Page 1

Uitgeverij Vantilt Voorjaar 2016


2

di t vo or jaar n i eu w bi j van t i lt

ca. 329,95 | Verschijnt in januari

ca. 324,95 | Verschijnt in januari

ca. 319,95 | Verschijnt in januari

ca. 324,95 | Verschijnt in februari

Zie p. 7

Zie p. 11

Zie p. 32

Zie p. 35

ca. 324,50 | Verschijnt in februari

ca. 324,50 | Verschijnt in februari

ca. 319,95 | Verschijnt in januari

ca. 324,50 | Verschijnt in maart

Zie p. 34

Zie p. 25

Zie p. 24

Zie p. 23

ca. 329,50 | Verschijnt in maart

ca. 319,95 | Verschijnt in februari

ca. 319,95 | Verschijnt in maart

ca. 327,50 | Verschijnt in maart

Zie p. 34

Zie p. 34

Zie p. 27

Zie p. 26


3

ca. 319,95 | Verschijnt in maart

ca. 324,50 | Verschijnt in april

ca. 322,50 | Verschijnt in april

ca. 322,50 | Verschijnt in april

Zie p. 21

Zie p. 5

Zie p. 15

Zie p. 9

ca. 319,95 | Verschijnt in april

ca. 322,50 | Verschijnt in april

ca. 329,95 | Verschijnt in mei

ca. 319,50 | Verschijnt in mei

Zie p. 17

Zie p. 16

Zie p. 29

Zie p. 19

ca. 319,95 | Verschijnt in mei

ca. 322,50 | Verschijnt in mei

ca. 329,95 | Verschijnt in mei

ca. 329,50 | Verschijnt in mei

Zie p. 18

Zie p. 20

Zie p. 31

Zie p. 33

ca. 319,50 | Verschijnt in juni

ca. 324,50 | Verschijnt in juni

ca. 329,50 | Verschijnt in juni

ca. 324,95 | Verschijnt in juni

Zie p. 28

Zie p. 22

Zie p. 30

Zie p. 13


De eerste vijf dagen van de Tweede Wereldoorlog

5

Gerard Groeneveld (Rotterdam, 1956) specialiseerde zich na zijn studie Nederlands in Leiden in het thema ‘collaboratie, propaganda en fotografie tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Bij Vantilt publiceerde hij over deze onderwerpen de veelgeprezen studies Zwaard van de geest (2001), Kriegsberichter (2004), Heinz in Holland (2007) en Zo zong de nsb (2007). Als onderzoeksjournalist en recensent schreef hij voor onder meer nrc Handelsblad en de Volkskrant.

Gerard Groeneveld nieu w Rotterdam frontstad 10-14 mei 1940

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 wordt Rotterdam op bruuske wijze de oorlog ingesleurd. Bommen vallen op vliegveld Waalhaven. Kort daarna dalen Duitse parachutisten uit de lucht en nemen samen met andere goed voorbereide luchtlandingstroepen het vliegveld in. Op de Maas landt een eskader watervliegtuigen van waaruit Duitse soldaten in rubberbootjes naar de kant peddelen. Ze hebben haast. Rotterdam vervult een sleutelpositie in de Duitse opmars. Het bezit van de Maasbruggen is van vitaal belang voor de achterop volgende troepen. Hitler wil dat de Vesting Holland zo snel mogelijk in Duitse handen valt. Daarvoor is een spectaculaire luchtlandingsoperatie bedacht. De verrassing is voor de Rotterdammers volledig. Zij hebben geen idee wat oorlog is, maar leren snel bij. Tegen heug en meug zitten ze vanaf het eerste uur midden in de frontlinie. Vijf beklemmende dagen van verbitterde strijd volgen, eindigend in het bekende vernietigende bombardement. Aan de hand van nieuwe bronnen en tientallen nooit gepubliceerde foto’s en documenten vertelt Gerard Groeneveld het verhaal hoe de oorlog naar de Maasstad kwam. Rotterdam frontstad beschrijft een indringende geschiedenis waarin de persoonlijke verhalen de boventoon voeren: van Nederlandse en Duitse soldaten, maar vooral ook van de tussen het geweld gevangen burgers.

ca. 304 p. | gebonden | 20 x 25 cm vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 258 4 | nur 689

   ca. 524,50 | april

    


Kind met speelgoed 1952 Olieverf op doek, 116 x 89 cm 99


Groot overzicht van een veelzijdig kunstenaar

7

Karel Appel (1921-2006) is de bekendste Nederlandse schilder van na de oorlog.

Karel Appel Retrospectief

nieu w

Bij het werk van Karel Appel denk je meteen aan de felle kleuren, sterke contourlijnen en ogenschijnlijk simpele vormen waarmee hij net na de Tweede Wereldoorlog beroemd werd: Cobra. Appel bleef tot op hoge leeftijd experimenteren, zijn stijl en materiaal wisselden vaak en hij zocht voortdurend de grenzen op: van de vroege, speelse en kinderlijke voorstellingen tot de latere sculpturen, waarin hij schilderkunst met gevonden voorwerpen combineerde. Maar wie zijn oeuvre goed bekijkt, ziet door dit alles heen een bijna klassieke schilder. Karel Appel Retrospectief is niet alleen een indrukwekkend naslagwerk vol beeldmateriaal en foto’s die al deze ontwikkelingen prachtig weergeven. Teksten van Rudi Fuchs, Klaus Ottmann, Franz-W. Kaiser en een interview met een van de laatsten die de Cobra-tijd in Parijs echt meemaakte, de Franse kunstcriticus Michel Ragon, bieden bovendien inzicht in leven en werk van deze veelzijdige kunstenaar. Het boek wordt gecompleteerd met een geactualiseerde versie van Appels beroemde manifest, een uitgebreide bibliografie, een tentoonstellingsoverzicht en een overzichtelijke chronologie. Daarmee is Karel Appel Retrospectief een voorlopig eind- en vertrekpunt voor onderzoek naar deze tijdloze schilderkunst.

Tentoonstelling Van 16 januari tot en met 16 mei toont Gemeentemuseum Den Haag een groots retrospectief met 67 schilderijen, 12 beelden en meer dan 60 tekeningen van Karel Appel. Zie voor meer informatie gemeentemuseum.nl Deze uitgave verschijnt in samenwerking met Gemeentemuseum Den Haag.

ca. 272 p. | gebonden | 22 x 28 cm geĂŻllustreerd in kleur vormgeving Walter Nikkels isbn 978 94 6004 274 4 | nur 644

  ca. 5 29,95 | januari

     


Dagboek van een onnavolgbaar denker

9

Hugo Ball (1886-1927) was een Duitse schrijver en dichter. Bekend werd hij als een van de grondleggers van de dada-beweging. Hans Driessen is vertaler van onder andere Duitse filosofie. Hij vertaalde voor Vantilt onder meer Het communistisch manifest van Karl Marx en Friedrich Engels, de Minima Moralia van Theodor W. Adorno, Wetenschap als beroep en Politiek als beroep van Max Weber en Kinderjaren in Berlijn van Walter Benjamin.

Hugo Ball nieu w De vlucht uit de tijd Vertaling Hans Driessen

Het korte leven van Hugo Ball werd gekenmerkt door ruste­loosheid. Hij was voortdurend op zoek naar de ‘zin van het leven’. Zoals een ander van kleren verwisselt, zo ruilde Ball in zijn kunst het ene ‘isme’ in voor het andere en de zoektocht was hem bittere ernst. Deze rusteloosheid is goed zichtbaar in Balls hoofdwerk Die Flucht aus der Zeit (1927) – bijna letterlijk zijn laatste, radicale woorden. Hij wilde geen concessies meer doen aan het lezend publiek en aan de waarheid mocht niet worden geschaafd. De romanvorm schoot daarom in zijn ogen tekort: De vlucht uit de tijd werd een compilatie uit zijn dagboeken, een bonte verzameling van notities, denkprocessen, redeneringen, uittreksels en citaten uit boeken die voor Hugo Ball belangrijk zijn geweest. Er zijn twee duidelijke zwaartepunten: de oprichting van de Dadabeweging, met alles wat daaraan voorafging en wat erop volgde, en Balls terugkeer naar de katholieke kerk, die zijn Dada-kameraden hogelijk verbaasde, om niet te zeggen ergerde. De lezer wordt in De vlucht uit de tijd een blik gegund in de werkplaats van deze onnavolgbare denker, die zijn teksten presenteert zoals hij ze destijds noteerde: rechtstreeks en zonder opsmuk.  

ca. 288 p. | paperback | geĂŻllustreerd 13,5 x 21,5 cm vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 265 2 | nur 302

   ca. 5 22,50 | april

     


Nederland waterland

11

Han Meyer is hoogleraar Stedenbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Zijn aandacht richt zich in het bijzonder op Delta足s tedenbouw. Met dit thema onderzoekt hij de veranderende samenhang tussen de landschappelijke condities van de delta, stedenbouwkundig ontwerp, civiele techniek en maatschappelijke context. Hij is auteur en coauteur van diverse publicaties op dit terrein.

