Page 1

1

»as je za najboljπe! »as je za Tuπ. /tusslovenija

080 13 10

WWW.TUS.SI

Ponudba velja od 29. 1. do 4. 2. 2014 oz. do odprodaje zalog

Slika je simboliËna.

MOBILNA APLIKACIJA

Slovensko PiπËanËje prsi Slim & fit • postreæno* • Perutnina Ptuj • 500 g *Postreæno velja v poslovalnicah z mesnico

-50 % 2,69 ¤ do

Redna cena: 5,40 ¤


2

Slovensko

»lani Tuπ kluba prihranite do

50 %

©unka Mir v ovitku • mini • postreæno* • Panvita Mir • 400 g

*Postreæno velja v poslovalnicah z mesnico.

-50 %

2,09 ¤

do

Redna cena: 4,19 ¤

Slovensko

PπeniËna bela moka

Sladka paprika

Sok Bravo rdeËa pomaranËa

• tip 500 • Mlinotest • 1 kg

• mleta • ©afram • 100 g

• 30 % • Rauch • 2 l

0,52 ¤

-50 % do

Redna cena: 1,05 ¤

0,69 ¤ Redna cena: 1,39 ¤

-50 % do

1,14 ¤

-50 % do

Redna cena: 2,29 ¤

KUPON

TOREK, 28. 1. ali »ETRTEK, 30. 1. 2014 v trgovinah in franπizah Tuπ

25 %

vrednosti izdelka po izbiri

na Tuπ klub kartico

Kupon je unovËljiv za en nakup v dnevu na eno Tuπ klub kartico in velja v torek, 28. 1. 2014 ali Ëetrtek, 30. 1. 2014, v vseh trgovinah in franπizah Tuπ. Ne velja v Ekstra Tuπ Ptuj in Tuπ drogerijah. Ob enkratnem nakupu lahko kupec s svojo Tuπ klub kartico uveljavi 1 kupon za 1 izdelek. Kupon ne velja za izdelke v akciji, v odliËni ponudbi, na Tuπ klub izdelke, izdelke iz akcije D*NAR, izdelke iz katalogov, tobaËne izdelke, Ëasopise, revije, plaËilo poloænic, povratno embalaæo, darilne in mobilne vrednostnice, sreËke in plinske jeklenke. Pri tehtanih izdelkih velja le za koliËine, primerne za gospodinjstva (do 10 kg). V primeru obroËnega odplaËevanja kupona ni mogoËe uveljavljati. Ne velja za pravne osebe. Popusti se ne seπtevajo. 25 % od vrednosti izdelka se naloæi na Tuπ klub kartico kot D*NAR.

Keksi »ajni kolutiÊi Tea time • Koestlin • 700 g

-50 % 1,27 ¤ do

Redna cena: 2,54 ¤


Nagradna igra

Zobna πËetka Colgate

Bonboni Visoki C

• Actiflex 360º • Surround 360º

• Æito • 400 g

1,27 ¤

-50 % do

2,02 ¤

-50 % do

Redna cena: 4,04 ¤

Redna cena: 2,54 ¤

»lani Tuπ kluba z nakupi oznaËenih izdelkov vsak teden sodelujete v ærebanju D*nar se vraËa. Vsako nedeljo bomo izærebali 175 sreËneæev, ki boste dobili 40 ¤, in najsreËnejπega, ki bo prejel 500 ¤ na Tuπ klub kartico! SreËni nagrajenci bodo v tednu po ærebanju objavljeni na spletni strani tus.si, vsak nagrajenec pa bo dobil tudi obvestilo na raËunu pri svojem naslednjem nakupu! Izberite svoje najljubπe oznaËene izdelke in sodelujte v nagradni igri D*nar se vraËa!

