Page 1

Hèt tijdschrift voor de operator en technisch vakman

Wolven en schapen op de werkvloer Verder in dit nummer: Procesindustrie en VAPRO slaan aan bij de overheid Winnaars Femme Tech Bedrijven Award 2013 SMED-event bij Ecolab

jaargang 11 nummer 6, december 2013


Inhoud Hét tijdschrift voor de operator en technisch vakman, is een uitgave van de VAPRO groep. VAPRO groep Postbus 24090 2490 AB Den Haag T 070 - 337 83 00 F 070 - 320 51 86 E info@vapro.nl I www.vapro.nl Redactie Marvin Moentadj, Marion Reerds, Sonja van Venrooij, Manon de Bie, Noucky Koole. Vormgeving Veldhuis Media, Raalte Foto omslag Euramax Drukkerij Veldhuis Media, Raalte

Procesindustrie en VAPRO slaan aan bij de overheid De procesindustrie en VAPRO zijn hot in overheidskringen.

Politiek en de procesindustrie ontmoeten

4

elkaar op verschillende gelegenheden en gaan in gesprek over kenniscentra en de rol die VAPRO hier in speelt.

Wolven, schapen en het overtreden van regels

Verschijning 6 keer per jaar

Dirk schrijft over de verschillen tussen

Verspreiding Dit tijdschrift wordt gratis verspreid onder leden van het Platform voor Operators, operators (in opleiding), leidinggevenden in de productie, praktijkbegeleiders en -opleiders en verantwoordelijken voor opleidingen binnen bedrijven in de (proces-)industrie. Wie kan aantonen tot de doelgroep te behoren kan zich als abonnee aanmelden via registratie@vapro.nl.

overtredingen. Ben jij een wolf of een

Advertenties Mooijman Marketing & Sales T 070 - 323 40 70 E info@mooijmanmarketing.nl Adreswijzigingen Adreswijzigingen kunnen onder vermelding van onderwerp (adreswijziging VAPRO) via e-mail (registratie@vapro.nl) worden doorgegeven.

mensen en het benaderen van regels en schaap, een procedure-bedenker of een procedure-volger?

Winnaars Femme Tech Bedrijven Award 2013

10

Productie Veldhuis Media, Raalte T 0572 - 349 700 E info@veldhuis.nl

Veiligheid is een zaak van iedereen’

ISSN 1878-8033

Bij Eternit hebben ook de mensen op

© Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie van VAPRO is een onafhankelijk opererend orgaan. Meningen en opinies in het blad geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de bestuurlijke organisaties vertegenwoordigd in de VAPRO groep noch die van de redactie.

8 Ook voor vakvrouwen binnen de industrie liggen er volop kansen voor een mooie carrière. De winnaars van de Femme Tech Bedrijven Award laten zien dat zij hun mannetje staan.

kantoor een veiligheidsdiploma.

De jeugd op zoek naar een stageplek 10.000 jongeren aan het werk helpen in vijf weken.

7

14


16

Column

Proces in het zonnetje Euramax maakt de wereld mooier! Will Lemmens geeft ons een kijkje in de wereld van Euramax.

Zie nu zelf hoe je met een basismateriaal als aluminium kleur en diepte kan geven aan bijvoorbeeld je camper.

20 SMED-event bij Ecolab Nieuwegein Ecolab gaat om de tafel met VAPRO. In zeven sessies wordt er gesproken met medewerkers over hoe je slimmer en efficiënter met machines en productieprocessen om kunt gaan.

En verder in dit nummer 8 23 24 26 28 30 31 32

Eten in de nacht Nieuwe labels GHS-CLP

Ambitie Bij het verlaten van het middelbaar agrarisch onderwijs in 1985 stond het vervolg wel zo ongeveer vast. Ik had aan deze opleiding in ieder geval twee grote passies overgehouden, de rundveefokkerij en computer programmeren. Dus werk of een vervolgopleiding om deze twee te kunnen combineren lag in de lijn van mijn persoonlijke ambitie. Maar het vakantiewerk, om de aanschaf van een eigen computer te bekostigen, ging over in een vaste aanstelling. Ik was nu operator van beroep, voorlopig althans. Ik had nu werk dicht bij huis, door ploegendienst verdiende ik relatief goed en ik had meer vrije tijd dan anderen om mij heen. Intussen haalde ik het VAPRO B diploma en voordat ik het wist had ik een jubileum te pakken: 12,5 jaar aan het bedrijf verbonden. Een relatie leidde tot een verhuizing naar een andere regio van ons land. Als gediplomeerde operator met werkervaring was een andere betrekking snel gevonden. Daarna ben ik ook nog een paar keer probleemloos van werkgever veranderd, maar nog steeds actief als ‘hoeder’ van productieprocessen. Ik ben heel tevreden met wat ik uiteindelijk geworden ben! Langzamerhand ontwikkelde zich wel een andere passie, namelijk het schrijven. Gelukkig is dat precies een van de dingen die je goed kunt combineren met het werken in ploegen. Ik heb nu dan ook de ambitie om een roman te publiceren. Het onderwerp laat zich nog raden. Een stomende driehoeksverhouding tussen operators uit verschillende ploegen en de kantinejuffrouw? Of juist een Midsomer Murder naast het mengvat? In ieder geval is de clou van mijn verhaal nu dat iedereen zijn ambities moet volgen. Zeker ook buiten werktijd.   

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Change Management Leergang OPML MVK voor de Industrie Trainingskalender Puzzel en raadplaat

Jolmer Winkel, operator dewinkelhaak.blogspot.nl Je eigen verhaal in het VAPRO magazine Heb jij ook een persoonlijk verhaal dat past bij de inhoud van het VAPRO magazine en dat je graag met onze lezers wilt delen? Stuur het ons dan per e-mail of neem eerst contact met ons op. Ons e-mailadres is: marcom@vapro.nl. vapro nummer 6 december 2013 3


Nieuws

Procesindustrie en VAPRO slaan aan bij de overheid Onlangs benaderde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VAPRO met het verzoek om voor de ministerpresident een werkbezoek te regelen in het kader van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Na enig overleg viel de keuze op de faciliteit van Kuwait Petroleum Europoort (KPE) beter bekend als Q8 van hun tankstations. Binnen enkele dagen was alles georganiseerd. Zo kwam het dat we op maandag 7 oktober in de bus zaten met premier Mark Rutte en Mirjam Sterk, namens de regering Ambassadeur Jeugdwerkloosheid. Er was ruim de gelegenheid om van gedachten te wisselen en ons sectorplan voor de procesindustrie te presenteren. Na afloop van het werkbezoek was er een persconferentie met veel media en de ministers Bussemaker van Onderwijs en Asscher van Sociale Zaken. Premier Rutte vertelde over zijn bezoek aan Q8 en zei: ”De operators volgen procestechnische opleidingen en als het heel moeilijk wordt gaan ze naar VAPRO!”   Een paar dagen later zijn we op weg met de ‘Jeugd op Zoek’-bus van Randstad. We gaan op bezoek bij de VAPRO-klas van Randstad in Noord-Holland, die onlangs gestart is bij vloerbedekkingfabrikant Forbo. Daar tref ik Bernard Wientjes, de voorzitter van VNO-NCW en volgens de lijstjes de meest invloedrijke man van Nederland. 4

vapro nummer 6

december 2013

Ook met hem gaat het gesprek over kenniscentra en VAPRO. In zijn speech zegt hij tot mijn verrassing: “Toen ik nog mijn bedrijf had (productie van kunststof badkuipen), heb ik opdracht gegeven dat iedereen een VAPRO-kwalificatie moet behalen. Ik wil geen reclame maken, maar VAPRO is de beste opleiding in de procesindustrie!” Voor de tweede keer die week gloeide ik van trots. De procesindustrie en VAPRO zijn hot in overheidskringen. Dat merken we ook aan het sectorplan dat we samen met het het kenniscentrum PMLF en het ministerie van SZW hebben ontwikkeld in het kader van de 600 miljoen euro van minister Asscher ter bestrijding van de werkeloosheid. Het plan ligt momenteel ter goedkeuring bij het ministerie. Onze roadshow met politici wordt dus vervolgd!   Theo Seip Algemeen directeur VAPRO


