__MAIN_TEXT__

Page 1

Uitgeverij Vantilt

Najaar 2019


38 · reeds aangeboden

Verschijningsprogramma Augustus De Parelduiker, jaargang 24, nummer 3 29 Paul Moyaert – Hoe schizofrenie zich redt. Deleuze en Guattari in discussie met de psychoanalyse 18 Bart Janssen – De pijn die blijft. Ooggetuigenverslagen van het bombardement van Nijmegen, 22 februari 1944 21 Wies van Leeuwen & Jos Joosten – Het Canisius College. Monument van katholieke emancipatie 24 Paul Claes – Wie zei dat? 500 historische oneliners 9 September Michel Dijkstra – In alle dingen heb ik rust gezocht. De weg naar eenheid van Meister Eckhart en zenmeester Dōgen 8 Els Kloek – 1001 vrouwen - Combinatiepakket 4 Els Kloek – Vrouwen en kinderen eerst. Over 1001 vrouwen, de canon en ‘de achterkant’ van de geschiedenis 5 Leo van Bergen – Pro Patria et Patienti. De Nederlandse militaire geneeskunde 1795-1950 20 Mieke Bal – Het geel van Marcel Proust. Over denkbeelden en beelddenken 11 Carolina Lenarduzzi – Katholiek in de Republiek. De belevingswereld van een religieuze minderheid 1570-1750 25 Oktober Willem Huberts – Er moest iets nieuws komen! Getuigenissen van Nederlandse fascisten 1940-1950 14 Pierre Rosanvallon – De democratie denken. Werk in uitvoering 26 Bart Janssen – Het verdriet van Nijmegen 1940-1945. Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 21 Paul Begheyn sj – De Nederlandse jezuïeten. Een geschiedenis in 50 voorwerpen 13 Stéphane Symons – De kunst van het vergeten. Naar een filosofie van de vergankelijkheid 19 Pieter R. Adriaens e.a. (red.) – Orde scheppen. Essays over liefde en lijden 43 Tymen Peverelli – De stad als vaderland. Brugge, Leeuwarden en Maastricht in de eeuw van de natiestaat 1815-1914 15 Ernst van den Boogaart – Vreemde verwanten. De wereld buiten Europa 1400-1600 3 November Hannah Laurens – De rede: bron van geluk voor iedereen. Inleiding tot de filosofie van Adriaan Koerbagh 1633-1669 17 Chris van der Heijden – Grijs verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog 7 Babke Aarts, Ad van Pinxteren & Jos Schatorjé (red.) – Limburgensia. De schatten van Schillings 22 Rob van Putten, Petra Robben & Pieter Siebers – Historische atlas van Tilburg. De transformatie van een oude textielstad 26 Jaap Evert Abrahamse – Historische atlas van Amersfoort. Middelpunt van Nederland 23 Jos A.A.M. Biemans – Boeken voor de geleerde burgerij. De stadsbibliotheek van Amsterdam tot 1632 24 Joost Rosendaal – Oorlog in Gelderland. Onderdrukking en vrijheid 1940-1945 6 Rens Smid – Speculanten en revolutiebouwers. Projectontwikkeling in Amsterdam 1877-1940 16 Paul Consten – I.D. Fransen van der Putte [1822-1902]. Het leven van een selfmade politicus 12 Historische vereniging Numaga, Jaarboek 2019/66 – Heden en verleden van Nijmegen en omgeving 40 December Han Meyer, MaartenJan Hoekstra & John Westrik – Stedenbouw. Kern en perspectieven 41 Bijdragen en Mededelingen Gelre – Historisch jaarboek voor Gelderland, deel cx/2019 40


nieuw · 3

Historicus Ernst van den Boogaart publiceerde boeken en artikelen over de geschiedenis van de Europese expansie. Hij was als onderzoeker betrokken bij het langlopende project The Image of the Black in Western Art 1500-1800 van de Menil Foundation in Houston. Voor het Mauritshuis maakte hij als gastconservator een tentoonstelling over Johan Maurits van Nassau, bijgenaamd de Braziliaan.

Ernst van den Boogaart Vreemde verwanten De wereld buiten Europa 1400-1600 Tussen 1400 en 1600 maakten geletterde Europeanen kennis met Aziaten uit het Verre Oosten, zwarte mensen uit Afrika en indianen uit Amerika. Op de drempel van de Nieuwe Tijd bleek de bewoonde wereld veel groter dan men voorheen dacht. In Vreemde verwanten brengt Ernst van den Boogaart deze ontmoeting met de buiten-Europese wereld in beeld. Naast sterke verhalen brachten reizigers betrouwbare informatie mee over mensen die elders woonden en anders waren. Nieuwe kaarten met lengte- en breedtegraden maakten het mogelijk hun plaats op de aardbol nauwkeurig te bepalen. De reisverslagen van auteurs als Marco Polo werden intensief gelezen, aanvankelijk in gekopieerde manuscripten en later in gedrukte vorm. In hun beschrijvingen van de levenswijze van de vreemde volken gingen de Europese reizigers uit van een klassieke en een christelijke antropologie. Zij vatten mensen op als makers van de eigen omgeving en samenleving en als afstammelingen van Adam en Eva, voorbestemd om te leven tussen zondeval en verlossing. Sommige van deze beschrijvingen waren geïllustreerd. De afbeeldingen tonen het onderliggende idee van de teksten: ondanks afwijkende en soms gruwelijke gewoonten maken de vreemdelingen deel uit van de mensheid. Zij zijn vreemde verwanten.

 

ca. 384 p. | gebonden | 17 x 24 cm | geïllustreerd in kleur | vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 461 8 | nur 685 | ca. €29,95 | oktober

> promotie Ernst van den Boogaart is beschikbaar voor lezingen en interviews

     


4 · maand van de geschiedenis

Els Kloek 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw Combinatiepakket In 2013 verscheen bij Vantilt 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Het succes van dit vuistdikke naslagwerk van Els Kloek – er werden 25.000 exemplaren verkocht en het werd door lezers van Historisch Nieuwsblad uitgeroepen tot Beste Geschiedenisboek Aller Tijden – was zo overweldigend, dat in 2018 een tweede deel volgde: 1001 vrouwen in de 20ste eeuw. In 2019 staan vrouwen en gender in het maatschappelijke en culturele middelpunt. We vieren 100 jaar vrouwenkiesrecht, de Boekenweek had als thema ‘de moeder, de vrouw’ en de Maand van de Geschiedenis staat aankomende oktober in het teken van ‘Zij/Hij’. Alle reden dus om de 1001 vrouwen ook weer in het volle licht te zetten. In een stijlvolle banderol, ontworpen door Irma Boom, bieden we beide delen dit najaar eenmalig aan voor een scherpe actieprijs van slechts €59,50! Wees er wel snel bij, want er zijn maar 1001 sets beschikbaar. Zolang de voorraad strekt!

 

combipack 3168 p. | gebonden, 2 delen | 13 x 18,5 cm | geïllustreerd, deels in kleur vormgeving Irma Boom | isbn 978 94 6004 465 6 | nur 688 | €59,50 | september

> promotie Maand van de Geschiedenis oktober 2019: Zij/Hij > Els Kloek is beschikbaar voor interviews & optredens

     


nieuw · 5

Els Kloek (1952) is ‘onderneemster in geschiedenis’. Vrouwen en kinderen eerst biedt een boeiende staalkaart van het werk van deze eigenzinnige historica en de totstandkoming van haar magnum opus, de twee delen met 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (2013) en 1001 vrouwen uit de 20ste eeuw (2018).

Els Kloek Vrouwen en kinderen eerst Over 1001 vrouwen, de canon en ‘de achterkant’ van de geschiedenis In Vrouwen en kinderen eerst laat Els Kloek aan de hand van voorvallen uit het dagelijks leven, observaties en onderzoekservaringen haar licht schijnen over historische thema’s en actuele kwesties. Dit doet ze op haar eigen, lichtvoetige toon, zonder te moraliseren, dicteren of aan te klagen. In veertig korte stukken zet ze de lezer aan het denken over actuele kwesties als de (on)mogelijkheid van excuses voor onrecht dat in het verleden heeft plaatsgevonden, zin en onzin van de canon, vrouwengeschiedenis als ‘inhaalmanoeuvre’, de biografie, nationalisme en ‘erflaters’, het verdriet van vorige generaties en andere heikele kwesties waarmee historici bij hun onderzoek te maken krijgen. Ook opmerkelijke vrouwen passeren de revue, van de vergeten Isabella van Hattem tot de wereldberoemde Anna Maria van Schurmann en van Betje Wolff tot de onvergetelijke Annie M.G. Schmidt.

 

ca. 160 p. | paperback | 13 x 18,5 cm | geïllustreerd in kleur | vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 454 0 | nur 680 | ca. €17,50 | september

> promotie Maand van de Geschiedenis oktober 2019: Zij/Hij > Els Kloek is beschikbaar voor interviews, optredens en lezingen

     


6 ¡ nieuw

Joost Rosendaal (1963) is als onderzoeker en docent politieke cultuurgeschiedenis verbonden aan de Radboud Universiteit. Van hem verschenen bij Vantilt onder meer Nijmegen ’44. Verwoesting, verdriet en verwerking en De bevrijding in beeld.

Joost Rosendaal Oorlog in Gelderland Onderdrukking en vrijheid 1940-1945 De bevrijding in beeld

isbn 978 90 8145 000 3 | nur 686 â‚Ź29,95

‘Je kunt er met dit boek nog kippenvel van krijgen, als je bedenkt wat die buitenlandse soldaten op Nederlandse bodem moeten hebben doorstaan.’ – Nederlands Dagblad

In 1945 waren volgens het Rode Kruis ruim 900.000 Nederlanders ‘oorlogsslachtoffer’: ze hadden vrijwel al hun bezittingen verloren. Van hen kwam een op de drie uit Gelderland. Vooral de langdurige bevrijdingsstrijd maakte deze provincie tot het zwaarst getroffen gebied van Nederland. Oorlog in Gelderland vertelt aan de hand van tientallen locaties het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in deze provincie: de Muur van Mussert, de strijd rond de Grebbeberg, de ontruiming van het Apeldoornsche Bos, onderduik in Aalten, Fliegerhorst Deelen, de sd-gevangenis in Apeldoorn, de bombardementen op Nijmegen en Doetinchem, de razzia van Putten, de massa-executies bij Woeste Hoeve en Varsseveld, de landingsgronden van Market Garden bij Ede, Overasselt en Groesbeek, het onder water zetten van de Betuwe, het Rijnlandoffensief, de bevrijding van Zutphen, de strijd om Hedel of de capitulatie in Hotel De Wereld in Wageningen. Het zijn plaatsen en gebeurtenissen die vaak nationale en zelfs internationale iconen van de Tweede Wereldoorlog zijn geworden. In korte, levendige schetsen en voorzien van veel historisch beeldmateriaal verbindt Joost Rosendaal de achtergronden van de gebeurtenissen met deze plaatsen van herinnering. De lezer wordt uitgenodigd er een bezoek te brengen en de geschiedenis zelf te beleven.

  

ca. 224 p. | paperback | 22 x 28 cm | rijk geĂŻllustreerd | vormgeving Hans Lemmens isbn 978 94 6004 452 6 | nur 688 | ca. â‚Ź29,50 | november

> promotie Joost Rosendaal is beschikbaar voor interviews en lezingen

     


nieuw · 7

Chris van der Heijden (1954) is als historicus gespecialiseerd in moderne cultuurgeschiedenis, Spanje en de Tweede Wereldoorlog. Hij publiceerde vele artikelen en boeken. Na Grijs verleden promoveerde hij op een studie over de nasleep van de Tweede Wereldoorlog: Dat nooit meer.

Herziene editie mét illustraties en foto’s in zwart-wit en kleur!

Chris van der Heijden Grijs verleden Nederland en de Tweede Wereldoorlog Grijs verleden deed bij eerste verschijnen in 2001 flink wat stof opwaaien. In het boek rekent Chris van der Heijden af met de opvatting dat de Tweede Wereldoorlog in Nederland kan worden samengevat in termen van goed en fout. Zeker gedurende de eerste helft van de oorlog bevonden de meeste Nederlanders zich ergens tussen deze twee uitersten in. Grijs verleden was dusdanig spraakmakend, dat alle kranten en week­ bladen grote artikelen en beschouwingen publiceerden; Buitenhof wijdde een volledige uitzending aan het verschijnen van het boek en op de radio volgden talloze debatten. De discussie over Grijs verleden houdt tot op de dag van vandaag aan. Mede door de grote hoeveelheid beeldmateriaal die de afgelopen twintig jaar beschikbaar is gekomen, is de vraag of de term ‘grijs’ de veelzijdigheid van de oorlog niet tekort doet? Spreken we niet beter van een verleden in vele tinten grijs en zelfs wat kleur? Hoe dit ook zij, Grijs verleden verschijnt nu voor het eerst in een fraai vormgegeven en rijk geïllustreerde editie met beeldmateriaal in zwart-wit en kleur. Iedere geïnteresseerde in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog kan zo in woord en beeld kennis nemen van deze spraakmakende klassieker.ca. 528 p. | paperback | 17,5 x 23,5 cm | geïllustreerd in kleur | dertiende druk | vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 448 9 | nur 688 | ca. €29,95 | november

> promotie Chris van der Heijden is beschikbaar voor lezingen en interviews

      


8 · nieuw

Michel Dijkstra is docent en publicist op het gebied van oosterse filosofie en westerse mystiek. Hij publiceerde onder andere Zenboeddhisme (2010), Inleiding taoïstische filosofie (red., 2015) en Basisboek oosterse filosofie (2016). Daarnaast geeft hij regel­ matig college aan de isvw in Leusden en de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen.

Michel Dijkstra In alle dingen heb ik rust gezocht De weg naar eenheid van Meister Eckhart en zenmeester Dōgen Iedere dag worden wij geconfronteerd met een variëteit aan mensen, dieren en dingen. Ook in onszelf treffen we een constant veranderende stroom van gedachten, gevoelens en herinneringen aan. Wat is een juiste houding ten opzichte van deze twee niveaus van veelheid? De middeleeuwse denkers Meister Eckhart en zenmeester Dōgen formuleren een urgent en actueel antwoord. In plaats van de soms bedreigende veelheid te ontvluchten, is het volgens beide auteurs beter om haar te accepteren. Eckhart stelt dat alles voortkomt uit één geheimzinnige bron die ons verstand te boven gaat en die wij aanduiden met het woord ‘God’. Dōgen poneert dat alle dingen elkaar op een verborgen wijze ondersteunen en doordringen; dat is de boeddhanatuur. Levenskunst houdt volgens deze denkers dan ook in: je afstemmen op het ene en hierin rusten. Vanuit deze dieptedimensie verliest de veelheid haar chaotische karakter en vormt zij een mogelijkheid tot intieme verbinding. Wie zich met het leven verbindt, ontdekt bovendien dat het zijn zin in zichzelf draagt: ‘de weg ontstaat door te gaan’.ca. 152 p. | paperback | 12,5 x 20 cm | vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 449 6 | nur 730 | ca. €15 | september

> promotie Michel Dijkstra is beschikbaar voor interviews en lezingen

      


nieuw ¡ 9

Paul Claes (1943) studeerde klassieke, Nederlandse en Engelse letteren en communicatiewetenschap. Hij doceerde in Nijmegen, Leuven, Gent en Antwerpen. Paul Claes is een van de veelzijdigste en vruchtbaarste auteurs van de Lage Landen.

