Page 1

17 .0 5. 20 14

VEČ KOT FER. HOFER.

Puranji zrezki

st iz

ovo Kak

XiW[PSX[]XZP $V

-23%

aTS]P RT]P

# (

cena kakovost

-% -% -% -% -% -% Neodvisno, s strani kupcev potrjeno najboljĹĄe razmerje. % % % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % % 19 % % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % -% - % -3, % % % za kos % -% - % -% -% -% -% -%% -% -% -% -% -% -% -% -% % % % % % -% -% -% -% -% -% -% -% -% Bencinska motorna kosa

2 v 1: PREPROSTA IN HITRA ZAMENJAVA NITKE S TRIZOBIM REZILOM IN OBRATNO

%"'ZV

-29% -% -% -% -% % % % % -% -% -% % % % % 19 % % % 1, % -% % -% -%%--%% -% -% -% -%%--%% -% -% -% -% --%% -% -% -% % -% - % -% -% -% -% - % -% -% -% -% -% -% -% -% % -% % -% -% % -% - -% -% -% -% - -% -% -% -MAMM Mini rolade -23% aTS]P RT]P

#$bPS]X ST[TÂş $[

%(

iPZ^bbP\^

&([

aTS]P RT]P

!(!eabcX g!$V

129

NENAPORNO DELO ZARADI UDOBNEGA NOSILNEGA JERMENA IN ROÄŒAJEV Z ELEMENTI ZA UPRAVLJANJE

>3PONEDELJKA,

Jagodni nektar

iPZ^œ]Y^caPeT]PcTºYTS^bc^_]XW\TbcXW _^Q^íYXW^QYPaZXWX_ScTaiP^SbcaP]YT eP]YT_[TeT[P {Se^cPZc]X\^c^a {\^í) !$ZF {œXaX]PZ^œ]YTiSe^Y]^]XcZ^)#!R\ {œXaX]PZ^œ]YTbcaXi^QX\aTiX[^\)!$$R\ {_a^bc^a]X]PaTiTae^PaYPiPV^aXe^) [ {P[d\X]XYPbcPa^íPYPiebT\XT[T\T]cXiP d_aPe[YP]YTZ^bT–iP_aT_a^bc^X] ]PcP]í]^ST[^ {T[TZca^]bZXeºXVbXbcT\@dXRZBcPac X]bP\^STY]^daPe]PeP]YTS^e^SPiaPZP iPWXcTaiPV^] {iPaPSXaPibcPe[YXeTVPSaºP[PiPeiP\T \^c^a]PZ^bP_aX_aTe^idX]bWaP]YTeP]Yd \P[^_a^bc^aP

?>B41=0?>=D310

z

st i ovo Kak

19.05.

iPZ^bbP\^

3

-LETNA GARANCIJA

0,99 iPiPe^YbP\^

-% -% -% -% -% -% % % % raÄ?unalnik MEDIONÂŽ -% -% -% -% -% -% -% -%TabliÄ?ni % % % LIFETABÂŽ S7852, 19,9 cm (7,85") % -% -%%--%% -% -% -% -%%--%% -% -% -% -% --%% -% -% -% procesor % -% - % -% -% -% -% - % -% -% -% -% -% -% -% -% ĹĄtirijedrni ARM Cortex A9 (1,6 GHz) % % % % % -% -% -% -% -% -%-29% -% -% -% "(%ZV^i Z^b

Android™ 4.4, KitKatŽ

aTS]P RT]P

%(

Sadni sok

bPS]XST[TÂş {YPQ^[Ă­]XP[X {\d[cXeXcP\X]bZXP[X {_^\PaP]Ă­]X %g![

1,19

19,9-cm (7,85") veÄ?dotiÄ?ni zaslon z IPS-tehnologijo

(([^i!Z^b

{\TaT\PbP)RP!g "&g(R\ ÂľgEg6RP"&V

ATS]TRT]TPZRXYT]PcTYbcaP]Xb^^aXVX]P[]T7^UTaYTeTSXbZ^]c]TRT]T ?^]dSQPeT[YPeb^Q^c^ &$! #S^aPi_a^SPYTiP[^V

v Sloveniji

149

kamera (zadaj) s samodejnim ostrenjem in loÄ?ljivostjo 5 milijonov slikovnih pik, kamera (spredaj) z loÄ?ljivostjo 2 milijona slikovnih pik in mikrofon

-% -% -% -% -% -% % % % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % % % % -% -%% -% -% -% -% -%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % -% - % -% -% -% -% - % -% -% -% -% -% -% -% -% % -% - -% -% -% -% - -% -% -% -% -% -% -% -%

74x

za kos

iPiPe^YbP\^

3

-LETNA GARANCIJA

Vsi izdelki iz posebne ponudbe so za razliko od stalnega sortimenta dobavljivi samo v omejeni koliÄ?ini. V primeru, da bodo ti izdelki kljub skrbnemu naÄ?rtovanju zalog oz. nepriÄ?akovano velikemu povpraĹĄevanju Ĺže prvi dan razprodani, vas vljudno prosimo za razumevanje. Prodaja izdelkov iz sortimenta in posebne ponudbe samo v koliÄ?inah, obiÄ?ajnih za gospodinjstva. Izdelki iz akcijskih in drugih Ä?asovno omejenih ponudb, ki veljajo tudi v nedeljo, so v nedeljo na voljo samo v poslovalnicah, ki so ob nedeljah odprte. Seznam teh poslovalnic najdete na www.hofer.si. Pri tekstilnih izdelkih in Ä?evljih nekateri modeli niso dobavljivi v vseh velikostih oz. ĹĄtevilkah. Steklena embalaĹža je nevraÄ?ljiva, cene vkljuÄ?ujejo vse dajatve. Slike so predlogi za serviranje. Slike so simboliÄ?ne. PridrĹžujemo si pravico do tehniÄ?nih in optiÄ?nih sprememb. Cene veljajo za izdelke brez dekoracijskih dodatkov. Cene so v evrih in vkljuÄ?ujejo DDV. Za napake v tisku ne odgovarjamo. 21/14

VEČ NA 9. STRANI

22.05.

GPS

>3ÄŒETRTKA,

GPS

?>B41=0?>=D310

st iz

ovo Kak

nas na


Hofer sporoÄ?a NA RUMENI MUĹ KAT (velja samo ob nakupu ledene presne tortice)

-50% NA REDNO CENO

REDNA CENA ZA KOS

36494

4,99 6,65/l

PULLUS

Rumeni muĹĄkat

kakovostno polsladko belo vino z zaĹĄÄ?itenim geografskim poreklom, 0,75 l

15.05.–18.05., oz. do razprodaje zalog V nedeljo je ponudba na voljo samo v poslovalnicah, ki so ob nedeljah odprte.

Minister za zdravje opozarja, da prekomerno uĹživanje alkohola lahko ĹĄkoduje zdravju.

KUPON ZA 50% POPUST

POPUST S KUPONOM

OD ÄŒETRTKA DO NEDELJE,

Pri nakupu ledene presne tortice prejmete ob predloĹžitvi kupona popust na rumeni muĹĄkat iz vinske kleti Pullus.

