Page 1

FOrBrUgErMagaSin 2012 - dEn grønnE BUTiK

TEKST: TrinE MøllEr PEdErSEn / FOTO: COlOUrBOX

X

X

Grønne løsninger giver store overskud


INDHOLD

Når energien er grøn…

Grønne løsninger giver konkurrencefordeleside side 3-5 lave energiudgifter og en grøn profil er vejen til flere kunder Kom godt i gang med energirenovering 6-7 Få overblik over dit energirenoveringsprojekt og mulighederne for at få tilskud.

når energien er grøn, giver det overskud på bundlinjen. Selvom de færreste forretningsindehavere tænker over det til daglig, så spilder de år efter år tusindvis af kroner på forældede energiløsninger. lyskilder, køleanlæg, ventilationssystemer og vandslugende toiletter er nogle af de store syndere, der får dine energiudgif-

Kulden varmer op side 8-9 dansk Supermarked har energioptimeret en række butikker, sparet en formue og fået en grøn profil.

ter i vejret.

Specialisterne finder pengene til dig side 10-12 Erfarne fagfolk giver dig indblik i, hvor der typisk er store besparelser at hente i detailsektoren.

dig inspirere af andre forretningsindehaveres erfaringer med

Enormt energisparepotentiale i detailhandlen side 12-13 læs hvorfor du ikke har råd til at overse energisparepotentialet i din forretning.

sikre dig en bedre bundlinje, og hvordan du kan bruge forret-

i dette nummer af rEn1Ergi kan du læse om, hvordan du kommer i gang med energirenovering. desuden kan du lade energibesparelser og høre fagfolkenes bud på, hvor der er flest penge af hente. Endelig kan du læse om, hvorfor energirenovering både kan ningens nye, grønne profil til at sikre dig flere kunder.

Vejle-butikker holder den grønne fane højt side 14-15 Samarbejde har skabt en grøn bølge blandt butikker i Vejle.

www.REN1ERGI.dk Bladinfo Bladet udkommer fire gange årligt i februar, maj, august og november. På www.rEn1Ergi.dk kan du altid se det nyeste nummer af bladet.

Annoncer Jørn Pedersen Tlf. 7741 1582 E-mail: jpe@tekniq.dk

Oplag Trykoplag: 8.000 eksemplarer distribueret: 6.000 eksemplarer - gennem 243 medlemmer af rEn1Ergi

Tryksted Scanprint a/S

Næste nummer Februar 2013

NOR DI

MILJØMÆR SK

ING KN

Sekretariat rEn1Ergi Paul Bergsøes Vej 6 2600 glostrup Tlf. 7741 1580 Fax 4343 2103 E-mail: sri@ren1ergi.dk Website: www.rEn1Ergi.dk Chefkonsulent: Søren rise (ansvarshavende)

Redaktion Trine Møller Pedersen Tlf. 7741 1552 E-mail: tmp@tekniq.dk

006

541 Tryksag

2

ReN1eRgi - 2012- DeN gRøNNe butik


TEKST: Trine Møller Pedersen

Grønne løsninger giver konkurrencefordele

D

en, der står stærkest, vinder. Det er den simple regel i erhvervslivet, der gør, at forretningsindehavere altid skal have konkurrenceevnen for øje. Energieffektivisering giver to åbenlyse fordele – bedre økonomi og en klimavenlig profil. Økonomien i detailhandlen har været faldende siden 2008, og i midten af 2012 var omsætningen på niveau med omsætningen i 2004. Det forklarer Marie Louise Thorstensen, der er politisk konsulent i Dansk Erhverv og sidder i Energisparerådet, der er nedsat af klima- og energiministeren. – Der har generelt været en nedadgående tendens, selvom enkelte brancher har det godt. Det kan skyldes krisen, eller at vi omkring 2007 så et usædvanligt højt niveau. Uanset hvad, så er det tydeligt, at det vil være gavnligt for de fleste forretninger at se på, om det er muligt at nedbringe udgifterne for at stå stærkere, siger Marie Louise Thorstensen. Hun tilføjer, at der allerede er en udvikling i gang, hvor flere dagligvareforretninger har fået låger på køleskabene og lignende, mens færre strøgbutikker bruger varmeblæsere foran indgangen til butikken.

Din forretning kommer til at stå stærkere med grønne løsninger. Dels bliver økonomien stærkere, og dels kan du bruge den nye, klimavenlige profil over for kunderne. Et aspekt, der kun bliver vigtigere de kommende år, mener ekspert. Ekspert i CSRpolitik Wencke Gwozdz forklarer, at bæredygtighed allerede betyder meget for kunderne. Den tendens vil kun blive øget, og derfor er der også god fornuft i at energieffektivisere og fortælle kunderne, at de handler i en energivenlig forretning.