‘Overigens ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden.’ Cato de Oudere

‘Ik kwam, zag en overwon.’ Julius Caesar

‘Ze moeten maar cake eten.’ Marie Antoinette

Paul Claes Wie zei dat? 500 historische oneliners Meer nog dan door daden wordt de geschiedenis geschreven door woorden. Slagzinnen hebben hordes mensen op de been gebracht, strijdkreten hebben oorlogen gewonnen en gevatte opmerkingen hebben tegenstanders de mond gesnoerd. Woorden hoeven trouwens niet echt uitgesproken te zijn om effect te hebben. Veel historisch geworden uitdrukkingen zijn voor de gelegenheid verzonnen. Andere zijn vervormd, uit hun verband gerukt, aan de verkeerde persoon toegeschreven of moedwillig verkeerd begrepen. Paradoxaal genoeg kan zelfs een incorrect citaat een historische waarheid onthullen. In Wie zei dat? verzamelt Paul Claes (iets meer dan) vijfhonderd klassieke oneliners, die iedereen kent, maar die nooit eerder samen werden gebracht. Hij gaat na wie ze waar en wanneer heeft uitgesproken, verduidelijkt hun historische context en laat zien hoe ze blijven voortleven. Aldus ontstaat een originele alternatieve wereldgeschiedenis, van ‘Er zij licht’ tot ‘#MeToo’, waarin verrassende uitspraken ergernis oproepen of ontroeren, op weerstand stuiten of worden omarmd. Een aanstekelijk boek om urenlang in te bladeren en te lezen.

‘De macht komt uit de loop van een geweer.’ Mao Zedong

‘Kunnen machines denken?’ Alan Mathison Turing

‘Wilt u de totale oorlog?’ Joseph Goebbels

‘Ik heb een droom!’ Martin Luther King

‘Mijnheer Gorbatsjov, breek deze muur af!’ Ronald Reagan

‘Vandaag hebben we het boek over apartheid gesloten.’ Frederik Willem de Klerk

‘Ik ben Charlie.’

  

ca. 320 p. | paperback | 12,5 x 20 cm | vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 423 6 | nur 680 | ca. â‚Ź19,95 | augustus

     


10 · recent verschenen

Derde druk!

Mark van Ostaijen Wij zijn ons

Dries van Agt Palestina in doodsnood

Een kleine sociologie van grote denkers

Waarom dragen we geen zwarte kleding meer bij een uitvaart? Is voetbal een nieuwe religie? Hoe moeten we terrorisme begrijpen? Waarom is de discussie over Zwarte Piet heilzaam? Waar komt de Boze Witte Nederlander ineens vandaan? En waarom dienen we internet en smartphones te wantrouwen? Met behulp van grote denkers maakt Mark van Ostaijen de wereld om ons heen verrassend inzichtelijk. Zo krijgen we meer vat op sociale verschijnselen als #MeToo, bitcoins en denk. Wie wij zijn en wat we doen is niet zozeer neurologisch maar vooral een sociaal proces. ‘Wij zijn ons is een handvat voor het denken over ons. Buitengewoon mooi en buitengewoon praktisch tegelijk. Een veelbelovend debuut.’ – Coen Simon ‘Wij, mensen, zijn toch beduidend meer dan ons brein. En maatschappelijke fenomenen zijn niet alleen verklaarbaar vanuit het perspectief van het individu.’ – de Volkskrant

 

In zeventig jaar tijd verloren de bewoners van historisch Palestina de beschikking over veruit het grootste deel van hun land. Dit verlies en de wijze waarop het zich voltrok, had niet plaatsgevonden als Israël zich had gedragen in overeenstemming met het internationaal recht. Oud-premier Dries van Agt trekt zich het lot van het onderdrukte Palestijnse volk al lange tijd aan en vraagt in een indrukwekkend pleidooi nog eenmaal aandacht voor de flagrante schendingen van elementaire mensenrechten in de bezette gebieden. De staat Israël heeft volgens hem volop recht van bestaan, in welzijn en in veiligheid, maar het land moet zich wel fatsoenlijk gedragen, jegens allen die er wonen en jegens zijn buren. Brandhaarden over de hele wereld eisen de aandacht op, maar de Palestijnse zaak mag niet worden ‘weggesmeten op de vuilnisbelt van de geschiedenis’.

 

     

     

160 p. | paperback | 12,5 x 20 cm | vormgeving Mijke Wondergem

64 p. | paperback | 11,5 x 18,5 cm | geïllustreerd | vormgeving Brigitte Slangen

isbn 978 94 6004 397 0 | nur 756 | €15,– | derde druk | september

> promotie Mark van Ostaijen is beschikbaar voor interviews en lezingen

isbn 978 94 6004 442 7 | nur 680 | €10,–


nieuw · 11

Mieke Bal is een vooraanstaande literatuuren cultuurwetenschapper, videokunstenaar en tentoonstellingsmaker. Het geel van Marcel Proust is haar eerste publieksboek in het Nederlands sinds de jaren ’80. Mieke Bal was medeoprichter van de Amsterdam School for Cultural Analysis van de Universiteit van Amsterdam, die zich bezighoudt met een sociaal georiënteerde analyse van kunst en cultuur.

Mieke Bal Het geel van Marcel Proust Over denkbeelden en beelddenken Beelden activeren ons denken en resulteren zo in denkbeelden. Op het kruispunt van heden en verleden speurt Mieke Bal in Het geel van Marcel Proust naar de relevantie van kunst voor actuele vragen en problemen. In deze zoektocht ontmoeten we zowel literaire als beeldende kunstwerken, zowel oude meesters als kunstenaars van nu. Via Proust en Flaubert, Munch en Bourgeois, de Bijbel en de Koran, wordt de lezer uitgenodigd opnieuw na te denken over geschiedenis en anachronisme, biografie en personage, ritme en ruimte, liefde en overheersing. Ook de inbreng van de media waarin de werken zijn gevat speelt mee: het fotografische, het cinematische en het tobben met dikke verf – het is allemaal deel van wat ons aan het denken zet. Het geel van Marcel Proust is een pleidooi voor de erkenning van het belang van de denkbeelden die we vormen wanneer we naar beelden kijken. Steeds weer blijkt een detail, een eigenaardigheid of een schijnbare onvolkomenheid een ingang te bieden tot ‘het zien van zin’. Dat is beelddenken.320 p. | paperback | 14 x 22 cm | geïllustreerd in kleur | vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 467 0 | nur 610 | €24,50 | september

> promotie Mieke Bal is beschikbaar voor interviews en lezingen

      


12 · nieuw

Paul Consten is historicus en werkzaam in het onderwijs. Daarnaast is hij staatsexaminator voor het voortgezet onderwijs en heeft hij enkele historische publicaties op zijn naam staan.

Paul Consten I.D. Fransen van de Putte [1822-1902] Het leven van een selfmade politicus Na een leven als zeeman op Oost-Indiëvaarders en als suikerondernemer op Java, verscheen Isaäc Fransen van de Putte in 1862 op het Binnenhof. Binnen een jaar was deze selfmade man minister van Koloniën – heel bijzonder voor iemand die zich pas twee jaar daarvoor weer in Nederland had gevestigd en geen afgeronde opleiding of politieke ervaring had. Hij onderscheidde zich tijdens zijn optreden in de Kamer, waar hij Thorbecke op geheel eigen wijze van repliek diende. De vader van de grondwet wist hier geen raad mee en trok zich terug uit de politiek. Zo maakte Van de Putte de weg vrij voor een jonge generatie liberalen. Daarnaast was de ontmanteling van het cultuurstelsel voor een groot deel aan hem te danken. Van de Putte schiep een moderne economische koloniale ordening, die tot doel had de inheemse bevolking voor het gouvernement te winnen én Indië voor Nederland te behouden. I.D. Fransen van de Putte (1822-1902). Het leven van een selfmade politicus beschrijft het onstuimige en succesvolle leven van deze eerste Zeeuwse premier – die Nederland tijdens zijn tweede ministerschap door de Atjeh-oorlog heen trachtte te slepen.

 

ca. 416 p. | gebonden | 15 x 23 cm | geïllustreerd | vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 466 3 | nur 688 | ca. €29,50 | november

> promotie Paul Consten is beschikbaar voor interviews en lezingen

     


nieuw ¡ 13

Paul Begheyn (1944) is jezuĂŻet sinds 1963. Als historicus publiceert hij onder meer over de jezuĂŻetenorde in Nederland en daarbuiten. Tot voor kort was hij archivaris van de Nederlandse jezuĂŻeten, en bibliograaf van de wereldwijde jezuĂŻetenorde.

Paul Begheyn sj De Nederlandse jezuĂŻeten Een geschiedenis in 50 voorwerpen Tachtig jaar geleden presenteerde Frans van Hoeck de Schets van de geschiedenis der jezuĂŻeten in Nederland. Deze geschiedenis wordt nu opnieuw beschreven, maar dan aan de hand van 50 bijzondere voorwerpen. Paul Begheyn, jezuĂŻet sinds 1963, neemt de lezer mee op een cultuurhistorische ontdekkingsreis. Die begint bij de eerste Nederlandse jezuĂŻet, Petrus Canisius uit Nijmegen, die voornamelijk in Centraal-Europa werkzaam was, en eindigt bij de overdracht van het Nijmeegse Berchmanianum aan de Radboud Universiteit, die er haar academiegebouw vestigde. Aan de hand van voorwerpen en kunstwerken komen toonaangevende personen aan bod die de geschiedenis van de jezuĂŻeten in Nederland hebben vormgegeven. De grote hoeveelheid veelzijdig historisch beeldmateriaal in De Nederlandse jezuĂŻeten wordt beschreven op basis van veel recent onderzoek, dat een nieuw licht kan werpen op de fascinerende geschiedenis van de vaderlandse jezuĂŻeten. Dit resulteert in een aangenaam lees- en kijkboek.

  

ca. 160 p. | gebonden | 14 x 22 cm | in kleur geĂŻllustreerd | vormgeving Hans Lemmens isbn 978 94 6004 450 2 | nur 704 | ca. â‚Ź19,95 | oktober

> promotie Paul Begheyn is beschikbaar voor interviews en lezingen

     


14 ¡ nieuw

Willem Huberts (1953) studeerde Nederlands, promoveerde in 2017 aan de Rijksuniversiteit Groningen en schreef verschillende werken over nationaalsocialistische Nederlandse letterkunde. Bij Vantilt verscheen eerder In de ban van een beter verleden, het Nederlandse fascisme 1923-1945.

Willem Huberts Er moest iets nieuws komen! Getuigenissen van Nederlandse fascisten [1940-1950] In de ban van een beter verleden

isbn 978 94 6004 317 8 | nur 686

â‚Ź14,50 | Blijvend in prijs verlaagd!

‘Een prachtig, inhoudsrijk en waardevol boek.’

– David Barnouw, De Nieuwsshow

Waarom toch hebben miljoenen Europeanen achter Hitler en Mussolini aangelopen? Het kan niet anders of zij hebben iets positiefs aangetroffen in het door deze leiders gepropageerde fascisme, iets wat hen aantrok en hoop gaf op een beter leven. Deze aantrekkingskracht van het fascisme vraagt om een verklaring, en wie kan de keuze voor fascisme beter verklaren dan fascisten zelf? In Er moest iets nieuws komen! bundelt fascisme-deskundige Willem Huberts zes contemporaine autobiografische terugblikken van destijds invloedrijke Nederlandse fascisten en nationaalsocialisten. Het gaat om een politicus-bestuurder (Max de Marchant et d’Ansembourg), drie activisten (Alfred Haighton, George Labouchere en Bertus Smit), een schrijver-uitgever (George Kettmann) en een partijman (Willem Lensink). Zij blikken terug op hun politiek-maatschappelijke keuzes uit de jaren 1918-1945 en geven inzicht in hun motieven. Die terugblik werpt ook licht op de hedendaagse aantrekkingskracht van nationaal-populisme, extreem rechts en alt-right. De voedingsbodem van onbehagen, onge­ noegen en onzekerheid die aan de keuzes van toen ten grondslag lag, lijkt immers ook in de huidige samenleving aanwezig.

  

ca. 520 p. | paperback | 15 x 23 cm | geĂŻllustreerd | vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 451 9 | nur 686 | ca. â‚Ź29,95 | oktober

> promotie Willem Huberts is beschikbaar voor interviews en lezingen

    


nieuw ¡ 15

Tymen Peverelli studeerde geschiedenis en nationalismestudies in Amsterdam en Boedapest. De afgelopen vijf jaar werkte hij als promovendus en docent aan de Universiteit van Amsterdam.

Tymen Peverelli De stad als vaderland Brugge, Leeuwarden en Maastricht in de eeuw van de natiestaat – 1815-1914 In de eeuw tussen de veldslagen bij Waterloo (1815) en de Marne (1914) verheerlijkten geschiedbeoefenaars in heel Nederland en BelgiÍ de geschiedenis van het vaderland. Daarvoor beriepen zij zich mede op het roemrijke verleden van de vele steden in de Lage Landen. Bij stadsbewoners riep dat wisselende reacties op. Velen werkten enthousiast mee aan de vaderlandscultus, maar anderen lieten hun ongenoegen blijken over de marginale positie van de eigen stad in het grotere nationale verhaal. De stad als vaderland concentreert zich op de bewoners van Brugge, Leeuwarden en Maastricht. Drie provinciesteden die hun ooit zelfbewuste en autonome positie binnen de natiestaat hadden verloren. Geleerde bewoners van deze steden voerden daarom een intensieve stedelijke identiteitspolitiek op basis van dat verloren verleden. Met geschiedschrijving en literatuur, stoeten en standbeelden, monumentenzorg en toerisme herdachten zij de stadsgeschiedenis. De stad als vaderland onderzoekt de wijze waarop zij zich de nationale identiteit toe-eigenden, maar ook ter discussie stelden.

  

ca. 352 p. | paperback | 15 x 23 cm| geĂŻllustreerd, deels in kleur | vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 453 3 | nur 694 | ca. â‚Ź29,95 | oktober

> presentatie 22 oktober > promotie Tymen Peverelli is beschikbaar voor interviews en lezingen

     


16 ¡ nieuw

Rens Smid (1959) is projectontwikkelaar en medeoprichter van Mondzorggilde Nederland. In 2018 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op zijn onderzoek naar de stadsuitbreiding en volkswoningbouw van Amsterdam tussen 1877 en 1940.

