Page 1

31 .0 5.

20 14

VEČ KOT FER. HOFER.

-20%

/

PiĹĄÄ?anÄ?ja nabodala

aTS]P RT]P

" #

2,49 iPZ^bbP\^

{_XœíP]íYXaPº]YXíXP[X {iPíX]YT]P]PQ^SP[RP XiW[PSX[]XZP#$V

cena kakovost

Neodvisno, s strani kupcev potrjeno najboljĹĄe razmerje. % % % % % -% -% -% -% -% -% -% -% -% % % % -% -% -% % -% -%%--%% -% -% -% -%%--%% -% -% -% -% --%% -% -% -%CYCO % -% - % -% -% -% -% - % -% -% -% -% -% -% -% -% ZloĹžljivo kolo -% -% -% % -% - -% -% -% -% - -% -% -RITTER % -%SPORT -% Mini Ä?okoladice $$"ZV

! (

VZMETENA OPORA SEDEŽA

-% -% -% -% % % % % -% -% -% % % % % % % % 49 % -% -% --% -% -% -% -% --%% -% -% % % -% -%%--%1, % % % -% - % -%% -% -% -% -%%--%% -% -% -% -% --%% -% -% % -% - -% -% -% -% - -% -% -% -% -% -% -% -% iPiPe^YbP\^

&#$ZV

za kos

199

st iz

ovo Kak

na drobne dele:

Fruc

{_^\PaP]Ă­P [X\^]PP[X {Z^aT]Ă­TZP[X {Ă­a]XaXQTi Pa^]XYP $[

3

-LETNA GARANCIJA

na okvir:

-LETNA 10 GARANCIJA

-18% -% -% -% -% -% -%MeĹĄalnik % % % -% -% -% -% -% -% -% 79 % -% -% % % % % % % 0, % % % % -% % % -% -% -% % -% -% -% % % % % % -% % -% -% -% -% - % -% -% -% -% - -% -% -% -% - -% -% -% -% -% -% -% -% % -% -BIOAKTIV % % % Pralni praĹĄek aTS]P RT]P

(&

aTS]P RT]P

!%(

{i\^V[YXeXW%F {ca_TÂşT]bcTZ[T]eaĂ­_a^bc^a]X]P) RP $[_aX\TaT]iP_^\XeP]YT e_^\XeP[]T\bca^Yd {T[TVP]c]T^Q[XZT*^WXÂśYT \TÂśP[]XZPXi[TVXaP]TVPYTZ[P X]bZa^\XaP]X\XT[T\T]cX {aTiX[PXieXb^Z^ZPZ^e^bc]TVP ]TaYPeTĂ­TVP[TVXaP]TVPYTZ[P !]^ÂşPb_^!aTiX[^\P {Se^Y]^ePa]^bc]^iP_XaP[^ ]P\^c^a]T\ST[dX]_^Za^ed {_^Za^ei^S_acX]^iPS^SPYP]YT bTbcPeX]\TS\TÂśP]YT\ {]PeXYP[]XZZPQ[P

-% -% -% -% -% -% % % % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % % % 19 -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % -% -%% -2, % % % % -% - % -% -% -% -% -%% -% -% -% -% -% -% -% -% % -% - -% -% -% -% - -% -% -% -% -% -% -% -% iPZ^bbP\^

&"ZV^i&_aP]YT

ATS]TRT]TPZRXYT]PcTYbcaP]Xb^^aXVX]P[]T7^UTaYTeTSXbZ^]c]TRT]T ?^]dSQPeT[YPeb^Q^c^" $! #S^aPi_a^SPYTiP[^V

74x v Sloveniji

POLNILNA ODPRTINA

05.06.

{<^d]cPX]5aTbWP[X {<PaX]T5aTbW "ZV^iiP"_aP]Y

PRIMEREN TUDI ZA DROBLJENJE LEDU

5 HITROSTNIH STOPENJ IN PULZNO DELOVANJE

za kos

24,99

3

-LETNA GARANCIJA

>3Ä&#x152;ETRTKA,

iPZ^bbP\^

$"[

-18%

>3PONEDELJKA,

aTS]P RT]P

?>B41=0?>=D310

-31%

S PRIROÄ&#x152;NO TORBO ZA PRENAĹ ANJE IZ TEKSTILA

?>B41=0?>=D310

SeT_PZXaP]YX!V

iPaPSXi[^º[YXeTVPP[d\X]XYPbcTVP^ZeXaYP _aT_a^bc^iPbWaP]YTeP]YTX]WXca^ _aX_aPe[YT]^iPe^º]Y^ {eT[XZ^bcZ^[Tb)RP$ R\! {\TaTi[^ºT]TVPZ^[TbP) '#g%"g#"R\3g¾gE {P[d\X]XYPbc^ZeXaeXœX]P)"R\i[^º[YXe b_^\^íY^cTíPYPiPbZ^í]TVP\TWP]X i\PX]WXcaTVPiP_T]YP[RP {iPS]YX\T]YP[]XZB78<0=>b&_aTbcP eP\XX]eac[YXeX\_aTbcPe]XZ^\]Pa^íPYd {bcPQX[]XX]V[PSZ^cTZ^íXP[d\X]XYPbcX Z^[TbX {_[PcXœíXiSe^bcT]bZX\X^Qa^íX _]Te\PcXZXi^SbTe]XZX {EiPe^aPb_aTSPYX]iPSPY {QPcTaXYbZT;43[díX

ZLOŽLJIVO

02.06.

st iz

ovo Kak

30 93 866

Vsi izdelki iz posebne ponudbe so za razliko od stalnega sortimenta dobavljivi samo v omejeni koliÄ?ini. V primeru, da bodo ti izdelki kljub skrbnemu naÄ?rtovanju zalog oz. nepriÄ?akovano velikemu povpraĹĄevanju Ĺže prvi dan razprodani, vas vljudno prosimo za razumevanje. Prodaja izdelkov iz sortimenta in posebne ponudbe samo v koliÄ?inah, obiÄ?ajnih za gospodinjstva. Izdelki iz akcijskih in drugih Ä?asovno omejenih ponudb, ki veljajo tudi v nedeljo, so v nedeljo na voljo samo v poslovalnicah, ki so ob nedeljah odprte. Seznam teh poslovalnic najdete na www.hofer.si. Pri tekstilnih izdelkih in Ä?evljih nekateri modeli niso dobavljivi v vseh velikostih oz. ĹĄtevilkah. Steklena embalaĹža je nevraÄ?ljiva, cene vkljuÄ?ujejo vse dajatve. Slike so predlogi za serviranje. Slike so simboliÄ?ne. PridrĹžujemo si pravico do tehniÄ?nih in optiÄ?nih sprememb. Cene veljajo za izdelke brez dekoracijskih dodatkov. Cene so v evrih in vkljuÄ?ujejo DDV. Za napake v tisku ne odgovarjamo. 23/14

nas na


Hofer sporoÄ?a KUPON ZA 50% POPUST NA VINO REFOĹ K

(velja samo ob nakupu govejega prĹĄuta in/ali gorenjskega sira)

OD Ä&#x152;ETRTKA DO NEDELJE,

29.05.â&#x20AC;&#x201C;01.06., oz. do razprodaje zalog V nedeljo je ponudba na voljo samo v poslovalnicah, ki so ob nedeljah odprte.

