__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VAPAAT TOIMITILAT ■ PÄÄKAUPUNKISEUTU | TAMPERE | TURKU

4E/2021 ■ VIIKKO 21

Toimitilat.fi 4E / 2021

1

www.toimitilat.catella.fi

HYLLILÄNKATU 1 C, TAMPERE Myydään tuotanto- ja varastokiinteistö Hankkiosta. Rakennus n. 2 240 kem2 ja oma tontti n. 2 ha.

HÄMEENKATU 9, TAMPERE Vuokrataan jäähdytettyä toimistotilaa ydinkeskustasta. Useita tilakokoja.

LUMPEENKATU 2, TAMPERE Vuokrataan n. 713 m2 varastotilaa erinomaiselta sijainnilta. Vapaa korkeus n. 6 m.

LASTIKANKATU 7-9, TAMPERE Myydään 1990 valmistunut n. 1 600 m2 hallikokonaisuus, 6 490 m2 vuokratontilla. Rakennusoikeutta hyvin jäljellä.

KEISARINVIITTA 18, PIRKKALA Myydään KOY:n koko osakekanta, jolla omistetaan 3 834 m2 tonttia, Kehätiehen rajautuen. Hyväkuntoinen hallirakennus n. 1 140 m2.

LASTIKANKATU 5, TAMPERE Vuokrataan pääomavuokralaiselle 1 313 m2 hallikiinteistö. Maalämpö. Vapaa korkeus n. 4,5 m.

SUMELIUKSENKATU 18, TAMPERE Vuokrataan täysin saneerattu uudenveroinen toimisto, upeat näkymät. Heti vapaa, kannattaa tutustua.

KALEVANTIE 1, TAMPERE Vuokrataan keskustasta ravintolatilaa n. 200 m2. Hyvä sijainti lähellä keskustaa ja rautatieasemaa.

RUUTANANTIE 869, KANGASALA Myydään kokonaan Keskolle vuokrattu liikerakennus omalla tontilla Kangasalan Ruutanassa. Alueen ainoa elintarvikeliike.

Catella tarjoaa käyttöösi osaavan tiimin, oli kyseessä tilojen myynti, vuokraus tai vuokraushaku. Palvelemme pääkaupunkiseudulla sekä kasvukeskuksissa, kattaen koko Suomen. Kaikkien tunnettujen kiinteistöomistajien tyhjien tilojen kanta löytyy sivuiltamme www.toimitilat.catella.fi

Asiantuntijamme Tampereen seudulla

Pertti Miettinen 040 0624 801 Myynti/Vuokraus

Jaska Alatalo 050 3439 244 Myynti/Vuokraus

Sami Saraste 050 3014 455 Myynti/Vuokraus/ Arviointi

Ilkka Nissinen 040 3577 733 Arviointi

Leena Smeds 040 8306 291 Arviointi

Catella Property Oy (LKV) | Tulli Business Park | Åkerlundinkatu 11 D | 33100 Tampere | Sähköposti: etunimi.sukunimi@catella.fi | www.catella.com


2

Toimitilat.fi 4E / 2021

Vuokramarkkinat muutoksessa – kauppa käy edelleen Vuodessa on tapahtunut paljon: kaupan muutos on kiihtynyt, toimistojen tulevaisuus on pohdinnassa ja logistiikka elää uutta nousukautta. Tuskin kenellekään on enää uutinen, että vähittäiskaupan rakenne on muuttunut ja edelleen muuttumassa. Kaupunkien, Helsinginkin, ydinkeskustat hiljenevät, toimistotilojen käyttöä pohditaan kaikissa yrityksissä ja tavaroiden kuljettaminen vaatii logistiikkatiloja. Aikaisemmin käytännössä tuntemattomat ns. viimeisen mailin (last mile) tilat saapuvat kaikkialle, missä ihmisiä merkittävämmin liikkuu.

K

aikki ei tietenkään johdu koronasta. Pikemminkin on niin, että korona on tuonut vahvemmin esille kehityksen, joka muutenkin olisi tapahtunut ennemmin tai myöhemmin. Virus on itse asiassa vain kiihdyttänyt ja tuonut julkisiksi aiemmin pinnan alla liikkuneita kehityskulkuja, onhan esimerkiksi etätyöstä puhuttu jo vuosia, mutta ennen pakollista etätyöhön siirtymistä sitä ei ole sen syvällisemmin tarvinnut pohtia. Vähittäiskauppaa on yhä helpompi käydä verkossa. Itse asiassa kaupan siirtyminen nettiin on tasa-arvoistanut kuluttajien mahdollisuuksia ostamiseen, koska maaseudulla ja syrjemmällä oli aikaisemmin huomattavasti rajallisemmat valikoimat vaikkapa vaateostoksiin, kun taas tällä hetkellä on aivan yhtä helppoa ostaa vaatteita verkon kautta niin kaupungeissa kuin rajaseuduillakin. Kokonaan toinen asia on sitten se, että samalla maaseutukeskuksien vähäisetkin kivijalkapalvelut katoavat ja niillä, joilla ei syystä tai toisesta ole mahdollisuuksia verkkopalveluihin, on vielä vähemmän valinnanvaraa kuin menneisyydessä. Myös päivittäistavarakauppa tulee radikaalisti muuttumaan, tuleehan Suomeenkin ensimmäinen kauppa, jolla ei ole lainkaan myymälätilaa vaan yksinomaan varastoa ja jakelukeskus. On mielenkiintoista nähdä, kuinka nopeasti perinteiset päivittäistavarakauppiaat ryhtyvät muuttamaan toimintaansa samaan suuntaan, sillä lienee selvää, että kalliin myymälätilan käyttäminen jakeluvarastona on sekä tehottomampaa että liiketaloudellisesti vähemmän kannattavaa kuin erityisesti jakeluun rakennetun ja suunnitellun keskuksen toiminta. Toisaalta suurempien kaupunkien keskustojen tiivistyminen tuo lisää kuluttajia, joilla on kiinnostusta käyttää korkeatasoisia päivittäistavarakauppoja, mikä näkyy jo nyt kaikkien toimijoiden avatessa uusia, entistä laadukkaampia myymälöitä. Tässäkin suhteessa markkinat osin eriytyvät ja ostovoimaltaan parhaimmille asiakkaille muodostuu uusia, räätälöidympiä konsepteja. Kauppakeskukset ovat niin ikään uusien haas-

teiden edessä. Pukeutumiseen liittyvät liikkeet, jotka ovat olleet tähän saakka useimpien kauppakeskusten keskeisiä toimijoita, tulevat vähenemään ja kauppakeskukset joutuvat etsimään uusia käyttäjävaihtoehtoja. Yhtä lailla vuokrauskäytännöt tulevat muuttumaan ja liikevaihtosidonnaisten sopimusten määrä kasvamaan, mikä entisestään korostaa omistajien tarvetta muuttaa konseptejaan vastaamaan uutta tilannetta. Ongelma on, että vaateliikkeet ovat olleet vuokranmaksukyvyltään erittäin hyviä ja vaihtoehtoiset toimijat kuten kuntosalit tai sisustukseen keskittyvät liikkeet eivät yllä samaan, millä pidemmällä aikavälillä on vaikutuksia kauppakeskusten yieldeihin ja sitä kautta arvoihin. Toisaalta tässäkin nopeimmat ja ketterimmät ovat voittajia. Myös julkisten kuten myös esim. yksityisten terveyspalvelujen rooli kauppakeskusten käyttäjinä tulee vahvistumaan. Kauppakeskukset tulevat säilymään keskeisinä kaupan tilojen tarjoajina tulevaisuudessakin ja Suomessa yleinen tapa, jossa PT-marketit ovat osia kauppakeskuksista, hidastaa muutosta ja osaltaan pitää kauppakeskukset edelleen kannattavina sijoituskohteinakin. Toimistomarkkinoiden muutoksesta on viimeisen vuoden aikana keskusteltu lähes kyllästymiseen saakka. Lopullisia vastauksia tilankäyttöön on tuskin kenelläkään, vaikka voidaankin selkeästi todeta, että etätyö on tullut jäädäkseen ja per henkilö-tilatarve tulee vähenemään. Se ei kuitenkaan välttämättä johda kokonaistilantarpeen merkittävään vähenemiseen, jos toimistoissa siirrytään väljempiin tiloihin, palataan osin koppikonttoreihin ja lisätään pienempiä neuvottelutiloja, puhelinbokseja jne. Ehkä kuitenkin uskaltaa ennustaa, että pääkaupunkiseudulla edelleen oleva yli 1 miljoonan neliömetrin vajaakäyttö ei tule purkautumaan ja toisaalta, uusien, tähänastisten konseptien mukaisten business parkien rakentamiseen ja niihin sijoittamiseen suhtaudutaan tulevaisuudessa aikaisempaa kriittisemmin. Toisaalta on varmaa, että kehitetään uusia pohjaratkaisuja, jotka vastaavat muuttuneeseen tila-ajatteluun ja