Rens Smid Speculanten en revolutiebouwers Projectontwikkeling in Amsterdam 1877-1940 Na eeuwen van stagnatie en verval bloeide Amsterdam vanaf 1850 weer op. Tienduizenden nieuwkomers vonden werk in de stad. Al die mensen moesten ook ergens wonen, maar de gemeente was daar niet op voorbereid. Na jaren van passiviteit ging in 1877 een ambitieus uitbreidingsplan van start: projectontwikkelaars mochten woningen bouwen in de polders rond de stad. Dat deden ze in een ongekend tempo: tussen 1877 en 1940 werden liefst 135.000 volkswoningen bijgebouwd, waarvan meer dan 75 procent in opdracht van projectontwikkelaars. Deze projectontwikkelaars speelden een sleutelrol in de ontwikkeling van Amsterdam, maar er is vooralsnog bijna niets bekend over hun activiteiten. In Speculanten en revolutiebouwers laat Rens Smid aan de hand van zorgvuldig archiefonderzoek zien dat hypotheekbanken niet de geldwolven waren die torenhoge rentes rekenden en veel te korte aflossingstermijnen oplegden. De prijsontwikkeling van bouwgrond was gematigd. Er was veel aanbod van grond en arbeiders en kleine middenstanders hadden een beperkte koopkracht. Zonder particuliere projectontwikkeling was de snelle economische en ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam in deze cruciale periode niet mogelijk geweest.

  

ca. 256 p. | paperback | 17 x 24 cm | geĂŻllustreerd, deels in kleur | vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 459 5 | nur 680 | ca. â‚Ź29,50 | november

> promotie Rens Smid is beschikbaar voor interviews en lezingen

     


nieuw · 17

Hannah Laurens studeerde filosofie aan de universiteiten van Londen (ba) en Oxford (BPhil). Haar werk is onlangs onderscheiden door de British Society for the History of Philosophy; momenteel rondt zij haar promotieonderzoek over Aristoteles af aan de Universiteit van St Andrews.

Hannah Laurens De rede: bron van geluk voor iedereen Inleiding tot de filosofie van Adriaan Koerbagh 1633-1669 Adriaan Koerbagh (1633-1669) werd zwaar gestraft voor zijn felle kritiek op de zeventiende-eeuwse kerk. Achter deze religieuze relschopper ging echter een creatieve geest schuil met een positieve boodschap, die zijn tijd ver vooruit was. Waaruit bestond deze boodschap precies? Wat waren Koerbaghs originele inzichten en idealen? De rede: bron van geluk voor iedereen toont de constructieve kant van Koerbaghs filosofie. Hij ontpopt zich hierin als een rationalist in hart en nieren. De rede is volgens Koerbagh de toegangspoort tot geldige kennis en van fundamenteel belang voor de realisatie van een welvarende staat. Bovenal is de rede een rekwisiet voor zelfverwezenlijking en persoonlijk geluk. Dit alles komt niet alleen de welgestelde elite toe, want Koerbagh was diep begaan met de kansen van de gewone mens. Hij schreef dan ook bewust in het Nederlands in plaats van het gangbare Latijn. Uitgerekend deze keuze kostte hem de kop en laat zien hoe moedig Koerbagh zich inzette voor zijn ideaal: dat intellectuele ontwikkeling mogelijk moet zijn voor ieder mens. Voor hem is de rede een bron van geluk voor iedereen.

Het noodlot van een ketter

isbn 978 94 6004 114 3 | nur 694

€14,50 | Blijvend in prijs verlaagd!

‘Leeuwenburgh geeft een raak beeld van de hoofdpersonen, schetst de brede kaders van het denken in de Gouden Eeuw en laat zien hoe de Koerbaghs al filoso­ferend terreinen verkenden waar anderen niet durfden te komen. Een spannend en ongewis avontuur.’ – Paul van der Steen, Trouwca. 96 p. | paperback | 12,5 x 20 cm | vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 464 9 | nur 732 | ca. €14.50 | november

> tentoonstellingen 15 november 2019 tot 5 december 2020 tentoonstellingen over Adriaan Koerbagh in het Spinozahuis, Rijnsburg; Ambassade van de Vrije Geest, Amsterdam en Elisabeth Weeshuis Museum, Culemborg > promotie Hannah Laurens is beschikbaar voor interviews en lezingen

      


18 · nieuw

Paul Moyaert is emeritus hoogleraar met opdracht aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de ku Leuven. Hij is lid van de Belgische School voor Psychoanalyse. Eerder schreef hij voor Vantilt Opboksen tegen het inerte. De doodsdrift bij Freud (2014) en Schizofrenie. Een filosofisch essay over waanzin (2017).

Paul Moyaert Hoe schizofrenie zich redt Deleuze en Guattari in discussie met de psychoanalyse Schizofrenie. Een filosofisch essay over waanzin isbn 978 94 6004 315 4 | nur 730 €19,95

Opboksen tegen het inerte. De doodsdrift bij Freud isbn 978 94 6004 188 4 | nur 730 €19,95

Veel benaderingen van waanzin zijn negatief: ze benadrukken wat waanzin niet kan en reduceren hem tot een defect. De Franse filosofen Gilles Deleuze en Félix Guattari verwerpen deze eenzijdigheid. De waanzin is tot veel meer in staat, hij probeert zichzelf te redden en kan dus antwoorden op de problematiek die hem bestookt. In Hoe schizofrenie zich redt onderzoekt Paul Moyaert hoe de waanzin in staat is zich te verweren en of dat verder gaat dan alleen zelfverdediging. Zorgt schizofrenie voor gedrag dat meer is dan het gevecht aangaan met het leven? Deze benadering betekent niet dat je waanzin romantisch ophemelt, maar wel dat je probeert signalen op te vangen van een leven dat schizofrenie boven een loopgravengevecht kan uittillen. Die signalen zijn er wel degelijk. Deleuze en Guattari plaatsen ook vraagtekens bij hoe de psychoanalyse waanzin in kaart brengt. In deze discussie speelt de intrigerende notie ‘lichaam zonder organen’ een belangrijke rol. Hoe schizofrenie zich redt wil niet alleen tot een beter begrip van een schizofrene problematiek komen, maar tegelijk een therapeutisch perspectief bieden: hoe kunnen we waanzin gezonder maken?

 

ca. 120 p. | paperback | 14 x 22 cm | vormgeving Ingo Offermanns isbn 978 94 6004 455 7 | nur 730 | ca. €19,95 | augustus

> promotie Paul Moyaert is beschikbaar voor interviews en lezingen

     


nieuw · 19

Stéphane Symons is hoofddocent esthetica en cultuurfilosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de ku Leuven. Zijn onderzoeksdomein is de twintigste-eeuwse continentale filosofie.

Stéphane Symons De kunst van het vergeten Naar een filosofie van de vergankelijkheid De afgelopen vijftig jaar speelde het geheugen een cruciale rol in veel academische en maatschappelijke debatten. De kunst van het vergeten. Naar een filosofie van de vergankelijkheid wijst op de grenzen van deze memory boom. Stéphane Symons laat zien dat het geheugen niet langer in staat is om adequaat te antwoorden op de uitdagingen van de hedendaagse samenleving. Het werk van enkele van de meest toonaangevende denkers uit de twintigste eeuw staat hierbij centraal. In het spoor van Friedrich Nietz­sche begrepen deze denkers de tijdelijkheid en het vergeten als een uit­gesproken positief gegeven. De hoofdrolspeler van dit boek is de Duitse filosoof Walter Benjamin (1892-1940), voor wie de erkenning van een ‘eeuwig vergaan’ gepaard gaat met een ongezien creatief potentieel. In De kunst van het vergeten worden fundamentele inzichten omtrent het geheugen en het vergeten filosofisch geanalyseerd en met elkaar in dialoog gebracht. Walter Benjamin en Gilles Deleuze gaan er in gesprek met Henri Bergson, Sigmund Freud, Martin Heidegger en Hannah Arendt, en ook filosofen als Theodor Adorno en Gershom Scholem en auteurs als Vergilius, Marcel Proust en Primo Levi komen aan bod.

 

ca. 192 p. | paperback | 14 x 22 cm | vormgeving Ingo Offermanns isbn 978 94 6004 456 4 | nur 730 | ca. €23,50 | oktober

> promotie Stéphane Symons is beschikbaar voor interviews en lezingen

     


20 · nieuw

Leo van Bergen (1959) is medisch-historicus. Zijn voornaamste aandachtspunten zijn de tropische geneeskunde en de relatie tussen oorlog en geneeskunde. Hij publiceerde veelvuldig over de geschiedenis van het Nederlandse en het Nederlands-Indische Rode Kruis. Zijn bekendste werk is Zacht en Eervol. Lijden en sterven in de Grote Oorlog (2014), een geschiedenis van de medische problemen en de geneeskundige zorg in de Eerste Wereld­oorlog.

Leo van Bergen Pro Patria et Patienti De Nederlandse militaire geneeskunde 1795-1950 In oorlogsreportages lijkt de medische zorg vaak een haven van vrede in een oceaan van geweld. De ziekenhuizen worden gerund door onbaatzuchtige artsen en verpleegkundigen, die maar één ding willen: het beste voor hun patiënten. Het hospitaal staat zogezegd buiten de oorlog. Maar dat beeld is onjuist, want medische zorg is een integraal onderdeel van de oorlogsvoering. In Pro Patria et Patienti beschrijft Leo van Bergen de ontwikkeling van de Nederlandse militaire geneeskunde gedurende anderhalve eeuw: vanaf de napoleontische tijd, via de Eerste en Tweede Wereldoorlog tot de daaropvolgende dekolonisatieoorlog. Uiteraard is er aandacht voor de opleiding en positie van de militair-geneeskundigen, maar ook de stelselmatige bezuinigingen die het werk bemoeilijken krijgen aandacht. En een terugkerend thema is de vraag of een ‘officier van gezondheid’ in conflictsituaties eerder handelt als militair of als arts: is hij een militair met een scalpel of een arts in uniform? Verschijnt in samenwerking met Nederlands Instituut voor Militaire Historie

 

ca. 352 p. | paperback | 17 x 24 cm | geïllustreerd, deels in kleur | vormgeving Bas Reijnen isbn 978 94 6004 446 5 | nur 686 | ca. €29,50 | september

> presentatie 27 september museum Boerhaave, Leiden; symposium ‘Oorlog, geneeskunde en geschiedenis’ > promotie Leo van Bergen is beschikbaar voor interviews en lezingen

     


nieuw · 21

Bart Janssen (1944) interviewde jarenlang honderden nabestaanden van slachtoffers van het bombardement van 22 februari 1944. Het monumentale resultaat van deze oral history verscheen in 2005 onder de titel De pijn die blijft, Ooggetuigenverslagen van het bombardement van Nijmegen, 22 februari 1944.

Bart Janssen Het verdriet van Nijmegen 1940-1945 Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog Met het indrukwekkende De pijn die blijft. Ooggetuigen van het bombardement van Nijmegen, 22 februari 1944, richtte Bart Janssen in 2005 een monument op voor honderden oorlogsslachtoffers. Maar zijn werk was niet af, want ook de kleinere bombardementen, de frontstadperiode, de Jodenvervolging, de Arbeitseinsatz en ongelukken met Duitse en geallieerde legervoertuigen waren verantwoordelijk voor een groot aantal doden. Al deze slachtoffers verdienen een plaats in het collectieve geheugen van de stad. Dus trok Bart Janssen dertien jaar lang opnieuw door het land om de herinneringen en verhalen van nabestaanden op te tekenen en foto’s van Nijmeegse oorlogsslachtoffers te verzamelen. Het resultaat is nog veel omvangrijker dan De pijn die blijft, waarvan eind augustus een tweede druk verschijnt, en minstens zo imponerend.

De pijn die blijft isbn 978 94 6004 439 7 | nur 693 €34,50 | tweede druk

verschijnt eind augustus

‘Een uniek, indrukwekkend herinneringsmonument’ – jury Numaga-penning

 

ca. 1400 p. | gebonden | 17 x 24 cm | geïllustreerd | vormgeving Karel en Aagje Martens

isbn 978 94 6004 427 4 | nur 693 | ca. €34,50 (introductieprijs), €39,50 (na 1 januari 2020) | 10 oktober

> presentatie 10 oktober in de Stevenskerk, Nijmegen > promotie Bart Janssen is beschikbaar voor interviews en lezingen

     


22 ¡ nieuw

Babke Aarts, Ad van Pinxteren & Jos SchatorjĂŠ (red.) Limburgensia

Monique F.A. Dickhaut ArcadiĂŤ voorbij

De schatten van Schillings

Het Limburgse kunstdebat in de wederopbouwperiode (1945-1965)

Het Limburgse echtpaar Miep en Har Schillings houdt van verzamelen. Har legde zich bijvoorbeeld vier decennia toe op Limburgensia. Deze collectie, van manuscripten en vooral bijzonder drukwerk, is onlangs overgedragen aan het Limburgs Museum. Die overdracht is een bewuste keuze, want veel boeken hebben qua inhoud en afwerking een museale verschijningsvorm. Ook bieden ze inzicht in de ontwikkeling van aandachtsgebieden als archeologie, numismatiek, geschiedenis en kunstgeschiedenis in Limburg. Bovendien bevatten de boeken sporen van hun eigen ontstaan en bieden ze inzicht in de maatschappelijke relevantie van drukwerk. Ze horen, kortom, thuis in een museum. De schenking betekent een belangrijke bijdrage aan het regionaal cultureel erfgoed, want er bestaat geen betere particuliere collectie op dit gebied. In Limburgensia laten meer dan 25 auteurs hun licht schijnen op de ‘schatten van Schillings’. Ze tonen een aantal Limburgse bibliografische hoogtepunten uit de collectie en moedigen liefhebbers van boeken en boekgeschiedenis aan te blijven zoeken naar de boeiende wereld achter het boek.

Op welke wijze werd kunst in de Limburgse kunstwereld na de Tweede Wereldoorlog gebruikt als een instrument voor zowel het behoud als de doorbraak van het culturele isolement van deze katholieke provincie? En wat waren de consequenties hiervan? De Tweede Wereldoorlog maakte een eind aan de mythe van Limburg als het arcadische gewest. Net als de rest van Nederland moest Limburg nieuwe wegen inslaan, bijvoorbeeld op sociaal-cultureel gebied. De uit­een­lopende visies op de eigentijdse kunst in relatie tot de katholieke, Limburgse identiteit, vormden in deze periode de kern van het kunstdebat. ArcadiÍ voorbij is een kleurrijke schets van de Limburgse kunstwereld in de wederopbouwperiode, waarin mythes worden ontrafeld en de verschillende actoren, van kunstenaars tot critici, de positie krijgen toebedeeld die hun toekomt. Hoofdrollen in dit kunstdebat waren weggelegd voor de oudere conformisten Charles Eyck en Joep Nicolas en veelal jongere, non-conformistische kunstenaars als Aad de Haas, Ger Lataster, Jef Diederen en Lei Molin en ook in ArcadiÍ voorbij

  zijn zij prominent aanwezig.

