Page 1

OP DE KORREL

nummer 1 maart 2013

Minister Stef Blok: ‘Bouwinitiatieven zijn onmisbaar’

Van label F naar label A Lean werken op Texel: ‘Nog voor de zomer klaar!’


Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst

6

verwacht met het in februari gesloten woonakkoord meer duidelijkheid voor de woningmarkt en de bouwsector. De politieke inspanningen kunnen echter niet zonder initiatieven van de bouwbranche zelf, vindt hij. “De vernieuwing die de bouwbranche zelf toont, is onmisbaar voor het herstel van de woningmarkt.”

Een bijna honderd jaar oude buurt in Sittard, de Spoorkolonie, wordt fors gerenoveerd. Alleen de authentieke voorgevels blijven overeind staan. “Alles wat zich daarachter bevindt, is inmiddels compleet gesloopt”, vertellen Jo Schaekens en Ben van Baardwijk van woningcorporatie ZOwonen. Achter de voorgevel bouwt Van Wijnen de huizen nu compleet nieuw weer op.

8

De nieuwe Achmea Campus in Apeldoorn is na drie jaar bouwen precies geworden wat Achmea beoogde: stijlvol en passend in zijn groene omgeving. De samenwerking tussen Achmea en de bouwers van Van Wijnen Arnhem B.V. verliep daarbij zo goed, dat Eddy Hogt van Achmea en Eddy Teunissen van Van Wijnen die bijna zullen gaan missen, nu het project op zijn einde loopt.

10

Door de verslechterde marktomstandigheden

14

leek het erop dat Diemen de zo gewenste Brede HOED voorlopig niet zou kunnen bouwen. Tot Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. (tot dat moment nog niet betrokken bij het project) zich over de plannen boog. Inmiddels is de realisatie van het project, tot tevredenheid van wethouder Lex Scholten, in volle gang.

Gecombineerd zorgvastgoed realiseren is complex. Om samenwerkingspartners op weg te helpen, ontwikkelden Van Wijnen en Lengkeek Architecten CareConcept®, een integrale aanpak voor vastgoed in de zorg. De bijbehorende workshop biedt in een vroeg stadium veel inzicht in de wensen, belangen en (on)mogelijkheden van een gebouwstructuur.

30

Van Wijnen Recreatiebouw B.V. en Van Wijnen Heerhugowaard B.V. hebben de zomer in hun bol. Nu al, want op Texel realiseren ze 65 luxe vakantiewoningen. Het tempo zit er goed in en dat moet ook, want komend zomerseizoen nemen de gasten er hun intrek.

Op de voorpagina: Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst.

2

Op de Korrel

18


Duidelijkheid De woningmarkt heeft in februari dagenlang het nieuws beheerst, met als hoogtepunt, of misschien wel sluitstuk, het woonakkoord tussen de regering en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Daarmee lijkt er weer beweging te komen in de volledig vastgelopen markt. De maatregelen maken her en der emoties los. Logisch, het blijven forse ingrepen, voortkomend uit een crisis­ situatie. Het akkoord biedt nu op een aantal fronten de duidelijkheid waar we als sector om zaten te springen. Duidelijkheid die bijvoorbeeld beleggers weer zal aanzetten te investeren in beleggers­ huurwoningen. Ze zijn lang terughoudend geweest in de aankoop van corporatie­ woningen of ander bestaand vastgoed omdat de onzekerheid te groot was. Nu de voorwaarden worden versoepeld en woning­ corporaties meer zullen terugkeren naar hun sociale kerntaak, verwacht ik dat

beleggers zich weer over het geliberaliseerde deel van de woningen zullen willen buigen. Gecombineerd met de inspanningen in de bouw om kostprijzen te verlagen, levert dit kansen op om weer koopwoningen te realiseren voor alle doelgroepen en elke portemonnee. Wij hebben ons voorbereid om daarin mee te gaan. We hebben onder meer onze processen en producten geïn­ noveerd en zijn samenwerkingsverbanden aangegaan. Dat heeft in 2012 – onder lastige marktomstandigheden – resultaat opgeleverd. Binnenkort presenteren we onze jaarcijfers over 2012 en de conclusie kan ik u alvast vertellen: het fundament van Van Wijnen is sterk genoeg gebleven om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te gaan. Cees van Bemmel Directievoorzitter

maart 2013

3


Studenten aan de kade Aan de Hofstede de Grootkade in Groningen is de bouw van 96 studentenwoningen en 40 studio’s in volle gang. Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V. herontwikkelde daarvoor het voormalige kantoorpand van de Belastingdienst. Van Wijnen Groningen B.V. startte in september 2012 met de sloopwerkzaamheden. Het pand staat pal tegen de binnenstad van Groningen, in een rus­ tige buurt nabij diverse onderwijsinstellingen. Het telt ruim 9.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak, waarvan een deel zich bevindt in de monumentale Zeevaartschool. Het voormalige kantoorgebouw is hier destijds tegenaan gebouwd.

Snel en krap De transformatie neemt minder dan zes maanden in beslag, zodat studenten aan het begin van het collegejaar 2013/2014 hun intrek kunnen nemen. Van Wijnen stelde daarvoor een strak tijdschema op voor alle betrokken partijen. Op een ook zeer krappe bouwplaats – “materialen worden direct na aanlevering verwerkt” – neemt Van Wijnen zowel het in- als exterieur onderhanden om er een woon­ complex van te maken waar het prettig wonen is. “De herontwikkeling van het kantoorgebouw past bij de strategie van opdrachtgever Nijestee om veel jongerenhuisvesting te realiseren”, weet directeur Jan Emmo Hut van Van Wijnen Groningen. “De behoefte daaraan is groot. De corporatie kiest daarbij de ene keer voor nieuwbouw en de andere keer voor herbestemming, althans, als die gebouwen op een goede locatie staan. De Hofstede de Grootkade is daarvan een prima voorbeeld.”

Naamswijziging Op 19 augustus 2013, direct na de bouwvak, heet Bimo Bouw B.V. uit Harderwijk voortaan Van Wijnen Harderwijk B.V. Ook C.T.J. van Vliet Aannemingsbedrijf B.V. uit Weesp krijgt een nieuwe naam: Van Wijnen Weesp B.V. onderhoud en beheer. Beide bedrijven maken sinds enkele jaren onderdeel uit van de regio

4

Op de Korrel

Van Wijnen Midden B.V. Tot 19 augustus 2013 zullen de namen ‘Bimo Bouw’ en ‘C.T.J. van Vliet Aannemingsbedrijf’ nog gewoon zichtbaar zijn. Wel zullen nieuwe uitingen van de bedrijven vanaf nu voorzien worden van het Van Wijnen-logo.


Nouverture krijgt vorm

Met ‘Nouverture’ heeft Enschede er midden in de stad een mix bij van wonen, horeca, unieke winkels, intiem theater en een Theatertuin. Nouverture is de naam van de locatie waar Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V. en wooncorporatie Ons Huis samen de Twentse Schouwburg herontwikkelden.

Onderdeel van het plan is de realisatie van Hoogwaerd, een apparte­ mentengebouw met zestien appartementen en twee penthouses. Van Wijnen Eibergen B.V. nam in 2012 de realisatie van Nouverture op zich; de afronding van het totale project vindt dit voorjaar plaats.

Speciaal gebouw voor speciaal onderwijs In ’s-Hertogenbosch kunnen kinderen die specifieke begeleiding nodig hebben sinds eind 2012 terecht in een nieuw schoolgebouw van ‘Het Overpad’, school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Bouwbedrijf Timmers B.V. realiseerde het pand dat bol staat van sfeerelementen en creatief ruimtegebruik.

Op ‘Het Overpad’ is het onderwijs anders georganiseerd dan op een reguliere basisschool. Dat heeft alles te maken met de behoefte aan passend onderwijs voor deze leerlingen. Zo staan er twee leer­ krachten per groep voor de klas en zijn er in de school therapie­ ruimten en time-outruimten ingericht. Bouwbedrijf Timmers (onderdeel van Van Wijnen Zuid B.V.) bouwde in opdracht van Signum een drie

verdiepingen tellend gebouw met klaslokalen, leerpleinen, kantoren en een gymzaal. Elke etage kreeg met behulp van indeling, materiaal- en kleurgebruik zijn eigen sfeer. Verder was Timmers verantwoordelijk voor de totale infrastructuur, inclusief buitenruimte. Ook die is voorzien van de nodige elementen (hoogteverschillen, verschillende ondergronden en materialen) om kinderen uit te dagen.

maart 2013

5


Met het woonakkoord dat minister Stef Blok in februari sloot met D66, ChristenUnie en SGP lijkt de bouw­sector weer wat lucht te krijgen. Het akkoord bevat maatregelen die onder meer de werkgelegenheid in de bouw stimuleren. Blok verwacht met het akkoord meer duidelijkheid voor de woningmarkt en de bouwsector, “al blijven de inzet en vernieuwing die de bouwbranche zelf laat zien onmisbaar voor het herstel van de woningmarkt”.

