Easy on the Planet-brochure NL 2021

Page 1

Samen bouwen we aan een duurzame toekomst Minder logistieke impact en ecobewust inkopen


Verantwoorde keuzes met Staples Solutions Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit verweven in ons bedrijf als kernstrategie voor onze klanten en leveranciers. We werken nauw samen met onze leveranciers om niet alleen meer duurzame producten aan te bieden maar ook om onze klanten een breder assortiment producten en oplossingen te bieden. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om een positieve impact te hebben op onze klanten, medewerkers en onze aarde. De wereld waarin we leven verandert drastisch en we geloven dat duurzaamheid ons een competitief voordeel zal blijven geven, niet alleen dankzij onze ecoproducten, maar ook door het Easy on the Planet-programma en het planten van bomen.

Waarom een klantprogramma en bomen? We hebben gezien dat duurzaamheid centraal staat in uw strategie. Ons unieke Easy on the Planet-programma biedt u bepaalde voordelen als u op een ecobewuste manier inkoopt. Het Easy on the Planet-programma is in het leven geroepen zodat Staples Solutions samen kan werken met klanten om hun duurzaamheid te meten, te vergroten en uiteindelijk te verbeteren via hun inkoopbeleid. We bekijken samen met onze klanten hoe ze hun inkoopgedrag kunnen veranderen door minder kleine orders te plaatsen en meer ecoproducten in te kopen. Met het Easy on the Planet-programma krijgt u meer inzicht in uw inkooppatronen als het gaat om ecobewuste producten en ordergroottes. Onze bedrijfsactiviteiten draaien grotendeels om papier. Met het Easy on the Planet-programma planten we nieuwe bomen en geven we op een positieve manier iets terug aan onze aarde. Bomen zorgen voor een beter milieu. Ze dragen bij aan een schone lucht en minder CO2-uitstoot en zijn daarnaast van wezenlijk belang voor gezonde ecosystemen en een mooie omgeving. Met hulp van onze klanten dragen we bij aan herbebossing, in een tijd dat er veel ontbossing plaatsvindt.

2


Easy on the Planetbouwstenen

1. Verlaag het percentage kleine orders We willen op verschillende manieren de impact van logistieke activiteiten verminderen voor onze klanten. Door minder vaak kleine, inefficiënte orders te plaatsen, levert u op eenvoudige wijze een positieve bijdrage aan het milieu. Er is namelijk minder verpakkingsmateriaal nodig, er is minder uitstoot als gevolg van transport en u bespaart op administratiekosten. We vergelijken uw orders met benchmarks om de voortgang te monitoren. Als u grotere orders plaatst, planten we namens u een aantal bomen.

2. Verhoog het percentage Easy on the Planetproducten dat u bij ons inkoopt We hebben ons Easy on the Planet-logo toegevoegd zodat u onze ecobewuste producten sneller herkent. We vergelijken uw verbeteringen met benchmarks om de voortgang te monitoren. We kijken naar het aantal producten met Easy on the Planet-logo dat u per jaar kiest en meten op basis daarvan uw verbetering. Als u meer ecoproducten kiest, planten we namens u een aantal bomen.

3. Koop producten met het EasyTree-logo We hebben ons EasyTree-logo toegevoegd aan een aantal van onze Easy on the Planet-producten. Als u voor ecobewuste producten met het EasyTree-logo kiest, planten we namens u nog meer bomen.

Criteria Onze ecobewuste producten zijn gemakkelijk te herkennen aan ons Easy on the Planet-logo. We geloven dat deze producten minder impact hebben op het milieu dan andere vergelijkbare producten. Een product wordt aangemerkt als Easy on the Planet als het een of meerdere certificaten heeft die links worden weergegeven. Een product kan ook worden aangemerkt als Easy on the Planet als het aan een of meer criteria voldoet die zijn opgesteld voor die specifieke productcategorie.

3


Business intelligence voor een positieve verandering We gebruiken business intelligence om uw inkopen en ordergroottes te monitoren. Daardoor kunt u strategische kansen identificeren om meer ecoproducten in te kopen en minder kleine orders te plaatsen. U herkent ecobewuste alternatieve producten gemakkelijk aan ons Easy on the Planet-logo.

Voortgangsupdates U ontvangt elk kwartaal een update met daarin uw specifieke gegevens van uw bedrijf over het percentage ecoproducten en kleine orders. Op basis van deze informatie kunt u uw status monitoren door uw prestaties te vergelijken met een benchmark.

Wher you’vee been winnin g

Quanti fy achiev your green ements

Easy o

n the P

lanet P

The res ult smalles s are in and yo t of chan ur produc ges can purchasing ch ts, not have a oices only ca behalf. n we red big impact. By really do make uce exce a dif co ss pack ntinuing to red ference to th As a glo aging an e ba uce sm all orde environment. d trans program l customer, we port em Even th rs and me is pe wanted ch e issions rforming to give - Staples oosing eco-co you a cle in differ nscious will plant ent marke ar, easy trees on to read ts overview your of how Small Or the Easy ders Perform on the Pla ance net Potent

rogram

me

ial trees planted by the end of 2019

Perform

ance

Green Produc ts Potential trees pla by the nted end of 2019

With ev er reduce y new tree tak ing our impa ct on the 700kg of CO 2 out planet an d create of the air, over the cour a more sustaina se ble futur of each tree’s e. And this is jus lifespan, togeth er we ca t the be ginning! n

For mor

e inform

ation ab

out the

progra

mme vi

sit stap

lesadv

Uw beloning

Jaarlijks certificaat

Bomen, bomen, bomen. Sinds 2015 hebben we via ons unieke programma onze klanten beloond, door namens hen bomen te planten. Met de voortgangsupdate die u elk kwartaal ontvangt kunt u uw voortgang monitoren en uw jaarlijkse resultaten beïnvloeden, zodat er dankzij u zoveel mogelijk bomen worden geplant.