Han Meyer nieu w De staat van de delta Waterwerken, stadsontwikkeling en natievorming in Nederland

In De staat van de delta beschrijft Han Meyer de bewerking van het dynamische deltalandschap van Nederland als een proces waarin drie factoren sterk met elkaar verweven zijn geraakt: de waterbouwkundige werken en expertise op dat gebied, de groei van het stedelijk patroon in West-Nederland en de ontwikkeling van Nederland als natiestaat. Met name in de 19e en 20e eeuw werden zowel grote waterbouwkundige interventies als de ruimtelijke ordening een zaak van de nationale staat. Maar in het begin van de 21e eeuw zijn de idee谷n over de betekenis van de nationale staat sterk veranderd en wordt de ruimtelijke inrichting van het land niet meer als een taak van die staat gezien. Intussen dwingen klimaatverandering en een sterke concentratie van bevolking en kapitaal in het westen tot een ingrijpende update van het waterveiligheids足 systeem. De vraag is of er met deze veranderende omstandigheden voldoende perspectief is voor een toekomst van de Staat van de Delta.

ca. 240 p. | paperback | ge誰llustreerd, deels in kleur | 16 x 24 cm vormgeving Piet Gerards Ontwerpers isbn 978 94 6004 269 0 | nur 688

  ca. 5 24,95 | januari

     


Parlementaire cultuur in Nederland

13

Carla Hoetink is politiek historicus, verbonden aan de Radboud Universiteit. Zij publiceerde eerder Over lijken. Ontoelaatbaar taalgebruik in de Tweede Kamer (met Peter Bootsma) en schreef mee aan In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer. Ook is zij medeauteur van het bij Vantilt verschenen Europa in alle staten. Zestig jaar geschiedenis van de Europese integratie.

Carla Hoetink nieu w Macht der gewoonte Regels en rituelen in de Tweede Kamer na 1945

De Tweede Kamer is net een klein koninkrijk, met eigen regels en routines, een eigen taal, eigen helden en eigen verhalen. Buitenstaanders, maar ook insiders blijven zich verbazen over de dwingende kracht die uitgaat van deze zo specifieke sociale omgeving. In Macht der gewoonte ontleedt Carla Hoetink de politieke cultuur van de naoorlogse Tweede Kamer en laat zien hoe deze zich heeft ontwikkeld. Regels en rituelen sturen het dagelijks werken van de volksvertegenwoordigers in belangrijke mate en beheersing van de procedures is voor elke politicus een belangrijk wapen. Op welke wijze doen zij hier hun voordeel mee, al dan niet ten koste van hun politieke tegenstanders? En waar komen die kenmerkende gewoontes en gedragspatronen vandaan, schijnbaar onveranderlijk – zelfs als de politiek eigenlijk best verandering wil? Het is beslist de moeite waard je eens in de Tweede Kamer te verdiepen, schreef Kamervoorzitter Anne Vondeling ooit. ‘Want al heb je nog zo’n rijke fantasie, de werkelijkheid is beslist anders dan je gedroomd, gehoopt of vermoed hebt.’ Macht der gewoonte is verplichte kost voor iedereen die deze aansporing ter harte neemt. ca. 560 p. | paperback | geïllustreerd, deels in kleur | 16 x 24 cm vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 276 8 | nur 697

  ca. 5 24,95 | juni

     


Van monster tot knuffeldier

15

Peter Nissen (Swalmen, 1957) studeerde theologie en kerkgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, promoveerde in 1988 te Amsterdam en doceerde kerkgeschiedenis aan verschillende theologische opleidingen. Vanaf 1994 bekleedde hij leerstoelen op het gebied van de kerkgeschiedenis en cultuurgeschiedenis aan enkele Nederlandse universiteiten. Sinds 2012 is hij hoogleraar spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Sanne Verdonck (Beesel, 1984) studeerde Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Eerder publiceerde ze het boek Draak­ steken. Sint Joris leeft voort in Beesel.

Peter Nissen & Sanne Verdonck (red.) Draken

nieu w

Beesten van verbeelding

Draken bestaan! Ze bestaan in onze verbeelding, in verhalen, in religies, in taal en kunst. En ze zijn levendiger dan ooit. In populaire series en boeken als Game of Thrones en Hoe tem je een draak? spelen draken een hoofdrol. Draken. Beesten van verbeelding geeft een inkijkje in hoe draken zich in de loop van de geschiedenis hebben ontwikkeld. Van de Oudheid, via de Middeleeuwen en AziĂŤ naar de moderne tijd. Hoe manifesteren draken zich in de Bijbel, in de beeldende kunst, in volkscultuur, mode, films, games, en niet te vergeten, de natuur? Wanneer is een draak nou een draak? Hoe komt het dat drakentatoeages zo populair zijn? Wie kunnen mensen beschermen tegen draken en wie kan een draak verslaan? En is het doden van de draak wel de beste manier om met draken om te gaan? Of kun je maar beter bevriend raken en samenwerken?

Tentoonstelling Vanaf St. Jorisdag (23 april) tot 30 oktober is in het Limburgs Museum in Venlo de tentoonstelling Draken. Ze komen eraan! te bezichtigen. Zie voor meer informatie limburgsmuseum.nl

ca. 176 p. | paperback | 19 x 25 cm vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 260 7 | nur 680

  ca. 5 22,50 | april

     


16

Revolutie en democratie

Geerten Waling (1986) is politiek historicus en publicist. Artikelen van zijn hand verschenen onder meer in de Volkskrant. Hij was co­ auteur van Wat is een natie? (2013) en De geboortepapieren van Neder­ land (2014). Hij is verbonden aan de Universiteit Leiden.

Geerten Waling nieu w 1848 – Clubkoorts en revolutie Democratische experimenten in Parijs en Berlijn

Democratie van onderaf: het is even verleidelijk als problematisch. Dat zien we niet alleen bij de Occupy-beweging en de Arabische lente, maar ook in de geschiedenis. In 1848 trok een golf van revoluties over ons continent. Plotseling kregen miljoenen Europeanen de kans hun stem te laten horen in drukbezochte volksvergaderingen en politieke clubs. In dit moment van gekte leek even alles mogelijk. De toekomst lag open. 1848 – Clubkoorts en revolutie neemt de lezer mee naar de onrustige steden Parijs en Berlijn, twee brandpunten van de ‘Europese lente’. Geerten Waling schetst de dromen en verwachtingen achter de honderden democratische experimenten die er een nieuw publiek debat creëerden. En de politieke realiteit waarmee zij werden geconfronteerd. De revoluties van 1848 werden uiteindelijk allemaal neergeslagen of doofden uit, maar de ervaringen van dat jaar zouden de politieke cultuur in Europa blijvend veranderen. Ze maakten de moderne democratieën mogelijk die wij tegenwoordig als vanzelfsprekend beschouwen.

ca. 288 p. | paperback | 14 x 22 cm geïllustreerd, deels in kleur vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 270 6 | nur 697

 

ca. 522,50 | april

     


Leven in de Tachtigjarige Oorlog

17

Huub de Kruif is gepensioneerd leraar Engels. In 2008 verscheen zijn editie van het dagboek van broeder Wouter Jacobsz over het beleg van Amsterdam 1572-1578.

Huub de Kruif nieu w Van Beeldenstorm tot stedenstorm Ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog 1555-1581

De Tachtigjarige Oorlog, of ‘de Opstand’, zoals tegenwoordig gangbaarder is, roept bij velen het gevoel op van langdurige oorlogshandelingen eeuwen geleden, ver van ons af. Veel minder bekend is hoe ingrijpend de oorlog was voor de bevolking van toen. De mensen leden naast de inquisitie en de Beeldenstorm onder de kou van de ‘kleine ijstijd’ en de daaruit voortvloeiende hongersnoden, de belastingen, de ongeregeld­ heden en de (dood)straffen. In Van Beeldenstorm tot stedenstorm worden de ervaringen van een aantal ooggetuigen van de Opstand weergegeven: mensen die leefden in een verschrikkelijke tijd, vertellen hun verhaal. Gasparus de l’Agarge komt tot de conclusie: ‘Wat is er veel bloed vergoten.’ Huub de Kruif heeft van dertien ooggetuigenverslagen hertalingen gemaakt om ons kennis te laten maken met de ellende van de bevolking in een periode van onze geschiedenis die wat betreft verschrikkingen niet onderdeed voor recentere oorlogen.

ca. 256 p. | paperback | 15 x 23 cm geĂŻllustreerd, deels in kleur vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 259 1 | nur 688   ca. 5 19,95 | april

    


18

Dromen van Europa

Mathijs Sanders (1971) is universitair docent Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Uni足 versiteit Nijmegen. Bij Vantilt publiceerde hij eerder Het spie足 gelend venster. Katholieken in de Nederlandse literatuur, 1870-1940.

Mathijs Sanders nieu w Europese papieren Intellectueel grensverkeer in het interbellum

De twintigste eeuw begon met een oerknal. Kort na de hete zomer van 1914 leek het vrije culturele grensverkeer voorgoed verleden tijd. Maar de droom van een Europese republiek der letteren was niet zomaar vervlogen. Velen spanden zich in om de betrekkingen tussen Nederland en de omringende landen te herstellen en literatuur speelde daarbij een belangrijke rol. Als klein land tussen grote mogendheden was Nederland sterk ontvankelijk voor invloeden van buiten. In Europese papieren trekt een bonte stoet dichters en denkers voorbij. Zij stelden zich in verbinding met geestverwanten uit het buitenland en scherpten hun pen aan het werk van buitenlandse kunstenaars. Hun inspanningen raakten aan de grote kwesties uit het interbellum: politieke radicalisering, levensbeschouwelijke polarisatie, economische malaise en aanzwellende migratiestromen. Albert Verwey, Martinus Nijhoff, Menno ter Braak en E. du Perron hebben naam gehouden, maar minstens zo boeiend zijn de verrichtingen van hun inmiddels vergeten maar niet minder kleurrijke tijdgenoten. Wie waren deze Nederlandse schrijvers, critici, vertalers en andere bemiddelaars, welke posities namen ze in en wat stond er voor hen op het spel? ca. 256 p. | paperback | 14 x 22 cm ge誰llustreerd vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 272 0 | nur 683

  ca. 5 19,95 | mei

     


Herinneringen van een groot historicus

19

Johan Huizinga (1872-1945) is en blijft Nederlands beroemdste cultuurhistoricus. Hij doceerde als hoogleraar geschiedenis in Groningen en Leiden en gaf tal van voordrachten in binnen- en buitenland. Zijn werken zijn in de meeste Europese talen vertaald, evenals in het Chinees en Japans. Zijn historische werken getuigen van diepe betrokkenheid bij de geschiedenis en beschaving, terwijl zijn cultuurkritische werken zijn grote bezorgdheid over de toekomst verwoorden. Anton van der Lem (1954) is historicus en schreef talrijke publicaties over Huizinga’s leven en werk. Hij is verbonden als conservator oude drukken aan de Universitaire Bibliotheken Leiden. Bij Vantilt verscheen eerder van hem De Opstand in de Nederlanden 1568-1648, dat in 2016 ook in een Duitse editie zal verschijnen.