Volgens de minister wordt al sinds 1998 geroepen dat er wat gedaan moet worden aan de woningmarkt. “Met dit woonakkoord gaan we dat nu doen, met een samenhan­ gend plan voor huurders, kopers en de bouw.” Hij doelt onder meer op de btw-verlaging voor verbouwingen en renovaties in de bestaande bouw (van 21 naar 6 procent tot 1 maart 2014) en het investeringsfonds van 150 miljoen euro voor energiebesparende maatregelen voor woningen. “Daarvan zal de hele bouwketen, van metselaar tot installateur, profiteren.”

Actieagenda Bouw Tegelijkertijd is hij blij met de initiatieven die de branche zelf neemt om de gevolgen van de marktsituatie in de hand te houden. “Bouwers zien dat hun rol verandert. Jarenlang hadden ze te maken met de luxe van een grote vraag naar woningen. Het aanbod was schaars en ten tijde van de Vinex-wijken kon je nog tegen klanten zeg­ gen: dit is wat er is, je kunt het nemen of niet. Nu is de markt totaal veranderd. Niet dat er woningnood is, maar de vraag is anders. De bouwbranche moet gaan bouwen waar de klant om vraagt, daar liggen kansen.” Maar hij beseft terdege dat dit onder de huidige economische omstandig­ heden veel gemakkelijker is gezegd dan gedaan.

Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst.

6

Op de Korrel


Minister Stef Blok: ‘Initiatieven bouwsector zijn onmisbaar’ “Alles op die kwaliteit gooien, valt niet mee in een gestagneerde woningmarkt. Dat realiseer ik me. Met de maatregelen uit het woonakkoord en de initiatieven van de branche ontstaat daarvoor wel weer ruimte. Er komt weer beweging.” Hij noemt als voorbeeld de Actieagenda Bouw, opgesteld door bedrijven, kennisinstellingen en over­ heden. Blok gaf in januari 2013 de aftrap voor de uitvoering van de acties die door zijn voorganger, minister Liesbeth Spies, werden geïnitieerd. “Er is veel politieke belangstelling voor de concrete plannen van het team. Het goeie van die Actieagenda is dat je ziet dat de sector niet achterover leunt maar kansen grijpt waar dat kan, vaak in samenspraak met corporaties en beleggers. De uitvoering is nog in een prille fase, maar het ziet er veelbelovend uit.”

Niet meer knutselen Andere initiatieven rond proces- en product­ innovatie in de bouw juicht hij ook toe. De manier waarop Van Wijnen onlangs in 53 dagen een serie woningen realiseerde door zowel mensen als ict op de juiste plek en momenten in te zetten, vindt hij illustratief. “Innovatie is wat de branche nodig heeft om sterk uit de crisis te komen. En sterk moeten de bedrijven zijn, want over een jaar of twee trekt de markt weer aan, daarvan ben ik overtuigd.”

“Er zij nu al honderd­­duizenden mensen die willen verhuizen, kijk maar naar de talrijke ‘Te Koop’-borden in een gemiddelde gemeente. Maar potentiële kopers zoals starters waren vooral aan het wachten op meer duidelijkheid. Nu we in het akkoord de afspraken hebben vastgelegd over onder meer hypotheekaflossing en starters­ leningen, is die helderheid er. Om onzeker­ heid te voorkomen, knutsel ik verder niet meer aan de woningmarkt. De uitvoering gaat van start en wetgeving is in de maak. Dit is de impuls die Nederland nu nodig heeft.” Verduurzaming van vastgoed is een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke opgave. “Dat is goed voor de portemonnee van con­ sumenten maar ook voor de hele bouwketen die daar werk uithaalt. Met het investerings­ fonds van in eerste instantie 150 miljoen euro, later oplopend tot 600 miljoen door middelen vanuit de markt, kunnen we huizen goed isoleren en verduurzamen.”

Kerntaak corporaties Verder wordt het voor woningcorporaties gemakkelijker om woningen te verkopen die niet tot de kernvoorraad behoren. “Beleggers willen daar doorgaans graag in investeren, maar de regelgeving was erg streng. Door de verkoop nu te vereenvoudigen, verwacht ik

dat ze daar weer voor in zullen zijn, met bouwactiviteiten tot gevolg. Verkoop schept voor corporaties bovendien ruimte voor ver­ betering van de sociale woningbouw. Dat is precies wat we willen, namelijk dat zij zich meer richten op hun kerntaak: huizen verhuren aan mensen voor wie de woningen bedoeld zijn.” Het aanpakken van de scheef­ huur met inkomensafhankelijke huurverho­ gingen hoort daar ook bij, net zoals een soepeler aflossing van hypotheken voor kopers. “Het zet mensen, die dat financieel kunnen, aan tot verder kijken, tot het ver­ kennen van de mogelijkheden om niet te blijven huren, maar wellicht een huis te kopen. Laatst sprak ik een huurder die 700 euro huur per maand betaalt. Voor dat geld kun je ook een woning kopen van zo’n 170.000 euro. Dezelfde maandelijkse lasten, geen huur, wel huizenbezitter. Wat hem lange tijd tegenhield, was onzekerheid. Die impasse hebben we nu doorbroken, er is weer licht aan het eind van de tunnel.”

‘Om onzekerheid te voorkomen, knutsel ik verder niet meer aan de woningmarkt’

maart 2013

7


Eigentijds comfort achter de voorgevel De woningen zijn inmiddels compleet verlaten. Althans, door de bewoners. Want een blok huizen in de Spoorkolonie, een bijna honderd jaar oude buurt in Sittard, wordt sinds eind december 2012 overspoeld door slopers en bouwers. Van Wijnen Sittard B.V. is hoofdaannemer en zwaait in opdracht van woningcorporatie ZOwonen de scepter over de rigoureuze renovatie van deze karakteristieke buurt.

Hoewel de Spoorkolonie officieel te boek staat als renovatieproject, blijven alleen de voorgevels intact. Erachter bouwt Van Wijnen compleet nieuwe huizen. Broodnodig, volgens Jo Schaekens, teamleider Projecten van ZOwonen. “De huizen waren zo verouderd dat erin wonen geen optie meer was. Ze stonden op de nominatie om gesloopt te worden. Maar zo simpel ging het niet. De voorgevels zijn aangemerkt als beschermd stadsgezicht. Die behouden we. Achter de gevels verrijzen 41 moderne, energiezuinige woningen en 14 appartementen.”

Ben van Baardwijk (links) en Jo Schaekens van ZOwonen: “Alleen de voorgevels blijven intact. De rest vernieuwen we compleet.”

vertelt Ben van Baardwijk, gebiedsontwikke­ laar van ZOwonen. “En zoals je dat rond 1920 vaker in Nederland zag, is hier toen een tuindorp gebouwd voor de arbeiders. Allemaal gezinswoninkjes met grote tuinen, waarin ze hun eigen groenten verbouwden. Bijna honderd jaar later voldoen deze huizen bij lange na niet meer aan de eisen van deze tijd. Die binnenruimte met de volkstuinen heeft in de loop van de tijd ook zijn charme verloren, omdat deze zo goed als volgebouwd raakte met schuurtjes en aanbouwtjes.” Reden voor ZOwonen om een plan te ontwikkelen voor vernieuwing.