Fa • dezodorant, veË vrst, 150 ml • roll-on, veË vrst, 50 ml • stick, veË vrst, 50 ml

1,34 ¤ Redna cena: 2,69 ¤

Faks Superaktiv • 3 kg

-50 % do

3,99 ¤

-50 % do

Redna cena: 7,99 ¤

MehËalec za perilo Felce Azzurra • veË vrst • 750 ml

-50 % 1,24 ¤ do

Redna cena: 2,49 ¤

ANA ÆGAJNAR 2936365192351

Samo nam, lastnikom Tuπ klub kartice. Pravila in pogoje nagradne igre najdete na www.tus.si.

3


4

Slovensko

PlaËaπ manj dobiπ veË Kajzerice

Gratis

• dopeka • 6 x 60 g Ne velja v franπiznih poslovalnicah.

5+1

0,89 ¤ Redna cena: 1,49 ¤

Slovensko

Hribovske bombete • dopeka • 4/1

Akcija

1,16 ¤

-22 %

Redna cena: 1,49 ¤

Pokovka Kelly’s za mikrovalovko • 360 g

Akcija

Brivnik Wilkinson Duplo

2,26 ¤

-25 %

1,79 ¤

Redna cena: 3,02 ¤

Gratis

5+5

Redna cena: 1,49 ¤

Ob nakupu jetrne paπtete GavriloviÊ

francoska πtruËka le

1 cent

Jetrna paπteta v tubi • GavriloviË • 150 g

OdliËna PONUDBA

Slovensko Francoska πtruËka • dopeka • Æito • 250 g

1,59 ¤

1 Cent


Slika je simboliËna.

5

Sladko-kisli zrezki s sezamom Stopite v leto samozavestnega, zmagovalnega konja z odliËno Uncle Ben’s jedjo

Sestavine za 2 osebi: • 1 kozarec sladko-kisle omake z ananasom Uncle Ben’s • 125 g dolgozrnatega riæa Uncle Ben’s (1 vreËka, Ëas priprave: 10 minut) • 200 g piπËanËjega fileja • 2 ælici sezamovih semen • 1 ælica rastlinskega olja • sol, poper • 1 jajce Navodila za pripravo: Riæ pripravite po navodilih na embalaæi. PiπËanËji file operite, posuπite, posolite in popoprajte. Razævrkljajte jajce. File sprva potopite v razævrkljano jajce, nato ga povaljajte v sezamovih semenih ter cvrite na vroËem olju pribliæno 10 minut, dokler zrezek ne postane hrustljav. Panirane zrezke postrezite z riæem in zmerno ogreto sladko-kislo omako z ananasom Uncle Ben’s. »as priprave: 20 minut Dober tek!

PiπËanËji file mala miπica

OdliËna

• pakirano • Perutnina Ptuj • 400 g

2,79 ¤

Z MOBILNIM KUPONOM ZA IMETNIKE TU© MOBILNE APLIKACIJE

PONUDBA

Uncle Ben’s svetuje: Leto konja prinaπa svobodnega duha, pustolovπËine. V jed lahko vkljuËite praæene araπide ali ji dodate sveæo zelenjavo po okusu. K obroku se prileæe obilna skleda sezonske solate.

Akcija

-25 % za vse omake in riæe Uncle Ben’s


6

Slovensko

Sveæina je naπa zaveza Krvavice *Postreæno velja v poslovalnicah z mesnico.

