Page 1

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

VE RDE R VE RDE R 2018 - 2019


VE RDE R


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

746 km 3 etappes 12 stops 6 tussenstops Vleuten

Utrecht Veenendaal Kesteren Echteld

Doetinchem

Ochten Wijchen

Waardenburg Oss Waalwijk Vlijmen Oosterhout

Kaatsheuvel

Geffen

Schaijk

‘s-Hertogenbosch

Boxtel

Helmond

We reizen langs diverse projecten en gaan in gesprek met opdrachtgevers, architecten en bewoners. 2

Cuijk


2018 - 2019

VE RDE R Vorig jaar lieten we zien hoe we verder zijn, kijken en ambiÍren. In deze editie van ons Jaarboek laten we zien dat we wederom verder zijn met datgene wat we altijd al deden: ondernemen, verbeteren en vernieuwen. In deze editie van ons Jaarboek zijn artikelen geschreven rondom de thema’s waar Van Wanrooij dagelijks mee te maken heeft. Over de wijze waarop we onze processen continu optimaliseren en hoe we samenwerken. Hoe we ons

flexibele woningbouwconcept Optio verder doorontwikkelen en werken aan de optimale klantbeleving. Maar ook over de trots van onze mensen en de ontwikkeling van het Warenhuys in Waardenburg. Stuk voor stuk verhalen die niet alleen laten zien wat we doen, maar vooral hoe we het doen. Op naar ons 50-jarig bestaan in Geffen en ons 40-jarig bestaan in Waardenburg in 2019! John, Joris en Clemie van Wanrooij

3


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

4

p.8

p.14

p.22

(Bijna) 50 jaar verder

Gebiedsontwikkeling wint terrein

Vakmanschap is meesterschap

p.28

p.38

p.46

Nieuwe energie voor Bossche buurten

Continu meebewegen

Thuis in Oosterhout

p.50

p.56

p.66

De bakens verzetten

Van verkopen naar helpen kopen

Standaard maatwerk

p.74

p.82

p.88

Uitnodigingsplanologie in Boxtel

Vogelparadijs in Cuijk

Stapels voordeel


2018 - 2019

746 km 3 etappes 12 stops 6 tussenstops 5


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

etappe 1

/ 185 KM

Kesteren

Echteld

Ochten 2 u. 29 min.

185 km

Wijchen Oss

Schaijk Geffen ‘s-Hertogenbosch Oosterhout

6


2018 - 2019

08:00

Geffen

10:30

p.8

Wijchen

p.14

(Bijna) 50 jaar verder

Gebiedsontwikkeling wint terrein

Directie aan het woord: een vooruitblik op het komende jaar

Zeven redenen waarom dit goed past bij Van Wanrooij

Alm, quae. Bis sus, eos essi officiis dolorpo ritatem ut quas et am13:00 diate ea non net labo. Tatusci llabor mo eaque

Oosterhout

15:00

‘s-Hertogenbosch

Tussenstop Regio Oss Horzak Noord Mettegeupel Akkerwinde

Tussenstop Regio Betuwe

p.22

p.28

Vakmanschap is meesterschap

Nieuwe energie voor Bossche buurten

Een mix van ervaring in beeld

Stedenbouwkundige ingrepen geven Orthen-Links en Boschveld nieuw elan

Casterhoven Triangel Broedershof

7


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Etappe 1 1 km

08:00

Locatie Geffen

(Bijna) 50 jaar verder Directie aan het woord: een vooruitblik op het komende jaar We starten in Geffen. Tijd voor een gesprek met de directie: John, Clemie en Joris van Wanrooij. Hoe kijken zij terug op het afgelopen jaar? En wat brengt het komende jubileumjaar?

8


#ONDERNEMERSCHAP #FAMILIEBEDRIJF #PROCESOPTIMALISATIE

2018 - 2019

“Als we kansen zien dan gaan we er 100% voor. Half werk kennen we niet.” Van links naar rechts: Joris, John en Clemie van Wanrooij

9


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

In 2019 viert Van Wanrooij haar 50-jarig jubileum. Terugkijkend, waar zijn jullie het meeste trots op? John: “In 1969 zijn de grondleggers gestart met een bouwbedrijf en bereikten toen al succes. Wij hebben dat als tweede generatie verder uitgebouwd. De afdeling projectontwikkeling groeit en houdt zich steeds meer bezig met grootschalige gebiedsontwikkelingen. De showroom in Waardenburg is inmiddels een volwassen onderdeel van ons bedrijf geworden en we hebben beheer van vastgoed als professionele activiteit toegevoegd. Onze focus blijft gericht op het ontwikkelen en bouwen van woningen. Het succesvolle woningconcept Optio passen we op steeds meer projecten toe, waardoor we snel en klantgericht kunnen bouwen. Ook in de digitalisering van het klantproces hebben we grote stappen gezet.” Clemie: “In de crisisjaren hebben we het bedrijf op sterkte kunnen houden en zijn we onderscheidende elementen gaan introduceren, zoals online marketing, het Warenhuys en het fundament van Optio. We hebben klantbeleving en stenen bij elkaar gebracht. Deze combinatie heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een stijgende ontwikkeling én verkoop van nieuwbouwwoningen.”

10

Van Wanrooij is een familiebedrijf. Maakt dat verschil? Joris: “We hechten als familiebedrijf veel waarde aan samenwerking op de lange termijn. Met onze klanten, onze partners én eigen medewerkers. Zo houden we belangrijke vakkennis en expertise binnen het bedrijf en investeren we in verjonging en vernieuwing. Dat merken onze klanten en relaties zonder meer.” John: “Van oudsher zijn we sterk maatschappelijk verbonden met de regio. Veel medewerkers komen uit de omgeving. We zijn als directie betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Dat zorgt voor een sterke verbondenheid met het personeel. Dat zit geworteld in de stijl van de familie. We werken actief mee, weten wat er speelt en kunnen daardoor snel schakelen.” Wat is het geheim van Van Wanrooij? Clemie: “We zijn continu bezig om onze eigen producten en processen te verbeteren. Met als duidelijk doel om de klantbeleving te verbeteren. We gaan van verkopen naar helpen kopen. Daar blijven we in investeren. Dat kan ook, want we zijn een financieel gezond bedrijf. Of het nou een grondaankoop betreft voor een nieuw project, investering in digitalisering of de uitbreiding van het Warenhuys; als we kansen zien dan gaan we er 100% voor. Half werk kennen we niet.”

Hoe kijken jullie naar de komende jaren? John: “We kijken positief naar de toekomst. We hebben een goed gevulde portefeuille en een fijne club mensen. Onze klanten willen we bedienen zoals zij bediend willen worden, zowel persoonlijk als digitaal. Achter de schermen zetten we grote stappen in het automatiseren van processen, met als doel om de efficiëntie te waarborgen en meer aandacht aan klanten te geven. Daar ligt de grootste uitdaging voor onze medewerkers. Op het gebied van duurzaam bouwen blijven we vernieuwen om aan de opgave voor de komende jaren te kunnen voldoen.” Klaar voor de toekomst dus? John: “Absoluut. We zien dat er een enorme nieuwbouwopgave voor ons ligt. We zijn ervan overtuigd dat wij hier een mooie bijdrage aan kunnen leveren en een geschikte samenwerkingspartner zijn. We zijn bereid om risicodragend te investeren en kijken ernaar uit om mooie woongebieden te ontwikkelen. Dus kom maar op, we gaan de uitdaging graag aan!”


2018 - 2019

“Datgene wat zich veelvuldig repeteert, wordt zorgvuldig gedocumenteerd en geautomatiseerd�

Hoofdkantoor Geffen

Van Wanrooij in cijfers

Sinds: 1969 Medewerkers: ca. 300 Verkochte woningen in 2018: >1.250 Aantal actieve projectwebsites: ca. 80 Verkochte keukens & badkamers in 2018: >7.500 Aantal showroombezoekers in 2018: >15.000

11


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Horzak Noord

tussenstop regio Oss

Oss

drie uitgelichte projecten

12

Aantal woningen

26 woningen

Opdrachtgever

VOF Bouwontwikkeling Oss, Geffen

Stedenbouwkundige

Gemeente Oss

Architect

Quadrant Architecten, Zevenbergen

Status project

Fase 1: opgeleverd Fase 2: in uitvoering

www.horzak-oss.nl


2018 - 2019

Mettegeupel

Oss

Akkerwinde fase 2

Schaijk

Aantal woningen

84 woningen

Aantal woningen

40 woningen

Opdrachtgever

VOF Bouwontwikkeling Oss, Geffen

Opdrachtgever

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Stedenbouwkundige

Gemeente Oss

Stedenbouwkundige  BRO, Boxtel

Architect

Hilberink Bosch Architecten, Berlicum

Architect

Geesink Weusten Architecten, Arnhem

Status project

In uitvoering

Status project

In uitvoering

www.mettegeupel-oss.nl

www.akkerwinde-schaijk.nl

13


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Etappe 1 30 km

10:30

Locatie Wijchen (GLD) Woningen ca. 231 Looptijd 2017 – 2020 Opdrachtgever VOF Huurlingsedam

Gebiedsontwikkeling wint terrein Zeven redenen waarom dit goed past bij Van Wanrooij Ons werkveld wordt steeds ruimer. Naast reguliere projectontwikkeling ligt onze focus steeds meer op gebiedsontwikkeling met een eigen grondexploitatie. Tegelijk is gebiedsontwikkeling meer dan een optelsom van enkele projecten ontwikkelen. Er komt veel meer bij dit soort processen kijken. Frank Schoenmakers en Henk van Riel geven zeven redenen waarom integrale gebiedsontwikkeling goed past bij Van Wanrooij.

14


#ONDERNEMEN #GRONDEXPLOITATIE #SAMENWERKEN

2018 - 2019

“Meer dan 30% van onze projecten heeft een meerjarige grondexploitatie, zoals hier in Wijchen” Frank Schoenmakers

15


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Over Huurlingsedam Aan de zuidoostelijke rand van Wijchen is een nieuwe stap gezet in de totstandkoming van de nieuwe woonwijk Huurlingsedam. In totaal komen in dit plandeel 231 woningen, waarvan 50 huurwoningen. Van Wanrooij zit samen met een partner voor 50% in de grondexploitatie.

1

W  e zien kansen voor nieuwe woningbouwlocaties Door ons uitgebreide netwerk in NoordBrabant, Gelderland, Utrecht, ZuidHolland, Noord-Holland en Zeeland hebben we goed zicht op nieuwe, potentiële woningbouwlocaties. We kopen op eigen risico en met eigen financiële middelen nieuwe locaties aan met als doel om deze te (her)ontwikkelen tot nieuwe woongebieden. Het aankopen van nieuwe locaties en het winnen van kansrijke prijsvragen stelt ons in staat om onze recente uitbreiding naar Midden- en West-Nederland verder door te zetten. Deze manier van verwerven betekent automatisch dat we steeds actiever worden in gebiedsontwikkelingen met meerjarige grondexploitaties.

