Page 1

2017-2018

‘We zijn, we kijken, we ambiëren en bouwen verder...’


‘We zijn, we kijken, we ambiëren en we bouwen verder...’


02

06

10

Na bijna 50 jaar actief te zijn op de nieuwbouwmarkt durven we van onszelf te beweren: Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling is een succesvol full-service familiebedrijf, dat jaarlijks veel woningen, keukens en badkamers realiseert en goed scoort op diverse ranglijsten. Maar we zijn meer. We zijn verder.

Het zwaartepunt van onze bedrijfsactiviteiten is geleidelijk verlegd van het bouwen naar het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten. Het is onze ambitie om ons woningconcept Optio dat we toepassen voor het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten verder door te ontwikkelen, zonder het bouwen uit het oog te verliezen. We kijken verder.

we zijn verder

we kijken verder


03

inhoud

20

24

Met ons bedrijf richten wij ons continu op de toekomst, we beginnen altijd met verder kijken, verder dromen, verder willen, verder denken. Nog meer aandacht voor duurzaamheid en energiezuinige thema’s. We zijn nog niet waar we willen zijn. We ambiëren verder.

Sinds 2012 hebben wij jaarlijks een flinke stijging van het aantal verkochte woningen bereikt. In 2017 beleefden we een nieuw record van 1400 verkochte koopwoningen en 400 verkochte huurwoningen. Hiermee horen we tot de Top-5 in Nederland. We bouwen verder.

we ambiëren verder

we bouwen verder


04


we kijken verder

05


06


we zijn verder

Na bijna 50 jaar actief te zijn op de nieuwbouwmarkt durven we van onszelf te beweren: Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling is een succesvol full-service familiebedrijf, dat jaarlijks veel woningen, keukens en badkamers realiseert en goed scoort op diverse ranglijsten. Maar we zijn meer. We zijn verder. Joris, John en Clemie van Wanrooij

07


08

we zijn verder

Actief

Innovatief

Wij ontwikkelen en realiseren woningbouwprojecten in een groot deel van Nederland. Al jarenlang ligt de focus op de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de afgelopen jaren ook op de regio’s Utrecht en ‘t Gooi. De komende jaren gaan we ons actiever positioneren op de grote nieuwbouwmarkt in en rondom de Randstad. Daarnaast hebben wij in Waardenburg een warenhuys voor de verkoop van onder meer keukens en badkamers, en beheren we commercieel vastgoed. Met de inzet van bijna 300 deskundige en betrokken medewerkers kunnen we steeds sneller en kwalitatief hoogwaardiger werk leveren. Door ondernemerschap, vakmanschap en daadkracht heeft ons bedrijf een sterke marktpositie opgebouwd, waarmee we het komende decennium verder kunnen.

Nooit stilstaan. Altijd verder gaan. Dat is een van onze kernkwaliteiten. Zo zijn we erin geslaagd om ons flexibele woningconcept Optio en onze werkwijze Optimaal Bouwen te integreren. Dit leidt ertoe dat we steeds meer projecten binnen een bouwtijd van 100 werkdagen kunnen realiseren, met een vrijwel foutloze oplevering. Tegelijkertijd bieden we onze klanten steeds meer mogelijkheden om zelf veel inbreng te hebben bij het ontwerp van hun huis. Bijvoorbeeld de vrijheid om hun woning naar eigen wens uit te breiden, in te delen of af te (laten) werken. Om dit te realiseren ligt de focus in al onze bedrijfsprocessen op het denken vanuit de klant en het realiseren van klanttevredenheid.


09

we zijn verder

Wij zijn voortdurend bezig onszelf te ontwikkelen

Competitief

Charitatief

Wij zijn voortdurend bezig onszelf te ontwikkelen en slimmere innovatieve concepten te bedenken om een voorsprong op de concurrentie te bereiken en te houden. Onze ambitie is om de komende jaren een digitale transformatie te bewerkstelligen. Hieraan liggen een aantal technologische ontwikkelingen ten grondslag waar we al ver mee zijn: analyse van big data van klantwensen, digitalisering van het ontwikkelproces met behulp van de woningconfigurator en VR-bril en digitalisering van het koopproces (Van Wanrooij-app, e-commerce).

Sinds vele jaren acteren we met ons bedrijf niet alleen voor onszelf. Van oudsher maken wij actief deel uit van de ons omringende samenleving. Ook daarbij zijn we verder. Thema’s als maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid en milieu zijn diepgeworteld in ons DNA. Daarnaast voeren wij een structureel beleid op het participeren in goede doelen. Organisaties en mensen in allerlei leeftijdsgroepen, met of zonder beperking, doen vaak een beroep op ons. Waar mogelijk proberen wij hieraan mee te werken.


10


we kijken verder

Het zwaartepunt van onze bedrijfsactiviteiten is geleidelijk verlegd van het bouwen naar het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten. Het is onze ambitie om ons woningconcept Optio dat we toepassen voor het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten verder door te ontwikkelen, zonder het bouwen uit het oog te verliezen. Binnen Optio zal in de nabije toekomst de focus steeds meer komen te liggen op onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe woonvormen en ontwikkelprocessen, met thema’s als betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Wij kijken verder.

11


12

we kijken verder

Uiteraard zijn wij heel trots dat we tot de eerste ontwikkelaars in Nederland behoren die, als aanvulling op het Predicaat Excellent Concept, ook het NOM-label hebben ontvangen. Niet alleen in 2016, maar ook in 2017! Alleen bouwers met het predicaat Excellent Concept kunnen ook het NOM-label ontvangen. Door hun gestandaardiseerde werkwijze kunnen zij namelijk de zekerheid bieden dat de woningen werkelijk geen energiekosten opleveren. Het geeft opdrachtgevers zekerheid over de huisvestingsoplossingen die ze inkopen. Ze weten zo vooraf dat partijen geen loze verkooppraatjes verkopen, maar hun beloften nakomen.

Duurzaam Verder kijken dan vandaag betekent dat je je als bedrijf bekommert om milieukwesties en duurzaamheid. Daarom streven wij ernaar woningen te bouwen die evenveel energie opwekken als ze verbruiken, oftewel ‘Nul-op-de-Meter’ (NOM). Dat is ons al gelukt in uitbreidingswijk De Donk in Boekel. Komend jaar gaan minstens 10 NOM-projecten concreet in uitvoering. Daarnaast zijn ook appartementen volgens dit duurzaamheidsconcept in ontwikkeling. Samen met onze ketenpartners zijn wij voorbereid op het realiseren van een ‘gasloze’ toekomst in de woningbouw. Niet alleen omdat het moet, maar juist ook omdat het kan. Puur omdat wij verder kijken. Eind 2016 hebben we 19 sociale huurwoningen opgeleverd volgens het duurzaam energieconcept ‘Nul-op-de-Meter’.

Voor ons is dit een inspirerend initiatief voor een perspectiefvolle, duurzame toekomst. Die leidt in 2018 tot de realisatie van meer dan 10 huurwoningprojecten en appartementen, ontwikkeld volgens het NOM-concept. Verder kijken betekent voor ons bedrijf vooral: verder doen!

Duurzaam, niet alleen omdat het moet, maar ­omdat het kan


13

we kijken verder

Maatschappelijk betrokken Voor ons betekent verder kijken dat je meer wilt zien dan je eigen belangen. Al bijna 50 jaar maken wij actief deel uit van de ons omringende samenleving. Zowel in onze vestigingslocaties als ver daarbuiten. Onze organisatie voert onder meer een structureel beleid op het participeren in goede doelen. We steunen vele lokale, regionale en landelijke sport-, muziek-, en andere maatschappelijke verenigingen en evenementen. Je treft ‘Van Wanrooij’ op diverse borden langs de lijn aan. Daarnaast bieden wij mensen met een beperking kansen om actief deel te nemen en erbij te horen. Daarbij kijken we steeds verder. Onze showroom in Waardenburg is eind vorig jaar een bijzondere samenwerking aangegaan met lunchcafé In de Roos uit Zaltbommel. Hier krijgen werknemers met een beperking een plek op de arbeidsmarkt. De medewerkers van dit lunchcafé verzorgen van maandag tot en met vrijdag een heerlijke lunch voor de gasten van ons warenhuys in Waardenburg. Speciaal voor de broodjesservice hebben wij aan de stichting een bestelbus geschonken. Het is voor zowel onze gasten als voor de medewerkers van het warenhuys een verrijking om dagelijks met dit enthousiasme omringd te worden. Bovendien is het een mooie aanvulling op de klantbeleving die wij nastreven.

Ook op de bouw en ons kantoor zijn ‘social return-kandidaten’ actief. Het betreft mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt, die eenvoudige werkzaamheden verrichten zoals het scannen van ons archief. Wij werken hierbij samen met IBN, die de begeleiding verzorgt. Ook hiermee leveren wij bewust een bijdrage aan een meer inclusieve samenleving. Het afgelopen jaar ging bij iedere verkoop in ons warenhuys een donatie naar het Jeugdsportfonds. Dit fonds biedt sportkansen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld beschikbaar is om lid te worden van een sportvereniging. Als sportieve onderneming steunen wij dit initiatief van harte. Medio 2017 hebben Gerard Joling en Gordon voor de tv-opnames van ‘Geer en Goor’ een verrassingsbezoek gebracht aan onze showroom. In samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds hebben ze dit seizoen verschillende locaties voor ouderen opgeknapt. Aan de verbouwing in een wijkcentrum in Schiedam hebben wij een steentje bijgedragen door een nieuwe keuken voor de senioren te sponsoren zodat door samen koken en eten de eenzaamheid in de wijk een stukje gereduceerd wordt. In september was deze uitzending op tv.


14

we kijken verder

Opleiden voor de toekomst In de bouw- en projectwereld staat er zelden iets stil. Dat betekent dat we ons continu blijven ontwikkelen. Vandaar dat we veel belang hechten aan opleiding op elk gebied en niveau. Zo zijn we actief in het aanbieden van stageplaatsen op de bouw en kantoor. Enerzijds met het doel jongeren het vak beter te laten leren in de praktijk, anderzijds door mogelijk nieuwe medewerkers hieruit te rekruteren. We werken veelal met stagiaires op mbo- en hbo-niveau. Vaak studenten bouwkunde, maar ook enkele van andere opleidingen. Afgelopen jaar hadden we bijvoorbeeld stagiaires van de hbo-opleiding Logistics Management, die ons hebben geadviseerd om de logistiek op de bouwplaatsen te verbeteren. Sinds vorig jaar hebben we via de Bedrijvendag ook een relatie gelegd met TU Eindhoven. Dat is voor ons een nieuwe doelgroep.

We bespreken met iedereen een persoonlijk ontwikkelplan (POP) Daarnaast begeleiden we actief hbo-bouwkundestudenten in ons bedrijf die nog nauwelijks werkervaring hebben opgedaan. Continu is een vijftiental starters op meerdere afdelingen en locaties actief, die we geregeld samenbrengen om extra opleiding te bieden. We bespreken met iedereen een persoonlijk ontwikkelplan (POP), waarbij opleidingsbehoefte, arbeidsvoorwaarden en carrièreperspectief aan bod komen. In POP 1.0 staat toegroeien naar zelfstandigheid in de eigen functie centraal. POP 2.0 gaat om initiatief nemen over persoonlijke ontwikkeling en verdieping in de eigen functie. Hiermee begeleiden we onze nieuwe collega’s structureel.


15

we kijken verder

Gezond werkt beter Werken in de bouw vergt vaak veel van lichaam en geest. Zeker met de geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd is het monitoren van gezondheidsaspecten voor ons van belang. Hoe kunnen wij eraan bijdragen dat onze medewerkers tijdens hun dienstverband gezond blijven, maar ook gezond naar het einde van hun carrière kunnen toewerken?

dankzij ons flexibele woningconcept Optio. Bovendien profiteren we van een spin-offeffect: doordat we succesvol zijn, worden wij benaderd voor nieuwe woningprojecten in bijvoorbeeld de Randstad. Dat is niet de makkelijkste regio vanwege grote concurrentie, maar daar lopen we niet voor weg. Het succes van morgen behaal je door verder te kijken.

Het antwoord ligt besloten in ons DNA. Vanuit menselijke en bedrijfstechnische optiek is het voor ons hoofdprioriteit om onze medewerkers in goede conditie te houden. Dat betreft ook de mentale gesteldheid: hoe tevredener ons personeel, hoe beter de resultaten. Met trots kunnen we melden dat er afgelopen jaar 6 medewerkers 12,5 jaar in dienst waren, 4 medewerkers 25 jaar en 2 medewerkers maar liefst 40 jaar. Plus een medewerker die na bijna 46 jaar dienstverband met vroegpensioen is gegaan. Een goed werkklimaat verbindt!

Vastgoedbeheer

Continuïteit Succes vandaag garandeert ook in de bouwwereld geen succes voor morgen of overmorgen. Als ondernemend bedrijf is verder kijken daarom een noodzaak. Niet alleen in de tijd, maar ook op ruimtelijk niveau. Waar zijn de komende jaren potentiële bouwlocaties te vinden? Hoe maken we daar de beste kans om uiteindelijk het werk waar we goed in zijn te mogen uitvoeren? De afgelopen jaren is ons familiebedrijf opgeklommen tot de zesde plaats in de ranglijst van woningontwikkelaars van PropertyNL. Van oudsher zijn wij zeer goed vertegenwoordigd in Noord-Brabant en Gelderland. Sinds enkele jaren zijn we als ontwikkelaar ook actief in de regio’s Utrecht, ‘t Gooi en Amsterdam. Marktgebieden waar de woningvraag nog hoger is! Dit jaar hebben we getekend voor een omvangrijk ontwikkelingsproject van ruim 500 huizen in het deelgebied Rijnvliet in Leidsche Rijn. Verder hebben we een overeenkomst gesloten met Bouwinvest voor 300 huurwoningen in Noord-Brabant, maar ook in Utrecht en Culemborg. We hebben afgelopen jaar meerdere tenders gewonnen, mede

Al enkele jaren bevorderen wij de continuïteit van onze organisatie mede door te investeren in vele vormen van vastgoed. Dat doen we niet alleen in woningen, maar ook in kantoorruimten, winkelruimten en bedrijfsruimten. Ons vastgoedbeheer past naadloos bij de wijze waarop wij als familiebedrijf al decennia opereren. Namelijk door een hechte, duurzame band met onze relaties te smeden. De waarde van ons vastgoed, wordt mede bepaald door onze huurders. Door middel van proactief beheer treden wij op als regisseur in het belangenveld tussen huurders en eigenaren, waarbij we verder kijken dan alleen de stenen. Door onze directe betrokkenheid houden we de belangen van onze huurders in het oog en zijn we in staat een langjarige relatie met hen aan te gaan. We investeren in ons vastgoed ook in duurzaamheid. Zo hebben we afgelopen jaar een toonaangevend kantoorpand gerenoveerd in nauwe samenspraak met de betreffende huurder. Dit heeft geresulteerd in een aantrekkelijk pand met energielabel A, een tevreden huurder en een langjarige verbintenis. Door ‘aan de voorkant’ samen na te denken, ontstaat voor beide partijen een consistente relatie en voor beide een beter rendement. Specifiek voor onze huurwoningen hebben wij een website (www.borgdonck.nl) ontwikkeld. Deze site biedt potentiële huurders helder zicht op de ontwikkelingen in onze woningportefeuille en de mogelijkheid om in te schrijven. Belangstellenden kunnen via een account beschikbare woningen vinden naar hun gading. Ook via deze (digitale) weg kijken wij verder door een duurzame relatie op te bouwen met onze huurders.