O

Owens Corning in Apeldoorn. Wereldwijd marktleider in glasvezelvlies. Voor de uitbreiding van ons hoogwaardige productieproces zoeken we top-professionals. Senior Procesoperator / Aankomend Lijncoรถrdinator www.werkenbijowenscorning.nl

vapro nummer 6

december 2013

5


Van

één idee naar

grote besparingen in de productie van

CHLOOR

Dit is Niels. Als in de chloorproductie de ionenwisselaars verzadigd raken, loopt onze dure installatie gevaar. Daarom vernieuwen we ze elke zes dagen. Operator Niels bedacht dat ze bij een lager productievolume best wat langer mee kunnen. Samen met een proces engineer zet hij een project op om een flow-meter te vervangen door een tellende meter. Hierdoor hoeven de ionenwisselaars straks alleen geregenereerd te worden als dat echt nodig is. Daarmee besparen we niet alleen waardevolle grondstoffen, maar belasten we ook het milieu minder. Dit project voor Niels z’n eindscriptie Vapro niveau 4 illustreert goed hoe ideeën van medewerkers ons helpen werken aan ‘Tomorrow’s Answers Today™’. Niels Oosterwijk Procesoperator Membraanelektrolysebedrijf MEB Rotterdam

To find out about our career opportunities, please visit our website www.akzonobel.nl/careers

501.10.133 AN recruitment-bulk-ads A4.indd 1

07463_211013

Where your ideas go far

25-10-13 14:03


Kort nieuws

De jeugd op zoek naar een stageplek Eind augustus startte Randstad het programma ‘Jeugd op Zoek’. Het doel: 10.000 jongeren aan het werk helpen in vijf weken. Onderdeel van dit programma is de ‘Jeugd op Zoek’ bus, die met werkzoekende jongeren langs bedrijven rijdt.

07463_211013

VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes ontving de ‘Jeugd op Zoek’ bus bij Forbo. Uit de bus stapten twintig techniekstudenten die momenteel een opleiding volgen tot procesoperator. Jongeren maakten via speeddates kennis met vertegenwoordigers van het bedrijf Forbo en kregen een rondleiding. Het uiteindelijke doel van het bezoek: het bemachtigen van een stageplaats. De ‘Jeugd op Zoek’ bus, een initiatief van Randstad, bracht de afgelopen weken jongeren uit heel Nederland in contact met meer dan 45 bedrijven. De studenten die Forbo bezochten, nemen deel aan een speciaal opleidingstraject van Randstad en VAPRO (vakopleidingen voor operators en technici). Na 25 weken theorieles en vijftien weken stage komen de studenten in aanmerking voor een landelijk

13 14:03

erkend MBO 3 diploma. Randstad bemiddelt jongeren vervolgens naar werk. VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes: ‘Dit is nu zo’n initiatief wat wij beogen met het Techniekpact. We willen dat meer jongeren kiezen voor techniek, omdat in die sector straks een tekort aan arbeidskrachten dreigt. Iedere stimulans is welkom. Het zou mooi zijn wanneer deze jongeren via een stage alvast ervaring kunnen opdoen. Juist die stage en leerwerkplekken zijn belangrijk, want daarmee leg je een brug tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.’ Kansen Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt Randstad Nederland: ‘De afgelopen weken is er terecht veel geschreven over het thema jeugdwerkloosheid. Dat probleem moeten we niet onderschat-

ten, maar er liggen ook kansen. Bijvoorbeeld in de technieksector. Uit onderzoeken blijkt dat het tekort aan operators, mensen die werken met machines en geautomatiseerde processen, de komende jaren fors oploopt. Naar verwachting meer dan er jaarlijks instromen in VAPRO opleidingen en verwante opleidingen procestechniek. Wij hebben de handen ineengeslagen met VAPRO en zijn jongeren gaan selecteren voor een speciaal opleidingstraject. Na de opleiding begeleiden wij studenten naar werk. En dat is er voor dit soort functies genoeg.’ Dankzij dit programma zijn 8281 jongeren binnen vijf weken aan werk geholpen.

vapro nummer 6

december 2013

7


Dirk over veiligheid

Wolven, schapen en het overtreden van regels

(deel 1)

Ik ben momenteel bezig met het voorbereiden van een nieuwe les over veiligheidsgedrag voor onze opleiding MVK Industrie en stuitte daarbij op een interessant boekje over wolven en schapen. Ik had daar in een lezing van Shell wel eens het een en ander over gehoord, maar dit boekje legde goede verbanden met regels en overtredingen daarvan. Omdat dit belangrijke zaken zijn bij de uitvoering van jouw werk als operator, wil ik in dit artikel de belangrijkste zaken op een rijtje zetten. Ben ik een wolf of een schaap? De eerste vraag die je jezelf moet stellen, is in dit verband: wat ben ik zelf, een wolf of een schaap? Via het invullen van een vragenlijst kun je hier achter komen. Maar even de kenmerken op een rijtje, want dan kun je misschien de vraag zelf wel beantwoorden. Schapen zijn de bewakers van de standaarden en procedures in een bedrijf. Zij voelen zich ongemakkelijk als ze worden geconfronteerd met omstandigheden waarbij ze regels zouden moeten 8

vapro nummer 6

december 2013

overtreden. Wolven daarentegen zijn meer opportunistisch van aard; zij denken de zaak altijd onder controle te hebben en hebben er geen problemen mee om iets korter door de bocht te gaan om zaken voor elkaar te krijgen. Wolven nemen hun eigen beslissing zoals ze die op dat moment juist achten. Uit onderzoek blijkt dat wolven in de praktijk licht in de meerderheid zijn. Hoe zit dat met jou en jouw collega’s? Moeten we alle wolven ontslaan? Als we veiligheid zo belangrijk vinden als we vaak zeggen (we

werken veilig of we werken niet!), moeten we dan niet alle wolven gaan ontslaan? Nee, dat moeten we zeker niet en ik zal je uitleggen waarom. Ten eerste is het goed om te beseffen dat schapen alle


Veiligheidsspecialist Dirk de Knecht is bereikbaar via d.d.knecht@vapro.nl en 06-52351504.

1)

regels zullen volgen, ook slechte of inmiddels achterhaalde. Daar zit dus ook een schaduwkant aan. Ten tweede zijn het juist de wolven die voortdurend (bewust of onbewust) nadenken over de praktische werking van het systeem en dat houdt ons scherp. Mits goed gebruikt, kunnen we door de wolven een lerende organisatie worden. We hebben daarom behoefte aan een ‘wolvenmanagementsysteem’.

Wolvenmanagement Het zijn dus niet de schapen die we moeten hoeden, maar juist de wolven. Dat strookt ook heel erg met het fenomeen Error Management, dat ik eerder aangekaart heb en waardoor bedrijven heel erg kunnen groeien. Wat houdt dat dan in, wolvenmanagement? Het gaat daarbij om de volgende oplossingen: ■ een voortdurende dialoog tussen procedure-bedenkers en procedure-volgers; ■ een goede toekomstplanning; het actualiseren van procedures zodat ze afgestemd zijn op de praktijk; ■ manieren bieden om veranderingen aan procedures tijdelijk toe te staan, mits management of opzichters daarbij betrokken zijn. Bedenk dat wolven er niet per definitie op uit hoeven te zijn om regels te overtreden. Ze hebben

Eten in de nacht Enige tijd geleden vond in Den Haag een congres plaats over nachtarbeid. Met name het StAZ-onderzoek onder kreeg veel aandacht. Hieruit blijkt dat je met de juiste voeding op de juiste momenten je vermoeidheid met ruim 25 procent kunt verminderen. Daar is nu een instructievideo over. Er bestaan veel misverstanden over eten in de nacht. Het nuttigen van een warme maaltijd tijdens een nachtdienst is niet ongebruikelijk: opgewarmde kliekjes van

thuis of een snack van de shoarmaboer om de hoek. In die uren functioneert het spijsverteringsstelsel echter niet optimaal, ook al ben je aan het werk. Volgens je lichaam zou je in slaap moeten zijn en daar zijn je organen dan ook op afgestemd. Veel en vet voedsel wordt niet verteerd en ligt zwaar op de maag. Fitter en veiliger Een tweede misverstand is dat je ’s nachts zo weinig mogelijk moet eten. Je hebt zeker je energie nodig om het einde van de nachtdienst te halen en ook nog thuis te komen daarna. Met de juiste voeding op de juiste momenten

er alleen een hekel aan als ze de zin er niet van snappen of als ze achterhaald of in hun ogen overbodig zijn. Dat kan overigens ook betekenen dat er een gebrek aan kennis, besef of ervaring is, waardoor men bijvoorbeeld het nut van een bepaalde beveiliging niet ziet. In dat geval is een goede voorlichting op zijn plaats. Maar we moeten wel bereid zijn om continu te evalueren of onze regels en procedures nog wel goed en actueel zijn. En ze aanpassen waar dat nodig en gewenst is. Ook wolven zullen geneigd zijn goede regels en procedures op te volgen.

