 16 juni. Öppet varje dag under sommaren.

KONTAKT

KONTAKT

Hillsta, Forsa.

Hillsta 8, Forsa.

070-538 95 02

0650-101 90

carina@ystegarnhillsta.se

info@ystegarn.se, www.ystegarncafe.se

www.ystegarnhillsta.se

FB: Ystegårn Cafe & Bistro

FB: Ystegårn i Hillsta GPS-koordinater: 6846236N 599351E

54

42

Instagram: Ystegarncafe GPS-koordinater: 6846236N 599351EE

43 H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


Annonser ­

Delsbostämman – Världens Stämma 2018 30 juni – 1 juli Riksspelmansvecka med Zornmärkesuppspelningar 26 – 29 juni. Konserter, jam, workshops, kurser, föreläsningar och dans hela veckan, tisdag till söndag. Årets tema: LEGENDER Bluegrasslegenden Bobby Hicks, Folkmusikens Beyonce, Pers Hans Olsson m.fl . Söndag traditionellt program, med dräktparad, dans­ uppvisning, uppspel från scen av nya riksspelmän och spännande konserter. För mer info se detaljerat program och utbud på delsbostamman.nu.

­

Norrbostämman 2018 7 – 8 juli Stämman som går i sångens tecken parallellt med sedvanligt buskspel. Värd för stämman är Emma Härdelin. Konsert med Frifot. Förstämma, allspel, allsång, scenframträdanden, dans, barnteater, buskspel, busksång, gott fika, härliga människor, vacker miljö på Norrbo Hembygdsgård. För mer info se program och utbud på www.hembygd.se/norrbo/

­

Bjuråkersstämman 2018 Hela vecka 28 pågår Bjuråkersstämmovecka och som avslutas 15 juli med Bjuråkersstämman som erbjuder musik, dans och festligheter. 9 juli Allsång kl 18.30 11 juli Servering av gammeldags mat kl. 15 – 18 13 juli Barnteater kl. 14 13 juli Lokal matmarknad kl. 14 – 18 13 juli Gästernas afton på lilla scen kl. 19 14 juli Förstämma med Hälsingefyr kl. 21 14 juli Danskurs i logen kl. 18 14 juli Dans till spellista i logen kl. 20 15 juli Bjuråkersstämman Janne Krantz och Bengan Janson. Lindqvistarna


Hudiksvalls kommun

Sörhoga

Frägsta

FORSA

NÄSVIKEN Frägsta är en klassisk hälsingegård med anor från 1600-talet. Gården är trebyggd och har tidigare varit sammanbyggd med stall och ladugård. I husen finns gamla tapeter och tidsenlig inredning. Den äldsta byggnaden är drängstugan med anor från 1600-talet och numera är den gamla logen inredd till festlokal.

Den fyrbyggda hälsingegården i Sörhoga har lång tradition, här har bedrivits jordbruk i 15 gene­rationer. På gården finns så kallade bukdörrar, snidade av Jöns Månsson och speciella för Forsatrakten. Unika fönster med motivmålat glas och interiörer från 1800-talet och tidigare. Bo på Hälsingegård i Storsäng­ stugan med handmålade tapeter och breda trägolv eller i Bryggstugan som är det näst äldsta huset på gården. Hälsa på grisar, höns, får, lamm, kor och kalvar. Gården är aktivt lantbruk och här finns kött till försäljning. Ö P P ET: Boendet är bokningsbart året om.

Det stora huset inhyser en italiensk restaurang där det serveras måltider à la carte. Huset används till kurser, konferenser och övernattningar. Den gamla tvättstugan vid Rolfstaån är omgjord till badhus. Det går att hyra både cykel och kajak. Logi i rustika tvåbäddsrum finns i stora huset med gemensam toalett och i drängstugan med toalett i huvudbyggnaden. Inkluderar frukost och gårdsberättelse. ÖPPET: Gården är öppen för bokning hela året. Sommaröppettider från juni till augusti.

KONTAKT KONTAKT

Frägsta, Näsviken.

