Page 1

1

»as je za najboljπe! »as je za Tuπ. tusslovenija

080 13 10

WWW.TUS.SI

Ponudba velja od 14. 3. do 30. 4. 2014 oz. do odprodaje zalog

MOBILNA APLIKACIJA

Za razigrane mal~ke

Otroπki Ëevlji • dekliπki ali fantovski • enostavni za vzdræevanje • podloga in vloæek iz tekstila za udobno noπenje • zelo trpeæni • velikosti: 21 - 26

12,99 ¤

OdliËna PONUDBA TU© suPERMARKET

Velikosti: 26 - 31, cena: 14,99 ¤ Ponudba otroπkih Ëevljev velja od 20. 3. do 31. 12. 2014 oz. do odprodaje zalog.


2

Velika noË & dom

KeramiËni pekaË za πarkelj • 25 cm • primeren tako za mikrovalovno kot za vse ostale peËice • vzdræi temperaturo + 260 °C

Akcija

-28 % 9,99 ¤ Redna cena: 13,99 ¤ TU© SUPERMARKET

MlinËek za orehe

Akcija

*Ponudba sklede za meπanje s pokrovom velja od 14. 3. do 31. 12. 2014 oz. do odprodaje zalog.

-21 % 9,39 ¤ Redna cena: 11,99 ¤ TU© SUPERMARKET

Skleda za vzhajanje • prostornina: 7 l • razliËni barvni pokrovi

Akcija

-25 % 5,89 ¤ Redna cena: 7,89 ¤ TU© SUPERMARKET

Skleda za meπanje s pokrovom* • prostornina: 6 l • razliËne barve

Akcija

-25 % 3,49 ¤ Redna cena: 4,69 ¤ TU© SUPERMARKET


3

DirtDevil, Sesalnik Trophy • moË: 2000 W • cilindriËen sesalec • kompakten, nova filtrirna tehnologija DUAL sistem. • zelo enostavno rokovanje, praznjenje in ËiπËenje • minimalno maπenje filtrov • posoda za prah 1,8 l, delovni radij 7,5 m • parkirni sistem • avtomatsko navijanje kabla • regulacijski ventil sesalne moËi na roËaju • kromirana teleskopska cev • preklopna krtaËa za tla • πoba za kote in pohiπtvo • BONUS: dodatna krtaËa za trda tla in Specialna turbo krtaËa FELLINO za uËinkovito odstranjevanje æivalskih in drugih dlak iz tepihov in tekstilnih oblog • pokrtaËimo lahko tudi psa • zelo enostavno ËiπËenje krtaËe odpiralni sistem

Recept:

Slastni cmoki Akcija

• idealen je za vse vrste trdih talnih povrπin in kratkodlakih preprog • odlikuje ga navigacijski sistem za samostojno gibanje po prostoru • 3-stopenjski Ëistilni program: nakljuËni, kroæni in gibanje ob stenah • dvojne daljπe πËetke za enostavno ËiπËenje robov in kotov in pod pohiπtvom • posoda za prah se enostavno izprazni in je brez vreËke • Ëas delovanja 60 min • BONUS: Priloæene πe dodatne nadomestne πËetke in nadomestni filter.

Akcija

69,90 ¤

-22 %

109,90 ¤

-26 %

Redna cena: 89,90 ¤

TU© hiPERMARKET

Redna cena: 149,90 ¤

TU© hiPERMARKET

Slovensko

Vino Haloæan* • Ptujska klet • 1 l

ali Vino Pullus Modra frankinja* • Ptujska klet • 1 l

OdliËna PONUDBA

2,69 ¤

*Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

Robotski sesalnik Spider


4

StrojËek za rezance • strojËek za izdelavo 3 vrst rezancev: πiroki, tanki in fini rezanci 0,7mm

Akcija

23,99 ¤ Redna cena: 29,99 ¤

KeramiËni pekaË • 30 cm • primeren tako za mikrovalovno kot za vse ostale peËice • vzdræi temperaturo + 260 °C • veËnamenska uporaba

Akcija

-20 %

10,49 ¤

-24 %

TU© SUPERMARKET

Redna cena: 13,89 ¤

TU© SUPERMARKET

Akcija

-40 % za Somat • sol, 1,5 kg • sijaj tekoËina, 750 ml • osveæilec za pomivalni stroj • Ëistilo za pomivalni stroj, 250 ml

oglas Ajax cistila - 1b.pdf

1

7.3.2014

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Jar detergent za roËno pomivanje posode