16

we kijken verder

Digitaal Wij streven onverminderd naar de optimale klantbeleving. Het is simpelweg onze topprioriteit. Aangenaam wonen begint immers met het creëren van de juiste verwachtingen. Vandaar dat wij ons al een aantal jaren bezighouden met het ontwikkelen van eigentijdse presentatietechnieken. Ons innovatieve karakter betreft enerzijds het nog verder digitaliseren van onze bedrijfsvoering en anderzijds de klant nóg beter van dienst te kunnen zijn. Op dit moment werken we eraan om elke klant zijn/haar eigen persoonlijk account uit te breiden met het complete woondossier vanaf de eerste kennismaking. Nieuwbouw kopen is voor veel van onze klanten een complete digitale belevenis. Daarbij kijken ze verder, maar ook steeds vroeger en beter naar wat hun mogelijkheden zijn. Van Wanrooij App In 2015 introduceerden wij de Van Wanrooij App waarmee we klanten 24/7 de mogelijkheid bieden nog voor de eerste steen gelegd is vrij door hun toekomstige woning te ‘lopen’. Of hun huis virtueel aan te passen naar eigen smaak en budget. Bijvoorbeeld uitbreiding met een aanbouw of dakkapel. Of indelingen te wijzigen (bijvoorbeeld de woonkamer aan voor- of achterzijde?). De uitgebreidere versie van de app bij de makelaars biedt nog meer mogelijkheden, zoals het switchen tussen vier interieurstijlen (Klassiek, Trendy, Puur en Modern).

Een belangrijk voordeel van onze app is dat de aankoopbeslissing wordt bevorderd, doordat de app meer informatie en beleving biedt dan tekeningen of artist impressions. Naast de woningapp hebben we verschillende al gerealiseerde en ingerichte woningen in een 3D-tour vastgelegd. Met deze virtual reality-presentaties bieden we belangstellenden een eerlijk en realistisch beeld hoe onze woningen er van binnen en buiten uitzien, en tonen we meerdere opties. volgjewoning.nl Een extra service is dat al onze klanten toegang hebben tot een digitaal dossier op Volgjewoning.nl. Ze kunnen 24/7 inloggen op deze digitale omgeving, waar ze alle informatie omtrent het project en hun woning kunnen vinden. Van verkooptekeningen tot nieuwsbrieven en van hun eigen koopakte tot de relevante optielijsten. Ook kunnen ze rechtstreeks vragen stellen aan de kopersbegeleider. virtual reality Ons warenhuys is de eerste showroom in Nederland waar de klant virtueel door de nieuwe keuken of badkamer kan lopen. Vanaf de opening staat ook hier de klantbeleving centraal. Maar we zetten weer een stap vooruit. Direct na het ontwerp van een nieuwe keuken kan elke klant deze live ervaren in onze innovatieve VR (virtual reality)-ruimte. Zodra de keuken of badkamer in 3D is ontworpen, neemt onze adviseur de klant mee naar de VR-ruimte. Door middel van een VR-bril en ruimtesensoren kan de klant door zijn/ haar keuken- of badkamerontwerp ‘lopen’. Dit is niet zomaar een leuke eigentijdse gimmick, maar een tool met veel toegevoegde waarde. Hij zorgt namelijk voor een optimale en zeer realistische voorstelling bij onze klanten. Hierdoor zien en beleven ze de keuken alsof deze al geplaatst is en kunnen ze nog betere keuzes maken voor een optimale inrichting en indeling. woningconfigurator Binnen ons interactieve Optio-programma, kunnen klanten gebruikmaken van een woningconfigurator. Via overzichtelijke stappen doorlopen ze het programma om zo de woning


17

we kijken verder

samen te stellen die helemaal voldoet aan hun woonwensen. Daarna kunnen ze een persoonlijke brochure downloaden met daarin alle details en gekozen opties. Naast het samenstellen van het huis en het berekenen van de totale kosten en woonlasten, kunnen potentiële kopers ook virtueel door de wijk wandelen en zelfs zien hoe de zon om hun huis draait. Met deze woningconfigurator zijn we in staat om onze klanten nog beter te informeren en inspireren, en hebben we het koopproces nog transparanter gemaakt. www.bouwkavel.nu Om de verkoop van bouwkavels extra te stimuleren, hebben wij de bèta-versie van de website www.bouwkavel.nu gelanceerd. Er staan acht projecten op de website met in totaal ca. 30 bouwkavels in Noord-Brabant en Gelderland. Met deze website willen wij aspirant-kopers verder op weg helpen door het bieden van begeleiding en inspiratie tijdens het aankoopproces.

Op de nieuwe website kunnen huizenzoekers hun ideale kavel uitzoeken en, indien gewenst, een nieuwbouwwoning selecteren die geschikt is voor de kavel. De klant ontvangt hierover direct een persoonlijke brochure met alle details, inclusief kavelpaspoort, beeldkwaliteitsplan en een totaaloverzicht van de grond- en bouwkosten! Zo is het voor hen direct duidelijk of hun woondroom werkelijkheid kan worden. Maar we bieden meer. Het kopen van een kavel is immers een complex proces met veel technische, juridische, bouwkundige en financiële vragen. Van Wanrooij biedt bij de aankoop van een bouwkavel optioneel een kavelcoach aan die de klant begeleidt gedurende het aankoopproces tot de start van de bouw. Zo is de klant veel beter op de hoogte van alle mogelijkheden en wordt het bouwplan vakkundig en zo optimaal mogelijk naar zijn/haar wens opgesteld. De kavelcoach neemt de klant alle werkzaamheden rondom het vergunningentraject grotendeels uit handen. Dat geeft rust en vertrouwen. De website wordt dagelijks goed bezocht en de kavelcoaches zijn succesvol. We analyseren klikgedrag op de website om deze verder te optimaliseren naar de klantbehoefte. Met deze digitale services hebben wij een flinke stap vooruitgezet op het gebied van klantbeleving. Een kwestie van verder kijken!

Wij streven naar optimale klant­beleving


18

Optimale klantbeleving Een goed voorbeeld van optimale klantbeleving en het bieden van sfeer en beleving is ons nieuwe magazine Kies. Doel hiervan is om klanten te inspireren met vele mogelijkheden voor het uitbreiden, indelen en afwerken van hun nieuwe woning. Wij bieden deze service (naast alle digitale tools), om klanten de mogelijkheid te geven thuis op de bank te dromen over hun nieuwe woning. Het magazine is verdeeld in een aantal rubrieken: indelen & uitbreiden, keuken & sanitair, en afwerking, in de volgorde waarop onze klanten keuzes maken in het kooptraject. Om het magazine persoonlijk en herkenbaar te maken, kunnen klanten uitgebreid ‘binnenkijken’ in sfeerrapportages bij 3 kopers thuis. Deze kopers hebben zich hiervoor via een fotowedstrijd opgegeven en tonen met trots hun Van Wanrooij-woning.

Keurmerk Kwaliteit Keukenbranche Ons warenhuys mag dit jaar wederom het prestigieuze en objectieve Keurmerk Kwaliteit Keukenbranche voeren. De Vereniging Comfortabel Wonen heeft een aantal jaren geleden dit onafhankelijk keurmerk in het leven geroepen. Hieraan kan de consument goede en betrouwbare keukenzaken herkennen. Ieder jaar worden gecertificeerde keukenzaken opnieuw door klanten beoordeeld. Scoort een bedrijf onder de maat, dan wordt het keurmerk afgenomen. Daarom is het een uitstekende leidraad voor consumenten om een goede en betrouwbare keukenzaak te herkennen. Wij zijn er trots op al jaren de erkenning van dit keurmerk te mogen dragen. Je steeds weer moeten bewijzen door steeds verder te kijken. Daar worden we beter van. En onze klanten ook!


19

we kijken verder

we kijken verder

Sportief Van Wanrooij Een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat werkt een stuk aangenamer. Vandaar dat wij sportieve inspanningen stimuleren en waar mogelijk ondersteunen. Bovendien: sport verbroedert en verzustert enorm, en dat komt de sfeer op de werkvloer vaak ten goede. Er zijn regelmatig groepen collega’s die deelnemen aan (mede door onszelf georganiseerde) sportieve toernooien en evenementen. Ook het afgelopen jaar konden we weer enkele fraaie staaltjes van teamspirit en doorzettingsvermogen noteren. Medio 2017 heeft een team medewerkers de Breakout run in Schaijk gelopen. Terwijl de temperatuur die dag opliep tot 29 graden heeft iedereen de finish gehaald na een parcours van 8 km met hindernissen te hebben getrotseerd. Samen met team Brabant4Energy hebben een directielid en twee (oud)collega’s in juni aan de Mont Ventoux Challenge deelgenomen. Het doel was de top te bereiken en geld in te zamelen voor Join4Energy in hun strijd tegen energiestofwisselingsziekten bij kinderen. Ook de medewerkers in Geffen hebben hun steentje bijgedragen aan deze actie door een financiële bijdrage bij elkaar te fietsen.

Een gezonde geest in een ­gezond lichaam werkt een stuk aangenamer


20

Ook in 2017 hebben we weer een stijging van het aantal verkochte woningen bereikt. Het gaat om een record van 1400 koop- en 400 huurwoningen.


we ambiëren verder

21

Met ons bedrijf richten wij ons continu op de toekomst, we beginnen altijd met verder kijken, verder dromen, verder willen, verder denken. Oftewel: we ambiëren verder. Zo willen wij de komende jaren ons ‘Excellent Concept’ Optio verder doorontwikkelen. Nog meer woningen opleveren met ‘Nul-op-de-Meter’. Extra investeren in ‘circulair bouwen’ door de komende decennia grondstoffen optimaal te gebruiken en zo slim mogelijk om te gaan met schaarse goederen. Doordat we nog niet zijn waar we willen zijn, ambiëren we dus verder.


22

we ambiëren verder

Al 5.000 woningen hebben we op deze wijze succesvol gerealiseerd. Natuurlijk zijn wij er supertrots op dat we al drie achtereenvolgende jaren het predicaat Excellent Concept mogen voeren voor Optio. Sinds vorig jaar zelfs als eerste bouwonderneming in Nederland met het Nul-op-de-Meter-label. Misschien wel het allerbelangrijkste: de Stichting Excellent Conceptueel Bouwen heeft verklaard dat Optio een bewezen excellent concept is en dat Van Wanrooij zijn beloftes ook daadwerkelijk waarmaakt. Met zoveel erkenning voor onze werkwijze is het heerlijk uitdagend om verder te ambiëren.

Circulair bouwen

Excellent concept Er zijn veel bouwers en projectontwikkelaars die woningconcepten aanbieden. Om onderscheid te maken heeft de Stichting Excellent Conceptueel Bouwen het predicaat ‘Excellent Concept’ in het leven geroepen. Ons flexibele woningconcept Optio is bekroond met dit predicaat en biedt ongekend veel keuzemogelijkheden waarmee wij snel, efficiënt en duurzaam nieuwbouwwoningen ontwikkelen en realiseren. Dankzij toepassing van een uitgekiend systeem met modelplattegronden is veel variatie mogelijk en bieden we ongekend veel keuzemogelijkheden voor opdrachtgevers en klanten. Optio is voor ons bedrijf het schoolvoorbeeld van verder ambiëren. Met het opnieuw toekennen van dit predicaat aan ons verklaart de stichting dat Optio een bewezen excellent concept is en dat Van Wanrooij zijn beloftes aan consumenten en opdrachtgevers ook daadwerkelijk waarmaakt. Ons woningconcept Optio biedt optimale en ruime keuzevrijheid in doorsnede/dakvorm, plattegrond, indeling, maatvoering, opties en architectuur. Of het nu om een tweekapper, hoekwoning, tussenwoning of patiowoning gaat. Inmiddels passen we dit systeem in vrijwel al onze bouwprojecten toe, ook in appartementencomplexen!

Momenteel beoordelen we de zogenoemde ‘circulariteitswaarde’ van de woningen die we vanuit Optio aanbieden. Bij circulair bouwen gaat het er vooral om grondstoffen zo optimaal mogelijk te gebruiken, opdat zij zo lang mogelijk in de kringloop van de bouwketen blijven met een zo laag mogelijke footprint of milieudruk. Het in de komende decennia zo slim mogelijk omgaan met schaarse goederen is voor ons bedrijf een noodzakelijke vorm van verder ambiëren. Circulair bouwen betekent in een bouwproces reducing, reusing en recycling. Oftewel: voorkomen van afval, hergebruiken van producten en recyclen van materialen. Alleen als het echt niet anders kan worden nieuwe grondstoffen onttrokken, bij voorkeur aan natuurlijke hulpbronnen. Bouwen voegt per definitie iets toe aan een omgeving en daarom is het relevant om te beseffen dat wij als bedrijf permanent en tastbaar invloed uitoefenen op de directe toekomst. Voor een al lang opererend bedrijf als Van Wanrooij is dit een serieuze uitdaging, doordat er van al onze medewerkers een andere werkwijze en werkhouding wordt gevraagd. Onze ambitie is om binnen Optio een circulariteitswaarde te koppelen aan de aangeboden woningen. Op termijn willen we de belevingswaarde, de leefbaarheid en het gezondheidsniveau van het woonmilieu hieraan verbinden. Dat is nog een grote stap verder dan duurzaamheid.