U ontvangt een jaarlijks certificaat als waardering voor uw bijdrage aan een duurzamere toekomst. Op uw certificaat zal staan hoeveel bomen er namens u geplant zullen worden, als gevolg van het feit dat u meer ecoproducten inkocht en minder kleine orders plaatste.

antage

.eu/sust

ainabilit

y

Congra tu Staples lations Solutio ns' Cus tomers Congratulations Staples Solutions' Customers

with your reward fo Your suc r making ces the plan the plantin sful participation et a prio rity in 20 Each tre g of 200,000 ne in the Easy on the e offsets w trees 21 , in collab Planet programm 70 g of breathe more easfor0kmaking oraation CO2, bo e in 2021 with pla your reward the planet priority 2021 with Plain osting ily. led to Than net. the nt-

You k you for for-the-P quality of our airin 2021 have Your successful participation in the Easy onwo therkiPlanet programme led lan to et. ng with us to he and helping us all planting of 200,000 new trees, in collaboration with Plant-for-the-Planet. lp protec 94,6 plantedthe 29 our Each 700kg of CO , boosting the quality of our air and helping ust all : tree offsets new

You have planted:

2021

reward

2021

reward

4

tre es Thank you by breathe more easily. forred working ucing youwith us to help protect our r delive planet. ries of 2

48,928

new tre 94,629

small ord

es new 56trees ,443 new tre 48,928 es new trees 56,443

new trees

by buying by reducing your deliveries of small orders more eco-consc ious pro ducts by buying by buying more eco-conscious products EasyTr ee produc ts

Thank yo by buying EasyTree products u!

Thank you!

ers


Resultaten die het waard zijn om van de boomtoppen te schreeuwen Eind 2020 hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt: sinds 2015 hebben we, namens onze klanten, meer dan 1 miljoen bomen geplant.

Sinds 2015

Resultaten 2020 Daardoor planten wij

Meer dan 16.000 ecobewuste producten meer dan

10.000 klanten

200.000 bomen

17 Workshops

1.060.892 bomen geplant

Wat resulteert in...

2.000.000 kg

minder CO2-uitstoot per jaar

Voorlichting over klimaatverandering voor

764 kinderen

5


Onze samenwerking met Plant-for-the-Planet In 2015 zijn we een samenwerking aangegaan met nonprofitorganisatie Plant-for-the-Planet om klimaatverandering tegen te gaan. We ondersteunen uw duurzaamheidsbeleid door bomen te laten planten in een gebied in Mexico waar sprake was van sterke ontbossing. In het kader van de Billion Tree Campaign van de Verenigde Naties zijn er dankzij Plant-for-the-Planet sinds 2008: • • •

meer dan 13,6 miljard bomen geplant; 1.500 voorlichtingsworkshops georganiseerd in 74 landen; 88.000 kinderen opgeleid tot ‘Ambassadeur van de Klimaatpolitie’.

Prachtige prestaties. We zijn er trots op dat we hen en onze klanten ondersteunen richting een duurzamere toekomst voor iedereen.

“Meer dan een half miljoen nieuwe bomen in het Staples-bos slaan CO2 op en genereren een inkomen voor kwetsbare gemeenschappen op het schiereiland Yucatán. De honderden jonge ‘Ambassadeurs van de Klimaatpolitie’ die we wereldwijd hebben getraind, motiveren andere kinderen. Zo ontstaat er een positieve kettingreactie die de klimaatcrisis wereldwijd aanpakt. Bedankt Staples, laten we samen voor verandering blijven zorgen!” Karim Kaamel, Corporate Partnerships Manager, Plant-for-the-Planet

6


Staples merkproducten De merkproducten van Staples® worden gemaakt voor bedrijven. De reis begint met duurzame grondstoffen in combinatie met innovatief design. Dat zorgt voor een breed scala aan producten met een zeer concurrerende prijskwaliteitsverhouding. We nemen onze verantwoordelijkheid om in elke fase van het proces onze sociale en milieu-impact te verkleinen. Op dit moment voldoet 22% van alle Staples merkproducten aan een of meerdere van onze Easy on the Planet-criteria.

Sustainable Earth™ by Staples® De eigen merkstrategie van Staples® richt zich op het verbeteren van onze collectie ecoproducten, zodat onze klanten milieubewuste alternatieven kunnen kiezen. Ons Sustainable Earth™ by Staples®-assortiment is gemaakt van duurzame hulpbronnen en/of gerecyclede materialen. Ze zijn door een onafhankelijke partij gecertificeerd op milieuaspecten. Kies uit verschillende categorieën, van kantine tot vergaderruimte.

7


Neem vandaag nog contact op met uw persoonlijke accountmanager om lid te worden van ons Easy on the Planet-programma en beloningen te ontvangen voor uw groene bestellingen. Samen kunnen wij een verschil maken. Nog geen Staples-account? Wanneer u gebruikmaakt van onze complete oplossing, profiteert u altijd van de laagst totale kosten. Meer informatie vindt u op www.staplesadvantage.be www.staplesadvantage.nl, of bel ons op 0800 38560 (België) 088 45 45 000 (Nederland)

Samen bouwen we aan een duurzame toekomst


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.