Page 1

Varázslatos Ajándékok Online Shop Adatkezelési tájékoztató Alapelvek A Varázslatos Ajándékok Online Shop Facebook és Issuu oldalt Kolozsváry Annamária Erzsébet Egyéni vállalkozó, kisadózó üzemelteti (a továbbiakban, mint Adatkezelő). Termék megrendelésével a Felhasználó a szolgáltatásokat önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Adatkezelő az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. Adatkezelő adatai: Név: Kolozsváry Annamária Erzsébet Egyéni vállalkozó, Kisadózó Székhely és levelezési cím: 2143, Kistarcsa, Árpád vezér utca 17. E-mail: varazslatosajandekok@gmail.com Telefon: +36/ 50-125-0766 Adatkezelés célja és a tárolt adatok Tárolt adatok Megrendelés során: Név, E-mail, Telefon, szállítási adatok és számlázási adatok (név, cím, cég esetén adószám), megrendelt tételek. Az adatok ügyfél kapcsolattartási információk, a rendelés teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelés jogalapja Az online shop szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe. A bekért adatok az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak. Hozzáférési, helyesbítési, törlési jogok A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről . A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja. A kérelmet az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére kell elküldeni.


Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei Bírósági jogérvényesítés A Felhasználó személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata Az Avtv. 27. §-a alapján bárki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentőt a közérdekű bejelentővel azonos védelem illeti meg. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapja az alábbi címen érhető el: https://naih.hu/ Külső linkek vagy hivatkozások Honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget. Adatvédelmi nyilatkozat A Varázslatos Ajándékok Online Shop, Kolozsváry Annamária Erzsébet egyéni vállalkozó, kisadózó különösen fontosnak tartja ,hogy védje az Ön adatait illetve bizalmasan kezelje. Semmilyen esetben nem élek vissza az Ön adataival, illetve a címzett adataival. Személyes adatok védelmére és a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit betartom, hogy felhasználóiknak és ügyfeleinek érdekei ne sérülhessenek. Az Adatvédelmi Nyilatkozat ismeretében Ön eldöntheti, mely adatait osztja meg velem, viszont számlázáshoz, kézbesítéshez szükségem van adatokra. Az Ön Személyes adatainak megadása, módosítása és törlése: Személyes adatainak megadása minden esetben önkéntes, azokat kizárólag az Adatvédelmi Nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően használhatja fel Kolozsváry Annamária Erzsébet egyéni vállalkozó, kisadózó. Rendelése folyamatában e-mailben értesül a rendelése státuszáról.


A személyes adatainak felhasználása és közzététele A Varázslatos Ajándékok Online Shop –Kolozsváry Annamária Erzsébet egyéni vállalkozó, kisadózó a felhasználó személyes adatait minden esetben az Adatvédelmi Nyilatkozatnak, az előzetes tájékoztatásnak és engedélynek megfelelően használja fel, azokat harmadik félnek nem adja ki A Varázslatos Ajándékok Online Shop – Kolozsváry Annamária Erzsébet egyéni vállalkozó, kisadózó Facebook és Issuu oldala a Felhasználók széleskörű tájékoztatása érdekében más oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Varázslatos Ajándékok Online Shop arra törekszik, hogy kizárólag olyan oldalakhoz kapcsolódjon, melyek betartják minőségi elvárásait és elkötelezettek a személyiségi jogvédelem iránt. Ugyanakkor az ilyen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért és tartalmáért Kolozsváry Annamária Erzsébet nem vállal felelősséget. A Varázslatos Ajándékok Online Shop – Kolozsváry Annamária Erzsébet tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó harmadik személy személyes adatait adja meg az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban lefektetett rendelkezéseket megszegi az oldal használata során kárt okoz megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, s mindent elkövet, hogy az eljáró hatóságokat segítse a jogsértő személy személyazonosságának megállapításában. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél személyes adatait adja meg vagy használja fel, akkor kizárólag az adott Felhasználó felel az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítéséért. Személyes adatok felhasználhatók bírósági vagy más hatósági idézés, felhívás, megkeresés alapján.

Vásárlóink adatainak biztonsága A Varázslatos Ajándékok Online Shop – Kolozsváry Annamária Erzsébet egyéni vállalkozó, kisadózó minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy személyes adatait és azok minőségét védje.


Személyes adatok Vevő személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Eladó a Vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve esetenként alvállalkozóinak (futárszolgálat) átadja. Az alvállalkozók Eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Profile for varazslatosajandekok

Varázslatos Ajándékok Online Shop Adatkezelési tájékoztató  

Itt olvasható a Varázslatos Ajándékok Online Shop Adatkezelési tájékoztatója, amit e-mailben küldök a megrendelés alkalmával, így letölthető...

Varázslatos Ajándékok Online Shop Adatkezelési tájékoztató  

Itt olvasható a Varázslatos Ajándékok Online Shop Adatkezelési tájékoztatója, amit e-mailben küldök a megrendelés alkalmával, így letölthető...

Advertisement