NA PRES CA I SLAD

st iz

ovo Kak

st iz

ovo Kak

Ledena presna tortica Kupon velja od 15.05. do 18.05.2014 oz. do razprodaje zalog samo ob nakupu ledene presne tortice iz aktualne kulinariÄ?ne ponudbe. Veljaven je samo kupon, izrezan iz letaka, velja pa samo za nakup enega izdelka. UnovÄ?ite ga lahko v vseh Hoferjevih poslovalnicah. Popust se obraÄ?una pri blagajni, uveljavljate pa ga lahko le ob predloĹžitvi kupona in velja samo za izdelek s kupona. Za vsak izdelek lahko pri posameznem nakupu unovÄ?ite samo 1 kupon. Popust, naveden na kuponu, velja samo za 1 izdelek. Menjava izdelka je moĹžna le ob predloĹžitvi raÄ?una. Kupona ni mogoÄ?e zamenjati za gotovino. Redna cena je Hoferjeva originalna diskontna cena.

SVEŽIH RIB

SveĹži fileti vitkega soma iz hladilnika

za ledeno-sladke uĹžitke brez glutena, mleka, jajc in sladkorja {Ä?okolada-banana ali {figa z orehi ali {jagoda-kivi 90 g

2,99 za kos samo

valnika iz zamrzo

33,22/kg

Bio Ä?eĹĄnjev paradiĹžnik razred I, 300 g

5,99 za kg samo

-31% -% -% -% -% -% -% -% % % % -% -% -% -% -% -% -% -09 % -% -% % % % % % % % 1, % % % -% -% -% -% -% -% -% --% -% -% -% -% - % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -% -% -% -% % % % -% -% % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - -% -% -% -% % % % % % -% - % -% -% -% -% -% - -% -% -% -% -% -% -% -% Bio mlad krompir % % % % % -% -% -%%--%%--%% -% -% -% -% --%%--%% -% -% -% -% -% --%%--%% -% -% -% -% -%%--%%--% -% -% -% - % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - -% -% -% -40% -% -% - % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % -% -% -%% -% -% -% % -% -% -% -% -% -% - -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% Svinjsko -% -% -% -% -% -% % % % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% 49 % pleÄ?e v kosu % 1, % % -% -% --%%--% -% -% -% --%%--%% -% -% -% -%%--%% -% -% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -%%--% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -% -% - Belo grozdje -% -% -% IN MORSKIH SADEĹ˝EV

redna cena

1,59

za zavoj samo

3,63/kg

razred I, 1,5 kg

redna cena

2,49

Svinjsko pleÄ?e: okusno, mehko svinjsko meso brez slanine in koĹže, primerno tako za kuhanje kot za peÄ?enje.

za zavoj samo

iz hladilnika

0,99/kg

brez peÄ?k, razred I, 500 g

-31% -% -% -% -% -% % -% -% -% -% -% -% % % % % % % % % % % -% -% -% % -% - % -% -% -% -% -% -%za-%kg samo % -% - % % % % % % % % % % % % % 29 -% -% -% -% -% -% % -% -% -% -% -% - -% -% -% -% -% -% -%49 % -% - -% -% -% -% -% --% -% -% -% -% - % -% -%1, % % % % % % % % % -% % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -% -% -% -% % % % % % % % -% -% % -% -% -% -% -% - -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%-% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - -% -% -% -% -% -% -% - % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % -% -% -%% -% -% --%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% redna cena

1,89

za zavoj samo

3,

2,58/kg

Redne cene so Hoferjeve diskontne cene, ki so veljale do akcijske ponudbe.

Orhideja Phalaenopsis

Vodenka

enostebelna, razliÄ?ne barve, v lonÄ?ku Ă˜ 12 cm

razliÄ?ne barve, v lonÄ?ku Ă˜ 12 cm

st iz

4,99 za kos samo

1,69 za kos samo

Slike so simboliÄ?ne.

ovo Kak

OD ÄŒETRTKA, 15.05., do razprodaje zalog

Ugodna ponudba rezanega cvetja – vsak dan v Hoferju!


OD PONEDELJKA DO SREDE,

19.05.–21.05., oz. do razprodaje zalog

LE GUSTO

Krompirjev pire 345 g

-19% Ajvar

redna cena

PiĹĄÄ?anÄ?ja posebna klobasa

st iz

iz hladilnika, 800 g

ovo Kak

0,93

0,75 za kos samo

-27% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % % % % % % % % % % -% -% -% --% -% -% -% -% --%% -% -% -%-% -% -% -% -% --% -% -% -% -% -29 % % % -% -% --%%--% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % -%--%%--%%-% -% -% -% -% -% -% -% -%1, -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -%--%%-% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%% -% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% --% -%--%%--%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% --% -% -% -%

{pekoÄ? ali {nepekoÄ? 680 g

redna cena

1,79

2,17/kg

za kos samo

1,61/kg

Mesni narezek

-14%

ALPENMARK

180 g

redna cena

Namaz iz sveĹžega sira

1,28

veÄ? vrst, iz hladilnika, 150 g

-% -% -% -% -% % % % 09 -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% 1, % % % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % -% -%3):<1+jB>-;<7*-j34 -28% -% -% --%% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -%%--% -%j*:--Bj% 12 =*7> -30% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -% -%1-$(%1.28637$299$1-( -% -% -% -% -% -% % % Serviete -% % % 2 1 / % % $ 0 49 , % % 6 % -% -% % % % % 0$. 0, % % % % % %  % % % ( 1 % % % % -% (9$ -% -% --%% -% -%59 -%9-$%5-Â?-%%--%% -% -% -% --%%--%% -% -% -% -%%--%%--%%--%%--%%--%% -% -% -% --%%--%% -% -%0, -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -%--%%-% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%%--%% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% --% -%--%%--%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% --% -% -% za kos samo

redna cena

1,60/kg

3-slojne, veÄ? barv, 30 kosov

redna cena

0,85

=;7>j j*76 Â&#x17E;3 j<7

=/7,6 -j+6-

0,69

za kos samo

za kos samo

2,72/kg

3,93/kg

MleÄ?ne rezine 3-SLOJNE

-24%

iz vost

Ä&#x152;rno-beli piĹĄkoti

5 x 35 g

o Kak

dve vrsti, 225 g

redna cena

-23% -33% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% 49 -% -% -% -% -% -% -% -% -% 0, -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%99 -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% 99 -% -% -% -% -% -% -% -% 0, 0, -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%-% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%-% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% 0,65

redna cena

redna cena

1,29

1,49

za zavoj samo

za zavoj samo

za kos samo

5,66/kg oz. 0,20/kos

4,40/kg

0,02/kos

Mango razred I

-31%

Rumena podolgovata paprika

redna cena

1,59

Borovnice razred I, 125 g

-40%

redna cena

1,49

razred I, 500 g

1,09 za kos samo

-33%

redna cena

1,19

-% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % % % % % % % % % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -0, -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % % 89 79 % % 0, % % -% -% --%% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -%% -% --%% --%% --%% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -%% -%--%%--%%--%% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -% --%% --%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -%--%%--%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -% --%% --%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -%--%%-% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -% -% -% -% -% -% za zavoj samo

za zavoj samo

7,12/kg

1,58/kg

Redne cene akcijske ponudbe izdelkov iz naĹĄe stalne ponudbe na tej strani so originalne Hoferjeve diskontne cene. Redne cene akcijske ponudbe sadja in zelenjave na tej strani so Hoferjeve diskontne cene, ki so veljale do akcijske ponudbe.