joilla on enemmän kilpailukykyä nykyisiin toimistoratkaisuihin verrattuna. Hotelli- ja matkailukiinteistöjen markkinat hiljenivät koronan alkaessa. Ne virkistyvät sitä mukaan, kun rajoitukset vähenevät. Voi olla, että turismilla on edessään ennennäkemätön buumi, kun ihmisten patoutunut matkustushalukkuus pääsee toteutumaan. Toisaalta voi odottaa, että ihmiset haluavat erilaistuvia ratkaisuja ja erilaisia majoitusvaihtoehtoja, mikä asettaa hotellisuunnittelulle aikaisempaa suurempia odotuksia. Sen sijaan liikematkustus tullee vähenemään pysyvästikin, koska kukaan enemmän matkustamaan joutuva tuskin haluaa lisätä matkustamista ja lentokentillä odottelua, jos neuvottelut, ainakin rutiininomaiset, voi hoitaa muullakin tavalla vaikkapa kotoa käsin. Tämän voi ennustaa vähentävän myös liikematkustukseen keskittyneiden hotellien kiinnostavuutta, mikä varmasti johtaa myös liikeideoiden uudelleenajatteluun. Kaupankäyntikiinnostus jatkuu edelleen ja kuluvan vuoden alkupuolellakin on tehty kauppoja lähes 1 miljardilla eurolla. Näyttävimmät kaupat loistavat poissaolollaan, mikä kertoo, että koronarajoitukset edelleen hidastavat suurimmista kiinteistöistä kiinnostuneiden ulkomaisten ostajien kykyä tehdä päätöksiä. Tavanomaisempia kauppoja aina 100 miljoonaan saakka on sen sijaan tehty paljon ja tehtäisiin enemmänkin, jos kiinnostavia kiinteistöjä olisi markkinassa. Erityisesti kysytyimpiä kohteita eli logistiikkakohteita ja asuntoportfolioita on markkinassa vähemmän kuin mitä olisi kysyntää. Tämä on näkynyt myös tuottovaatimusten alenemisena, mistä olkoon esimerkkinä Turku, jossa keskipitkällä sopimuksella vuokrattuja logistiikkakohteita on myyty merkittävästi alle 6 %:n tuoton – taso, johon ei ole milloinkaan aikaisemmin päästy. Katsottaessa koko Eurooppaa kokonaistilannekuva näyttää samankaltaiselta kuin Suomessakin, mutta investointivolyymit ovat vuotta aikaisempaa pienempiä, jopa puolittuneita. Euroopassa Q1-investointivolyymi oli 51 miljardia euroa ollen 35 % pienempi kuin vuoden 2020 Q1-volyymi. Osittain tämä selittyy samalla seikalla kuin Suomessakin: tarjonnan vähäisyydellä. Koska investointikysyntää on kuitenkin runsaasti, voi olettaa, että vuoden jälkipuoliskon kaupankäynti tulee olemaan erittäin vilkasta ja kohteita laitetaan myös markkinaan, koska oletetaan tuottovaatimusten edelleen pysyvän alhaisina.

Matti Ahrelma Head of Capital markets, MRICS Colliers Finland Oy


Toimitilat.fi 4E / 2021

Vuokrataan toimitilaa

3

Kiitoradantie 6, Vantaa

Ydinkeskusta Yliopistonkatu 5

• 208 m2 valoisaa toimistotilaa • Ylin 8. kerros, 3 hissiä • Loistava sijainti ydinkeskustassa • Hyvät liikenneyhteydet Kysy lisää: Saila Puro, puh. 050 384 0053 tai saila.puro@valio.fi

www.valionelakekassa.fi

www.knoy.com p. 0207 900 900 Vuokrataan erityyppisiä tiloja jotka sopivat kauppa-, varasto-/logistiikka- ja korjaamoliiketoimintoihin. Vapaat toimitilat, loistavalla sijainnilla: Hallitilat 60–1500 m² Kylmä kaarihalli 600 m² Toimisto 38–450 m² Aidattua pihatilaa 500–5000 m² Keskeinen ja näkyvä sijainti Lentokentän kupeessa, Kehä 3/ Tuusulantien kainalossa. Tiloja löytyy lastauslaiturilla ja katutasossa. Aidattu ja valvottu alue.

Lisätietoja toimitiloista: www.knoy.com

ETSITTEKÖ

Sisältö 2

Vuokramarkkinat muutoksessa – kauppa käy edelleen

4

Yrityksen mojo on vaarassa

5

Sijainnista tuli statustekijä – Kaartinkaupunki nostaa yritykset ykkösluokkaan

6

Juhola lanseerasi virtuaalisen etävuokrauspalvelun

8

Millaiselle toimistolle palaamme koronan jälkeen?

10 12 14

Tampere hyvässä vireessä Kiinteistöarviointi korona-aikana

SATELLIITTITOIMISTOA TAI COWORKING-TILAA?

NIEMCO:n toimistohotelleissa voitte keskittyä olennaiseen. Kauttamme tyylikkäät pientoimistot erinomaisin palveluin: Menuetto Business Center (Munkkivuori) Quartetto Business Park (Leppävaara) Kutomo Business Park (Pitäjänmäki) Hämeentie 29 (Sörnäinen)

Tarastenjärvi on 9-tien portti kaupunkiin

Vaasanpuistikko 13, 4. krs, 65100 Vaasa | info@toimitilat.fi | 0500 77 66 11 | www.toimitilat.fi Myynti: myynti@toimitilat.fi | Jari 040 900 7578 | Mika 0400 483 553

Päätoimittaja: Mikael Eklund | Julkaisija: Talso Oy | Painopaikka: UPC-Print Oy, Vaasa

Kysy lisätietoja ja varaa oma esittelyaikasi jo tänään! NIEMCO Advisory Oy Teemu Harrinkari, 050 597 0069 teemu.harrinkari@niemco.fi

www.niemco.fi

NIEMCO


4

Toimitilat.fi 4E / 2021

Yrityksen mojo on vaarassa “Kulttuuri syö strategian aamupalaksi” on jo kovin väsähtänyt ja aikansa elänyt sanonta, joka kuitenkin osuu häränsilmään sellaisella voimalla, että maalitaulu tippuu telineestä. Selkeän ja yksinkertaisen strategian tärkeys yritykselle on kiistaton tosiasia. Se antaa yrityksen toiminnalle suunnan ja auttaa priorisoimaan. Se perustuu tiettynä ajan hetkenä tehtyyn maailmankuvaan ja oletukseen käytettävissä olevasta resursoinnista sekä yrityksen prosesseista.

Y

rityskulttuurin nostaminen jalustalle on tapahtunut vasta strategiaa myöhemmin, mutta ei senkään tärkeyttä kannata lähteä kyseenalaistamaan. Yrityskulttuuri on yhteenlaskettuna ne kaikki kirjoitetut ja kirjoittamattomat säännöt siitä, miten yrityksessä toimitaan. Se luo perustan yrityksen menestykselle henkilöstön sitoutumisen kautta. Entä, jos joku näkymätön, hiljainen vaanija on uhkaamassa yritystemme kulttuuria? Uhkaamassa niin, että emme huomaa sitä, ennen kuin on liian myöhäistä? Kolikon toinen puoli Korona ajoi lähes kaikki yritykset ja henkilöstön etätyöhön. ”Vihdoinkin!”, huusivat kaikki liikutus äänessä väristen, ”tätä on odotettu.” Tosiasia on, että moni asia on paremmin kuin ennen koronaa. Työntekijän kannalta edut ovat hyvin konkreettisia: työmatkat jäivät pois, joten säästetty aika voidaan laskea jopa tunteina. Työssä käytetty vaatetus kattaa enää vain ylävartalon, joten säästöä tulee tälläkin osastolla. Tutkimuksetkin osoittavat tämän mahtavuuden todeksi: McKinseyn tekemän tutki-

muksen mukaan 80 % ihmisistä nauttii siitä, että voivat tehdä töitä kotona, IBM taas kartoitti, että 54 % toivoisi, että voisi jatkaa pääsääntöisesti töiden tekemistä kotoa käsin. Työnantajan edut ovat myös kovin tililletuntuvia. Jos henkilöstö tykkää tehdä töitä kotona, yritys voi säästää huomattavia summia toimitiloissa. ”Ka-Ching!” kuuluu monen CFO:n suusta. 1+1 = 2. Ja kaksi tarkoittaa runsaasti lisääntyvää etätyötä kotoa käsin ja vielä runsaammin pienentyneitä toimistoja. Vai mitä?

Kolikon kääntöpuoli Teams-palavereita on kalenteri pullollaan, aamusta iltaan. Joku nokkela on onneksi keksinyt viime viikkoina, että kokouksen ei tarvitse kestää aina tasatunteja, jolloin onneksi jää aikaa myös tankkaukselle. Palaverit alkavat ajallaan ja loppuvat ajallaan. Niissä puhutaan aika lailla asiaa, ilman sen suurempia small talkeja. Tunnustatko ja tunnistatko? Minä ainakin tunnustan ja tunnistan. Vuosi on menty näin, toivottavasti pian päättyy. Tässä on kuitenkin myös kolikon kääntöpuoli. Pitkään vaalimamme yrityskulttuuri, johon olemme panostaneet parhaimmillaan vuosikymmeniä, on alkanut pikkuhiljaa rapistua. Ihmiset puhuvat työasioita ja tekevät työpäätöksiä. Luottamus osapuolten välillä rakennetaan kuitenkin valtaosin kokousten välillä. Small talkin aikana, big talkin aikana. Jos tuota aikaa ei ole, luottamuksen syntyminen on vaarassa. Kulttuurimme on vaarassa, kun emme näe emmekä tunne toisiamme. Henkilöstön sitoutuminen yritykseen heikkenee, ja miksei sama päde toiseenkin suuntaan. Myös etätyön tehokkuus on saamassa säröjä. Becker Friedman Instituten tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että pandemian aikana työhön käytetty aika on lisääntynyt 30 %, mutta tulokset eivät ole parantuneet. Pelottavinta tässä kaikessa on, että etätyön edut ovat hyvin konreettisia ja ne tulevat hetkessä: aika & raha on mahtava kaksikko. Haitat tulevat viiveellä ja täysin huomaamatta mikäli emme ole tarkkoina: sitoutuneisuus heikkenee, tehokkuus kärsii ja kulttuuri rapistuu. Loppujen lopuksi vain muutos on pysyvää Näinä aikoina, kriisin keskellä, on maalailtu jos jonkinlaista kuvaa toimistojen tulevaisuudesta. Kriisin hetkellä on helppo perustella vallitsevaa tilaa tunteen ohjaamilla järkiperäisillä tosiasioilla. Se, miten ja mistä käsin teemme työtä tulevaisuudessa, tulee muuttumaan. Kellään meistä ei kuitenkaan ole lasipalloa, emmekä pysty näkemään tulevaisuuteen. Siksi kyky muuntautua tulee olemaan yksi tämän ajan tärkeimmistä prioriteeteista. Toimistolla on kuitenkin paikkansa yrityskulttuurin kehtona, kohtaamispaikkana ja työn teon paikkana. Ollaan tarkkoina ja pidetään toimistollakin valot päällä. Me kaikki tarvitsemme sitä.