Pri nakupu govejega prĹĄuta in/ali gorenjskega sira prejmete ob predloĹžitvi kupona popust na refoĹĄk iz vinske kleti KavreÄ?iÄ?.

POPUST S KUPONOM

-50% NA REDNO CENO

Goveji prĹĄut

REDNA CENA ZA KOS

3,99 5,32/l

9378

st iz

ovo Kak

narezana suĹĄena mesnina iz govejega stegna, zaÄ?injenega s skrbno izbrano meĹĄanico sestavin, 80 g

st iz

ovo Kak

KAVREÄ&#x152;IÄ&#x152;

RefoĹĄk

kakovostno suho rdeÄ?e vino z zaĹĄÄ?itenim geografskim poreklom, 0,75 l

12,99 za kg samo

st iz

ovo Kak

2,49 za kos samo

Gorenjski sir

mehki do poltrdi nezorjeni sir iz kravjega mleka, s tradicionalnim domaÄ?im okusom, idealen za narezke ali peko na Ĺžaru, 45 % m. m. v s. s. {beli ali {dimljeni ali {z dodanim Ä?esnom

Minister za zdravje opozarja, da prekomerno uĹživanje alkohola lahko ĹĄkoduje zdravju. Kupon velja od 29.05. do 01.06.2014 oz. do razprodaje zalog samo ob nakupu govejega prĹĄuta in/ali gorenjskega sira iz aktualne kulinariÄ?ne ponudbe. Veljaven je samo kupon, izrezan iz letaka, velja pa samo za nakup enega izdelka. UnovÄ?ite ga lahko v vseh Hoferjevih poslovalnicah. Popust se obraÄ?una pri blagajni, uveljavljate pa ga lahko le ob predloĹžitvi kupona in velja samo za izdelek s kupona. Za vsak izdelek lahko pri posameznem nakupu unovÄ?ite samo 1 kupon. Popust, naveden na kuponu, velja samo za 1 izdelek. Menjava izdelka je moĹžna le ob predloĹžitvi raÄ?una. Kupona ni mogoÄ?e zamenjati za gotovino. Redna cena je Hoferjeva originalna diskontna cena.

RIBOGOJSTVO GORIÄ&#x152;AR

SVEŽIH RIB

PotoÄ?na zlatovÄ?ica iz hladilnika

31,13/kg

Ĺ parglji

sveĹžega okusa in preprosta za pripravo

zeleni, razred I, 500 g

-31% -% -% -% -% -% -% -% % % % % -% -% --% -% -% -% -% --%%1,-%49 -% -% % % % % -% -% --%% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -% -% -% -% % % % % -% % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -% -% -% % % % % % % z % % i Ä&#x152;eĹĄnjev ost % -% -% -% -% paradiĹžnik -% -% -%% -% -% -% -% -% -% --% -% -%za-%kg-samo kov-% -% -% a % K -% -% -%% -% -% -% -%%--%%--%% -% -% -% -% --%%--%% -% -% -% -% -% --%%--%% -% -% -% -%99 -% -% - % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% --%%--% -% -42% -% -% - % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % -% -% -%% -% -% -% -% -% -% -% -% -%Uporaba: -% -% -% -% -% -%vrat -% -% -% -% -% Svinjski -% -% -% -% -% -% % % % % -% -% -% -% % % % % brez kosti 69 % % % 0, % -% -% -% --%%--%% -% -% -% --%%--%% -% -% -% -%%--%% -% -% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -%%--% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -% -% - Belo grozdje -% -% -% IN MORSKIH SADEĹ˝EV

redna cena

2,19

za zavoj samo

2,98/kg

8,

razred I, 500 g

redna cena

1,19

svinjski vrat brez kosti je idealen za peÄ?enje na Ĺžaru, odliÄ?en pa je tudi kot peÄ?enka.

v kosu, iz hladilnika

za zavoj samo

1,38/kg

brez peÄ?k, razred I, 500 g

-31% -% -% % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % % % % % % % -% -% -% -% -% -% -% -29 -% -% -%% -% -% -% -% -% -% --% -% -%za-%kg samo -% -% -%% -% -% % % -% -% % % % % % % % % % % % % % % % % 1, % -% % --%% -% -% - % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % -% -% -%%--% -% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -%99 % % % % % -% -% - % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%-% -% -% -% -% -% -% -% --% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -% -% - % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % -% -% -%% -% -% --%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% redna cena

1,89

3,

za zavoj samo

2,58/kg

Redne cene so Hoferjeve diskontne cene, ki so veljale do akcijske ponudbe.

Lilija

Vrtnica

v lonÄ?ku Ă&#x2DC; 12 cm

razliÄ?ne barve, v lonÄ?ku Ă&#x2DC; 12 cm

OD Ä&#x152;ETRTKA, 29.05., do razprodaje zalog

2,69 za kos samo

Slike so simboliÄ?ne.

2,99 za kos samo

Ugodna ponudba rezanega cvetja â&#x20AC;&#x201C; vsak dan v Hoferju!


OD PONEDELJKA DO SREDE,

02.06.â&#x20AC;&#x201C;04.06., oz. do razprodaje zalog

UNION

Pivo

prodajna enota: 6 ploÄ?evink alk. 4,9 % vol., 6 x 0,33 l

Minister za zdravje opozarja, da prekomerno uĹživanje alkohola lahko ĹĄkoduje zdravju.