Sörhoga 4, Forsa. Familjen Annika och Mats Ystegård

Familjen Henrik och Jen Rugolo

070-669 32 66

0650-309 70, 070-266 15 86

www.sorhogalantgard.com

info@fragsta.se, www.fragsta.se

FB: Sörhoga Lantgård

FB: Frägsta Hälsingegård

GPS-koordinater: 6845993N 599399E

56

44

GPS-koordinater: 6848287N 601002EE

45 H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018


Forsa forngård Foto: Andreas Fors

FRÄNÖ

På en udde i Långsjön ligger Forsa forngård. Den består av fyrbyggda Västigårn och trebyggda Norrgårn med tillhörande kringbyggnader som härbre, bakstuga, smedja med flera. Gårdarna visar miljöer från 1700- och 1800-talet. Här finns också målade rum av Jonas Åkerström och ”Snickarmålaren” Erik Ersson. I fönstren visas en variation av målade rullgardiner, uppmålade efter äldre förlagor från socknen.

Gästrummet i Bortom Åa inreddes år 1863 med en stänkmålad bröstning som kompletterades med en tryckt tapet – en nyhet vid den här tiden. Tapeten köptes av handlaren Carl D Trolin i Edsbyn och kostade 88 öre per rulle.

”Barnens Fränö” är kreativ mjuk- och hårdslöjd för barn i åldern 4 – 12 år. I juni anordnas växtmarknad, på midsommarafton hålls traditionellt midsommarfirande och i augusti går Forsada’n av stapeln. Ö P P ET: Gården är öppen vid sommarens arrangemang då även Ostkakelogen hålls öppen för gofika och ostkaka. Guidade visningar på övrig tid förbokas.

Foto: Peter Hoelstad

KONTAKT Fränö, Forsa, 0650-236 78 www.forsahembygdsforening.se FB: Barnens Fränö GPS-koordinater: 6842073N 604608E

H Ä L S I N G E G Å R D A R · 2018

46 57


26

38

36

37

34 35 33

4

30

32 29 25

19 23 22

20

18

15

Symbolförklaringar Världsarvsgård

Restaurang

Besökscentrum

Slöjd/hantverk/butik

Boende

Barnaktiviteter

Café

Tillgänglig för rörelsehindrade

24

16

31

14 13

17 21

2

3

12


Besöksgårdar

28 27

40 41 45

39

44 42 43 46

9

10

6

7 8 1 11

5

1. Erik-Anders, Söderala 2. Träslottet, Arbrå 3. Ol-Anders, Alfta 4. Stenegård, Järvsö 5. Lingbo hembygsgård 6. Söderblomsgården 7. Jon-Lars, Flor 8. Sörböle 9. Ranbogården 10. Västerby 11. Ol-Nils 12. Kämpens 13. Arbrå fornhem 14. Gästgivars 15. Löka 16. Hans-Ers 17. Jon-Lars, Långhed 18. Pallars, Långhed 19. Hisved 20. Erik-Jons 21. Janhans 22. Mårtes 23. Per-Anders 24. Pallars, Älvkarhed 25. Våsbo fäbodar 26. Ersk-Mats 27. Halls gård 28. Hammarn 29. Karls 30. Oljons 31. Kristofers 32. Ersk-Anders 33. Lôkes 34. Engbergs 35. Ljusdals hembygdsgård 36. Färila hembygdsgård 37. Bortom Åa 38. Bommars 39. Delsbo forngård 40. Bjuråkers forngård 41. Norrbo hembygsdgård 42. Ystegårn 43. Ystegårn Cafe & Bistro 44. Sörhoga 45. Frägsta 46. Forsa forngård 59


Foto: Maria G Nilsson

Denna andra utgåva av magasinet Världsarvet Hälsingegårdar har tagits fram av projektet Samverkansbryggan Hälsingegårdar, ett samarbete mellan:

HÄLSINGEGÅRDSFÖRETAGARNA ekonomisk förening

Läs mer om Världsarvet Hälsingegårdar på www.halsingegardar.se Boka din upplevelse direkt online på www.halsingegardsupplevelser.se Gilla oss på Världsarvet Hälsingegårdar!

Tagga gärna dina bilder med #halsingegardar

2018 FORM: CASD/OHAPPA

Nyfiken på Världsarvet Hälsingegårdar?