Page 1

Velvary, rekonstrukce varhan v d ě k a n s k é m kostele sv. Kateřiny Kontrolní den 7. Února 2 0 1 3 v dílně zhotovitele v Bílsku

Přítomni: PhDr. Petr Koukal, PhD., organolog NPÚ Ing. Marek Čihař, organolog AP Štěpán Svoboda, organolog AP Petr Dlabal, varhanář restaurátor Zúčastnění si prohlédli postup prací na vzdušnicích. Vzdušnice pedálu jsou zrestaurovány, vyměněny byly vodící lišty os tónových ventilů, ventily-placky byly nově okoženy, vyměněny byly dorazové kůže, doplněna ulomená ramínka a chybějící olůvka. Vyměněno (za repliku) bylo víko rejstříkové komory (zkroucení a popraskání prvku). Vzdušnice zapapírovány. Zrestaurovány rejstříkové ventily. Pokračují práce na vzdušnici II.manuálu. Vzdušnice odstrojena , tónové ventily (placky) zrestaurovány. Bylo dohodnuto, že vykašmírované průchodky budou nahrazeny habrovými bez kašmíru. U tónového ventilu budou nahrazeny borovicové vodící lišty za jejich kopie s vloženou habrovou lištou. Stávající uložení tónových hřídelí (rovněž v kašmíru) bude provedeno bez kašmíru rovněž habrovou vložkou. Totožný postup bude uplatněn při restaurování vzdušnice I. manuálu.

Přečteno, podepsáno.


Fotopříloha, kontrolní den 7.2.2013, Velvary - sv. Kateřina

01 Velvary, sv. Kateřina, zrestaurovaná ped. vzdušnice

02 Velvary, sv. Kateřina, zrestaurovaná 2. ped. vzdušnice


Fotopříloha, kontrolní den 7.2.2013, Velvary - sv. Kateřina

03 Velvary, sv. Kateřina, zrestaurovaný tónový ventil

04 Velvary, sv. Kateřina, rejstříkový kanál


Fotopříloha, kontrolní den 7.2.2013, Velvary - sv. Kateřina

05 Velvary, sv. Kateřina, uložení tónového trámce

06 Velvary, sv. Kateřina, odstrojená vzdušnice II. manuálu


Fotopříloha, kontrolní den 7.2.2013, Velvary - sv. Kateřina

07 Velvary, sv. Kateřina, vzdušnice II. manuálu před restaurováním

08 Velvary, sv. Kateřina, opravený tónový ventil

Profile for Varhany

Kontrolní den – sv. Kateřina – Velvary  

Zápis a fotodokumentace z kontrolního dnu při restaurování varhan v kostele sv. Kateřiny ve Velvarech (7. 2. 2013)

Kontrolní den – sv. Kateřina – Velvary  

Zápis a fotodokumentace z kontrolního dnu při restaurování varhan v kostele sv. Kateřiny ve Velvarech (7. 2. 2013)

Advertisement