23

we ambiëren verder

Nieuw kantoor

Toonaangevende trendsetter Ons warenhuys in Waardenburg blijkt drie jaar na opening steeds meer een toonaangevend voorbeeld op het gebied van klantbeleving binnen de sector. In de interactieve showroom van ruim 3.000 m² komen keukens, badkamers, tegels en bouwkundige opties samen. Klanten doen veel inspiratie op in de vier stijlgebieden en compleet aangeklede stijlhuizen. Het warenhuys is een perfecte illustratie van onze ambitie altijd scherp te blijven luisteren naar de klanten en in te spelen op hun behoeften en wensen. Daarom passen wij onze showroom ook continu aan. Zo hebben we het afgelopen jaar onze tegel-catwalk opnieuw ingericht met de nieuwste tegelcollectie en -trends. Tegelijk hebben we de tegelconfigurator voorzien van een vernieuwde applicatie en deze biedt nu nog meer mogelijkheden. Erg spectaculair was afgelopen jaar de introductie van de VR-bril voor keukens en badkamers. De volgende stap in klantbeleving!

Vanwege de groei van het warenhuys hebben we een naastgelegen kantoorpand aangekocht waar de backoffice eind 2017 naartoe is verhuisd. Van Wanrooij heeft twee verdiepingen in gebruik. Het pand ligt op loopafstand van de huidige showroom. De kantoren en de vergaderruimten worden net als de showroom vol beleving ingericht, zodat ze een verlengstuk van het warenhuys zijn. Met de aankoop van het kantoorpand verwachten we een goede stap te zetten in de verdere uitbouw van de commerciële mogelijkheden van onze showroom. In 2018 zal de transformatie van de huidige kantooretage naar (gedeeltelijk) showroom plaatsvinden, zodat we onze klanten nog meer service kunnen bieden. Ook qua doelmatig ruimtegebruik ambiëren we verder.


24

Ook in 2017 hebben we weer een stijging van het aantal verkochte woningen bereikt. Het gaat om een record van 1400 koop- en 400 huurwoningen.


we bouwen verder

In 2017 beleefden we een nieuw record van ruim 1800 nieuwbouwwoningen. Met ruim 1400 verkochte koopwoningen en 400 verkochte huurwoningen horen we tot de Top-5 in Nederland, wat bijzonder is voor een niet-beursgenoteerd familiebedrijf. Echter, voor ons geen reden om achterover te leunen. Volgens de meeste experts zijn er immers tot 2040 maar liefst 1 miljoen nieuwe woningen nodig in ons land. Naar verwachting zal driekwart daarvan in de Randstad worden gebouwd of herbouwd. Vanuit het oogpunt van bedrijfscontinuĂŻteit willen wij in deze booming regio graag actief participeren. We bouwen verder.

25


26

Krachtigste b&u bedrijf b&b info, de enige aanbieder van bedrijfsinformatie voor de bouw en installatietechniek in Nederland, heeft voor het eerst het krachtigste b&u bedrijf vastgesteld. Wij zijn er erg trots op dat we deze bekroning in 2017 met voorsprong hebben verdiend. Het is niets minder dan een goed onderbouwde waardering van de prestaties van al onze medewerkers. In het juryrapport motiveert b&b info zijn keuze als volgt: “Het succes van Van Wanrooij zit hem in de gevarieerde ontwikkelportefeuille, de focus op woningen, het flexibele woningconcept Optio, slimme online marketing en intensief klantcontact.” b&b info volgt sinds 2004 de financiële prestaties van ruim 300 grote en middelgrote b&u bedrijven op de voet. Naast de bestaande Top-rankings hebben ze de ‘Krachtigste Index’ gelanceerd. Het krachtigste bedrijf scoort het hoogst op grootte, rendement, liquiditeit, solvabiliteit en stabiliteit. Hoe mooi is het om als eerste in Nederland uitgeroepen te worden als krachtigste bedrijf. Samen bouwen we verder.

we bouwen verder


27

we bouwen verder

Het succes van Van Wanrooij zit hem o.a. in slimme online marketing en intensief klantcontact

BIM In BIM (digitaal Bouw Informatie Model) wordt een 3D-model op basis van elementen opgebouwd. Daarnaast wordt binnen één systeem informatie uitgewisseld met de tekenkamer, de afdelingen werkvoorbereiding & calculatie, de timmerfabriek, kopersbegeleiding en externe partijen. Dat reduceert de kans op fouten. Door gebruik te maken van BIM is er minder handmatige controle van tekeningen en berekeningen vereist. Ook kunnen we direct een koppeling maken met calculatie en werkvoorbereiding. BIM is geschikt voor seriematig werken en zullen we de komende jaren nog verder doorontwikkelen en integreren in onze bedrijfsprocessen. Wij beschikken inmiddels over een universeel BIM-systeem voor onze Optio-woningen. Partijen zoals constructeurs, co-makers en leveranciers vullen dit model aan met hun specifieke onderdelen. Dit wordt samengevoegd in één virtueel 3D BIM. Hier kunnen alle partijen vervolgens hun producten uithalen en rechtstreeks hun bedrijf mee

aansturen. Bijzonder efficiënt, met kostenvoordeel en een nog hoger uitvoeringstempo en kwaliteitsniveau. Efficiency staat bij ons immers altijd voorop. In 2017 hebben we alle projecten in eigen ontwikkeling in BIM gemodelleerd. Het is onze ambitie om keuzes van klanten via de woningconfigurator te implementeren in ons BIM-model. De integratie met Optio maakt onze werkprocessen nog efficiënter. Een bijkomend voordeel hiervan is het ‘mental ownership’ voor onze klanten. Elke koper kan in een vroeg stadium zelf zijn eigen woning ontwikkelen en ervaart dat meteen als ‘eigendom’ waarover hij/zij veel zeggenschap heeft. Al ruim voor de aankoop en ver voor de feitelijke bouw. Voor ons betekent het dat de klant zich meteen met ons bedrijf verbonden voelt door als medeontwerper actief te participeren. Een perspectiefvolle ontwikkeling waaraan we gestaag verder bouwen.


28

we bouwen verder

Optimaal bouwen ‘Optimaal Bouwen’ is onze uitgekiende en slimme planningsmethodiek. Door deze innovatieve aanpak zijn we in staat de bouwtijd aanzienlijk te verkorten. In de meeste gevallen kunnen we de bouwtijd (met een traditionele uitvoeringsmethodiek) meer dan halveren, waardoor een termijn van minder dan 100 werkdagen haalbaar is. Tegelijkertijd vermijden wij verspilling en houden we vast aan onze stelregel: snelheid én kwaliteit moeten hand in hand gaan. In 2017 zijn vrijwel al onze bouwplannen op deze manier uitgevoerd. Bij optimaal bouwen hoort ook een intensievere samenwerking tussen de verschillende onderaannemers op de bouwplaats. Korte lijnen en heldere communicatie zijn hierbij de voorwaarden. Daartoe wordt een planning gemaakt op basis van de ervaringen die in eerdere projecten zijn opgedaan. De planning wordt in een brainstormsessie besproken met de mensen die het project gaan uitvoeren. Daarna wordt deze in het programma KYP digitaal verwerkt en is deze voor alle betrokkenen digitaal beschikbaar. Zo bouwen we verder.

BouwKennis Marketing Jaarprijs Eind vorig jaar hebben wij de BouwKennis Marketing Jaarprijs in ontvangst mogen nemen. Met ons onderscheidend concept ‘Aangenaam Wonen’ en de nieuwbouw-app werden we winnaar van deze prestigieuze prijs. Wij ervaren dit als een belangrijke erkenning voor onze marketinginspanningen en onze focus op klantbeleving. Met ons videoverslag wisten we de 9-koppige vakjury en de ca. 400 deelnemers van de BouwKennis Jaarbijeenkomst te overtuigen. We ontvingen ruim 63% van de uitgebrachte stemmen. Intussen is deze video al ruim 30.000 keer bekeken! De BouwKennis Marketing Jaarprijs geldt al jaren als dé nationale bekroning van het meest inspirerende marketinginitiatief in de bouw-, vastgoed- en installatiesector. De award is zowel een inspiratie als een uitdaging voor marketeers en beleidsmakers om innovatieve marketingconcepten zo


29

we bouwen verder

Samenwerken met institutionele beleggers

effectief mogelijk in de markt te zetten. Het ultieme doel is bij te dragen aan de verandering van een aanbodgerichte in een vraaggestuurde markt. Oftewel: maken wat de klant wil. Volgens de jury is ons ‘Aangenaam wonen-concept’ een prima voorbeeld van klantgericht bouwen en de klant centraal stellen. Onze app ziet zij als een goede aanvullende tool voor ons concept. Voor ons zijn deze lovende woorden uiteraard heel aangenaam om verder te bouwen. Immers klantbeleving en innovatie staan bij ons al jaren voorop en ‘Aangenaam Wonen’ is ons bedrijfsmotto. Met ons Optio-concept zullen we nog meer inspelen op vragen vanuit de markt. Als er bijvoorbeeld vanuit corporaties meer behoefte is aan kleinere woningen, eenpersoonsappartementen of seniorenwoningen, dan ontwikkelen en engineeren we die woningmodellen in Optio. Daarmee wordt de Optio-bibliotheek steeds veelzijdiger en sluit deze nog beter aan op de marktvraag.

Vanuit de continuïteitsgedachte werken wij sinds enige tijd steeds intensiever samen met institutionele beleggers. Dit leidt tot een stabiel(er) investeringsprogramma in periodes van economische schommelingen. Door het aanbod van koopwoningen, huurwoningen en beleggershuurwoningen blijven we breed georiënteerd op de nieuwbouwmarkt. In mei 2017 tekenden we met Bouwinvest Residential Fund een raamovereenkomst voor minimaal 300 woningen in de vrije huursector. Het gaat om 10 projecten, voornamelijk in Noord-Brabant. Een groot deel ervan is gesitueerd in de regio’s Breda en Eindhoven. De portefeuille omvat daarnaast enkele projecten buiten Noord-Brabant, zoals Culemborg en Utrecht. Het merendeel van de woningen wordt opgeleverd in 2017 en 2018. We kijken met vertrouwen vooruit!


30


we kijken verder

31


32

activiteiten landelijk

verkoopstanden 2012 - 2017

prognose 1800

in verkoop in voorbereiding

1815

1700

1643

1600 1500 1400

1363

1300 1200 1100 1000

1001

900 800 700

652

600 500

560

400 300 200 100 0 2012

560

2013

2014

2015

2016

2017

652

1001

1363

1643

1815

koopwoningen huurwoningen


33

we tellen verder

online marketing projectontwikkeling

aantal projectsites live 80 aantal facebook fans

online marketing warenhuys

online bezoekers 2017: 510.000 2016: 395.408

2017: 40.000

youtube views

2016: 36.000

2017: 80.000 2016: 29.120

populariteit downloaden app Maandelijks aantal appinstallaties ca. 575 in 2017 Totaal aantal appinstallaties 18.600

pinterest aantal volgers 2017: 4.600 2016: 2.733


34

Een greep uit onze projecten


we kijken verder

35

‘ 2017 bracht ons veel uitdagingen en minstens zoveel oplossingen’


Wonen in een splinternieuwe, waterrijke woonwijk met veel groen en voorzieningen, in de directe nabijheid van de populaire stad Utrecht? Dat is wonen in Rijnvliet, aan de zuidoostzijde van Leidsche Rijn. Wij gaan hier ruim 500 van totaal 1.100 woningen realiseren in diverse deelplannen. De komende jaren verrijzen in hoog tempo appartementen, rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen, zowel voor verkoop als voor verhuur (beleggershuurwoningen). Voor een eerste deelplan met 54 koopwoningen is de bouw gestart. In dit deel worden ook 9 beleggershuurwoningen gebouwd. De bewoners genieten hier straks volop van de Strijkviertelplas (met strandje) en de nabijgelegen sportvelden. Voor een tweede fase met 56 woningen is de verkoop eind 2017 gestart. Het uiterlijk van de woningen is zeer gevarieerd en afwisselend, onder meer door toepassing van handvorm bakstenen in diverse tinten en gebruik van verschillende dakvormen. Her en der komen ‘specials’: woningen met een sterk afwijkende vormgeving.

www.thuisinrijnvliet.nl

Website

derden

Realisatie

Klunder Architecten, Rotterdam

Schippers Architecten, Den Haag

Architect

Gemeente Utrecht

Rijnvliet 516 woningen

Stedenbouwkundige

Utrecht

Borgdonck O.G.

Opdrachtgever

Rijnvliet, hét Nieuwe Tuindorp van Utrecht

Van Wanrooij Projectontwikkeling

36

Ook binnenshuis zijn er veel keuzemogelijkheden voor kopers. Ruime tuinen en veel groen rondom gaan ervoor zorgen dat Rijnvliet de typering ‘hét nieuwe Tuindorp van Utrecht’ volledig gaat waarmaken. Bijzonder is dat de gemeente Utrecht dit deel van Leidsche Rijn koppelt aan het thema ‘de eetbare woonwijk’. Dit komt mede tot uiting in de beplanting en groene erfafscheidingen: fruitbomen, notenbomen, bessenhagen en kruiden. “Pluk je thuis” is dus het motto, maar er valt in Rijnvliet nog veel meer te plukken. • •

fase 1 (63 woningen): bouw is gestart, oplevering eind 2018; fase 2 (57 woningen): verkoop is eind 2017 gestart; start bouw medio 2018.


37

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


38

Ruimte om te genieten van het leven. Dat is de succes­ volle ‘formule’ van nieuwbouwwijk Westerhei, gelegen aan de westrand van Nieuwendijk in de driehoek Gorinchem, Breda en Dordrecht. Nieuwendijk is een authentiek dorp in het rivierengebied, vroeger bevolkt door dijkwerkers en rietsnijders, nu een woongemeenschap met alle gemakken en voorzieningen van deze tijd. Maar wel een dorp waar mensen elkaar nog groeten op straat. In Westerhei ­realiseerden wij eerder al ruim 70 woningen. Nu komen er nog zo’n 50 woningen en appartementen bij, in deze nieuwbouwwijk met volop ruimte, een grote waterpartij en een al bestaande slotenstructuur. Er verrijzen koopappartementen, rij- en hoekwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen in een gevarieerde en aantrekkelijke vormgeving, met voor kopers veel mogelijkheden om een eigen accent aan te brengen in indeling en afwerking. Ook bevat de komende fase vier zogenoemde ‘nultredenwoningen’ voor senioren, met gelijkvloers wonen.