Finish

• 3 vrste • 1,5 l

Akcija

2,39 ¤

-27 %

Redna cena: 3,28 ¤

K

• Powerball Regular, 72/1 • All in one, 48/1 • Quantum Regular, 40/1 • All in one, 56/1

Akcija

»istila v spreju • AJAX • veË vrst • 600/750 ml

Akcija

10,83 ¤

-25 %

2,24 ¤

-25%

Redna cena: 14,44 ¤

Redna cena: 2,99¤

1


5

Modni v pomlad

HlaËe 3/4 denim Simby • dekliπke • 100 % bombaæ • velikost: 3 - 7 let

Akcija

-22 % 4,99 ¤ Redna cena: 5,79 ¤ TU© hipERMARKET

Baby majica Nici ali Hello Kitty

Akcija

4,49 ¤

-30 %

Redna cena: 6,49 ¤

Majica Spiderman

TU© HIPERMARKET

• licenËna majica • razliËne barve • 100% bombaæ • velikosti: 2-8 let

Akcija

4,89 ¤

-30 %

Redna cena: 6,99 ¤

TU© SUPERMARKET

Majica Angry Birds

• licenËna majica • razliËne barve • 100% bombaæ • velikosti: 4-10 let

Akcija

4,89 ¤ Redna cena: 6,99 ¤

Majica Barbie

• licenËna baby • razliËne barve • 100% bombaæ • velikosti: 3-24 mesecev

• licenËna majica • razliËne barve • 100% bombaæ • velikosti: 6-12 let

Akcija

-30 %

5,49 ¤

-21 %

TU© SUPERMARKET

Redna cena: 6,99 ¤

TU© hiPERMARKET


6

Nova kolekcija na voljo od 7. 4. 2014

Akcija

-40 % za Persil • kapsule, 15/1 • gel Expert regular, 40 pranj, 2,92 l


7

Ariel • Moutain Spring • White Flowers • praπek 60 pranj, 4,2 kg

Set nakupovalni voziËek Set vsebuje nakupovalni voziËek, ki se sestavi, poleg πe 18 dodatnih delov za otroπko igro.

Akcija

8,99 ¤

-33 %

Redna cena: 13,49 ¤

TU© SUPERMARKET

Akcija

-17 % 13,99 ¤ Redna cena: 16,99 ¤


8

Baby body Nici ali Hello Kitty • razliËne barve • 100% bombaæ • velikosti: 3-24 mesecev

Akcija

-30 % 4,49 ¤ Redna cena: 6,49 ¤ TU© HIpERMARKET

Majica Smiley • licenËna majica • razliËne barve • 100% bombaæ • velikosti: 6 - 12 let

Akcija

-28 % 4,99 ¤ Redna cena: 6,99 ¤ TU© HIpERMARKET

Majica Monster High • licenËna majica • razliËne barve • 100% bombaæ • velikosti: 8 - 14 let

Akcija

-28 % 4,99 ¤ Redna cena: 6,99 ¤ TU© HIpERMARKET

Majica Superman • licenËna majica za odrasle • razliËne barve • 100 % bombaæ • velikosti: S - XL

Akcija

-25 % 7,49 ¤ Redna cena: 9,99 ¤ TU© HIpERMARKET


9

Otroπka razigranost

Paintball 3 v 1

Igra Activity Vse je mogoËe*

Druæinski komplet vsebuje 6 igralnih ploπË (za Backgammon, ©pano, Damo, »lovek ne jezi se, Konjske dirke, KaËe in lestve), karte Poker, æetone (Ërne in bele), figurice (4x4 barve) in 3 razliËne kocke.

Nova predstavitev pojmov z zvoki! Ob sestavljenih besedah se pojavijo imena, fraze, misli, skratka VSE JE MOGO»E. 330 novih kart. Za 4-16 igralcev, 12+.

Akcija

13,49 ¤ Redna cena: 18,89 ¤

Akcija

-28 %

21,99 ¤

TU© suPERMARKET

Redna cena: 27,49 ¤

Akcija

11,99 ¤

-33 %

Redna cena: 17,99 ¤

TU© SUPERMARKET

*Akcija ne velja v franπiznih prodajalnah.

Igralni magazin

Za neskoËne ure zabave na prostem. Paintball Laser system je moæno uporabljati kot Paintball, samo z “æarki” (deluje na RDIF in je oËem nenevaren) ali kot softball. Moænost igranja v veË skupinah ali samostojno. V kompletu je Paintball 3 v 1, zaπËitna oËala ter barvaste Paintball kroglice 30 kosov in soft kroglice 10 kosov.