Johan Huizinga nieu w Mijn weg tot de historie & Gebeden Bezorgd door Anton van der Lem

Een jaar na zijn zeventigste verjaardag begon Johan Huizinga aan zijn herinne­r ingen over zijn ontwikkeling als historicus. Het bescheiden, lucide boekje verscheen postuum in 1947, vol bijzondere details en rake observaties. Voor een gereserveerde persoonlijkheid als de zijne toonde Huizinga zich openhartig over zijn melancholische stemmingen, zijn vatbaarheid voor alles wat historisch was en dus over zijn moeizame zoektocht naar een wetenschappelijke functie die hem bevredigde. Hij besloot met de wordingsgeschiedenis van twee van zijn belangrijkste historische werken: Herfsttij en Erasmus. Voor het eerst sinds bijna 70 jaar verschijnen deze herinneringen weer als zelfstandige uitgave. Nu met tal van originele, verrassende afbeeldingen en helder toegelicht. Aan Huizinga’s herinneringen ging in 1936 een voordracht vooraf: ‘Over historische belangstelling’. Deze hem zo kenmerkende tekst verschijnt hier voor het eerst. Als absolute primeur biedt deze uitgave bovendien de elf gebeden die Huizinga schreef in oktober en november 1944. Komend uit een doopsgezinde traditie en in tweede huwelijk getrouwd met een veel jongere, katholieke echtgenote, getuigt Huizinga van hun beider vaste Godsvertrouwen. Samen met hun kleine dochtertje bidden zij om moed in de allerdonkerste oorlogsdagen.

ca. 160 p. | gebonden | 12,5 x 20 cm geïllustreerd in kleur vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 278 2 | nur 680

  ca. 5 19,50 | mei

     


20

Bepalende tradities voor het westerse leven

Peter Abspoel (1962) is cultureel antropoloog en filosoof. Hij publiceerde over Afrikaanse cultuur en literatuur, over traditie en antitraditionalisme. Ook was hij buiten de genoemde vakgebieden werkzaam, als literair redacteur en vertaler en als stafmedewerker van een landelijke vluchtelingenorganisatie.

Peter Abspoel nieu w Zingeving in het westen Traditie, strijdersethos en christendom

Zingeving in het westen beschrijft drie zingevingspatronen – traditie, het strijdersethos en het christendom – die tot op de dag van vandaag bepalend zijn voor het westerse leven. Zonder traditionele zingeving zouden we letterlijk niets kunnen beginnen. Pas als we zijn ingewijd in een traditionele toewijdingswaardige wereld gaan we iets verwachten van het leven en onszelf. Peter Abspoel definieert en bekritiseert andere zingevingspatronen door na te gaan welke houding tegenover het traditionele leven ze met zich meebrengen. Een gepassioneerd verzet tegen de afhankelijkheid van traditie is aanwijsbaar in de westerse cultuur, literatuur, filosofie en theologie. Het antitraditionalisme blijkt ‘uitgevonden’ door Germaanse edelen en het bleef – terwijl er verder heel veel veranderde – een constante factor in de westerse geschiedenis. Ook het christendom ontkwam niet aan de invloed ervan, waardoor een deel van de christelijke boodschap – de oproep het traditionele leven te verrijken – in het gedrang kon komen. Zingeving in het westen biedt een rijkgeschakeerd en verontrustend panorama van onze cultuur, geschilderd door een auteur die, dankzij zijn ervaring als antropoloog, oog heeft voor het atypische karakter ervan. ca. 456 p. | paperback | 14 x 22 cm vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 271 3 | nur 730   

ca. 5 22,50 | mei

    


Vlijmscherpe satire op de mens

21

Comenius (Jan Amos Komensky) (1592-1670) was een Tsjechische theoloog, filosoof en pedagoog. Als leider van de protestantse Boheems-Moravische broederschap moest hij als gevolg van de contrareformatie in 1620 zijn land ontvluchten. In vindt hij 1656 onthaal in Amsterdam, waar veel van zijn geschriften werden gedrukt. Comenius wordt beschouwd als een grondlegger van de moderne pedagogiek. Voor zijn vele toonaangevende vertalingen uit het Tsjechisch werd Kees Mercks, die doceerde aan de Universiteit van Amsterdam, herhaaldelijk geĂŤerd, onder andere met de Martinus Nijhoff Prijs (1987). Hij vertaalde werk van onder meer LudvĂ­k VaculĂ­k, Ivan KlĂ­ma, Josef Skvorecky, Ladislav KlĂ­ma, VĂĄclav Havel en Bohumil Hrabal.

Comenius nieu w Het labyrint van de wereld

Henk Woldring is emeritus hoogleraar politieke filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en auteur van het boek Jan Amos Comenius. Zijn leven, missie en erfenis (2014).

Vertaling Kees Mercks | nawoord Henk Woldring

In zijn bekenste werk Het labyrint van de wereld stelt Jan Amos Comenius de wereld voor als een stad waarvan de straten de verschillende stromingen in de maatschappij vertegenwoordigen. In de stad heerst wanorde en vervreemding, op straatniveau kunnen de bewoners immers de bewegingen van de andere stromingen niet zien. Comenius raadt zijn lezers aan een toren te beklimmen om de chaos en de dwaasheid, maar ook de samenhang der verschillende stromingen te overzien. Het satirische eerste deel van de tekst spaart niemand en bekritiseert de wereld, het menselijk karakter en slechte gewoontes. Met scherpe pen tekent Comenius een opmerkelijk actuele wereld, vol uitwassen van het menselijk karakter en bevolkt door mensen in verwarring. De omslag vindt plaats in een utopisch vervolg, waarin de hoofdpersoon, teleurgesteld over wat hij in de wereld heeft gezien, Christus in zijn hart ontmoet. Wat volgt is niet een saaie, planmatige beschrijving van een ideale staat, maar een ontroerende, concrete mentaliteitsverandering die in haar eenvoud en aanschouwelijkheid zo treffend is. Het labyrint van de wereld is de meest gelezen en meest vertaalde tekst uit de klassieke Tsjechische literatuur. Deze nieuwe vertaling van Kees Mercks doet voor het eerst recht aan de oorspronkelijke literaire en stilistische kwaliteiten.

Comenius Leergangen Het labyrint van de wereld verschijnt in samenwerking met de Comenius Leergangen, ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van deze op leiderschapsontwikkeling gerichte instelling. Zie voor meer informatie www.comeniusleergang.nl

ca. 288 p. | paperback | 15 x 23 cm geĂŻllustreerd, deels in kleur vormgeving Piet Gerards Ontwerpers isbn 978 94 6004 262 1 | nur 730

   ca. 5 19,95 | maart

     


2 2

Sri Lanka en Nederland

Als conservator van het Amsterdam Museum reisde Lodewijk Wagenaar (1945) in 1980 voor het eerst naar Sri Lanka om mee te werken aan de inrichting van het Dutch Period Museum in Colombo. Sindsdien is hij als onderzoeker en opleider betrokken geweest bij diverse museale en wetenschappelijke projecten in Sri Lanka.

Lodewijk Wagenaar Kaneel en olifanten

nieu w

Sri Lanka en Nederlands sinds 1602

Presentatie Kaneel en olifanten wordt op 16 juni gepresenteerd in het Rijksmuseum. Aanvang om 19.45 uur en toegang gratis. Aanmelden kan via rsvprijks@ rijksmuseum.nl. Thema-avond Ter gelegenheid van het verschijnen van Kaneel en olifanten organiseert spui25 een thema-avond ‘Verbonden door erfgoed: Sri Lanka en Nederland’. Zie voor meer informatie: spui25.nl.

ca. 200 p. | gebonden | 20 x 25 cm geĂŻllustreerd in kleur | nur 691 vormgeving Irma Boom Office

   isbn 978 94 6004 273 7

ca. 524,50 | juni

     

Ruim anderhalve eeuw was de voc koloniaal bestuurder over het kustgebied van Sri Lanka – vanaf de verovering van Galle in 1640 tot aan de Engelse overname van de kolonie in 1796. De koning van het binnenlandse rijk Kandy had de Nederlanders uitgenodigd om te helpen de Portugezen van het eiland te verjagen. Het resultaat was echter dat de machtige bondgenoot Raja Sinha ii en zijn opvolgers op hun eigen eiland gevangen hield. Tandenknarsend moesten zij toezien hoe de machtige voc de rijke opbrengsten van de uitvoer van kaneel en olifanten voor zich hield en niet bereid was het koninkrijk Kandy ook maar enigszins te laten delen in de rijkdommen van het eigen land. Het verhaal van het Nederlandse koloniale bestuur en van de relatie tussen de voc en Kandy wordt verteld aan de hand van de rijke collectie van het Rijksmuseum, aangevuld met illustraties van andere instellingen. Kaneel en olifanten verschijnt in de Landenreeks van de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum. Aan de hand van voorwerpen uit de collectie van het Rijksmuseum wordt in deze serie het gedeelde verleden beschreven van Nederland en respectievelijk IndonesiÍ, Japan, China, India, Sri Lanka, Zuid-Afrika, Ghana, Suriname en BraziliÍ. Zie ook p.39.


Japan en Nederland

23

Jan de Hond studeerde Geschiedenis en Kunstgeschiedenis in Nijmegen. Hij promoveerde op een proefschrift over oriÍntalisme in de Nederlandse cultuur in de periode 1800-1920 en werkt sinds 2007 als conservator bij de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum. Menno Fitski studeerde Japanse Taal en Cultuur in Leiden en Oxford en is sinds 1997 conservator Oost-Aziatische kunst in het Rijks­ museum.