Westerhei voorziet dankzij de aantrekkelijkheid en betaalbaarheid van alle woningen niet alleen in de behoefte van de eigen bevolking, maar ook in die van woningzoekers uit bijvoorbeeld Werkendam, Gorinchem en Dordrecht. ­Westerhei biedt optimaal woongenot met een weidse blik op de waterrijke omgeving … het is hier Gewoon Goed! • eerste 14 woningen eind 2017 opgeleverd; • start bouw 11 appartementen en 24 woningen maart 2018.

www.westerhei.nl

Website

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Realisatie

Geesink Weusten Architecten, Arnhem

Quadrant Architecten, Zevenbergen

Architect

Gemeente Werkendam

CV Westerhei

Westerhei ca. 50 woningen en appartementen

Opdrachtgever

Nieuwendijk

Stedenbouwkundige

Westerhei, weidse blik op waterrijke omgeving


39

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


40

Ginneken mag dan al sinds 1942 een woonwijk van Breda zijn, het heeft toch altijd iets van een dorp gehouden. Een dorp met stijl, dat wel. Plaatselijk spreekt men van Het Ginneken of ’t Ginneke en hier viert men zijn eigen carnaval. Niet met een prins Carnaval, maar met een Baron die elk jaar de dinsdag voor Aswoensdag op de Ginnekenmarkt ten grave wordt gedragen. Ook de woonbebouwing heeft er altijd een eigen karakter gehad: verzorgd ontworpen traditionalistische baksteenarchitectuur, kenmerkend voor de periode van de wederopbouw na de oorlog. Hierin gaan ambacht en traditie samen, met oog voor kwaliteit en detail. Het ‘traditionalisme’ is als inspiratiebron gebruikt bij het ontwerpen van 14 luxe herenhuizen, om de hoek van de Ginnekenmarkt. Royale woningen in een eigen architectuur met kenmerkende, sierlijke details in bijvoorbeeld luifels, balkonhekken en erkers. We bouwen deze koopwoningen in combinatie met 18 huurappartementen in opdracht

www.thuisinginneken.nl

Website

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Realisatie

Rinus Roovers Architectuur, Breda

Molenaar & Co Architecten, Rotterdam

Architect

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Ginneken 14 woningen, 18 appartementen

Opdrachtgever

Breda

WonenBreburg, Tilburg

wonen in s­ tijl van historisch Ginneken

van WonenBreburg. Wij verzorgen tevens het bouw- en woonrijp maken van het gebied, inclusief de aanleg van een parkeerhof tussen de woonblokken. Het geheel sluit prachtig aan bij de klassieke bouwstijl van Ginneken. Hier woont men straks in de stijl van historisch Ginneken, terwijl zowel het Bredase stadscentrum als het groene Mastbos aan de zuidkant van de stad onder handbereik zijn. • start verkoop juli 2017; • start bouw koopwoningen januari 2018; • oplevering appartementen en woningen in 2e / 3e kwartaal 2018.


41

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


42

Elzenbos is dé nieuwbouwwijk van Brummen, fraai gelegen tussen IJssel en Veluwe. De oude kern van het dorp kent veel monumentale en statige huizen en in de omgeving zijn heel wat historische buitenplaatsen. Dit is in Elzenbos vertaald in een ruime en groene opzet van de wijk en in royale en ruim bemeten woningen met een mooie variatie per cluster. De 35 woningen die wij hier in 2 fasen bouwen, krijgen een luxe uitstraling, dankzij variatie in kleurstelling, grote raampartijen, spekbanden en metselwerkverbanden, royaal uitgetimmerde goten, accenten op topgevels, toepassing van erkers en frisse accentkleuren. De wijk kent volop variatie en alle woningen grenzen aan het openbaar groen. De garages van de rijwoningen worden gerealiseerd in zogenoemde groene ‘parkeerkoffers’. Een eerste fase met 17 woningen is gerealiseerd; fase 2b (twee tweekappers en 16 rijwoningen) is in verkoop. De bouw in Brummen is lange tijd gestagneerd, maar draait nu weer op volle toeren. De (inhaal)vraag is groot.

www.elzenbos-brummen.nl

website

derden

Realisatie

Quadrant Architecten, Zevenbergen

Architect

Quadrant Architecten, Zevenbergen

LOS stadomland, ’s-Hertogenbosch

Stedenbouwkundige

Elzenbos en Koppelenburg-Zuid 44 woningen + 3 kavels

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Brummen

Opdrachtgever

Brummen, voor elk wat wils

Dat uit zich ook in de snelle verkoop van project Koppelenburg-Zuid, een ‘inbreidingslocatie’ tegen het oude centrum aan. Dit project ontwikkelden we samen met een partner. Het bestaat uit 8 robuuste tweekappers en 1 vrijstaand herenhuis in een klassieke architectuur. Ook zijn er 3 vrije kavels in de verkoop. In deze buurt is bijna alles klassiek, want op steenworp afstand is Gallery Aaldering gevestigd, een van de grootste klassieke autodealers in Europa. Zo biedt Brummen voor elk wat wils: de natuur van de Veluwe, het fraaie rivierlandschap langs de IJssel en een compleet voorzieningenpakket. • fase 2a Elzenbos: 17 woningen opgeleverd 4e kwartaal 2017; • fase 2b Elzenbos: 18 woningen verkoop gestart, start bouw december 2017, oplevering 4e kwartaal 2018; • Koppelenburg-zuid: 9 woningen, oplevering 1e kwartaal 2018.


43

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


44

Son en Breugel scoort als woongemeente goed op alle fronten en werkt als een magneet op woningzoekers uit de regio. Wij spelen hierop in met aantrekkelijke plannen in de nieuwbouwwijk Sonniuspark en slagen erin ons aanbod snel te verkopen. In 2017 leverden wij 30 woningen aan de Bijenlaan op; daarna zijn we voortvarend aan de slag gegaan met volgende clusters. Aan diezelfde Bijenlaan – een ­prachtige laan met monumentale bomen – hebben we in no-time 21 woningen verkocht, die worden gebouwd in combinatie met 21 beleggershuurwoningen. Het plan biedt een rijke variatie aan kleuren, vormen, detailleringen en opvallende accenten in de aangeboden koopwoningen: 8 rij- en hoekwoningen, 6 tweekappers met garage, 6 tweekappers met een zij-uitbouw op de begane grond en 1 vrijstaande woning met garage. Het ruime keuzepalet is één van onze succesfactoren in ­Sonniuspark en de vlotte verkoop bood voldoende aan­

www.sonsehout.nl

Website

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Realisatie

Jan Bloemendal Architecten, Nijkerk

Inbo, Eindhoven

Architect

Gemeente Son en Breugel

Stedenbouwkundige

Borgdonck O.G.

BPD Ontwikkeling, Eindhoven

Sonniuspark ca. 140 woningen

VOF Sonse Hout

Son en Breugel

Opdrachtgever

het mooiste stukje van Sonniuspark

leiding om een volgend deelgebied van 65 woningen, gelegen aan de noordrand van Sonniuspark, versneld in ontwikkeling te nemen. Ook hier een brede mix van 41 koopwoningen en 24 goedkopere beleggershuurwoningen. De meest exclusieve projectmatige koopwoningen komen aan de noordelijke rand van de wijk, waar kopers zullen profiteren van de unieke ligging van de woningen aan een schitterende monumentale bomenlaan, waarachter de natuur zich uitstrekt. Het mooiste stukje van Sonniuspark! Vrij uitzicht aan de voorzijde, een royale tuin op het zuiden. De directe omgeving biedt bos, heide en vennetjes, maar de stad ­Eindhoven is eveneens zeer nabij. • 30 woningen Bijenlaan opgeleverd in 2017; • 42 woningen Bijenlaan verkocht; start bouw maart 2018; • 65 woningen Noordrand; start verkoop begin 2018.


45

en verder

Een blik op de woonwijk in 3d? www.ditisvanwanrooij.nl

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


46

De Bossche buurtschap Orthen is al ouder dan de stad ’s-Hertogenbosch zelf. In 815 was al sprake van landgoed Orthen, gelegen op een hoge zandrug (ordune). Later ontwikkelde zich dit tot een dijkdorp met lintbebouwing. En in de jaren ’50 is er in en rondom Orthen veel bijgebouwd. De omstandigheid dat de woonwijk links van de doorgaande route naar het noorden lag, heeft geleid tot de gangbare naam Orthen-Links. Nu is hier een complete metamorfose op gang gebracht waarin de huizen uit de ­vijftiger jaren plaatsmaken voor nieuwe, eigentijdse woningen waarin de voor Orthen kenmerkende sfeer toch is behouden. Rode bakstenen, details in het metselwerk en ‘Brabantse stoepen’ met een bankje naast de voordeur dragen bij aan het behoud van dat eigenzinnige karakter. Wij ontwikkelden dit plan – via een tender verworven - in opdracht van BrabantWonen, een reeds lang gewaardeerde samenwerkingspartner. De totaal 168 nieuwe woningen

www.koophuis-orthenlinks.nl

www.orthenlinks.nl

Website

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Realisatie

HilberinkBosch Architecten, Berlicum

Architect

Geurst & Schulze architecten, Den Haag

Stedenbouwkundige

Orthen-Links 168 woningen

Van Wanrooij Projectontwikkeling

’s-Hertogenbosch

BrabantWonen, ’s-Hertogenbosch

Opdrachtgever

Orthen-Links recht in het hart

(in een brede mix van koop en huur) verrijzen in hoog tempo; dat was een duidelijke wens van de opdrachtgever. De verkoop verliep uiterst succesvol, want de vernieuwde woonwijk is een aanwinst voor ’s-Hertogenbosch. Huur- en koopwoningen zijn niet van elkaar te onderscheiden en hebben dezelfde kwaliteit. Niet voor niets spreekt men over ‘huizen om van te houden’. Om van te houden is ook het groen: in het hart van Orthen-Links komt een groene brink die bijdraagt aan het dorpse gevoel in wat toch een echte stadswijk is. Kinderen kunnen er naar hartenlust spelen en voor ouderen is de brink een gezellige ontmoetingsplaats. Zo wordt Orthen-Links een wijk die tot de verbeelding spreekt: recht in het hart. • • • •

fase 0 (12 woningen) opgeleverd; fase 1 (63 woningen) oplevering 1e kwartaal 2018; fase 2 (35 woningen) bouw gestart september 2017; fase 3 (58 woningen) start bouw medio 2018.


47

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


48

Aan de zuidkant van de Geuzenbuurt in Utrecht lag al jarenlang een bouwterrein braak. Woningcorporatie Mitros wilde hier een stadsvernieuwingsproject realiseren met 46 koopwoningen en 12 huurwoningen. Omdat de voor­ verkoop in 2012 sterk tegenviel, is het project in de ijskast beland. Wij hebben – in samenwerking met een partner – voor dit gebied een nieuw plan ontwikkeld dat goed scoorde bij Mitros. De woningcorporatie is nu opdrachtgever voor de bouw van 12 huurwoningen. De 46 koopwoningen worden eigendom van belegger ­Bouwinvest in Amsterdam, als onderdeel van een veel grotere raamovereenkomst (voor minimaal 300 woningen) die wij met hen sloten. Bouwinvest gaat deze woningen als beleggershuurwoningen in de markt zetten. De woningen worden gebouwd in vier blokken in Dudok-bouwstijl, gekenmerkt door fraaie detaillering in het gevelmetselwerk en een combinatie van verticale en horizontale belijningen.

De huurders beschikken straks over een eigen parkeerplek in het afsluitbare binnenterrein met groenvoorzieningen. Zo brengen wij nieuw leven in de Geuzenbuurt, op een aantrekkelijke plek aan de noordkant van het bruisende stadshart van Utrecht. • start bouw 4e kwartaal 2017; • oplevering eind 2018.

derden

Realisatie

De Twee Snoeken, ’s-Hertogenbosch

Architect

Gemeente Utrecht

Stedenbouwkundige

Mitros, Utrecht

Van der Marckhof 58 woningen

Bouwinvest, Amsterdam

Utrecht

Opdrachtgever

nieuw leven in de Geuzenbuurt in Utrecht


49

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


In Het Leeuwse Veld in Beneden-Leeuwen is de sprong naar het zuidelijk plandeel gemaakt. De realisering van deze groene, speelse woonwijk in het Land van Maas en Waal is inmiddels tot over de helft gevorderd. In fase 5 ging na een vlot verkoopproces de bouw van 38 woningen van start: 23 koopwoningen en 15 huurwoningen. De huurwoningen bouwen we in opdracht van Woonstichting De Kernen, waarmee we in dit plan al geruime tijd prettig en productief samenwerken. Ondertussen is de verkoop gestart van 38 koopwoningen in fase 6, waarin tevens 19 huurwoningen verrijzen. Later komen daar nog eens 27 huureenheden in fase 7 voor De Kernen bij. Dit betreft een cluster huurwoningen waarin tevens een bescheiden appartementengebouw is opgenomen. Dit geheel vormt - samen met de Flex- en eengezinswoningen - door mooi samenspel en architec­ tonische verschijning een markant en onderscheidend stedenbouwkundig accent binnen deze dorpse woonwijk.

www.hetleeuwseveld.nl

Website

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Realisatie

Geesink Weusten Architecten, Arnhem

Architect

Geesink Weusten Architecten, Arnhem

Pouderoyen Compagnons, Nijmegen

Stedenbouw

Het Leeuwse Veld 95 woningen

VOF Leeuwse Veld, Geffen

Beneden-Leeuwen

Woonstichting De Kernen, Hedel

woon- en speelplezier in Het Leeuwse Veld

Opdrachtgever

50

Niet alleen het woongedeelte maakt voortgang in Het Leeuwse Veld; ook de natuur groeit en bloeit. De brede watergang krijgt dankzij de toenemende begroeiing echte natuurwaarde. Het Cool Nature Speelpark – een uitdagend speelgebied voor kinderen – biedt eveneens een natuurlijke uitstraling. Bewoners van de verandawoningen in fase 6 kijken daar straks vanaf hun veranda prachtig op uit. Af­gelopen jaar is in de wijk een speeltuin voor jonge kinderen feestelijk geopend: De Leeuwentuin. Zo brengt Het Leeuwse Veld veel woon- én speelplezier. • fase 5 (38 woningen): bouw gestart in 4e kwartaal 2017; oplevering medio 2018; • fase 6 (57 woningen): verkoop gestart medio 2017; start bouw 2e kwartaal 2018.


51

en verder

Een blik op de woonwijk in 3d? www.ditisvanwanrooij.nl

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


In het Dongense landschap krijgt nieuwbouwwijk De ­Beljaart vorm langs zogenoemde stichten (paden) die aansluiten op de lintbebouwing aan de Hoge en Lage Ham. Vanaf deze stichten werd vroeger aan de ontginning van het land gewerkt; nu vormen ze de structuur voor het ambitieuze nieuwbouwplan. De Beljaart zal uiteindelijk ruim 800 woningen tellen, maar krijgt een rustig en ingetogen karakter dankzij de onderverdeling in kleinere buurtjes. Niet alleen de ‘lange lijnen van het landschap’ (de stichten) spelen een rol in de opzet van het plan, ook de centrale, groene as tussen de derde en vierde fase geeft een eigen karakter aan de wijk. Eind 2017 zijn de eerste 20 woningen opgeleverd als start van circa 100 woningen die wij in De Beljaart gaan realise­ ren. Dankzij het verkoopsucces zijn hieraan nog eens 10 ­woningen toegevoegd in fase 2, waarvan de bouw in volle gang is. Inmiddels zijn wij in fase 3 gestart met de ontwikkeling van een plan van 26 woningen (halfvrijstaand,

www.beljaart-dongen.nl

Website

derden

Realisatie

Inbo, Eindhoven

Geesink Weusten Architecten, Arnhem

Architect

Gemeente Dongen

De Beljaart 56 woningen

Stedenbouwkundige

Dongen

Opdrachtgever

De Beljaart, ­rustige en ­ingetogen woonwijk

Van Wanrooij Projectontwikkeling

52

tweekappers en rij- en hoekwoningen), waarbij een deel is bestemd als beleggershuurwoningen. De verkoop van de koopwoningen start begin 2018. En de eerste ideeën voor de daaropvolgende vierde fase liggen ook al op tafel. Zo ­dragen wij een flinke steen bij aan een dorpse en streek­ eigen nieuwbouwwijk, op een plek waar vroeger de grens lag tussen de Baronie van Breda en Graafschap Holland. Die grens waaraan De Beljaart haar naam ontleent. Nu kent de groene woonwijk geen ‘grenzen’ meer, maar wordt het gekenmerkt door zowel afwisseling als samenhang. De ­kinderen spelen er naar hartenlust in het spannende speelgebied Beljaart Buiten. • fase 2: 20 woningen opgeleverd; oplevering 10 w ­ oningen 2e kwartaal 2018; • fase 3 (26 woningen): start verkoop 1e kwartaal 2018; • fase 4: in ontwikkeling.


53

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


54

Je eigen woning samenstellen en de kosten van je keuzes direct berekenen? Dat kan met de Van Wanrooij Woningconfigurator, ontwikkeld in samenwerking met Woon­Connect. De kopers van onze laatste 9 woningen in de woonwijk Waterdael in Someren hebben er als eersten ervaring mee opgedaan en tot genoegen! Ze hebben hun eigen huis bij elkaar ‘geklikt’. Er zijn op deze manier 9 totaal verschillende woningen ontstaan: 3 rijwoningen en 6 tweekappers. Ze worden weliswaar opgebouwd vanuit hetzelfde casco, maar wijken duidelijk van elkaar af qua grootte, indeling en afwerking. In de Woningconfigurator zijn enkele succesvolle modellen/ plattegronden ondergebracht van Optio, ons flexibele woningconcept. In een gebruiksvriendelijke omgeving kunnen aspirant-kopers er zelf 24/7 mee aan de slag. Ze wandelen virtueel door de woning en bekijken al muisklikkend wat een uitbouw betekent voor de beschikbare woonruimte

en of de keuken aan de voorzijde leuker staat dan aan de achterzijde. Het programma berekent direct de gevolgen die de gemaakte keuzes hebben in de koopprijs. Zo kunnen we onze woningen nog beter afstemmen op de wensen van de individuele consument. Het mes snijdt aan meerdere kanten: de consument ‘klikt’ het huis gemakkelijk en snel naar eigen idee in elkaar. En wij als ontwikkelaar boeken tijdwinst in voorbereiding, calculatie en tekenwerk dankzij een slimme koppeling met ons BIM-model. Waterdael is een gezellige, puur Brabantse woonwijk waarin wij – inclusief deze 9 woningen - totaal al ca. 120 woningen (bijna een kwart van de hele wijk) hebben ontwikkeld. Dit zesde deelplan krijgt dus een bijzonder tintje. Hier zat elke koper zelf aan de knoppen. • alle woningen verkocht; • start bouw 1e kwartaal 2018; • oplevering eind 2018.

www.waterdael-3.nl

Website

derden

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Realisatie

Quadrant Architecten, Zevenbergen

Architect

Gemeente Someren

Stedenbouwkundige

Waterdael ca. 120 woningen

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Someren

Opdrachtgever

kopers aan de knoppen in ­Waterdael


55

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


56

In het karakteristieke dijkdorp Haaften realiseren wij een kleine, doch onderscheidende, uitbreiding met 31 woningen. Binnen het plangebied Haaften Noord is dit eigenlijk een woonwijkje op zich, met een eigen identiteit. De woningen staan in carrévorm met de achtertuinen naar elkaar toe; in het midden bevindt zich een parkeerterrein. Het betreft 14 tweekappers en 21 rij- en hoekwoningen in een gevarieerde, dorpse bouwstijl. De rijwoningen maken deel uit van korte blokjes (een blokje van vijf woningen, verder blokjes met slechts vier woningen), waardoor het geheel een vriendelijk en uitnodigend karakter krijgt. In de directe nabijheid staat het Kulturhus de Burcht van Haeften. Deze gloednieuwe multifunctionele accommodatie biedt onderdak aan twee scholen, kinderopvang, de bibliotheek en diverse ontmoetingsruimten. Drie gebouwdelen (sport, cultuur en onderwijs) liggen rondom een kas, een overdekte en transparante buitenruimte met veel groen. Deze kas, die refereert aan het tuinbouwkarakter van de Betuwe, is het

www.thuisinhaaftennoord.nl

Website

derden

Realisatie

Geesink Weusten Architecten, Arnhem

Architect

Haaften Noord 31 woningen

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Haaften

Opdrachtgever

Haaften Noord, dorps wonen naast de Burcht

hart van de zeer toegankelijke Burcht. Uiteraard organiseren wij in dit gebouw de kennismakingsmiddag voor de toekomstige bewoners. Het dorp Haaften zelf, onderdeel van de gemeente Neerijnen, heeft een goed winkelaanbod voor de dagelijkse boodschappen. Wie meer wil, kan gemakkelijk terecht in goed bereikbare plaatsen als Zaltbommel, Geldermalsen en Leerdam. Ook de aansluiting op het snelwegennetwerk is ideaal. En tenslotte is er natuurlijk het prachtige rivierengebied met de uiterwaarden van de Waal en de bijzondere dijkwoningen, boerderijen en historische panden. Haaften heeft het allemaal! • alle woningen verkocht; • bouw gestart in september 2017; • oplevering voorzien zomer 2018.


57

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


Met woningcorporatie Zayaz uit ’s-Hertogenbosch werken wij al vele jaren vruchtbaar en productief samen. Aan de Jan Pieterszoon Coenstraat en Dirk Hartogstraat heeft dat geleid tot een bijzonder herstructureringsproject. Onder regie van Zayaz is hier de bestaande, verouderde woonbebouwing gesloopt. Na de zomervakantie 2017 zijn wij gestart met de bouw van twee identieke, maar gespiegelde woongebouwen met een brede groenstrook ertussen. Galerijen en balkons wisselen elkaar in het straatbeeld af. Elk appartementengebouw telt 36 appartementen van twee of drie kamers in de sociale huursector. Ons flexibele woningconcept Optio ligt ten grondslag aan de ontwikkeling van dit appartementencomplex, met optimale variatie in maatvoering en indeling.

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Realisatie

Van den Hout en Kolen Architecten, Tilburg

Architect

Stedenbouwkundige

J.P. Coenstraat 72 appartementen

Zayaz, ’s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

Opdrachtgever

samenleving in het klein in twee appartementen­ gebouwen

Gemeente ’s-Hertogenbosch

58

In de tijden van Jan Pieterszoon Coen en Dirk Hartog gingen de zeeën nogal eens hoog, maar met de realisering van dit bouwplan blijven we gelukkig in rustig en veilig vaarwater. Aan de leefbaarheid en sociale veiligheid is veel aandacht besteed. Van alle kanten is er zicht op de groenstrook tussen de twee woongebouwen. Er zijn ook woningen op de begane grond gesitueerd, dus geen lange rijen met saaie bergingen naast elkaar. Oud-bewoners van deze straten genieten voorrang bij de woningtoewijzing. De appartementengebouwen zijn bestemd voor een- en tweepersoons­ huishoudens, jongeren en ouderen, mannen en vrouwen. De samenleving in het klein dus, in twee appartementen­ gebouwen. • bouw gestart september 2017; • oplevering omstreeks zomer 2018.


59

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


Genieten van een eigen eiland, met water rondom, prachtige ruime percelen en royale woningen in chalet-stijl. Dat is mogelijk in ons project Eiland G, in plandeel De Veenderij in Veenendaal-oost. De romantische stijl van de 14 tweekappers en 4 vrijstaande woningen is kenmerkend voor deze ruim opgezette en toch intieme locatie: ornamenten op de kopgevels, ambachtelijke details en metselwerk met veel variatie. Het gevarieerde straatbeeld past goed bij de lommerrijke omgeving van Veenendaal, de dynamische groeigemeente die met haar tijd mee gaat. Zo wordt Veenendaal-oost volstrekt ‘gas-loos’ gerealiseerd dankzij toepassing van duurzame stadsverwarming volgens het DEVO-systeem met warmtepompen, ondergrondse warmte- en koudeopslag en een warmtekrachtcentrale. Voor de bewoners is daar niets van te merken, want alle voorzieningen bevinden zich buiten de woning. Ze zitten er gelukkig warmpjes bij en kunnen volop profiteren van hun prachtige woonpaleis en van alle extra’s die er te kiezen zijn, zoals fraaie uitbouwen,

www.woneninveenendaaloost.nl

Website

derden

Realisatie

Architect

BDP Khandekar, Rotterdam

Stedenbouwkundige

Eiland G 18 woningen

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Veenendaal

Opdrachtgever

het romantische ‘eilandgevoel’ in Veenendaal

Architectenbureau Visser en Bouwman, ‘s-Hertogenbosch

60

extra slaapkamers en gespiegelde indelingen. Op de warme zomeravonden kan het romantische ‘eilandgevoel’ helemaal floreren: heerlijk relaxen in eigen tuin en spetteren in het water rondom dit wonderschone woonwijkje. • verkoop gestart medio 2017; • start bouw 1e kwartaal 2018.


61

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


62

Ten zuiden van de woonkern Beek verrijst de nieuwe wijk De Beekse Akkers. De gemeente Laarbeek wil hier een aantrekkelijk woongebied realiseren door statige brede lanen en een grote variatie in architectuurstijlen. De Beekse Akkers kan op termijn uitgroeien tot de grootste nieuwbouwlocatie van Laarbeek. Voor ons is het ‘de eerste keer’ in Beek en Donk, maar de goede samenwerking met de gemeente Laarbeek voelt vertrouwd. Totaal bouwen we hier ruim 45 koopwoningen. Met woCom hebben we een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van enkele sociale huurwoningen. Deze woningen zullen met name bestemd zijn voor mensen in de lagere inkomensgroepen. De eerste fase van 30 koopwoningen bieden we aan in een ruime variatie van rij- en hoekwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. De kopers krijgen veel vrijheid om de woning aan te passen naar eigen wens, zowel qua omvang, indeling als ook qua afwerking. Een aanbouw op de begane

grond, slaapkamers op de eerste verdieping samenvoegen of een extra dakkapel en 2e badkamer op zolder, het kan allemaal. De ruime variatie en keuzes doen geen afbreuk aan de samenhang van dit project in dorpse sfeer. De architectuur sluit goed aan bij de landelijke omgeving. Beek en Donk mag dan een voormalige ‘heerlijkheid’ zijn; het wonen is er nog steeds heerlijk. • enorme belangstelling bij start verkoop; • start verkoop 1e fase oktober 2017; • start bouw medio 2018.

www.beekse-akkers.nl

Website

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Realisatie

Geesink Weusten Architecten, Arnhem

Architect

Stichting Dorp Stad & Land, Rotterdam

Stedenbouw

Van Wanrooij Projectontwikkeling

De Beekse Akkers 45 woningen

woCom, Someren

Beek en Donk

Opdrachtgever

Heerlijk wonen in De Beekse Akkers


63

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


64

Ruim later dan in buurstad Eindhoven lijkt de woningmarkt in Helmond nu ook in stroomversnelling te komen. Voor ons was met de ontwikkeling van Stepekolk-Noord het eerste schaap over de dam. Inmiddels zijn we al weer druk met drie andere projecten, de dynamiek is groot. De bouw van 26 woningen in Stepekolk-Noord (11 vrije sector huurwoningen en 15 vrije sector koopwoningen) gaat begin 2018 van start. Dit project is gelegen in één van de zogenoemde ‘Buitens’ van Brandevoort, op een zeer markante plek bij de entree van dit plandeel. De wat lagere en brede woningen met een landelijke uitstraling liggen tevens dichtbij de ecologische zone die onlangs in gebruik is genomen, het aantrekkelijke parkgebied van de wijk. In een ander deelgebied in Brandevoort – Liverdonk – is medio 2017 gestart met de bouw van 26 beleggershuurwoningen, waarmee we dit woongebied voor een nieuwe

derden

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Realisatie

LXarchitecten, Helmond

Inbo, Eindhoven

VFO Architects, Eindhoven

HilberinkBosch Architecten, Berlicum

Architect

Gemeente Helmond

Stedenbouwkundige

Borgdonck O.G.