-14%

Sok rdeÄ?e pomaranÄ?e

st iz

ovo Kak

redna cena

4,69

Karamele z okusom sadja 500 g

-26%

redna cena

1,75

-% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % % % % % % % % 99 3, -% -% --% -% -% -% -% --%% -% -% -%-% -% -% -% -% --% -% -% -% -% --%% -% -% -% % % 29 % % -% % -% -% -% -% % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % -%--%%--%%-% -1, % % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -%--%%-% -% -% -% -% -% --% -% -% -% -% - % -% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% --% -%--%%--%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% --% -% -% -% Bio suho -19% sadje

100% direktno stisnjen, iz hladilnika, 1 l

za zavoj samo

za kos samo

2,02/l

2,58/kg

-24%

redna cena

redna cena

1,98

1,23

Ĺ ipkov Ä?aj

veÄ? vrst, 300â&#x20AC;&#x201C;100 g

50 Ä?ajnih vreÄ?k, 150 g

1,49 za kos samo

0,99 za kos samo

6,60/kg oz. 0,02/vreÄ?ko

-% -% -% -% -% % % % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % % % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% %3):-<1%+jB>--;%<7*-j34 -% -% --%% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -%%j*:---Bj% -% -%12 =*7> -44% 9 % 7$ % 6 -% -% -% -% -% - -% -% -% -% -% %1-$(%1.28-3%29-$%1-( -% -% -% -% -% -% - 6,0$/12 % % -% Mesni sir % % % % % % % -% -% % % % % 0$. % % % % % %  % % 39 % ( 1 % % % % (9$ 9$5-Â?% -% -% --%%--% -% -% -% --%%--% -% -% -% -%%---%%%--%%-% --%%--% -% -% -% --%%--% -%1,-% -% -%%--%% -% -% -% --%% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -%%--%--%%-% --%% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -%%--% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% --% -%--%%--%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% --% -% -% redna cena

iz

=/7,6 -j+6-

st ovo Kak

=;7>j j*76 Â&#x17E;3 j<7

iz hladilnika, 400 g

2,49

za kos samo

4,63â&#x20AC;&#x201C;13,90/kg

Lutenica

Hrana za maÄ?ke

350 g

-25%

-21%

redna cena

1,99

1,49 za kos samo

veÄ? vrst, 12 x 100 g redna cena

1,89

1,49 za kos samo

-25% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% 99 -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% 1, -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%-% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%-% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% 3,73/kg

redna cena

2,67

4,26/kg

za zavoj samo

1,66/kg oz. 0,17/vreÄ?ko

HruĹĄke

Slovenske jagode

nepakirane, razred I

razred I, 250 g

Slovenska solata kristalka razred I

st iz

ovo Kak st iz

ovo Kak

-33%

-42%

-30% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % % % % % % % % % 49 % -%55% -% -% 79 -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -1, -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -0, % % 0, % % % % -% -% --%% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -%% -% --%% --%% --%% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -%% -%--%%--%%--%% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -%%--% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -% --%% --%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -%--%%--%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -% --%% --%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -%--%%-% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -% -% -% -% -% -% redna cena

za zavoj samo

1,19

redna cena

redna cena

2,59

za kg samo

3,16/kg

Redne cene akcijske ponudbe izdelkov iz naĹĄe stalne ponudbe na tej strani so originalne Hoferjeve diskontne cene. Redne cene akcijske ponudbe sadja in zelenjave na tej strani so Hoferjeve diskontne cene, ki so veljale do akcijske ponudbe.

0,79

za kos samo


NOGOMETNA TEKMA EKIPA ŽEJNIH

za kos

za kos

0,49

0,69

0,33/l

5

6

Ledeni Ä?aj

PomaranÄ?ni sok

st iz

ovo Kak

za kos

3

za kos

za kos

1,59

0,49

1,12

1,06/l

0,33/l

2,24/l

9

Pivo

10

Cola/Cola Mix

Pivo Zlatorog

za kos

0,63 1

st iz

ovo Kak

JabolÄ?ni sok za zavoj

2

za zavoj

za kos

4,89

0,99

2,29

1,63/l

0,50/l

0,76/l oz. 0,39/kos

8

Premium pivo

11

Ora

Ĺ portni napitek

st iz

ovo Kak

NOVO za kos

za kos

4

1

JabolÄ?ni sok

3

100% sadni deleĹž, 1 l

2

Premium pivo

alk. 5,0 % vol., 6 x 0,5 l

4

0,53

0,64

1,06/l

0,43/l

Radler z okusom grenivke

Pivo

alk. 4,2 % vol., 1,5 l

Radler z okusom grenivke alk. 2,0 % vol., 0,5 l

5 6

Ledeni Ä?aj

z okusom breskve, 1,5 l

PomaranÄ?ni sok

100% sadni deleĹž, 1 l

Bitter Lemon/ Tonic Water

7

7

Bitter Lemon/ Tonic Water

9

1,5 l

8

Cola/ Cola Mix 1,5 l

Ora

{Original ali {Exotic 2l

10

LAĹ KO

Pivo Zlatorog alk. 4,9 % vol., 0,5 l

11

Ĺ portni napitek obogaten s kisikom {brusnica ali {pomaranÄ?a ali {limona 6 x 0,5 l

Minister za zdravje opozarja, da prekomerno uĹživanje alkohola lahko ĹĄkoduje zdravju.


PRI HOFERJU EKIPA LAÄ&#x152;NIH

za kos

za kos

6

1,45

13,17/kg

3,63/kg

Kalifornijske pistacije

za kos

5

za kos

1,59

0,84

3,52/kg

9

AraĹĄidi

Pokovka za mikrovalovno peÄ?ico

za kos

0,88

3,18/kg

10

3,95

4,20/kg

3

Ä&#x152;ips

Rebrasti Ä?ips

za kos

1,99 5,69/kg

1 za kos

2,39 11

za kos

0,59

za kos

0,69

2,95/3,37/kg

8

Napolitanke

Snips/ Snips Spicy

2,12/2,30/kg

2

za kos

0,99

4,72/kg

Krekerji

1 2

v ĹĄkatli, 350 g

Baby preste/ hrustljavi mix 325 g/300 g

3

Rebrasti Ä?ips veÄ? vrst, 200 g

4

5,50/6,19/kg

Mini krompirjeve palÄ?ke

5

Velike slane palÄ?ke {slane (4 x 45 g) ali {s sezamom (4 x 40 g)

Pokovka za mikrovalovno peÄ?ico

4

7

dve vrsti, 4 x 100 g

6

Baby preste/ hrustljavi mix

za kos

0,59 7

Krekerji

Kalifornijske pistacije dve vrsti, 300 g

Velike slane palÄ?ke

Mini krompirjeve palÄ?ke

9

veÄ? vrst, 125 g

8

Snips/ Snips Spicy

slan prigrizek, 200 g/175 g

10

Ä&#x152;ips

{soljen ali {s papriko 250 g

AraĹĄidi praĹženi in soljeni, 500 g

11

Napolitanke polnjene z vanilijevo kremo, 1 kg


Hofer sporoÄ?a

SP

OD PONEDELJKA,

Slan prigrizek XXL {Hot Chili ali {sirove kroglice ali {araĹĄidovi hrustljavÄ?ki 450 g

Prigrizek Soccer Stars {s kislo smetano in Ä?ebulo ali {s keÄ?apom ali {slan 125 g

V NIZKIH

CENAH

za kos

1,99 4,42/kg

za kos

0,99 Ä&#x152;ips Pringoooals

7,92/kg

Bonboni PEZ Soft s ĹĄkatlico

posebna izdaja ob svetovnem prvenstvu v nogometu; v kompletu: 1 zavojÄ?ek bonbonov Classic (90 g), 1 zavojÄ?ek bonbonov Tropic (90 g), 1 ĹĄkatlica za bonbone in 1 mini nogometna stena, na katero lahko streljate z bonboni

02.06.

POSEBNA PONUDBA

posebna izdaja ob svetovnem prvenstvu v nogometu {z okusom sira ali {z okusom keÄ?apa in majoneze ali {z okusom italijanskega kruha focaccia ali {Chili Samba 190 g

Toffifee

posebna izdaja ob svetovnem prvenstvu v nogometu, 3 x 125 g

MeĹĄani slani prigrizki

za kos

400 g

3,99

za komplet

2,59

1,99 10,47/kg

10,64/kg

Salsa

Tortilla Ä?ips

okusna omaka za tortilla Ä?ips {sirova ali {pekoÄ?a paradiĹžnikova ali {paradiĹžnikova s papriko 315 g/300 g

{s Ä?ilijem ali {z nacho sirom ali {navaden 250 g za kos

zniĹžano od 08.05.2014

1,99

prej 0,95

4,98/kg

0,89 za kos samo

3,56/kg

za kos

0,99

0,47

alk. 3,5 % vol., svetlo pivo z niĹžjim odstotkom ekstrakta v osnovni sladici, niĹžjo vsebnostjo alkohola in specifiÄ?no grenÄ?ico, 0,5 l

vost

za kos

3,20

0,66

0,97

za kos

0,94

1,32/l

1,94/l

o Kak

s predstavitvijo 100 najboljĹĄih igralcev iz vseh nogometnih reprezentanc, opisi prizoriĹĄÄ? in sporedom tekem

za kos

za kos

1,42/l

ADRIA MEDIA

Revija Superzvezdniki nogometnega SP 2014

Pivo Pils Export

osveĹžujoÄ? in poĹživljajoÄ? izotoniÄ?ni napitek, s katerim po ĹĄportni dejavnosti nadomestite minerale {Passion Fruit ali {Mountain Blast ali {Citrus ali {Blood Orange 0,5 l

za kos

alk. 5 % vol., tradicionalen Ä?eĹĄki leĹžak prvovrstne kakovosti, 0,5 l

LAĹ KO

Powerade

priljubljena pijaÄ?a sedaj v videzu svetovnega prvenstva v nogometu, 0,33 l

Pivo Staropramen

IZ NAĹ E STALNE PONUDBE

3,14/3,30/kg

Coca-Cola

za kos

1,88/l

Minister za zdravje opozarja, da prekomerno uĹživanje alkohola lahko ĹĄkoduje zdravju.

iz

PANINI

SliÄ?ice Fifa World Cup Brasil 2014

5 sliÄ?ic v zavojÄ?ku

za zavojÄ?ek

za kos

1,99 3,43/kg

visokokakovostna gorÄ?ica specifiÄ?nega okusa z 9 izbranimi zaÄ?imbami; odliÄ?na priloga k mesnim jedem in dodatek za pripravo delikatesnih solat, 580 g

AXE

AXE

neustavljivo privlaÄ?ni vonji {Excite ali {Dark Temptation ali {Africa ali {Apollo 250 ml

neustavljivo privlaÄ?ni vonji {Excite ali {Dark Temptation ali {Africa ali {Apollo 150 ml

Gel za prhanje

0,60

GorÄ?ica v pivskem vrÄ?ku

0,12/kos

Dezodorant v prĹĄilu

Izdelek lahko kupite na blagajni.

Koledar SP v nogometu s pivom

za kos

1,79 7,16/l

za kos

2,59 17,27/l

25 razliÄ?nih vrst piva (0,5 l) iz priznanih evropskih pivovarn za vsak dan svetovnega prvenstva v nogometu (prodaja samo v zavoju)

za zavoj

39,99 1,60/kos

OB NAKUPU 10 ZAVOJÄ&#x152;KOV SLIÄ&#x152;IC ALI VEÄ&#x152; PREJMETE NA BLAGAJNI ALBU FIFA WORLD CUP BRASIL 2014 BREZ M* PLAÄ&#x152;NO!

O DARILupu k a n ob ojÄ?kov 10 zavliÄ?ic s * Album za sliÄ?ice ni del Hoferjeve ponudbe, zato ga ne morete kupiti posamezno.


POSEBNA PONUDBA

OD PONEDELJKA,

Lahka viseÄ?a mreĹža

02.06.

za kos

iz zraÄ?ne in trpeĹžne poliamidne tkanine, udobna, vkljuÄ?no s kavljema in vrvema za namestitev, vel. ca. 140 x 270 cm (Ĺ x D), maks. obremenitev: 100 kg

za kos

12,99

14,99

ZLOĹ˝ENA ZAVZAME MALO PROSTORA â&#x20AC;&#x201C; IDEALNA ZA POTOVANJA

Poletna spalna vreÄ?a

izjemno lahka (masa: le ca. 720 g), zloĹžena zavzame malo prostora zaradi kompresijske vreÄ?e, vrhnji material: 100% poliester, polnilo: 100% silikonizirani poliester, dolĹžina vreÄ?e (s kapuco): ca. 225 cm RAZLIÄ&#x152;NE BARVE

S KAPUCO

Samonapihljiva leĹžalna podloga

zelo udobna zaradi posebej debelega zraÄ?nega oblazinjenja, trpeĹžen vrhnji material z izjemno dobro izolacijo, idealna za taborjenja ali kot leĹžiĹĄÄ?e za goste, preprosta uporaba, mere: ca. 188 x 66 x 5 cm (D x Ĺ x V) ZLOĹ˝ENA ZAVZAME MALO PROSTORA ZLOĹ˝EN ZAVZAME MALO PROSTORA

PENASTO JEDRO IN VRHNJI MATERIAL STA ZLEPLJENA PO VSEJ POVRĹ INI

Samonapihljiv vzglavnik

s prijetno mehko vrhnjo stranjo, spodnja stran s prevleko proti drsenju, idealen za taborjenja in potovanja, modre ali Ä?rne barve, mere napihnjenega vzglavnika: ca. 40 x 28 x 12 cm (D x Ĺ x V)

3-LETNA GARANCIJA za kos

Torba za kolo

3

{iz trpeĹžnega najlona {z visokokakovostno zadrgo {ojaÄ?an in oblazinjen del za sprednje in zadnje kolo {mreĹžast vstavek vzdolĹž spodnjega ĹĄiva za zraÄ?enje {primerna za kolesa z velikostjo okvir ja do 60 cm (20")

