__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

En värld utan hälsa och säkerhet

Om det inte längre fanns några regler, hur skulle världen förändras? Skulle vi känna oss säkra på jobbet? Svaret är definitivt nej. Det kanske inte ligger högst på din att-göra-lista, men riskhantering är viktigt för att kunna upprätthålla en säker, glad och blomstrande arbetsmiljö. Staples Business Advantage har tillsammans med Fellowes, leverantör av kontorsprodukter, tittat djupare på hälsan och säkerheten på arbetsplatsen. Under samarbetet granskade vi den europeiska arbetskraften och fann att runt 60% jobbar över åtta timmar om dagen, med mindre än två avbrott från datorn. Utöver det medger 70% av de anställda att de jobbar i dåliga arbetsmiljöer, så det är inte konstigt att folks hälsa står på spel. Oavsett vilken sorts verksamhet du driver finns alltid risken att dina anställda råkar ut för något som äventyrar deras hälsa. Din arbetsplats utsätter personalen för alla möjliga problem, allt från olämplig arbetsutrustning till skadliga substanser, för att inte tala om psykiska sjukdomar såsom stress.

Den här guiden går igenom alla anledningar till varför hälsa och säkerhet spelar en så stor roll i den moderna företagsvärlden och erbjuder handlingsbara tips för arbetsmiljön.

1


Värdet av hälsa, säkerhet och riskhantering i arbetsmiljön Som arbetsgivare är det din uppgift att se till att din personal vet allt de behöver om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Men det finns otaliga andra förmåner med att implementera ordentlig riskhantering på företaget – produktivitet, effektivitet och allmänt välmående bland personalen kan också få ett välbehövligt lyft med hälso- och säkerhetsregler. Även med de regler som redan finns etablerade har studier kommit fram till att 24% av europeiska anställda tror att jobbet äventyrar deras hälsa och säkerhet. Det understryker inte bara värdet av att implementera riskhantering, utan du måste också kontinuerligt förbättra din standard. Bara i Storbritannien gick 27.3 miljoner arbetsdagar förlorade det senaste året som ett resultat av arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall.

Många länder i Europa gör regelbundet riskbedömningar när det gäller hälsa och säkerhet, och 95% av arbetsplatser i Italien, 92% i Storbritannien och 90% i Spanien vill försöka utveckla sina nuvarande strategier. Även om många associerar problem orsakade av hälsa och säkerhet med fysiska skador lutar trenden för den europeiska arbetskraften faktiskt mer mot psykiska problem. Av 100 000 anställda i Europa drabbas 1.5 av en livshotande skada. Antalet anställda som tar ledigt från jobbet på grund av

arbetsrelaterade skador är också lågt: bara 0.7% av polska arbetare tar ledigt från att ha skadat sig. Siffran stiger något i Storbritannien (1.4%) och Frankrike (3.1%) . Dock är frånvaro på grund av stress mycket vanligare. I Europa lider i genomsnitt 22% av anställda av stress – den totala ekonomiska kostnaden når otroliga 20 000 miljoner euro.

2


Det verkar dock som att de europeiska företagen vill försöka minska ner på stressen för sina anställda. Över hälften av företagen i Storbritannien (60%) och Italien (50%) har börjat introducera handlingsplaner menade för att förebygga arbetsrelaterad stress. Granskning har visat på att det är företagen med handlingsplaner (proaktiva och reaktiva) som fortsätter ligga steget före, med avsevärt färre sjuklediga dagar per år. Det är där riskhantering kommer in i bilden. En riskhanteringsplan låter dig planera för variabler som kan påverka företaget. Oavsett om det gäller hur mycket pengar som läggs ut på frånvaron eller om ett olycksfall sker på arbetsplatsen är det absolut nödvändigt för företagets framtid att vara förberedd.

3


Få andra att ändra uppfattning Säkerhet berör alla. Det är bra för dig, bra för din personal och bra för verksamheten. Det kan vara svårt att ändra anställdas uppfattning om riskhantering, men det finns metoder du kan använda för att öka medvetenheten om hälsa och säkerhet och ändra deras attityder för gott.

Här har du några saker du kan göra: 1. Påminn dem om förmånerna

Ett av de enklaste sätten att få dina anställda att hålla sig till hälso- och säkerhetsregler är genom att visa dem vad de vinner på det. Betona att det kan hjälpa dem övervinna stress, minska risken för arbetsrelaterade skador och göra alla anställda gladare och friskare på jobbet. På det sättet förstår de förhoppningsvis bättre varför hälsa och säkerhet är en så viktig del av den moderna företagsvärlden och att det är för deras eget bästa.

2. Visa att du är förberedd

Satte du nyligen en riskhanteringsplan i verket? Dela den med din personal. Genom att berätta om de åtgärder du tagit ifall något oväntat skulle hända försäkrar du dem om att de kan känna sig trygga på jobbet – och då kommer det inte ses som ”extra arbete”. Detsamma kan sägas om hälsa och säkerhet; din personal kommer att engagera sig mer med din plan om de vet att du är beredd för eventuella risker.

3. Sprid ordet vidare (om och om igen)

Oavsett om det är en ny policy för våta golv eller vilken hållning som passar bäst vid skrivbordet kan det göra stor skillnad att sprida informationen vidare – och varför det är så viktigt – för att uppmuntra till ändring i din kontorsmiljö. Dina anställda kan inte komma ihåg varje liten detalj, så se till att göra det så enkelt du kan för dem och påminn dem om de börjar glömma. Ju mer du delar med dig av ditt budskap, desto lättare blir det att ändra dina anställdas uppfattning.

4. Börja om på nytt

Nya idéer kan markera en nystart. När du introducerar dina nya regler på kontoret kan du se det som att starta en helt ny kontorskultur. Med större ansvar på dina axlar kan du börja om på nytt med en ny inställning gentemot att hantera din arbetskraft och arbetsmiljö.

4


Hur du tillämpar hälsa och säkerhet Att hålla höga hälso- och säkerhetsstandarder i arbetsmiljön kan verka som en jobbig uppgift, men det är viktigt att implementera en väl uttänkt strategi som tar hand om dina anställda. Din plan måste ta hänsyn till det som är viktigt i kontorslivet genom att erbjuda en ergonomisk och hygienisk miljö, både när det gäller kök och toalett samt själva arbetsplatsen. För att hjälpa dig tillämpa en ny hälso- och säkerhetskultur i ditt företag har Staples Business Advantage tagit en titt på de kärnområden som måste förbättras och produkterna som kan ge dig en hjälpande hand.

Håll gemensamma områden rena Under vårt samarbete med Fellowes upptäckte vi att 64% av deltagarna i vår undersökning jobbade i dåliga förhållanden utan någon riktig städrutin - något som måste tacklas när du uppmuntrar till hälsa och säkerhet. Att fylla skåpen med lämpliga rengöringsmedel och verktyg för att hålla köket och toaletterna rena är en bra början, men kör inte på en enda produkt som ”kan allt”.

Här är vad du behöver:

Flytande diskmedel för rengöring av muggar, bestick och tallrikar.

Flera trasor och tvättsvampar.

Tvålpump med flytande tvål – välj en av Staples egna eller en Brighton Professional-produkt.

Handdukar eller pappershanddukar underlättar för dina anställda att torka sina händer och minskar risken för halka från vatten på golvet.

5

Mopp och hink – se också till att du har en varningsskylt för våta golv.

Sopborste – lämplig för att städa undan smuts och skräp.

Antibakteriella blekmedel, servetter och sprejer som kan tackla specifika problemområden.


Ta hand om din arbetskraft Staples Business Advantage och Fellowes gemensamma forskning fann att mer än hälften (52%) av deltagarna hade dålig hållning vid skrivbordet. Dålig hållning kan ha en väldigt negativ påverkan på dina anställda, men det finns enkla och effektiva steg mot att förbättra den. Du kan erbjuda din personal åtskilliga stöd för att de ska kunna sitta bekvämare vid skrivbordet. Genom att ge dem ryggstöd till kontorsstolarna tvingas de inte sitta hopsjunkna eller luta sig framåt när de arbetar, och det uppmuntrar till bättre hållning. Handleds- och handstöd kan förebygga muskel- och skelettsjukdomar från onaturliga ledpositioner, så se till att ha med dessa på din ergonomiska checklista. Vi fann också att 42% av anställda arbetar med en laptop i knät vid något tillfälle, så att erbjuda dem skydd mot värmen som genereras av datorn är en bra idé.

Det är inte bara utrustning och tillbehör som kan hjälpa dig med hälsa och säkerhet i arbetsmiljön – se till att du har gott om desinfektionsmedel runtom på arbetsplatsen så att dina anställda regelbundet kan tvätta händerna och minska mängden bakterier som sprids på kontoret. Då 61% av anställda jobbar i över åtta timmar och tar mindre än två avbrott från skärmen, varje dag kan du uppmuntra din personal till att ta en paus då och då för att återhämta sig innan de återgår till arbetet.

6


Slutsats

Hälsa och säkerhet spelar en viktig roll i dagens företagsvärld. Vi behöver det i arbetsmiljön – inte bara för att hålla våra anställda friska, utan också för att de ska må bra, arbeta effektivt och fortsätta vara produktiva. Tillsammans med riskhantering kan hälsa och säkerhet hjälpa dig att nå dina affärsmål och visa upp för världen att du, som chef, tar lika bra hand om din verksamhet som din arbetskraft.

Genom att följa stegen i den här guiden kan du enkelt implementera hälso- och säkerhetsregler som gynnar dina anställda. Skapa ledare inom företaget som kan hjälpa dig att driva ett effektivt, hygieniskt och tryggt kontor, så blir hälsa och säkerhet inte lika svårt som du kanske tror.

Källor: • http://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys • http://www.hse.gov.uk/statistics/ • http://www.hse.gov.uk/statistics/european/european-comparisons.pdf • https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/TE-81-08-478-EN-C_OSH_in_figures_stress_at_work

7

Profile for Staples

Staples Business Advantage - Risk-management SE  

A world without Health & Safety

Staples Business Advantage - Risk-management SE  

A world without Health & Safety

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded