__MAIN_TEXT__

Page 1

November 2018

Yrkesmässig frustration

Sveriges kontorspersonal på bristningsgränsen


Några ord från

Den där känslan. När allt känns möjligt, trots att det är måndag. När skrivaren bara skriver ut. När de småsaker som du behöver gör de stora saker du planerar möjliga. När du är superfokuserad, när du gör skillnad, eller när du känner att du har full kontroll, trots att det kanske inte är riktigt så. När allt bara flyter på. Det är den känslan som kontorspersonal längtar efter. Men det är också den känslan som, enligt vår studie, många måste kämpa för att uppnå. Vad blir resultatet? Höga frustrationsnivåer på arbetsplatsen, eller snarare yrkesmässig frustration, över hela Sverige. Den här senaste forskningsrapporten från Staples är en närmare studie av den här yrkesmässiga frustrationen. För det är dags att våra arbetsplatser fungerar bättre för alla berörda. Och det är dags att personalen slutar att lämna ”det sjunkande skeppet” i sökandet efter ... den där känslan.


Introduktion Idén om att ofta byta jobb har länge debatterats av både ekonomer och företag, och det är ett fenomen som påverkar svenska företag. Jobbhoppandet kostar – enligt forskning från Oxford Economics kan det kosta företag så mycket som 350 000 kr att ersätta en anställd. Forskningen inkluderar studier från Bureau of Labor Statistics (byrån för arbetsstatistik), som för ett år sedan fann att en genomsnittlig anställd har 11,7 jobb mellan 18 och 48 års ålder, till data från LinkedIn, som nyligen sa att siffran är ännu högre – 15. På Staples har vi undersökt frågan ytterligare. Hur ser jobbhoppandet ut i Sverige? Vad är det som får människor att jämt känna sig frustrerade på sina kontorsarbetsplatser? Och vilken roll spelar arbetsmiljön? Vi har tagit hjälp av professor Sir Cary Cooper, en expert på organisationspsykologi vid Alliance Manchester Business School, för att undersöka våra resultat. Resultaten bjuder på en mängd intressant läsning.

De flesta människor tillbringar mer av sin vakna tid på jobbet än i hemmet, så arbetsplatsen är verkligen viktig för de anställdas hälsa, välmående och prestation. Rapporten visar att 89% söker tillfredsställelse på jobbet, och den fysiska och psykiska miljön är avgörande för att kunna uppnå det.

Professor Sir Cary Cooper

Sveriges frustrerade anställda Vår studie har hittat en del kännetecken som är gemensamma för hela Sverige. Det finns en klar känsla av att folk vill må bra i kontorsmiljön, och 54% säger att de vill känna sig “tillfredsställda” på jobbet. Ett flertal studier har undersökt kopplingen mellan arbetsmiljö och tillfredsställelse. I slutänden hjälper en effektiv arbetsplats de anställda att trivas bättre på jobbet, vilket inte bara innebär att de kan prestera bättre, utan att det också är mindre troligt att de kommer att vilja byta jobb. Vår studie stöder tidigare sociala studier som har påvisat kopplingar mellan människors arbete och deras grundläggande, och t.o.m. emotionella, behov. Många psykologer hänvisar fortfarande till Maslows berömda pyramidteori eftersom den visar hur vi, när våra grundläggande behov är uppfyllda, söker kärlek och en känsla av tillhörighet, följt av självaktning och prestige och slutligen självförverkligande. På moderna arbetsplatser kan självförverkligande ofta innebära en känsla av prestation, förtjänst och t.o.m. stolthet över själva miljön. Vår studie visar också att en av tre (38%) vill “känna att de har full kontroll” även om de inte har det, och 55% vill kunna lämna kontoret vid dagens slut och känna att de har ”gjort skillnad”. Vi fann dock att alltför få av de kontorsanställda lyckades uppnå dessa målsättningar. Vad blir resultatet? Sveriges kontorsanställda är frustrerade.