Hofer sporoÄ?a

IZ NAĹ E STALNE PONUDBE

Frutek sok

SITI IN PREVITI

PRIPRAVLJENI NA

NOVE PODVIGE

{jabolko-malinaborovnica ali {jabolko-kamilica ali {jabolko-korenÄ?ek ali {marelica-jabolko ali {jabolko-grozdjeborovnica ali {hruĹĄka-sliva ali {jabolko ali za kos {breskev 125 ml

0,54 4,32/l

Frutek kaĹĄica

Plenice

{Mini: 3â&#x20AC;&#x201C;6 kg, ali {Midi: 4â&#x20AC;&#x201C;9 kg 56 kosov

za kos

Plenice Junior (velikost 5): 11â&#x20AC;&#x201C;25 kg, 44 kosov

1,21

{banana-skutariĹž-borovnica ali {jabolko-bananaskuta ali {mleko-proseni kosmiÄ?i-kakav ali {jabolko-piĹĄkoti ali {marelica-hruĹĄka ali {jabolko-viĹĄnja ali {jabolko-hruĹĄkabanana-Ĺžita ali {jabolko-grozdjejagoda 190 g

6,37/kg

za zavoj

7,79 0,18/kos

za zavoj

7,10 0,13/kos

za zavoj

Maxi (velikost 4): 6â&#x20AC;&#x201C;18 kg, 50 kosov

7,08/kg

za zavoj

0,15/kos

10,95

OtroĹĄki vlaĹžilni robÄ?ki {Classic ali {Sensitive 72 kosov

{bio jabolko-korenÄ?ek ali {bio jabolko-breskev ali {bio jabolko ali {breskev-riĹž ali {sadje-ajda ali {hruĹĄka ali za kos {sliva 120 g

0,85

Plenice

7,39

Frutek kaĹĄica

PAMPERS

0,20/kos

Plenice ActiveBabyDry Maxi

za zavoj

1,39

7â&#x20AC;&#x201C;14 kg, 54 kosov

0,02/kos

OtroĹĄki vlaĹžilni robÄ?ki {Classic ali {Sensitive 80 kosov

za zavoj

1,95 0,02/kos

PAMPERS

Plenice ActiveBabyDry Junior 11â&#x20AC;&#x201C;18 kg, 44 kosov za zavoj

10,95 0,25/kos

PAMPERS

Plenice NewBabyDry Mini 3â&#x20AC;&#x201C;6 kg, 72 kosov

za zavoj

10,95 0,15/kos

PAMPERS

Plenice ActiveBabyDry Midi 4â&#x20AC;&#x201C;9 kg, 62 kosov

za zavoj

10,95 0,18/kos


POSEBNA PONUDBA

OD PONEDELJKA,

19.05.

V podjetju Tosama Ĺže 90 let izdelujejo visokokakovostne naravne izdelke za nego, higieno, zdravje in dobro poÄ?utje. V okviru linije to.to so razvili ĹĄe posebej mehke in neĹžne izdelke, ki so namenjeni negi predvsem naĹĄih najmlajĹĄih.

OtroĹĄko negovalno olje za lahko noÄ?, 300 ml

OtroĹĄki puder za lahko noÄ?, 100 g

za kos

za kos

3,99

1,99

13,30/l

19,90/kg

OtroĹĄka kopel

OtroĹĄki ĹĄampon

za lahko noÄ?, 500 ml

{klasiÄ?en ali {kamilica 750 ml

KoĹža novorojenÄ?kov in dojenÄ?kov zahteva ĹĄe posebej skrbno nego, saj je izredno neĹžna in obÄ?utljiva. Tosamina linija to.to vkljuÄ?uje izdelke za nego koĹže dojenÄ?kov od rojstva naprej kot tudi izdelke, namenjene mamicam. Vsi izdelki iz linije to.to so izdelani iz naravnih materialov in so dermatoloĹĄko preverjeni.

Tetra plenice

nepogreĹĄljive pri negi dojenÄ?ka doma in na poti; uporabljate jih lahko pri kopanju, umivanju in hranjenju dojenÄ?ka, kot podlogo za previjanje ipd., vel. 80 x 80 cm, 10 kosov

Krpice za umivanje

suhe krpice za enkratno uporabo za nego dojenÄ?kove koĹže; izjemno vpojne, mehke na otip in neĹžne, 100 kosov za zavoj

1,99 0,02/kos

za zavoj

12,99 1,30/kos

za kos

3,99 5,32/l

Hladilno mazilo

z mandljevim oljem, ognjiÄ?em in vitaminoma A in E, za nego obÄ?utljive dojenÄ?kove koĹže; koĹžo ĹĄÄ?iti in obnavlja, 100 ml

za kos

2,99 5,98/l

za kos

3,29 32,90/l

Vatirane palÄ?ke

namenjene negi obÄ?utljivih delov telesa, kot so uhlji, nos in koĹžne gube; s posebej oblikovano konico za varno uporabo, 48 kosov za zavoj

0,69 0,01/kos

OtroĹĄki vlaĹžilni robÄ?ki

Blazinice vate

2 x 56 kosov

iz 100% bombaĹža, izjemno vpojne in mehke, primerne za nego obÄ?utljive dojenÄ?kove koĹže; pri stiku z vodo ne spremenijo oblike, vel. posamezne blazinice: 10 x 7 cm, 50 kosov

za zavoj

3,49 0,03/kos

za zavoj

Vpojne blazinice za dojeÄ?e matere

za zaĹĄÄ?ito oblaÄ?il v Ä?asu dojenja; iz visokovpojnih naravnih vlaken, anatomsko oblikovane in udobne, z mehkimi robovi, 30 kosov

1,19

za zavoj

2,49

0,02/kos

LIBERO

Kopalne pleniÄ?ke

vaĹĄemu malÄ?ku omogoÄ?ajo prijetno in neovirano kopanje, saj ne prepuĹĄÄ?ajo vode, posebno jedro pa v vodi ne razpade; v videzu kopalk, z zabavnimi motivi {vel. S (7â&#x20AC;&#x201C;12 kg) ali {vel. M (10â&#x20AC;&#x201C;16 kg) 6 kosov

0,08/kos

VloĹžki za po porodu

iz 100% bombaĹža, izjemno vpojni, zaradi veÄ?je velikosti zagotavljajo zanesljivo zaĹĄÄ?ito oblaÄ?il, uporabljate jih lahko tudi kot noÄ?ne vloĹžke pri moÄ?nih menstruacijah, 6 kosov

za zavoj

3,49 0,58/kos

za zavoj

VIR 80

Higienski vloĹžki

primerni za vse dni menstruacije; za Ĺženske, ki imajo obÄ?utljivo koĹžo ali se sreÄ?ujejo z vnetji in alergijami, in za uporabo po porodu, 10 kosov

za zavoj

3,29

1,79

0,55/kos

0,18/kos


Hofer sporoÄ?a

POSEBNA PONUDBA

OD PONEDELJKA,

19.05.