Karri Hautanen Chief Marketing Officer Technopolis


Toimitilat.fi 4E / 2021

5

Sijainnista tuli statustekijä – Kaartinkaupunki nostaa yritykset ykkösluokkaan Helsingin eteläisessä kantakaupungissa sijaitseva Kaartinkaupunki tarjoaa yrityksille valtakunnan arvokkaimman toimitilaympäristön ja maan tasokkaimmat lounas- ja afterwork-palvelut. Ei ihme, että alueelle olisi enemmän tulijoita kuin on tilaa.

myös Suomen parhaat ravintolat ja hotellit sekä viereisen kaupunginosan, Kluuvin, laadukkaat ostosmahdollisuudet. ”Turistikohteet tarjoavat laadukkaine kokous- ja tapahtumapalveluineen myös yrityksille loistavia synergiaetuja”, Spondan Ilkka Tani sanoo. Ydinkeskustaa paremmat parkkitilat

Kulttuurihistoriallisesta Kaartinkaupungista on kasvanut keskustan kuumin bisneskeskittymä. Alueella on 1 000 asukasta kohden lähes 13 000 työpaikkaa. Alue rajoittuu lännessä Erottajankatuun.

H

elsingin historiallinen keskusta, Kaartinkaupunki, on hämmentävä sekoitus arvokasta bisnesmaailmaa ja vilkasta turistielämää. Esplanadin puistosta Tähtitornin mäelle ulottuva, vain 0,33 neliökilometrin kokoinen kaupunginosa on täynnä arvorakennuksia, suosittuja turistikohteita sekä korkeatasoisia ravintoloita. Ennen kaikkea kaupunginosasta löytyy kuitenkin toimitiloja – siinä missä Kaartinkaupungin asukasmäärä on reilu 1 000, alueen toimisto- ja liiketiloissa työskentelee lähes 13 000 henkilöä. ”Kaartinkaupunki on yritysten näkökulmasta erittäin houkutteleva alue, mikä näkyy toimistotilojen määränä ja niiden pienenä vajaakäyttöasteena. Kaartinkaupungin ja muun ydinkeskustan lähiympäristön vajaakäyttöaste on vain 3,5 % kun koko Helsingin kaupungin osalta luku on 11,9 %”, taustoittaa Helsingin kaupungin kantakaupunkitiimin päällikkö ja arkkitehti Hanna Pikkarainen.

Rikas kaupunkirakenne ja vahvat kasaantumisedut Pikkaraisen mukaan alueen vetovoima perustuu rikkaaseen kaupunkirakenteeseen ja käyttäjäkuntaan – sekä kasaantumisetuihin, jotka syntyvät siitä, että toisistaan hyötyvät yritykset sijaitsevat lähellä toisiaan. ”Arvokas arkkitehtuuri sekä valmis kaupunkirakenne erottavat alueen uusista toimistokeskuksista ja ovat yrityksille selvästi myös statustekijöitä”, Pikkarainen sanoo.

Myös alueella useita arvokiinteistöjä omistavan Spondan Key Account Managerilla, Ilkka Tanilla on selvä näkemys siitä, mitkä asiat vetävät yrityksiä Kaartinkaupunkiin. ”Loistavat lounas-, catering-, afterwork- ja kokouspalvelut, uniikit toimitilat sekä hyvät liikenneyhteydet”, Tani kiteyttää. Tanin mukaan Kaartinkaupunki vetää erityisesti asiantuntijayrityksiä, kuten laki- ja arkkitehtitoimistoja, yritysjohdon konsulttifirmoja sekä mainostoimistoja. Alueella on myös paljon eri maiden lähetystöjä. Suomen laadukkaimmat palvelut Empire-ajan arkkitehtuuria edustava kaupunginosa on saanut nimensä Kasarmitorin vieressä sijaitsevan, vuonna 1822 valmistuneen Kaartin kasarmin mukaan. ”Alue on säilynyt ehjänä ja omaleimaisena, vaikka arvorakennusten sekaan on noussut myös yksittäisiä uusia rakennuksia. Haasteena on se, että alueella ei ole juuri mahdollisuutta uudisrakentamiseen, vaikka kysyntää olisi”, Pikkarainen sanoo. Alueen merkittävimpiä arvorakennuksia ovat muun muassa valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolna, Kasarmitorin laidalla oleva Agronomitalo sekä vuonna 1894 rakennettu Designmuseo. Vaikka puitteet ovat historialliset, alueen ilmapiiri on rento ja kansainvälinen. Sen takaavat alueelta ja sen läheisyydestä löytyvät suositut turistikohteet, kuten Suomenlinna, Kauppatori, Esplanadin puisto ja merikylpylä Allas Sea Pool. Turistivirtoja houkuttelevat Kaartinkaupunkiin

Tanin mukaan alueelle hakeutuvia yrityksiä yhdistää se, että ne arvostavat julkisen liikenteen ohella myös hyviä yksityisautoilu- ja pyöräilymahdollisuuksia. ”Kaartinkaupunki on muuta ydinkeskustaa helpommin tavoitettavissa omalla autolla ja myös parkkitilaa löytyy paremmin. Pyöräilijöille sijainti tarjoaa upeita ja suoraviivaisia rantareittejä.” Alueen historiallisia kiinteistöjä pyritään Tanin mukaan jatkuvasti kehittämään, niin että ne vastaavat yhä paremmin nykypäivän vuokralaisten tarpeisiin. Kohteisiin rakennetaan arkkitehtuuria kunnioittaen niin sähköautopaikkoja, pyöräparkkeja kuin sosiaalitilojakin. Sponda on uudistanut vastattain myös arvokohteidensa aulatiloja. Yhä vahvempi osa ydinkeskustaa Pikkaraisen mukaan Kaartinkaupungista tulee jatkossa yhä vahvempi osa ydinkeskustaa. ”Kauppatorin ja Eteläsataman ympäristöön tehtävät uudistukset lisäävät alueen nostetta ja muuttavat keskustan painopistettä. Muun muassa Etelärantaan suunniteltu Arkkitehtuuri- ja Designmuseo tulee olemaan merkittävä tekijä, samoin vireillä on useita Kasarmitorin elävöittämiseen liittyviä kaavamuutoksia. Myös Kauppatorin ilmettä ja toiminnallisuutta parannetaan uuden asemakaavan avulla.” Museohankkeella kaupunki ottaa askeleen kohti rantaa. Museon oheen suunnitellaan rantareittiä ja liityntää Eteläsataman lahdelle – mikä tarkoittaisi myös Kaartinkaupungista parempaa kulkuyhteyttä meren äärelle. Kaupunkisuunnittelun tavoitteena on vahvistaa Kaartinkaupungin asemaa Helsingin vilkkaimpana ja vetovoimaisimpana bisneskeskittymänä. ”Ajassa liikkuu erilaisia tarpeita, eikä kaavoituksilla haluta tehdä kiveenhakattuja ratkaisuja. Tavoitteena on, että toimitilakäyttö voisi joustaa tarpeen mukaan. Alueen vanhat arvorakennukset ovat jo lähtökohtaisesti korkeine huoneineen ja suurine tiloineen joustavia monenlaiseen käyttöön”, Pikkarainen sanoo.

Lähteet: Catellan markkinakatsaus 2020, Helsinki alueittain, Tikkanen / Helsingin Tietokeskus Anita Riikonen Sponda Oyj


6

Toimitilat.fi 4E / 2021

Juhola lanseerasi virtuaalisen etävuokrauspalvelun Koronapandemia on aiheuttanut suurta haittaa niin ihmisille kuin taloudellekin. Se on myös osaltaan toiminut katalysaattorina uusien innovaatioiden syntymiseen ja käyttöönottoon. Yksi innovaatioesimerkki on virtuaalinen etäkatselmuspalvelu, joka nostaa turvallisten ja asiakasystävällisten toimitilojen uusasiakashankinnan aivan uudelle tasolle.

E

pävarmuus heijastuu väistämättä toimitilojen kysyntään ja tilatarpeiden muutoksiin. Se myös pitää yritysten päättäjät visusti kotikonttoreilla, minkä johdosta kiinteistöjen esittely on haastavampaa kuin aiemmin. Tästä syystä Juhola alkoi miettiä, miten yhdistää kiinteistöjen potentiaaliset vuokralaiset ja vapaana olevat toimitilat ilman fyysistä kanssakäymistä. Tuloksena on etävuokrauspalvelu, missä etäkatselmukset eli etänä suoritettavat kiinteistökierrokset tapahtuvat jaetussa ja reaaliaikaisessa 360-virtuaalitilassa yhdessä välittäjän kanssa.