Charme verloren De Spoorkolonie staat pal aan een spoor­ emplacement en rangeerterrein en bood bijna een eeuw geleden huisvesting aan spoorarbeiders en hun gezinnen. “Trein­trans­ porten met kolen reden er toen”,

8

Op de Korrel

Niet vrijblijvend Schaekens: “We wilden hier volwaardige een­ gezinswoningen die in alle opzichten – van afwerking tot duurzaamheid – voldoen aan het Bouwbesluit. Die komen er nu, compleet


‘Honderd jaar geleden waren het allemaal gezinswoninkjes met grote tuinen, waarin de bewoners hun eigen groenten verbouwden’

met drie slaapkamers, een tuin en deels met parkeerruimte op eigen terrein.” ZOwonen stelde wel zo haar eisen aan de partij die het project moest gaan uitvoeren. Schaekens: “We wilden een bouwer aan boord halen die aan ons Programma van Eisen kon voldoen, onze strakke planning kon halen en besefte dat van vrijblijvend­ heid geen sprake kon zijn. Dat laatste hebben we vaak herhaald: we willen mooie verhalen best aanhoren, maar we willen vooral weten hoe de aannemer concreet aan de opdracht kan voldoen, tot en met de kalenderdagen die de bouwer denkt nodig te hebben. Heel strikt dus. Uiteindelijk bleek Van Wijnen Sittard de beste papieren te hebben.” Samen met ZOwonen en SATIJNplus Architecten vormt Van Wijnen Sittard nu het bouwteam dat de Spoorkolonie vernieuwt.

Bewoners worden via een nieuwsbrief door Van Wijnen op de hoogte gehouden van de werkzaamheden; daarnaast schuiven maandelijks twee bewoners aan bij de bouwvergadering “om voeling te houden met wat bewoners belangrijk vinden”, verklaart Van Baardwijk. “Van de andere kant kunnen wij bewoners dan goed uitleggen waarom we bepaalde keuzes maken.”

Op tijd In december 2013 zullen alle woningen en appartementen verhuurd zijn, is het uitgangs­ punt van ZOwonen. “Als je nu die gestutte gevels ziet met niets anders erachter dan hopen en nog eens hopen sloopafval, denk je misschien dat dit wel heel ambitieus is. Maar het is haalbaar, we vertrouwen erop dat Van Wijnen als een echte kapitein het schip op tijd binnenloodst.”

Projectgegevens Project Renovatie 55 woningen Spoorkolonie, Sittard Opdrachtgever ZOwonen, Sittard Architect SATIJNplus Architecten bv, Born Realisatie Van Wijnen Sittard B.V.

maart 2013

9


Sterk staaltje van samenwerking

‘Tijdens de bouw hebben we concessies gedaan. We zochten naar soberder oplossingen, maar wel met behoud van stijl en kwaliteit’

Eddy Hogt (rechts) en Eddy Teunissen: trots op de inspanningen en het resultaat.

10

Op de Korrel


De afronding van de realisatie van de Achmea Campus is bijna klaar. Drie intensieve jaren van bouwen gingen eraan vooraf en het leverde een gebouwencomplex op dat niet alleen stijlvol is, maar naadloos past in zijn groene omgeving. “Het is precies geworden wat we beoogden”, vertelt facility manager en opdrachtgever Eddy Hogt van Achmea. De samenwerking tussen hem en de bouwers van Van Wijnen Arnhem B.V. verliep daarbij zo goed, dat ze die bijna zullen gaan missen nu het project op zijn einde loopt. Het kantoorconcept van de Achmea Campus draait volledig om ‘ontmoeten’. Daarvoor is voldoende gelegenheid in de zeven gebouwen die samen het Achmea-complex vormen. Van Wijnen bouwde als hoofdaannemer in de afgelopen drie jaren zes nieuwe gebouwen en legt op dit moment de laatste hand aan de revitalisatie van het zevende gebouw, een bestaand kantoorpand. Alle gebouwdelen zijn met elkaar verbonden door passages en een loopbrug.

besparing is of uiteindelijk toch niet.”

Gezamenlijk doel

Hogt: “Achmea concentreert op deze campus alle activiteiten die we in deze regio doen. Het gaat daarbij om 5.000 medewerkers die al dan niet dagelijks naar de campus komen. We hebben hier 3.300 werkplekken, dus het Nieuwe Werken hebben we hier in al haar glorie doorgevoerd.” Bijzonder is dat de groene omgeving, de Veluwe, naar binnen is gehaald: in de hal van het Ontmoetings­ gebouw, het hart van de campus, staan bomen en planten, de meubels hebben een natuurlijke uitstraling en de uitgekiende verlichting maakt de sfeer warm en ontspan­ nen. “Topwerk van de interieurarchitecten”, beaamt Hogt.

Hogt had daarover – en over alle andere aspecten die bij de bouw kwamen kijken – drie jaar lang overleg met Teunissen. “Die samenwerking is vlekkeloos verlopen”, vertelt Hogt. “Er was een bepaalde chemie die daarvoor heeft gezorgd, denk ik. Van Wijnen en Achmea waren een echt team: ons gezamenlijke doel was het neerzetten van deze prachtige campus.” De planning was heilig. Achmea-medewerkers zouden gefa­ seerd hun intrek nemen op de campus “en dat hele circus kon niet een dag of wat worden verplaatst”. Wat erg heeft geholpen om stipt op tijd op te leveren, is de virtuele bouw van het complex. Daarmee constru­ eerde en bouwde Van Wijnen het gebouw vooraf volledig driedimensionaal. “Niet alleen efficiënt omdat je alle verstoringen er van tevoren uit kon halen, maar ook nog eens geweldig om te zien. En vlak het vakwerk van de Van Wijnen-medewerkers niet uit. Ik heb respect voor de mensen die de bouw en de afwerking in hoog tempo en tot in detail hebben uitgevoerd, conform onze strenge wensen.”

De bouw van deze campus is complex geweest, weet ook bedrijfsleider Eddy Teunissen van Van Wijnen. “Achmea stelde, terecht, hoge eisen: de gebouwen moesten vanzelfsprekend een uitmuntende kwaliteit hebben, de uitstraling elegant.” Hogt voegt toe: “Niet dat we gouden handgrepen op de deuren wilden. Dat past niet bij Achmea en ook niet bij de huidige economische ontwik­ kelingen. Die hebben onze plannen danig ingehaald. Tijdens de bouw hebben we dan ook concessies gedaan. We zochten naar soberder oplossingen, maar wel met behoud van stijl en kwaliteit.” Daarbij nam Hogt de adviezen van Van Wijnen ter harte. “Dat zijn de bouwkundig deskundigen. Zij weten of het besparen op een vloer een goede

Na de oplevering van het Ontmoetingsgebouw in september 2012 restte de bouwers nog de realisatie van het ‘Deck’ met passages en de revitalisatie van het bestaande Atrium­ gebouw dat al op de locatie stond. Dat is ook al grotendeels in januari 2013 opgeleverd. “Net voordat we begin december het Ontmoetingsgebouw daadwerkelijk in gebruik namen, heb ik op een zondagmiddag nog op het dak van het complex gestaan”, herinnert Hogt zich. “De campus lag er prachtig bij en ik heb me toen gerealiseerd dat we samen een ongekende klus hebben geklaard.” Teunissen noemt het project onvergetelijk, “in gebouw, resultaat en relatie. Over tien jaar praten we hier nog over”.

Soberder, maar stijlvol

Projectgegevens Project Nieuwbouw en revitalisatie Achmea Campus, Apeldoorn Opdrachtgever Achmea, Apeldoorn Architect ADP architectuur design planning, Amsterdam Realisatie Van Wijnen Arnhem B.V.

maart 2013

11


Buitengewoon Bovenkamp

12

Op de Korrel


Nieuwbouwwijk ‘Bovenkamp II’ in Heerde kan steeds meer bewoners

De locatie

verwelkomen. In december 2012 leverde Bimo Bouw B.V., onderdeel

Bimo Bouw realiseert de wijk Bovenkamp II naast de nog jonge wijk Bovenkamp I in Heerde. Onder de noemer ‘Buitengewoon Bovenkamp’ bouwt het bedrijf hier 139 koopen huurwoningen in verschillende typen en sferen die aansluiten bij het landelijke karakter van de omgeving.

van Van Wijnen Midden B.V., de laatste woning op uit de eerste fase. De tweede fase van de gloednieuwe wijk in het Veluwse dorp gaat naar verwachting rond de zomer van 2013 in verkoop.

De ontwikkeling Bovenkamp II is een ontwikkeling van V.O.F. Bovenkamp, een samenwerking tussen Bouwfonds Ontwikkeling, Epavlis (onderdeel van Triada) en Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. In de eerste fase, die nu is afgerond, bouwde Bimo Bouw 17 huur- en 47 koopwoningen. De overige woningen worden in de tweede fase gerea­liseerd. Daarnaast voorziet de ontwikkeling in nog eens 24 kavels, waarop mensen zelf hun woning kunnen laten bouwen.