Pris frem for klima I en medlemsundersøgelse, foretaget blandt 111 detailbutikker i Dansk Erhverv i december 2011, svarede 64 procent, at de har foretaget eller er i opstartsfasen med energieffektivisering. Heraf svarede 20 procent, at de ønsker at give virksomheden en grøn profil, 32 procent har generelle klimahensyn med i tankerne, mens 94 procent foretager energieffektiviseringer på grund af de økonomiske besparelser. – Når forbrugerne er ramt på pengepungen, så bruger de færre penge og bruger pengene mere kritisk. Derfor tænker forretningerne i at kunne tilbyde den laveste pris, for det betyder meget for forbrugerne lige nu, og konkurrencen er hård. Billigere varer overgår altså det at brande sig som klimavenlig, fordi det er prioriteret højere hos forbrugeren, siger Marie Louise Thorstensen. Hun påpeger, at energiudgifterne – foruden priskonkurrencen internt – også har betydning for konkurrencen med udlandet. Det gør sig for eksempel gældende for tøjforretninger, der konkurrerer med internethandel. – Energiafgifterne i Danmark er meget høje, og det er generelt med til at svække virksomhedernes konkurrenceevne udadtil. Med den stigende e-handel bliver både de fysiske bu

tikker og e-handelsvirksomhederne i Danmark i højere grad udfordret af udenlandske virksomheder. Det er svært for virksomhederne at gøre noget ved afgifterne, og det ser desværre ud til, at de kun vil stige. Det, virksomhederne kan gøre noget ved, er deres forbrug, så det kan betale sig at energieffektivisere, selvom det måske kun betyder, at man er i stand til at holde energiudgifterne i ro, siger Marie Louise Thorstensen.

Grøn profil sælger Men energieffektivisering drejer sig ikke kun om tørre tal på bundlinjen og billigere varer på hylden. Det har også en betydning for kunderne, om en forretning tænker i bæredygtighed. Den betydning vil kun blive mere afgørende de kommende år. Det vurderer Wencke Gwozdz, der er forsker ved CBS og ekspert i CSR-politik.

– Det er en udvikling, som har været i gang i godt tyve år i fødevareindustrien, og det slår for alvor igennem nu. En bred kundegruppe efterspørger fødevarer, der er bæredygtige, og det begynder også at vise sig i modebranchen, hvor forbrugerne stiller krav om for eksempel økologisk bomuldsmateriale, siger Wencke Gwozdz og fortsætter: – Energibesparelser og bæredygtige forretninger går fint i tråd med den udvikling, og allerede nu vil en markering som klimavenlig butik være en fordel. Det giver en holistisk butik, hvor de bæredygtige varer på hylderne hænger sammen med butikkens energipolitik, siger Wencke Gwozdz. Hun understreger, at klimavenlighed ikke fylder så meget i forbrugernes bevidsthed, at det er muligt at kapre kunder udelukkende på det. Klimavenlighed er en såkaldt add-on. – Det gør sig gældende, hvis forbrugeren

ReN1ergi - 2012- Den grønne butik

3


Figur 1: Har virksomheden gennemført eller igangsat energibesparende tiltag?

8%

Ja, vi opfatter os selv som frontløbere

37%

Ja, vi er godt i gang

19%

Ja, vi er i opstartsfasen

I en medlemsundersøgelse foretaget blandt 111 detailbutikker i Dansk Erhverv i december 2011, svarede 64 procent, at de har foretaget eller er i opstartsfasen med energieffektivisering. Mere end hver tredje butik i detailsektoren mangler dermed stadig at forholde sig aktivt til sine energi­ udgifter.

15%

Nej, men vi overvejer at gøre det

21%

Nej, og overvejer heller ikke at gøre det

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, december 2011.

Figur 2 : Hvad er de vigtigste årsager til, at virksomheden har valgt eller overvejer at gennemføre energibesparende tiltag?

94%

Økonomiske besparelser

32%

Klimahensyn

26%

Bedre indeklima

20%

At give virksomhenden en grøn profil

Leve op til lovkrav

Andet

12% 3%

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, december 2011.

4 ReN1ergi - 2012- Den grønne butik

Der er stor forskel på, hvorfor butiksindehavere vælger at energieffektivisere. Her kan du se, hvordan 11 af Dansk Erhvervs medlemmer svarede i medlemsundersøgelsen i december 2011. De økonomiske besparelser vægter klart højest, men godt hver tredje butiksindehaver vægter også de generelle klimahensyn højt.

Note: Det har været muligt at angive flere svar, derfor summerer det ikke til 100 pct.


sammenligner butikker, der har samme typer af varer på hylderne. I det tilfælde vil det være en add-on eller en ekstra fordel, som kan betyde, at kunden vælger den forretning. Det kan sammenlignes med, at forbrugeren ved, at medarbejderne bliver behandlet godt i den ene butik men ikke i den anden, siger Wencke Gwozdz.

Del budskabet Derfor er det vigtigt, at man som forretningsindehaver dels gør en indsats for at blive mere energirigtig, dels at man husker at fortælle sine kunder om det. – Det kunne være nogle meget simple og letforståelige skilte, hvor der står et enkelt budskab om, hvad butikken konkret har gjort ved for eksempel kølediskene. Det vil virke godt over for kunderne, men det skal være subtilt og ikke noget, som man får smidt i hovedet. Det kan have den modsatte effekt, siger

