Page 1

VÄ R L D S A RV E T

HÄLSINGEGÅRDAR U P P L E V E L S E R · I N S P I R AT IO N · R E S EGU I D E · N R 1 · 2 017

Med kärlek till gamla hus Öppna Hälsingegårdar 2017 Världsarv i världen

VARDAG I VÄRLDSARVET TRADITIONER ÄR DET FINASTE SOM FINNS FOLKMUSIKENS BEYONCÉ


Foto: Peter Hoelstad

VÄLKOMMEN !

Beskriv ett världsarv. Blunda en kort sekund och tänk. Vad ser du framför dig? Kanske kommer ord som unikt och värdefullt fram i tanken. Du har så rätt. Så beskriver vi Världsarvet Hälsingegårdar. Lägg din hand mot en solvarm timmervägg. Du kan nästan känna doften av tidevarv. Hälsingegårdarna väcker känslor. De välkomnar och inspirerar. Gnisslar och trilskas. Skevar och spjärnar. I gårdarna finns en mångfald av berättelser och upplevelser.   För dig som är på väg hit väntar en värld av historia men också nutid. Du kommer att möta de människor som bor och verkar i gårdarna idag och uppleva kulturen, husen, musiken, måleriet och inte minst maten. Världsarvet Hälsingegårdar berör.   I sommar är det fem år sedan UNE SCO utsåg hälsingegårdarna till världsarv. Sju vackert dekorerade gårdar i ett landskap som rymmer närmare tusen till. Det här är din Hälsingegårdsguide 2017. Här hittar du inspiration, fakta och gårdar att besöka.   Varmt välkommen!

2

H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


Världsarvet Hälsingegårdar Nr 1· 2017 Huvudredaktör Charlotta Netsman Redaktörer Lena Landström Anna-Karin Ferm Reportage Åsa Malmström Peter Hoelstad Sara Mac Key Art director Carl Anders Skoglund Foto, omslag Märta Thisner Redaktörer Öppna Hälsingegårdar 2017 Evelina Envall Elisabeth Eriksson Mélanie Platzgummer Formgivning & produktion C A SD / OH A PPA

Foto: Sara Mac Key

Tryck Gävle Offset A B

Innehåll Välkommen till Världsarvet Hälsingegårdar Vardag i världsarvet Krönika: Världsarv i världen Hälsingland — Barnens land Folkmusikens Beyoncé och Dellenkilten — två nyskapare i dialog med världsarvet Börja resan på ett besökscentrum Med kärlek till gamla hus Traditioner är det finaste som finns Öppna Hälsingegårdar 2017 Karta

02 04 08 09 10 11 12 16 19 46

Festbyggningen »Tremastarn« på världsarvsgården Kristofers, Järvsö.

H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

3


Pär kikar in i festsalen i gammelbyggningen på Kristofers. Den har varit tillbommad under vintern men ska nu öppnas för årets festligheter och guidningar.

VARDAG I VÄRLDSARVET

Pär och Stephanie Kristofers är jordbrukare och mångsysslare som sina förfäder i världsarvsgården Kristofers. De dukar fortfarande upp till fest i en av de mest välbevarade festbyggningarna i Hälsingland. Text Åsa Malmström Foto Sara Mac Key stephanie kristofers mobil ringer. En avelstjur hon köpt i södra Sverige ska åka med en transport upp till Hälsingland och sina nya ägare på Kristofers. Strax efter börjar maken Pärs telefon att ringa. Det visar sig att en lastbil har kört i diket. Pär ställer ner kaffekoppen och går ut till traktorn för att hjälpa till att dra upp lastbilen. Utanför köksfönstret ligger ladugårdsbyggnaden. Där inne är korna. Fåren står utanför i hagen. Från andra sidan huset ser man över gårdstunet in till gammelbyggningen, »Tremastarn«, med de tre vita skorstenarna. Gammelbyggningen i Kristofers anses vara en av de bäst bevarade i Hälsingland. Ett hus helt tillägnat de festligheter som hörde en gård till – dop, bröllop och begravningar. Hus 4

som byggdes och endast användes till fest, är grunden i världsarvsutnämningen. Det finns sju världsarvsgårdar i Hälsingland, alla särpräglade och med spår just från sin socken, sin by och de familjer som bott där. Men gemensamt är att de har festbyggnader eller flera rum med rikt bevarad inredningskonst. Framförallt väggmåleri.

»Gammelbyggningen i Kristofers anses vara en av de bäst bevarade i Hälsingland. Ett hus helt tillägnat de festligheter som hörde en gård till – dop, bröllop och begravningar.«

världsarvsgården Kristofers är unik för här liknar även vardagslivet tidigare generationers, ett aktivt jordbruk med djur. Pär är född på gården och har utvecklat verksamheten varsamt i takt med tiden. Mjölkkorna fanns kvar in på 2000- talet då Pär och Stephanie bestämde sig för att satsa på köttdjur. Nu inriktar de sig mer mot avel. – Gården utvecklas men på det stora hela använder vi den som man alltid har gjort. Vi dukar fortfarande upp till fest i gammelbyggningen när vi ska fira och vi har djur i ladugården, säger Stephanie Kristofers. skötseln av djuren är som mest intensiv på vintern och fram till maj, när djuren är inne. Sen H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

5


Ladugården är byggd i modern tid och ligger bakom den bevarade gårdsmiljön.

Traditionen med gästfrihet och öppenhet lever vidare med Pär och Stephanie på Kristofers. Människor från hela världen bor, besöker och arbetar på gården. (Privat bild) 6

H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


Bildtext xxxxxxxxxx xx x xxxxx x x xxx xx xx x x xxxx x xxxxx x x xxx xx xx x x xxxx x xxxxx x x xxx xx xx x x xxxx x xxxxx x x xxx xx xx x x xxxxxxx xxx xxx xxxxx.

Jämthunden Sasha tuggar på ett älgben. Ovan: Sonen Mickel är femtonde genera­tionen på gården. Till höger: Brokvisten på Kristofers,i tradi­tionell järvsöstil.

släpps korna ut på bete. När vi besöker gården är lamningen precis över och Stephanie och Pär väntar på att de sista kalvarna ska födas. Pär räknar till 44 kalvar i ladugården. Kalvnings- och lamningstiden innebär dygnetruntpassning. Efter det drar vårbruket igång. Det traditionella sommarjobbet på gården har nu kompletterats med guidningar i världsarvet för Stephanie. Det är runt tusen personer per år som får en personlig guidning, och en kopp kaffe med nybakta bullar, på Kristofers. Fåren bräker ljudligt när hunden Gunnar retas med dem och några av gårdens stora tjurar tittar på oss när vi går förbi hagen på väg mot gammelbyggningen. Det är dags att städa och putsa efter vintern. Pär tar den stora nyckeln och låser upp dörren. – Jag tycker det är spännande och roligt att berätta historien om vår gård, Kristofers. Jag är noga med att ta med nutiden också. Det går att utvecklas och leva i ett världsarv, säger Stephanie. stephanie och pär drivs av utveckling och nyfikenhet – samma driv som gjort att man på Kristofers alltid öppnat sina dörrar för H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

»Jag tycker det är spännande och roligt att berätta historien om vår gård, Kristofers. Jag är noga med att ta med nutiden också. Det går att utvecklas och leva i ett världsarv.« det nya och främmande. Mångsyssleriet var en förutsättning för överlevnad och alla delar av gården var en möjlighet till inkomst. kristofersgården ligger i Järvsö – som under 30-talet växte kraftigt som turistort. Det gjorde att gården även använts till logiverksamhet. Öppenheten mot det nya är det som Pär och Stephanie är mest stolta över vad gäller traditioner. – Hälsingegårdarna har alltid präglats av modernitet och man byggde gärna nytt. Dörrarna öppnades för målare som kom från andra socknar med starka motiv och färger. Även luffarna var välkomna och ibland kunde man hitta

ladan full med gäster som övernattade och fick lite frukost innan de drog vidare. till kristofers hör inte bara djuren och byggnaderna – även landskapet runt omkring är en del av gården. Det öppna odlingslandskapet har formats av bönderna. Från gårdstunet ser man långt längs Ljusnans dalgång. Pär berättar att det är tack vare betesdjuren som landskapet är så öppet. – Vi tycker det är en viktig uppgift att hålla kulturlandskapet öppet. Våra kor håller rent från sly både i byn och längs älven. Utan jordbruket hade inte bönderna kunnat bygga så stort och då hade inte heller hälsingegårdarna funnits. Om markerna runt hälsingegårdarna växer igen är det svårt att förstå gårdarnas historia, säger Pär. kokkaffet dukas fram och vi sitter i husets hjärta – köket. Arbetet i ladugården är överstökat. Snart bär det av till skogen med gallring och röjning tillsammans med sonen Mickel, som nu är femtonde generationen på gården. Han har precis startat ett eget företag och vill leva på skogen. Det är vardag i världsarvet. W 7


Världsarv i världen

p

Världsarvet Palmyra i Syrien.

å ett fotografi i ett fotoalbum från 1950-talets början sitter min mamma på en kamel i Egypten. Hon är på väg hem från Korea där hon tjänstgjort som sjuksyster vid ett amerikanskt fältsjukhus. Ungefär som i tv-serien MASH . Hon och hennes kollegor har bestämt att hemfärden ska bli något alldeles extra. Därför åker de nu kors och tvärs i världen och betar av sevärdheterna och nu har hon hamnat på en kamel framför pyramiderna – idag ett världsarv! Väl hemma i Hälsingland slår mor ner sina bopålar i Orbaden. Längs byvägen, några hundra meter bort, ligger Gästgivars, en hälsingegård som klassats med samma värde som slottet Versailles, Stonehenge, kinesiska muren och Cheops pyramid. Tänk om jag vetat det alla gånger jag cyklade till skolan i Vallsta …

Ett världsarv är en miljö som är helt unik och som har betydelse för hela mänskligheten. Det är stora ord, men så lyder faktiskt kriterierna. För det land, där världsarvet finns, innebär det ett ansvar som är förpliktigat med att bevara och vårda världsarvet för kommande generationer.

»I en allt mer polariserad värld kan ett världsarv ibland till och med upplevas som ett hot för de krafter som helst ser att kulturarvet bör suddas ut.«

man kan naturligtvis också vända på det. Världsarven speglar även den grymma delen av vår historia; som Auschwitz eller fängelseön Robben Island i Sydafrika. I en allt mer polariserad värld kan ett världsarv ibland till och med upplevas som ett hot för de krafter som helst ser att kulturarven bör suddas ut. Vi har sett det i Timbuktu och vi ser det i Syrien.

8

men det är väl skillnad på en pyramid och en hälsingegård, kanske du frågar dig? Ja, det är det naturligtvis. Samtidigt finns det många likheter. För de berättar alla sin historia. Berättelser som hade betydelse för människorna, som påverkade sin samtid och därmed blev en angelägenhet som sträcker sig bortom själva byggnaderna. Därför kan man säga att pyramiderna och hälsingegårdarna tillhör samma familj; som Taj Mahal, Iron bridge, Cusco som idag tillsammans är 1052 världsarv i 165 länder.