Het plan Bovenkamp II kenmerkt zich door kindvrien­ delijke hofjes en gezellige woonstraatjes die elkaar afwisselen. De hoek- en tussen­ woningen en royale twee-onder-één-kap­ woningen zijn voorzien van prominente daken, karakteristieke kapvormen en andere architectonische kenmerken die zijn ontleend aan boerderijen uit de omgeving van Heerde. In het midden van de wijk wordt een groene brink aangelegd die het landschappelijke karakter verder benadrukt.

Projectgegevens Project 139 woningen Bovenkamp II, Heerde Opdrachtgever V.O.F. Bovenkamp (Bouwfonds Ontwikkeling regio Midden, Amersfoort/ Epavlis Holding BV, Heerde/Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V., Harderwijk) Architect Groosman Partners architecten, Rotterdam Realisatie Bimo Bouw B.V., Harderwijk

maart 2013

13


‘De Brede HOED?

Wethouder Lex Scholten. Op de achtergrond de Brede HOED in aanbouw.

14

Op de Korrel


De bouw van een Brede HOED (Huisartsen Onder Een Dak) in Diemen stond op het punt van beginnen, maar de verslechterde marktomstandigheden zorgden ervoor dat de betrokken woningcorporatie het project stil legde. Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. stapte daarop in, paste de plannen aan en gaf daarmee alsnog de aftrap voor de realisatie van het project.

Die komt er’ Wethouder Lex Scholten is daar blij om. “We streven naar gebundelde voorzieningen voor zorg en maatschappelijke diensten in het hart van het dorp. Zo is toentertijd het idee van een Brede HOED ook ontstaan: een locatie waar zich niet alleen huisartsen onder één dak vestigen maar ook andere zorg- en maatschappelijke voorzieningen, zoals het Ouder-Kind Centrum en het Centraal Servicepunt van de gemeente.” In het oorspronkelijke plan van woningcorporatie Rochdale zou het complex ook worden voorzien van sociale huur- en koopappartementen. “Dat worden nu vrije sectorhuurwoningen voor ASR Vastgoed.”

‘Doorstart’ Van Wijnen realiseert de Brede HOED op de locatie van De Schuilplaats, de voormalige kerk. “Het karakteristieke torentje blijft behouden”, wijst Scholten vanuit het raam van het gemeentehuis naar de bouwplaats er pal achter. “In 2011 was de kerk al gesloopt toen de plannen stokten. We zijn op zoek gegaan naar een partij die bereid was het project over te nemen. Dat gaat niet van de ene op de andere dag, daarvoor is het project te omvangrijk.” Van Wijnen kwam in beeld, “en daar hadden we vertrouwen in”, vertelt Scholten. “Vorig jaar heeft die ook het gloednieuwe winkel­ centrum Diemerplein gebouwd en de ervaringen waren uitstekend.” Van Wijnen Projectontwikkeling Midden boog zich over de financiële haalbaarheid, Van Wijnen Lelystad B.V. bekeek de technische kant van het project. Met de nodige wijzigingen kon een ‘doorstart’ worden gemaakt waar­ bij de Brede HOED zijn functies behield en het complex ook stedenbouwkundig volledig verantwoord bleef. “Inmiddels zat ook ASR

Vastgoed aan tafel die de appartementen ‘overnam’ van Rochdale. Overigens blijft Rochdale wel betrokken: ze is eigenaar van de begane grondverdieping, waarin huis­ artsen en verschillende zorgvoorzieningen een plek krijgen.”

‘Van Wijnen nam het project over en paste de plannen aan. Daarmee kon het project alsnog van start’

Kwestie van vertrouwen De bouw ging, een jaar later dan gepland, in juni 2012 van start. Op dit moment heerst er volop bedrijvigheid op de bouwplaats en krijgt de Brede HOED langzaam maar zeker gestalte. De parkeergarage is inmiddels klaar. “Dat was nog een hele uitdaging”, herinnert Scholten zich. “Voor ASR Vastgoed was het aantal parkeerplaatsen cruciaal, die wilde er vijftien meer dan gepland. Van Wijnen heeft dat met passen en meten voor elkaar gekregen.” Verder is gedurende de hele voorbereiding en daarna veel gesproken met omwonenden. “We hebben als gemeente bewoners op de hoogte gehouden en gevraagd naar ieders mening; Van Wijnen heeft de plannen gepre­ senteerd en bewoners uitgenodigd om daarop te reageren. Wellicht heeft dat ertoe bijgedragen dat er geen enkel bezwaar is ingediend. Dat zie je niet vaak bij projecten van deze omvang.” Scholten is blij dat er een oplossing kwam waarmee de gemeente toch die belangrijke functies in de Diemer gemeenschap kan realiseren. “Het kostte even wat tijd maar er ligt nu een stevige basis voor een oplossing. Het is een kwestie van vertrouwen, in elkaar en in het project. Ik denk dat zo’n intensieve samenwerking een succesvolle manier is om in deze tijd toch grote projecten van de grond te laten komen.” Van Wijnen levert de Brede HOED in Diemen voor 1 april 2014 op.

Projectgegevens Project Nieuwbouw Brede HOED, Diemen Opdrachtgever/ontwikkelaar Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V., Weesp Architect KENK Architecten, Amsterdam Realisatie Van Wijnen Lelystad B.V.

maart 2013

15


Uitpakken

met hoogwaardige afwerking

De Maastricht University heeft er een nieuw gebouwencomplex bij. Van Wijnen Sittard B.V. bouwde tussen augustus 2011 en augustus 2012 een hypermodern onderwijs- en onderzoekspand voor de vakgroep Cognitieve Neuroscience van de Faculteit Psychology and Neuroscience. Dit voorjaar wordt de nu al gerenommeerde accommodatie koninklijk geopend.

Projectleider Bert Rietrae van Van Wijnen Sittard was vanaf de voorselectie en aanbe­ steding bij het nieuwbouwproject betrokken. “De universiteit heeft met dit complex ambi­ tieuze plannen om in de wetenschapswereld hoge ogen te gooien in hersenonderzoek. Het gebouw moest dan ook aan flink wat eisen voldoen. En ja, het moest ook snel worden gerealiseerd.” Van Wijnen kon daaraan voldoen, mede dankzij de ervaring van het bedrijf in bouwen voor onderwijs- en zorgpartijen. “We stonden al volledig in de startblokken toen er groen licht kwam. Ook onze leveranciers hadden we paraat staan en dat leidde ertoe dat we de bouwtijd met vier weken konden verkorten.”

Exclusieve materialen

verdiepingen tellend onderwijspand en een zes lagen tellend gebouw voor de verhuur aan gelieerde laboratorium- en onderzoeks­ bureaus. Van Wijnen is verantwoordelijk voor de realisatie van de laatste drie. Opvallend is de hoogwaardige afwerking van het complex, waar de universiteit weloverwogen voor koos. “Het is groot, alle elementen zijn exclusief voor dit gebouw op maat gemaakt en de materialen zijn eveneens bijzonder”, beschrijft Rietrae. “Zo is de gevel van gezuurd prefab beton en is het entreegebouw helemaal van glas en deels afgewerkt met Accoyahout. En dan de binnenkozijnen: die zijn allemaal gemaakt van bamboe. Dat maakte het voor ons niet bepaald een doorsnee project, maar wel eentje om niet snel te vergeten.”

Het gebouw bestaat uit vier delen: een gebouw waar hoogwaardige scanapparatuur komt te staan, een entreegebouw, een vier

Inmiddels is een groot deel van het gebouw in gebruik.

16

Op de Korrel

Projectgegevens Project Nieuwbouw onderwijs- en onderzoekscomplex voor de vakgroep Cognitieve Neuroscience van de Faculteit Psychology and Neuroscience, Maastricht University Opdrachtgever/ontwikkelaar Maastricht University, Maastricht Architect Wiegerinck architectuur en stedenbouw, Arnhem Realisatie Van Wijnen Sittard B.V.


De interesse in De Parkwachters, nu nog in aanbouw, is groot.

Op 7 februari 2013 hebben de woningcorporaties Trifolium en Woonpartners het startsein gegeven voor de verhuur van 44 sociale huurappartementen. Deze maken deel uit van het nieuwbouwproject ‘De Parkwachters’ in Boskoop. Van Wijnen Stolwijk B.V. bouwt sinds april 2012 aan de twee woontorens. Oplevering staat gepland rond de bouwvak 2013.

‘Parkwachters’ in de verhuur In de ene toren ontwikkelde Woonpartners 24 appartementen, Trifolium ontwikkelde er 20 in de andere. Wethouder Gert Dazler is gelukkig met de ontwikkeling. “We zijn blij dat 44 huishoudens een mooi appartement kunnen huren op een fantastische plek.” Bij dit nieuwbouwproject werken de woning­-

corporaties Trifolium Woondiensten en Woonpartners Midden-Holland voor het eerst samen. Trifolium-directeur-bestuurder Aad van der Reijken heeft veel vertrouwen in een snelle verhuur. “Binnen een week kwamen er al tientallen informatieaan­ vragen binnen voor deze appartementen.”

Adjunct-directeur Willem van den Berge van Woonpartners: “Er is nog steeds een dringende behoefte aan woningen in onze regio. Met elk nieuwbouwproject dat woning­ corporaties opleveren, bieden we mensen de kans om door te stromen.”

Nieuw distributiecentrum voor de Body en Fitshop.

Nieuwbouw voor Body en Fitshop

Van Wijnen Gorredijk B.V. heeft op een zichtlocatie aan de A7 in Heerenveen een gloed­ nieuw onderkomen opgeleverd voor de Body en Fitshop. Deze leverancier van sport­ voeding, voedingssupplementen en dieetproducten beschikt daarmee over een pand dat past bij de groei van de organisatie. Van Wijnen bouwde twee magazijnen met een totaal oppervlak van 2.675 vierkante meter en een kantoorgedeelte (550 vierkante meter), verdeeld over twee verdiepingen. Om het pand met een twintig centimeter dikke betonvloer met staalconstructie te kunnen dragen, waren maar liefst 600 heipalen nodig. Het nieuwe distributiecentrum van de Body en Fitshop is inmiddels volledig in bedrijf.

maart 2013

17


Van Wijnen West B.V. en Lengkeek Architecten ontwikkelden Care Concept®, een integrale aanpak voor vastgoed in de zorg. Met het Care Concept® kunnen partijen interactief een structuurontwerp maken voor gecombi­ neerd zorgvastgoed. Het hulpmiddel daarbij is eenvoudig maar doeltreffend: blokjes die op een luchtfoto van een locatie worden gepositioneerd. Elk blokje heeft een bepaalde kleur en maatvoering en elke kleur staat voor een bepaalde functie (zorg­ units, wonen, algemene ruimten). Dat maakt direct zichtbaar hoe deze ten opzichte van elkaar ‘uitpakken’. Omdat elke zorg­soort zo zijn eisen en wensen heeft, heeft Care Concept® aparte modules voor alle soorten zorg. Luchtfoto Hoe dat ‘structuurbouwen’ in zijn werk gaat, werd tijdens een workshop bij wonen­Centraal in Alphen aan den Rijn duidelijk. Daaraan deden mensen mee van wonenCentraal, GGZ Rivierduinen, zorginstelling Gemiva-SVG Groep en welzijns- en zorgorganisatie Activite.

18

Op de Korrel

Ze maakten kennis met Care Concept® aan de hand van een fictieve opdracht: het rea­ liseren van een gecombineerde voorziening met ouderenzorg, huisvesting van gehandi­ capten, woningen voor ouderen, een huis­ artsenpost en een apotheek. De deelnemers bogen zich letterlijk over een tafel met een grote luchtfoto van de fictieve locatie. “Schaal 1 op 200”, knikt sessieleider Ad Lengkeek. “Met behulp van de gekleurde blokjes met dezelfde schaal ga je aan het bouwen. Je kunt het gebouw zo positioneren, dat het in de omgeving past en voldoet aan de wensen en het Programma van Eisen. Wat je ziet, is wat je krijgt.” Meteen werd duidelijk dat iedereen zo zijn visie had op de zogenaamd geplande huisvesting, inclusief verschillende belangen. Ellen Hakstege (ontwikkelingsmanager wonenCentraal): “Deze workshop maakt je mogelijkheden helder. Wij zijn als woningcorporatie nog steeds op zoek naar een locatie voor een zorgconcept. Met zo’n realistische situatie


Wat je ziet, is wat je krijgt Plannen voor zorgvastgoed hebben vaak een lange doorlooptijd. Vijf tot tien jaar is heel gewoon. Hoe fijn is het, als je die periode kunt verkorten dankzij een razendsnel draagvlak voor de gebouwstructuur Met eigen ogen zien wat vastgoed op een locatie ‘doet’.

met die luchtfoto weet je eigenlijk meteen wat er wel haalbaar zou zijn en wat absoluut onmogelijk is.” Volumestudie Pieter de Jong (directeur RVE Intramurale Dienstverlening van Activite): “In de praktijk loop je bij het samenvoegen van veel voor­ zieningen tegen veel beperkingen aan. Door die al in een vroeg stadium te zien en met elkaar te bespreken, win je veel tijd.” Ook het stoeien met de blokjes kan zijn waardering wegdragen. “Care Concept®voorziet direct in een volumestudie. Kan er een extra verdieping op dat complex of is een vleugel aan het gebouw mogelijk? En wat doen we dan met de parkeerplaatsen? Moet de entree van het gebouw misschien aan de andere zijde? Dat soort zaken zie je meteen.” Waarom dit concept-met-workshop juist voor zorgaanbieders interessant is, legt commer­ cieel adjunct-directeur Martijn Cosijn van

onder de samenwerkingspartners? Het kan met Care Concept®, een afgeleide van de Facet®-methodiek van Van Wijnen.

Van Wijnen West uit. “Bij plannen voor zorg­ vastgoed heb je van initiatief tot realisatie al gauw te maken met doorlooptijden tot tien jaar. In de tussentijd kunnen er nieuwe regels komen of steken er verschillende verwachtingspatronen en definities de kop op. Vaak moeten er dan nieuwe ontwerpen komen en dat vertraagt het hele project. Dit kun je voorkomen door al vroeg over allerlei zaken na te denken, samen met je partners. Lean en geheel blanco, los van architectuur, bouw je een of meerdere gebouwstructuren. Samen bespreek je de wensen en kijk je wat er mogelijk en on­mogelijk is. Dat levert zoveel inzicht op dat de stap van initiatief naar ontwerp snel kan worden genomen.”

andere oplossingen. Zo is een langjarige visie op het gebouw ook een element waar je met z’n allen over kunt nadenken. Hoe interessant is het om te investeren in een complex? Wat ‘doet’ zo’n gebouw over der­ tig jaar?” Eenmaal gestapeld en gebouwd is er dankzij de koppeling met een zeer uitgebreide data­ base binnen twee weken een rapport voor­ handen met onder meer een kosten­indicatie, foto’s van de gebouwde concepten, vloer­ oppervlakken en functies. Cosijn: “Daarna komen de volgende stappen uit de Facet®methode van Van Wijnen aan bod, waarin de architect van de afgetikte gebouw­ structuur een prachtig ontwerp kan gaan maken.”

Creatief Vastgoedadviseur van Rivier­ duinen Guido Anker was verrast door de creativiteit die loskwam. “Je zit met ketenpartners aan tafel en hoort het wikken en wegen, het aanpassen en weer samen zoeken naar

maart 2013

19


Nieuw, maar toch Bedrijventerrein Haven Zeven aan de A59 in Waalwijk is vanaf deze zomer de thuisbasis van het distributiecentrum van schoenenketen vanHaren. Een nieuwe locatie in een vertrouwde omgeving, want de wortels van vanHaren bevinden zich in Waalwijk. Logistiek manager Arthur Bontekoe ziet uit naar de oplevering eind mei. “Vanaf dat moment hebben we één locatie van waaruit we al onze producten naar onze winkels vervoeren. Wel zo overzichtelijk en efficiënt.” Waalwijk en vanHaren horen een beetje bij elkaar. Hier maakte Ivo van Haren in 1929 zijn eerste schoenen, hier staat tot op de dag van vandaag het hoofdkantoor van het familiebedrijf. Na een ‘uitstapje’ van twintig jaar keert nu ook het kloppende hart van de distributie terug naar Waalwijk.