Bouwinvest, Amsterdam

Brandevoort/Stepekolk-Noord Brandevoort/Liverdonk Suytkade-Noord Brouwhuis/Heiakker ca. 150 woningen

Opdrachtgever

Helmond

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Helmond op stoom met ­nieuwbouw

doelgroep binnen bereik brengen. Liverdonk krijgt een rustig en landelijk karakter in een groene omgeving, maar onderscheidt zich door lichte steentinten en zal uitgroeien tot het ‘witte dorp’ van Brandevoort. Suytkade is een bruisende wijk in wording nabij het centrum van Helmond, met actie en dynamiek in o.a. het Leisure­ complex van Fitland en de cultuurtempel Cacaofabriek. Na ontvlechting van de Grond Exploitatiemaatschappij (GEM) ontstond er ruimte voor andere marktpartijen. Wij gaan hier nu als eerste van start met een deelplan voor totaal 55 grondgebonden woningen in een stedelijke setting. In een eerste fase realiseren we 28 woningen. Opvallend zijn de 7 luxe geschakelde woningen aan het water (langs de Verlengde Aa) met drie volwaardige woonlagen en Franse balkons en terrassen direct aan het water! Aan de Suytboulevard bouwen we 11 stoere stadswoningen en aan de Motte 10 rij- en hoekwoningen in trapezium-vorm en met een afwis-


65

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


66

www.suytkade-helmond.nl

www.stepekolk-helmond.nl

www.heiakker-helmond.nl

Brandevoort/Stepekolk-Noord Brandevoort/Liverdonk Suytkade-Noord Brouwhuis/Heiakker ca. 150 woningen

Website

Helmond

selende vormgeving van de daken, waarmee dit blok een dynamische aanblik krijgt.

Het zal duidelijk zijn: Helmond ligt goed op stoom met de nieuwbouw en wij blazen onze partij daarin mee!

In de wijk Heiakker tenslotte, onderdeel van stadsdeel Brouwhuis, hebben we in de crisisjaren met succes circa 60 woningen gerealiseerd. Nu ontwikkelen we nieuwe vervolgplannen. In het noordelijk plandeel komen 16 royale tweekappers in dezelfde beeldtaal als de eerdere projecten. Dit deel sluit qua architectuur aan op de oude kern van Brouwhuis: traditionele zadeldaken, met een knipoog naar de jaren ’30. In Heiakker-Zuid zijn 23 rij- en hoekwoningen in ontwikkeling met een modernere uitstraling. Bij een succesvolle verkoop kunnen we snel doorschakelen naar de afronding van deze nieuwbouwwijk.

• Stepekolk-Noord (26 woningen): start bouw 1e kwartaal 2018; • Liverdonk (26 woningen): bouw gestart medio 2017; oplevering voorjaar 2018; • Suytkade-Noord (55 woningen): verkoop gestart ­november 2017; start bouw medio 2018; • Heiakker: verkoop 16 tweekappers gestart medio 2017; start bouw 1e kwartaal 2018; verkoop 22 rij- en hoek­ woningen start voorjaar 2018.


67

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


68

Aan de noordzijde van nieuwbouwwijk De Bouverijen in Teteringen realiseren wij 55 koop- en huurwoningen. Dit plandeel ligt deels direct aan het water en nabij het natuurrijke buitengebied. Ruime woningen op royale kavels komen hier; jaren dertig stijl in een modern jasje. Teteringen wordt beschouwd als een van de luxere dorpen nabij Breda en dat komt tot uiting in het ontwerp voor dit nieuwbouwproject. Wij hebben – in overleg met de gemeente – tevens de vormgeving van de openbare ruimte ontworpen. De weidsheid van het buitengebied loopt door in deze aantrekkelijke woonwijk. Er is volop variatie in de uiterlijke verschijning van de woningen, zowel in kleur- als materiaalgebruik. Opvallend zijn de royale schoorstenen van de woningen, die een grote mate van individualiteit benadrukken. Het plan bevat naast 49 koopwoningen ook 6 huurwoningen, die wij bouwen in opdracht van AlleeWonen.

www.thuisinbouverijen.nl

Website

Inbo, Eindhoven

Architect

Gemeente Breda

Stedenbouwkundige

Van Wanrooij Projectontwikkeling

De Bouverijen 55 woningen

AlleeWonen, Breda

Teteringen

Opdrachtgever

de Bouverijen, het beste van veel werelden

Er is veel belangstelling, met name vanuit de stad Breda. Geen wonder, want de bewoners profiteren straks van het beste van veel werelden: Teteringen is een gezellig en overzichtelijk kerkdorp met alle benodigde dagelijkse voorzieningen. Het bruisende centrum van Breda ligt op een afstand van slechts tien fietsminuten. En de omgeving is ruim bedeeld met groen en natuur, zoals de Vrachelse Heide en de Teteringse Heide met onder meer een grote zandver­ stuiving. Vanuit dit deel van De Bouverijen loop je zo de Lage Vuchtpolder in, een parel van de zogenoemde ‘natte natuur’ met weidevogels en grazend vee. Heerlijk wonen aan de rand van de natuur dus in Teteringen. • nagenoeg alle woningen verkocht; • start bouw verwacht in 2e kwartaal 2018.


69

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


70

www.nieuw-salamander.nl

Website

derden

Realisatie

Geesink Weusten Architecten, Arnhem

Architect

Gemeente Veenendaal

Stedenbouwkundige

Nieuw Salamander 76 woningen

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Veenendaal

Opdrachtgever

zeldzaam mooi plan: Nieuw Salamander

Zo zeldzaam als de salamander in Nederland is, zo zeldzaam mooi is ons nieuwbouwplan Nieuw Salamander in Veenendaal. De locatie ligt aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug, ten oosten van de bestaande villawijk Salamander. De nieuwe buurt krijgt 76 woningen in een ruime differentiatie aan typen en formaten: rij- en hoekwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen en ‘landhuizen’. De ‘landhuizen’ worden gevormd door 5 royale rijwoningen met aan de achterzijde een vrij uitzicht op de groene o ­ mgeving. Deze extra brede woningen hebben een ­inpandige fietsenberging, waardoor de achtertuin niet bebouwd en volledig groen is.

en metalen beplatingen op dakranden geven elke woning een rijzig en eigen karakter. Oneindig veel opties voor uitbreiding en indeling maken het woonfeest compleet. In Nieuw Salamander liggen alle woningen op ruime kavels in een bijzondere, groene omgeving. Op de Utrechtse Heuvelrug kun je eindeloos fietsen en wandelen door heuvelachtige, veelkleurige bossen en heidevelden. Aan de andere kant biedt Veenendaal – met stedelijke allure en toch een dorpse sfeer - alle denkbare voorzieningen en een rijk verenigingsleven. Met Nieuw Salamander is een nieuwe standaard in de ontwikkeling van nieuwe woonwijken gezet.

De enorme variatie in dakrichtingen, gevelindelingen, baksteenkleuren en detailleringen geeft deze woonwijk een zeer gedifferentieerd karakter, dat bovendien als statig én vriendelijk is te kenschetsen. Eigenwijze schuine dakoverstekken met slanke klossen, Franse balkons, erkers, s­ iermetselwerk, verticale belijningen

• fase 1 (39 woningen): alle woningen verkocht; bouw gestart eind 2017; • fase 2 (37 woningen): verkoop is gestart; start bouw voorjaar 2018.


71

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


72

In het eigenzinnige St. Willebrord komt voor ’t eerst sinds lange tijd weer nieuwbouw op wat grotere schaal van de grond. Dat is een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van de leefbaarheid van dit dorp, waar het toch al prettig wonen is. In samenwerking met woningcorporatie Thuisvester realiseren wij hier totaal 106 woningen tussen de Irenestraat en de Emmastraat in het nieuwbouwproject Oranje-Nassau. Het project valt uiteen in de deelplannen Oranje en Nassau, elk met 53 woningen, zowel sociale ­huurwoningen als koopwoningen in een ruime variatie: starterswoningen, rij- en hoekwoningen, tweekappers en enkele vrijstaande woningen. Deelplan Oranje bevat ook een vrije bouwkavel. Van een eerste fase met 21 koopwoningen en 12 huurwoningen is de bouw inmiddels gestart.

www.nieuwbouw-sint-willebrord.nl

Website

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Realisatie

Quadrant Architecten, Zevenbergen

Architect

Gemeente Rucphen

Stedenbouwkundige

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Oranje-Nassau 106 woningen

Thuisvester, Oosterhout

St. Willebrord

Opdrachtgever

woonwijk met ­koninklijk tintje in St. Willebrord

Deze ‘inbreidingswijk’ krijgt een traditioneel-dorpse uitstraling met klassieke elementen, zoals doorgemetselde zijgevels, traditionele pannendaken en sfeerverhogende verbijzonderingen als luiken, accenten met rollagen en raamverdelingen met roedes. En natuurlijk bouwen we hier in een hoog tempo, in dit dorp dat zoveel snelle wielrenners voortbracht, zoals Wout en Rini Wagtmans en Jacques Hanegraaf. Met de naam van het nieuwbouwproject is aansluiting gezocht bij de bestaande straatnamen. Hieraan wordt straks nog een nieuwe straat toegevoegd die dwars door de nieuwe wijk loopt: de Máximastraat. Zo krijgt wonen in dit deel van St. Willebrord een koninklijk tintje. • fase 1: 12 huurwoningen en 21 koopwoningen in ­uitvoering; oplevering najaar 2018; • fase 2: 20 koopwoningen in verkoop.


73

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


74

De nieuwbouwwijk Veghels Buiten krijgt vorm als een aaneenschakeling van kleine en grote buurtschappen in het landelijk groen met elk een eigen identiteit en thema. Wij gaan hier ‘Het Gehucht’ realiseren, een buurtschap met zo’n 170 projectmatige woningen en ca. 20 bouwkavels. Het plangebied ligt tussen de Erpseweg en Ham, ten oosten van de Langsteeg. Realisering gaat in 3 fasen van elk ca. 50 woningen. Het Gehucht krijgt – net als de buurtschappen van vroeger – een centraal pleintje van waaruit de licht gebogen straten met hier en daar hofjes ontspringen. Het wordt een mix van rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen door elkaar, zonder een al te duidelijk patroon. Aan de buitenzijde biedt Het Gehucht straks een zogenoemd ‘kappenlandschap’: hier krijgen de woningen lage goothoogtes en relatief ‘veel dak’ als verwijzing naar de boerderijen en schuren van weleer. Ondanks de nostalgische sfeer kunnen de

www.brabantopzijnbest.nl

Website

derden

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Realisering

Inbo, Eindhoven

Architect

Gemeente Meierijstad, Veghel

LOS stadomland, Vught

Stedenbouwkundige

VOF Veghels Buiten

Veghels Buiten, Het Gehucht ca. 170 woningen

Area Wonen, Uden

Veghel

Opdrachtgever

Veghels Buiten op z’n best in Het Gehucht

toekomstige bewoners van Het Gehucht natuurlijk rekenen op woningen met comfort en duurzaamheid van vandaag, in een brede mix van koop en huur en voor elke portemonnee. Rondom is het groen, groen en nog eens groen. Het Gehucht wordt Veghels Buiten op z’n best! • verkoop fase 1 start 1e kwartaal 2018.


75

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


Meanderende waterpartijen, een mooie groene inrich­t­ ing van de wijk, veel speelplekken en natuurlijk een rijke variatie van woningtypen kenmerken de nieuwbouw­ wijk Oosterweyden in Maurik. De merkbelofte - Maurik’s mooiste buiten – wordt volledig waargemaakt. Van de ruim 350 woningen die hier verrijzen zijn er inmiddels zo’n 150 gerealiseerd in de deelplannen Grutto-Noord, Grutto-Zuid en De Hoven. Nu is deelplan ’t Eiland Oost in verkoop met 10 starters­ woningen, 12 rijwoningen en 4 levensloop bestendige tweekappers in het middengebied. En daarnaast 7 grote vrijstaande woningen aan de zuidrand (met tuinen op het zuiden en gelegen aan een fraaie watergang). Daarbij komen nog 10 tweekappers en vrijstaande woningen aan de oostrand, uitkijkend over een grote groenzone. De starterswoningen kennen een gelimiteerde prijs en voor kopers zijn dankzij de gemeente Maurik nog startersle­ningen beschikbaar.

www.oosterweyden.nl

Website

derden

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Realisatie

Quadrant Architecten, Zevenbergen

Architect

Stedenbouwkundige

Oosterweyden 114 woningen

Ontwikkelingsmaatschappij Maurik C.V.

Maurik

Opdrachtgever

Oosterweyden, Maurik’s mooiste buiten

Urban Jazz Stedenbouw & Landschap, Breda

76

Met de ontwikkeling en bouw in ’t Eiland Oost maken we in Oosterweyden nu een sprong over de centrale watergang en komen we in het oostelijk deel van het plangebied richting rondweg en sportvelden. De royale woningen aan de zuidkant hebben een prachtig uitzicht over de omringende weilanden die dit gebied zo kenmerken. De (toekomstige) bewoners van Oosterweyden wonen weliswaar op korte afstand van de dorpskern, maar genieten toch vooral van een zee van ruimte, groen en water in en rondom hun wijk. Dat is pas puur genieten! • deelplan Grutto Zuid: 10 levensloopbestendige woningen in aanbouw; oplevering voorjaar 2018; • deelplan De Hoven: 20 tweekappers verkocht en in aanbouw, oplevering medio 2018; 38 rijwoningen ­opgeleverd; 7 woningen start bouw voorjaar 2018; • deelplan ’t Eiland Oost: 43 woningen in verkoop; start bouw 2e kwartaal 2018.