Att bomba Palmyra gör inte bara hål i marken. Det gör även hål i vår historia. I vår identitet. Det är därför världsarven är så viktiga att bevara och vårda. när mamma red förbi Egyptens pyramider på sin kamel är jag säker på att hon kunde känna en fascination över att de faraoniska gravarna bevarats och att det fanns möjlighet, flera tusen år efter att de uppförts, att se dem – uppleva dem. Och samtidigt; att de inte enbart speglade ett monumentalt bygge utan även berättade om de människor som gjorde det möjligt. På samma sätt känner vi som har förmånen att leva nära våra sju världsarvsgårdar i Hälsingland både förundran och ödmjukhet. Vi kan nu berätta vår del av historien för våra barn och barnbarn och naturligtvis; för resten av världen. W

anna-karin ferm är verksamhetsutvecklare inom Världsarv och Kultur på Region Gävleborg. H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


Foto: Lisa Björner

Barnens Stenegård

BARNENS HÄLSINGLAND ! I Hälsingland finns det mycket att upptäcka tillsammans för barn och familjer i alla åldrar. Prova på att leka och slöjda som på gammelmormors tid, experimentera hos Mulle Meck eller kasta er ut i actionfyllda cykelleder. Varför inte ta med familjen på en tur i kanot eller testa åka dressin på Dellenbanan. Spana in Sveriges Fem Stora på Järvzoo, smyg in i den magiska Trolska Skogen och skapa upplevelser tillsammans på Barnens Stenegård. Glöm inte bort att svalka er i Ljusnans uppfriskande vatten eller i havet längs jungfrukusten. Fler tips: www.barnenshalsingland.se

Erik-Anders

Trolska Skogen

Järvsö Bergscykelpark

H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

På gammelmormors tid

9


Foto: Anna Wahlgren

Folkmusikens Beyoncé & Dellenkilten — nyskapare i dialog med världsarvet

Brita Björs.

»Det är klart, om man som jag är uppvuxen på en bondgård så blir man handlingskraftig och förstår att det är viktigt att slita och jobba.« Dellen, som är namnet på mönstret, är ett fullvärdigt kiltmönster sedan våren 2015, godkänt av skotska regeringen och av förvaltaren till The Scottish Register of Tartans.

10

BRITA BJÖRS multikonstprojekt Folkmusikens Beyoncé föddes ur fascinationen inför storhetsvansinnet som drivkraft och viljan att skapa något nytt i krocken mellan popstjärnan och knätofsen. Projektet har fått positiv respons och finansieras av bland andra Konstnärsnämnden. Vad beror det positiva gensvaret på? – Jag tänker att det finns en kontrast i själva upplägget som är kittlande för många. Man kombinerar två världar som symboliserar olika saker. Popdivan som utstrålar sexighet, kommersialism, pengar, stjärnstatus. Folkmusik är motsatsen; jordnära, inte så påkostat, landsbygd och tradition. Vilka är de första orden du associerar med Världsarvet Hälsingegårdar? – Det blir nog smakfullt, storslagenhet, stolthet. Det där med stolthet har jag märkt kan vara ganska provocerande. Jag kan se och känna igen den där stoltheten i andra hälsingar. Jag vet inte vad det kommer från. Men det är klart, om man som jag är uppvuxen på en bondgård så blir man handlingskraftig och förstår att det är viktigt att slita och jobba. Jag har alltid haft en självklar plats och position eftersom vår gård har gått i samma släkt sen 1500-talet. Vad säger hälsingegårdarna till vår samtid tycker du? Vad kan vi lära oss av dem idag? – Dels finns det så mycket hantverksskicklighet och kunnande om material och funktioner. Och ett långsiktigt tänk. Kombinationen av funktion och estetik. En stolthet i att göra saker ordentligt med kärlek och tanke. MIKAEL ÖST från Delsbo är snickare till vardags men också mannen bakom Dellenkilten. Dellenkilten är en traditionell kilt med ett nydesignat mönster som är inspirerat av folkdräkterna kring Dellensjöarna och naturligtvis Skottland där hans fru har sina rötter. Mikael saknade ett bra plagg i garderoben som kunde användas till allt från stämmor, bröllop till en kväll på puben. – Jag är helt överväldigad av allt intresse som blivit runt det här och att det hållit i sig i flera år. Jag har fått beställa om i flera omgångar för folk hör av sig och vill ha en egen kilt eller ge bort som gåva. Det här är min gåva till Dellenbygden och Hälsingland. W H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


HÄR BÖRJAR RESAN Ett bra val är att börja resan vid ett av Världsarvet Hälsingegårdars fyra besökscentrum. Här får du mer information, förslag på bra dagsturer och guidningar. I alla besökscentrum finns en liten butik med fint urval av bland annat lokalt hant-

verk, utvalda design- och bruksföremål, litteratur och souvenirer. På världsarvsgården Erik-Anders i Söderala, finns förutom besökscentrum, även hotellrum i världsarvsmiljö, café och en vacker trädgård. Läs mer på s 20 – 21.

Foto: Emrik Jansson

Mönstret till ullfilten Arvet är inspirerat av traditionellt schablonmåleri. Design Kerstin Landström.

Fågelsjöhästen produceras av Fågelsjö hembygdsförening och är en kopia av originalhästen från världsarvsgården Bortom Åa.

På Erik-Anders finns det moderna hotellrum i världsarvsmiljö.

H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

11


12

H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


MED KÄRLEK TILL GAMLA HUS

De har svart bälte i byggnadsvård och arbetar i samklang med historien. Möt byggnadsvårdarna som bevarar arvet för kommande generationer. Text Åsa Malmström Foto Peter Hoelstad

H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

13


Brokvistar på världsarvsgården Pallars, Långhed. Till höger: Den kraftfulla blå färgen finns i många gårdar i Voxnadalen. Målaren är okänd men kallas för »Blåmålaren«.

S

er du vilken hantverksskicklighet? Glädjen i Daniel Åkermans ögon går inte att ta miste på när han kliver in i sängstugan i världsarvsgården Pallars i Långhed, utanför Alfta. Daniel Åkerman från Färila driver företaget Gamla Trähus som specialiserat sig på byggnadsvård. Martin Wreiding Ljungh är ansvarig för verkstadsjobben och specialsnickerierna på företaget. Det är många hälsingegårdar som genom åren fått en ansiktslyftning och nya funktioner. Listen runt dörren fångar genast Daniels intresse. Han beskriver inlevelsefullt hantverket, de fem olika hyvlarna som behövs för att tillverka dörrfodret. – Snickerierna är enastående. Enkla och avskalade men med stor hantverksskicklighet, säger Daniel. För en förstagångsbesökare i Pallars är det troligen »Blåmålarens« detaljrika, välbevarade och fascinerande målningar över Stockholm, Västerås och Lappland

14

som fångar ögat. De återfinns i Pallars sängstuga, som renoverades 1853 när gården kläddes i festdräkt inför ett bröllop. under hösten ska brokvisten på det vitmålade bostadshuset återställas till ursprungligt skick. Brokvisten ska delvis monteras ner och transporteras till Daniels verkstad i Färila. Vissa delar ska lagas och kronan återfå sin originalutformning. Martin berättar att kartor egentligen inte behövs i Hälsingland. Det räcker att titta på brokvistarna. – Brokvistarna är karakteristiska för varje socken i Hälsingland. Entrépartierna visade ambitionsnivån på huset. Brokvisten har också en praktisk funktion som skydd, eller som en plats för att inta eftermiddagskaffet i solen. Daniel och Martin berättar att när de ser yrkesstoltheten i snickerierna hos forna tiders snickare vill de lämna efter sig något som håller lika länge. Husen behöver bara lite hjälp på traven. En byggnadsvårdares uppdrag är att göra jobbet så bra att det ska hålla i ytterligare tre generationer innan nästa hantverkare behöver jobba

med snickerierna igen. – Till Pallars har de anlitat de mest yrkesskickliga snickarna som fanns när huset byggdes. Flera hundra år senare häpnar vi över formspråk och skicklighet. Jag vill att framtidens snickare som kommer hit också ska häpna över det som vi har bidragit med till huset. Vi har höga krav på det vi lämnar efter oss, säger Martin. hälsingegårdarna byggdes ofta med virke från egen skog. Tekniken med att timra husen är verkligen anpassad till förutsättningarna i Hälsingland, både med tanke på väder och vind och

»Till Pallars har de anlitat de mest yrkesskickliga snickarna som fanns när huset byggdes. Flera hundra år senare häpnar vi över formspråk och skicklighet.« H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


De för traditionen av mästerligt hantverk vidare i Hälsingland.

att råvaran står runt hörnet. Dessutom gör det byggnaderna flexibla och lätta att arbeta med. Man kan lätt laga, räta upp och byta eller lappa timmerstockarna. Storleken på gårdarna speglar det faktum att bönderna ägde skog och levde relativt gott. Gårdsägarna hade höga ambitioner när de byggde. – Vi vill bevara det mod och den ambition som huset en gång byggdes med. Det är ett fantastiskt arv att få förvalta. Kärleken till huset, den yrkesskicklighet som präglar snickerierna, spänningen när man kliver in i ett hus och hittar spår efter husbyggaren och följande generationer är byggnadsvårdens kärna. Jag önskar att fler tänkte så när de renoverar sina hus, säger Daniel. Martin beskriver att arbetet till stor del handlar om att se och lyssna in huset och dess historia, innan man börjar. – Vi tittar efter hantverket under tapeten, bakom lister och under golvet. Vi vill se hur de tänkte och funderade. Ofta finns det flera generationer bakom det man ser med blotta ögat i ett hus. Mycket av tjusningen när vi jobH Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

Yxan är favoritverktyget – går alltid att använda.

»Spänningen när man kliver in i ett hus och hittar spår efter husbyggaren och följande generationer är byggnadsvårdens kärna.« bar är just att lära känna huset. Hur tänkte de som byggde huset? Det blir lite av en skattjakt i ett gammalt hus och ju mer man lär känna det desto mer fattar man tycke för det, säger Martin. Daniel berättar att innan de tar ett uppdrag är det viktigt att snickarna och husägaren är överens. – Målet är att bevara och utveckla det som redan finns i huset. Är det någon som vill blåsa ut huset och måla i vitt så är det kanske inte riktigt våran grej även om det känns rätt för den husägaren. Vi renoverar i en tradition, för kommande generationer, fortsätter han.

för daniel och martin är det viktigt att gamla byggnader kommer till användning. Renoveringen av gammelbyggningen på Bastlyckans i Sanna utanför Järvsö är ett bra exempel. Gammelbyggningen på gården har stått tom i årtionden men nu ska den väckas till liv och bli bostadshus igen. Väggpaneler monteras försiktigt ner för att elektrikern och rörmokaren ska kunna dra ledningarna innanför panelen, vilket ger minimalt med påverkan på tapeter och väggar. Golvbräderna lyfts upp för att fylla på med isolering som låter huset andas. I skrubben under trappen, som finns i alla gamla hälsingegårdar, hittar man kopplingsskåpet för vattnet. – Hur ser vi till att huset behåller sin själ samtidigt som det ska vara beboeligt med vatten, värme och el? Att en gammal gård inte konserveras utan bevaras och samtidigt moderniseras är ett drömprojekt. Det är vad byggnadsvård handlar om, säger Martin. – Det är ren kärlek att jobba med gamla trähus, avslutar Daniel Åkerman. W 15


Samantha Ohlanders och Sara Parkman.