Feilloze distributie De nieuwbouw van het ruim 12.000 vier­ kante meter grote distributiecentrum lijkt haaks te staan op de ontwikkelingen die zich in de schoenenbranche voordoen. In de afgelopen maanden kwamen verschillende ketens in zwaar weer terecht, “maar wij zijn die dans ontsprongen”, vertelt Bontekoe. “We zijn met 140 winkels op A-locaties nog steeds een van de sterkste schoenenketens van Nederland. We investeren veel in de modernisering van onze winkels, optimali­ seren achter de schermen de distributie en voeren aansprekende reclamecampagnes met grote sterren als actrice Hally Berry en topmodel Cindy Crawford.” Met dank aan moedermaatschappij Deichmann Group, Europa’s grootste retailer in schoenen­ mode, die deze grote namen wist te strik­ ken. “Daar profiteren wij als dochterbedrijf van mee.” Alle initiatieven worden genomen ter verster­ king van het concept dat vanHaren een schoenenwinkel is voor iedereen. “Onze kracht is dat we klanten in alle prijsklassen een zeer divers assortiment modieuze schoenen bieden voor het hele gezin. Ons moederbedrijf koopt de internationale collectie voor heel Europa in en de nationale collectie stellen we zelf samen. Alle schoenen staan ook nog eens in alle maten in de winkels en zijn online verkrijgbaar.” Om zo’n compleet assortiment in huis te hebben, moeten de filialen en de online shop kunnen

20

Op de Korrel

vertrouwen op een feilloze distributie. Bontekoe: “Al twintig jaar werken we vanuit een distributiecentrum in Nieuwkuijk en drie dependances in de omgeving. Dat ver­ liep tot dusver goed, maar organisatorisch was het geen ideale situatie. Zeker niet met het oog op onze ambitie om te groeien naar zo’n tweehonderd winkels. Bovendien willen we ook online onze positie verder verster­ ken. Anderhalf jaar geleden besloten we om vanuit één centraal distributiecentrum onze filialen te gaan bevoorraden. Alleen… zo’n centrum moest nog wel worden gebouwd.”

Bontekoe. De souplesse waarmee dat ging is tekenend voor het hele project, vindt hij. “Een toplocatie, een mooi ontwerp en een bouwer die ons zorgeloosheid en snelheid biedt. Wat wil je nog meer?”

Toplocatie Bontekoe beaamt dat vanHaren wel zo zijn eisen stelde aan de nieuwbouw. “In het voortraject hebben we die op tafel gelegd. Deze locatie lag braak, er heeft nog nooit bebouwing gestaan. We wilden een partij die ‘vanaf nul’ een groot centrum kon opbouwen waarin echt alles onder hetzelfde dak zit, voorzien van de nodige energie­ besparende technologieën. Van Wijnen gaf ons hiervoor een aantrekkelijke prijsopgave en het vertrouwen dat het bedrijf dit kan. En nog extreem snel ook: aan de hand van een strakke planning leveren de bouwers ons pand op 31 mei op, waarna wij onze intrek kunnen nemen. In juli zijn we opera­ tioneel en verspreiden we al onze schoenen vanuit Waalwijk over het land.” Het nieuwe distributiecentrum bestaat uit laaddocks, twee verdiepingen van vele dui­ zenden vierkante meters, enkele kantoren en een instructieruimte. Van Wijnen startte eind november 2012 met de engineering en de eerste van in totaal 1.800 palen ging een week later de grond in. “Ondertussen hoefden we ons over de oude locatie het hoofd niet te breken, daarvoor vonden we verbazingwekkend snel een koper”, vertelt

Projectgegevens Project Nieuwbouw distributiecentrum vanHaren, Waalwijk Opdrachtgever/ontwikkelaar vanHaren Schoenen B.V., Waalwijk Architect ton vandenbergh architekten bna, Heerlen Realisatie Van Wijnen Waalwijk B.V.


vertrouwd

Logistiek manager Arthur Bontekoe (vanHaren).

‘Groot assortiment in de winkels vereist een feilloze distributie’

maart 2013

21


De bouw van het winkelcomplex is in volle gang.

Centrumplan Winschoten krijgt vorm In het najaar van 2012 is Van Wijnen Groningen B.V. gestart met de bouw van twee supermarkten in het centrum van Winschoten. Het winkelcomplex met een Aldi en een Jumbo wordt ook uitgerust

met 400 vierkante meter vloeroppervlak voor een of meerdere dagwinkels. Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V. ontwikkelde het centrum om het winkelen in Winschoten aantrekkelijker te maken.

Het hele complex is inmiddels verkocht aan Zwanenburg Projecten B.V. uit Heerenveen. Oplevering vindt plaats in juli 2013.

Bouwplaatstrofee 2012 Van Wijnen West B.V. heeft de Van Wijnen Bouwplaatstrofee 2012 gewonnen. Bij de vernieuwbouw van het Energiehuis in Dordrecht weet Van Wijnen Dordrecht B.V. de bouwplaats niet alleen schoon en veilig te houden, maar besteedt het bedrijf ook optimaal aandacht aan milieu, kwaliteit, ver­ nieuwing en faalkostenreductie. De bouw­ plaats van het Energiehuis had stevige concurrentie van vier Van Wijnen-nieuwbouwprojecten: 79 recreatieappartementen op West-Terschelling (Van Wijnen Noord B.V.), woonzorgcentrum Margaretha in Kampen (Van Wijnen Oost B.V.), woonzorgcentrum in Prinsenbeek (Van Wijnen Zuid B.V.) en 64 woningen in het project Bovenkamp II in Heerde (Van Wijnen Midden B.V.). Jan van der Zouw, voorzitter van de Raad van Commissarissen Van Wijnen Holding N.V., reikte de trofee op 25 januari 2013 uit.

22

Op de Korrel

Feestelijke uitreiking van de Bouwplaatstrofee 2012. Van links naar rechts: Joost van Kimmenaede (commercieel directeur Van Wijnen Holding N.V.), Jannus van Donderen (voorzitter landelijke Bouwplaatscommissie), Jan van der Zouw (voorzitter Raad van Commissarissen Van Wijnen Holding), René Bestebreurtje (assistent-projectleider Van Wijnen Dordrecht) en René Flikweert (hoofduitvoerder Van Wijnen Dordrecht).


Prestatiecontract Havensteder Van Wijnen West B.V. onderhoud en beheer gaat op basis van afkoop 7.500 woningen onderhouden voor de Rotterdamse woning­ corporatie Havensteder. Na een succes­ volle proefperiode in januari en februari 2013 werd een onderhoudscontract geslo­ ten van een jaar, met de intentie dit daarna

met drie jaar te verlengen. De werkzaam­ heden voor Van Wijnen bestaan uit mutatie­ onderhoud en het dagelijks onderhoud van 24 uur per dag, 365 dagen per jaar in de wijken Het Oude Noorden en Schiebroek. Daarnaast valt ook het voorkomen van klachten van bewoners rond niet-planmatig

onderhoud onder het contract. Havensteder koos voor Van Wijnen op basis van het plan van aanpak, de klantgerichte instelling en de meldkamerfaciliteiten van het bedrijf, waardoor de corporatie ervan verzekerd is dat elke melding professioneel en efficiënt wordt afgehandeld.

Het ‘Havensteder’-team van Van Wijnen. Van links naar rechts: Christian Nederend (uitvoerder), Bianca Verstoep (technisch-administratief medewerker), Hilda Doets (coördinator vastgoedbeheer) en Mattijs Dooren (timmerman).

Meer kennis met SKOOB

Integrale samenwerking in de bouw groeit. Om die samenwerking verder te stimuleren, is Van Wijnen actief betrokken bij SKOOB, de Stichting Kennisoverdracht, Onderzoek en Ontwikkeling Bouwprocesmanagement. In de stichting werken bouwbedrijfsleven, installatiebranche en hogescholen samen om het vakgebied verder te professionaliseren Ze verzorgen onder meer een post-hboopleiding ‘Bouwprocesmanagement’ voor medewerkers met enkele jaren ervaring in de bouw- en installatiebranche. Op dit moment

nemen medewerkers van Van Wijnen al deel aan de opleiding. Kijk voor meer informatie op www.bouwprocesmanagement.org. In de zomeruitgave van Op de Korrel volgt een uitgebreid artikel over de initiatieven van SKOOB.

maart 2013

23


Monumentale De meer dan een eeuw oude gasfabriek in Ede is het nieuwe thuis geworden van vijftien bewoners van zorgcentrum De Herbergier. Van Wijnen Deventer B.V. onderhoud en beheer rondde onlangs de verbouwing af van een gebouwdeel dat onderdeel uitmaakt van het project ‘De Fabrieck’.

24

Op de Korrel

De Herbergier is een zorgformule van De Drie Notenboomen BV. Deze organisatie streeft ernaar om mensen met geheugen­ problemen een woonomgeving te bieden waarin ze hun leven kunnen voortzetten zoals ze dat altijd hebben geleid. Herbergierzorgaccommodaties zijn altijd ondergebracht in bijzondere, vaak monumentale panden, die van zichzelf al een bepaalde charme en uitstraling hebben. Dat draagt volgens


verbouwing Projectgegevens De Drie Notenboomen bij aan een hoge kwaliteit van leven. De gasfabriek (1904) in Ede is zo’n pand. Van Wijnen transformeerde het enigszins vervallen rijksmonument in een kleinschalige woonzorgvoorziening voor dementerende ouderen. Het exterieur is in oude luister hersteld, gecombineerd met hier en daar wat eigentijdse ingrepen. Van binnen realiseerde Van Wijnen een compleet nieuwe gebouwindeling met vijf­ tien cliëntenkamers. Daarnaast bouwde het bedrijf op de begane grond een woning voor de beheerder en zijn gezin. Verder kreeg het pand een grote algemene woonkamer met open keuken, een wasruimte, twee algemene toiletten, een werkkast en een logeerkamer.

Project Verbouwing voormalige gasfabriek, Ede Opdrachtgever/ontwikkelaar Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V., Arnhem en Vestia Zuid Nederland B.V., Nieuwerkerk aan den IJssel Architect Van Hoogevest Architecten, Amersfoort en B+O architecten, Meppel Realisatie Van Wijnen Deventer B.V. onderhoud en beheer

maart 2013

25


In het Staatsliedenkwartier in Apeldoorn verwijst niets meer naar het groot onderhoud dat er in 2012 werd gepleegd. Alles stond toen – overigens prima geregisseerd – op z’n kop: daken, gevels en ramen werden vernieuwd, tuinen zijn opnieuw aangelegd en in de huizen werd groot onderhoud gepleegd aan alles wat aan vernieuwing toe was. Het resultaat: comfortabele, duurzame woningen waarin het aangenaam wonen is.

Projectgegevens Project Groot onderhoud 113 woningen Staatsliedenkwartier, Apeldoorn Opdrachtgever/ontwikkelaar De Woonmensen, Apeldoorn Realisatie Bimo Bouw B.V., Harderwijk

26

Op de Korrel

“Het Staatsliedenkwartier is een jaren 50-wijk met gevarieerde huizentypes en een kleurrijk palet aan bewoners”, vertelt projectleider Hans Veldman van woonzorg­ organisatie de Woonmensen. “De 113 woningen, nabij het centrum van Apeldoorn, stonden ingepland voor groot onderhoud; in de meeste huizen waren badkamers, keukens en toiletten nodig aan vervanging toe.” De plannen veranderden toen bleek dat veel huizen te kampen hadden met meer ouderdomsverschijnselen. “We besloten het binnenwerk wat groter aan te pakken dan in eerste instantie gepland was.” Twee ‘bouwstromen’ Tegelijkertijd was er bij de Woonmensen een energiebudget beschikbaar om woningen energiezuiniger te maken. “In het Staatsliedenkwartier stonden nog huizen met energielabel E en F. Zowel de binnenkant als de buitenzijde konden op dat gebied wel een opknapbeurt gebruiken. Met het opwaarderen van deze woningen naar label A werd dit budget prima besteed.” De uit­ voering was in handen van Bimo Bouw B.V. onderhoud en beheer, die als bouwteam­ partner werd geselecteerd. De twee ‘bouwstromen’ gingen gelijk op: in één deel van de wijk startte Bimo Bouw met het binnenwerk, in een ander deel stonden eerst de buitenwerkzaamheden op het programma. “Die stromen werkten naar elkaar toe.” Wat volgde was een operatie waarbij daken zijn vervangen en voorzien werden van zonnepanelen. Ook het gevelmetselwerk werd verbeterd en zijn vloeren na-geïsoleerd. Enkel glas werd HR++ glas, er kwam mechanische ventilatie in de huizen en CV-ketels zijn vervangen door HR-ketels. “Dat hele energie­ besparende pakket was samengesteld op basis van onze eisen en wensen. Binnen in de huizen pakte Bimo Bouw alle zaken aan, die de bewoner zelf vernieuwd wilde zien.”

Regie en communicatie De regie was in handen van De Woonmensen en Bimo Bouw. “Overleg was cruciaal, met elkaar maar ook met bewoners. Die kregen ineens veel vreemden over de vloer, die ook nog eens in al hun privéruimten kwamen. De meeste bewoners zijn tijdens de werk­ zaamheden in hun woning blijven wonen; de planning was zo opgesteld, dat de overlast zoveel mogelijk beperkt kon worden.” Wie niet in zijn huis kon blijven wonen, kon terecht in één van de tien compleet inge­ richte logeerwoningen van De Woonmensen. Vanwege de impact van het project is verder veel aandacht besteed aan de communicatie met bewoners. “Zo hielden we dagelijks een spreekuur, waar een sociaal buurtmedewerker en de uitvoerder van Bimo Bouw alle vragen van bewoners beantwoordden.” Ook een opzichter liep met grote regelmaat over het project; Bimo Bouw zelf besteedde tegelijkertijd veel aandacht aan de veiligheid op en om de bouwplaatsen. In februari 2012 startte het onderhouds­ traject en in december van datzelfde jaar stonden de huizen er weer prima bij. Hans Veldman kijkt terug op een intensief traject dat uitstekend is verlopen. “Voor De Woonmensen is dit een groot en bijzonder project geweest. Het gebeurt niet vaak dat we zoveel energiebesparende maatregelen in één keer doorvoeren en tegelijkertijd zoveel verschillende onderhoudswerkzaam­ heden binnen in de huizen verrichten.” Nog maar onlangs zijn ook de tuinen in orde gebracht en klaargemaakt voor het voorjaar. Eigenlijk is hij er best trots op, dat het Staatsliedenkwartier is geworden wat de corporatie beoogde: een wijk met tevreden bewoners en woningen die klaar zijn voor de toekomst.


Hans Veldman, projectleider De Woonmensen.

‘We besloten het groot onderhoud nog wat groter aan te pakken’

maart 2013

27


‘Leanplanning zorgt ervoor dat niemand op elkaar hoeft te wachten’

Vitens-projectmanager Jan Bart Hartman

28

Op de Korrel


Zuiver en zacht Inwoners van de Bommelerwaard drinken binnenkort nog zachter drinkwater, afkomstig uit de vernieuwde productielocatie van waterbedrijf Vitens in Velddriel. Die breidt daar haar capaciteit uit met een groot, nieuw drinkwater­reservoir en een tweede onthardings­installatie. Van Wijnen Arnhem B.V. is verantwoordelijk voor de bouwkundige ingrepen die de uitbreiding met zich meebrengt. Vitens wint, zuivert en levert drinkwater aan 5,4 miljoen klanten in Nederland. Het productiebedrijf Velddriel verzorgt de drinkwatervoorziening voor de hele Bommelerwaard, het gebied tussen de Maas en de Waal. Projectmanager Jan Bart Hartman van Vitens: “Dit drinkwaterpomp­ station is gebouwd in de jaren zeventig. Schommelingen in de vraag vangen we op met de watertoren in Zaltbommel en een productiebedrijf in het nabij­gelegen Waardenburg. Dit jaar breiden we op productiebedrijf Velddriel de onthardings­ capaciteit uit, waardoor we de hardheid van het water kunnen verlagen, en bouwen we een reinwaterkelder. Dat is een reservoir waarin we 2,5 miljoen liter gezuiverd drinkwater kunnen opslaan.” Extreem glad beton Van Wijnen Arnhem legt momenteel de laatste hand aan de bouw van dat drink­waterreservoir. “Het oude reservoir van 800.000 liter zal voortaan worden gebruikt als tussenbuffer, een reservoir waar het gezuiverde grondwater wordt opgeslagen voordat we het naar de onthardingsinstallatie pompen. Met de bouw van het nieuwe reservoir breiden we fors uit. Omdat we hier in het buiten­ gebied zitten, hebben we veel aandacht besteed aan het ontwerp, het gaat name­ lijk ook nog eens zes meter de hoogte in. Zomaar een gebouw neer­zetten, doen we niet. Bij Vitens hebben we het beleid dat we goed kijken naar de omgeving. Onze gebouwen mogen niet storend zijn voor het oog, ze moeten in hun omgeving passen.” Zo wordt de grond aan drie