TabliËni raËunalnik lcd Multi Pad Interaktivni uËni pripomoËek zasnovan tako, da je za otroka kar se da pouËen. Otroka namreË uËi osnovno slovnico in matematiko skozi igro tako, da se otrok ob uËenju zabava. Govori slovensko. Baterije so vkljuËene 3 x 1,5 V (AA). Namenjen otrokom 3+.

Akcija

-20 %

16,49 ¤

-33 %

TU© suPERMARKET

Redna cena: 24,69 ¤

TU© suPERMARKET


Ponudba poganjalca velja od 14. 3. do 30. 9. 2014 oz. do odprodaje zalog. Akcija ne velja v franπiznih prodajalnah.

10

Poganjalec Motor X Racer NauËi otroka ohranjati ravnoteæja. Ima πirπa kolesa, kar otroku omogoËa obdræati pokonËen poloæaj tudi, ko se ustavi. Je lahek, tehta 2,6 kg, zato je rokovanje enostavno.
PriporoËamo od 12 m+.

• v velikosti 1 : 36 • Voænja naprej, nazaj, levo in desno • amortizirano vzmetenje koles • izredno lahek, potiskana karoserija • kontrola hitrosti, hitri polnilec • moËna Li-Ion baterija, ki prenaπa vso svojo moË na motor in zagotavlja dolge voænje • pripravljen je za takojπnjo uporabo • veË razliËic

OdliËna PONUDBA

Akcija

29,99 ¤ -50 %

29,99 ¤

Redna cena: 59,99 ¤

OdliËna PONUDBA TU© suPERMARKET

Lego Friends Sadni bar v Heartlaku* Z Andreo se odpravi v Sadni bar v Heartlaku na okusno sadno pijaËo! OdloËi se, kje boπ sedela, nato pa si oglej meni z vsemi okusnimi sadnimi napitki, smutiji in sendviËi ter naroËi pri Nayi, ki stoji za πankom in je vedno pripravljena na Ëudovit dan v mestecu Heartlake. V kompletu sta minifigurici Andree in Naye.

OdliËna

26,99 ¤

PONUDBA TU© suPERMARKET

*Akcija ne velja v franπiznih prodajalnah.

SkoËi v enoprostorca in se odpelji na plaæo v LEGO® Cityju. PrivoπËi si malo zabavne voænje s Ëolnom! Obrni prikolico, dolij gorivo v rezervoarja na Ëolnih, nato pa ju spusti v morje in se pripravi na poskakovanje po visokih valovih! V kompletu sta 2 minifiguri dirkalcev v Ëolnih z izbrano opremo.

*Akcija ne velja v franπiznih prodajalnah.

TU© supERMARKET

Lego City Terenec z vodnim skuterjem*

14,99 ¤

©portni avto na daljinsko upravljanje

TU© hiPERMARKET

Lego City Mobilna policijska enota Parkiraj mobilno policijsko enoto, dvigni satelitsko in radijsko anteno in se pripravi na zasledovanje roparjev! Uporabi zaslone v tehniËno popolnoma opremljeni sobi za nadzor, da poiπËeπ pot, po kateri beæi ropar z ukradenim denarjem, in ga ujemi. V kompletu so 3 minifigure z izbranimi dodatki: 2 policista in ropar.

OdliËna

22,49 ¤

PONUDBA TU© hiPERMARKET

Kartonska sestavljanka Ustvarjalna, kreativna, visokokavostna in varna igraËa iz kartona. Sestavite izbrani motiv, pobarvajte in ure in ure uæivajte v zabavi, ki vzpodbuja domiπljijo in ustvarjalnost. Na voljo v treh motivih: dvorec, hiπa za punËke ali kmetija

Akcija

Robot Savior Baterijski robot velikosti 33 cm z utripajoËimi luËmi in zvokom ima funkcijo “bump&go”. Za delovanje potrebuje 3 baterije tipa “AA” 1.5 V, ki niso priloæene.

Akcija

9,99 ¤

-33 %

Redna cena: 14,99 ¤

TU© suPERMARKET

-23 % 9,95 ¤ Redna cena: 12,95 ¤ TU© supERMARKET


11

VelikonoËna vreËka • 125 g

Akcija

-38 % 1,29 ¤

Zbirka pravljc za lahko noË VeËne ravljice, ki podirajo rekorde Avtorica Ela Peroci mojstrsko orisuje doæivljajski svet otroka in svet njegove igre na meji med resniËnostjo in iluzijo. VeË kot 50 Ëudovitih zgodb: Stara hiπa πt. 3, Muca copatarica, Moj deænik je lahko balon, Nina v Ëudeæni deæeli, OËala tete Bajavaje ... 284 strani, trda vezava