Volgende keer: regelovertreding en het managen van procedures.

kun je je vermoeidheid met ruim 25 procent verminderen. Dit wordt geconcludeerd op basis van een onderzoek in Nederlandse academische ziekenhuizen. Het onderzoek werd gefinancierd door StAZ. De juiste voeding zorgt dus voor een betere concentratie en een fittere en vooral ook veiligere nachtdienst. Instructievideo. Het Shift-Platform Onregelmatig Werk heeft de conclusies uit congres in een instructievideo verwerkt. Deze video is te vinden op het Arbeidstijden FNV-kanaal op YouTube.

vapro nummer 6

december 2013

9


Nieuws Femme Tech Dag 2013

Power, pit en zelfspot Van plantengineer en procesoperator tot autospuiter, apk-keurmeester en installatiemonteur; circa 300 vrouwen in technische beroepen bezochten vandaag in Zeist de Femme Tech Dag. Voor de uitreiking van de jaarlijkse Femme Tech Bedrijven Award, voor het uitwisselen van ervaringen, maar vooral om nog maar eens te onderstrepen dat vrouwen en techniek prima samen gaan. Sterker: “er zijn keihard vrouwen nodig in deze prachtsector”, stelde juryvoorzitter Ineke Dezentjé Dezentjé Hamming, die zich als voorzitter van werkgeversorganisatie FME-CWM al jaren inzet voor de technische sector, gelooft dat meer vrouwen voor een enorme economische boost en innovatiekracht kunnen zorgen. “Het verhaal is niet alleen dat meer meisjes moeten gaan lassen, we hebben vooral ook vrouwen nodig op beslisposities.”

Hamming.

Argowil, Fokker Landing Gear, DSM en Croon Langzaam begint die boodschap door te werken. In ieder geval bij de bedrijven die een award in ontvangst mochten nemen voor hun inspanningen hun personeelsbestand meer divers te maken. In de categorie metaalbewerking was dat Argowil met liefst 62,5% vrouwen tegenover een branchegemiddelde van 13%. DSM Nederland won in de categorie procesindustrie wegens onder meer speciale wervingen opleidingsprogramma’s voor vrouwen. Fokker Landing Gear was de winnaar binnen de metalelektro vanwege hun inspanningen vrouwen te interesseren voor de conservatieve wereld van de vliegtuigbouw. En Croon Elektrotechniek had diversiteitsbeleid verankerd in het bedrijfsbeleid en was daarmee de winnaar binnen de installatiebranche.

10

vapro nummer 6

december 2013


Vrouw in een mannenwereld Natuurlijk waren er gedurende de dag de gebruikelijke man-vrouwgrappen en clichés. Maar ook inspirerende verhalen binnen het thema Powered by Women. Van sportjournaliste Barbara Barend bijvoorbeeld, die als moderator was uitgenodigd om te vertellen over haar ervaringen als vrouw in een mannenwereld. Dat deed ze met de nodige pit en (zelf)spot. Want over beide eigenschappen moet je wel beschikken, wil je het redden in de branche. Dat bleek ook bij de workshops als Vrouwelijk Leiderschap, Sta in je kracht en Masterclass Diversiteit. Want er zijn nog veel hobbels te nemen voor de dames. Niet alleen op de werkvloer maar ook in de weg ernaar toe. Een beter imago en nog meer voorlichting over opleidingen en beroepen bijvoorbeeld. Waar iedereen het op deze dag over eens was, was dat meer diversiteit in een bedrijf tot mooiere resultaten leidt.

award namens het bedrijf in ontvangst genomen. Wat betekent deze prijs voor je bedrijf? “De award betekent een stukje waardering voor vrouwen bij DSM en een voorbeeld voor andere bedrijven waar vrouwen en techniek nog niet heel gewoon is”. Hoe is het om in een mannenwereld te werken? “Er wordt heel direct gecommuniceerd in de mannenwereld en daarnaast sta je als vrouw in deze wereld in het middelpunt van de belangstelling. Het is een fijne omgeving en ik vind het prettig om daar te werken”.

Waarom is het voor vrouwen aantrekkelijk om in de technische sector te werken? “Vrouwen denken bij techniek vaak ten onrechte aan een harde wereld waar je vieze handen krijgt, maar dat valt enorm mee. Daarnaast maak je een product waarvan je gelijk het resultaat ziet. Voor mij is het juist dé branche waarin ik al mijn creativiteit kwijt kan. DSM heeft een target gesteld op instroom van vrouwen en binnen de eigen Business Academy zijn speciale programma’s voor vrouwen.”

Quote winnaar DSM Rianne Grinwis heeft chemische technologie gestudeerd aan TU Delft en heeft een passie voor techniek en problemen oplossen. Vanuit huis heeft Rianne techniek meegekregen, want haar vader had een staaltechniekbedrijf. Momenteel werkt zij als productiemanager bij DSM en heeft de

vapro nummer 6

december 2013

11


Hoe verhogen en borgen we onze veiligheidscultuur?

Met het maatwerktraject Operationele Veiligheidskunde!

De veiligheidscultuur is een veelbesproken onderwerp binnen productiebedrijven. Het opleggen van veiligheidsregelgeving zorgt niet altijd voor een bewustwording van mensen die werken in een risicovolle omgeving. VAPRO ontwikkelde daarom het maatwerktraject ‘Operationele Veiligheidskunde’ dat het bewustzijn verhoogt en bijdraagt aan het versterken van de veiligheidscultuur. Wilt u meer weten? Ga naar VAPRO-Trainingen.nl/OVK of bel met VAPRO: 070 337 83 01. VAPRO-TRAININGEN.NL

114.41_Adv Operationeel veiligheid-wt01rb.indd 1

EMPOWERING PEOPLE AND INDUSTRIES

07-11-13 15:19


n e t r

S

13 15:19

SPEEL JIJ JEZELF IN DE KIJKER? Huntsman Holland in Rotterdam zoekt nieuwe collega’s die naast de juiste opleiding beschikken over goede communicatieve vaardigheden én voor de juiste chemie zorgen. Want niet de techniek, maar de mens het verschil. De ‘zorg voor een veilige toekomst’ voor onze medewerkers en omgeving komt bij ons op de eerste plaats. Een ander kenmerk voor Huntsman Holland is, los van de gelegenheid tot persoonlijke ontwikkeling, de open en informele werksfeer. Huntsman Holland maakt deel uit van Huntsman Corporation, een Amerikaans chemieconcern met meer dan 11.000 medewerkers wereldwijd.

Voor het leiden van een ploeg zijn we op zoek naar een

SHIFT SUPERVISOR Volcontinudienst

Het doel van deze functie is het realiseren van de gebudgetteerde productie tegen zo laag mogelijke kosten, rekening houdend met veiligheids-, kwaliteits- en milieu-eisen in de geïntegreerde Downstream-fabrieken. Hierbij geef je leiding aan een ploeg in volcontinudienst. Naast de dagelijkse aansturing van de ploeg ben je verantwoordelijk voor het doorlopend verbeteren van de prestaties van jouw team, door de teamleden pro-actief te sturen op en te ondersteunen bij hun ontwikkeling en hen optimaal te laten samenwerken. Als onderdeel van het DS managementteam, wordt een stevige bijdrage verwacht bij het vormen en het uitvoeren van het beleid. Je weet veranderingen positief uit te dragen en jouw team te enthousiasmeren. Bij toerbeurt ondersteun je de production supportorganisatie in dagdienst.

