__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Melu töissä Tuore tutkimuksemme osoittaa, että melu on kasvava ongelma. Avoimissa toimistotiloissa, joiden suunnittelussa akustiikkaa ei ole juurikaan otettu huomioon, melu usein vahvistuu entisestään. Ulkona arkielämän aiheuttama melu saattaa vaikeuttaa keskustelemista. Kuinka merkittävästä ongelmasta oikeastaan on kysymys? Millaisia todellisia vaikutuksia työpaikan melulla on? Entä miten melun yritykselle aiheuttamia kustannuksia voidaan vähentää? Tätä ongelmaa ei enää voi jättää huomiotta


85%

toimistotyöntekijöistä kokee melun vaikuttavan heihin haitallisesti. 3 yleisintä melunlähdettä, joista valitetaan: 1. Äänekkäät työtoverit 2. Puhelut 3. Toimiston sähkölaitteet

3/5

työntekijöistä pitää toimistonsa melutasoa häiritsevänä

Liikaa melua Melun yleisimmät vaikutukset:

34%

työntekijöistä on valittanut esimiehelleen melusta ainakin kerran

• Tuottavuuden aleneminen • Tietoturvan vaarantuminen • Keskittymisvaikeudet

Source: User needs surveyed organisations employing over 250 employees in Finland (355 resp.) in July 2015.


Melun tosiasialliset vaikutukset… …työtovereihisi

Toimistot ovat nykyään pääsääntöisesti avoimia tiloja. Avoimissa työympäristöissä työntekijät joutuvat pinnistelemään ja korottamaan ääntään puhelimessa asioidessaan. Tämä tietenkin myös pahentaa meluongelmaa. Ongelma on erityisen vaikea silloin, kun ihmisistä tuntuu, että asiaa ei kannata ottaa esiin esimiesten kanssa. Usein perusteena on se, ettei mitään voida kuitenkaan tehdä. Tämä johtaa motivaation vähenemiseen ja puhelimessa asioinnin pelkoon.

“ Oikean tekniikan avulla työntekijät viihtyvät paremmin avoimessa työtilassa.”

IHMISTEN ODOTUKSET:

Susan Lovegren, vanhempi apulaisjohtaja, henkilöstöhallinto, Plantronics

• Työpaikka ja tekniikka, jotka mahdollistavat hyvän työsuorituksen • Hiljaiset tilat, joissa voi keskittyä rauhassa tai soittaa yksityispuheluita

Hierarkian mukaan

Uskotko, että olisit tuottavampi vähemmän meluisassa työympäristössä?

48% UUDET TYÖNTEKIJÄT

56% KESKIJOHTO/ AMMATTILAISET

69% YRITYSJOHTO

KYLLÄ


…asiakkaisiisi Empiiriset kokeet osoittavat, että puhe on tehokkain tapa, jolla kaksi osapuolta voi päästä yhteisymmärrykseen. Keskustelun luoma myönteinen ensivaikutelma saa asiakkaat uskomaan, että yritys pitää heitä tärkeinä. Tästä huolimatta organisaatioiden työntekijät joutuvat edelleen palvelemaan asiakkaitaan meluisissa ympäristöissä. Jos asiakkaiden on toisteltava sanojaan, etenkin antaessaan perustietojaan, kokemuksesta voi helposti tulla epämiellyttävä. Hukkaan mennyt aika harmittaa, ja asiakas saattaa jopa lopettaa asiakassuhteen puhelun jälkeen.

IHMISTEN ODOTUKSET: • Tieto siitä, että sanoma on mennyt perille ja ongelma on ymmärretty • Kokemus, jonka perusteella soittaminen oli oikea ratkaisu

“ Melu sinänsä ei ole hyvä eikä paha asia. Tärkeintä on, että puheesta saa hyvin selvää.” Evan Benway, tuotepäällikkö, uusien hankkeiden osasto, Plantronics


…tiimityöhön Yhdistetty viestintä ja muut pitkälle kehittyneet yhteistyötekniikat luovat aivan uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia. Perimmäiset esteet ovat kuitenkin yhä olemassa. Kokousjärjestelyt eivät aina ole täysin toimivia, tai ihmisillä ei välttämättä ole äänilaitteita, joilla kokoukseen voisi osallistua helposti kotoa tai hotellihuoneesta käsin. Työntekijät saattavat joutua säätämään tietokoneensa äänenvoimakkuuden suurimmalle mahdolliselle tasolle tai kaiku saattaa häiritä keskustelua. Tämä vähentää ihmisten halua osallistua keskusteluun. Ajatuksia ei vaihdeta toivottuun tapaan, ja useimmat osallistujat haluavat vain lopettaa puhelun mahdollisimman nopeasti. TIIMIEN ODOTUKSET: • Tekniikka, joka todella edistää ryhmäviestintää • Entistä helpompia tapoja vaihtaa ajatuksia organisaation jäsenten kesken

“ Avoimiin työtiloihin ollaan tyytymättömiä, koska niiden suunnittelussa ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota tilan akustisiin ominaisuuksiin.” Ken Kannappan, toimitusjohtaja, Plantronics


…yrityksen tuottavuuteen Kalifornian yliopiston vuonna 2007 tekemä tutkimus osoitti, että ei-toivottu melu häiritsee keskittymistä, lisää stressiä ja alentaa tuottavuutta. Nämä kolme tekijää alentavat työtehoa, tarkasteltiinpa niitä sitten yksittäin tai yhdessä. Vaikutukset saattavat näkyä alentuneena tehokkuutena, poissaoloina tai motivaation puutteen aiheuttamana työilon katoamisena, mutta yritykselle koituvat kustannukset ovat joka tapauksessa huomattavia. Jos alan katteet ovat pieniä tai menestyminen vaatii kaikkien täyttä työpanosta, melu saattaa horjuttaa yrityksesi kilpailukykyä.

ORGANISAATIOIDEN ODOTUKSET: • Tehokas työpaikka, jossa työntekijät voivat edustaa yritystään kunnialla • Yksinkertainen viestintäjärjestelmä, joka auttaa luomaan uusia ideoita

3/5

työntekijöistä pitää toimistonsa melutasoa häiritsevänä

“ Haastattelimme 2 000 tietotyöntekijää ympäri maailmaa. Viesti oli selvä: meluisa ympäristö häiritsee.” Bill Loewenthal, apulaisjohtaja, yritysratkaisuosasto, Plantronics


Ongelma voidaan ratkaista! Nykyajan yrityksillä on kaksi yleistä ongelmaa. Joko tehokas yhteistyö koetaan vaikeaksi tai taustamelu häiritsee työntekijöitä. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Kun sinulla on kokonaisvaltainen näkemys henkilöstön työtavoista ja työympäristöstä, voit luoda yrityksellesi melunvaimennusstrategian. Plantronics auttaa kehityshaluisia yrityksiä ottamaan tämän merkittävän edistysaskeleen Keskitymme kolmeen keskeiseen alueeseen ja toimitamme tarvittavat työkalut, joiden avulla on helppo tukea työtovereita, tehostaa asiakaspalvelua ja lisätä tuottavuutta.

Henkilöstö

Ympäristö

Tekniikka


Keskiössä henkilöstö Voimme poistaa joitakin tavallisia ongelmia, jotka vaikeuttavat työntekijöiden ääniviestintää. Samalla autamme työntekijöitä hyödyntämään tekniikkaa parhaalla mahdollisella tavalla. Kokoukset voidaan nykyään hoitaa puhelimitse, mutta me uskomme, että jotkin kasvokkain tapahtuvan viestinnän perussäännöt kannattaa edelleen säilyttää. Työntekijöiden olisi pystyttävä osallistumaan, kuuntelemaan aktiivisesti ja esittämään mielipiteensä ilman häiriöitä niin puhelinneuvotteluissa kuin videopuheluissakin. Helpoin tapa tehostaa tällaisia uusia yhteistyömuotoja on käyttää kuulokkeita tai älykästä kaiutinpuhelinta ja melua vaimentavaa mikrofonia. Plantronicsilla on myös uusi näkökulma neuvottelupuheluihin: Smarter Meetings.


Keskiössä ympäristö Plantronicsin ääniasiantuntijat voivat esitellä sinulle SoundScaping-periaatteet ja näyttää, kuinka toimistosi kannattaa järjestää melusaasteen välttämiseksi. Heidän avullaan voit siirtää oikeat toiminnot oikeisiin tiloihin, vaatipa työ sitten keskittymistä, yhteistyötä, pohdintaa tai viestintää.

Akustisen suojauksen perusteiden avulla voimme lisäksi kertoa, kuinka voit parantaa minkä tahansa toimistotilan akustiikkaa: ÄÄNIERISTYS – käytä lattia-, seinä- ja kattomateriaaleja, jotka vaimentavat ääntä ja estävät melua kuulumasta muihin tiloihin. ESTEET – lisää tiloihin pystysuoria esteitä, jotka rajoittavat äänen kantautumista avoimessa toimistossa. PEITTÄMINEN – peitä häiritsevät äänet tietokoneella luoduilla äänillä, kuten ns. vaaleanpunaisella kohinalla. Plantronicsin ammattikäyttöön tarkoitetut kuulokkeet ehkäisevät meluhaittoja kaikissa ympäristöissä, myös työpaikan ulkopuolella. Langattomat kuulokkeet ja kehittynyt melunvaimennustekniikka estävät aktiivisesti melua ja parantavat keskustelujen laatua yhtä lailla liikkeessä kuin paikalla ollessa.

Katso >> Meluhaittojen torjunta avoimessa toimistoympäristössä Plantronicsin avulla


Keskiössä tekniikka Kun työntekijöillä on käytössään uusimmat kannettavat ja pöytämalliset äänilaitteet, työpaikan keskustelut muuttuvat entistä selkeämmiksi. Useimmissa Plantronicsin kuulokkeissa on aktiivinen vastamelutoiminto, joka poistaa häiritsevät äänet. Työntekijä voi keskustella luontevasti asiakkaiden ja työtovereiden kanssa ja häiritsevän taustamelun määrä vähenee. Älykkäät kaiutinpuhelimemme toistavat neuvottelupuhelun osanottajien äänet selkeästi, joten turhiin toistamisiin ei kulu aikaa. Kiireisillä työpaikoilla puhelimessa asiointi sujuu mukavasti langattomilla kuulokkeilla, jotka tarjoavat mahdollisuuden siirtyä tarvittaessa rauhallisempaan paikkaan puhumaan. Laitteet toimivat saumattomasti älypuhelinten, tablet-laitteiden ja kannettavien tietokoneiden kanssa ja tuottavat ammattitason äänenlaadun myös toimiston ulkopuolella. Plantronicsin kuulokkeet on optimoitu kaikkien suurimpien yhtenäisiä viestintäpalveluita tarjoavien toimijoiden ratkaisuihin, mukaan lukien Microsoft, Cisco, Avaya, Alcatel-Lucent ja Unify, joten käyttäjä saa varmasti erinomaisen käyttökokemuksen. Tätä yhdistettyä lähestymistapaa kutsutaan nimellä SoundScaping.

Vaikeimmat tehtävät meluisalla työpaikalla:

64% Puhelut

V

S

30%

Laskelmat/analysointi


Lisätietoja Plantronicsin tuotteista on osoitteessa plantronics.com

Š2016 Plantronics, Inc. Plantronics on Plantronics, Inc:n tavaramerkit, jotka on rekisterÜity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Profile for Staples

Plantronics collaboration noise at work guide FI  

Staples Advantage

Plantronics collaboration noise at work guide FI  

Staples Advantage