__MAIN_TEXT__

Page 1

najaar 2018

Uitgeverij Vantilt


v e r sc h i j n i ng sp ro gr a m m a

Uitgeverij Vantilt

augu s t u s

Postadres

Jan Bos, Ellen van Oers & Jenny Mateboer (red.) – De canon van

Postbus 1411 6501 bk Nijmegen

Nederland in de Koninklijke Bibliotheek 11 Johan Oosterman – Maria van Gelre, 1380-1429. Sporen in het landschap 26

Bezoekadres St. Annastraat 99 652 4 ek Nijmegen

sep t ember

t 02 4 360 22 94

Jos Joosten – De verdeelde mens 12

e info@vantilt.nl

Anton van der Lem – De Opstand in de Nederlanden 8-9

www.vantilt.nl

Carla Hoetink – Macht der gewoonte 27

Pers en publiciteit

Thomas von der Dunk – Zuid-Tirol is niet Italië! 27

Kasper Bockweg

Robert-Jan Wille – Mannen van de microscoop 26

t 02 4 329 78 63

Frans Hermans – Historische atlas van Venlo 23

e promotie@vantilt.nl Vertegenwoordiging in Nederland

ok t ob e r

Joachim Dongus

Els Kloek (red.) – 1001 vrouwen in de 20ste eeuw 3-7

Prinses Catharina Amalialaan 116 3708 zs Zeist

Mark van Ostaijen – Wij zijn ons. Een kleine sociologie van grote denkers 15

m 06 13 53 63 49

Merijn Oudenampsen – De conservatieve revolte 13

e verkoop@vantilt.nl

Corjo Jansen & Olivier Hekster – Diocletianus. Tussen eenheid en versnippering 10

l e v e r i ng v i a c b

H. Marsman – Groots en meeslepend. Een keuze uit de gedichten 18

Vertegenwoordiging en

nov e m b e r

verspreiding in Vlaanderen

Dennis Bos & Wouter Linmans – Revolutiekoorts. Amsterdam 13 november 1918 19

Uitgeverij Pelckmans Brasschaatsteenweg 308

Vincent Cantrijn – Het Magazijn in de Bottelstraat 25

2920 Kalmthout

Donald Loose – Over vriendschap. De praktische filosofie van Kant 17

v er koop

Pieter Huistra – Geschiedbeoefening tussen 1830 en 1870 28

Linda Vandermeulen

Paul Post & Harry de Raad – Historische atlas van Alkmaar 22

t +32 (0)478 22 67 90

Het Berchmanianum. Van studiehuis tot academiegebouw 21

e linda.vandermeulen@pelckmans.be promot ie

Hanneke Oosterhof – ‘ Want de grond behoort ons allen toe.’

Eva van Ootegem

Leven en werk van stedenbouwkundig architecte Lotte Stam-Beese 16

t +32 (0)3502 1915

Jos de Jong – Democratie in kinderschoenen 14

e eva.van.ootegem@

Bijdragen en mededelingen Gelre 2018 2 4

pelckmansuitgevers.be

Historische vereniging Numaga – Jaarboek 2018/65 2 4

Vertegenwoordiging en verspreiding

Lotte Jensen – Wij tegen het water 20

buiten de Benelux Idea Books Nieuwe Herengracht 11 1011 rk Amsterdam t +31 (0)20 622 61 54 e idea@ideabooks.nl Vormgeving prospectus Mijke Wondergem, Baarn Auteursportret Merijn Oudenampsen – Steven Ligthert Donald Loose – Sandra Peerenboom Jos de Jong – Jacques Peeters Omslagillustratie Ben Joosten, combinatie van ‘Elementen’ en ‘Versus’ Op de hoogte blijven? Volg Uitgeverij Vantilt op Facebook en Twitter of meld u via www.vantilt.nl aan voor de nieuwsbrief. facebook.com/UitgeverijVantilt @VantiltNijmegen www.vantilt.nl

de c e m b e r OverHolland 20/21 25 Han Meyer e.a. – Stedenbouw. Kern en perspectieven 28


De gezichten van een bevrijdende eeuw

3

Tentoonstelling 1001 vrouwen in de 20ste eeuw : vanaf 4 oktober 2018 in het Amsterdam Museum

Els Kloek (samenstelling) nieu w 1001 vrouwen in de 20ste eeuw Honderd jaar geleden waren de meeste deuren naar het publieke leven voor vrouwen nog gesloten. In de loop van de 20ste eeuw openden die langzaam, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Op ieder denkbaar maatschappelijk terrein hebben vrouwen een inspirerende strijd gestreden. 1001 vrouwen in de 20ste eeuw belicht de Nederlandse geschiedenis vanuit een andere hoek. Het boek laat zien wat 1001 verschillende vrouwen hebben bereikt, met hoeveel inventiviteit en geduld zij hebben gewerkt aan toegang tot het openbare leven en hoe ook zij het gezicht van de vorige eeuw hebben bepaald. Deze bonte verzameling korte biografieën roept verwondering en herkenning op. Een inspirerend boek voor alle lezeressen en lezers van nu!

promotie: – Els Kloek is beschikbaar voor interviews en lezingen. – Mediacampagne.

1001 vrouwen in de 20ste eeuw is samengesteld door Els Kloek en ontworpen door Irma Boom, met medewerking van ruim 250 deskundigen. Het boek is het vervolg op 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, dat in 2016 werd uitgeroepen tot het ‘beste geschiedenisboek aller tijden’. ca. 1550 p. | gebonden | 14 x 18,5 cm meer dan 1001 afbeeldingen vormgeving Irma Boom Office isbn 978 94 6004 386 4 | nur 688

  5 39,50 | 3 oktober 2018

> Lees verder op de volgende pagina’s      


wilhelmina drucker · johanna reynvaan · esther de boer · aletta jacobs · suze robertson · veronica vries · maria montessori · anna polak · johanna van buren · clara wichmann · betty brugsma · cha toorop · rosa spier · charlotte kohler · elizabeth varga · sara heyblom · greet hofmans · annie ver

ies · eva besnyo · meertje kaal · ank van der moer · ellse labadi · atie siegenbeek van heukelom · con hetty blok · hannie schaft · jetty paerl · juliana · haya van someren · dirkje kuik · renate rubinstein

· adele bloemendaal · sylvia de leur · joke smit · annemarie grewel · shireen strooker · annelien ka lse-marie hajary · mariska veres · sugar lee hooper · ellin robles · sylvia kristel · guusje nederhors

Een ander licht

· henriette boas · annie mg schmidt · mady saks · kitty courbois · atje keulen-deelstra · anna cram zalk · zangeres zonder naam · rita corita · jeanne roos · anne frank · tiny mulder · rita hovink · id

Els Kloek en Irma Boom, makers van 1001 vrouwen in de 20ste eeuw

‘Een boek maken van een website, dat vonden mensen de omgekeerde wereld’, zegt Els Kloek. ‘Maar ik wist altijd al dat van mijn website een boek gemaakt moest worden.’ Het boek kwam er, ontworpen door Irma Boom, en werd een groot succes: 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, gebaseerd op het Digitaal Vrouwenlexicon Nederland. Nu, vijf jaar later, verschijnt 1001 vrouwen in de 20ste eeuw. ‘We waren nog niet klaar, ik had nog zó veel kandidates.’ Els Kloek en Irma Boom over ‘een stoer boek’.


francken · nynke van hichtum · betsy van vloten · rika troelstra · henriette roland holst · berta arlotte van beuningen · anna zernike · rosa wertheim · floor van der wal · maria dermout · charle

rschoor · sijtje boes · fre cohen · jolanda venema · sonia gaskell · anna blaman · lau mazirel · mie nny stuart · emmy andriesse · miep tang · joan ferrier · cox habbema · maria austria · irene vorrink

n · mies bouwman · meertje kaal · andreas burnier · ellen blazer · helen le clerq · doeschka meijsin appeyne · loes hamel · ria beckers · marga van arnhem · sylvia millecam · miep tang · cox habbema ·

op de 20ste eeuw

st · gonnie baars · els borst · jenny dalenoord · edith mastenbroek · rascha peper · wim hora adem mer · rita reys · hanny michaelis · davina van wely · majoie hajary · georgine sanders · klazien uut

da simons · m. vasalis · cobi schreijer · jopie koopman · ien dales · wina born · liesbeth den uyl · ca

Els Kloek: ‘Dit boek biedt een heel andere kijk op de Nederlandse geschiedenis. De lemma’s zijn kort, zakelijk en helder: elk verhaal moet de lezer pakken. Het is een vorm van geschiedschrijving die we niet erg gewend zijn en waarin ik mij inmiddels erg thuis voel – die encyclopedisch-biografische vorm zit me nu in de vingers. Tweemaal 1001 vrouwen is een soort “kathedraal” geworden, of in ieder geval een gigantisch gebouw, opgetrokken met stenen van een hoog soortelijk gewicht.’

Vrouwen in actie Irma Boom: ‘Het eerste boek is voornamelijk zwart-wit, met portretten per eeuw in kleur in vijf kleurkaternen die het boek structuur geven. Die structuur is aan de snede van het boek te zien. In het nieuwe boek zijn de portretten zwart-wit op een gekleurde achtergrond. Het beeldmateriaal van de 20ste eeuw is informeler: in plaats van het klassieke portret zijn vaak vrouwen in actie gefotografeerd. Door de heldere structuur die aan de buitenzijde al zichtbaar is, is het boek toegankelijk. Je wordt niet afgeschrikt door de hoeveelheid informatie. Zonder die kleurkaternen zou het boek veel minder werken, ze zijn een handreiking aan de lezer.’ ‘Dat het nieuwe boek rood moest worden, wist ik meteen. Fel, met een hedendaagse uitstraling. Door de diagonaal geplaatste titel op het omslag stralen beide boeken kracht uit. De kleur rood vormt een contrast met het vorige boek: sterk en “activistisch”, passend bij de 20ste eeuw. Het wordt opnieuw een stoer boek.’


arin adelmund · ariane amsberg · hester d’aulnis de bourouill · corry van baalen-bosch · annetje bieg

maria beltgens · bibeb · wilhelmina bladergroen · anna braam · ina boudier-bakker · fanja chapiro · m ie cramer · willy corsari · christina doorman · hendrika dorssen · renate dorrestein · mia duyvenda ohanna van eeden · tatiana ehrenfest-afanassjewa · caro van eyck · margaretha fles · mary fleischma

· louise fleuron · stella fontaine · amber gardeniers · marjanne van geel · ida gerhardt · nell ginjaar maas · ida ter haar · mance post · lea halpern · luberta de hondt · johanna ijpma · helena ingerman ·

meina irwen · charlotte jacobs · rose jakobs · anja joos · anjenette reinders · cornelia katz · elisabet

keesing · rebecca kiek-wolffers · rosa king · ermina kleykamp · carolina lacet · janneke landman · cla

ennep · maria luykx · olga madsen · carolina macgillavry · henriette van der meij · johanna mein · em

Crowdfunding De Stichting 1001-Vrouwen (in 2014 opgericht) bevordert historisch onderzoek naar vrouwenlevens en het toegankelijk maken van de aldus verkregen kennis. De Stichting steunt het project 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw bij publiciteit, fondsenwerving en crowdfunding. Aan de oproep ‘Adopteer een vrouw’ hebben velen in de afgelopen vier jaar gehoor gegeven. Els Kloek: ‘Het is mooi en ontroerend hoe betrokken mensen zijn. Dat geeft vleugels.’

Aan de vergetelheid ontrukt Irma Boom: ‘1001 vrouwen is een verzameling van veel typen vrouwen uit alle lagen van de samenleving, het zijn allebei heel democratische boeken: voor iedereen interessant om te lezen en vol informatie en wijsheid.’ Els Kloek: ‘Als je naar vrouwen kijkt wordt de geschiedenis heel concreet. Het gaat over het leven zelf: niet alleen macht en aanzien komen aan bod, maar ook huwelijk, gezin, ziekte en dood. Vrouwen hebben enorm veel gepresteerd zonder zich daarop te laten voorstaan. Veel van die vrouwen worden door ons aan de vergetelheid ontrukt.’ Vrouwen met een verhaal Hoe selecteer je duizend-en-één 20ste-eeuwse vrouwen? Els Kloek: ‘Op de vraag: “Noem eens tien Nederlandse vrouwen uit de 17de eeuw” hebben mensen meestal geen antwoord. Bij de 20ste eeuw ligt dat anders. Ik moest dus kiezen en schrappen en kon lang niet zo “gastvrij” zijn als bij de vorige 1001 vrouwen. Een redactieraad heeft me geholpen, net als expertmeetings over bepaalde thema’s. We hanteren rubrieken om te zorgen dat de selectie niet eenzijdig wordt – als je niet uitkijkt, is bijna iedereen schrijfster. Uiteraard nemen we belangrijke vrouwen op, maar er komen ook veel “vergeten” vrouwen in het boek. Als ze maar iets bijzonders hebben gedaan waarover een verhaal te vertellen is. En natuurlijk ben ik soms ook pragmatisch geweest: als ik een mooi stuk aangeboden kreeg, ging ik ermee aan de slag. Daarbij heb ik erop gelet dat het niet alleen vrouwen uit de Randstad zijn. En ik heb mijn best gedaan om aandacht te besteden aan vrouwen uit de (voormalige) koloniën. Een belangrijk criterium blijft dat de vrouwen niet meer in leven zijn. Het is immers een geschiedenisboek. In de tentoonstelling in het Amsterdam Museum zal trouwens wel wat ruimte zijn voor vrouwen die nog leven. En ook zullen we daar laten zien welke andere kandidates we nog hebben.’


gel

‘Beste geschiedenisboek aller tijden’