NE MAJHNE CE NA PLAŽI ZA VELIKO ZABAVE 1

Ĺ˝enske enodelne kopalke/kopalna obleka/tankini za lepĹĄo postavo razliÄ?ni modeli za lepo oblikovane prsi, trebuh ali noge/zadnjico, vel. 38â&#x20AC;&#x201C;46: koĹĄarica B/C

1

za komplet/kos

9,99

2

2

MoĹĄke kopalke

se hitro suĹĄijo in so odporne proti kloru, z elastiÄ?nim pasom s potezno vrvico na notranji strani in modnimi elementi, npr. Ä?rtami ali vĹĄitki, vel. 5â&#x20AC;&#x201C;8 (Mâ&#x20AC;&#x201C;XXL)

za kos

3,99 3

IDEALNI ZA MORJE, PLAŽO IN VODNE ŠPORTE

Ä&#x152;evlji za v vodo

za otroke in odrasle, iz koĹži prijaznega materiala, ĹĄt. 29â&#x20AC;&#x201C;44 za par

5,99

3 3 GOWI

IgraÄ?a za na plaĹžo

Kopalna brisaÄ?a iz velurja iz 100% bombaĹža, vel. 100 x 180 cm 60 °

za kos

5,99

RAZLIÄ&#x152;NI MODELI IN KOMPLETI

za veliko zabave na plaĹži, v peskovniku ali v kadi, primerna za otroke, starejĹĄe od 1 leta

za kos

9,99

za komplet/kos

BrisaÄ?a s kapuco za dojenÄ?ke iz 100% bombaĹža (izjemno mehek frotir), s puhasto mehko kapuco, vel. ca. 75 x 75 cm

3,99

RAZLIÄ&#x152;NE BARVE IN VZORCI

60 °

VEZENINE NA KAPUCI

TM

ZloĹžljiva koĹĄara

izjemno lahka in trpeĹžna, zelo stabilna, s poliestrsko prevleko, ki jo lahko obriĹĄete z mokro krpo; maks. nosilnost: 15 kg, mere nezloĹžene koĹĄare: ca. 48 x 27 x 25 cm

za kos

5,99 RAZLIÄ&#x152;NE BARVE IN VZORCI

Lesena igraÄ?a za igro na prostem

odliÄ?na zabava za otroke, starejĹĄe od 3 let, in odrasle {kroket ali {minigolf ali {mikado (posebej velike paliÄ?ice) ali {kegljanje ali {domine (posebej velike) ali {metanje obroÄ?ev za komplet

11,99

Poletni pajac za dojenÄ?ke/ malÄ?ke, 2 kosa

iz 100% bombaĹža, za noĹĄenje podnevi ali ponoÄ?i, s kratkimi rokavi in hlaÄ?nicami ter pritiskaÄ?i v koraku, vel. 50â&#x2C6;&#x2019;104 RAZLIÄ&#x152;NI MODELI

za zavoj

3094045

brez vsebine

5,49 2,75/kos


POSEBNA PONUDBA

OD PONEDELJKA,

19.05. Ženske japonke

V PESKU PUSTIJO ZABAVNA SPOROÄ&#x152;ILA

v modnih barvnih kombinacijah, z zabavnim napisom ali motivom na podplatu, ĹĄt. 35â&#x20AC;&#x201C;41

za par

4,99

Žensko spodnje perilo v meliranem videzu, 2/1 kos

{spodnjice, 2 kosa: tangice ali hlaÄ?ke z nizkim pasom, s koĹži prijaznim bombaĹžnim vĹĄitkom, vel. 36â&#x20AC;&#x201C;46, ali {nedrÄ?ek, 1 kos: z brezĹĄivno oblikovanimi koĹĄaricami s kostjo in po dolĹžini nastavljivimi elastiÄ?nimi naramnicami, ki jih lahko zapnete na razliÄ?ne naÄ?ine, vel. 75â&#x20AC;&#x201C;85, koĹĄarica B/C

Vsebina preverjanj:

Ĺ kodljive snovi Prileganje Obdelava ID-projekta

008-01-SHS B14 bureauveritas.com /qualitycheck

St op i nj e v p e s k u ...

NOSITE JO LAHKO NA RAZLIÄ&#x152;NE NAÄ&#x152;INE

Ženska obleka iz dŞersija

nosite jo lahko z naramnicami, brez naramnic ali kot krilo, mornarsko modre, bele, Ä?rne ali roĹžnate barve, vel. 36â&#x20AC;&#x201C;46

Ĺ˝enska ĹĄportna jopica s kapuco ali stojeÄ?im ovratnikom, vel. 36â&#x2C6;&#x2019;46 za kos

12,99

za kos

5,99 Ĺ˝enska majica/ krilo/kratke hlaÄ?e

v meliranem videzu {majica: svetlo modre, peĹĄÄ?ene, mentolne ali koralne barve, ali {krilo: razliÄ?nih dolĹžin, mornarsko modre ali sive barve, ali {kratke hlaÄ?e: Ä?rne barve vel. 36â&#x2C6;&#x2019;46

Ĺ portne kratke/ bermuda hlaÄ?e barvno usklajene s ĹĄportno majico {Ĺženske: vel. XSâ&#x20AC;&#x201C;L {moĹĄke: vel. Mâ&#x20AC;&#x201C;XL

za kos

4,99

RAZLIÄ&#x152;NE BARVE

za zavoj/kos

5,99 3,00/5,99/kos

Ĺ portna majica

iz 100% bombaĹža, enobarvna {Ĺženska: s kratkimi rokavi ali brez rokavov, z okroglim izrezom in potiskom na prsih, vel. XSâ&#x20AC;&#x201C;L {moĹĄka: s kratkimi rokavi in okroglim ali V-izrezom, vel. Mâ&#x20AC;&#x201C;XL

RAZLIÄ&#x152;NE BARVE IN MODELI

za kos

5,99 za kos

6,99

Akumulatorska kosilnica

{litij-ionska baterija: 36 V/2,6 Ah {ĹĄirina koĹĄnje: ca. 37 cm {prostornina koĹĄa za travo: ca. 40 l {viĹĄina koĹĄnje: ĹĄeststopenjsko nastavljiva od ca. 25 do 75 mm {za koĹĄnjo povrĹĄin do ca. 300 m2 {masa: ca. 17,4 kg

Litij-ionska teh nologija omogoÄ?a zanesljivo in dolgotrajno delovanje bater ije. Zaradi majhn e samoizpraznitv e ohrani bater ija tudi po daljĹĄi ne uporabi polno zmogljivost de lovanja. Ker nim a spominskega uÄ? inka, jo lahko polnite kadar ko li, ne da bi se zaradi tega zm anjĹĄala njena zmogljivost.

VISOKOKAKOVOSTNA LITIJIONSKA BATERIJA Z DOLGO ŽIVLJENJSKO DOBO IN S PRIKAZOM NAPOLNJENOSTI

ZA PREPROSTO REZANJE TRAVE OB ROBNIKIH IPD.

DELOVANJE BREZ KABLA IN GORIVA

Akumulatorske ĹĄkarje za travo

nenaporno rezanje trave zaradi natiÄ?nega teleskopskega drĹžala s kolescema za laĹžje vodenje, 3,6-V litij-ionska baterija, ĹĄirina reza: ca. 8 cm, masa: ca. 1,2 kg

OKOLJU PRIJAZNA

za kos

249î&#x20AC;¨

za kos

24,99 3

-LETNA GARANCIJA

3

-LETNA GARANCIJA


Hofer sporoÄ?a

POSEBNA PONUDBA

OD PONEDELJKA,

Minister za zdravje opozarja, da prekomerno uĹživanje alkohola lahko ĹĄkoduje zdravju.