Wencke Gwozdz, der understreger, at det er en bred forbrugermålgruppe, der interesserer sig for bæredygtighed: – Målgruppen i dag er personer mellem 30 og 50 år, som har en gennemsnitlig eller høj indkomst og en uddannelse lidt over middelniveau. Især unge familier med børn går meget op i bæredygtighed, og målgruppen vil kun vokse med tiden, siger Wencke Gwozdz. Hun tilføjer, at især forretningsindehavere i Danmark vil kunne skabe sig en god forretning både nu og især fremadrettet ved at tænke i energieffektivisering og dermed bæredygtighed. Danske forbrugere er nemlig de mest klimabevidste i Europa. – Hvis vi tager udgangspunkt i de varer, som forbrugerne kommer i indkøbskurven, så er forbrugerne i Europa de mest miljøbevidste i deres indkøbsadfærd. Derfor er det vigtigt for butikkerne – og særligt de danske – at følge trop med den efterspørgsel. Lige nu gælder

det især tøj og fødevarer. Men mere holistiske koncepter, hvor butikken har en grøn profil, vil have en stor tiltrækningskraft og virke meget troværdige for forbrugerne de kommende år, siger Wencke Gwozdz.  ■

Figur 3: Har virksomheden oplevet nogle af følgende barrierer for at gennemføre energibesparende tiltag?

39%

Mangler økonomien til at foretage investeringer i energibesparende tiltag

21%

Mangel på viden og kompetencer om muligheder for energibesparelse

19%

Mangler overblik over, hvad der økonomisk giver den bedste energiinvestering Mangler opbakning blandt medarbejderne til at gennemføre basale energibesparende foranstaltninger (f.x. at slukke for lyset, computerskærme mv.) Mangel på støtte i topledelsen omkring energibesparende tiltag

6% 2%

43%

Har ikke oplevet barrierer for energibesparende tiltag

Andet

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, december 2011.

Manglende økonomiske midler og viden er de primære barrierer for at butiksindehavere energieffektiviserer, viser medlemsundersøgelsen fra Dansk Erhverv. Dog er det også værd at bemærke, at 43 procent ikke oplever barrierer.

4%

Note: Det har været muligt at angive flere svar, derfor summerer det ikke til 100 pct.

ReN1ergi - 2012- Den grønne butik

5


tekst: Trine Møller Pedersen / Foto: PRESSEFOTO

Kom godt i gang med energirenovering Det er afgørende, at du får overblik over dine energiudgifter og muligheder, før du kaster dig ud i et større energirenoveringsprojekt. På den måde sikrer du dig, at du investerer i den helt rette løsning – du kan måske endda sikre dig et overskud på bundlinjen det første år. Chef for teknisk afdeling i TEKNIQ Installatørernes Organisation Christian Jarby guider dig gennem projektets faser.

1

Få overblik over dine nuværende udgifter

Det kommer bag på de fleste, hvor mange penge på driftsbudgettet der rent faktisk går til energi. For at du kan skabe overblik over dine udgifter, bør du samle dine regninger til el, vand og varme for de seneste fem år. På den måde kan du se, hvor stort dit samlede forbrug er , og hvor meget det er steget. Mange bliver overraskede over, hvad de stigende energipriser har betydet på bare få år. Hvis din forretning bruger mere end 100.000 kWh per år, er der formentlig en timeafregnet måler, og du bør derfor kontakte dit forsyningsselskab for at bestille en opgørelse over dine eldata. Det samme gælder dit varmeregnskab. Du kan desuden med fordel tilmelde din forretning til Se Elforbrug. Det er en hjemmeside under Go’ Energi, www.goenergi.dk/ seelforbrug, hvor du løbende kan følge med i dit elforbrug og sammenligne forbruget med lignende forretninger.

6

Hvis du får en samlet oversigt, kan du desuden se, hvor højt forbruget er på hvilke tidspunkter. Denne oversigt synliggør ofte spildforbrug, når forretningen for eksempel er lukket, eller unaturlige udsving generelt. På den måde kan du, i samråd med din installatør, sætte mere målrettet ind og også ændre på vaner i dagligdagen, der vil nedsætte forbruget.

2

Find dit fokus

Når du har overblik over dine udgifter, kan du se, om det er mest presserende at spare på eleller varmeudgifterne. Ofte vil det kunne svare sig at fokusere bredt på at nedsætte energiforbruget, men du kan med fordel gøre dig klart, hvor du ønsker at sætte ind først, hvis energirenoveringen for eksempel skal finansieres over flere omgange. Hvis du er lejer i den bygning, hvor du driver forretning, kan det være, at udlejer er ansvarlig for varmeforsyningen. Hvis det er tilfældet, kan det være en god idé at tage kontakt til

ReN1ergi - 2012- Den grønne butik

din udlejer for at samarbejde om en eventuel energioptimering. Det kan dog oftest svare sig under alle omstændigheder at få gennemgået forbruget af en installatør, da der også er penge at spare ved at ændre på forbrugsvanerne. Eldelen er som hovedregel altid lejers ansvar. Hvis du er i tvivl om, hvad du har ansvaret for, bør du undersøge det i din lejekontrakt, før du går videre.

3

Lav en tidslinje

Det er en rigtig god forberedelse at lave en tidslinje over, hvilke forbedringer der er lavet i bygningen inden for de seneste fem til ti år. Her bør du fokusere dels på udskiftninger, dels på også servicetjek, forbedringer og lignende. Hvis det er mere end fem år siden, du for eksempel har fået gennemgået dine energiløsninger, er der sket meget siden da. Tidslinjen er desuden meget brugbar for installatøren, når han skal skabe sig et overblik og vurdere, hvor der skal fokuseres til mulige energi­besparelser.


4

Kontakt din installatør

Det kræver stor faglig indsigt at vurdere et energibesparelsespotentiale, og du bør derfor få en autoriseret installatørvirksomhed til at gennemgå din forretning, vurdere mulighederne for energirenovering og komme med et tilbud på opgaven. De fleste virksomheder tilbyder at udføre energivejledningen til et honorar, som bliver fratrukket prisen, hvis virksomheden får opgaven. På den måde behøver du ikke forpligte dig til at investere, før du kender det fulde omfang af dels mulighederne, og dels investeringen. Du kan finde en autoriseret installatør med erfaring inden for energioptimering på REN1ERGIs hjemmeside www.ren1ergi.dk

5

Få overblik over dine tilskudsmuligheder

Som en del af energispareindsatsen kan du få tilskud fra et energiselskab i forbindelse med energirenovering. Tilskuddet er skruet sammen på den måde, at energiselskabet ”køber” din energibesparelse – typisk i form af en pris per sparet kWh. Det energiselskab, som yder tilskud til dit energirenoveringsprojekt, behøver ikke være dit eget forsyningsselskab. Alle REN1ERGIs installatører har samarbejdsaftaler med energiselskaber, og det er typisk sådan, at installatøren forhandler tilskuddet på dine vegne. Du skal altså ikke selv foretage dig noget. Det er dog vigtigt, at du altid forhører dig om tilskudsmulighederne hos din installatør, da han altid er opdateret omkring mulighederne. Tilskuddet kan på den måde også indregnes i dit tilbud.

6

Beregn en realistisk forrentning

Du kan få overskud på din investering allerede det første år, selvom din tilbagebetalingstid er længere. Det gør sig gældende, hvis du lånefinansierer din investering, så dine afdrag på lånet sammen med dine energiudgifter er lavere end dine tidligere udgifter til energi. Tilbagebetalingstiden er den tid, der går, fra du investerer, til du får en årlig besparelse. Her skal du tage udgangspunkt i et gennemsnit af dit årlige forbrug. Du kan typisk tage gennemsnittet af forbruget fra de seneste to år, da du ellers vil få et for lavt tal på grund af de stigende energipriser. I tilbuddet fra din installatør vil der være et kvalificeret overslag over, hvad dine kommende udgifter vil være. Herudover skal du huske at medregne tilskuddet i tilbagebetalingstiden, ligesom det vil være naturligt at indregne stigende energipriser som en faktor. Din installatør vil typisk også kunne hjælpe dig med at beregne tilbagebetalingstiden.

7

Kontakt din bank

Du kan vælge at kontakte din bank tidligere i forløbet, men typisk vil det være en fordel, hvis du kan præsentere et samlet tilbud, en oversigt over tilskudsmulighederne og en realistisk tilbagebetalingstid. Nogle banker har politikker i forhold til at medfinansiere energirenoveringsprojekter, så dine muligheder er måske bedre, end du tror. Banken kan desuden hjælpe med at lægge et budget over dine muligheder. Det kan være en god ide, hvis du vil foretage energirenoveringen i flere etaper, så du hele tiden har over­

skud på dine samlede udgifter – inklusiv afdrag til banken.

8

Følg med og lav en serviceaftale

Når du får din nye løsning, bør du aftale med din installatør, hvordan det bliver mere overskueligt for dig løbende at følge med i dit forbrug. Her er det en fordel at tilmelde din virksomhed på www.goenergi.dk/seelforbrug, hvor du løbende kan følge forbruget. Desuden kan det være relevant at sætte bimålere på dele af installationerne, så du kan følge forbruget på enkelte dele af din løsning. Vurdér dette i samråd med din installatør. På den måde sikrer du dig, at din nye løsning lever op til dine forventninger, ligesom du kan gribe hurtigt ind, hvis der opstår store udsving. Du bør rådføre dig med din installatør om, hvor ofte du bør kontrollere forbruget. Du bør efter færdiggørelsen af din energiløsning lave en serviceaftale med din installatør. På den måde sikrer du dig, at din nye løsning løbende bliver vedligeholdt og fungerer optimalt.  ■

Christian Jarby er chef for teknisk afdeling i TEKNIQ Installatørernes Organisation og ekspert i energirenovering og tilskudsmuligheder.

ReN1ergi - 2012- Den grønne butik

7


Jesper Thorsgaard Larsen (tv), der er bygningsingeniør i Dansk Supermarked, har erfaret, at energieffektiviseringer har været en rigtig god investering. En test i en række supermarkeder viste, at Dansk Supermarked kunne spare 45 procent af energiudgifterne. Løsningerne er lavet er Erik Lytzen A/S – på billedet ses direktør Thomas Nielsen.

8 ReN1ergi - 2012- Den grønne butik


Af Klaus A. Jensen / Foto: Lars Horn

Kulden varmer op Dansk Supermarked genbruger i en række Føtex- og Bilka-varehuse procesvarmen fra køleanlæggene til opvarmning af brugsvand. Koncernen har gennemført flere energispareinitiativer, og det har givet store besparelser på driftsbudgetterne.