Redna cena: 2,09 ¤

Dvd risanke

Akcija

Izbirajte med πtevilnimi aktualnimi naslovi risank: Mija in Jaz, Poπtar Peter, Grozni Gaπper, Timi, Winx …

14,97 ¤

-50 %

1,99 ¤

Redna cena: 29,95 ¤

TU© SUPERMARKET

OdliËna PONUDBA TU© SUPERMARKET

Barbie Mariposa s krili

Silverliit helikopter na daljinsko upravljanje V ponudbi 3 razliËne barve, enostavno upravljanje iz zelo vzdræljivega materiala, vlito plastiËno ohiπje, πiroki infrardeËi nadzor, 2-kanalni digitalni sorazmerni nadzor notranjega helikopterja. Baterije, ki so potrebne: 6 x AA, za daljinski upravljalec (niso vkljuËene).

Akcija

27,49 ¤

-36 %

Redna cena: 43,19 ¤

TU© hiPERMARKET

Barbie Mariposa in vilinska princesa vraËajo priljubljeno vilo v povsem novo vlogo, kot ambasadorko v oddaljenem vilinskem kraljestvu, kjer spozna in se spoprijatelji s tamkajπnjo vilinsko princeso.

VelikonoËna jajËka v vreËki • 400 g

Akcija

-40 % 4,19 ¤ Redna cena: 6,99 ¤

JajËke s sladkorjem • 125 g

Akcija

Akcija

-45 % 8,99 ¤ Redna cena: 16,49 ¤ TU© supERMARKET

-31 % 0,89 ¤ Redna cena: 1,29 ¤

VelikonoËno Ëokoladno jajce • 180 g

Akcija Kreativni set Hello Kitty Set vsebuje peresnico, beleæko, 2 x gel kemiËni svinËnik, kemiËni svinËnik, 2 lista z nalepkami, svinËnik z radirko in radirko.

Akcija

-20 % 8,75 ¤ Redna cena: 10,95 ¤ TU© supERMARKET

-30 % 1,69 ¤ Redna cena: 2,44 ¤

VelikonoËna Ëokoladna jajËka Funny • 70 g

Akcija

-10 % 0,89 ¤ Redna cena: 0,99 ¤


12

Set pobarvanka na platnu Set vsebuje platno v velikosti 22,5 x 30 cm. Okvir pobarvanke je iz lesa in otrok priËara lepo sliko za na steno. Set na zadnji strani πe vsebuje: 5 razliËnih akrilnih barv, 2 ËopiËa, posodico za meπanje barv

OdliËna

7,45 ¤

PONUDBA

Kreativni set Pom Pom • za izdelavo razliËnih motivov (grad, morske æivali ...) • vsebuje 700 kom razliËnih pom pom-ov iz katerih se sestavi slika po priloæeni πabloni

OdliËna

5,45 ¤

TU© suPERMARKET

PONUDBA TU© suPERMARKET

©katlice za spominke Princese Okrasi svoje πatulje s priloæenimi dragulji in bleπËicami ter ustvari idealno mesto za svoje spominke. V setu so okrogla, ovalna in kvadratna πkatlica, vse pa imajo motive princesk. Vsebina: 3 x πkatla, 450 samolepilnih penastih ploπËic in bleπËic. Primerno za otroke starejπe od 5 let oziroma potrebno je poznavanje πtevilk.

Akcija

10,95 ¤ Redna cena: 15,75 ¤

Kreativni set Piratska ladja Sestavi svojo piratsko ladjo. Kreativni set vsebuje: lesene dele ladje, papirnata jadra, Ërno vrv, smirkov papir, akrilne barve, lepilo, lak in ËopiË.

Akcija

-30 %

4,95 ¤

-23 %

TU© suPERMARKET

Redna cena: 6,45 ¤

TU© suPERMARKET

Dnevnik/spominska knjiga v darilnem pakiranju Make Up skicirka z dodatki Postani prava umetnica liËenja. S skicirko in priloæenimi pripomoËki izrazi svojo kreativnost. Set vsebuje pravi makeup, ki ga lahko nanesemo na koæo.

Akcija

14,45 ¤ Redna cena: 17,95 ¤

Spominska knjiga s kljuËem, ravnilo, radirko, πilËek ter 2 svinËnika. Trije razliËni motivi. ali Dnevnik s kljuËavnico v darilni πkatlici z ogledalom. Trije razliËni motivi.