Ett svårundvikligt problem Vad gör de anställda när de känner frustration på arbetsplatsen? Svaret varierar beroende på var i Sverige man befinner sig, men vår forskning visar på ett överväldigande sätt att Sveriges anställda söker tröst i verklighetsflykt – från sina jobb, sin situation och t.o.m. från sina karriärer. Kort sagt, många kontorsanställda har fått nog.

Situationen har blivit så allvarlig att många kontorsanställda över hela Sverige ständigt befinner sig på gränsen till att lämna in sin avskedsansökan, eller söka sig till verklighetsflykt eller en helt annan miljö. Att byta jobb är dock inte alltid rätt svar. Trots att så många anställda är frestade att byta jobb och av tanken på en bättre arbetsmiljö någon annanstans, inser många snart att gräset inte alltid är så grönt på andra sidan som de hade hoppats. Faktum är att 66 % säger att de blir frustrerade på en ny arbetsplats inom sex månader och att den onda cirkeln börjar om på nytt.

95% av Sveriges kontorsanställda känner sig frustrerade på arbetet

95%

51%

håller med om att det finns en koppling mellan hur tillfredsställda människor är på jobbet och kvaliteten på deras kontorsarbetsplats

51%

håller med om att ett välfungerande och attraktivt kontorsutrymme höjer personalens produktivitet

52%

håller med om att ett välfungerande och attraktivt kontorsutrymme är viktigt för personalens mentala hälsa

50%

håller med om att ett välfungerande och attraktivt kontorsutrymme gör det lättare att behålla personalen

30%

läser jobbannonser när de är frustrerade

32%

drömmer om att gå till stranden när de är frustrerade

32%

beklagar sig för någon annan när de är frustrerade

Arbetsmiljöns påverkan på personalen Vår studie har undersökt en viktig koppling mellan den fysiska arbetsplatsen och de människor som använder den. Vare sig det handlar om behaglig belysning eller ett utrymme att tänka på, vila eller koppla av, eller helt enkelt att ha ett kontor med rätt kontorsmateriel och en skrivare som inte går sönder, så har själva kontorsutrymmet en stor påverkan på de människor som jobbar där. Se därför till att kontorsutrymmet är rätt så sjunker personalens frustration. Det är troligare att de kommer att känna sig tillfredsställda och självförverkligade och därmed att de stannar kvar.


Hur ledningen sköts (med beröm och belöningar istället för att leta efter fel), rimliga arbetstider och flextid om det behövs, samt en kontorsmiljö av bra kvalitet, är alla grundläggande för att förhöja tillfredsställelsen på jobbet. Den fysiska miljön är viktig inte bara för att den ger en tillfredsställande arbetsupplevelse, utan också för att den förklarar för de anställda att ’vi bryr oss om er’.

Professor Sir Cary Cooper

Sammanfattning Den här studie har påvisat ett problem. Den har visat att alltför många anställda i Sverige är frustrerade. De sitter fast i kontorsmiljöer som inte fungerar för dem. På Staples förstår vi att arbetsplatsen både är problemets kärna och dess lösning. Att ha rätt kontorsutrymme kan ha en ojämförlig påverkan på personalen. Ett utrymme kan sammanföra, inspirera, förnya och ta hand om personalen. När ditt kontorsutrymme fungerar kan personalen känna sig mer produktiv, tillfredsställd och glad.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att få ditt kontorsutrymme att fungera för dig på staplesadvantage.se/whenyourspaceworks

© Staples 2018


Metodik Studien består av en onlineenkät med 7 000 kontorsanställda utförd av det fristående forskningsföretaget Arlington Research i oktober 2018. Studiens stickprov bestod av skrivbordsbaserad kontorspersonal i tio europeiska länder: Storbritannien (2 000), Tyskland (1 000), Frankrike (500), Nederländerna (500), Sverige (500), Norge (500), Spanien (500), Italien (500), Portugal (500) och Finland (500).

staplesadvantage.se

When your space works, everything works

Profile for Staples

Yrkesmässig frustration  

Sveriges kontorspersonal på bristningsgränsen

Yrkesmässig frustration  

Sveriges kontorspersonal på bristningsgränsen