• pakirano ali postreæno* • KZ Laπko • cena za 1 kg

Akcija

4,86 ¤

-25 %

Redna cena: 6,49 ¤

Slovensko

Slovensko

Gozdarska salama • peËena • vakuumsko pakirano • Koπaki • 1/2 • cena za 1 kg

Akcija

Mortadela Stella • postreæno*º • Negroni • cena za 1 kg

Akcija

Tirolska klobasa • Celjske mesnine • 500 g

6,92 ¤

-30 %

7,69 ¤

-30 %

2,27 ¤

Redna cena: 9,89 ¤

POPUST PRI BLAGAJNI

Redna cena: 10,99 ¤

POPUST PRI BLAGAJNI

Redna cena: 3,79 ¤

Svinjska golenica s kostjo • vakuumsko pakirano • cena za 1 kg

OdliËna

2,29 ¤

PONUDBA

Redna cena: 0,0 ¤

Svinjska ledja, hrbet s kostjo

• postreæno* • cena za 1 kg

4,29 ¤ Redna cena: 0,0 ¤

OdliËna PONUDBA

Zlatobrov, orada iz Jadranskega morja • postreæno • 300/400 g • cena za 1 kg

7,79 ¤ Redna cena: 0,0 ¤

Akcija

-40 %

OdliËna PONUDBA


7

Slovensko

PiπËanËji fingersi

• zamrznjeno • Perutnina Ptuj • 750 g

Akcija

4,99 ¤

-35 %

Redna cena: 7,77 ¤

• zamrznjeno • Eta • 450 g

Akcija

0,89 ¤

-33 %

Redna cena: 1,33 ¤

Slovensko

Skutin æepek

Zelenjavna meπanica Natureta

Akcija

©pinaËni burek • dopeka • Æito • 150 g

Akcija

0,69 ¤

-21 %

0,85 ¤

-22 %

Slovensko

Akcija

4,99 ¤

-20 %

Slovensko

• dopeka • Pekarna PeËjak • 100 g

Redna cena: 1,09 ¤

• postreæno • Tuπ • cena za 1 kg

Redna cena: 6,29 ¤

Slovensko

Redna cena: 0,88 ¤

Sir Edamec

Modelni meπani kruh • dopeka • Mlinotest • 500 g

1,34 ¤

Akcija

-15 %

Redna cena: 1,59 ¤

Slovensko

Akcija

-30 % Navadni jogurt • Tuπ • 180 g

Akcija

0,25 ¤

-13 %

Redna cena: 0,29 ¤

za LCA jogurte v loËku mlekarne celeia


8

Za hiter in okusen obrok Juha Podravka • francoska, 64 g • domaËa mesna, 70 g • dunajska, 62 g

Akcija

0,75 ¤

-23 %

Redna cena: 0,98 ¤

Slovensko

Slovensko

Rezanci

• polπiroki • Pekarna PeËjak • 500 g

1,20 ¤ Redna cena: 2,40 ¤

-50 % do

Fidelini grande gnezdeca

Margarina Maja

• Æito • 250 g

• z maslom • Tuπ • 500 g

0,57 ¤

-50 % do

1,19 ¤

Novo

-20 %

Redna cena: 1,49 ¤

Redna cena: 1,15 ¤

Akcija

-35 % za cmoke Hokus z nadevom Zamrznjeno

Margarina Becel • 500 g

Akcija

1,99 ¤

-21 %

Redna cena: 2,55 ¤


9

Slovensko

Slovensko

Zakaj slovenska hrana in proizvodi vsak dan ?

Saketini s πtirimi siri • Mlinotest • 250 g

Akcija

-49 % 1,00 ¤

Redna cena: 1,99 ¤

Ker z nakupom slovenske hrane in proizvodov ohranjamo delovna mesta zase in za svoje otroke.

• Ker je hrana hitreje dostopna, ohranja veË vitaminov in je bolj kakovostna. • Ker ohranjamo poseljenost, obdelanost in urejenost slovenskega podeæelja. • Ker zagotavljamo samooskrbo s hrano v dræavi. »ajna paπteta • GavriloviÊ • 50 g

Akcija

0,39 ¤

-33 %

• Ker varujemo okolje zaradi krajπih transportnih poti.

