__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Helppoja kohtaamisia! Koululle


Moi! Tervetuloa Varaope.fi -palvelun käyttäjäksi.

Olin huomannut, että kouluilla on ennakkoajatuksia ja toiveita siitä, mil-

Varaope on kohtaamispaikka koululle ja sijaiselle.

lainen sijainen olisi hyvä. Joskus ennakkoajatukset olivat positiivisia,

Kädessäsi on kirja, jonka tavoitteena on antaa tärkeitä tietoja kouluille ja sijaisille toisistaan. Kirja ei ole syntynyt hetken päähänpistosta, vaan olen kerännyt siihen hyviä havaintoja vuosien varrelta sekä keskustellut eri sijaisten ja koulujen kanssa toimivista ja ei-toimivista käytänteistä. Tavoitteeni on avata hiljaisen tiedon pankkia, ja saada sekä koulut että sijaiset hyötymään sen talletuksista.

Olen aina ollut kiinnostunut siitä, miten ongelmat voidaan ratkaista ja siitä miten asioista voidaan tehdä toimivampia. Tehdessäni sijaisuuksia opiskeluaikana ja myöhemmin ollessani opettajana kohtasin sijaisuusongelman. Kipukohta ei ollut niinkään sijaisuuksien tai sijaisten saaminen, vaan organisointi niiden ympärillä. Käytäntöjä oli yhtä monta kuin koulujakin ja rehtoreiden aikaa kului liikaa sijaisten hankintaan. Päätin tehdä asialle jotain, ja aloin kehittää palvelua nimeltä varaope.fi. Ongelman ratkaisun lisäksi halusin luoda Varaopesta koulun ja sijaisen kohtaamispaikan ja saattaa nämä kumppanukset lähemmäksi toisiaan.

mutta valitettavasti myös epäilevät ennakkoajatukset pääsivät silloin tällöin valloilleen. Sijaisille taas halusin tarjota työkalun, jolla voi hallita omaa elämäänsä paremmin ja mahdollisuuden hankkia sijaisuuksia tasapuolisesti ympäri Suomea. Varaope-kohtaamispaikassa haluan karistaa pölyt pois luulojen ympäriltä ja lisätä tietoutta siitä, keitä sijaiset oikeasti ovat ja mitä annettavaa energisellä sijaisella voi koululle olla.

Sijaisuuksien tekeminen on todella tärkeää ja hyödyllistä monesta syystä. Opintojen aikana kertynyt työkokemus on tärkeää tulevassa työelämässä ja kokemus erilaisista kouluista työympäristönä antavat perspektiiviä alalta. Havaintojeni perusteella myös vakipaikka on helpompi saada mitä enemmän sijaisuuksia on tehnyt .

Näiden

ajatusten

saattelemina

haluan

toivottaa kaikille antoisia sijaisuuspäiviä ja tsemppiä elämän poluille! Kohdataan osoitteessa Varaope.fi

Eeva - eeva@varaope.fi


Hienoa! Olette saanet sijaisen kouluunne Koulullanne on nyt mainio tilaisuus esittäytyä ystävällisenä ja lämminhenkisenä työpaikkana sekä kasvattaa mainetta hyvänä työympäristönä. Kuuntelemalla sijaisen tuoreita näkökulmia, saatatte löytää uusia käyttökelpoisia ideoita. Huolehtimalla seuraavista, sijaisen on helppo aloittaa:

DD Keneltä sijainen voi huoletta kysellä tietoja ja roikkua hihassa ja miten tämä henkilö löytyy?

DD Kuka ottaa vastaan verokortin, todistukset sekä rikosrekisteriotteen? DD Saako sijainen avaimen, mistä se löytyy ja jos ei saa miten hän pääsee lukituista ovista eteenpäin?

DD Miten sijainen löytää luokkaan, jonka sijaisena hän on?


Psst.. Opettajahuoneessa on joku vieras Sijaisen tunnistaa Varaope-kaulanauhasta. Käy rohkeasti juttusille ja tarjoa apuasi. Jos sijainen käytöksellään herättää kummastusta, älä kerää kiukkua sisääsi vaan kerro hänelle, mikä olisi parempi toimintatapa ensi kerralla. Onhan Varaope-kupit näkyvillä, jotta saat nauttia aamukahvisi omasta mukistasi?

Mistä sijainen saa tiedon:

DD välituntivalvonta-ajoista DD ruokailuajoista DD luokan rutiineista DD kopiokoneen ynnä muiden laitteiden käytöstä


Tämä helpottaa sijaisen työntekoa luokassa Sijaista ilahduttaa, jos hän pääsee helposti työn pariin. Jätä selvästi näkyville mahdolliset ohjeet, jos sellaiset ovat olemassa. Mihin sijainen kirjaa:

DD Poissaolijat? DD Mitä missäkin oppiaineessa tehtiin ja mitä annettiin läksyksi? DD Unohtelijat? DD Oleelliset asiat, joita sijaisuuden aikana tehtiin?


Välitunti ja ruokailu Sijaiselle ei välttämättä ole selvää, missä sijaitsee koulun välituntirajat. Hänelle voi vihjaista asiasta tai pyytää vaikka joitain oppilaita näyttämään sallitut alueet. Tämä helpottaa sijaisen toimimista välitunnilla. Muista kertoa myös ruokailukäytännöistä:

DD Saako sijainen syödä? DD Mihin ruokailu maksetaan? DD Milloin on se aika, jolloin on mahdollisuus ruokailuun?


Neulomista, koodausta, rytmejä ja hikeä Jos sijainen opettaa taito ja taide -aineita, muista kertoa myös nämä:

DD Missä ovat koulunne Taito ja taide-aineiden tilat? DD Onko niissä erityisääntöjä ja mistä ne löytyvät? DD Mihin sijainen tallettaa ja tallentaa oppilaiden työt, jotta ne löytyvät myöhemmin?

DD Mitä materiaaleja sijainen saa käyttää? DD Onko koulussanne käytössä laitteita, joita varataan erikseen? DD Miten sijainen löytää ne ja pääsee käyttämään niitä?


Sijaisuuden päättyessä:

DD Kerro sijaiselle, jos hän hoiti työnsä hyvin.

DD Rakentava palaute on sijaiselle tärkeää, sillä se auttaa häntä eteenpäin opettajuuden polulla.

Voiko Varaope tehdä sijaisen ja koulun kohtaamisesta vielä helpompaa? Lähetä meille ajatuksiasi osoitteeseen ideat@varaope.fi Tsemppiä lukuvuoteen ja helppoja kohtaamisia jatkossakin!

Profile for Varaope

Varaope - Helppoja kohtaamisia! - Koululle  

Opas sijaisen ja koulun kohtaamiseen.

Varaope - Helppoja kohtaamisia! - Koululle  

Opas sijaisen ja koulun kohtaamiseen.

Profile for varaope
Advertisement