Jan de Hond & Menno Fitski De smalle brug

nieu w

Japan en Nederland sinds 1600

Een bord van Japans lakwerk met alle namen van de Nederlandse opperhoofden en het aantal Nederlandse schepen dat jaarlijks Japan aandeed; een Japanse gouden munt met een Hollandse leeuw erin gestempeld; Japans porselein met een decoratie naar Nederlands voorbeeld en de linten van een krans voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gelegd door de Japanse keizer bij het monument op de Dam. Het zijn slechts enkele voorbeelden van objecten uit de collectie van het Rijksmuseum die verbonden zijn met de gemeenschappelijk geschiedenis van Nederland en Japan. Bijna 250 jaar was Nederland het enige westerse land dat rechtstreeks handel mocht drijven met Japan. In de twintigste eeuw liepen de spanningen op en raakten beide koloniale machten in IndonesiĂŤ met elkaar in oorlog. In de naoorlogse periode volgde een soms moeizaam herstel van de oude banden. De objecten uit het Rijksmuseum getuigen van die unieke en turbulente geschiedenis: van bewondering en interesse, maar ook van onbegrip en wantrouwen. De smalle brug verschijnt in de Landenreeks van de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum. Aan de hand van voorwerpen uit de collectie van het Rijksmuseum wordt in deze serie het gedeelde verleden beschreven van Nederland en respectievelijk IndonesiĂŤ, Japan, China, India, Sri Lanka, Zuid-Afrika, Ghana, Suriname en BraziliĂŤ. Zie ook p. 39.

Presentatie De smalle brug wordt op 29 maart gepresenteerd in het Rijksmuseum. Aanvang om 19.45 uur en toegang gratis. Aanmelden kan via rsvprijks@rijksmuseum.nl. Thema-avond Ter gelegenheid van het verschijnen van De smalle brug organiseert spui25 een themaavond ‘Verbonden door erfgoed: Japan en Nederland’. Zie voor meer informatie: spui25.nl.

ca. 200 p. | gebonden | 20 x 25 cm geĂŻllustreerd in kleur | nur 691 vormgeving Irma Boom Office isbn 978 90 6004 263 8

   ca. 5 24,50 | maart

    


2 4

Vaderlandsliefde in de negentiende eeuw

Lotte Jensen (1972) is neerlandicus en filosoof. Ze is als universitair hoofddocent historische Nederlandse letterkunde verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Jonge Akademie van de knaw. Bij Vantilt verscheen eerder van haar Verzet tegen Napoleon.

Gouden erepenning Teylers Stichting

Lotte Jensen nieu w De verheerlijking van het verleden Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw

tweede druk

‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’, luidt het welbekende credo. Maar niets is minder waar als we naar het verleden kijken. Nationalisme, vaderlandsliefde en heldenverering waren voor de negentiende-eeuwse Nederlander even vanzelfsprekend als ademen, lopen en bewegen. De verheerlijking van het verleden laat zien dat de literatuur in deze periode het middel bij uitstek was om gevoelens van trots en saamhorigheid onder het volk te verspreiden. Via de literatuur konden lezers kennis­ maken met de grote namen uit de vaderlandse geschiedenis. Boegbeelden van de Nederlandse natie waren Willem van Oranje, Michiel de Ruyter en Rembrandt van Rijn. Maar ook minder bekende figuren werden uitbundig bejubeld, zoals Jan van Schaffelaar, Kenau Hasselaar en Haesje Claes. In De verheerlijking van het verleden haalt Lotte Jensen deze vaak bombastische, maar soms ook ontroerende vaderlandslievende literatuur uit de vergetelheid. Ze laat zien dat deze teksten een nieuw elan krijgen wanneer ze worden gelezen in dialoog met de tijd waarin ze geschreven zijn. De literatuur leerde het publiek niet alleen iets over het verleden, maar ook over de eigen tijd.

ca. 272 p. | paperback | 16 x 24 cm geĂŻllustreerd, deels in kleur vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 261 4 | nur 688

  

‘Jensens liefdevolle-historische blik zet vergeten, want als gezwollen beschouwde teksten in een nieuw licht.’ – Trouw

ca. 5 19,95 | januari

‘Aanbevolen lectuur voor iedereen die moe wordt van het vaak holle geschreeuw en geblaas over de Nederlandse identiteit.’ – Jos Palm, ovt

     


’s-Hertogenbosch door Zwiterse ogen

25

August von Bonstetten (1796-1879) stamde uit een voornaam Zwitsers geslacht dat eeuwenlang bestuurders leverde in Bern. Van 1815 tot 1829 was hij als militair in dienst van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De rest van zijn leven bracht hij door op het familielandgoed Sinneringen en wijdde hij zich volledig aan de kunst. Von Bonstetten werd een van de bekendste negentiendeeeuwse landschapsschilders van Bern. Jac. Biemans (1963) is historicus en werkzaam als medewerker Educatie en Public Relations bij het Stadsarchief in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast was hij als auteur en beeldredacteur betrokken bij publicaties over uiteenlopende onderwerpen.

Jac. Biemans nieu w August von Bonstetten Een Zwitsers militair schetst ’s-Hertogenbosch 1815-182 4

In 1815 arriveerde August von Bonstetten in ’s-Hertogenbosch als Zwitsers soldaat in dienst van het Nederlandse leger. De begaafde jongeman hield vanaf de eerste dag van zijn vertrek naar Nederland een dagboek bij en maakte talloze tekeningen en schetsen. Historicus Jac. Biemans ontdekte deze unieke documenten in particuliere en openbare collecties in Frankrijk en Zwitserland. Hij selecteerde voor deze bloemlezing de treffendste fragmenten en illustraties. Met August von Bonstetten voert hij ons terug naar het ’s-Hertogen­ bosch van het begin van de negentiende eeuw – toen een kleine, over­volle garnizoensstad. We zien het dagelijks leven van een militair, van zijn eet- en drinkgewoonten tot zijn verliefdheden en van zijn omgang met collega’s tot de ontmoetingen met de autoriteiten, burgers en kunstenaars. We proeven de afkeer van het militaire patroon en de verademing van vooral het tekenen en schilderen, in de stad en de wijde omtrek. De ontboezemingen en de vele tekeningen van August von Bonstetten bieden voor het eerst een fascinerende inkijk in ’s-Hertogenbosch tijdens de eerste jaren van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

ca. 224 p. | paperback | 21,5 x 26 cm geĂŻllustreerd in kleur vormgeving Piet Gerards Ontwerpers isbn 978 94 6004 245 4 | nur 693 introductieprijs 5 24,50,

   daarna 527,50 | februari

     


2 6

Biografie van een katholieke ‘kerkmoeder’

Annelies van Heijst is hoogleraar op het gebied van zorg in heden en verleden aan de Universiteit van Tilburg. Ze schreef onder meer: Zusters, vrouwen van de wereld (1985), Menslievende zorg (2005) en de overzichtsstudie van alle zustercongregaties in Nederland, samen met Marjet Derks en Marit Monteiro, Ex Caritate (2010). Bij Vantilt verscheen van haar (met Dolly Verhoeven) Zusters van ’t Ketrientje (2013). Marjet Derks is universitair docent cultuurgeschiedenis aan de Rad­ boud Universiteit. Publicaties van haar hand zijn Heilig moeten. Radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertig (2007) en (met Wim Buisman en Peter Raedts) Episcopacy, Authority, and Gender. Aspects of Religious Lea­ dership in Europe (2015). Bij Vantilt verscheen van haar (met Remco Ensel, Martijn Eickhoff en Floris Meens) What’s Left Behind: The Lieux de MÊmoire of Europe beyond Europe (2015).

Annelies van Heijst & Marjet Derks nieu w Catharina Halkes ‘Ik verwacht iets groots’ Levenswerk van een feministisch theologe 1920-2011

‘Kerkmoeder’ werd Catharina Halkes genoemd. Internationaal haalde ze het nieuws omdat ze de paus niet mocht toespreken. Helemaal waar was dat niet, maar het publicitaire effect beviel haar wel. Al jong nam ze geen genoegen met beperkingen voor vrouwen in kerk en samenleving. Ze mobiliseerde andere vrouwen om daar tegenin te gaan. Haar strijdterrein was dat van geloof en theologie. Gedreven door een visioen van gelijkwaardigheid eiste ze een andere spirituele gemeenschap. Inhakend op achtereenvolgende vernieuwingsbewegingen van haar tijd sprak ze een groot publiek aan. Duizenden generatiegenoten bewonderden haar. Ze gold als een boegbeeld omdat ze zich durfde uit te spreken. In academische kring behoorde ze tot de weinige vrouwelijke professoren. Eenduidig was ze allerminst: keurig en radicaal, een gesoigneerde dame die sigaren rookte, een neerlandica die als feministisch theologe naam maakte, een hoogleraar die geen proefschrift had geschreven, en een echtgenote en moeder met daarnaast een compleet ander leven.

ca. 446 p. | paperback | 15 x 23 cm geĂŻllustreerd vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 264 5 | nur 681

   ca. 5 27,50 | maart

     


Portret van de muze van de Tachtigers

27

Kunsthistoricus en beeldend kunstenaar Jaap Versteegh is werkzaam als kunsthandelaar en als gastconservator voor diverse musea. Hij schreef meerdere boeken en was als docent verbonden aan de Universiteit Leiden.