7

mak·

ann

r-

· th

are

mma

25.000 exemplaren verkocht

Els Kloek (samenstelling) 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis Op school leerden we wie Jacoba van Beieren, Mata Hari en Aletta Jacobs waren en wat hun historische betekenis is geweest. Maar wie waren ook alweer Trijntje Keever, Maria Gartman, Tjoet Nja Din en Corry Tendeloo? Els Kloek ontrukte met haar team in 2013 de levens van vele vrouwen aan de vergetelheid. Hun biografieën van 1001 beroemde, beruchte, opmerkelijke, geliefde, slechte en invloedrijke vrouwen vormden samen een spraakmakend boek. Dit monumentale naslagwerk, dat leest als een spannend overzicht van ruim 1500 jaar Nederlandse geschiedenis, kent zijn gelijke niet in de Nederlandse geschiedenis en werd alom bewonderend besproken. Niet in de laatste plaats vanwege de schitterende vormgeving door Irma Boom. Al snel volgden enkele herdrukken en als klap op de vuurpijl werd 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis in 2016 door lezers van het Historisch Nieuwsblad met ruime voorsprong op de concurrentie verkozen tot ‘beste geschiedenisboek aller tijden’. ‘Ik heb tot diep in de nacht zitten grasduinen.’ – Frits Abrahams, nrc Handelsblad 1556 p. | gebonden | 14 x 18,5 cm

‘Al die persoonlijk beleden en doorleefde hartstochten, dat maakt deze vrouwenlevens zo boeiend.’ – Marja Pruis, De Groene Amsterdammer

meer dan 1001 afbeeldingen, deels in kleur vormgeving Irma Boom Office isbn 978 94 6004 141 9 | nur 688

 

5 39,50 | 3e druk

     


In prijs verlaagd

‘De tijd van de bloedige Tachtigjarige Oorlog komt tot leven, dit keer mĂŠt het aandeel van vrouwen erin.’ – Aleid Truijens, de Volkskrant ‘Over de historische Kenau is veel gepubliceerd, maar de beste bron is Kenau & Magdalena van historica Els Kloek.’ – Atte Jongstra, nrc Handelsblad 344 p. | paperback | 13,5 x 21,5 cm

In prijs verlaagd

‘Kroniek van de Nederlandse Oorlog is een fascinerend werk, inhoudelijk en stilistisch. Daarom is deze vertaling ook zo prijzenswaardig – en dan hebben we het nog niet eens over de inhoudelijke rijkdom van de toelichtingen.’ – David Rijser

296 p. | paperback, 15 x 23 cm

isbn 978 94 6004 158 7

isbn 978 94 6004 156 3

geĂŻllustreerd, deels in kleur

   

geĂŻllustreerd, deels in kleur  

59,99

    

5 9,99

    


Alles wat je wilt weten over de Tachtigjarige Oorlog

9

Anton van der Lem publiceert veel artikelen en boeken over de Opstand, de geschiedenis van het boek in de Lage Landen en het leven en werk van Johan Huizinga. Hij is als conservator oude drukken verbonden aan de Universitaire Bibliotheken Leiden en is eindredacteur van dutchrevolt.leiden.edu.

Anton van der Lem nieu w De Opstand in de Nederlanden 1568-1648 De Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld

Voor elke Nederlander en Vlaming die in dit herdenkingsjaar snel wil achterhalen waar de Tachtigjarige Oorlog precies over ging, is dit het perfecte boek. De kern van de Opstand lag in drie fundamentele rechten: vrijheid van godsdienst en geweten, recht op zelfbeschikking en recht op inspraak. Vanuit deze actualiteit weet Anton van der Lem een ingewikkelde geschiedenis helder te presenteren en te illustreren met prachtige afbeeldingen. Hij zet de ingewikkelde politieke, religieuze en sociale oorzaken van de Opstand duidelijk uiteen en daarmee de scheiding tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Rake portretten van de hoofdrolspelers aan beide zijden verlevendigen zijn verhaal. Anton van der Lem staat aan de kant van de katholieken ĂŠn de protestanten, belicht aanhangers van de Republiek ĂŠn de konings­gezinden. Daarnaast was de Tachtigjarige Oorlog niet alleen een strijd om vrij­ heden, maar net zo goed een burger- en belangenoorlog die steden, regio’s en families uit elkaar dreef. ‘Elegant en eerlijk, en met een overvloed aan tot nu toe onbekende afbeeldingen. De ultieme studie over een beslissende periode in de ontwikkeling van de moderne Europese wereld.’ – Andrew Pettegree, hoogleraar University of St. Andrews

'Ga er maar aan staan om in zo’n historiograďŹ sche kermis een overzichtswerk te schrijven over die veelduidige tachtig jaar. De auteur geeft smakelijke details en schrijft met gevoel voor ironie.’ – Jos Palm, Historisch Nieuwsblad

promotie: – Thema van de Maand van de geschiedenis. – Vanaf 12 oktober in het Rijks­ museum: de tentoonstelling ‘80 Jaar Oorlog. De geboorte van Nederland’. – Anton van der Lem is beschik­ baar voor interviews en lezingen.

Het belang van De Opstand in de Nederlanden werd ook over de grenzen erkend en leidde al tot vertalingen in het Duits (2016) en het Engels (2018). Deze tweede, geactualiseerde druk verschijnt op groter formaat, met nog meer verrassende afbeeldingen in kleur.

ca. 252 p. | paperback | 18 x 23,5 cm rijk geĂŻllustreerd in kleur vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 392 5 | nur 688   ca. 5 24,50 | september

    


10

Heerser in een tijd van twist en oorlog

Olivier Hekster is hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Corjo Jansen is als hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk Recht verbonden aan diezelfde universiteit.

isbn 978 94 6004 232 4 | 318,95 Over De wereld van Hadrianus: ‘Dit soort boeken slaat een brug tussen wetenschap en een breder publiek.’ – Archeologie Nederland met bijdragen van: Sven Betjes & Sam Heijnen, Nathalie de Haan & Stephan Mols, Olivier Hekster, Vincent Hunink, Corjo Jansen & Rick Verhagen, Renske Janssen, Erika Manders, Danielle Slootjes en John Tholen.

ca. 192 p. | paperback | 14 x 21 cm geïllustreerd, grotendeels in kleur vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 399 4 | nur 683

  ca. 5 19,95 | oktober

    

Olivier Hekster & Corjo Jansen Diocletianus

nieu w

Tussen eenheid en versnippering

Keizer Diocletianus (2 44-311) kwam aan de macht op moment dat het Romeinse Rijk geteisterd werd door interne twisten en oorlogen en het economisch verval had ingezet. De heersers dreigden hun macht te verliezen. Dat liet Diocletianus echter niet zomaar gebeuren. Hij voerde een nieuwe staatsstructuur in, de tetrarchie, waarbij twee Augusti (keizers) en twee Caesares (vice-keizers) aan het hoofd stonden. Ook stelde hij voor veel goederen en diensten een maximumprijs in om het rijk makkelijker bestuurbaar te maken. Maar met de gedeelde macht was de eenheid soms ver te zoeken. Na zijn aftreden in 305 (een unicum) leefde Diocletianus nog jaren aan de zijlijn, in zijn paleis in Split. In deze uitgave wordt de centrale rol van Diocletianus belicht tijdens een breukperiode van het Romeinse Rijk. Wat deed hij als bestuurder en wetgever? Hoe werd hij door de christenen gezien? Welke bouw­ werken zijn er nog van zijn hand? Deskundigen van de Radboud Universiteit Nijmegen belichten een intrigerende Romeinse keizer. Diocletianus tussen eenheid en versnippering is het derde Romeinse keizerboek bij Vantilt, na de succesvolle en veelgeprezen delen Constantijn de Grote, traditie en verandering (2012) en De wereld van Hadrianus (2015).


Hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek

11

Jan Bos, Ellen van Oers & Jenny Mateboer (red.) nieu w De Canon van Nederland in de Koninklijke Bibliotheek Vijftig boeken bij vijftig vensters

De collectie van de Koninklijke Bibliotheek bevat meer dan zeven miljoen boeken, tijdschriften, brieven en archieven uit twaalf eeuwen. De collectiespecialisten van de kb hebben zich laten inspireren door de Canon van Nederland om vijftig topstukken uit die enorme verzameling te presenteren. Door vijftig vensters van de Nederlandse geschiedenis valt de blik nu eens op een beroemd handschrift, dan weer op een onbekende brief, op een luxueuze atlas of op een bijzonder kinderboek, op een wetenschappelijke ontdekking of een opruiend traktaat. Voor al die publicaties biedt de canon de historische context, terwijl de boeken op hun beurt illustraties vormen voor de thema’s uit de canon. Uiteraard is er ook aandacht voor de uiterlijke verschijningsvorm van de topstukken en hun individuele herkomst en geschiedenis. De Canon van Nederland in de Koninklijke Bibliotheek is rijk voorzien van afbeeldingen en biedt een verrassende en gevarieerde invulling van een onderwerp dat al jaren richting geeft aan het debat in de geschiedbeoefening, het geschiedenisonderwijs en de politiek. ca. 224 p. | paperback | 21 x 26 cm geïllustreerd in kleur vormgeving Joseph Plateau isbn 978 94 6004 394 9 | nur 615

  ca. 5 29,50 | september

    


1 2

Naoorlogs middelpunt van het Vlaamse culturele leven

Jos Joosten (1964) is hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1996 publiceerde hij Feit en tussenkomst: geschiedenis en opvattingen van Tijd en Mens (1949-1955), dat het standaardwerk over de Vlaamse Vijftigers werd. Recent verscheen Staande receptie. Lliteratuur, kritiek en literatuurwetenschap (2012) en was hij redacteur van en contribuant aan De leeslijst: 222 werken uit de Nederlandstalige literatuur (2015).

Jos Joosten nieu w De verdeelde mens Jan Walravens [1920-1965]: schrijver, ijkpunt, avant-gardist

promotie: – Jos Joosten is beschikbaar voor interviews en lezingen. – Boekpresentatie in Nijmegen op 6 september en in Antwerpen op 8 september.

ca. 300 p. | gebonden | 15 x 23 cm geĂŻllustreerd vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 395 6 | nur 321

   ca. 5 29,95 | september

    

Hugo Claus dacht ‘bij elk boek, bij elke dichtbundel of toneelstuk, eerst en vooral aan wat Jan ervan zou denken’. En als Louis Paul Boon iets goeds had geschreven, wist hij vaak al: ‘Dit zal Jan mooi vinden! Dit zal hij graag lezen.’ Tussen 1944 en 1965 was Brusselaar Jan Walravens (1920-1965) het absolute ijkpunt in de Vlaamse avant-garde. Hij introduceerde het existentialisme en was de eerste die in het Nederlandse taalgebied sprak over experimentele poĂŤzie. Met zijn tijdschrift Tijd en Mens bracht hij Vlaamse en Nederlandse Vijftigers en Cobraschilders bijeen. In de laatste jaren van zijn korte leven was hij een van de culturele televisie­ pioniers en interviewde hij bijvoorbeeld W.F. Hermans tijdens zijn tv-debuut. Ook schreef hij twee ophefmakende romans en een aantal ontroerende novellen. De verdeelde mens is gebaseerd op veel niet eerder gepubliceerde documenten, zoals Walravens’ dagboeken, de brieven aan zijn verloofde en zijn correspondentie met Hugo Claus. Ze geven een beeld van het nog verrassend cultureel bruisende Berlijn in 1943, de Brusselse kunstwereld na de Tweede Wereldoorlog en de doorbraak van de avant-garde in literatuur, schilderkunst en theater in de jaren vijftig.


Achtergronden bij ‘de ruk naar rechts’

13

Merijn Oudenampsen (1979) is politicoloog en socioloog. Hij promoveerde in januari 2018 op het proefschrift The Conservative Embrace of Progressive Values, dat aan de basis ligt van De conservatieve revolte. Hij werkt als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij de politieke geschiedenis van het Nederlandse neoliberalisme in kaart brengt.

Merijn Oudenampsen nieu w De conservatieve revolte Een ideeëngeschiedenis van de Fortuyn-opstand

De Fortuyn-opstand vormt een belangrijk keerpunt in de Nederlandse politieke cultuur. Vaak is deze omslag beschreven als een opstand van de onderbuik. In dit voor verschijnen al spraakmakende boek beschrijft Merijn Ouden­ampsen de revolte in de bovenkamer. Hij gaat op zoek naar de intellec­t uele bronnen van de Fortuyn-opstand. Boegbeelden als Frits Bolkestein, Pim Fortuyn, Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders beschrijft hij als voortrekkers van een bredere stroming: nieuwrechts. Deze term kwam in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in omloop als benaming voor conservatieve bewegingen die in de jaren zestig ontstonden als reactie op nieuw links. De politieke omslag in Nederland, zo luidt de prikkelende stelling van De conservatieve revolte, is een verlate tegenhanger van de Anglo-Amerikaanse conservatieve ommekeer.

promotie: – Merijn Oudenampsen is beschik­ baar voor interviews en lezingen. – Boekpresentatie op 16 oktober in spui 25.

‘Een ongewoon belangrijke bijdrage aan een dieper begrip van de Nederlandse politiek’ – Ernst Hirsch Ballin ‘Een uitmuntend voorbeeld van wetenschapsbeoefening’ – Jan Willem Duyvendak ca. 300 p. | paperback | 13 x 21,5 cm vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 396 3 | nur 695

  ca. 5 22,50 | oktober

     


1 4

Referenda als basis voor de Nederlandse grondwet

Jos de Jong is archivaris en studeerde politieke wetenschap in Leiden. Met dit onderzoek promoveerde hij in 2018 aan de Universiteit van Leiden.