Jij hebt:

• een mbo niveau-4 opleiding afgerond (AOT/ Vapro C-diploma of gelijkwaardig) • uitstekende (technische) kennis van chemische productieprocessen • een sterk ontwikkeld veiligheidsbewustzijn • aantoonbaar sterke leidinggevende capaciteiten • resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid en samenwerken als sterke competenties • goede sociale en communicatieve vaardigheden • persoonlijke overtuiging, je kunt goed omgaan met verandering en druk Zijn wij samen een succesformule? Stuur je sollicitatie en CV naar solliciteren@huntsman.com of naar Huntsman Holland BV, Postbus 1020, 3180 AA Rozenburg, t.a.v. afdeling Human Resources.

Huntsman biedt:

Uitstekende arbeidsvoorwaarden met onder andere een vaste dertiende maand. Een compleet pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een reiskostenregeling, collectieve ziektekostenverzekering, uitstekende flexibele pensioenregeling en flexibele werktijden; een volwassen en uitgekristalliseerd arbeidsvoorwaarden-pakket.


Praktijk Bij Eternit hebben ook de mensen op kantoor een veiligheidsdiploma

‘Veiligheid is een zaak van iedereen’ Om de veiligheid bij de productie van dakplaten en hulpstukken te verbeteren, is Eternit midden 2012 in samenwerking met VAPRO gestart met een veiligheidsproject. Het project is in de herfst van 2013 afgerond met diploma’s voor tientallen productie- en kantoormedewerkers. Gezien het toegenomen aantal meldingen van potentieel onveilige situaties is de veiligheidscultuur daadwerkelijk verbeterd. Volgens Jan Sikkenga, technisch directeur van Eternit, heeft veiligheid met twee dingen te maken. De spullen moeten in orde zijn én het gedrag van mensen moet in orde zijn: “Een mooi hek helpt niet als iemand er vervolgens overheen klimt. Ik vond dat met name nu het gedrag wel verbeterd kon worden. Meer bewustwording en elkaar aanspreken. Daarom hebben we rondgekeken naar programma’s om het veiligheidsbewustzijn te verbeteren. We hebben er drie geëvalueerd en we zijn bij VAPRO uitgekomen, omdat 14

vapro nummer 6

december 2013

Bob Kraster, een van de veiligheidscoaches. Bob staat bij een nieuw geplaatst hek waarachter stansmessen liggen die in de productie worden gebruikt. Deze hekken zijn geplaatst na een melding van de medewerkers dat de stansmessen daar onbeschermd lagen waardoor iemand er in of tegenaan zou kunnen vallen.

zij veel doen in de industrie en ze het beste bij ons passen. Ook het niveau van de cursus paste bij ons. Het is een mix van theorie en praktijk.”

Signaal Veiligheid is in de visie van Jan Sikkenga een zaak van iedereen en van alle afdelingen: “Ik vind dat eigenlijk niemand in het bedrijf


ma

Over Eternit Eternit heeft het grootste aanbod dakbedekkingen voor hellende daken op de markt. Daarnaast biedt Eternit een breed gamma van gevelbekledingsplaten en bouwplaten. Het bedrijf richt zich op technische innovatie en op duurzame en esthetische oplossingen. Zo levert Eternit ook daken met geïntegreerde fotovoltaïsche systemen en groene hellende daken met sedumvegetatie. Van de productie van de bekende Eternit golfplaten is zo’n 50% bestemd voor export binnen en buiten Europa. Eternit is gevestigd in het Overijsselse Goor en heeft zo’n 150 medewerkers.

moet vinden dat veiligheid hem of haar niet aangaat. Als leidinggevenden en kantoormedewerkers meedoen, geeft dat een goed signaal naar de fabriek. Bovendien komen de meeste mensen van kantoor wel eens in de fabriek. Er zijn bij ons maar een paar mensen die daar echt nooit komen. Die mensen gaan binnenkort samen met de buitendienst een verkort programma volgen dat niet uitmondt in een VVI-diploma. Dat verkorte programma houdt ook rekening met de werkomstandigheden van de buitendienst. Als je bij een klant het dak op gaat, horen daar specifieke veiligheidsmaatregelen bij.” Diploma’s De meeste medewerkers van Eternit hebben het afgelopen jaar de complete VVI-cursus gevolgd. Er waren twee opleidingstrajecten. Een groot deel van de cursus was hetzelfde voor leidinggevenden en andere medewerkers, maar het traject voor leidinggevenden bevatte extra theorie en zwaardere praktijkopdrachten.

In totaal deden meer dan honderd mensen aan de cursus mee. Alle deelnemers hebben de praktijkopdrachten afgerond, waarbij vaak in groepjes werd gewerkt. Zo’n 75% is bovendien voor de theorie geslaagd en heeft daarmee het VVI-diploma behaald. Analyses De praktijkopdrachten waren heel specifiek op Eternit gericht, vertelt Jan Sikkenga. “De mensen van VAPRO hebben werkplekanalyses gedaan, zodat ze bekend waren met onze situatie. Dat konden ze ook in de les goed gebruiken. Alle opdrachten waren geënt op machines en werkomstandigheden zoals we die bij Eternit kennen.” Werkplek Een praktijkopdracht was bijvoorbeeld om te kijken naar de veiligheidssituatie op de eigen werkplek. Naar aanleiding van die opdracht zijn concrete verbeteringen aangebracht. Bij een andere opdracht werd de vraag gesteld of de veiligwerkvergunningen voor verbetering vatbaar waren. “Daar is onder meer uitgekomen dat we vinden dat voor buitenlandse medewerkers de Nederlandse taal erg belangrijk is. We gaan waar mogelijk Nederlandse les aanbieden en voor bepaalde functies zal Nederlands een vereiste worden.” Meldingen Het project heeft bij Eternit voor een cultuurverandering gezorgd. Jan Sikkenga: “In het begin van het project is specifiek gevraagd om gevaarlijke situaties te melden, zo mogelijk met foto. Situ-

aties waar niets fout is gegaan maar waar dingen fout kúnnen gaan, worden meer gemeld. We hebben naar aanleiding daarvan bijvoorbeeld drempels veranderd en constructiedelen vastgezet. Het waren vaak dingen die al langer zo waren, maar die men nu wél meldt. We krijgen constant meer meldingen dan in het verleden. Het veiligheidsbewustzijn en de meldingsbereidheid zijn duidelijk toegenomen.” Stoer Voor de technisch directeur zelf was het een heel leerproces om te zien hoe de organisatie op de veiligheidscursus reageerde: “Ik ben er bijvoorbeeld achter gekomen dat verschillende mensen die nu een onveilige situatie gemeld hebben, daar al langer mee rondliepen. Misschien hadden ze voorheen het idee dat melden niet stoer is, of dat er toch niets zou gebeuren omdat het geld kost. Ik denk dat er bij niet melden toch wel gêne, een stukje cultuur meespeelt. En dat is nu wel veranderd.” Aanspreken Jan Sikkenga noemt het elkaar op gedrag aanspreken als een punt dat nog wel verder verbeterd kan en moet worden: “Ik wil graag dat collega’s wat gemakkelijker tegen elkaar zeggen: joh, dat zou je eigenlijk anders moeten doen. Of de vraag stellen: is het wel veilig wat je doet? Ook de leidinggevenden kunnen daar duidelijker in zijn. Dat is iets wat we in het verleden niet echt gewend waren.”

Wil je meer weten over procesveiligheid of dit opleidingstraject? Neem dan contact op met Dirk de Knecht via d.d.knecht@vapro.nl of 06-52351504.

vapro nummer 6

december 2013

15

C O h v ko m o “ g m J p ze p st ku


Proces in het zonnetje

Euramax maakt de we Euramax produceert voorgelakt en bewerkt aluminium, met diverse toepassingen voor o.a. de bouw, recreatievoertuigen, transport. Op de website www.euramax.nl staan diverse voorbeelden van projecten weergegeven. Will Lemmens, trainer bij Euramax, laat zien hoe Euramax de wereld kleur geeft.

2

1

Het aangeleverde aluminium is geolied en gaat eerst naar de ontvettingstunnel. Grondige reiniging waarborgt optimale hechting verder in het proces. Het productieproces begint met aluminium op rollen. Smalband tot 1600 mm en breedband van 16002630 mm, in diktes van 0,25-2 mm.

4 3

In één ‘run’ kunnen vier laklagen worden aangebracht: een primer aan de onderzijde en bovenzijde en vervolgens aan beide zijden afgelakt met elke gewenste kleur.