Redna cena: 0,59 ¤

Slovensko

Predjed weekend, ribe z zelenjavo • Delamaris • 125 g

Akcija

0,97 ¤

-30 %

Redna cena: 1,39 ¤

Tuna Rio mare s fiæolom

2,24 ¤ Redna cena: 4,49 ¤

Kocka Knorr

OdliËna

1,29 ¤

PONUDBA

• veË vrst • 120 g

• 2 x 160 g

-50 % do

Redna cena: 0,0 ¤


10

Helmann’s

OdliËna

• majoneza, 240 g • tatarska omaka, 233 g

1,79 ¤

PONUDBA Redna cena: 0,0 ¤

Slovensko

Dietni dæem D’arbo

• marelica • jagoda • borovnica • 330 g

Akcija

2,69 ¤

-16 %

Redna cena: 3,22 ¤

RdeËa pesa Natureta

Slovensko

• Eta • 1000 g

Akcija

1,27 ¤

-30 %

Redna cena: 1,84 ¤

Kislo zelje Natureta • Eta • 1000 g

Akcija

1,49 ¤

-31 %

Redna cena: 2,18 ¤

predvalentinov koncert z

ValentinoV koncert

Najbolj

nor zur z

TONY

CETINSKI

DISCO PLANET CELJE

DISCO PLANET MARIBOR

DISCO PLANET KRANJ

DISCO PLANET KOPER

14. I 2. I 22h

7. I 2. I 23h

1. I 2. I 23h

21. I 2. I 23h

NAPOVEDNIK ZA NAJBOLJ VROÈE ZABAVE NA DISCO PLANETU!

Več informacij na: www.planet-tus.si


11

Keksi Orangino

Akcija

»okolada Milka Bubbly

1,89 ¤

-15 %

0,79 ¤

• s pomaranËnim nadevom • brez glutena • Schär • 150 g

Redna cena: 2,24 ¤

Rezina Frutabela

• mleËna • bela • Mondelez • 100 g

Akcija

-15 %

Redna cena: 0,94 ¤

Akcija

»okolada Kinder

• jagoda • gozdni sadeæi • Fructal • 30 g

• Ferrero • 100 g

Akcija

0,34 ¤

-30 %

0,99 ¤

-16 %

Redna cena: 0,49 ¤

»ips Crunchips Mega

Redna cena: 1,19 ¤

• veË vrst • 175 g

Akcija

Dietna Ëokolada Pea

1,19 ¤

-33 %

0,99 ¤

Redna cena: 1,79 ¤

• leπnik • jagoda • Frankofonia • 100 g

OdliËna PONUDBA


12

Energijski napitek monster energy • veË vrst • 500 ml

Akcija

0,99 ¤

-25 %

Redna cena: 1,32 ¤

Slovensko

Fructal

Slovensko

Slovensko

• nektar jagoda, 200 ml • sok ananas, 200 ml

Akcija

Fruc • pomaranËa • limona • 1,5 l

Akcija

0,46 ¤

-25 %

0,79 ¤

-20 %

Redna cena: 0,62 ¤

Redna cena: 0,99 ¤

Slovensko

PijaËa Za Symphony • hruπka • melisa • Pivovarna Union • 1,5 l

0,39 ¤

-50 % do

Redna cena: 0,78 ¤

Slovensko

Slovensko

Pivo Zlatorog Cockta • 1,5 l

Akcija

0,99 ¤

-13 %

Redna cena: 1,14 ¤

• Pivovarna Union • 0,5 l

Akcija

• alk. 4,9 % vol. • Pivovarna Laπko • 4 x 0,5 l Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju.