Näin tilan asiantuntija on matkassa mukana koko ajan. Etäkatselmus on merkittävästi havainnollisempi, jolloin potentiaaliset asiakkaat käyttävät enemmän aikaa kohteeseen tutustumiseen ja näin se jää myös heidän mieleensä paremmin. Katselmuksessa asiakas voi halutessaan varata ajan perinteiseen kiinteistökatselmukseen tai etäpalveluna etäkatselmukseen sekä videotapaamiseen tai perinteiseen tapaamiseen.

Etäkatselmus antaa parhaan mahdollisen kuvan kohteesta Tavalliset valokuvat ja pohjakuvat eivät yksin pysty välittämään visuaalista tunnelmaa ja käsitystä siitä, minkälaista tilassa oleminen todellisuudessa on. Etäkatselmuksen ansiosta asiakas pystyy tehokkaasti arvioimaan vastaako kohde heidän vaatimuksiaan ja ovatko he kiinnostuneita tulemaan paikan päälle katselmukselle. Siirtymät eri kohteiden välillä alkuvaiheen kartoituksessa jäävät pois, mikä säästää asiakkaan aikaa merkittävästi. Etäkatselmuksen avulla esiteltyjen tilojen havainnollisuus on paljon parempi kuin pelkin mallikuvin ja ehkä vanhentunein pohjakuvin esiteltyjen tilojen. Teknologia, jota etävuokrauspalvelu käyttää, ei sinänsä ole uutta. Se, miten laajasti 360-kuvauksen mahdollisuudet on otettu käyttöön, tuo uusasiakashankintaan merkittäviä etuja sekä asiakkaalle että välittäjälle. Palvelua voidaan käyttää joko reaaliaikaisesti samaan aikaan yhteisen selainikkunan kautta tai vuorotellen vaivattomasti selainikkunan hallinnassa HD-laatuisen videopuhelun kanssa. Vaihtoehtoisesti asiakas voi tutustua tiloihin itsenäisesti silloin, kun se hänelle parhaiten sopii. Kuvapisteiden laatu ja määrä takaavat sulavan ja vapaan liikkumisen koko tilassa aivan kuin käyttäjä olisi itse paikan päällä. Kierros on myös täydellisesti käyttäjän hallittavissa tarjoten mahdollisuuden tutustua kohteeseen ilman aikapaineita. Kierroksen aikana nostetaan esiin tilan erityisominaisuuksia kuten näköaloja, talotekniikkaa, materiaaleja tai kuvataan tilojen muutosmahdollisuuksia.

laan. Edustaja voi lähettää asiakkaalle ladattavaksi tiedostoja, katsottavaksi kuvia, videoita, tai vaikka linkkejä, mille tahansa verkkosivulle. Asiakas voi tapaamisen aikana selailla kohteita ja vaivatta siirtyä kohteiden välillä, yhteyden edustajaan häiriintymättä. Tällä hetkellä etävuokrauspalvelun portaalissa on tarkasti valitut seitsemän Juholan manageerauksessa olevaa kiinteistöä. Suunnitelmissa on edelleen kehittää palvelua saadun palautteen pohjalta. Palvelun uskotaan tehostavan välittäjien työtä houkuttelemalla varteenotettavia potentiaalisia asiakkaita näytöille ja näiden näyttöjen johtavan aiempaa useammin sopimukseen asti. ”Kehityshankkeen tavoite oli luoda täysin uusi malli vuokrausliiketoimintaan ja sen ensimmäinen vaihe on nyt valmis ja kaikkien käytössä. Remote-Juhola on vasta julkaistu vuoden 2021 huhtikuussa ja jo nyt olemme saaneet paljon loistavaa palautetta tyytyväisiltä asiakkailta, jotka ovat tottuneet muodostamaan valokuvien ja pohjakuvien perusteella käsitystä vapaana olevista tiloista. Nyt he pääsevät itsenäisesti kulkemaan niissä ja näkevät heti ovatko ne sopivat. Varsinkin nyt koronaaikaan sekä edelleen kansainvälistyvässä yritysmaailmassa, jossa päättäjät saattavat olla tuhansien kilometrien päässä, on palvelu otettu ilolla vastaan”, Juhola Asset Managementin vuokrausjohtaja Aki Hellstedt kertoo alustavista kokemuksista. Tuttu teknologia, uusi toimiala

Arvokas väline välittäjille Henkilökohtaisessa video- ja etätapaamisessa edustaja näkee ja kuulee asiakkaan reaaliaikaisesti. Edustajalle näkyy kohteet, jotka asiakas on aiemmin avannut, sekä se, mitä asiakas juuri sillä hetkellä näkee omalla päätelaitteel-

Palvelun toteutuksesta on vastannut Hybrid Media Oy, joka on toteuttanut samankaltaista teknologiaa aikaisemminkin toisille toimialoille. Yrityksen kokemuksen mukaan asiakkaat ovat hyvin tottuneita toimimaan vastaavanlaisissa ympäristöissä. Lanseerauksen jälkeinen kehitystyö jatkuu edelleen käytöstä saatujen kokemusten perusteella.

Mari Jalomäki TAWIS


Toimitilat.fi 4E / 2021

Tutustu VillageWorksiin!

7

Vuokrataan Vantaa, Siirakuja 3

KALLION VALAS Hämeentie 31, 00500 Helsinki

Toimistot, Coworking, Tapahtumatilat Persoonallinen, trendikäs ja kaikilla herkuilla varustettu.

TYYLIKKÄÄT TILAT Elokuussa 2020 avattu toimistohotellimme sisältää toimistohuoneita monessa koossa, viihtyisät coworking tilat 9. kerroksessa sekä tyylikkäät ja monimuotoiset kokous- ja tapahtumatilat, saunan ja kattoterassin.

Panimo- ja elintarviketeollisuuteen erityisesti sopivaa tilaa

yht. noin 600 – 2000 m² Nikinmäessä, Lahdentien varrella. Korkea tuotanto-/varasto- ja toimistotila. Paljon sähköä, kaivoja, lastauslaituri, toimistohuoneita, sos.tilat. Tila toiminut panimona vuosia. Soveltuu moneen toimialaan. Lämmitys, sähkö, jäte erilliskorvaus, alv lisätään vuokraan. Vapautuu kesällä, kun Suomenlinnan Panimo muuttaa Fiskarsiin.

Tiedustelut: +358 10 271 0671 | sales@villageworks.com

VUOKRATAAN

Tiedustelut: Matti Jousilahti • 050 500 2772 • jousilahti@gmail.com

Vuokrataan Ilvesvuorenkatu 43, Nurmijärvi

Varastotilaa 72 m² ja 84 m² + parvi Vuokra 10 €/m² + alv (sis. lämmön)

Myydään Ilvesvuorenkatu 33, Nurmijärvi Varastotilaa 42 m² + parvi

Uutta varasto-/työja liiketilaa 50–90 m² Varaa omasi! Valmistuu kesällä 2021.

Veikkolan Teollisuuskiinteistöt Oy P. 050 517 6055, Teollisuustie 9, 02880 Veikkola www.veikkolantoimitilat.fi

Tule mukaan Sahankulman menestyvien yritysten joukkoon huippupaikalle Tuusulassa Sahankulman Kauppakeskuksessa, Moukarinkuja 2-6.

Myyntihinta 79 000 €

Myydään Järvihaantie 16, Nurmijärvi Toimistotilaa 200 m² Tuotantotilaa 500 m² Muuta tilaa 150 m²

Myyntihinta 750 000 €

Myydään Myllärintie 6, Nurmijärvi Toimistotilaa 180 m² Liiketilaa 73 m²

Myyntihinta 198 000 €

Myydään Yhdentähdentie, Nurmijärvi Tontti 6 000-11 000 m²

Vuokrataan toimitilaa 10-1200 m² Loistava näkyvyys Tuusulanväylälle. Liikerakennuksen pituudelta näyteikkunoita Tuusulanväylän varrella. Isot pysäköintialueet aivan pääoven edessä.

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä Sinulle sopivimmat tilat. Sahankulman Liiketalo Oy www.sahankulma.fi

Puh. 044 024 0961 mari.suominen@sahankulma.fi

Kiinteistömaailma Probitas Oy LKV Osmo Hartikainen • 050 514 4893 osmo.hartikainen@kiinteistomaailma.fi

Palveleva perheyritys – Kaikki yritysmuuttoon

Jätä tarjouspyyntö tai pyydä käymään • 040 9000 774 • www.muuttokarhut.fi


8

Toimitilat.fi 4E / 2021

Millaiselle toimistolle palaamme koronan jälkeen? Maaliskuun puolivälissä 2020 pysähdyttiin isojen asioiden ääreen, kun korona seisautti melko lailla kaiken myös Suomessa. Toimistotyöläiset komennettiin etätöihin ja toimistot tyhjenivät – aloitettiin uudenlainen elämä pandemian ehdoilla.

K

orona on edellyttänyt kaikilta mukautumista, mutta tuonut mukanaan myös uudistumista ja innovointia. Kiinteistöalalle poikkeuksellinen vuosi ja sen mukanaan tuoma lisääntynyt etätyö on luonut ratkottavia haasteita ja innostavia uusia ideoita. Tulevaisuuden toimistoilta kaivataan ennen kaikkea joustavuutta

ylläpitämisessä. Tilat mahdollistavat paikan kokea ja toimia yhdessä, ja tätä ihmiset kaipaavat maailman muuttuessa yhä enemmän. Sisäisen viestinnän merkitys tulee myös jatkossa korostumaan. Kun osa palaa toimistolle ja osa jatkaa etätöitä, muodostuu tieto siitä, missä kukin milloinkin on, erittäin tärkeäksi. Syitä toimistolle saapumiseen on, mutta hukkareissuja luovien ideointipalaverien toivossa tuskin kukaan haluaa tehdä.