N

år der gøres rent og højtryksspules i bager- og slagterafdelingen i Dansk Supermarkeds nye Føtexbutik på den gamle eternitgrund i Aalborg, sker det med vand, som er forvarmet til 40 grader med kompressorvarmen fra forretningens køle- og frostmøbler. Sådan finder det sted i en række Føtex- og Bilka-varehuse landet over. Ved at genvinde varmen fra de mange anlæg via en veksler sparer hver butik op til 50 MWh per år, oplyser bygningsingeniør Jesper Thorsgaard Larsen, Dansk Supermarked. Dansk Supermarked har gennemført en række energispareinitiativer, hvor der har været fokus på både el, vvs, køl og ventilation. Netop det sidste område har Dansk Supermarked viet stor opmærksomhed gennem de sidste år, hvor CTS-anlæggene i godt 100 Føtex- og Bilka-varehuse er blevet trimmet, og energiforbruget efterfølgende slanket. – En test i en række af vores varehuse viste, at vi kunne spare 45 procent af vores energiforbrug til ventilation ved at tilpasse anlæggene til at reagere på temperaturen i butikkerne i stedet for at køre med faste indstillinger hver dag året rundt. Samtidig var investeringen allerede tjent hjem igen efter tre måneder, så det var egentlig bare at gå i gang. Der har været tale om en rigtig god forretning, siger Jesper Thorsgaard Larsen. Den samlede energibesparelse ved at ændre styringen af ventilationsanlæggene er opgjort til 1.700 MWh, svarende til mere end 425 parcelhuses årlige elforbrug.

 nergieffektivisering E har stor strategisk betydning for at begrænse energiforbruget og dermed optimere vores forretning.

Besparelser på lyset Også når det drejer sig om belysning, har Dansk Supermarked gjort en særlig indsats for at reducere energiforbruget, og en større handlingsplan er blevet sat i værk som følge af dette. Koncernen har i en række af sine butikker udskiftet armaturer og lysstofrør, og det har resulteret i en samlet energibesparelse på 3.377 MWh. Størst har gevinsten været ved udskiftningen i ni Bilka-varehuse, som alene tegner sig for en reduktion på 2.524 MWh. Den resterende besparelse er hentet hjem gennem udskiftning af grundarmaturerne i Føtex, AZ og Tøj & Sko. Dansk Supermarked har gennem flere år også banket sit energiforbrug ned via brugen af for eksempel start-stopure på leverandørkøleskabe. – Vores butikker bruger meget energi til både belysning, ventilation, køl og frys. Derfor har det stor strategisk betydning at begrænse energiforbruget og dermed optimere vores forretning. Samtidig giver det en positiv og vigtig sidegevinst i form af lavere CO2-udledning. Vi har som virksomhed også et ansvar for miljøet, siger Jesper Thorsgaard Larsen. ■

Dansk Supermarked har sparet mange penge ved bl.a. at installere vandbesparende vandhaner.

ReN1ergi - 2012- Den grønne butik

9


Tekst og foto: Trine Møller Pedersen

Specialisterne finder

D

er er penge i grøn energi. Det har detailvirksomhederne i Nordjylland fundet ud af, og det skaber travlhed hos virksomheden Erik Lytzen a/s, der siden 2009 har specialiseret sig i energieffektivisering. Tendensen er den samme blandt mange af REN1ERGIs medlemmer: – Flere og flere får øjnene op for besparelsespotentialet, og Erik Lytzen a/s er blot en af mange virksomheder, der oplever en øget efterspørgsel, og dermed er et eksempel på REN1ERGIs medlemmers ekspertise og de muligheder, det skaber for kunderne, siger Søren Rise, der er chefkonsulent i TEKNIQ Installatørernes Organisation. En af Erik Lytzens første store kunder var Dansk Supermarked, der sparede 45 procent af energiforbruget og tjente sin investering hjem efter kun tre måneder. Siden er SuperBest, Dagrofa og andre store kunder kommet til. Derfor er virksomheden på kort tid vokset med 25 procent, og virksomheden rummer specialister inden for både el, vvs, ventilation og køl.

Investeringer med et sikkert, kontant resultat med det samme er lette at sælge. Det ved energispecialisterne i virksomheden Erik Lytzen a/s. De har med succes hjulpet kunder med energieffektivisering siden 2009. Her kan du blive klogere på, hvor besparelserne typisk gemmer sig. – Energiforbedringer er et voldsomt spændende område, fordi du skal se på forretningen som helhed og ind over alt fra el til vvs. Herudover skal du hele tiden holde øje med udviklingen, hvordan installationerne spiller sammen, og hvordan du sikrer, at løsningerne fungerer optimalt fremover, siger medindehaver og direktør i Erik Lytzen a/s, Thomas Nielsen. Han tilføjer, at det er en ekstra glæde ved arbejdet, at han kan tilbyde kunderne løsninger, som ender med at spare dem penge. – Vi finder nogle meget store energibesparelser i detailsektoren, så derfor kan vi ofte tilbyde kunderne er løsning, hvor de hurtigt tje-

ner deres investering hjem – og endda sparer mange penge på sigt. Herudover kan vi hente tilskud hjem fra energiselskaber på vegne af kunden. Jeg har lige haft to sager, hvor tilskuddet faktisk kunne dække næsten hele investeringen, siger Thomas Nielsen. På trods af dette oplever han, at det ofte kræver en opsøgende indsats at få nye kunder. – Forretningsindehaverne tænker typisk ikke i energibesparelser, men mere på hvad der skal på hylderne i næste uge. Og det kan jeg da godt forstå. Men når vi så kommer ud og forklarer, hvad de kan spare, så er det mindst halvdelen, der takker ja til at få lavet arbejdet

Medarbejderne i Erik Lytzen a/s har fået travlt, efter virksomheden har specialiseret sig i energioptimering. Markedet er nemlig meget stort, og der er god økonomi i at investere i energieffektivisering. T.v. ses direktør Thomas Nielsen.

10 ReN1ergi - 2012- Den grønne butik


pengene til dig med det samme, siger Thomas Nielsen, der ikke er bange for at løbe tør for arbejde foreløbig: – Selvom vi er kommet godt i gang, så er markedet stadig enormt stort. En meget stor del af detailhandlen er slet ikke kommet i gang endnu. Og jeg vil vove den påstand, at vi kan finde besparelser på 25 procent af energiudgiften i enhver forretning, der endnu ikke har energioptimeret. Søren Rise understreger, at du som kunde har en garanti for faglig dygtighed ved at bruge en virksomhed, der er medlem af REN1ERGI, når du skal energirenovere. Her kan du se, hvor besparelsespotentialet gemmer sig. Overslagene er lavet med hjælp fra Thomas Nielsen, der er direktør i Erik Lytzen a/s.

Noget så simpelt som manglende isolering af varmerør spilder kostbar energi, og det er derfor næsten altid en naturlig del af en energieffektivi­ seringsløsning.

✔ EL – typisk en energibesparelse på 30-50 procent Lyskilder: Forretninger kræver meget belysning, men ofte er lyskilderne gamle modeller, som bruger rigtig meget strøm. Derfor er der ofte mange penge at spare ved ganske simpelt at udskifte lyskilder, armaturer og lignende. Forbrugsmønster: Ved en gennemgang af forretningen kortlægger installatøren forbrugsmønsteret i det enkelte rum. Ofte er det sådan, at lyset står tændt hele natten i dele af butikken, eller at hele butikken bliver oplyst, når første mand møder ind. Derfor kan det betale sig at installere lyscensorer og andre intelligente systemer, der regulerer forbruget, så lyset kun tænder, når der er behov for det.

✔ VVS – typisk en energibesparelse på 25-30 procent Varmesystemer: Ofte er varmesystemer i forretninger udstyret med forældede pumper, der bruger meget energi. De bør derfor udskiftes. Hertil kommer, at varmesystemerne kører hele døgnet, hvilket ikke altid er nødvendigt. For eksempel kan man installere et vejrkompenseringsanlæg, der sørger for, at varmeanlægget regulerer sig selv. Brugsvand: Der er ofte et meget højt vandforbrug i forretninger, hvilket indebærer et stort overforbrug. Derfor kan der med fordel installeres forskellige vandbesparende installationer. Det gælder for eksempel toiletter og vandhaner. Varmt vand: Der er penge at spare ved at sikre en bedre cirkulation af det varme vand, ligesom mange varmerør i forretninger mangler isolering, der nedbringer energiudgiften. Varmepumper: Mange forretninger er placeret i fjernvarmeområder, men i nogle tilfælde kan det betale sig at installere en varmepumpe.

✔ Ventilation – typisk en energibesparelse på 30-50 procent Lovpligtigt eftersyn: Mange forretninger overholder ikke de lovpligtige LVE-eftersyn af ventilationsanlæg, men det er en rigtig skidt økonomisk prioritering at spare udgiften til eftersynet. Ventilationsanlæg er nemlig den helt store synder, når det gælder energiforbrug. Ved eftersyn udskiftes slidte filtre, ligesom funktionerne testes. For eksempel kan der være mekaniske fejl, motoren kan køre uden at være koblet rigtigt på anlægget, eller ventiler kan være gået i stykker. Ny motor: Ved gamle ventilationsanlæg kan der være penge at spare ved at udskifte motoren med en energisparemotor. Drift: Mange ventilationsanlæg kører hele døgnet, men det er sjældent nødvendigt. Derfor kan der være penge at spare ved at få lavet et intelligent system, der regulerer brugen af anlægget.

✔ Køl – typisk en energibesparelse på 20-30 procent Køleanlæg: Gamle køleanlæg er ofte utætte, og det medfører et forhøjet energiforbrug. Herudover skal der ofte installeres store, energivenlige ventilatorer. Køleanlæg er noget af det dyreste at udskifte, men der er også et stort besparelsespotentiale.

✔ BMS-systemer – samler alle energiløsningerne Et BMS-system styrer lys, ventilation og varme, og systemet regulerer forbruget i forhold til vejrforhold. Det kan give en yderligere besparelse i energiforbruget på op mod 15 procent. Et BMS-system er et tidsstyret og fuldautomatisk anlæg, som du kan betjene i forretningen, selvom du sidder hjemme foran din computer. Anlægget er desuden udstyret med en alarm, hvis der er unaturlige udsving i forbruget.