2

 We zijn langdurig betrokken Projecten met een ontwikkeltijd van 5 tot 10 jaar of zelfs een nog langere termijn zijn ons niet vreemd. Samen met andere bouwpartijen, corporaties, beleggers en gemeenten zijn we lang betrokken bij verschillende gebiedsontwikkelingen. Gebiedsontwikkeling staat voor het

16

verbinden van functies, disciplines, partijen, belangen en geldstromen, waarbij voor ons het wonen centraal staat. We zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het totale gebied, inclusief het bouw- en woonrijp maken. Dat heeft als groot voordeel dat we samen met onze partners de gewenste kwaliteit van het totale plan kunnen bepalen. Het samenwerken in een gebiedsontwikkeling met een eigen grondexploitatie zorgt voor een betere relatie tussen de betrokken partijen. We leren elkaars belangen al vroegtijdig te respecteren.

3

 We kunnen en durven risico’s te nemen Steeds minder gemeenten zitten actief in een grondexploitatie, vanwege het hogere risicoprofiel. Het wordt steeds vaker aan marktpartijen overgelaten. Bij gebiedsontwikkelingen met een eigen grondexploitatie stellen we zelf een begroting op om grondkosten en grondopbrengsten in kaart te brengen. Voordat de bouw daadwerkelijk start moet de aankoop van de grond worden overbrugd en wordt er geïnvesteerd in de voorbereiding en de ruimtelijke ontwikkeling van het plan. Er zit langdurig kapitaal vast in dit soort

ontwikkelingen. We zijn bereid én in staat om dit soort voorinvesteringen te doen. We zetten onze expertise in om risico’s te verkleinen, investeringen optimaal te faseren en deze direct te koppelen aan de opbrengsten. Op deze wijze zijn we in staat om kleine en grote gebiedsontwikkelingen op te pakken en te financieren.

4

 We beheersen het totale proces en de samenwerking Het langdurige proces van verwerving tot en met de onderhoudsperiode vergt veel aandacht en kennis. Daar hebben we door de jaren heen veel ervaring in opgebouwd. Samen met onze partners doorlopen we de exploitatiefase en houden we rekening met alle belangen. Door bij gebiedsontwikkelingen als penvoerder op te treden, zijn we in staat om de verwachtingen waar te kunnen maken. We beheersen de zakelijke kant van de grondexploitatie. Dat is belangrijk om dit soort projecten financieel in de hand te houden.

5

We hebben specialistische kennis in huis Integrale gebiedsontwikkelingen zijn arbeidsintensief voor alle betrokkenen. Met specialistische kennis in eigen


2018 - 2019

“Een grondexploitatie is voor ons een middel om te komen tot de realisatie van nieuwe woongebieden�

11:08

Henk van Riel (links) en Frank Schoenmakers

17


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

huis zijn we in staat om alle ruimtelijke ordeningsprocedures goed te doorlopen. Soms lopen er wel 15 verschillende vergunningsaanvragen tegelijkertijd. Gebiedsontwikkeling is een integraal proces met een veelheid aan disciplines; van het beheer van gronden tot ontwerp van het plan en van bouw- en woonrijp maken tot de gebiedsmarketing. Deze integrale aanpak is een specialisme geworden binnen Van Wanrooij. Hier zijn we de afgelopen jaren enorm in gegroeid.

6

We kunnen snel schakelen Tijdens langlopende projecten hebben we niet alle factoren in eigen hand. Als organisatie moeten we flexibel en creatief zijn bij onvoorziene omstandigheden. Bijvoorbeeld door de fasering anders aan te pakken, of door slimme financieringsconstructies in te zetten voor de kopers van onze woningen. Zo’n actieve rol, waarin we zelf kunnen sturen, past goed

www.huurlingsedam.nl

18

bij Van Wanrooij. Kort op de bal en met daadkracht. Met een actief betrokken directie in stuurgroepen en aandeelhoudersvergaderingen zorgen we voor korte lijnen en snelle besluitvorming.

7

We zijn specialist in gebiedsmarketing Een gebiedsontwikkeling begint met ambitie en inspiratie: een onderscheidende identiteit die iets toevoegt aan de stad. ‘Belevingswaarde’ is daarbij essentieel. We benaderen een gebied als een merk. Een sterk merk verkoopt goed. Vanaf het allereerste begin laden we het gebied met positieve associaties (branding), waarbij we het verhaal van de plek vertellen. Wij streven vanaf dat moment naar een optimale klantbeleving. Deze klantreis vertaalt zich richting de aankoop van een huis in een complete digitale belevenis. Dit is een zeer succesvolle specialiteit geworden van Van Wanrooij.


2018 - 2019

Enkele gebiedsontwikkelingen van Van Wanrooij met een eigen grondexploitatie: Druten, Tichellande Samen met de gemeente Druten Gebiedsontwikkeling met ca. 400 koopen huurwoningen Beneden-Leeuwen, Het Leeuwse Veld Samen met Woonstichting De Kernen in Leeuwse Veld VOF Gebiedsontwikkeling met ca. 420 koopen huurwoningen Oss, Mettegeupel Samen met Hendriks Bouw & Ontwikkeling Gebiedsontwikkeling met 84 koopen huurwoningen Maurik, Oosterweyden Samen met Van Arnhem Bouwgroep Gebiedsontwikkeling met ca. 350 koopen huurwoningen Kesteren, Casterhoven Samen met Grootheest Bouw en de Gemeente Neder-Betuwe Gebiedsontwikkeling met ca. 600 koopen huurwoningen Doetinchem, Wijnbergen Samen met Roosdom Tijhuis Gebiedsontwikkeling met ca. 750 koopen huurwoningen

19


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Casterhoven

tussenstop regio Betuwe

Kesteren

drie uitgelichte projecten

Aantal woningen Fasen 8 t/m 11: 70 woningen en 3 bouwkavels Opdrachtgever

VOF Kesteren-Zuid, Geffen

Stedenbouwkundige

Bureau Verkuylen, ’s-Hertogenbosch

Architect

Geesink Weusten Architecten, Arnhem

Status project

In uitvoering

20

www.casterhoven.nl


2018 - 2019

Triangel

Ochten

Broedershof

Echteld

Aantal woningen

18 appartementen

Aantal woningen

44 woningen en 6 bouwkavels

Opdrachtgever

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Opdrachtgever

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Stedenbouwkundige

Sonsbeek, Arnhem

Stedenbouwkundige

Urban Jazz, Oisterwijk

Architect

Quadrant Architecten, Zevenbergen

Architect

Quadrant Architecten, Zevenbergen

Status project

In verkoop. Start bouw Q1 2019

Status project

In ontwikkeling

www.triangel-ochten.nl

www.broedershof.nl

21


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Etappe 1 136 km

13:00

Locatie Oosterhout (NB) Woningen ca. 116 Looptijd 2016 – 2019 Opdrachtgever Gemeente Oosterhout Van Wanrooij Projectontwikkeling / Bouwinvest

Vakmanschap is meesterschap Een mix van ervaring in beeld

Vakmanschap betekent letterlijk: de vaardigheid om hoog kwalitatief werk af te leveren. We vroegen onze vakmannen wat hun werk nou zo leuk maakt. De rode draad? ‘Kwaliteit leveren’ staat bij iedereen hoog in het vaandel. Net in dienst of 40 jaar werkervaring, iedereen werkt op z’n Van Wanrooijs: doorgaan tot het gaatje, samen met elkaar, in een hoog tempo en met veel plezier. Maar wie zijn deze vakmannen? Op bezoek bij de ploeg van uitvoerder Freddy Steenbergen bij ‘De Kreek’ in het Brabantse Oosterhout. 22


2018 - 2019

“ Ik stel mijn ploeg samen op sfeer en vakmanschap. Ik wil de beste kwaliteit kunnen leveren voor onze klanten.” #SAMENWERKEN #ZUINIG OP EIGEN MENSEN

Marcel van Deutekom Voorman timmerman Werkt 24 jaar bij Van Wanrooij

Sjon van Zandvoort Chauffeur planner Werkt 18 jaar bij Van Wanrooij

“Iedere dag is anders voor mij. Ik kom steeds weer op nieuwe locaties. De vrijheid in m’n werk, daar geniet ik het meest van.” 23


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Tim van de Rijdt Timmerman Werkt 6 jaar bij Van Wanrooij

“Als de sfeer onderling goed is, dan loopt het op de bouw ook lekker. Dat vind ik belangrijk.”

“Ik vind het nog steeds prachtig om met jonge én ervaren mensen samen een kwalitatief goed werk te leveren. De afwisseling in het werk spreekt me het meest aan.” Freddy Steenbergen Uitvoerder Werkt 38,5 jaar bij Van Wanrooij

24


2018 - 2019

Twan van der Doelen Metselaar / afwerker Werkt 38,5 jaar bij Van Wanrooij

“In de bouw werk je met een team. Samen hard werken, kwaliteit leveren en vooral ook plezier maken. Ik vind het mooi om daar al meer dan 38 jaar onderdeel van te zijn.�

25


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

“ Iedere handeling die we doen blijft voor lange tijd zichtbaar. Dat is het mooie van ons vak. Iets tastbaars maken, daar word ik blij van.”

Jurgen Scheijven Voorman metselaar Werkt 1 jaar bij Van Wanrooij

26


2018 - 2019

Geert van Bakel Timmerman afbouw Werkt 26 jaar bij Van Wanrooij

Luuk Verzantvoort Timmerman afbouw Werkt 22 jaar bij Van Wanrooij

“ Het geeft mij voldoening als ik woningen mooi kan aftimmeren en dat onze klanten daar tevreden over zijn.”