-LETNA GARANCIJA

za kos

39,99

15,99

RAZLIÄ&#x152;NE BARVE

Svetilka za taborjenje/ ĹĄotorska svetilka

za kos

7,99

4,99

Ĺ OTORSKA SVETILKA

3

-LETNA GARANCIJA

BELA ALI PISANA

za kos

19,99

{svetilka za taborjenje: majhna svetilka z 12 belimi LEDdiodami in priroÄ?nim roÄ?ajem za obeĹĄanje, vkljuÄ?no z baterijami, modre ali zelene barve, viĹĄina ca. 13 cm, Ă&#x2DC; ca. 11 cm, ali {ĹĄotorska svetilka: s 5 belimi LED-diodami ter magnetnim trakom za pritrditev na steno ĹĄotora, primerna tudi za trajno namestitev na steno, vkljuÄ?no z baterijami, Ă&#x2DC; ca. 10 cm

3-LETNA GARANCIJA

za kos

SVETILKA ZA TABORJENJE

Poletna LED-veriga

ustvari prijetno vzduĹĄje v notranjih prostorih in na vrtu, na prozorno verigo je nameĹĄÄ?enih 15 velikih lampijonÄ?kov (Ă&#x2DC; 15 cm) z visokokakovostno tekstilno prevleko in 2 LED-diodama v vsakem lampijonÄ?ku; z omreĹžnim prikljuÄ?kom, dolĹžina verige: ca. 7 m (brez kabla), dolĹžina kabla: ca. 10 m

3

-LETNA GARANCIJA

za komplet

19,99

KeramiÄ?na vaza, 2/1 kos za zavoj/kos

9,99 PrĹĄilo proti insektom/klopom OsveĹžilnik doma Asorbio Alio

OsveĹžilnik obutve in ĹĄportne opreme Asorbio Alio uÄ?inkovito odstranjuje neprijetne vonjave in vlago iz obutve, ĹĄportne opreme, torb, nahrbtnikov in kovÄ?kov, 208 g (8 x 2 kosa)

Asorbio Alio je ekoloĹĄki izdelek, ki nepri jetnih vonjav ne prikri je, temveÄ? jih vsrka vase.

uÄ?inkovito odstranjuje neprijetne vonjave in vlago v kleti, kuhinji, peÄ?ici, koĹĄu za smeti, maÄ?jem straniĹĄÄ?u ipd., 1 kg

zanesljivo ĹĄÄ?iti pred piki insektov ali ugrizi klopov, dermatoloĹĄko preverjeno, primerno predvsem za otroke {prĹĄilo proti insektom: deluje do 8 ur, ali {prĹĄilo proti klopom: deluje do 6 ur 100 ml Insekticide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite deklaracijo in navodila za uporabo.

za zavoj

5,99

z vonjem po agrumih, razliÄ?ne velikosti in oblike ODGANJA INSEKTE

NA NARAVNI OSNOVI za kos

3,99 39,90/l

za zavoj/kos

1,79 0,09â&#x20AC;&#x201C;1,79/kos

Potovalni komplet prve pomoÄ?i*

za kos

9,99

{ribiĹĄka palica: zloĹžljiva, dolĹžina ca. 210 cm, 6 delov s 5 obroÄ?ki, {kolesce: s sprednjo zavoro, 3 krogliÄ?nimi leĹžaji in zloĹžljivo roÄ?ico, za desniÄ?arje in leviÄ?arje, in {pribor: komplet svincev (50 g), komplet trnkov, komplet 6 ĹĄtoperjev, plovec, kleĹĄÄ?e in ĹĄkarje za vrvico

SveÄ?a citronela, 20/6/2/1 kos

5,00/9,99/kos

RAZLIÄ&#x152;NIH VELIKOSTI, BARV IN OBLIK

Komplet za ribolov

Avtomobilski komplet prve pomoÄ?i*

uporaben tudi na potovanjih, vsebina skladna s standardom DIN 13164, Ä?rne ali rdeÄ?e barve, s knjiĹžico z navodili za nudenje prve pomoÄ?i

s ĹĄtevilnimi pripomoÄ?ki, kot so komprese za rane, dihalna maska, ĹĄkarje, pinceta, Ä?istilni robÄ?ki, veliko razliÄ?nih obliĹžev itn.

28,80/kg oz. 0,37/kos

za kos

4,99

VELIKO PROSTORA ZA OSEBNA ZDRAVILA S TRAKOM ZA PRITRDITEV NA KOLO, NAHRBTNIK, PAS IPD. * Prosimo, da natanÄ?no upoĹĄtevate navodila za uporabo in druga varnostna opozorila.

za kos

5,99


Hofer sporoÄ?a

POSEBNA PONUDBA

OD PONEDELJKA,

RAZLIÄ&#x152;NE BARVE IN MODELI

Ĺ portna majica

Komplet oblaÄ?il za malÄ?ke, 2-delni

pajkice {dekliĹĄki: tunika in pajkice, Ä?no z dodanim elastanom za odli je gan prile a, majica {fantovski: iz 100% bombaĹž e s kratkimi rokavi in kratke hlaÄ? vel. 62â&#x20AC;&#x201C;104

02.06.

s kratkimi rokavi ali brez rokavov, z okroglim ali V-izrezom in prezraÄ?evalno strukturo na hrbtu, barvno usklajena s ĹĄportnimi hlaÄ?ami {Ĺženska: vel. 36â&#x20AC;&#x201C;44 {moĹĄka: vel. 48â&#x20AC;&#x201C;54 za kos

6,99 zraÄ?nost pot vrhnji material

koĹža

Ĺ portni nedrÄ?ek

RAZLIÄ&#x152;NE BARVE

v celoti podloĹžen, vrhnji material in ĹĄivi so elastiÄ?ni, zato ne draĹžijo koĹže, z mreĹžastim vstavkom na hrbtu, vel. 36â&#x20AC;&#x201C;44 zraÄ?nost pot vrhnji material

koĹža

za kos

12,99 za komplet

7,99

Ĺ portne hlaÄ?e

z razliÄ?nimi vrstami pasu in razliÄ?no dolgimi hlaÄ?nicami, enobarvne ali v meliranem videzu {Ĺženske: vel. 36â&#x20AC;&#x201C;44 {moĹĄke: z Ĺžepi, vel. 48â&#x20AC;&#x201C;54

za kos

7,99

fantovski modeli:

ZALOŽBA GRAHOVAC

OtroĹĄka pravljica/pouÄ?na knjiga

12 RAZLIÄ&#x152;NIH NASLOVOV

{UĹživaj v najljubĹĄih pravljicah (z nalepkami): â&#x20AC;&#x201C; Pepelka in Janko in Metka ali â&#x20AC;&#x201C; Grdi raÄ?ek in Volk in sedem kozliÄ?kov â&#x20AC;&#x201C; itn., ali {pouÄ?na knjiga: â&#x20AC;&#x201C; LisjaÄ?ek spoznava barve ali â&#x20AC;&#x201C; MnoĹži s ĹĄportnikom Lukom â&#x20AC;&#x201C; itn.