Jos de Jong nieu w Democratie in kinderschoenen Twee referenda over de eerste Nederlandse grondwet, 1797-1798

promotie: Jos de Jong is beschikbaar voor interviews en lezingen.

ca. 512 p. | paperback | 17 x 24 cm geĂŻllustreerd, deels in kleur vormgeving Studio Maud van Rossum isbn 978 94 6004 398 7 | nur 688

  ca. 5 29,50 | november

     

Ruim tweehonderd jaar geleden vond in Nederland een ongekend democratisch experiment plaats: in twee referenda stemden Nederlandse burgers voor een grondwet, waarmee een democratische en vrije eenheidsstaat een feit werd. Over deze twee referenda is weinig bekend. Gefascineerd door deze bijzondere periode deed Jos de Jong uitgebreid onderzoek in archieven om de referenda in kaart te brengen. Hoe democratisch waren deze stemmingen? Wie hadden stemrecht? Hoe organiseer je een landelijk referendum als je dat voor de eerste keer doet? Hoe werden burgers geĂŻnformeerd over ontwerpen van een grondwet, in een land zonder verharde wegen, openbaar vervoer met trekschuiten en koetsen, waar publicaties ambachtelijk moesten worden gedrukt? En kunnen de verzamelde uitslagen worden geĂŻnterpreteerd en een plaats krijgen in de geschiedenis van Nederland? Democratie in kinderschoenen geeft antwoord op al deze vragen en laat overtuigend zien welke blijvende invloed de eerste twee referenda hadden op de Nederlandse politiek en samenleving.


Wij zijn méér dan ons brein!

15

Mark van Ostaijen (1984) is als bestuurssocioloog verbonden aan de Universiteit van Tilburg. In de zomer van 2017 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn onderzoek naar migratie en mobiliteit in Europa. Op dit moment verricht hij stadsetnografisch onderzoek in Amsterdam Nieuw-West. Hij publiceert onder meer in de Volkskrant, nrc Handelsblad en Trouw en is columnist voor Binnenlands Bestuur.

Mark van Ostaijen Wij zijn ons

nieu w

Een kleine sociologie van grote denkers

Waarom dragen we geen zwarte kleding meer bij een uitvaart? Is voetbal een nieuwe religie? Waar komt de populariteit van babyshowers en vrijgezellenfeesten vandaan? Hoe moeten we terrorisme begrijpen? Waarom is de discussie over Zwarte Piet heilzaam? Waar komt de Boze Witte Nederlander ineens vandaan? En waarom dienen we internet en smartphones te wantrouwen? In Wij zijn ons verzamelt bestuurssocioloog Mark van Ostaijen verschillende alledaagse thema’s en behandelt ze in het licht van klassiek sociologische inzichten. Met behulp van grote denkers maakt hij daarmee de wereld om ons heen verrassend inzichtelijk. Aan de hand van onder anderen Max Weber, Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Jane Jacobs en Johan Huizinga krijgen we meer vat op sociale verschijnselen als #metoo, bitcoins, het Feyenoord Legioen en denk. Wij zijn ons biedt een nieuwe kijk op sociaal gedrag, noodzakelijk in tijden van polarisatie, segregatie en individualisering. Het boek zet zich af tegen recente (neuro)psychologische publicaties en laat zien dat wij meer zijn dan ons brein. Wie wij zijn en wat we doen is niet zozeer neurologisch maar vooral een sociaal proces.

promotie: Mark van Ostaijen is beschikbaar voor interviews en lezingen.

ca. 160 p. | paperback | 12,5 x 20 cm vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 397 0 | nur 756

  ca. 5 15,– | oktober

     


16

Biografie van een befaamd architecte

Hanneke Oosterhof is cultuurhistoricus. Ze werkte ruim dertig jaar in de museumsector, met als laatste functie hoofd Presentatie en Collectie en conservator industriële cultuur bij het Textielmuseum in Tilburg. In 2014 startte ze haar promotieonderzoek naar leven en werk van de stedenbouwkundig architecte Lotte Stam-Beese (1903-1988) aan de tu Eindhoven. Hanneke Oosterhof publiceerde eerder op het terrein van de sociale geschiedenis, vrouwengeschiedenis en cultuurwetenschappen.

Hanneke Oosterhof nieu w ‘ Want de grond behoort ons allen toe’ Leven en werk van stedenbouwkundig architecte Lotte Stam-Beese

promotie: Hanneke Oosterhof is beschikbaar voor interviews en lezingen.

ca. 480 p. | gebonden | 17 x 24 cm geïllustreerd, deels in kleur vormgeving Studio Maud van Rossum isbn 978 94 6004 400 7 | nur 648

 ca. 5 29,50 | november

      

Lotte Beese (1903-1988) studeerde aan het Bauhaus in Dessau en werkte achtereenvolgens als architecte in Berlijn, Brno in Tsjecho-Slowakije en op verschillende plaatsen in de Sovjet-Unie. Eind 1934 kwam ze samen met de Nederlandse architect en ontwerper Mart Stam, met wie ze in Moskou was getrouwd, naar Nederland. Vanaf 1946, inmiddels gescheiden van Stam, werkte ze als stedenbouwkundig architecte in Rotterdam. Ze maakte naam met ontwerpen van nieuwe, modernistische woonwijken als Kleinpolder, Pendrecht, Het Lage Land en Ommoord. Deze biografie laat een rijk en bewogen leven zien en een breed, creatief oeuvre. Beese was niet alleen actief als stedenbouwkundig architecte, maar ook een aantal jaren als grafisch ontwerpster en fotografe. Ze had een stem in het toenmalige architectendiscours en liet die onder meer horen in artikelen en voordrachten. ‘Wonende zijn wij allen stedebouwers’ luidde de provocerende titel van een van haar publicaties. In haar visie moesten de bewoners van hun huis een ‘woonstede’ maken en zich verantwoordelijk voelen voor hun fysieke woon- en leefomgeving: ‘de grond behoort ons allen toe’.


Vriendschap bestaat wel degelijk

17

Donald Loose is emeritus bijzonder hoogleraar wijsbegeerte (Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University). Hij publiceerde in het bijzonder over Kant en de Verlichting en over de Franse politieke filosofie van de 20e eeuw.

Donald Loose nieu w Over vriendschap De praktische filosofie van Kant

Immanuel Kant besluit zijn laatste grote werk over de zeden met beschouwingen over vriendschap. Jarenlang rondde hij er zijn ethiekcolleges mee af. De hele praktische filosofie van verlichtingsdenker Kant blijkt veel genuanceerder dan de gerenommeerde plichtenleer suggereert. Het spreekwoordelijk geworden dualisme van ideaal en werkelijkheid, plicht en geluk, rede en gevoel, liefde en respect, afstand en toenadering, bekentenis en geheim, intentie en verwachting is juist telkens afgestemd op een verhoopte mogelijke synthese. Hoe zeldzaam ook (zij is ‘een zwarte zwaan’) de vriendschap bestaat wel degelijk. In dialoog met klassieke premoderne auteurs (Aristoteles, Montaigne), kritische tijdgenoten (Von Kleist, Schiller), latere wijsgerige beschouwingen (Ricoeur, Levinas, Jankélévitch, Derrida) en evocaties uit de literatuur (Proust, Marai) krijgt Kants idee van vriendschap hier haar eigen fijnzinnig profiel. Vriendschap is een deugd en onze opvatting daarover is niet alleen verweven met seksuele geaardheid, schoonheidsidealen en persoonlijk welzijn, maar ook met maatschappelijke thema’s van politieke en religieuze aard. Het boek ontsluit de gehele praktische filosofie van Kant en het illustreert haar blijvend belang voor de huidige samen­leving.

promotie: Donald Loose is beschikbaar voor interviews en lezingen.

ca. 288 p. | paperback | 14 x 22 cm vormgeving Ingo Offermanns isbn 978 94 6004 401 4 | nur 730

  ca. 5 22,50 | november

     


18

Denkend aan Holland‌

Hendrik Marsman was ĂŠĂŠn van de belangrijkste Nederlandse dichters uit de periode tussen de twee wereldoorlogen. Als geen ander vertegenwoordigde zijn poĂŤzie het vitalisme en het expressionisme. Hij kwam om in 1940, tijdens de oversteek naar Engeland. Jaap Goedegebuure is emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de universiteit Leiden. Hij schreef de biografie Zee, berg, rivier. Het leven van H. Marsman (1999). Bij Vantilt verschenen van zijn hand Nederlandse literatuur en religie (1960-2000) en Wit licht. PoĂŤzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu.

H. Marsman nieu w Groots en meeslepend Een keuze uit de gedichten

H. Marsman (1899-1940) heeft een aantal gevleugelde versregels op zijn naam staan. ‘Denkend aan Holland / zie ik brede rivieren / traag door oneindig laagland gaan’; ‘Groots en meeslepend wil ik leven’; ‘De zon en de zee springend bliksemend open’ – het zijn evergreens uit een veelvuldig geciteerd oeuvre. Met tijdgenoten als Bloem, Nijhoff, Van Ostaijen en Vasalis behoort hij ontegenzeggelijk tot de bekendste en meest gelezen dichters van ons taalgebied. Tijdens zijn leven, maar ook nog lang na zijn dood kende Marsmans populariteit geen grenzen. Gerrit Achterberg en Ida Gerhardt bewonderden hem als geen ander, voor de jonge Lucebert was hij een inspirerend voorbeeld. ‘Herinnering aan Holland’ werd in 2000 gekozen tot het gedicht van de twintigste eeuw. Marsmans reputatie is te danken aan de tomeloze energie en vitaliteit die zijn poĂŤzie uitstraalt, ook wanneer ze in het teken staat van dood en verval of als ze de dreigende ondergang van de Europese beschaving profeteert. Geen dichter heeft zo beeldend geschreven over het Hollandse klimaat van regen en wind en het Hollandse landschap van polders, duinen, rivieren en de zee.

ca. 160 p. | paperback | 13 x 21 cm vormgeving Marc Vleugels isbn 978 94 6004 391 8 | nur 306

   ca. 5 19,95 | oktober

    

Jaap Goedegebuure selecteerde de gedichten voor deze bloemlezing, waarin Tempel en Kruis geheel is opgenomen. Hij verzorgde ook het nawoord.


De (angst)droom van de rode revolutie

19

Dennis Bos is als universitair docent werkzaam aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde eerder over de vroege socialistische arbeidersbeweging in Amsterdam en over de internationale herdenkingscultuur rondom de Parijse Commune van 1871. Wouter Linmans (ma) is promovendus aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden, waar hij werkt aan een proefschrift over beelden van oorlog in de Nederlandse publicistiek in het interbellum.

Dennis Bos & Wouter Linmans Revolutiekoorts

nieu w

Amsterdam 13 november 1918

Op woensdag 13 november 1918 maakte een korte schietpartij in de Amsterdamse Sarphatistraat een abrupt einde aan de (angst)droom van een rode revolutie in Nederland. Na vier jaar massaal bloedvergieten en vernietiging was die week de Eerste Wereldoorlog ten einde gekomen. Muitende militairen en stakende arbeiders overspoelden de straten van Berlijn, Wenen en Boedapest, zoals ze dat in het voorgaande jaar in Sint-Petersburg en Moskou hadden gedaan. Tronen wankelden en de oude machten leken ĂŠĂŠn voor ĂŠĂŠn ten prooi te vallen aan een onstuitbare opmars van de revolutionaire massa. Ook Nederland beleefde in november 1918 een aantal spannende dagen. In de literatuur wordt deze episode gewoonlijk samengevat als ‘Troelstra’s vergissing’. Veel minder bekend is dat terwijl Troelstra in Rotterdam en Den Haag zijn vergissing beging, in Amsterdam daadwerkelijk revolutionaire arbeiders het leven lieten bij een gewapend treffen met het leger. Het onhandige optreden van de politiek leider van de sdap heeft de gelijktijdige schermutseling van revolutionair-socialisten in Amsterdam volledig in de schaduw gesteld. Revolutiekoorts draait de rollen om en geeft daarmee ook een alternatieve verklaring voor Troelstra’s vergissing. Wat gebeurde er precies op 13 november in Amsterdam? Wie waren daarbij betrokken? En hoe is het Amsterdamse verhaal in de vergetelheid geraakt?

promotie: Dennis Bos en Wouter Linmans zijn beschikbaar voor interviews en lezingen.

ca. 160 p. | paperback | 16 x 23 cm geĂŻllustreerd vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 402 1 | nur 686

   ca. 5 19,50 | november

     


20

De kern van de Nederlandse identiteit?

Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze publiceert over nationale identiteitsvorming en letterkunde vanuit een cultuurhistorisch perspectief. Ze schreef onder meer de eerder bij Vantilt verschenen boeken De verheerlijking van het verleden, Verzet tegen Napoleon en Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit 1648-1815.

Lotte Jensen nieu w Wij tegen het water Een eeuwenoude strijd

De geschiedenis van Nederland is onlosmakelijk verbonden met overstromingen en watersnoodrampen. Denk aan de Sint-Elisabethsvloed van 1421, de Kerstvloed van 1717 of de watersnoodramp van 1953. Ook vandaag de dag vormt het water een reële bedreiging. Velen beschouwen de strijd tegen het water dan ook als de kern van de Nederlandse identiteit. In Wij tegen het water laat Lotte Jensen zien hoe de media deze beeldvorming al eeuwenlang in stand houden. Ze bespreekt vier pijlers waarop het wij-gevoel steunt: het vaste beeldrepertoire, de rol van het koningshuis, de liefdadigheid en de nationale herinnerings­c ultuur.

ca. 48 p. | paperback | 14 x 22 cm geïllustreerd vormgeving Mijke Wondergem (omslag) & Martien Frijns (binnenwerk) isbn 978 94 6004 404 5 | nur 688

  ca. 5 13,50 | 2 november

     


Nieuw leven voor een rijksmonument

Het Berchmanianum

21

nieu w

Van studiehuis tot academiegebouw

Het nieuwe academiegebouw dat de Radboud Universiteit Nijmegen in het najaar van 2018 betrekt, werd negentig jaar geleden gebouwd door Joseph Cuypers en zijn zoon Pierre. Veertig jaar lang was het de plek waar jonge jezuĂŻeten hun opleiding kregen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog fungeerde het twee jaar als ‘Mutterheim’ voor de Duitse bezetter. Tot voor kort was het een woonoord voor bejaarde mannelijke religieuzen. Deze ‘biograďŹ e van het gebouw’ volgt alle veranderingen die het huis doormaakt vanaf de eerste bouwtekeningen in 1926 tot aan de nieuwe fase die aanbreekt in 2018 met de ingebruikneming als academiegebouw. We zien hoe het Berchmanianum met zijn functies meebeweegt en welke plaats het rijksmonument en de oorspronkelijke tuin innemen op de campus Heyendaal.

auteurs: Annelien Krul, Wies van Leeuwen, Agnes van der Linden & Lillian Waanders, m.m.v. Michel ter Berg

Dit rijk geĂŻllustreerde boek verschijnt als deel xxiv in de reeks Nijmeegse Kunsthistorische Studies.

ca. 224 p. | gebonden | 22 x 28 cm geĂŻllustreerd in kleur vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 393 2 | nur 693

   ca. 5 29,50 | november

    


2 2

De historische groei van de oude kaasstad

Harry de Raad (1953) studeerde economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1995 werkt hij bij het Regionaal Archief Alkmaar, momenteel als coördinator dienstverlening. Paul Post (1960) is directeur/ archivaris bij het Regionaal Archief Alkmaar.

eerder verschenen in deze reeks: – Historische atlas van Delft isbn 978 94 6004 209 6 | 329,50 – Historische atlas van Deventer isbn 978 94 6004 231 7 | 329,50 – Historische atlas van Kennemerland isbn 978 94 6004 172 3 | 329,50 – Historische atlas van het Rivierenland isbn 978 94 6004 183 9 | 329,50 – Historische atlas van Schiedam isbn 978 94 6004 176 1 | 329,50 – Historische atlas van Walcheren isbn 978 94 6004 033 7 | 329,95 inmiddels uitverkocht: Historische atlas van Dordrecht Historische atlas van Zutphen Historische atlas van Rotterdam

ca. 80 p. | gebonden | 25 x 33 cm rijk geïllustreerd in kleur vormgeving Jan Boerman (†) en Peter Tychon isbn 978 94 6004 344 4 | nur 693 529,50 | november

 

     

Paul Post & Harry de Raad r eeds a angeboden Historische atlas van Alkmaar Marktstad tussen duin en polder

Alkmaar groeide al in de twaalfde en dertiende eeuw uit tot een stad, maar moest haar positie als regionaal markt- en handelscentrum herhaaldelijk bevechten. Mede door de vestiging van vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Opstand maakte de stad een snelle groei door. In de Gouden Eeuw kreeg de binnenstad haar huidige omvang. De droogmaking van de Heerhugowaard en de Schermer betekende een geweldige impuls en de Alkmaarse kaasmarkt groeide uit tot de grootste van Holland. Na een periode van achteruitgang bood de negentiende eeuw nieuwe kansen, mede door de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal en spoor- en tramlijnen. Ook verschenen de eerste fabrieken. Het aantal inwoners groeide weer en in de twintigste eeuw zette de groei door: in 1972 werd Alkmaar aangewezen als groeikern die de ‘overloop’ van de Randstad moest opvangen. Buurgemeenten werden geannexeerd en tal van nieuwe wijken werden aangelegd. Alkmaar kreeg een belangrijke centrumfunctie in een verstedelijkte regio; de recente fusie met Graft-De Rijp en Schermer bevestigt deze positie. De Historische atlas van Alkmaar vertelt aan de hand van historische en moderne kaarten het boeiende en veelzijdige verhaal van de ontwikkeling van de stad en haar omgeving.


Vestingstad aan Maas en grens

23

Frans Hermans (1959) studeerde middeleeuwse geschiedenis in Nijmegen en volgde de opleiding tot Hoger Archief Ambtenaar aan de Rijksarchiefschool in Den Haag. Hermans is werkzaam bij het Gemeentearchief Venlo en publiceerde over tal van onderwerpen uit de Venlose geschiedenis, waaronder de ruimtelijke ontwikkeling van de Middeleeuwen tot nu, het gemeentewapen, industriële ontwikkelingen en Monumenten & Architectuur.

Frans Hermans nieu w Historische atlas van Venlo Twintig eeuwen wonen aan de Maas

Venlo heeft een bewogen geschiedenis. De nederzetting Venlo, reeds traceerbaar in de Romeinse tijd, groeide in de Middeleeuwen uit tot een vooraanstaande handelsstad binnen het hertogdom Gelre. Haar lotgevallen waren altijd innig verbonden met de Maas, de rivier die als ruggengraat van de tegenwoordige gemeente mag worden beschouwd. Vanwege de strategische ligging in een omstreden grensregio werd Venlo uitgebouwd tot een sterke vesting, vooral in de zeventiende en achttiende eeuw. De stad werd in de loop van de tijd vele malen belegerd en moest daarvan vaak de zware gevolgen dragen. Na de opheffing van de vesting in 1867 voer Venlo wel bij haar gunstige ligging ten opzichte van het sterk opkomende industriële Rijnland. Het spoorwegknooppunt dat toen ontstond, vormde weliswaar lange tijd een belemmering voor een harmonieuze stedenbouwkundige ontwikkeling, maar legde ook de basis voor de uitbouw van Venlo tot het belangrijke logistieke centrum dat de stad anno 2018 nog steeds is. Venlo is een stad met eeuwenoude – maar springlevende – volkse tradities, die haar niet voor niets de bijnaam ‘stedje van lol en plezeer’ hebben gegeven. De Historische atlas van Venlo geeft in 35 korte hoofdstukken met ten dele nog niet eerder gepubliceerd kaartmateriaal een overzicht van twintig eeuwen wonen aan de Maas.

ca. 80 p. | gebonden | 25 x 33 cm rijk geïllustereerd in kleur vormgeving Jan Boerman (†) en

Maud van Rossum

isbn 978 94 6004 403 8 | nur 693

  ca. 5 24,50 | september

     


2 4

Bijdragen en Mededelingen Gelre

nieu w

Historisch Jaarboek voor Gelderland, deel cix | 2018

Historische vereniging Numaga, Jaarboek 2018/65 nieu w Heden en verleden van Nijmegen en omgeving

In de nieuwe Bijdragen en Mededelingen is er aandacht voor Harderwijk als schakel in de middeleeuwse vishandel en het grootgrondbezit in negentiende-eeuws Gelderland, worden de Zutphense drukkersbedrijven in kaart gebracht en staat de geschiedenis van de onderzoeksinstituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek centraal. Maar ook: welke commissies hielden zich bezig met de totstandkoming van oorlogsmonumenten, en wat zegt nieuw onderzoek naar de zestiende-eeuwse gevelsteen van Hernen over de bedoelingen van de familie van Wijhe die hem liet inmetselen? Verder worden de lotgevallen geschetst van het echtpaar CleveMollard, dat voor de oorlog de Cannenburgh bezat, waarbij kritisch wordt gekeken naar de motieven voor conďŹ scatie van het kasteel door de Nederlandse staat. En er is aandacht voor muziek, Achterhoekse plattelandsrock ditmaal.

Nijmegen heeft vaak vluchtelingen opgevangen. In Jaarboek Numaga 2018 worden diverse vluchtelingengolven beschreven: Huge­noten die uit Frankrijk vluchtten, dorpelingen uit het Rivierenland die hun ondergelopen huizen moesten verlaten, Franse nonnen die uitweken voor nieuwe strenge kloosterwetten, Belgen die op de vlucht sloegen voor het Duitse geweld, Joden die wanhopig probeerden te ontkomen aan de nazi’s, Oost-Europese academici die naar Nijmegen kwamen om de communistische repressie te ontlopen en ten slotte Somalische en Syrische vluchtelingen die de burgeroorlogen in hun vaderland ontvluchtten. Hoe gingen de bestuurders en de inwoners van Nijmegen om met deze vluchtelingenstromen? Is er continuïteit of juist ontwikkeling te ontdekken in de wijze waarop Nijmegen vluchtelingen opving?

ca. 240 p. | paperback | 16 x 24 cm

ca. 224 p. | paperback | 17 x 24 cm

geĂŻllustreerd, deels in kleur

geĂŻllustreerd, deels in kleur

vormgeving Martien Frijns

vormgeving Peter Tychon

isbn 978 94 6004 406 9 | nur 693isbn 978 94 6004 405 2 | nur 693

  

ca. 5 29,50 | november

      

ca. 5 24,95 | november

     


OverHolland 20

nieu w

25

Vincent Cantrijn nieu w Het Magazijn in de Bottelstraat

Architectonische studies voor de Hollandse stad

Zeven eeuwen liefde voor de plek

De gemeente Amsterdam, beroemd om haar uitbreidingsplannen, zet sinds 2016 volop in op verdichting. Vanuit haar visie op de ontwikkeling van een leefbare stad (circulaire economie, gezondheid) beoogt de gemeente met het programma Koers 2025, ruimte voor de stad een verdichting met minstens 50.000 woningen. De vraag wat we ons bij een dergelijk voornemen moeten voorstellen staat centraal in Mid-city’; imagining Amsterdam in 2050, het werk van de afstudeerstudio onder leiding van prof. Kees Kaan, die voor een aantal locaties de mogelijke resultaten in beeld heeft gebracht. De toekomst in getallen, woorden en beelden gevat, geeft aanleiding tot debat en het bedenken van alternatieven. Hoe deed men dit eerder in Amsterdam? MaartenJan Hoekstra gaat het na, en Freek Schmidt toont ‘Zanstra’s alternatief voor het aup’ in Getekende kritiek.

De geschiedenis van de Bottelstraat in de Nijmeegse Benedenstad begon in 1410, met een vernoeming naar schepen Budde. De straat kreeg tal van functies: er stond een verborgen klooster tussen stadsboerderijtjes met vee op kleine binnenterreinen en huisjes in smalle gasjes bewoond door mensen met inmiddels uitgestorven beroepen, maar ook een graansilo en de opslag en winkel van Framy Meubelen. En nu, zes eeuwen na schepen Budde, is er het nieuwbouwplan Het Magazijn. Deze fascinerende geschiedenis gaat vergezeld van interviews met de mensen die Het Magazijn uiteindelijk hebben gemaakt tot een plek waar historie en toekomst samenkomen. Van ambtenaar tot projectontwikkelaar, van architect tot meubelhandelaar, van bouwopzichter en makelaar tot toekomstige bewoner. Prachtige foto’s van Bram Vis maken het verhaal compleet.

ca. 200 p. | paperback | 23 x 22 cm

ca. 96 p. | gebonden | 21 x 28 cm

geïllustreerd

rijk geïllustreerd

vormgeving Roger Willems

vormgeving Hans Lemmens

isbn 978 94 6004 407 6 | nur 648isbn 978 94 6004 408 3 | nur 693

 

ca. 5 24,50 | december

      

ca. 5 19,95 | november

     


2 6

Robert-Jan Wille r eeds a angeboden Mannen van de microscoop De ontwikkelingsbiologie op veldtocht in Nederland en IndiĂŤ, 1871-1909

GeĂŤnthousiasmeerd door Darwin gingen eind negentiende eeuw Nederlandse ontwikkelingsbiologen naar buiten om te kijken of zij sporen van het evolutionaire verleden konden vinden – daarbij geholpen door nieuwe methodiek en apparatuur. Nadat zij inspiratie hadden opgedaan bij het zoĂślogisch station in Napels, kwamen in Den Helder en Buitenzorg (Nederlands-IndiĂŤ) vergelijkbare onderzoekscentra. Mannen van de microscoop is de biograďŹ e van vier biologen (Pieter Harting, Ambrosius Hubrecht, Paulus Hoek en Melchior Treub) en hun lobby voor nationale ĂŠn koloniale labwetenschap. Zonder hen hadden het Nederlandse en Indonesische wetenschapslandschap er vandaag de dag heel anders uitgezien.

Johan Oosterman r eeds a angeboden Maria van Gelre, 1380-1429 Sporen in het landschap

We kennen haar prachtige gebedenboek, maar veel meer was er niet bekend over Maria van Gelre. De Franse prinses trouwde in 1405 met hertog Reinald iv van Gelre en Gulik en leidde een boeiend en bewogen leven. Johan Oosterman gaat op zoek naar sporen die nog aanwezig zijn in het landschap dat Maria in de vijftiende eeuw binnentrad, de uitgestrekte gebieden tussen Zwolle en Aken. Hij verbindt de imposante gotische kerk, de resten van een slotgracht en de bron bij het klooster waar het gebedenboek geschreven werd met het leven van alledag in die tijd: hoe werd Maria bijvoorbeeld ontvangen in Zutphen en welke voorbereidingen werden daarvoor getroffen, wat deed die kameel in Nijmegen en hoe reisden de hertogin en haar gezelschap over land en water? presentatie: 25 augustus in nijmegen

ca. 352 p. | paperback | 15 x 23 cm

ca. 128 p. | paperback | 19 x 21,5 cm

rijk geĂŻllustereerd in kleur

geĂŻllustreerd, deels in kleur

vormgeving Gerton Hermers

vormgeving Brigitte Slangen

isbn 978 94 6004 379 6 | nur 691

  

isbn 978 94 6004 377 2 | nur 621

  

ca. 5 29,95 | september

     

ca. 5 14,50 | augustus

     


27

r eeds a angeboden

Carla Hoetink r eeds a angeboden Macht der gewoonte

Thomas von der Dunk Zuid-Tirol is niet ItaliĂŤ!