     

     

ca. 288 p. | gebonden | 20 x 26 cm | geĂŻllustreerd, deels in kleur | vormgeving

384 p. | paperback | 20 x 25 cm | geĂŻllustreerd, deels in kleur | vormgeving

  

Hans Lemmens | isbn 978 94 6004 463 2 | nur 521 | ca. â‚Ź29,95 | november

Studio Maud van Rossum | isbn 978 94 6004 443 4 | nur 654 | â‚Ź34,50


nieuw · 23

Jaap Evert Abrahamse promoveerde in 2010 cum laude aan de Universiteit van Amsterdam op De grote uitleg van Amsterdam. Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw. Hij werkt als senior onderzoeker historische stedenbouw bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waar hij onder meer werkte aan de Atlas of the Dutch Urban Landscape. Hij maakt deel uit van de redacties van het Bulletin knob en het Tijdschrift voor historische geografie en publiceert regelmatig op het gebied van stedenbouw, stads­ geschiedenis, architectuurgeschiedenis, landschap en infrastructuur.

Jaap Evert Abrahamse Historische atlas van Amersfoort Middelpunt van Nederland Amersfoort, voortgekomen uit een handelsnederzetting nabij een doorwaadbare plaats in de Eem, kreeg in 1259 stadsrechten. Na 1300, toen de eerste stadsmuur verrees, ging het snel. De stad kende enkele eeuwen van enorme ontwikkeling, waarin ze verdriedubbelde en uitgroeide tot de belangrijkste bedevaartplaats in de noordelijke Nederlanden. Daarna volgde een lange periode van stagnatie. Rond 1900, toen de stad aangewezen werd als geografisch middelpunt van Nederland en een centrale plek in het spoorwegstelsel kreeg, bloeide ze opnieuw op: fabrieken, kazernes en een villawijk werden gebouwd, kloosters werden gesticht. In de naoorlogse periode verrezen grote, modernistische wijken en wist Amersfoort flink te profiteren van haar status als ‘groeistad’. De bouw van de wijk Kattenbroek, die internationaal opzien baarde, is daarvan een bijzonder voorbeeld. In het oog van al deze ontwikkelingen staat de middeleeuwse binnenstad, nog altijd het onbetwiste centrum van de regio. De Historische atlas van Amersfoort vertelt de geschiedenis van stad en omgeving in 35 hoofdstukken, aan de hand van oude en nieuwe kaarten, tekeningen, prenten, schilderijen en (lucht)foto’s.

eerder verschenen in deze reeks: Historische atlas van Delft

isbn 978 94 6004 209 6 | €29,50 Historische atlas van Deventer

isbn 978 94 6004 231 7 | €15,–

Historische atlas van Kennemerland isbn 978 94 6004 172 3 | €29,50

Historische atlas van het Rivierenland isbn 978 94 6004 183 9 | €29,50 Historische atlas van Schiedam

isbn 978 94 6004 176 1 | €29,50

Nieuwe Historische atlas van Nijmegen isbn 978 94 6004 344 4 | €29,50 Historische atlas van Venlo

isbn 978 94 6004 403 8 | €29,50 Historische atlas van Alkmaar

isbn 978 94 6004 382 6 | €29,50 Historische atlas van Tilburg

isbn 978 94 6004 422 9 | €29,50 (voor de laatste, zie p. 26)

inmiddels uitverkocht:

Historische atlas van Dordrecht Historische atlas van Zutphen

Historische atlas van Rotterdam Historische atlas van Walcheren

 

ca. 80 p. | gebonden | 25 x 33 cm | rijk geïllustreerd in kleur | vormgeving Jan Boerboom † en Studio Maud van Rossum | isbn 978 94 6004 447 2 | nur 693 | introductieprijs €24,50, na 1 maart 2020: €29,50 | november

> promotie Jaap Evert Abrahamse is beschikbaar voor interviews en lezingen

     


24 ¡ nieuw

Jos A.A.M. Biemans Boeken voor de geleerde burgerij

Wies van Leeuwen & Jos Joosten Het Canisius College

De stadsbibliotheek van Amsterdam tot 1632

Monument van katholieke emancipatie

Het verhaal van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam begint bij de parochiebibliotheek in de Nieuwe Kerk aan de Dam (ca. 1400-1632). Deze laatmiddeleeuwse boekencollectie, waarvan nog steeds 85 procent aanwezig is bij de Bijzondere Collecties van de UvA, was bedoeld voor geleerde burgers en voor de geestelijkheid en de docenten van de Latijnse school. Dit rijk geĂŻllustreerde boek gaat over het ontstaan en de groei van de bibliotheekruimten in de Nieuwe Kerk en het beheer van de collectie van voor en na de Alteratie in 1578, toen de katholieke stadsregering werd afgezet en een calvinistische raad het bestuur overnam. Het verhaal levert een bijdrage aan de geschiedenis van stad en land, en de intellectuele ontwikkelingen in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd.

De argeloze voorbijganger weet waarschijnlijk allang niet meer wat de functie en betekenis zijn geweest van het machtige gebouw aan de Berg en Dalseweg in Nijmegen. Het vroegere Canisius College is nog maar een schim van wat het ooit geweest is, maar de belangrijke voorbouw is gelukkig gebleven. Het in 1899 door Nicolaas Molenaar, een leerling van Pierre Cuypers, gebouwde college was ooit het internaat van de paters jezuïeten en vormde een opleidingshuis voor de katholieke elite van ons land. Na de afbraak van de achtervleugels resteert de monumentale voorbouw, maar het blijft een briljante bouwmassa – een magnificent pile. Het Canisius College vertelt over de bouw van dit unieke complex, over het functioneren van het internaat en over de behoudsacties. De rijke illustraties geven een beeld van de unieke hal, de congregatiekapel, de glas-in-loodramen en de bijzondere galerijbibliotheek – van de Nijmeegse variant, kortom, op het Rijksmuseum van Pierre Cuypers.

  

  

     

     

ca. 528 p. | gebonden | 20 x 26 cm | rijk geĂŻllustreerd

ca. 80 p. | gebonden | 22 x 27 cm | geĂŻllustreerd, deels in kleur

ca. â‚Ź39,95 | november

ca. â‚Ź19,95 | augustus

vormgeving Studio Maud van Rossum | isbn 978 94 6004 357 4 | nur 691

vormgeving Hans Lemmens | isbn 978 94 6004 462 5 | nur 693


nieuw ¡ 25

Vierde druk!

Carolina Lenarduzzi Katholiek in de Republiek

Craig Harline Jacobs vlucht

De belevingswereld van een religieuze minderheid 1570-1750

Een familiesaga uit de Gouden Eeuw

Vrijwel meteen na het uitbreken van de Opstand werden de katholieke inwoners van de Republiek naar de zijlijn van de samenleving gedirigeerd. Hun rituelen en symbolen werden als ‘paapsche superstitien ende affgoderie’ uit het openbare leven geweerd, hun kerken en kloosters onteigend en hun priesters in de ban gedaan. Bovendien stond een bestuurlijke loopbaan niet langer voor hen open. Dit alles dwong de Nederlandse katholieken om zichzelf opnieuw uit te vinden. Wat betekende het om katholiek te zijn in de gereformeerde Republiek? Aan de hand van hun persoonlijke geschriften – variĂŤrend van dagboeken tot autobiografische poĂŤzie laat Lenarduzzi zien dat katholieken die vraag verschillend beantwoordden. Door de katholieke gemeenschap vanuit een aantal vernieuwende invalshoeken te benaderen, belicht zij daarnaast hoe Noord-Nederlandse katholieken op inventieve wijze hun geloof en cultuur levend hielden, zowel in de privĂŠsfeer als in het publieke domein.

Een indrukwekkend portret van vier generaties, op de vlucht vanwege hun geloof. De vader van de oude Jacobus Rolandus bekeert zich rond 1560 tot de nieuwe (gereformeerde) godsdienst en moet met zijn gezin vluchten voor Alva. Jacobus blijkt een begaafde jongen, wordt een vooraanstaand predikant en maakt naam als vertaler van de Statenbijbel. Zijn zoon, Timotheus, wordt predikant in Ouderkerk aan de Amstel en Boxtel, maar maakt zich in beide plaatsen onmogelijk. Kleinzoon Jacob Rolandus bekeert zich als minderjarige tot het katholieke geloof en vlucht naar Antwerpen, achternagezeten door zijn vader. Daar treedt hij in bij de jezuĂŻeten, waarna hij als missionaris naar BraziliĂŤ vertrekt. Een ramp die zijn ouders en zus nooit te boven komen.

  

Shortlist Libris Geschiedenisprijs 2017 ‘Een prachtig boek om achter elkaar uit te lezen. Het leest als een roman.’ – Trouw ‘Een uniek inkijkje in de denk- en leefwereld van zeventiende-eeuwse gelovigen.’ – Historisch Nieuwsblad

  

    

ca. 488 p. | gebonden | 15 x 23 cm | geĂŻllustreerd, deels in kleur

vormgeving Mijke Wondergem | isbn 978 94 6004 435 9 | nur 688 ca. â‚Ź29,50 | september

> promotie Carolina Lenarduzzi is beschikbaar voor interviews en lezingen

    

352 p. | paperback | 15 x 23 cm | rijk geĂŻllustreerd, deels in kleur

vormgeving Mijke Wondergem | isbn 978 94 6004 299 7 | nur 686 â‚Ź24,95 | september


26 · nieuw

Pierre Rosanvallon De democratie denken. Werk in uitvoering

Rob van Putten, Petra Robben & Pieter Siebers Historische atlas van Tilburg

Vertaling Ineke van der Burg & Walter van der Star

De transformatie van een oude textielstad

De Franse historicus en filosoof Pierre Rosanvallon is een van de spraakmakendste denkers over de hedendaagse democratie. Hij gaat niet uit van een normatief ideaalmodel van democratie, maar vertrekt vanuit het historische gegeven dat de democratie steeds opnieuw hooggestemde verwachtingen en hoop wekt, maar evenzeer gepaard gaat met teleurstellingen, verwarring en weerstand. Origineel, erudiet en nauwgezet beschrijft Rosanvallon de geschiedenis van die permanente spanning. In De democratie denken gaat Rosanvallon in op zijn werk en methode, de betekenis van het politieke wantrouwen, de afnemende legitimiteit van democratische instellingen en de tanende zeggingskracht van het gelijkheidsideaal. Het verschijnsel populisme analyseert hij als een pathologie van de democratie. Om die pathologie te bezweren, komt het erop aan opnieuw een gemeenschappelijke wereld te organiseren en daarin het publiek en het algemeen belang centraal te stellen.

Vanaf het midden van de 19e eeuw bloeide in Tilburg de textielnijverheid. Fabrieken en fabrikantenvilla’s verrezen aan de wegen die de buurtschappen met elkaar verbonden. In de tussenliggende ruimtes werden arbeiderswoningen gebouwd. Geleidelijk ontstond een moderne infrastructuur, met in 1863 een spoorweg, de eerste van de Staatsspoorwegen. Het stadssilhouet werd bepaald door schoorstenen én talrijke kerktorens. Tilburg was een echt katholieke stad; het onderwijs en het sociaal en geestelijk leven waren doortrokken van het geloof. Toen de textielindustrie in de tweede helft van de twintigste eeuw instortte, moest Tilburg zich opnieuw uitvinden. Veel fabrieken werden gesloopt, evenals grote delen van de binnenstad. Onderwijs, handel en transport karakteriseren de economie van het nieuwe Tilburg. De stad kent intussen opvallende iconen, zoals popcentrum 013 en museum De Pont, en ziet in voormalige industriegebieden als de Spoorzone en de Piushaven een nieuwe dynamiek en bedrijvigheid ontstaan.

 

 

     

     

ca. 200 p. | paperback | 14 x 22 cm | vormgeving omslag Mijke Wondergem,

ca. 80 p. | gebonden | 25 x 33 cm | rijk geïllustreerd in kleur | vormgeving Jan Boerboom †

oktober

na 1 maart 2020: €29,50 | november | in het engels Historical atlas of Tilburg. An old textile

binnenwerk Brigitte Slangen | isbn 978 94 6004 430 4 | nur 730 | ca. €24,50

> auteursbezoek Pierre Rosanvallon brengt op 16 en 17 oktober een bezoek aan Nederland en is beschikbaar voor interviews.

en Studio Maud van Rossum | isbn 978 94 6004 422 9 | nur 693 | introductieprijs €24,50, centre with new prospects isbn 978 94 6004 468 7 | nur 693 | €24,50

> promotie De auteurs zijn beschikbaar voor interviews en lezingen


nominaties · 27

nominatie Joop Witteveenprijs voor de beste historische publicatie op het gebied van eetcultuur in de Lage Landen!

Prof. Van Winterprijs voor het beste boek op het terrein van de lokale en regionale geschiedenis

Lennert Savenije Nijmegen, collaboratie en verzet

Maarten Hell De Amsterdamse herberg 1450-1800

Een stad in oorlogstijd

Geestrijk centrum van het openbare leven

Wat gebeurt er als een stad door een vijandelijk leger wordt bezet? Is het dan nodig en verstandig om samen te werken met de nieuwe machthebber – of juist niet? Lennert Savenije neemt Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog onder de loep en bekijkt de bezetting door de ogen van burgemeesters, studenten en fabrieksarbeiders om een beeld te vormen van het leven onder de bezetter.

In het Amsterdamse herbergwezen was ruimschoots plaats voor benevelde bezoekers, banketten, zakkenrollerij, gokzucht en ontucht, maar de stedelijke drinkhuizen waren ook serieuze bedrijven die essentiële taken vervulden in de samenleving, zoals het sluiten van overeenkomsten en het verstrekken van opdrachten aan kunstenaars, zeelieden en knechten. Burgers en passanten vonden er veiligheid, een maaltijd, dranken en dikwijls een logeeradres. Herbergen ontvingen velerlei soorten volk en boden een podium voor politieke activiteiten. Ook vond een belangrijk deel van de koophandel in de gelagkamer plaats. Maarten Hell schetst de herberg als centrum van het openbare leven in de vroegmoderne periode.

‘De grens tussen collaboratie en verzet, tussen daders en slachtoffers was niet hermetisch. Op de beste vaderlander valt nog wel iets aan te merken.’ – Nederlands Dagblad

‘Een interessant, publieksvriendelijk, vlot geschreven en fraai geïllustreerd onderzoek naar een bijzonder complex en beladen onderwerp.’ – Jonge Historici Schrijven Geschiedenis

‘Dit werk mag niet in je boekenkast ontbreken. Had iedere stad of regio maar “een Savenije”!’ – Boekenbijlage.nl

 

‘Honderden verrassend gevarieerde verhalen, boordevol mooie doorkijkjes op een onrustige stad.’ – nrc Handelsblad

‘Een belangrijk boek, omdat het onderwerp tot dusver weinig aandacht kreeg in de geschiedschrijving.’ – Nederlands Dagblad

 

     

     

544 p. | gebonden | 16 x 24 cm | rijk geïllustreerd, deels in kleur

488 p. | paperback | 17 x 23 cm | geïllustreerd, deels in kleur

vormgeving omslag Brigitte Slangen, binnenwerk Piet Gerards Ontwerpers isbn 978 94 6004 378 9 | nur 693 | €34,50

vormgeving Mijke Wondergem | isbn 978 94 6004 343 7 | nur 680 | €29,95


28 · nominaties

nominatie Prinsjes­boekenprijs 2019!

nominatie Prinsjes­boekenprijs 2019!