Vino z vinogradniĹĄkimi breskvami sveĹže belo vino, obogateno s sadnim sokom in naravno aromo vinogradniĹĄkih breskev, 0,75 l

Vino z bezgovimi cvetovi

sveĹže belo vino, obogateno s sokom in naravnim izvleÄ?kom bezgovih cvetov, 0,75 l

NEMÄ&#x152;IJA

VKLJUÄ&#x152;NO Z ORIGINALNIM Ĺ PANSKIM STOJALOM IN VISOKOKAKOVOSTNIM NOĹ˝EM ZA PRĹ UT S POSEBEJ DOLGIM REZILOM

Tortilja Ä?ips z omako

hrustljav in rahlo pekoÄ? tortilja Ä?ips z okusno omako {omaka z nacho sirom ali {pekoÄ?a paradiĹžnikova omaka 170 g

S PODROBNIMI NAVODILI ZA REZANJE PRĹ UTA za kos

1,69 9,94/kg

SADNI OKUS

7â&#x20AC;&#x201C;8 °C NEMÄ&#x152;IJA

KOT APERITIV

SADNI OKUS

Tortilje

mehke pĹĄeniÄ?ne tortilje {Ä?ili ali {koruza 340 g

za kos

0,99

7â&#x20AC;&#x201C;8 °C

KOT APERITIV

za kos

2,91/kg

LETINA 2013/2014

za kos

1,99

za kos

1,99

Ĺ pansko olivno olje

ekstra deviĹĄko, iz sveĹžih oliv, kakovostni razred I, 750 ml

st iz

ovo Kak

2,65/l

za kos

2,65/l

4,99 1,29

Sladkor za pripravo sirupa

3,23/kg

Valjani ĹĄpinaÄ?ni rezanci

z dodatkom suĹĄene zelenjave v prahu za popestritev okusa, 400 g

za kos

1,59 Magic Milk

SkuĹĄa z zelenjavo Izola Brand

{z modrim LED-obroÄ?em (kontrolna luÄ?ka) v notranjosti posode {prostornina: 1,7 l {steklo nemĹĄkega proizvajalca Schott, odporno proti visokim temperaturam {polnjenje grelnika in nalivanje vode brez moteÄ?ega kabla, saj lahko grelnik snamete s podstavka {gumb za vklop in izklop {grelnik se samodejno izklopi, ko ga snamete s podstavka ali ko voda zavre {zaĹĄÄ?ita pred pregretjem {z navijalnikom kabla

za zavoj

2,99 1,50/l oz. 0,30/kos

Kava BarcaffĂŠ z dĹžezvo

darilno pakiranje: turĹĄka kava (2 x 250 g) in dĹžezva

za komplet

6,99

2,99 SkuĹĄa z zelenjavo Weekend

za zavoj

2,69 7,17/kg

RAZLIÄ&#x152;NE BARVE

koĹĄÄ?ki skuĹĄe v paradiĹžnikovi omaki z razliÄ?nimi vrstami zelenjave, 3 x 125 g

Cedevita Ä&#x152;okolada z oreĹĄÄ?ki

st iz

7,17/kg

primeren tako za naĹĄe najmlajĹĄe kot tudi za mlade po srcu, prodaja v zavoju (10 kosov po 0,2 l)

za kos

ovo Kak

2,69

Steklen grelnik vode

Sadni napitek

meĹĄanica riĹža, pire in jeÄ?mena za pripravo najrazliÄ?nejĹĄih jedi, od predjedi do solat, 1 kg

2,59

za zavoj

koĹĄÄ?ki skuĹĄe v paradiĹžnikovi omaki z razliÄ?nimi vrstami zelenjave, 3 x 125 g

CAPRI-SONNE

MeĹĄanica Ĺžit

za kos

1,79

10 KOSOV V ZAVOJU

iz

srednje zrnat riĹž za riĹžote, priloge in sladice, 1 kg

za kos

4,48/kg

Valjani polnozrnati rezanci

iz zdrave polnovredne moke, za pripravo razliÄ?nih jedi, 400 g st ovo Kak

RiĹž Santâ&#x20AC;&#x2122; Andrea

za pripravo mleÄ?nega napitka {banana ali {jagoda ali {vanilja 400 g

2,98/kg

fina mleÄ?na Ä?okolada s karameliziranimi oreĹĄÄ?ki {z orehi ali {z mandlji ali {s pistacijami 100 g

za kos

1,29 12,90/kg

â&#x20AC;&#x201C; 1 okrogla posodica, Ă&#x2DC; ca. 10 cm, in â&#x20AC;&#x201C; 2 oglati posodici, vel. ca. Posodice 10 x 8 cm, za prigrizke, ali {komplet z ovalnim podstavkom: 4-delni komplet â&#x20AC;&#x201C; 1 podstavek, vel. ca. 30 x 13 cm, iz finega porcelana, primerne za â&#x20AC;&#x201C; 1 oglata posodica, vel. ca. uporabo v mikrovalovni peÄ?ici in 8 x 8 cm, in pomivanje v pomivalnem stroju {komplet z oglatim podstavkom: â&#x20AC;&#x201C; 2 zaobljeni posodici, vel. ca. 11,5 x 10 cm â&#x20AC;&#x201C; 1 podstavek, vel. ca. 23 x 10 cm,

3-LETNA GARANCIJA

27,99

za kos

1,35 Silikonski podstavek za posodo, 2 kosa

Ă&#x2DC; ca. 17 cm, rdeÄ?e, Ä?rne ali bele barve, uporabljate ju lahko tudi kot prijemalki za lonce

5,99

OSVETLJEN LED-OBROÄ&#x152; za kos

{pomaranÄ?a ali {limona ali {limeta 200 g

6,75/kg

za komplet

MOÄ&#x152;: 2.000â&#x20AC;&#x201C;2.400 W

8,46/kg

suĹĄen na zraku, z rahlo aromatiÄ?nim okusom, zorjen najmanj 9 mesecev, v lepem darilnem pakiranju s stabilnim roÄ?ajem, vkljuÄ?no s priborom, ca. 6,5 kg

za kos

1,19

54,99

Originalni ĹĄpanski prĹĄut v kosu

6,65/l

za kos

za pripravo bezgovega ali zeliĹĄÄ?nega sirupa, 1 kg

19.05.

za zavoj

3,99 2,00/kos


POSEBNA PONUDBA

OD Ä&#x152;ETRTKA,

22.05.

POPOLNOST PRIROÄ&#x152;NEGA

briljanten zaslon 19,9-cm (7,85") veÄ?dotiÄ?ni zaslon z IPS-tehnologijo je naravnost Ä?udovit

FORMATA

osupljivi posnetki

TabliÄ?ni raÄ?unalnik MEDIONÂŽ LIFETABÂŽ S7852, 19,9 cm (7,85")

pameten, priroÄ?en in povsem po vaĹĄi meri

kamera (zadaj) s samodejnim ostrenjem in loÄ?ljivostjo 5 milijonov slikovnih pik, kamera (spredaj) z loÄ?ljivostjo 2 milijona slikovnih pik in mikrofon

AndroidTM 4.4, KitKatÂŽ

tanek in priroÄ?en visokokakovostno, tanko in lahko ohiĹĄje se odliÄ?no prilega dlani

z dolgim delovanjem za veliko zabave veÄ? ur lahko brskate po internetu ali gledate filme

izjemno zmogljiv ĹĄtirijedrni procesor ARM Cortex A9 (1,6 GHz)

za hitro in preprosto doloÄ?anje lokacije

{USB 3.0 /s datkov: do 125 MB {hitrost branja po v: tko da po ja an {hitrost zapisov do 85 MB/s in poĹženi {funkcija vstavi y) Pla & (Plug jasto ohiĹĄje {trpeĹžno alumini

{mere/masa: ca. 20 x 13,7 x 0,9 cm (Ĺ x V x G)/ca. 370 g

3

-LETNA GARANCIJA

za kos

24,99

64 GB

(s spominsko kartico razĹĄirljiv do 64 GB)

149î&#x20AC;¨

GPS

B

USB-kljuÄ?, 64 G

{z vmesnikom za brezĹžiÄ?ni internet {do 16 GB velik notranji pomnilnik

za kos

GPS

Video o izdelku

-LETNA 3 GARANCIJA

za kos

99,99

Internetni radio

{stereo internetni radio z budilko {omogoÄ?a sprejem do 18.000 radijskih postaj {dodaten sprejem digitalnih radijskih postaj prek DAB+ {bujenje z internetnim, digitalnim (DAB) in UKV-radiem ali zvoÄ?nim signalom {izhodna moÄ?: 2 x 7,5 W (RMS) {brezĹžiÄ?no lokalno omreĹžje standarda 802.11 a/b/g/n {predvajanje medijskih vsebin z raÄ?unalnika/predvajanje pretoÄ?nih vsebin (UPnP standard DLNA 1.5) {predvajanje zapisov: MP3, WMA, FLAC, WAV, LPCM

RobÄ?ki za Ä?iĹĄÄ?enje zaslona

z aktivnim topilom mastnih madeĹžev, ne puĹĄÄ?ajo vlaken, prepreÄ?ujejo roĹĄenje, z njimi lahko Ä?istite TFT-zaslone vseh vrst, zaslone prenosnih in tabliÄ?nih raÄ?unalnikov, LCD-televizorje, objektiv (fotoaparata), vizir (Ä?elade) pa tudi optiÄ?ni bralnik, fotokopirni stroj ipd., 30 kosov za zavoj

ODSTRANJUJEJO MASTNE MADEĹ˝E, NE PUĹ Ä&#x152;AJO LIS IN DELUJEJO PROTISTATIÄ&#x152;NO

3

-LETNA GARANCIJA

1,49

Znak za odgovorno upravljanje gozdov FSCÂŽ N001545

0,05/kos

PuĹĄpan

DEGRO

v 23-cm okrasnem loncu iz umetne mase, prezimen, premer rastline: ca. 30 cm, viĹĄina: ca. 45 cm za kos

11,99

SIVE ALI BELE BARVE

Sredstvo proti mravljam

z vabami in hrano, ki jo mravlje odnesejo v mravljiĹĄÄ?e, trajno zatre celotno kolonijo; idealno za zaprte prostore, terase, balkone ipd., Ä?isto, higieniÄ?no in varno, deluje veÄ? tednov, 3 kosi

DuĹĄik (7 %) skr bi za zdravo rast, fosfor (5 % ) je pomemben za razvoj cvetov in plodov, kalij (6 %) pa za od pornost rastlin .

za zavoj

2,19

S PRIROÄ&#x152;NIM POKROVÄ&#x152;KOM ZA ODMERJANJE

0,73/kos

TekoÄ?e gnojilo, 3 l

Mini zloĹžljiva lestev

2 stopnici z zaĹĄÄ?ito proti drsenju, maks. obremenitev: ca. 150 kg, mere postavljene lestve: ca. 47 x 59 x 82 cm, masa: ca. 5 kg

idealno za sobne in balkonske rastline, v uravnoteĹženem razmerju vsebuje vse pomembne hranilne snovi (duĹĄik (N), fosfor (P) in kalij (K)) ter elemente v sledeh

za kos

14,99

za kos

3,99 sestava hranilnih snovi

1,33/l

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite deklaracijo in navodila za uporabo.

AUTO XS

Komplet jermenov za pritrjevanje, 12-delni

{8 elastiÄ?nih jermenov za prtljago: Ă&#x2DC; 8 mm, {2 jermena za prtljago z varnostnim zapiralom: 2,5 cm x 2,5 m, {1 zatezni jermen z napenjalom in kavljem: 2,5 cm x 2,5 m, in {1 zatezni jermen z napenjalom: 2,5 cm x 5 m

jermeni:

za komplet

9,99

Odeja za domaÄ?e Ĺživali

{odeja: iz mehkega poliestrskega flisa, zraÄ?na, s Ä?epki proti drsenju na spodnji strani, za majhne do srednje velike domaÄ?e Ĺživali, vel. ca. 70 x 100 cm, ali {zaĹĄÄ?itna odeja za prtljaĹžnik: trpeĹžna, prtljaĹžnik ĹĄÄ?iti pred umazanijo in dlakami, vel. ca. 140 x 120 cm

za kos

4,99

ZLOŽLJIVA ZA LAŽJE SHRANJEVANJE

N

7%

P

5%

K

6%

ZAĹ Ä&#x152;ITNA ODEJA ZA PRTLJAĹ˝NIK: PRIMERNA ZA VSA OBIÄ&#x152;AJNA OSEBNA VOZILA

3

-LETNA GARANCIJA

RAZLIÄ&#x152;NE BARVE IN VELIKOSTI

Pasji plaĹĄÄ?ek

za kos

5,99

zaradi vrhnjega materiala in podloge iz flisa psa optimalno ĹĄÄ?iti pred mrazom, odbija vodo, ne prepuĹĄÄ?a vetra, z odsevnimi elementi


Hofer sporoÄ?a

?>B41=0?>=D310

>3Ä&#x152;ETRTKA,

22.05.

Žensko spodnje perilo iz bio bombaŞa, 2/1 kos

{spodnjice, 2 kosa:!aPi[XĂ­]P\^ST[Pali {spodnja majica, 1 kos:bÂśXa^ZX\XP[X_^ S^[ÂşX]X]PbcPe[YXeX\XcP]ZX\X]PaP\]XRP\X eT["%Â&#x2013;#%

za zavoj/kos

3,99

s skladno elujejo d ki e s r n p a g z r ba za o Bio bom dardom n a ile t t s x e im T svetovn rganic nim lobal O dzorova (G a il n t z ks e j t e r o rez t b , rd) vlaken Standa anjem iv b m o e g id o r p str ter ob ekoloskim kemikalij ruzbenih e d b a in r o h up okoljski u j prevern a ko v to ozna izpolnje s vi in ila blac ivih sno meril. O o skodlj j e j ljudi u b a e z vs imerna r p jeno ne i t s so se zla leg tega so zato kozo. Po o a iv z lj t a tn z obcu in prije na otip mehka . nosenje

RAZLIÄ&#x152;NE BARVE IN MODELI

Ženske pajkice iz bio bombaŞa

S^[VTP[X"#S^[ÂşX]T eT["%Â&#x2013;#% za kos

5,99

razen : nogavic

Ženske nogavice iz bio bombaŞa, 2 para

oprijet kroj

2,00/3,99/kos

iPaPSXS^SP]TVPT[PbcP]P;hRaP_aXYTc]TiP]^ÂśT]YTX]^Q[XZ^e]^bcPQX[]T ^QXĂ­PY]TZaPcZTP[XZaPYÂśT Âśc"$Â&#x2013;#! za zavoj