77

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


Aan de rand van Wijchen is een nieuwe stap gezet in de bouw van de aantrekkelijke, dorpse en groene woonwijk Huurlingsedam. Het omringende landschap bood inspiratie voor de vormgeving en architectuur van de wijk, waarvan ‘deel 2’ nu in ontwikkeling komt. Elke woning krijgt een e­ igen identiteit door de grote variatie in vormen, m ­ ateriaalgebruik en kleuren. Korte straatjes, intieme ­plein­tjes, fleurige speelplekken en groene veldjes bieden volop mogelijkheden tot informele en ongedwongen ontmoeting. Totaal komen in dit plandeel 231 woningen, waarvan 50 huurwoningen. Wij gaan er van start met fase 2A, die 58 woningen bevat in een ruime variatie van typen: 13 een­gezinswoningen, 15 starterswoningen, 14 hoek­ woningen en 16 tweekappers. Het zijn royale woningen met optimaal woongenot en veel keuzemogelijkheden voor kopers. Eigentijds en dorps wonen, dichtbij het levendige Wijchen enerzijds en de groene, natuurrijke omgeving anderzijds.

www.huurlingsedam.nl

Website

derden

Realisatie

Architectenbureau Visser en Bouwman, ’s-Hertogenbosch

Architect

Stedenbouwkundige

Huurlingsedam 58 woningen

VOF Huurlingsedam

Wijchen

Opdrachtgever

dorps en duurzaam wonen in Huurlingsedam

KuiperCompagnons, Rotterdam

78

De belangstelling voor de woningen is overweldigend. Huurlingsedam-2 staat niet alleen voor dorps, maar ook voor duurzaam wonen. De woningen zijn energiezuiniger dan de meeste nieuwbouwwoningen in Nederland: de Energie Prestatie Coëfficiënt bedraagt gemiddeld 0,36, dat is 10% lager dan de minimumeis die de overheid aan nieuwbouwwoningen stelt. Kopers kunnen bovendien een energiepakket kopen waarmee de Energie Prestatie Coëfficiënt op 0,0 uitkomt! De gemeente Wijchen faciliteert dit zo nodig met een duurzaamheidslening. Ook de afvoer van het regenwater is in de nieuwbouwwijk op milieuvriendelijke wijze geregeld. Optimaal woongenot tot in lengte van jaren dus, want: duurzaam duurt ’t langst. • fase 2A: start verkoop 58 woningen september 2017; • start bouw fase 2A: 2e kwartaal 2018; • start verkoop fase 2B: maart 2018.


79

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


80

Koolhoven is één van de grootste nieuwbouwlocaties van Tilburg, gelegen aan de westkant van de stad. Er zijn inmiddels zo’n 1.700 woningen gerealiseerd, waarvan 1.500 in Koolhoven-west. Enkele jaren geleden is gestart met Koolhoven-Buiten, het oostelijke deel van de wijk. Wij realiseerden met VOF Koolhoven al zo’n 100 woningen in Buitenhof, dit plandeel wordt gekenmerkt door een natuurstrook met de meanderende Donge. We hebben dit jaar de sprong naar de overkant van de beek gemaakt, waar nog zo’n 120 woningen gebouwd zullen worden in Buitenhof-Oost. Hier komen kwalitatief goede, traditionele woningen in overwegend roodbruine tinten. De natuur reikt letterlijk tot aan de voordeur; de inrichting van de wijk sluit helemaal aan op de beekvallei. Her en der grazen straks Schotse Hooglanders soms tot bijna de voordeur, hetgeen het gevoel van landelijk wonen verder zal versterken. Een eerste fase met 39 woningen is dan ook vlot verkocht; de verkoop van de tweede fase met 42 woningen is in het najaar gestart en een derde fase komt komend voorjaar

www.buitenhofoost.nl

Website

derden

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Realisatie

Inbo, Eindhoven

Architect

wUrck, Rotterdam

VOF Koolhoven

Koolhoven, Buitenhof-Oost ca. 220 woningen

Opdrachtgever

Tilburg

Stedenbouwkundige

buitengewoon Koolhoven groeit als kool

in verkoop. Zo groeit Koolhoven als kool: de wijk nadert in hoog tempo haar voltooiing. Er is al een groot en gezellig wijkfeest geweest ter gelegenheid van ’10 jaar Koolhoven’. Er wonen veel jonge mensen met een toenemend aantal kleine kinderen in deze steeds groenere wijk met ‘speeldernissen’, natuurpaden, een eigen school, en met een NS-station, winkelcentra en sportvoorzieningen nabij. Tegelijkertijd ben je binnen een kwartier in hartje Tilburg, dankzij een stelsel van fietspaden en uitvalswegen. Wonen in Koolhoven is niet voor niets ‘Buitengewoon Wonen’. • circa 100 woningen Buitenhof opgeleverd; • 1e deelplan Buitenhof-oost (39 woningen): verkoop gestart juni 2017; start bouw februari 2018; • 2e deelplan Buitenhof-Oost (42 woningen): start verkoop oktober 2018; • 3e deelplan Buitenhof-Oost (41 woningen): start verkoop 1e helft 2018.


81

en verder

Een blik op de woonwijk in 3d? www.ditisvanwanrooij.nl

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


De gemeente Oss timmert flink aan de weg in ambitieuze woningbouwplannen met als doel: een krachtige stad met vitale dorpen. Met plezier en overtuiging werken wij aan verscheidene van die plannen mee. In Horzak zijn we al geruime tijd actief. Nu realiseren wij in deze wijk 19 luxe tweekappers en vrijstaande woningen aan de Laan der Romeinse tijd, één van de statige lanen. Het zijn royale woningen met schuine kappen, riante overstekken en een nostalgische warme uitstraling. Eind 2017 kwamen er nog eens 7 luxe woningen in verkoop. Dit betreft extra energiezuinige woningen (EPC 0). De opzet van Horzak mag verwijzen naar nederzettingen uit de prehistorie, de woningen die wij er bouwen zijn eigentijds en duurzaam. Voor Achmea hebben we dit jaar in Horzak ook al 34 luxe beleggershuurwoningen en voor BrabantWonen 17 sociale huurwoningen opgeleverd.

De nieuwbouwwijk Mettegeupel – in de nabijheid van sportvelden en het centrum van Oss - krijgt als kenmerkend element een groot groen park, dat het noordelijke en zuidelijke plandeel met elkaar verbindt. Wij verzorgen ook de aanleg van dit landschapspark, evenals het overige groen, de riolering en de wegen. In Mettegeupel komen 84 woningen in twee wijkdelen: het noordelijk deel krijgt luxe woningen (tweekappers en vrijstaand); het zuidelijke deel rijwoningen (met 3 woonlagen) en patiobungalows in een tweelaagse uitvoering. Deze laatste woningen vinden zowel bij jongeren als senioren gretig aftrek. Voor de eerste fase met 60 woningen (44 koopwoningen en 16 beleggershuurwoningen) is de verkoop gestart. Daarnaast is de bouw van het Hospice, in opdracht van BrabantWonen, in oktober opgeleverd.

derden

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Realisatie

De Twee Snoeken, ‘s-Hertogenbosch

Architectenbureau Visser en Bouwman, ‘s-Hertogenbosch

Maat Architecten, Rotterdam

Hilberink Bosch Architecten, Berlicum

Quadrant Architecten, Zevenbergen

Architect

Hilberink Bosch Architecten, Berlicum

BPD.khandekar, Rotterdam

Gemeente Oss

Stedenbouwkundige

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Borgdonck O.G.

VOF Bouwontwikkeling Oss

BrabantWonen, Oss

Horzak Mettegeupel-Oost De Kwekerij ca. 210 woningen

Opdrachtgever

Oss

Syntrus Achmea, Amsterdam

met ambitie aan de weg timmeren in Oss

Architectenbureau Hein Koppens, Heesch

82


83

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


Parkachtig wonen tenslotte staat centraal in De Kwekerij, op de plek van een voormalig kwekerijcomplex, waarvan de boerderij helaas door brand is vernield. Wij gaan deze boerderij op dezelfde plek in vergelijkbare stijl terugbrengen in de vorm van 2 boerderijwoningen onder één kap. In dit plan komen 52 woningen in een ruime variatie: van rij- en hoekwoningen tot tweekappers en parkbungalows. Een eerste fase van 22 woningen is vlot verkocht en de tweede fase is daarom versneld in verkoop gebracht, zodat we de bouw in één stroom kunnen realiseren. Ook hier verzorgen we de complete gebiedsontwikkeling, dus inclusief groenaanleg (aansluitend op het bestaand Sibeliuspark), bouw- en woonrijp maken. Zo timmeren wij in Oss ook aan de weg.

www.wonenindekwekerij.nl

www.horzak-oss.nl

Horzak Mettegeupel-Oost De Kwekerij ca. 210 woningen

Website

Oss

www.mettegeupel-oss.nl

84

• Horzak: 34 woningen voor Syntrus Achmea opgeleverd; 17 woningen voor BrabantWonen opgeleverd; 19 koopwoningen in aanbouw; 7 energieneutrale woningen in verkoop eind 2017; • Mettegeupel: Hospice eind 2017 opgeleverd; verkoop 1e fase 56 woningen gestart oktober 2017; 2e fase 28 woningen start verkoop 1e kwartaal 2018; start bouw 2e kwartaal 2018; • De Kwekerij: 52 woningen verkoop 1e fase afgerond; verkoop 2e fase gestart; bouw is in 4e kwartaal 2017 gestart.


85

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


‘Leven in De Lanen’ is leven met een vrijwel permanent vakantiegevoel in een nieuwe woonwijk waar de natuur dichtbij is. De Lanen maakt deel uit van nieuwbouwwijk De Groote Wielen in Rosmalen. Wij realiseerden eerder al meerdere projecten in deelgebieden De Watertuinen en De Hoven, maar in De Lanen is dit ons eerste deelplan. Het bevat 44 woningen in een grote verscheidenheid. Voor alle doelgroepen hebben we een passend aanbod: van eengezinswoning tot vrijstaande woning en van koopwoning tot sociale huurwoning en beleggershuurwoning. De 12 sociale huurwoningen bouwen we in opdracht van woningcorporatie Zayaz en deze woningen krijgen het ­predicaat Nul-op-de-Meter. Dat wil zeggen dat de bewoners in de toekomst bij gemiddeld verbruik geen energiekosten zullen hebben. Dankzij een warmtepomp betrekken de woningen hun warmte bij Moeder Aarde, terwijl PV-panelen op het dak elektriciteit opwekken. Triple beglazing en een optimaal isolatiepakket zorgen voor een zuinig verbruik.

www.goedleven-degrootewielen.nl

Website

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Realisatie

Architect

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stedenbouwkundige

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Borgdonck O.G.

De Groote Wielen, ­deelgebied De Lanen 44 woningen

Opdrachtgever

Rosmalen

Zayaz, ’s-Hertogenbosch

de paden op in De Lanen

Architectenbureau Visser en Bouwman, ’s-Hertogenbosch

86

Het plan bevat verder 13 huurwoningen in de vrije sector en 19 vrije sector koopwoningen (rij- en hoekwoningen, tweekappers en 1 vrijstaande woning). Ook deze woningen scoren hoog op energiezuinigheid en duurzaamheid. Ze zijn bovendien royaal van opzet en fraai vormgegeven, met vele keuzemogelijkheden voor de kopers. De aantrekkelijke omgeving doet de rest, want je kunt in deze buurt eindeloos varen, vissen, zwemmen, fietsen en wandelen. Dus: de paden op in De Lanen! • alle woningen verkocht; • start bouw 1e kwartaal 2018.


87

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


88

In Oirschot zijn in nieuwbouwwijk Moorland al heel wat woningen en appartementen gerealiseerd, in een mooie mix van koop en huur en in een gevarieerde en aantrekkelijke architectuur. Wij kwamen in Moorland aan zet in een periode dat de woningmarkt min of meer stilgevallen was. Met het goede aanbod op de juiste plek en vanwege onze gedegen online marketingaanpak is een gestage bouwstroom op gang gekomen. Herenhuizen aan het kanaal, patiobungalows voor senioren én starters, sociale huurwoningen en -appartementen en beleggershuurwoningen vonden gretig aftrek in Moorland. Het gebied heeft zich ontwikkeld tot een fraaie, groene woonwijk in Oirschot, slechts door het Wilhelminakanaal gescheiden van de monumentale en levendige dorpskern. Al met al realiseerden wij hier zo’n 125 woningen in enkele jaren. In goede samenwerking met de gemeente komt Moorland daarmee langzamerhand tot een afronding.

www.dehille-middelbeers.nl

www.moorland-oirschot.nl

Website

derden

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Realisatie

Geesink Weusten Architecten, Arnhem

Quadrant Architecten, Zevenbergen

LSWA Architecten, Oirschot

Inbo, Eindhoven

Architect

Gemeente Oirschot

Pouderoyen Compagnons, Nijmegen

Stedenbouwkundige

De Hille ca. 145 woningen

Borgdonck O.G.

Middelbeers

Opdrachtgever

Moorland

Wooninc., Eindhoven

Oirschot

Van Wanrooij Projectontwikkeling

soepele afronding van dorpswijken in Oirschot en Middelbeers

Een vergelijkbare situatie heeft zich voorgedaan in een andere kern van de gemeente Oirschot: Middelbeers. Hier was onder invloed van de crisis op de woningmarkt de ontwikkeling van het dorpse nieuwbouwwijkje De Hille enkele jaren gestagneerd. Ook in Middelbeers hebben wij de markt weer ‘losgetrokken’ met woningen in een eerlijke en eenvoudige vormgeving: 5 sociale huurwoningen voor senioren en 7 koopwoningen (deze opdracht werd via een tender verworven van Wooninc.), 5 beleggershuurwoningen en 4 tweekappers (verkregen via een tender uitgeschreven door de gemeente Oirschot). Zo zijn wij ook groot in kleine plannen, waarmee dorps­ wijken soepel tot een afronding komen. • Moorland: 47 woningen en 19 appartementen op­ geleverd in 2017; 10 tweekappers verkocht en in aanbouw, oplevering medio 2018; • De Hille: start bouw 21 woningen, 1e kwartaal 2018.


89

en verder

Een blik op de woonwijk in 3d? www.ditisvanwanrooij.nl

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


Sint-Oedenrode – sedert begin 2017 deel van de gemeente Meierijstad - is een aantrekkelijke woonplaats, landelijk gelegen aan de meanderende Dommel. De omgeving biedt een prachtig landschap van laaggelegen graslanden, broekbossen, houtwallen en ruisende populieren. Het dorp zelf – in de volksmond Rooi - kent een levendige, historische Markt en fraaie monumenten, zoals de Knoptoren en kasteel Henkenshage. Geen wonder dat Sint-Oedenrode in trek is als woonplaats, zeker nadat de bouw er geruime tijd op een laag pitje heeft gestaan. Nu ontwikkelen wij aan de noordkant van het dorp een gevarieerd plan met 17 sociale huurwoningen, 5 beleggershuurwoningen en in de koopsector 2 hoekwoningen, 8 royale tweekappers en 17 éénlaagse patiowoningen. De sociale huurwoningen worden gebouwd in opdracht van woningcorporatie Wovesto, waarvoor onlangs ook 11 huurwoningen in het nabijgelegen Boskant zijn gerealiseerd. De 8 tweekappers met ‘chique dorpse uitstraling’

www.rooisegaard-sint-oedenrode.nl

Website

derden

Realisatie

Architect

Gemeente Sint-Oedenrode

Stedenbouwkundige

Borgdonck O.G.