Regels en rituelen in de Tweede Kamer na 1945

Een honderd jaar oud Europees grensgeval

De Tweede Kamer is net een klein koninkrijk met eigen regels en routines, een eigen taal, eigen verhalen en eigen helden. Buitenstaanders ĂŠn insiders blijven zich verbazen over de dwingende kracht die uitgaat van deze zo speciďŹ eke sociale omgeving. Hoe graag de politiek ook zou willen veranderen, deze regels en rituelen lijken vast te liggen. Ze sturen het dagelijks werken van de volksvertegenwoordigers in belangrijke mate en voor iedere politicus vormen ze een belangrijk wapen. Op elke wijze doen zij hier hun voordeel mee, al dan niet ten koste van hun tegenstanders? En waar komen die gedragspatronen eigenlijk vandaan? Macht der gewoonte is verplichte kost voor iedereen die geĂŻnteresseerd is in het reilen en zeilen in de Tweede Kamer.

‘SĂźdtirol ist nicht Italien!’ Wie vanuit Oostenrijk ItaliĂŤ binnenrijdt, zal deze leus nog altijd op huizen of spandoeken aantreffen. Na woi werd Tirol in tweeĂŤn geknipt en werd de zuidelijke helft gedwongen Italiaans. En onder Mussolini stonden de ZuidTirolers voor de onmogelijke keuze tussen het opgeven van hun woongebied of hun identiteit. De onvrede groeide en leidde zelfs tot gewelddadige radicalisering. Een autonomiestatuut, afnemend centralisme en het verdwijnen van de Europese binnengrenzen haalden uiteindelijk de angel uit het conflict. In Zuid-Tirol is niet ItaliĂŤ! laat Thomas H. von der Dunk zien dat gevoelens van eenheid en identiteit niet kunnen worden opgelegd door een nationale regering. Daarmee snijdt hij een uiterst actueel onderwerp aan.

presentatie: 11 september in de oude zaal van de tweede kamer

presentatie: 13 september in spui 25

ca. 640 p. | paperback | 16 x 24 cm

ca. 416 p. | paperback | 13 x 21,5 cm

geĂŻllustreerd, deels in kleur

rijk geĂŻllustreerd, deels in kleur

vormgeving Brigitte Slangen

vormgeving Mijke Wondergem

isbn 978 94 6004 276 8 | nur 697

 

isbn 978 94 6004 371 0 | nur 697

  

ca. 5 29,95 | september

     

ca. 5 29,50 | september

     


2 8

Pieter Huistra r eeds a angeboden Bouwmeesters, zedenmeesters

Han Meyer, MaartenJan Hoekstra & John Westrik Stedenbouw r eeds a angeboden

Geschiedbeoefening in Nederland, 1830-1870

Kern en perspectieven

In de negentiende eeuw stond geschiedenis in hoog aanzien: het was een ware sport om zo veel mogelijk kennis te vergaren en in te zetten tot nut van de natie, regio of zelfs de eigen familie. Huistra volgt de bezigheden van deze geschiedbeoefenaars: op zoek naar oude documenten in kelders en op zolders, op de akkers als ze oude scherven vinden, maar ook in de collegezaal waar ze karakter proberen te kweken bij hun studenten. En zelfs in het strijdperk, waar ze hun eer en die van historische ďŹ guren verdedigen. Bouwmeesters, zedenmeesters laat een onstilbare honger naar nationale, regionale en lokale geschiedenis zien – en de wil die in te zetten voor hogere doelen.

Kerntaak van de stedenbouwkunde is het ontwerp van de stadsplattegrond, waarmee de indeling van het grondgebied in openbare en private gronden wordt vastgelegd. Daarbij spelen ontwikkelingen in het programma en het ruimtegebruik van de stad een rol, wordt de openbare ruimte ontworpen en ingericht, en worden regels voor het bouwen geformuleerd. Deze onderdelen van het stedenbouwkundig werk moeten in relatie worden gezien met de bewerking van het grondgebied: wat betekent een uitbreiding of verandering van een stad? Stedenbouw biedt een overzicht van de grondslagen van de stedenbouwkundige discipline en behandelt de relevantie ervan voor de 21e eeuw. Gebaseerd op eeuwenlange ervaring, traditie en actuele praktijk van de Nederlandse stedenbouwkunde, maar relevant tot ver over de grenzen. Verschijnt ook in het Engels: Urbanism. Fundamentals and Prospects | isbn 978 94 6004 336 9

ca. 256 p. | paperback | 15 x 23 cm

ca. 480 p. | paperback | 20 x 25 cm

rijk geĂŻllustreerd

rijk geĂŻllustreerd in kleur

vormgeving Mijke Wondergem

vormgeving Studio Maud van Rossum

isbn 978 94 6004 380 2 | nur 687

   

isbn 978 94 6004 328 4 | nur 688

   

ca. 5 24,50 | november

    

ca. 5 29,50 | december

    


29

Wilfried Uitterhoeve, Billy Gunterman & Ruud Abma Nieuwe historische atlas van Nijmegen

Frits Palmboom IJsselmeergebied

2000 jaar grensstad

Een ruimtelijk perspectief

Nederzetting voor Romeinen en Bataven, grensstad tussen verschillende machtsgebieden, vrije Rijksstad, vele malen frontstad, tot in de Tweede Wereldoorlog, rivierstad, burchtstad, industriestad en machtigste stad van Gelre: Nijmegen was het allemaal. Al deze hoedanigheden uit het verre en nabije verleden hebben hun stempel gedrukt op de ruimtelijke ontwikkeling van de oudste stad van Nederland. In 35 korte hoofdstukken en met ruim 200 illustraties komt Nijmegen door de eeuwen heen tot leven. Een onmisbaar naslagwerk voor de liefhebber van stadsgeschiedenis.

Tot de aanleg van de Afsluitdijk was het IJsselmeer een open zeearm, die de levenslijn vormde voor Amsterdam. Maar door verzanding zette de neergang in en moest met andere ogen naar het gebied gekeken worden. IJsselmeergebied vertelt over uiteenlopende benaderingen en functies van het gebied. De dynamiek van de delta wordt gekoppeld aan de alledaagse perceptie – als toerist, bewoner of argeloze voorbijganger – van de ruimte vanaf de dijk, de kade en het water. Tekeningen, kaarten en foto’s laten illustreren hoe het landschap was, is en kan worden.

‘Een bijzonder mooie combinatie van beeld en tekst. Prachtig dat de belangrijkste thema’s uit de geschiedenis van “mijn stad” gebundeld zijn in deze geheel herziene nieuwe editie.’ – Burgemeester Hubert Bruls

‘In IJsselmeergebied: een ruimtelijk perspectief schetst Frits Palmboom richtlijnen waarmee de “latente schoonheid” van het gebied beter ontwikkeld kan worden. Tijd om onze relatie met het gebied te herijken.’ – nos Ook verkrijgbaar in het Engels: IJsselmeer. A spatial perspective isbn 978 94 6004 337 6

80 p. | gebonden | 25 x 33 cm

264 p. | paperback | 22 x 24 cm

rijk geïllustreerd in kleur

rijk geïllustreerd in kleur

vormgeving Jan Boerman (†) en Peter Tychon

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

isbn 978 94 6004 344 4 | nur 693

 

isbn 978 94 6004 298 0 | nur 688

  

5 29,50 | recent verschenen

     

5 29,50 | recent verschenen

     


30

r i j k sm u seu m l a n de n r e e k s

In samenwerking met de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum presenteert Vantilt de Landenreeks. Aan de hand van voorwerpen uit de collectie van het Rijksmuseum wordt in deze serie het gedeelde verleden beschreven van Nederland en respectievelijk Indonesië, Japan, China, India, Sri Lanka, Zuid-Afrika, Ghana, Suriname en Brazilië. Met de verschijning van de delen over India en Suriname is de reeks gecompleteerd. De acht boeken geven een geheel eigen, zich van het verleden zeer bewuste visie op de Nederlandse aanwezigheid in en invloed op de geschiedenis en ontwikkeling van deze landen.

Dof goud: isbn 978 94 6004 257 7 Tarnished Gold: isbn 978 94 6004 189 1

De smalle brug: isbn 978 94 6004 263 8 A Narrow Bridge: isbn 978 94 6004 280 5

324,50 | 200 p. | gebonden | geïllustreerd

324,50 | 216 p. | gebonden | geïllustreerd

Zijden draad: isbn 978 94 6004 229 4 Silk Thread: isbn 978 94 6004 250 8

Gepeperd verleden: isbn 978 94 6004 218 8 Bitter Spice: isbn 978 94 6004 251 5

324,50 | 248 p. | gebonden | geïllustreerd

324,50 | 180 p. | gebonden | geïllustreerd

Kaneel & olifanten: isbn 978 94 6004 273 7 Cinnamon & Elephants: isbn 978 94 6004 283 6

Goede hoop: isbn 978 94 6004 312 3 Good hope: isbn 978 94 6004 313 0

324,50 | 224 p. | gebonden | geïllustreerd

334,50 | 384 p. | gebonden | geïllustreerd

Zijden draad en Gepeperd verleden werden in 2015 verkozen tot Best Verzorgd Boek: ‘[Beide boeken] excelleren in hun oprechte vormeenvoud. “Het zijn goed doordringbare boeken”, terughoudend en rustig, met korte hoofdstukken van 10 à 20 pagina’s, zonder te overdonderen’, aldus de jury. Van alle delen in de serie is een Engelse editie verschenen; prijs, formaat en omvang zijn gelijk voor beide edities.


Acht schitterende boeken over een veelbesproken verleden

31

Jos Gommans De verborgen wereld

Eveline Sint Nicolaas Ketens en banden

India en Nederland vanaf 1550

Suriname en Nederland sinds 1600

Voor zowel Nederland als India was de zeventiende eeuw een periode van economische voorspoed en culturele bloei. Dankzij de voc ontmoetten de twee landen elkaar en ontstond er een intensieve wisselwerking. Terwijl de Indiase textiel voor een kleine revolutie in het Nederlandse consumptiepatroon zorgde, droeg de voc met haar edelmetalen bij aan de monetaire stabiliteit van het Indiase Mogolrijk. Naast door handel waren India en Nederland ook op artistiek vlak met elkaar verbonden: de verborgen wereld van de neoplatoonse verbeelding bewerkstelligde een opmerkelijke intellectuele gelijkstemmigheid.

Aan de hand van voorwerpen uit de collectie van het Rijksmuseum wordt de gedeelde geschiedenis van Nederland en Suriname verteld. Welke verhalen gaan er schuil achter de foto’s, landkaarten en andere voorwerpen? We maken kennis met plantagehouders, slaafgemaakten en contractarbeiders, maar ook met de Surinamers die in de loop der eeuwen naar Nederland emigreerden. Ketens en banden is een boek over verovering en geweld, onderdrukking en menselijkheid, veerkracht en verbondenheid.

‘Rembrandt put veel inspiratie uit de Indiase kunst. Hij schilderde meerdere malen Shah Jahan in miniatuur, de vorst die de wereldberoemde Taj Mahal liet bouwen. Gommans weet dit alles met prachtige afbeeldingen passend te illustreren.’ – vpro Bureau Buitenland

‘Het unieke van dit boek is dat schilderijen, tekeningen, sieraden en gebruiksvoorwerpen het uitgangspunt vormen voor het historische relaas. De geschiedenis wordt verbeeld in fragmenten en episodes, die bij elkaar toch het complete verhaal vertellen.’ – Het Parool

Ook verkrijgbaar in het Engels: Shackles and Bonds. Ook verkrijgbaar in het Engels: The Unseen World. India and the Netherlands from 1550 | isbn 978 94 6004 374 1 272 p. | gebonden | 20 x 25 cm

Suriname and the Netherlands from 1600 | isbn 978 94 6004 356 7 272 p. | gebonden | 20 x 25 cm geïllustreerd in kleur

vormgeving Irma Boom Office

vormgeving Irma Boom Office

isbn 978 94 6004 373 4 | nur 691

 

isbn 978 94 6004 349 9 | nur 691

  

5 24,50 | recent verschenen

     

5 24,50 | recent verschenen

    


3 2

Gert-Jan van der Heiden Het uitschot en de geest

Monica Meijsing Waar was ik toen ik er niet was?

Paulus onder filosofen

Een filosofie van persoon en identiteit

De apostel Paulus staat midden in de internationale filosofische belangstelling. Denkers als Zizek, Badiou, Agamben en Taubes distilleren uit Paulus’ brieven een nieuwe manier van denken over de wereld, de tijd en de geschiedenis, maar ook over de levenskunst, het recht en de politiek. Van der Heiden legt op heldere wijze uit waarom Paulus’ ideeën nog altijd actueel zijn en aan de basis staan van de politiek-sociale agenda van emancipatie en gelijkheid.

Waar ben je als je onder narcose bent? Lig je buiten bewustzijn op de operatietafel of is de ‘echte’ jij daar niet bij? Om die vraag te beantworden moet je weten wie of wat de ‘echte’ jij is. Veel mensen vinden psychologische kenmerken belangrijker voor hun identiteit dan lichamelijke eigenschappen – ze zijn eerder hun geest dan hun lichaam. Meij­ sing laat zien waar zulke intuïties vandaan komen, maar ook dat ze niet juist zijn. Of we naast levende organismen ook personen zijn, hebben we niet zelf in de hand.

‘Bij het lezen van dit boek kan het idee ontstaan dat Paulus’ teksten je voor het eerst echt iets te zeggen hebben.’ – de Volkskrant

‘Mooie gevalsbeschrijvingen voor en tegen verschillende visies op het begrip “persoon”.’ – Trouw

‘Gert-Jan van der Heiden geeft heel heldere inleidingen op de nieuwe thema’s die hij aansnijdt. Thema’s die ontzettend interessant zijn. Lezen dus, dit boek.’ – Trouw

264 p. | paperback | 14 x 22 cm

‘Schitterend. Ik durf gerust te stellen dat er in het Nederlandse taalgebied de afgelopen jaren niet zo’n originele, diepgravende en leesbare bijdrage aan de philosophy of mind is gepubliceerd als dit boek.’ – Taede Smedes

288 p. | paperback | 13,5 x 21,5 cm

vormgeving Ingo Offermanns

vormgeving Mijke Wondergem

isbn 978 94 6004 367 3 | nur 730

 

isbn 978 94 6004 368 0 | nur 730

 

519,95 | recent verschenen

     

5 19,95 | recent verschenen

     


33

Lucien Custers Alleen in wervelende wereld

Johan Andreas dèr Mouw Mijn taalorkest

Het leven van Johan Andreas dèr Mouw (1863-1919)

Een ruime keuze uit ‘Brahman’

Johan Andreas dèr Mouw is een opmerkelijke verschijning in de Nederlandse literatuur. Hij was wel generatiegenoot van de Tachtigers, maar zijn poÍzie is inhoudelijk totaal afwijkend. Zijn levensbeschouwing sluit aan bij de volgende generatie, die in haar gedichten zocht naar een verbindend principe achter individu en werkelijkheid. Dèr Mouw bleef tot zijn dood zoeken naar de verhouding tussen ik en wereld.

Aan het eind van zijn leven schreef Johan Andreas dèr Mouw onder pseudoniem Adwaita de omvangrijke bundel ‘Brahman’. Dèr Mouw bediende zich het liefst van het sonnet, de dichtvorm die zich kenmerkt door de zo typische omslag: de uitgelezen manier om tegenstellingen tot ĂŠĂŠn geheel te smelten. Hooggestemd en relativerend, geestig en serieus.

‘Een werkelijk uitstekende en spannende biograďŹ e.’ – Trouw ‘Custers heeft alles wat er maar over Dèr Mouw te vinden viel verzameld in een van begin tot eind boeiende en goed geschreven biograďŹ e, waarin nergens eenzijdige of overhaaste conclusies worden getrokken.’ – Guus Middag, nrc Handelsblad

‘De allergrootste dichter die ons land heeft opgeleverd.’ – F. Bordewijk ‘Deze poĂŤzie is tijdloos, en weerloos. De enige andere dichter aan wie ze me doet denken, in de mengeling van wanhoop en nuchterheid, is de Portugese tijdgenoot Pessoa. Bundel en biograďŹ e versterken elkaar; je begrijpt waarom dĂŠze man zulke poĂŤzie kon schrijven.’ ***** – Aleid Truijens, de Volkskrant

368 p. | gebonden | 15 x 23 cm geĂŻllustreerd, deels in kleur

184 p. | paperback | 13 x 21 cm

vormgeving Brigitte Slangen

vormgeving Marc Vleugels

isbn 978 94 6004 366 6 | nur 621

 

isbn 978 94 6004 381 9 | nur 306

   

529,95 | recent verschenen

     

5 19,95 | recent verschenen

    


3 4

Ineke Pey & Ernst Homburg Een kabinet vol kleur

Hans Bots De Republiek der Letteren

De collectie schildersmaterialen van de Amsterdamse verfhandelaar Michiel Hafkenscheid (17 72-1846)

De Europese intellectuele wereld, 1500-1760

Niet alleen voor kunsthistorici is kennis van oude schildersmaterialen interessant: de wereld van pigmenten, terpentijn en verfwaren is voor een veel breder publiek boeiend. EĂŠn collectie is hierbij extra noemenswaardig: het unieke en indrukwekkende ‘stalenboek’ van Michiel Hafkenscheid. In Een kabinet vol kleur wordt de geschiedenis van de ďŹ rma Hafkenscheid beschreven en wordt in detail ingegaan op alle aanwezige stoffen en hun samenstelling, toepassing, herkomst en nomenclatuur. Een bijzonder en kleurrijk naslagwerk! ‘Alles komt aan de orde. Niet alleen voor ingewijden, ook voor een leek is er veel interessants te lezen. Uniek werk.’ – nbd Biblion

Een harmonieuze republiek waarin geletterden en geleerden zonder vooroordelen met elkaar konden ďŹ losoferen en de wetenschap bedrijven: dat was het ideaal van de Republiek der Letteren. In deze virtuele gemeenschap, die vooral in de Noord-Nederlandse Republiek en Frankrijk groot was, werd naar hartenlust gecorrespondeerd, gepubliceerd en geconverseerd. Hans Bots laat ons een intrigerende wereld zien, die de basis vormt van onze academische cultuur. Maar was deze republiek niet vooral een utopie? ‘Mooi, onbekrompen geĂŻllustreerd en veelomvattend.’ – Vrij Nederland ‘Over het immense succes van de Republiek der Letteren. Over de intensieve uitwisseling van ideeĂŤn, waardoor wetenschappelijke vooruitgang mogelijk werd. En over de cruciale rol van die andere republiek, die van de Zeven Verenigde Nederlanden.’ – de Volkskrant

304 p. | gebonden | 21,5 x 22,5 cm

224 p. | paperback | 14 x 22 cm

rijk geĂŻllustreerd, in kleur

rijk geĂŻllustreerd, deels in kleur

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

vormgeving Brigitte Slangen

isbn 978 94 6004 375 8 | nur 654

  

isbn 978 94 6004 372 7 | nur 685

  

5 29,95 | recent verschenen

    

5 24,50 | recent verschenen

     


Michiel Korthals Goed eten

35

Friedrich Nietzsche De vrolijke wetenschap

FilosoďŹ e van voeding en landbouw

Eten is een van de belangrijkste dingen in ons leven. Maar wat stoppen we precies in onze mond? En is het niet zo dat uitbuiting, extreem overgewicht, ondervoeding, hoger en grote milieuschade direct gevolg zijn van onze manier van consumeren? Dat zou anders moeten kunnen, maar hoe dan? Goed eten draait om de vraag welke rol consumenten, overheden en marktpartijen kunnen spelen in de productie van smaakvoller en ethisch verantwoord voedsel.

De vrolijke wetenschap (1882) bevat vrijwel al Nietzsches grondgedachten: het probleem van het nihilisme, amor fati, de eeuwige wederkeer en natuurlijk de dood van God. In sprankelende aforismen laat de ďŹ losoof zijn licht schijnen op nog altijd actuele thema’s als het troebele onderscheid tussen kunst en wetenschap en ‘het geloof in het doel van het bestaan’. Een toegankelijke eerste kennismaking met de psycholoog, cultuurcriticus, dichter en wijsgeer Nietzsche.

‘Een boek dat de lezer dwingt na te denken over voeding.’ – nrc Handelsblad

nrc Handelsblad

‘We zullen het moeten hebben van ďŹ losofen als Korthals, die met een weelde aan denkvoer laten zien dat het hoog tijd is voor een grote omwenteling in de manier waarop we boeren, eten en leven.’ – De Correspondent

‘Een uitstekende vertaling.’ – Arnon Grunberg,

‘Pak dit boek op voor een dosis vrolijke, humorvolle, speelse doch ernstige ďŹ losoďŹ e als otium en bellum.’ – de Volkskrant ‘Net zo melodieus, klankrijk, kleurrijk en wispelturig als de originelen en dat is zeker een bewonderenswaardige prestatie.’ – Tzum vertaling Hans Driessen (†) en Ard Posthuma | nawoord Paul van Tongeren

384 p. | paperback | 15 x 23 cm

352 p. | paperback | 14 x 22 cm

vormgeving Studio another day

vormgeving Mijke Wondergem

isbn 978 94 6004 370 3 | nur 734

 

isbn 978 94 6004 329 1 | nur 730   

5 29,95 | recent verschenen

     

5 22,50 | recent verschenen

    


3 6

Jeroen Dera & Carl De Strycker (red.) Jos Muyres & Marieke Winkler (red.) Bundels van het nieuwe millennium Tegen de schenen

Griet Op de Beeck Play it fuckin’ loud

Nederlandse en Vlaamse poĂŤzie in de 21e eeuw

Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur

Frans Kellendonklezing 2018

Sinds 2000 zijn er in Nederland en Vlaanderen honderden dichtbundels verschenen. Dit boek presenteert 26 essays over evenzoveel bundels, die elk een opvallende plek hebben in de recente literatuurgeschiedenis of een scharnierpunt zijn in het oeuvre van hun maker. De anticanto’s van H.H. ter Balkt, de totaal witte kamer van Gerrit Kouwenaar of de gletsjer van Anne Vegter: deze en andere bundels worden doorgelicht door de beste poÍzielezers van vandaag.

Ze zijn gelukkig nog altijd te vinden tussen de hapklare en voorspelbare boeken: romans die breken met heersende opinies en conventies. Tegen de schenen bevat opstellen over recent verschenen werk dat zich kenmerkt door tegendraadsheid en moed, dat taboes doorbreekt of zich kenmerkt door een afwijkende vorm. Want welke waarde heeft literatuur nog als zij precies doet wat wij van haar verwachten? Deze bundel is de opvolger van het succesvolle Op de hielen (2013) en bevat essays over Hanna Bervoets, A.H.J. Dautzenberg, Arnon Grunberg, Auke Hulst, A.L. Snijders, Kees ’t Hart, Jeroen Brouwers, Ted van Lieshout en Margot Vanderstraeten.

Wat Griet Op de Beeck fascineert in Frans Kellendonk is zijn contrairigheid, zoals dat in Vlaanderen heet. Hij leek minder talent te hebben om te leven dan om te schrijven, maar hij was op alle fronten een vechter. Misschien mag de zin van iemands schrijverschap worden afgemeten aan de bereidheid om tegenstand te trotseren, om zich uit te spreken, om lastige vragen te stellen, om onwenselijke stukken van de werkelijkheid te benoemen, om weerstand te bieden aan taboes. Misschien mag de literatuur de arrogante ambitie hebben om bij te dragen tot een beter leven. Een lezing over wat een schrijver vandaag kan, mag en misschien zelfs mĂłet zijn.

‘Een fantastisch naslagwerk. Door de gekozen vorm waarin een voorbeeldgedicht als rode draad door een opstel heenloopt, helpt het ook de beginnende lezer om poĂŤzie te begrijpen en te waarderen.’ – Meander Magazine

uitgave i.s.m. PoĂŤzieCentrum Gent

24 p. | paperback | 14 x 22 cm

304 p. | paperback | 14 x 22 cm

232 p. | paperback | 14 x 22 cm

vormgeving Mijke Wondergem (omslag)

vormgeving Martien Frijns

vormgeving Brigitte Slangen

& Martien Frijns (binnenwerk)

isbn 978 94 6004 364 2 | nur 621

isbn 978 94 6004 352 9 | nur 620

isbn 978 94 6004 383 3 | nur 622

5 19,95 | recent verschenen

5 19,95 | recent verschenen

5 9,95 | recent verschenen

     

    

     

  

  

 


37

Lennert Savenije Nijmegen, collaboratie en verzet

Fred Jagtenberg Willem iv

Een stad in oorlogstijd

Stadhouder in roerige tijden, 1711-1751

Wat gebeurt er als een stad door de vijand wordt bezet? Is het dan nodig en verstandig om samen te werken met de nieuwe machthebber – of juist niet? Savenije neemt Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog onder de loep en kijkt door de ogen van burgemeesters, studenten en fabrieksarbeiders om zich een beeld te vormen van het leven onder de bezetter.

Na een Franse inval in de zuidelijke Nederlanden werd Willem iv opeens stadhouder van alle gewesten. Hoewel er talrijke portretten over hem bestaan, weten we betrekkelijk weinig over Willem iv. Wie was deze prins, die bekendstond als vredelievend, maar een leven lang gebukt ging onder een slechte gezondheid? Jagtenbergs levensbeschrijving schetst hem als stadhouder, maar ook als zoon, echtgenoot en vader – in roerige tijden.

‘De grens tussen collaboratie en verzet, tussen daders en slachtoffers was niet hermetisch. Op de beste vaderlander valt nog wel iets aan te merken.’ – Nederlands Dagblad

‘Prachtig uitgegeven, gedetailleerd en goed geschreven.’ – Wim Berkelaar, vpro ov t

‘Dit werk mag niet in je boekenkast ontbreken. Had iedere stad of regio maar “een Savenije�!’ – www.boekenbijlage.nl

544 p. | gebonden | 16 x 24 cm rijk geĂŻllustreerd

968 p. | gebonden | 16 x 24 cm

vormgeving Brigitte Slangen (omslag) en

geĂŻllustreerd, deels in kleur

Piet Gerards Ontwerpers (binnenwerk)

vormgeving Brigitte Slangen

isbn 978 94 6004 378 9 | nur 693

 

isbn 978 94 6004 365 9 | nur 688

  

5 34,50 | recent verschenen

     

5 39,95 | recent verschenen

    


38

Gert Oostindie Postkoloniale beeldenstormen

Luc Wolters Staatsmijn Beatrix

Karl Marx & Friedrich Engels De Duitse ideologie: I. Feuerbach

Daendels lezing 2018

Gemiste kans of zegen?

en drie basisteksten van Karl Marx

Herman Willem Daendels was naast patriot, politicus en militair ook bestuurder in IndiĂŤ en Elmina. Onze kennis over zijn koloniale optreden roept nu ongemak op, terwijl hij voorheen juist werd geroemd als een man van stavast. Wij kijken veel kritischer naar koloniale helden van weleer, maar hoe zinvol is dat en hoe ver moeten wij daarin gaan? In Postkoloniale beeldenstormen biedt Gert Oostindie verrassende inzichten in de verbeelding van het Nederlandse kolonialisme en roept hij lastige vragen op over de interpretatie, waardering en herdenking ervan. Dat leidt tot een bespiegeling over hedendaagse pogingen het koloniale verleden een passende plaats te geven in hetverhaal van de Nederlandse natie, en de rol daarbij van overheid, musea en historici.