1,99 1,00/par

Ženske spodnjice za oblikovanje postave

RAZLIÄ&#x152;NE BARVE IN MODELI

bT^S[XĂ­]^_aX[TVPY^X]^_cXĂ­]^ i\P]YÂśPY^cT[Tb]X^QbTVQaTi \^cTĂ­XWbcaP]bZXWÂśXe^e {s hlaÄ?nicami:iP[T_^^Q[XZ^eP] caTQdWiPS]YXR^X]bcTV]Pali {z visokim pasom:iP]PeXSTi eXcZTYÂśX_PbX]_[^bZXcaTQdW eT["%Â&#x2013;$

BREZ MOTEÄ&#x152;IH STRANSKIH Ĺ IVOV

za komplet

14,99

Komplet brisaÄ? iz frotirja, 5-delni

Xi Q^\QPÂşP_dWPbc^\TWZT e^[d\X]^i]TX]iT[^e_^Y]TQaXbPĂ­T {2 rokavici za umivanje:eT[ %g! R\ {2 obiÄ?ajni brisaÄ?i:eT[$g R\in {1 kopalna brisaÄ?a:eT&g #R\

5-DELNI KOMPLET

60 °

za kos

5,99

Napenjalna rjuha za dvojno posteljo Xi Q^\QPÂşPSÂşTabXYPeRT[^cX^Qa^Q[YT]PieÂśXc^ T[PbcXZ^_aT_a^bcPiPeiSaÂşTeP]YT_aXYTc]^\TWZP ]P^cX_X]Z^ÂşX_aXYPi]PeT[ 'Â&#x2013;!g!R\ 60 °

ZA DVOJNO POSTELJO

Pssst!

19,99

Posteljna garnitura â&#x20AC;&#x201C; meÄ?kanka Xi Q^\QPÂşPZ^ÂşX_aXYPi]PbTWXca^bdÂśXb ZPZ^e^bc]^iPSaV^_aTe[TZPiP^STY^)eT[ #g !R\_aTe[TZPiPeiV[Pe]XZ)eT[&g(R\ za garnituro

12,99 BREZ MOTEÄ&#x152;IH STRANSKIH Ĺ IVOV za kos

mojat skrivnos

za kos

7,99

RAZLIÄ&#x152;NE BARVE IN MODELI

Ĺ˝enski top/bodi za oblikovanje postave iP[T_^^Q[XZ^eP]^_^bcPe^QaTi\^cTĂ­XWbcaP]bZXWÂśXe^e {top:bÂśXa^ZX\X]PaP\]XRP\XeT["%Â&#x2013;$ali {bodi:bcP]ZX\X]PaP\]XRP\XeT["%Â&#x2013;#%

60 °

LIKANJE NI POTREBNO


?>B41=0?>=D310

>3Ä&#x152;ETRTKA,

22.05. ViseÄ?a LED-svetilka

{eXb^Z^ZPZ^e^bc]PbeTcX[ZPXi^_[T\T]XcT]TZ^eX]TX]_aPeTVPbcTZ[P {T]TaVXYbZXaPiaTSdĂ­X]Z^eXc^bcX0 {QaTibc^_T]YbZ^]PbcPe[YXeP^S RP(S^ &$R\ {c^_[PQT[PbeTc[^QP"ZT[eX]^e {eZ[YdĂ­]^b#g#F;43[dĂ­\X bbZd_]^RP ![d\]X {S^[ÂşX]P)RP&$R\

DrĹžala za namizni prt, 4 kosi XieXb^Z^ZPZ^e^bc]TVP [TVXaP]TVPYTZ[P {b_^]ZTP[X {\PV]TcX

RAZLIÄ&#x152;NI MODELI

za zavoj

2,99

za kos

69,99

0,75/kos

PlastiÄ?en namizni prt IDEALNA ZA OSVETLITEV JEDILNE MIZE

3

ca_TÂşT]X]_aT_a^bciPĂ­XϒT]YTiPaPSX \TWZTVPU[XbP]Pb_^S]YXbcaP]XϒXcX\Xi^ {pravokoten:eT[ "g %R\ali {ovalen:eT[ "g 'R\ali {okrogel:Â&#x201E; %R\

-LETNA GARANCIJA za kos

3,99

CILLIT BANG

Univerzalno Ä?istilo za umazanijo in vodni kamen

CILLIT BANG

RazmaĹĄÄ?evalec

^SbcaP]YdYTcdSXiP_TíT]^ \P¶í^Q^eZdWX]YXbZdWX]YbZT _^b^STX]ºPaP [&$\[ !$\[QaTi_[Pí]^

^SbcaP]YdYTcdSX ]PYcaS^eaPc]TYÂśXe^S]X ZP\T]^bcP]ZT\X[PX]aY^ [ &$\[!$\[QaTi_[PĂ­]^

za kos

za kos

3,99

3,99 AUTO XS

za kos

OtroĹĄki avtosedeĹž

{ePa]^bc]PbZd_X]P) Â&#x2013;" {S^e^[YT]PcTÂşP^ca^ZP)(Â&#x2013;"%ZV {iP^ca^ZT^SRP(\TbTRTe S^ ![TcPbcPa^bcX {WXcaPX]ePa]P]P\TbcXcTe bcaXc^Ă­Z^e]X\bXbcT\^\ iP_T]YP]YP_Pbd {baTSX]bZX]P_T]YP[]XZ_Pbd {dS^Q]P]Pb[^]PiPa^ZTX] bTSTÂş]PQ[PiX]P {]PbcPe[YXe]Pb[^]iPV[Pe^ X]]PbcPe[YXeP_Pb^eP {TaV^]^\bZ^^Q[XZ^eP] b]T\[YXe]Pb[^]iPWaQTc {^_cX\XiXaP]PbcaP]bZPiPϒXcP {eZ[YdĂ­]^iSaÂşP[^\iP_XYPĂ­^

RAZLIÄ&#x152;NE BARVE IN VZORCI

OtroĹĄki avtosedeĹž â&#x20AC;&#x201C; jahaÄ?