“Als je altijd met dezelfde ploeg ergens aan werkt, dan weet je gewoon dat de kwaliteit goed is. Met Geert werk ik al 22 jaar samen.” 27


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Etappe 1 185 km

15:00

Locatie ‘s-Hertogenbosch Woningen 391 Looptijd 2018 Opdrachtgever BrabantWonen / Van Wanrooij Projectontwikkeling

Nieuwe energie voor Bossche buurten Stedenbouwkundige ingrepen geven Orthen-Links en Boschveld nieuw elan Orthen-Links was tot voor kort een volksbuurt in Den Bosch. Kleine jaren ‘50 woningen, ons kent ons, gezelligheid in de voortuin. De bewoners zagen huizenhoog op tegen de transformatie van ‘hun buurt’. Nu de verbouwing over de helft is gevorderd, is de scepsis weg. Veel oorspronkelijke bewoners zijn teruggekeerd in nieuwe, comfortabele woningen. Samen met BrabantWonen gaan we op bezoek in de wijk en nemen we een kijkje in de eerder aangepakte wijk Boschveld. 28


#SAMENWERKEN #HERSTRUCTURERING #PROCESOPTIMALISATIE

2018 - 2019

“We hebben hier een positieve beweging op gang gebracht van scheefhuur naar koop” XXxx

Hendrik Hulscher

29


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Over Orthen-Links Aan de noordkant van de Bossche binnenstad ligt Orthen-Links. De wijk bestond uit ongeveer 235 kleine woningen uit de jaren ’50 waarvan de technische levensduur ten einde was. De buurt wordt daarom grotendeels vernieuwd. De oude woningen maken plaats voor een divers aanbod van eengezinswoningen en appartementen. Naast de eerder gebouwde 50 appartementen, komen er in totaal 168 eengezinswoningen terug, waarvan 100 sociale huurwoningen en 68 koopwoningen. De totale herstructurering bestaat uit vier fasen, waarvan er inmiddels drie zijn uitgevoerd. Het project werd vanuit een selectie door Van Wanrooij gewonnen.

Centrale plek We ontmoeten Bert Wagt, projectleider nieuwbouw bij BrabantWonen en Hendrik Hulscher, regiomanager bij Van Wanrooij in een oude woning in Orthen-Links. De woning is omgetoverd tot ‘informatiewoning’ tijdens de herstructurering. Een plek waar mensen uit de buurt kunnen binnenlopen en waar BrabantWonen werkplekken heeft gecreëerd. Bert: “Zo zijn we altijd zichtbaar en direct aanspreekbaar voor bewoners en hebben we een plek waar we onze overleggen organiseren. Deze omgebouwde woning heeft veel goeds gebracht tijdens de bouwperiode.” Twaalf voorlopers Niet alleen de centrale informatiewoning, maar ook de eerste twaalf nieuwe woningen brachten veel goeds. Hendrik: “In 2016 hebben we in extreem korte tijd (binnen 70 dagen) het eerste blok huurwoningen gebouwd, met als doel om de buurt te laten zien wat er voor in de plaats terug zou komen. Dat heeft gewerkt. De nieuwe woningen waren een kantelpunt. Toen mensen zagen wat er voor in de plaats terugkwam, werd er heel anders naar de transformatie gekeken.”

30

Beweging op gang Er is in dit project bewust gekozen voor nieuwbouw in plaats van renovatie. Hendrik: “De technische levensduur van de woningen was ten einde. Daarnaast moest de wijk ook een positieve impuls krijgen met een nieuwe opzet en een mix van sociale huurwoningen en vrijesectorkoopwoningen. De oorspronkelijke buurt werd bewoond door mensen met een laag inkomen en stond niet geheel positief bekend in de stad. Vandaar de wens om de wijk te upgraden, met een nadrukkelijke wens om ook meerdere huurwoningen terug te bouwen. Bij de fasering van het totale project hebben we er bewust voor gekozen om in de eerste fasen relatief veel en niet al te dure koopwoningen op te nemen. Juist hierdoor is een positieve beweging op gang gebracht van scheefhuur naar koop.” Brabants stoepje De meeste woningen hebben een Brabants stoepje gekregen. Bert: “Dat is een soort geveltuin van een meter die bij de woning hoort waar je elkaar op straat kunt ontmoeten. De architect kwam met het idee om met betonnen bankjes aan de voorgevel die

ontmoetingen te faciliteren. Gezellig buurten met de buren. Er zit zelfs een gat in het bankje voor een bloempot. We krijgen regelmatig verzoeken van mensen die geïnteresseerd zijn in deze bankjes, dus dat is een groot compliment voor de architect.” Aandacht voor ambacht Van afstand lijken de woningen op elkaar, maar zodra je dichterbij komt, zie je de diversiteit en variatie goed. Hendrik: “Er is veel aandacht besteed aan metselwerkdetaillering en patronen. Dat ambachtswerk is een mooi element van dit plan. De architect heeft in ieder blok van vier woningen een verspringing van de gevel, een afwijkend patroon of een andere kleur metselwerk bedacht. Zo zorgen we voor diversiteit in het gevelbeeld. Je ziet overigens nauwelijks het verschil tussen de sociale huurwoningen en de koopwoningen. Dat is knap uitgevoerd.”


2018 - 2019

15:38

Bert Wagt (links) in gesprek met Hendrik Hulscher

De informatiewoning in Orthen-Links

31


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Over Boschveld Een ander herstructureringsproject in samenwerking met BrabantWonen is Boschveld. Hier zijn 74 Optio-huurwoningen gerealiseerd in twee clusters van ieder 37 woningen. De bestaande woningen zijn gesloopt en de wijk heeft een nieuwe kwalitatieve impuls gekregen. Het parkeren in de straat is verplaatst naar speciale binnenhoven voor de auto’s. Momenteel ontwikkelt en bouwt Van Wanrooij in Boschveld 100 koopwoningen in het deelplan Hart van Boschveld. Daarnaast is project ‘vlek 3’ in ontwikkeling, hierin zijn 35 huurappartementen voor BrabantWonen en 12 koopwoningen voorzien. Net als in Orthen-Links ontstaat ook in Boschveld een bredere differentiatie in huishoudens en inkomensgroepen. De leefbaarheid van beide wijken verkrijgt mede hierdoor een positieve impuls.

Never change a winning team Tijdens alle fasen van het project is hetzelfde uitvoeringsteam betrokken geweest. Een deel van het team was eerder ook al werkzaam bij een ander gezamenlijk herstructureringsproject in Boschveld. Bert: “Dat was voor ons een nadrukkelijke wens en dat is goed door Van Wanrooij opgepakt. Met dezelfde mensen werken is goed voor de herkenbaarheid in de wijk, maar vooral ook goed voor de onderlinge samenwerking. Alle kennis blijft in het team en daardoor kunnen we iedere fase het proces verder optimaliseren. We hebben een prima klik en dat werkt voor iedereen gewoon erg fijn.”

www.koophuis-orthenlinks.nl www.orthenlinks.nl www.hartvanboschveld.nl

32

Natuurinclusief bouwen Aan het eind van de wandeling horen en zien we veel vogels. Bert: “We hebben voorzieningen geplaatst voor gierzwaluwen, dwergvleermuizen en huismussen. Die zijn in het hele plan meegenomen. In het oude deel hebben we eerst tientallen nestkasten opgehangen zodat deze dieren in de buurt konden blijven wonen. Nu de nieuwe voorzieningen klaar zijn, halen we die nestkasten weer weg. En zo blijven ook veel van deze oorspronkelijke bewoners hier in de wijk wonen.”


2018 - 2019

“Er is veel aandacht besteed aan metselwerkdetaillering en patronen�

16:04

33


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

34


22001188 -- 22001199

Samen goed voor 80 jaar werkervaring! 35


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

etappe 2

/ 326 KM

Utrecht

Veenendaal

Doetinchem 4 u. 15 min.

326 km

Waardenburg

Waalwijk Vlijmen Oosterhout

36

Kaatsheuvel


2018 - 2019

08:30

Waardenburg

10:40

p.38

Oosterhout

p.46

Continu meebewegen

Thuis in Oosterhout

En vijf andere succesfactoren van het Warenhuys

Kwaliteitsimpuls voor Slotjes Midden en Contreie

13:50

Utrecht

16:00

Waardenbrug

Tussenstop Regio Langstraat De Grassen Tussen Zool en Zeine De Els II

Tussenstop Veenendaal & Doetinchem

p.50

p.56

De bakens verzetten

Van verkopen naar helpen kopen

Zorgvuldige en gestructureerde groei met mooie projecten

Digitalisering staat in dienst van onze klanten

Eiland G Nieuw Salamander Buitenplaats Wijnbergen

37


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Etappe 2 2 km

08:30

Locatie Waardenburg Sinds 2014

Medewerkers circa 100

Continu meebewegen En vijf andere succesfactoren van het Warenhuys

Waar vroeger langs de A2 bij Waardenburg wegrestaurant ‘De Colonie’ stond, staat inmiddels al vier jaar ons Warenhuys. Deze succesvolle showroom voor keuken, sanitair, tegels en kopersopties wordt in 2019 uitgebreid met een extra etage. Wat is het geheim achter de groei? Ilse Scholtes (directie-assistent) en Jorg Pouw (P&O-adviseur) duiden het succes en delen hun keukengeheimen.

38


2018 - 2019

“Niet één keer, niet twee keer, maar continu verbeteren. Dat zit in het DNA van het Warenhuys” #KLANTBELEVING #PROCESOPTIMALISATIE

Ilse Scholtes

39


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

De showroom bestaat vier jaar, denk je nog wel eens terug aan de tijd in Tiel? Ilse: “Nou je het zegt, dat is inderdaad een groot verschil! Dit is wel echt een showroom 2.0 op alle fronten; van locatie tot proces, klantbeleving en alles wat ertussen zit. In Tiel zaten we op een industrieterrein en nu hebben we een volledige showroom boordevol beleving op een zichtlocatie langs de A2. We zitten nu midden in ons werkgebied en kunnen ook externe opdrachtgevers uit een groter werkgebied beter bedienen. De afgelopen vier jaar hebben we een behoorlijke groei doorgemaakt, waardoor we nu zelfs meer ruimte moeten creëren. En nu komt er dus een extra etage bij? Ilse: “Om onze mensen een goede werkplek te geven is een deel van de kantoren verhuisd naar een naastgelegen kantoorpand. De vrijgekomen ruimte gaan we samen met een nieuw te bouwen verdieping in 2019 in gebruik nemen om ons assortiment sanitair en tegels uit te breiden. Er komen ook meer werkplekken voor onze adviseurs in de showroom. Inbo architecten heeft destijds de showroom ontworpen en hebben nu ook de opbouw uitgewerkt. De opbouw sluit naadloos aan bij het originele ontwerp.”