16

H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


» TR ADITIONER ÄR DET FINASTE SOM FINNS « Samantha Ohlanders, folkmusiker från Järvsö, har sen i höstas turnerat med föreställningen Fäboland och spelat för utsålda hus runtom i Sverige. Lovorden har flödat från både publik och recensenter. Vad är hemligheten bakom framgångssagan? Text Åsa Malmström Foto Saga Berlin » urmusikalitet och ett återupprättande av folkmusikens kvinnliga rötter«. Så beskrivs den hyllade föreställningen Fäboland med Samantha Ohlanders och Sara Parkman som under våren turnerat i utsålda bygdegårdar och Folkets hus såväl som på Södra teatern i Stockholm. Föreställningen handlar om livet på fäbodarna, som en plats där flicktanter härskar ostört och där sången är det bästa vapnet mot skogens faror. Den svenska folkmusikens historia ur ett bortglömt perspektiv. Samantha Ohlanders berättar att människor har kommit fram tårögda efter föreställningen och berättat om egna erfarenheter, om minnen från när deras mammor, mostrar och mormödrar arbetade med vallning, mjölkning och kulning på fäbodarna. Det är möten med publiken som etsar sig fast. – Det är så häftigt. Jag känner att vi har lyft upp dem till deras rätta plats i historien. En upprättelse för kvinnorna och musiken på fäbodarna. det var på fäbodvallen som kvinnorna kulade (eller kôlade), på korna för att de skulle komma tillbaka till fäboden på kvällarna. Tonaliteteten i vallmusiken är grunden i hela folkmusiken. H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

– Det sköna med fäbodvallsmusiken är att den är mer praktisk än vacker. Ibland är den så klart extremt vacker men funktionen, att djuren ska komma hem, står över det njutbara. Och djur är så musikaliska och nyfikna. De kommer när man kular och spelar för dem. Jag tycker det är fantastiskt.

Folkmusiken och fiolen har alltid funnits med Samantha. – Mamma och pappa träffades på ett internationellt folkmusikläger i Seattle. Pappa är från Järvsö och mamma från Seattle. Farfar är uppväxt på en hälsingegård i Rengsjö och hans mamma brukade kula på kossorna.

föreställningen bryter med en hel del traditionella sätt att se på folkmusiken och historien. Det betyder dock inte att Samantha Ohlanders inte älskar traditioner – tvärtom. – Traditioner är det finaste som finns. Det är viktigt att veta var man kommer ifrån för att veta vem man är. Det är då man kan ta emot nya intryck och kulturer. Men en tradition är död om den inte utvecklas. Den måste föras framåt och förändras. Jag är en del av en folkmusiktradition.

samantha beskriver vidare hur hälsingemusiken började i fäbodvallsmusiken och sen inspirerades av barocken genom mötet med tyska handelsmän. Polskan är ett annat bra exempel, en av de mest grundläggande danserna i folkmusiken men som ursprungligen kommer från Polen. – Vårt förhållningssätt är både feministiskt och antinationalistiskt och för att se historien ur ett annat perspektiv måste man vara trygg i grunden. – Jag tror också att intresset för vår föreställning handlar om att vi utmanar den urbana normen. Vi tar publiken tillbaka till grunden för musiken och historien – genom kvinnornas perspektiv. Jag och Sara har länge jobbat med det feministiska perspektivet i musiken så det valet kändes självklart. Vi lyfter fram det som redan finns. Kvinnor har alltid spelat – i hemmet eller på fäboden. Det är bara ingen som har uppmärksammat dem. W

»Jag tror också att intresset för vår föreställning handlar om att vi utmanar den urbana normen. Vi tar publiken tillbaka till grunden för musiken och historien – genom kvinnornas perspektiv.«

17


U P P TÄC K S O M M A R E N ! Kampanjpris på 24-timmarsbiljetter 15 juni –15 augusti.

Res runt med oss i Världsarvet Hälsingegårdar: Erik-Anders, Söderhamn: Linje 61 Söderhamn – hållplats Asta, promenad ca 50 meter

Kristofers, Stene, Järvsö, Tåg och bussar till Järvsö station, promenad ca 1,8 km.

Gästgivars, Vallsta: Linje 55 Bollnäs – hållplats Ersk-Jons, promenad ca 200 meter. Eller Linje 51 Bollnäs (eller Ljusdal) – hållplats Hamre, promenad ca 800 meter.

Bommars, Letsbo, Linje 54 till Ramsjö – hållplats Letsbo, ca 200 meter promenad. Enbart turerna till/från Ramsjö.

Jon-Lars, Långhed, Linje 80 från Edsbyn/Alfta – hållplats Långhed, promenad ca 500 meter. Pallars, Långhed, Linje 80 från Edsbyn/Alfta – hållplats Långhed, promenad ca 900 meter.

Bortom Åa, Fågelsjö ligger i Orsa Finnmark, i gränstrakterna mellan Hälsingland, Dalarna och Härjedalen. Europaväg 45 – Inlandsvägen – passerar ca 3 km från byn. Inlandsbanan har en hållplats – ca 3 km promenad.

Mer info på: xtrafik.se


Öppna Hälsingegårdar – 2017


BE SÖKSCE N T RUM Världsarvet Hälsingegårdar

Erik-Anders

Träslottet

ASTA, SÖDERALA

ARBRÅ

Foto: Elsa Röing

Storbondgården Hans Anders blev känd som Träslottet på 1960-talet genom konsument journalisten Willy Maria Lundberg som här förverkligade sin dröm om ett »Kvalitetshus«. En inspirationsplats för tidens konsumenter. Idag är gården en inspirerande plats för hela familjen med ett café som drivs som ett arbetsintegrerande socialt företag, välbevarat interiörmåleri och lekplats. Den stora trädgården underhålls idag som ett arbetsmarknadsprojekt av Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun i samarbete med Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland. I besökscentret finns butik, turistinformation och information om världsarvet. För info om evenemang och aktiviteter se hemsidan. ÖPPET: Alla dagar 12 juni –13 aug kl 11 – 17.

Erik-Anders ligger i byn Asta i Söderala socken, en av de bäst bevarade bymiljöerna i Söderhamns kommun. Erik-Anders är en av de sju hälsingegårdarna som skrivits upp på UNESCOs världsarvslista. Den stora salen sägs vara ett av Hälsinglands vackraste rum med en ovanligt påkostad interiör. Knutespojkarna inredde festsalen med högklassiga marmoreringar som harmonierar såväl med kakelugn som dörröverstycken och får en att häpna fortfarande 200 år senare. Gården visar prov på inredningar från flera olika epoker, 1880-tal till 1950-tal. Rummen har möblerats med nytillverkade möbler i äldre stil som också finns att beställa i butiken. Här finns en återskapad 1920-tals trädgård och en köksträdgård. Njut av ekologiskt kaffe och hembakat bröd från gårdscaféet. I butiken finns något för alla, världsarvsprodukter, byggnadsvård, hantverk, design samt antikt och nostalgi. Bo på världsarvet i dubbelrum med hotellstandard. Ö P P ET: Hälsingegårdsdagarna 27–28 maj kl 11 –17. Alla dagar 24 juni – 31 augusti kl 11 –17. Onsdagar i juli öppet till kl 21. Lördagar och söndagar kl 12 –15 till den 17 december. Tar emot bokade grupper efter överenskommelse. Entré 50 kr/vuxen i mangårdsbyggnaden. Entré med guidning kl 14 varje dag, 100 kr/vuxen.

KONTAKT KONTAKT

Koldemo 4055, Arbrå.

Asta 726, Söderala. 0270-28 79 41, 072-728 79 41

Besökscentrum: 0278-256 40, 070-532 60 85

info@erik-anders.se www.erik-anders.se

Kafé 0278-41302

R 50 väster om Söderhamn i riktning Bollnäs.

www.traslottet.se

GPS-koordinater: 6794775N 606884E 20

1

GPS-koordinater: 6813917N 573567E

2 H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


Ol-Anders

Stenegård

ALFTA

JÄRVSÖ

På en utäga i Östra Kyrkbyn i Alfta socken byggdes gården Ol-Anders upp på nytt efter den stora kyrkbranden 1793. Gården ligger vackert belägen i en björkbacke. Gården består av tre tvåvånings parstugor, trebyggt med öppning mot söder och vackra brokvistar. Här finns idag besökscentrum, turistbyrå, Emigrantmuseum, butik, sommarcafé och en stor utställning av den kände konstnären Mårten Andersson från Freluga. I gammelgården kan man se vackert dalmåleri och i Emigrantmuseet kan man följa Brita Olsdotter och erskjansarna på deras strapatsrika resa från Hälsingland till Bishop Hill i Amerika. I Besökscentrum för Väldsarvet Hälsingegårdar finns en utställning med lättillgänglig information om hälsingegårdarna och tryckt informationsmaterial. Ö P P ET: Vår, till 31 maj: tis – tors 10 – 12 och 13 –15. Kristi Himmelsfärd 25 maj stängt. Försommar: 1 jun – 22 jun: mån – fre 10 –17, (Nationaldagen 6 juni och midsommarhelgen stängt). Sommar, 26 juni – 13 aug: mån – fre 10 – 17, lör – sön 10 – 15 Sensommar, 14 aug – 31 aug mån – fre 10 – 17 Höst och vinter: 1 sept – 21 dec: tis – tors 10 – 12 och 13 – 15 Dagliga guidningar 26 juni – 13 augusti, pris 50 kr/pers. Övriga dagar guidning efter överenskommelse.

Stenegård i Järvsö är ett av Hälsinglands främsta besöksmål och lockar årligen mängder av besökare. Här finns butiker, matställen, konstgalleri, barnområde och vacker trädgård. Gamla hantverkstraditioner och byggnadsvård samsas här med samtida konst, musik och slöjd. I vårt besökscentrum för Världsarvet Hälsingegårdar får du veta mera och hjälp med att planera din resa bland Hälsinglands träslott. Barnens Stenegård med trädgård och lekstugeby inspirerad av Hälsingegårdarna ger plats för lek och upptåg. Skapa fritt i lekstugorna, klappa de söta lammen i hagen eller lär dig mer om växter i trädgården. Det tog 30 år att uppföra alla byggnader i det som kom att bli Stenegård i slutet av 1800-talet. Gården grundades av Julius Brun och var på den tiden ett mönsterlantbruk där det även fanns apotek, läkarmottagning och bank. ÖPPET: Besökscentrum Året runt alla dagar 11 – 15 Utökade öppettider: 24 – 30 juni alla dagar 11 – 17 Juli alla dagar 10 – 18, 1 aug – 20 aug alla dagar 11 – 17 Stenegård 6 – 23 juni alla dagar 11 – 15 24 juni – 20 aug alla dagar 11 – 17 21 aug – 3 sep alla dagar 11 – 15 Guidning efter förbokning, pris 80 kr per person. Audioguidning om Stenegård, pris 40 kr per person.

KONTAKT Runemovägen 6, Alfta, 0271-200 22 besokscentrum@ovanaker.se

KONTAKT

www. ovanaker.se/besokscentrum

Stenegård 11, Järvsö. 0651-34 00 24

www.ovanaker.se/ol-anders

besokscentrum@ljusdal.se www.stenegard.com

GPS-koordinater: 6801741N 558264E H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

3

GPS-koordinater: 6842272N 562816E

4 21


Söderhamns kommun

Söderblomsgården

Jon-Lars

TRÖNÖ

FLOR Mellan Kasberget och Florsjön ligger byn Flor i Mo socken. Flor hade sina glansdagar då Flors linspinneri var en drivande knut i byn. Här ligger hälsingegården Jon-Lars, med en gammelbyggning med unika väggmålningar av Eric Ericsson, Dal-Erker, från mitten av 1800-talet. Gammelbyggningen har också välbehållna tapeter och kakelugnar i alla rum ifrån början av 1900-talet. Familjen Svensson lever på gården där gammelbyggningen är en del av inramningen av trädgården. ÖPPET: Hälsingegårdsdagarna 28 maj kl 12 – 18. Guidning 80 kr/vuxen. Tar emot bokade grupper efter överenskommelse.

Söderblomsgården är hembygdsgård och museum, där minnen från nobelpristagaren och ärkebiskopen Nathan Söderblom finns bevarade. Han föddes på gården år 1866. Föremål från bygden och det forna bondesamhället finns samlade här. Trädgården har på senare år aktiverats med växter från orten och utgör en både prunkande som lugn oas med vacker utsikt, väl värd ett besök. ÖPPET: Dagligen 26 juni till 13 augusti kl 13 – 17. Kaffeservering. Övriga tider kan besök ordnas efter överenskommelse. Intilliggande gamla kyrkan i Trönö är öppen 1 maj till 30 september kl 9 – 17.

KONTAKT Långbo 380, Trönödal.

KONTAKT

Guidning och upplysningar genom Kerstin Olsson tfn 0270-36038, 070-244 3176

Östra Flor, Söderhamn.

kerstinb.tronbyn@telia.com

070-230 78 89, 0270-28 75 58

www.hembygd.se/trono-hembygdsforening

Skyltar vid Mo skola och Östra Flor.

GPS-koordinater: 6807158N 600695E 22

5

GPS-koordinater: 6798184N 594702E

6 H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


Ockelbo kommun

Sörböle

Lingbo hembygdsgård

MO

LINGBO Lingbo hembygdsgård ligger ca 3 km norr om södra hälsingegränsen, efter väg 272. Det rödfärgade mangårdshuset byggdes på 1700-talet. Jämte lantbruket drev här Jonas Persson-Hedman gästgiverirörelse under åren 1844 – 1874. Hembygdsföreningen bildades år 1975. 1989 donerade Hedmans sterbhus Torsten Åkerlund och Anita Hedlund m. familjer gården till hembygdsföreningen. Här finns kaffeservering, utställningar, loppis samt hantverksförsäljning. ÖPPET: Varje helg från 1 juli – 13 augusti. Lingbo hembygdsdag, 25 maj Hälsingegårdsdagarna, 28 maj Nationaldagen, 6 juni

Hälsingegård som varit i släktens ägo sedan 1535. Se välbevarade väggmålningar från 1857 i festsalen med motiv från Sverige och Frankrike. Massor av spännande tidsenliga detaljer. Upplev tapeter, dekorationsmålningar, möbler och prylar från förr! Hör berättelser om gården och folket som bodde här. ÖPPET: Guidade visningar torsdagar 29 juni – 20 juli kl 14 – 17. Pris 100 kr/person. Visning börjar varje heltimme. Grupper kan boka visning på andra dagar och tider.

KONTAKT

KONTAKT

Sörböle 603, Söderhamn.

Norra Lingbovägen 4, Lingbo.

Bokning och info 070-56 99 665,

Håkan Lingblom, 070-829 46 26 (ordf.)

karin.karsand@gmail.com

Göran Sundin, tel. 070-589 51 53 (sekr.)

https://www.facebook.com/sorbolegard

www.lingbohembygdsgard.extrasida.se

Väg 621 mellan Mokorset och Segersta.

3 km norr om hälsingegränsen efter väg 272

GPS-koordinater: 6796267N 595104E H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

7

GPS-koordinater: 6124886N 16415331E

8 23


Annonser

Fika på Anders-Pers mitt i Järvsö Välkommen till en fikaupplevelse med riktigt kokkaffe, hembakt fikabröd och enklare maträtter. Caféet ligger i den gamla bakstugan som är i original från 1850-talet. Den 10:e generationen efter Anders Pehrsson finns på gården. Presenter, lokalt kött, korvar, bröd och ostkaka finns att köpa. ÖPPET: Caféet öppet året runt. Se hemsidan för öppettider. Välkommen till Anders-Pers! Turistvägen 21, Järvsö. 0651-322 22 www.anders-pers.se

Volasdan 30 juli 2017 Upplev vardagen på en hälsingegård i en tid långt bortom mannaminne. Under Volasdan sjuder det av liv och aktiviteter i varje vrå på hembygdsgården mitt i Edsbyn. Trähantverk såsom kransågning, läggning av spåntak och borrning av vattenledningsrör, blandas med kvinnosysslor såsom linberedning, ovanåkersknyppling och kavelfrans. Uppemot 80 gamla sysslor visas! Alla som deltar är klädda i tidsenliga kläder. På fäbodområdet finns det får och andra djur. Den 30 juli kl 13.30 går buföringståget genom Edsbyn följt av en veteranfordonsparad till hembygdsgården Mårtes. Alla aktiviteter är i gång till kl 17. Servering av kolbullar, varm korv, ovanåkerssmörgås, kaffe och ostkaka mm. Försäljning av ovanåkersbröd, ostkaka, hemost, karameller och mycket annat. www.hembygd.se/ovanaker/volasdan. Följ oss på facebook.

Foto: Mats Norin

Guidning och hälsingeostkaka på Bjuråkers forngård Ta med gänget, avnjut en delikatess från Hälsingland och lyssna till gårdens guide. Med ett 60-tal byggnader på gårdsområdet, målerier av den kända stormålaren Gustaf Reuter och snickarmålaren Erik Ersson i kombination med klassisk hälsingeostkaka och saftsås erbjuds ni två spännande timmar på gården. Detta ingår i priset, 130 kr: Guidning 45 min, hälsingeostkaka med saftsås och dryck. Enbart förbokning. Från sex deltagare.

Delsbostämman 30 juni – 2 juli Besök en av Sveriges äldsta spelmansstämmor! Första helgen i juli varje år. Fredagen inleds med Världens stämma. Lördagen anordnas kurser och förstämma. Söndagen inleds med en gudstjänst fylld med musik och därefter stämma hela dagen. Det finns barnaktiviteter och byggnaderna på Delsbo Forngård står öppna för besök.

Läs mer på www.hembygd.se/bjuraker och boka hos Bjuråkers forngård.

Hela helgen är en mötesplats med folkmusik och dans i fokus.

Telefon: 0653-150 70 eller forngarden@telia.com

Årets program finns på www.delsbostamman.nu 0653-104 59

24

H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


Bollnäs kommun

Västerby

Ol-Nils

RENGSJÖ

HÅRGA

Västerby är en gammal klungby med ett 30-tal byggnader, några från 1600-talet. Vackra schablonmålningar utförda av Knutespojkarna från Rättvik och takmålning av Jonas Hertman (1755 – 1804) sätter sin prägel på interiörerna. Här samsas fem seklers bondekultur i en fascinerande samling av bruksföremål. »På gammelmormors tid« är roliga dagar för alla barn med slöjd, lekladugård och käpphästbana. Spela fäbodtennis och kela med getter, får och kaniner. Varför inte prova på att mjölka träkossan Västerbys Pärla? Försäljning av hantverk och café med hembakt bröd och enklare rätter. Visningar för bokade grupper. ÖPPET: 26 juni – 30 juli, alla dagar 10 – 16. Guidning 50 kr/pers. »På Gammelmormors Tid« : 4 – 20 juli, tis – tor 10 – 16. 160 kr/barn inkl. mellanmål, en slöjdbiljett och lån av kläder.

Foto: Mats Norin

Grupper kan boka visning på andra dagar och tider.

I skuggan av det sägensomspunna Hårgaberget ligger Ol-Nils. Här finns, utöver huvudbyggnad med vacker brokvist, brygg­ stuga, magasin och härbre. Till Hanebo hembygdsförenings verksamhet hör även Soldattorpet Sävs i Acktjära, en linskäkt i byn Svedja, Muséilogen i Bofara, Edhs snickeri och Lövluda­ skolan, en välbevarad byskola belägen i Kilafors. ÖPPET: Ol-Nils 2 – 23 juli, dagligen kl 12 – 17. Övrig tid på förfrågan. För öppettider i föreningens övriga byggnader och museum kontakta Hanebo hembygdsförening eller se hemsidan.

KONTAKT KONTAKT

Hanebo hembygdsgård, Hårga, Kilafors

Västerby 7674, Rengsjö. 0278-66 55 10

070-610 51 25 eller 070-361 13 10

kontakt@vasterby.com www.vasterby.com

per.toft@edu.ovanaker.se

R 50 mellan Söderhamn och Bollnäs.

www.hembygd.se/hanebo

GPS-koordinater: 6804083N 585378E H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

9

GPS-koordinater: 6793907N 583819E

10 25


Bollnäs kommun

Kämpens

Arbrå fornhem

BOLLNÄS

ARBRÅ

Hembygdsgården Kämpens med anor från 1500-talet med inredning och föremål, som speglar olika tidsepoker, fram till 1900-talets mitt. Blev Hembygdsgård så sent som 1963,efter att tidigare ha varit privatägd. Ekonomibyggnaden är anpassad för verksamhet året runt, för föreningar och medlemmar. Evenemang vid alla högtider, som Valborg, nationaldag, midsommarfirande och juldagsmorgon. ÖPPET: Guidning efter överenskommelse.

På tomten Solbacken i Arbrå ligger Arbrå fornhem med sina 15 byggnader, de äldsta från 1700-talet. Här finns väggmålningar, möbler och redskap från trakten samt en utställning om den berömda »Delsbostintan« Ida Gavell Blumental. Arbrå hembygds och fornminnesförening förvaltar även Lifstorpet i Orbaden där konst och konsthantverk visas under juli månad. Samt Kvar-Eriks i Vallsta som erbjuder kaffeservering i stämningsfull miljö. ÖPPET: Enlig överenskommelse och i samband med evenemang. För information om datum och tider, se vår hemsida.

KONTAKT

KONTAKT

Södra Kyrkvägen 1, Bollnäs. 070-560 52 40

Storgatan 56, Arbrå

bertil.hulth@helsingenet.com

Tel: 070-3868180

www.hembygd.se/bollnas GPS-koordinater: 6801931N 574222E 26

11

www.hembygd.se/arbra GPS-koordinater: 6816847N 573294E

12 H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


Annonser

Gästgivars VALLSTA Gästgivars är en välbevarad gårdsmiljö med gamla anor och har en lång tradition som hemslöjdsgård. I Herrstugan har flera rum dekorerats av målaren Jonas Wallström vid 1800-talets mitt och här finns originalet till Duros berömda tapet Gästgivars i eleganta originalfärger. Sommartid har Arbrå hemslöjdsförening sin butik på gården och stallslidret är utrustat för de yngsta besökarna med bland annat trädjur och utklädningskläder. Kaffeservering onsdagar och lördagar i juli. Onsdagar i juli: Möt slöjdare i arbete.

Foto: Lars Lööv

ÖPPET: 12 juni – 13 augusti, tis-lör 11 – 17 med guidade visningar kl 11.15 och 14.00. Midsommarafton och midsommardagen stängt. Visning för större sällskap och övrig tid förbokas.

En turistväg skyltad med den brunvita blomman Den slingrar sig genom byar och områden med de största hälsingegårdarna, de ståtligaste förstukvistarna och interiörer med överdådigt måleri. Här finns gårdar som ingår i Sveriges 15:e världsarv. Längs vägen finns flera hälsingegårdar som erbjuder dagliga visningar under sommaren och informationsplatser där ni kan läsa om byarna och gårdarnas historia. Mer info finns på www.storahalsingegardarsvag.se

Välkommen till Mittjasvallen! Det perfekta utflyktsmålet. Garanterat rogivande och avkopplande. Här finns en del djur att titta och klappa på. Fäbodvallscafé med den typiska Ovanåkerssmörgåsen och annat smått och gott – allt är hembakt! Finns även alleriganpassad fika och glass. ÖPPET: Dagligen 1 – 31 juli, kl 11 – 17. Måndagar 11 – 21. Kolbulleafton med underhållning från kl 18. 8 juli, kl 13 – 16, Fäboddag med hantverkare och spelmän. 16 juli, fäbodgudstjänst

KONTAKT Gamla Orbadenvägen 29, Vallsta Hemslöjdsbutik: 0278-450 10 Besökscentrum: 0278-256 40 eller 070-532 60 85 www.hemslojden.org/arbra GPS-koordinater: 6822863N 572750E H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

Strax norr om Edsbyn längs väg 678 ca 10 km mot Färila.

13

Följ oss på facebook: facebook.com/Mittjasvallen/

27


Ovanåkers kommun

Löka

Hansers

GUNDBO, ALFTA

ALFTA Hansers är en släktgård sedan 1560. Parstugan, byggd 1759, är gårdens äldsta byggnad. På gården finns ytterligare två byggnader från 1700-talet och ett bostadshus byggt 1902. I gårdens herrstuga finns måleri från 1800-talet av dalmålaren Svärdes Hans Ersson. I ett golv i parstugan gjordes 1964 ett fynd av stort kulturhistoriskt värde. Fyndet bestod av 80 kvadratmeter målade bonader på linneväv, de äldsta från 1400-talet. De har övervägande bibliska motiv med bl a hämtade ur Esters bok. Bonaderna finns i dag på Hälsinglands museum i Hudiksvall. De anses vara världens äldsta i sitt slag. Sex bäddar finns i timmerbyggnad från 1875. Fullt utrustat kök, dusch och toalett. Loppis på logen. ÖPPET: 1 maj – 30 september, guidning efter överenskommelse. För övernattande gäster ingår guidning. Entré/visning: 50 kr/person Tar emot bokade grupper efter överenskommelse.

Löka är sedan 1950-talet Alftas hembygdsgård med samlingar av ortstypiska föremål och en textilkammare med en stor samling av folkdräktsdelar och annan textil. Gården är flyttad till nuvarande plats på 1840-talet. Löka består numera av elva byggnader, varav en smedja, Gundbo bys spruthus innehållande brandsläckningsföremål samt en kornlada med en linskäkt vid bäcken. Under ladugården finns två kyrkbåtar. I de tre boningshusen finns väggmåleri i olika stilar, en del daterade 1847. Handelsbod med lokala produkter och kaffeservering med hembakt bröd. Temautställning. Hantverk på tunet måndagar i juli kl 15 – 19. ÖPPET: 26 juni – 20 augusti alla dagar kl 11 – 17. Visningar varje dag kl 11.00, 13.30 och 15.30. Övrig tid efter överenskommelse. Se hemsida för alla evenemang. Guidning 50 kr per person.

KONTAKT Gundbo 320, Alfta. 0271-556 49 för info under öppettider. 0271-107 30 för bokning övrig tid. www.hembygd.se/alfta info@alftahembygdsforening.se Gundbo, norr om Alfta vid Stora Hälsingegårdars väg GPS-koordinater: 6803319N 556177E 28

KONTAKT Ulla och Per Gunnar Hansers, Fyrbovägen 7A, 822 30 Alfta 0271-107 92, 070-201 53 24

14

hansersgarden@helsingenet.com GPS-koordinater: 61205626N 165222E

15 H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


Jon-Lars

Pallars

LÅNGHED, ALFTA

LÅNGHED, ALFTA Den herrgårdslika världsarvsgården Pallars har med sina två flygelbyggnader flera vackra brokvistar och en sängstuga med mycket välbevarat väggmåleri. Motiven är stadsbilder och miljöer från olika delar av Sverige. Den ståtliga mangårdsbyggnaden stod klar 1858 då äldste sonen skulle gifta sig med dottern till Alftas rikaste bonde. ÖPPET: Visning dagligen 26 juni – 13 aug kl 15.00. Gården är privatägd, vänligen respektera tid för visning. Pris 220 kr per person, ingen förbokning, betalning vid grinden, kontant eller med kort. För information om guidningarna och bokning på övrig tid kontakta Besökscentrum Ol-Anders, Alfta.

Hälsingegård Jon-Lars är den av världsarvsgårdarna som är allra störst. Den byggdes på 1850-talet av två bröder som inredde varsin halva av huset i olika stilar. Brokvisten är unik med sina dubbla pardörrar och interiören har väggmålningar av Svärdes Hans Ersson och franska tapeter som var tidens högsta mode. ÖPPET: Visning dagligen 26 juni – 13 aug kl 14.00. Gården är privatägd, vänligen respektera tid för visning. Pris 220 kr per person, ingen förbokning, betalning vid grinden, kontant eller med kort. För information om guidningarna och bokning på övrig tid kontakta Besökscentrum Ol-Anders, Alfta.

KONTAKT

KONTAKT

Långhed 206, Alfta

Långhed 736, Alfta

Besökscentrum: 0271-200 22

Besökscentrum: 0271-200 22

besokscentrum@ovanaker.se

besokscentrum@ovanaker.se

www. ovanaker.se/besokscentrum,

www. ovanaker.se/besokscentrum,

www.storahalsingegardarsvag.se

www.storahalsingegardarsvag.se

GPS-koordinater: 6806644N 556159E H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

16

GPS-koordinater: 6807593N 555873E

17 29


Ovanåkers kommun

Hisved

Erik-Jons

NORRA LÅNGHED, ALFTA

NÄSBYN, ALFTA

Det sägs att ingen annanstans i världen byggde bönderna så storslaget och ståtligt som i Hälsingland, främst i trakterna kring Långhed. I vår hälsingegård knarrar golvets breda plankor hemtrevligt och lugnet sänker sig över dig när du andas in atmosfären i festsalen som ser likadan ut idag som på 1800-talet. Timmerhuset är varsamt restaurerat för att bevara känslan av våra förfäders hantverksskicklighet och för det vackra. Vårt boende passar dig som vill uppleva en hälsingegårdsmiljö utrustad med dagens bekvämligheter. Hos oss möts hälsingegårdskulturen i form av väggmålningar, timmerväggar samt de breda golvplankorna och det moderna genom Wi-Fi och ett modernt inrett badrum och kök. Upplev de vackra träsniderierna skickligt dekorerade med glada färger på traktens brokvistar och väggar. De två största världsarvsgårdarna, Jon-Lars och Pallars, ligger i vår by. På vår gård är du för dig själv men inte ensam och vi ser fram emot att välkomna dig som vår gäst! En kort information om gården på engelska eller svenska ingår i boendet. ÖPPET: Boendet är bokningsbart 1 juni – 31 augusti

Vi erbjuder ett modernt boende med självhushåll på hälsinge­ gården Erik-Jons i Näsbyn, ett par kilometer utanför Alfta. Gården är belägen utefter Stora Hälsingegårdars Väg mellan Alfta och Långhed. Boendet är beläget i bottenplanet på gårdens dåtida mangårdsbyggnad från 1700-talet. Nedre våningen är modernt renoverad på 1990-talet och har 4 bäddar varav en dubbelsäng och en våningssäng. Det finns även en extra bädd. Tillgång till trådlös internetuppkoppling tillhandahålls. Fullt utrustat kök med ordinarie spis och vedspis, diskmaskin, mikro, kyl/frys. Dusch/ WC samt tvättmaskin. Tv-kanaler som erbjuds är det marksända grundutbudet, typ Boxer. Hälsingegården är rökfri och vi visar hänsyn mot pälsdjurs­ allergiker, husdjur inne är tyvärr inte tillåtet. Möjlighet finns att hyra sänglinne och handdukar. Frukost finns som tillval för den som önskar, kom ihåg att informera om ev. allergi. ÖPPET: Boendet är bokningsbart året om.

KONTAKT KONTAKT

Näsbyn 205, Alfta.

Norra Långhed 1312, Alfta. 070-375 66 64

073-986 03 85

kersti@hisved.se, www.hisved.se GPS-koordinater: 6809143N 555245E 30

18

info@erikjons.se, www. erikjons.se GPS-koordinater: 6805174N 556306E

19 H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


Jan-Hans

Mårtes

NORRBY, ALFTA

EDSBYN

Gården Jan-Hans i Norrby är en genuin hälsingegård som erbjuder boende, tre rum med dubbelsängar bäddade med manglade lakan. Frukosten varieras med gården egna produkter såsom hemägg, hembakat bröd, messmör och ost från gårdens eget mejeri.

Hembygdsgården Mårtes innefattar ett trettiotal byggnader och ligger i centrala Edsbyn. 1921 flyttades huvudbyggnaden med sin för trakten typiska brokvist som första byggnad till platsen. Med tiden har gården utökats med bl a en fäbod. På gården finns flera rum med hälsinge- och dalmåleri från både 1700- och 1800-talen. Den vackert målade herrstugan väcker kanske mest uppmärksamhet hos besökaren. Flera målare har dekorerat den under olika tidsperioder.

Gården har ett aktivt jordbruk och om ni önskar får ni gärna delta i gårdens bestyr och se på när ost och messmör produceras på gårdens mejeri. Eftersom gården är ett aktivt jordbruk finns det även katter och hundar, det bör man ha i åtanke om man är pälsdjursallergiker. Hälsingegården Jan-Hans består av två byggnader den ena från tidigt 1800-tal med en lägenhet från 1940-talet. Den har restaurerats tidsenligt med hjälp och råd från byggnadsanti­kvarier från Länsmuseet Gävleborg. I boendepriset ingår också en guidad visning där ni får lyssna till levnadsöden från gårdens historia.

ÖPPET: 23 juni – 13 augusti, dagligen kl 11.00 – 17.00. Visningar varje dag kl. 11, 13, 14.30 och 16. Övrig tid efter överenskommelse. Guidning 50 kr/pers. Enkel kaffeservering med hembakat bröd. Försäljning av böcker mm.

ÖPPET: Boendet är bokningsbart 1 juni – 10 augusti

KONTAKT KONTAKT

Hembygdsgatan 7, Edsbyn

Norrby 341, Alfta

0271-205 81

Astrid och Tommy Wedin 070-225 31 19

info@edsbynsmuseum.se

astrid.wedin@spray.se, www.jan-hans.se

www.hembygd.se/ovanaker

GPS-koordinater: 6804847N 559079E H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

20

GPS-koordinater: 6804846N 543986E

21 31


Annonser Foto: Lisa Björner

Upplev Barnens Stenegård Barnens Stenegård med lekstugeby och trädgård är en ljuvlig plats att vistas på, oavsett om du är barn eller vuxen. Våra stugor inspirerade av Hälsingegårdar lockar många besökare och ger plats för både bus, lek och lärande – ett perfekt besöksmål för barnfamiljen! Skapa fritt i lekstugorna, klappa de söta lammen i hagen eller lär dig mer om växter i trädgården. Området är gratis. ÖPPET: Alla dagar i juni – augusti, samt helger i maj och september. 0651-34 00 21, www.stenegard.com

VÄRLDSARVSJAZZEN 14 –16 juli – en jazz- och folkmusikfestival i Jan Johanssons anda Välkommen till en festival där du omfamnas av världsarv, hälsingenatur och musik av högsta kvalité! Här finns något för alla musikälskare och livsnjutare; vacker miljö, god och närproducerad mat och riktigt bra musik! Bland annat: Nils Landgren Funk Unit Svante Turesson och Thomas Jutterström »Drömmen om Amerika« med bl a Oskar Schönning Plats: Världsarvsgården Erik-Anders i Söderhamn. Info och biljetter på www.varldsarvsjazzen.se 32

H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


Foto: Bodil Nylander

Norrbostämman 8 –9 juli 2017 – alltid andra söndagen i juli Foto: Joakim Strömholm

Lördagen 8 juli: Förstämma med konsert­kväll »Röster vid Dellen« med Emma Härdelin som kvällens värd. Söndagen 9 juli: Allspel, visor och sång, öppen scen och konsert med Folk och Rackare m.m. Lördagen 8 juli: Förstämma med konsertkväll »Röster vid Dellen« med Emma Härdelin som kvällens värd, Johanna Bölja, Ann-Marie Backlund, Rune Broberg och Dan Viktor.

Serveringen har öppet under stämman, och du kan köpa fika, Forsa ostkaka, kolbullar, korv m.m. Vi bakar med smör! I anslutning till gården finns vår lilla camping med tillgång till toalett/dusch. Kontakta Stig på 070-333 84 33 för bokning av plats! Se hemsidan för fullständigt kurs- och stämmoprogram: hembygd.se/norrbo Varmt välkomna!

Loos Koboltgruva, Bortom Åa och Hamra Nationalpark Ta en spännande utflykt och upptäck tre skatter i Hälsinglands djupaste skogar. • Vandra under jord i Loos Koboltgruva. Få en förnimmelse av dåtidens hårda och riskfyllda arbete i den orörda gruvmiljön från 1700-talet. • Kliv över tröskeln på Bortom Åa i Fågelsjö – ett folk­konstens tempel med anor från den finska invandringen på 1600-talet. En ovanligt välbevarad gård med en spännande historia och som år 2012 blev vald till Världsarv för dess rika målningar. • Besök en av landets första nationalparker! Hamra Nationalpark, som är tillgänglig via spångade leder, är mest känd för sin skog. I den äldsta delen finns en av få orörda skogar i mellersta Sverige. Los, Fågelsjö och Hamra: www.loosgrufvan.se www.fagelsjo.nu www.sverigesnationalparker.se/park/hamra-nationalpark

H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

33


Nordanstigs kommun

Ljusdals kommun

Ersk-Mats

Karls

HASSELA

BONDARV, JÄRVSÖ

Välbevarad hälsingegård med influenser av finninvandringen på 1500-talet, en gårdsmiljö med 15-tal byggnader i finnmarken. Vid gården kan vattenkraftsdriven såg, spånhyvel, kvarn med linberedningsverk ses i drift vid vissa tider. Under sommaren lever gården upp tack vare djuren som bräker, grymtar och kacklar. Bakstugan doftar av nybakt bröd. Under sommaren serveras gammaldags maträtter och tematiska arrangemang vid vissa tider. En bandspelare berättar gårdens historia utan kostnad, en timmes visning kan bokas 250 kr/pers.

Foto: Per Trané

ÖPPET: 27 juni –13 aug, kl 12 –16 tis – tors och lör – sön. Julmarknad 4 nov kl 11 – 15. Se hemsidan för ett detaljerat program.

Karls har en lång historia som börjar för mer än tusen år sedan. Man anar den historien när man stiger in på gårdstunet mellan de fyra solbrända timmerhusen. Här har filmer som »Driver dagg faller regn« och »All jordens fröjd« spelats in. Gården ägs gemensamt av alla hembygdsföreningar i Hälsingland och är landskapets äldsta visningsgård. Järvsö hembygdsförening arrangerar varje år ett omfattande sommarprogram för både barn och vuxna med guidningar, tema­utställningar och dräktstämma. En audioguide kan hyras med gårdens historia levandegjord. Dessutom finns Rôckstuggefôlket på plats varje tisdag i juli kl 12 – 15 och du kan prata med dem under tiden de arbetar med olika hantverk. Mörka augustikvällar spelas Karlsgårdsspelet alternativt visas gamla filmer på tunet. Med utsikt mot gården, Ljusnans dalgång eller i fäxet kan du njuta av gott fika från gårdens café. ÖPPET: 26 juni-19 augusti, måndag-lördag 11-16. Även caféet har öppet måndag-lördag 11-16. Husen visas genom guidning kl 13, 14 och 15. Pris 150 kr vuxen och 50 kr barn 12-16 år, gratis för barn under 12 år. Visning varje måndag kl 11:30 anpassad särskilt för barn (5-16 år), pris 50 kr inkl. saft och bulle. Extra guidningar utöver öppettiderna kan bokas efter överenskommelse.

KONTAKT

KONTAKT

070-559 41 19 Ersk-Mats

Hamregatan 12, Bondarv, Järvsö

0652-101 00, 070-250 32 65 Boerje Bohlin

0651-30 08 70, info@jarvsohembygdsforening.se

www.nordanstig.se/ersk-matsgården

www.jarvsohembygdsforening.se

15 km nordväst om Hassela. GPS-koordinater: 6894436N 578646E 34

22

R 83 söder om Järvsö. GPS-koordinater: 6839416N 560932E

23 H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


Oljons

Kristofers

BONDARV, JÄRVSÖ

STENE, JÄRVSÖ

Oljons ligger tätt tillsammans med visningsgården Karls i Bondarv. Byn är en av få klungbyar som aldrig blev utskiftade. Husen ligger så tätt att det är svårt att veta vilka byggnader som hör till respektive gård. Oljons fick ett eget jordenummer 1727 och är i dag trebyggd med hus från 1700 – 1800 talet. Gårdstunet är slutet, som en egen liten värld med Karls vägg i vägg.

Kristofers är en av de sju världsarvsgårdarna, belägen i byn Stene i Järvsö socken. Man kan tro att gården, med sin världsarvsstatus, lagt sig till ro som museum, men här bland ett gytter av byggnader pågår verksamhet med kor och får, där moderna funktioner samsas med kulturhistoriska värden. Gården har brukats av samma släkt sedan 1500-talet. I kalashuset finns väggmålningar från 1800-talets mitt utförda av ljusdalsmålaren Anders Ädel, samt schablonmålningar. Huset pryds på utsidan av en typisk järvsöbrokvist.

På 1930-talet blev Karls en visningsgård med guidade turer och här på Oljons började man att ta emot gäster, vilket man gjort varje sommar sen dess. 1938 kom lagen om två veckors semester. Då iordningställdes portlidersbyggnaden för gästboende. Rummen inreddes i traditionell stil med gamla målningstekniker, alla rum med sina egna färger, med tillhörande textilier. Idag är en del textiler utbytta men det mesta är sig likt utom sängarna som är nya och riktigt sköna. Frukostbuffén serveras i dagrummet där doften av nygräddat bröd sprider sig varje morgon och ofta blandar sig med knastret från brasan i den öppna spisen. Dusch och toalett finns i en byggnad tvärs över gårdstunet. För att göra den korta vandringen bekvämare får varje gäst en morgonrock. I priset ingår frukost, sänglinne, handdukar och morgonrock. Här finns 17 bäddar i en- till fyrbäddsrum.

För den som vill prova att bo på Kristofers, finns i portlidret en drängstuga som intresserade besökare får hyra sommartid. En visning av kalashuset ingår då i priset. ÖPPET: Gårdsfolket guidar onsdagar och torsdagar i juli kl 15. Bokas endast via Världsarvscentret på Stenegård, telefon 0651-34 00 24. Pris 220 kr per person. I samverkan med Järvsö hembygdsförening ordnas också Strövtåg till Kristofers den 11 och 18 juli. Avtåg från Världsarvscentret på Stenegård kl 18.

ÖPPET: 1 maj – 30 september för »Bo på Hälsingegård«.

Övrig visning av gården sker efter telefonbokning 070-559 27 57. Vi tar också emot specialbeställningar med visning och förtäring för grupper och företag.

KONTAKT

KONTAKT

Bondarv, Järvsö. 070-628 23 53

Kalvstigen 6, Järvsö. Stephanie 070-559 27 57

kontakt@oljons.nu www.oljons.nu

info@kristofers.se www.kristofers.se

R 83 söder om Järvsö.

Kalvstigen mot Delsbo.

GPS-koordinater: 6839396N 560987E H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

24

GPS-koordinater: 6842150N 563250E

25 35


Ljusdals kommun

Ol-Ers

Ersk-Anders

KÅSJÖ, JÄRVSÖ

SKÄSTRA, JÄRVSÖ Här på gården växer nu den 16:e generationen upp, vi förvaltar och utvecklar det som gårdens folk i århundraden byggt upp. Gården har funnits i samma släkt sedan 1500-talet, och du kan bo i rum från 1860-talet. Det är fyra tvåbäddsrum som är uppkallade efter de senaste fyra generationernas bondmoror på gården. Sängarna är utrustade med nya sköna resårmadrasser och kallmanglade linnelakan. På golvet ligger hemvävda trasmattor och i fönstren hänger hemvävda linnegardiner. Från rummen har du fantastisk utsikt över Ljusnans dalgång och Järvsöklack. Det finns modern toalett och dusch installerad i ett av de gamla rummen. När du vaknar får du en frukostkorg du beställt kvällen innan, med många lokala råvaror. Hela denna upplevelse kostar 900 kr per person första natten och 500 kr per person efterföljande nätter. ÖPPET: Guidad visning hela året för grupper efter förbokning, 150 kr per person (minst 6 personer). För större grupper är priset 1500 kr per grupp. Vi kan även erbjuda en fantastisk festloge för den stora festen.

Med utsikt över Järvsö, Stenegård och Järvsö kyrka ligger gården Ol-Ers. Gårdsägaren Olle Eriksson inleder år 1523 vår gårds ägarlängd, sedan dess har gårdens historia och berättelser bevarats. Vår gård har genomgått en antikvarisk renovering. I gammelgården har äldre schabloner målats upp igen och originaldörrar och fönster återfått sin plats. Trasmattor och linnegardiner pryder rummen. Här finns möjlighet att bo i bröllopssvit, dubbelrum eller enkelrum. Från rummen har du utsikt över Ljusnans dalgång och vatten. Vi visar gärna vår gård och berättar för den byggnadsvårdsintresserade hur du kan rusta din gård med fokus på att bevara det gamla. ÖPPET: Guidad visning om gården och byggnadsvård för grupper efter förbokning, pris 150 kr per person.

KONTAKT KONTAKT

Skästrabergsvägen 1, Järvsö

Kåsjö, Hybovägen 30, Järvsö.

070-559 23 03, familjen Silén

Olle Fack & Åsa Malmström, 0708-20 31 74

ersk-anders@skastra.nu www.ersk-anders.se

info@olers.se www.olers.se GPS-koordinater: 6843260N 563456E 36

26

R 83 norr om Järvsö. GPS-koordinater: 6846523N 561155E

27 H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


Engbergs

Ljusdals hembygdsgård

STAVSÄTER, LJUSDAL

LJUSDAL

En vacker hälsingegård, lättillgänglig till fots, med bil eller buss från Ljusdals centrum. I trädgårdscaféet på tunet serveras hembakat kaffebröd, smörgåsar och tunnbröd från det egna gårdsbageriet samt lättare luncher. Barnvänlig miljö med mycket för de minsta att leka med. Gården erbjuder trädgårdsodling med försäljning i liten skala av säsongens plantor, bär och grönsaker. Möjlighet att bo i »lillstugan« från 1700-talet som använts som drängstuga och är gårdens äldsta del. Här finns bland annat välbevarade väggmålningar av Anders Ädel.

Foto: Jan Eng

ÖPPET: Trädgårdscaféet öppet 13 juni – 6 augusti, tisdag till söndag kl 12 – 17. Tunnbrödsförsäljning onsdag och torsdag. Guidning sker genom förbokning.

Väggmålningarna på Ljusdals hembygdsgård är kopierade efter gamla förlagor som förvaras på Ljusdalsbygdens museum. Här finns rik variation av typiskt hälsingemåleri och på Per-Arvids, en av gårdarna, ser man den för Ljusdal typiska gustavianska förstukvisten. Hembygdsgården består av ett 20-tal byggnader insamlade från olika delar av socknen och ligger lättillgängligt nära Ljusdals centrum med vacker utsikt över Ljusnan. Slöjd- och hantverksutställning av lokala hantverkare med försäljning sommartid. Stugorna på gården är öppna varje dag under sommarsäsongen. I restaurangen serveras vällagad husmanskost till lunch kl 11 – 15 på vardagarna året runt (även på helgerna mellan 24 juni – 13 augusti). ÖPPET: 24 juni – 13 augusti, varje dag kl 11 – 16. Husen står öppna för egen beskådning. Guidning sker efter överenskommelse och förbokning.

KONTAKT KONTAKT

Kyrksjönäsvägen 16, Ljusdal

Borrvägen 1, Ljusdal vid Älvbron. 070-511 18 40

Ljusdals hembygdsförening, 070-274 49 09

ann-christine53@hotmail.com www.engbergsistavsater.se

Restaurang Hembygdsgården 0651-71 14 30.

GPS-koordinater 6854882N 555963E H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

28

www.ljusdalshembygdsforening.se GPS-koordinater 6854569N 556734E

29 37


Ljusdals kommun

Färila hembygdsgård

Bortom Åa

FÄRILA

FÅGELSJÖ Festsalen med Bäck Anders Hansson från Rättviks vackra målningar är pärlan som tillsammans med övriga rums schablon-, stänk- och ådringsmåleri gett gården världsarvsstatus. På gården finns också tapeter från 1850-talet. Bortom Åa i Fågelsjö är en välbevarad kulturmiljö med anor från den finska invandringen på 1600-talet. 1910 stängde gårdsfolket dörren till sin gamla bostad och flyttade in i nytt hus med modernt möblemang och lämnade allt bakom sig. Överallt finns föremål som lämnades kvar på sina hyllor och krokar, från bestick och husgeråd till handsmidda bössor som tillverkades i den egna smedjan. Bössor och verktyg från Fågelsjö var på sin tid berömda för sin höga kvalitet. Allt bär vittnesbörd om stor hantverksskicklighet och fantasi. Sommarcafé och hantverksbutik. Prästhelg 2 juli – gudstjänst och festligheter. Hantverksdag 15 juli. ÖPPET: 6 juni-31 augusti, alla dagar 10 – 17. Husen visas genom guidning varje heltimme 11 – 16. (2 juli endast kl 15). 100 kr/person, gratis för barn under 13 år. Grupper om 10 pers 80 kr/pers. Midsommarafton stängt. Under vinterhalvåret öppet vid förbokning.

Färila hembygdsgård ligger vackert inramad mellan Ljusnans dalgång och berget Vallåsen. Hembygdsgården omfattar idag många kulturbyggnader med samlingar av stort värde för bygden och dess folk. Här finns bland annat »Halversgården« från sekelskiftet 1700-1800 som är hitflyttad från grannbyn Föne. Den är inredd med tidsenliga möbler samt husgeråd och ger en bild av livet från den tiden. Gårdens vägg- och takmålningar är daterade till 1826 och är gjorda i Anders Ädels anda. Även målaren Arve från Stavsäter har dekorerat en av stugorna på hembygdsgården. På platsen finns också en sevärd utställning med brokvistar från Färila, Järvsö och Ljusdal. Färilabrokvisten kommer från »Backgård« i Föne och var ursprungligen delvis förgylld. Hembygdsgården drivs av Färila hembygdsförening och används aktivt under året med nationaldagsfirande, vår- och höstmarknad, Färilaveckan samt julmarknad i december. ÖPPET: Guidning sker efter överenskommelse och förbokning till Kerstin på telefon 070-336 87 47. Under Färilaveckan i juli har gården öppet med bland annat lunchservering, aktiviteter och musikunderhållning. Se hemsidan för mer information.

KONTAKT

KONTAKT

Hannbergsbacken 9, Färila

Gryssjövägen 1, Fågelsjö, Los. 0657-300 30

Färila hembygdsförening, 0651-202 22

info@fagelsjo.nu www.fagelsjo.nu

www.farilahembygdsforening.se GPS-koordinater: 6852910N 544662E 38

30

Vid E 45 och inlandsbanan. GPS-koordinater: 6851554N 480719E

31 H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


Annonser Foto: Patrik Jonsson.

Bommars LETSBO, LJUSDAL

Bjuråkersstämmoveckan 10 – 16 juli

Foto: Magnus Liam Karlsson

Bjuråkersstämman är en spelmansstämma och hembygdsfest i vacker hälsingegårdsmiljö som lockar lokalbefolkningen, hem­ vändare och turister från både Sverige och andra länder. Det vi vill erbjuda är brett utbud av musik, dans, gammeldags mat, kurser, barnaktiviteter, visa våra gamla byggnader, hantverk mm.

Med hjärta för gårdens tradition och koppling till skog och mark öppnar familjen Envall upp för guidad samvaro och upplevelser att minnas. Världsarvsgården Bommars med sina brunbrända timmerhus inbjuder till ro och frid, här trivs svalorna och här betar djuren på ägorna. I husen finns originalinteriörer från år 1848, särskilt utmärkande är festsalen med sina tapeter där en av Oscar I:s nykterhetsloger bildades. Värt att se är också marmoreringsmålningar, ådringsmålning och schabloner. Många fina redskap från förr i tiden finns bevarade.

Årets höjdpunkt är Electric Banana Band. Läs mer på www.bjurakersstamman.se och boka hos Bjuråkers forngård Telefon: 0653-150 70 eller forngarden@telia.com

Bokningsbara aktiviteter som till exempel tunnbrödsbakning. Musikkvällar på gården med Emma Svensson med sitt band den 19 juli och Charlie Granberg med sitt band Hellsingland Underground den 26 juli. ÖPPET: Guidad visning kl 15 (ca 1,5 h) alla dagar 25 juni –  6 augusti. Förbokning behövs ej. Pris 200 kr per person, enklare fika ingår. Gratis för barn under 13 år. Övrig visning av gården sker efter förbokning.

Hälsingehambon 8 juli 2017 Hälsingehambon är danstävlingen och folkfesten som arrangerats i mer än 50 år och där både vana och nya dansare i alla åldrar tävlar och fröjdas. Det är en sagolik upplevelse där historiens vingslag, musikens förtrollande toner och dräkternas färgprakt ger dansare och publik en oförglömlig resa genom landsbygden i Hälsingland. Allt börjar tidigt på morgonen på en äng i Hårga och fortsätter sen längs älven till Arbrå, för att avslutas i Järvsö med traditionell final på Stenegård.

KONTAKT Brovägen 8, Letsbo.

För mer information, anmälan och program: www.halsingehambon.com

Marie, 070-292 98 62, Karl-Erik, 070-3475921 info@bommars.se www.bommars.se 18 km norr om Ljusdal på R 83. GPS-koordinater: 6866765N 546072E H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

32 39


Hudiksvalls kommun

Kulturreservatet Västeräng, DELSBO

Delsbo forngård DELSBO Stormålaren Gustaf Reuter och snickarmålaren Erik Ersson har här dekorerat väggar och tak med bibliska berättelser och fantasifulla blommor. Ett stort område med byggnader från olika epoker. Ortstypiskt textilmuseum, skolmuseum, välfylld butik med lokalt hantverk med inriktning på folkdräkter. Här arrangeras en av Sveriges äldsta folkmusikstämmor, Delsbo­ stämman, årligen första söndagen i juli. Delsbo kyrka inleder stämmodagen med gudstjänst fylld med musik. Dagens program innehåller folkmusik, uppträdanden, barnaktiviteter, servering av mat och dryck och byggnaderna står öppna för besök. Guidning av gården efter överenskommelse.

Foto: Lars Persson

Evenemang under året: Delsbostämman 30 juni – 2 juli, mat­kvällar och kvällsvandringar under sommaren och gammeldags julmarknad 2 december. Se hemsidan för mer information. ÖPPET:Textilmuseum, butik och servering. 26 juni – 13 augusti kl: 11 – 17 alla dagar. Övriga året vardagar kl: 10 – 14.

Gävleborgs läns första kulturreservat Västeräng består av fyra fastigheter, varav tre i en tät bykärna. Gårdarna är privatägda jord- och skogsbruk med kor, potatis- vall- och spannmålsodling i ett öppet odlingslandskap ned mot Dellensjöarna. Västeräng har tre mangårdsbyggnader och flera ekonomibyggnader från perioden 1840 – 1860 i bra skick, en äldre trädgård, modern kall lösdrift för djuren och ett antal lador utspridda på åkermarken. Ströva runt i omgivningarna eller bara njut av att vara här. B&B på Ersk-Mickels året runt. Här bor ni i ett charmigt hus från 1850 med wc, dusch, bastu och tvättmaskin. Huset har kök, hall, sällskapsrum och tre sovrum med två sängar i varje rum. Rummen hyrs ut enstaka nätter eller veckovis. Huset kan hyras av flera sällskap samtidigt. Ni delar då kök och badrum. Bo på Hälsingegård på Ol-Ers juni till september. Här bor och vistas ni i en genuin och kulturhistorisk gårdsmiljö från 1846 med stora gräsytor och trädgård. Duscha i angränsande byggnad och gå på utedass. Sex bäddar fördelade på fyra rum, varav två enkelrum och två dubbelrum. Rummen hyrs ut enstaka nätter eller veckovis. Huset kan hyras av flera sällskap samtidigt. Ni delar då kök, dusch och utedass.

KONTAKT Västeräng 314, Delsbo.

KONTAKT

0653-167 08, Lars 070-320 31 17,

Ås 106, Delsbo. 0653-104 59

Therese 070-244 41 96

delsbo.forngard@telia.com

www.olers.nu

www.forngarden.se

Väg 305 norr om Delsbo. GPS-koordinater: 6854952N 581763E 40

33

Väg 305 mellan Delsbo och Bjuråker. GPS-koordinater: 6855040N 582245E

34 H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


Bjuråkers forngård

Norrbo hembygdsgård

BJURÅKER

NORRBO

Stormålaren Gustaf Reuter och snickarmålaren Erik Ersson har dekorerat väggar och tak med bibliska berättelser och fantasifulla blommor. Även dalkarlen Olof Roos från Mora har målat. På Lithéns backar finns ett 60-tal byggnader samlade. I hjärtat av området stoltserar fäbodvallen inramad av en gärdesgård. Handelsbod med lokalt hantverk, inom området så finns ett skogs- och skolmuseum med utställning av gamla och orttypiska textilier, högtidsdräkter m.m Foto: Bodil Nylander

ÖPPET: Kaffeservering alla dagar kl 12 – 17 från midsommar till mitten av augusti. Handelsboden: Året runt tisdag-torsdag kl 8 – 16. Museum: Öppen efter överenskommelse. Guidning av Bjuråkers forngård maj – oktober bokas gärna i förväg. Tredje söndagen i juli kan du besöka Bjuråkersstämman med musik, dans och festligheter. Allsångskvällar, alla måndagar i juli med Mats Skoog och musikanterna, 18.30 – ca 20.30. Serveringen är öppen 12 – 21.

Foto: Malin Löthmyr

Välkommen till gården med det vackraste läget! Utsikten över Norrdellen är hänförande från gården som ligger högst upp i sluttningen mot sjön. Norrbo hembygdsgård är belägen i Gammelsträng vid norra Dellen. Den är uppbyggd på slänten ner mot Dellen med ett antal byggnader, såsom mangårdsbyggnad, loge, scenbyggnad, salpeterlada, två spruthus, två härbren, vagnslider, serveringsbyggnad, kiosk och förråd. På sommaren lever gården upp och vi har kvällsstämmor varje onsdag under juni, juli och augusti. Midsommarafton firas med dans och lekar för barn. Andra söndagen i juli hålls Norrbostämman. Vi har många besökare som trivs med musiken, den vida utsikten och den genuina kulturmiljön. Inte minst uppskattas serveringens ostkaka och det goda brödet. Köp fika eller ta med eget. ÖPPET: Kvällsstämma varje onsdagskväll kl 18.30 från juni till och med augusti. Nationaldag- och midsommarfirande. Se vår hemsida för fullständigt program.

KONTAKT Tå 110, Bjuråker

KONTAKT

0653-150 70 expedition, 0653-151 05 servering

Gammelsträng 408, Norrbo

www.hembygd.se/bjuraker

073-828 40 04

Mittemot Bjuråkers kyrka

www.hembygd.se/norrbo

GPS-koordinater: 6859594N 58195 H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

35

GPS-koordinater: 6856275N 596232E

36 41


Hudiksvalls kommun

Ystegårn

Ystegårn Café & Bistro

HILLSTA, FORSA

HILLSTA, FORSA

Låt dig omslutas av den fyrbyggda gården och lyssna till guidens berättelse om kvinnorna och männen som har räddat gården flera gånger sedan 1747, om skandal och stor sorg men också om allt det vackra. Gården har dekorationsmåleri, rosmålade skåp och snidade dörrar av Jöns Månsson, Jonas Lusth och OlHans Olov Jonsson. Storstugan i orange med solljuset spelandes över väggarna i tre väderstreck gör vanligtvis störst intryck på besökare nu och säkerligen på 1830-talet när den var nymålad.

Övernatta i en hälsingegård med anor från 1700-talet Bo på Hälsingegård i en kulturhistorisk miljö i den fyrbyggda gården från 1747. Vi erbjuder två rum för uthyrning på Ystegårn i Hillsta. Vakna upp med en fantastisk utsikt och njut av en härlig frukost i vår restaurang. Vattentoalett och dusch finns i direkt anslutning till rummen. Boende bokas direkt online: www.ystegarncafe.se

I Glada Hudik-teaterns första film »Hur många lingon finns det i världen« med scener från Ystegårn, kallades gården för Paradiset och det har vi full förståelse för. Ö P P ET: Tider för guidade visningar se hemsida. Vi tar emot grupper enligt överenskommelse. I anslutning till gården finns Ystegårn Café & Bistro. Händelser under sommaren: • Hälsingegårdsdagarna med SM i ostkaka och guidade visningar 27 – 28 maj

Ät gott och handla lokalt Ett café i sann hälsingeanda. Sida vid sida med den storslagna hälsingegården Ystegårn i Hillsta ligger Ystegårn Cafe & Bistro. Här hittar du fikabröd, mat, vin, glass, ostkaka och mycket mer tillsammans med utvalda produkter i våra gårdsbutiker. På Ystegårn lagar vi mat från grunden på råvaror från vår allra närmaste omgivning. Välj att sitta i vår restaurangdel eller i trädgården, omringad av djur och natur i härlig genuin Hälsingemiljö. Passa även på att besöka våra gårdsbutiker, se in i mejeriet eller kanske köp med dig grönsaker från vår ekologiska odling.

• Musikunderhållning och föreläsningar

ÖPPET: Alla helger från påsk och fram till 16 juni. Varje dag 17 juni – 20 augusti. Med undantag midsommar.

KONTAKT

KONTAKT

Hillsta, Forsa. 070-538 95 02,

Hillsta 8, Forsa. 0650-101 90 cafe@ystegarn.se

carina@ystegarnhillsta.se, www.ystegarnhillsta.se

FB: Ystegårn Cafe & Bistro

FB: Ystegårn i Hillsta

Instagram: Ystegarncafe

Foto: Per Trané

Foto: Josefin Mörk

• Barnens Hälsingegård i augusti

R 84 väster om Hudiksvall. GPS-koordinater: 6846236N 599351E 42

37

www.ystegarncafe.se GPS-koordinater: 6846236N 599351E

38 H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


Sörhoga

Frägsta

FORSA

NÄSVIKEN

Den fyrbyggda hälsingegården i Sörhoga har lång tradition, här har bedrivits jordbruk i 15 generationer. På gården finns de för Forsatrakten så speciella snidade bukdörrarna av Jöns Månsson och glasmålade dekorfönster samt tidstypiska interiörer från 1800-talet och tidigare. Alla djur står till tjänst för beskådande och ett och annat skratt. Man kan titta på grisar, höns, får, lamm, kor och kalvar. Sörhoga Lantgård driver Handelsboden ett stenkast bort på Ystegårn i Hillsta. Här säljs gårdens kött och lokalproducerade produkter från närområdet. Här kan du Bo på Hälsingegård. Känn den härliga känslan av att bo i en praktfull hälsingegård och njut av en god frukost när Hälsingland är som bäst.

Frägsta är en klassisk hälsingegård med anor från 1600-talet. Gården är trebyggd och har tidigare varit sammanbyggd med stall och ladugård. Numera är den gamla logen en festlokal. Det stora huset inhyser en italiensk restaurang med förbokning för a la carte måltider. Huset används till kurser, konferenser och övernattningar. Den gamla tvättstugan belägen vid Rolfstaåns vatten är omgjord till ett badhus med kajakuthyrning. Det går att hyra cykel. I husen finns äldre tapeter och en unik klädsamling. Frägsta Hälsingegårds äldsta byggnad är drängstugan och är som Stora huset ansluten till »Bo på Hälsingegård«. Logi i rustika tvåbäddsrum med tillgång till dusch och toalett. Inkluderar frukost och gårdsberättelse om önskemål finns. Bo på Hälsingegård onsdag – söndag inkl. visning av gården bokas genom hemsidan. ÖPPET: Gården är öppen för bokning hela året. Sommaröppettider från juni till augusti. För mer info om restaurang, evenemang och bokning av boende se hemsidan.

KONTAKT KONTAKT

Frägsta, Näsviken. Familjen Henrik och Jen Rugolo.

Sörhoga 4, Forsa. Familjen Annika och Mats Ystegård.

0650-309 70, 070-266 15 86

070-669 32 66 www.sorhogalantgard.com

info@fragsta.se, www.fragsta.se

FB: Sörhoga Lantgård

FB: Frägsta Hälsingegård

R 84, väster om Hudiksvall.

Skyltat från R 84 vid Forsa kyrka.

GPS-koordinater: 6845993N 599399E H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017

39

GPS-koordinater: 6848287N 601002E

40 43


Annonser

Hudiksvalls kommun Foto: Carina Rist

Forsa forngård Foto: Andreas Fors

FRÄNÖ

Ystegårn Hillsta – ett Hälsingegårdsmuseum • Hälsingegårdsdagarna 27–28 maj med tävlingen »Årets Hälsingeostkaka 2017« och guidade visningar • Musikunderhållning och föreläsningar • Guidade visningar under sommaren • Barnens Hälsingegård i augusti I anslutning till gården finns Ystegårn Café och Bistro. Läs mer på www.ystegarnhillsta.se, FB: Ystegårn i Hillsta. Forngården är belägen på en utskjutande udde i Långsjön och består av fyrbyggda Västergårn och trebyggda Norrgårn. Gårdarna visar kompletta miljöer från 1700- och 1800-talet. I fönstren kan en variation av figurativt målade rullgardiner uppmålade efter äldre förlagor från socknen ses. Det finns målade rum av Jonas Åkerström och Snickarmålaren Erik Ersson.

Kontakt: Hillsta, Forsa. 070-538 95 02, carina@ystegarnhillsta.se R 84 väster om Hudiksvall.

»Barnens Fränö« är kreativ mjuk- och hårdslöjd under handledning för barn i åldern 4-15 år. Se uppdateringar på facebook under »Barnens Fränö«. Gården är öppen för bokning av guidning och arrangemang under sommaren. Ö P P ET: 4 juni 12.00 –14.00 Växtmarknad, arr: Sv. Trädgårdsamatörer. 23 juni 11.30 Entréerna öppnar Traditionellt midsommarfirande med ringdans. 29 juni-3 augusti, torsdagar 11–16, Barnens Fränö – slöjd för barn, gårdsvisning. 6 augusti 12.00 Forsadan Svante Kilander Sveriges tidigare ambassadör i Nigeria samtalar med Dr Alban med rötter i Nigeria om Afrikas största land och Forsa som en gemensam nämnare. Serveringen på Ostkakelogen hålls öppen för gofika och ostkaka de tillfällen som det arrangeras event och aktiviteter på forngården. För mer och senaste info se hemsidan.

Söker du mer information? KONTAKT Fränö, Forsa. 0650-236 78 www.forsahembygdsforening.se 3 km söder om Sörforsa. GPS-koordinater: 6842073N 604608E 44

41

Vill du veta mer om Världsarvet Hälsingegårdar gå in på www.halsingegardar.se Här hittar du allt från evenemangskalender till fakta. Följ oss på Facebook @varldsarvethalsingegardar för att se det senaste eller använd #hälsingegårdar för bilder. Välkommen! H Ä L S I N G E G Å R D A R 1 · 2017


Upplevelser att se fram emot!

Exempel på vad som händer under hösten och vintern • Höstmarknader

• Vandra i urskog

• Julmarknader

• Julbord

• Italiensk middag

• Jakt och vapen förr i tiden, mynningsladdare och bössmide

• Lär dig växtfärgning • Svampkurs på Erik-Anders • Lär dig baka tunnbröd

• Stickstämma • Lindagar

Hälsingegårds­dagarna 26 – 27 maj 2018 Lagom till Mors Dag öppnar många hälsinge­gårdar för säsongen. Under Hälsingegårdsdagarna kan du hälsa på i världsarvet och dessutom smaka på hälsingeostkaka som är ett kulturarv med recept lika unika och många som gårdarna där de serveras under helgen. Ett perfekt tillfälle att resa runt och upptäcka Hälsinglands genuina kulturarv.

KULTURARVSÅRET 2018 UPPTÄCK ! UPPLEV! UPPSKATTA! Kulturarvet lever! 2018 är av EU utlyst till Europaåret för kulturarv. Under 2018 sprakar kulturarv och kulturmiljöer i Gävleborg genom evenemang, visningar, prova på, seminarier och mycket mer. Håll utkik! Kulturarvsåret 2018 — Nyckeln till framtiden.


22

32

30

31

28 29 26 27

25

4

24 23

12

18 Symbolförklaringar Världsarvsgård

Medhavd matsäck

Besökscentrum

Ekologiskt/lokalt/hembakt

Hembygdsgård

Guide

Boende

Musikarrangemang

Husdjur tillåtna

Slöjd/hantverk/butik

Kafé

Barnaktiviteter

Restaurang

Tillgänglig för rörelsehindrade

21

19 14

13

17

15

16 20

2

3

11


Besöksgårdar 1. Erik-Anders, Söderala 2. Träslottet, Arbrå 3. Ol-Anders, Alfta 4. Stenegård, Järvsö 5. Söderblomsgården 6. Jon-Lars, Flor 7. Sörböle 8. Lingbo hembygsgård 9. Västerby 10. Ol-Nils 11. Kämpens 12. Arbrå fornhem

35 36

13. Gästgivars 14. Löka

40

34

15. Hans-Ers 16. Jon-Lars, Långhed

39 37 38

33

17. Pallars 18. Hisved

41

19. Erik-Jons 20. Jan-Hans 21. Mårtes 22. Ersk-Mats 23. Karls 24. Oljons 25. Kristofers 26. Ol-Ers

5

9

27. Ersk-Anders 28. Engbergs 29. Ljusdals hembygdsgård 30. Färila hembygdsgård

6 7 1 10

31. Bortom Åa 32. Bommars 33. Kulturreservatet Västeräng 34. Delsbo forngård 35. Bjuråkers forngård 36. Norrbo hembygsdgård 37. Ystegårn

8

38. Ystegårn Cafe & Bistro 39. Sörhoga 40. Frägsta 41. Forsa forngård

47


Denna första utgåva av magasinet Världsarvet Hälsingegårdar har tagits fram av projektet Samverkansbryggan Hälsingegårdar, ett samarbete mellan:

2017 FORM: CASD/OHAPPA

Foto: Peter Hoelstad

HÄLSINGEGÅRDSFÖRETAGARNA ekonomisk förening

Profile for Världsarvet Hälsingegårdar

Magasin Världsarvet Hälsingegårdar 2017  

Upplevelser - Inspiration - Reseguide

Magasin Världsarvet Hälsingegårdar 2017  

Upplevelser - Inspiration - Reseguide

Advertisement