Akcija

-19 %

5,95 ¤

-20 %

TU© suPERMARKET

Redna cena: 7,45 ¤

TU© suPERMARKET


13

Na kolo

Primerno za opravljanje kolesarskega izpita

Mestno kolo 24” • fantovsko ali dekliπko • 18 prestav • odsevniki na platiπËih in pedalih • luË spredaj in zadaj • zvonec • jeklena nogica • blatniki

Akcija

124,90 ¤

-16 %

Redna cena: 149,90 ¤

TU© HIPERMARKET

Mestno kolo 28” • moπko ali æensko • 6 prestav • jeklen okvir • barvani blatniki • aluminijska platiπËa • jeklena nogica • luËi • zadnji prtljaænik • pokrov gonilke

Akcija

129,90 ¤

-18 %

Redna cena: 159,90 ¤

TU© HIPERMARKET

©e veËja izbira koles je v Tuπ hipermarketih.


14

KljuËavnica za kolo • z dvema kljuËema, 65 cm ali • 3-πtevilËna kombinacija, 70 cm, 8 cm

Kolesarski πtevec • 14 funkcij • æiËna povezava

Akcija

5,90 ¤

TU© SUPERMARKET

Redna cena: 7,99 ¤

• gel • univerzalna velikost

Akcija

Podsedeæna kolesarska torba z odsevnikom

Akcija

8,90 ¤

-25 %

4,49 ¤

TU© HIPERMARKET

Redna cena: 6,49 ¤

od

1,99 ¤

Prevleka za kolesarski sedeæ

Redna cena: 11,99 ¤

OdliËna PONUDBA

Mini orodje za kolo • 19/1

Akcija

-26 %

3,90 ¤

-21 %

TU© SUPERMARKET

Redna cena: 4,99 ¤

TU© suPERMARKET

Set LED luËi • prednja in zadnja • baterije niso priloæene

Akcija

-30 %

4,39 ¤

-20 %

TU© SUPERMARKET

Redna cena: 5,49 ¤

TU© SUPERMARKET

Kolesarska Ëelada za odrasle • razliËne barve • nastavljiva velikost: S (52 - 56), M (56 - 58), L (58 - 61)

OdliËna PONUDBA

11,90 ¤ TU© suPERMARKET


15

Otroπki stolËek • do 7 let ali do 22 kg • montaæa zadaj na okvir - podsedeæna cev (22 - 40 mm) • nastavljiv varnostni pas in opora za noge

OdliËna PONUDBA

29,90 ¤

Otroπka svetilka pikapolonica • 2 x LED • z dinamom

2,89 ¤

OdliËna

Ponudba velja od 14. 3. do 30. 9. 2014 oz. do odprodaje zalog.

TU© hiPERMARKET

PONUDBA TU© SUPERMARKET

Nahrbtniki za najmlajπe Vsestransko uporabni nahrbtniki za najmlajπe. Primerni za v vrtec, na izlet ipd. Na voljo s priljubljenimi motivi: Spiderman, nogomet, Hello Kitty, Barbie, Jagodka in bombaæni z motivom tigra, æirafe, ananasa in jagode pestra izbira za vse okuse vaπih malËkov.

OdliËna

od

7,95 ¤

PONUDBA TU© SUPERMARKET

Otroπka Ëelada • razliËni motivi • nastavljiva velikost

9,90 ¤

OdliËna PONUDBA TU© SUPERMARKET


16

Nosilec za do 3 kolesa • primeren za vozila s prtljaænimi vrati • za vsa kolesa • enostavna montaæa • izdelek ima TÜV certifikat

Akcija

-31 % 64,99 ¤ Redna cena: 94,99 ¤

Ponudba vpenjalcev velja od 14. 3. do 31. 12. 2014 oz. do odprodaje zalog.

TU© hiPERMARKET

Set spenjalcev in trakov • 12/1

Akcija

8,29 ¤ Redna cena: 12,90 ¤

Pretvornik iz 12 V - 2 x 230 V • 300 / 600 W

Akcija

-35 %

34,99 ¤

-25 %

TU© suPERMARKET

Redna cena: 46,99 ¤

TU© HIPERMARKET

+

+

Svetlo pivo Zlatorog

Svetlo pivo Union

• 4,9 % vol. alk. • 4 x 0,5 l

• 4,9 % vol. alk. • 4 x 0,5 l

Ob nakupu piva Union 4/1 0,5 l prejmete Za Fantasy 1,5 l GRATIS. Redna cena Za Fantasy: 0,79 ¤

4,29 ¤

OdliËna PONUDBA

Ob nakupu piva Laπko Zlatorog 4/1 0,5 l prejmete Malt jabolko 0,5 l GRATIS. Redna cena Malt: 0,79 ¤

4,29 ¤

OdliËna PONUDBA


17

Namizni æar na oglje • 48/1

Akcija

• kvadratne oblike 36,5 x 36,5 cm • viπina peke: 20,5 cm • v πtirih razliËnih barvah

0,99 ¤

-28 %

11,90 ¤

Væigalne kocke

Redna cena: 1,39 ¤

Væigalnik

OdliËna Akcija PONUDBA -29 % TU© SUPERMARKET

• 27 cm

Akcija

1,49 ¤

-25 %

Redna cena: 1,99 ¤

TU© SUPERMARKET

Vrtni æar na oglje BBQ • okrogle oblike • premer: 46 cm • kuhalna viπina: 59,5 cm

33,90 ¤

OdliËna PONUDBA TU© SUPERMARKET

Ponudba æarov velja od 14. 3. do 30. 9. 2014 oz. do odprodaje zalog.

Piknik


VeËnamenski keramiËni pekaË DV 4042 • moË: 1500 W • gumb za prilagoditev temperature • keramiËna povrπina • premer ponve: 42 cm • globina ponve: 9 cm

Akcija

-26 % 19,90 ¤

Ponudba velja od 14. 3. do 31. 12. 2014 oz. do odprodaje zalog.

18

Redna cena: 26,90 ¤

• moderen dizajn • primerna za razliËne zunanje aktivnosti • velikost: 130 - 170cm

7,99 ¤

OdliËna PONUDBA

Kamping omara • kovinski okvir • dimenzija: 60 x 35 x 80 cm

11,90 ¤

TU© suPERMARKET

OdliËna

VeËnamenska roËna led svetilka

OdliËna

PONUDBA

5,99 ¤

PONUDBA

TU© HIPERMARKET

TU© suPERMARKET

VroËekovani Peka saË Bosanski saË ali peka je izdelan je iz kovanega æeleza. SaË je sestavljen iz nizkega stojala na katerega se poloæi roËno kovano posodo (tepsija), pokrov z obroËem na katerega se poloæi æerjavico ter kovano lopato za pokrivanje in odkrivanje pokrova. Zunanji premer peke: 52 cm.

Akcija

Litoæelezni kotliËek

-36 %

• volumen: 7,8 l • teæa: 11,4 kg • πt. porcij: cca. 15 (0,5-litrske) • odlikuje jih odliËna prevodnost toplote, tradicionalna afriπka oblika ter enostavno vzdræevanje in ËiπËenje • enostavna uporaba, saj kotliËek stoji na treh nogicah in tako ne potrebujete nikakrπnih stojal za obeπanje • vsebujejo tudi litoæelezno pokrovko, ki zadræuje toploto in priËara prave gurmanske okuse

69,90 ¤ Redna cena: 109,90 ¤ TU© HIPERMARKET

Akcija

72,00 ¤

-27 %

Redna cena: 99,00 ¤

TU© hiPERMARKET

Ponudba velja od 14. 3. do 30. 9. 2014 oz. do odprodaje zalog.

Piknik deka

Ponudba velja od 14. 3. do 31. 12. 2014 oz. do odprodaje zalog.

TU© suPERMARKET


Vrt Vrtne rokavice* • veËnamenske delovne rokavice • zagotavljajo odliËen oprijem • sestava: 50 % lateks, 50 % poliester • velikosti: 7 - 10

0,99 ¤

OdliËna PONUDBA

Vrtne rokavice* • visoko kakovostne delovne rokavice • primerne za teæja in laæja delovna opravila • sestava: 50% lateks, 50% poliester • zagotavljajo odliËen oprijem • velikosti: 8 - 10

1,79 ¤

©karje za obrezovanje æive meje • 1/1

3,00 ¤

OdliËna PONUDBA TU© hiPERMARKET

Set Vrtbu • 2/1

1,69 ¤

OdliËna PONUDBA

OdliËna PONUDBA TU© hiPERMARKET

*Ponudba delovnih rokavic velja od 14. 3. do 31. 12. 2014 oz. do odprodaje zalog

19


20

Bio

Bio gnojilo za jagodiËevje in drugo sadno drevje Naturen

Gnojilo Bogatin v peletih • naravno termiËno obdelano organsko gnojilo, uporabno za osnovno gnojenje in dognojevanje vseh vrst rastlin • bogastvo mikro in makro hranil zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin

2,49 ¤

OdliËna PONUDBA

Bio

Gnojilo Guano • mineralno gnojilo iz iztrebkov ptiËev in drugih naravnih sestavin za osnovno gnojenje in dognojevanje • 1 kg

4,49 ¤

• univerzalno gnojilo • z dolgotrajnim delovanjem iz povsem naravnih sestavin • izboljπuje lastnosti tal in prehranjenost rastlin • duπik v obliki, ki se ne izpira • 1,7 kg

4,99 ¤

OdliËna PONUDBA

Bio

OdliËna PONUDBA

Semenski krompir okrogli • 60 kosov • koliËina predvidoma za 1 gredo

7,99 ¤

Organsko gnojilo za zelenjavo Naturen • organsko mineralno gnojilo za vse vrste zelenjave • iz povsem naravnih sestavin, z dodanimi mikrohranili • 1 l

4,99 ¤

OdliËna PONUDBA TU© SUPERMARKET

OdliËna PONUDBA

Semenski krompir kifeljËar • 60 kosov • za zgodnji pridelek domaËega krompirja

8,99 ¤

OdliËna PONUDBA TU© SUPERMARKET


21

Letni Vrteks

OdliËna

• dimenzije: 2,1 x 10 m

3,69 ¤

PONUDBA TU© suPERMARKET

Univerzalna zemlja za lonËnice Asef

Substrat rastlin • iz meπanice πote, komposta in dolomita • za sajenje in presajanje okrasnih in sadnih rastlin ter vrtnin • Agroruπe • 40 l

3,99 ¤

OdliËna PONUDBA

• za sajenje zunanjih in notranjih rastlin • obogatena z mikroelementi • sestava omogoËa optimalno razmerje med rastjo in cvetenjem • 40 l

5,99 ¤

OdliËna PONUDBA

Ob nakupu 2 pakiranj fiæola prejmete vreËico radiËa GRATIS.

Seme Royal Fiæol • veË vrst • tudi slovenske sorte • 50 ali 100 g

2,99 ¤

OdliËna PONUDBA

Seme Royal Fiæol • veË vrst • tudi slovenske sorte • 50 ali 100 g

1,99 ¤

OdliËna PONUDBA

Seme Royal RadiË • Træaπki solatnik • Verona

0,89 ¤

Nasvet: Maja, po sajenju fiæola lahko zaËnemo s setvijo radiËa.

OdliËna PONUDBA


*Ponudba kosilnice velja od 23. 3. do 30. 9. 2014 oz. do odprodaje zalog.

22

Kosilnica na voljo od 23. 3. 2014

Solarni odganjalec mrπesa

7,90 ¤

OdliËna PONUDBA TU© HIPERMARKET

Motorna kosilnica GL TO 173 T 51 S* • 4 v 1 • s pogonom • metalno ohiπje • 51cm πirina koπnje • centralna nastavitev viπine v 6 nivojih • leæaji v kolesih • s sistemom 4 v 1 • koπara: 70 l • nastavljiv roËaj z ergonomskim mehkim prijemom • motor: 173 cc OHV

245,00 ¤

OdliËna PONUDBA TU© SUPERMARKET


• 4/1

1,49 ¤

OdliËna PONUDBA TU© suPERMARKET

Piπtola za zalivanje • 1/1

1,00 ¤

OdliËna PONUDBA

Ponudba velja od 14. 3. do 30. 9. 2014 oz. do odprodaje zalog.

Set za zalivanje

Ponudba velja od 14. 3. do 30. 9. 2014 oz. do odprodaje zalog.

23

Nosilec s cevjo • Ø 13 mm • 15 m dolæine • priloæen set za zalivanje

19,90 ¤

TU© suPERMARKET

OdliËna PONUDBA TU© HIPERMARKET

VisokotlaËni Ëistilec Black & Decker PW 1700 SPM • pretok: 370 l/h • kovinska Ërpalka • 5,5m visokotlaËna cev • nastavljiva πoba • dodana rotirajoËa πËetka za pranje • komplet za kemiËno ËiπËenje

Akcija

114,90 ¤ -32 % Redna cena: 169,90 ¤

TU© HIPERMARKET


24

Vedno pripravljeni

PriroËnik za preæivetje V knjigi so zbrane najvaænejπe informacije za preæivetje, da lahko poskrbite za svojo varnost ob potresu, viharju, vodni ujmi, gospodarskem zlomu, jedrski nesreËi … Pametno je, da ste pripravljeni na samozadostnost, predvsem s hrano in bivanjem brez elektrike.

OdliËna

15,90 ¤

TU© hiPERMARKET

Agregat Einhell BT-PG 850 • 2-taktni zraËno hlajen agregat, syncro - generator • na stabilnih nogicah z nosilnim roËajem • napetost 230 V- 50 Hz • konst. moË/ max. moË: 650 W / 720 W (S2 15 Min) • motor: 1 cilinder 63 cm3 • moË motorja: 0,95 kW • pogonsko gorivo: meπanica za dvotaktne motorje 1 : 50 • poraba: 0,7 l/h pri 75% obremenitvi

99,00 ¤

PONUDBA

Potopna Ërpalka

OdliËna PONUDBA TU© HIPERMARKET

• moË: 400 W • max. pretok: 8000 l/h • plovec za kontrolo nivoja • max. viπina Ërpanja: 5 m • max. potopna globina: 5 m • delci za filtracijo do: Ø 35 mm • premer cevi: Ø 1” • premer priklopa: Ø 1.5” • oprema: plovno stikalo za kontrolo nivoja

Akcija

39,90 ¤

-33 %

Redna cena: 59,99 ¤

TU© SUPERMARKET

Ob nakupu brivnika ali vloækov Venus

brivski gel Gillette

gratis

Brivnik Venus

Vloæki Venus

• Venus Breeze • Venus Embrace 1 Up • Venus + 2 vloæka

• Venus, 4/1 • Venus Breeze, 4/1 • Venus Embrace, 4/1

od

7,59 ¤

od

11,49 ¤

Brivski gel Gillette Satin Care • veË vrst • 200 ml

GRATIS Redna cena: 4,49 ¤

HIPERMARKET Planet Kranj, Planet Koper, Ljubljana BTC, Planet Celje, Planet Maribor, Seæana, Planet Novo mesto, Ljutomer in Grosuplje, Murska Sobota (Bakovska ul.), Maribor Pobreæje in Radvanje

SUPERMARKET Murska Sobota (Ledavska ul.), Gornja Radgona, Æalec, ©entilj, Novo mesto (Ul. Slavka Gruma), Polzela, Laπko, Slovenska Bistrica, Rogaπka Slatina, Mozirje, KoËevje, Celje (Ljubljanska ul.), Mengeπ, Kozina, Jesenice, Velenje, Krπko, Ruπe, Dravograd, RaËe, Slovenke Konjice, Prevalje, Vojnik, Lesce, Lucija, Idrija, LJ-ViË, Logatec, Kamnik-Perovo, Muta, Selnica ob Dravi, LJ-Ruski car, Ilirska Bistrica, Mislinja, Oplotnica, Ravne na Koroπkem, ©oπtanj, Koper, Sevnica-Boπtanj, Breæice, MoravËe, Krap, Gorice, Videm, Resman, LjubeËna, ZreËe, PodËetrtek, ©entjur, Kaplja, KEA ©marje, Lendava, Kozje, Lipa, Maja, Ptuj (Osojnikova c.) in Tuπ Hipermarketi

Ponudba izdelkov velja od 14. 3. do 30. 4. 2014 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu, v naslednjih Tuπ trgovinah in franπizah na obmoËjih: Celje, »eËovlje, Dravograd, Gornja Radgona, Krmelj, Laπko, Lendava, Litija, Ljutomer, Maribor, Meæica, Mislinja, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Oplotnica, Ormoæ, PodËetrtek, PoljËane, Polzela, Prevalje, Ptuj, RaËe, Ravne na Koroπkem, Rimske Toplice, Rogaπka Slatina, Ruπe, Selnica ob Dravi, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, ©entilj, ©marje, ©oπtanj, Velenje, Vojnik, Vransko, Zagorje, ZreËe in Æalec. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega prodajnega asortimenta. Ponudba izdelkov ne velja v Ekstra Tuπ na Ptuju. Osnova za izraËun viπine popusta so cene po centralnem ceniku podjetja Engrotuπ d.d. Redne cene so cene iz centralnega cenika na dan zaËetka veljavnosti akcijskega letaka. Za morebitne napake se opraviËujemo in vas prosimo, da nas pokliËete na brezplaËno telefonsko πtevilko: 080 13 10. Pridræujemo si pravico do sprememb. Blago je na razpolago do dnevne odprodaje zalog, zato si podjetje pridræuje pravico, da ob nepredvideno visokem povpraπevanju po doloËenem izdelku ta izdelek krajπi Ëas v posamezni poslovalnici ne bo na razpolago. Vse slike so simboliËne. Cene so v evrih. Engrotuπ d.d., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje. Poπtnina plaËana pri poπti Celje 3102.

Katalog 14 3 30 4 splet 2  

Tuš katalog

Katalog 14 3 30 4 splet 2  

Tuš katalog

Advertisement