Monissa yrityksissä ollaan tällä hetkellä tilanteessa, jossa tulevaisuuden tarpeita on vaikea ennustaa. Eräs selkeä toive ja tarve on kuitenkin joustavuus. Joustoa halutaan sekä tiloilta että sopimukselta. Myös tarve tulla kuulluksi ja ymmärretyksi korostuu näinä aikoina. Tulevaisuuden toimistoista puhuttaessa päivän sanat ovat monitoimitila ja muuntojoustavuus. Toimistojen odotetaan mukautuvan erilaisiin tilatarpeisiin ja työtehtäviin. Monitoimitilan ideologia perustuu siihen, että työntekijä voi valita aina kyseisellä hetkellä omia työtehtäviään parhaiten tukevan työskentelypisteen. Muuntojoustava tila on muunneltavissa vallitsevia olosuhteita ja tilanteita parhaiten palvelevaksi. Entä kun etätyö päättyy? Etätöitä tullaan varmasti tekemään tulevaisuudessakin paljon, mutta tarve ihmisten kohtaamiselle säilyy. Toimistot ovat yhä keskiössä yrityksen kulttuurin ja yhteenkuuluvuuden

Mitä luultavammin toimistojen koot tulevat pienenemään. Tilajakoja joudutaan varmasti monissa kiinteistöissä pohtimaan uusiksi, jotta tilat saadaan vuokralle järkevästi. Myös

paisuntatiloista puhutaan alalla paljon. Näissä tilan käyttäjä sitoutuu yhteen ydintilaan, jota on tarvittaessa mahdollisuus laajentaa esimerkiksi kymmenellä prosentilla, kun isompi projekti tulee ajankohtaiseksi. Tulevaisuuden tilanhakija on entistä tiedostavampi ja esimerkiksi vastuullisuus nousee entistä merkittävämpään rooliin tilavalintoja tehdessä. Vastuullisen kiinteistönomistajan kanssa muodostetun toimitilakumppanuuden kautta tilavalintakin voi olla konkreettinen teko kohti vastuullisuutta ja uutta arvopohjaa.

Karoliina Turppo vuokrauspäällikkö LähiTapiola Kiinteistövarainhoito


Toimitilat.fi 4E / 2021

9

Kiinteistö sijaitsee omalla tontilla aivan Keravan kupeessa Keravantien varressa. Lahden moottoritien Keravan liittymästä matkaa on n. 3 km. Rakennustyöt ovat alkaneet ja arvioitu valmistuminen syksy 2021. Viihtyisä piha-alue on led-valaistu ja asfaltoitu, alueelle tulee kameravalvonta. Tilojen sisäkorkeudet matalassa osassa 2,5 m ja korkeampi osa 4,94 m korkeaa tilaa, nosto-ovet ovat 3,5 x 4,42 ja pienempiin tiloihin 2,5 x 3,27.

Kerava, Keuksuontie 8

Laajan varustetason lisäksi mahdollista muokata tiloja haluamallasi tavalla, kuten parvella.

Ennakkomyynnissä 38 kpl 21,6-84,6 m² suuruisia monitoimitiloja Sipoon Bastukärrissä, Lahden moottoritien tuntumassa.

Tilaa lisämateriaaleja, jo 20 kpl tiloista on myyty!

Tiloja yhdistelemällä on mahdollisuus muodostaa suurempia kokonaisuuksia, jopa 330 m² suuruinen läpiajettava halli.

Ota rohkeasti yhteyttä, soita: Kai Koski, 040 846 0099

Uusia toimitiloja Keravan Virrenkulmaan 2022!

C

E

D

24 autopa

jäte

ikkaa

HALLI 2 G

H

Varaa omasi!

F

608,7 m 2

608,5 m 2

I

J

K

L

4 kpl: 110 m² + parvi 15 m²

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

Kerkkolankatu 32, Sahanmäki

Vuokrataan siistiä ja toimivaa monipuolista toimitilaa. Toimistoa 20-2 000 m² ja halli-/varastotilaa 250-1 000 m². Pihalla hyvin paikoitustilaa. Piha aidattu ja asfaltoitu. Helsinki-Tampere -moottoritie 4 km, Hyvinkään keskusta 3 km. 13 x 215 = 2 800

B

13 x 215 = 2 800

A

HALLI 1

Monipuolista toimitilaa Hyvinkäällä

10 11 12

110 m² +15 m²

8 kpl: 88 m² + parvi 15 m²

088 m² +15 m²

Marcus Palola • 050 301 0014 • marcus.palola@mtj.fi

Lynnia Oy Juha Lindberg 050 400 2121 juha.lindberg@lynnia.fi

MYYDÄÄN 3 KERROSTALOA KARJAALLA

Papinnevankatu 1

Keskuskatu 65 / Koulukatu 8

Raaseporissa Karjaan taajamassa myytävänä 3 kerrostaloa. Matkakeskus ja palvelut aivan vieressä. Myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena tarjousten perusteella. Suomen Toimitila Oy Risto Rautemaa | 044 988 2331 risto.rautemaa@ttilaa.fi | www.ttilaa.fi

Tiesitkö? Lehden artikkelit ovat luettavissa myös Toimitilat.fi -palvelussa.

Vuokrattavana Tuusulasta Kaksi uutta liiketilaa loistavalta paikalta!

Hyrylän entiselle kasarmialueelle Rykmentinpuistoon rakennetaan parhaillaan uutta luonnonläheistä kaupunkikeskusta, jonne valmistuu lähivuosina koti jopa 15 000 ihmiselle. Osoitteeseen Rykmentintie 8 on valmistumassa useampi Avain Yhtiöiden asuintalo, joiden yhteyteen tulee myös kaksi katutason liiketilaa. Pienempi liiketila on kooltaan 39 m² ja soveltuu hyvin muun muassa liike-, toimisto-, tai esittelytilaksi. Isompi liiketila on 440 m² kokonaisuus, joka soveltuu monenlaiseen käyttötarkoitukseen, myös esimerkiksi harraste- tai päiväkotikäyttöön. Liiketilojen arvioitu valmistumisaika on marraskuun lopussa 2020. Kysy lisää myynnistämme! Lisätiedot: Jari Parkkinen, 040 704 7977 jari.parkkinen@avainyhtiot.fi


10

Toimitilat.fi 4E / 2021

Tampere hyvässä vireessä

Transaktiot painottuivat loppuvuoteen

Uudet tuulet toimistomarkkinassa

Vaikka pandemia hiljensi miltei kaikkea toimintaa, vuoden 2020 aikana toteutui kuitenkin melko paljon kiinteistökauppoja. Kiinnostavia kohteita löytyi kaikista tilatyypeistä. Esimerkiksi SRV myi osan Kansi ja Areena -hankkeen rakenteilla olleista kohteista noin 23 miljoonan euron kauppahinnalla usean sijoittajan muodostamalle konsortiolle. Ympäristöystävällisiin kohteisiin sijoittava saksalainen rahasto Quadoro Sustainable Real Estate Europe osti Hervannasta täyteen vuokratun Hermia 5 ja 6 -toimistokokonaisuuden, jossa on noin 30 000 m² vuokrattavaa pinta-alaa ja 950 autopaikkaa. Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt osti Varmalta 6 200 m²:n täyteen vuokratun Gigahermia-toimistokohteen, joka myös sijaitsee Hermian tiedepuistossa. Keväällä 2020 toteutui Laakkosen autokauppaportfolion kauppa, jonka Tampereen kohteiden yhteenlaskettu pinta-ala oli noin 20 000 m². TAYSin alueella toimisto- ja hoivakäytössä olevan monikäyttökiinteistön osti Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistö. Kaupan kohde muodostui 56 prosentista Kiinteistö Oy F-Medin osakekantaa kattaen noin 6 700 m². Aktiivitilat teki ensimmäisen sijoituksensa Tampereelle hankkiessaan kolme teollisuuskiinteistöä, joiden vuokrattava ala on noin 28 805 m². Asuntoportfoliokauppoja toteutui myös useita. Pohjola Rakennus myi elokuussa eQ:n asuntorahastolle kesällä 2022 valmistuvan uudiskohteen Santalahdessa. Jatke Oy:n Tammelan Puistokatu 33:een valmistuva asuinkerrostalo myytiin OP-Vuokratuotolle. Hankkeessa kohteeseen valmistuu 101 asuntoa ja kaksi liiketilaa huhtikuussa 2022. Hankkeen arvoksi on ilmoitettu 19 miljoonaa euroa.

