Page 1

ПОСТ- РЕЛІЗ

Мирні зібрання: діалог з владою розпочато У Всеукраїнськомупресцентрі Українськогонаціонального інформаційногоагентстваУКРІНФОРМвідбувсякруглийстіл на тему «Свободамирнихзібрань. Європейськіпринципита українська практика», організований Всеукраїнською Ініціативою «За мирний протест!» (організацією-учасницею якого є ФРІ) та Національним Демократичним Інститутом США. Під час обговорення відомі правозахисники, громадські активісти та політики, представники Міністерства внутрішніх справ України, судді адміністративних судів та представникиЗМІ розпочалидіалогщодотакої важливоїтеми, як фундаментальнеправо насвободумирнихзібрань. Під час обговорення секретар ПленумуВищогоадміністративного судуУкраїни, суддя МихайлоСмоковичзаявив, що не погоджуєтьсяз багатьмарішеннямиукраїнськихсудів, які омежувалисвободумирних зібрань. А такожпогодився на пропозицію громадських організацій залучити громадськість у процес узагальнення практики та напрацювання відповідних рекомендацій суддям з розгляду справ про обмеження права на свободу мирнихзібрань.ГотовірекомендаціїмаютьбутизатвердженіпостановоюПленуму. Заступник начальника ВЗГ ГУ МВС України в місті Києві Володимир Дмитренко та представникМВСУкраїниІгорШашкінтакожвиразилисвоюготовністьвестиперемовини з громадськістю для покращення ситуації зі свободою мирних зібрань в Україні. Вони погодилися з рекомендаціями громадськості щодо вдосконалення нормативноправової бази МВС, яка стосується реалізації права на свободу мирних зібрань, і висловили побажаннявключитисяв процесрозробкизаконопроекту"Промирнізібрання", якийзараз провадятьправозахисники. В обговоренні взяли участь заступник керівника Головного управління з питань конституційноправової модернізації Адміністрації Президента Віталій Кулик, суддя Київського апеляційного адміністративного суду Юлія Ісаєнко, заступник Голови Окружного адміністративного суду м.Києва Валерій Кузьменко, суддя Київського окружного адміністративного суду Андрій Волков, члени громадських рад при МВС України та Головному управлінні МВС України в місті Києві, директор Національного демократичногоінститутуСШАв Україні Крістіна Вілфор, відомі правозахисники, члени громадськихорганізаційтарухів, молодіполітики. Круглийстіл у Києві розпочавсеріюобговореньу різнихрегіонахкраїни. Наступнізаходи відбудутьсязатакимграфіком: •

Рівне,16.02, 14:00, УМВСвРівненськійобл., вул.Хвильового,2;


• • • •

Харків,21.02, 11:00, ГО«Поступ»,просп.Леніна,2; Донецьк,01.03, 11:00, Пресклуб ,вул.Овнатаняна,4, оф.205; Луганськ,14.03, 11:00, Міськвиконком,вул.Пушкіна,8, 2-ийкорпусміськвиконкому; Севастополь,22.03, 11:00, готель«Зюйд»,вул.4-таБастіонна,28.

ВсеукраїнськаІніціатива «За мирний протест!» об’єдналаорганізації та активістів, котрі вже не перший рік займаються проблематикою мирних зібрань: Інститут «Республіка», Центрдослідженнясуспільства, ВМГО «ФундаціяРегіональнихІніціатив», Кіровоградська обласна громадська організація «Комітет відновлення історичної справедливості», Громадянський рух «Відсіч», Запорізька обласна громадська організація «Народний захист», Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, Молодіжна правозахиснагрупаХарків , КарпатськеАгентствоПравЛюдини «Вестед», Правозахисний центр «Поступ», Хмельницький обласний центр молодіжних ініціатив, Кримський правозахиснийцентр «Дія», Центргромадянськихсвобод. МетаВсеукраїнської ініціативи «За мирний протест !» - захист права на мирні протестив Україні та розвиток загальнонаціональноїмережі, котравключатимеу себеактивістівтаорганізації, які готові відстоюватиправонамирнізборивУкраїні. Задодатковоюінформацієюзвертайтесьзател.: +380976555576(ОленаЛітвішко) 09.02.2012 Відео- Громадськийпростір ВІДЕО: ЧленГромадськоїрадиприМВСМихайлоКаменєвпродії міліції

ГромадськаактивісткаКатеринаЧепурапродії міліції

postrelease_freedom  
postrelease_freedom  

ПОСТ-РЕЛІЗ Мирні зібрання: діалог з владою розпочато

Advertisement