Jaap Versteegh Fatale kunst

nieu w

Leven en werk van Sara de Swart (1861-1951)

Dit rijk geĂŻllustreerde boek vertelt het levensverhaal van een vrouw die slachtoffer werd van haar liefde voor de kunst. De gefortuneerde beeldhouwster Sara de Swart werd als enig kind geboren in een welgesteld gezin. Eind negentiende eeuw raakte zij in Amsterdam bevriend met de jonge kunstenaars van de Beweging van Tachtig. Velen van hen, zowel schilders als beeldhouwers, ondersteunde zij financieel door het aankopen van hun werk. Het leverde haar de bijnaam ‘muze der Tachtigers’ op. Maar ook van meerdere buitenlandse kunstenaars met wie zij bevriend was kocht zij werk. Zo bouwde Sara de Swart een imposante kunstverzameling op met schilderijen en beelden van August Rodin, Odilon Redon, Émile Bernard, George Breitner, Isaac IsraĂŤls, Jan Toorop en vele anderen. Maar halverwege haar leven dwongen geldproblemen haar te vluchten naar het buitenland. Samen met haar levensgezellin, de kunstenares, Emilie van Kerckhoff, vestigde zij zich op het eiland Capri, waar ze tot haar dood in relatieve armoede leefde.

Tentoonstelling In de Kunsthal is vanaf 19 maart tot en met 5 juni de expositie Fatale kunst te zien. Aan de hand van schilderijen uit De Swarts collectie, van onder meer Isaac IsraÍls, Redon, Jan Toorop en Breitner, en met De Swarts eigen werk – foto’s, sculpturen en muziekstukken – wordt een beeld van haar wereld geschetst. Zie voor meer informatie: kunsthal.nl

ca. 224 p. | paperback | 19 x 24 cm geĂŻllustreerd, deels in kleur vormgeving Piet Gerards Ontwerpers isbn 978 94 6004 223 2 | nur 654

   ca. 5 19,95 | maart

     


2 8

Kennismaking met dichters van nu

Jeroen Dera werkt aan de Radboud Universiteit Nijmegen aan een proefschrift over literatuurkritiek in niet-papieren media Hij schreef over poëzie in onder meer DWB, nY, De Revisor, Poëziekrant en Ons erfdeel. Sarah Posman werkt als postdoctoraal onderzoeker aan de Vakgroep Letterkunde van de Universiteit Gent. Ze is redacteur van het literaire tijdschrift nY, recenseert voor De Reactor en maakt poëzievertalingen. Kila van der Starre is literatuurwetenschapper, poëziecriticus en dichter. Ze doet aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar Nederlandstalige poëzie buiten het boek. Ze schreef over hedendaagse poëzie voor onder andere DWB, Poëziekrant, Ons erfdeel, Vooys en Performance Research.

Jeroen Dera, Sarah Posman en Kila van der Starre (red.) nieu w Dichters van het nieuwe millennium Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw

De poëzie leeft in de 21e eeuw volop. In Nederland en Vlaanderen kun je iedere week verschillende poëzie-evenementen bezoeken, de jaarlijkse Gedichtendag is uitgebreid tot een Poëzieweek en zonder stads- of dorpsdichter is een gemeente niet langer compleet. Maar wie bevolken eigenlijk dit dynamische poëzielandschap? In Dichters van het nieuwe millennium maakt de lezer kennis met 2 4 uiteenlopende dichters uit Nederland en Vlaanderen die in 2000 of later debuteerden. Welke wereld scheppen zij, hoe verhouden ze zich tot de taal en op welke manier geven ze hun dichterschap vorm? Of het nu gaat om voormalig Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr of jong talent Maarten van der Graaff, om het absurdisme van Delphine Lecompte of de witte fuckende konijnen van Els Moors, om het teksttheater van Tjitske Jansen of het retorische spel van Geert Buelens: de actuele Nederlandstalige poëzie wil de wereld in. Dit boek toont liefhebbers hoe ze de poëzie van vandaag kunnen lezen: in 2 4 hoofdstukken gaan literatuurwetenschappers in op de thema’s en vormkwesties die de oeuvres van de dichters van het nieuwe millennium kenmerken. De beschouwingen gaan vergezeld van telkens één gedicht, zodat lezers worden aangespoord mee te analyseren. ca. 256 p. | paperback | 14 x 22 cm vormgeving Martien Frijns isbn 978 94 6004 266 9 | nur 621

  ca. 5 19,50 | juni

     


1916 - 2016: 100 jaar dada

29

Hubert van den Berg (1963) behoort internationaal tot de belangrijkste kenners van de Europese avantgarde en het dadaïsme. Hij publiceerde onder andere The Import of Nothing. How Dada Came, Saw and Vanished in the Low Countries (2002). Bij Vantilt verscheen van hem de bloemlezing (met Geert Buelens) Dan Dada doe uw werk! (2014).

Hubert van den Berg Dada

nieu w

Een geschiedenis

Dada. Een geschiedenis beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de internationale dadabeweging, zoals die zich manifesteerde in onder andere Zürich, Berlijn en Parijs. Bijzondere aandacht is er voor dadaNederland en dada-België en de belangrijkste hoofdrolspelers daar: Theo van Doesburg/I.K. Bonset, H.N. Werkman, Piet Mondriaan, Clément Pansaers en Paul van Ostaijen. Dada wordt vaak een antibeweging genoemd. Dada. Een geschiedenis herziet dit eenzijdige, negatieve beeld. In werkelijkheid was dada zowel een synthese van vooroorlogse avantgardistische ‘ismen’ – kubisme, futurisme en expressionisme –, als de opmaat tot het surrealisme en constructivisme. Dada is een cruciale etappe in de ontwikkeling van de moderne kunst en literatuur van de twintigste eeuw, waarvan de echo nog altijd klinkt. Dada. Een geschiedenis is rijk in kleur geïllustreerd. Een kroniek van de belangrijkste dadakunstenaars, -kunstwerken, -evenementen en -gebeurtenissen completeert het boek.

ca. 304 p. | paperback | 17 x 22 cm vormgeving Martien Frijns isbn 978 90 7569 797 1 | nur 642

   ca. 5 29,95 | mei

    


Blad voor bijzondere collecties

De Boekenwereld

22/2016

22/2016

30

jaarboek voor

Nederlandse boekgeschiedenis yearbook for dutch book history

Vantilt & Bijzondere Collecties van de UvA * 31 nr. 3 | 2015

jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis

st van De kunleuren het ink

9 789460 042492

08-12-15 10:40

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 23/2016 nieu w

Filter

Het 23e Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis staat in het teken van nieuws en actualiteit. In verscheidene artikelen laten auteurs hun licht schijnen over aspecten van nieuwsgaring en -publicatie door de eeuwen heen. Aan bod komen bijvoorbeeld knipselkranten uit NederlandsIndië, Antwerpse krantendrukkers in Wenen en nieuws uit China in de zeventiende eeuw. Naast deze thema-artikelen bevat het jaarboek stukken over onder andere de veilingcatalogus van de bibliotheek van Carolus Clusius­, de Amsterdamse druk van Rousseaus Emile, scheepsdrukkerijen en Nederlandse boeken in Zweedse bibliotheken. Saskia van Bergen bespreekt recente publicaties op het gebied van verluchte middeleeuwse handschriften.

Filter is het Nederlandstalige podium waar open, onbekommerd en onorthodox van gedachten wordt gewisseld over vertalen en vertalingen. Het tijdschrift is er voor iedereen die zich op welke manier dan ook voor het verschijnsel ‘vertaling’ interesseert: voor vertalers én theoretici, voor doeners én denkers.

nieu w

De Boekenwereld

nieu w

Blad voor bijzondere collecties

‘Filter doet al […] jaargangen lang wat in andere kanalen die het over literatuur hebben meestal wordt verzuimd: de schijn­werpers volop richten op het vertalen en op de doorgaans onzichtbare vertalers.

De Boekenwereld is een boeiend en gevarieerd tijdschrift voor iedereen die interesse heeft in het oude en moderne boek en de prentkunst. Zowel liefhebbers en antiquaren als wetenschappers en verzamelaars worden op hun wenken bediend door de talrijke wetenschappelijke en meer journalistiek getinte artikelen, die bovendien prachtig geïllustreerd zijn. De diverse onderwerpen, zoals de geschiedenis van de boekhandel en uitgeverij, typografie, bibliografie en leescultuur, geven u een volledig beeld van de wereld van boek en prent.

– Patrick De Rynck, De Morgen

96 p. | geïllustreerd in kleur 64 p. | geïllustreerd in kleur

vormgeving Joseph Plateau

vormgeving Martien Frijns

jaar abonnement 5 39,95

ca. 238 p. | paperback | 16 x 23 cm

jaar abonnement 5 32,50

studenten 5 29,95 | buitenland 5 49,95

vormgeving Martien Frijns

studenten 5 17,50 | los nummer 5 10

los nummer 5 12,50

isbn 978 94 6004 267 6 | nur 615

 

verschijnt viermaal per jaar

verschijnt viermaal per jaar

jaargang 23

jaargang 32

ca. 5 29,50 | juni

     


De geschiedenis van tekstbezorging in Nederland

31

Jan Rock is als universitair docent Moderne Nederlandse letterkunde verbonden aan de afdeling Nederlands van de Universiteit van Amsterdam.