40

Wat maakt het Warenhuys anders dan Bouw & Ontwikkeling in Geffen? Ilse: “We zitten hier in de retail tak van Van Wanrooij. Dat maakt het écht anders dan Geffen. De dynamiek is anders, het gaat nog sneller. Op één of twee mensen na heeft iedereen die hier werkt direct contact met onze klanten. Bij projectontwikkeling en bouw gaat het vaak over de lange termijn. Hier moet alles nú gebeuren. Gelijk actie.” Jullie hebben hier dagelijks klanten over de vloer, wat krijg je na een bezoek van hen terug? Ilse: “De fijne ontvangst en dat je écht wordt gezien, dat vinden mensen heel prettig. Er komt hier altijd iemand naar je toe. In 2018 hebben we het ‘hostmanship’ geïntroduceerd: de kunst om mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Dat werpt zijn vruchten af. Mensen ervaren dat we geen anonieme projectshowroom zijn. We horen ook vaak dat het assortiment compleet is en dat aan alle details is gedacht. Dat is een mooi compliment.” Waar kunnen jullie klanten mee verrassen in de showroom? Ilse: “Eigenlijk toch wel met de virtual reality hoek. Die wordt veel gebruikt. Klanten geven we daar net datgene wat ze niet verwachten, namelijk hun droomkeuken of -badkamer in 3D. De bril zelf is al een feest om een keer op te doen, maar de ervaring om door je nieuwe keuken te lopen is nog veel

leuker. We maken de mensen verliefd op hun aankoop. Als ze hier de deur uit gaan moeten ze precies weten wat ze kopen en dat ze bewust die keuzes gemaakt hebben.” Stond alles wat hier nu staat er vier jaar geleden ook al? Ilse: “Nee, absoluut niet! Inmiddels is al meer dan helft van de showroom vernieuwd of vervangen. In 2018 hebben we nog de SieMatic Boutique vernieuwd en in 2019 gaan we bijvoorbeeld het VTwonen Stijlhuis vervangen. We gaan met de huidige trends mee. Dat betekent: goed kijken wat onze klanten willen en continu meebewegen.” Dat betekent dus ook dat je met je personeel moet meebewegen? Jorg: “Absoluut. We begonnen hier met 35 medewerkers en inmiddels zitten we al bijna op 100 medewerkers. Die groei heeft gezorgd dat we op een andere manier met ons personeelsbeleid om moeten gaan. We werken veel met junioren die we zelf opleiden. We laten hen dan gericht binnen het bedrijf doorstromen. Sommigen zijn als stagiair binnengekomen en zijn nu coördinator van een afdeling. We geven ze de kans om stappen te maken. Daardoor blijft het personeel langer bij ons bedrijf en dat is weer goed voor onze klanten.”


2018 - 2019

09:20

“Kwaliteit zit niet alleen in het product, maar ook in het proces�

Jorg Pouw en Ilse Scholtes

41


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

www.vanwanrooij-warenhuys.nl

Hoe zorg je ervoor dat die 100 mensen efficiënt blijven werken? Jorg: “Door onder andere lean werkmethodes in te voeren. Onze volledige back-office heeft in 2018 kennisgemaakt met lean. Een groep van zo’n 15 medewerkers wordt verder opgeleid en gaat op hun eigen afdeling de vertaalslag maken. Levert hetgeen wat we doen toegevoegde waarde voor onze klanten? Door onszelf dat steeds weer af te vragen zetten we nieuwe stappen in onze dienstverlening. Het inzetten van systemen voor beter inzicht, overzicht en klantgemak helpt daar ook bij.” Waarom weten externe opdrachtgevers de showroom steeds beter weten te vinden? Ilse: “Omdat hier alles onder één dak is te vinden, sturen ze hun klanten hier graag naar toe. Prettige bijkomstigheid is natuurlijk dat we al 40 jaar bestaan en een bouwgerelateerd bedrijf zijn. We weten hoe de bouw reilt en zeilt. Door die gecombineerde kennis begrijp je elkaars belangen beter en weten we wat we moeten doen om onze opdrachtgevers te ontzorgen. We zijn geen showroom gericht op de snelle verkoop, maar doen alles met zorg en aandacht. Een groot aantal opdrachtgevers doet daarom al lange tijd zaken met ons en zo is de showroom ook op het vizier van nieuwe opdrachtgevers terecht gekomen.”

42

Betere kwaliteit, nog meer klantbeleving, groei van de showroom; wanneer houdt het een keer op? Ilse: “Ik verwacht nooit eigenlijk! We zijn altijd aan het verbeteren, dat zit in ons DNA. De markt verandert ook continu. Klanten vragen steeds weer om een andere benadering en ons assortiment moet blijven aansluiten bij de trends. Daarom moeten we onszelf aanpassen en continu meebewegen. Dat houdt nooit op.”

De belangrijkste succesfactoren van het Warenhuys: 1. Continu meebewegen met de wensen van onze klanten 2. Optimale klantbeleving door gebruik innovatieve tools 3. Alles-in-één concept op één centrale locatie 4. Hoge kwaliteit én actualiteit van het aanbod en het proces 5. Ontzorging van professionele opdrachtgevers 6. Gemotiveerde medewerkers en actieve opleidingstrajecten


2018 - 2019

Het Warenhuys in Waardenburg met nieuwe etage

43


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Tussen Zool en Zeine

tussenstop regio Langstraat

Waalwijk

drie uitgelichte projecten

44

Aantal woningen

60 woningen

Opdrachtgever

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Stedenbouwkundige

Geesink Weusten Architecten, Arnhem

Architect

Geesink Weusten Architecten, Arnhem

Status project

In verkoop

www.tussenzoolenzeine.nl


2018 - 2019

De Grassen

Vlijmen

De Els II

Kaatsheuvel

Aantal woningen

94 woningen

Aantal woningen

Opdrachtgever

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Opdrachtgever Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij De Els II, Geffen

Stedenbouwkundige Wissing Stedenbouw en Ruimtelijke Vormgeving, Barendrecht Architect LSWA architecten, Oirschot en Architectenbureau Visser en Bouwman, ‘s-Hertogenbosch

130 woningen

Stedenbouwkundige

Quadrant Architecten, Zevenbergen

Architect

Quadrant Architecten, Zevenbergen Fase 1: verkocht Fase 2: start verkoop begin 2019 Fasen 3 en 4: in ontwikkeling www.wonen-in-de-els-2.nl

Status project

Oplevering Q1 2019

Status project

www.degrassen-vlijmen.nl

45


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Etappe 2 62 km

10:40

Locatie Oosterhout (NB) Woningen 147 Looptijd 2016 - 2020 Opdrachtgever Thuisvester / Van Wanrooij Projectontwikkeling

Thuis in Oosterhout Kwaliteitsimpuls voor Slotjes Midden en Contreie Next stop: het Brabantse Oosterhout. Hier wordt gewerkt aan de herstructurering van de wijk Slotjes Midden en de nieuwe wijk Contreie. Hans Scholten, projectleider bij woningcorporatie Thuisvester en Martijn van den Bogaard, projectontwikkelaar bij Van Wanrooij blikken terug ĂŠn kijken samen vooruit. Stap voor stap komen de projecten tot leven.

46


#SAMENWERKING #OPTIO #NOM

2018 - 2019

“We werken informeel samen en zijn zakelijk als het moet” Martijn van den Bogaard (links)

47


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Over Slotjes Midden In het Noord-Brabantse Oosterhout zijn we voor Thuisvester actief op twee locaties. In de bestaande wijk Slotjes Midden werken we aan een herstructureringsproject met ruim 130 eengezinswoningen en appartementen, waarvan 54 voor Thuisvester. In de nieuwbouwwijk Contreie ontwikkelen en bouwen we in totaal zo’n 450 woningen, waarvan 93 voor Thuisvester.

Hans Scholten (rechts) in gesprek met uitvoerder Rick van Gaalen

48


2018 - 2019

11:05 Wat gebeurt er hier in Slotjes Midden? “De wijk ondergaat een ware transformatie”, vertelt Hans. “De ruim opgezette, naoorlogse wijk kenmerkt zich door veel groen, portiekflats en veel sociale huurwoningen voor mensen met een smalle beurs. Hier woont de doelgroep van Thuisvester. Met de komst van 54 nieuwe sociale woningen en ca. 80 koopwoningen krijgt de wijk een kwaliteitsimpuls.”

En als Van Wanrooij klaar is, krijgt Thuisvester pas weer een belletje? “Op papier hebben we turnkeyovereenkomsten met Thuisvester, maar in de praktijk werkt het toch anders”, vertelt Martijn. “Thuisvester denkt tijdens de ontwikkeling goed met ons mee en we trekken samen op als partner. Vooral in de voorbereiding is dat belangrijk. We weten goed wat elkaars belangen zijn.”

gas. Dit zat oorspronkelijk niet in de plannen, maar is later toegevoegd”, vertelt Martijn. “1,5 jaar geleden namen we dat besluit. 100 NOMwoningen tegelijk bouwen in één project, dat zag je toen nog niet veel. Dat hebben we hier toch maar mooi kunnen doen”, vertelt Hans. “Per saldo betalen onze huurder een normale huur, terwijl de energielasten lager uitvallen.”

Zat de buurt op de vernieuwing te wachten? Dat de nieuwe woningen in de buurt welkom zijn bleek uit de grote interesse voor de eerste woningen. “Op de eerste 14 woningen kwamen heel veel reacties binnen”, vertelt Hans. “De buurt is toe aan nieuwe, comfortabele nieuwbouw voor een betaalbare huur.”

We gaan door naar de nieuwbouwwijk Contreie, waar Van Wanrooij al jaren kind aan huis is. Voor Thuisvester worden hier 53 gezinswoningen en 40 appartementen gebouwd volgens het Optio-concept.

Jullie klinken erg enthousiast! “Je wordt hier ook gewoon heel enthousiast van”, beaamt Hans. “Dit is het mooie van ons vak. Alles wat we doen is tastbaar.” Dat enthousiasme wordt per toeval bevestigd door een onbekende dame die uit haar auto stapt. Ze vertelt direct hoe fijn ze hier al drie jaar woont en dat het alleen maar beter wordt. Toeval bestaat niet. Hans en Martijn schudden elkaar de hand met een lach. “We zijn voorlopig nog niet van elkaar af.”

Hoe kijken jullie naar de rolverdeling ten opzichte van een paar jaar terug? “Jaren geleden ontwikkelden we ook zelf koopwoningen”, blikt Hans terug. “Maar die rol hebben we niet meer. Onze kerntaak is nu om comfortabele huurwoningen te bieden aan mensen die wat minder te besteden hebben. Daarom schrijven we dit soort tenders uit voor marktpartijen. Een combinatie van sociale huur- en koopwoningen. We verdelen hier het zoet en het zuur, zoals dat zo mooi heet.”