VOF Sluitappel

Sluitappel-noord / Rooise Gaard ca. 50 woningen

Opdrachtgever

Sint-Oedenrode

Wovesto, Sint-Oedenrode

wonen naar eigen wens in Sint-Oedenrode

Architectenbureau Visser en Bouwman, ’s-Hertogenbosch

90

krijgen allemaal een eigen signatuur mee. Dat varieert van rode baksteen tot wit geschilderde gevels en van erkers tot raampartijen met klassieke luiken. Afwisseling is troef en toch is er een mooie samenhang. De patiowoningen worden uitgevoerd in drie varianten, tot stand gekomen nadat belangstellenden hun woonwensen en voorkeuren hebben aangegeven op een drukbezochte informatieavond. Keuzes zijn mogelijk tussen een grote en kleine patio, 2 of 3 slaapkamers en tussen doorzonkamer of L-vormige woonkamers. Het begrip ‘wonen naar eigen wens’ krijgt hier dus op een bijzondere wijze gestalte. De Rooise Gaard kent straks een grote verscheidenheid aan vruchten. • 10 koopwoningen en 5 beleggershuurwoningen verkocht en in aanbouw; oplevering medio 2018; • bouw 17 sociale huurwoningen gestart; oplevering 3e kwartaal 2018; • verkoop 17 patiowoningen gestart eind 2017.


91

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


Heel wat scholieren leerden aan de Meierijlaan in ­Eindhoven koken en serveren, want ooit stond op deze plek een schoolgebouw van horecaopleiding De Rooi Pannen. Wegens succes verhuisde de opleiding naar een groter pand en voor de oude school brak daarmee een periode van tijdelijk gebruik, leegstand en uiteindelijk verloedering aan. Een prima plek voor woningbouw, was het oordeel van de gemeente Eindhoven. En dat is zeker het geval, want de woningen liggen naast één van de hoofdontsluitingswegen van stadsdeel Woensel. Van hieruit is men in een wip in winkelcentrum Woensel en in het stadshart van Eindhoven, maar ook op het snelwegennetwerk rond Eindhoven. En is de auto aan vervanging toe, dan is - op loopafstand van de woningen - keuze te over in Autowijk Eindhoven met vele showrooms vol fonkelende nieuwe auto’s.

derden

Realisatie

Architect

Gemeente Eindhoven

Stedenbouw

Meierijlaan 24 woningen

Bouwinvest, Amsterdam

Eindhoven

Opdrachtgever

schoolvoorbeeld van bouwen naar behoefte in Eindhoven

Quadrant Architecten, Zevenbergen

92

Na de sloop van de school worden 24 beleggershuur­ woningen gerealiseerd die qua uiterlijk perfect aan­sluiten bij de aangrenzende bestaande woonbebouwing. De woningen zijn verkocht aan belegger Bouwinvest waarmee wij in 2017 een packagedeal sloten voor de bouw van ruim 300 woningen, vooral in Noord-Brabant en Utrecht. Beleggershuurwoningen is een categorie waaraan in Eindhoven een grote behoefte bestaat, terwijl er nauwelijks aanbod is. Een schoolvoorbeeld dus van bouwen naar behoefte op een terrein waar veel jongeren klantgerichtheid met de paplepel kregen ingegoten. • start sloop juli 2017; • start bouw september 2017; • oplevering najaar 2018.


93

en verder

N t traa elds rtsv Elle

1 1

1

Legenda situatie plaats voordeur

17

5

4 3

343

1

3

n laa ga izin Hu

3

02

1

24

T

1

T 24

P P

2

2

P P

P P

gr as

P

4

P

1 0P

bwnr : 1 bwnrs : 2, 3, 4, 5, 6 & 7 bwnr : 8 bwnr : 9 bwnrs : 10. 11, 12, 13, 14, 15 & 16 bwnr : 17 bwnr : 24 bwnrs : 18, 19, 20, 21, 22 & 23

23

3

1

2

P

1 0P

1 0P

P

T

02 T

4

23

1

P

1 0P

P

P

4

03 3

P P

1

P

2

: : : : : : : :

De inrichting van het openbaar gebied is nog niet definitief door de gemeente vastgesteld. Er kunnen derhalve nog geen rechten aan worden ontleend.

22

22

3

4

03

P

40pp

P

3

04 1

2

C

P

P P

A

21

T

P P

P P

4

2

T P

P

P

P

T 04 T

3

0 513

Type A Type B Type C Type D Type E Type F1 Type F2 Type G

1

we g

21

P

0 574

in) 0 250

05

0 250

4

05

an gs

0 513

te rre

P

0 574

06

to eg

T

T

7p p (e ig en

0 513

Woningtypen en bouwnummers 1 2

T

4

T

0 513

2

1

4

P

T

P

T

3

4

2

P 2

P

06 T

4

C

T P

T

(tuin) berging Parkeervlak uitgevoerd in grasbetontegels

1

2

2

3

T

07 3

07

3

15 3

P

3 4

08

tuinpoort

20

20

P

2 1

T

3

13 3

3

gaashekwerk met hedera + 1800mm hoog houten privacy scherm + 1800mm hoog schutting hout + 2430mm hoog

47

10

16

B 14

4

12 11

2

19

47

4

T

08

beukenhaag + 600mm hoog staalmathekwerk met hedera + 1800mm hoog

P 1

4 4

bouwnummer

4 5

T

19

2

4

T 3 4

09

T

4

1

18

1 2 3

18

3

10

5

09

13

T

3

5

11

1

16

15

14

1

1

2

5

1

12

bestrating

17

1

pa d

te ge

ls

2

P

01

4

2

T

01

1

2

07-07-2017

1

39

1

39

Onderdeel :

Contractstukken

Project

24 woningen- Meierijlaan Eindhoven

Werk

:

16742

Getekend : :

Schaal

:

Formaat

: A-1


94

Het is waterrijk wonen in uitbreidingsgebied De Heeswijkse Kampen in het fraai aan de Maas gelegen Cuijk. Sommige bewoners hebben hier een terras direct aan de kade en ­kunnen volop genieten van de langsvarende roeibootjes. Ook voor de anderen is het water nooit ver weg en het strand aan de Heeswijkse Plas is nabij. Het spreekt dus vanzelf dat dit woongebied – totaal inmiddels al meer dan 6.000 woningen – zich in een grote populariteit mag ver­ heugen. Wij ontwikkelen daarom in hoog tempo nieuwe fasen in de deelplannen Cuijkse Tuinen en Cuijkse Lagune, elk met een eigen karakter. In de Cuijkse Tuinen verkopen we twee­kappers en vrijstaande woningen in een zeer groene, dorpse setting op grote kavels. De woningen tonen een gevarieerd beeld, met veel nostalgische detailleringen. De bewoners hebben vaak uitzicht op het buitengebied. Een tuindorp in optima forma! Hier hebben we zo’n 60 woningen in aanbouw en in verkoop.

www.cuijkselagune.nl

www.cuijksetuinen.nl

Website

derden

Realisatie

Inbo, Eindhoven

Quadrant Architecten, Zevenbergen

Architect

Inbo, Eindhoven

BDP Khandekar, Rotterdam

BRO, Boxtel

Stedenbouwkundige

Cuijkse Tuinen en Cuijkse Lagune ca. 235 woningen

Opdrachtgever

Cuijk

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Cuijk: in volle vaart vooruit in waterrijke wijken

De Cuijkse Lagune ligt aan de noordkant van wooneiland De Nielt van de Heeswijkse Kampen, aan een binnenhaven van de Heeswijkse Plas. Dit is een wat compacter woonwijkje met kadewoningen (grote woningen met een verlaagd terras direct aan de kade) en carréwoningen met achtertuinen die grenzen aan een gezamenlijk binnenhof met parkeerplaatsen en groen. Op straatniveau is de wijk daardoor ­autoluw. De woningen hebben aan de voorzijde een ‘informele zone’ voor een zitplek of ‘geveltuintje’. Ook hier gevarieerde architectuur, maar met een meer stedelijk accent. In drie fasen bouwen we totaal ruim 100 woningen. De bewoners van beide wijken profiteren van het prima voorzieningenniveau in Cuijk en van de natuurlijke, groene omgeving. Wij zijn hier voorlopig nog niet uitgebouwd, want er komen nog diverse nieuwe deelplannen aan bod. Zo gaan we in volle vaart vooruit in dit waterrijke gebied.


95

en verder

Een blik op de woonwijk in 3d? www.ditisvanwanrooij.nl

John van Wanrooij directeur van Wanrooij

• Cuijkse Tuinen: fase A, B en C (75 woningen) opgeleverd; fase D (26 woningen) verkocht, start bouw maart 2018; fase E (32 woningen) start verkoop januari 2018; • Cuijkse Lagune: fase 1 (28 woningen) recent opge­ leverd; fase 2 (41 woningen) verkocht en bouw gestart in augustus 2017; fase 3 (33 woningen) verkoop gestart eind 2017.


Van Wanrooij Bouwbedrijf

Realisatie

Architectenbureau Visser en Bouwman, ‘s-Hertogenbosch

Architect

Gemeente Tilburg

Distlerstraat (Quirijnboulevard) 41 woningen

Stedenbouwkundige

Tilburg

Opdrachtgever

wonen aan het Quirijnpark in Tilburg

Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Amsterdam

96

De gemeente Tilburg kampt - zoals veel steden – met een tekort aan huurwoningen in het middeldure segment. Om dit tekort weg te werken sloot de gemeente enkele jaren geleden een overeenkomst met Syntrus Achmea Real Estate & Finance met als doel enkele honderden huurwoningen in de vrije sector te realiseren. In dit kader heeft Syntrus Achmea een tender uitgeschreven voor een locatie aan het Quirijnpark. Wij hebben deze opdracht voor 41 woningen verworven en de huurwoningen in korte tijd – turnkey – opgeleverd. Met Syntrus Achmea werken wij al vele jaren productief en prettig samen, ook in andere steden.

nuttige ruimte. De woningen zijn zeer compleet en luxueus afgewerkt. De zonnige achtertuinen (op zuiden of westen) hebben een houten berging en de erfafscheidingen bestaan uit hekwerk met hedera. Zonnepanelen zorgen voor een milieuvriendelijke energievoorziening. Dankzij de oriëntatie op het park genieten de bewoners van een groene omgeving, met alle belangrijke voorzieningen in de buurt. Dit noordelijke deel van Tilburg heeft – dankzij een aanzienlijke herstructurering – een mooie metamorfose doorgemaakt en oogt nu als een markant en modern stadsdeel van deze Brabantse universiteitsstad.

De 41 grondgebonden woningen aan de Distlerstraat (onderdeel van het binnenstedelijk ontwikkelingsgebied ‘Quirijnboulevard’) zijn inmiddels gebouwd. Ze zijn verdeeld over 7 blokken die als één lint naast elkaar staan. De woningen hebben afwisselend twee of drie woonlagen. Dankzij het platte dak biedt de bovenste verdieping veel

• alle woning opgeleverd medio 2017.


97

en verder

Een blik op de woonwijk in 3d? www.ditisvanwanrooij.nl

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


98

Als gevolg van een raamovereenkomst die wij in 2016 sloten met woningcorporatie Thuisvester, komt in Oosterhout een flinke bouwstroom op gang. In deelplan Het Slot van nieuwbouwwijk De Contreie realiseren wij 40 huurappartementen in twee appartementengebouwen. Daarnaast komen er 91 grondgebonden woningen, waarvan 53 sociale huurwoningen, 9 beleggershuurwoningen en 29 koopwoningen. De appartementen en woningen in de sociale huursector leveren wij turnkey op aan Thuisvester. De 9 beleggershuurwoningen worden afgenomen en verhuurd door Borgdonck O.G. en de 29 koopwoningen bouwen we voor eigen rekening en risico. De koopwoningen zijn inmiddels allemaal verkocht en in aanbouw. De bouw van de twee appartementengebouwen (respectievelijk 6 etages en 4 etages) start naar verwachting in februari. De stijl van Het Slot is – zoals met deze naam te verwachten – stoer, stevig en robuust. Aan de Loevesteinlaan in Oosterhout gaan we aan de slag met een herstructureringsplan, eveneens in opdracht van

www.onderdelinden-oosterhout.nl

www.wonenincontreie.nl

Website

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Realisatie

Geesink Weusten Architecten, Arnhem

Architect

Borgdonck O.G.

Thuisvester, Oosterhout

Het Slot Loevesteinlaan 245 woningen en appartementen

Opdrachtgever

Oosterhout

Van Wanrooij Projectontwikkeling

flinke bouwstroom voor Thuisvester in Oosterhout

Thuisvester. In dit gebied, gelegen tussen het centrum en het Wilhelminakanaal, verrijzen totaal 114 eenheden: 40 sociale huurappartementen en 74 grondgebonden woningen, waarvan 14 sociale huurwoningen voor Thuisvester en 60 koopwoningen. Dit wijkdeel wordt gekenmerkt door een vriendelijk en dorps karakter, met veel variatie in hoogte, gevelbeelden en materialen en een zorgvuldige detaillering. Zo zorgen wij in Oosterhout voor nieuwbouw én herstructurering, in een menselijke en herkenbare maat. • Het Slot: appartementen start bouw februari 2018; grondgebonden woningen in aanbouw, oplevering medio 2018; • Loevesteinlaan: appartementen start bouw april 2018; bouw sociale huurwoningen is gestart; koopwoningen 1e fase in verkoop sinds eind 2017.


99

en verder

John van Wanrooij directeur van Wanrooij


colofon

Het jaarboek betreft niet alleen een terugblik maar ook een vooruitblik op datgene wat ons drijft. Redactie/samenstelling: Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Concept, creatie: toelgroep, merk.ontwerp.interactie Copy: Walter van de Calseyde / Peter Blees Tekst & Communicatie Fotografie: Photo Prestige, Edwin van Zandvoort Druk: Wihabo


Van Wanrooij Jaaroverzicht 2017-2018  
Van Wanrooij Jaaroverzicht 2017-2018