Begin jaren vijftig besloot Staatsmijnen een nieuwe mijn te exploiteren: de Beatrix. Het zou de modernste van Europa worden en grote positieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in Midden-Limburg. Maar toen de schachten op volle diepte waren gegraven, werd de mijn gesloten. Het was een klap voor de Roerstreekgemeenten, die compensatie eisten van Den Haag voor alle in de kiem gesmoorde verwachtingen. Hoe kwamen ze deze tegenslag te boven?

In de jaren rond 1845 keerde Karl Marx zich af van Hegel. Hij ging op zoek naar de materiĂŤle, politiek-economische voedingsbodem voor de hegeliaanse ideeĂŤn van staat, recht en moraal. Allereerst in kanttekeningen bij het werk van Feuerbach, daarna als ‘Inleiding’ (1857) voor het latere Grundrisse. In het ‘Voorwoord’ bij Zur Kritik der politischen Ă–konomie (1859) vat hij zijn intellectuele ontwikkeling samen. Deze grondteksten van het marxisme zijn nu voorzien van bibliograďŹ sche aantekeningen en verklarende noten.

‘Over het plan dat werd achterhaald door de geschiedenis. Terwijl de vooruitzichten zo fraai waren.’ – nrc Handelsblad

‘Deze beroemde teksten van Marx zijn klassiek en belangrijk genoeg om een plaats te verdienen in de mooi uitgegeven reeks ďŹ losoďŹ sche boeken van Vantilt.’ – Hans Achterhuis, de Volkskrant

56 p. | paperback | 14 x 22 cm vertaling Henk Hoeks (†) en Hugues C. Boekraad

geĂŻllustreerd, in kleur

200 p. | gebonden | 20 x 25 cm

vormgeving Mijke Wondergem (omslag)

rijk geĂŻllustreerd, in kleur

216 p. | paperback | 14 x 22 cm

& Martien Frijns (binnenwerk)

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

vormgeving Mijke Wondergem

isbn 978 94 6004 389 5 | nur 680

   

isbn 978 94 6004 384 0 | nur 696

 

isbn 978 94 6004 369 7 | nur 730

  

5 9,95 | recent verschenen

    

525,– | recent verschenen

     

5 19,95 | recent verschenen

     


39

Nederlandse Boekhistorische Vereniging Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis

Paul Claes Het teken van de hamster

Paul Claes Gouden vertaalregels

Een close reading van Hugo Claus

Tips voor beginnende (en andere) vertalers

In deze speciale, dikke jubileum­ editie staan jubilea en feesten centraal. Boekwetenschappers van naam en faam blikken terug op vijfentwintig jaar Nederlandse boekgeschiedenis en kijken vooruit naar de rol van de boekwetenschap in de toekomst. Daarnaast wordt teruggekeken op het jaarboek zelf: wat voor artikelen werden er geschreven, welk onderwerp kreeg veel aandacht en welk (te) weinig? Verder onder andere artikelen over incunabelen, over blijde inkomsten, over de handschriftprodcutie van kloosters, over drukkers in de achttiende eeuw over bibliograďŹ e en catalograďŹ e in het tijdperk van digitalisering.

In het lange en caleidoscopische gedicht Het teken van de hamster (1963) vertelt Hugo Claus over een tweedaagse reis van Gent naar Brugge. Tijdens zijn onderneming denkt de dichter na over zijn bestaan en neemt hij, ondanks schuldbesef, het besluit een kind te verwekking. Paul Claes ontrafelt met zijn interpretatie van het originele typoscript de mysterieuze verzen van Claus. Tien jaar na zijn dood dringen we door tot de gemaskerde persoonlijkheid van Claus.

Veel vertalingen zijn gesteld in een soort ‘vertaals’, een idioom waarin de vreemde taal doorschemert. Door betrekkelijk simpele regels te hanteren, kun je tot een vertaling komen die het origineel eerbiedigt, maar ook een natuurlijk klinkende Nederlandse tekst oplevert. Claes brengt in dit handige zakboek de gouden vertaalregels samen die hij in zijn vijftigjarige praktijk heeft ontdekt en geeft talloze voorbeelden uit het Frans, Engels en Latijn. Frans Denissen en Adam Heylen bespreken het Italiaanse taaleigen.

‘Zonder Paul Claes was ik waarschijnlijk nooit zo ver doorgedrongen in dit gedicht.’ – Neerlandistiek

‘Een ouderwets pleidooi voor meer ďŹ lologie. En voor meer goede woordenboeken. En voor goed opgeleide en goed betaalde vertalers. Ter voorkoming van u overvallende paniek. En van “foute vriendenâ€?.’ – De Standaard

288 p. | paperback | 16 x 23 cm rijk geĂŻllustreerd, deels in kleur

176 p. | paperback | 13,5 x 21,5 cm

192 p. | paperback | 12 x 17,5 cm

vormgeving Martien Frijns

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

vormgeving Brigitte Slangen

isbn 978 94 6004 385 7 | nur 615

isbn 978 94 6004 376 5 | nur 620

isbn 978 94 6004 348 2 | nur 611

5 19,50 | recent verschenen

5 19,50 | recent verschenen

     

    

5 29,50 | recent verschenen

  

   


40

k r i s ta l pa l e i s – r e e k s voor e ige n t i j d se f i l o sof i e

Tweede druk

‘De auteur neemt de lezer op kundige wijze bij de hand. Lastige kwesties legt hij rustig, zonder haast uit.’ – Nederlands Dagblad

‘Door aandacht te vragen voor de doodsdrift, snijdt Moyaert een belangrijk thema aan.’ – Marjan Slob, de Volkskrant

‘Behoort tot het beste wat er in het Neder­landse taalgebied over Heidegger is verschenen.’ – Friesch Dagblad

319,95 | 264 p. | paperback | 978 94 6004 367 3

319,95 | 168 p. | paperback | 978 94 6004 188 4

319,95 | 208 p. | paperback | 978 94 6004 198 3

Derde druk

‘Wie Zizeks werk intensief wil bestuderen kan uitwijken naar de studie van Vande Veire.’ – Hans Achterhuis, de Volkskrant

‘Origineel en prikkelend.’ – Thijs Kramer, 8Weekly

Rudi Visker denkt met en tegen Foucault in dit ontrafelende werk.

315,– | 272 p. | paperback | 978 94 6004 025 2

315,– | 272 p. | paperback | 978 94 6004 032 0

324,50 | 432 p. | paperback | 978 94 6004 215 7

Tweede druk

‘Het spoor dat de auteur zo door Sein und Zeit trekt is boeiend, belangwekkend en zeker niet vanzelfsprekend.’ – Gert-Jan van der Heiden, nbd Biblion 315,– | 248 p. | paperback | 978 94 6004 030 6

‘Een aanrader voor iedereen die in de scheikundeles met ontzag de explosies heeft aanschouwd.’ – Roel Neijts, vox Magazine 315,– | 376 p. | paperback | 978 94 6004 048 1

‘Een rijk boek dat de functie verdient om een standaard te zijn voor verder onderzoek naar Nietzsches werk.’ – Hans Ester, Friesch Dagblad 315,– | 336 p. | paperback | 978 94 6004 067 2


41

Derde druk

‘Haarscherp en overtuigend brengt Van Tongeren Nietzsche in beeld.’ – Wessel ten Boom, Friesch Dagblad

‘Van der Heiden betoont zich een voorbeeldige boodschapper én interpreet van filosofische goden.’ – Marc van Dijk, Trouw

‘This book provides a series of sharp and profound analyses.’ – Philippe Lepers, Tijdschrift voor Filosofie

319,95 | 232 p. | paperback | 978 94 6004 098 6

315,– | 304 p. | paperback | 978 94 6004 093 1

322,50 | 294 p. | paperback | 978 94 6004 092 4

Tweede druk

‘De commentator is door de meester besteld. Visser krijgt vier sterren.’ – Arnon Grunberg, de Volkskrant

‘Lieven De Cauters denken onderneemt grote en vaak boeiende vluchten.’ – Carel Peeters, Vrij Nederland

‘De verdienste van Blijf de aarde trouw is dat de fysioloog in de filosoof Nietzsche alle aandacht krijgt.’ – Carel Peeters, Vrij Nederland

319,95 | 172 p. | paperback | 978 94 6004 149 5

319,95 | 224 p. | paperback | 978 94 6004 210 2

319,95 | 208 p. | paperback | 978 94 6004 290 4

‘Een zeer origineel, analytisch helder en genuanceerd boek.’ – Taede A. Smedes, nbd Biblion

‘Een cadeau' – Mia Vaerman, Ons Erfdeel

> Zie p. 17 voor de nieuwste titel in het Kristalpaleis: Over vriendschap. De praktische filosofie van Kant, door Donald Loose.

319,95 | 184 p. | paperback | 978 94 6004 327 7

319,95 | 248 p. | paperback | 978 94 6004 315 4


4 2

v e r ta a l de k l a s si e k e r s

Derde druk

‘Een briljante verzameling teksten.’ – P.F. Thomése, nrc Handelsblad

Verplichte kost voor weten­ schappers en politici van nu.

324,50 | 288 p. | paperback | 978 94 6004 128 0

315,– | 120 p. | paperback | 978 94 6004 095 5

‘Een boek om bij stil te staan, te overdenken.’ – Nicole des Bouvrie, Zinweb 316,95 | 128 p. | paperback | 978 94 6004 195 2

339,50 | 518 p. | paperback | 978 94 6004 164 8

‘Een imposant en vooral dapper pleidooi om het menselijk verstand te gebruiken.’ – Rob Hartmans, De Groene Amsterdammer

‘Een pleidooi voor een open blik, voor leergierigheid en gretig zoeken naar waarheid.’ – Klaas Fraanje, Reformatorisch Dagblad

349,50 | 518 p. | gebonden | 978 94 6004 177 8

319,95 | 264 p. | paperback | 978 94 6004 170 9

315,– | 128 p. | paperback | 978 94 6004 131 0

‘De belangrijkste les is dat we de macht over het stuur van de techniek dreigen te verliezen.’ – Reformatorisch Dagblad

Mannheims essay getuigt van grote denkkracht en scherp­zinnigheid.

‘De originele tekst staat weer voor ons in haar naakte eenvoud. Een enorme prestatie.’ – De Groene Amsterdammer

‘Dit heeft mijn denken over taal, literatuur en de wereld bepaald.’ – Maarten van Buuren, Trouw

311,50 | 40 p. | paperback | 978 94 6004 148 8

315,– | 78 p. | paperback | 978 94 6004 130 3

319,95 | 160 p. | paperback | 978 94 6004 302 4


43

in prijs verlaagd

‘Je kan een denkbeeld wel tien keer lezen en telkens weer een nieuwe nuance vinden.’ – Peter Jacobs, De Standaard

‘Prachtig vormgegeven en een bijna ­poëtische vertaling.’ – de Volkskrant

319,95 | 160 p. | paperback | 978 94 6004 320 8

312,50 | 98 p. | gebonden | 978 94 6004 238 6

Derde druk

‘Een schitterende impressie van de totale verwarring waaruit de “historische” avant-garde is ontstaan.’ – nrc Handelsblad 322,50 | 352 p. | paperback | 978 94 6004 265 2

‘Deze vertaling benadert de ijle poëtische hoogte van het origineel.’ – nbd Biblion 322,50 | ca. 352 p. | paperback | 978 94 6004 329 1

‘Behoort tot de absolute toppen van de ­moderne Europese literatuur.’ – Cyrille Offermans, De Groene Amsterdammer 314,95 | 104 p. | paperback | 978 94 6004 211 9

‘Waarom een nieuwe uitgave? Omdat de nieuwe vertaling beter leesbaar is dan de oudere en omdat de uitgave er geweldig uitziet.’ – De Nederlandse Boekengids 319,95 | 152 p. | paperback | geïllustreerd | 978 94 6004 291 1

in prijs verlaagd

‘De Duitse ideologie zet aan tot den­ken: wat is een rechtvaardige samenleving?’ – Jerker Spits, Athenaeum Boekhandel 319,95 | ca. 208 p. | paperback | 978 94 6004 369 7

‘In onszelf ontdekken we wat de ander voor ons verborgen houdt.’ – Vauvenargues

‘Voor elke Rusland-belangstellende een belangrijke uitgave.’ – Dolf Bruinsma, Pokrof

39,95 | 96 p. | gebonden | 978 94 6004 239 3

332,50 | 304 p. | gebonden | geïllustreerd 978 94 6004 228 7


4 4

a rc h i t ec t u u r e n s t e de n bou w Derde druk

Tweede druk

Herman van Bergeijk, Jan Duiker, bouwkundig ingenieur (1890-1935). Van warm naar koud

Joost Kingma, De magie van het jaren ’30 huis 319,95 | 160 p. | paperback | geïllustreerd

Merlijn Hurx, Architect en aannemer. De opkomst van de bouwmarkt in de Nederlanden 1350-1530

324,50 | 320 p. | gebonden | geïllustreerd

978 94 6004 281 2

329,50 | 496 p. | paperback | geïllustreerd

978 94 6004 242 3

978 94 6004 153 2

Ton Bevers e.a. (red.), Nederlandse kunst in de wereld. Literatuur, architectuur en beeldende kunst 1980-2013

Geert Medema, Achter de façade van de Hollandse stad. Het stedelijk bouwbedrijf in de achttiende eeuw