Waar staan hier de nieuwe huurwoningen? “Als je hier rondloopt zie je nauwelijks dat het om sociale huurwoningen gaat”, zegt Martijn. “De woningen hebben allemaal dezelfde kwaliteit. We hebben hier een gevarieerd gevelbeeld gemaakt. Bij een aantal rijtjes zijn de hoekwoningen koop en de tussenwoningen huur. Maar als je naar de uitstraling kijkt, dan zie je dat er totaal niet aan af.” Die vermenging van koop en huur ziet Hans graag. “Dat is goed voor de buurt.”

www.onderdelinden-oosterhout.nl

En volledig duurzaam? “Van de 260 woningen bouwen we 100 ‘Nul op de meter’ woningen, uitgevoerd met bodemwisselaar, warmtepomp, zonnepanelen op het dak en zonder 49


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Etappe 2 125 km

13:50

Locatie Utrecht Woningen ca. 516 Looptijd 2017 – 2023 Opdrachtgever Van Wanrooij Projectontwikkeling

De bakens verzetten Zorgvuldige en gestructureerde groei met mooie projecten In Noord-Brabant en Gelderland zijn we al bijna 50 jaar actief. Maar wie denkt dat Van Wanrooij alleen in deze provincies woningen ontwikkelt en bouwt, zit ernaast. De geografische grenzen van onze projecten verschuiven namelijk steeds verder naar het noorden en het westen. Van Papendrecht tot Aalsmeer en van Tholen tot hier in Utrecht Leidsche Rijn, in steeds meer gemeenten is Van Wanrooij actief. Acquisiteur Jean-Paul van Rossem en regiomanager Gerard Klomp leggen uit hoe het werkgebied verruimt. 50


#ONDERNEMEN #GRONDEXPLOITATIE

2018 - 2019

“Als we aan prijsvragen meedoen, dan moeten we overal een 10 kunnen scoren” Jean-Paul van Rossem (links)

51


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

“Onze samenwerkingen zijn vrijwel altijd voor de lange termijn�

Gebiedsontwikkeling Rijnvliet in Utrecht Leidsche Rijn

52

Jean-Paul van Rossem (links) en Gerard Klomp op locatie in Utrecht


2018 - 2019

14:22 Grenzen verleggen Van Wanrooij is al lang niet meer een lokale Brabantse bouwer. De laatste jaren zijn we flink gegroeid met prachtige woningbouwontwikkelingen in Midden en Zuid-Nederland. Gerard legt uit dat we ons werkgebied niet zozeer verleggen, maar verbreden: “Dat heeft een nauwe relatie met de demografische ontwikkeling in Nederland. We houden in de gaten ‘waar het te doen is’ en dat is steeds meer langs de as van Eindhoven tot Amsterdam en van Den Haag tot Nijmegen. Daar is veel aantrekkingskracht tot de steden en juist daar ontstaat de grootste druk op de woningmarkt.” Acquisitie Om ook daar voet aan de grond te krijgen werken we op verschillende manieren aan het verwerven van nieuwe woningbouwlocaties. We kopen gronden aan met de juiste bestemming om relatief snel te ontwikkelen en te bouwen, maar kijken vooral ook naar locaties waar we op lange termijn aan gebiedsontwikkelingen kunnen werken. Jean-Paul: “Dat doen we door mee te doen aan kansrijke prijsvragen en selecties. Dit betreft vaak locaties waar een gemeente al de eerste kaders voor heeft bedacht. Of door grond te verwerven op locaties in een gemeente met zicht op nieuwe, planologische ontwikkelingen. Maar we kopen ook vastgoed aan op locaties die we mogelijk in de toekomst tot woongebieden kunnen transformeren.”

Prijsvragen Aan prijsvragen meedoen is topsport voor Van Wanrooij. Het is arbeidsintensief en we opereren op het hoogste niveau. Gerard: “Als we aan prijsvragen meedoen, dan analyseren we vooraf zorgvuldig de opgave en kijken we of het past bij ons profiel. Beschikbare capaciteit en een overzichtelijk risicoprofiel zijn ook afwegingen die we maken, want we willen een constructieve partner zijn voor gemeenten. Bovendien gaan wij niet voor de korte klap, maar willen we aan projecten werken waarbij we voor een lange periode met gemeenten kunnen samenwerken.” Verschuiving Jean-Paul: “We zien dus dat het steeds meer op nieuwe locaties in Nederland te doen is. Daar waar de woningdruk het hoogst is, willen we óók onze bedrijfsdoelstellingen realiseren. Dat is voor ons soms nog op onbekend terrein. Maar met ons goede netwerk en jarenlange ervaring als betrouwbare partner zijn we bij veel gemeenten een graag geziene gast. Dat is in de afgelopen 25 jaar dat ik voor Van Wanrooij werk nooit anders geweest, alleen breidt het zich nu wat verder uit naar nieuwe plekken in het land. Daarbij koesteren we onze bestaande, lange relaties met gemeenten waar we al jaren prettig mee samenwerken.”

mee samenwerken aan. We hanteren korte lijnen met de beslissers aan tafel. Wij kunnen snel en zorgvuldig besluiten nemen, maar gaan er nooit onvoorzichtig in. We zijn in die zin selectief in wat we wel en niet realistisch achten. Deze manier van werken houdt ons bedrijf op koers. Professioneel, snel, betrouwbaar en met Brabantse gemoedelijkheid. Kortom, aangenaam samenwerken met waardering en begrip voor elkaars wensen en belangen.” Wacht niet te lang Jean-Paul: “Gezien de toenemende druk op de woningmarkt adviseren we gemeenten om niet te lang te wachten met plannen maken. Betrek daarin de juiste samenwerkingspartners. Partners zoals Van Wanrooij die risico’s kunnen dragen, de kansen tot uitvoer kunnen brengen, snel kunnen besluiten en langdurig willen samenwerken. Dat is de enige manier om de druk van de ketel te halen. Daar willen wij graag aan meewerken.”

www.thuisinrijnvliet.nl

Familiebedrijf Jean-Paul: “We zijn al sinds de oprichting in 1969 een familiebedrijf. Dat spreekt veel partijen waar we 53


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Eiland G

tussenstop Veenendaal & Doetinchem

Veenendaal

drie uitgelichte projecten

Aantal woningen 18 woningen Opdrachtgever Van Wanrooij Projectontwikkeling Stedenbouwkundige BDP.khandekar, Rotterdam Architect Architectenbureau Visser en Bouwman, ‘s-Hertogenbosch Status project In uitvoering

54

www.woneninveenendaaloost.nl


2018 - 2019

Nieuw Salamander

Veenendaal

Aantal woningen Opdrachtgever Stedenbouwkundige Architect Status project

76 woningen Van Wanrooij Projectontwikkeling Gemeente Veenendaal Geesink Weusten Architecten, Arnhem Fase 1: in uitvoering, oplevering vanaf december 2018 Fase 2: in uitvoering, oplevering vanaf Q2 2019

www.nieuw-salamander.nl

Buitenplaats Wijnbergen

Doetinchem

Aantal woningen 62 woningen Opdrachtgever Van Wanrooij Projectontwikkeling Stedenbouwkundige Wissing Stedenbouw en Ruimtelijke Vormgeving, Barendrecht Architect Geesink Weusten Architecten, Arnhem Status project In verkoop

www.dorpsenlandelijk.nl

55


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Etappe 2 326 km

16:00

Locatie Waardenburg

Van verkopen naar helpen kopen Digitalisering staat in dienst van onze klanten

Het kopen van een nieuwbouwwoning lijkt eenvoudig. Keuzestress, financiĂŤle vraagstukken en verkeerde verwachtingen liggen echter op de loer. Digitalisering gaat onze klanten helpen bij het maken van de juiste keuzes. Het online marketing team van Van Wanrooij legt uit welke stappen er zijn gezet in dit proces.

56


#KLANTBELEVING #PROCESOPTIMALISATIE

2018 - 2019

“We willen onze klanten het gevoel geven dat ze de woning virtueel al bezitten nog voordat ze daadwerkelijk gekocht hebben” Frank Schoones

57


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Snelheid en eenvoud We willen de klantreis beter laten aansluiten op ons bedrijfsproces aan de hand van digitalisering. Dit zorgt voor een sneller, beter en eenvoudiger traject. Voor, tijdens én na de bouw. Frank: “Het gaat erom dat we de verwachtingen goed managen. Communicatie en nieuwe online toepassingen zijn daarin de sleutel. Zo communiceren we met onze kopers via één centrale plek. Alle documentatie, offertes en informatie wordt hier gedeeld. We werken nu bijvoorbeeld ook aan een (digitale) gebruiksaanwijzing van het nieuwe huis.” Inzicht in mogelijkheden en kosten Wat we erg belangrijk vinden is dat een koper weet wat er mogelijk is bij een woning en wat daarvan de financiële consequenties zijn. Frank: “We zijn dan 58

ook continue op zoek naar manieren om kopers hierin digitaal te helpen. Onze woningapps zijn daarvan een goed voorbeeld. Al meer dan 15.000 mensen hebben gebruik gemaakt van deze unieke app waarmee je virtueel door de nieuwbouwwoningen van je voorkeur kunt wandelen. De volgende stap is het koppelen van kosten aan gekozen opties. Hiervoor willen we gebruik gaan maken van een slimme configurator.” “Hetzelfde willen we doen met onze keukens en badkamers”, voegt Sophie toe. “Directe inzage in de prijs en mogelijkheden helpen klanten bij het maken van keuzes. Er zijn geen verrassingen meer. Het effect is dat onze klanten veel beter voorbereid zijn en wij hen op een hoger niveau verder kunnen helpen.”

Virtuele toepassingen We willen onze klanten het gevoel geven dat ze de woning virtueel al bezitten nog voordat ze daadwerkelijk gekocht hebben. Frank: “Zo is het al mogelijk om de woning virtueel te bekijken van binnen en buiten. Dit koppelen we dan weer aan de ruimteen productbeleving in de showroom hier in Waardenburg waar kopers hun woningplattegrond kunnen nabouwen en het ruimtelijke effect van een aanbouw of dakkapel kunnen beleven. Ook een nieuwe keuken of badkamer kan tot in ieder detail samengesteld worden en in virtual reality worden bekeken. Het is alsof je al in je nieuwe keuken staat. Dit totaalbeeld geeft nog beter inzicht in de mogelijkheden en het budget.”


2018 - 2019

14:22

Van links naar rechts: Frank Schoones, Sophie de Groot, Margot van Nistelrooij en Isabel van der Zande

“Met data krijgen we meer inzicht in de behoeften van onze klanten�

Groei leads (x1.000) 80 60 40 20 0

2014

2015

2016

Groei facebook fans

2017

2018

(x1.000)

40 30 20 10 0

2014

2015

2016

2017

2018

59


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

60


2018 - 2019

Digitale toewijzing Maar achter de schermen gebeurt er meer. Zo zijn er algoritmes bedacht om na een digitale inschrijving kopersvoorkeuren optimaal te verdelen over de bouwnummers. Frank: “Maar ook de toewijzing gaat nu volledig digitaal. Alle kopersdata wordt daarna direct én foutloos verwerkt in overeenkomsten. Het proces van genereren, controleren, ondertekenen en verspreiden is volledig gedigitaliseerd. Door automatisering en robotisering van processen gaan deze handelingen steeds sneller, beter en effectiever voor onze medewerkers en daar heeft de koper natuurlijk profijt van.” Inspireren Thuis op de bank dromen over je nieuwe woning. Dát faciliteren we ook. Isabel: “Door te inspireren met mogelijkheden voor het uitbreiden, indelen en afwerken van je nieuwe woning bijvoorbeeld. Of door digitaal binnen te kijken bij andere kopers met behulp van virtuele bezichtigingen en fotosessies van ingerichte woningen. Het resultaat is dat onze klanten hiermee nieuwe klanten helpen.” Margot: “Ons inspiratiemagazine ‘Kies’ helpt kopers met keuzes maken over indelen, uitbreiden, keuken, sanitair en afwerking. Via e-mailmarketing en socialmediakanalen zoals Facebook, Instagram en Pinterest delen we inspirerende content, maar behandelen we ook veel gestelde vragen op basis van een grote database aan vragen van kopers die continu wordt geanalyseerd. In totaal volgen 120.000 woningzoekenden onze projecten via onze digitale kanalen.”