Viime vuoden alussa valmistui Technopoliksen Asemakeskuksen viimeinen vaihe, ja syksyn lopulla Ratinaan valmistui Spondan rakennuttama uusi toimitalo, jossa on päävuokralaisena Elisa. Kumpikin kohde on lähes täyteen vuokrattu. Hieman vanhempaa tilaa on jäänyt tyhjilleen käyttäjäkysynnän painottuessa uusiin ja moderneihin monitilatoimistoihin. Joustava tilankäyttö on ollut ratkaisevaa sijoittumispäätöksiä tehtäessä, kun etätyöt yleistyvät. Kävelyetäisyys rautatieasemalta on myös muodostunut tärkeäksi mittariksi sijaintia arvioitaessa. Vanhaa toimistokantaa on tarve kehittää muun muassa uusilla konsepteilla. Saneerauksiakin on edessä pandemian jälkeisen ajan kysyntään vastaamiseksi. Tällä hetkellä uutta toimistotilaa on rakenteilla ainoastaan Kansi- ja Areena -hankkeessa. Osana suojellun Tavara-aseman siirtoa ja kehittämistä toteutetun arkkitehtuurikilpailun voitti hanke, jossa toteutetaan myös uusi toimisto Morkun aukion reunatontille. Kilpailun voitti Jatke Oy kumppaninaan A. Ahlström Kiinteistöt Oy. Päävuokralaiseksi on tulossa Gofore Oyj. Päivittäistavarakauppa veturina liiketilamarkkinassa Epävarmuus on miltei koko vuoden kohdistunut erityisesti liikekiinteistöihin, kuten kauppakeskuksiin ja kahvila- ja ravintolatiloihin. Päivittäistavarakaupan käyttöasteet ovat pysyneet hyvinä. Lidl avasi uuden myymälän Lahdesjärvelle, ja toinen on rakenteilla Linnainmaalle. Kalevan aluekeskukseen on valmistumassa Prismakeskusta vastapäätä Eri-

koissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöjen uusi 14 580 m²:n liikekeskus, jossa pääkäyttäjinä ovat Kalevan K-Supermarket, Isku, Elixia ja työterveysasema Apila. Valmistuminen ajoitetaan Tampereen Ratikan liikennöinnin alkuun 9.8.2021. Liikekeskuksen ympäristöön on tulossa uusia asuntoja noin 1 300 asukkaalle. Pirkanmaan Osuuskauppa päivitti Pirkkalan Partolassa sijaitsevan S-marketin uuden Prisma-konseptin mukaiseksi. Konseptilla vastataan verkkokaupan kysyntään myös päivittäistavarakaupassa. Uutena palveluna on esitelty Prisman ravintoloiden annoksia myyvä drive in -kaista. Yhteistyökumppaneina on useita menestyneitä tamperelaisia ravintoloita. Keskeinen sijainti tukee logistiikka-investointeja Tampereen keskeinen liikenteellinen sijainti näkyy logistiikkainvestoinneissa. Verkkokauppa on lisännyt logistiikan kysyntää ja Suomea pidetään Euroopan markkinassa erittäin kiinnostavana. Kesällä 2020 logistiikkajätti PostNord ilmoitti tulostaan Pirkkalan Linnakallioon, jonne rakennetaan uusi terminaali. Alueella toimivat jo ennestään Posti, Also sekä DHL. Logistinen sijainti oli merkitsevä tekijä, kun Hatanpäällä sijaitseva Metso Outotec päätti siirtyä Lahdesjärvelle moottoritien eritasoliittymän ja Ikean viereen. Yrityksen tarpeisiin on varattu noin 23,4 hehtaarin tontti, jolle rakennetaan vuonna 2024 toimintansa käynnistävä teknologiakeskus. Tämän jälkeen päätetään Hatanpäällä sijaitsevien kiinteistöjen tulevaisuudesta.

Leena Smeds Catella Property Oy, Tampere


Toimitilat.fi 4E / 2021

Kuormatie 6, Nummela, VIHTI Veikonkorven teollisuusalue

11

VUOKRATAAN TILAA HALLIKIINTEISTÖSTÄ RASTIKAARI 8 JANAKKALA

mh. 185.000,00 eur vo. 73.658,47 eur vmh. 258.658,47 eur

MYYDÄÄN / VUOKRATAAN

Omaan käyttöön tai sijoituskohteeksi! 455 m² työ-/varastotila, isot ovet, autolla sisään, kaksi siltanosturia (alle 5t) + 57,3 m² työ-/toimistotila, erillinen käyntiovi ulos. Toimitilojen vuokraus ja myynti 050 1419, www.conorin.fi

Vuokrataan katutason liiketilaa Elotie 2, Ylöjärvi Liiketilaa..........86–1 400 m² Näyttelytilaa.........86-260 m² Toimistotilaa.........40-120 m²

Tilaa yrityksellesi kehän ulkopuolelta järkevään hintaan. Hyvät yhteydet ympäri Suomea, Janakkalan Rastikankaan More teollisuusalueella, kulkuyhteys Helsinki–Tampere moottoritieltä, vt3 liittymästä 2 km. Tilat soveltuvat hyvin tuotanto-, logistiikka-, ja varastotoimintaan. Mitä yrityksesi tarvitsee, meillä on siihen ratkaisu olemassa. Isoista ovista sisäänajoon, lastauslaitureita, hallinostureita, lämpösäädeltyä tilaa elintarvikeille. – hallikorkeus korkealla puolella, korkeus 16 metriä, lattiapinta-ala 2 800 m² (4 siltanosturia joiden nostokyky 2 x 20 tn + 2 x 5 tn sekä 2 x 10 tn) – 8 500 m² kokonaiskorkeudeltaan 9 m, 9 m:n tilassa kattotuolien alapintaan korkeus n. 6,5 m Tilaa yhteensä 12 500 m² joita voidaan lohkoa erikokoisiin osiin tarpeiden mukaan. Lämmitys omalla kaukolämpökeskuksella. Pihatilat on kattavat yht. 60 000 m², josta löytyy myös tilaa erilaisiin tarpeisiin. Yhteydenotot: Ari Laivola puh. 050 433 3340 Mika Koskinen puh. 0400 486 575

Liikekeskus Ilo on on 5 500 neliön laajuinen kokonaisuus Elovainion parhaalla paikalla. Tässä loistava tilaisuus yritykselle joka haluaa olla näkyvällä paikalla hyvien kulkuyhteyksien päässä. Sijaitsee vain 15 minuutin matkan päässä Tampereelta, vilkkaan kolmostien ja Tampereen läntisen kehätien solmukohdassa.

Liikekeskus ILO • www.liikekeskusilo.fi Jari Mäkelä • 0400 632 235 • jari.makela@ilokoy.fi

VUOKRATAAN Tuotekatu 8, 33840 Tampere

Toimistotilaa 240 m²

VUOKRATAAN

Siistiä tilaa vuonna 2002 valmistuneessa rakennuksessa Lahdesjärvellä, erinomaisten kulkuyhteyksien varrella. Keittiö, 2 x wc, 3 x neukkari, avotilaa + iso ja pieni oma huone. Vuokra: 2400 €/kk.

siistiä toimistotilaa n. 236 m² Aleksanterinkatu 26 A, 2. krs. 100 m Hämeenkadulta 250 m ratikka ja linja-autopysäkeille P-Hämppi lähin hissi 150 m.

Yhteystiedot: Walls4U Oy Timo Ahonen, 040 739 2886 timo.ahonen@jtaconnection.fi

Tampereen keskustassa

Thomas Alftan, 050 554 8558

SOITA HETI 0400 622 727/Esko Koskinen

TOIMITILAT TAMPEREELLA www.kolite.fi

Tampereella tieteen ja tutkimuksen ytimessä Hervannan kampukselta upeat näköalatilat yrityksellenne • heti vapaana Kampusareenalla 664 m² Kampuksella myös pienempiä tilakokonaisuuksia tarjolla! Olethan yhteydessä ja suunnitellaan lisää.

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY Hanna Saario, vuokrauspäällikkö +358 40 571 5454 hanna.saario@sykoy.fi

www.sykoy.fi


12

Toimitilat.fi 4E / 2021

Kiinteistöarviointi korona-aikana

Koronaepidemia on asettanut myös toimitilakiinteistöt muutostilaan. Niin alueiden kuin toimitilatyyppien välillä on eriarvoistumista, mutta ala kokonaisuudessaan on selvinnyt poikkeusajoista hyvin. Nopeasti muuttunut toimintaympäristö on tuonut uudenlaisia kysymyksiä ratkottavaksi myös kiinteistöarviointiin.

A

uktorisoidut kiinteistöarvioijat saavat raamit työlleen kansainvälisistä arviointistandardeista (International Valuation Standards, IVS). Yhteiset toimintatavat ovat tärkeitä arviointitoiminnan läpinäkyvyyden ja luotettavuuden kannalta. Päivitetyt standardit otettiin käyttöön tammikuussa 2020. Kiinteistöarvioinnin normit Kun kiinteistön arvioija tarkastelee arvioitavaa kohdetta, valitsee hän tarkoituksenmukaisen arvon perustan. Valittu arvon perusta vaikuttaa, mitä arviointilähestymistapoja, lähtötietoja ja oletuksia arvioija valitsee. Toimitilakohteita arvioitaessa yleisimpiä arvon perustoja ovat markkina-arvo ja investointiarvo. Merkittävimmät arviointilähestymistavat perustuvat taloudellisen hintatasapainon (markkinalähestymistapa), hyödyn odotuksen (tuottolähestymistapa) ja korvaavuuden (kustannuslähestymistapa) periaatteisiin. Markkina-arvon määrittäessä kiinteistöarviointiprosessia, käytetään työssä markkinoilta johdettuja lähtötietoja. Markkina-arvo on IVS:n määritelmän mukaisesti arvioitu rahamäärä, jolla omaisuuserän tai vastuun pitäisi arvopäivänä vaihtaa omistajaa transaktioon halukkaiden ja toisistaan riippumattomien ostajan ja myyjän välillä, asianmukaisen markkinoinnin jälkeen, osapuolten toimiessa asiantuntevasti, harkitusti ja ilman pakkoa. Markkina-arvo siis määrittelee parhaan hinnan, jonka myyjä voi kohtuudella saada, ja edullisimman hinnan, johon ostaja voi kohtuudella päästä. Toimitilamarkkinalla tapahtuvia rahoitus-, myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyitä tai esimerkiksi emo- ja tytäryhtiön tai vuokranantajan ja vuokralaisen välisiä tilanteita ei lueta markkinalähtöisiksi, koska osapuolet eivät ole toisistaan riippumattomia.