Herman van Bergeijk & Michiel Riedijk, Het handschrift van de architect. Schetsen van Nicolaas Lansdorp en tijdgenoten

329,95 | 400 p. | paperback | geïllustreerd

319,50 | 144 p. | gebonden | geïllustreerd

339,50 | 496 p. | gebonden | geïllustreerd

978 94 6004 053 5

978 94 6004 181 5

Coen Eggen, Vakwerkbouw. 600 jaar bouwen met hout en leem in Zuid-Limburg en omstreken

Willemijn Wilms Floet, Het hofje. Bouwsteen van de Hollandse stad, 1400-2000

Jeroen Goudeau, Denken in steen, bouwen op papier. Een kleine geschiedenis van het architectuurboek

329,50 | 264 p. | gebonden | geïllustreerd

329,50 | 240 p. | paperback | geïllustreerd

319,95 | 224 p. | paperback | geïllustreerd

978 94 6004 248 5

978 94 6004 214 0

978 94 6004 277 5

978 94 6004 212 6


45

Esther Gramsbergen, Kwartiermakers in Amsterdam. Stedelijke instellingen als aanjagers van de ruimtelijke ontwikkeling, 1580-1880

Jan Molema & Suzy Leemans, Bernard Bijvoet (1889-1979). Cher maître van de Nederlandse architectuur

Peter Jan Margry e.a., Het verdwenen hofje. Het Henriëtte Hofje, zijn stichters en hun erfgoed

329,50 | 416 p. | gebonden | geïllustreerd

324,95 | 256 p. | gebonden | geïllustreerd

324,95 | 240 p. | gebonden | geïllustreerd

978 94 6004 318 5

978 94 6004 360 4

Anne Schram e.a. (red.), Stadsperspec­ tieven. Europese tradities in stedenbouw

De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen

324,95 | 320 p. | paperback | geïllustreerd

329,50 | 320 p. | gebonden | geïllustreerd

Tim Verlaan, De ruimtemakers. Projectontwikkelaars en de Nederlandse binnenstad 1950-1980

978 94 6004 224 9

978 94 6004 345 1

324,50 | 216 p. | gebonden | geïllustreerd

978 94 6004 196 9

978 94 6004 346 8

Joan Melchior van der Meij, Joan. De Prix de Rome-reizen van een Amsterdamse School-architect 1907-1910 319,95 | 224 p. | gebonden | geïllustreerd 978 94 6004 297 3


4 6

Filter

nieu w

De Boekenwereld

nieu w

Blad voor bijzondere collecties

Filter is het Nederlandstalige podium waar open, onbekommerd en onorthodox van gedachten wordt gewisseld over vertalen en vertalingen. Het tijdschrift is er voor iedereen die zich op welke manier dan ook voor het verschijnsel ‘vertaling’ interesseert: voor vertalers én theoretici, voor doeners én denkers. ‘Filter doet wat in andere kanalen die het over literatuur hebben meestal wordt verzuimd: de schijn­werpers volop richten op het vertalen en op de doorgaans onzichtbare vertalers.’ – Patrick De Rynck, De Morgen

De Boekenwereld is een boeiend en gevarieerd tijdschrift voor iedereen die interesse heeft in het oude en moderne boek en de prentkunst. Zowel liefhebbers, antiquaren als wetenschappers en verzamelaars worden op hun wenken bediend door de talrijke wetenschappelijke en meer journalistiek getinte artikelen, die bovendien prachtig geïllustreerd zijn. De diverse onderwerpen, zoals de geschiedenis van de boekhandel en uitgeverij, typografie, bibliografie en leescultuur, geven een volledig beeld van de wereld van boek en prent.

96 p. | geïllustreerd in kleur 64 p. | geïllustreerd in kleur

vormgeving Joseph Plateau

vormgeving Martien Frijns

jaar abonnement 5 39,95

jaar abonnement 5 32,50

studenten 5 29,95 | buitenland 5 49,95

studenten 5 17,50 | los nummer 5 10,–

los nummer 5 12,50

verschijnt viermaal per jaar

verschijnt viermaal per jaar

jaargang 25

jaargang 34


okt sep okt aug sep okt nov okt nov nov okt nov nov nov sep nov nov dec nov

nov sep aug sep sep nov dec

n i e uw 3-7 · Els Kloek (sam.), 1001 vrouwen in de 20ste eeuw 9 · Anton van der Lem, De Opstand in de Nederlanden 1568-1648. De Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld 10 · Olivier Hekster & Corjo Jansen (red.), Diocletianus 11 · Jan Bos e.a. (red.), De Canon van Nederland in de kb 12 · Jos Joosten, De verdeelde mens. Jan Walravens [1920-1965]. 13 · Merijn Oudenampsen, De conservatieve revolte 14 · Jos de Jong, Democratie in kinderschoenen 15 · Mark van Ostaijen, Wij zijn ons. Een kleine sociologie van grote denkers 16 · Hanneke Oosterhof, ‘ Want de grond behoort ons allen toe’. Leven en werk van Lotte Stam-Beese 17 · Donald Loose, Over vriendschap. De praktische filosofie van Kant 2e druk 18 · H. Marsman, Groots en meeslepend. Een keuze uit de 2e druk gedichten 19 · Dennis Bos & Wouter Linmans, Revolutiekoorts 20 · Lotte Jensen, Wij tegen het water 3e druk 21 · Het Berchmanianum. Van studiehuis tot academie­gebouw 23 · Frans Hermans, Historische atlas van Venlo 2 4 · Bijdragen en Mededelingen Gelre, Historisch jaarboek 2 4 · Jaarboek Numaga 2018/65 25 · Over Holland 20 25 · Vincent Cantrijn, Het Magazijn in de Bottelstraat e e r de r a a ng e b ode n , nog t e v e r s c h i j n e n 22 · Paul Post & Harry de Raad, Historische atlas van Alkmaar 26 · Robert-Jan Wille, Mannen van de microscoop 26 · Johan Oosterman, Sporen in het landschap 27 · Carla Hoetink, Macht der gewoonte 27 · Thomas H. von der Dunk, Zuid-Tirol is niet Italië! 28 · Pieter Huistra, Bouwmeesters, zedenmeesters 28 · Han Meyer e.a. Stedenbouw

2e druk 3e druk

3e druk

r e c e n t v e r s c h e n e n 29 · Wilfried Uitterhoeve, Billy Gunterman & Ruud Abma, Nieuwe historische atlas van Nijmegen 29 · Frits Palmboom, IJsselmeergebied 32 · Gert-Jan van der Heiden, Het uitschot en de geest 32 · Monica Meijsing, Waar was ik toen ik er niet was? 33 · Lucien Custers, Alleen in wervelende wereld. Het leven van J.A. dèr Mouw [1863-1919] 33 · J.A. dèr Mouw (Adwaita), Mijn taalorkest. Een ruime 3e druk keuze uit ‘Brahman’ 34 · Ineke Pey & Ernst Homburg, Een kabinet vol kleur 34 · Hans Bots, De Republiek der Letteren 35 · Michiel Korthals, Goed eten. Filosofie van voeding en landbouw 35 · Friedrich Nietzsche, De vrolijke wetenschap 36 · Jeroen Dera & Carl De Strycker, Bundels van het nieuwe millennium 36 · Jos Muyres & Marieke Winkler, Tegen de schenen 3e druk 36 · Griet Op de Beeck, Play it fuckin’ loud 2e druk 37 · Lennert Savenije, Nijmegen, collaboratie en verzet 37 · Fred Jagtenberg, Willem iv 38 · Gert Oostindie, Postkoloniale beeldenstormen 38 · Luc Wolters, Staatsmijn Beatrix 38 · Karl Marx & Friedrich Engels, De Duitse ideologie 39 · Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 2018 39 · Paul Claes, Het teken van de hamster 39 · Paul Claes, Gouden vertaalregels 48 · J.A. Schasz M.D., Reize door het Aapenland 48 · Sophie Reinders, De mug en de kaars 48 · Pim Waldeck, Maarten van der Goes van Dirxland 48 · Maarten Hell, De Amsterdamse herberg 1450-1800

t i j d s c h r i f t e n 46 · Filter 46 · De Boekenwereld 30 · 30 · 30 · 30 · 30 · 30 · 31 · 31 ·

r i j k s m u s e u m l a n de n r e e k s [ n e +e n] Gijs van der Ham, Dof goud Jan de Hond & Menno Fitski, De smalle brug Tristan Mostert & Jan van Campen, Zijden draad Harm Stevens, Gepeperd verleden Lodewijk Wagenaar, Kaneel & olifanten Martine Gosselink e.a. (red.), Goede Hoop Jos Gommans, De verborgen wereld Eveline Sint Nicolaas, Ketens en banden

40 · 40 · 40 · 40 · 40 · 40 · 40 · 40 · 41 · 41 · 41 · 41 · 41 · 41 · 41 · 41 ·

k r i s ta l pa l e i s Gerard Visser, In gesprek met Nietzsche Paul Moyaert, Opboksen tegen het inerte Samuel IJsseling, Heidegger. Denken en danken, geven en zijn Frank Vande Veire, Tussen blinde fascinatie en vrijheid Lieven De Cauter, Archeologie van de kick Rudi Visker, Michel Foucault. Genealogie als kritiek Paul Heeffer, Ontologie en subjectiviteit Hub Zwart, De waarheid op de wand Gert-Jan van der Heiden, De stem van de doden Roland Breeur, De tijd bestaat niet Gerard Visser, Heideggers vraag naar de techniek Lieven De Cauter, Metamoderniteit voor beginners Henk Manschot, Blijf de aarde trouw Paul van Tongeren, Het Europese nihilisme Gerbert Faure, Vrije wil, moraal en het geslaagde leven Paul Moyaert, Schizofrenie

42 · 42 · 42 · 42 · 42 · 42 · 42 · 42 · 42 ·

v e r ta a l de k l a s s i e k e r s Theodor W. Adorno, Minima Moralia Jacques Derrida, Sjibbolet voor Paul Celan Max Weber, Wetenschap als beroep/Politiek als beroep Adriaan Koerbagh, Een licht dat schijnt in duistere plaatsen Karl Jaspers, Inleiding in de filosofie Martin Heidegger, De vraag naar de techniek Hans Georg Gadamer, Waarheid en methode Karl Mannheim, Het generatieprobleem Sigmund Freud, Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit Karl Marx & Friedrich Engels, Het communistisch manifest Hugo Ball, De vlucht uit de tijd Walter Benjamin, Denkbeelden Walter Benjamin, Kinderjaren in Berlijn Nestorkroniek. De oudste geschiedenis van het Kievse Rijk Vauvenargues, De menselijke geest. Een inleiding Wassily Kandinsky, Het geestelijke in de kunst

43 · 43 · 43 · 43 · 43 · 43 · 43 ·

a rc h i t e c t u u r e n s t e de n b ou w 44 · Herman van Bergeijk, Jan Duiker 44 · Joost Kingma, De magie van het jaren ’30 huis 44 · Merlijn Hurx, Architect en aannemer 44 · Ton Bevers e.a. (red.), Nederlandse kunst in de wereld 44 · Geert Medema, Achter de façade van de Hollandse stad 44 · Herman van Bergeijk & Michiel Riedijk, Het handschrift van de architect 44 · Coen Eggen, Vakwerkbouw 44 · Willemijn Wilms Floet, Het hofje 44 · Jeroen Goudeau, Denken in steen, bouwen op papier 45 · Esther Gramsbergen, Kwartiermakers in Amsterdam 45 · Anne Schram e.a. (red.), Stadsperspectieven 45 · Joan Melchior van der Meij, Joan. De Prix de Rome-reizen van een Amsterdamse School-architect 45 · De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen 45 · Peter Jan Margry e.a., Het verdwenen hofje 45 · Tim Verlaan, De ruimtemakers 45 · Jan Molema & Suzy Leemans, Bernard Bijvoet (1889-1979)


Bekroond met de Keetje Hodshon Prijs 2018

Zevende druk

J.A. Schasz M.D. Reize door het Aapenland

Sophie Reinders De mug en de kaars Vriendenboekjes van adellijke vrouwen, 1575-1640

‘De Reize is een nauwgezette waar­neming van wat er gebeurt op elke plek waar meer dan twee politici samen­komen.’ – Gerrit Komrij 314,95 | 128 p. | 978 94 6004 155 6 | recent verschenen

‘Die vriendenboekjes zijn net Facebook, maar dan uit 1600.’ – Trouw ‘Verleiding is een hot item in de alba. Je ziet er soms een hele flirtpartij in actie. Helder en uitnodigend geschreven.’ – Juryrapport Keetje Hodshon Prijs 2018 329,95 | 528 p. | gebonden | geïllustreerd, in kleur | 978 94 6004 326 0

Maarten Hell De Amsterdamse herberg 1450-1800

Pim Waldeck Maarten van der Goes van Dirxland (1751-1826)

‘Een boek met honderden verrassend gevarieerde verhalen. Je wordt meegenomen naar honderden etablissementen, van povere speelholen buiten de stadspoort tot de grote herenlogementen in de binnenstad, waar het voorname internationale bezoek logeerde.’ – René van Stipriaan, nrc Handelsblad

‘Voortreffelijk, een belangrijk boek. Waldecks biografie van Van der Goes is een waardevol geschenk van twee ouddiplomaten aan hun land, dat momenteel zo worstelt met zelfonderzoek.’ – ***** Mathieu Segers, nrc Handelsblad

329,95 | 488 p. | paperback | geïllustreerd, deels in kleur 978 94 6004 343 7

329,50 | 408 p. | gebonden | geïllustreerd, deels in kleur 978 94 6004 326 0

Profile for Vantilt

Prospectus Najaar 2018  

Prospectus Najaar 2018  

Profile for vantilt