Luisterend oor Isabel: “We doen dus al heel veel, maar het kan wat ons betreft nog altijd beter. Wij luisteren goed naar onze klanten en verwerken suggesties in nieuwe toepassingen. Dat doen we onder andere met behulp van enquêtes tijdens de gehele klantreis. Wat gaat goed, wat kan beter? Daar leren we van. Parallel verzamelen en analyseren we gigantisch veel data zoals klikgedrag, veelgestelde vragen, gekozen opties en nog veel meer. Al deze data helpt ons om beter inzicht te krijgen in de behoefte van onze klanten.” Verder Frank: “Als we verder kijken dan willen we de klantreis nog meer optimaliseren. Zo gaan we onze kopers op het juiste moment pro-actief voorzien van de juiste informatie. Zo kunnen ze weloverwogen hun keuzes maken en weten ze precies wat hen te wachten staat na het zetten van de handtekening. Aan de hand van korte video’s wordt heel praktisch uitgelegd wat bijvoorbeeld het spiegelen van een woning inhoudt, hoe het proces na ondertekenen eruitziet en wat de belangrijkste termijnen zijn in het aankoopproces. Deze ontwikkeling past bij ons innovatieve karakter en ons streven naar de optimale klantbeleving.” www.vanwanrooij.nl www.ditisvanwanrooij.nl www.vanwanrooij-warenhuys.nl

61


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Tijd voor een bakkie? 62


2018- 2019

63


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

etappe 3

/ 235 KM

Vleuten

Utrecht

3 u. 18 min.

235 km

Cuijk

‘s-Hertogenbosch

Boxtel

Helmond

64


2018 - 2019

10:00

Utrecht

12:00

p.66

Boxtel

p.74

Standaard maatwerk

Uitnodigingsplanologie in Boxtel

Architecten creĂŤren maatwerk en zien de waarde van standaardisatie

Gemeente bepaalt de richting, marktpartijen de invulling

14:10

Cuijk

15:45

‘s-Hertogenbosch

Tussenstop Regio Utrecht Haarzicht Palazzo Porte Rijnvliet

Tussenstop Regio Helmond

p.82

p.88

Vogelparadijs in Cuijk

Stapels voordeel

Op bezoek in de Heeswijkse Plas

Appartementen volgens Optioconcept in Den Bosch

Suytkade Noord Heiakker Brandevoort: Liverdonk en Hazenwinkel

65


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Etappe 3 4 km

10:00

Locatie Utrecht Woningen 50 Looptijd 2017 – 2020 Opdrachtgever Van Wanrooij Projectontwikkeling

Standaard maatwerk Architecten creĂŤren maatwerk en zien de waarde van standaardisatie Nieuwbouwproject Sinfonia in Leidsche Rijn Centrum is werkelijk uniek. Bijna iedere gevel en indeling is anders. Architecten Marlies Rohmer (Marlies Rohmer Architects & Urbanists) en Marta Meijer (Dok architecten) in gesprek met ontwikkelaar Marco Kemp over onderlinge kruisbestuiving en bouwen voor de eeuwigheid.

66


#PROJECTONTWIKKELING #ARCHITECTUUR #OPTIO #SAMENWERKING

2018 - 2019

“Van Wanrooij zet in op de relatie, dat vind ik écht meesterlijk!” Marlies Rohmer

67


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Bijzonder samenspel Verspreid over de tafel voor ons liggen de tekeningen en plannen van Sinfonia. Dubbelhoge entrees, rijke detaillering, afwisselend kleurgebruik; ook op papier is direct duidelijk: dit is geen doorsnee ontwerp. Het project bestaat uit twee losse woonblokken met in totaal 41 bijzondere herenhuizen en 9 appartementen. In 2019 wordt gestart met de bouw. Hoe zijn jullie drieën bij elkaar gekomen? Marco: “Sinfonia draait vanaf de aftrap om diversiteit. Eén van de stedenbouwkundige voorwaarden was om met meerdere architecten te werken. De link met Dok architecten was snel gelegd vanwege eerdere gezamenlijke projecten zoals ‘De Amazones’ in Den Bosch en ‘Palazzo Porte’ in Leidsche Rijn. Via Dok zijn we met Marlies in contact gekomen. Zo is het team ontstaan.” Twee architecten op een project, hoe verloopt de samenwerking? Marlies: “Heel goed hoor! Beide blokken bestaan uit verschillende panden - eenlingen, tweelingen en drielingen - die naast elkaar staan. Zo zie je de verschillende handschriften van beide bureaus elkaar afwisselen. Dat maakt het heel stedelijk en divers.” Marta: “We hebben een gemeenschappelijk vocabulaire afgesproken van kleuren, materialen en ronde portalen dat zorgt voor een duidelijke lijn in de ontwerpen.

68

Daarbinnen hebben we afzonderlijk van elkaar de diversiteit opgezocht.” Splitlevel, gasloos, een hellend maaiveld; de opgave kwam met flink wat randvoorwaarden en eisen. Hoe ga je daarmee om? Marlies: “Het ergste wat je een architect kan aandoen is om haar, als een kunstenaar, te vragen om vanaf een leeg vel een gebouw te maken. Hoe meer randvoorwaarden je hebt, des te beter je kan soleren om er echt iets goeds van te maken. We hebben een toegepast maar ook heel dienstbaar beroep.” Welke rol speelde Optio daarbij? Marlies: “Binnen de woningbouw is het goed om een aantal zaken te standaardiseren. Alleen, bouwen in een

stedelijke omgeving is architectonisch een stuk complexer. Daar kun je niet altijd met een standaardformule op reageren, dan moet je maatwerk leveren. Tegelijk vind ik het heel interessant dat Van Wanrooij zaken probeert te standaardiseren. En dat ze in elk geval een mening, een visie hébben.” Marco: “Optio is veelal ons vertrekpunt, maar soms wijken we hiervan af. Gedurende het project hebben we veel oplossingen kunnen gebruiken en tegelijkertijd nieuwe ontwerpen aan onze Optio-bibliotheek toegevoegd. Sinfonia is vooral een showcase van ons kunnen, ook in combinatie met Optio.”


2018 - 2019

08:20

Van links naar rechts: Marta Meijer, Marlies Rohmer en Marco Kemp

“Het plezier knalt er vanaf!� Marta Meijer

69


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

www.sinfonia-utrecht.nl

Hoe bevalt de samenwerking met Van Wanrooij verder? Marlies: “Van Wanrooij zet in op de relatie, dat vind ik écht meesterlijk. Want zo leer je samen een vocabulaire ontwikkelen. Kan je teruggrijpen op wat je samen al eerder hebt gedaan en nieuwe dingen toevoegen. Veel andere opdrachtgevers ‘verzamelen’ meer architecten. Dan moet je telkens opnieuw beginnen met het opbouwen van een relatie.” Marta: “Zeker in het begin was het contact heel intensief. Je merkt dat ze betrokken zijn, veel verstand hebben van techniek en bij elk vraagstuk met je meedenken. Het heeft enorm spannende architectuur opgeleverd!” Marlies: “De technische ontwikkelaars van Van Wanrooij, Peter en Henri, vind ik ook geweldig. Twee doorgewinterde vaklui die vanaf het begin continu toetsen of een ontwerp ook praktisch te maken is. Dat is voor een architect interessant en ontzettend leuk.”

Dat ervaar je dus niet als bemoeizuchtig of hinderlijk? Marlies: “Juist niet. En het zijn ook hele aardige mannen hoor. Wat ik zo leuk vind aan Van Wanrooij is dat ze heel respectvol zijn. Ze zetten je niet voor het blok, zeggen niet ‘slikken of stikken’. En wat er uiteindelijk getekend wordt, dat wil men ook echt zo maken.” Is dat niet standaard dan? Marlies: “Uhh nee, dat is ook wel eens anders inderdaad.”

Sinfonia - 5x bijzonder 1. Robuuste architectuur Rijk gedetailleerd, met veel reliëf, diepe neggen en groen in de gevel. 2. Gemeenschappelijke tuin Door ecoloog ontworpen eetbare tuin vormt een rust- en ontmoetingsplek. 3. Duurzaam en energiezuinig Beide blokken zijn gasloos, voorzien van pv-panelen en meer dan energieneutraal. 4. Ontmoetingsplek De grote ramen en deuren zorgen voor een natuurlijke overgang tussen de woningen en de stoep en stimuleren onderlinge ontmoetingen. 5. Diverse woningtypes Woon-werk woningen, splitlevel woningen, brede ondiepe loft-achtige woningen, hoekwoningen en appartementen.

70


2018 - 2019

“We hebben hier echt een Wauw-effect gepresenteerd” Binnen nieuwbouwproject Sinfonia is vrijwel iedere woning uniek

71


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Palazzo Porte

tussenstop regio Utrecht

Utrecht

drie uitgelichte projecten

Aantal woningen Opdrachtgever Stedenbouwkundige Architect Status project

72

15 woningen Van Wanrooij Projectontwikkeling BDP.khandekar, Rotterdam Dok architecten, Amsterdam In uitvoering, oplevering Q1 2019


2018 - 2019

Haarzicht

Vleuten

Aantal woningen Opdrachtgever Stedenbouwkundige Architect Status project

73 woningen Van Wanrooij Projectontwikkeling Luc Bos Stedenbouwkundigen, Amersfoort Inbo Architecten, Eindhoven Geesink Weusten Architecten, Arnhem Fase 1: in verkoop Fase 2: start verkoop januari 2019 www.thuisinhaarzicht.nl

Rijnvliet

Utrecht

Aantal woningen 516 woningen Opdrachtgever Van Wanrooij Projectontwikkeling en Borgdonck O.G. Stedenbouwkundige De Zwarte Hond, Rotterdam Architect Rijnvliet Zuid: Schippers Architecten, Den Haag en Klunder Architecten, Rotterdam Rijnvliet Midden: Zecc Architecten, Utrecht en Hans Been Architecten, Amerongen en Bedaux de Brouwer Architecten, Goirle Status project Rijnvliet Zuid 100% verkocht Rijnvliet Zuid fase 1: 63 woningen oplevering eind 2018 Rijnvliet Zuid fase 2: 56 woningen in uitvoering Rijnvliet Zuid fase 3a: 43 woningen in verkoop Rijnvliet Zuid fase 3b: 24 appartementen in verkoop Rijnvliet Midden fase 4: 54 woningen in verkoop www.thuisinrijnvliet.nl

73


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Etappe 3 69 km

12:00

Locatie Boxtel Woningen ca 465 Looptijd 2018 – 2025 Opdrachtgever Gemeente Boxtel

Uitnodigings-­ planologie in Boxtel Gemeente bepaalt de richting, marktpartijen de invulling en de uitvoering De term ‘uitnodigingsplanologie’ maakt een opmars in de wereld van de ruimtelijke ordening. Zo ook in Boxtel, waar we aan de gebiedsontwikkeling Heem van Selis werken. De gemeente stelt zich hier uitnodigend en faciliterend op richting de marktpartijen. Wethouder Peter van de Wiel van de gemeente Boxtel en regiomanager Gerard Klomp van Van Wanrooij leggen uit hoe dat in de praktijk werkt.

74


#ONDERNEMEN #GEBIEDSONTWIKKELING #SAMENWERKEN

2018 - 2019

“Wij willen alleen zaken doen met partijen die duurzaamheid ook serieus nemen” Peter van de Wiel (links) en Gerard Klomp

75


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Over Heem van Selis Bij de noordentree van Boxtel, tussen de Bosscheweg, de A2 en het Dommeldal komt de nieuwe wijk ‘Heem van Selis’. Op deze locatie ontwikkelt Van Wanrooij Projectontwikkeling in samenwerking met de gemeente Boxtel ca. 465 nieuwbouwwoningen.

Waarom deze gebiedsontwikkeling? Peter: “Heem van Selis is een belangrijk project voor Boxtel, omdat we te maken hebben met een flinke woningbouwopgave. Na transformeren en inbreiden is de tijd nu aangebroken om Boxtel aan de noordzijde uit te gaan breiden. Er moet stevig gebouwd worden om de doelstellingen te kunnen behalen.” Wat zijn de uitdagingen van deze locatie? Peter: “In het verleden zijn er al diverse plannen gemaakt om dit gebied te gaan ontwikkelen, maar dat is steeds niet gelukt vanwege de uitdagingen met de A2, de agrarische bedrijven, de Dommel, de ontsluiting van het gebied, de lokale flora en fauna en de unieke cultuurhistorie van het gebied. Het is geen maagdelijk stuk weiland waar je zo even kunt gaan bouwen.” Waarom gaat het nu wel lukken? Peter: “Met de ervaring van nu weten we dat we dit gebied integraal moeten aanpakken. Met deelprojecten komen we hier niet tot een goede ontwikkeling. We hebben het vertrouwen dat het met deze ontwikkelcombinatie op een organische

76

manier wel gaat lukken. We willen er samen een mooi project van maken.” En ook gelijk gasloos? Gerard: “We maken het gebied toekomstbestendig. Nog voordat het verplicht werd hebben we hier tegen elkaar gezegd: geen gasaansluiting meer. Wij zijn daar gelijk vanaf het begin in meegegaan en hebben naar oplossingen gezocht zoals individuele opwekking op basis van bodemwarmte.” Maar duurzaamheid gaat toch verder dan alleen energie? Gerard: “Absoluut. Het is meer dan installatie en isolatie. Het gaat ook om de leefbaarheid. Dat doen we door klimaatadaptatie, gezonde verstedelijking, circulair denken en ontmoeting te integreren in het gebied. Denk daarbij aan groene zones in het plan, oplossingen voor regenwater, de aansluiting op de bestaande omgeving en een volledig gedifferentieerd woningaanbod met sociale huur en koopwoningen voor starters, gezinnen en ouderen.”

Peter: “Dit is de gemeente van de Kleine Aarde. Wij voelen de verplichting om voorloper te blijven op het gebied van duurzaamheid. Van energieneutraal bouwen tot leefbaarheid. Het zit in het DNA van Boxtel. We hebben Van Wanrooij uitgedaagd om dat in het plan terug te laten komen.” Het project wordt ontwikkeld op basis van uitnodigingsplanologie. Wat houdt dat in? Gerard: “Kort gezegd: het vertrouwen van deze gemeente in de marktpartijen om de gewenste kwaliteit gerealiseerd te krijgen. De gemeente heeft een woningbouwopgave en wij zijn binnen deze kaders met plannen gekomen om deze opgave in te vullen. Uitnodigingsplanologie leidt tot een blijvende inspanning om samen initiatieven tot stand te brengen, waarbij de gemeente de regie houdt over de uitvoering door derden. Dat is een arbeidsintensief proces waar de gemeente goed op inspeelt.”


2018 - 2019

“We dagen elkaar continu uit. Dat helpt in de snelheid van het proces�

12:36

Gebiedsontwikkeling Heem van Selis in vogelvlucht

77


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

En hoe wordt dat georganiseerd vanuit de gemeente? Peter: “Het is best spannend om zo’n grote ontwikkeling bij marktpartijen neer te leggen. Maar door de eerdere pogingen weten we goed wat we willen. Met de gemaakte afspraken en het bestuurlijk draagvlak is die spanning er niet meer. Waar normaal gesproken één iemand binnen de gemeente een project leidt, hebben we nu een ervaren team gevormd om de ontwikkelcombinatie zo goed mogelijk te faciliteren tijdens de ontwikkeling.” Waar faciliteert de gemeente bijvoorbeeld in? Peter: “We trekken bijvoorbeeld samen op richting Rijkswaterstaat, omdat we gedeelde belangen hebben. Niet alleen de gemeente, maar ook de ontwikkelcombinatie moet iets met de geluidsmaatregelen rond de A2. Hetzelfde geldt voor de flora en fauna. Met Stichting Das&Boom kijken we bijvoorbeeld hoe we een dassenfamilie

www.heemvanselis.nl

78

in zijn oorspronkelijke habitat kunnen houden. Wij faciliteren het, maar we zitten wel samen aan tafel voor de beste oplossing.” Hoe houden jullie de vaart in het ontwikkelproces? Peter: “We hebben een stevige stuurgroep neergezet met de burgemeester, wethouder en directieleden van de ontwikkelcombinatie. We komen zeer regelmatig bij elkaar en dat is goed voor de slagvaardigheid en het vertrouwen. Daar hoort ook bij dat we elkaar continu uitdagen. Dat helpt in de snelheid van het proces.”


2018 - 2019

“Dit is geen maagdelijk stuk weiland waar je zomaar even kunt gaan bouwen” Gerard Klomp

79


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Suytkade Noord

tussenstop regio Helmond

Helmond

drie uitgelichte projecten

Aantal woningen 28 woningen Opdrachtgever Van Wanrooij Projectontwikkeling Stedenbouwkundige Gemeente Helmond Architect Inbo Architecten, Eindhoven Status project Start bouw Q1 2019 www.suytkade-helmond.nl

80


2018 - 2019

Heiakker

Helmond

Aantal woningen 42 woningen Opdrachtgever Van Wanrooij Projectontwikkeling Stedenbouwkundige Gemeente Helmond Architect 18 woningen fase 1: LX Architecten, Helmond 24 woningen fase 2: Inbo Architecten, Eindhoven Status project Start verkoop Q1 2019 www.heiakker-helmond.nl

Brandevoort: Liverdonk en Hazenwinkel

Helmond

Aantal woningen 61 woningen Opdrachtgever Van Wanrooij Projectontwikkeling Stedenbouwkundige Gemeente Helmond Architect Liverdonk: Keeris Architecten, Eersel Hazenwinkel: Keeris Architecten, Eersel en Scala Architecten, Den Haag Status project Liverdonk: start verkoop eind 2018 Hazenwinkel: start verkoop Q2 2019 www.woneninliverdonk.nl

81


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Etappe 3 235 km

14:10

Locatie Cuijk Opdrachtgever Van Wanrooij Projectontwikkeling

Vogelparadijs in Cuijk Op bezoek in de Heeswijkse Plas

Op de oever van de Heeswijkse Plas in Cuijk hoppen vijf eksters rond. Niet vreemd. Wonen is hier ronduit goud. Op reportage in een fonkelwijk.

82


#KLANTBELEVING

2018 - 2019

83


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Wie somber roept dat Nederland vol is, moet op de A73 bij Cuijk afslag 4 pakken. Maar buurtbus 238 mag ook. Die voert eveneens naar Cuijk, het Oost-Brabantse filiaal van het paradijs: ruimte, water, groen, speelgelegenheid. Zelfs geblinddoekt kennen mensen van Van Wanrooij hier de weg. Vooral in het noordelijk deel van Cuijk. De denk- en daadkracht van Van Wanrooij laat zich onder meer aflezen aan de Cuijkse Lagune: een wijkje met kade- en carréwoningen en een aantrekkelijke leefomgeving – van binnenhoven tot binnenhaven.

In het eindejaarszonnetje komt Jan Jansen [72] voorbij. Nee, niet op de fiets: “De winnaar van de Tour de France is met dubbel-s.” Met zijn echtgenote Catharina [65] maakt hij een ommetje. Dagelijkse kost, hand in hand. Sinds 2012 bewonen ze een appartement. Tachtig vierkante meter, met balkon en uitzicht over het water. Maar ze hebben het verkocht. Op 1 april – no kidding – staat een Drents echtpaar met verhuisdozen op de stoep. Zelf willen Jan en Catharina een tikje ruimer en rustiger wonen. “Telkens als we een blokje om lopen, hopen we een

bord ‘Te koop’ tegen te komen. Simpel: we willen niet weg uit de wijk. Onze twee kinderen en de kleinkinderen wonen hier ook.” Ook de leeftijd speelt een rol. Jan tegen Catharina: “Jij hebt geen rijbewijs.” Zij: “Als hem iets overkomt, zijn de kinderen dichtbij.” Nog een reden om te blijven: “Het is hier zó mooi.” Dat klopt. De Cuijkse Lagune ligt op een wooneiland, waar de Heeswijkse Plas zich omheen kranst. Het water maakt deel uit van natuur- en recreatiegebied Kraaijenbergse Plassen. Zo’n 475 hectare, waar tjiftjaf, slechtvalk en wintertaling zijn gesignaleerd.

“Telkens als we een blokje om lopen, hopen we een bord ‘Te koop’ tegen te komen” Jan Jansen

Jan en Catharina maken een ommetje door de Cuijkse Lagune

84


2018 - 2019

Seher Ocal met haar kinderen in de speeltuin

Opa Bert is aan het oppassen bij zijn kersverse kleindochter

Ooievaar Achthonderd meter zuidelijker ligt woongebied de Cuijkse Tuinen, dat wij in vijf fases bouwen. Drie zijn er voltooid. Hier vind je tweekappers in een zee van groen en blauw, met kinderopvang, scholen en voorzieningen in de buurt. Goede plek om op te groeien, moet de ooievaar hebben gedacht die op 11 september 2018 boven de wijk cirkelde. Bij een riant huis aan de Zomereik bezorgde hij een meisje. Ze heet Sela, verklappen vier beletterde houten kubussen bij de voordeur. Zou ze thuis zijn?