69,99

AUTO XS

za komplet

OtroĹĄki komplet za udobno voĹžnjo

{_aX\TaT]iPebT^bTQ]TPec^\^QX[Tb caXc^Ă­Z^e]X\bXbcT\^\iP_T]YP]YP_Pbd {_aT_a^bcP]P\TbcXcTe]Pb^e^i]XZ^e bTSTÂşP[XiPS]Y^Z[^_ {iP^ca^ZT^S#S^ ![TcP za kos bcPa^bcX $Â&#x2013;"%ZV {P]Pc^\bZ^^Q[XZ^eP] i]Pb[^]^\PiPa^ZT {bb]T\[YXe^X]_aP[]^ _aTe[TZ^

^_^aPiPeaPcX]Q[PiX]PiP dS^Q]^e^Âş]Y^iPec^\^QX[^\[TcP[^\e[PZ^\ X_S

11,99

7,99 RAZLIÄ&#x152;NE BARVE IN MOTIVI

3

-LETNA GARANCIJA

Z URADNO FERRARIJEVO LICENCO

Z MANJ SLADKORJA

LINO

Ä&#x152;okolino Fit

Z^b\XĂ­XXiÂşXcX]Ă­^Z^[PSTieXcP\X]X \PV]TiXYT\X]X]d[X]^\ii\P]YÂśP]X\ ST[TÂşT\b[PSZ^aYPiP##V

LINO

Ä&#x152;okolino Plus

Z 8 VITAMINI

\TÂśP]XRPX]bcP]c _ÂśT]XĂ­]XWZ^b\XĂ­Te Ă­^Z^[PSTiSa^Q^eXWX]Z^adi]XW Z^b\XĂ­TecTa Wadbc[YPeTVPaXÂşP bĂ­^Z^[PS^#V za kos

2,99 7,47/kg

Ä&#x152;istilo/politura za avto

{Ä?istilo za armaturno ploĹĄÄ?o: X]cT]iXe]^ ]TVdYTebTd\Tc]T\PbTST[dYT_a^cXbcPcXĂ­]^ X]^SQXYPd\PiP]XY^"\[ali {Ä?istilo za sedeĹže:_a^SaTV[^Q^Z^ee[PZ]P X]^SbcaP]XcdSXcaS^eaPc]^d\PiP]XY^cTa ]T_aXYTc]Te^]YPeT!$\[ali {Ä?istilo za platiĹĄÄ?a:iPĂ­XϒT]YT_[PcXϒebTW eabcQaTiZacPĂ­T]YPP[XQaXbP]YP#\[ali {politura za avto:Ă­XbcXX]_^[XaP^QT]T\ [PZ^WaP]YPX]ϒXcXiPQ[TϒTĂ­bXYPY$\[

Ä&#x152;elada za skuter

^_cX\P[]PePa]^bciPaPSXeXb^Z^ZPZ^e^bc]TVP \PcTaXP[P01Bb_aT\XĂ­]X\_a^i^a]X\eXiXaYT\ ^S_^a]X\_a^cX_aPbZP\X]eXb^Z^ZPZ^e^bc]X\X [XĂ­]X\XQ[PiX]XRP\XiP^_cX\P[]^_aX[TVP]YT iP_T]YP]YTiePa]^bc]^iP_^]Z^XiST[P]P ebZ[PSdbbcP]SPaS^\424A!!$ eT[B$$Â&#x2013;$%R\<$&Â&#x2013;$'R\ P[X;$(Â&#x2013;%R\

MATIRANE ANTRACITNE BARVE ALI BELE BARVE S SIJAJEM

za kos

3,99 7,98â&#x20AC;&#x201C;15,96/l

za kos

2,99 7,47/kg

za kos

39,99

3

-LETNA GARANCIJA


Hofer sporoÄ?a

>3Ä&#x152;ETRTKA 3>NEDELJE,

22.05.â&#x20AC;&#x201C;25.05.,^iS^aPi_a^SPYTiP[^V E]TST[Y^YT_^]dSQP]Pe^[Y^bP\^e_^b[^eP[]XRPWZXb^^Q]TST[YPW^S_acT

PĹĄeniÄ?ni zdrob

Tunina paĹĄteta

cX_# ZV

-24%

KAVREÄ&#x152;IÄ&#x152;

RefoĹĄk

ZPZ^e^bc]^bdW^aSTíTeX]^ iiPœíXcT]X\VT^VaPUbZX\ _^aTZ[^\&$[

iz vost

o Kak

SUHO

16â&#x20AC;&#x201C;18 °C

SUHE MESNINE, RDEÄ&#x152;E MESO, DIVJAÄ&#x152;INA

-20%

aTS]P RT]P

st iz

ovo Kak

aTS]P RT]P

&'

-24%

0,59 iPZ^bbP\^

aTS]P RT]P

('

-% -% -% -% -% -% -% -% % % % % % % % -% -% -% -% -% -% -% -% -% 1, % -% - % -% -% -% -% -%% -% -% -% % 49 % % % % % % % -% -% --%%--% -% -% -% --%%--% -% -% -% -%%--%%--%%---%%% -% -% -% -% --%%--% -% -% -% --%%--% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -%--%% --%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -%--%% --%%FLYING % % POWER % -% -% -29% - Energijska -% <X]XbcTaiPiSaPeYT^_^iPaYPSP_aTZ^\Ta]^ dÂşXeP]YTP[Z^W^[P[PWZ^ÂśZ^SdYTiSaPeYd

SLOVENSKA ISTRA

!g'V

iPiPe^YbP\^

(" ZV^i&$Z^b

aTS]P RT]P

%(

Party meĹĄani oreĹĄÄ?ki

eTĂ­eabc!$V!V

pijaÄ?a

{]PePS]PP[X {QaTib[PSZ^aYPP[X {ITa^ !$[

1, -% -% -% % % -28% % -% -% -% -% -% -% % % % 19 -% -% --%%--%%3, -% -% --%%--%% -% -% -% --%%--%% -% % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % -% -% 25 0, -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -% -% jB> ;<7*-j 34= ):<1+ % % *7 -% -% -% -% -% -Bj3 % % % : -% -% % -% -% > * % % j-% -% -% Mortadela % % -% -% -% -% -% -% -% -%(1-2%67$2-9%9$112-( -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% % % % -% -% --%% -% -% -% -% --%% -% -% -% -% -%% -1$%$..--8%6%3,-0-%%$--/%%12-% -% -% -% --%% -% -% -% -% -%% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - %09-$%5--Â?%%(-9-%%$1-% -(-% -% -% -% % -% -% -% -% - % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% - % -%--%%--%% -% -% -% -% -% --% MAĂ&#x17D;TRE % -% - % -% -% % % TRUFFOUT -% -% Ä&#x152;okoladice -% -% - -% -% -% -% "((

iPZ^bbP\^

19

iPZ^bbP\^

aTS]P RT]P

"$

#&%$($ZV

iPZ^bbP\^

#!$[

{Z[PbXĂ­]PP[X {i^[XeP\X XiW[PSX[]XZP $V

=;7>j j*76 Â&#x17E;3 j<7

=/7,6 -j+6-

[

st iz

ovo Kak

Sadni Ĺžele bonboni

v obliki Ĺživali V

-28%

-31%

aTS]P RT]P

"(

Redne cene akcije na tej strani so originalne Hoferjeve diskontne cene.

#V

aTS]P RT]P

$(

-30 % -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% 99 09 -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% 0, 1, -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% 69-% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%0, -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%-% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% 8I=0Âľ4 STALNE Ĺ iroki jajÄ?ni PeÄ?ena rezanci PONUDBE paprika iPZ^bbP\^

aTS]P RT]P

iPZ^bbP\^

((

%%ZV

!&"ZV

iPZ^bbP\^

%(ZV

st iz

ovo Kak

$V

%'V^i&!\[

GrĹĄko oljÄ?no olje

TZbcaPSTeXÂśZ^ &$[

Tunina v olju ($V

za kos B[XZPYTbX\Q^[XĂ­]PX]YT bP\^_aTS[^ViPbTaeXaP]YT

za kos

1,39 7,13/kg

za kos

0,99

za kos

1,59

5,79 7,72/l

2,34/kg

1,98/kg

Hofer trgovina d.o.o.

www.hofer.si

Letak kt21 2014  

Hofer letak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you