Carla Hoetink Macht der gewoonte

Merijn Oudenampsen De conservatieve revolte

Regels en rituelen in de Tweede Kamer na 1945

Een ideeëngeschiedenis van de Fortuyn-opstand

De Tweede Kamer is net een klein koninkrijk met eigen regels en routines, een eigen taal, eigen verhalen en eigen helden. Buitenstaanders én insiders blijven zich verbazen over de dwingende kracht die uitgaat van deze zo specifieke sociale omgeving. Hoe graag de politiek ook zou willen veranderen, deze regels en rituelen lijken vast te liggen. Ze sturen het dagelijks werken van de volksvertegenwoordigers in belangrijke mate en voor iedere politicus vormen ze een belangrijk wapen. Op elke wijze doen zij hier hun voordeel mee, al dan niet ten koste van hun tegenstanders? En waar komen die gedragspatronen eigenlijk vandaan? Macht der gewoonte is verplichte kost voor iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen in de Tweede Kamer.

De Fortuyn-opstand vormt een belangrijk keerpunt in de Nederlandse politieke cultuur. Vaak is deze omslag beschreven als een opstand van de onderbuik. Merijn Oudenampsen gaat op zoek naar de intellectuele bronnen ervan. Boegbeelden als Frits Bolkestein, Pim Fortuyn, Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders beschrijft hij als voortrekkers van een bredere stroming: nieuwrechts. De politieke omslag in Nederland, zo luidt de prikkelende stelling van De conservatieve revolte, is een verlate tegenhanger van deze Anglo-Amerikaanse conservatieve ommekeer.

‘Vreemd dat zo’n boek er niet eerder was; natuurlijk moeten in een volwassen democratie de gewoonten van het parlement worden bestudeerd.’ – de Volkskrant

‘Een boeiende these waaraan academici, politici, journalisten en opiniemakers hun gedachten kunnen scherpen. De conservatieve revolte leest bovenal als een waarschuwing voor de blinde vlek die Nederlanders hebben voor ideeënpolitiek.’

‘Een knap en inzichtgevend boek met veel boeiende weetjes en anekdotes.’ – Nederlands Dagblad

 

‘Niet alleen een ideeëngeschiedenis van Nieuw Rechts, maar net zo goed een aanval op het consensusdenken en de ondergeschikte rol van ideeën in Nederland.’ – nrc Handelsblad

– bmgn-lchr

  

     

     

648 p. | paperback | 16 x 24 cm | geïllustreerd, deels in kleur

384 p. | paperback | 13 x 21,5 cm | vormgeving Mijke Wondergem

vormgeving Brigitte Slangen | isbn 978 94 6004 276 8 | nur 697 | €29,95

isbn 978 94 6004 396 3 | nur 695 | €24,50


nieuw · 29

De redactie van De Parelduiker bestaat uit Marsha Keja, Menno Voskuil, Marco Daane, Marco Entrop, Thijs Wierema en Hein Aalders (hoofdredacteur).

nieuw bij Vantilt!

De Parelduiker 2019/3 Uitgeverij Vantilt verwelkomt De Parelduiker, het belangrijkste literairhistorisch tijdschrift van De Lage Landen. Aangespoord door het motto van Multatuli: ‘Een parelduiker vreest den modder niet’, onthult dit tijdschrift de mooiste schatten uit de literatuur. Onder het stof van zolders, archieven en herinneringen liggen vaak de mooist bewaarde geheimen uit de geschiedenis van boek en literatuur verscholen. De Parelduiker openbaart ze: brieven van Remco Campert, F. Bordewijk of Franz Kafka, herinneringen aan Gerard Reve, onthullingen over Willem Elsschot, jeugdwerk van J. Slauerhoff en Willem Brakman. Reportages over befaamde of juist onbekende literaire locaties. Altijd boeiend en helder geschreven en rijk geïllustreerd met unieke foto’s en documenten. ‘Prachtblad.’ – de Volkskrant ‘Er kan niet genoeg gewezen worden op dit alleraardigste tijdschrift.’ - Elsbeth Etty

‘Zolang De Parelduiker bestaat gaat het goed met de literatuur in Nederland.’ - Arjen Fortuin

 

80 p. | geïllustreerd in kleur | vormgeving Piet Gerards/CeevanWee | jaarabonnement €52,50 | digitaal €34,90 | los nummer €13,50

los nummer digitaal €7,50 | verschijnt vijfmaal per jaar | jaargang 24, nummer 3 | isbn 978 94 6004 445 8

     


30 ¡ recent verschenen

Tweede druk!

Jan Wim Buisman Onweer

Michiel Korthals Goed eten

Een kleine cultuurgeschiedenis 1752-1830

Filosofie van voeding en landbouw

Van oudsher werden donder en bliksem gezien als Gods strafwerktuigen, de uitvinding van de bliksemafleider door Benjamin Franklin in 1752 bracht hierin verandering. In Onweer beschrijft Jan Wim Buisman hoe de Verlichting en de Romantiek ons beeld van donder en bliksem voorgoed hebben veranderd, zowel in wetenschappelijk, religieus als artistiek opzicht.

Eten is een van de belangrijkste dingen in ons leven. Maar wat stoppen we precies in onze mond? Is het niet zo dat uitbuiting, extreem overgewicht, ondervoeding, honger en grote milieuschade gevolgen zijn van onze wijze van consumeren? Dit zou toch anders moeten kunnen, maar de vraag is: hoe dan? In Goed eten. Filosofie van voeding en landbouw behandelt Michiel Korthals deze vragen en ontwikkelt hij een model om de kloof tussen productie en consumptie te overbruggen. Directe verbindingen tussen voedsel en het dagelijks leven, de voorkeur voor regionale verbanden boven de wereldmarkt, bevordering van voedselvaardigheden en een eerlijkere verdeling van aandacht voor voedingsstijlen staan daarin centraal.

‘Een van die boeken over een vrij beperkt, afgebakend onderwerp die een hele wereld kunnen blootleggen. Het betreft hier dan ook niet een kleine, maar een grootse, fascinerende cultuurgeschiedenis.’ – nrc Handelsblad ‘Buisman schreef een fascinerende en prachtig uitgegeven cultuurgeschiedenis van het onweer.’ – Trouw

‘Dit helder gecomponeerde boek biedt niet alleen een aangename leeservaring, maar is ook een lust voor het oog.’ – de Volkskrant

  

     

336 p. | gebonden | 17 x 24 cm | rijk geĂŻllustreerd in kleur

vormgeving Brigitte Slangen | isbn 978 94 6004 417 5 | nur 694 | â‚Ź29,50

‘Een boek dat de lezer dwingt na te denken over voeding.’ – nrc Handelsblad ‘We zullen het moeten hebben van filosofen als Korthals, die met een weelde aan denkvoer laten zien dat het hoog tijd is voor een grote omwenteling in de manier waarop we boeren, eten en leven.’

 

– De Correspondent

     

384 p. | paperback | 15 x 23 cm | vormgeving Studio another day isbn 978 94 6004 370 3 | nur 734 | â‚Ź29,95


recent verschenen ¡ 31

Vertaald in het Engels, Duits en Chinees Tweede druk!

Anton van der Lem De Opstand in de Nederlanden 1568-1648

Wilfried Uitterhoeve De zaak Oldenbarnevelt

De Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld

Val, proces en executie

Het perfecte boek over de Opstand, waarvan de kern ligt in drie fundamentele rechten: vrijheid van godsdienst en geweten, recht op zelfbeschikking en recht op inspraak. Anton van der Lem staat aan de kant van de katholieken Ên de protestanten, belicht aanhangers van de Republiek Ên de koningsgezinden. De Tachtigjarige Oorlog was bovendien niet alleen een strijd om vrijheden, maar net zo goed een burger- en belangenoorlog die steden, regio’s en families uit elkaar dreef. Met rake portretten van de hoofdrolspelers aan beide zijden en tientallen prachtige afbeeldingen.

Vierhonderd jaar geleden werd Johan van Oldenbarnevelt, ‘de grootste staatsman die Nederland in al de eeuwen van zijn bestaan heeft gekend’, op het Binnenhof onthoofd. In De zaak Oldenbarnevelt. Val, proces en executie brengt Wilfried Uitterhoeve de vreemde en wrede gebeurtenissen van 1619 in kaart. Aan de hand van tientallen illustraties en unieke documenten uit en rond het proces Oldenbarnevelt verplaatst Uitterhoeve zijn lezers naar het verhoor, de rechtbank en het schavot.

‘De auteur geeft smakelijke details en schrijft met gevoel voor ironie.’ – Jos Palm, Historisch Nieuwsblad ‘Ook geschikt als eerste introductie voor de lezer die zijn schoolkennis wil afstoffen.’ – nrc Handelsblad ‘Het ultieme boek over een beslissende periode in de ontwikkeling van de moderne Europese wereld.’ – Andrew Pettegree, hoogleraar University of St. Andrews   

    

260 p. | paperback | 18 x 23,5 cm | rijk geĂŻllustreerd in kleur

vormgeving Brigitte Slangen | isbn 978 94 6004 392 5 | nur 688 | â‚Ź24,50

‘De reconstructie van Uitterhoeve is nauwgezet. Zeker in dit herdenkingsjaar een aantrekkelijk handzaam relaas, ook vanwege de prachtige illustraties.’ – nrc Handelsblad ‘Een gedetailleerde reconstructie van het conflict tussen Oldenbarnevelt en Maurits dat eindigde met het afgehakte hoofd van de landsadvocaat.’ – de Volkskrant

  

     

208 p. | paperback | 17,5 x 23,5 cm | geĂŻllustreerd in kleur

vormgeving Brigitte Slangen | isbn 978 94 6004 411 3 | nur 688 | â‚Ź23,50


32 ¡ recent verschenen

Tweede druk!

Antonio Gramsci Alle mensen zijn intellectuelen

Marc De Kesel Het mĂźnchhausenparadigma

Notities uit de gevangenis

Waarom Freud en Lacan ertoe doen

De Italiaanse filosoof Antonio Gramsci (1891-1937) staat wereldwijd bekend als een van de belangrijkste marxistische denkers en het brein achter het cultuurmarxisme. Volgens zijn tegenstanders waren zijn ideeĂŤn levensgevaarlijk: het fascistische regime van Benito Mussolini probeerde hem monddood te maken en zette hem jarenlang achter de tralies. Maar Gramsci liet zich niet het zwijgen opleggen en schreef in de gevangenis een baanbrekende reeks notities over filosofie, politiek en cultuur die nog steeds actueel zijn. Alle mensen zijn intellectuelen maakt deze notities uit de gevangenis nu toegankelijk voor een Nederlands publiek.

In een van zijn talrijke avonturen wil baron von MĂźnchhausen met zijn paard over een moeras springen, maar komt er middenin terecht. Geen nood, zegt hij, waarop hij zich met paard en al uit de poel trekt en zich veilig op de andere oever neerzet. Het punt van waaruit MĂźnchhausen zich uit het moeras optilt, is het moderne subject, de grond van ons Ik. Het is in een notendop de kernintuĂŻtie die, aldus Jacques Lacan, aan de basis van Sigmund Freuds psychoanalyse ligt. In Het mĂźnchhausenparadigma laat Marc De Kesel zien waarom de psychoanalyse ertoe doet. De vaak moeilijke theorieĂŤn van Freud en Lacan, waarin het ‘ik’ als een wankele verbinding van fantasieĂŤn en gevoelens wordt voorgesteld, worden daarbij bijzonder helder uitgelegd.

‘Baanbrekende notities over cultuur en politiek.’ – Trouw

‘De selectie van teksten is goed, de toelichtingen van historicus en filosoof Arthur Weststeijn zijn nog beter. Weststeijn beheerst het materiaal tot in zijn vingertoppen.’ – nrc Handelsblad

  

‘De Kesel ontpopt zich tot een vurig pleitbezorger van de alom verguisde psychoanalyse en vindt overtuigende argumenten voor eerherstel.’ – Trouw ‘Marc De Kesel heeft een verdraaid knap boek geschreven’ – De Volkskrant

  

     

     

272 p. | paperback | 14 x 22 cm | vormgeving omslag Mijke Wondergem

288 p. | paperback | 14 x 22 cm | vormgeving Ingo Offermanns

binnenwerk Brigitte Slangen | isbn 978 94 6004 425 0 | nur 730 | â‚Ź24,50

isbn 978 94 6004 412 0 | nur 730 | â‚Ź22,50


recent verschenen · 33

Tweede druk!

Jeroen Linssen Hebzucht

Gert-Jan van der Heiden Het uitschot en de geest

Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid

Paulus onder filosofen

In het afgelopen decennium stond de hebzucht in het middelpunt van de belangstelling. Zij werd beschouwd als de oorzaak van de financiële ineenstorting en de economische crisis die daarop volgde. Tegelijk moest ze haar nut bewijzen en de kwakkelende economie uit het slop trekken. Een curieuze ambiguïteit met historische wortels. Hebzucht ontsluit de ontwikkeling van het filosofisch denken over inhaligheid: van de worsteling bij Thomas van Aquino en Thomas More, via de ontdekking van de weldaden bij Bernard Mandeville en Adam Smith tot aan de hedendaagse normalisering en problematisering van de hebzucht.

De apostel Paulus staat midden in de internationale filosofische belangstelling. Denkers als Zižek, Badiou, Agamben en Taubes distilleren uit Paulus’ brieven een nieuwe manier van denken over de wereld, de tijd en de geschiedenis, maar ook over de levenskunst, het recht en de politiek. Van der Heiden legt op heldere wijze uit waarom Paulus’ ideeën nog altijd actueel zijn en aan de basis staan van de politiek-sociale agenda van emancipatie en gelijkheid.

‘Linssens uitstekende boek verheldert de geschiedenis van onze ambigue houding jegens de hebzucht.’ – Trouw

‘In een fascinerende studie laat filosoof Jeroen Linssen zien hoe de hoofdzonde van weleer, inhaligheid, is uitgemond in de eigentijdse heb- en schraapzucht.’ – Ger Groot, nrc Handelsblad

 

‘Bij het lezen van dit boek kan het idee ontstaan dat Paulus’ teksten je voor het eerst echt iets te zeggen hebben.’ – de Volkskrant ‘Gert-Jan van der Heiden geeft heel heldere inleidingen op de nieuwe thema’s die hij aansnijdt. Thema’s die ontzettend interessant zijn. Lezen dus, dit boek.’ – Trouw

 

     

     

340 p. | paperback | 14 x 22 cm | vormgeving Mijke Wondergem

264 p. | paperback | 14 x 22 cm | vormgeving Ingo Offermanns

isbn 978 94 6004 414 4 | nur 730 | €24,50

isbn 978 94 6004 367 3 | nur 730 | €19,95


34 ¡ recent verschenen

Herman Westerink De lichamen en hun lusten

Donald Loose Over vriendschap

In het spoor van Foucaults Geschiedenis van de seksualiteit

De praktische filosofie van Kant

In Michel Foucaults oeuvre neemt Geschiedenis van de seksualiteit een bijzondere plaats in. Hij werkte er de laatste tien jaar van zijn leven aan, maar kon het vierdelige werk uiteindelijk niet voltooien. Aanvankelijk wilde Foucault het discours over ‘de seksualiteit’ vanaf de 18e eeuw analyseren. Maar de thematiek van het afgedwongen spreken over seksualiteit, de mogelijkheden van verzet en vrijheid van denken vis-Ă -vis machtsregimes, en de vraag naar de wijze waarop subjecten zich tot hun ‘seksualiteit’ verhouden, leidden hem naar een antieke en vroegchristelijke literatuur over lust en zelfvorming, vlees en verlangen, en het spreken van de waarheid. Dit boek analyseert de verschuivingen binnen Foucaults Geschiedenis van de seksualiteit en bespreekt vooral de wijze waarop dit werk nieuwe, verrassende en boeiende perspectieven opent op het christendom en de freudiaanse psychoanalyse.

‘Omdat hij het was, omdat ik het was’, lichtte Montaigne ooit het waarom van zijn vriendschappen toe. In Over vriendschap laat Donald Loose aan de hand van Kants praktische filosofie zien waarom en hoe vriendschap kan ontstaan, en waar zij precies uit bestaat. Vriendschap veronderstelt voor Kant gevoeligheid voor andermans uniciteit, zodat je per definitie nooit met iedereen bevriend kunt zijn. Om de ander in zijn eigenheid te benaderen, is er bovendien altijd een mengeling van toenadering en afstand, liefde en respect, geluk en plicht, gevoel en rede vereist. Echte vriendschap is volgens Kant weliswaar zeldzaam (ze is ‘een zwarte zwaan’), maar bestaat wel degelijk.

‘Dit is een uiterst heldere uiteenzetting van het ideeĂŤngoed van deze moeilijke filosoof, terwijl Westerink toch recht doet aan de complexiteit ervan. In die zin is het boek een perfecte kennismaking met

   het denken van Foucault.’ – Trouw

‘Loose is in staat om vanuit een analyse van Kants vriendschapsbegrip diens hele praktische filosofie te bespreken, wat een knappe prestatie genoemd mag worden.’ – nbd Biblion

     

     

264 p. | paperback | 14 x 22 cm | vormgeving Ingo Offermanns

304 p. | paperback | 14 x 22 cm | vormgeving Ingo Offermanns

isbn 978 94 6004 424 3 | nur 730 | â‚Ź22,50

‘Deze observaties van Kant en anderen over vriendschap zijn inspirerend en zetten aan tot eigen gedachtevorming.’ – de Volkskrant

 

isbn 978 94 6004 401 4 | nur 730 | â‚Ź23,50


recent verschenen · 35

Michael Riemens ‘Majesteit, U kent het werkelijke leven niet’

Gerard Groeneveld Hitlers jongste hoop

De oorlogsdagboeken van minister van Buitenlandse Zaken

Nazipropaganda voor de jeugd

mr. E.N. van Kleffens

Eelco Nicolaas van Kleffens geldt als een van de belangrijkste en invloedrijkste Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken (1939-1946) uit de twintigste eeuw. In ‘Majesteit, U kent het werkelijke leven niet’ worden de vijf dagboeken die Van Kleffens tijdens de Tweede Wereldoorlog bijhield voor het eerst integraal uitgegeven. Tezamen vormen ze een unieke bron voor de Nederlandse monarchie en de oorlogskabinetten in ballingschap te Londen. ‘Een waardevolle uitgave. Uitstekend ingeleid en geannoteerd.’ – Nederlands Dagblad ‘Deze dagboeken geven niet alleen een goed beeld van Van Kleffens in zijn werk, maar ook van zijn karakter, visie en belangrijke rol in beslissende oorlogsjaren. Daarbij heeft hij een heldere, onafhankelijke kijk op prins Bernhard, prinses Juliana en vooral koningin Wilhelmina, die hij als een van de weinigen durft tegen te spreken.’ – nbd Biblion

  

In Hitlers Duitsland werd geen propagandamiddel geschuwd om de geestdrift onder de jeugd op te stoken. En met succes: veel jongeren bleven tot het einde geloven in de heilstaat die de Führer hun jarenlang had voorgehouden. Zelfs als dat ten koste van hun eigen leven ging. Het prentenboek, het eerste schoolboek waarmee kinderen leerden lezen en schrijven, de jeugdboeken, de tijdschriften en zelfs de illustraties in de sigarettenplaatjesalbums, in Hitlers jongste hoop schenkt Gerard Groeneveld voor het eerst aandacht aan de rol van illustraties voor de jeugd in de nazipropaganda. ‘Hitlers jongste hoop staat vol verbijsterende voorbeelden van hoe de allerjongsten werden vergiftigd door valse idealen en Jodenhaat.’ – de Volkskrant ‘Likkebaardend mooi album met een heleboel omslagen van boeken die een welhaast hallucinant beeld opleveren van hoe kinderen destijds in Duitsland opgroeiden. Voorlopig is dit het onbetwiste standaardwerk over dit onderwerp.’ – Tzum

  

     

    

512 p. | paperback | 15 x 23 cm | geïllustreerd | vormgeving Brigitte Slangen

320 p. | paperback | 20 x 25 cm | geïllustreerd in kleur

isbn 978 94 6004 429 8 | nur 688 | €29,95

vormgeving Bas Reijnen | isbn 978 94 6004 419 9 | nur 686 | €29,95


36 ¡ recent verschenen

Pieter Huistra Bouwmeesters, zedenmeesters

Jos W.L. Hilkhuijsen Hermanus Willem Koekkoek (1867-1929)

Geschiedbeoefening in Nederland, 1830-1870

Schilder en illustrator van oorlog en vrede

In de negentiende eeuw stond geschiedenis in hoog aanzien: het was een ware sport om zo veel mogelijk kennis te vergaren en in te zetten ter bevordering van de eigen familie, regio en land. Pieter Huistra volgt de bezigheden van deze geschiedbeoefenaars: wanneer ze zoeken naar oude documenten in kelders en op zolders, op de akkers als ze oude scherven vinden, maar ook in de collegezaal, waar ze karakter proberen te kweken bij hun studenten. En zelfs in het strijdperk, waar ze hun eer en die van historische figuren verdedigen. Bouwmeesters, zedenmeesters laat een onstilbare honger naar nationale, regionale en lokale geschiedenis zien – en de wil die in te zetten voor hogere doelen.

Hij was schepper van een onalledaags oeuvre en telg van een beroemde schildersfamilie: Hermanus Willem Koekkoek. Dit boek brengt het bijzondere werk van deze vergeten meester voor het eerst volledig in kaart. Het markante oeuvre van Koekkoek onderscheidt zich vooral door de natuurgetrouwe weergave van oorlogvoering, in het bijzonder de Frans-Duitse oorlog (1870- 1871). De kleinste details, tot aan de manchetknopen toe, gaf hij historisch accuraat weer. Ook zijn realistische weergave van de artillerie en cavalerie, en vooral van paarden, maakte hem in eigen tijd beroemd in Engeland, AustraliÍ en Noord-Amerika. Het steigeren, het beteugelen, het verschil tussen galopperen en draven – H.W. Koekkoek bracht het als geen ander in beeld. Dit rijk geïllusteerde boek inventariseert niet alleen Koekkoeks oeuvre, maar beschrijft ook zijn bijzondere levensloop.

‘Een geweldig en belangrijk boek.’ – Wim Berkelaar, vpro ovt

   

‘De moeite waard, omdat het ons een blik gunt op de mentaliteit van een ander tijdsgewricht, toen oorlog nog leuk was en elke veldtocht een groot avontuur.’ – nrc Handelsblad

 

    

     

344 p. | paperback | 15 x 23 cm | rijk geĂŻllustreerd, deels in kleur

320 p. | paperback | 20 x 25 cm | geĂŻllustreerd in kleur

vormgeving Mijke Wondergem | isbn 978 94 6004 380 2 | nur 687 | â‚Ź24,50

vormgeving Bas Reijnen | isbn 978 94 6004 438 0 | nur 654 | â‚Ź29,95


recent verschenen ¡ 37

Mathijs van de Waardt De man van 1848

Bob Jongschaap Martinus Nijhoff n.v. 1853-2002

Dirk Donker Curtius

Opkomst, bloei en ondergang van een boekenimperium

De man van 1848 laat zien dat niet Thorbecke, maar Dirk Donker Curtius (1792-1864) de drijvende kracht was achter de grondwetswijziging van dat jaar. Terwijl de Leidse hoogleraar allang uit beeld was, wist Donker Curtius behendig de liberale grondwet door een overwegend conservatief parlement te loodsen. Zijn leven lang zou hij pleiten voor persvrijheid, directe verkiezingen en ministeriĂŤle verantwoordelijkheid. Mathijs van de Waardt beschrijft het verhaal van een kleurrijk en pragmatisch advocaat en staatsman, die lang als radicaal versleten werd, en vervolgens toch zijn gelijk kreeg.

Oud-medewerker Bob Jongschaap vertelt nauwgezet, chronologisch en met een rijke hoeveelheid beeldmateriaal en anekdotes, het verhaal van Martinus Nijhoff als uitgever, boekhandelaar en legendarisch antiquair. Onder leiding van Nijhoff verscheen vanaf 1864 onder andere het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Het imposante ‘Huis Nijhoff’, de thuisbasis van het boekenimperium aan de Lange Voorhout 9 in Den Haag, wordt beschreven van kelder tot zolder, met alle activiteiten, afdelingschefs en opmerkelijke personeelsleden. Ontluisterend was de snelle ontmanteling en verkoop van dit tot de verbeelding sprekende bedrijf in 1971 – tegen alle afspraken in –, waarmee de tragische ondergang werd ingezet.

‘Donker Curtius was de liberaal van 1848 die de Grondwet van Thorbecke door het parlement loodste’ – premier Mark Rutte ‘Vergeet Thorbecke, Dirk Donker Curtius was de man van 1848, aldus deze mooie biografie.’ – de Volkskrant

‘Wij pleiten voor een Dirk Donker Curtius Instituut. Wellicht kan het Thorbeckeplein in Amsterdam

   hernoemd worden.’ –Dr. Kelder & Co, npo Radio 1

    

416 p. | gebonden | 17 x 24 cm | geĂŻllustreerd, deels in kleur

vormgeving Brigitte Slangen | isbn 978 94 6004 418 2 | nur 688 | â‚Ź29,50

‘Het is waardig dat dit boek verscheen bij Vantilt, dat weliswaar veel kleiner is dan Martinus Nijhoff in zijn hoogtijdagen was, maar wel de standaards van met liefde uitgegeven fraaie boeken probeert in stand te houden. Nog is alles niet verloren!’ – Neerlandistiek

  

     

280 p. | gebonden | 17 x 24 cm | geĂŻllustreerd | vormgeving

Studio Maud van Rossum | isbn 978 94 6004 421 2 | nur 688 | â‚Ź29,50


38 ¡ recent verschenen

Robert-Jan Wille Mannen van de microscoop

H. Marsman Groots en meeslepend

De laboratoriumbiologie op veldtocht in Nederland en IndiĂŤ, 1840-1910

Een keuze uit de gedichten

GeÍnthousiasmeerd door Darwin gingen eind negentiende eeuw Nederlandse ontwikkelingsbiologen naar buiten om te kijken of zij sporen van het evolutionaire verleden konden vinden – daarbij geholpen door nieuwe methodiek en apparatuur. Nadat zij inspiratie hadden opgedaan bij het zoÜlogisch station in Napels, kwamen in Den Helder en Buitenzorg (Nederlands-IndiÍ) vergelijkbare onderzoekscentra. Mannen van de microscoop is de biografie van vier biologen (Pieter Harting, Ambrosius Hubrecht, Paulus Hoek en Melchior Treub) en hun lobby voor nationale Ên koloniale labwetenschap. Zonder hen had het Nederlandse en Indonesische wetenschapslandschap er vandaag de dag heel anders uitgezien.

H. Marsman (1899-1940), een van de bekendste en meest gelezen dichters van ons taalgebied, heeft een aantal gevleugelde, veel geciteerde versregels op zijn naam staan. In 2000 werd zijn ‘Herinnering aan Holland’ verkozen tot het gedicht van de twintigste eeuw. Geen dichter heeft zo beeldend en vol tomeloze energie geschreven over Hollandse taferelen als regen en wind, polders, duinen, rivieren en de zee, als Marsman. Jaap Goedegebuure selecteerde de gedichten voor deze bloemlezing, waarin Tempel en Kruis geheel is opgenomen. Hij verzorgde ook het nawoord.

  

‘De vroege gedichten blijven het mooist, van het “Groots en meeslepend wil ik leven!�, dat een jongeling uitroept, tot en met de lucht gevende leuze die altijd dienst kan doen, zoals ik reeds een halve eeuw kan vaststellen: “Het nest is goed, maar het heelal is ruimer.�’ – de Volkskrant

   

     

    

352 p. | paperback | 15 x 23 cm | rijk geĂŻllustreerd

160 p. | paperback | 13 x 21 cm | vormgeving Marc Vleugels

vormgeving Studio Gerton Hermers

isbn 978 94 6004 379 6 | nur 691 | â‚Ź29,95

isbn 978 94 6004 391 8 | nur 306 | â‚Ź19,95


recent verschenen ¡ 39

Cor van der Heijden Anton Schellens (1887-1954)

Het Berchmanianum Van studiehuis tot academiegebouw

Fotograaf van het ongerepte Brabantse plattelandsleven

Zoals veel van zijn rijke collega’s, was de Eindhovense textielfabrikant Anton Schellens een gepassioneerd verzamelaar van moderne kunst, vooral van de Haagse School en Amsterdamse impressionisten. Wat Jongkind, Mauve, Willem Maris en Breitner met palet en penseel maakten, probeerde Schellens te doen met zijn hobby, fotografie. Met zorg koos hij in zijn Eindhovense omgeving taferelen van het pure, onbedorven en pittoreske plattelandsleven. Dit boek ontsluit de onbekende fotocollectie van Anton Schellens, wiens oeuvre in zijn tijd en in kunsthistorische context wordt geplaatst. De bijzondere beelden krijgen daardoor een nieuwe laag: ze ‘liegen de werkelijkheid’. ‘De foto’s van Schellens vormen een fraai tijdsbeeld, van een wereld waarin werd geploeterd en geleden, maar ook wel een kaartje werd gelegd en werd gelezen.’ – Eindhovens Dagblad

 

Het nieuwe academiegebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen werd negentig jaar geleden ontworpen door Joseph Cuypers en zijn zoon Pierre. Veertig jaar lang was het de plek waar jonge jezuĂŻeten hun opleiding kregen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog fungeerde het twee jaar als ‘Mutterheim’ voor de Duitse bezetter. Tot voor kort was het een woonoord voor bejaarde mannelijke religieuzen. Deze ‘biografie van het gebouw’ volgt alle veranderingen die het huis doormaakte vanaf de eerste bouwtekeningen in 1926 tot aan de nieuwe fase die aanbrak in 2018 met de ingebruikneming als academiegebouw. We zien hoe het Berchmanianum met zijn functies meebeweegt en welke plaats het rijksmonument en de oorspronkelijke tuin innemen op de campus Heyendaal.

   

     

    

240 p. | paperback | 24 x 28 cm | geĂŻllustreerd, deels in kleur

deel xxiv in de reeks Nijmeegse Kunsthistorische Studies | 228 p. | gebonden

vormgeving Hans Lemmens | isbn 978 94 6004 426 7 | nur 688 | â‚Ź29,95

22 x 28 cm | geĂŻllustreerd in kleur | vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 393 2 | nur 693 | â‚Ź29,50


40 ¡ nieuw

Bijdragen en Mededelingen Gelre Historisch jaarboek voor Gelderland, deel cx/2019

Historische vereniging Numaga Jaarboek 2019/66 Heden en verleden van Nijmegen en omgeving

Dit jaar staan de Bijdragen en Mededelingen in het teken van Friedrich Gorissen (1912-1993), de Kleefse museumdirecteur, archivaris en historicus. Hij leeft in het Gelderse vooral voort in zijn honderden publicaties over de geschiedenis van het hertogdom Kleef en aangrenzende gebieden, met de Stedeatlas van Nijmegen uit 1956 als blikvanger. Met een ongekende werkkracht trad Gorissen naar voren op vele terreinen. Decennialang was hij het boegbeeld van museum Haus Koekkoek in Kleef en was hij een groot beijveraar van grensoverschrijdende samenwerking. In dit jaarboek worden leven en werk van Gorissen in een breed verband belicht. Hoe verhouden zijn ruim een halve eeuw oude theorieÍn zich in het licht van de huidige archeologische inzichten? Wat is zijn betekenis geweest voor Niederrheinforschung en de stadsgeschiedenis? Uitgebreide aandacht is er ook voor zijn rol als museumdirecteur en voor zijn persoonlijk leven – inclusief zijn grijze oorlogsverleden. Artikelen over onder meer Gelderse plantagehouders en een negentiende urnenvondst in Deelen completeren deze jaargang, waarin de boekbesprekingen uiteraard ook niet ontbreken.

Jaarboek Numaga 2019 is een gevarieerd geheel. Naast een bijdrage over de rol van Nijmegen in het proces tegen Oldenbarnevelt (1619) bevat het jaarboek artikelen over Nijmegen in de Nederlandse romanliteratuur, het leven van de SurinaamsNederlandse bokser Harry Sparendam (die lang in Nijmegen actief was), uitgeverij-drukkerij knust (voortgekomen uit de Nijmeegse punk- en krakersbeweging) en de ‘Joodse School’ in Nijmegen, waar in 1941-1943 Joodse kinderen uit Nijmegen en omgeving die door de Duitsers uit de reguliere scholen waren verbannen werden opgevangen. De omgeving van Nijmegen wordt vertegenwoordigd door een bijdrage over de sociale en materiĂŤle wederopbouw van Groesbeek na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk bevat het jaarboek weer bijdragen van Museum Het Valkhof, het Regionaal Archief Nijmegen, museum De Bastei, diverse recensies en de jaarlijkse bibliografie over de Nijmeegse geschiedenis.

     

     

ca. 240 p. | paperback | 16 x 24 cm | vormgeving Martien Frijns

ca. 224 p. | paperback | 17 x 24 cm | vormgeving Peter Tychon

  

isbn 978 94 6004 457 1 | nur 693 | ca. â‚Ź29,50 | december

 

isbn 978 94 6004 458 8 | nur 693 | ca. â‚Ź24,95 | november


nieuw ¡ 41

OverHolland 20 Architectonische studies voor de Hollandse stad

Han Meyer, MaartenJan Hoekstra & John Westrik Stedenbouw Kern en perspectieven

De gemeente Amsterdam, beroemd om haar uitbreidingsplannen, zet sinds 2016 volop in op verdichting. Vanuit haar visie op de ontwikkeling van een leefbare stad (circulaire economie, gezondheid) beoogt de gemeente met het programma Koers 2025, ruimte voor de stad een verdichting met minstens 50.000 woningen. De vraag wat we ons bij een dergelijk voornemen moeten voorstellen staat centraal in Mid-city’; imagining Amsterdam in 2050, het werk van de afstudeerstudio onder leiding van prof. Kees Kaan, die voor een aantal locaties de mogelijke resultaten in beeld heeft gebracht. De toekomst in getallen, woorden en beelden gevat, geeft aanleiding tot debat en het bedenken van alternatieven. Hoe deed men dit eerder in Amsterdam? MaartenJan Hoekstra gaat het na, en Freek Schmidt toont ‘Zanstra’s alternatief voor het aup’ in Getekende kritiek.      

204 p. | paperback | 23 x 22 cm | geĂŻllustreerd | vormgeving Roger Willems isbn 978 94 6004 407 6 | nur 648 | â‚Ź24,50 | leverbaar

Kerntaak van de stedenbouwkunde is het ontwerp van de stadsplattegrond, waarmee de indeling van het grondgebied in openbare en private gronden wordt vastgelegd. Daarbij spelen ontwikkelingen in het programma en het ruimtegebruik van de stad een rol, wordt de openbare ruimte ontworpen en ingericht, en worden regels voor het bouwen geformuleerd. Deze onderdelen van het stedenbouwkundig werk moeten in relatie worden gezien met de bewerking van het grondgebied: wat betekent een uitbreiding of verandering van een stad? Stedenbouw biedt een overzicht van de grondslagen van de stedenbouwkundige discipline en behandelt de relevantie ervan voor de 21e eeuw. Gebaseerd op eeuwenlange ervaring, traditie en actuele praktijk van de Nederlandse stedenbouwkunde, maar relevant tot ver over de grenzen. Stedenbouw verschijnt in samenwerking met Uitgeverij Boom. Ook in het Engels: Urbanism. Fundamentals and Prospects isbn 978 9o 2442 570 9 | ca. â‚Ź44,95

   

    

ca. 480 p. | paperback | 20 x 25 cm | rijk geĂŻllustreerd in kleur

vormgeving Studio Maud van Rossum | isbn 978 90 2440 923 5 | nur 688 ca. â‚Ź42,95 | december


42 ¡ recent verschenen

Blijvend in prijs verlaagd â‚Ź14,50

Jack van der Weide & Alfred Boland Inktvingers

Alston W. Purvis Goed fout

De stencilkunst van knust 1983-2019

Grafische vormgeving in Nederland, 1940-1945

Het Nijmeegse kunstenaarsinitiatief knust werd opgericht in 1983. Het kwam voort uit de kraak- en punkbeweging en maakte internationaal naam met opvallende, geheel originele stencilkunst. knust opereerde tussen 1983 en 1987 vanuit het kleurrijk beschilderde kraakpand De Westland en verhuisde vervolgens naar de huidige locatie: Extrapool. Onder die naam ontwikkelde zich ook een podium en productiehuis op het gebied van kunst, muziek en drukwerk, met een centrale rol voor stencilwerkplaats knust. Jack van der Weide beschrijft in Inktvingers de geschiedenis van een uniek kunstfenomeen met internationale allure. Samen met Alfred Boland reconstrueert hij de beginjaren van knust en volgt hij de lange weg van amateuristische obscuriteit naar gerenommeerd, wereldwijd erkend meesterschap.

Tijdens de bezettingsjaren werkten verscheidene ontwerpers en drukkers voor de Duitse autoriteiten of de nsb. Tegenover deze collaborateurs stonden vakgenoten die verzetsuitgaven verzorgden. Dit boek gaat over vormgeving en propaganda aan weerszijden van de scheidslijn tussen ‘goed’ en ‘fout’. Bezetter en verzet maakten gebruik van grafische wapens – de eerste om de Nederlanders zijn wil op te leggen, het tweede om hen te mobiliseren. Tijdgenoten die tegengestelde keuzes maakten, worden tegenover elkaar geplaatst. De tweedeling illustreert de dilemma’s waarmee vormgevers – en in ruimere zin alle Nederlanders – tijdens de bezettingsjaren werden geconfronteerd.

‘knust is eigen, op een onbepaalde manier, en Inktvingers is daarvoor in tekst en beeld een geslaagd monument.’ – Extaze

‘Goed fout toont uitstekend dat de oorlog veel contrastrijke grafische kwaliteit heeft opgeleverd. Het poĂŤtische van de verzetters lijkt door de tijd alleen maar aan kracht te hebben gewonnen.’ – Bob Witman, de Volkskrant  

  

    

     

208 p. | paperback | 24 x 28 cm | geĂŻllustreerd in kleur

vormgeving Alfred Boland | isbn 978 94 6004 431 1 | nur 640 | ₏25,–

256 p. | gebonden | 21 x 27 cm | geĂŻllustreerd in kleur | vormgeving Cees de Jong i.s.m. Asher Hazelaar | isbn 978 94 6004 213 3 | nur 689 | â‚Ź14,50

> tentoonstelling Design van het Derde Rijk van 8 september 2019 tot 9 januari 2020 in Design Museum Den Bosch


recent verschenen · 43

Ewout van der Knaap & Cees Koster (red.) Teksten in beweging Over vertaling, vertalers en literatuur

Literaire teksten zijn altijd in beweging, circuleren, nemen lezers bij de hand om ze een blik buiten hun eigen grenzen te bieden en worden door lezers bij de hand genomen om hún culturele en talige grenzen te overschrijden en elders ondergebracht te worden. Deze bundel brengt opstellen en literaire teksten bijeen waarin getuigenissen, geschiedenissen en culturele en literaire wisselwerking rond tekstuele mobiliteit in beeld worden gebracht. De theorie van vertaling en vertaalwetenschap, de vertaalgeschiedenis, de vertaalkritiek, de vertaaldidactiek en poëzievertaling krijgen bijzondere aandacht. Teksten in beweging markeert tevens het afscheid van Ton Naaijkens als hoogleraar Duitse letterkunde alsmede Vertaalwetenschap aan de Universiteit Utrecht. ‘Een ruime en enthousiasmerende staalkaart waarin iedereen ontdekkingen kan doen.’ – Erik de Smedt, Filter

 

Pieter R. Adriaens, Roland Breeur, Lode Lauwaert en Stéphane Symons (red.) Orde scheppen Essays over liefde en lijden

De invloed van het denken van Paul Moyaert is zeer groot. Daarom wil Orde scheppen hulde brengen aan deze filosoof en zijn intellectuele bezetenheid. De thematische diversiteit van het boek weerspiegelt de biodiversiteit van Moyaerts eigen werk, die met enig geweld tot drie grote thema’s of domeinen kan worden herleid: wijsgerige antropologie, psychopathologie en religie. Onderwerpen zijn: het symbolische, de liefde, uchronie, de echtheid van beelden, en poëzie; de afstemming bij jongvolwassenen met een meervoudige handicap, homoseksualiteit bij vrouwelijke adolescenten, en Kant en Foucault; en ten slotte de hardnekkigheid van religie, christelijke ascese, de vele gezichten van Kierkegaard, Franciscus van Assisi, en de oorlogsdagboeken van Hans Keilson. Met bijdragen van Renée van Riessen, Rudolf Bernet, Arnold Burms en Herman De Dijn, Roland Breeur, Gerbert Faure, Tomas Geyskens, Lut De Rijdt, Philippe Van Haute, Patrick Vandermeersch, Herman Westerink, Paul van Tongeren, Jeffrey

 Bloechl en Paul Cortois.

     

      

280 p. | paperback | 14 x 22 cm | vormgeving Martien Frijns

ca. 256 p. | paperback | 14 x 22 cm | vormgeving Martien Frijns

isbn 978 94 6004 444 1 | nur 616 | €22,50

isbn 978 94 6004 469 4 | nur 730 | ca. €24,50 | oktober


44 ¡ recent verschenen

Nederlandse Boekhistorische Vereniging

Lucretia van Merken Jacob Simonszoon de Rijk

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 26/2019

Treurspel

In het voorjaar van 2019 verscheen de 26e editie van het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, met dit jaar als thema ‘Boek en beeld’. De relatie tussen boek, tekst, typografie en beeld wordt in deze jaargang uitgebreid onderzocht, vanuit zeer wisselend perspectief. Boek en boek­illustratie worden zo belicht van de middeleeuwen tot het heden. Met speciale aandacht voor prenten, atlassen, houtsneden, kinderboekillustraties, strips en nog heel veel meer. Daarnaast biedt het jaarboek zoals gebruikelijk een reeks stevige artikelen van uiteenlopende aard, onder andere over drukken van Bredero en over Haarlemse meesterproeven uit de achttiende eeuw.

In 1774 publiceerde de dichteres Lucretia Wilhelmina van Merken een opzienbarend toneelstuk: Jacob Simonszoon de Ryk. Daarin belandt De Rijk in Spaanse gevangenschap en wordt hij het middelpunt van ingewikkelde diplomatieke onderhandelingen. Dankzij zijn moed en volharding weet hij vrij te komen, samen met zijn vier medestrijders. Deze heldhaftige episode uit de Tachtigjarige Oorlog sloeg zo goed aan, dat het treurspel nog vele malen werd opgevoerd. Het was een kassucces. Deze nieuwe, herspelde editie (door Lotte Jensen en Tommie van Wanrooij) verschijnt ter gelegenheid van de 230e sterfdag van Lucretia van Merken. Tijdgenoten roemden haar dichterlijk talent en betitelden haar als ‘het wonder van Europa’. Ze kan met recht de vrouwelijke Vondel van de achttiende eeuw worden genoemd. ‘Een mooie nieuwe uitgave om Lucretia van Merken uit de vergetelheid te halen.’ – De Taalstaat

  

 

    

     

232 p. | paperback | 16 x 23 cm | geĂŻllustreerd, deels in kleur

160 p. | paperback | 14 x 22 cm | vormgeving omslag Martien Frijns,

vormgeving Martien Frijns | isbn 978 94 6004 432 8 | nur 615 | â‚Ź29,50

binnenwerk tat zetwerk | isbn 978 94 6004 437 3 | nur 621 | â‚Ź16,95


recent verschenen · 45

Koen Peeters Romeins dagboek

Thomas Verbogt Vlammen boven de rivier

Frans Kellendonklezing 2019

Nijmegen viert Nijmegen

Koen Peeters dwaalde een maandlang in Rome rond, bezocht catacomben en relikwiekerken. Die kerken van Rome, ze zijn even barok en verguld als Frans Kellendonks taal. Maar Peeters zocht iets anders: wat maakt dat mensen de vreemde beweging maken van overgave aan het geloof? Geen betere plek ter wereld om het heilige te onderzoeken, net als het ‘oprecht veinzen’, zoals Kellendonk het ironisch noemde. Het is een bekende methode van Koen Peeters: de plaats bezoeken – hij spreekt van fouilleren – om de bijzondere sfeer, geschiedenis en verhalen te vatten. Peeters gelooft alvast in de genius loci, de ‘plaatsgeest’ van Rome. Hij vond er parallellen tussen priesters, sjamanen en kunstenaars.

Kun je je geboortestad wel verlaten? Thomas Verbogt ging eind jaren zeventig uit Nijmegen weg, maar de stad bleef in zijn hart. Hij schreef er bijvoorbeeld over in het bij Vantilt verschenen Herfst in het oosten. En zodra het in zijn romans over het paradijs van zijn kindertijd gaat, is Nijmegen altijd het decor. Bovendien is hij al ruim dertig jaar dagelijks columnist van De Gelderlander. In de zomer van 2018 was Nijmegen weer veel in zijn leven. Op verzoek van de organisatie van de Vierdaagsefeesten schreef hij in de wandelweek iedere dag een stukje en hield hij drie keer een lezing – bij de aftrap van de Vierdaagse en ook in die week zelf – over Nijmegen als inspiratiebron, en kort daarna over Nijmegen als Green Capital. Al deze teksten zijn in Vlammen boven de rivier gebundeld. En zoals altijd gaat het dan over de sfeer van de stad, over het licht en over de verhalen die op onthulling wachten.

 

 

     

     

40 p. | paperback | 14 x 22 cm | vormgeving omslag Mijke Wondergem,

72 p. | paperback | 12 x 19 cm | vormgeving Martien Frijns

binnenwerk Martien Frijns | isbn 978 94 6004 416 8 | nur 620 | €9,95

isbn 978 94 6004 440 3 | nur 325 | €12,50


46

Filter

Wilfried Uitterhoeve Oranjesingel 42

Ruud Abma Een zaak van lange adem

Van aristocraten, corpsstudenten, soldaten, mensagangers, activisten en een reurig cultuurcentrum

Hoe een Nijmeegs boekenimperium de studentenbeweging overleefde

Het grote pand aan de Oranjesingel 42 heeft in de loop van de 20e eeuw onderdak geboden aan een bijzondere reeks gebruikers: een jonkheer; een advocaat; een studentencorps (nsc); een sociÍteit (Roland); een Wehrmachtsheim; een ymca; een mensa; een Trefcentrum; een grond­ raad (de usn); een actiecentrum; een nachtkroeg; een drukkerij (ssn); een politiek-cultureel centrum (O42) voor film, theater, muziek en debat, tot aan de liquidatie van O42 in 2000. Voor vele duizenden studenten en jongeren is dit pand het bruisende centrum van hun bestaan geweest. En daarmee is het een spiegel geweest van het veranderende cultureel en politiek klimaat in Nijmegen. Een verwonderde terugblik.

In 1969 werd vanuit de toenmalige studentenbeweging in Nijmegen een klein, links imperium opgezet, bestaande uit een uitgeverij (sun), een drukkerij (ssn) en – iets later – een boekhandel (De Oude Mol). Alle drie overleefden ze de studentenbeweging van die jaren met meer dan drie decennia. Ze voorzagen in een behoefte maar hielpen die ook creĂŤren, op geheel eigen wijze. Hun lotgevallen zijn niet los te zien van de gedaantewisselingen die de universiteit in die periode doormaakte: de democratisering van de professorenuniversiteit rond 1970 en vervolgens de sluipende omvorming tot de ‘ondernemende universiteit’ die in de studentenacties van de late jaren zestig al werd voorzien. In Een zaak van lange adem schetst Ruud Abma niet alleen de voorgeschiedenis van dit initiatief maar ook de betekenis ervan voor de politiekintellectuele cultuur van de daarop   volgende decennia.

  

64 p. | geĂŻllustreerd in kleur | vormgeving Martien

     

     

160 p. | paperback | 17 x 22 cm | vormgeving Brigitte

128 p. | paperback | 17 x 22 cm | vormgeving Brigitte

Slangen & Bas Reijnen | isbn 978 94 6004 433 5 | nur 693 â‚Ź19,50

Filter is het Nederlandstalige podium waar open, onbekommerd en onorthodox van gedachten wordt gewisseld over vertalen en vertalingen. Het tijdschrift is er voor iedereen die zich op welke manier dan ook voor het verschijnsel ‘vertaling’ interesseert: voor vertalers ĂŠn theoretici, voor doeners ĂŠn denkers.

Slangen | isbn 978 94 6004 434 2 | nur 680 | â‚Ź19,50

Frijns | jaarabonnement ₏34,50 | studenten ₏19,50 los nummer ₏10,– | verschijnt viermaal per jaar jaargang 26

De Boekenwereld Blad voor Bijzondere Collecties

De Boekenwereld is een boeiend en gevarieerd tijdschrift voor iedereen die interesse heeft in het oude en moderne boek en de prentkunst. Zowel liefhebbers, antiquaren als wetenschappers en verzamelaars worden op hun wenken bediend door de talrijke wetenschappelijke en meer journalistiek getinte artikelen, die bovendien prachtig geĂŻllustreerd zijn. 96 p. | geĂŻllustreerd in kleur | vormgeving Joseph Plateau | jaarabonnement â‚Ź41,50 | studenten

â‚Ź31,50 | buitenland â‚Ź51,50 | los nummer â‚Ź12,50

verschijnt viermaal per jaar | jaargang 35


aug aug sep sep sep sep sep okt okt okt okt okt okt nov nov nov nov nov nov nov nov dec

nieuw

recent verschenen

Wies van Leeuwen & Jos Joosten, Het Canisius College 24

Monique F.A. Dickhaut, Arcadië voorbij 22

Paul Moyaert, Hoe schizofrenie zich redt 18

Dries van Agt, Palestina in doodsnood 10

Mieke Bal, Het geel van Marcel Proust. Over denkbeelden en beelddenken 11

Jan Wim Buisman, Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis 30 Wilfried Uitterhoeve, De zaak Oldenbarnevelt 31

Michel Dijkstra, In alle dingen heb ik rust gezocht 8

Antonio Gramsci, Alle mensen zijn intellectuelen 32

Leo van Bergen, Pro Patria et Patienti 20

Els Kloek (sam.), 1001 vrouwen - Combinatiepakket 4

2e druk

Els Kloek, Vrouwen en kinderen eerst 5

aug sep okt okt nov nov dec

Donald Loose, Over vriendschap. de praktische filosofie van Kant 34

Stéphane Symons, De kunst van het vergeten 19

Michael Riemens, ‘Majesteit, U kent het werkelijke leven niet’ 35

Tymen Peverelli, De stad als vaderland 15

Gerard Groeneveld, Hitlers jongste hoop 35

Ernst van den Bogaart, Vreemde verwanten 3

Jos W.L. Hilkhuijsen, Hermanus Willem Koekkoek (1867-1929) 36

Pieter R. Adriaens (red.), Orde scheppen. Essays over liefde en lijden 43

Pieter Huistra, Bouwmeesters, zedenmeesters 36

Paul Begheyn sj, De Nederlandse jezuïeten 13

Mathijs van de Waardt, De man van 1848. Dirk Donker Curtius 37

Hannah Laurens, De rede: bron van geluk voor iedereen 17

Bob Jongschaap, Martinus Nijhoff N.V. (1853-2002) 37

Chris van der Heijden, Grijs verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog 7

Robert-Jan Wille, Mannen van de microscoop 38

Babke Aarts (e.a.), Limburgensia. De schatten van Schillings 22

H. Marsman, Groots en meeslepend 38

Jaap Evert Abrahamse, Historische atlas van Amersfoort 23

Cor van der Heijden, Anton Schellens (1887-1954) 39

Joost Rosendaal, Oorlog in Gelderland 6

Het Berchmanianum. Van studiehuis tot academiegebouw 39

Rens Smid, Speculanten en revolutiebouwers 16

Over Holland 20 41

Paul Consten, I.D. Fransen van der Putte [1822-1902] 12

Jack van der Weide & Alfred Boland, Inktvingers 42

Historische vereniging Numaga, Jaarboek 2019/66 40

Ewout van der Knaap & Cees Koster (red.), Teksten in beweging 43

Bijdragen en Mededelingen Gelre, Historisch jaarboek voor Gelderland 40

Nederlandse Boekhistorische Vereniging, Jaarboek 26/2019 44 Lucretia van Merken, Jacob Simonszoon de Rijk. Treurspel 44 Koen Peeters, Romeins dagboek 45

Paul Claes, Wie zei dat? 500 historische oneliners 9

Thomas Verbogt, Vlammen boven de rivier 45

Carolina Lenarduzzi, Katholiek in de Republiek 25

Ruud Abma, Een zaak van lange adem 46

Bart Janssen, De pijn die blijft 21

Wilfried Uitterhoeve, Oranjesingel 42 46

Bart Janssen, Het verdriet van Nijmegen 1940-1945 21

Paul van der Steen, De ongehoorde helft 48

Pierre Rosanvallon, De democratie denken 26

Rob van Putten (e.a.), Historische atlas van Tilburg 26

overig

Jos A.A.M. Biemans, Boeken voor de geleerde burgerij 24

Els Kloek (sam.), 1001 vrouwen in de 20ste eeuw 4

Han Meyer (e.a.), Stedenbouw. Kern en perspectieven 41

tijdschriften nieuw

3e druk

Els Kloek (sam.), 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis 4

3e druk

Mark van Ostaijen, Wij zijn ons. Een kleine sociologie van grote denkers 10

De Parelduiker 29

De Boekenwereld 46

2e druk 4e druk

historische atlassen 23

Historische atlas van Alkmaar

Historische atlas van Amersfoort Historische atlas van Delft

bekroond nominatie nominatie nominatie 2e druk

Willem Huberts, In de ban van een beter verleden 14 Paul Moyaert, Opboksen tegen het inerte 18 Craig Harline, Jacobs vlucht 25

Lennert Savenije, Collaboratie en verzet 27

Maarten Hell, De Amsterdamse herberg 1450-1800 27 Carla Hoetink, Macht der gewoonte 28

Merijn Oudenampsen, De conservatieve revolte 28

Michiel Korthals, Goed eten. Filosofie van voeding en landbouw 30

Historische atlas van Deventer

2e druk

Anton van der Lem, De Opstand in de Nederlanden 1568-1648 31

Historische atlas van Kennemerland

2e druk

Gert-Jan van der Heiden, Het uitschot en de geest 33

Historische atlas van het Rivierenland Historische atlas van Schiedam nov

Joost Rosendaal, De bevrijding in beeld 6

Paul Moyaert, Schizofrenie. Een filosofisch essay over waanzin 18

Filter 46

nov

Jeroen Linssen, Hebzucht 33

Herman Westerink, De lichamen en hun lusten 34

Willem Huberts, Er moest iets nieuws komen! 14

eerder aangeboden, nog te verschijnen aug

Marc De Kesel, Het münchhausenparadigma 32

Historische atlas van Tilburg 26 Historische atlas van Venlo

Nieuwe Historische atlas van Nijmegen

Bart Leeuwenburgh, Het noodlot van een ketter 33 Alston W. Purvis, Goed fout 42

Marita Mathijsen, Historiezucht 48


Maand van Geschiedenis 2019 Zij/Hij

Uitgeverij Vantilt Postadres Postbus 1411 6501 bk Nijmegen Bezoekadres St. Annastraat 99 6524 ek Nijmegen t 024 360 22 94 e info@vantilt.nl

‘Historisch gezien komen vrouwen in het publieke leven net kijken. Dat wordt soms pijnlijk duidelijk in De ongehoorde helft.’ – nrc Handelsblad

‘Relevant, leesbaar en mooi uitgegeven.’ – Nederlands Dagblad

www.vantilt.nl Pers en publiciteit Kasper Bockweg t 024 329 78 63 e promotie@vantilt.nl Vertegenwoordiging in Nederland Joachim Dongus Prinses Catharina Amalialaan 116 3708 zs Zeist m 06 13 53 63 49 e verkoop@vantilt.nl

‘Van der Steen toont de “barricades” en “vooroordelen” waarmee vrouwen te maken kregen en die ook vandaag de dag nog een rol spelen in het politieke systeem. Hij legt daarbij een boeiend en ook pijnlijk krachtenveld bloot.’

levering via cb

– De Nederlandse Boekengids

Linda Vandermeulen

Vertegenwoordiging en

verspreiding in Vlaanderen Uitgeverij Pelckmans Brasschaatsteenweg 308 2920 Kalmthout verkoop t +32 (0)478 22 67 90 e linda.vandermeulen@pelckmans.be promotie Eva van Ootegem t +32 (0)3502 1915

isbn 978 94 6004 413 7 | paperback | geïllustreerd | 156 p. | €19,95

e eva.van.ootegem@

pelckmansuitgevers.be Vertegenwoordiging en verspreiding

Van de auteur van het Essay van de Maand van de Geschiedenis 2019

buiten de Benelux Idea Books

Nieuwe Herengracht 11 1011 rk Amsterdam t +31 (0)20 622 61 54 e idea@ideabooks.nl

‘Mathijsen is een voortreffelijke en aanstekelijke gids voor de negentiende eeuw.’ – Trouw ‘De negentiende eeuw is geen eeuw om opgewonden van te raken, behalve als Marita Mathijsen erover schrijft.’ – Carel Peeters, Vrij Nederland

Vormgeving prospectus Mijke Wondergem, Baarn Omslagbeeld De val der opstandige engelen, aquarel door Edward Dayes, 1798. Collectie Tate, Londen Uit het boek van Jan Wim Buisman, Onweer, zie p. 30 Auteursportret Mieke Bal - Lena Verhoeff Els Kloek - Monique Kooijmans

Blijvend in prijs verlaagd €14,50

‘Prachtig uitgegeven, fraai geïllustreerd en heerlijk vrij, los en avontuurlijk geschreven door iemand die letterlijk alles weet van die tijd en er zichtbaar plezier aan beleeft ons te laten delen in die kennis.’ – Koen Eykhout, Dagblad de Limburger (*****)

Joost Rosendaal - Stef Verstraaten Mark van Ostaijen - Dolph Cantrijn Paul Begheyn - Georg Arnhem Op de hoogte blijven? Volg Uitgeverij Vantilt op Facebook en Twitter of meld u via www.vantilt.nl aan voor de nieuwsbrief.

facebook.com/UitgeverijVantilt

@VantiltNijmegen www.vantilt.nl isbn 978 94 6004 144 0 | paperback | geïllustreerd | 512 p. | €14,50

Profile for Vantilt

Vantilt Najaarscatalogus 2019  

Vantilt Najaarscatalogus 2019  

Profile for vantilt