Staples Solutions Norway GrøntPunkt Medlemsbevis 2020

Page 1

Medlemsbevis Grønt Punkt Norge AS Gyldig til 31. januar 2021

Staples Solutions Norway AS Medlemsnr. 10446

Org.nr.. 916950381

Medlemmet deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje og betaler vederlag til materialselskapene Plastretur AS, Norsk Returkartong AS, Norsk Resy AS, Sirkel Glass AS, Norsk MetallGjenvinning AS og Norsk MetallGjenvinning AS.

Jaana Røine Administrerende direktør