Jan Rock nieu w Papieren monumenten Filologie en nationalisme in de Lage Landen, 1591-1863

Nieuwe technologieĂŤn beloven nieuwe kennis. Dat is zo nu oude boeken digitaal beschikbaar komen, maar het was in 1591 niet anders. In dat jaar werd voor het eerst de drukpers gebruikt om een middeleeuwse Nederlandse tekst opnieuw in zijn oorspronkelijke vorm beschikbaar te stellen. Sindsdien benadrukken letterkundigen de nieuwe mogelijkheden van oude teksten: voor de kennis van hun taal, literatuur en geschiedenis, zelfs voor hun land. Papieren monumenten brengt de geschiedenis in kaart van de bezorging van oude Nederlandse teksten, vanaf het begin tot aan de moderne neerlandistiek rond 1860. Het boek is meer dan een vakgeschiedenis; er wordt duidelijk welke centrale rol de heruitgaven speelden in de verwetenschappelijking van de filologie, het moderne historische besef en het cultuurnationalisme.

ca. 480 p. | paperback | 16 x 24 cm vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 091 7 | nur 620

  ca. 529,95 | mei

     


3 2

Vijf eeuwen architectuurboeken

Jeroen Goudeau is universitair docent architectuurgeschiedenis van de (vroeg)moderne tijd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Jeroen Goudeau Denken in steen, bouwen op papier

nieu w

Architectuurtraktaten uit de Universiteitsbibliotheek Nijmegen

Tentoonstelling Vanaf 23 januari tot en met 29 mei is in Museum Het Valkhof Nijmegen de expositie Bouwen op papier te bezichtigen. Zie voor meer informatie: museumhetvalkhof.nl Stichting Nijmeegse Kunsthistorische studies Denken in steen, bouwen op papier verschijnt in samenwerking met de Stichting nks. Zie voor meer informatie www. nks-books.org.

ca. 208 p. | paperback | 17 x 24 cm geĂŻllustreerd in kleur vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 277 5 | nur 615

   ca. 5 19,95 | januari

     

Vanaf de vroegste tijden is er nagedacht en geschreven over het ontwerpen van huizen en steden. Met de komst van het gedrukte boek werden architectuurtraktaten geliefde objecten om te bestuderen en te verzamelen. De rijke collectie van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen biedt een goed overzicht over het gehele spectrum van architectuurboeken: van esthetische theorieĂŤn tot technische instructies, van paleizen tot plantenkassen en van stedenbouw tot wandafwerkingen. In achttien thematische hoofdstukken komen representatieve voorbeelden uit de zestiende tot en met de twintigste eeuw aan bod. De meer dan honderd rijk geĂŻllustreerde exemplaren zijn bijzonder, zowel vanwege de inhoud als door hun artistieke uitvoering.


Het boek als kunstwerk

33

Paul van Capelleveen is conservator bij de Koninklijke Bibliotheek en verantwoordelijk voor de Koopman Collectie. Hij is redacteur van Quaerendo en De Boekenwereld en publiceert bibliografieÍn en artikelen over literatuur en boek­ geschiedenis.

Paul van Capelleveen Artists & Others

nieu w

The imaginative French book, 2000-2015

Het hedendaagse Franse kunstenaarsboek is vaak het werk van veelzijdige kunstenaars die samenwerkingsverbanden zoeken met andere kunstenaars en tegelijk ook optreden als redacteur, auteur, uitgever en drukker. Zij maken vernieuwende boeken, vervaardigd in kleine op­ lagen en uitgevoerd in diverse combinaties van technieken – van boekdruk tot mezzotint, van gouache tot zeefdruk. Drukkers als Robert en Lydie Dutrou en Anakatabase van de oudere generatie, en Zone opaque van de jongste, verstaan hun vak en werken als kunstenaar samen met anderen. Michael Caine van Petropolis, Didier Mutel en Pierre Walu­ sinsky hebben een opleiding als grafisch kunstenaar genoten. Uitgevers als Collectif GÊnÊration, Fata Morgana en Al Manar zoeken voor hun boeken contacten met kunstenaars over de hele wereld. Kunstenaars als Shirley Sharoff, JoÍl Leick en François Righi hebben uitgesproken ideeÍn over de boeken die zij maken en verspreiden. Hun creatieve boeken spreken tot de verbeelding. Artists & Others is een rijk geïllustreerde staalkaart van het moderne Franse kunstenaarsboek tussen 2000-2015, met werken van ruim dertig moderne Franse kunstenaars, drukkers en uitgevers. Paul van Capelle­ veen plaatst de werken in een internationale context en ontrafelt de opkomst en het belang van de vruchtbare samenwerkingen tussen kunstenaars en drukkers.

Tentoonstelling Vanaf 31 mei 2016 is in de Grolier Club in New York de tentoonstelling Artists & Others te bezoeken.

Engelstalige uitgave ca. 208 p. | gebonden | 24 x 31 cm geĂŻllustreerd in kleur vormgeving Huug Schipper/Studio tint isbn 978 94 6004 268 3 | nur 615

   ca. 529,50 | mei

    


3 4

Derde druk

Vakwerkbouw 600 jaar bouwen met hout en leem in Zuid-Limburg en omstreken

vantilt

Herman van Bergeijk nieu w Jan Duiker, bouwkundig ingenieur (1890-1935) Van warm naar koud

Jan Duiker wordt gerekend tot de belangrijkste architecten van ons land. Hij stelde zich, aanvankelijk samen met Bernard Bijvoet, ten doel architectuur in overeenstemming te brengen met de nieuwste ontwikkelingen binnen de samenleving. Dit boek plaatst het leven en werk van Jan Duiker in een brede context en beschrijft hoe hij tot zijn vooruitstrevende architectuuropvattingen kwam. De verhouding tussen deze opvattingen en de gebouwde praktijk krijgt eveneens ruime aandacht.

Coen Eggen

Coen Eggen nieu w Vakwerkbouw in Limburg

Joost Kingma nieu w De magie van het jaren ’30 huis

600 jaar bouwen met hout en leem in Zuid-Limburg en omstreken

Vakwerkbouw, het bouwen met hout en leem, is vele eeuwen oud en verspreid over heel Europa. Coen Eggen heeft de afgelopen veertig jaar intensief veldwerk gedaan in Limburg en nabije omgeving. Aan de hand van goedgekozen voorbeelden laat hij zien welke gebouwsoorten en stromingen in Limburg voorkomen. Zowel op hoofdlijnen als in detail werkt hij alles uit en biedt zo een diepgaand inzicht in een bouwmethode die eeuwenlang de norm was.

Wat is er zo mooi aan jaren ’30 huizen? En waarom wordt deze stijl nog altijd nagevolgd in moderne buitenwijken? Joost Kingma analyseert de oorsprong en de magie van het jaren ’30 huis aan de hand van voorbeelden uit gebieden waar men graag buiten woont: de forenzendorpen en tuinwijken in bijvoorbeeld de binnenduinrand van Den Haag tot Bergen, in het Gooi, op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwezoom en de Hondsrug. ‘Een boeiende esthetische analyse van de jaren dertig stijl.’ – Bernard Hulsman, nrc Handelsblad

derde druk ca. 300 p. | gebonden | 16 x 24 cm

ca. 256 p. | gebonden

160 p. | gebonden | 14 x 22 cm

geĂŻllustreerd, deels in kleur

geĂŻllustreerd in kleur | 21,5 x 21,5 cm

geĂŻllustreerd in kleur

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

vormgeving Paul Smeets

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

isbn 978 94 6004 242 3 | nur 648

  

isbn 978 94 6004 248 5 | nur 648

   

isbn 978 94 6004 115 0 | nur 648

  

ca. 5 24,50 | februari

     

ca. 5 29,50 | maart

    

5 19,95 | maart

     


Goedbewaarde stadsgeheimen

35

Willemijn Wilms Floet (1962) is bouwkundig ingenieur en werkzaam als onderzoeker en docent aan de tu Delft.

Willemijn Wilms Floet Het hofje

nieu w

Bouwsteen van de Hollandse stad, 1400-2000

Al aan het eind van de veertiende eeuw werd in Nederland het eerste hofje gebouwd. Het was het begin van een lange bouwkundige traditie. Vermogende particulieren stichtten ‘hofjes van liefdadigheid’ voor arme bejaarden. Zij werden bezield door naastenliefde en religieus plichts­ besef, maar ook door de drang hun naam in de stad te vereeuwigen. Een hofje is altijd een architectonische eenheid van afzonderlijke huizen rondom een gemeenschappelijke buitenruimte, gesitueerd op het binnenterrein van een bouwblok. De voordeuren liggen aan het hofje; de achtergevel is traditioneel gesloten. Deze bouwvorm bleek door de jaren heen zeer duurzaam. Een groot aantal hofjes heeft de eeuwen doorstaan, niet zelden worden ze nog altijd bewoond door alleen­ staande ouderen. De kracht van het hofje als bouwvorm spreekt ook uit het vermogen ervan om telkens opnieuw zijn betekenis te bewijzen. Opeenvolgende generaties architecten beschouwden het als model voor de Nederlandse woningbouw, waarin het thema collectiviteit een grote rol speelt. Willemijn Wilms Floet onderzoekt het hofje in haar rijkgeĂŻllustreerde en door vele prachtige analysetekeningen ondersteunde boek als een architectonisch ontwerpvraagstuk: hoe zijn de hofjes verankerd in het stedelijk weefsel en welke architectonische ontwikkeling hebben ze doorgemaakt?

ca. 224 p. | paperback | 21 x 26,5 cm geĂŻllustreerd in kleur vormgeving Piet Gerards Ontwerpers isbn 978 94 6004 214 0 | nur 648

   ca. 5 24,95 | februari

     


3 6

r ec e n t v e r sc h e n e n

‘Zo zorgvuldig, invoelend en beeldend dat men waant rond te lopen in een Bruegelschilderij.’ – Atte Jongstra, nrc Handelsblad

‘Een fascinerend boek, verluchtigd met prachtige prenten.’ – Marie Verheij, Reformatorisch Dagblad

Tweede druk

319,95 | 244 p. | paperback | geïllustreerd

324,50 | 452 p. | paperback | geïllustreerd

Films, schilderijen, games, boeken, re-enactment: Peter Rietbergen onderzoekt de fascinatie voor geschiedenis in al haar facetten.

‘Dit soort boeken slaat een brug tussen wetenschap en een breder publiek.’ – Niels Stoffels, Archeologie Nederland

318,95 | 192 p. | paperback | geïllustreerd

319,95 | 300 p. | paperback | geïllustreerd

Typologische en morfologische studies naar de architectuur van de Hollandse stad.

Hoe mannelijkheid en vrouwelijkheid tot natuurlijke en vanzelfsprekende essenties worden gemaakt.

319,95 | 296 p. | paperback | geïllustreerd

324,50 | 200 p. | paperback | geïllustreerd


37

‘Een uitstekend overzicht van de ontwikkeling van het nationalisme in Europa.’ – Co Welgraven, Trouw

‘Een heerlijk boek!’ – Frits Spits, De Taalstaat, radio 1

Tweede druk

Tweede druk

322,50 | 160 p. | gebonden

329,95 | 720 p. | paperback | geïllustreerd

Twee prenten van Bruegel blijken cruciaal in de ont­­wik­keling van de heksenbeeldtaal in de Nederlanden.

329,95 | 320 p. | gebonden | geïllustreerd

‘Wie voor atlassen valt, zou ook voor dit boek door de knieën moeten gaan.’ – Rien van den Berg, Nederlands Dagblad

‘De Rembrandt van het inkleuren.’ – Kester Freriks, nrc Handelsblad

322,50 | 176 p. | paperback | geïllustreerd

Hoe komen we in het Westen aan onze ideeën over het boeddhisme?

Tweede druk 324,95 | 320 p. | paperback | geïllustreerd

322,50 | 300 p. | paperback | geïllustreerd


38

r ec e n t v e r sc h e n e n

‘Het boek van Dohmen is een feest der herkenning.’ – Rob Jaspers, de Gelder­ lander

314,95 | 260 p. | paperback | geïllustreerd

130 jaar energieopwekking in Nijmegen, een monument onder de Nederlandse elektriciteitscentrales.

332,50 | 256 p. | gebonden | fotoboek

‘Licht’ is het sleutelwoord in de gedichten die Jaap Goedegebuure bijeenbracht. ‘**** ’ – de Volkskrant

319,95 | 224 p. | paperback

Veranderende ideeën over Europa en over Europese identiteit.

319,95 | 240 p. | paperback | geïllustreerd

‘Het zijn herinneringen die gaan over genot, die zijn opgeschreven met genot en die men met genot leest.’ – Carel Peeters

318,95 | 224 p. | paperback

‘Rijk geïllustreerd en smakelijk geschreven, met kennis van zaken.’ – Trouw

324,95 | 480 p. | paperback | geïllustreerd


39

r i j k sm u seu m l a n de n r e e k s

In samenwerking met de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum presenteert Vantilt de Landenreeks. Aan de hand van voorwerpen uit de collectie van het Rijksmuseum wordt in deze serie het gedeelde verleden beschreven van Nederland en respectievelijk Indonesië, Japan, China, India, Sri Lanka, Zuid-Afrika, Ghana, Suriname en Brazilië. De eerste drie boeken zijn inmiddels verschenen, dit voorjaar volgen twee nieuwe delen over Japan en Sri Lanka. Van alle delen in de serie verschijnt ook een Engelse editie.

In het Engels verschenen als Tarnished Gold

In het Engels verschenen als Bitter Spice

324,50 | 200 p. | gebonden | geïllustreerd

324,50 | 180 p. | gebonden | geïllustreerd

In het Engels verschenen als Silk Thread

324,50 | ca. 200 p. | gebonden | geïllustreerd

324,50 | 248 p. | gebonden | geïllustreerd

324,50 | ca. 200 p. | gebonden | geïllustreerd


40

h i s t or i sc h e at l a s se n

In de zeer succesvolle reeks historische atlassen, waarbij telkens de geschiedenis en ontwikkeling van een andere stad of regio centraal staat, verschenen sinds 2009 bij Vantilt 10 nieuwe delen. Elke atlas is opgedeeld in 30 hoofdstukken, rijk geïllustreerd met historische kaarten, afbeeldingen en foto’s, waarin kenmerkende thema’s uit de geschiedenis in chronologische volgorde de revue passeren. Samen bieden de atlassen een boeiend overzicht van de Nederlandse stedelijke ontwikkeling. Afzonderlijk is elk deel voor bewoners van de betreffende stad of regio een lust voor het herkennende oog! De Historische atlassen staan onder redactie van Willem Frijhoff, Frans Hermans, Paul van de Laar, Hans Renes, Reinout Rutte, Wilfried Uitterhoeve en Sjef van de Wiel.

329,50 | 80 p. | gebonden | geïllustreerd

329,50 | 80 p. | gebonden | geïllustreerd

329,50 | 80 p. | gebonden | geïllustreerd

329,50 | 80 p. | gebonden | geïllustreerd

329,50 | 80 p. | gebonden | geïllustreerd

322,50 | 80 p. | paperback | geïllustreerd

Op dit moment zijn de volgende atlassen leverbaar:


329,50 | 88 p. | gebonden | geïllustreerd

324,50 | 200 p. | gebonden | geïllustreerd

329,50 | 80 p. | gebonden | geïllustreerd

324,50 | 248 p. | gebonden | geïllustreerd

329,95 | 80 p. | gebonden | geïllustreerd

324,50 | ca. 200 p. | gebonden | geïllustreerd


4 2

k r i s ta l pa l e i s

Kristalpaleis is een reeks voor eigentijdse filosofie onder redactie van Henk Hoeks. Sinds 2009 verschenen dertien delen.

Tweede druk

‘Door aandacht te vragen voor de doodsdrift, snijdt Moyaert een belangrijk thema aan.’ – Marjan Slob, de Volkskrant

‘Dit zou wel eens tot het beste kunnen behoren wat er in het Neder­ landse taalgebied over Heidegger is verschenen.’ – Friesch Dagblad

319,95 | 168 p. | paperback

319,95 | 208 p. | paperback

Derde druk

‘Wie Zizeks werk intensief wil bestuderen kan uitwijken naar de studie van Vande Veire.’ – Hans Achterhuis, de Volkskrant

‘Origineel en prikkelend.’ – Thijs Kramer, 8Weekly 315,– | 272 p. | paperback

Visker denkt met en tegen Foucault in dit ontrafelende werk. 315,– | 269 p. | paperback

324,50 | 432 p. | paperback

‘Het spoor dat de auteur zo door Sein und Zeit trekt is boeiend, belangwekkend en zeker niet vanzelfsprekend.’ – Gert-Jan van der Heiden, nbd Biblion 315,– | 248 p. | paperback

‘Een aanrader voor iedereen die in de scheikundeles met ontzag de explosies heeft aanschouwd.’ – Roel Neijts, vox Magazine 315,– | 376 p. | paperback

‘Het is een rijk boek dat de functie verdient om een standaard te zijn voor verder onderzoek naar Nietzsches werk.’ – Hans Ester, Friesch Dagblad 315,– | 336 p. | paperback


De doodsdrift bij Freud Tweede druk

‘Haarscherp en overtuigend brengt Van Tongeren Nietzsche in beeld.’ – Wessel ten Boom, Friesch Dagblad

‘Van der Heiden betoont zich een voorbeeldige boodschapper én interpreet van filosofische goden.’ – Marc van Dijk, Trouw

319,95 | 232 p. | paperback

315,– | 304 p. | paperback

‘[…] Visser krijgt vier sterren. De commentator is immers door de meester besteld.’ – Arnon Grunberg, de Volkskrant

‘Lieven de Cauters denken onderneemt grote en vaak boeiende vluchten.’ – Carel Peeters, Vrij Nederland

319,95 | 174 p. | paperback

319,95 | 224 p. | paperback

Tweede druk

Vantilt ‘This book provides a series of sharp and profound analyses.’ – Philippe Lepers, Tijdschrift voor Filosofie 322,50 | 294 p. | paperback


4 4

v e r ta a l de k l a s si e k e r s

Tweede druk

‘Een briljante verzameling teksten.’ – P.F. Thomése, nrc Handelsblad

Verplichte kost voor weten­ schappers en politici van nu. 315,– | 128 p. | paperback

319,95 | 285 p. | paperback

‘Dit heeft mijn denken over taal, literatuur en de wereld bepaald.’ – Maarten van Buuren, Trouw 334,50 | 518 p. | paperback 344,50 | 518 p. | gebonden

‘[…] de ontroerende en bezwerende overdenkingen gretig in je op te nemen.’ – Nicole des Bouvrie, Zinweb

‘Een imposant en vooral dapper pleidooi om het menselijk verstand te gebruiken.’ – Rob Hartmans, De Groene Amsterdammer

316,95 | 128 p. | paperback

319,95 | 262 p. | paperback

‘Een pleidooi voor een open blik, voor leergierigheid en gretig zoeken naar waarheid.’ – Klaas Fraanje, Reformatorisch Dagblad

‘De belangrijkste les is dat we de macht over het stuur van de techniek dreigen te verliezen.’ – Reformatorisch Dagblad

315,– | 128 p. | paperback

311,50 | 40 p. | paperback

Mannheims essay getuigt van grote denkkracht en scherp­zinnigheid. 315,– | 78 p. | paperback

‘In onszelf ontdekken we wat de ander voor ons verborgen houdt.’ – Vauvenargues 314,95 | 96 p. | gebonden


‘Prachtig vormgegeven en een bijna ­poëtische vertaling.’ – de Volkskrant 317,50 | 98 p. | gebonden

‘Behoort tot de absolute toppen van de ­moderne Europese literatuur.’ – Cyrille Offermans, De Groene Amsterdammer 317,50 | 104 p. | paperback

De oudste Oost-Slavische bron voor het eerst in het Nederlands vertaald. 332,50 | 304 p. | gebonden | geïllustreerd

45


4 6

10 0 ja a r da da

Wereldwijd wordt in 2016 100 jaar dada gevierd. In de dada-reeks presenteert Vantilt diverse sleutelteksten.

‘Dan dada doe uw werk is een onmisbare bloemlezing’ – Hans Puper, Meander Magazine 319,95 | 248 p. | paperback

‘Huelsenbeck, Ball en Tzara hebben dada uitgevonden en Raoul Hausmann heeft het opgedoekt, zou je kunnen zeggen.’ – Hans Renders, nbd Blijvend in prijs verlaagd 39,99 | 94 p. | paperback | geïllustreerd

‘Legt met suggestieve bepaaldheid het electrische veld van onze moderne verbeelding bloot.’ – Theo van Doesburg

‘Een briljante sketch.’ – Peter Sloterdijk, Kritiek van de cynische rede Blijvend in prijs verlaagd

‘Een tekst vol toeval, niet logica en onnavolgbare vergelijkingen.’ – Sander Pleij, De Groene Amsterdammer

Blijvend in prijs verlaagd

39,99 | 80 p. | paperback | geïllustreerd

Blijvend in prijs verlaagd 39,99 | 64 p. | paperback | geïllustreerd

39,99 | 64 p. | paperback | geïllustreerd

Blijvend in prijs verlaagd

‘Een onnavolgbare reeks van grotekse scènes, beelden en gedichten.’ – Arnold Heumakers, nrc Handelsblad

39,99 | 96 p. | paperback | geïllustreerd

Blijvend in prijs verlaagd

‘Ik las… Het was lang geleden dat ik zo’n feest bijwoonde.’ – André Breton

39,99 | 96 p. | paperback | geïllustreerd


apr jan apr jan jun apr apr apr mei mei mei mrt jun mrt jan mrt jun jun jan mei

5 · 7 · 9 · 11 · 13 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 2 4 · 26 · 28 · 30 · 32 · 33 ·

n i e uw Gerard Groeneveld, Rotterdam frontstad Karel Appel retrospectief Hugo Ball, De vlucht uit de tijd Han Meyer, De staat van delta Carla Hoetink, Macht der gewoonte Peter Nissen & Sanne Verdonck (red.), Draken Geerten Waling, 1848 – Clubkoorts en revolutie Huub de Kruif, Van Beeldenstorm tot stedenstorm Mathijs Sanders, Europese papieren Johan Huizinga, Mijn weg tot de historie & Gebeden Peter Abspoel, Zingeving in het westen Comenius, Het labyrint van de wereld Lodewijk Wagenaar, Kaneel en olifanten Jan de Hond & Menno Fitski, De smalle brug Lotte Jensen, De verheerlijking van het verleden Annelies van Heijst & Marjet Derks, Catharina Halkes ‘Ik verwacht iets groots’ Jeroen Dera e.a. (red.), Dichters van het nieuwe millennium Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 23/2016 Jeroen Goudeau, Denken in steen, bouwen op papier Paul van Capelleveen, Artists & Others

t i j d s c h r i f t e n 30 · Filter 30 · De Boekenwereld

feb mrt mei mei feb mrt mrt feb

2e druk

2e druk 2e druk

2e druk

25 · 27 · 29 · 31 · 34 · 34 · 34 · 35 ·

e e r de r a a ng e b ode n , nog t e v e r s c h i j n e n Jac. Biemans, August von Bonstetten Jaap Versteegh, Fatale kunst Hubert van den Berg, Dada. Een geschiedenis Jan Rock, Papieren monumenten Herman van Bergeijk, Jan Duiker, bouwkundig ingenieur Coen Eggen, Vakwerkbouw in Limburg Joost Kingma, De magie van het jaren ’30 huis Willemijn Wilms Floet, Het hofje

36 · 36 · 36 · 36 · 36 · 36 · 37 · 37 · 37 · 37 · 37 · 37 · 38 · 38 · 38 · 38 · 38 · 38 ·

recen t v erschenen Hans Bots & Jan Schillings, De heimelijke echtgenote van Lodewijk xiv Johan Otten, Duivelskwartier Olivier Hekster & Corjo Jansen (red.), De wereld van Hadrianus Peter Rietbergen, Clio’s stiefzusters Stefan Dudink & Liedeke Plate (red.), Mythen van gender OverHolland 16/17 Paul Claes & Eric Hulsens, Groot retorisch woordenboek Leo Wessels & Toon Bosch (red.), Nationalisme, naties en staten Renilde Vervoort, ‘ Vrouwen op den besem en derghelijck ghespoock’ Truusje Goedings, ‘Afsetters en meester-afsetters’ Anne Schram e.a. (red.), Stadsperspectieven Paul van der Velde, De oude Boeddha in een nieuwe wereld Twan Dohmen, Van Mol tot Raaf De Centrale Jaap Goedegebuure, Wit licht Eric de Kuyper, De hoed van tante Jeannot Marjet Derks e.a. (red.), What’s Left Behind? Nina Geerdink e.a. (red.), De leeslijst

39 · 39 · 39 · mrt 39 · jun 39 · 40 · 40 · 40 · 40 · 40 · 2e druk 40 · 41 · 41 · 41 ·

r i j k s m u s e u m l a n de n r e e k s Gijs van der Ham, Dof goud. Ghana en Nederland sinds 1593 Harm Stevens, Gepeperd verleden. Indonesië en Nederland sinds 1600 Tristan Mostert & Jan van Campen, Zijden draad. China en Nederland sinds 1600 Jan de Hond & Menno Fitski, De smalle brug. Japan en Nederland sinds 1600 Lodewijk Wagenaar, Kaneel en olifanten. Sri Lanka en Nederland sinds 1602 h i s t or i s c h e at l a s s e n Meindert Schroor, Historische atlas van Leeuwarden Clemens Hogenstijn, Historische atlas van Deventer Ben Speet, Historische atlas van Kennemerland Martin de Bruijn e.a. (red.), Historische atlas van het Rivierenland Riny Benschop e.a. (red.), Historische atlas van Dordrecht Willem Frijhoff e.a. (red.), Historische atlas van Zutphen Stef van der Gaag, Historische atlas van Delft Laurens Priester & Henk Slechte, Historische atlas van Schiedam Peter Blom e.a. (red.), Historische atlas van Walcheren

k r i s ta l pa l e i s 2e druk 42 · Paul Moyaert, Opboksen tegen het inerte

42 · 42 · 3e druk 42 · 42 · 42 · 42 · 42 · 2e druk 43 · 43 · 43 · 43 · 2e druk 43 ·

Samuel IJsseling, Heidegger. Denken en danken, geven en zijn Frank Vande Veire, Tussen blinde fascinatie en vrijheid Lieven De Cauter, Archeologie van de kick Rudi Visker, Michel Foucault Paul Heeffer, Ontologie en subjectiviteit Hub Zwart, De waarheid op de wand Gerard Visser, In gesprek met Nietzsche Paul van Tongeren, Het Europese nihilisme Gert-Jan van der Heiden, De stem van de doden Gerard Visser, Heideggers vraag naar de techniek Lieven De Cauter, Metamoderniteit voor beginners Roland Breeur, De tijd bestaat niet

44 · 44 · 44 · 44 · 44 · 44 · 44 ·

v e r ta a l de k l a s s i e k e r s Theodor W. Adorno, Minima Moralia Max Weber, Wetenschap als beroep & Politiek als beroep Jacques Derrida, Sjibbolet voor Paul Celan Hans Georg Gadamer, Waarheid en methode Adriaan Koerbagh, Een licht dat schijnt in duistere plaatsen Karl Mannheim, Het generatieprobleem Karl Jaspers, Inleiding in de filosofie

44 · 44 · 45 · 45 · 45 ·

Martin Heidegger, De vraag naar de techniek Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding Karl Marx & Friedrich Engels, Het communistisch manifest Walter Benjamin, Kinderjaren in Berlijn rond 1900 Nestorkroniek. De oudste geschiedenis van het Kievse Rijk

46 · 46 · 46 · 46 · 46 · 46 · 46 ·

1 0 0 j a a r da da Hubert van den Berg & Geert Buelens (sam.), Dan dada doe uw werk! Raoul Hausmann, In den beginne was Dada Clément Pansaers, Apologie van de luiheid Richard Huelsenbeck, En Avant Dada Francis Picabia, jezus christus quibus Clément Pansaers, Pan Pan voor de Poeper van de Neger Naakt & Bar Nicanor Hugo Ball, Tenderenda de Fantast


Uitgeverij Vantilt

Op de hoogte blijven?

postadr es

Volg Uitgeverij Vantilt op Facebook en

Postbus 1411

Twitter of meld u via www.vantilt.nl

6501 bk Nijmegen

aan voor de nieuwsbrief.

bezoek adr es

facebook.com/UitgeverijVantilt

St. Annastraat 99

@VantiltNijmegen

652 4 ek Nijmegen

www.vantilt.nl

t 02 4 360 22 94 e info@vantilt.nl www.vantilt.nl per s en pu bl ici t ei t Judith Bosch t 02 4 329 78 63 e promotie@vantilt.nl v ert egen woor digi ng i n neder l and Joachim Dongus Prinses Catharina Amalialaan 116 3708 zs Zeist m 06 13 53 63 49 verkoop@vantilt.nl l ev er i ng v ia cb v ert egen woor digi ng en v er spr eidi ng i n v l a ander en Uitgeverij Van Halewyck, behorende tot Uitgeverij Pelckmans Brasschaatsteenweg 308 2920 Kalmthout Verkoop Linda Vandermeulen t +32 (0)478 22 67 90 e Lindav@vanhalewyck.be Promotie Lise Van Dessel t +32 (0)495 76 25 81 e Lise@vanhalewyck.be v ert egen woor digi ng en v er spr eidi ng bui t en de benelu x Idea Books Nieuwe Herengracht 11 1011 rk Amsterdam t +31 (0)20 622 61 54 e idea@ideabooks.nl vor mgev i ng prospec t us Mijke Wondergem, Baarn cr edi t s Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 10 (foto: Cas Oorthuys) Nationaal Archief, Den Haag 12 boven (foto: Hans Peters, Anefo) 12 onder (foto: Eric Koch, Anefo) Limburgs Museum, Venlo 15

Op de hoogte blijven? www.vantilt.nl

Vantilt voorjaarsprospectus 2016  

Alle boeken die Vantilt in het voorjaar van 2016 publiceert overzichtelijk op een rij. Voor meer informatie: www.vantilt.nl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you