Page 1

Care Concept速

08-12

Bouwen volgens Facet速


Care Concept® Care Concept® is de methode om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om nieuwbouwplannen voor wonen en zorg in de gezondheidszorg te realiseren. Het is een methode om op een eenvoudige, laagdrempelige manier te komen tot een huisvestingsconcept voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg en psychiatrie. Dit concept kan vervolgens prijsvast gerealiseerd worden op de door u beoogde locatie. In vijf stappen wordt, vanaf projectdefinitie tot en met realisatie, het ontwikkel- en bouwproces doorlopen. Bijzonder aan Care Concept® is de actieve deelname van alle betrokken partijen en de praktische visuele benadering van het komen tot een huisvestingsconcept. Care Concept® vraagt beperkte investering in tijd en geld en geeft maximaal inzicht in de mogelijkheden en begrenzingen. Als opdrachtgever blijft u de regie houden. Van Wijnen brengt op de juiste momenten zijn kennis en ervaring in. U bepaalt zelf wat u doet met de resultaten na iedere stap binnen Care Concept®. Wat u ook besluit, Van Wijnen en zijn partners staan voor u klaar!

Projectdefinitie

Workshop

Plan en advies

Architectuur en Realisatie technische uitwerking


Hoe werkt het? Er wordt gebruik gemaakt van kisten vol gekleurde blokjes (modules), waarmee talloze mogelijkheden en ideeën verbeeld kunnen worden. Op een luchtfoto van een specifieke (of fictieve) locatie worden tijdens een workshop concepten samengesteld. De verzameling blokjes is gekoppeld aan een database en de ‘Care Concept® Calculator’, waarmee de gestapelde bouwwerken direct tot een indicatie van de investeringskosten leiden. Vervolgens heeft u inzichtelijk wat de financiële ruimte is voor architectuur en verdere technische wensen. Met Care Concept® vertaalt u uw zorgvisie naar een gebouw.

Modules De modules zijn op schaal en geven een schematische weergave van een mogelijke plattegrond van bijvoorbeeld een zorgwoning, verpleegwoning, praktijk voor fysiotherapie of een huisartsenpraktijk. De modules zijn rechthoekig, wat geen beperking geeft voor de vormgeving van het gebouw; de stapeling van modules leidt tot een abstract model en is geen architectonisch ontwerp.

Actieve deelname De workshop heeft een brainstormkarakter. U kunt zelf actief deelnemen aan het vormgeven van uw zorgvisie door het stapelen, bouwen en combineren van modules en reageren op ideeën van uw collega’s en andere stakeholders.

De samenwerking binnen Care Concept® Ook dit is Facet® Aan de basis van Care Concept® ligt de Facet® methode van Van Wijnen. Deze gaat nìet uit van standaard bouwproducten of ontwerpen maar van een gestandaardiseerd, rationeel en transparant ontwikkel- en bouwproces. Deze manier van werken garandeert vroetijdige zekerheid in prijs, planning en kwaliteit. De flexibiliteit en architectonische vrijheid blijven gewaarborgd: individuele ideeën of wijk- en streekgebonden sferen worden moeiteloos in Care Concept®ontwerpen verwerkt.

Binnen twee weken bieden wij u plan en advies. We hebben uitgewerkt of een locatie de mogelijkheden biedt om de gewenste huisvestingsvisie tastbaar te maken. Van Wijnen staat klaar om deze visie te realiseren en nazorg en systematisch onderhoud aan te bieden. Door integraal samen te werken met onze partners zijn we efficiënt. Dit heeft een positieve uitwerking op de factoren tijd, plan en geld.


Van Wijnen West B.V. Calandstraat 4 Postbus 729 3300 AS Dordrecht T 078-633 39 11

05-13

west@vanwijnen.nl www.vanwijnen.nl

Care concept brochure 22052013 losbl w  
Care concept brochure 22052013 losbl w  

De methode om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om nieuwbouwplannen voor wonen en zorg in de gezondheidszorg te realiseren.

Advertisement