Page 1


VARJAKAN VILLAT - periaatteet Kilpailuehdotuksessa korostetaan erityisesti seuraavia tavoitteita ja arvoja:

Varjakan alueen uutta luovat ratkaisut kokonaissuunnittelun, loma-asumisen ja arkkitehtuurin osalta

Vuodenajat Varjakassa

veneiden nostopaikkana ja talvisin avaintouintipaikkana. Yhteinen uimaranta on kauempana alueen luoteisosassa.

alueen rakenne Osa-alueet- maisema ja rakennukset MANTEREEN PUOLI

VARJAKAN SAARI

OSA-ALUEET

OSA-ALUEET

LOMA-ASUNNOT uimaranta.

tapaan suuntautuen kohti Akionlahden maisemaa. Andersinin 1900-luvun alussa suunnitellema Varjakan sahayhdyskuntaa.

VARJAKAN VILLAT 2/11 VARJAKAN VIRKISTYS- JA LOMA-ALUE SUUNNITTELUKILPAILU


Varjakan villat  

Varjakan villat Varjakan arkkitehtuurikilpailun työ