Investointiarvon määrittäessä kiinteistöarviointiprosessia, käytetään työssä investoinnille asetettuja lähtötietoja. Investointiarvo tarkoittaa IVS:n määritelmän mukaisesti omaisuuserän arvoa omistajalle sijoituksena tai operatiivisina hyötyinä. Investointiarvo heijastaa sen osapuolen olosuhteita ja taloudellisia tavoitteita, jota varten arviointi on tehty. Sitä käytetään usein investoinnin suorituskyvyn mittaamiseen. Vaikka omaisuuserän arvo omistajalle voi olla sama kuin toiselle osapuolelle myynnistä saatava summa, tämä arvon perusta heijastaa hyötyjä, joita osapuoli saa omaisuuserän hallussapidosta, eikä siihen siksi välttämättä kuulu riippumattomien osapuolten välinen transaktio kuten markkina-arvossa. Arvioinnin työkaluna toimitilakohteissa usein käytetään vertailuanalyysiä samankaltaisiin omaisuuseriin (markkinalähestymistavan menetelmät) sekä laskelmia (tuottolähestymistavan menetelmät), jotka muuntavat tulevat kassavirrat yhdeksi nykyhetken arvoksi. Lisäksi työssään kiinteistöarvioija pohtii yleisiä markkinatekijöitä, kohteen sijaintia sekä kohdekohtaisia tekijöitä. Jälkimmäiseen liittyy muun muassa vuokrasopimukset (kuten vuokrataso, vuokrasopimuksen ehdot, vuokralaisen profiili) sekä rakennuksen ominaisuudet (kuten muunneltavuus, paras ja tuottavin käyttö, korjausvelka).

Kun kassavirtojen ennakoitavuus vähenee, vaikeuttaa se kiinteistöarviointia. Kiinteistön kyky aikaansaada tuottoa on kriittinen arvoon vaikuttava tekijä. Arvioija joutuu pohtimaan entistä tarkemmin riskiä, vajaakäyttöä ja vuokrattavuutta. Kaikki nämä seikat vaikuttavat tuottoprosenttiin, joka markkina-arvoa määriteltäessä tulee johtaa markkinoilta arvopäivänä. Haasteensa arviointiin tuokin myös markkina-arvon määritelmä arvopäivästä. Maailma on murroksessa ja tulevaisuuden ennustaminen on vaikeampaa kuin aikaisemmin. Kiinteistöarvioinnissa pysytellään kuitenkin arvopäivän arvossa, ei missään muussa ajankohdassa. Arvioinnissa ei tällöin esimerkiksi huomioida aikaa koronarajoitusten tai etätyön vähentymisen jälkeen. Koronaepidemia on myös kiihdyttänyt muutosta joustaville toimitilakonsepteille. Näistä tiloista maksettavat käyttömaksut muodostavat merkittävän kassavirran perinteisen vuokrausmallin ohella. Usein kassavirta jakautuu useammalle toimijalle tämän tyyppisissä malleissa. Arvioijan tulee ymmärtää myös vuokraukseen liittyvä palveluliiketoiminta. Kaikkinensa koronan luoma näkymä on vaihteleva myös kiinteistöalalla. Paikallis- ja kohdetuntemus korostuu markkinoiden muuttuessa. Kiinteistöarvioijan pitää tehdä kattava analyysi arvioidakseen käytössä olevia tietoja ja niiden tarkoituksenmukaisuutta. Kiinteistöarviointi vaatii, monen muun asiantuntijuuden tavoin, entistä enemmän laajakatseisuutta.

Koronan vaikutus Toimitilamarkkinat ovat edelleen voimissaan ja huolimatta kevään 2020 seisauksesta viime vuoden kokonaisvolyymi vastasi vuoden 2019 tehtyjen kauppojen volyymiä. Alueellista hajontaa ja erilaisia käytäntöjä kuitenkin esiintyy. Yleinen epävarmuus on ilmennyt pitkittyneenä päätöksentekona, vuokranantajan kannusteina, lykättyinä projekteina ja entistä lyhyempinä vuokrasopimuksina.

Ulla Lyytinen, YTM, AKA, IAT, LKV aluepäällikkö, Pirkanmaa LogisTila LKV Oy


Toimitilat.fi 4E / 2021

13

Myydään tai vuokrataan UUDISKOHDE teollisuushalli

Puutarhatie 1, 21420 Lieto, Avanti Heinäkuussa 2021 valmistuva uudisrakennus Liedon Avantin alueella. Hallin koko 1408 m² mistä mahdollisuus ostaa tai vuokrata noin 225 m²–1200 m². Hallin mitat 20 m x 70 m, nosto-ovien korkeus 5100 mm, 6 kpl. Tila osin 8 metrin korkuista. Paroc-tyyppiset metallielementtiseinät. Lämmitys joko ilmalämpöpumppu tai isommissa tiloissa poistoilmalämpöpumppu. Maalattu betonilattia, peltikatto, öljynerotuskaivo. Kameravalvonta. Asfaltoitu, läpiajettava reilun kokoinen piha-alue. Toimisto- ja wc-varaus. Oma kalliopohjainen tontti. Tilat on mahdollista muokata asiakkaan tarpeisiin myymälä-, varastotai tuotantokäyttöön. Ritva Nuotio | 050 526 1744 ritva.nuotio@tuloskiinteistot.fi Juho Haapasalo | 044 491 4624 juho.haapasalo@tuloskiinteistot.fi

Katso myös muut kohteet: www.tuloskiinteistot.fi

Vahdontie 91, 20320 TURKU

KURJENLINNAAN valmistuu toimitiloja yrittämiseen sekä neuvottelutiloja ainutlaatuiseen ympäristöön upeilla näköaloilla!

Vuokrattavana toimistotilaa n. 270 m², 2. krs 9 huonetta, joista yksi 30 m² neukkari + avotilaa. Valokuitu, jäähdytyslaitteisto, 2 WC, pienkeittiö. Asfaltoitu piha-alue. Ilmainen pysäköinti, muutama lämmityspaikka. Ohikulkutielle 900 m. Vuokra 2000,00€ sis. lämpö ja vesi, ei sähkö. Raikon Konepaja Oy | www.raikonkonepaja.fi Ville Raiko | 02-438 9100 | ville.raiko@raiko.fi

OSTAT – MYYT – VUOKRAAT! TOIMITILAT VÄLITTÄÄ ISMO KOSKINEN

Puh. 0440 245 600 ismo.koskinen@kaupunki.com

Turkulainen kiinteistöyhtiö Vuokrakartio Oy kehittää yhdessä Turun kaupungin kanssa Kurjenmäessä sijaitsevaa Kurjenlinnan 2,7 hehtaarin entistä sairaala-aluetta asuin- ja toimitilakäyttöön. Alueelle tullaan kaavan valmistuttua rakentamaan viisi uutta asuin- ja toimitilakäyttöön tulevaa kerrostaloa. Lisäksi Kurjenlinna ja Työlaitoksen talo kunnostetaan samaan käyttötarkoitukseen. Alueen rakennuksista vähintään 30 % on toimitilaa (toimisto-, myymälä- tai ravintolatilaa). Ympäristöarvot ja energian järkevä hyödyntäminen ovat tärkeitä lähtökohtia. Rakennuksiin on suunniteltu parhaat energiatekniset ratkaisut. Pihapiiriin suunnitellaan myös kortteliravintolaa. Ydinkeskustaan matkaa on 2 km.

Tiedustelut: Vuokrakartio Oy, Helsinginkatu 15, 20500 Turku | 02 487 1180 | info@kurjenlinna.fi

Toimitilat Varsinais-Suomessa

KAUPUNKIKIINTEISTÖT LKV Satakunnantie 17, 20300 Turku

Seuraava valtakunnallinen lehti

Numero 5/2021, ilmestyy 13.09. ALUEKATSAUS: Keski-Suomi, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala TEEMA: Logistiikka- & tuotantotilat

www.x-index.fi


14

Toimitilat.fi 4E / 2021

Tarastenjärvi on 9-tien portti kaupunkiin

Yritysalueen rakentaminen valtatie 9:n molemmin puolin on vahvasti konkretisoitumassa. Hanke koostuu 9-tien eteläpuolen yritysalueesta ja pohjoispuolen kiertotalous- ja teollisuusalueesta.