Vervolgens wordt aan beide zijden een corrosiewerende laag aangebracht..

5 16

vapro nummer 5

december 2013

Grote ovens moffelen de lak. Door afzuiging en naverbranding komen er geen schadelijke stoffen in het milieu. Daarna gaat het aluminium weer op de rol, desgewenst met een beschermende folielaag.


Op bezoek bij Euramax in Roermond

wereld mooier! 6 7 Caravans hebben vaak reliëf op de zijwanden. Dergelijke motieven maakt de Embossinglijn. Ook is het hier mogelijk de rollen te foliën en banen in elke gewenste breedte te snijden (‘slitten’). Ook hier zijn er vele mogelijkheden.

De Decorlijn kan twee kleuren tegelijk aanbrengen in een breed scala, denk bijvoorbeeld aan de strepen bekend van de caravans of bijvoorbeeld een marmerdecors, houtnerf enz. Hierin zijn de mogelijkheden eindeloos.

9

8 Op de afdeling Sheet Division kan desgewenst het aluminium op lengte worden geknipt. Op deze platen zijn dan diverse kantbewerkingen mogelijk, van een hoek van 90° tot een complex ‘Grip Lock’ systeem.

Nieuw is de ‘Freedom of Design’. Op deze productielijn kunnen platen van maximaal 2,6 bij 10 meter voorzien worden van elke gewenste afbeelding met fotokwaliteit. Deze ‘foto’ wordt dan nog voorzien van een blanke laklaag en folie.

Kwaliteitscontrole in elke fase van het productieproces waarborgt een hoogwaardig product. Ook aan de verpakkingen wordt zorg besteed. Euramax levert kwaliteit van A tot Z!

10

r u.

vapro nummer 5

december 2013

17


VAPRO wenst u een knAllend (mAAR Veilig) 2014 VAPRO.NL

emPOweRiNg PeOPLe ANd iNdustRies


s

Chemie Farmacie Levensmiddelen Olie en gas

Alléén voor procesoperators! Ben je op zoek naar een nieuwe baan als procesoperator? vacatureprocesoperator.nl wijst je de weg! Alle vacatures bij elkaar, handig en overzichtelijk.

vacatureprocesoperator.nl

Middelbare Veiligheidskunde en Middelbare Arbeidshygiëne Dit kan nu bij PHOV! Stichting PHOV geeft al ruim 20 jaar de opleiding HVK en heeft hiermee een stempel gedrukt op het vakgebied Veiligheidskunde. Nu gaan we verder en delen onze kennis ook op MVK- en MAH-gebied.

Kies voor PHOV, dan kies je voor • avondopleiding, dus geen verlies van werktijd • boeiende combinatie van theorie en praktijk • specialisatie Middelbare Arbeidshygiëne voor MVK’ers Zie voor startdata de website: www.phov.nl/cursusagenda De lestijden zijn van 18.00 - 21.15 uur. Al afgestudeerd MVK’er? Volg dan: 28 april 2014 (avondopleiding): Specialisatie Middelbare Arbeidshygiëne.

Meer weten? Bel ons gerust op 030 231 82 12 of check onze website www.phov.nl


Praktijk

SMED-event bij Ecolab Nieuwegein gebracht en daarbij is gekeken: ■ of de stap wel nodig is; ■ of de noodzakelijke stap eerder ■ of later kan worden uitgevoerd, ■ of terwijl de lijn nog in bedrijf is (extern); of de stap slimmer kan worden uitgevoerd.

Ecolab is een wereldwijd concern met zo’n 40.000 medewerkers. Het bedrijf

ger 2’ slimmer en efficiënter worden uitgevoerd? Om het antwoord te vinden, ging Ecolab om de tafel met VAPRO.

maakt zeeppoeders voor de industriële markt, bijvoorbeeld voor wasserijen, hotels, ziekenhuizen en restaurants. Als gevolg van wijzigingen binnen Ecolab Europe, is de productie van Ecolab Netherlands in Nieuwegein het afgelopen jaar uitgebreid met een groot aantal poederproducten. Hoe kan die

Volgende order Menger 2 is het hart van het productieproces. In het proces op menger 2 worden meerdere vaste stoffen en vloeistoffen volgens recept bij elkaar gevoegd, gemengd en afgezakt in ‘big bags’. Gewoonlijk duurt het ongeveer twee uur om na een order de productielijn klaar te hebben voor de volgende order, zeker als deze geur- en kleurvrij moet zijn.

verandering het beste worden uitgevoerd? Om precies te zijn luidde de vraag: hoe kan de overgang van het ene naar het andere product op ‘men20

vapro nummer 6

december 2013

Praatsessies Gedurende zeven sessies is gesproken met medewerkers uit twee ploegen. De SMED-methode was hierbij de leidraad. Elke stap in het overgangsproces is in kaart

Suggesties Er werden talloze suggesties gedaan om verbeteringen door te voeren bij de overgang naar de volgende order. Daarnaast kwamen er verschillen in handelswijze tussen beide ploegen boven tafel. De sessies hebben geleid tot een raamwerk dat de stappen bij de overgang een voor een beschrijft. Want elke overgang is uniek in zijn soort en de operator moet gestructureerd te werk gaan. Gehalveerd Bij de zevende en laatste praatsessie bleek dat de omschakeling in de helft van de tijd kan worden uitgevoerd. Dat is elke keer een uur winst! Het SMED-event werd gezellig afgesloten met steengrillen en bowling.

Wil je meer weten over SMED en andere vormen van procesoptimalisatie? Neem dan contact op met Michiel de Ruiter via m.d.ruiter@vapro.nl of bel naar 06 23417404.


SMED - Kortere omsteltijden en grotere productie Het reduceren van omsteltijden in een productieomgeving is van groot belang voor de effici­ency waarmee wordt gewerkt. Omstelverliezen zijn binnen de TPMmethodiek zelfs benoemd als een van de grootste verliezen binnen de productie. Door alle werkzaam-

Een SMEDEvent is een activiteit in teamverband. Het is dan ook vereist om met verschillende mensen uit het betreffende proces samen te werken heden in kaart te brengen die bij het omstellen aan bod komen, wordt duidelijk waar de winsten te behalen zijn en welke werkzaam-

heden kunnen worden uitgevoerd zonder dat het hele proces gestopt hoeft te worden. Er zijn binnen de SMED-methode zeven basisstappen om de omsteltijd van een systeem te reduceren: ■ Observeer de huidige methode ■ Scheiding van interne en externe (“offline”) omstelactiviteiten. Interne activiteiten zijn diegene die enkel uitgevoerd kunnen worden wanneer het systeem gestopt is. Externe activiteiten kunnen wel uitgevoerd worden terwijl nog de laatste (van de vorige serie) of reeds de eerste batch (van de volgende serie) wordt geproduceerd. Bijvoorbeeld: het halen van gereedschap vóór de machine stopt. ■ Converteer (waar mogelijk) interne activiteiten naar externe activiteiten (bijvoorbeeld het voorverwarmen van gereedschappen). ■ Stroomlijn de overblijvende interne activiteiten door ze te vereenvoudigen. Concentreer bijvoorbeeld op klemmen. ■ Stroomlijn de externe activiteiten. ■ Documenteer de nieuwe procedure, en beschrijf wat in de toekomst nog ondernomen moet worden. ■ Herhaal deze methode. Voor elke iteratie van het bovenstaande

proces kan een 45% verbetering verwacht worden. ■ Van belang is ook: omstelvriendelijk ontwerpen. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt door maten te standaardiseren, zodat bij wisseling van serie zo weinig mogelijk omstelnoodzaak bestaat. Verder kan men letten op de volgorde van batches: als in een zuivelfabriek eerst de yoghurt en pas daarna de yoghurt met vruchten wordt vervaardigd, hoeven tussendoor geen leidingen te worden schoongespoeld.

SMED – Event Het reduceren van omsteltijden is een cyclus, echter dient op een zeker moment vanuit een nulsituatie te worden gestart. Hiervoor wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een zogeheten ‘Event’. Afhankelijk van de omvang van het proces kan dit event enkele dagen tot weken in beslag nemen. Het is noodzakelijk om mensen te betrekken bij een SMED-Event. Het gaat hierbij om meerdere belanghebbenden van het proces. Het is dan ook raadzaam mensen te betrekken vanuit Productie, Process Engineering, Maintenance Engineering en de Kwaliteitsdienst.

vapro nummer 6

december 2013

21


Maak je ambities waar met VAPRO trainingen! De trainingen van VAPRO zijn zo opgezet dat je de opgedane kennis direct in de praktijksituatie inzet. Ze vormen een uitdagende mix van theorie en praktijk. De docenten maken gebruik van moderne, herkenbare en inspirende werkvormen. Daarmee is het effect van een training maximaal en blijvend. Leren is doen!

Ons aanbod richt zich op de expertgebieden: 1.

HRD/personeelsontwikkeling

2.

Persoonlijke effectiviteit

3.

Leidinggeven, operationeel management en communiceren

4.

Begeleiden, beoordelen en examineren VAPRO-model

5.

Procesoptimalisatie

6.

Duurzaamheid, veiligheid en milieu

7.

Vaktechnische trainingen

Ga naar VAPRO-Trainingen.nl voor actuele data en locaties

Loire 150

Postbus 24090

2490 AB Den Haag

T 070 337 83 01 F 070 320 51 86

E trainingen@vapro.nl

I www.vapro-trainingen.nl

EMPOWERING PEOPLE AND INDUSTRIES


S

Training in de spotlight

Nieuwe labels voor gevaarlijke stoffen GHS-CLP Sinds 2010 is er een nieuw internationaal systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels: GHS. In iedere regio in de wereld worden op basis van de GHS-afspraken wettelijke regels opgesteld. In Europa is dit de CLP-verordening. CLP staat voor ‘classification, labelling and packaging’ oftewel indelen, etiketteren en verpakken. In het kader van de nieuwe CLPverordening worden etiketteringsregels uit de stoffen- en preparatenrichtlijnen aangepast. Zo zijn er nieuwe pictogrammen en signaalwoorden. Sommige bestaande symbolen komen te vervallen, er zijn andere gevarenklassen en er is een ander begrippenkader. Twee trainingen Om goed te kunnen inspelen op deze veranderingen, biedt VAPRO twee trainingen aan: ■ een korte workshop van vier uur, bedoeld voor medewerkers die met de nieuwe etiketten te maken krijgen; ■ een masterclass van twee dagen voor medewerkers die zelf aan de slag gaan met het classificeren en etiketteren van stoffen en mengsels.

Workshop GHS/CLP (update gevaarlijke stoffen) Na deze workshop bent je weer helemaal bij en kun je de CLPverordening begrijpen en er op de werkvloer je voordeel mee doen. Deze workshop is relevant voor: ■ medewerkers van de technische dienst die werken met gevaarlijke stoffen, ■ operators die werken met gevaarlijke stoffen, laboranten die werken met gevaarlijke stoffen, ■ leidinggevenden van operators en laboranten. Het programma omvat: veranderingen wetgeving indeling, etikettering en VIB’s; ■ herkennen eigenschappen gevaarlijke stoffen; ■ lezen van etiketten, chemiekaarten/MSDS; ■ herkennen effecten gevaarlijke stoffen; ■ beheersen risico’s van gevaarlijke stoffen; ■ maatregelen na een ongeval. ■

De masterclass bestaat uit: een uitgebreide introductie op GHS en CLP, waarin je het systeem leert kennen en je zicht krijgt op de veranderingen die de nieuwe verordening voor jou met zich meebrengt; ■ twee dagdelen over de indeling van stoffen en mengsels; ■ en twee dagdelen over de etikettering van mengsels; ■ plus praktijkopdrachten die je vaardigheid geven in het indelen en classificeren van (bedrijfseigen) stoffen en mengsels. ■

Duur: 2 dagen

Duur: 4 uur. Masterclass GHS/CLP De CLP-verordening brengt veel veranderingen met zich mee. Deze masterclass geeft je inzicht in het nieuwe systeem en vereenvoudigt de succesvolle toepassing binnen je eigen bedrijf. De masterclass is ontwikkeld in samenwerking met de VNCI.

Meer weten? Inmiddels hebben de workshop en de masterclass al diverse keren succesvol gedraaid. Wil je er ook mee aan de slag? Voor data en prijzen zie: www.vapro-trainingen.nl. Of bel: 070 3378 301.

vapro nummer 6

december 2013

23


Training in de spotlight Start: Leergang Opleidingsmanagement

Een ideale stap voor doorgroei van operator naar opleidingscoördinator! Procesautomatisering, flexibele inzet van collega’s en toenemende (interne)concurrentie maken dat een procestechnisch bedrijf continu zicht moet hebben op de inzetbaarheid van medewerkers op de werkvloer. Ook bij veranderende omstandigheden moet de organisatie immers snel de bezetting kunnen aanpassen. Een goed opleidingsbeleid met een duidelijke visie op de ontwikkeling van medewerkers, is hiervoor de basis. Ben je op zoek naar handvatten om je werkzaamheden op dit gebied effectiever en efficiënter aan te pakken? Dan is de leergang Opleidingsmanagement precies wat je zoekt. Voor wie? Je bent vanuit de productie of een andere ondersteunende afdeling ingestroomd in de wereld van leren en opleiden. Waarschijnlijk ben je werkzaam als trainingscoördinator, opleidingsmanager of leidinggevende met opleidingstaken binnen een productieomge-

ving. Vanuit de praktijk heb je al enige ervaring opgedaan met het vormgeven van opleidingsbeleid, het maken van opleidingsplannen, het begeleiden en aansturen van medewerkers en het evalueren van gevolgde opleidingen of moet dit in de toekomst gaan doen. Je hebt dagelijks te maken met leren

“Ik ben een jaar geleden begonnen aan deze leergang met een verwachting die meer dan goed is uitgekomen. De leergang heeft mij de middelen en kennis gegeven om mijn vak als opleidingscoördinator meer vorm te geven. Ik kwam uit een technische functie en mede dankzij de leergang ben ik het afgelopen jaar gegroeid in mijn HRD-functie.” Rianne Ketelaar-Vos Opleidingscoördinator bij Twence Afval en Energie

24

vapro nummer 6

december 2013

en opleiden en je bent het aanspreekpunt voor opleidingen die in het bedrijf plaatsvinden. In je functie wordt er van je verwacht dat je beschikt over didactische vaardigheden én dat je in staat bent opleidingsbeleid mede vorm te geven; trainers en instructeurs aan te sturen en te begeleiden. Programma In de leergang maken we een verbinding tussen theorie, praktijkopdrachten en jouw dagelijkse praktijk. Gedurende de looptijd van de leergang werk je aan het opzetten van opleidingsplannen, het ontwikkelen en implemente-


“Na elke trainingsdag reed ik vol inspiratie naar huis!” Mark Weijenhoven, Smurfit Kappa

“De beste investering in jaren!” Paul Voorbij, Nufarm B.V.

ren van trainingen, het (mede) uitzetten van opleidingsbeleid en het aansturen en begeleiden van trainers en instructeurs. Bij het uitwerken van de opdrachten word je intensief begeleid door je trainer. Resultaat Na de leergang heb je meer kennis en expertise op het gebied van human resource development (HRD). Hierdoor ben je naast uitvoerder ook een gesprekspartner voor het lijnmanagement en managementteams. Je bent in staat om trainingen, opleidingsplannen en lesplannen op te zetten en vanuit opleidingskundig oogpunt te beoordelen. Daarnaast maak je een directe verbinding met de praktijk: het geleerde wordt direct gekoppeld aan actu-

ele ontwikkelingen in het eigen bedrijf. Tijdens de leergang ontwikkel je de volgende competenties: probleemanalyse overtuigen initiatief creativiteit onderhandelen samenwerken plannen en organiseren

Startdatum: Donderdag 30 januari 2014, Nieuwegein Wil je meer weten over deze opleiding? Neem dan gerust contact op met Jos van Rijswijk via j.v.rijswijk@ vapro.nl of 06 52 57 22 84

vapro nummer 6

december 2013

25


Training in de spotlight

Leergang Change Manag

De enige constante is voortdurende verandering. Als je de situatie op de werkvloer van nu vergelijkt met die van tien jaar geleden, wordt dat pas echt duidelijk. Organisaties zijn voortdurend in beweging. Die veranderingen zijn door mensen in gang gezet, want er moet iets sneller, beter, etc. Vaak is dit een reactie op veranderingen in de omgeving: de concurrent zit ook niet stil, klanten hebben andere eisen, er zijn nieuwe technieken, de regels vanuit de overheid zijn veranderd, etc. De leergang Change Management ondersteunt je bij het doorvoeren van gewenste veranderingen. Of je nu een verandering wilt doorvoeren, er middenin zit of er net een hebt doorgevoerd. 26

vapro nummer 6

december 2013

Leidinggeven aan verandering doe je naar eigen inzicht. Een uitgebreide opleiding in verandermanagement heb je nooit gevolgd. Maar je hebt er wel behoefte aan om jouw rol verder te verdiepen en veranderingen tot een succes te maken. In deze leergang krijg je onder meer antwoorden op de volgende vragen:

Change Management biedt je deskundige ondersteuning om de resultaten te behalen die je voor ogen hebt.

Kan ik doelmatiger en doeltreffender veranderingen doorvoeren? Wat zijn de ‘best practices’ in de industrie en wat kan ik daarvan leren en toepassen? Wat zegt de theorie hierover?

Voor wie? De VAPRO-leergang Change Management is gericht op iedereen die zich verantwoordelijk voelt of daadwerkelijk verantwoordelijk is voor het doorvoeren van een verandering in de eigen organisatie. Dit zijn projectleiders, teamleiders, werkgroepleiders, projectmedewerkers, change managers, productiemanagers, afdelingshoofden, etc.

Vooral de praktische handvatten zijn voor jou van belang. Een stevige theoretische basis, okĂŠ, maar het moet wel direct toepasbaar zijn in je eigen werk. De leergang

Programma De opzet van de VAPRO-leergang Change Management is uniek. Uit de jarenlange ervaring van VAPRO is gebleken dat leidinggevenden


nagement

Data Dinsdag 11 februari 2014, Nieuwegein Meer weten? www.vapro-trainingen.nl. Of bel: 070 3378 301.

het meeste baat hebben bij informatieverstrekking op het juiste moment. Als na een jaar theorie de toepassing volgt, geeft dat een vrij laag rendement. Daarom sluit deze leergang aan op de veranderingsfase waarin jij je bevindt: de beginfase, de middenfase of de afrondingsfase. Ondersteuning krijg je op het moment dat je er behoefte aan hebt. De leergang heeft daarom twee hoofddoelen: 1. Je ondersteunen bij het succesvol doorvoeren van een verandering. 2. Je tools en vaardigheden geven voor het succesvol doorvoeren van veranderingen in de toekomst. De leergang is dan ook gericht op resultaat én op verhoging van je competentie. Een vaststaand programma is daarom niet te geven. De inhoud en de volgorde van werkvormen en theorie is afhankelijk van jouw behoefte op het moment van deelname. Gedurende de leergang maak je een beschouwend verslag over de wijze waarop je de verandering hebt doorgevoerd, met ondersteuning vanuit de leergang. Je beschrijft welke theorie eraan ten grondslag ligt, welke ingrepen je nodig vond, hoe je bent omgegaan met onverwachte situaties en vooral wat je hebt geleerd om toe-

komstige veranderingen ook tot een succes te maken. Want dat is het doel van dit verslag: leren van heden en verleden voor succes in de toekomst. Mogelijke inhoud: visie op veranderen en verandermanagement twee hoofdstromen in de veranderkunde probleemanalyse systeemdenken systemische patronen single-loop, double-loop of triple-loop veranderen mogelijke interventies en oplossingsalternatieven impact mapping krachtenveld-analyse projectmanagement doorbreken van ongewenste patronen persoonlijkheidstype en verandering omgaan met weerstand in- en externe consistentie betekenis geven aan verandering co-creatie overtuigingskracht schriftelijk rapporteren duurzaam verbeteren en borging

technieken aan de slag te gaan. Na afloop zijn deze methoden en technieken zodanig ‘ingesleten’, dat je ze nooit meer vergeet. De leergang draait om jouw doelen en het succesvol uitvoeren van de verandering waarvoor jij nu verantwoordelijk bent. Deelname geeft je de kennis en ervaring om actuele en toekomstige veranderingen tot een goed einde te brengen. Na deelname en inlevering van het eindverslag ontvang je een VAPRO-getuigschrift.

Resultaat Tijdens de leergang Change Management ontwikkel je je capaciteiten door op het juiste moment direct met methoden en vapro nummer 6

december 2013

27


Training in de spotlight Nieuwe startdatum:

Leergang Operationeel Management & Persoo n Leiderschap In februari 2014 start alweer de vierde Leergang Operationeel Management & Persoonlijk

leergangen hoofd- en lead operators mee, die inmiddels leidinggevende zijn geworden. Daarnaast

Leiderschap. Inschrijven is nog

Ralph Swens

mogelijk. Dit artikel geeft een

van Schut Hoes Cartons B.V.:

impressie van deze leergang. Iets voor jou?

“Als beginnend leidinggevende zocht ik tools om goed en effectief leiding te geven. Door de leergang ben ik

waren er ervaren leidinggevenden die behoefte hadden aan een spiegel: hoe doe ik het eigenlijk, doe ik het wel goed? Ook leidinggevenden die nooit eerder een gedegen opleiding volgden op het gebied van leiderschap deden succesvol mee om hun kennis en vaardigheden aan te scherpen.

zelfverzekerder geworden.” Of je nu

De leergang is gericht op alle leidinggevenden binnen de industrie en op mensen die de potentie hebben om leidinggevende te worden. Zo deden er in vorige

aan veel of aan weinig mensen leiding geeft, de principes zijn hetzelfde en de gereedschappen die je krijgt zijn universeel inzetbaar.”

Ambitieniveau Het ambitieniveau van de deelnemers varieert en iedereen komt aan zijn trekken. Zo zijn er deelnemers die tevreden zijn met alleen een getuigschrift als bewijs van deelname, maar ook deelnemers die streven naar een mbo-4, een Max Weijmann, Sekisui: “"Ik geef leiding aan tientallen mensen. Iedereen is weer verschillend, je moet het telkens anders insteken. Ik merkte dat ik met communiceren nog wel eens in de problemen raakte, kreeg mensen onvoldoende mee met mijn ideeën. Collega's zeggen al dat het veel beter gaat. Dat merk ik zelf ook: er zijn minder mensen achter me en meer mensen naast me. Deze leergang zou perfect zijn voor managers van de oude stempel, die niet met people management zijn opgegroeid..

28

vapro nummer 6

december 2013


el o nlijk Associate Degree of een hboaanduiding op het getuigschrift. De zwaarte van het traject en de benodigde tijdsbesteding tussen de bijeenkomsten in, is afhankelijk van het ambitieniveau. Je bepaalt dus zelf de zwaarte van het traject en de uitkomst hiervan. Het is volwassenenonderwijs: jij zit aan het roer. Inhoud Zowel inhoudelijk als praktisch wordt er een stevige basis gelegd voor effectief leiderschap. Je leert niet alleen leiding te geven aan

anderen, maar ook aan jezelf. Dat laatste noemen we persoonlijk leiderschap. We gaan ervan uit dat je alleen effectief kunt leidinggeven als je jezelf kent en weet waar jouw kracht en uitdagingen liggen. Ook word je je bewust van je eigen blinde vlekken, waardoor je zelfbewuster en met meer zelfvertrouwen je rol kunt vervullen. Resultaten behaal je via het beïnvloeden van anderen, door verwachtingen te managen, te motiveren, te luisteren, af en toe te confronteren, door teamdynamiek te duiden, emoties te reguleren, op het juiste moment de juiste interventies te plegen, etc. Daarnaast heb je je eigen persoonlijke of professionele doelstellingen waaraan in de leergang uitgebreid aandacht wordt geschonken. Het programma kent voldoende ruimte en flexibiliteit om ieders persoonlijke doelen goed aan bod

te laten komen. Ons doel is dat jij je doelstellingen haalt. Nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie kun je terecht op onze website: www. vapro-trainingen.nl. Of je mailt of belt met Michel Koppenaal, de hoofddocent van deze leergang. E-mail: m.koppenaal@vapro.nl Tel: 06 226 136 95

Roy Taal, wachtchef bij AVR: “Ik dank de collega's voor de opleiding en openheid, dat was een groot deel van het succes. Het feit dat je elkaar van tevoren niet kent en ver van elkaar woont biedt veel voordelen. Daardoor wissel je veel vrijer ideeën en ervaringen uit, zowel de humor en soms ook het verdriet.”

vapro nummer 6

december 2013

29


Training in de spotlight

Middelbare Veiligheidskunde(MVK) voor de Industrie

In 2013 zijn we voor het eerst gestart met de opleiding MVK industrie. Dit bleek een groot succes! Niet alleen was de opkomst overweldigend. De deelnemers zijn meer dan lovend over de groepsdynamiek en het niveau van de lessen. De opleiding MVK Industrie is zo ingericht dat je een ontwikkelingstraject meemaakt tot allround veiligheidskundige. Daarbij gaat het om het herkennen van veiligheidsrisico’s en het nemen van de juiste maatregelen om deze te beheersen.