0,52 ¤

-13 %

3,99 ¤

Brezalkoholno pivo Union

Redna cena: 0,60 ¤

Redna cena: 0,0 ¤

OdliËna PONUDBA


13

Lepo in Ëisto Krema L’oréal nutri gold • veË vrst • 40 ml • 50 ml

Akcija

7,79 ¤

-21 %

Redna cena: 9,94 ¤

L’oréal Elseve • πampon, veË vrst, 250 ml • balzam, veË vrst, 200 ml

Akcija

2,49 ¤

-24 %

Redna cena: 3,29 ¤

Zobna pasta Parodontax • White • Extra fresh • 75 ml

Akcija

4,24 ¤

-22 %

Redna cena: 5,49 ¤

Slovensko

Robci Paloma exclusive soft

Finish tablete

• Paloma • 10 + 2

Akcija

• All in 1, 48/1, 56/1 • Quantum regular, 40/1

0,87 ¤

-45 %

9,38 ¤

Redna cena: 1,59 ¤

Redna cena: 14,44 ¤

Vanish Oxi Action

Akcija

• prah, 470/500 g • tekoËina, 1,5 l

Akcija

-35 %

4,99 ¤

-20 %

Redna cena: 6,24 ¤


14 Garancija

3 leta

Valentinove pozornosti Striænik las Remington HC5400 • Pro Power motor • rezila s titanovo oblogo • samobrusna rezila • 2 nastavljiva glavnika (3 - 42 mm) • Quick Wash sistem za hitro ËiπËenje • mikro USB polnjenje (kabel priloæen) • roËaj proti zdrsu • kabel / brez kabla • Ëas delovanja do 60 minut • Ëas polnjenja 16 ur • indikator polnjenja • πËetka za ËiπËenje, stekleniËka olja

Akcija

29,99 ¤

-25 %

Redna cena: 39,99 ¤

TU© SUPERMARKET

Garancija

2 leti Blazina srce Decoris • velikost: 36 x 30 cm • surovinska sestava: 100 % mikro poliester • polnilo: 100 % poliester • razliËna motiva Velja tudi v franπiznih prodajalnah Tuπ od 31. 1. 2014.

Akcija

-30 % 4,89 ¤ Redna cena: 6,99 ¤ TU© SUPERMARKET

Darilna vreËka - velika • razliËne oblike in motivi • z bleπËeËim posipom

Kodralnik las Remington AS300 • moË: 300 W • 2 nastavka: krtaËa s πËetinami 25 mm in okrogla krtaËa 19 mm • 2 nastavitvi toplota/hitrost • vrtljiv kabel

Akcija

14,99 ¤

-25 %

Redna cena: 19,99 ¤

TU© SUPERMARKET

Knjiga Seks tako se to dela • najnovejπi priroËnik vse kar ste vedno æeleli vedeti o spolnosti • veË kot 300 fotografij • 192 strani, trda vezava

Akcija

Akcija

-33 % 1,95 ¤

-50 % 14,97 ¤

Redna cena: 2,95 ¤

Redna cena: 29,95 ¤

TU© SUPERMARKET

TU© SUPERMARKET


15

Zloæljiv gugalnik Fisher Price Gugalnik, ki se “magiËno” zloæi. Edini gugalnik z vibracijami, glasbo (igra do 20 minut), varnostnim lokom in viseËimi igraËkami, ki se enostavno zloæi in zopet postavi s preprostim pritiskom na gumb. Snemljiva in pralna prevleka.

Oprema za otroke

Akcija

-41 % 49,99 ¤ Redna cena: 84,99 ¤ TU© HIPERMARKET

KengurujËek Tomy Premier V Tomy kengurujËku se bo vaπ malËek poËutil varnega, saj bo Ëutil vaπo bliæino, ko ga boste imeli obrnjenega proti sebi. Ko pa bo æelel spoznavati svet okoli sebe, ga boste obrnili naprej. KengurujËek ima varne sponke in prilagodljive trakove, ki omogoËajo starπem preprosto prilagajanje kengurujËka, vaπemu odraπËujoËemu otroku pa vso potrebno udobje in varnost, glede na njegovo teæo in velikost. KengurujËek je tudi opora malËku, saj podpira del otrokove teæe. Namenjen je malËkom od 3,5 do 9 kg.

Akcija

29,99 ¤

-57 %

Redna cena: 69,99 ¤

TU© HIPERMARKET

Avtosedeæ Cybex Solution Primeren od 3 do 12 let, oziroma od 15 do 36 kg. V avtomobilu nameπËen s pomoËjo avtomobilskega varnostnega pasu. Oporo za glavo je moæno namestiti v 3 razliËne naklone in 7 viπinskih stopenj. ZraËni sistem po πkoljki sedeæa omogoËa pretok zraka. Snemljiva pralna prevleka.

Akcija

-31 % 74,99 ¤ Redna cena: 109,99 ¤ TU© HIPERMARKET


16

SVEÆE IN SO»NO Majniπka solata

OdliËna

• cena za 1 kg

1,26 ¤

RdeËe pomaranËe Tarocco • cena za 1 kg

0,64 ¤

OdliËna PONUDBA

Ananas • cena za 1 kg

0,84 ¤

OdliËna PONUDBA

PONUDBA

CvetaËa • cena za 1 kg

1,08 ¤

OdliËna PONUDBA

Kaktusi in soËnice Mini orhideja Calimero

Orhideja

• v keramiËnem lonËku Postavimo jo na svetlo mesto, zalivamo kot ostale orhideje.

3,99 ¤

OdliËna PONUDBA

• z dvema cvetnima stebloma v ekskluzivni keramiki • z dekoracijo, izjemna eleganca

9,99 ¤

TU© SUPERMARKET

HIPERMARKET Planet Kranj, Planet Koper, Ljubljana BTC, Planet Celje, Planet Maribor, Seæana, Planet Novo mesto, Ljutomer in Grosuplje, Murska Sobota (Bakovska ul.), Maribor Pobreæje in Radvanje

• razliËnih vrst: krasule, aloje, euforbije • razliËnih velikosti in dekoracij.

SUPERMARKET Murska Sobota (Ledavska ul.), Gornja Radgona, Æalec, ©entilj, Novo mesto (Ul. Slavka Gruma), Polzela, Laπko, Slovenska Bistrica, Rogaπka Slatina, Mozirje, KoËevje, Celje (Ljubljanska ul.), Mengeπ, Kozina, Jesenice, Velenje, Krπko, Ruπe, Dravograd, RaËe, Slovenke Konjice, Prevalje, Vojnik, Lesce, Lucija, Idrija, LJ-ViË, Logatec, Kamnik-Perovo, Muta, Selnica ob Dravi, LJ-Ruski car, Ilirska Bistrica, Mislinja, Oplotnica, Ravne na Koroπkem, ©oπtanj, Koper, Sevnica-Boπtanj, Breæice, MoravËe, Krap, Gorice, Videm, Resman, LjubeËna, ZreËe, PodËetrtek, ©entjur, Kaplja, KEA ©marje, Lendava, Kozje, Lipa, Maja, Ptuj (Osojnikova c.)

OdliËna PONUDBA

Velja v izbranih trgovinah Tuπ in ne velja v franπiznih prodajalnah.

od

0,99 ¤

OdliËna PONUDBA

TU© SUPERMARKET

Ponudba izdelkov velja od 29. 1. do 4. 2. 2014 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu, v naslednjih Tuπ trgovinah in franπizah na obmoËjih: Celje, »eËovlje, Dravograd, Gornja Radgona, Krmelj, Laπko, Lendava, Litija, Ljutomer, Maribor, Meæica, Mislinja, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Oplotnica, Ormoæ, PodËetrtek, PoljËane, Polzela, Prevalje, Ptuj, RaËe, Ravne na Koroπkem, Rimske Toplice, Rogaπka Slatina, Ruπe, Selnica ob Dravi, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, ©entilj, ©marje, ©oπtanj, Velenje, Vojnik, Vransko, Zagorje, ZreËe in Æalec. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega prodajnega asortimenta. Ponudba izdelkov ne velja v Ekstra Tuπ na Ptuju. Osnova za izraËun viπine popusta so cene po centralnem ceniku podjetja Engrotuπ d.d. Redne cene so cene iz centralnega cenika na dan zaËetka veljavnosti akcijskega letaka. Za morebitne napake se opraviËujemo in vas prosimo, da nas pokliËete na brezplaËno telefonsko πtevilko: 080 13 10. Pridræujemo si pravico do sprememb. Blago je na razpolago do dnevne odprodaje zalog, zato si podjetje pridræuje pravico, da ob nepredvideno visokem povpraπevanju po doloËenem izdelku ta izdelek krajπi Ëas v posamezni poslovalnici ne bo na razpolago. Vse slike so simboliËne. Cene so v evrih. Engrotuπ d. d., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. Poπtnina plaËana pri poπti Celje 3102.

Tus trgovine in fransize akcija 29 1 4 2 14  

Tuš katalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you