zijden opgehoogd (aangeaard) en is de voorzijde van het nieuwe reservoir zachtblauw, passend bij de omliggende weilanden “en bij water natuurlijk.” Met dezelfde precisie zijn er eisen geformuleerd voor de bouw van het betonnen reservoir. “En die zijn streng”, vertelt Hartman. “Om een voorbeeld te noemen: het betonwerk moet extreem glad zijn en alle toevoegingen aan het beton moeten geschikt zijn voor toe­ passing in drink­water, zodat er nergens bacteriën kunnen groeien. Onze klanten moeten ervan op aan kunnen dat ze ‘bacteriologisch betrouwbaar’ water krij­ gen, zodra ze hun kraan opendraaien. Verder moet het reservoir natuurlijk waterdicht zijn, zowel van binnen als van buiten. Er mag absoluut geen grond­ water in het drinkwater terechtkomen.” Naadloze planning Hartman benadrukt dat het project een intensieve samenwerking vergt tussen de partijen die bezig zijn met de bouw. “Naast Van Wijnen voor de bouwkundige zaken, lopen hier ook installateurs en elektrotechnici rond. Om ervoor te zorgen dat niemand op elkaar hoeft te wachten, hebben we dit project lean opgepakt: we zijn van tevoren met elkaar om de tafel gaan zitten om de hele planning zo op te stellen dat werkzaamheden naad­ loos in elkaar overlopen.” Op dezelfde manier wordt tijdens de uitvoering de leanplanning bewaakt. Het levert volgens Hartman ‘draagvlak’ en begrip op voor elkaars werkzaamheden. “Goed en plezierig

samen­ werken is belangrijk, niet alleen voor de bouw van het nieuwe reservoir, maar ook voor dat andere project hier op het terrein.” Hij doelt daarmee op het reactorgebouw waar het water wordt onthard. Van Wijnen doet daarvan de uitbreiding zodat Vitens er straks haar tweede onthardingsreactor in kan onder­ brengen. “Het zijn twee afzonderlijke projecten die elkaar in het najaar van 2013 pas gaan tegenkomen als de leidingen op elkaar moeten worden aangesloten.” Van al die techniek merken de inwoners van de Bommelerwaard niets. Er blijft lekker drinkwater uit hun kraan stromen, binnenkort alleen nog wat zachter dan nu het geval is.

Projectgegevens Project Nieuwbouw reinwaterkelder en uitbreiding reactorgebouw productiebedrijf Velddriel Opdrachtgever/ontwikkelaar Vitens, Zwolle Architect Rooding architecten bna, Doesburg Bouwkundige realisatie Van Wijnen Arnhem B.V.

maart 2013

29


Texel is over een half jaar 65 nieuwe recreatiewoningen rijker. Van Wijnen Heerhugowaard B.V. startte in januari 2013 in opdracht van Van Wijnen Recreatiebouw B.V. met de uitbreiding van Landal Sluftervallei. Het tempo zit er goed in en dat moet ook, want komend zomerseizoen moeten de gasten er hun intrek al kunnen nemen voor een heerlijke vakantie. Landal Sluftervallei is een bestaand vakantiepark midden in de duinen. Het park grenst aan de natuurgebieden De Slufter en Eilandse Duinen, nabij de Cocksdorp. Een deel van de camping van Sluftervallei transformeert Van Wijnen in een bungalowpark met nieuwe recreatiewoningen in een typische Texelse boerderij­ stijl. Hilbrand Katsma, directeur Van Wijnen Heerhugowaard: “We bouwen ze in acht verschillende types, voor vier tot 24 personen.” Aan luxe zal het de vakantiegangers straks niet ontbreken. “Elke woning wordt voorzien van een sauna, luxe sanitair en een sfeer­ volle haard in de woonkamer.” Virtueel bouwen De ‘bouw’trein dendert door het park sinds de start in januari: elke week begint Van Wijnen met de bouw van twaalf woningen. “Twee bouwstromen van zes”, geeft Katsma aan. “Elke bungalow is binnen twaalf dagen wind- en waterdicht en daarna start de afbouw. Per woning hebben we in totaal 55 dagen nodig. Onze medewerkers maken werkweken van zes dagen en wat afstemming betreft is er een naadloze samenwerking met ketenpartners. Dat is altijd prettig, maar ook cruciaal om deze snelheid te halen. We maken zo bovendien optimaal gebruik van elkaars expertise.” Het is een kenmerk van lean werken, wat tijdens dit project een must is, vertelt Anno van der Werf, directeur Technische Zaken van Van Wijnen Noord B.V. “Het levert efficiency op. Daarom zijn we dit project ook virtueel gaan bouwen met behulp van het Bouw Informatie Model. Al voor de start van de bouw zijn alle ‘tegen­ vallers’ grotendeels opgelost, waarmee we faalkosten voorkomen. Door ons te baseren op industriële processen – alle bouwactiviteiten en bewerkingen sluiten direct op elkaar aan – zijn we tevens in staat om de kostprijs te verlagen.” Zelfs weersomstandigheden weet Van Wijnen effectief het hoofd te bieden. Katsma: “De bouw startte in de winter en dat lijkt een ongelukkige periode als je snel­ heid wilt maken. De levering van beton vanuit de centrale lukte met de vrieskou niet. Daarom zorgden we voor verwarmde omstandig­ heden; vroor het, dan maakten we het beton zelf. Zodra een casco wind- en waterdicht was, ging daar de verwarming aan. Door de goede afstemming was de installateur daar immers klaar. Zo konden we binnen gewoon verder en liggen we keurig op schema.”

30

Op de Korrel

Voorspoedige verkoop De verkoop van de bungalows is inmiddels gestart en deze verloopt zeer voorspoedig. Niet alleen vanwege de mooie locatie en de prachtige luxe woningen, maar vooral door het gegarandeerde netto rendement van vijf procent op de investering, die Landal GreenParks voor de duur van vijftien jaar verstrekt. Mail voor meer informatie over de verkoop naar recreatiebouw@vanwijnen.nl


Per boot Het voortvarende tempo doet niets af aan de kwaliteit. “Dat zit hem weer in dat virtueel bouwen”, vertelt Van der Werf. “Problemen hebben we vooraf in de kiem gesmoord, waardoor onze uitvoerders veel meer tijd hebben om de kwaliteit en de veiligheid te bewaken. Daar komt bij dat we iedere bewerking van elke ketenpartner con­ troleren voordat we met de volgende activiteit beginnen.” Terwijl de bouw loopt als een

‘Al voor de start van de bouw zijn alle ‘tegenvallers’ grotendeels opgelost’ geoliede machine, vormt aan de randen van het bouwproces de logistiek een behoorlijke uitdaging. “Alle componenten moeten op tijd op de bouw zijn. Logisch, maar hier is dat toch wel even anders; hier moet alles per boot naartoe.” Op 21 juni is de uitbreiding klaar. Daarna zorgt Van Wijnen Recreatiebouw voor de complete inrichting van de bunga­ lows, de infrastructuur en de beplanting. Landal GreenParks B.V. neemt de nieuwe recreatiewoningen vanaf 1 juli in de verhuur. Dan kan de zomer komen.

Projectgegevens Project Nieuwbouw 65 luxe recreatiewoningen Sluftervallei, Texel Opdrachtgever/ontwikkelaar Van Wijnen Recreatiebouw B.V., Deventer Architect Jan van Tellingen Architecture & Creative Consult, Zeist Realisatie Van Wijnen Heerhugowaard B.V.

Hilbrand Katsma (links) en Anno van der Werf

maart 2013

31


Colofon Op de Korrel is het relatiemagazine van Van Wijnen Holding N.V. en wordt tevens toegezonden aan alle medewerkers van Van Wijnen, Bimo Bouw, Bouwbedrijf Timmers, C.T.J. van Vliet Aannemingsbedrijf en constructiebureau Wijcon. Redactieadres Van Wijnen Groep N.V. Tineke Keidel Postbus 76 3740 AB Baarn T 035-548 28 28 E t.keidel@vanwijnen.nl www.vanwijnen.nl Volg Van Wijnen op @vanwijnengroep

Redactie: Tekst & Project (Manon Pel) Vormgeving: Korteweg Communicatie, Eindhoven Fotografie: Fianke fotografie, René Fokkink fotografie, Fotopersburo Heeren­veen, joepjacobs.nl, New Digit Photo­graphy, Frank Penders, Roeland van Santbrink, Kick Smeets (foto’s Stef Blok), Verbeeld Fotografie, Ernesta Verburg Photography. Druk: Drukkerij Aeroprint, Ouderkerk a/d Amstel Zonder toestemming van de redactie mogen geen artikelen of foto’s worden overgenomen voor andere publicaties.

Van Wijnen Op de Korrel  

Op de Korrel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you