Ook knelpunten op het gebied van arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale arbeidslast komen aan de orde, evenals ongevalsonderzoek en TRA (afkorting van Taak Risico Analyse). Verder leer je vaardigheden waarmee je veiligheidsonderwerpen overtuigend kunt overbrengen aan collega’s en management. Eigen bedrijf en cultuur Je leert bij de opleiding MVK Industrie bovendien om je in de veiligheidscultuur van jouw bedrijf te verdiepen en die cultuur mede vorm te geven. Bij alle modules zorgen praktijkopdrachten voor de vertaling naar het eigen bedrijf. Je sluit de opleiding af met een onderzoek en een scriptie.

30

vapro nummer 6

december 2013

De opleiding biedt: bijeenkomsten waarin thematisch ervaringen worden uitgewisseld onder begeleiding van deskundige docenten; een opbouw in modules, zodat je er ook voor kunt kiezen één module te volgen (daarvoor ontvang je dan een certificaat); begeleiding door deskundige docenten die bekend zijn met de industrie; uitstekend lesmateriaal met veel afwisseling, voor gedegen theoretische kennis; vele simulaties waarin je theoretisch inzicht vertaalt naar de dagelijkse praktijk; praktijkopdrachten die zorgen dat je vanzelf nieuwe vaardigheden ontwikkelt.

Vijftien cursusdagen MVK Industrie bestaat uit drie modules in totaal vijftien cursusdagen. Daarnaast werk je aan vijf bedrijfsopdrachten en een scriptie, die je afrondt met een verdediging. De opleiding wordt georganiseerd door VAPRO en Gelling Publishing en is Hobéon SKO geaccrediteerd. Kerndocenten van VAPRO en Gelling Publishing verzorgen de cursus. Geïnteresseerd? De eerst volgende editie van deze opleiding start op 19 februari 2014. Informatie over deze opleiding tref je op VAPRO-trainingen.nl. Vragen kun je stellen aan Dirk de Knecht Email: d.d.knecht@vapro.nl Tel: +31 6 523 51 504


Service

Trainingskalender Voorjaar 2014 VAPRO Trainingen biedt dit jaar een keur aan interessante trainingen voor operators, technici en mensen betrokken bij opleiden en begeleiden. Kijk voor precieze data, locaties, prijzen en aanmelden op VAPRO-trainingen.nl.

Training

januari 2014 Omschrijving

Startdatum

Veiligheid en milieu in laboratoria

15 januari 2014

Workshop Motivatie

15 januari 2014

Workshop Motivatie

22 januari 2014

Master Class GHS/CLP

23 januari 2014

Workshop Motivatie

24 januari 2014

Leergang Opleidingsmanagement

30 januari 2014

februari 2014 Omschrijving

Startdatum

Leergang Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap

04 februari 2014

Praktisch leidinggeven

10 februari 2014

Leergang Change Management

11 februari 2014

Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)

19 februari 2014

Operationeel Veiligheidskundige

19 februari 2014

maart 2014 Omschrijving

Startdatum

Workshop Breinleren

07 maart 2014 Kijk voor informatie en inschrijven op VAPRO-trainingen.nl. Daar is ook informatie over speciale in company trainingen te vinden.

vapro nummer 6

december 2013

31


Ruiter

C

S

E

I

T

A

V

O

N

N

I

K

L

A

N

T

A

T

A

P

V

L

U

A

P

R

O

D

U

C

T

N

D

P

I

K

R

E

W

P

I

R

L

O

F

T

B

E

V

A

A

E

I

O

R

C

T

E

T

D

O

U

F

K

I

H

S

R

T

D

D

E

I

I

K

T

G

E

V

A

E

C

M

I

T

I

E

U

E

T

E

A

M

E

E

R

S

S

R

V

N

N

L

C

C

R

U

T

R

L

E

P

B

D

E

E

T

N

E

A

O

T

S

R

I

B

E

S

T

E

R

R

C

E

E

R

In elk woord zitten minstens twee letters die maar op een manier weg te strepen zijn. Als alle hieronder opgegeven woorden in het diagram zijn weggestreept, blijft er een aantal letters over. Lees deze letters regel voor regel van boven naar beneden, zo vindt u de oplossing. Stuur deze naar operator@vapro.nl

I

M

K

T

N

L

N

F

C

E

S

B

E

R

C

K

S

C

M

E

E

L

A

A

Z

R

A

E

W

E

I

R

U

R

Veel puzzelplezier.

E

E

N

T

E

W

K

E

I

T

E

V

U

I

D

E

S

P

R

N

S

D

K

G

D

E

C

I

N

I

E

U

W

U

S

C

I

N

E

R

O

R

E

T

H

S

I

S

I

R

C

M

I

S

I

N

B

E

O

O

G

E

T

L

H

I

N

C

J

E

K

W

N

N

E

M

A

S

B

R

A

N

C

H

E

H

E

D

A

E

G

N

I

K

R

E

W

N

E

M

A

S

N

A

A

R

D

E

N

E

L

E

G

E

R

T

A

A

M

Oplossing puzzel VAPRO 5 De oplossing van de vorige puzzel is: “Platform voor operators”. Uit de goede inzendingen hebben we Marc Nuijten uit Huijbergen geloot. Gefeliciteerd Marc! De bol.com-bon is naar je onderweg. AANBOD AARDEN ACTUEEL ADVIES AFSPRAKEN BESTE BRANCHE CARRIERE COMMERCIE CRISIS DOEL EERSTE GEREEDSCHAP INNOVATIES

© www.ruiterpuzzel.nl In elk woord zitten minstens twee letters die maar op

PARTNERS INZICHT een manier weg te strepen zijn. Als alle hieronder opgegeven woorden in het KANS diagram zijn weggestreept, blijft er eenPRODUCT aantal letters over. Lees deze letters regel voor regel van boven naar beneden, zo vindt u de oplossing. Veel PRODUCTKENNIS KENNIS puzzelplezier. SAMEN KEUS SAMENWERKING KLANT SPECIALITEIT KWALITEIT SPECIALS LEDEN SUCCES MAATREGELEN SUCCESVOL MACHINE TEAM MOTIVEREN UITGEBREID NIEUW VERBETEREN NIEUWS WERK OFFERTES WINST

Raadplaat Wat is hier afgebeeld? Heb jij een vermoeden van de benaming en de werking van dit apparaat? Stuur je oplossing met naam en adres naar operator@vapro.nl. De beste omschrijving krijgt van ons een bol.com bon per post.

Oplossing vorige Raadplaat Wat je de vorige keer zag was een steriel ontploffingspaneel van het merk Rembe. Dit paneel word gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie. Er zit een detectie op zodat bij een explosie of implosie het proces stopgezet kan worden om verder schade te voorkomen. Dit ontploffingspaneel wordt veel toegepast op silo's. Gefeliciteerd Ruud Mijnen, werkzaam bij melkpoeder fabriek Vreugdenhil te Scharsterbrug. Jij hebt deze editie de bol.com-bon gewonnen. Veel plezier ermee. ■

© www.ruiterpuzzel.nl

Puzzelen

Vapro spec wz juli 2013 Puzzel

VAPRO vakblad - nummer 6 2013  

In dit nummer: Wolven en schapen op de werkvloer Procesindustrie en VAPRO slaan aan bij de overheid Winnaars Femme Tech bedrijven Award 2013...

Advertisement