✔ Servicekontrakten – fremtidssikringen af din løsning Foruden de nye løsninger er det en stor fordel at lave en servicekontrakt med den virksomhed, som har lavet den nye energiløsning. Serviceeftersyn sikrer, at løsningerne fungerer optimalt, ligesom fejl bliver opdaget i tide. Dermed kan du slippe med en billig reparation, før noget større går i stykker. ■

ReN1ergi - 2012- Den grønne butik 11


TEKST: TrinE MøllEr PEdErSEn

Enormt energispare-

E

n besparelse på 33 procent af energiforbruget i en typisk detailforretning er noget, der kan mærkes på bundlinjen. En sådan besparelse er, ud fra flere undersøgelser og projekter, snarere reglen end undtagelsen, hvis forretninger investerer i energirenovering. – detailindustrien er allerede begyndt at rykke på sig, men det bliver det næste store område, der skal tages hul på i den grønne omstilling. det er nødvendigt i forhold til klimapolitikken, men det vil også komme af sig selv, når flere indehavere bliver bevidste om de meget store energibesparelser, der er at hente, siger Søren rise, der er chefkonsulent i TEKniQ installatørernes Organisation. Han påpeger, at besparelsespotentialet er så stort, at investeringen i en energirenovering i nogle tilfælde vil være tjent hjem allerede efter to år. det vil sige, at der samlet set kan være overskud på budgettet efter ganske kort tid. – det er en langt kortere tilbagebetalingstid, end vi ser på det private marked, hvor boligejere for alvor er kommet i gang med at energirenovere. når det gælder detailhandlen, så halter det stadig en smule, selvom de forretninger, der investerer, kommer til at stå stærkere, fordi de ikke får de samme høje udgifter til energi, siger Søren rise.

Stort energiforbrug netop energiforbruget er en meget stor udgift for mange forretningsindehavere, idet energiforbruget stiger stødt, samtidig med at energipriserne gør det samme. detailhand-

næsten alle forretninger vil kunne forbedre bundlinjen betydeligt ved at energieffektivisere. det viser flere undersøgelser og projekter. lens energiforbrug er på ti år steget med godt 18 procent og udgør, ifølge Energistyrelsens energistatistik, godt 10.500 TJ årligt, hvilket svarer til forbruget i cirka 110.000 typiske parcelhuse. ingen har indtil videre udarbejdet en samlet analyse af besparelsespotentialet i detailsektoren, men flere mindre analyser og projekter viser, at der er et endog meget stort besparelsespotentiale. der er altså store gevinster at hente for den enkelte forretningsindehaver, der endnu ikke har energieffektiviseret. Blandt andet har dansk Energi analyse sammen med rådgiverne Viegand & Maagøe udarbejdet en undersøgelse for Energistyrelsen, dansk Energi og naturgasselskaberne i 2009. den viser, at erhvervslivet samlet kan realisere energibesparelser på op mod 33 procent, og at der særligt er energibesparelser at hente inden for belysning, køl/frost og ventilation. – Undersøgelsen dækker over en bredere del af erhvervslivet end udelukkende detailhandlen, men både belysning, køl/frost og ventilation bruges i detailhandlen, så det er et klart tegn på, at der er mange penge at spare, siger Søren rise.

Vejle sparer på energien Mere konkrete resultater er der i en under-

12 ReN1eRgi - 2012- DeN gRøNNe butik

søgelse, kaldet projekt Klimabutik, foretaget i samarbejde mellem Vejle Kommune, green network og forsyningsselskabet TrE-FOr, der baserer sig på et energispareprojekt blandt butikker i detailsektoren i Vejle. i projektet har byens butikker fået tilbudt en gratis screening af to timers varighed af deres nuværende løsninger, samt en vurdering af energisparepotentialet. den gennemgang har vist, at 24 ud af 25 butikker kunne reducere deres omkostninger med 25 procent eller mere. Hver femte kunne spare halvdelen eller mere. – Selvom der ikke findes nogen overordnede, gennemgribende analyser, så viser de to undersøgelser med stor tydelighed, at der altså er rigtig meget at komme efter. Med andre ord vil man med de sorte briller på kunne forvente at reducere sit forbrug med 25 procent, hvis man endnu ikke har været inde i en energioptimeringsproces naturligvis. Og det er en anseelig besparelse, siger Søren rise.

Økonomi holder tilbage når en del af branchen stadig holder igen med at investere i bedre og billigere energiløsninger, skyldes det blandt andet økonomiske begrænsninger. det forklarer Marie louise Thorstensen, der er politisk konsulent i dansk Erhverv og sidder i Energisparerådet, der er


Marie Louise Thorstensen er politisk konsulent i Dansk Erhverv og sidder i Energisparerådet, der er nedsat af klima- og energiministeren. Hun peger på, at detailhandlen bør energieffektivisere for at holde energiudgifterne nede.

potentiale i detailhandlen nedsat af klima- og energiministeren. Økonomien er både årsagen til, at forretningsindehavere investerer, men det er også en barriere. Mange forretninger har måske skiftet lyskilder og lignende ud, som er en mindre investering, mens de mere bekostelige investeringer mangler, som for eksempel varme- eller køleanlæg, klimaskærme og lignende. De kan, især for mindre virksomheder, være svære at låne penge til, selvom det er økonomisk fordelagtigt på sigt, siger Marie Louise Thorstensen og fortsætter: – Det gør sig især gældende for butikker, der er placeret i områder, hvor handlen generelt er nedadgående. Hvis omsætningen er faldende, skal banken have en tiltro til, at forretningen vil overleve, hvis de skal låne penge ud. Dermed kan det blive en ond cirkel, fordi de høje energiudgifter fortsætter, mens der ikke er økonomisk råderum til at energirenovere, siger Marie Louise Thorstensen.

Mangler viden Endelig peger hun på, at butiksindehaverne i mindre virksomheder generelt mangler ressourcer til at indhente viden om muligheder og fordele ved energirenovering. – Det afhænger igen af virksomhedens størrelse, men især i mindre virksomheder kan det være vanskeligt at afsætte ressourcer til et energirenoveringsprojekt. Hvis man har en person, der står for driften, er det typisk lettere at afsætte ressourcer til sådan en opgave, siger Marie Louise Thorstensen. Derfor har Dansk Erhverv i flere år, sammen med det nu nedlagte Go’ Energi, kørt en informationskampagne over for medlemsvirksom-

heder i detailbranchen for at informere om de store besparelser, der er at hente i energirenovering. Blandt andet ved at opstille en række case-eksempler med forskellige typer forretninger, der havde fundet store besparelser. – Det handlede om at gøre stoffet kendt, og det er noget, som vi ser på løbende, fordi der er gode muligheder for at forbedre bundlinjen og fremtidssikre sin forretning ved at få udgifterne til energi ned, siger Marie Louise Thorstensen.  ■

Penge at spare Økonomien er både årsagen til, at forretningsindehavere investerer, men det er også en barriere.

ReN1ergi - 2012- Den grønne butik 13


TEKST: KlaUS a. JEnSEn / FOTO: SørEn HaUgE CarlSEn

Vejle-butikker holder den

14 ReN1eRgi - 2012- DeN gRøNNe butik


grønne fane højt Et markant fokus på energioptimering har sat gang i en bølge af miljørigtige investeringer blandt butikker i Vejle. De første har allerede opdaget, hvor hurtigt investeringen er tjent hjem. Bedre lys og mindre energiforbrug. Rye Sko har høstet to gange i forbindelse med en modernisering af butikken på Nørregade i Vejle, hvor den gamle belysning fra 1988 blev skiftet ud. – Vi regner med at reducere den årlige elregning med godt 6.000 kroner. Foreløbig har vi i de fem forårs- og sommermåneder sparet 1.100 kWh, siger indehaveren af Rye Sko, Pia Rye Lund, og tilføjer: – Desuden repræsenterer det klimabutikmærke, vi nu kan sætte på facaden, et godt signal. Hun har investeret 45.000 kroner i den nye butiksbelysning, som har betydet, at de gamle 70 W lyskilder er skiftet ud med 35 W fra Philips’ Elite-serie, ligesom der er kommet nye armaturer, der øger virkningsgraden. Resultatet er bedre lys – oplyst med færre watt. Med investeringen i energibesparelserne er

Indehaver af Rye Sko, Pia Rye Lund, regner med at reducere sin elregning med 6.000 kroner årligt, efter hun har fået udskiftet sine lyskilder.

Rye Sko havnet på listen over såkaldte klimabutikker, som foreløbig tæller en snes forretninger i Vejle. Bag projektet står erhvervsnetværket Green Network i et samarbejde med forsyningsselskabet TRE-FOR, lokale håndværksvirksomheder, Lumi­ere, Middelfart Sparekasse og Vejle Kommune. Projektudviklingschef Dorthe Bramsen Clausen fra Green Network forklarer: – Processen begynder med en screening af to timers varighed, hvor vi analyserer forretningens forbrugskilder og adfærd med særlig opmærksomhed rettet mod belysning, varme, køl og ventilation, som tegner sig for størstedelen af forbruget. Derefter udarbejder vi en rapport med forbedringsmuligheder – alt sammen gratis. Efterfølgende kan for eksempel den lokale installatør gennemføre de tekniske ændringer, siger Dorthe Bramsen Clausen og uddyber: – Green Network tilbyder, via et samarbejde med Middelfart Sparekasse, en finansieringsordning, som indebærer, at elregningen holdes i ro, og at investeringen i energibesparende foranstaltninger afskrives via besparelsen. Når investeringen er afskrevet, reduceres elregningen. Foruden Rye Sko har Telenor i Vejle høvlet 14.000 kroner af sine energi­udgifter til belysning. En anden af Vejles nye klimabutikker, Überst, som sælger sko og tøj, har skåret en

elregning på cirka 22.000 kroner i kvartalet ned til omtrent det halve. Resultatet er blandt andet opnået ved at tynde ud i bestanden af butikkens 70 W halogenspots, sætte LED-lyskilder op i omklædningsrummene og indstille timeren, så der nu kun er blus på butikkens belysning i tidsrummet fra klokken otte morgen til tyve aften mod tidligere fra klokken seks morgen til midnat. Investeringen var på 10.000 kroner og er dermed tjent hjem på mindre end et år. ■

ReN1ergi - 2012- Den grønne butik 15


Specialist i vedvarende energi -find din lokale installatør pü www.REN1ERGI.dk

Ren1ergi  

grønne løsninger

Ren1ergi  

grønne løsninger

Advertisement