De vrijmoedigheid van het aanbellen wordt beloond: Bert Keijzers doet open. Hij is de opa – en nog een gastvrije ook. Oma zit binnen. Samen passen ze op de eerstgeborene van hun dochter Chanine. Zelf wonen ze ook in de Heeswijkse Kampen, zoals de koepelnaam voor Cuijk-Noord luidt. Al vijfendertig jaar, met plezier. Sterker nog: Bert blijkt voorzitter van wijkaccommodatie De Nielt te zijn. Allerminst een saaie functie: “Bij ons vind je van alles: cursus Spaans, knutselen, handwerken, vergaderingen. Ook organiseren we jaarlijks Heerlijk Heeswijk, een grote feest- en evenementendag. Druk? Ja, het is een levendige buurt met veel jonge gezinnen.”

Al zeven Honderd meter verder is Van Wanrooij met fase vier van De Tuinen bezig. Ook daar zal Bert regelmatig komen: zoon Kelvin heeft er een huis gekocht. Slimme zet. Want wie de Heeswijkse Kampen de rug toekeert, is een dief van zijn eigen geluk. Dat weten ook de eksters op de oever van de waterplas. Het waren er vijf. Nu al zeven. Zo snel kwettert het rond: hier moet je zijn.

85


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Over Cuijkse Lagune en Cuijkse Tuinen Het is waterrijk wonen in uitbreidingsgebied De Heeswijkse Kampen in het fraai aan de Maas gelegen Cuijk. Van Wanrooij is hier al jaren betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe wijk waar totaal inmiddels al meer dan 6.000 woningen zijn gerealiseerd. In de Cuijkse Lagune bouwen we gefaseerd meer dan 100 woningen en in de Cuijkse Tuinen ca. 130.

Strand Maar je vindt er ook geluksvogels. Zoals Seher Ocal [30], die net de hoek om komt. Sinds juni 2017 woont ze met haar man, zoon Kayra [6] en dochter Karsu [1] in een ruime woning aan de Waterput. Voor haar huis liggen een grasheuvel en speeltuintje, rechts ervan uitgestrekt water. “Zie je dat strand aan de overkant? Ja, daar links. Daar kanoën we weleens heen.” Van oorsprong komt ze uit Gennep, waar haar Turkse opa bij de Page Papierfabriek werkte. Haar vader en moeder zijn naar Turkije geremigeerd. Zelf is ze financial controller bij het Radboud UMC in Nijmegen. Seher: “De keuze voor Cuijk? De ruimte, het groen. Mijn man komt hier ook vandaan. Toen

De Heeswijkse Plas in Cuijk

86

deze gebiedsontwikkeling bekend werd, waren wij één van de eerste kopers. Qua keuze hadden we alle vrijheid.” Dat gold ook voor opties en meerwerk. Ze somt op: “Uitbouw van drieëntwintig vierkante meter, grotere badkamer, kraan in de tuin en ander tegelwerk.” De voortgang van fase twee en drie van de Cuijkse Lagune volgt ze met extra belangstelling. Ze lacht: “Afgelopen jaar zijn veel vrienden bij ons komen kijken. Het sprak ze erg aan: in fase twee komen twaalf mensen te wonen die we kennen. In fase drie tien mensen. Hebben jullie trouwens zin in koffie? Ja? Maak ik hem even.”


2018 - 2019

“Toen deze gebiedsontwikkeling bekend werd, waren wij een van de eerste kopers� Seher Ocal

Seher Ocal met haar kinderen in de speeltuin

87


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Etappe 3 235 km

15:45

Locatie ‘s-Hertogenbosch Appartementen 72 Looptijd 2016 – 2018 Opdrachtgever Woningcorporatie Zayaz

Stapels voordeel Appartementen volgens Optio-concept in Den Bosch We komen aan in Den Bosch waar we appartementen volgens het Optio-concept hebben ontwikkeld en gebouwd voor woningcorporatie Zayaz. Naast grondgebonden woningen zijn we met Optio ook in staat om appartementen sneller, efficiënter én tegen lagere kosten te ontwikkelen en te bouwen. Dat biedt tal van voordelen, zoals hier in het geslaagde herstructureringsproject in de wijk De Schutskamp.

88


#OPTIO #PROCESOPTIMALISATIE #SAMENWERKEN

2018 - 2019

“Hoe je met elkaar moet communiceren en afstemmen zullen we nooit kunnen standaardiseren” Cees Robbemondt

89


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

Over J.P. Coenstraat Aan de J.P. Coenstraat in wijk De Schutskamp in Den Bosch zijn 70 oude appartementen, maisonnettes en garageboxen uit de jaren ‘60 gesloopt. Daar zijn 72 nieuwe appartementen voor in de plaats teruggekomen. Het herstructureringsproject bestaat uit twee gebouwen van 36 appartementen. Tussen de gebouwen zijn parkeerplaatsen en een groenstrook voorzien. Galerijen en balkons wisselen elkaar af in het straatbeeld.

Woningbouwcorporatie Zayaz bouwt sinds de crisis alleen nog voor haar primaire doelgroep en legt steeds vaker de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten bij marktpartijen neer. De focus verschuift naar producten met een gestandaardiseerde plattegrond, indeling en afwerkingsniveau. Zayaz is gebaat bij snelle inzage in productmogelijkheden, zekerheid over de prijs en een korte bouwtijd. Ons Optio-concept sluit daar perfect bij aan. Berry Brekelmans (Zayaz), Cees Robbemondt en Peter Leijdekkers (Van Wanrooij) zetten de voordelen van een flexibel woningconcept voor appartementengebouwen op een rij:

90

Voordeel 1: Ontzorgen Peter: “Met woningcorporatie Zayaz werken we al jaren goed samen. Sinds de crisis bouwt de corporatie alleen nog sociale huurwoningen en is de afdeling projectontwikkeling verdwenen. Met minder capaciteit moet er nog steeds volop ontwikkeld en gebouwd worden. Wij kunnen Zayaz hier optimaal in ontzorgen. Daarbij is het belangrijk om met elkaar de gemaakte keuzes regelmatig te toetsen tijdens het proces. We mogen elkaar niet uit het oog verliezen.” Voordeel 2: Keuze uit standaard producten Cees: “De basis van Optio wordt mede gevormd door plattegronden met verschillende beuk- en dieptematen. Die indelingen staan vast en geven snel inzicht in mogelijkheden. De appartementen zijn onderverdeeld in verschillende modellen, waaruit de corporatie kan kiezen. Ten opzichte van maatwerk scheelt dit veel tijd en geld. Zowel in de beginfase van de ontwikkeling, als in de uitvoeringsfase. Het afwerkniveau is binnen het budget naar wens aan te passen.”


2018 - 2019

16:12

Van links naar rechts: Peter Leijdekkers, Berry Brekelmans en Cees Robbemondt

91


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

“Standaardisatie en afstemming over de planning zijn de sleutel tot succes in dit project” Voordeel 3: Flexibiliteit binnen kaders Berry: “Maar we kijken verder dan de standaard indeling. We kijken ook naar de behoeftes van onze doelgroep. Hier in de J.P. Coenstraat hebben de appartementen op de begane grond maar één slaapkamer en is de tweede slaapkamer bij de woonkamer betrokken. Zo voorzien we in de behoefte aan een grotere woonkamer. Dat kan heel eenvoudig binnen het Optio-concept.” Voordeel 4: Vooraf inzicht in de kosten Berry: “Met de stedenbouwkundige uitgangspunten en een budget onder onze arm is Van Wanrooij gevraagd

92

om het project verder uit te werken. Alle Optio modellen zijn tot in detail uitgewerkt en gaven vroeg in het proces inzicht in de kosten, de kwaliteit en de maakbaarheid van het plan. Hierdoor konden we snel schakelen en wisten we precies wat we kregen binnen het budget.” Voordeel 5: Ruimte voor aanvullende kwaliteiten binnen budget Cees: “Naast de basisindeling van de appartementen is er juist meer behoefte aan diversiteit in de architectuur. Per project creëren we binnen het beschikbare budget mooie oplossingen voor gevelontwerp, materialisatie,

buitenruimtes en ontsluiting. Voorstellen die aansluiten bij de bestaande omgeving. Architect Arno Kolen is daar wat ons betreft heel goed in geslaagd. De galerijontsluiting heeft halverwege het gebouw een twist gekregen, waardoor galerijen en balkons elkaar in het straatbeeld afwisselen. Een creatief ontwerp dat naadloos past binnen ons Optio-concept.” Berry: “Het maatwerk zit in de jas van het gebouw. De extra woningen op de begane grond, de inpandige bergingen, de architectuur en de ontsluiting van de woningen zijn in dit project aanvullende kwaliteiten die we binnen het budget hebben kunnen realiseren.”


2018 - 2019

Voordeel 6: Korte bouwtijd, strakke planning Peter: “Door de standaard opties en onze lean planning kunnen we snel bouwen. We monitoren continu de voortgang en nemen zonodig tijdens de uitvoering maatregelen om op schema te blijven. We merkten dat we bij voorgaande projecten voor Zayaz sneller bouwden dan verwacht. Dat klinkt positief, maar leidde soms tot extra afstemming bij de toewijzing van huurwoningen. Daarom hebben we bij deze turn-key opdracht extra aandacht besteed aan de afstemming en planning van de huurdersselectie.”

Berry: “We zijn trots dat we binnen een bouwperiode van iets meer dan een jaar twee prachtige gebouwen met totaal 72 appartementen hebben gerealiseerd, midden in een bestaande wijk en met behoud van de prachtige bomen. Zonder standaard keuzes, een goede afstemming en een strakke planning was dat niet gelukt.”

93


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

94


22001188 -- 22001199

We gaan verder, volg ons online 95


v e r d e r m e t Va n W a n r o o i j

COLOFON Dit Jaarboek laat niet alleen zien wat we doen, maar vooral hoe we het doen. Het is een combinatie van een terugblik en een vooruitblik op datgene wat ons drijft. Samenstelling: Redactie & copy: Concept & creatie: Fotografie: Druk: 2018

96

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling De Redactiegasten toelgroep, merk.ontwerp.interactie / De Redactiegasten Edwin van Zandvoort / RenĂŠ Bouwman / Timo Sorber / Maikel Samuels Wihabo


Profile for Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling | Jaarboek 2018 - 2019  

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling | Jaarboek 2018 - 2019