Bodi za dojenÄ?ke/ malÄ?ke, 2 kosa

za kos

1,99

iz 100% bombaĹža, s 3 pritiskaÄ?i v koraku {s tankimi naramnicami ali {s ĹĄirokimi naramnicami ali {s kratkimi rokavi vel. 50â&#x20AC;&#x201C;104

za zavoj

4,99 2,50/kos

Z ZABAVNIMI NAPISI


POSEBNA PONUDBA

OD Ä&#x152;ETRTKA,

05.06. Steklena skledica, 6 kosov

Desertni kroĹžnik, 6 kosov

za priloge, iz visokokakovostnega kristalnega stekla, primerna za pomivanje v pomivalnem stroju {ovalna: ca. 13 x 12,5 x 6,5 cm (D x Ĺ x V), ali {oglata: ca. 15 x 14 x 6,5 cm (D x Ĺ  x V)

iz visokokakovostnega kristalnega stekla, primeren za pomivanje v pomivalnem stroju {ovalen: ca. 18 x 12 cm, ali {oglat: ca. 19 x 19 cm

ODPORNA PROTI PRASKAM

za zavoj

12,99 2,17/kos

za zavoj

8,99 1,50/kos

Steklena skleda

za sadje in solato, iz visokokakovostnega kristalnega stekla, primerna za pomivanje v pomivalnem stroju {ovalna: ca. 25 x 23 x 12 cm (D x Ĺ x V), ali {oglata: ca. 22 x 21 x 12,5 cm (D x Ĺ  x V)

ODPORNA PROTI PRASKAM

Bela Ä?okolada

DraĹže bonboni

100 g

leĹĄniki, mandlji, rozine in araĹĄidi, obliti z mleÄ?no, temno ali belo Ä?okolado, 500 g

za kos

Karamelni piĹĄkoti

0,49

originalno belgijsko pecivo, 400 g (2 x 200 g) za kos

za kos

3,59

4,90/kg

7,99

7,18/kg

za zavoj

1,99

LINO

Ä&#x152;okolino

4,98/kg

Posoda za zamrzovanje, 5/4/3 kosi pokrov s prostorÄ?kom za napise prihrani Ä?asovno potratno odstranjevanje nalepk, temperaturno obstojna do maks. â&#x20AC;&#x201C;40 °C, primerna za pomivanje v pomivalnem stroju {5 posod (0,5 l) ali {4 posode (0,75 l) ali {3 posode (1,2 l)

za zavoj

Ĺžitna kaĹĄica za otroke, s 7 vitamini, 1 kg

Ä&#x152;okoleĹĄnik

3,99

Ĺžitarice za zajtrk, z 8 vitamini, 1 kg

0,80â&#x20AC;&#x201C;1,33/kos

DĹžem

{rabarbara in jagoda ali {pomaranÄ?a ali {gozdni sadeĹži ali {rdeÄ?i ribez 450 g

S PROSTORÄ&#x152;KOM ZA NAPISE

za kos

za kos

1,49

za kos

6,99

3,31/kg

7,49

Hofer foto storitve

Ugodne cene fotografij, fotoknjig, koledarjev, foto daril ...

Ujemite poletne utrinke in jih shranite v fotoknjigi Prava fotoknjiga

kakovost slik ¡ visokoloÄ?ljiva videz ¡ eleganten za panoramske slike ¡ tudi v ĹĄtevilnih formatih ¡ nain zvoljo razliÄ?nim ĹĄtevilom strani

Fotoknjiga

vrste vezave ¡ razliÄ?ne 16 do 156 strani ¡ odvelikosti 10 x 15 cm ¡ do pribl. 30odxpribl. 30 cm tudi z oplemenitvijo ¡ sedaj v visokem sijaju

Mehka vezava

Platnena vezava

Spiralna vezava

Ĺ˝iÄ?no spenjanje

za kos od

4,99*

za kos od

19,95* * Navedene cene vkljuÄ?ujejo DDV, ne vkljuÄ?ujejo pa stroĹĄkov poĹĄiljanja. Dostava izkljuÄ?no po Sloveniji.

Ĺ e veÄ? idej za darila in dodatne informacije na:

www.hoferfoto.si


Hofer sporoÄ?a

?>B41=0?>=D310

>3Ä&#x152;ETRTKA,

05.06.

VSE ZA MOJSTRSKO VELIKE

PRIHRANKE Transportni pripomoÄ?ek s kolesci

i]TSabTĂ­^eaW]Y^bcaP]Y^XSTP[T]iP _aTbcPe[YP]YTcTÂşYXW_aTS\Tc^eeST[Pe]XRX VPaPÂşXP[X\TSbT[XceXY^b_aXa^Ă­]^^S_acX]^ iPa^Ă­PY]^bX[]^bc)\PZb!$ZV

za kos

9,99 OKROGEL ALI OGLAT

ŠKARJE ZA REZANJE BETONSKEGA ŽELEZA

Gibka cev za Ä?iĹĄÄ?enje togih cevi/odtokov

Ĺ karje za rezanje betonskega Ĺželeza/cevne kleĹĄÄ?e

{ĹĄkarje za rezanje betonskega Ĺželeza:Xi ÂşVP]^[PZXaP]TYTZ[T]TRTeXiTaV^]^\bZ^ ^Q[XZ^eP]X\P?E2a^Ă­PYT\P#$\\ali {cevne kleĹĄÄ?e: ÂşVP]^[PZXaP]TZP[YT]X i^QYTRP"'R\ $

GIBKA CEV ZA Ä&#x152;IĹ Ä&#x152;ENJE ODTOKOV

{gibka cev za Ä?iĹĄÄ?enje odtokov:iPĂ­XϒT]YT^Sc^Z^e X]c^VXWRTeXie^S]X\c[PZ^\eZ^\_[Tcd)eTĂ­YPVXQZP RTeS^[ÂşX]P)RP"\Â&#x201E;''\\\P]YÂśPVXQZPRTe S^[ÂşX]P)RP"\Â&#x201E;$(\\!]PbcPeZPiP_aXZ[YdĂ­XcTe ]P_aÂś]TRTeXP[XPa\PcdaTb_^YZPb_a^cX_^eaPc]X\ ebcPeZ^\X]#]PS^\Tbc]PcTb]X[P ali {gibka cev za Ä?iĹĄÄ?enje togih cevi:iPĂ­XϒT]YT iP\PÂśT]XWc^VXWRTeXS^[ÂşX]P)RP$\Â&#x201E;RP(\\ bZaT\_[YT\ gibka cev za Ä?iĹĄÄ?enje odtokov:

za komplet/kos

CEVNE KLEĹ Ä&#x152;E

4,99

za kos

9,99

gibka cev za Ä?iĹĄÄ?enje togih cevi:

GIBKA CEV ZA Ä&#x152;IĹ Ä&#x152;ENJE TOGIH CEVI

Žaga/komplet Şag

za kos

{zajeralna Ĺžaga z oporo za Ĺžaganje: "$$\\X]SdZcXe]^ZP[YT]Xi^QYT ali '\\a^Ă­]P {3-delni komplet Ĺžag:ÂşPVP[XbXĂ­YXaT_$ ZcXe]^ *X]Sd $\\ VP ]PÂşP eQ^S ÂşPVP"\\X] ZP[YT]Xi^QYTali ÂşPVX]TVP {loÄ?na Ĺžaga 3 v 1: "\\]PbcPe[YXeZ^c ^ Z^eX] cPiP X]P[Xb !ÂşPV [XbcP ÂşPVX][XbciP[TbX]

10,99 3

-LETNA GARANCIJA

za komplet

9,99

3-DELNI KOMPLET ŽAG

Akumulatorska svetilka

i!;43SX^SP\X^eP[]PP[X^Za^V[P d_^aPQ]P]PaPi[XĂ­]T]PĂ­X]T {ÂşT_]PbeTcX[ZP)beTcX[Z^[T eiP\TcTXi_^[]X[]T_^bcPYT {]^Ă­]P[dĂ­ZP)b_a^ÂşXY^ STcTZc^aVXQP]YP {iPbX[]PaPibeTc[YPeP)beTcX[ZP bTbP\^STY]^eZ[YdĂ­X^Q Xi_PSdT[TZcaXĂ­]TVPc^ZP

MoĹĄki usnjeni Ä?evlji

iaPĂ­]XĂ­Te[YXXieXb^Z^ZPZ^e^bc]TVP db]YPXSTP[]XiP_^[TcYT*\TWZ^ _^S[^ÂşT]XX]_aXYTc]XiP]^ÂśT]YT i[PWZX\_a^UX[XaP]X\X]_a^Âş]X\ _^S_[Pc^\Âśc# Â&#x2013;#$

LOÄ&#x152;NA Ĺ˝AGA 3 v 1

za par

Vsebina preverjanj:

-LETNA 3 GARANCIJA

Ĺ kodljive snovi Prileganje Obdelava ID-projekta

311-02-SHS B13 bureauveritas.com /qualitycheck

24,99


?>B41=0?>=D310

>3Ä&#x152;ETRTKA,

05.06. Silikonsko/ poliakrilatno tesnilo

Komplet za silikoniziranje, 5-delni

{konstrukcijski silikon: _^bTQ]^ cTb]X[^Ă­a]TQPaeTiT[^^Qbc^Y]^ cTa^S_^a]^_a^cXDEÂşPaZ^\X] SadVX\eaT\T]bZX\e_[Xe^\ali {poliakrilatno tesnilo:iPcTb]YT]YT X]iP_^[]XcTeaPi_^ZX]UdVe]^caP] YXWX]id]P]YXW_a^bc^aXW*_a^i^a]^ Z^bT_^bdÂśX*[PWZ^VP_aTQPaePcTali {silikonsko tesnilo: _a^Âş]^cTb]X[^ bXeTQPaeTiPUdVXaP]YT^Qbc^Y]^ X]^S_^a]^_a^cXeaT\T]bZX\ e_[Xe^\ " \[

_XÂśc^[PieP[YT\iP^QXĂ­PY]T "\[^i" \[ZPacdÂśTeZ[YdĂ­]^ i!]PbcPeZ^\PXid\Tc]T\PbT iP]P]^bbX[XZ^]PcTa!]PbcPeZ^\P iPXiaPe]Pe^cTb]X[]T\PbT

za komplet

4,99

Obojestranski montaĹžni lepilni trak

za kos

2,99 9,64/l

Vrv/trak

{veÄ?namenska vrv: !\ali {vezalna vrvica: "g#\ali {trak za zavarovanje obmoÄ?ja nevarnosti:$\ali {zidarska vrvica: $\ali {pletena vrv: $\ali {univerzalna pletena vrv: &$\ali {vrv za perilo: za kos $\

iT[^\^Ă­T]bĂ­XbcX\PZaX[Pc]X\[T_X[^\_aX\TaT] iPd_^aPQ^e]^caP]YXWX]id]P]YXW_a^bc^aXW*iP WXca^caS]^X]]TeXS]^_aXcaYTeP]YT_aTS\Tc^e e^S^^SQ^YT]X]^S_^aT]_a^cXDEÂşPaZ^\ {trajen: cT\_TaPcda]^^Qbc^YT]^SÂ&#x2013;#w2S^ (w2bXeTQPaeT]^bX[]^bc)RP""ZV\ali {odstranljiv:cT\_TaPcda]^^Qbc^YT] ^SÂ&#x2013;#w2S^'w2_a^i^aT] ]^bX[]^bc)RP!$ZV\ eT[ (\\g$\ ZA LEPLJENJE KOVINE, STEKLA, PLOĹ Ä&#x152;IC, LESA IN VEÄ&#x152;INE UMETNIH MAS

za kos

3,99

1,99

0,80/m

Hoferjeva resnica ĹĄt. 18:=Pb\TWZADOVOLJNEGA KUPCA YT]PÂśP]PVaPSP

RAID

PrĹĄilo proti vsem insektom

Zaboj na kolescih

KoĹĄara

XieXb^Z^ZPZ^e^bc]Td\Tc]T \PbT_a^bc^a]X]P)RP'[\TaT) RP%g#g#$R\3gÂľgE

i!bcPQX[]X\Pi[^Âş[YXeX\Pa^Ă­PYT\P ]^bX[]^bc)RP!$ZV_a^bc^a]X]P)RP "$[\TaT)RP%g"&g!'R\3gÂľgE za kos

3,99

dĂ­X]Z^eXc_a^cX[TcTĂ­X\X]SadVX\ X]bTZc^\Â&#x2013;\dWP\baÂśT]^\ ]PePS]X\X]cXVaPbcX\Z^\PaYT\ ^bP\\^[YT\ϒdaZ^\Q^[WP\ Wa^ϒT\\aPe[YP\baTQa]X\ aXQXRP\bc^]^VP\bcaXVP[XRP\ X]_PYZ^\"\[

za kos

12,99

RAID

PrĹĄilo proti leteÄ?im insektom

dĂ­X]Z^eXc_a^cX\dWP\ ^QXĂ­PY]X\X]cXVaPbcX\ Z^\PaYT\^bP\baÂśT]^\ \^[YT\X_S#\[

za kos za kos

4,69

3,89 9,73/l

15,63/l

RAZLIÄ&#x152;NE BARVE IN MODELI

RAID

Z MODRIM ALI ZELENIM POKROVOM

28 cm

Polnilo za elektriÄ?ni aparat proti komarjem

33,4 c m

Prenosni hladilnik

bcTZ^Ă­X\X]bTZcXRXS^\ dĂ­X]Z^eXc_a^cX]PePS]X\ X]cXVaPbcX\Z^\PaYT\ ST[dYTS^#$]^Ă­XĂ­TVP d_^aPQ[YPcT'da]P]^Ă­e _a^bc^adeT[XZT\ S^!\!!&\[

za kos

5,69

T]TaVXYbZXaPiaTSdĂ­X]Z^eXc^bcX3i ;43_aXZPi^eP[]XZ^\W[PYT]YT) 'Â&#x2013;!"w2 _^ScT\_TaPcda^^Z^[XRT\^Âş]^bc]PbcP eXceTcT\_TaPcdaT\TS#w2X]%w2

za kos

RAID

51,5 cm

bcTZ^Ă­X\X]bTZcXRXS^\dĂ­X]Z^eXc_a^cX]PePS]X\X] cXVaPbcX\Z^\PaYT\ST[dYTS^"]^Ă­XĂ­TVPd_^aPQ [YPcT'da]P]^Ă­e_a^bc^adeT[XZT\S^!\!

PrĹĄilo Protection Plus

S KOLESCEMA IN IZVLEKLJIVIM ROÄ&#x152;AJEM

za kos

79,99

3-LETNA GARANCIJA

PROSTORNINA: CA. 18 l

QaTiebTQX]T

NOTRANJE MERE: 21,3 x 25,3 x 36 cm (Ĺ x G x V)

203,33/l

AUTAN

AUTAN

VKLJUÄ&#x152;NO S KABLOMA ZA DELOVANJE NA ENOSMERNI/IZMENIÄ&#x152;NI TOK

5,49

ElektriÄ?ni aparat proti komarjem s tekoÄ?im insekticidom

UPORABA V AVTU

iPiPœíXc^_aTS_XZX Z^\PaYTeX]^QPS^ecTa dVaXiXZ[^_^edíX]ZdYT _a^cX]PePS]X\cXVaPbcX\X] ca^_bZX\Z^\PaYT\ \[ za kos

5,49

PrĹĄilo Family Care

iPiPœíXc^_aTS_XZXX]bTZc^e* iT[^[PWZ^X]bdW^SPVP bZ^aPY]T^QídcXcT \[ za kos

4,99 49,90/l

54,90/l 8]bTZcXRXSTd_^aPQ[YPYcTePa]^?aTSd_^aPQ^eTS]^_aTQTaXcTSTZ[PaPRXY^X]

]Pe^SX[PiPd_^aPQ^


Hofer sporoÄ?a

OD Ä&#x152;ETRTKA DO NEDELJE,

05.06.â&#x20AC;&#x201C;08.06., oz. do razprodaje zalog V nedeljo je ponudba na voljo samo v poslovalnicah, ki so ob nedeljah odprte.

Mediteranske peÄ?enice veÄ? vrst, iz hladilnika, 300 g

-29%

Omaka za Ĺžar veÄ? vrst, 430 ml

redna cena

2,39

-23%

1,69

redna cena

1,29

za kos samo

Polnjena francoska ĹĄtruca

0,99 za kos samo

5,63/kg

-% -% -% -% -% -% -% -% % % % % % % % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - -% -% -% -% -% -% -% -% % % % % % -% -% --%%--% -% -% -% --%%--%% -% -% -% -%%--%%--%%---%%%--% -% -% -% --%%--%% -% -% -% --%%--%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -%--%% --%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -23% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -%--%% --%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - -% -% -% -% Sardine -13% Ajvar 0,45

{s Ä?esnovim maslom ali {z zeliĹĄÄ?nim maslom iz hladilnika, 175 g

2,30/l

redna cena

0,59

za kos samo

redna cena

iz vost

0,68

v rastlinskem olju, 125 g

o Kak

blagi, 290 g

jB>-;<7*-j -% -% -% -% -% -27% % 59 34= ):<1+ % 0, % *7 -Bj3 % % : > % * % j % -% -% (1267$9112-( -% -% --%%--%% -% -% -% --%%--%% -% -% -% -%%--%% -% $ 1 .8329$ % % % % -% -% -% -% -% -% -% -% 0,79 % ,0$/12 6 . % $ 0 % % - $-5%Â?(-%9$1-( -% -% -% % % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % -% -% % % % % 9 % % -% -% --% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -% -% -% --% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -% -% -% -% % % % -% -% --%% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -%% -%--%%--%%--%% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -%--%%--%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -% -% ALIO ECO EkoloĹĄko -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -%--%%--%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -% -% Ä?istilo s kisom -% -% -% - -% -% -% -% FERRERO -% 2,57/kg

za kos samo

redna cena

za kos samo

4,72/kg

=;7>j j*76 Â&#x17E;3 j<7

=/7,6 -j+6-

1,09

2,72/kg

Orehovi rogljiÄ?ki iz naĹĄe stalne ponudbe so od Gospodarske zbornice Slovenije prejeli zlato priznanje za odliÄ?no kakovost.

1l

Nutella

RogljiÄ?ki

redna cena

4,21

za kos samo

st

a ko vo

Redne cene akcije na tej strani so originalne Hoferjeve diskontne cene.

-17%

kazan

k

0,79

o Kak

do

1,19

iz vost

a

-33%

750 g

{orehovi ali {polnozrnati kokosovi ali {nugatovi 250 g

redna cena

3,49 -30% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% 29 -% -% -% 1, -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%-% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% IZ NAĹ E STALNE VeÄ?namensko Ä?istilo/Ä?istilo PONUDBE za kos samo

redna cena

1,85

4,65/kg

za kos samo

5,16/kg

za kg

Svinjski/puranji medaljoni

za kos

0,84

za kopalnico

Gobaste krpe

1l

razliÄ?nih barv, mere: 18 x 20 cm, 5 kosov

marinirani, iz hladilnika

Bela ĹĄtruca narezana, 1 kg

10,99

st iz

ovo Kak

za zavoj

0,79

za kos

1,49

0,16/kos

Hofer trgovina d.o.o.

www.hofer.si

Letak kt23 2014  

Hofer katalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you