Page 1


2


R om A ns Clothing from the Roman era in North-West Europe / Kleding uit de Romeinse tijd in Noordwest-Europa


Photographs by / In foto’s van

stef verstraaten

romeinen

vantilt | fragma


All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photo-copying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2012 Stef Verstraaten, Nijmegen © 2012 Paul van der Heijden, Jasper Oorthuys © 2012 Vantilt | fragma, Nijmegen isbn 978 90 814500 4 1 For purposes of reference, details from the Trajan’s column have been included in this book. Ter referentie zijn in dit boek details opgenomen van de zuil van Trajanus.


Contents / Inhoud

Preface / Vooraf 9 Paul van der Heijden Reconstructing Romans / Romeinen reconstrueren 15 Jasper Oorthuys Plates / Afbeeldingen 27 About the plates / Over de afbeeldingen 183 Word of thanks / Dankbetuiging 197 Impressum 198


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130

130


131


132


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


195


196


word of thanks / dankwoord

thanks I would like to thank all reenactors I have photographed for their commitment and trust. This book would never have seen the light of day without the highly valued contributions of the people, organizations and funds mentioned below. dankwoord Ik dank alle re-enactors die ik heb gefotografeerd voor hun betrokkenheid en vertrouwen. Deze publicatie is mede tot stand gekomen dankzij de zeer gewaardeerde bijdragen van hiernagenoemde personen, organisaties en fondsen. Stef Verstraaten

vmgv Arvik Tacq, Nijmegen Consortium Decorum, Nijmegen Gauthier Clerens, Mechelen Hans Peters, management & advies, Weurt Lindenberg, huis voor de kunsten, Nijmegen marc erfgoed adviseurs, Bemmel Marggraff Stichting, Vught Museum Het Valkhof, Nijmegen Pax Romana Peter GoedemÊ, Brasschaat raap Archeologisch Adviesbureau Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort Romeinen.nu Ruud van Beek Stichting, Amersfoort Storia – bureau voor historische projecten, Apeldoorn Tijdlijn historische projecten, Nijmegen Provincie Gelderland Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland Stichting Romeinenfestival Nijmegen


impressum

Romans presents a selection of photographs of Roman reenactors taken by Stef Verstraaten between 2010 and 2012. One thousand two hundred and fifty copies of this book have been printed. Romeinen toont een selectie van foto’s die Stef Verstraaten tussen 2010 en 2012 maakte van Ro­­meinse re-enactors. De oplage bedraagt 1250 exemplaren.

Compilation / Samenstelling Stef Verstraaten, Froukje van Dooren Text / Tekst Paul van der Heijden, Jasper Oorthuys Photography / Fotografie Stef Verstraaten Photography assistants / Fotografieassistentie Lukas Verdijk, Robbert de Koning Translation / Vertaling The Text Consultant | ‘Preface’, ‘Romeinen reconstrueren’ Christy Beall | ‘About the pictures’ Editing / Redactie Vantilt | fragma Separations and colour management / Lithografie en kleurmanagement Stef Verstraaten Based on a design by / Naar een vormgeving van Kees Hakvoort (†) Printing and binding / Drukwerk en bindwerk Drukkerij Hendrix, Peer, Belgium


Profile for Vantilt

Romans / Romeinen  

'Romeinen' geeft een uniek beeld van Romeinen in al hun verschijningsvormen. Maak van dichtbij kennis met legionairs, hulptroepen, officiere...

Romans / Romeinen  

'Romeinen' geeft een uniek beeld van Romeinen in al hun verschijningsvormen. Maak van dichtbij kennis met legionairs, hulptroepen, officiere...

Profile for vantilt