S

aavuttaessa alueelle voi nopeasti todeta, että aluerakentamishanke on selvästi kaksijakoinen; 9-tien viereinen perinteinen yritysalue tarjoaa mahdollisuuksia monenlaisen liiketoiminnan tarpeisiin, kun taas hankealueen pohjoisosan alueet palvelevat enemmänkin kiertotalouden ydintoimintoja kuten alueella aloittanut Kekkilä Oy:n multa-asema. ”Liikenne ohikulkevalla 9-tiellä on kova, Tarasten eritasoliittymästä haarautuva Ruutanan paikallistie on myös erittäin vilkkaasti liikennöity”, toteaa Tarasten Kiertotalousalue Oy:n toimitusjohtaja Petri Järvensivu haastattelun alkuun. Myös Tarastenjärven alueelle itselleen kohdistuu merkittävä, lähinnä raskaasta liikenteestä muodostuva trafiikki. Alue on kokenut viimeisen vuoden aikana melkoisen muodonmuutoksen metsämaasta kohti rakennettua kaupunkiympäristöä, alueen katuverkko on valmistunut ja tonttien täyttö- ja esirakentamistyö on täydessä vauhdissaan. Alu-

eella on toiminnassa maa- ja kiertotalousmateriaalien vastaanotto- ja hyötykäyttötoiminnot. Alueelta saadaan hieno näkymä ohikulkevalle liikenteelle, näkyvyyttä tulevat lisäämään myös molemmin puolin valtatietä rakennettavat korkeat mainospylonit, joista alueelle sijoittuvat yritykset saavat lisäarvona liiketoiminnalleen hyvää näkyvyyttä. Alueen rakentamista osaltaan ohjaava rakentamistapaohje takaa rakennettavan ympäristön soveltuvuuden maisemaan sekä korkealaatuisen ja viihtyisän näkymän alueelle. Alueen rakentamisen matala hiilijalanjälki Tarasten Kiertotalousalue Oy on vahvasti sitoutunut kestävän kehityksen mukaiseen toimintatapaan. Konkreettisella ja ehkä myös parhaalla tavalla tämä toteutuu yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa; alueella hyödynnetään kansallisesti merkittäviä määriä kiertotalousmateriaaleja rakentamisessa ja näin

vältetään hyvien, rakentamiskelpoisten materiaalien päätyminen kaatopaikalle. ”On ollut hienoa nähdä eri toimijayhteisöjen herääminen kiertotalouteen ja sen merkitykseen yhteiskunnassa, myös valtiovallan toimet tämän suhteen ilahduttavat”, kertoo Järvensivu. Ei ole niin, etteikö yksittäisen ihmisen tai toimijan teoilla olisi merkitystä kokonaisuudessa. Monesti suuret asiat koostuvat pienistä puroista ja laajalle levinneestä halusta ottaa omalta osaltaan vastuuta tulevaisuudesta. ”On tärkeää, että rakentamisessa vaadittava laatu ymmärretään oikealla tavoin ja halukkuus uusiin avauksiin ja kokeiluihin on aitoa”, Järvensivu jatkaa. Alueen katuverkko mahdollistaa nopean rakentamisen aloittamisen Yhtiö on rakentanut alueelle katuverkkoa nyt noin neljän kilometrin verran. ”Tämä on ollut merkittävä ponnistus yrityksellemme hankkeen ollessa vielä sen alkuvaiheessa”, toteaa Järvensivu. Päällystetty osuus katuverkosta laajenee alkukesästä 2021 jo kolmeen kilometriin. ”Katuverkon rakentamisessa on hyödynnetty merkittäviä määriä kiertotalousmateriaaleja”, toteaa Järvensivu ja jatkaa, ”Uskon, että alueelle sijoittuvat yritykset näkevät panostuksen arvon myös omassa liiketoiminnassaan”. Tonttien kysyntä onkin katujen rakentumisen myötä vilkastunut, eikä ihme, kun alueen sijainti talousalueella on keskeinen ja saavutettavuus on erinomainen.

Kirsi Geiger


Toimitilat.fi 4E / 2021

15

Auktorisoituja kiinteistöarvioijia AKA-JÄRJESTELMÄ takaa arviointilausunnon luotettavuuden. Vain auktorisoitu kiinteistöarvioija on oikeutettu käyttämään AKA-tunnusta.

Catella Property Oy etunimi.sukunimi@catella.fi Helsinki Lehtonen Arja (Y)(KHK) p. 0500 763 427 Raitio Pertti (Y)(KHK)(MRICS) p. 0500 546 105 Vedenoja Sini (Y)(KHK) p. 040 053 8542 Tampere Nissinen Ilkka (Y)(KHK) p. 040 357 7733 Smeds Leena (Y)(KHK)(MRICS) p. 040 830 6291 Turku Matara Sami (Y)(KHK) p. 0500 408 667 Rouvali Mari (Y)(KHK) p. 050 911 6110 Lahti Sisto Matti (Y)(KHK) p. 050 572 0258 Oulu Tyybäkinoja Aimo (Y)(KHK) p. 050 512 6451 www.catella.fi

Kuusela Mikko (Y)(KHK) p. 050 465 9494 mikko.kuusela@eu.jll.com Lehtonen Tero (Y)(KHK)(MRICS) p. 040 565 5389 tero.lehtonen@eu.jll.com Pienimäki Kaisu (Y)(KHK) p. 040 703 2783 kaisu.pienimaki@eu.jll.com Tirkkonen Jari (Y)(KHK)(MRICS) p. 0400 500 904 jari.tirkkonen@eu.jll.com Jones Lang LaSalle Finland Oy

Newsec Advisory Finland Oy p. 0207 420 400 etunimi.sukunimi@newsec.fi www.newsec.fi Jantunen Panu (Y)(KHK) p. 050 351 8890 Kangas Heikki (Y)(KHK) p. 050 320 9136 Kärävä Piritta (Y)(KHK)(MRICS) p. 0400 330 003 Nummi Juha (Y)(KHK)(MRICS) p. 050 420 3954 Vaarama Lauri (Y)(KHK)(MRICS) p. 040 728 7832 Vainikainen Nina (Y)(KHK) p. 050 538 8194 Ventin Alex (Y)(KHK) p. 050 578 0616

Maanomistajien Arviointikeskus Oy Palvelualue koko Suomi Hakola Vesa (MM) Orama Antti (Y)(KHK) Äijälä Matti (Y)(KHK) p. 020 741 1050 etunimi.sukunimi@arviointikeskus.fi www.arviointikeskus.fi

FinCap Kiinteistövarainhoito Oy www.fincap.fi/kiinteistovarainhoito Halomo Jyrki (Y)(KHK)(MRICS) p. 040 837 3796 jyrki.halomo@fincap.fi Juutti Hannu (Y)(KHK) p. 040 714 6683 hannu.juutti@fincap.fi Kivistö Harri (Y)(KHK) p. 040 714 6693 harri.kivisto@fincap.fi

(Y) (A) (MM) (KHK) (HTT) (MRICS) (FRICS)

Yleisauktorisointi (sis. kaikki osa-alueet) Asuntoauktorisointi Maa-ja metsätalousauktorisointi Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja Member of Royal Institute of Chartered Surveyors Fellow of Royal Institute of Chartered Surveyors

Realia Management www.realiamanagement.fi etunimi.sukunimi@realia.fi PKS/Uusimaa, LounaisSuomi (toimipiste Helsinki) Harju Sanna (Y)(KHK) p. 040 773 0568 Komppa-Hiiva Jenni (Y)(KHK) p. 040 516 4197 Salo Tuomo (Y)(KHK) p. 040 689 5859 Timperi Henri (Y)(KHK) p. 040 581 3629 Häme, Kaakkois-Suomi (toimipiste Lahti) Kirvesmies Juha (Y)(KHK)(MRICS) p. 0400 553 339 Keski-Suomi, Savo-Karjala (toimipiste Kuopio) Mähönen Antti (MM) p. 0400 461 232 Länsi-Suomi, Pohjanmaa (toimipiste Tampere) Lehikoinen Jari (Y)(KHK) p. 040 182 1263 Pohjois-Suomi (toimipiste Oulu) Uusitalo Jukka (Y)(KHK) p. 040 487 0222

OP Koti Turun Seutu Oy LKV etunimi.sukunimi@op.fi Helminen Arto (Y)(KHK) p. 0500 842 523 Karikoski Otso (A) p. 050 522 8081 Malmberg Petri (Y)(KHK) p. 0400 260 150 Santalahti Samuli (Y)(KHK) p. 0500 204 957 Teijula Ilkka (Y)(KHK) p. 0400 786 640

Mäki-Lohiluoma Juha (Y)(KHK)(MRICS) Suominen Ville (Y)(KHK) Uusitupa Jaakko (Y)(KHK) p. 010 836 8400 Cushman & Wakefield CBRE Finland Oy www.cbre.fi Hirvonen Martti (Y)(KHK) p. 041 433 5769 Pirhonen Pia (Y)(KHK)(MRICS) p. 045 184 7890 Haukka Ilkka DI (Y)(KHK)(MRICS) Kostiainen Kimmo DI (Y)(KHK) Vierula Matti DI (Y)(KHK)(MRICS) p. 010 235 4320 Kiinteistötaito Peltola & Co Oy www.kiinteistotaito.fi LogisTila LKV Oy Pirkanmaa, Uusimaa, PohjoisSavo, Varsinais-Suomi, PohjoisPohjanmaa, Päijät-Häme Lyytinen Ulla (A) p. 040 776 0538 www.logistila.fi Koskinen Esko (Y) p. 0400 622 727 Tampereen Arviointi- ja Toimitilapalvelu Oy, KO-LI-TE LKV, Tampere Suomen Toimitila-asiantuntijat Oy Autio Jussi (Y)(KHK) p. 044 363 6199 Muhojoki Jorma (Y)(KHK) p. 044 363 6191 Nylander Tanja (Y)(KHK) p. 044 363 6198 etunimi.sukunimi@tota.fi www.tota.fi


16

Rekisterinpitäjä: Talso Oy info@talso.com

Toimitilat.fi 4E / 2021

Uudet toimitilat parhaalla paikalla ohitustien varrelta.

Pirkkalassa.

Loistavat puitteet jokaiselle toimijalle. Vuokraa tai osta tilat omaksesi, vaikka valmiiksi rahoitettuna. Tilakoot alkaen 95 m².

Varustelu mm. iso kauko-ohjain nosto-ovi, lattiakaivo öljynerottimella. Tilavuokra 1 000 €/kk + alv. Tilojen osto rahoituksella tai ilman: Käsiraha 29 670 €. Rahoitus 60 kk, kuukausierä 804,25 € /kk + yhtiövastike (hoito- ja rahoitusvastike). Tai ilman rahoitusta: Mh. 72 288 € + vo. 56 712 €.

Katso kaikki vuokra- ja myyntikohteemme: www.conorin.fi tai soita ja kysy lisää, p. 010 339 8340

Profile for Vapaat Toimitilat

Toimitilat.fi 4E/2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded